Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet september 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet 21-22. september 2010."

Transkript

1 Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 2. november 2010 Mødested Reykjavik Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel Fax Referat 09. november Møtets åpning 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet Ingen bilag Formannen åpnet møtet og hilste nye medlemmer av utvalget velkomne samt ny representant for ungdommens Nordisk råd (se deltakerliste). Forslag til dagsorden ble godkjent. 2. Godkjennelse av referat fra møtet september Referat Miljö- och naturresursutskottet 21. september 2010 kl. 10:00 Det var ingen merknader til referatet fra utvalgets møte 21. og 22. september. Referatet fra utvalgets møte dagene 21. og 22. september 2010 i Malmö ble godkjent.

2 Saker til beslutning 3. A 1512/miljø - Utvalgsforslag om nye initiativer i det nordiske klimaarbeidet 1 2 A 1512/miljø - Utvalgsforslag om nye initiativer i nordisk klimaarbeid Översättning is: Utvalgsforlag om nye initiativer i nordisk klimaarbeid (A1512/miljö) På grunnlag av diskusjonen på utvalgets siste møte hadde sekretariatet utviklet et utvalgsforslag om nye klimainitiativer. På møtet ble det utdelt en uttalelse om klimaarbeidet fra de nordiske miljøorganisasjoner. Videre presenterte representant for ungdommens Nordisk råd en uttalelse fra rådet om klimaendringene (se dokumentet Ungdommens Nordisk råds, session 2010). Med hensyn til den siste at-sats om klimavitenskapen, la Oskar J. Grimstad, vekt på, at det skalv være tale om en balansert vurdering som inkluderer synspunkter fra vitenskapsfolk, som mener at det er svakheter i de vitenskaplige bevisene på menneskeskapte klimaendringer. Utvalgsforslag om nye initiativer i nordisk klimaarbeid (A1512/miljö) ble godkjent. 4. A 1513/miljø: Utvalgsforslag om oppfølgingen av Copenhagen Accord 1 2 A 1513/miljø - Utvalgsforslag om oppfølging av Copenhagen Accord Översättning is: Utvalgsforslag om oppfølging av Copenhagen Accord (A 1513/miljö) På utvalgets siste møte var det enighet om at adressere spørsmålet om finansiering av klimatiltak i u-land, med fokus på resultatene fra COP15 i København i desember 2009 samt Nordic Climate Facility. Utvalgsforslag om oppfølgning av Copenhagen Accord (A1513/miljö) ble godkjent. side 2 af 9

3 5. A 1499/miljø - Medlemsforslag om samnordisk strategi mot mårhundens ekspansjon 1 Betenkning over A 1499/miljö: medlemsförslag om samnordisk strategi mot mårdhundens expansion Et medlemsforslag er blitt diskutert på utvalgets juni- og septembermøte. Videre er det gjennomført en høring i Norden, som viser en bred tilslutning til forslaget. I utvalgets diskusjon fremgår at saken bør ses i sammenheng med arbeidet for å bevare biologisk mangfold og hindre skader fra invasive arter. Dessuten bør erfaringen fra en strategi mot mårhundens ekspansjon med fordel kunne anvendes til å vurdere behovet for et tettere nordisk samarbeid når det handler om å redusere skader forårsaket av andre invasive arter. Betenkning over A/1499/miljø Medlemsforslag om samnordisk strategi mot mårhundens ekspansjon ble godkjent. 6. Fremst. *10/2006/miljö - Betenkning om meddelelse vedrørende utslipp av toalettavfall i Østersjøen 1 Betenkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. *10/2006; Kontrolsystem for udslip af toiletaffald i Østersøen (A 1385) På utvalgets septembermøte ønsket utvalget at sekretariatet skulle samle faktuell informasjon fra HELCOM m.h.t. utviklingen av saken. I lys av en samlet vurdering av informasjon fra HELCOM og meddelelsen fra regjeringene, er det utvalgets konklusjon, at det bør arbeides videre med saken og at utvalget avventer neste års meddelelse fra Nordisk ministerråd. Betekningen over meddelelsen fra Nordisk ministerråd vedrørende Fremstilling 10/2006/miljö; Kontrolsystem for udslip af toiletaffald i Østersøen (A1345/miljö), ble godkjent. 7. A 1518/næring: Utvalgsforslag om nordisk produksjon av vedvarende energi 1 2 A 1518/næring: Utvalgsforslag om nordisk produktsjon av vedvarende energi Översättning fi av: A 1518/näring: utvalgsforslag om nordisk side 3 af 9

4 produksjon av vedvarende energi Et arbeidsutvalg (rapportørskap) bestående av Ole Vagn Christensen fra Næringsutvalget og Anita Brodén fra Miljø- og naturressursutvalget har i løpet av året studert utviklingen og forutsetningene for nordiske samarbeid om fornybar energi og energieffektivitet. Arbeidsutvalget rapporterte til et fellesmøte med Næringsutvalget i september. På møtet var det enighet om å utvikle et utvalgsforslag om støtteordninger for produksjon av fornybar energi. Sekretariatet fikk i oppdrag å utvikle forslaget. Det var enighet i utvalget om at forslaget også omfatter de selvstyrende områder, samt at det ikke var tale om teknologinøytrale støtteordninger. Utvalgsforslag om støtteordninger for produksjon av fornybar energi ble godkjent (A1518/næring). Utvalget for sin del, besluttet å forlenge arbeidsgruppens (rapportørskapets) mandat fram til september Avholdte møter 8. Rapportering fra møtet med de nordiske naturfredningsforeningene 1 2 Brev fra Danmarks Natufredningsforening vedr felles uttalese om biodiversitet Fælles udtalelse til de nordiske regeringer, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, fra de nordiske naturfredningsforeninger, forsamlet til møde i Oslo den 16. september 2010: Oskar J. Grimstad rapporterte fra møte med de nordiske naturvernorganisasjoner i Oslo den 16. september. Oskar informert at på møtet var det en nyttig gjennomgang av de nasjonale utfordringer i de enkelte land. Videre ble det formidlet informasjon om organisasjonenes størrelse og tilgang til ressurser, som viser en meget stor ulikhet. Møtet utviklet 2 uttalelser (klima og biologisk mangfold), som bl.a. retter seg til Nordisk råd. Møtet satte også fokus på hvordan organisasjonen kan påvirke de politiske beslutninger, men Nordisk råds representant var ikke invitert til å delta i den delen av møtet. Utvalget noterte informasjonen om møtet og besluttet å ta opp uttalelsen om biologisk mangfold på møtet med miljøministrene. Kommende møter side 4 af 9

5 9. Nordisk råds 62. sesjon i Reykjavik 2-4. november Udkast til internt program for sessionen 2010, Reykjavik 2 Utkast till Dagordning för Nordiska rådets 62:a session i Reykjavik Regler för sessionens genomförande 2010 På siste møte ble det utarbeidet en liste over talepersoner for utvalgets saker på sesjonen. Den ble gjennomgått og revidert; Ann-Kristine Johansson erstatter Anita Brodén som talsmann ved behandlingen av utvalgsforslag om oppfølgningen av Copenhagen Accord og Kim Kielsen blir talsmann under redegjørelse om arktisk samarbeid. Utvalget tok informasjonen til etterretning og bekreftet listen over talspersoner på sesjonen. 10. Utvalgets møte med miljøministrene 2. november 1 Møte mellom de nordiske miljøministere og Nordisk råds Miljøog naturressursutvalg 2 Miljø- og nautrresursutvalgets møte med minjøministrene - tema: bilogisk mangfold 3 Miljø- og naturresursutvalgets møte med miljøministrene - tema: kjemikaler 4 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. 2/2010; Kemikaliefri indkøbspolitik samt internationalt kemikalieforskerpanel (A 1466) 5 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. 1/2010; Undersøgelse af farlige kemikalier samt aftale om tungmetaller (A 1466) 6 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. *1/2009; Felles nordisk artsdatabank i kampen mot å stanse utryddelsen av plante- og dyrearter (A 1443) 7 Brev fra Danmarks Natufredningsforening vedr felles uttalese om biodiversitet 8 Fælles udtalelse til de nordiske regeringer, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, fra de nordiske naturfredningsforeninger, forsamlet til møde i Oslo den 16. september 2010: 9 Noter fra mødet mellem de nordiske landes miljøministre og Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg den 28. oktober 2009 i Stockholm 10 Nordic Biodiversity beyond 2010 Det var enighet om å holde fast i biologisk mangfold og farlige kjemikaler som temaer på møtet med MR-Miljø. Om tiden tillater kunne andre aktuelle saker, som for eksempel klima og pantsaken tas opp under eventuelt. side 5 af 9

6 Utvalget tok informasjonen til etterretning. Diverse 11. Dialog med årets natur- og miljøprismottakere Ingen bilag Grønn kapitalforvaltning var årets tema for Nordisk råds natur- og miljøpris. Tre nordiske banker, Merkur Andelskasse (www.merkur.dk), Ekobanken (www.ekobanken.se) og Cultura Bank (www.cultura.no) ble sammen tildelt prisen. De belønnes for deres grønne engasjement og deres bæredyktige prinsipper i virksomheten. Til utvalgets møte kom representanter for de tre banker, se deltakerliste. Representantene beskrev bankenes virksomhet, som tar utgangspunkt i at penger kun har en verdi hvis de brukes til noe fornuftig. Bakene ga uttrykk for at anerkjennelse er viktig, og at Natur- og miljøprisen kunne anvendes til å skape oppmerksomhet om bankenes virksomhet. Det ble opplyst at 1/3 av prisen vil bli benyttet til å støtte grupper som er interessert i å utvikle likende banker i Island og Finland. De resterende midler vil gå inn i et fond som brukes til å støtte gode prosjekter. Utvalget noterte informasjonen. 12. Redegjørelse for miljømerket Svanen 1 Dokument 11: Status for miljømærket Svanen (sessionen 2010) Nordisk ministerråd har utarbeidet en redegjørelse om miljømerket Svanen. Redegjørelsen viser en meget positiv utvikling. Utvalget noterte informasjonen og bekreftet at Sonja Irene Sjøli gjør rede for utvalgets synspunkter når redegjørelsen presenteres på sesjonen. side 6 af 9

7 13. Redegjørelse om det Arktiske samarbeidet fra Nordisk ministerråd 1 Dokument 10: Redegørelse om Arktisk samarbejde (sessionen 2010) Nordisk ministerråd har utarbeidet en redegjørelse om det arktiske samarbeidet. Redegjørelsen viser at Nordisk ministerråd er en engasjert og nyttig medspiller i arbeidet med arktiske saker. Det bemerkes at Ministerrådet i sin redegjørelse ikke adresserer noen av de problemstillinger utvalget har satt fokus på, nemlig økt skipsfart, sjøsikkerhet, redning og opprensning etter ulykker. Samme gjelder også EUs forbud mot import av selprodukter og det langsomme tempo i IMOs arbeid med å utvikle spesielle regler for sjøfart i ishavene Utvalget noterte informasjonen og bekreftet at Kim Kielsen gjør rede for utvalgets synspunkter når redegjørelsen presenteres på sesjonen. 14. Miljø- og naturressursutvalgets arbeidsplan Arbeidsprogram for Miljø- og naturresursutvalget Med utgangspunkt i diskusjonen på utvalgets sommermøte og utvalgets septembermøte, utarbeidet sekretariatet et forslag til arbeidsplan for På møtet ga flere utvalgsmedlemmer uttrykk for, at i lys av det store fokus det for tiden er på de arktiske utfordringer, ikke minst på miljø- og naturressursområdet, vil det være naturlig at holde neste sommermøte i Grønland. Det var enighet om at formannen, varaformannen og sekretariatet utarbeider et forslag til lokalisering av sommermøtet Utvalget godkjente forslag til arbeidsplan Kontrollkomitéen - anmodning om innspill kommende kontrolloppgaver i Anmodning om indspil til Kontrolkomitéen om kommende side 7 af 9

8 granskningsopgaver 2011 I en henvendelse fra Kontrollkomiteen etterlyses forslag til områder, temaer eller prosjekter som utvalget mener Komiteen med fordel kan se nærmere på de kommende år. Utvalget peker på NordGen som en institusjon av stor verdi for det nordiske samarbeidet og som tilsynelatende har en for stram økonomi til å kunne oppfylle sitt mandat. 16. Eventuelt Ingen bilag Det var ikke noe som ble tatt opp under dette punkt. [Skriv beslutning her] side 8 af 9

9 Til stede Den socialdemokratiska gruppen (S) Kim Kielsen (S), Grønland Reijo Kallio (sd), Finland Gerd Janne Kristoffersen (A), Norge, Suppleant for Torstein Rudihagen Ann-Kristine Johansson (s), Sverige Formand Mittengruppen (M) Jens-Arne Hedegaard (V), Danmark, Suppleant for Per Bisgaard Raija-Liisa Eklöw (Lib), Åland Anita Brodén (fp), Sverige Jan Lindholm (mp), Sverige Den konservativa gruppen (K) Jørgen Lundsgaard (KF), Danmark Johan Ehn (FS), Åland, Suppleant for Anne-Mari Virolainen Sonja Irene Sjøli (H), Norge Den vänstersocialistiska gröna gruppen (VSG) Kristen Touborg (SF), Danmark Næstformand Álfheiður Ingadóttir (VG), Island Utan partigruppstillhörighet Oskar Jarle Grimstad (FrP), Norge Erik Almqvist (SD), Sverige Obersvatør: Jan-Olof Larsson (s), Sverige Sekretariat Ingrid Eriksson, Ungdomens nordiska råd Jaakko Hissa, Nordiska rådet, Finlands delegation Kjell Austin, Nordisk Råd, Norges delegasjon Tryggvi Felixson, Nordisk Råd Bente Øxseth, Nordisk Råd Louise Hagemann, Kommunikationsafdelingen Gjester dialog med årets natur- og miljøprisdeltagere Ebobanken Medlemsbank AD Annika Laurén Kristoffer Lühti Ordförenade Ulla Herliz Merkur, Den almennyttige Andelskasse Direktør Lars Pehrson Formand Morten Gunge Kommunikasjonschef Jonas Crumlin-Calusen Cultura Bank Daglig leder Lars Hektoen Styreleder Kari Schage side 9 af 9

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat fra forrige møte, januar Plan for institusjonsbesøk og oversyn.

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat fra forrige møte, januar Plan for institusjonsbesøk og oversyn. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 31. marts 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 22. januar 2014 Mødested København Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 28. oktober 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 11/13 Godkjenning av dagsorden. 12/13 Kontrolloppgave Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 11/13 Godkjenning av dagsorden. 12/13 Kontrolloppgave Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 11. april 2013 Mødested Riksdagen, Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 21/13 Godkjenning av dagsorden. 22/13 Institusjonsbesøk i Oslo mai Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 21/13 Godkjenning av dagsorden. 22/13 Institusjonsbesøk i Oslo mai Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 29. maj 2013-30. maj 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 19/11 Godkjennelse av dagsorden. 20/11 Godkjennelse av referat fra sommermøtet i Ilulissat.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 19/11 Godkjennelse av dagsorden. 20/11 Godkjennelse av referat fra sommermøtet i Ilulissat. Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 21. september 2011 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 79/12 Godkjenning av dagsorden. 80/12 Referat fra møtet september Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 79/12 Godkjenning av dagsorden. 80/12 Referat fra møtet september Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Riksdagen, Helsingfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 29. oktober 2012 Mødested Riksdagen, Helsingfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. 10/14 Godkjenning av dagsorden. 11/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte 22. januar Nordisk Råd

Referat. 10/14 Godkjenning av dagsorden. 11/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte 22. januar Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 8. april 2014 Mødested Akureyri Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 88/13 Godkjenning av dagsorden. 89/13 Godkjenning av referat fra møtet Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 88/13 Godkjenning av dagsorden. 89/13 Godkjenning av referat fra møtet Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljø- og naturressursutvalget, MN Mødetid 29. oktober 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet på Svalbard 30. juni 2010.

Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet på Svalbard 30. juni 2010. Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 21. september 2010-22. september 2010 Mødested Malmö Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 32/13 Godkjenning av dagsorden. 33/13 Institusjonsbesøk på Færøyene i september 2013.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 32/13 Godkjenning av dagsorden. 33/13 Institusjonsbesøk på Færøyene i september 2013. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 24. september 2013 Mødested Nordens hus, Færøyene Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 39/12 Godkjenning av dagsorden. 40/12 Referat fra Velferdsutvalgets møte 22. mars 2012 i Reykjavik

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 39/12 Godkjenning av dagsorden. 40/12 Referat fra Velferdsutvalgets møte 22. mars 2012 i Reykjavik Nordisk Råd Mødegruppe Velferdsutvalget, V Mødetid 25. juni 2012 Mødested Brussel, Genevé Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. Fellesmøte med Næringsutvalget. 45/12 Transport og klima - utvalgsforslag om infrastuktur og miljø. Nordisk Råd

Referat. Fellesmøte med Næringsutvalget. 45/12 Transport og klima - utvalgsforslag om infrastuktur og miljø. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 26. september 2012-27. september 2012 Mødested Gøteborg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 28. januar 2009 Mødested Radisson SAS Saga Hotel, Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 1/12 Godkjennelse av dagsorden. 2/12 Godkjennelse av referat fra møtet Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 1/12 Godkjennelse av dagsorden. 2/12 Godkjennelse av referat fra møtet Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 25. januar 2012 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

å videreutvikle og styrke Den Nordiske Investeringsbanks (NIB) utlåning til klima- og energiprosjekter

å videreutvikle og styrke Den Nordiske Investeringsbanks (NIB) utlåning til klima- og energiprosjekter UTVALGSFORSLAG Utvalgsforslag om de nordiske finansieringsinstitusjonene; NIB, NEFCO og NDF som instrumenter i klimaarbeidet 1. Utvalgets forslag foreslår at Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 30/14 Godkjenning av dagsorden

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 30/14 Godkjenning av dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 22. september 2014 Mødested Tammerfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat Fellesmøte med Næringsutvalget. 15/12 Utvalgsforslag om miljøvern og olje- og gassutvinning i de arktiske områder (A 1552/miljø)

Referat Fellesmøte med Næringsutvalget. 15/12 Utvalgsforslag om miljøvern og olje- og gassutvinning i de arktiske områder (A 1552/miljø) Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 22. marts 2012 Mødested Reykjavik Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 30. oktober 2007 Mødested Stortinget, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 45/11 Godkjennelse av dagsorden. 46/11 Godkjennelse av referat fra møtet 21. sepember 2011.

Referat. Saker til beslutning. 45/11 Godkjennelse av dagsorden. 46/11 Godkjennelse av referat fra møtet 21. sepember 2011. Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 1. november 2011 Mødested Christiansborg, København Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden den 30. september 2009, Åland

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden den 30. september 2009, Åland Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 30. september 2009 Mødested Mariehamn, Åland Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island Nordisk Råd J-Nr: 06-272-02 København, 12. september, 2006 Kontrollkommiteen/RAT Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island Åpning av møtet 1.

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 1/12 Godkjennelse av dagsorden. 2/12 Godkjennelse av referat fra møtet 31. oktober 2011.

Referat. Saker til beslutning. 1/12 Godkjennelse av dagsorden. 2/12 Godkjennelse av referat fra møtet 31. oktober 2011. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 25. januar 2012 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 62/12 Godkjenning av dagsorden

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 62/12 Godkjenning av dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Velferdsutvalget, V Mødetid 26. september 2012-27. september 2012 Mødested Göteborg, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. 1. Dagsorden. 2. Referat fra Velferdsutvalgets møte den 29. juni 2010, Trondheim, Norge. Nordisk Råd

Referat. 1. Dagsorden. 2. Referat fra Velferdsutvalgets møte den 29. juni 2010, Trondheim, Norge. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 21. september 2010-22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 27. januar 2010 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, St. Strandstræde 18, 1255 København K sreferat Store Strandstræde

Detaljer

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm,

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm, Nordisk Råd J-Nr: 06-272-01 København, 15. august, 2006 Kontrollkommiteen/RAT Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm, Sverige Åpning av møtet 1. Godkjenning

Detaljer

Referat. 29/12 Godkjenning av dagsorden. 30/12 Nordisk råds natur- og miljøpris - høring. Nordisk Råd

Referat. 29/12 Godkjenning av dagsorden. 30/12 Nordisk råds natur- og miljøpris - høring. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 25. juni 2012-28. juni 2012 Mødested Åland og Åbo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 23/14 Godkjenning av dagsorden. 24/14 Referat fra januarmøtet i København. Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 23/14 Godkjenning av dagsorden. 24/14 Referat fra januarmøtet i København. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljø- og naturressursutvalget, MN Mødetid 8. april 2014 Mødested Akureyri Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. Saker til drøftelse og beslutning. 28/12 Godkjenning av dagsorden. 29/12 Institusjonsbesøk i Gøteborg, september 2012

Referat. Saker til beslutning. Saker til drøftelse og beslutning. 28/12 Godkjenning av dagsorden. 29/12 Institusjonsbesøk i Gøteborg, september 2012 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 25. september 2012 Mødested Gøteborg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. 28/11 Godkjennelse av dagsorden. 29/11 Referat fra Velferdsutvalgets møte 28. juni 2011, København, Danmark. Nordisk Råd

Referat. 28/11 Godkjennelse av dagsorden. 29/11 Referat fra Velferdsutvalgets møte 28. juni 2011, København, Danmark. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Velferdsutvalget, V Mødetid 21. september 2011 Mødested Stortinget, Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/12 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/12 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning Nordisk Råd Mødegruppe Velferdsutvalget, V Mødetid 25. januar 2012 Mødested Komitehuset, Høringssal 3, Inngang Akersgt.18, Oslo, Norge Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, fredag 23. september 2005, kl. 9.00 12.00, i Karlstad, Sverige

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, fredag 23. september 2005, kl. 9.00 12.00, i Karlstad, Sverige Nordisk Råd J-Nr: 05-912-03 Dato: 13.oktober 2005 Dagsordenspunkt 2 Bilag 3 Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, fredag 23. september 2005, kl. 9.00 12.00, i Karlstad, Sverige Åpning av møtet

Detaljer

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Nordisk Råd J-Nr: 05-932-08 Dato: 31. januar 2006 BKA Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Dagsordenspunkt 1 Godkjenning av utkast til dagsorden

Detaljer

Referat. Orienteringssaker. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat. 3. Skriftlig fråga om TV på finska i Sverige.

Referat. Orienteringssaker. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat. 3. Skriftlig fråga om TV på finska i Sverige. Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 15. april 2008 Mødested Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311

Detaljer

SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) JUNI 2006 Nordisk Ministerråd

SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) JUNI 2006 Nordisk Ministerråd SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) 11.-13. JUNI 2006 Nordisk Ministerråd GODKJENT REFERAT 14. juli 2006 Jnr. 43001.15.001/06 Bilag: 1. Deltagerliste 2. Dagsorden 3. Oppsummering av temadiskusjon 1. Godkjennelse

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 23/12 Godkjenning av dagsorden. 24/12 Referat fra Velferdsutvalgets møte 25. januar 2012 i Oslo

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 23/12 Godkjenning av dagsorden. 24/12 Referat fra Velferdsutvalgets møte 25. januar 2012 i Oslo Nordisk Råd Mødegruppe Velferdsutvalget, V Mødetid 22. marts 2012 Mødested Esja, 2. etage Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 10. april 2008 Mødested Nordregios lokaler, Holmamiralens väg 10, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Detaljer

Beslutningsreferat. 11/12 Godkännande av dagordningen. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 11/12 Godkännande av dagordningen. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 3. maj 2012 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Detaljer

Referat. 89/14 Godkjenning av dagsorden. 90/14 Referat fra septembermøtet Nordisk Råd

Referat. 89/14 Godkjenning av dagsorden. 90/14 Referat fra septembermøtet Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljø- og naturressursutvalget, MN Mødetid 28. oktober 2014 Mødested Riksdagen, Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København. Tilstede. Danmark Jørn Lund (formand i 2015)

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København. Tilstede. Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København Tilstede Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Norge Island Færøyene Finland Åland Sverige Doris Amland (medlem)

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget 27. januar 2005 i Eigtveds Pakhus, København.

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget 27. januar 2005 i Eigtveds Pakhus, København. Nordisk Råd J-Nr: 04-912-07 Dato: 2. februar 2005 Dagsordenspunkt 2 Bilag 3 Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget 27. januar 2005 i Eigtveds Pakhus, København. kl. 13.00 16.30 i Balkongsal IV

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Dagsorden. 2. Referat fra Velferdsutvalgets januarmøte den 27. januar 2010, København, Danmark.

Referat. Nordiske saker. 1. Dagsorden. 2. Referat fra Velferdsutvalgets januarmøte den 27. januar 2010, København, Danmark. Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 14. april 2010 Mødested Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Referat. 1/11 Godkjennelse av dagsorden. 2/11 Godkjennelse av referat fra møtet 23. mai /11 Institusjons besøk Nordisk Film & TV Fond

Referat. 1/11 Godkjennelse av dagsorden. 2/11 Godkjennelse av referat fra møtet 23. mai /11 Institusjons besøk Nordisk Film & TV Fond Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 20. september 2011 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

REKOMMANDATION. Norden som brobygger mellom i- og u-land i de globale klimaforhandlinger. Nordisk Råd

REKOMMANDATION. Norden som brobygger mellom i- og u-land i de globale klimaforhandlinger. Nordisk Råd REKOMMANDATION Norden som brobygger mellom i- og u-land i de globale klimaforhandlinger Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 8 april 2014 antagit nedanstående rekommendation

Detaljer

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Hvem kan søke om støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne, fra minst tre nordiske land - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Referat. Fellesmøte med Næringsutvalget. 1/14 Godkjenning av dagsorden. 2/14 Referat fra møtet i Oslo 29. oktober 2013

Referat. Fellesmøte med Næringsutvalget. 1/14 Godkjenning av dagsorden. 2/14 Referat fra møtet i Oslo 29. oktober 2013 Nordisk Råd Mødegruppe Miljø- og naturressursutvalget, MN Mødetid 22. januar 2014 Mødested København Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, onsdag 25. januar 2006, kl i Oslo, Norge

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, onsdag 25. januar 2006, kl i Oslo, Norge Nordisk Råd J-Nr: 05-912-05 Dato: 31. mars 2006 RT/ua Dagsordenspunkt 2 Bilag 3 Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, onsdag 25. januar 2006, kl. 09.30 13.30 i Oslo, Norge Åpning av møtet Formannen

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 16/13 Godkjenning av dagsorden. 17/13 Referat fra møtet 29. januar i Reykjavik. Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 16/13 Godkjenning av dagsorden. 17/13 Referat fra møtet 29. januar i Reykjavik. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 10. april 2013 Mødested Stocckholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, torsdag 28. april 2005 i Pärnu, Estland

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, torsdag 28. april 2005 i Pärnu, Estland Nordisk Råd J-Nr: 05-912-01 Dato: 17.juni.2005 Dagsordenspunkt 2 Bilag 3 Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, torsdag 28. april 2005 i Pärnu, Estland Åpning av møtet 1. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO Nordisk Ministerråd Til EK-S Kopi Fra Nordisk Ministerråds sekretariat Emne Referat - EK-S møte i Oslo 22-23. november 2006 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45

Detaljer

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat. 3. Presidentens møte med utvalgslederne. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat. 3. Presidentens møte med utvalgslederne. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 30. januar 2008 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 22. september 2014 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Berit Brørby, Valgkomiteens leder: (316) Valgkomiteen legger fram en enstemmig innstilling. Allikevel er det behov for å gi noen kommentarer.

Berit Brørby, Valgkomiteens leder: (316) Valgkomiteen legger fram en enstemmig innstilling. Allikevel er det behov for å gi noen kommentarer. Val 189 18. Val Ole Stavad overtok ledelsen av forhandlingene. Berit Brørby, Valgkomiteens leder: (316) Valgkomiteen legger fram en enstemmig innstilling. Allikevel er det behov for å gi noen kommentarer.

Detaljer

Referat. 52/13 Godkjenning av dagsorden. 53/13 Godkjenning av referat fra Velferdsutvalgets sommermøte. Nordisk Råd

Referat. 52/13 Godkjenning av dagsorden. 53/13 Godkjenning av referat fra Velferdsutvalgets sommermøte. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Velferdsutvalget, V Mødetid 24. september 2013 Mødested Færøyene Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. Fellesmøte med Næringsutvalget. 58/14 Godkjenning av dagsorden. 59/14 Referat fra Miljøutvalgets sommermøte 2014.

Referat. Fellesmøte med Næringsutvalget. 58/14 Godkjenning av dagsorden. 59/14 Referat fra Miljøutvalgets sommermøte 2014. Nordisk Råd Mødegruppe Miljø- og naturressursutvalget, MN Mødetid 23. september 2014 Mødested Tammerfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Sveriges medlem, Ann Cederberg, har trådt ut av gruppen. NMRS har anmodet Sverige om å utpeke et nytt medlem.

Sveriges medlem, Ann Cederberg, har trådt ut av gruppen. NMRS har anmodet Sverige om å utpeke et nytt medlem. Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra møte 1/2015 København den 3-4. mars 2015 Tilstede Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Hanne Schilling (suppleant) Norge Island Færøyene Finland Doris Amland (medlem)

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. juni 2015 Mødested København, NMRS sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396

Detaljer

Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10.

Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10. Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10. oktober 2008 EUs miljøpolitikk Utvidet kompetanse på miljø, blir styrket

Detaljer

NOTAT. Godkjent beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd MR-K. Sekretariatet. MR-K Møte 3/2006 den kl i København.

NOTAT. Godkjent beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd MR-K. Sekretariatet. MR-K Møte 3/2006 den kl i København. NOTAT Nordisk Ministerråd Til MR-K Kopi Fra Sekretariatet Emne MR-K Møte 3/2006 den 1.11.2006 kl. 13.30 16.00 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 40/14 Godkjenning av dagsorden. 41/14 Referat fra Miljøutvalgets aprilmøtet i Akureyri. Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 40/14 Godkjenning av dagsorden. 41/14 Referat fra Miljøutvalgets aprilmøtet i Akureyri. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Miljø- og naturressursutvalget, MN Mødetid 30. juni 2014-2. juli 2014 Mødested Lofoten, Norge Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Nordiske Saker. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat Velferdsutvalgets møte september 2007

Referat. Nordiske Saker. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat Velferdsutvalgets møte september 2007 Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 30. oktober 2007 Mødested Rom K-422, Stortinget Oslo, Norge Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 24. september 2008, Island

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 24. september 2008, Island Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 24. september 2008 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 27. oktober 2008, Finland, Helsingfors

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 27. oktober 2008, Finland, Helsingfors Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 27. oktober 2008 Mødested Helsingfors, Finland Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Trine Christensen, leder av styringsgruppen TC Harald K. Hermansen, Frogn kommune HKH Harald

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 21. oktober 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstrstræde 18, 1255 København K sreferat Store Strandstræde

Detaljer

Hva nå for de internasjonale klimaforhandlingene? Hva kan oppnås i Cancun? Harald Dovland Miljøverndepartementet

Hva nå for de internasjonale klimaforhandlingene? Hva kan oppnås i Cancun? Harald Dovland Miljøverndepartementet Hva nå for de internasjonale klimaforhandlingene? Hva kan oppnås i Cancun? Harald Dovland Miljøverndepartementet BALI ROAD MAP AWG-LCA AWG-KP COP 15 COPENHAGEN, December 2009 COP 16 Mexico City November

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Oversettelse fra amerikansk DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002 Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Vi, valgte representanter fra Canada, Danmark/Grønland,

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 07. møde 2010-13.06. Tid: 16.00-17.00 Sted: Höfn - Island Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen Mikko Leppanen

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden den 27. oktober 2009, Stockholm

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden den 27. oktober 2009, Stockholm Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 27. oktober 2009 Mødested Sveriges Riksdag, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, onsdag 26. april 2006, kl i Stockholm, Sverige

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, onsdag 26. april 2006, kl i Stockholm, Sverige ordisk Råd J-Nr: 06-912-01 Dato: 12.juni 2006 RT/ua Dagsordenspunkt 2 Bilag 3 Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, onsdag 26. april 2006, kl. 09.00 12 i Stockholm, Sverige Åpning av møtet

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

Referat fra møtet i Arbeidsgruppen for Terrestriske Økosystemer 3-4 juni 2009 Åland

Referat fra møtet i Arbeidsgruppen for Terrestriske Økosystemer 3-4 juni 2009 Åland Nordisk Ministerråd Referat fra møtet i Arbeidsgruppen for Terrestriske Økosystemer 3-4 juni 2009 Åland 16. juni 2009 Godkjent elektronisk 26. juni 2009 Møtested: Ålands Landskapsregering Tid: 3. juni

Detaljer

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Muligheter innen nordisk samarbeid Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk samarbeid Et av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Nordisk råd (1952), Nordisk ministerråd (1971). Folkelig samarbeid

Detaljer

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om nordiskt samarbete kring hållbar offentlig upphandling

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om nordiskt samarbete kring hållbar offentlig upphandling BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG s betänkande över om nordiskt samarbete kring hållbar offentlig upphandling 1. Utskottets förslag Miljø- og naturressursutvalget forslår at Nordisk råd rekommanderer Nordisk

Detaljer

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra møte 2/16 København 28. september Tilstede. Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016)

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra møte 2/16 København 28. september Tilstede. Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra møte 2/16 København 28. september 2016 Tilstede Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016) Island Danmark Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir (medlem) Jørn

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Ikke til stede

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Ikke til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 5. september 2010 Mødested Qaqortoq, Grönland Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Icke til stede Fra sekretariatet Gäster från Tillväxtanalys

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Icke til stede Fra sekretariatet Gäster från Tillväxtanalys Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 23. maj 2011-24. maj 2011 Mødested Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. december 2014 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok.

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.08.2012 Prop 119 L Anmodning om høring Prop. 119 L (2011-2012)

Detaljer

NORGES POSISJONER COP 18 / CMP 8 KLIMAKONFERANSEN I DOHA, QATAR

NORGES POSISJONER COP 18 / CMP 8 KLIMAKONFERANSEN I DOHA, QATAR NORGES POSISJONER COP 18 / CMP 8 KLIMAKONFERANSEN I DOHA, QATAR 26. november 7. desember 2012 1 Norges posisjoner til COP18 / CMP 8, Klimakonferansen i Doha, Qatar Forhandlingsmøtet i Doha vil starte mandag

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar, Axel, daglig leder Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

REDEGØRELSE. 1. Nordisk Energihandlingsplan Status og politiske hovedprioriteringer

REDEGØRELSE. 1. Nordisk Energihandlingsplan Status og politiske hovedprioriteringer REDEGØRELSE Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org 24 oktober 2006 1. Nordisk Energihandlingsplan 2006-2009 - Status og politiske

Detaljer

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer