S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S-Serien. Brukerveiledning. Norsk"

Transkript

1 Brukerveiledning no Norsk

2 Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene som følges av dette symbolet for å unngå skader eller dødsfall. ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall eller alvorlige skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i små eller mellomstore skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i eiendomsskader hvis den ikke unngås. Hvis du fjerner originalutstyr, legger til tilbehør eller modifiserer kjøretøyet, kan det innvirke på kjøretøyets sikkerhet eller medføre at det blir ulovlig å bruke kjøretøyet enkelte steder. Følg alle instruksene for produktet og alle instruksene i brukerveiledningen for kjøretøyet som omhandler tilbehør eller modifikasjoner. Gjør deg kjent med ditt lands og/eller din delstats lover når det gjelder å føre et kjøretøy som har fått montert ekstrautstyr eller er modifisert. Du bærer selv alt ansvar for å oppbevare, sikre og bruke Navman på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller materiell skade. Kjør alltid sikkert. Monter Navman i en posisjon som er trygg og ikke hindrer sikten for føreren. Ikke monter Navman på en måte som kan gjøre det vanskelig å føre kjøretøyet eller installere kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Navman under kjøring. Gjør deg kjent med Navman-apparatet ditt og dets funksjoner før du tar det i bruk. På hovedveier kan Navman beregne avstanden til en avkjøring til å være lengre enn det som står på veiskiltene. Veiskilt viser avstanden til begynnelsen på en avkjøring, mens Navman viser avstanden til nærmeste veikryss, dvs. slutten på avkjøringsveien. Når du skal foreta avkjøring fra en vei, skal du alltid følge de avstandene som er angitt på veiskiltene. Ikke bruk Navman hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Hvis du hører på Navman via hodetelefoner over lengre tid, kan det skade hørselen. Ikke utsett Navman for direkte sollys i lengre perioder når kjøretøyet står ubevoktet. Overoppheting kan ødelegge enheten. Ikke la Navman, monteringsbrankett eller kabler ligge synlig når kjøretøyet står ubevoktet - dette for å forhindre tyveri. Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter Hvis du vil lade Navman fra et strømuttak, må du bruke en vekselstrømadapter/vekselstrømpakke (Modell: PSAA05R-050; Innmating: V vekselstrøm 50-60Hz; Utmating: 5V likestrøm 1A maks) som leveres av Navman som tilleggsutstyr (selges kanskje separat). Hvis du bruker andre vekselstrømadaptere med Navman, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på eiendom. Bruk aldri adapteren hvis kontakten eller ledningen er ødelagt. Ta aldri på adaptere når du har våte hender eller føtter. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt adapteren når du bruker den til Navman, eller når du lader det innebygde batteriet til Navman. Ikke dekk adapteren med papir eller andre objekter som reduserer ventilasjonen. Ikke bruk adapteren mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at adapteren er koblet til en strømkilde med rett montering og spenningskrav. Du finner spenningskravene på adapterbekledningen og/eller emballasjen. Ikke prøv å vedlikeholde adapteren, for det kan resultere i personskader. Skift adapteren hvis den er skadet eller utsatt for for mye fuktighet. 2

3 Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet Navman inneholder et innebygd litium-ion polymer batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis det behandles på feil måte, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du bør resirkulere eller kaste batteriet på en sikker og korrekt måte i henhold til lokal lovgivning og lokale retningslinjer. Bruk bare korrekt vekselstrømadapter (selges separat) eller biladapter fra Navman til å lade det innebygde batteriet til Navman. Bruk bare det innebygde batteriet til Navman i Navman-enheten. Navman-batteriet slutter å lade når omgivelsens temperatur er mindre enn 0 ºC eller mer enn 45 ºC. Advarsel til kjørere i California og Minnesota Statslovgivning forhindrer at kjørere i California og Minnesota kan montere objekter i frontruten mens de kjører. Andre monteringsalternativer fra Navman anbefales, og et alternativt monteringsobjekt er inkludert i boksen. Navman er ikke ansvarlig for eventuelle bøter, straffer eller skader som kan oppstå hvis du ikke tar hensyn til denne meldingen. Se California Vehicle Code del 26708(a); Minnesota Statutes 2005, del Dersom det ikke tas hensyn til disse advarslene, kan det føre til død, alvorlig personskade eller materiell skade. Navman fraskriver seg ethvert ansvar for slik installasjon eller bruk av Navman som forårsaker eller medvirker til død, personskade eller materiell skade eller bryter med lov. 3

4 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon...2 Velkommen...7 Bli kjent med Navman...8 Komponenter...8 Hvordan kommer jeg i gang?...10 Hvordan slår jeg på Navman for første gang?...10 Hvordan justerer jeg volumet?...13 Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen?...13 Hvordan slår jeg av Navman?...14 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke?...15 Vinduet Hovedmeny (Main Menu)...15 Kartvinduer...15 Hvordan navigerer jeg med GPS?...16 Hvordan går jeg fra A til B?...17 Hva skjer dersom jeg svinger feil?...17 Hvordan søker jeg etter en adresse?...18 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse?...18 Bruke Tastatur-vinduet...20 Bruke vinduet Søk på destinasjon...20 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?...22 Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser?...22 Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp?...26 Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...27 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse?...27 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem?...30 Hvordan lagre en favorit eller Mitt hjem?...30 Hvordan navigerer jeg til en favoritt?...31 Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem?...31 Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt?...32 Hvordan sletter jeg en favoritt?...33 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon?...34 Hvordan viser jeg kjøreruten min? D kartvindu D kartvindu...37 Trafikkoversikt-vindu...39 Kjøreruteoversikt-vindu...41 Turn-by-Turn-vindu...43 Hvordan bruker jeg Kartmeny?...45 Hvordan unngår jeg et område?...46 Hvordan forhåndsviser jeg en rute?...47 Hvordan viser jeg rutestatistikk?...48 Hvordan viser jeg statistikk for min nåværende rute?...48 Hvordan viser jeg statistikk for mine turer frem til nå?...49 Hvordan viser jeg turloggene?...50 Hvordan bruker jeg kameraet?...51 Hvordan tar jeg et NavPix?...51 Søker-vindu...52 Hvordan tilpasser jeg kamerainnstillingene?...53 Hvordan administrerer jeg NavPix?...54 Organisere album...54 NavPix-administrasjon

5 Hvordan navigerer jeg til et NavPix?...58 Hvordan lagrer jeg et NavPix som en favoritt?...59 Hvordan lagrer jeg et NavPix til en POI?...60 Hvordan lagrer jeg, sender via e-post eller skriver ut NavPix?...61 Via NavAlbum...61 Via minnekort...61 Ringe med håndfri...62 Pare Navman med en Bluetooth-mobiltelefon...62 Ringe med Tastatur-vinduet...62 Ringe til en kontakt i telefonboken...63 Motta en telefonsamtale...63 Bytte samtaler mellom mobiltelefonen og Navman (håndfri)...63 Hvordan hente frem anropsloggen?...64 Hvordan henter jeg frem SMS/tekstmeldingene?...65 Motta en melding...65 Trafikk...66 Hvordan mottar Navman trafikkinformasjon?...66 Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon?...67 Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min?...68 Hvordan viser jeg trafikkdetaljer?...69 Hvordan vet jeg om en omkjøring anbefales?...70 Trafikkmeldinger...71 Hva kan jeg tilpasse?...72 Kjørevalg...73 Beregning av kjørerute 1/ Veityper 2/ Sjåførvarsler 3/ Registrering av data 4/ Kartvisning...77 Kartvisning 1/ Kartvisning 2/ Velg kart 3/ Kart-POI-er...80 Volum...81 Skjermdisplay...82 POI-varsler...83 GPS...84 GPS-status...84 Angi GPS-modus...85 Språk...86 Trafikk...87 Trafikksystemstatus...87 Melding om trafikksituasjon...88 Velg sort. for situasjon...89 Strøm...90 Tastatur...91 Hvordan fungerer prediktiv tekst (abc, def...)?...91 Enheter...92 Mål 1/ Mål 2/ Oppstart...94 Lagret info...95 Bluetooth-innstillinger...96 Bluetooth på/av...96 Oppsett av telefonbok...97 Oppsett av SMS...98 Oppsett av håndfri...99 Veiledning Om Butikkdemo Hva er NavDesk? Kan jeg bruke NavDesk med min datamaskin? Hvordan installerer jeg et kart for første gang?

6 Hvordan installerer jeg NavDesk på datamaskinen? NavDesk-funksjoner Hvordan holder jeg NavDesk oppdatert? Mine kart Hvordan installerer jeg kart på Navman? Hvordan installerer jeg kart fra DVD-en? Hvordan fjerner jeg kart fra Navman? Hvordan vet jeg hvilke kart som inneholder en bestemt by? Mine kart-innstillinger Hva er et kart over hovedveinett? NavAlbum Verktøylinje Hvordan bruker jeg NavAlbum? Hvordan kopierer jeg NavPix eller album fra Navman til datamaskinen? Hvordan overfører jeg bilder fra NavAlbum til Navman? Hvordan kan jeg vise og redigere bilder eller album på datamaskinen? Hva ellers kan jeg gjøre med bilder eller album på datamaskinen? NavAlbum-innstillinger Bildesøk Hvordan laster jeg ned NavPix fra Internett? Hvordan importerer jeg NavPix til NavAlbum? Kjørelengderapport Hvordan angir jeg turdata? Hvordan eksporterer jeg en kjørelengderapport? Hvordan sletter jeg reiselogger fra Navman? Innstillinger for kjørelengderapport Mine abonnement Hvordan kan jeg installere fotoboksinformasjon? Hvordan vet jeg hvilken fotoboksinformasjon som er tilgjengelig? Kjøpe et abonnement Aktivere abonnementet Hvordan kan jeg oppdatere fotoboksinformasjon i Navman? Egendefinerte POI-er Hvordan installerer jeg egendefinerte interessepunkter? Hvordan sletter jeg en egendefinert POI-fil fra Navman? Stemmeoverføring Hvordan installerer jeg en stemmefil? Hvordan fjerner jeg en stemmefil? PIN-sikkerhet Hvordan registrerer jeg Navman og angir en PIN-kode? Hvordan fjerner jeg PIN-koden fra Navman? Hva om jeg glemmer PIN-koden til Navman? Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Navman? Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Navman? Hvordan gjenoppretter jeg en sikkerhetskopi på Navman? Hvordan sletter jeg til en sikkerhetskopi? Referanse Hvordan setter jeg inn et minnekort? Hvordan fjerner jeg et minnekort? Fjernkontroll Interessepunktkategorier Trafikk og andre TMC-situasjoner For mer informasjon S-Serien 6

7 Velkommen Takk for at du kjøpte Navman. Denne veiledningen har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke Navman fra første oppsett til kontinuerlig bruk. Les veiledningen nøye før du bruker Navman for første gang. Oppbevar brukerveiledningen på en trygg plass, og bruk den som første referansepunkt. Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen Det er viktig å forstå termene og de typografiske konvensjonene som er brukt i denne veiledningen. Formatering Følgende formatering i teksten symboliserer spesiell informasjon: Konvensjon Fet skrift Informasjonstype Navman komponenter eller objekter vist på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Uthevet skrift Symboliserer navnet på en skjerm. Ikoner Følgende ikoner er brukt i denne veiledningen: Ikon Beskrivelse Kasusstudie Advarsel Termer Følgende termer er brukt gjennomgående i denne veiledningen for å beskrive brukerhandlinger. Term Trykk ned Trykk ned og hold Trykk Trykk og hold Velg Beskrivelse Trykk på og slipp en knapp raskt. Trykk og hold en knapp i 2-3 sekunder. Trykk på og slipp et objekt vist på berøringsskjermen. Trykk på og hold et objekt som vises på berøringsskjermen, i 2-3 sekunder. Trykk på et objekt i en liste, eller trykk på en kommando på en meny. 7

8 Bli kjent med Navman Vi anbefaler at du gjør deg kjent med Navmans grunnleggende funksjoner. Komponenter Komponenter Batteriindikator Infrarød mottaker Beskrivelse Slår på kameraet og viser vinduet Søker. Trykk en gang til for å ta et NavPix. Indikerer nivået til batteriladeren: Grønn - batteriet er fullt Oransje - batteriet lader Slår på eller av Navman For mer informasjon, se "Hvordan slår jeg av Navman?" på side 14. Tilkoblingsuttak for GPS MMCX ekstern antenne (ikke inkludert). Løft gummidekslet forsiktig for å få tilgang til uttaket. Mikrofonuttak. Løft gummidekslet forsiktig for å få tilgang til uttaket. Tilkoblingsuttak for hodetelefoner eller øretelefoner (ikke inkludert). Avhengig av hvilken Navman-modell du har, kan dette også være tilkoblingsuttaket for trafikkantennen. Løft gummidekslet forsiktig for å få tilgang til uttaket. Mottar signaler fra fjernkontrollen. Merk: Fjernkontrollen følger ikke med alle modeller. Merk: Nummer markert med rødt er ikke tilgjengelig på alle modeller. 8

9 Komponenter Feste Kamera Beskrivelse Loop for å feste en snor. Merk: Snoren selges separat. Åpning for minnekort. Minnekortet må settes inn med etiketten mot fremsiden av Navman. For mer informasjon, se "Hvordan setter jeg inn et minnekort?" på side 127. Merk: Minnekortene selges kanskje separat. Tilkoblingsuttak for følgende: Holder USB-kabel for å koble til datamaskinen Billader for å lade fra sigarettenneren. Strømlader for å lade fra en stikkontakt. Merk: Strømladeren er ikke inkludert i alle modellene, og kan kjøpes separat. Kameraobjektivet beskyttes av en skyvbar lukker. Høyttaler For stemmekommandoer og advarsler. Bruk vinduet Volum for å øke eller senke volumet. For mer informasjon, se "Volum" på side 81. Merk: Nummer markert med rødt er ikke tilgjengelig på alle modeller. 9

10 Hvordan kommer jeg i gang? S-Serien Merk: Kontroller om bilen har varmereflekterende eller oppvarmet frontrute før du begynner. Dersom det er tilfelle kan det hende du må kjøpe en ekstern antenne for Navman for å kunne motta GPS-signaler. Første gang du bruker Navman kan det ta opptil 15 minutter før du får opprettet GPS-forbindelse. Du finner mer informasjon om GPS i GPS Navigation - Frequently Asked Questions-veiledningen som er vedlagt på denne DVD-en. Hvordan slår jeg på Navman for første gang? Gjennomfør følgende trinn for å komme i gang: 1. Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side 2 2. Plasser Navman Følg instruksjonene nedenfor for å plassere Navman i kjøretøyet: Merk: Sørg for at Navman ikke blokkerer sjåførens sikt eller hindrer airbagene og sikkerhetsutstyret i bilen fra å fungere. 10

11 11

12 3. Slå på eller av Navman. Trykk og hold nede for å slå på Navman. Navman vil slå seg på og vise Språk-vinduet. 4. Velg ønsket språk I Velg språk-vinduet angir du ønsket språk. Hvis du ikke vil at Velg språk-vinduet vises ved oppstart, kan du klikke i boksen Vis ved oppstart. Du kan endre ønsket språk når du bruker Navman (se "Språk" på side 86). 5. Les advarslene a) Sikkerhetsavtale-vinduet vises når du har valgt ønsket språk. Les sikkerhetsavtalen. b) Du bekrefter at du har lest og forstått meldingen ved å trykker på Godta. Veiledning vises. 6. Se veiledningen Når du har godtatt sikkerhetsavtalen, vises det første Veiledning-vinduet. Hvis du ikke vil at veiledningen skal vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Hvis du vil gå gjennom opplæringsvinduene, velger du. Hvis du vil se forrige vindu, velger du. Hvis du vil vise veiledningen senere mens du bruker Navman, (se "Veiledning" på side 100). Merk: Hvis du har installert kart fra flere land, kan det hende at du blir bedt om å velge kartene du trenger. Hvis du vil bruke kart fra forskjellige land senere, kan du velge et annet land via Velg et land -vinduet i Kartvisning-innstillingene (se "Velg kart 3/3" på side 78). Når du har fullført Veiledning, vises 3D kart-vinduet. Hvis du har en GPS-posisjon, vises den gjeldende plasseringen på kartet. 12

13 Hvordan justerer jeg volumet? Volumet til Navman kan justeres enten via volumkontrollen i Volum-vinduet, eller ved å bruke volumknappene på fjernkontrollen (selges kanskje separat). Hvis du vil dempe lyden på kartvinduene, velger du og velger deretter og holder, eller trykker på på fjernkontrollen (selges separat). Hvis du vil justere lyden, trykker du og holder nede for å vise vinduet for lydinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om å justere lyden på Navman, se "Volum" på side 81. Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Navman har et innebygd batteri som, når det er fulladet, bør gi strøm i opptil 3 timer. Batteriindikatorlyset på toppen av Navman indikerer nivået til det innebygde batteriet: Grønn - batteriet er fullt Oransje - batteriet lader Du kan kontrollere strømstatusen til batteriet i vinduet Strøm. Hvis du vil åpne vinudet Strøm, velger du og holder nede på kartvinduene. Hvordan lader jeg batteriet? Linjen Batteristatus viser Ekstern strømkilde mens batteriet lader. Når batteriet er fulladet, viser linjen Batteristatus 100 %. Hvis du vil lade Navman i et kjøretøy, plugger du billaderen inn i på undersiden av Navman, og den andre enden i strømuttaket. Hvis du vil lade Navman med datamaskinen, plugger du den store enden av USB-kabelen direkte inn i USBporten på datamaskinen (ikke en USB-hub), og plugger den lille enden inn i på undersiden av Navman. Før du kan begynne å lade, må du sørge for at Navman er slått av (trykk på ). Hvis du vil lade Navman med et strømuttak, plugger du strømladeren inn i på undersiden av Navman, og laderens strømforsyningsenhet inn i stikkontakten. Merk: Strømladeren er ikke inkludert i alle modellene, og kan kjøpes separat. 13

14 Hvordan slår jeg av Navman? Hvis du vil slå av Navman, trykker du og holder ned. Strømsparings standby-modus Hvis du vil gå inn i standby-modus, trykker du på. Hvis du vil avslutte standby-modus, trykker du på igjen. Når Navman går inn i standby-modus, slås skjermen av. Når du slår på Navman igjen, vises vinduet som du så sist. Navman går automatisk inn i standby-modus etter en bestemt tidsperiode, for å spare strøm. Du kan endre standardinnstillingen for standby-modus i vinduet Strøm. For mer informasjon, se "Strøm" på side 90. Merk: Hvis batterinivået er veldig lavt, går Navman inn i standby-modus enten du har angitt en bestemt tidsperiode eller ikke. 14

15 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny (Main Menu) Vinduet Hovedmeny er utgangspunktet for å søke etter et bestemmelsessted. I Hovedmeny kan du også egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, ringe og motta telefonsamtaler, og ta NavPix. Du kan åpne Hovedmeny fra kartvinduene ved trykke på vinduene. eller trykke på statuslinjen nederst på alle Merk: Vinduene Hovedmeny kan variere fra de som vises ovenfor, avhengig av din Navman-modell. Kartvinduer Det er fem kartvinduer som brukes til å se ruten til bestemmelsesstedet: 3D Map 2D kart Trafikkoversikt (hvis tilgjengelig) Ruteoversikt Turn-by-Turn (sving etter sving) Du kan åpne kartvinduene fra Hovedmeny ved å velge kartvinduet du sist så på.. Kart-knappen blar seg gjennom 3D kart-vinduet, eller Du kan bla gjennom de forskjellige kartvinduene ved å trykke på øyeblikk når du blar gjennom). på et kartvindu (navnet på kartvinduet vises et For mer informasjon om kartvinduene, se "Hvordan viser jeg kjøreruten min?" på side 35. For mer informasjon om å bruke Kartmeny fra vinduene 3D kart og 2D kart, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side

16 Hvordan navigerer jeg med GPS? S-Serien GPS (Global Positioning System) er tilgjengelig når som helst, er gratis og er nøyaktig på inntil 5 m. GPS-navigasjon er mulig via nettverkssatellitter som kretser rundt jorden i ca km høyde. Hver satellitt sender en rekke signaler som brukes av GPS-mottakere, som Navman, til å angi en bestemt posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan oppdage signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, kreves det bare fire signaler for å gi en posisjon eller "GPSposisjonsbestemmelse" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystemer for kjøretøy. Hvordan mottar Navman GPS-signaler? Navman mottar GPS-signaler via den interne GPS-antennen. Du får best mulig GPS-signalstyrke hvis Navman er utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og har klar sikt mot himmelen. GPS-mottaket påvirkes vanligvis ikke av været, men kraftig regn eller snø kan ha en negativ effekt på mottaket. Hvordan ser jeg GPS-statusen? Du kan se GPS-statusen når som helst fra kartvinduene eller Søker-vinduet. Ikonet vises når GPSposisjonsbestemmelsen er opprettet, og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. For å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse, lyser det mellom én og fire grønne vertikale streker. Merk: Kontroller om bilen har varmereflekterende eller oppvarmet frontrute før du begynner. Dersom det er tilfelle, kan det hende du må kjøpe en ekstern antenne for Navman for å kunne motta GPS-signaler. Første gang du bruker Navman kan det ta opptil 15 minutter før du får opprettet GPS-forbindelse. Du finner mer detaljert GPS-status, se GPS-status på side 84. Du kan angi GPS-modus, se Angi GPS-modus på side 85. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS Navigation Frequently Asked Questions på NavDesk DVD-en. 16

17 Hvordan går jeg fra A til B? Navman er utstyrt med kart som gir et detaljert gatenivå for dør-til-dør-navigasjon, inkludert interessepunkter, som overnatting, parkering, bensinstasjoner, togstasjoner og flyplasser. Når du... vet adressen til destinasjonen vil ha flere stopp må finne navngitt plass, landemerke eller offentlig sted vil navigere til et NavPix -sted Så... bruker du veiviseren for adresseangivelse for å oppgi adressen se Hvordan søker jeg etter en adresse? på side 18. bruk vinduet Tur med flere stopp for å angi flere kjørerutestopp se Hvordan lager jeg en tur med flere stopp? på side 22. søker du etter et interessepunkt se Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI) på side 27. bruk vinduet NavPix for å navigere til et forhåndsinstallert NavPix, eller et NavPix som du har tatt selv se Hvordan navigerer jeg til et NavPix? på side 58. ADVARSEL For din egen sikkerhet, bør du angi informasjon om bestemmelsesstedet før du begynner en tur. Ikke oppgi bestemmelsessted mens du kjører. Hva skjer dersom jeg svinger feil? Back-On-Track Automatisk omdirigering Hvis du svinger feil, beregnes ruten på nytt. Det vises en melding om at ruten omberegnes øverst på skjermen. Informasjonsknappen viser prosentvis fremdrift for ruteberegningen. Trykk på for å kansellere omberegning av en rute. Det vises en advarsel, og du blir bedt om å bekrefte kanselleringen. Dersom du bekrefter, kanselleres både omberegningen og din nåværende rute. 17

18 Hvordan søker jeg etter en adresse? S-Serien Oppgi et bestemmelsessted med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for adresseangivelse. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi bestemmelsessted. Merk: I noen land kan du søke etter destinasjon med postnummer. Hvis du er i Storbritannia og du vet postnummeret til destinasjonen, kan du søke etter den i skjermen Søk på destinasjon ved å trykke på Postnummer, og deretter skrive inn et postnummer på opptil åtte tegn. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten 5. Søk etter husnummeret 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Navman Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Skjermbildet Destinasjonssøk vises. Merk: Dersom det er første gang du angir en destinasjon og du har installert og valgt kart for mer enn ett land, vises skjermbildet Velg et land istedenfor skjermbildet Destinasjonssøk. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du følger denne prosedyren, åpnes som planlagt skjermbildet Destinasjonssøk. 18

19 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på. i skjermbildet Destinasjonssøk. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Destinasjonssøk vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises. 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. 19

20 Bruke Tastatur-vinduet Tastatur-vinduet vises når du må fylle inn tekst, som for eksempel når du søker etter et gatenavn. Søkeresultatene sorteres, og de resultatene som ligner mest på søket, er øverst på listen. Maksimum 99 resultater vises. Tastatur-vinduet kan vises i forskjellige layouter avhengig av informasjonen du må oppgi, inkludert alfabet, tall, uvanlige tegn og en kombinasjon av disse. Du kan også velge hvilken tastaturtype du foretrekker: alfabetisk, QWERTY og tastatur. For mer informasjon, se "Tastatur" på side 91. Når du velger hvert tegn, vises de tre første resultatene. Trykk på søkeresultater., og rull deretter for å se flere Hvis du vil velge et tegn eller et søkeresultat, kan du trykke på tegnet eller søkeresultatet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil vise flere tegn, trykker du på 123, alt eller abc, hvis tilgjengelig. Bruke vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon brukes til å velge destinasjon etter område, gate, postnummer, interessepunkter, veikryss, by, område, fylke eller land. Når du spesifiserer hver del av adressen, vises den øverst i vinduet. De tilgjengelige alternativene endres for å reflektere delen av adressen som ikke er fullført. 20

21 b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Navman som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 11 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnumrene er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... navigere til valgt destinasjon vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen Så... trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. legge til destinasjonen i en tur med flere stopp trykk på Mer. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. lagre destinasjonen som Mitt hjem trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. lagre destinasjonen som favoritt trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 21

22 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp? S-Serien Du kan bruke vinduet Tur med flere stopp for å angi flere stopp/kjørerutestopp for turen. Ruten beregnes til å gå innom disse punktene i angitt rekkefølge. Du kan legge til kjørerutestopp via vinduet "Reise med flere stopp", eller ved å velge Posisjon og deretter velge Tilføy til tur fra popup-kartmenyen i vinduet med 2D kart eller 3D kart. Du kan lagre opptil 198 turer med flere stopp, og hver tur kan ha opptil 14 kjøreturestopp. Merk: Kjørerutestopp som legges til, oppdateres eller slettes etter at en tur med flere stopp har begynt, påvirker ikke den aktuelle ruten. Hurtigtrinn 1. Start tur med flere stopp 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten og husnummeret 5. Legg til flere kjørerutestopp 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser? Dette kasusstudiet viser hvordan du angir en tur med flere stopp ved å oppgi flere kjørerutestopp. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Navman Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Tur med flere stopp Vinduet Tur med flere stopp åpnes. 22

23 a) Trykk på Legg til. Føy til turmeny åpnes. b) Trykk på Adresse. Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Du kan også legge til kjørerutestopp ved å bruke favoritter, nye destinasjoner, POI-steder og NavPix. 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på. i skjermbildet Destinasjonssøk. Skjermbildet Endre land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Destinasjonssøk vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises. 23

24 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Navman som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 17 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnumrene er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Trykk på Legg til. Kjørerutestoppet lagres automatisk og vinduet Tur med flere stopp åpnes. e) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... legge til et nytt kjørerutestopp Merk: Kjørerutestopp som legges til etter at en tur med flere stopp har begynt, tas ikke med i den aktuelle ruten. Så... trykk på Legg til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Gå tilbake til trinn 1a. 24

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer