GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål"

Transkript

1 GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål Knut Høylie, fagsjef skatt, NARF 1 Alternativ kurstittel: Regelverk til ergrelse(?) 2 1

2 Agenda efaktura til Staten fra 1/ hva betyr dette for oss? Risikostyring bare en dokumentasjonsplikt, eller også til nytte? Kundens interne rutiner hva må vi følge opp og når? Fremdriftsoversikt og loggføring av leveranser hva kreves? Rapportering til kunde hvor langt går pliktene? Kvalitetskontroll av medarbeidere og oppdrag overvurderer vi omfanget? Feilog avvik hva måfølges opp? Melding om mistenkelige transaksjoner saker fra fagsupport Rollekonflikter internt i byrået mellom hvem og når kan de oppstå? 3 GRFS fylte 10 år 10. september 2011 Regnskapsførerloven ble myndig og dermed voksen 18. juni Hvitvaskingsloven har vi levd med i 8 år Risikostyringsforskriften har vi for tredje året 4 2

3 Faksimile NARFs hjemmeside 17. desember 2010: 5 Frivillig revisjon veien frem NARFs holdning var basert på flertallsvurdering Synspunktet støttet av 75 % av NARF medlemmene De seirende argumentene Administrative lettelser (forenklingshensynet) Internasjonal harmonisering Kost / nytte Autorisasjonsordningen for regnskapsførere (i fravalgsgruppen anvender 70 % autorisert regnskapsfører) 6 3

4 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om regnskapsførers betydning i næringslivet? Bruk av regnskapsfører... Resultater i prosent, N= Regnskapsbransjen litt om inntektsforhold Totalt honorar Regnskapsår Totalt honorar 10,1 mrd 9,4 mrd 8,3 mrd 7,3 mrd 6,5 mrd 6,0 mrd --- 3,4 mrd Vekst : 20 % 8 4

5 Totalt antall oppdrag i bransjen Diagrammet viser at det var oppdrag i regnskapsførerbransjen per Antall oppdrag har økt med 5,1 % fra regnskapsåret 2007 til Videre viser diagrammet at antall oppdrag har økt med 50 % fra regnskapsåret 1999 til Kvaliteten i bransjen Fra NARFs kvalitetskontroll, foretak Godkjent 36 % 42 % 41 % 38 % 51 % 57 % 54 % 62 % Begrenset oppfølging 44 % 39 % 40 % 39 % 35 % 29 % 27 % 24 % Ny kontroll 20 % 19 % 19 % 23 % 14 % 14 % 19 % 14 % Fra til medlemmer i NARF på 15 år. 10 5

6 Regnskapsbransjen lønnsomhet blant AS Årsresultat i intervall > % % % % 3 % 3 % % 4 % 3 % % 7 % 8 % 14 % 15 % 15 % % 42 % 48 % -21 % -23 % -19 % Underskudd -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % Det samlede årsresultatet for aksjeselskaper har økt fra ca. 416 mill til ca. 618 mill fra 2008 til (Basert på tall fra Ravninfo.) efaktura til Staten t fra 1/ hva betyr dette for oss? 12 6

7 Brev fra FAD Elektronisk faktura I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at virksomheten mottar dokumentet i samsvar med standarden Elektronisk k handelsformat t (EHF) (EHF). Flere kilder: og styring av ikt relaterte i.html?id= handel/faktura/nyheter 13 Nye krav i standard format Organisasjonsnummer til mottaker. MVA prosent på varelinje. Deres (mottakers) referanse. Anbefalte felter Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT Ordrenummer. KID Leverandørens bankkontonummer. Leverandørens artikkelnummer Konteringsstreng på varelinjenivå. Leverandørens referanse. Kjøpers kundenr hos leverandør 7

8 I dag Illustrert Staten Din kunde Staten Din kunde Din kunde Staten Staten (Anbudsutlysning) (Anbudstilbud) Bestilling Levering Fakturering Fakturamottak Godkjenning K o n t e r i n g Staten Bokføring 15 I dag Illustrert Neste år Staten (Anbudsutlysning) (Anbudsutlysning) Din kunde Staten Din kunde Din kunde (Anbudstilbud) Bestilling Levering Fakturering K o n t e r (Anbudstilbud) Bestilling Levering Fakturering Staten Staten Fakturamottak Godkjenning i n g Fakturamottak Godkjenning Staten Bokføring Bokføring 16 8

9 I dag Illustrert Neste år Staten (Anbudsutlysning) (Anbudsutlysning) Din kunde Staten Din kunde Din kunde (Anbudstilbud) Bestilling Levering Fakturering K o n t e r (Anbudstilbud) Bestilling Levering Fakturering Staten Staten Fakturamottak Godkjenning i n g Fakturamottak Godkjenning Staten Bokføring Bokføring 17 Konklusjon (basert på antagelse) Registreringsarbeidet flyttes over til leverandøren, dvs din kunde Og dermed flyttes også konteringskostnadene Den i statlig etat som bestiller må godkjenne fakturamottaket Men dette kan også automatiseres, med unntak av at bestiller må bekrefte tjeneste eller varemottaket Statensøkonomifunksjoner sitterigjenmed igjen Involvering i anbuds og/eller bestillingsfasen Rapporteringsfunksjonen Egen utfakturering Controllerfunksjonen 18 9

10 Hva betyr dette for resten av markedet? Hvor lang tid tar det før andre aktører krever tilsvarende? Hvis kort tid; din kunde bør vel vurdere å kreve tilsvarende efaktura fra sine leverandører? 19 IT utvikling Et poeng å få full integrasjon av dataflyt mellom alle involverte datasystemer? Lager (kunde), ordre (lev.), faktura (lev.), betaling (kunde) og regnskap (begge) NARF har igangsatt et arbeid sammen med systemleverandørene om standard dataformat 20 10

11 I dag Illustrert Neste år Staten (Anbudsutlysning) (Anbudsutlysning) Din kunde Staten Din kunde Din kunde (Anbudstilbud) Bestilling Levering Fakturering K o n t e r (Anbudstilbud) Bestilling Levering Fakturering Staten Staten Fakturamottak Godkjenning i n g Fakturamottak Godkjenning Staten Bokføring Bokføring 21 Går vi fra å operere i etterkant, til å komme i forkant? Må vi bistå med bokføringsinfo allerede på bestillingstidspunktet? Skal vi da like gjerne sørge for bestillingen? Administrere anbudsrunder? Forhandle innkjøpspriser? Altså bli kundenes innkjøpsavdeling??? Økt fokus på rapportering og controller funksjon? Temmelig sikkert 22 11

12 Risikostyring bare en dokumentasjonsplikt, eller også til nytte? 23 Risikostyringsreglene repetisjon Hva forskriften krever 24 12

13 Forskriftens innhold i korte trekk Gjelder alle RF selskaper Eneste unntak er EPF Krav: 1. Ansvarsdeling mellom styret og daglig leder 2. Etablering av system for risikostyring og internkontroll 3. Løpende vurdere vesentlige risikoer og internkontrollen Redusere sannsynligheten for at risiko inntreffer Redusere konsekvensen dersom risiko inntreffer 4. Minimum årlig gjennomgang 5. Dokumentasjon 6. Uavhengig bekreftelse eller internrevisjon Merk! Uavhengig bekreftelse kun ved revisjonsplikt 25 Hva er vesentlig risiko? Vår forståelse: Hva er virksomhetskritisk for kundene våre? Hva er virksomhetskritisk for byrået selv? Forholdsmessighet: Foretakene skal tilpasse risikostyringen og internkontrollen etter arten, omfanget av og kompleksitet i foretakets virksomhet

14 Hva betyr dette i daglige? Bevisst forhold til risikoer Bevisst forhold til kvalitet i alle ledd Større fokus på vesentlighet Stille krav internt og til omgivelsene Leverandører Det offentlige Kundene 27 Hjelpemidler KS Komplett 28 14

15

16

17

18 Risikoområder 35 Enmannsselskaper byråets risikoer Opprettholde autorisasjonen? Kontroll fra FT 2. gangskontroll fra NARF Kursoppdateringen i orden Vederheftig Kapasitet Hva skjer dersom DL brått blir syk/dør? Leveringsdyktighet gjennom året Oppdragsdokumentasjon Oppdragsavtaler, avstemmingsdok. mv er på plass 36 18

19 Fåmannsselskaper (2 6) ansatte byråets risikoer Opprettholde autorisasjonen? Kontroll fra FT 2. gangskontroll Kursoppdateringen i orden hos DL Vederheftig Kapasitet Hva skjer dersom nøkkelperson brått blir syk/dør? Leveringsdyktighet gjennomåret Oppdragsdokumentasjon Oppdragsavtaler, avstemmingsdok. mv er på plass Kvalitetskontroll medarbeidere Nødvendig fokus på ledelse? 37 Enmannsselskaper kunders risikoer Utlønning riktig beløp til rett tid Fakturering viktig mht likviditet og tillit Betaling til leverandører som over Korrekt regnskapsrapportering grunnlag for viktige beslutninger Purringer likviditet og tillit Refusjoner likviditet Rett rådgivning tilstrekkelig kompetanse og tid? Oppbevaring ikke førte bilag og datafiler 38 19

20 Fåmannsselskaper (2 6) ansatte kunders risikoer Utlønning riktig beløp til rett tid Fakturering viktig mht likviditet og tillit Betaling til leverandører som over Korrekt regnskapsrapportering grunnlag for viktige beslutninger Fast opplegg for bilagsmottak (inkl behandling av e post) Purringer likviditet og tillit Refusjoner likviditet idit t Rett rådgivning tilstrekkelig kompetanse og tid? Oppbevaring ikke førte bilag og datafiler Underslag 39 Større byråer Hele KS Komplett skjemaet Jo større byrå, desto mindre avhengige av enkeltpersoners autorisasjon og kompetanse Mer avhengige av faste rutiner og intern rapportering Mister ikke autorisasjon som følge av enkelthendelser Gode rutiner går foran en glipp 40 20

21 Nyttig? Vesentlighetsfokus fremfor detaljfokus. Få øynene opp for viktige risikoer? Gå ut av kontorbygget, se på bygget og still spørsmålet: Hva kan gå galt der inne? Husk sannsynlighet og konsekvens Diskuter med alle medarbeidere Eksterne styremedlemmer tvinges til å sette seg inn i virksomheten Praktiseringen av autorisasjonsordningen Mer vesentlighetsfokusert 41 Kundens interne rutiner hva må vi følge opp og når? 42 21

22 GRFS Gå gjennom kundens rutiner Ved etablering av oppdrag skal RF sammen med oppdragsgiver vurdere de av oppdragsgivers interne rutiner som påvirker oppdraget og tilpasse disse på en måte som sikrer forsvarlig regnskapsføring. Dersom RF i oppdragsperioden kommer over svakheter eller feil ved oppdragsgivers interne rutiner, skal dette tas opp med oppdragsgiveren. Ved vesentlige brudd eller gjentagelser, skal slik melding gis skriftlig. 43 GRFS Kundens rutiner bokføring Formelt innhold dokumentasjon Innhold i kjøpsdokumentasjon + btli betalingstransaksjonert kj Forsvarlig kontantforvaltning Ordnet håndtering av dokumentasjon Begrunne dokumentasjon hvis behov Oppfølging av rapporter mv fra RF Systematikk i returnert dokumentasjon Krav til oppbevaring Dokumentasjon av regnskapssystem 44 22

23 GRFS Kundens rutiner lønn (1) Krav til å ha arbeidsavtaler Oppfølging NAVs AA register Betryggende rutine som sikrer riktig lønnsutbetaling Legitimasjonskrav for utgiftsrefusjoner, reiseregninger og andre utgiftsgodtgjørelser Krav til å gi arbeidstakere lønnsslipp Krav om skattetrekkskonto 45 GRFS Kundens rutiner lønn (2) Frist for innsetting av skattetrekksmidler på skattetrekkskonto Betryggende oppbevaring av lønnsgrunnlag Krav til oppbevaringstid Plikten til yrkesskadeforsikring Rutine for å kreve refusjon for sykepenger Oppfølging av rapporter mv fra RF 46 23

24 GRFS Kundens rutiner fakturering (1) Rutine som sikrer at leveranser blir fakturert Forretningsprosess som sikrer at fakturaer har et betryggende grunnlag Tilstrekkelig spesifisert, jf formelle krav Tilstrekkelig info for korrekt avgiftsbehandling Sikrer effektiv og riktig fakturering til rett tid Fanger opp endringer di i avtaler tl Fanger opp endringer i prisregistre og kunderegistre 47 GRFS Kundens rutiner fakturering (2) Følger opp manglende betalinger Oppfølging av rapporter mv fra RF Krav til oppbevaringsplikter 48 24

25 49 Fra artikkelen: Avtaler Hæhre og hans advokat innrømmer at de skulle hatt bedre og skriftlige avtaler. Hadde teksten på fakturaen vært "avtale om deponileie" og ikke bare "avtale" hadde Økokrim aldri brydd seg om dette, mente forsvarsadvokaten. Hæhre har hatt kundeforhold til en rekke forbindelser i flere tiår. Da mener han det blir kunstig å bruke advokater for å formulere detaljer. Du gjør bare ikke det med folk du har tillit til, sier "anleggsslusken" fra Vikersund. Entreprenør Albert Kristian Hæhre tapte rettssaken mot Økokrim. Retten mener avtalene det strides om har vesentlig mangler og satte boten til kroner. Denne avtalen skrev de ned på et papirark og avtaleteksten var spartansk og enkel. Og den holdt ikke vann i henhold 50 til regnskapsloven. 25

26 Her følger noen påstander om din bedrifts eksterne regnskapsfører. Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene? Resultater i prosent, N=1 531 Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Regnskapsfører bidrar til at vi i større grad kan konsentrere oss om vår kjernevirksomhet Regnskapsfører er bedriftens viktigste rådgiver og støttespiller i økonomiske spørsmål Regnskapsfører har god kunnskap om vår bransje Regnskapsfører tar seg for godt betalt i forhold til verdien av de tjenestene som leveres Regnskapsfører kommer uoppfordret med råd til vår bedrift Vår bedrift vurderer å skifte regnskapsfører Vår bedrift har planer om å ta tilbake regnskapsarbeidet og utføre det selv % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sjekkpunkt Hjemmel [1]) OK/IG/IA Kommentar Formelt innhold utgående faktura BF 5-1 Formelt innhold kvitteringer BF ledd og 5-4 Formelt innhold kassaapparatrapporter BF ledd Legitimasjon av kontantomsetning (dagsoppgjør) BF ledd Timebestillingssystem BF Timeregistreringer BF Lønnsdokumentasjon BF 5-6 Varetellingslister BF 6-1 Dokumentasjon av uttak BF 5-8 Dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter BF 5-9 Dokumentasjon av bevertningsutgifter BF 5-10 Utdrag fra sjekkliste for rutinegjennomgang! 52 26

27 Oppsummering Planlegg gjennomgang av kundens rutiner Besøk gjerne kundens lokaler, om mulig Lær din kunde å kjenne! Gå gjennom rutinene sammen med oppdragsgiver Tilpass rutinene, slik atsamspillet blir godt 53 Fremdriftsoversikt og loggføring av leveranser hva kreves? 54 27

28 GRFS / / Loggfør utlevering av bilag mv RF skal føre oversikt (logg) over mottak av dokumentasjon, alternativt føre oversikt over forsinket levering. Kunden r.: Arkiv: Utarb.av : Gj.gått av: Side: av 1 Kunde: Utarb. dato: Gj.gått dato: Regnsk apsår: Sak: SJEKKLISTE GJENNOM ÅRET Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 13.k 14.k 15.k Bilag ankommet Regnskapet ført Regnskap til kunde Bilag returnert 55 GRFS Loggfør rapportering og utlevering bilag Det skal føres oversikt over tidspunkt for rapportering og utlevering av regnskapsmateriale Kunden r.: Arkiv: Utarb.a v: Gj.gått av: Side: av 1 Kunde: Utarb. dato: Gj.gått dato: Regnsk apsår: Sak: SJEKKLISTE GJENNOM ÅRET Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 13.k 14.k 15.k Bilag ankommet Regnskapet ført Regnskap til kunde Bilag returnert 56 28

29 Rapportering til kunde hvor langt går pliktene? 57 GRFS Rapportering til kunde Skal leveres ut fra hva som er avtalt med kunde. Bh Behov og nytte bør synliggjøres for kunden. Periodiske regnskapsrapporter skal bygge på avstemte tall

30 GRFS Rapporter anbefalinger 1. Tilpass rapporten til oppdragsgiver 2. Gi en alderfordeltoversikt oversikt over uoppgjorte kundefordringer 3. Gjør det samme for leverandørgjelden 4. Periodiser vesentlige inntekter og kostnader Vurder gjerne bruttofortjenesteberegning for å stipulere varelager. 5. Benytt like periodiseringsprinsipper fra periode til periode. 6. Informer oppdragsgiver dersom det er gjennomført endringer i oppstillingsform, spesifikasjonsgrad eller i periodiseringsprinsipper. 59 GRFS Rapporter kommentarer Regnskapsrapportene skal i alminnelighet kommenteres. Forutsetninger som regnskapet bygger på Kommentarer til utvikling (særlig negativ) vedr egenkapital, likviditet og/eller inntjening. Uklarheter og spørsmål. Brudd på lovgivning i skal kluansett tas opp skriftlig. kifli 60 30

31 Kvalitetskontroll av medarbeidere og oppdrag overvurderer vi omfanget? 61 GRFS / Kvalitetskontroll på oppdraget Oppdragsansvarlig eller annen autorisert RF skal minst engang årlig kontrollere følgende for hver oppdragsgiver: Oppdragsavtale er à jour Fullmakter er skriftlig dokumentert Logg over mottak og utsendelse oppdateres løpende Avstemminger utføres periodisk og dokumenteres Fremdriftsoversikt holder à jour Oppdragsdokumentasjonen er à jour 62 31

32 GRFS Omfang på medarbeiderkontrollen Kvalitetskontrollens hyppighet og omfang vil kunne variere med den enkelte medarbeider Medarbeiderens kompetanse Medarbeiderens kapasitet Medarbeiderens erfaring Oppdragsgivers administrative rutiner Oppdragets kompleksitet Kontrollen kan bestå av stikkprøver 63 GRFS 1.6.4/1.6.5 Avvik og dokumentasjon Feil og mangler som avdekkes skal dokumenteres og korrigeres så raskt som mulig Kvalitetskontrollen skal dokumenteres i egnet oppfølgingssystem 64 32

33 Feil og avvik hva må følges opp? 65 GRFS 1 kravene til oppfølging feil og avvik Oppdragsgivers interne rutiner Tas opp med oppdragsgiver. Vesentlige brudd eller gjentakelser Skriftlig Dokumentasjon Skal uansett tas opp med oppdragsgiver Vesentlige brudd eller gjentakelser Skriftlig Avstemminger Avvik skal følges opp. Regnskaps, bokførings, skatte og avgiftslovgivning Skal uansett tas opp med oppdragsgiver 66 33

34 Melding om mistenkelige transaksjoner saker fra fagsupport 67 Antall hvitvaskingsmeldinger 68 34

35 Undersøkelsesplikten HVL 17. Undersøkelsesplikt Dersom rapporteringspliktige p g har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c, skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. 69 Rapporteringsplikten 18. Rapporteringsplikt Dersom undersøkelser som nevnt i 17 ikke avkrefter mistanken, skal den rapporteringspliktige av eget tiltak oversende opplysninger til Økokrim om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke. Den rapporteringspliktige skal på forespørsel gi Økokrim alle nødvendige opplysninger om transaksjonen og mistanken. it 35

36 Den enkeltes ansvar Medarbeidernes ansvar Mistenkelige og uvanlige forhold skal rapporteres internt i ht interne rutiner Oppdragsansvarliges ansvar Intern kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse Hvitvaskingsansvarliges ansvar Er kontakt og kommunikasjonspunkt internt Omfatter også oppdragsansvarlige g Sjekkliste og intern kontroll av at faresignaler følges opp i oppdragene Sørger for at reglene er kjent og forstått 71 Når? GRFS om bokføringen: Gjennomføre formalkontroll Ta selvstendig stilling til bokføringskontoer, resultatføring kontra balanseføring, samt skatte og avgiftsmessig behandling Reagere på uriktige og ulogiske forhold Følge opp mistenkelige transaksjoner GRFS om oppfølging lønnsoppdrag Så lenge lønnsytelser er tilfredsstillende dokumentert, har regnskapsførervirksomheten ingen plikt til å verifisere lønnsgrunnlaget. Dette gjelder så langt regnskapsførervirksomheten ikke forstår eller burde forstå at lønnsgrunnlaget er uriktig eller usannsynlig. Dersom regnskapsførervirksomheten har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til forhold som omfattes av hvitvaskingsloven, skal den gjennomføre undersøkelse og rapportering i samsvar med nevnte lov. Jf hvitvaskingsloven 17 og 18 GRFS om oppfølging faktureringsgrunnlag Regnskapsførervirksomheten skal påse at faktureringsgrunnlagene er tilstrekkelig spesifisert til å oppfylle lovbestemte innholdskrav til fakturaer. Dersom regnskapsførervirksomheten har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til forhold som omfattes av hvitvaskingsloven, skal den gjennomføre undersøkelse og rapportering i samsvar med nevnte lov Jf bokføringsforskriften Betalinger for kunde 72 36

37 Hva er hvitvasking? Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbar handling. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene må det integreres i den legale økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse. Eksempler på type krim 1. Penger generert fra organisert kriminalitet, som narkotikahandel, menneskesmugling og våpensmugling 2. Ransutbytte 3. Penger tilegnet gjennom underslag, skatteunndragelse, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller korrupsjon. 37

38 Hva rapporteres fra regnskapsførere? Svart omsetning Fiktive innlån Svart avlønning Ulovlige Fakturering med moms lån/mellomregninger uten momsregistrering Underslag Trygdesvindel Overføringer til Kontante oppgjør utlandet inn/ut Fiktive inngående fakturaer 75 Eksempler fra NARFs fagsupport Momssvik/skatteunndragelse Mottar faktura med mva. Selger er ikke mva registrert. Falsk fakturering (utstedelse av falske fakturaer til seg selv). 38

39 Eksempler fra NARFs fagsupport Omsetning uten aktivitet Butikk rapporterer høy omsetning inn i regnskapet. RF har kontor i nærheten av butikken, og observerer at butikken sjelden er åpen Eksempler fra NARFs fagsupport Svart omsetning mellom RF kunder RF kunde 1 mottar inngående faktura fra RF kunde 2. Utgående faktura finnes ikke i regnskapet til kunde 2 39

40 Eksempler fra NARFs fagsupport Fakturering uten reell leveranse / tapping av midler Norsk selskap blir fakturert fra utenlandsk selskap for rådgivningstjenester. Eier av det norske selskapet er direktør i det utenlandske. Tvil om realitet i leveransen. Eksempler fra NARFs fagsupport Trygdemisbruk Gravid kone ansatt i ektemannens AS. Noen måneder før fødselstermin får kona en betydelig lønnsøkning. Lønnsøkningen fremstår som ubegrunnet i forhold til stillingen i selskapet. Fiskere sykmelder seg i friperioder. 40

41 Hvitvaskingsloven oversikt 1. Plikt til å etablere rutiner 2. Plikt til å utpeke hvitvaskingsansvarlig 3. Plikt til risikobasert kundekontroll 4. Plikt til løpende oppfølging av kundeforholdet 5. Undersøkelsesplikt av mistenkelige transaksjoner 6. Rapporteringsplikt ved ikke avkreftet mistanke om straffbareforhold 81 Identitetskontroll Fysiske personer Godkjent legitimasjon: Pass Førerkort (ikke grønt førerkort) Norsk bankkort Forsvarsdepartementets ID kort Postens ID kort (utstedt etter ) Nasjonale ID kort utstedt innenfor EØS området Reisebevis for flyktninger og utlendingspass Asylsøkerbevis supplert med tilleggsdokumentasjon som omfatter navnetrekk og fødested

42 Identitetskontroll Juridiske personer (HL 7) Firmaattest el l maks 3 måneder gammel (HF 7) Når kunden er en juridisk person, skal identiteten til den som handler på vegne av kunden bekreftes på grunnlag av gyldig dokumentasjon (unntatt ved kjent kunde) Videre skal det dokumenteres ved firmaattest, stiftelsesdokument, skriftlig fullmakt el l at vedkommende er berettiget til å representere kunden utad Det kan reises spørsmål om hvem som er den som handler på vegne av kunden. Dette vil vanligvis være den personen som kontakter regnskapsfører og er bemyndiget til å undertegne oppdragsavtalen. Det vil f eks ikke omfatte hele styret eller alle eierne av virksomheten Identitetskontroll Ikke registrerte juridiske personer For juridiske personer som ikke er registrert i offentlig register, skal det i tillegg innhentes dokumentasjon for at kunden eksisterer, f eks originalt, undertegnet stiftelsesdokument. Det skal registreres opplysninger om (jf HL 8(4)) Organisasjonsform, Stiftelsestidspunkt Daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson Fysisk kontaktperson skal skriftlig erklære at de gitte opplysninger er riktige. I slike tilfeller stiller HF 8 krav om innhenting av firmaattest eller annen utskrift innen fire uker etter at registrering har funnet sted i det aktuelle registeret 84 42

43 Rollekonflikter internt i byrået mellom hvem og når kan de oppstå? 85 Økende antall diskusjoner? Daglig leder vs Oppdragsansvarlig vs Hvitvaskingsansvarlig 86 43

44 Oppdragsansvarlig (OA) Definisjon Regnskapsførerloven 3 og 6 3: Autorisert regnskapsfører skal opprette skriftlig oppdragsavtale med oppdragsgiveren. 6: I oppdragsavtalen etter 3 skal regnskapsførerselskapet utpeke en bestemt autorisert regnskapsfører som ansvarlig regnskapsfører for oppdraget. 87 OA s formelle ansvar Regnskapsførerloven 2 Autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med bestemmelser i og i medhold av lov og i samsvar med god regnskapsføringsskikk 88 44

45 OA s reelle ansvar OA er hovedansvarlig for at kundene får det de skal ha ifølge oppdragsavtalen produktet er kvalitetsmessig korrekt nytt regelverk implementeres kvalitetskontroll gjennomføres 89 Hvitvaskingsansvarlig Hvitvaskingsloven 23: Dtkl Det skal utpekes en person i ledelsen l som skal kl ha et særskilt ansvar for å følge opp hvitvaskingsrutinene. RF skal ha forsvarlige interne kontroll og kommunikasjonsrutiner Hvitvaskingsloven 17 og 18 Mistanke om at en transaksjon har tilknytning til en straffbar handling Undersøkelsesplikt Rapporteringsplikt 90 45

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Data & Regnskap AS Postboks 345 Sentrum 6401 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5596 05.10.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Iregnskap AS Sandvegen 8 6413 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5593 30.08.2017 Merknader - endelig rapport Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt den 21. juni 2017 og

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen Agenda Påstand: For mange RF-selskaper har dårlig lønnsomhet. Dette er et problem for bransjen, og er noe vi som utøvere må ta tak i Målsetning: Få bedre lønnsomhet

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Rundskriv Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket RUNDSKRIV: 4/2017 DATO: 25.04.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 31.03.2017 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået):

Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): OPPDRAGSAVTALE Vedlegg A Oppdragsgiver (Kunden): IKA Finnmark IKS Organisasjonsnummer: 996 878 996 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): xxxxx Organisasjonsnummer:

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Rammeverk, virkeområde, formål og

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap. Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet

Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap. Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet Utviklingen i antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap Tekst: 19.09. 2016

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)]

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)] Vedlegg 5 OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): [Klikk her og skriv inn

Detaljer

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) Høringsutkast til standard, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Kriminelle forsøker ofte å misbruke bankenes tjenester for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Kriminelle forsøker ofte å misbruke bankenes tjenester for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Rundskriv NR 17/2016 Dato: 29.11.2016 Til Bankene Att: Kontaktperson i Finans Norge: Else-Cathrine Lund Arkivref: 16-1685 Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

BE Foretaksstyring

BE Foretaksstyring BE-211 1 Foretaksstyring Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-211, forside Dokument Automatisk poengsum 1 Oppgave 1 (ca. 60 minutter) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 1b) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Rundskriv Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket RUNDSKRIV: 3/2017 DATO: 25.04.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisorer og revisjonsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

ENDRINGER OG NYHETER: GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

ENDRINGER OG NYHETER: GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK ENDRINGER OG NYHETER: GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK Steingrim Løstegård 1Sid INNHOLD I NY STANDARD 1. Utgangspunkt og definisjoner 2. Forutsetninger for å kunne påta seg regnskapsføreroppdrag 3. Oppdragsavtalen

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Svein Hagen Kredittilsynet Innledning Ny hvitvaskingslov og forskrift gjennomfører EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (2005/60/EF) og relevante

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen Elektronisk faktura Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014 Olav Astad Kristiansen Agenda Hvorfor elektronisk faktura Status for EHF Nyheter/fremtid

Detaljer

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 2017 Forord Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap i Norge. Med virking

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

www.pwc.no Kursdokumentasjon: Regnskapsførerregelverket for NBBL Oslo, 11. November 2015

www.pwc.no Kursdokumentasjon: Regnskapsførerregelverket for NBBL Oslo, 11. November 2015 www.pwc.no Kursdokumentasjon: Regnskapsførerregelverket for NBBL Oslo, 11. November 2015 Dagens agenda, kl 09:00 12:00 Praktisk tilnærming til regnskapsfører-regelverket Etterlevelse av Risikostyrings-

Detaljer

Rapportering av mistenkelige. transaksjoner etter. hvitvaskingsloven. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora

Rapportering av mistenkelige. transaksjoner etter. hvitvaskingsloven. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora Rapportering av mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven Halvdagsseminar for verdipapirforetakene torsdag 9. juni 2011 Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora Agenda Hva er hvitvasking? Omfang

Detaljer

OPPDRAGSAVTALE Vedlegg 4

OPPDRAGSAVTALE Vedlegg 4 OPPDRAGSAVTALE Vedlegg 4 Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): Leverandør Organisasjonsnummer:

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Trusselbildet - utvikling Mer systematisert og organisert kriminalitet Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet Bakmenn som utnytter

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Jan-Egil Kristiansen, leder Skattekrim Øst NTL - 19.10.2011/jek 1 Skattekriminalitet trusselbildet og utviklingen Utviklingstrekkene

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Merknader etter stedlig tilsyn

Merknader etter stedlig tilsyn Tveit Regnskap AS Styret Haukelivegen 367 5574 SKJOLD VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/3131 28.09.2017 Merknader etter stedlig tilsyn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt

Detaljer

Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014

Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014 Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014 Seniorrådgiver Jan-Erik Hagtvet Skattekrimavd i Skatt øst Hvem er skattekrims «klienter»? KAN IKKE VIL

Detaljer

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Åpen 1/ 5 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA 1. Formål Sbanken ASA ( Morbanken ) driver rapporteringspliktig virksomhet, og er etter Hvitvaskingsloven ( hvvl. ) pålagt

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014 og [måned] 2016, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres ForeningRegnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Ledelsens håndtering av mistanker om korrupsjon

Ledelsens håndtering av mistanker om korrupsjon Ledelsens håndtering av mistanker om korrupsjon Krisehåndtering tiltak ved misligheter i virksomheten eller tilsyn/raid fra offentlige myndigheter et kritisk blikk mot granskning Januar 2016 Johan Henrik

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

Jf. kundens kravspesifikasjon.

Jf. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Økonomisk kriminalitet i stiftelser

Økonomisk kriminalitet i stiftelser Økonomisk kriminalitet i stiftelser Stiftelseskonferansen 2013 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet erling.grimstad@bdo.no TEMA Om hvordan krav til god virksomhetsstyring henger sammen med økonomisk

Detaljer

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse

Detaljer

Dermed er det svært viktig at informasjonen innad i foretaket flyter oppover og nedover.

Dermed er det svært viktig at informasjonen innad i foretaket flyter oppover og nedover. Oppgave 1 A) Målsetningene ved intern kontroll: - Kostnadseffektiv og målrettet drift - Pålitelig regnskapsrapportering - Overholdelse av lover, regler og forskrifter Disse 3 er hovedmålsetningene innen

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring. Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes

Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring. Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes HVEM ER JEG? Birgit Aarnes Advokat i konsernjuridisk avdeling i If

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

BE-211 1 Foretaksstyring

BE-211 1 Foretaksstyring BE-211 1 Foretaksstyring Oppgaver Oppgavetype Vurdering Hjelpemidler og info Dokument Automatisk poengsum 1 Oppgave 1 (60 minutter) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 2 (60 minutt) Skriveoppgave

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning. Astrid Hygen Bakken høsten 2017

Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning. Astrid Hygen Bakken høsten 2017 Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning Astrid Hygen Bakken høsten 2017 3. november 2017 Agenda Arbeidslivskriminalitet Hva vi ser Forebygging - samarbeidsavtaler Verktøy

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Vedlegg A Beskrivelse Returkraft AS Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Revisjons- og tilhørende konsulentoppdrag ved Returkraft AS Anskaffelse: 2016/6 Tilbudsfrist: 17.03.2016 kl.12.00 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Operasjonell risiko - Hvitvasking

Operasjonell risiko - Hvitvasking Operasjonell risiko - Hvitvasking 5. september 2017 Atle Roaldsøy, Finans Norge Operasjonell risiko hvitvasking Risiko for hvitvasking og terrorfinansiering innebærer operasjonell risiko. Hvorfor skal

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Digitalisering i regnskapsbransjen

Digitalisering i regnskapsbransjen Digitalisering i regnskapsbransjen Hans Ellefsen hans.ellefsen@regnskapnorge.no Mobil 97610123 s. 2 14 400 MISJON 36 81 19 8 3 Regnskap Norges strategiske hierarki s. 4 Vår rolle endres s. 5 Vår rolle

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG

STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG Innhold 1. PARTENES PLIKTER... 1 1.1 Regnskapsforetakets plikter... 1 1.2 Kundens plikter... 1 1.3 Kommunikasjon og dokumentasjon... 2 1.4 Regnskapsmateriale...

Detaljer