Viktig sikkerhetsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Moov Bruksanvisning

2 Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene som følges av dette symbolet for å unngå skader eller dødsfall. ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall eller alvorlige skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i små eller mellomstore skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i eiendomsskader hvis den ikke unngås. Hvis du fjerner originalutstyr, legger til tilbehør eller modifiserer kjøretøyet, kan det innvirke på kjøretøyets sikkerhet eller medføre at det blir ulovlig å bruke kjøretøyet enkelte steder. Følg alle instruksene for produktet og alle instruksene i brukerveiledningen for kjøretøyet som omhandler tilbehør eller modifikasjoner. Gjør deg kjent med ditt lands og/eller din delstats lover når det gjelder å føre et kjøretøy som har fått montert ekstrautstyr eller er modifisert. Du bærer selv alt ansvar for å oppbevare, sikre og bruke Mio på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller materiell skade. Kjør alltid sikkert. Monter Mio i en posisjon som er trygg og ikke hindrer sikten for føreren. Ikke monter Mio på en måte som kan gjøre det vanskelig å føre kjøretøyet eller installere kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Mio under kjøring. Gjør deg kjent med Mio-apparatet ditt og dets funksjoner før du tar det i bruk. På hovedveier kan Mio beregne avstanden til en avkjøring til å være lengre enn det som står på veiskiltene. Veiskilt viser avstanden til begynnelsen på en avkjøring, mens Mio viser avstanden til nærmeste veikryss, dvs. slutten på avkjøringsveien. Når du skal foreta avkjøring fra en vei, skal du alltid følge de avstandene som er angitt på veiskiltene. Ikke bruk Mio hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Hvis du hører på Mio via hodetelefoner over lengre tid, kan det skade hørselen. Ikke bruk Mio hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Hvis du hører på Mio via hodetelefoner over lengre tid, kan det skade hørselen. Ikke utsett Mio for direkte sollys i lengre perioder når kjøretøyet står ubevoktet. Overoppheting kan ødelegge enheten. Merk: Ikke la Mio, monteringsbrankett eller kabler ligge synlig når kjøretøyet står ubevoktet - dette for å forhindre tyveri. 2

3 Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter Hvis du vil lade Mio fra et strømuttak, må du bruke en vekselstrømadapter/vekselstrømpakke (Modell: MII050100; Innmating: V vekselstrøm 50-60Hz; Utmating: 5V likestrøm 1A maks) som leveres av Mio som tilleggsutstyr (selges kanskje separat). Hvis du bruker andre vekselstrømadaptere med Mio, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på eiendom. Bruk aldri adapteren hvis kontakten eller ledningen er ødelagt. Ta aldri på adaptere når du har våte hender eller føtter. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt adapteren når du bruker den til Mio, eller når du lader det innebygde batteriet til Mio. Ikke dekk adapteren med papir eller andre objekter som reduserer ventilasjonen. Ikke bruk adapteren mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at adapteren er koblet til en strømkilde med rett montering og spenningskrav. Du finner spenningskravene på adapterbekledningen og/eller emballasjen. Ikke prøv å vedlikeholde adapteren, for det kan resultere i personskader. Skift adapteren hvis en der skadet eller utsatt for for mye fuktighet. Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet Mio inneholder et innebygd litium-ion polymer batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis det behandles på feil måte, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader, bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du bør resirkulere eller kaste batteriet på en sikker og korrekt måte i henhold til lokale lovgivning og retningslinjer. Bruk bare korrekt vekselstrømadapter (selges separat) eller biladapter fra Mio til å lade det innebygde batteriet til Mio. Bruk bare det innebygde batteriet til Mio i Mio-enheten. Mio-batteriet slutter å lade når omgivelsens temperatur er mindre enn 0 ºC eller mer enn 40 ºC. Dersom det ikke tas hensyn til disse advarslene, kan det føre til død, alvorlig personskade eller materiell skade. Mio fraskriver seg ethvert ansvar for slik installasjon eller bruk av Mio som forårsaker eller medvirker til død, personskade eller materiell skade eller bryter med lov. 3

4 Slik tar du godt vare på Mio Ved å ta godt vare på Mio sikrer du at den fungerer problemfritt, og du reduserer risikoen for at Mio blir skadet. Hold Mio unna overdreven fuktighet og ekstreme temperaturer. Unngå å utsette Mio for direkte sollys eller strekt ultrafiolett lys over lengre perioder. Ikke plasser gjenstander på toppen av din Mio, og ikke slipp noe på den. Ikke mist Mio i bakken eller utsett den for ekstreme påkjenninger. Ikke utsett Mio for plutselige og store temperaturendringer. Dette kan forårsake kondensering i komponenten, noe som kan skade Mio. La Mio tørke fullstendig før du bruker den igjen i tilfelle kondensering. Skjermens overflate er utsatt for riper. Unngå å berøre skjermen med skarpe gjenstander. Diverse ikkeklebende skjermbeskyttere som er designet spesielt med tanke på bærbare innretninger med LCD-skjermer, kan brukes for å beskytte skjermen mot mindre riper. Rengjør aldri Mio når den er tilkoblet strøm. Bruk en myk, lofri klut til å tørke skjermen og utsiden av Mio. Ikke bruk papirlommetørklær til å tørke skjermen. Forsøk aldri å ta fra hverandre, reparere eller modifisere Mio. Demontering, modifisering eller forsøk på reparasjon av Mio kan skade komponenten, forårsake skade på mennesker eller eiendom og vil ugyldiggjøre alle garantier. Ikke lagre eller oppbevar brennbare væsker eller eksplosive materialer på samme sted som Mio, dens deler eller tilbehør. 4

5 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon... 2 Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter... 3 Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet... 3 Slik tar du godt vare på Mio...4 Velkommen...9 Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen...9 Bruk av Mio i et kjøretøy Slik monterer du Moov 100-serien/200-serien i et kjøretøy Slik monterer du Moov 300-serien i et kjøretøy Slik monterer du Moov 500-serien i et kjøretøy...11 Motta TMC-informasjon...11 Bli kjent med Mio Moov 100-Series/200-Series Moov 300-Series Moov 500-Series Skru komponenten av og på Nedstenging og tilbakestilling av maskinvare Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Hvordan lader jeg batteriet op? Slik lader du batteriet via USB-kabelen Manøvrering på skjermen Hvordan justerer jeg volumet? Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan slår jeg på Mio for første gang? Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny Kartvinduer Hvordan navigerer jeg med GPS? Hvordan mottar Mio GPS-signaler? Hvordan får jeg vist GPS-statussen? Hvordan går jeg fra A til B?...20 Hva skjer dersom jeg svinger feil?...20 Hvordan søker jeg etter en adresse? Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Bruke Tastatur-vinduet...23 Bruke vinduet Søk på destinasjon...23 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?...25 Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser?...25 Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp?...28 Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...29 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...29 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem?...32 Kan jeg tilordne en NavPix til en Favoritt?...32 Hvordan lagre en favoritt eller Mitt hjem?...32 Hvordan navigerer jeg til en favoritt?

6 6 Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem?...33 Alternativ 1 - Via Hovedmenyen...33 Alternativ 2 - Via vinduet favorittdestinasjoner...33 Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt?...34 Hvordan sletter jeg en favoritt?...35 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon?...36 Hvordan viser jeg kjøreruten min? D kartvindu D kartvindu...39 Trafikkoversikt-vindu Kjøreruteoversikt-vindu...43 Turn-by-Turn-vindu...45 Hvordan bruker jeg Kartmeny?...47 Visning af kortmenuen...47 Kartmenyen-alternativene...47 Hvordan unngår jeg et område? Hvordan legger jeg til et område som skal unngås? Hvordan sletter jeg et område som skal unngås? Hvordan sletter jeg alle områdene som skal unngås? Hvordan forhåndsviser jeg en rute?...49 Hvordan viser jeg rutestatistikk?...50 Hvordan viser jeg statistikk for min nåværende rute?...50 Hvordan viser jeg statistikk for mine turer frem til nå? Hvordan viser jeg turloggene?...52 Hvordan bruker jeg NavPix?...53 Hvordan administrerer jeg NavPix?...53 Organisere album...53 NavPix-administrasjon...55 Hvordan viser jeg et NavPix i fullskjerm?...56 Hvordan navigerer jeg til et NavPix?...57 Hvordan lagrer jeg et NavPix som en favoritt?...58 Hvordan lagrer jeg et NavPix til en POI?...59 Hva er Mio Connect (local search)?...60 Hvordan kan jeg koble min Mio til en Bluetooth mobiltelefon?...60 Hvordan søker jeg etter POI med Mio Connect? Brukerveiledning - hvordan kan jeg ringe handsfree?...63 Hvordan kan jeg koble min Mio til en Bluetooth mobiltelefon?...63 Hvordan kan jeg koble min Mio til et Bluetooth headset?...63 Hvordan kan jeg ringe ved hjelp av Oppringningsskjermen?...64 Hvordan mottar jeg en telefonoppringning?...65 Hvordan legger jeg til en kontakt i Mio?...65 Hvordan kan jeg ringe en kontakt?...65 Hvordan leser jeg anropsloggen min?...66 Hvordan mottar jeg aktuell trafikkinformasjon?...67 Hvordan mottar Mio trafikkinformasjon?...67 Trafikkstatus...67 Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon?...68 Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min?...69 Hvordan viser jeg trafikkdetaljer?...70 Hvordan vet jeg om en omkjøring anbefales?... 71

7 Hvordan unngår jeg en situasjon på reiseruten min? Hvordan avbryter jeg en omkjøring rundt en situasjon på kjøreruten min? Hvordan unngår jeg automatisk all trafikksituasjoner og redningssituasjoner på reiseruten min? Trafikkmeldinger...72 Meldinger om at omkjoring ikke er tilgjengelig...72 Meldinger om anbefalt omkjoring...72 Hva kan jeg tilpasse?...73 Kjørevalg...74 Beregning av kjorerute 1/ Veityper 2/ Sjaforvarsler 3/ Registrering av data 4/ Kartvisning...78 Kartvisning 1/ Kartvisning 2/ Velg kart 3/ Kart-POI-er Volum...82 FM Sender...83 Screen Display POI-varsler...85 GPS...86 GPS-status...86 Angi GPS-modus...87 Språk Trafikk...89 Trafikksystemstatus...89 Melding om trafikksituasjon...90 Velg sort. type for situasjon Strøm...92 Tastatur...93 Hvordan fungerer prediktiv tekst (abc, def...)?...93 Enheter...94 Mål 1/ Mål 2/ Oppstart...96 Lagret informasjon...97 Bluetooth preferanser...98 Veiledning...99 Om Butikkdemo Hva er MioMore Desktop? Kan jeg bruke MioMore Desktop med min datamaskin? Hvordan installerer jeg et kart for forste gang? Hvordan installerer jeg MioMore Desktop på datamaskinen? MioMore Desktop-funksjoner Hvordan holder jeg MioMore Desktop oppdatert? Hvordan opdaterer jeg MioMore Desktop? MioMore Desktop-alternativer Mio Connect Hvordan søker jeg etter POI med Mio Connect? Hvordan installerer jeg POI fra datamaskinen i Mio? Hvordan sletter jeg en POI fra Mio?

8 Mine kart Hvordan installerer jeg kart på Mio? Hvordan installerer jeg kart fra DVD-en? Hvordan fjerner jeg kart fra Mio? Hvordan vet jeg hvilke kart som inneholder en bestemt by? Mine kart-innstillinger Hva er et kart over hovedveinett? Photo Album Verktøylinje Hvordan kopierer jeg NavPix eller album fra Mio til Photo Album? Hvordan overfører jeg bilder fra Photo Album til Mio? Hvordan kan jeg vise og redigere bilder eller album på datamaskinen? Photo Album-innstillinger Bildesøk Hvordan laster jeg ned NavPix fra Internett? Hvordan importerer jeg NavPix til Photo Album? Kjørelengderapport Hvordan angir jeg turdata? Hvordan eksporterer jeg en kjørelengderapport? Hvordan sletter jeg reiselogger fra Mio? Innstillinger for kjørelengderapport Mine abonnement Varsel Hvordan kan jeg installere fotoboksinformasjon? Hvordan vet jeg hvilken fotoboksinformasjon som er tilgjengelig? Kjøpe et abonnement Aktivere abonnementet Hvordan kan jeg oppdatere fotoboksinformasjon i Mio? Egendefinerte POI-er Hvordan installerer jeg egendefinerte interessepunkter? Hvordan sletter jeg en egendefinert POI-fil fra Mio? Stemmeoverføring Hvordan installerer jeg en stemmefil? Hvordan fjerner jeg en stemmefil? Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Mio? Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Mio? Hvordan gjenoppretter jeg en sikkerhetskopi på Mio? Hvordan sletter jeg til en sikkerhetskopi? Referanse Slik setter du i et minnekort Feilsøking Interessepunktkategorier Interessepunkter med merkenavn Interessepunktkategorier fra Mio Interessepunktkategorier etter abonnement Trafikk og andre TMC-situasjoner Fotobokser POI-er Ansvarsfraskrivelse Samsvar Bluetooth (Kun for modeller med Bluetooth) Opphavsrett For mer informasjon

9 Velkommen Takk for at du kjøpte Mio. Denne veiledningen har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke Mio fra første oppsett til kontinuerlig bruk. Les veiledningen nøye før du bruker Mio for første gang. Oppbevar brukerveiledningen på en trygg plass, og bruk den som første referansepunkt. Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen Det er viktig å forstå termene og de typografiske konvensjonene som er brukt i denne veiledningen. Formatering Følgende formateringstyper i teksten symboliserer spesiell informasjon: Konvensjon Fet skrift Uthevet skrift Informasjonstype Mio-komponenter eller objekter vist på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Symboliserer navnet på en skjerm. Termer Følgende termer er brukt gjennomgående i denne veiledningen for å beskrive brukerhandlinger: Term Trykk ned Trykk ned og hold Trykk Trykk og hold Velg Beskrivelse Trykk på og slipp en knapp raskt. Trykk og hold en knapp i 2-3 sekunder. Trykk på og slipp et objekt vist på berøringsskjermen. Trykk på og hold et objekt som vises på berøringsskjermen, i 2-3 sekunder. Trykk på et objekt i en liste, eller trykk på en kommando på en meny. 9

10 Bruk av Mio i et kjøretøy FORSIGTIG: Velg et passende sted å montere Mio i kjøretøyet. Plasser aldri Mio på en slik måte at sjåførens synsfelt blokkeres. Reflekterende lag som er farget på bilens frontrute, kan være atermiske og påvirke mottakerforholdene for GPS. Hvis dette er tilfelle, vennligst monter Mio på et klart område. For å beskytte Mio mot plutselige svingninger i spenning, bør billaderen kobles til først etter at motoren har blitt startet. Slik monterer du Moov 100-serien/200-serien i et kjøretøy Slik monterer du Moov 300-serien i et kjøretøy

11 Slik monterer du Moov 500-serien i et kjøretøy Motta TMC-informasjon Merk: Ikke tilgjengelig for alle modeller. Du kan motta gjeldende trafikkinformasjon på Mio via den innebygde antennen med Traffic Message Channel (TMC)-tjenesten. For å motta trafikkinformasjon må du koble Mio til billaderen. TMC-informasjon kontrolleres av navigasjonsprogramvaren. Informasjon som er mottatt vil vises på komponenten, og trafikkikoner vil vises i kartvisningsskjermen. Veier der det har blitt rapportert om mye trafikk vil bli markert. Hvis du velger å unngå disse veiene, vil en alternativ rute automatisk bli kalkulert. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min?" på side

12 Bli kjent med Mio Moov 100-Series/200-Series Strøm-knapp Åpning for minnekort Batteriindikator Høyttaler Uttak for billader, USB-kabel og hjemmelader Uttak for holder 12

13 Moov 300-Series Moov 500-Series Strøm-knapp Åpning for minnekort Uttak for billader, USB-kabel og hjemmelader Uttak for holder Batteriindikator Høyttaler Microfonuttak (Bare for Moov 360/560/570/580) Merk: Ikke tilgjengelig for alle modeller. 13

14 Skru komponenten av og på Ved vanlig bruk kan du skru av Mio ved å skyve strømbryteren til OFF (AV). Mio går da i ventemodus. Skyv strømbryteren til ON (PÅ) for å bruke den igjen. Mio vil nå være klar til bruk fra der du skrudde den av. Moov 100/200-Series Nedstenging og tilbakestilling av maskinvare Moov 300/500-Series kan bli nødt til å foreta en tilbakestilling av maskinvaren i tilfeller der Mio slutter å reagere eller det virker som den er frosset eller låst. Du kan foreta en tilbakestilling av maskinvaren ved å stenge ned Mio og skru den på igjen. Skyv strømbryteren til RESET (TILBAKESTILLING) for å stenge ned Mio. For å skru Mio på etter å ha stengt den ned, skyv strømbryteren til ON (PÅ). Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Mio har et innebygd batteri som bør gi strøm i opptil 3 timer når det er fulladet. Batteriindikatorlyset på toppen av Mio indikerer nivået til det innebygde batteriet: Grønn - batteriet er fullt Oransje - batteriet lader Du kan kontrollere strømstatusen til batteriet i vinduet Strøm. Merk: Det kan være at batteriet ikke er fulladet når du bruker din Mio for første gang. Hvis du vil åpne vinduet Strøm, velger du og holder nede på kartvinduene. Hvordan lader jeg batteriet op? Linjen Batteristatus viser Ekstern strømkilde mens batteriet lader. Når batteriet er fulladet, viser linjen Batteristatus 100 %. Hvis du vil lade Mio i et kjøretøy, plugger du billaderen inn i på undersiden av Mio, og den andre enden i strømuttaket. Hvis du vil lade Mio med datamaskinen, plugger du den store enden av USB-kabelen direkte inn i USB-porten på datamaskinen (ikke en USB-hub), og plugger den lille enden inn i på undersiden av Mio. Før du kan begynne å lade, må du sørge for at Mio er slått av. 14

15 Hvis du vil lade Mio med et strømuttak, plugger du strømladeren inn i på undersiden av Mio, og laderens strømforsyningsenhet inn i stikkontakten. Merk: Strømladeren er ikke inkludert i alle modellene, og kan kjøpes separat. Slik lader du batteriet via USB-kabelen Skru av komponenten slik at det tar kortere tid å lade batteriet hvis du ønsker å lade Mio på denne måten. 1. Skru på datamaskinen. 2. Koble mini-usb-enden av USB-kabelen til undersiden av Mio og den andre enden til en USB-port på datamaskinen din. Moov 100/200-Series Moov 300/500-Series 3. Batteriindikatoren lyser oransje mens batteriet lades opp. Når batteriet er fulladet, lyser indikatoren grønt. Merk: Et skjermbilde som hindrer deg i å bruke Mio vil vises når Mio er skrudd på samtidig som den er koblet til en datamaskin. Merk: Når Mio er koblet til en datamaskin, vil den bli gjenkjent som et eksternt lagringsmedium. Ikke slett filer som er forhåndsinstallert på Mio. Det å slette filer du ikke kjenner funksjonen til, kan lede til funksjonsfeil i programmer eller egenskaper. FORSIGTIG: For at litiumbatteriet skal fungere best mulig: Lad ikke batteriet i høy temperatur (f.eks. i direkte sollys). Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det kan lades opp på nytt. Du kan lade opp batteriet før det er helt utladet. Pass på å lade batteriet helt opp minst annenhver uke når produktet ikke er i bruk over en lengre periode. Overutlading av batteriet kan ha konsekvenser for effektiviteten på oppladingen. 15

16 Manøvrering på skjermen Du betjener Mio ved å berøre skjermen med fingertuppene. Du kan utføre følgende handlinger: Moov 100/200-Series Moov 300/500-Series Trykke Berør skjermen én gang med fingertuppen for å åpne elementer eller velge knapper eller alternativer på skjermen. Dra Hold fingertuppen på skjermen og dra den opp/ned/venstre/høyre eller over skjermen. (Dette støttes ikke av alle programmer.) Trykk og hold Trykk og hold fingertuppen nede til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises. (Dette støttes ikke av alle programmer.) Hvordan justerer jeg volumet? Volumet til Mio kan justeres med volumkontrollen i Volum-vinduet. Du kan slå av volumet fra kartskjermen ved å trykk på og deretter trykke og holde nede. Hvis du vil justere lyden, trykker du og holder nede for å vise vinduet for lydinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om å justere lyden på Mio, se "Volum" på side

17 Hvordan kommer jeg i gang? Merk: Første gang du navigerer med Mio kan det ta flere minutter å få en GPS-forbindelse. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS Navigation - Frequently Asked Questions på MioMore Desktop DVD-en. Hvordan slår jeg på Mio for første gang? Gjennomfør følgende trinn for å komme i gang: 1. Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side Plasser Mio For mer informasjon, se på side 10. Merk: Sørg for at Mio ikke blokkerer sjåførens sikt eller hindrer airbagene og sikkerhetsutstyret i bilen fra å fungere. 3. Slå på eller av Mio Skyv strømknappen til PÅ (ON)-posisjon. Mio vil slå seg på og vise Språk-vinduet. 4. Velg ønsket språk I Velg språk-vinduet angir du ønsket språk. Hvis du ikke vil at Velg språk-vinduet vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Du kan endre ønsket språk når du bruker Mio (se "Språk" på side 88). 5. Les advarslene a) Sikkerhetsavtale-vinduet vises når du har valgt ønsket språk. Les sikkerhetsavtalen. b) Du bekrefter at du har lest og forstått meldingen ved å trykker på Godta. Veiledning vises. Merk: Hvis du har installert kart fra flere land, kan det hende at du blir bedt om å velge kartene du trenger. Hvis du vil bruke kart fra forskjellige land senere, kan du velge et annet land via Velg kart-vinduet i Kartvisning-innstillingene (se "Velg kart 3/3" på side 80). 6. Se veiledningen Når du har godtatt sikkerhetsavtalen, vises det første Veiledning-vinduet. Hvis du ikke vil at veiledningen skal vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Hvis du vil gå gjennom opplæringsvinduene, velger du. Hvis du vil se forrige vindu, velger du. Hvis du vil vise veiledningen senere mens du bruker Mio, (se "Veiledning" på side 99). Når du har fullført Veiledning, vises 3D kart-vinduet. Hvis du har en GPS-posisjon, vises den gjeldende plasseringen på kartet. 17

18 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny Vinduet Hovedmeny er utgangspunktet for å søke etter et bestemmelsessted. I Hovedmeny kan du også egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Du kan åpne Hovedmeny fra kartvinduene ved trykk på vinduene. eller trykk på statuslinjen nederst på alle Merk: Vinduene Hovedmeny kan variere fra de som vises ovenfor, avhengig av din Mio-modell. Kartvinduer Der findes fem kortskærmbilleder, som du kan bruge til at få vist ruten til destinationen: 3D kart 2D kart Trafikkoversikt (hvis tilgjengelig) Ruteoversikt Turn-by-Turn (sving etter sving) Du kan åpne kartvinduene fra Hovedmeny ved å velge. Du kan bla gjennom de forskjellige kartvinduene ved å trykk på et øyeblikk når du blar gjennom). på et kartvindu (navnet på kartvinduet vises For mer informasjon om kartvinduene, se "Hvordan viser jeg kjøreruten min?" på side 37. For mer informasjon om å bruke Kartmeny fra vinduene 3D kart og 2D kart, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side

19 Hvordan navigerer jeg med GPS? GPS (Global Positioning System) er tilgjengelig når som helst, er gratis og er nøyaktig på inntil 5 m. GPS-navigasjon er mulig via nettverkssatellitter som kretser rundt jorden i ca km høyde. Hver satellitt sender en rekke signaler som brukes av GPS-mottakere, som Mio, til å angi en bestemt posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan oppdage signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, kreves det bare fire signaler for å gi en posisjon eller "GPSposisjonsbestemmelse" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystemer for kjøretøy. Hvordan mottar Mio GPS-signaler? Mio mottar GPS-signaler via den interne GPS-antennen. Du får best mulig GPS-signalstyrke hvis Mio er utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og har klar sikt mot himmelen. GPS-mottaket påvirkes vanligvis ikke av været, men kraftig regn eller snø kan ha en negativ effekt på mottaket. Hvordan får jeg vist GPS-statussen? Du kan se GPS-statusen når som helst fra kartvinduene eller Søker-vinduet. Ikonet vises når GPSposisjonsbestemmelsen er opprettet, og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. For å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse, lyser det mellom én og fire grønne vertikale streker. Du finner mer detaljert GPS-status på side 86. Du kan angi GPS-modus på side 87. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS-navigasjon - Ofte stilte spørsmål på MioMore Desktop DVD-en. 19

20 Hvordan går jeg fra A til B? Mio er utstyrt med kart som gir et detaljert gatenivå for dør-til-dør-navigasjon, inkludert interessepunkter, som overnatting, parkering, bensin stasjoner, togstasjoner og flyplasser. Når du... Så... vet adressen til destinasjonen bruker du veiviseren for adresseangivelse for å oppgi adressen på side 21. vil ha flere stopp bruk vinduet Tur med flere stopp for å angi flere kjørerutestopp på side 25. må finne navngitt plass, landemerke eller offentlig sted søker du etter et interessepunkt på side 29. vil søke etter sanntids POI-informasjon søke etter POI med Mio Connect på side 61. vil navigere til et NavPix -sted bruk vinduet NavPix for å navigere til et forhåndsinstallert NavPix på side 57. ADVARSEL: For din egen sikkerhet, bør du angi informasjon om bestemmelsesstedet før du begynner en tur. Ikke oppgi bestemmelsessted mens du kjører. Hva skjer dersom jeg svinger feil? Back-On-Track Automatisk omdirigering Hvis du svinger feil, beregnes ruten på nytt. Det vises en melding om at ruten omberegnes øverst på skjermen. Informasjonsknappen viser prosentvis fremdrift for ruteberegningen. Trykk på for å kansellere omberegning av en rute. Det vises en advarsel, og du blir bedt om å bekrefte kanselleringen. Dersom du bekrefter, kanselleres både omberegningen og din nåværende rute. 20

21 Hvordan søker jeg etter en adresse? Oppgi et bestemmelsessted med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for adresseangivelse. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi bestemmelsessted. Merk: I noen land kan du søke etter destinasjon med postnummer. Hvis du er i Storbritannia og du vet postnummeret til destinasjonen, kan du søke etter den i skjermen Søk på destinasjon ved å trykk på Postnummer, og deretter skrive inn et postnummer på opptil åtte tegn. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten 5. Søk etter husnummeret 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Mio Street Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tip: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Skjermbildet Søk på destinasjon vises. Merk: Dersom det er første gang du angir en destinasjon og du har installert og valgt kart for mer enn ett land, vises skjermbildet Velg land istedenfor skjermbildet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du følger denne prosedyren, åpnes som planlagt skjermbildet Søk på destinasjon. 21

22 2. Velg land Merk: Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) Trykk på By/område i skjermbildet Søk på destinasjon. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises 4. Søk etter gaten name og house number a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. 22

23 Bruke Tastatur-vinduet Tastatur-vinduet vises når du må fylle inn tekst, som for eksempel når du søker etter et gatenavn. Søkeresultatene sorteres, og de resultatene som ligner mest på søket, er øverst på listen. Maksimum 99 resultater vises. Tastatur-vinduet kan vises i forskjellige layouter avhengig av informasjonen du må oppgi, inkludert alfabet, tall, uvanlige tegn og en kombinasjon av disse. Du kan også velge hvilken tastaturtype du foretrekker: alfabetisk, QWERTY og tastatur. For mer informasjon, se " Tastatur" på side 93. Når du velger hvert tegn, vises de tre første resultatene. Trykk på, og rull deretter for å se flere søkeresultater. Hvis du vil velge et tegn eller et søkeresultat, kan du trykk på tegnet eller søkeresultatet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil vise flere tegn, trykker du på 123, alt eller abc, hvis tilgjengelig. Bruke vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon brukes til å velge destinasjon etter område, gate, postnummer, interessepunkter, veikryss, by, område, fylke eller land. Når du spesifiserer hver del av adressen, vises den øverst i vinduet. De tilgjengelige alternativene endres for å reflektere delen av adressen som ikke er fullført. 23

24 b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Mio Street som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 21 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnummer er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på, og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... navigere til valgt destinasjon trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen legge til destinasjonen i en tur med flere stopp lagre destinasjonen som Mitt hjem lagre destinasjonen som favoritt trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Foy til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 24

25 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp? Du kan bruke vinduet Tur med flere stopp for å angi flere stopp/kjørerutestopp for turen. Ruten beregnes til å gå innom disse punktene i angitt rekkefølge. Du kan legge til kjørerutestopp via vinduet "Reise med flere stopp", eller ved å velge Posisjon og deretter velge Tilføy til tur fra popup-kartmenyen i vinduet med 2D kart eller 3D kart. Du kan lagre opptil 198 turer med flere stopp, og hver tur kan ha opptil 14 kjøreturestopp. Merk: Kjørerutestopp som legges til, oppdateres eller slettes etter at en tur med flere stopp har begynt, påvirker ikke den aktuelle ruten. Hurtigtrinn 1. Start tur med flere stopp 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten og husnummeret 5. Legg til flere kjørerutestopp 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser? Dette kasusstudiet viser hvordan du angir en tur med flere stopp ved å oppgi flere kjørerutestopp. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Mio Street Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tip: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Rute med flere stop Vinduet Tur med flere stopp åpnes. 25

26 a) Trykk på Foy til. Føy til turmeny åpnes. b) Trykk på Adresser. Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Du kan også legge til kjørerutestopp ved å bruke favoritter, nye destinasjoner, POI-steder og NavPix. 2. Velg land Merk: Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises 26

27 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Mio Street som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 11 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnummer er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på, og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Trykk på Foy til. Kjørerutestoppet lagres automatisk og vinduet Tur med flere stopp åpnes. 27

28 e) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... legge til et nytt kjørerutestopp Merk: Kjørerutestopp som legges til etter at en tur med flere stopp har begynt, tas ikke med i den aktuelle ruten. navigere til valgt destinasjon endre rekkefølgen på kjørerutestoppene slette alle kjørerutestopp slette ett kjørerutestopp lagre turen med flere stopp som favoritt trykk på Foy til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Gå tilbake til trinn 1a. trykk på Vinduet Forhåndsvisning av tur med flere stopp åpnes. trykk på. Kart-vinduet viser den beregnede ruten. trykk på kjørerutestoppet du vil flytte. Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Opp eller Ned. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. trykk på Fjern. trykk på kjørerutestoppet du vil slette. Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Slett. Vinduet Reise med flere stopp åpnes på nytt. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. Favoritten lagres. Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp? Hvis du vil hoppe over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp, gjør du følgende: 1. Trykk på kartet for å vise kryssmarkørene. Hovedmeny-vinduet vises. 2. Trykk på Kjørerute, og deretter på Hopp over veipunkt. Det neste kjørerutestoppet blir hoppet over, og kjøreruten beregnes på nytt til det neste kjørerutestoppet. 28

29 Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI) POI er en navngitt plass, et landemerke eller et offentlig sted som kan vises som et ikon på kartet. POI-er grupperes I kategorier, som bensinstasjoner, parker, strender og museum. Oppgi et POI med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for POI-angivelse. Tip: Du kan også raskt søke etter visse POI-er basert på den gjeldende posisjonen via hovedmenyvinduene. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi POI som bestemmelsesstedet. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter POI 5. Velg Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI) Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Akershus Festning Viktig turistattraksjon Akershusstranda 0150 Oslo Norge Tip: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Søk på nettet-funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Bluetooth. Merk: Hvis det er første gang du angir destinasjonen, og du har kart fra mer enn ett land installert, vises vinduet Velg land i stedet for vinduet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du utfører denne prosedyren, åpnes vinduet Søk på destinasjon. 29

30 2. Velg land Merk: Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Velg POI-kategori vises. Tip: Kategorilisten er delt inn i Aktiverte kategorier, som viser et ikon i kartvinduene, og Andre POI-kategorier, som ikke viser et ikon. 30

31 4. Søk etter POI a) Trykk enten på Søk på navn for å søke i alle POI-kategoriene, eller velg en kategori fra listen. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Akershus Festning, og trykk deretter på søkeresultatet. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. c) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... navigere til valgt destinasjon trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. vise destinasjonen på kartvinduet. ringe til POI vise mer informasjon om destinasjonen legge til destinasjonen i en tur med flere stopp lagre destinasjonen som Mitt hjem lagre destinasjonen som favoritt trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Ring. Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Foy til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 31

32 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Du kan gemme op til 200 foretrukne destinationer, og en af dem kan gemmes som Mit hjem. Du kan lagre en Favoritt fra Forhåndsvisning-vinduet etter et adressesøk, eller fra Kartmeny i 3D kart- eller 2D kart-vinduene. For mer informasjon, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Kan jeg tilordne en NavPix til en Favoritt? Du kan tilordne en NavPix til eksisterende Favoritter. For mer informasjon, se "Hvordan navigerer jeg til et NavPix? " på side 57. Hvordan lagre en favoritt eller Mitt hjem? 1. Søk etter en adresse til vinduet Forhåndsvisning av destinasjon vises. 2. Trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. 3. Hvis du vil endre navnet på Favoritten, trykker du på. Tastatur-vinduet vises. 4. Når du har oppgitt et navn på Favoritten, trykker du på. Vinduet Ny Favoritt åpnes. 5. Fullfør en av følgende: Dersom du ønsker å... Så... lagre som favoritt lagre som Mitt Hjem trykk på Lagre som Favoritt. Favoritten lagres. Forhåndsvisning-vinduet vises. trykk på Lagre som Mitt hjem. Den foretrukne destination gemmes som Mit hjem. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 32

33 Hvordan navigerer jeg til en favoritt? 1. Trykk på den foretrukne destination, du vil navigere til. Forhåndsvisning-vinduet vises. 2. Trykk på. Mio vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem? Hvis du ikke har angitt en adresse som Mitt hjem, blir du bedt om å søke etter en adresse med veiviseren for adresseangivning første gang du prøver å navigere til Mitt hjem. Alternativ 1 - Via Hovedmenyen Mio vil beregne kjøreruten fra din aktuelle posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. Alternativ 2 - Via vinduet favorittdestinasjoner 1. I vinduet favorittdestinasjoner velger du Mitt hjem. Forhåndsvisning-vinduet vises. 2. Trykk på. Mio vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. 33

34 Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt? 1. I vinduet favorittdestinasjoner velger du en favoritt du vil redigere. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på Rediger. Vinduet Rediger navn åpnes. 3. Hvis du vil redigere navnet på favoritten, trykker du på. 4. Når du har redigert navnet på favoritten, trykker du på. Vinduet Rediger navn vises. 5. Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... gi favoritten et nytt navn lagre som Mitt Hjem trykk på Lagre. Favoritten lagres. Skjermbildet Forhåndsvisning av favoritt vises. trykk på Lagre som Mitt hjem. Favoritten lagres som Mitt hjem. Skjermbildet Forhåndsvisning av Hjem vises. 34

35 Hvordan sletter jeg en favoritt? 1. I vinduet Favorittdestinasjoner velger du en favoritt du vil slette. Forhåndsvisning-vinduet vises. 2. Trykk på Slett. Vinduet Favoritt slettes. Vinduet Favorittdestinasjoner åpnes.. 35

36 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon? For at det skal være enklere å navigere til en adresse, lagrer Mio automatisk alle startstedene og destinasjonene i en liste over nylige posisjoner. 1. Trykk på et nylig sted. Forhåndsvisning-vinduet vises. 2. Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... beregne kjøreruten og åpne 3D kart-vinduet Trykk på. 3D-kort-vinduet åpnes. vise alle adressedetaljene til den nylige posisjonen lagre den nylig posisjonen som Mitt hjem lagre den nylige posisjonen som favoritt trykk på Mer. Vinduet Detaljer om nylig posisjon åpnes. trykk på Lagre. Skjermbildet Ny favorit vises. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Skjermbildet Ny favorit vises. trykk på Lagre som Favoritt. 36

37 Hvordan viser jeg kjøreruten min? 3D kart-vinduet vil vises med en gang reiseruten har blitt beregnet. Du blir dirigert til destinasjonen med muntlige og visuelle instruksjoner. Kart -knappen blar seg gjennom vinduene 3D kart, 2D kart, Trafikkoversikt, Ruteoversikt og Turn-by-Turn. 3D kartvindu 3D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen, og følger kjøreretningen. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Retning og distanse til neste sving Kjørerute Aktuell posisjon Fartsindikator Statuslinje Hovedmeny Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retningen og distansen til neste sving. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Den aktuelle posisjonen er markert med. Vises når du overstiger fartsgrensen. For mer informasjon, se "Sjaforvarsler 3/4" på side 76. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes av aktuelle trafikksituasjoner når Trafikk er aktivert. For mer informasjon, se "Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? " på side 68. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. 37

38 Element Distanse- og tidsinformasjon Avbryt kjørerute Beskrivelse Når du trykker her, har du mulighed for at få vist følgende: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. Annullerer den aktuelle rute. Zoom Trykk på for at få vist zoomfunktionerne. Trykk på Trykk på for at zoome ud. for at zoome ind. Kart Volum av/på, TMC, Bluetooth, telefon, batteri, GPS og kompassinformasjon. Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Når du trykker på, har du mulighed for at få vist følgende: Funktionen til at slå lyden til/fra Indikator for TMC-trafikstatussen. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan mottar Mio trafikkinformasjon? på side 67. Indikator for Bluetooth og telefonforbindelsen. Ikonet er gråt, når Bluetooth er aktiveret, men der ikke er etableret parvis forbindelse til en telefon. Batteriindikator Indikator for GPS-statussen Ikonet er grønt, når der er fundet en GPS-positionsbestemmelse, og rødt, når der ikke er fundet en GPS-positionsbestemmelse. Signalstyrken for GPS-positionsbestemmelsen angives vha. mellem en og fire grønne søjler. Indikator for retningen 38

39 2D kartvindu 2D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen (hvis GPS-posisjonsbestemmelse er aktiv) og omliggende gatenavn. Hvis det er beregnet en kjørerute, utheves kjøreruten og svingene. 2D kart-vinduet følger din kjøreretning med mindre innstillingen for Kartvisning er satt til Nord (se "Kartvisning 2/3" på side 79). Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Retning og distanse til neste sving Kjørerute Aktuell posisjon Statuslinje Hovedmeny Distanse- og tidsinformasjon Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retningen og distansen til neste sving. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Den aktuelle posisjonen er markert med. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes af aktuelle trafikhændelser, når trafikmodulet er aktiveret. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? på side 68. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Når du trykker her, har du mulighed for at få vist følgende: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. 39

40 Avbryt kjørerute Annullerer den aktuelle rute. Zoom Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil zoome inn, trykker du på. Kart Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Volum av/på, TMC, Bluetooth, telefon, batteri, GPS og kompassinformasjon. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min? " på side 69. Tilkoblingsindikator for Bluetooth og telefon. Ikonet er grått når Bluetooth er på, men en telefon ikke er paret. Ladeindikator for batteri. GPS-statusindikator Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelse er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. Kompassindikator. 40

41 Trafikkoversikt-vindu Merk: Avhengig av Mio-modell kan det hende at trafikkinformasjonen ikke er tilgjengelig eller trenger en trafikkholder. Traffikoversikt-vinduet viser en generell oversikt over trafikksituasjonen på kjøreruten, inkludert alle situasjoner i nærmeste omkrets. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Element Beskrivelse Endelig bestemmelsessted. Situasjonsikon Aktuell posisjon Viser ikon for å indikere en type situasjon. Den aktuelle posisjonen er markert med. Trykk for å vise Situasjonsliste-vinduet. Statuslinje Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er. Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes af aktuelle trafikhændelser, når trafikmodulet er aktiveret. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? på side 68. Trykk for å vise Trafikksystemstatus-vinduet. Merk: Ikonet kan være forskjellig når trafikkstatus er oppdatert via GPRS. Avbryt kjøreruten Avbryter den aktuelle kjøreruten. Zoom Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil zoome inn, trykker du på. Kart Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. 41

42 Element Beskrivelse Volum av/på, TMC, Bluetooth, telefon, batteri, GPS og kompassinformasjon. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min? " på side 69. Tilkoblingsindikator for Bluetooth og telefon. Ikonet er grått når Bluetooth er på, men en telefon ikke er paret. Ladeindikator for batteri. GPS-statusindikator Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelse er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. Kompassindikator. 42

43 Kjøreruteoversikt-vindu Kjøreruteoversikt-vinduet viser et "fugleperspektiv" av kjøreruten. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Retning og distanse til neste sving Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Retningen og distansen til neste sving. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Endelig bestemmelsessted Kjørerute Aktuell posisjon Skalalinje Hovedmeny Statuslinje Kjøreruten er uthevet. Den aktuelle posisjonen er markert med. Viser kartskala. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er. Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes af aktuelle trafikhændelser, når trafikmodulet er aktiveret. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? på side

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN S-SERIES. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN S-SERIES i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk F15 F25 Brukerveiledning no Norsk F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Moov M300/M400 Bruksanvisning

Moov M300/M400 Bruksanvisning Moov M300/M400 Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F47M

Din bruksanvisning NAVMAN F47M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F47M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F47M i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov/Navman Spirit-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov V-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsskjerm 2. PÅ-/Av-knapp 3. Ladelys 4. USB-kontakt B Holder C RAM Mount monteringssett D Hjemmelader

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare Moov/Navman Spirit-serien Bruksanvisning for maskinvare Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer