Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd"

Transkript

1 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 27. januar 2010 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, St. Strandstræde 18, 1255 København K sreferat Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel Fax januar Til stede Island Finland Færøerne Grønland Norge Danmark Nordregio NMRS NMRS NMRS Avdelingschef Snorri Björn Sigurdsson Regionutvecklingsråd Harry Ekestam Kontorchef Niels á Velbastað Specialkonsulent Jakob Mathiassen Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Kontorchef Kirsten Vintersborg Geograf Helle Fischer Direktør Ole Damsgaard Avdelingschef Kristian Birk Seniorrådgiver Helena Wallin Rådgiver Janne Marijke de Jong Ikke til stede Sverige Sverige Sverige Åland Sveriges kommentarer var innberettet skriftlig og ble utdelt på møtet. Departementssereterare Maud Schön Departementssekreterare Ina Berggård Avdelningschef Linnéa Johansson

2 1/10 Godkendelse af dagsorden 1 Referat Embedsmandskomiteen for regionalpolitik 26. november 2009 kl. 9:00 - At EK-R godkender dagsordenen. EK-R godkjente dagsorden. EK-R diskuterte inhabilitetsspørsmål i forbindelse med Kirsten Vinterborgs rolle som formann i embetsmannskomiteen og hennes rolle som formann i Nordregios styre. Det fremgikk av diskusjonen at NMRS har frarådet en slik dobbelrolle. Sekretariatet informerte om at en underordnet person ikke generelt oppfattes som inhabil. På det grunnlaget ble det besluttet at Helle Fischer tok over rollen som ordfører på de punkter i dagsorden der det ville være tale om et inhabilitetsspørsmål. Det ble notert at det for inneværende møte ville gjelde dagsordenspunkt 79/10 (Referatets punkt 9/10 om Nordisk deltagande i utarbetandet av bakgrundsrapporten för revisionen av EU:s Territorial Agenda). 2/10 Formandskabet orienterer - At EK-R tager formandskabets orientering til efterretning. EK-R tok orienteringen fra formannskapet til etterretning. 3/10 Budget og orientering fra sekreteriatet side 2 af 8

3 - At EK-R tager sekretariatets orientering til efterretning. EK-R tok orienteringen fra Sekretariatet til etterretning. 4/10 Fordelingsnøkkel for NER-budsjett 2011 og fremover 1 Opplegg til diskusjon rundt fordelingsnøkkel Innstilling At EK-R og EK-NE diskuterer fordelingen av budsjettet for NER for budsjettåret 2011 og fremover. EK-R diskuterte fordelingen av NER-budsjettet. EK-R besluttet å støtte en fast fordelingsnøkkel for prosjektmidlene i tråd med dagens fordeling. 5/10 Svar på brev om projektverksamhet or a 1 Svar på brev om projektverksamhet Förslag - att ÄK-NE/Näring, ÄK-NE/Energi och ÄK-R beslutar om svar på generalsekreterarens brev om projektverksamhet. - att ÄK-NE/Näring och ÄK-NE/Energi beslutar att genomföra en framåtriktad analys som bl.a. skulle belysa hur projekten kan struktureras för att få en större effektivitet i projektverksamheten. side 3 af 8

4 EK-R diskuterte svar på generalsekretærens brev om prosjektvirksomhet. Det noteres at EK-R ønsker en omformulering av svarbrevet som tydeliggjør analysen det henvises til i brevet. Det ble poengtert at svarbrevet skal dekke de tre områder innenfor NER og at formuleringen derfor nødvendigvis ikke kan være så spesifikk som ønsket. 6/10 ÄK-mötesstruktur or Inga bilagor Förslag - att ÄK-R diskuterar mötesstrukturen. EK-R diskuterte møtestrukturen på EK-møtene. Det ble fremmet forslag fra Norge om å legge en fast post på programmet som skal ivareta læringsaspekt og legge til rette for politikk-utveksling og dialog. Det ble fremmet forslag om å avsette tid på hvert møte til en presentasjon av faglig stoff med utgangspunkt i aktuelle tema i arbeidsgruppene på regionalområdet. Det ble besluttet at NMRS i samarbeid med formannskapet skal utvikle en plan for en post på møtene i EK-R, der tema fra arbeidsgruppene skal presenteres. 7/10 Prosjektsøknad - Bæredyktige landdistrikter - tynt befolkede områders utviklingspotensial innenfor turisme 1 2 Søknad til EK-R om turisme i landdistrikter Prosjektbeskrivelse fra Købehavns Universitet - turisme i landdistrikter Innstilling At EK-R og EK-NE/Næring diskuterer prosjektsøknaden Bæredyktige landdistrikter tynt befolkede områders utviklingspotensial innenfor turisme på sine respektive EK-møter. At EK-R og EK-NE/Næring diskuterer prosjektsøknaden Bæredyktige landdistrikter tynt befolkede områders utviklingspotensial innenfor turisme på felles møte for EK-R/EK-NE. At EK-R bevilger DKK til gjennomføringen av prosjektet. At EK-N bevilger DKK til gjennomføringen av prosjektet. side 4 af 8

5 EK-R diskuterte prosjektsøknaden på sitt møte. Følgende synspunkter ble fremsatt i diskusjonen: - tydeligere kriterier for hvilken type eksempler/prosjekter som skal inngå - presisering av målgruppe - det bør sterkere vurderes de språkbarrierer som kan oppstå i innsamlingsfasen av prosjektet - koblingen til NMRS webplattform Norden.org er muligvis ikke optimalt - ønskelig med en mer fremtidsrettet profil på prosjektresultatet, inkludert utarbeidelse av nytt verktøy, men det ble notert at dette er en større oppgave enn det som er mulig innenfor rammene av dette prosjektet. EK-R og EK-NE/Næring diskuterte prosjektsøknaden på felles møte. EK-R og EK-NE/Næring besluttet å bevilge midler i henhold til innstillingen. Det danske formannskapet noterte seg kommentarene fra landene og vil ta disse med i betraktningen i utferdigelsen av den endelige prosjektbeskrivelse. 8/10 Orientering om udvikling af strategi for styrket samarbejde i Nordatlanten 1 Nr. 22 Strategi for udvikling af samarbejde med Nordens naboer - At EK-R og EK-NE/Næring tager oplægget vedrørende formandskabsprojektet til orientering. EK-R og EK-NE/Næring tok opplegget vedrørende formannskapsprosjektet til orientering. Det ble notert at det er tale om et opplegg som er under bearbeidelse. 9/10 Nordiskt deltagande i utarbetandet av bakgrundsrapporten för revisionen av EU:s Territorial Agenda or a 1 Ansökningsblankett Förslag -att ÄK-R noterar informationen från Nordregio om projektet. side 5 af 8

6 -att ÄK-R beviljar DKK till projektet. EK-R noterte informasjonen fra Nordregio. Det noteres at EK-R synes dette er et viktig prosjekt og ønsker vil følge prosjektet i kommende faser. I den forbindelse ønsker EK-R at tema følges opp på møtet i embetsmannskomiteen høsten EK-R besluttet å bevilge DKK til prosjektet. 10/10 Orientering om AEBR-konferens or a 1 AEBR Seminar Förslag - att ÄK-R noterar informationen om AEBR-konferensen. EK-R noterte seg informasjonen om AEBR-konferansen. Det ble notert at det er ønskelig med representasjon fra NMRS og fra det danske formannskapet. 11/10 Orientering om globaliseringsprosjekter forankret i MR-NER 1 klimaseminar prgrm jan 2010 Innstilling At EK-NE og EK-R mottar orienteringen om status for de nye globaliseringsprosjekter som er forankret i MR-NER. EK-R mottok orienteringen fra Sekretariatet. Det ble presisert at EK-R og Nordregio vil bli invitert til workshops arrangert i forbindelse med prosjektet Energi og Transport. side 6 af 8

7 12/10 Samspil mellem det nordiske arbejde og EU's Østersøstrategi i EU dokument EU dokument - At EK-R og EK-NE drøfter, om der er en særlig nytte i et fælles nordisk indsats i forhold til EU s Østersøstrategi. - At EK-R og EK-NE drøfter, om der bør tages nye initiativer der skal spilles ind under Østersøstrategien. - At EK-R og EK-NE drøfter, om eksisterende projekter bør udvides til at omfatte Østersøregionen. EK-R tok presentasjon av Østersjøstrategien til informasjon. Det ble besluttet at Sekretariatet ber arbeidsgruppen om å vurdere Østersjøstrategien opp mot initiativ under EK-R sitt område, herunder å belyse hvorvidt igangsatte eller fremtidige aktiviteter i arbeidsgruppen kan kobles opp mot strategien. 13/10 Nationale orienteringer - At EK-R tager de nationale orienteringer til efterretning. EK-R tok de nasjonale orienteringer til etterretning. 14/10 Eventuelt - At EK-R diskuterer eventuelle øvrige emner. side 7 af 8

8 Det ble notert at Finlands representant ytret ønske om at det ble avsatt tilstrekkelig med tid til EK-møtene, slik at det gir rom også for diskusjoner under tema som kommer frem under Eventuelt 15/10 Næste møde - At EK-R noterer sig tidspunktet for næste møde. Neste møte i EK-R ble preliminært fastsatt til 27. mai og man avventer tilbakemelding fra Sverige på hvorvidt datoen passer. Videre ble det besluttet at formannskapet fortsetter arbeidet med et felles møte for EK-NE (alternativt kun EK-NE/Næring) og EK-R på Grønland, i forbindelse med et utvidet opplegg for dagene 2-6. september (tentativt). Formannskapet vil komme tilbake med mer informasjon. side 8 af 8

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Ikke til stede

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Ikke til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 5. september 2010 Mødested Qaqortoq, Grönland Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Icke til stede Fra sekretariatet Gäster från Tillväxtanalys

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Icke til stede Fra sekretariatet Gäster från Tillväxtanalys Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 23. maj 2011-24. maj 2011 Mødested Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 10. april 2008 Mødested Nordregios lokaler, Holmamiralens väg 10, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. 11/12 Godkännande av dagordningen. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 11/12 Godkännande av dagordningen. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 3. maj 2012 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 21. oktober 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstrstræde 18, 1255 København K sreferat Store Strandstræde

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 14. maj 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstræde 18, København, møderum 403 Store Strandstræde

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 24. februar 2011-25. februar 2011 Mødested Finlands ständiga representation vid EU, Rue de Trèves 100, Bryssel sreferat

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. juni 2015 Mødested København, NMRS sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 22. januar 2014 Mødested København Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat fra forrige møte, januar Plan for institusjonsbesøk og oversyn.

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat fra forrige møte, januar Plan for institusjonsbesøk og oversyn. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 31. marts 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. 10/14 Godkjenning av dagsorden. 11/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte 22. januar Nordisk Råd

Referat. 10/14 Godkjenning av dagsorden. 11/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte 22. januar Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 8. april 2014 Mødested Akureyri Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

NOTAT. Godkjent beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd MR-K. Sekretariatet. MR-K Møte 3/2006 den kl i København.

NOTAT. Godkjent beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd MR-K. Sekretariatet. MR-K Møte 3/2006 den kl i København. NOTAT Nordisk Ministerråd Til MR-K Kopi Fra Sekretariatet Emne MR-K Møte 3/2006 den 1.11.2006 kl. 13.30 16.00 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 28. oktober 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 11/13 Godkjenning av dagsorden. 12/13 Kontrolloppgave Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 11/13 Godkjenning av dagsorden. 12/13 Kontrolloppgave Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 11. april 2013 Mødested Riksdagen, Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Godkjent Referat fra møte i Nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (NERP) 3. mai 2004, Hotel Saga, Reykjavík

Godkjent Referat fra møte i Nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (NERP) 3. mai 2004, Hotel Saga, Reykjavík NERP 10.06. 04/mb journalnr 610111500204 Godkjent Referat fra møte i Nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (NERP) 3. mai 2004, Hotel Saga, Reykjavík Deltakere Danmark Finland Norge Sverige Island

Detaljer

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO Nordisk Ministerråd Til EK-S Kopi Fra Nordisk Ministerråds sekretariat Emne Referat - EK-S møte i Oslo 22-23. november 2006 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45

Detaljer

SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) JUNI 2006 Nordisk Ministerråd

SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) JUNI 2006 Nordisk Ministerråd SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) 11.-13. JUNI 2006 Nordisk Ministerråd GODKJENT REFERAT 14. juli 2006 Jnr. 43001.15.001/06 Bilag: 1. Deltagerliste 2. Dagsorden 3. Oppsummering av temadiskusjon 1. Godkjennelse

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 22. september 2014 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 29. oktober 2012 Mødested Riksdagen, Helsingfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. december 2014 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. juni 2014 Mødested København, kl. 10:00 til 17:00 sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København

Detaljer

GODKJENT REFERAT Nordisk Ministerråd

GODKJENT REFERAT Nordisk Ministerråd GODKJENT REFERAT Nordisk Ministerråd Til Nordisk Embetsmannskomité for Regionalpolitikk Fra Nordisk Ministerråds Sekretariat Emne NERP-møte 7. desember 2004, København Tel + 45 33 96 02 00 Fak + 45 33

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 29. januar 2009 Mødested København.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 29. januar 2009 Mødested København. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 29. januar 2009 Mødested København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

GODKJENT REFERAT. Nordisk Ministerråd GODKJENT REFERAT. Deltakere. Peder Baltzer Nielsen Mette Kragh Helle Fischer (under punkt 8, 9 og 10)

GODKJENT REFERAT. Nordisk Ministerråd GODKJENT REFERAT. Deltakere. Peder Baltzer Nielsen Mette Kragh Helle Fischer (under punkt 8, 9 og 10) GODKJENT REFERAT Nordisk Ministerråd Til NERP Kopi Ole Damsgaard, Bo Lindroos, Rasmus Ottesen Fra Merete Bendiksen Emne Referat fra NERPs møte den 1. mars 2005 i København Store Strandstræde 18 DK-1255

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 21/13 Godkjenning av dagsorden. 22/13 Institusjonsbesøk i Oslo mai Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 21/13 Godkjenning av dagsorden. 22/13 Institusjonsbesøk i Oslo mai Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 29. maj 2013-30. maj 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København. Tilstede. Danmark Jørn Lund (formand i 2015)

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København. Tilstede. Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København Tilstede Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Norge Island Færøyene Finland Åland Sverige Doris Amland (medlem)

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Embedsmandskomiteen for miljøspørgsmål, EK-M Mødetid 27. august 2014 Mødested Island.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Embedsmandskomiteen for miljøspørgsmål, EK-M Mødetid 27. august 2014 Mødested Island. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for miljøspørgsmål, EK-M Mødetid 27. august 2014 Mødested Island Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra møte 2/16 København 28. september Tilstede. Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016)

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra møte 2/16 København 28. september Tilstede. Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra møte 2/16 København 28. september 2016 Tilstede Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016) Island Danmark Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir (medlem) Jørn

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 8. december 2010 Mødested Ved Stranden 18 sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396

Detaljer

Beslutningsreferat. Helgi Már Arthúrsson Lára Björnsdottir. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Helgi Már Arthúrsson Lára Björnsdottir. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomiteen for sosial- og helsepolitikk (2), EK-S Lille format Mødetid 2. oktober 2008-3. oktober 2008 Mødested København Store Strandstræde 18 DK-1255 København

Detaljer

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm,

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm, Nordisk Råd J-Nr: 06-272-01 København, 15. august, 2006 Kontrollkommiteen/RAT Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm, Sverige Åpning av møtet 1. Godkjenning

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomiteen for sosial- og helsepolitikk (1), EK-S Mødetid 5. maj 2009-6. maj 2009 Mødested Husavik Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Detaljer

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 30. oktober 2007 Mødested Stortinget, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside:

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside: Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Webside: www.norden.org Vad är Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 28. januar 2009 Mødested Radisson SAS Saga Hotel, Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Arbeidsrutiner. for EK-JÄM og MR-JÄM

Arbeidsrutiner. for EK-JÄM og MR-JÄM Arbeidsrutiner for EK-JÄM og MR-JÄM Innhold Forord 5 Møteplanlegging 7 Møtene 9 Møtepakke 9 Referat 10 Skriftlig prosedyre per Capsulam 11 Offentlighet transparens 12 Gjester i møtene 13 Om større, tverrgående

Detaljer

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island Nordisk Råd J-Nr: 06-272-02 København, 12. september, 2006 Kontrollkommiteen/RAT Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island Åpning av møtet 1.

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

Beslutningsreferat. 16/09 ÄK-JÄM 2009 Godkännande av Dagordningen. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 16/09 ÄK-JÄM 2009 Godkännande av Dagordningen. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 25. August 2009 08:30 15:45 Mødested NMR,Köpenhamn MR-Salen Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Beslutningsreferat. Danmark Karin Marcussen, kontorchef Peter van Zaane, fuldmægtig

Beslutningsreferat. Danmark Karin Marcussen, kontorchef Peter van Zaane, fuldmægtig Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 29. oktober 2008 Mødested Helsingfors Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 32/13 Godkjenning av dagsorden. 33/13 Institusjonsbesøk på Færøyene i september 2013.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 32/13 Godkjenning av dagsorden. 33/13 Institusjonsbesøk på Færøyene i september 2013. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 24. september 2013 Mødested Nordens hus, Færøyene Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Sveriges medlem, Ann Cederberg, har trådt ut av gruppen. NMRS har anmodet Sverige om å utpeke et nytt medlem.

Sveriges medlem, Ann Cederberg, har trådt ut av gruppen. NMRS har anmodet Sverige om å utpeke et nytt medlem. Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra møte 1/2015 København den 3-4. mars 2015 Tilstede Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Hanne Schilling (suppleant) Norge Island Færøyene Finland Doris Amland (medlem)

Detaljer

NVF. Svensk avdelnings årsmöte 2015

NVF. Svensk avdelnings årsmöte 2015 NVF Svensk avdelnings årsmöte 2015 Dagens struktur Består af: Formand Terje Moe Gustavsen (NO) De nationale afdelingsformænd og - næstformænd Den nationale formand for udvalget Den nationale styrelse Består

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

Innkalling til hovedstyremøte 3/2019. Dagsorden Tidsestimat

Innkalling til hovedstyremøte 3/2019. Dagsorden Tidsestimat Til hovedstyret Dato: 19. mars 2019 Innkalling til hovedstyremøte 3/2019 Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus torsdag 21. mars 2019. Styremøtet starter kl. 10.00 og antas å vare til kl.

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

DOKUMENT. Redegjørelse om å styrke rekommandasjoner som politiske instrument. Nordisk Råd

DOKUMENT. Redegjørelse om å styrke rekommandasjoner som politiske instrument. Nordisk Råd DOKUMENT Redegjørelse om å styrke rekommandasjoner som politiske instrument Grundstenen under s arbejde er medlems- og udvalgsforslagene. Behandlingen som fører til, at de bliver til rekommandationer til

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomiteen for sosial- og helsepolitikk (1), EK-S Mødetid 16. marts 2010 Mødested Store Strandstræde 18, MR-Salen Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 16. april 2008 Mødested Sigtuna, Sverige

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 16. april 2008 Mødested Sigtuna, Sverige Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 16. april 2008 Mødested Sigtuna, Sverige Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

REDEGØRELSE. 1. Nordisk Energihandlingsplan Status og politiske hovedprioriteringer

REDEGØRELSE. 1. Nordisk Energihandlingsplan Status og politiske hovedprioriteringer REDEGØRELSE Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org 24 oktober 2006 1. Nordisk Energihandlingsplan 2006-2009 - Status og politiske

Detaljer

Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet 21-22. september 2010.

Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet 21-22. september 2010. Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 2. november 2010 Mødested Reykjavik Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 4/2006 den 30. mai 2006 kl. 10-14 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 30/14 Godkjenning av dagsorden

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 30/14 Godkjenning av dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 22. september 2014 Mødested Tammerfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat Til stede Departementsråd Johan Lindell Ämnessakkunnig Marianne Feldt Departementssekreterare Malin Häggqvist

Beslutningsreferat Til stede Departementsråd Johan Lindell Ämnessakkunnig Marianne Feldt Departementssekreterare Malin Häggqvist Nordisk Ministerråd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 11. september

Detaljer

Universitetsstyret 4. desember Strategi Prosess- og statusoppdatering, pr. desember 2018

Universitetsstyret 4. desember Strategi Prosess- og statusoppdatering, pr. desember 2018 Universitetsstyret 4. desember 2018 Strategi 2030 Prosess- og statusoppdatering, pr. desember 2018 Tre faser i strategiprosessen HØST 2018: VÅR 2019 HØST 2019 Hvor står UiO? Forberedende fase Innhold og

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010

REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010 REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010 Tilstede: Gunnar, Hrefna, Kirsten, Steen, Peter, Otto, Carolina, Reidun, Raisa, Anita, Gabriel og Cecilia. 1. Valg av justeringsmann og sekretær: Kirsten

Detaljer

Beslutningsreferat. Anne Eriksson Ralf Ekebom Timo Keistinen Maria Waltari. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Anne Eriksson Ralf Ekebom Timo Keistinen Maria Waltari. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomiteen for sosial- og helsepolitikk (1), EK-S Mødetid 4. maj 2010 Mødested København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Monica C. Madsen (freelancejournalist ansatt av Nordisk Språkkoordinasjon)

Monica C. Madsen (freelancejournalist ansatt av Nordisk Språkkoordinasjon) Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeid Referat fra møte 1/17 København 5.-6. april 2017 Tilstede Doris Amland Siv Björklund Lars-Olof Delsing Katti Frederiksen Taina Juurakko-Paavola Vár í Ólavstovu

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 9. juni 2011 Mødested Hotel Arkipelag AB. Møtelokale: Kaptensrummet sreferat Ved Stranden 18 DK-1061

Detaljer

Beslutningsreferat. 32/09 ÄK-JÄM 2009 Godkännande av Dagordningen. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 32/09 ÄK-JÄM 2009 Godkännande av Dagordningen. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 5. november 2009-6. november 2009 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning, EK-U Mødetid 10. december 2014 Mødested Kl 09.00-16.00 i Udenrigsministeriet Eigtved Pakhus, Sal II adresse;

Detaljer

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode Møtereferat: Møte: Oppstartsmøte Tunnelutvalget Sted: Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A Møtedato: 11.-12.10.2016 Referent: Trine Bye Sagen Antall sider inkl. denne: 7 Deltakere: Harald Buvik, Kjell Windelhed,

Detaljer

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015 DEN NORSKE KIRKE Bispemøtet Referat Til: Fagråd for arbeidsveiledning Kopi til: Vår ref: 15/453-7 (15/38895) - INW Dato: 3.11.2015 Sak: 15/453 FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING (ABV) Referat fagråd for arbeidsveiledning

Detaljer

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Program 09:00: Åpning v/torbjørg Breivik, ASTIN 09:20: Status, Finland v/kimmo Koskenniemi 09:40: Status, Norge v/koenraad

Detaljer

NORDISK MINISTERRÅD ARBEIDSGRUPPEN FOR NATUR, FRILUFTSLIV OG KULTURMILJØ

NORDISK MINISTERRÅD ARBEIDSGRUPPEN FOR NATUR, FRILUFTSLIV OG KULTURMILJØ NORDISK MINISTERRÅD ARBEIDSGRUPPEN FOR NATUR, FRILUFTSLIV OG KULTURMILJØ REFERAT FRA MØTET I NFK-GRUPPEN 18-19 september 2008 Skåne, Sverige Møtested: Smygehus havsbad, Skåne Tid: 18. september 2008 kl.

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2009 Møtestart: 11.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Fred Oluf Hanssen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

EK-S OKTOBER I KØBENHAVN

EK-S OKTOBER I KØBENHAVN EK-S 11-12. OKTOBER I KØBENHAVN Nordisk Ministerråd Til EK-S Kopi Fra Nordisk Ministerråds sekretariat Emne Referat - EK-S møte i København 11-12. oktober 2006 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K

Detaljer

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 STED: TID: Oslo, Thon Hotel Opera 14. april 2010, kl.1300-1700 TIL STEDE: Norge: Myhre (F), Kjersti Leiren Boag (S), Torbjørn Haugen

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll

Møteinnkalling Møteprotokoll Møteprotokoll Grimstad kontrollutvalg Dato: 07.09.2017 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 17/00165 Til stede: Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli Skaiaa, Jarle

Detaljer

Litt historikk og bakteppe

Litt historikk og bakteppe Orienteringer Dette vil det orienteres om Litt historikk Hvem har hvilke roller Heimta AS får ordet Foilene fra UDI- vist på informasjonsmøtet på Sølvskottberget Foilene fra Politiet- vist på informasjonsmøtet

Detaljer

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Nordisk Råd J-Nr: 05-932-08 Dato: 31. januar 2006 BKA Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Dagsordenspunkt 1 Godkjenning av utkast til dagsorden

Detaljer

Nordisk Ministerråd. Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM 18. oktober 2010 kl NMR, Ved Stranden 18, Köpenhamn.

Nordisk Ministerråd. Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM 18. oktober 2010 kl NMR, Ved Stranden 18, Köpenhamn. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Mødetid Mødested Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM 18. oktober 2010 kl.12-17.00 NMR, Ved Stranden 18, Köpenhamn Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 12. og 13. juni 2012 Mødested Svinøya Rorbuer, Svolvær, Norge sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 3. december 2008 Mødested Ministerrådssalen, NMR, Store Strandstræde Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu Arkivsak: 19/ Jan Willy Jensen, sak 53/19 (vara for Per-Jakob Haakstad)

Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu Arkivsak: 19/ Jan Willy Jensen, sak 53/19 (vara for Per-Jakob Haakstad) Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 09.10.2019 kl. 9:00 12:15 Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu Arkivsak: 19/00043 Til stede: Møtende varamedlemmer: Per-Jakob Haakstad (leder),

Detaljer

Referat fra møtet i Arbeidsgruppen for Terrestriske Økosystemer 3-4 juni 2009 Åland

Referat fra møtet i Arbeidsgruppen for Terrestriske Økosystemer 3-4 juni 2009 Åland Nordisk Ministerråd Referat fra møtet i Arbeidsgruppen for Terrestriske Økosystemer 3-4 juni 2009 Åland 16. juni 2009 Godkjent elektronisk 26. juni 2009 Møtested: Ålands Landskapsregering Tid: 3. juni

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016 Referat fra styremøte i NUAS 10. mai 2016 1 Styremøte i NUAS 10. mai 2016 Copenhagen business School Deltakere: Styremedlemmer: Anne-Christine Larsson Ljung, Karlstad University Guðmundur Ragnar Jónsson,

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Grete Ottersen Samstad (prosjektleder) Normann Andersen Merethe Rusdal Ingrid Narum Knut Steinar Eitungjerde Claes Høyland Margrete Kanstad

Detaljer

Styremøte 2. 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø

Styremøte 2. 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø 1/5 Styremøte 2 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø Agenda 1. 016/2017 Godkjenning av innkalling og agenda 10 minutter 2. 017/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2-17 Godkjenning

Detaljer

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde.

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde. Møte mellom Lab Norge, LFH, Kunnskapssenteret og sekretariatet til nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 27. januar 2014. Deltagere: Lab Norge: LFH: Kunnskapssenteret:

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

NAF årsberetning 2007. Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning NAF. Årsberetning 2007

NAF årsberetning 2007. Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning NAF. Årsberetning 2007 Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning NAF Årsberetning 2007 Oslo, Januar 2008 Innledning Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning (NAF) har som formål å være et rådgivende organ for Nordisk Ministerråd

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 6. maj 2008 Mødested Stockholm

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 6. maj 2008 Mødested Stockholm Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 6. maj 2008 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Detaljer

Fokusområder når Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd

Fokusområder når Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd Fokusområder når Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 16.11.11 Ekspedisjonssjef Eivind Heder Avdeling for analyse-, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) AIK er en tverrgående avdeling

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Muligheter innen nordisk samarbeid Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk samarbeid Et av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Nordisk råd (1952), Nordisk ministerråd (1971). Folkelig samarbeid

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterommet i servicebygget 26.09.2016 Fra sak: Til sak: 06/2016 11/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:35 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal

Detaljer