Viktig sikkerhetsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Bruksanvisning

2 Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene som følges av dette symbolet for å unngå skader eller dødsfall. ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall eller alvorlige skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i små eller mellomstore skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i eiendomsskader hvis den ikke unngås. Hvis du fjerner originalutstyr, legger til tilbehør eller modifiserer kjøretøyet, kan det innvirke på kjøretøyets sikkerhet eller medføre at det blir ulovlig å bruke kjøretøyet enkelte steder. Følg alle instruksene for produktet og alle instruksene i brukerveiledningen for kjøretøyet som omhandler tilbehør eller modifikasjoner. Gjør deg kjent med ditt lands og/eller din delstats lover når det gjelder å føre et kjøretøy som har fått montert ekstrautstyr eller er modifisert. Du bærer selv alt ansvar for å oppbevare, sikre og bruke Navman på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller materiell skade. Kjør alltid sikkert. Monter Navman i en posisjon som er trygg og ikke hindrer sikten for føreren. Ikke monter Navman på en måte som kan gjøre det vanskelig å føre kjøretøyet eller installere kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Navman under kjøring. Gjør deg kjent med Navman-apparatet ditt og dets funksjoner før du tar det i bruk. På hovedveier kan Navman beregne avstanden til en avkjøring til å være lengre enn det som står på veiskiltene. Veiskilt viser avstanden til begynnelsen på en avkjøring, mens Navman viser avstanden til nærmeste veikryss, dvs. slutten på avkjøringsveien. Når du skal foreta avkjøring fra en vei, skal du alltid følge de avstandene som er angitt på veiskiltene. Ikke bruk Navman hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Hvis du hører på Navman via hodetelefoner over lengre tid, kan det skade hørselen. Ikke bruk Navman hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Ikke utsett Navman for direkte sollys i lengre perioder når kjøretøyet står ubevoktet. Overoppheting kan ødelegge enheten. Merk: Ikke la Navman, monteringsbrankett eller kabler ligge synlig når kjøretøyet står ubevoktet - dette for å forhindre tyveri. 2

3 Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter Hvis du vil lade Navman fra et strømuttak, må du bruke en vekselstrømadapter/vekselstrømpakke (Modell: MII050100; Innmating: V vekselstrøm 50-60Hz; Utmating: 5V likestrøm 1A maks) som leveres av Navman som tilleggsutstyr (selges kanskje separat). Hvis du bruker andre vekselstrømadaptere med Navman, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på eiendom. Bruk aldri adapteren hvis kontakten eller ledningen er ødelagt. Ta aldri på adaptere når du har våte hender eller føtter. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt adapteren når du bruker den til Navman, eller når du lader det innebygde batteriet til Navman. Ikke dekk adapteren med papir eller andre objekter som reduserer ventilasjonen. Ikke bruk adapteren mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at adapteren er koblet til en strømkilde med rett montering og spenningskrav. Du finner spenningskravene på adapterbekledningen og/eller emballasjen. Ikke prøv å vedlikeholde adapteren, for det kan resultere i personskader. Skift adapteren hvis en der skadet eller utsatt for for mye fuktighet. Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet Navman inneholder et innebygd litium-ion polymer batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis det behandles på feil måte, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader, bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du bør resirkulere eller kaste batteriet på en sikker og korrekt måte i henhold til lokale lovgivning og retningslinjer. Bruk bare korrekt vekselstrømadapter (selges separat) eller biladapter fra Navman til å lade det innebygde batteriet til Navman. Bruk bare det innebygde batteriet til Navman i Navman-enheten. Navman-batteriet slutter å lade når omgivelsens temperatur er mindre enn 0 ºC eller mer enn 40 ºC. Dersom det ikke tas hensyn til disse advarslene, kan det føre til død, alvorlig personskade eller materiell skade. Navman fraskriver seg ethvert ansvar for slik installasjon eller bruk av Navman som forårsaker eller medvirker til død, personskade eller materiell skade eller bryter med lov. 3

4 Slik tar du godt vare på Navman Ved å ta godt vare på Navman sikrer du at den fungerer problemfritt, og du reduserer risikoen for at Navman blir skadet. Hold Navman unna overdreven fuktighet og ekstreme temperaturer. Unngå å utsette Navman for direkte sollys eller strekt ultrafiolett lys over lengre perioder. Ikke plasser gjenstander på toppen av din Navman, og ikke slipp noe på den. Ikke mist Navman i bakken eller utsett den for ekstreme påkjenninger. Ikke utsett Navman for plutselige og store temperaturendringer. Dette kan forårsake kondensering i komponenten, noe som kan skade Navman. La Navman tørke fullstendig før du bruker den igjen i tilfelle kondensering. Skjermens overflate er utsatt for riper. Unngå å berøre skjermen med skarpe gjenstander. Diverse ikkeklebende skjermbeskyttere som er designet spesielt med tanke på bærbare innretninger med LCD-skjermer, kan brukes for å beskytte skjermen mot mindre riper. Rengjør aldri Navman når den er tilkoblet strøm. Bruk en myk, lofri klut til å tørke skjermen og utsiden av Navman. Ikke bruk papirlommetørklær til å tørke skjermen. Forsøk aldri å ta fra hverandre, reparere eller modifisere Navman. Demontering, modifisering eller forsøk på reparasjon av Navman kan skade komponenten, forårsake skade på mennesker eller eiendom og vil ugyldiggjøre alle garantier. Ikke lagre eller oppbevar brennbare væsker eller eksplosive materialer på samme sted som Navman, dens deler eller tilbehør. 4

5 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon... 2 Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter... 3 Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet...3 Slik tar du godt vare på Navman...4 Velkommen...8 Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen...8 Bruk av Navman i et kjøretøy...9 Slik monterer du F35/F37M-serien i et kjøretøy...9 Slik monterer du F45/F47M-serien i et kjøretøy Motta TMC-informasjon Bli kjent med Navman...11 F35/F37M...11 F45/F47M Skru komponenten av og på Nedstenging og tilbakestilling av maskinvare Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Hvordan lader jeg batteriet op? Slik lader du batteriet via USB-kabelen (selges separat) Manøvrering på skjermen Hvordan justerer jeg volumet? Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan slår jeg på Navman for første gang? Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny Kartvinduer Hvordan navigerer jeg med GPS? Hvordan mottar Navman GPS-signaler? Hvordan får jeg vist GPS-statussen? Hvordan går jeg fra A til B?...20 Hva skjer dersom jeg svinger feil?...20 Hvordan søker jeg etter en adresse? Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Bruke Tastatur-vinduet...23 Bruke vinduet Søk på destinasjon...23 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?...25 Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser?...25 Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp?...28 Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...29 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...29 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem?...32 Kan jeg tilordne en NavPix TM til en Favoritt?...32 Hvordan lagre en favoritt eller Mitt hjem?...32 Hvordan navigerer jeg til en favoritt?...33 Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem?...33 Alternativ 1 - Via Hovedmenyen

6 Alternativ 2 - Via vinduet favorittdestinasjoner...33 Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt?...34 Hvordan sletter jeg en favoritt?...35 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon?...36 Hvordan viser jeg kjøreruten min? D kartvindu D kartvindu...39 Trafikkoversikt-vindu (kun utvalgte modeller) Kjøreruteoversikt-vindu...43 Turn-by-Turn-vindu...45 Hvordan bruker jeg Kartmeny?...47 Visning af kortmenuen...47 Kartmenyen-alternativene...47 Hvordan unngår jeg et område? Hvordan legger jeg til et område som skal unngås? Hvordan sletter jeg et område som skal unngås? Hvordan sletter jeg alle områdene som skal unngås? Hvordan forhåndsviser jeg en rute?...49 Hvordan viser jeg rutestatistikk?...50 Hvordan viser jeg statistikk for min nåværende rute?...50 Hvordan viser jeg statistikk for mine turer frem til nå?...51 Hvordan viser jeg turloggene?...52 Hvordan bruker jeg NavPix TM?...53 Hvordan administrerer jeg NavPix TM?...53 Organisere album...53 NavPix TM -administrasjon...55 Hvordan viser jeg et NavPix TM i fullskjerm?...56 Hvordan navigerer jeg til et NavPix TM?...57 Hvordan lagrer jeg et NavPix TM som en favoritt?...58 Hvordan lagrer jeg et NavPix TM til en POI?...59 Hvordan mottar jeg aktuell trafikkinformasjon? (kun utvalgte modeller)...60 Hvordan mottar Navman trafikkinformasjon?...60 Trafikkstatus...60 Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min?...62 Hvordan viser jeg trafikkdetaljer?...63 Hvordan vet jeg om en omkjøring anbefales?...64 Hvordan unngår jeg en situasjon på reiseruten min?...64 Hvordan avbryter jeg en omkjøring rundt en situasjon på kjøreruten min?...64 Hvordan unngår jeg automatisk all trafikksituasjoner og redningssituasjoner på reiseruten min?...64 Trafikkmeldinger...65 Meldinger om at omkjoring ikke er tilgjengelig...65 Meldinger om anbefalt omkjoring...65 Hva kan jeg tilpasse?...66 Kjørevalg...67 Beregning av kjorerute 1/ Veityper 2/ Veityper 3/ Sjaforvarsler 4/

7 Registrering av data 5/ Kartvisning...72 Kartvisning 1/ Kartvisning 2/ Velg kart 3/ Kart-POI-er...75 Volum...76 Skjerm POI-varsler...78 GPS...79 GPS-status...79 Angi GPS-modus Språk Trafikk...82 Trafikksystemstatus...82 Melding om trafikksituasjon...83 Velg sort. type for situasjon Strøm...85 Tastatur...86 Hvordan fungerer prediktiv tekst (abc, def...)?...86 Enheter...87 Mål 1/ Mål 2/ Oppstart...89 Lagret informasjon...90 Veiledning Om...92 Butikkdemo...92 Referanse...93 Feilsøking...93 Interessepunktkategorier...94 Interessepunkter med merkenavn...95 Interessepunktkategorier fra Navman...95 Interessepunktkategorier etter abonnement...95 Trafikk og andre TMC-situasjoner...96 Fotobokser POI-er...97 Ansvarsfraskrivelse...97 Samsvar...97 Opphavsrett...98 For mer informasjon...99 Fotoboks...99 Online support

8 Velkommen Takk for at du kjøpte Navman. Denne veiledningen har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke Navman fra første oppsett til kontinuerlig bruk. Les veiledningen nøye før du bruker Navman for første gang. Oppbevar brukerveiledningen på en trygg plass, og bruk den som første referansepunkt. Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen Det er viktig å forstå termene og de typografiske konvensjonene som er brukt i denne veiledningen. Formatering Følgende formateringstyper i teksten symboliserer spesiell informasjon: Konvensjon Fet skrift Uthevet skrift Informasjonstype Navman-komponenter eller objekter vist på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Symboliserer navnet på en skjerm. Termer Følgende termer er brukt gjennomgående i denne veiledningen for å beskrive brukerhandlinger: Term Trykk ned Trykk ned og hold Trykk Trykk og hold Velg Beskrivelse Trykk på og slipp en knapp raskt. Trykk og hold en knapp i 2-3 sekunder. Trykk på og slipp et objekt vist på berøringsskjermen. Trykk på og hold et objekt som vises på berøringsskjermen, i 2-3 sekunder. Trykk på et objekt i en liste, eller trykk på en kommando på en meny. 8

9 Bruk av Navman i et kjøretøy FORSIGTIG: Velg et passende sted å montere Navman i kjøretøyet. Plasser aldri Navman på en slik måte at sjåførens synsfelt blokkeres. Reflekterende lag som er farget på bilens frontrute, kan være atermiske og påvirke mottakerforholdene for GPS. Hvis dette er tilfelle, vennligst monter Navman på et klart område. For å beskytte Navman mot plutselige svingninger i spenning, bør billaderen kobles til først etter at motoren har blitt startet. Slik monterer du F35/F37M-serien i et kjøretøy

10 Slik monterer du F45/F47M-serien i et kjøretøy Motta TMC-informasjon Merk: Ikke tilgjengelig for alle modeller. Du kan motta oppdatert trafikkinformasjon på Navman via et ekstra trafikkutstyr. For å motta trafikkinformasjon må du koble Navman til billaderen. TMC-informasjon kontrolleres av navigasjonsprogramvaren. Informasjon som er mottatt vil vises på komponenten, og trafikkikoner vil vises i kartvisningsskjermen. Veier der det har blitt rapportert om mye trafikk vil bli markert. Hvis du velger å unngå disse veiene, vil en alternativ rute automatisk bli kalkulert. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min?" på side

11 Bli kjent med Navman F35/F37M Strøm-knapp Høyttaler Uttak for billader, USB-kabel (selges separat) og hjemmelader (selges separat) og TMC-tilbehørsett (kan selges separat) Uttak for holder 11

12 F45/F47M Strøm-knapp Uttak for billader, USB-kabel (selges separat) og hjemmelader (selges separat) og TMC-tilbehørsett (kan selges separat) Uttak for holder Høyttaler 12

13 Skru komponenten av og på Ved vanlig bruk kan du skru av Navman ved å skyve strømbryteren til OFF (AV). Navman går da i ventemodus. Skyv strømbryteren til ON (PÅ) for å bruke den igjen. Navman vil nå være klar til bruk fra der du skrudde den av. F35/F37M Nedstenging og tilbakestilling av maskinvare F45/F47M kan bli nødt til å foreta en tilbakestilling av maskinvaren i tilfeller der Navman slutter å reagere eller det virker som den er frosset eller låst. Du kan foreta en tilbakestilling av maskinvaren ved å stenge ned Navman og skru den på igjen. Skyv strømbryteren til RESET (TILBAKESTILLING) for å stenge ned Navman. For å skru Navman på etter å ha stengt den ned, skyv strømbryteren til ON (PÅ). MERK: Flyttes bryteren til tilbakestill-posisjonen slås batteriet av. Det anbefales at du flytter bryteren til denne posisjonen hvis du planlegger å legge Navman til side en stund. Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Navman har et innebygd batteri som bør gi strøm i opptil 3 timer når det er fulladet. Du kan kontrollere strømstatusen til batteriet i vinduet Strøm. Merk: Det kan være at batteriet ikke er fulladet når du bruker din Navman for første gang. Hvis du vil åpne vinduet Strøm, velger du. Hvordan lader jeg batteriet op? Linjen Batteristatus viser Ekstern strømkilde mens batteriet lader. Når batteriet er fulladet, viser linjen Batteristatus 100 %. For å lade Navman i et kjøretøy, plugger du den ene enden av kjøretøyladeren inn i under Navman og den andre inn i kjøretøyets strømuttak som vist i avsnittet «Hvordan installerer jeg min Navman?». For å lade Navman fra datamaskinen, finner du detaljer i et senere avsnitt. For å lade Navman fra strømnettet, plugger du kabelen fra strømnettladeren inn i under Navman og selve strømnettladeren inn i veggkontakten. Merk: Strømladeren er ikke inkludert i alle modellene, og kan kjøpes separat. 13

14 Slik lader du batteriet via USB-kabelen (selges separat) Skru av komponenten slik at det tar kortere tid å lade batteriet hvis du ønsker å lade Navman på denne måten. 1. Skru på datamaskinen. 2. Koble mini-usb-enden av USB-kabelen til undersiden av Navman og den andre enden til en USB-port på datamaskinen din. F35/F37M F45/F47M Merk: Et skjermbilde som hindrer deg i å bruke Navman vil vises når Navman er skrudd på samtidig som den er koblet til en datamaskin. Merk: Når Navman er koblet til en datamaskin, vil den bli gjenkjent som et eksternt lagringsmedium. Ikke slett filer som er forhåndsinstallert på Navman. Det å slette filer du ikke kjenner funksjonen til, kan lede til funksjonsfeil i programmer eller egenskaper. FORSIGTIG: For at litiumbatteriet skal fungere best mulig: Lad ikke batteriet i høy temperatur (f.eks. i direkte sollys). Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det kan lades opp på nytt. Du kan lade opp batteriet før det er helt utladet. Pass på å lade batteriet helt opp minst annenhver uke når produktet ikke er i bruk over en lengre periode. Overutlading av batteriet kan ha konsekvenser for effektiviteten på oppladingen. 14

15 Manøvrering på skjermen Du betjener Navman ved å berøre skjermen med fingertuppene. Du kan utføre følgende handlinger: F35/F37M F45/F47M Trykke Berør skjermen én gang med fingertuppen for å åpne elementer eller velge knapper eller alternativer på skjermen. Dra Hold fingertuppen på skjermen og dra den opp/ned/venstre/høyre eller over skjermen. (Dette støttes ikke av alle programmer.) Trykk og hold Trykk og hold fingertuppen nede til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises. (Dette støttes ikke av alle programmer.) Hvordan justerer jeg volumet? Volumet til Navman kan justeres med volumkontrollen i Volum-vinduet. Du kan slå av volumet fra kartskjermen ved å trykk på og deretter trykke og holde nede. Pek og hold litt lenger for å gå direkte til volumskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om å justere lyden på Navman, se "Volum" på side

16 Hvordan kommer jeg i gang? Merk: Første gang du navigerer med Navman kan det ta flere minutter å få en GPS-forbindelse. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS Navigation - Frequently Asked Questions på DVD-en. Hvordan slår jeg på Navman for første gang? Gjennomfør følgende trinn for å komme i gang: 1. Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side Plasser Navman For mer informasjon, se på side 9. Merk: Sørg for at Navman ikke blokkerer sjåførens sikt eller hindrer airbagene og sikkerhetsutstyret i bilen fra å fungere. 3. Slå på eller av Navman Skyv strømknappen til PÅ (ON)-posisjon. Navman vil slå seg på og vise Språk-vinduet. 4. Velg ønsket språk I Velg språk-vinduet angir du ønsket språk. Hvis du ikke vil at Velg språk-vinduet vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Du kan endre ønsket språk når du bruker Navman (se "Språk" på side 81). 5. Les advarslene a) Sikkerhetsavtale-vinduet vises når du har valgt ønsket språk. Les sikkerhetsavtalen. b) Du bekrefter at du har lest og forstått meldingen ved å trykker på Godta. Veiledning vises. Merk: Hvis du har installert kart fra flere land, kan det hende at du blir bedt om å velge kartene du trenger. Hvis du vil bruke kart fra forskjellige land senere, kan du velge et annet land via Velg kart-vinduet i Kartvisning-innstillingene (se "Velg kart 3/3" på side 74). 6. Se veiledningen Når du har godtatt sikkerhetsavtalen, vises det første Veiledning-vinduet. Hvis du ikke vil at veiledningen skal vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved opplæring oppstart. Hvis du vil gå gjennom opplæringsvinduene, velger du. Hvis du vil se forrige vindu, velger du. Hvis du vil vise veiledningen senere mens du bruker Navman, (se "Veiledning" på side 91). Når du har fullført Veiledning, vises 3D kart-vinduet. Hvis du har en GPS-posisjon, vises den gjeldende plasseringen på kartet. 16

17 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny Vinduet Hovedmeny er utgangspunktet for å søke etter et bestemmelsessted. Hovedmeny-skjermene lar deg også skrive inn en adresse for destinasjonen og tilpasse preferansene dine. Du kan åpne Hovedmeny fra kartvinduene ved trykk på vinduene. eller trykk på statuslinjen nederst på alle Merk: Vinduene Hovedmeny kan variere fra de som vises ovenfor, avhengig av din Navman-modell. Kartvinduer Der findes fem kortskærmbilleder, som du kan bruge til at få vist ruten til destinationen: 3D kart 2D kart Trafikkoversikt (Ikke tilgjengelig på alle modeller) Ruteoversikt Turn-by-Turn (sving etter sving) Du kan åpne kartvinduene fra Hovedmeny ved å velge. Du kan bla gjennom de forskjellige kartvinduene ved å trykk på et øyeblikk når du blar gjennom). på et kartvindu (navnet på kartvinduet vises 17

18 For mer informasjon om kartvinduene, se "Hvordan viser jeg kjøreruten min?" på side 37. For mer informasjon om å bruke Kartmeny fra vinduene 3D kart og 2D kart, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side

19 Hvordan navigerer jeg med GPS? GPS (Global Positioning System) er tilgjengelig når som helst, er gratis og er nøyaktig på inntil 5 m. GPS-navigasjon er mulig via nettverkssatellitter som kretser rundt jorden i ca km høyde. Hver satellitt sender en rekke signaler som brukes av GPS-mottakere, som Navman, til å angi en bestemt posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan oppdage signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, kreves det bare fire signaler for å gi en posisjon eller "GPSposisjonsbestemmelse" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystemer for kjøretøy. Hvordan mottar Navman GPS-signaler? Navman mottar GPS-signaler via den interne GPS-antennen. Du får best mulig GPS-signalstyrke hvis Navman er utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og har klar sikt mot himmelen. GPS-mottaket påvirkes vanligvis ikke av været, men kraftig regn eller snø kan ha en negativ effekt på mottaket. Hvordan får jeg vist GPS-statussen? Du kan se GPS-statusen når som helst fra kartvinduene eller Søker-vinduet. Ikonet vises når GPSposisjonsbestemmelsen er opprettet, og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. For å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse, lyser det mellom én og fire grønne vertikale streker. Du finner mer detaljert GPS-status på side 79. Du kan angi GPS-modus på side 80. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS-navigasjon - Ofte stilte spørsmål på DVD-en. 19

20 Hvordan går jeg fra A til B? Navman er utstyrt med kart som gir et detaljert gatenivå for dør-til-dør-navigasjon, inkludert interessepunkter, som overnatting, parkering, bensin stasjoner, togstasjoner og flyplasser. Når du... Så... vet adressen til destinasjonen bruker du veiviseren for adresseangivelse for å oppgi adressen på side 21. vil ha flere stopp bruk vinduet Tur med flere stopp for å angi flere kjørerutestopp på side 25. må finne navngitt plass, landemerke eller offentlig sted vil navigere til et NavPix TM -sted søker du etter et interessepunkt på side 29. bruk vinduet NavPix TM for å navigere til et forhåndsinstallert NavPix TM på side 57. ADVARSEL: For din egen sikkerhet, bør du angi informasjon om bestemmelsesstedet før du begynner en tur. Ikke oppgi bestemmelsessted mens du kjører. Hva skjer dersom jeg svinger feil? Back-On-Track Automatisk omdirigering Hvis du svinger feil, beregnes ruten på nytt. Det vises en melding om at ruten omberegnes øverst på skjermen. Informasjonsknappen viser prosentvis fremdrift for ruteberegningen. Trykk på for å kansellere omberegning av en rute. Det vises en advarsel, og du blir bedt om å bekrefte kanselleringen. Dersom du bekrefter, kanselleres både omberegningen og din nåværende rute. 20

21 Hvordan søker jeg etter en adresse? Oppgi et bestemmelsessted med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for adresseangivelse. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi bestemmelsessted. Merk: I noen land kan du søke etter destinasjon med postnummer. Hvis du er i Storbritannia og du vet postnummeret til destinasjonen, kan du søke etter den i skjermen Søk på destinasjon ved å trykk på Postnummer, og deretter skrive inn et postnummer på opptil åtte tegn. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten 5. Søk etter husnummeret 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Magnefaret Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tip: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Skjermbildet Søk på destinasjon vises. Merk: Dersom det er første gang du angir en destinasjon og du har installert og valgt kart for mer enn ett land, vises skjermbildet Velg land istedenfor skjermbildet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du følger denne prosedyren, åpnes som planlagt skjermbildet Søk på destinasjon. 21

22 2. Velg land Merk: Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) Trykk på By/område i skjermbildet Søk på destinasjon. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises 4. Søk etter gaten name og house number a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. 22

23 Bruke Tastatur-vinduet Tastatur-vinduet vises når du må fylle inn tekst, som for eksempel når du søker etter et gatenavn. Søkeresultatene sorteres, og de resultatene som ligner mest på søket, er øverst på listen. Maksimum 99 resultater vises. Tastatur-vinduet kan vises i forskjellige layouter avhengig av informasjonen du må oppgi, inkludert alfabet, tall, uvanlige tegn og en kombinasjon av disse. Du kan også velge hvilken tastaturtype du foretrekker: alfabetisk, QWERTY og tastatur. For mer informasjon, se " Tastatur" på side 86. Når du velger hvert tegn, vises de tre første resultatene. Trykk på, og rull deretter for å se flere søkeresultater. Hvis du vil velge et tegn eller et søkeresultat, kan du trykk på tegnet eller søkeresultatet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil vise flere tegn, trykker du på 123, alt eller abc, hvis tilgjengelig. Bruke vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon brukes til å velge destinasjon etter område, gate, postnummer, interessepunkter, veikryss, by, område, fylke eller land. Når du spesifiserer hver del av adressen, vises den øverst i vinduet. De tilgjengelige alternativene endres for å reflektere delen av adressen som ikke er fullført. 23

24 b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Magnefaret som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 11 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnummer er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på, og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... navigere til valgt destinasjon trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen legge til destinasjonen i en tur med flere stopp lagre destinasjonen som Mitt hjem lagre destinasjonen som favoritt trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Foy til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. Se «Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?» på side 25. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 24

25 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp? Du kan bruke vinduet Tur med flere stopp for å angi flere stopp/kjørerutestopp for turen. Ruten beregnes til å gå innom disse punktene i angitt rekkefølge. Du kan legge til kjørerutestopp via vinduet "Reise med flere stopp", eller ved å velge Posisjon og deretter velge Tilføy til tur fra popup-kartmenyen i vinduet med 2D kart eller 3D kart. Du kan lagre opptil 198 turer med flere stopp, og hver tur kan ha opptil 14 kjøreturestopp. Merk: Kjørerutestopp som legges til, oppdateres eller slettes etter at en tur med flere stopp har begynt, påvirker ikke den aktuelle ruten. Hurtigtrinn 1. Start tur med flere stopp 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten og husnummeret 5. Legg til flere kjørerutestopp 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser? Dette kasusstudiet viser hvordan du angir en tur med flere stopp ved å oppgi flere kjørerutestopp. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Magnefaret Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tip: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Rute med flere stop Vinduet Tur med flere stopp åpnes. 25

26 a) Trykk på Foy til. Føy til turmeny åpnes. b) Trykk på Adresser. Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Du kan også legge til kjørerutestopp ved å bruke favoritter, nye destinasjoner, POI-steder og NavPix TM. 2. Velg land Merk: Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises 26

27 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Magnefaret som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 11 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnummer er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på, og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Trykk på Foy til. Kjørerutestoppet lagres automatisk og vinduet Tur med flere stopp åpnes. 27

28 e) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... legge til et nytt kjørerutestopp trykk på Foy til. Merk: Kjørerutestopp som legges til etter at en tur med Vinduet Tur med flere stopp åpnes. flere stopp har begynt, tas ikke med i den aktuelle ruten. Gå tilbake til trinn 1a. navigere til valgt destinasjon endre rekkefølgen på kjørerutestoppene slette alle kjørerutestopp slette ett kjørerutestopp trykk på Vinduet Forhåndsvisning av tur med flere stopp åpnes. trykk på. Kart-vinduet viser den beregnede ruten. trykk på kjørerutestoppet du vil flytte. Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Opp eller Ned. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. trykk på Fjern. trykk på kjørerutestoppet du vil slette. Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Slett. Vinduet Reise med flere stopp åpnes på nytt. Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp? Hvis du vil hoppe over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp, gjør du følgende: 1. Trykk på kartet for å vise kryssmarkørene. Hovedmeny-vinduet vises. 2. Trykk på Kjørerute, og deretter på Hopp over veipunkt. Det neste kjørerutestoppet blir hoppet over, og kjøreruten beregnes på nytt til det neste kjørerutestoppet. 28

29 Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI) POI er en navngitt plass, et landemerke eller et offentlig sted som kan vises som et ikon på kartet. POI-er grupperes etter type, som f.eks. bensinstasjoner, parkeringsplasser, badestrender og museer. Oppgi et POI med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for POI-angivelse. Tip: Du kan også raskt søke etter visse POI-er basert på den gjeldende posisjonen via hovedmenyvinduene. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi POI som bestemmelsesstedet. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter POI 5. Velg Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI) Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Akershus Festning Myntgata Oslo Norge Tip: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Søk på nettet-funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Bluetooth. Merk: Hvis det er første gang du angir destinasjonen, og du har kart fra mer enn ett land installert, vises vinduet Velg land i stedet for vinduet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du utfører denne prosedyren, åpnes vinduet Søk på destinasjon. 29

30 2. Velg land Merk: Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Velg POI-kategori vises. Tip: Kategorilisten er delt inn i Aktiverte kategorier, som viser et ikon i kartvinduene, og Andre POI-kategorier, som ikke viser et ikon. 30

31 4. Søk etter POI a) Trykk enten på Søk på navn for å søke i alle POI-kategoriene, eller velg en kategori fra listen. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Akershus Festning, og trykk deretter på søkeresultatet. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. c) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... navigere til valgt destinasjon trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen legge til destinasjonen i en tur med flere stopp lagre destinasjonen som Mitt hjem lagre destinasjonen som favoritt trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Foy til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. Se «Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?» på side 25. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 31

32 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Du kan gemme op til 200 foretrukne destinationer, og en af dem kan gemmes som Mit hjem. Du kan lagre en Favoritt fra Forhåndsvisning-vinduet etter et adressesøk, eller fra Kartmeny i 3D kart- eller 2D kart-vinduene. For mer informasjon, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Kan jeg tilordne en NavPix TM til en Favoritt? Du kan tilordne en NavPix TM til eksisterende Favoritter. For mer informasjon, se "Hvordan navigerer jeg til et NavPix TM? " på side 57. Hvordan lagre en favoritt eller Mitt hjem? 1. Søk etter en adresse til vinduet Forhåndsvisning av destinasjon vises. 2. Trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. 3. Hvis du vil endre navnet på Favoritten, trykker du på. Tastatur-vinduet vises. 4. Når du har oppgitt et navn på Favoritten, trykker du på. Vinduet Ny Favoritt åpnes. 5. Fullfør en av følgende: Dersom du ønsker å... Så... lagre som favoritt lagre som Mitt Hjem trykk på Lagre som Favoritt. Favoritten lagres. Skjermen forhåndsvisning av favoritter vises. Se «Hvordan navigerer jeg til en favoritt?» på side 33. trykk på Lagre som Mitt hjem. Den foretrukne destination gemmes som Mit hjem. Skjermen mitt hjem-forhåndsvisning vises. Se «Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem?» på side

33 Hvordan navigerer jeg til en favoritt? 1. Trykk på den foretrukne destination, du vil navigere til. Skjermen forhåndsvisning av favoritter vises. 2. Trykk på. Navman vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem? Hvis du ikke har angitt en adresse som Mitt hjem, blir du bedt om å søke etter en adresse med veiviseren for adresseangivning første gang du prøver å navigere til Mitt hjem. Alternativ 1 - Via Hovedmenyen Navman vil beregne kjøreruten fra din aktuelle posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. Alternativ 2 - Via vinduet favorittdestinasjoner 1. I vinduet favorittdestinasjoner velger du Mitt hjem. Skjermen mitt hjem-forhåndsvisning vises. 2. Trykk på. Navman vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. 33

34 Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt? 1. I vinduet favorittdestinasjoner velger du en favoritt du vil redigere. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på Rediger. Vinduet Rediger navn åpnes. 3. Hvis du vil redigere navnet på favoritten, trykker du på. 4. Når du har redigert navnet på favoritten, trykker du på. Skjermen Rediger navn vises som vist i punkt Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... gi favoritten et nytt navn lagre som Mitt Hjem trykk på Lagre. Favoritten lagres. Skjermbildet Forhåndsvisning av favoritt vises. trykk på Lagre som Mitt hjem. Favoritten lagres som Mitt hjem. Skjermbildet Forhåndsvisning av Hjem vises. 34

35 Hvordan sletter jeg en favoritt? 1. I vinduet Favorittdestinasjoner velger du en favoritt du vil slette. Forhåndsvisning-vinduet vises. 2. Trykk på Slett. Når forsiktig-dialogboksen åpnes, tapp Yes for å bekrefte. Vinduet Favoritt slettes. Vinduet Favorittdestinasjoner åpnes.. 35

36 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon? For at det skal være enklere å navigere til en adresse, lagrer Navman automatisk alle startstedene og destinasjonene i en liste over nylige posisjoner. 1. Trykk på et nylig sted. Forhåndsvisning-vinduet vises. 2. Fullfør en av følgende: Hvis du vil... Så... beregne kjøreruten og åpne 3D kart-vinduet Trykk på. 3D-kort-vinduet åpnes. vise alle adressedetaljene til den nylige posisjonen lagre den nylig posisjonen som Mitt hjem lagre den nylige posisjonen som favoritt trykk på Mer. Vinduet Detaljer om nylig posisjon åpnes. trykk på Lagre. Skjermbildet Ny favorit vises. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Skjermbildet Ny favorit vises. trykk på Lagre som Favoritt. 36

37 Hvordan viser jeg kjøreruten min? 3D kart-vinduet vil vises med en gang reiseruten har blitt beregnet. Du blir dirigert til destinasjonen med muntlige og visuelle instruksjoner. Kart -knappen blar seg gjennom vinduene 3D kart, 2D kart, Trafikkoversikt (hvis tilgjengelig på modellen din), Ruteoversikt og Turn-by-Turn. 3D kartvindu 3D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen, og følger kjøreretningen. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Retning og distanse til neste sving Kjørerute Aktuell posisjon Fartsindikator Statuslinje Hovedmeny Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retningen og distansen til neste sving. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Den aktuelle posisjonen er markert med. Vises når du overstiger fartsgrensen. For mer informasjon, se "Sjaforvarsler 3/4" på side 69. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes av aktuelle trafikksituasjoner når Trafikk er aktivert. For mer informasjon, se "Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? " på side 61. Hovedmeny-skjermene lar deg også skrive inn en adresse for destinasjonen og tilpasse preferansene dine. 37

38 Element Distanse- og tidsinformasjon Avbryt kjørerute Beskrivelse Når du trykker her, har du mulighed for at få vist følgende: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. Annullerer den aktuelle rute. Zoom Trykk på for at få vist zoomfunktionerne. Trykk på Trykk på for at zoome ud. for at zoome ind. Kart Volum av/på, TMC*-, batteri- og GPS-informasjon. Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Når du trykker på, har du mulighed for at få vist følgende: Funktionen til at slå lyden til/fra * TMC-funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller. Indikator for TMC-trafikstatussen. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan mottar Navman trafikkinformasjon? på side 60. Batteriindikator Indikator for GPS-statussen Ikonet er grønt, når der er fundet en GPS-positionsbestemmelse, og rødt, når der ikke er fundet en GPS-positionsbestemmelse. Signalstyrken for GPS-positionsbestemmelsen angives vha. mellem en og fire grønne søjler. 38

39 2D kartvindu 2D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen (hvis GPS-posisjonsbestemmelse er aktiv) og omliggende gatenavn. Hvis det er beregnet en kjørerute, utheves kjøreruten og svingene. 2D kart-vinduet følger din kjøreretning med mindre innstillingen for Kartvisning er satt til Nord (se "Kartvisning 2/3" på side 73). Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Retning og distanse til neste sving Kjørerute Aktuell posisjon Statuslinje Hovedmeny Distanse- og tidsinformasjon Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retningen og distansen til neste sving. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Den aktuelle posisjonen er markert med. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes af aktuelle trafikhændelser, når trafikmodulet er aktiveret. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? på side 61. Hovedmeny-skjermene lar deg også skrive inn en adresse for destinasjonen og tilpasse preferansene dine. Når du trykker her, har du mulighed for at få vist følgende: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. 39

40 Element Avbryt kjørerute Zoom Kart Beskrivelse Annullerer den aktuelle rute. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil zoome inn, trykker du på. Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Volum av/på, TMC*-, batteri- og GPS-informasjon. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min? " på side 62. Ladeindikator for batteri. GPS-statusindikator Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelse er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. * TMC-funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller. 40

41 Trafikkoversikt-vindu (kun utvalgte modeller) Merk: Avhengig av Navman-modell kan det hende at trafikkinformasjonen ikke er tilgjengelig eller trenger en trafikkholder. Traffikoversikt-vinduet viser en generell oversikt over trafikksituasjonen på kjøreruten, inkludert alle situasjoner i nærmeste omkrets. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Element Beskrivelse Endelig bestemmelsessted. Situasjonsikon Aktuell posisjon Viser ikon for å indikere en type situasjon. Den aktuelle posisjonen er markert med. Trykk for å vise Situasjonsliste-vinduet. Statuslinje Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er. Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes af aktuelle trafikhændelser, når trafikmodulet er aktiveret. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? på side 61. Trykk for å vise Trafikksystemstatus-vinduet. Merk: Ikonet kan være forskjellig når trafikkstatus er oppdatert via GPRS. Avbryt kjøreruten Zoom Kart Avbryter den aktuelle kjøreruten. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil zoome inn, trykker du på. Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. 41

42 Element Beskrivelse Volum av/på, TMC*-, batteri- og GPS-informasjon. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min? " på side 62. Ladeindikator for batteri. GPS-statusindikator Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelse er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. * TMC-funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller. 42

43 Kjøreruteoversikt-vindu Kjøreruteoversikt-vinduet viser et "fugleperspektiv" av kjøreruten. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 47. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Beskrivelse Neste instruksjon Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Retning og distanse til neste sving Retningen og distansen til neste sving. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Endelig bestemmelsessted Kjørerute Kjøreruten er uthevet. Aktuell posisjon Den aktuelle posisjonen er markert med Skalalinje Viser kartskala. Hovedmeny Hovedmeny-skjermene lar deg også skrive inn en adresse for destinasjonen og tilpasse preferansene dine. Statuslinje Viser en av følgende: z Navnet på gaten du befinner deg i z Fartsvarsler z Aktive POI-er.. Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes af aktuelle trafikhændelser, når trafikmodulet er aktiveret. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? på side

44 Element Distanse- og tidsinformasjon Avbryt kjørerute Zoom Kart Beskrivelse Når du trykker her, har du mulighed for at få vist følgende: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. Avbryter den aktuelle kjøreruten. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på. Hvis du vil zoome inn, trykker du på. Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Volum av/på, TMC*-, batteri- og GPS-informasjon. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan viser jeg en liste over alle situasjonene på kjøreruten min? " på side 62. Ladeindikator for batteri. GPS-statusindikator Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelse er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. * TMC-funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller. 44

45 Turn-by-Turn-vindu Turn-by-Turn-vinduet viser de neste fire svingene i kjøreruten, svingeretningen, gatenavnet og distansen til svingen. Du kan se alle svingene i listen ved å bruke opp- og ned-pilene. Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Retning til neste sving Distanse til neste sving Instruksjon Neste sving Kommende svinger Hovedmeny Statuslinje Beskrivelse Retningen til neste sving. Den neste svingen er uthevet. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Distansen til neste sving. Den neste svingen er uthevet. Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Den neste svingen er uthevet. Neste sving er øverst i listen. Retningen og distansen til kommende svinger. Hovedmeny-skjermene lar deg også skrive inn en adresse for destinasjonen og tilpasse preferansene dine. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er. Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes af aktuelle trafikhændelser, når trafikmodulet er aktiveret. Der er yderligere oplysninger i der er flere oplysninger i Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon? på side

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN S-SERIES. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN S-SERIES i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk F15 F25 Brukerveiledning no Norsk F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Moov M300/M400 Bruksanvisning

Moov M300/M400 Bruksanvisning Moov M300/M400 Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F47M

Din bruksanvisning NAVMAN F47M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F47M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F47M i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov/Navman Spirit-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov V-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsskjerm 2. PÅ-/Av-knapp 3. Ladelys 4. USB-kontakt B Holder C RAM Mount monteringssett D Hjemmelader

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner.

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner. TomTom ONE 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom ONE EasyPort TM -holder Billader RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke USB-kabel * Ikke inkludert med alle versjoner. 2 2. Kom igang Kom igang

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer