Ledelsesrapport. Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Oktober 2013"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk okt Avvik okt Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 212 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 77, 73, 73, Fristbrudd 7,7% 7,2% 7,9% Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" Herav kommunal medfinansiering Andel kommunal medfinansiering 41,9 % -6,8 % 48,1 % -,9 % 48,8 % 48,5 % 48,8 % Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleid arbeidskraft (tall i 1 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1 kr) Sykefravær (forrige måned), % 7,4 % 7,7 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat *)

4 2. Statusbilde Statusbilde Driftsinntekter 2% DRG-poeng "sørge for" 1% % Driftskostnader -1% -2% DRG-poeng - utført i eget HF -3% Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. DRG-poeng utført i eget helseforetak: Totalt antall DRG-poeng for all behandling utført i eget helseforetak, uavhengig av pasientens bosted. 4

5 3. Kvalitet Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 212 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) % 7,2 % 15, % 1, % 5, %, % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert data per 2. kvartal ) 15, % 1, % 3 % 4,2 % 5, %, % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 1 % 57,3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (Årlig rapportering - sist oppdatert høst 212) 49, % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik =

6 3. Kvalitet 95 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Sep Okt HiÅ HiÅ 212 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinstitusjoner med avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

7 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall langtidsventende - somatikk år >4 år 7

8 3. Kvalitet Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 212 Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Trend i Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien Martina Hansen Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst

9 3. Kvalitet Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Trend 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg Plastikk-kirurgi Øyesykdommer Karkirurgi Nevrologi Gastroenterologisk kirurgi Fordøyelsessykdommer Generell kirurgi Øre-nese-hals sykdommer Hjertesykdommer Urologi Fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk genetikk Endokrinologi Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Lungesykdommer Nevrokirurgi Revmatiske sykdommer

10 3. Kvalitet Antall ventende 1 4 år fordelt på fagområder og omsorgsnivå somatikk i oktober 3 Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp, men med behandlingsbehov i spesialisthelsetjenesten Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 7 Urologi Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 3 Gastroenterologisk kirurgi 4 Karkirurgi 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 9 Plastikk-kirurgi 14 Fordøyelsessykdommer 25 Nevrologi 9 Plastikk-kirurgi 1 Nevrokirurgi 29 Øre-nese-hals sykdommer 3 Øyesykdommer 14 Fordøyelsessykdommer 15 Hjertesykdommer 29 Øre-nese-hals sykdommer 1

11 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende 1-4 år med rett - somatikk Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 11

12 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende 1-4 år uten rett - somatikk Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 12

13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Antall ventende 1 4 år med rett fordelt på fagområder, poliklinikk somatikk Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 7 Urologi 9 Plastikk-kirurgi 14 Fordøyelsessykdommer 29 Øre-nese-hals sykdommer Somatisk 13

14 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Antall ventende 1 4 år uten rett fordelt på fagområder, poliklinikk somatikk Gastroenterologisk kirurgi 4 Karkirurgi 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 9 Plastikk-kirurgi 25 Nevrologi 3 Øyesykdommer 14

15 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk Somatikk med rett Somatikk uten rett 15

16 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende, nyhenviste og ordinært avviklede med rett til nødvendig helsehjelp - Somatikk Antall ventende Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede 16

17 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende, nyhenviste og ordinært avviklede uten rett til nødvendig helsehjelp - Somatikk Antall ventende Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede 17

18 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Gjennomsnittlig ventetid avviklede - somatikk Med rett Uten rett 18

19 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Oktober HiÅ HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 212 Akershus universitetssykehus HF 14 % 1 % 1 % 2 % 12 % 11 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 2 % 2 % 3 % 17 % 16 % 13 % Sunnaas sykehus HF 17 % % % % 17 % 1 % % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 1 % % % 1 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 1 % 13 % 3 % 3 % 3 % 5 % Sykehuset Telemark HF 19 % 2 % 4 % % 18 % 12 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 1 % 1 % % 2 % 4 % 3 % Sørlandet sykehus HF 6 % 4 % 8 % 2 % 6 % 5 % 6 % Vestre Viken HF 2 % % 3 % % 2 % 4 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % % % % 1 % 1 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 2 % % % 4 % 4 % 4 % Betanien Hospital 6 % 7 % 5 % Martina Hansens Hospital 3 % 2 % 8 % Revmatismesykehuset 6 % 4 % 5 % Private institusjoner m/avtale 4 % 15 % 6 % 4 % 7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 8,3 % 1,5 % 3,5 % 4,8 % 7,7 % 7,2 % 7,9 % 19

20 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 64% 62% 6% 58% 56% 54% 52% 5% 48% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sep Okt HiÅ HiÅ 212 HiÅ 211 Akershus universitetssykehus HF 5 % 49 % 49 % 47 % % Oslo universitetssykehus HF % % % % % Sunnaas sykehus HF 8 % 67 % 6 % 41 % % Sykehuset i Vestfold HF 62 % 59 % 59 % 66 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 57 % 56 % 52 % % Sykehuset Telemark HF 6 % 57 % 66 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 59 % 61 % 58 % 64 % % Sørlandet sykehus HF 55 % 56 % 55 % 55 % % Vestre Viken HF 59 % 61 % 58 % 59 % % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57% 57% 57% 58% 72% Betanien Hospital 66 % 63 % 66 % 57 % % Diakonhjemmet Sykehus 67 % 69 % 68 % 81 % % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 % 59 % 58 % 8 % 68 % Martina Hansens Hospital 46 % 46 % 47 % 47 % % Revmatismesykehuset 77 % 58 % 62 % 43 % % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 58% 58% 57% 59% 72% 2

21 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel korridorpasienter - somatikk Sep Okt HiÅ HiÅ 212 HiÅ 211 Akershus universitetssykehus HF 3,7 % 3,7 % 3,8 % 2,9 % 3,5 % Oslo universitetssykehus HF,8 % 1, %,9 %,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF, %, %, %, %, % Sykehuset i Vestfold HF,9 %,9 % 1, %,8 % 1, % Sykehuset Innlandet HF,6 %,8 %,7 %,7 %,8 % Sykehuset Telemark HF 2,2 % 2,1 % 2,8 % 4, % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % 3,3 % 4, % 3,4 % 3,7 % Sørlandet sykehus HF,5 %,4 %,6 %,5 %,4 % Vestre Viken HF 1, % 1,2 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % Betanien Hospital, %, %, %, %, % Diakonhjemmet Sykehus,6 %,1 %,6 %,5 %,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,1 % 1,8 % 1,2 %,7 % 2, % Martina Hansens Hospital, %, %, %, %, % Revmatismesykehuset, %, %, %, %, % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 21

22 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 7,8 7, 6,4 9,6 9,1 7,6 9,9 6,4 1,3 9,2 8,4 Oslo universitetssykehus HF 7, 6,7 7,3 6,7 7,1 7,1 7,6 5,8 5,7 6,1 6,7 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 8,2 6,2 6,5 7,7 7,7 8,1 6,9 7, Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,6 4,7 3,6 3,1 3,8 4,2 3,9 4, Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,9 3,2 3,8 3,4 2,7 3, 2,7 3,2 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 4,1 5, 4,2 5,3 4,6 4,6 3,7 Sykehuset Østfold HF 6,4 5,2 8,6 1,3 8,3 6,5 6,3 5,5 4,9 4,8 6,7 Sørlandet Sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,6 4,6 3,9 4,4 3,5 3,6 4,6 4,3 Vestre Viken HF 3, 7, 4, 4,8 8,3 1,8 5,1 4,9 5,4 3,3 5,7 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5, 5,2 5,4 5,9 6,3 6,3 5,8 4,7 5,2 4,8 5,5 Betanien Hospital,,,,, 8,7 1,7 5,9 6,2 8, 7,9 Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3, 3,1 2,7 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,8 2,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 13,4 12,1 12, 1,4 14,8 1, 8,9 1,9 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4, 5,1 5,3 4,3 2, 3,3 3,6 5,1 4,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 2,6 1,2 1,3 1,6 4, 1,4,8 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,1 5,2 5,4 6,1 6,4 6,4 5,8 5,1 5,3 5, 5,6 HiÅ 22

23 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 23

24 3. Kvalitet Andel henvisninger vurdert innen 1 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 1 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 87 % 9 % 9 % 84 % 84 % 88 % 89 % 92 % 9 % 86 % Oslo universitetssykehus HF 81 % 83 % 84 % 82 % 85 % 87 % 83 % 89 % 9 % 88 % Sunnaas sykehus HF 82 % 83 % 75 % 82 % 8 % 92 % 79 % 85 % 82 % 88 % Sykehuset i Vestfold HF 88 % 9 % 88 % 89 % 88 % 88 % 84 % 89 % 9 % 89 % Sykehuset Innlandet HF 91 % 93 % 91 % 89 % 92 % 9 % 91 % 94 % 92 % 93 % Sykehuset Telemark HF 96 % 98 % 97 % 96 % 9 % 89 % 96 % 91 % 96 % 97 % Sykehuset Østfold HF 88 % 94 % 94 % 9 % 9 % 92 % 9 % 93 % 94 % 87 % Sørlandet Sykehus HF 89 % 93 % 94 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 % 96 % 95 % Vestre Viken HF 94 % 9 % 97 % 95 % 95 % 95 % 95 % 96 % 97 % 92 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 89 % 9 % 91 % 89 % 89 % 91 % 9 % 93 % 93 % 91 % Betanien Hospital % % % % % 87 % 75 % 94 % 92 % 84 % Diakonhjemmet Sykehus 96 % 96 % 95 % 95 % 97 % 94 % 97 % 97 % 98 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 68 % 76 % 63 % 5 % 57 % 69 % 69 % 59 % 77 % 82 % Martina Hansens Hospital 94 % 95 % 91 % 97 % 93 % 91 % 98 % 95 % 98 % 86 % Revmatismesykehuset 99 % 99 % 98 % 96 % 98 % 99 % 94 % 91 % 1 % 1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 88 % 9 % 9 % 88 % 89 % 9 % 89 % 91 % 93 % 91 % 24

25 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 25

26 3. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

27 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8b OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 27

28 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ,3 % 1,8 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 %,8 %,7 % -,1 % -2,1 % -,8 % -,9 % -,9 % -1, % -1,2 % -1,2 % -1,1 % -1,5 %, %, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, % -1,5 % -2, % -2,5 % DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per okt DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,4 % 2 277,5 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret , % ,4 % ,6 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret ,5 % , % ,6 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,1 % 85,1 % , % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,8 % ,2 % ,1 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret , % 955 4,8 % ,3 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret Hittil i år HiÅ mot HiÅ 212 Års.est vs års.bud Avvik budsjett ,6 % 1 85,3 % ,5 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,2 % 565,1 % , % % 28

29 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,5 % 85,1 % Oslo universitetssykehus HF ,5 %, % , % Sunnaas sykehus HF ,1 % ,8 % 111 2,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,6 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 633,7 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,6 % -2-4,8 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,2 % ,7 % 277,6 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Vestre Viken HF ,1 % ,2 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,8 % 1 285,2 % Betanien Hospital ,7 % ,7 % 619 2,5 % Diakonhjemmet Sykehus , % 227 1,3 % 61 4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 5 3,2 % ,1 % Martina Hansens Hospital ,8 % 5,6 % 79 1,2 % Revmatismesykehuset , % ,2 % 13 8,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % ,7 % 2 566,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % - 9, % ,7 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,3 % ,4 % ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,1 % , % 85,1 % 29

30 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. Oktober HiÅ - HiÅ 212 "Sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 482 2,8 % Sunnaas sykehus HF ,2 % 16 3,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 141 3,1 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % -65 -,8 % Sykehuset Telemark HF ,8 % 12,3 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 118 2,7 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,6 % Vestre Viken HF , % 45,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen , % 2,3 % Betanien Hospital ,7 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % 23 1,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 54 3,5 % Martina Hansens Hospital ,5 % 47 6,4 % Revmatismesykehuset ,9 % -2-1,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % 47,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % 33 5,1 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,7 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % -71-1,1 % 3

31 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 2, % 15, % 1, % 5, %, % -5, % -1, % -15, % -2, % -25, % Budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ -212 Siste måned Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,4 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,9 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling , % ,4 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,2 % ,6 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,7 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,6 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner , % ,7 % ,4 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % 4,4 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,2 % , % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,5 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,3 % ,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % - 1, % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,2 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % , % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % 256,1 % ,1 % 31

32 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per fagområde - budsjettavvik per foretak HiÅ per 1 SOM VOP BUP TSB Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4% ,9% ,% ,4% Oslo universitetssykehus HF ,9% ,9% ,9% ,7% Sunnaas sykehus HF ,3% Sykehuset i Vestfold HF 573,4% ,% ,6% ,6% Sykehuset Innlandet HF ,1% ,5% ,1% ,5% Sykehuset Telemark HF ,7% ,1% ,8% ,4% Sykehuset Østfold HF ,8% ,9% ,3% 629 3,7% Sørlandet sykehus HF 175,1% ,6% ,5% ,5% Vestre Viken HF ,8% ,1% ,% 758 4,% Helse Sør-Øst RHF,% ,7% 93 7,% ,9% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,5% 45,1% ,1% ,3% Betanien Hospital 22,1% Diakonhjemmet Sykehus ,5% ,7% ,% ,6% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9% 77 1,8% ,% 721 5,2% Martina Hansens Hospital ,5% Revmatismesykehuset 21,3% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8% - 36,% ,3% ,8% 32

33 4. Aktivitet Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng 4 DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2 2,2 1,77 1,46 1,49 1,5 1,6 2,1 1,94 1,99 1,64 1,7 1,82 1,81 1,81 1,89 1,95 1,91 1,56 1,68 1,7 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett Akershus universitetssykehus HF ,77 2,2 -,25 Oslo universitetssykehus HF ,46 1,49 -,3 Sunnaas sykehus HF ,5 1,6, Sykehuset i Vestfold HF ,1 1,94,7 Sykehuset Innlandet HF ,64 1,56,8 Sykehuset Telemark HF ,7 1,82 -,12 Sykehuset Østfold HF ,99 1,81,18 Sørlandet sykehus HF ,81 1,89 -,9 Vestre Viken HF ,95 1,91,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,68 1,7 -,2 33

34 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Okt Budsjett per Okt Avvik 212 per Okt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

35 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per okt Budsjett per okt Avvik 212 per okt A ndel D R G-po eng knyttet til KM F av to t D R G-po eng Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % 35

36 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. Oktober Hittil i år per okt (snitt) HiÅ per okt Totalt antall Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring ansatte per okt (snitt) Akershus universitetssykehus HF ,9% 9 9 Oslo universitetssykehus HF ,% Sunnaas sykehus HF ,7% 749 Sykehusapotekene HF ,% 75 Sykehuset i Vestfold HF ,3% Sykehuset Innlandet HF ,1% Sykehuset Telemark HF ,5% Sykehuset Østfold HF ,6% Sørlandet sykehus HF ,1% 7 9 Vestre Viken HF ,6% 9 35 Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,3% 1 61 Helse Sør-Øst RHF ,8% 167 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5%

37 6. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9, % 8,5 % 8, % 7,5 % 7, % 6,5 % 6, % 5,5 % 5, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær Sykefravær 212 Sykefravær

38 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak September September 212 September 211 Hittil i år Hittil i år 212 Hittil i år 211 Akershus universitetssykehus HF 7,8 % 8,6 % 8,2 % 8,2 % 8,5 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7, % 7,5 % 7,4 % 7,5 % 7,8 % 7,8 % Sunnaas sykehus HF 6,4 % 6,2 % 6,9 % 7,1 % 7,8 % 7,6 % Sykehusapotekene HF 8,2 % 7,4 % 6,8 % 7,8 % 8,5 % 8,1 % Sykehuset i Vestfold HF 6,4 % 7,2 % 6,1 % 7,1 % 7,4 % 6,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,1 % 8,2 % 7,8 % 7,4 % 8, % 8,3 % Sykehuset Telemark HF 6,1 % 6,6 % 6,7 % 6,4 % 7, % 7,1 % Sykehuset Østfold HF 7,7 % 8,9 % 7,6 % 8,5 % 8,4 % 8,1 % Sørlandet sykehus HF 5,7 % 7,3 % 6,4 % 6,6 % 6,9 % 6,9 % Vestre Viken HF 6,9 % 8, % 7,4 % 7,7 % 7,7 % 8,2 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5, % 6,4 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 6,2 % Helse Sør-Øst RHF 2,5 % 2,2 % 4,2 % 3,4 % 3,3 % 3,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,9 % 7,7 % 7,3 % 7,4 % 7,7 % 7,8 % 38

39 6. Bemanning Bemanning Deltid Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Andel Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 91,1 % 19,6 % 92,9 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 93,4 % 14,7 % 94,3 % Sunnaas sykehus HF ,3 % 91,9 % 2,3 % 93,7 % Sykehusapotekene HF ,6 % 94,1 % 11,2 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 85,8 % 33,1 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 85,9 % 29,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF , % 85,8 % 33,7 % 88,4 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 84,3 % 35,9 % 86,8 % Sørlandet sykehus HF ,4 % 83,6 % 32,9 % 87,3 % Vestre Viken HF ,4 % 87,1 % 31,5 % 88,5 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,5 % 99,2 % 2,1 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % 98,4 % 3, % 98,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 88,8 % 24,9 % 9,9 % 39

40 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK 8 Budsjettavvik innleie og lønnskostnader per måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -4 Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,4 % , % Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,6 % ,5 % Sunnaas sykehus HF, % 235,1 % 235,1 % Sykehusapotekene HF, % ,7 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,2 % ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,9 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 13 26,8 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,3 % , % , % Sørlandet sykehus HF ,2 % 9 725,4 % ,6 % Vestre Viken HF ,4 % ,5 % , % Helse Sør-Øst Sykehuspartner, % ,6 % ,6 % Helse Sør-Øst RHF, % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,8 % ,5 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 4

41 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstrahjelp per måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Fast lønn hittil i år Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,6 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,3 % , % Sunnaas sykehus HF ,7 % ,9 % - 42, % Sykehusapotekene HF , % ,1 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF , % ,9 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,7 % 8 273,3 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,7 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,1 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,1 % ,6 % Vestre Viken HF , % ,3 % , % Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,8 % , % ,7 % Helse Sør-Øst RHF , % ,8 % ,9 % Helse Sør-Øst ,2 % , % ,5 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 41

42 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak Budsjettavvik og resultat justert for endrede pensjonskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik 212 Resultat justert for endrede pensjonskostnader 212 Budsjettavvik Resultat justert for endrede pensjonskostnader tall i 1. Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne periode Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Forrige periode HiÅ Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. årsbud Resultat Denne periode Budsjett-avvik Forrige periode Budsjett-avvik HiÅ Budsjett-avvik Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum Hovedstadsområdet

43 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 212 til TNOK Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 212 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 212 Resultat Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring Avvik 212 Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring Avvik 212 Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

44 7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader tall i 1. Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,5% -3,5% Oslo universitetssykehus HF ,7% -,8% Sunnaas sykehus HF ,1% 1,% Sykehusapotekene HF ,% -,1% Sykehuset i Vestfold HF ,4%,3% Sykehuset Innlandet HF ,%,9% Sykehuset Telemark HF ,5% -,7% Sykehuset Østfold HF ,5% -1,2% Sørlandet sykehus HF ,5% -,5% Vestre Viken HF ,6%,6% Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,5% 1,4% Helse Sør-Øst RHF ,9% 1,9% Resultat Helse Sør-Øst ,% -,2% 44

45 Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

46 7. Økonomi/finans Finans Periodisk likviditetsprognose for Helse Sør-Øst Foretaksgruppen per Oktober viser avvik på TNOK fra DK ramme TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Oktober Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD - Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning 592 Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 17 Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 753

47 7. Økonomi/finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B212 F212 BHiÅ B RHiÅ E MNOK Investeringer per 21prosjekt Bud HiÅ Årsbudsjett Res HiÅ Estimat for året Akser

48 8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet samlet Område Indikator Aktivitet Somatikk Økonomi Hovedstaden - hittil i år per Oktober Endring Endring i % Endring Endring i % Antall produserte DRG-poeng % % Døgnbehandling % % Dagbehandling % % Poliklinikk % % Antall utskrevne pasienter % % Antall dagbehandlinger % % Antall polikliniske kons % % Sum driftskostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr % % Innleid arbeidskraft % % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Resultat HR Antall brutto månedsverk totalt % 39 1 % Antall produserte DRG-poeng: Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner. 48

49 8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Akershus universitetssykehus HF Område Indikator Akershus universitetssykehus HF - hittil i år per Oktober Endring Endring i % Endring Endring i % Antall produserte DRG-poeng % % Døgnbehandling % % Aktivitet Somatikk Dagbehandling % % Poliklinikk % % Antall utskrevne pasienter % % Antall dagbehandlinger % % Antall polikliniske kons % % Sum driftskostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr % % Økonomi Innleid arbeidskraft % % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Resultat % % Antall brutto månedsverk totalt % % HR Overleger - somatikk % Leger i spesialisering - somatikk % Sykepleiere - somatikk % Kvalitet Produktivitet Gjennomsnittlig ventetid (med og uten rett) - totalt % % Antall nyhenvisninger % DRG-poeng pr. somatisk overlege (brutto månedsverk) 215,4 185,5 185,1 DRG-poeng pr. somatisk lege (brutto månedsverk) 249,8 238,4 233,2 Antall produserte DRG-poeng: Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner. Ventetid viser tall isolert for siste måned. 49

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 2 Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 Juni 2010 Rapport 1. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk... 6 2.2

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Første tertial 2012 1 1. Sammendrag... 3 Risikovurdering... 3 Kvalitet og pasientsikkerhet... 3 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd... 11

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Styresak 66/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport september 2015. (bemanning per oktober 2015)

Styresak 66/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport september 2015. (bemanning per oktober 2015) Styresak 66/2015 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Månedsrapport september 2015 (bemanning per oktober 2015) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010

Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010 2 Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010 Mai 2010 Rapport 3. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall...3 1.2 Oppsummering...4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk...6 2.2 Psykisk

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Side 1 av 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målekort 1 tertial... 4 2 Avvik fra måltall / budsjett og tiltak... 6 2.1 Fristbrudd... 6 2.2 Polikliniske konsultasjoner

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015 Sykehuset Innlandet Utfordringsbildet Gjennomførte tiltak Langtidsventende 2013-14 Kontakt med ventende for avklaring Oppfylling ledige

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2015

Virksomhetsrapport Oktober 2015 Virksomhetsrapport Oktober 2015 Sørlandet sykehus HF 2015 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Oslo universitetssykehus HF OUS HF Mars 2012 (Bemanningstall for april) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Andre tertial 2011 1 2 1. Sammendrag... 4 Risikovurdering... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 4 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd...

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 40/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport mai 2015. (bemanning per juni 2015)

Styresak 40/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport mai 2015. (bemanning per juni 2015) Styresak 40/2015 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Månedsrapport mai 2015 (bemanning per juni 2015) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer