Viktig sikkerhetsinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Moov Bruksanvisning

2 Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene som følges av dette symbolet for å unngå skader eller dødsfall. ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall eller alvorlige skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i små eller mellomstore skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i eiendomsskader hvis den ikke unngås. Hvis du fjerner originalutstyr, legger til tilbehør eller modifiserer kjøretøyet, kan det innvirke på kjøretøyets sikkerhet eller medføre at det blir ulovlig å bruke kjøretøyet enkelte steder. Følg alle instruksene for produktet og alle instruksene i brukerveiledningen for kjøretøyet som omhandler tilbehør eller modifikasjoner. Gjør deg kjent med ditt lands og/eller din delstats lover når det gjelder å føre et kjøretøy som har fått montert ekstrautstyr eller er modifisert. Du bærer selv alt ansvar for å oppbevare, sikre og bruke Mio på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller materiell skade. Kjør alltid sikkert. Monter Mio i en posisjon som er trygg og ikke hindrer sikten for føreren. Ikke monter Mio på en måte som kan gjøre det vanskelig å føre kjøretøyet eller installere kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Mio under kjøring. Gjør deg kjent med Mio-apparatet ditt og dets funksjoner før du tar det i bruk. På hovedveier kan Mio beregne avstanden til en avkjøring til å være lengre enn det som står på veiskiltene. Veiskilt viser avstanden til begynnelsen på en avkjøring, mens Mio viser avstanden til nærmeste veikryss, dvs. slutten på avkjøringsveien. Når du skal foreta avkjøring fra en vei, skal du alltid følge de avstandene som er angitt på veiskiltene. Ikke bruk Mio hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Hvis du hører på Mio via hodetelefoner over lengre tid, kan det skade hørselen. Ikke bruk Mio hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Hvis du hører på Mio via hodetelefoner over lengre tid, kan det skade hørselen. Ikke utsett Mio for direkte sollys i lengre perioder når kjøretøyet står ubevoktet. Overoppheting kan ødelegge enheten. Merk: Ikke la Mio, monteringsbrankett eller kabler ligge synlig når kjøretøyet står ubevoktet - dette for å forhindre tyveri. 2

3 Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter Hvis du vil lade Mio fra et strømuttak, må du bruke en vekselstrømadapter/vekselstrømpakke (Modell: MII050100; Innmating: V vekselstrøm 50-60Hz; Utmating: 5V likestrøm 1A maks) som leveres av Mio som tilleggsutstyr (selges kanskje separat). Hvis du bruker andre vekselstrømadaptere med Mio, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på eiendom. Bruk aldri adapteren hvis kontakten eller ledningen er ødelagt. Ta aldri på adaptere når du har våte hender eller føtter. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt adapteren når du bruker den til Mio, eller når du lader det innebygde batteriet til Mio. Ikke dekk adapteren med papir eller andre objekter som reduserer ventilasjonen. Ikke bruk adapteren mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at adapteren er koblet til en strømkilde med rett montering og spenningskrav. Du finner spenningskravene på adapterbekledningen og/eller emballasjen. Ikke prøv å vedlikeholde adapteren, for det kan resultere i personskader. Skift adapteren hvis en der skadet eller utsatt for for mye fuktighet. Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet Mio inneholder et innebygd litium-ion polymer batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis det behandles på feil måte, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader, bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du bør resirkulere eller kaste batteriet på en sikker og korrekt måte i henhold til lokale lovgivning og retningslinjer. Bruk bare korrekt vekselstrømadapter (selges separat) eller biladapter fra Mio til å lade det innebygde batteriet til Mio. Bruk bare det innebygde batteriet til Mio i Mio-enheten. Mio-batteriet slutter å lade når omgivelsens temperatur er mindre enn 0 ºC eller mer enn 40 ºC. Dersom det ikke tas hensyn til disse advarslene, kan det føre til død, alvorlig personskade eller materiell skade. Mio fraskriver seg ethvert ansvar for slik installasjon eller bruk av Mio som forårsaker eller medvirker til død, personskade eller materiell skade eller bryter med lov. 3

4 Slik tar du godt vare på Mio Ved å ta godt vare på Mio sikrer du at den fungerer problemfritt, og du reduserer risikoen for at Mio blir skadet. Hold Mio unna overdreven fuktighet og ekstreme temperaturer. Unngå å utsette Mio for direkte sollys eller strekt ultrafiolett lys over lengre perioder. Ikke plasser gjenstander på toppen av din Mio, og ikke slipp noe på den. Ikke mist Mio i bakken eller utsett den for ekstreme påkjenninger. Ikke utsett Mio for plutselige og store temperaturendringer. Dette kan forårsake kondensering i komponenten, noe som kan skade Mio. La Mio tørke fullstendig før du bruker den igjen i tilfelle kondensering. Skjermens overflate er utsatt for riper. Unngå å berøre skjermen med skarpe gjenstander. Diverse ikkeklebende skjermbeskyttere som er designet spesielt med tanke på bærbare innretninger med LCD-skjermer, kan brukes for å beskytte skjermen mot mindre riper. Rengjør aldri Mio når den er tilkoblet strøm. Bruk en myk, lofri klut til å tørke skjermen og utsiden av Mio. Ikke bruk papirlommetørklær til å tørke skjermen. Forsøk aldri å ta fra hverandre, reparere eller modifisere Mio. Demontering, modifisering eller forsøk på reparasjon av Mio kan skade komponenten, forårsake skade på mennesker eller eiendom og vil ugyldiggjøre alle garantier. Ikke lagre eller oppbevar brennbare væsker eller eksplosive materialer på samme sted som Mio, dens deler eller tilbehør. 4

5 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon... 2 Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter... 3 Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet... 3 Slik tar du godt vare på Mio...4 Velkommen...9 Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen...9 Bruk av Mio i et kjøretøy Slik monterer du Moov 100-serien/200-serien i et kjøretøy Slik monterer du Moov 300-serien i et kjøretøy Slik monterer du Moov 500-serien i et kjøretøy...11 Motta TMC-informasjon...11 Bli kjent med Mio Moov 100-Series/200-Series Moov 300-Series Moov 500-Series Skru komponenten av og på Nedstenging og tilbakestilling av maskinvare Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Hvordan lader jeg batteriet op? Slik lader du batteriet via USB-kabelen Manøvrering på skjermen Hvordan justerer jeg volumet? Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan slår jeg på Mio for første gang? Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny Kartvinduer Hvordan navigerer jeg med GPS? Hvordan mottar Mio GPS-signaler? Hvordan får jeg vist GPS-statussen? Hvordan går jeg fra A til B?...20 Hva skjer dersom jeg svinger feil?...20 Hvordan søker jeg etter en adresse? Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Bruke Tastatur-vinduet...23 Bruke vinduet Søk på destinasjon...23 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?...25 Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser?...25 Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp?...28 Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...29 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...29 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem?...32 Kan jeg tilordne en NavPix til en Favoritt?...32 Hvordan lagre en favoritt eller Mitt hjem?...32 Hvordan navigerer jeg til en favoritt?

6 6 Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem?...33 Alternativ 1 - Via Hovedmenyen...33 Alternativ 2 - Via vinduet favorittdestinasjoner...33 Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt?...34 Hvordan sletter jeg en favoritt?...35 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon?...36 Hvordan viser jeg kjøreruten min? D kartvindu D kartvindu...39 Trafikkoversikt-vindu Kjøreruteoversikt-vindu...43 Turn-by-Turn-vindu...45 Hvordan bruker jeg Kartmeny?...47 Visning af kortmenuen...47 Kartmenyen-alternativene...47 Hvordan unngår jeg et område? Hvordan legger jeg til et område som skal unngås? Hvordan sletter jeg et område som skal unngås? Hvordan sletter jeg alle områdene som skal unngås? Hvordan forhåndsviser jeg en rute?...49 Hvordan viser jeg rutestatistikk?...50 Hvordan viser jeg statistikk for min nåværende rute?...50 Hvordan viser jeg statistikk for mine turer frem til nå? Hvordan viser jeg turloggene?...52 Hvordan bruker jeg NavPix?...53 Hvordan administrerer jeg NavPix?...53 Organisere album...53 NavPix-administrasjon...55 Hvordan viser jeg et NavPix i fullskjerm?...56 Hvordan navigerer jeg til et NavPix?...57 Hvordan lagrer jeg et NavPix som en favoritt?...58 Hvordan lagrer jeg et NavPix til en POI?...59 Hva er Mio Connect (local search)?...60 Hvordan kan jeg koble min Mio til en Bluetooth mobiltelefon?...60 Hvordan søker jeg etter POI med Mio Connect? Brukerveiledning - hvordan kan jeg ringe handsfree?...63 Hvordan kan jeg koble min Mio til en Bluetooth mobiltelefon?...63 Hvordan kan jeg koble min Mio til et Bluetooth headset?...63 Hvordan kan jeg ringe ved hjelp av Oppringningsskjermen?...64 Hvordan mottar jeg en telefonoppringning?...65 Hvordan legger jeg til en kontakt i Mio?...65 Hvordan kan jeg ringe en kontakt?...65 Hvordan leser jeg anropsloggen min?...66 Hvordan mottar jeg aktuell trafikkinformasjon?...67 Hvordan mottar Mio trafikkinformasjon?...67 Trafikkstatus...67 Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon?...68 Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min?...69 Hvordan viser jeg trafikkdetaljer?...70 Hvordan vet jeg om en omkjøring anbefales?... 71

7 Hvordan unngår jeg en situasjon på reiseruten min? Hvordan avbryter jeg en omkjøring rundt en situasjon på kjøreruten min? Hvordan unngår jeg automatisk all trafikksituasjoner og redningssituasjoner på reiseruten min? Trafikkmeldinger...72 Meldinger om at omkjoring ikke er tilgjengelig...72 Meldinger om anbefalt omkjoring...72 Hva kan jeg tilpasse?...73 Kjørevalg...74 Beregning av kjorerute 1/ Veityper 2/ Sjaforvarsler 3/ Registrering av data 4/ Kartvisning...78 Kartvisning 1/ Kartvisning 2/ Velg kart 3/ Kart-POI-er Volum...82 FM Sender...83 Screen Display POI-varsler...85 GPS...86 GPS-status...86 Angi GPS-modus...87 Språk Trafikk...89 Trafikksystemstatus...89 Melding om trafikksituasjon...90 Velg sort. type for situasjon Strøm...92 Tastatur...93 Hvordan fungerer prediktiv tekst (abc, def...)?...93 Enheter...94 Mål 1/ Mål 2/ Oppstart...96 Lagret informasjon...97 Bluetooth preferanser...98 Veiledning...99 Om Butikkdemo Hva er MioMore Desktop? Kan jeg bruke MioMore Desktop med min datamaskin? Hvordan installerer jeg et kart for forste gang? Hvordan installerer jeg MioMore Desktop på datamaskinen? MioMore Desktop-funksjoner Hvordan holder jeg MioMore Desktop oppdatert? Hvordan opdaterer jeg MioMore Desktop? MioMore Desktop-alternativer Mio Connect Hvordan søker jeg etter POI med Mio Connect? Hvordan installerer jeg POI fra datamaskinen i Mio? Hvordan sletter jeg en POI fra Mio?

8 Mine kart Hvordan installerer jeg kart på Mio? Hvordan installerer jeg kart fra DVD-en? Hvordan fjerner jeg kart fra Mio? Hvordan vet jeg hvilke kart som inneholder en bestemt by? Mine kart-innstillinger Hva er et kart over hovedveinett? Photo Album Verktøylinje Hvordan kopierer jeg NavPix eller album fra Mio til Photo Album? Hvordan overfører jeg bilder fra Photo Album til Mio? Hvordan kan jeg vise og redigere bilder eller album på datamaskinen? Photo Album-innstillinger Bildesøk Hvordan laster jeg ned NavPix fra Internett? Hvordan importerer jeg NavPix til Photo Album? Kjørelengderapport Hvordan angir jeg turdata? Hvordan eksporterer jeg en kjørelengderapport? Hvordan sletter jeg reiselogger fra Mio? Innstillinger for kjørelengderapport Mine abonnement Varsel Hvordan kan jeg installere fotoboksinformasjon? Hvordan vet jeg hvilken fotoboksinformasjon som er tilgjengelig? Kjøpe et abonnement Aktivere abonnementet Hvordan kan jeg oppdatere fotoboksinformasjon i Mio? Egendefinerte POI-er Hvordan installerer jeg egendefinerte interessepunkter? Hvordan sletter jeg en egendefinert POI-fil fra Mio? Stemmeoverføring Hvordan installerer jeg en stemmefil? Hvordan fjerner jeg en stemmefil? Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Mio? Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Mio? Hvordan gjenoppretter jeg en sikkerhetskopi på Mio? Hvordan sletter jeg til en sikkerhetskopi? Referanse Slik setter du i et minnekort Feilsøking Interessepunktkategorier Interessepunkter med merkenavn Interessepunktkategorier fra Mio Interessepunktkategorier etter abonnement Trafikk og andre TMC-situasjoner Fotobokser POI-er Ansvarsfraskrivelse Samsvar Bluetooth (Kun for modeller med Bluetooth) Opphavsrett For mer informasjon

9 Velkommen Takk for at du kjøpte Mio. Denne veiledningen har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke Mio fra første oppsett til kontinuerlig bruk. Les veiledningen nøye før du bruker Mio for første gang. Oppbevar brukerveiledningen på en trygg plass, og bruk den som første referansepunkt. Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen Det er viktig å forstå termene og de typografiske konvensjonene som er brukt i denne veiledningen. Formatering Følgende formateringstyper i teksten symboliserer spesiell informasjon: Konvensjon Fet skrift Uthevet skrift Informasjonstype Mio-komponenter eller objekter vist på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Symboliserer navnet på en skjerm. Termer Følgende termer er brukt gjennomgående i denne veiledningen for å beskrive brukerhandlinger: Term Trykk ned Trykk ned og hold Trykk Trykk og hold Velg Beskrivelse Trykk på og slipp en knapp raskt. Trykk og hold en knapp i 2-3 sekunder. Trykk på og slipp et objekt vist på berøringsskjermen. Trykk på og hold et objekt som vises på berøringsskjermen, i 2-3 sekunder. Trykk på et objekt i en liste, eller trykk på en kommando på en meny. 9

10 Bruk av Mio i et kjøretøy FORSIGTIG: Velg et passende sted å montere Mio i kjøretøyet. Plasser aldri Mio på en slik måte at sjåførens synsfelt blokkeres. Reflekterende lag som er farget på bilens frontrute, kan være atermiske og påvirke mottakerforholdene for GPS. Hvis dette er tilfelle, vennligst monter Mio på et klart område. For å beskytte Mio mot plutselige svingninger i spenning, bør billaderen kobles til først etter at motoren har blitt startet. Slik monterer du Moov 100-serien/200-serien i et kjøretøy Slik monterer du Moov 300-serien i et kjøretøy

11 Slik monterer du Moov 500-serien i et kjøretøy Motta TMC-informasjon Merk: Ikke tilgjengelig for alle modeller. Du kan motta gjeldende trafikkinformasjon på Mio via den innebygde antennen med Traffic Message Channel (TMC)-tjenesten. For å motta trafikkinformasjon må du koble Mio til billaderen. TMC-informasjon kontrolleres av navigasjonsprogramvaren. Informasjon som er mottatt vil vises på komponenten, og trafikkikoner vil vises i kartvisningsskjermen. Veier der det har blitt rapportert om mye trafikk vil bli markert. Hvis du velger å unngå disse veiene, vil en alternativ rute automatisk bli kalkulert. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min?" på side

12 Bli kjent med Mio Moov 100-Series/200-Series Strøm-knapp Åpning for minnekort Batteriindikator Høyttaler Uttak for billader, USB-kabel og hjemmelader Uttak for holder 12

13 Moov 300-Series Moov 500-Series Strøm-knapp Åpning for minnekort Uttak for billader, USB-kabel og hjemmelader Uttak for holder Batteriindikator Høyttaler Microfonuttak (Bare for Moov 360/560/570/580) Merk: Ikke tilgjengelig for alle modeller. 13

14 Skru komponenten av og på Ved vanlig bruk kan du skru av Mio ved å skyve strømbryteren til OFF (AV). Mio går da i ventemodus. Skyv strømbryteren til ON (PÅ) for å bruke den igjen. Mio vil nå være klar til bruk fra der du skrudde den av. Moov 100/200-Series Nedstenging og tilbakestilling av maskinvare Moov 300/500-Series kan bli nødt til å foreta en tilbakestilling av maskinvaren i tilfeller der Mio slutter å reagere eller det virker som den er frosset eller låst. Du kan foreta en tilbakestilling av maskinvaren ved å stenge ned Mio og skru den på igjen. Skyv strømbryteren til RESET (TILBAKESTILLING) for å stenge ned Mio. For å skru Mio på etter å ha stengt den ned, skyv strømbryteren til ON (PÅ). Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Mio har et innebygd batteri som bør gi strøm i opptil 3 timer når det er fulladet. Batteriindikatorlyset på toppen av Mio indikerer nivået til det innebygde batteriet: Grønn - batteriet er fullt Oransje - batteriet lader Du kan kontrollere strømstatusen til batteriet i vinduet Strøm. Merk: Det kan være at batteriet ikke er fulladet når du bruker din Mio for første gang. Hvis du vil åpne vinduet Strøm, velger du og holder nede på kartvinduene. Hvordan lader jeg batteriet op? Linjen Batteristatus viser Ekstern strømkilde mens batteriet lader. Når batteriet er fulladet, viser linjen Batteristatus 100 %. Hvis du vil lade Mio i et kjøretøy, plugger du billaderen inn i på undersiden av Mio, og den andre enden i strømuttaket. Hvis du vil lade Mio med datamaskinen, plugger du den store enden av USB-kabelen direkte inn i USB-porten på datamaskinen (ikke en USB-hub), og plugger den lille enden inn i på undersiden av Mio. Før du kan begynne å lade, må du sørge for at Mio er slått av. 14

15 Hvis du vil lade Mio med et strømuttak, plugger du strømladeren inn i på undersiden av Mio, og laderens strømforsyningsenhet inn i stikkontakten. Merk: Strømladeren er ikke inkludert i alle modellene, og kan kjøpes separat. Slik lader du batteriet via USB-kabelen Skru av komponenten slik at det tar kortere tid å lade batteriet hvis du ønsker å lade Mio på denne måten. 1. Skru på datamaskinen. 2. Koble mini-usb-enden av USB-kabelen til undersiden av Mio og den andre enden til en USB-port på datamaskinen din. Moov 100/200-Series Moov 300/500-Series 3. Batteriindikatoren lyser oransje mens batteriet lades opp. Når batteriet er fulladet, lyser indikatoren grønt. Merk: Et skjermbilde som hindrer deg i å bruke Mio vil vises når Mio er skrudd på samtidig som den er koblet til en datamaskin. Merk: Når Mio er koblet til en datamaskin, vil den bli gjenkjent som et eksternt lagringsmedium. Ikke slett filer som er forhåndsinstallert på Mio. Det å slette filer du ikke kjenner funksjonen til, kan lede til funksjonsfeil i programmer eller egenskaper. FORSIGTIG: For at litiumbatteriet skal fungere best mulig: Lad ikke batteriet i høy temperatur (f.eks. i direkte sollys). Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det kan lades opp på nytt. Du kan lade opp batteriet før det er helt utladet. Pass på å lade batteriet helt opp minst annenhver uke når produktet ikke er i bruk over en lengre periode. Overutlading av batteriet kan ha konsekvenser for effektiviteten på oppladingen. 15

16 Manøvrering på skjermen Du betjener Mio ved å berøre skjermen med fingertuppene. Du kan utføre følgende handlinger: Moov 100/200-Series Moov 300/500-Series Trykke Berør skjermen én gang med fingertuppen for å åpne elementer eller velge knapper eller alternativer på skjermen. Dra Hold fingertuppen på skjermen og dra den opp/ned/venstre/høyre eller over skjermen. (Dette støttes ikke av alle programmer.) Trykk og hold Trykk og hold fingertuppen nede til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises. (Dette støttes ikke av alle programmer.) Hvordan justerer jeg volumet? Volumet til Mio kan justeres med volumkontrollen i Volum-vinduet. Du kan slå av volumet fra kartskjermen ved å trykk på og deretter trykke og holde nede. Hvis du vil justere lyden, trykker du og holder nede for å vise vinduet for lydinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om å justere lyden på Mio, se "Volum" på side

17 Hvordan kommer jeg i gang? Merk: Første gang du navigerer med Mio kan det ta flere minutter å få en GPS-forbindelse. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS Navigation - Frequently Asked Questions på MioMore Desktop DVD-en. Hvordan slår jeg på Mio for første gang? Gjennomfør følgende trinn for å komme i gang: 1. Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side Plasser Mio For mer informasjon, se på side 10. Merk: Sørg for at Mio ikke blokkerer sjåførens sikt eller hindrer airbagene og sikkerhetsutstyret i bilen fra å fungere. 3. Slå på eller av Mio Skyv strømknappen til PÅ (ON)-posisjon. Mio vil slå seg på og vise Språk-vinduet. 4. Velg ønsket språk I Velg språk-vinduet angir du ønsket språk. Hvis du ikke vil at Velg språk-vinduet vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Du kan endre ønsket språk når du bruker Mio (se "Språk" på side 88). 5. Les advarslene a) Sikkerhetsavtale-vinduet vises når du har valgt ønsket språk. Les sikkerhetsavtalen. b) Du bekrefter at du har lest og forstått meldingen ved å trykker på Godta. Veiledning vises. Merk: Hvis du har installert kart fra flere land, kan det hende at du blir bedt om å velge kartene du trenger. Hvis du vil bruke kart fra forskjellige land senere, kan du velge et annet land via Velg kart-vinduet i Kartvisning-innstillingene (se "Velg kart 3/3" på side 80). 6. Se veiledningen Når du har godtatt sikkerhetsavtalen, vises det første Veiledning-vinduet. Hvis du ikke vil at veiledningen skal vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Hvis du vil gå gjennom opplæringsvinduene, velger du. Hvis du vil se forrige vindu, velger du. Hvis du vil vise veiledningen senere mens du bruker Mio, (se "Veiledning" på side 99). Når du har fullført Veiledning, vises 3D kart-vinduet. Hvis du har en GPS-posisjon, vises den gjeldende plasseringen på kartet. 17

18 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny Vinduet Hovedmeny er utgangspunktet for å søke etter et bestemmelsessted. I Hovedmeny kan du også egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Du kan åpne Hovedmeny fra kartvinduene ved trykk på vinduene. eller trykk på statuslinjen nederst på alle Merk: Vinduene Hovedmeny kan variere fra de som vises ovenfor, avhengig av din Mio-modell. Kartvinduer Der findes fem kortskærmbilleder, som du kan bruge til at få vist ruten til destinationen: 3D kart 2D kart Trafikkoversikt (hvis tilgjengelig) Ruteoversikt Turn-by-Turn (sving etter sving) Du kan åpne kartvinduene fra Hovedmeny ved å velge. Du kan bla gjennom de forskjellige kartvinduene ved å trykk på et øyeblikk når du blar gjennom). på et kartvindu (navnet på kartvinduet vises For mer informasjon om kartvinduene, se "Hvordan viser jeg kjøreruten min?" på side 37. For mer informasjon om å bruke Kartmeny fra vinduene 3D kart og 2D kart, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side

19 Hvordan navigerer jeg med GPS? GPS (Global Positioning System) er tilgjengelig når som helst, er gratis og er nøyaktig på inntil 5 m. GPS-navigasjon er mulig via nettverkssatellitter som kretser rundt jorden i ca km høyde. Hver satellitt sender en rekke signaler som brukes av GPS-mottakere, som Mio, til å angi en bestemt posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan oppdage signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, kreves det bare fire signaler for å gi en posisjon eller "GPSposisjonsbestemmelse" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystemer for kjøretøy. Hvordan mottar Mio GPS-signaler? Mio mottar GPS-signaler via den interne GPS-antennen. Du får best mulig GPS-signalstyrke hvis Mio er utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og har klar sikt mot himmelen. GPS-mottaket påvirkes vanligvis ikke av været, men kraftig regn eller snø kan ha en negativ effekt på mottaket. Hvordan får jeg vist GPS-statussen? Du kan se GPS-statusen når som helst fra kartvinduene eller Søker-vinduet. Ikonet vises når GPSposisjonsbestemmelsen er opprettet, og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. For å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse, lyser det mellom én og fire grønne vertikale streker. Du finner mer detaljert GPS-status på side 86. Du kan angi GPS-modus på side 87. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS-navigasjon - Ofte stilte spørsmål på MioMore Desktop DVD-en. 19

20 Hvordan går jeg fra A til B? Mio er utstyrt med kart som gir et detaljert gatenivå for dør-til-dør-navigasjon, inkludert interessepunkter, som overnatting, parkering, bensin stasjoner, togstasjoner og flyplasser. Når du... Så... vet adressen til destinasjonen bruker du veiviseren for adresseangivelse for å oppgi adressen på side 21. vil ha flere stopp bruk vinduet Tur med flere stopp for å angi flere kjørerutestopp på side 25. må finne navngitt plass, landemerke eller offentlig sted søker du etter et interessepunkt på side 29. vil søke etter sanntids POI-informasjon søke etter POI med Mio Connect på side 61. vil navigere til et NavPix -sted bruk vinduet NavPix for å navigere til et forhåndsinstallert NavPix på side 57. ADVARSEL: For din egen sikkerhet, bør du angi informasjon om bestemmelsesstedet før du begynner en tur. Ikke oppgi bestemmelsessted mens du kjører. Hva skjer dersom jeg svinger feil? Back-On-Track Automatisk omdirigering Hvis du svinger feil, beregnes ruten på nytt. Det vises en melding om at ruten omberegnes øverst på skjermen. Informasjonsknappen viser prosentvis fremdrift for ruteberegningen. Trykk på for å kansellere omberegning av en rute. Det vises en advarsel, og du blir bedt om å bekrefte kanselleringen. Dersom du bekrefter, kanselleres både omberegningen og din nåværende rute. 20

21 Hvordan søker jeg etter en adresse? Oppgi et bestemmelsessted med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for adresseangivelse. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi bestemmelsessted. Merk: I noen land kan du søke etter destinasjon med postnummer. Hvis du er i Storbritannia og du vet postnummeret til destinasjonen, kan du søke etter den i skjermen Søk på destinasjon ved å trykk på Postnummer, og deretter skrive inn et postnummer på opptil åtte tegn. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten 5. Søk etter husnummeret 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Mio Street Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tip: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Skjermbildet Søk på destinasjon vises. Merk: Dersom det er første gang du angir en destinasjon og du har installert og valgt kart for mer enn ett land, vises skjermbildet Velg land istedenfor skjermbildet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du følger denne prosedyren, åpnes som planlagt skjermbildet Søk på destinasjon. 21

22 2. Velg land Merk: Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) Trykk på By/område i skjermbildet Søk på destinasjon. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises 4. Søk etter gaten name og house number a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. 22

23 Bruke Tastatur-vinduet Tastatur-vinduet vises når du må fylle inn tekst, som for eksempel når du søker etter et gatenavn. Søkeresultatene sorteres, og de resultatene som ligner mest på søket, er øverst på listen. Maksimum 99 resultater vises. Tastatur-vinduet kan vises i forskjellige layouter avhengig av informasjonen du må oppgi, inkludert alfabet, tall, uvanlige tegn og en kombinasjon av disse. Du kan også velge hvilken tastaturtype du foretrekker: alfabetisk, QWERTY og tastatur. For mer informasjon, se " Tastatur" på side 93. Når du velger hvert tegn, vises de tre første resultatene. Trykk på, og rull deretter for å se flere søkeresultater. Hvis du vil velge et tegn eller et søkeresultat, kan du trykk på tegnet eller søkeresultatet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil vise flere tegn, trykker du på 123, alt eller abc, hvis tilgjengelig. Bruke vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon brukes til å velge destinasjon etter område, gate, postnummer, interessepunkter, veikryss, by, område, fylke eller land. Når du spesifiserer hver del av adressen, vises den øverst i vinduet. De tilgjengelige alternativene endres for å reflektere delen av adressen som ikke er fullført. 23

24 b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Mio Street som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 21 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnummer er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på, og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... navigere til valgt destinasjon trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen legge til destinasjonen i en tur med flere stopp lagre destinasjonen som Mitt hjem lagre destinasjonen som favoritt trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Foy til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 24

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Montere navigasjonsenheten

Montere navigasjonsenheten TomTom Start 1. Kom i gang Kom i gang Montere navigasjonsenheten 1. Skyv EasyPort-monteringen på din TomTom Start mot bilens frontrute. 1 2 2. Juster vinkelen på enheten. 3. Lås EasyPort-monteringen ved

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer