Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN S-SERIES. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN S-SERIES i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual NAVMAN S-SERIES Bruksanvisning NAVMAN S-SERIES Brukerhåndbok NAVMAN S-SERIES Brukerveiledning NAVMAN S-SERIES Instruksjon NAVMAN S-SERIES Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

2 Manuell abstrakt: indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i eiendomsskader hvis den ikke unngås. Hvis du fjerner originalutstyr, legger til tilbehør eller modifiserer kjøretøyet, kan det innvirke på kjøretøyets sikkerhet eller medføre at det blir ulovlig å bruke kjøretøyet enkelte steder. Følg alle instruksene for produktet og alle instruksene i brukerveiledningen for kjøretøyet som omhandler tilbehør eller modifikasjoner. Gjør deg kjent med ditt lands og/eller din delstats lover når det gjelder å føre et kjøretøy som har fått montert ekstrautstyr eller er modifisert. Du bærer selv alt ansvar for å oppbevare, sikre og bruke Navman på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller materiell skade. Kjør alltid sikkert. Monter Navman i en posisjon som er trygg og ikke hindrer sikten for føreren. Ikke monter Navman på en måte som kan gjøre det vanskelig å føre kjøretøyet eller installere kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Navman under kjøring. Gjør deg kjent med Navman-apparatet ditt og dets funksjoner før du tar det i bruk. På hovedveier kan Navman beregne avstanden til en avkjøring til å være lengre enn det som står på veiskiltene. Veiskilt viser avstanden til begynnelsen på en avkjøring, mens Navman viser avstanden til nærmeste veikryss, dvs. slutten på avkjøringsveien. Når du skal foreta avkjøring fra en vei, skal du alltid følge de avstandene som er angitt på veiskiltene. Ikke bruk Navman hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Hvis du hører på Navman via hodetelefoner over lengre tid, kan det skade hørselen. Ikke utsett Navman for direkte sollys i lengre perioder når kjøretøyet står ubevoktet. Overoppheting kan ødelegge enheten. Ikke la Navman, monteringsbrankett eller kabler ligge synlig når kjøretøyet står ubevoktet - dette for å forhindre tyveri. Sikkerhetsinformasjon om vekselstrømadapter Hvis du vil lade Navman fra et strømuttak, må du bruke en vekselstrømadapter/vekselstrømpakke (Modell: PSAA05R-050; Innmating: V vekselstrøm 50-60Hz; Utmating: 5V likestrøm 1A maks) som leveres av Navman som tilleggsutstyr (selges kanskje separat). Hvis du bruker andre vekselstrømadaptere med Navman, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på eiendom. Bruk aldri adapteren hvis kontakten eller ledningen er ødelagt. Ta aldri på adaptere når du har våte hender eller føtter. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt adapteren når du bruker den til Navman, eller når du lader det innebygde batteriet til Navman. Ikke dekk adapteren med papir eller andre objekter som reduserer ventilasjonen. Ikke bruk adapteren mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at adapteren er koblet til en strømkilde med rett montering og spenningskrav. Du finner spenningskravene på adapterbekledningen og/eller emballasjen. Ikke prøv å vedlikeholde adapteren, for det kan resultere i personskader. Skift adapteren hvis den er skadet eller utsatt for for mye fuktighet. 2 S-Serien Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet Navman inneholder et innebygd litium-ion polymer batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis det behandles på feil måte, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du bør resirkulere eller kaste batteriet på en sikker og korrekt måte i henhold til lokal lovgivning og lokale retningslinjer. Bruk bare korrekt vekselstrømadapter (selges separat) eller biladapter fra Navman til å lade det innebygde batteriet til Navman. Bruk bare det innebygde batteriet til Navman i Navman-enheten. Navman-batteriet slutter å lade når omgivelsens temperatur er mindre enn 0 ºC eller mer enn 45 ºC. Advarsel til kjørere i California og Minnesota Statslovgivning forhindrer at kjørere i California og Minnesota kan montere objekter i frontruten mens de kjører. Andre monteringsalternativer fra Navman anbefales, og et alternativt monteringsobjekt er inkludert i boksen. Navman er ikke ansvarlig for eventuelle bøter, straffer eller skader som kan oppstå hvis du ikke tar hensyn til denne meldingen. Se California Vehicle Code del 26708(a); Minnesota Statutes 2005, del Dersom det ikke tas hensyn til disse advarslene, kan det føre til død, alvorlig personskade eller materiell skade. Navman fraskriver seg ethvert ansvar for slik installasjon eller bruk av Navman som forårsaker eller medvirker til død, personskade eller materiell skade eller bryter med lov. 3 S-Serien Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Velkommen

3 7 Bli kjent med Navman...8 Komponenter...8 Hvordan kommer jeg i gang?...

4 ...10 Hvordan slår jeg på Navman for første gang? Hvordan justerer jeg volumet? Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen?...13 Hvordan slår jeg av Navman?...

5 .14 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny (Main Menu) Kartvinduer Hvordan navigerer jeg med GPS?

6 ...16 Hvordan går jeg fra A til B? Hva skjer dersom jeg svinger feil? Hvordan søker jeg etter en adresse?...18 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse?.

7 ...18 Bruke Tastatur-vinduet Bruke vinduet Søk på destinasjon Hvordan lager jeg en tur med flere stopp? Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser?...22 Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp? Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI).

8 .27 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem?...30 Hvordan lagre en favorit eller Mitt hjem? Hvordan navigerer jeg til en favoritt?..

9 ...31 Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem? Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt?..32 Hvordan sletter jeg en favoritt? Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon? Hvordan viser jeg kjøreruten min?..

10 .35 3D kartvindu D kartvindu.. 37 Trafikkoversikt-vindu

11 ...39 Kjøreruteoversikt-vindu Turn-by-Turn-vindu. 43 Hvordan bruker jeg Kartmeny?

12 ...45 Hvordan unngår jeg et område?.. 46 Hvordan forhåndsviser jeg en rute?.47 Hvordan viser jeg rutestatistikk? Hvordan viser jeg statistikk for min nåværende rute? Hvordan viser jeg statistikk for mine turer frem til nå?. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

13

14 ...49 Hvordan viser jeg turloggene? Hvordan bruker jeg kameraet?...51 Hvordan tar jeg et NavPix?. 51 Søker-vindu

15 ..52 Hvordan tilpasser jeg kamerainnstillingene? Hvordan administrerer jeg NavPix? Organisere album

16 ...54 NavPix-administrasjon Kartvisning 1/ Kartvisning 2/ Velg kart 3/3...

17 ...79 Kart-POI-er...80 Volum Skjermdisplay..

18 ..82 POI-varsler GPS GPS-status

19 ...84 Angi GPS-modus Språk..86 Trafikk...

20 ..87 Trafikksystemstatus Melding om trafikksituasjon Velg sort. for situasjon..

21 89 Strøm..90 Tastatur Hvordan fungerer prediktiv tekst (abc, def...)? Enheter.

22 ...92 Mål 1/ Mål 2/2.

23 93 Oppstart...94 Lagret info Bluetooth-innstillinger...96 Bluetooth på/av...

24 ...96 Oppsett av telefonbok...97 Oppsett av SMS Oppsett av håndfri..

25 .99 Veiledning Om Butikkdemo..

26 Hva er NavDesk?..102 Kan jeg bruke NavDesk med min datamaskin? Hvordan installerer jeg et kart for første gang? S-Serien Hvordan installerer jeg NavDesk på datamaskinen?...

27 103 NavDesk-funksjoner Hvordan holder jeg NavDesk oppdatert? Mine kart Hvordan installerer jeg kart på Navman?.

28 .107 Hvordan installerer jeg kart fra DVD-en? Hvordan fjerner jeg kart fra Navman? Hvordan vet jeg hvilke kart som inneholder en bestemt by? Mine kart-innstillinger Hva er et kart over hovedveinett?

29 NavAlbum Verktøylinje Hvordan bruker jeg NavAlbum?..

30 Hvordan kopierer jeg NavPix eller album fra Navman til datamaskinen? Hvordan overfører jeg bilder fra NavAlbum til Navman? Hvordan kan jeg vise og redigere bilder eller album på datamaskinen? Hva ellers kan jeg gjøre med bilder eller album på datamaskinen? NavAlbum-innstillinger 115 Bildesøk

31 .116 Hvordan laster jeg ned NavPix fra Internett? Hvordan importerer jeg NavPix til NavAlbum?.116 Kjørelengderapport Hvordan angir jeg turdata? Hvordan eksporterer jeg en kjørelengderapport?..

32 Hvordan sletter jeg reiselogger fra Navman? Innstillinger for kjørelengderapport. 118 Mine abonnement.119 Hvordan kan jeg installere fotoboksinformasjon?...

33 .119 Hvordan vet jeg hvilken fotoboksinformasjon som er tilgjengelig? Kjøpe et abonnement.119 Aktivere abonnementet Hvordan kan jeg oppdatere fotoboksinformasjon i Navman?..120 Egendefinerte POI-er...

34 Hvordan installerer jeg egendefinerte interessepunkter? Hvordan sletter jeg en egendefinert POI-fil fra Navman? Stemmeoverføring Hvordan installerer jeg en stemmefil?..123 Hvordan fjerner jeg en stemmefil?...

35 PIN-sikkerhet Hvordan registrerer jeg Navman og angir en PIN-kode? Hvordan fjerner jeg PIN-koden fra Navman?. 124 Hva om jeg glemmer PIN-koden til Navman? 125 Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Navman?

36 .126 Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Navman? Hvordan gjenoppretter jeg en sikkerhetskopi på Navman? Hvordan sletter jeg til en sikkerhetskopi? Referanse

37 Hvordan setter jeg inn et minnekort? Hvordan fjerner jeg et minnekort? Fjernkontroll Interessepunktkategorier..

38 Trafikk og andre TMC-situasjoner..131 For mer informasjon S-Serien Velkommen Takk for at du kjøpte Navman. Denne veiledningen har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke Navman fra første oppsett til kontinuerlig bruk. Les veiledningen nøye før du bruker Navman for første gang. Oppbevar brukerveiledningen på en trygg plass, og bruk den som første referansepunkt. Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen Det er viktig å forstå termene og de typografiske konvensjonene som er brukt i denne veiledningen. Formatering Følgende formatering i teksten symboliserer spesiell informasjon: Konvensjon Fet skrift Uthevet skrift Informasjonstype Navman komponenter eller objekter vist på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Symboliserer navnet på en skjerm. Ikoner Følgende ikoner er brukt i denne veiledningen: Ikon Beskrivelse Kasusstudie Advarsel Termer Følgende termer er brukt gjennomgående i denne veiledningen for å beskrive brukerhandlinger. Term Trykk ned Trykk ned og hold Trykk Trykk og hold Velg Beskrivelse Trykk på og slipp en knapp raskt. Trykk og hold en knapp i 2-3 sekunder. Trykk på og slipp et objekt vist på berøringsskjermen. Trykk på og hold et objekt som vises på berøringsskjermen, i 2-3 sekunder. Trykk på et objekt i en liste, eller trykk på en kommando på en meny. 7 S-Serien Bli kjent med Navman Vi anbefaler at du gjør deg kjent med Navmans grunnleggende funksjoner. Komponenter Komponenter Beskrivelse Slår på kameraet og viser vinduet Søker. Trykk en gang til for å ta et NavPixTM. Batteriindikator Indikerer nivået til batteriladeren: Grønn - batteriet er fullt Oransje - batteriet lader Slår på eller av Navman For mer informasjon, se "Hvordan slår jeg av Navman?" på side 14. Tilkoblingsuttak for GPS MMCX ekstern antenne (ikke inkludert). Løft gummidekslet forsiktig for å få tilgang til uttaket. Mikrofonuttak. Løft gummidekslet forsiktig for å få tilgang til uttaket. Tilkoblingsuttak for hodetelefoner eller øretelefoner (ikke inkludert). Avhengig av hvilken Navman-modell du har, kan dette også være tilkoblingsuttaket for trafikkantennen. Løft gummidekslet forsiktig for å få tilgang til uttaket. Infrarød mottaker Mottar signaler fra fjernkontrollen. Merk: Fjernkontrollen følger ikke med alle modeller. Merk: Nummer markert med rødt er ikke tilgjengelig på alle modeller. 8 S-Serien Komponenter Feste Beskrivelse Loop for å feste en snor. Merk: Snoren selges separat. Åpning for minnekort. Minnekortet må settes inn med etiketten mot fremsiden av Navman. For mer informasjon, se "Hvordan setter jeg inn et minnekort?" på side 127. Merk: Minnekortene selges kanskje separat. Tilkoblingsuttak for følgende: Holder USB-kabel for å koble til datamaskinen Billader for å lade fra sigarettenneren. Strømlader for å lade fra en stikkontakt. Merk: Strømladeren er ikke inkludert i alle modellene, og kan kjøpes separat. Kamera Kameraobjektivet beskyttes av en skyvbar lukker. For stemmekommandoer og advarsler. Bruk vinduet Volum for å øke eller senke volumet. For mer informasjon, se "Volum" på side 81. Høyttaler Merk: Nummer markert med rødt er ikke tilgjengelig på alle modeller.

39 9 S-Serien Hvordan kommer jeg i gang? Merk: Kontroller om bilen har varmereflekterende eller oppvarmet frontrute før du begynner. Dersom det er tilfelle kan det hende du må kjøpe en ekstern antenne for Navman for å kunne motta GPS-signaler. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

40 Første gang du bruker Navman kan det ta opptil 15 minutter før du får opprettet GPS-forbindelse. Du finner mer informasjon om GPS i GPS Navigation - Frequently Asked Questions-veiledningen som er vedlagt på denne DVD-en. Hvordan slår jeg på Navman for første gang? Gjennomfør følgende trinn for å komme i gang: Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side 2 Plasser Navman Følg instruksjonene nedenfor for å plassere Navman i kjøretøyet: Merk: Sørg for at Navman ikke blokkerer sjåførens sikt eller hindrer airbagene og sikkerhetsutstyret i bilen fra å fungere. 10 S-Serien 11 S-Serien 3. Slå på eller av Navman. for å slå på Navman. Trykk og hold nede Navman vil slå seg på og vise Språk-vinduet. 4. Velg ønsket språk I Velg språk-vinduet angir du ønsket språk. Hvis du ikke vil at Velg språk-vinduet vises ved oppstart, kan du klikke i boksen Vis ved oppstart. Du kan endre ønsket språk når du bruker Navman (se "Språk" på side 86). 5. Les advarslene a) b) 6. Sikkerhetsavtale-vinduet vises når du har valgt ønsket språk. Les sikkerhetsavtalen. Du bekrefter at du har lest og forstått meldingen ved å trykker på Godta. Veiledning vises. Se veiledningen Når du har godtatt sikkerhetsavtalen, vises det første Veiledning-vinduet. Hvis du ikke vil at veiledningen skal vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Hvis du vil gå gjennom opplæringsvinduene, velger du Hvis du vil se forrige vindu, velger du.. Hvis du vil vise veiledningen senere mens du bruker Navman, (se "Veiledning" på side 100). Merk: Hvis du har installert kart fra flere land, kan det hende at du blir bedt om å velge kartene du trenger. Hvis du vil bruke kart fra forskjellige land senere, kan du velge et annet land via Velg et land -vinduet i Kartvisning-innstillingene (se "Velg kart 3/3" på side 78). Når du har fullført Veiledning, vises 3D kart-vinduet. Hvis du har en GPS-posisjon, vises den gjeldende plasseringen på kartet. 12 S-Serien Hvordan justerer jeg volumet? Volumet til Navman kan justeres enten via volumkontrollen i Volum-vinduet, eller ved å bruke volumknappene på fjernkontrollen (selges kanskje separat). Hvis du vil dempe lyden på kartvinduene, velger du fjernkontrollen (selges separat). Hvis du vil justere lyden, trykker du og holder nede og velger deretter og holder, eller trykker på på for å vise vinduet for lydinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om å justere lyden på Navman, se "Volum" på side 81. Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Navman har et innebygd batteri som, når det er fulladet, bør gi strøm i opptil 3 timer. Batteriindikatorlyset på toppen av Navman indikerer nivået til det innebygde batteriet: Grønn - batteriet er fullt Oransje - batteriet lader Du kan kontrollere strømstatusen til batteriet i vinduet Strøm. Hvis du vil åpne vinudet Strøm, velger du og holder nede på kartvinduene. Hvordan lader jeg batteriet? Linjen Batteristatus viser Ekstern strømkilde mens batteriet lader. Når batteriet er fulladet, viser linjen Batteristatus 100 %. Hvis du vil lade Navman i et kjøretøy, plugger du billaderen inn i enden i strømuttaket. på undersiden av Navman, og den andre Hvis du vil lade Navman med datamaskinen, plugger du den store enden av USB-kabelen direkte inn i USBporten på datamaskinen (ikke en USB-hub), og plugger den lille enden inn i på undersiden av Navman. Før ). du kan begynne å lade, må du sørge for at Navman er slått av (trykk på Hvis du vil lade Navman med et strømuttak, plugger du strømladeren inn i laderens strømforsyningsenhet inn i stikkontakten. Merk: Strømladeren er ikke inkludert i alle modellene, og kan kjøpes separat. på undersiden av Navman, og 13 S- Serien Hvordan slår jeg av Navman? Hvis du vil slå av Navman, trykker du og holder ned Strømsparings standby-modus Hvis du vil gå inn i standby-modus, trykker du på Hvis du vil avslutte standby-modus, trykker du på. igjen.. Når Navman går inn i standby-modus, slås skjermen av. Når du slår på Navman igjen, vises vinduet som du så sist. Navman går automatisk inn i standby-modus etter en bestemt tidsperiode, for å spare strøm. Du kan endre standardinnstillingen for standby-modus i vinduet Strøm. For mer informasjon, se "Strøm" på side 90. Merk: Hvis batterinivået er veldig lavt, går Navman inn i standby-modus enten du har angitt en bestemt tidsperiode eller ikke. 14 S- Serien Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny (Main Menu) Vinduet Hovedmeny er utgangspunktet for å søke etter et bestemmelsessted. I Hovedmeny kan du også egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, ringe og motta telefonsamtaler, og ta NavPix. Du kan åpne Hovedmeny fra kartvinduene ved trykke på vinduene. eller trykke på statuslinjen nederst på alle Merk: Vinduene Hovedmeny kan variere fra de som vises ovenfor, avhengig av din Navman-modell. Kartvinduer Det er fem kartvinduer som brukes til å se ruten til bestemmelsesstedet: 3D Map 2D kart Trafikkoversikt (hvis tilgjengelig) Ruteoversikt Turn-by-Turn (sving etter sving) Du kan åpne kartvinduene fra Hovedmeny ved å velge kartvinduet du sist så på.. Kart-knappen blar seg gjennom 3D kart-vinduet, eller Du kan bla gjennom de forskjellige kartvinduene ved å trykke på øyeblikk når du blar gjennom). på et kartvindu (navnet på kartvinduet vises et For mer informasjon om kartvinduene, se "Hvordan viser jeg kjøreruten min?" på side 35. For mer informasjon om å bruke Kartmeny fra vinduene 3D kart og 2D kart, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side S-Serien Hvordan navigerer jeg med GPS? GPS (Global Positioning System) er tilgjengelig når som helst, er gratis og er nøyaktig på inntil 5 m. GPS-navigasjon er mulig via nettverkssatellitter som kretser rundt jorden i ca km høyde. Hver satellitt sender en rekke signaler som brukes av GPS-mottakere, som Navman, til å angi en bestemt posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan oppdage signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, kreves det bare fire signaler for å gi en posisjon eller "GPSposisjonsbestemmelse" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystemer for kjøretøy. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

41 Hvordan mottar Navman GPS-signaler? Navman mottar GPS-signaler via den interne GPS-antennen. Du får best mulig GPS-signalstyrke hvis Navman er utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og har klar sikt mot himmelen. GPS-mottaket påvirkes vanligvis ikke av været, men kraftig regn eller snø kan ha en negativ effekt på mottaket. Hvordan ser jeg GPS-statusen? Du kan se GPS-statusen når som helst fra kartvinduene eller Søker-vinduet. Ikonet vises når GPSposisjonsbestemmelsen er opprettet, og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. For å indikere lyser det mellom én og fire grønne vertikale streker. mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse, Merk: Kontroller om bilen har varmereflekterende eller oppvarmet frontrute før du begynner. Dersom det er tilfelle, kan det hende du må kjøpe en ekstern antenne for Navman for å kunne motta GPS-signaler. Første gang du bruker Navman kan det ta opptil 15 minutter før du får opprettet GPS-forbindelse. Du finner mer detaljert GPS-status, se "GPS-status" på side 84. Du kan angi GPS-modus, se "Angi GPS-modus" på side 85. Du finner mer GPS-informasjon i veiledningen GPS Navigation Frequently Asked Questions på NavDesk DVD-en. 16 S-Serien Hvordan går jeg fra A til B? Navman er utstyrt med kart som gir et detaljert gatenivå for dør-til-dør-navigasjon, inkludert interessepunkter, som overnatting, parkering, bensinstasjoner, togstasjoner og flyplasser. Når du... vet adressen til destinasjonen Så... bruker du veiviseren for adresseangivelse for å oppgi adressen se "Hvordan søker jeg etter en adresse?" på side 18. vil ha flere stopp bruk vinduet Tur med flere stopp for å angi flere kjørerutestopp se "Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?" på side 22. må finne navngitt plass, landemerke eller offentlig sted vil navigere til et NavPixTM-sted søker du etter et interessepunkt se "Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)" på side 27. bruk vinduet NavPix for å navigere til et forhåndsinstallert NavPix, eller et NavPix som du har tatt selv se "Hvordan navigerer jeg til et NavPix?" på side 58. ADVARSEL For din egen sikkerhet, bør du angi informasjon om bestemmelsesstedet før du begynner en tur. Ikke oppgi bestemmelsessted mens du kjører. Hva skjer dersom jeg svinger feil? Back-On-TrackTM Automatisk omdirigering Hvis du svinger feil, beregnes ruten på nytt. Det vises en melding om at ruten omberegnes øverst på skjermen. Informasjonsknappen viser prosentvis fremdrift for ruteberegningen. Trykk på for å kansellere omberegning av en rute. Det vises en advarsel, og du blir bedt om å bekrefte kanselleringen. Dersom du bekrefter, kanselleres både omberegningen og din nåværende rute. 17 S-Serien Hvordan søker jeg etter en adresse? Oppgi et bestemmelsessted med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for adresseangivelse. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi bestemmelsessted. Merk: I noen land kan du søke etter destinasjon med postnummer. Hvis du er i Storbritannia og du vet postnummeret til destinasjonen, kan du søke etter den i skjermen Søk på destinasjon ved å trykke på Postnummer, og deretter skrive inn et postnummer på opptil åtte tegn. Hurtigtrinn Åpne vinduet Søk på destinasjon Velg land Søk etter byen/området Søk etter gaten Søk etter husnummeret Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Navman Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Skjermbildet Destinasjonssøk vises. Merk: Dersom det er første gang du angir en destinasjon og du har installert og valgt kart for mer enn ett land, vises skjermbildet Velg et land istedenfor skjermbildet Destinasjonssøk. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du følger denne prosedyren, åpnes som planlagt skjermbildet Destinasjonssøk. 18 S-Serien 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på. i skjermbildet Destinasjonssøk. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Destinasjonssøk vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastaturvinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises. 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. 19 S-Serien Bruke Tastatur-vinduet Tastatur-vinduet vises når du må fylle inn tekst, som for eksempel når du søker etter et gatenavn. Søkeresultatene sorteres, og de resultatene som ligner mest på søket, er øverst på listen. Maksimum 99 resultater vises. Tastatur-vinduet kan vises i forskjellige layouter avhengig av informasjonen du må oppgi, inkludert alfabet, tall, uvanlige tegn og en kombinasjon av disse. Du kan også velge hvilken tastaturtype du foretrekker: alfabetisk, QWERTY og tastatur. For mer informasjon, se "Tastatur" på side 91. Når du velger hvert tegn, vises de tre første resultatene. Trykk på søkeresultater., og rull deretter for å se flere Hvis du vil velge et tegn eller et søkeresultat, kan du trykke på tegnet eller søkeresultatet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil vise flere tegn, trykker du på 123, alt eller abc, hvis tilgjengelig. Bruke vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon brukes til å velge destinasjon etter område, gate, postnummer, interessepunkter, veikryss, by, område, fylke eller land. Når du spesifiserer hver del av adressen, vises den øverst i vinduet. De tilgjengelige alternativene endres for å reflektere delen av adressen som ikke er fullført. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

42 20 S-Serien b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Navman som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 11 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnumrene er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... navigere til valgt destinasjon. trykk på Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Mer. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. Så... legge til destinasjonen i en tur med flere stopp lagre destinasjonen som Mitt hjem lagre destinasjonen som favoritt 21 S-Serien Hvordan lager jeg en tur med flere stopp? Du kan bruke vinduet Tur med flere stopp for å angi flere stopp/kjørerutestopp for turen. Ruten beregnes til å gå innom disse punktene i angitt rekkefølge. Du kan legge til kjørerutestopp via vinduet "Reise med flere stopp", eller ved å velge Posisjon og deretter velge Tilføy til tur fra popup-kartmenyen i vinduet med 2D kart eller 3D kart. Du kan lagre opptil 198 turer med flere stopp, og hver tur kan ha opptil 14 kjøreturestopp. Merk: Kjørerutestopp som legges til, oppdateres eller slettes etter at en tur med flere stopp har begynt, påvirker ikke den aktuelle ruten. Hurtigtrinn Start tur med flere stopp Velg land Søk etter byen/området Søk etter gaten og husnummeret Legg til flere kjørerutestopp Velg. Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser? Dette kasusstudiet viser hvordan du angir en tur med flere stopp ved å oppgi flere kjørerutestopp. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Navman Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Tur med flere stopp Vinduet Tur med flere stopp åpnes. 22 S-Serien a) Trykk på Legg til. Føy til turmeny åpnes. b) Trykk på Adresse. Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Du kan også legge til kjørerutestopp ved å bruke favoritter, nye destinasjoner, POI-steder og NavPix. 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på. i skjermbildet Destinasjonssøk. Skjermbildet Endre land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Destinasjonssøk vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises. 23 S-Serien 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Navman som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 17 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnumrene er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på og velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. d) Trykk på Legg til. Kjørerutestoppet lagres automatisk og vinduet Tur med flere stopp åpnes. e) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... legge til et nytt kjørerutestopp Merk: Kjørerutestopp som legges til etter at en tur med flere stopp har begynt, tas ikke med i den aktuelle ruten. Så... trykk på Legg til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Gå tilbake til trinn 1a. 24 S-Serien Hvis du vil... navigere til valgt destinasjon Så... trykk på. Vinduet Forhåndsvisning av tur med flere stopp åpnes. trykk på. Kart-vinduet viser den beregnede ruten. endre rekkefølgen på kjørerutestoppene trykk på kjørerutestoppet du vil flytte Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Opp eller Ned. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. trykk på Fjern. trykk på kjørerutestoppet du vil slette Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Slett. Vinduet Reise med flere stopp åpnes på nytt. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. Favoritten lagres. slette alle kjørerutestopp slette ett kjørerutestopp lagre turen med flere stopp som favoritt 25 S-Serien Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp? Hvis du vil hoppe over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp, gjør du følgende: 1. Trykk på kartet for å vise kryssmarkørene. Hovedmenyvinduet vises. 2. Trykk på Kjørerute, og deretter på Hopp over kjørerutestopp. Det neste kjørerutestoppet blir hoppet over, og kjøreruten beregnes på nytt til det neste kjørerutestoppet. 26 S-Serien Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI) POI er en navngitt plass, et landemerke eller et offentlig sted som kan vises som et ikon på kartet. POI-er grupperes i kategorier, som bensinstasjoner, parker, strender og museum. Oppgi et POI med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for POI-angivelse. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

43 Tips: Du kan også raskt søke etter visse POI-er basert på den gjeldende posisjonen via hovedmenyvinduene. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi POI som bestemmelsesstedet. Hurtigtrinn Åpne vinduet Søk på destinasjon Velg landet Søk etter byen/området Søk etter POI Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Akershus Festning Viktig turistattraksjon Akershusstranda 0150 Oslo Norge Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Hvis det er første gang du angir destinasjonen, og du har kart fra mer enn ett land installert, vises vinduet Velg et land i stedet for vinduet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du utfører denne prosedyren, åpnes vinduet Søk på destinasjon. 27 S-Serien 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på. i skjermbildet Destinasjonssøk. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Destinasjonssøk vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Velg POIkategori vises. Tips: Kategorilisten er delt inn i Aktiverte kategorier, som viser et ikon i kartvinduene, og Andre POI-kategorier, som ikke viser et ikon. 4. Søk etter POI a) Trykk enten på Søk etter navn for å søke i alle POI-kategoriene, eller velg en kategori fra listen. Tastatur-vinduet vises. 28 S-Serien b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Akershus Festning, og trykk deretter på søkeresultatet. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. c) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... navigere til valgt destinasjon trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. vise destinasjonen på kartvinduet. ringe til POI vise mer informasjon om destinasjonen legge til destinasjonen i en tur med flere stopp trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kartvinduet. trykk på Ring. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Mer. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. Så... lagre destinasjonen som Mitt hjem lagre destinasjonen som favoritt 29 S-Serien Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Du kan lagre opptil 200 destinasjoner som favoritter, og en av dem kan lagres som Mitt hjem. Du kan lagre en favoritt fra Forhåndsvisning-vinduet etter et adressesøk, eller fra Kartmeny i 3D kart- eller 2D kartvinduene. For mer informasjon, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 45. Kan jeg tilordne en NavPix til en favoritt? Du kan tilordne en NavPix til eksisterende favoritter. For mer informasjon, se "Hvordan navigerer jeg til et NavPix?" på side 58. Hvordan lagre en favorit eller Mitt hjem? Søk etter en adresse til vinduet Forhåndsvisning av destinasjon vises. Trykk på Lagre. Vinduet Ny favoritt åpnes. 3. Hvis du vil endre navnet på favoritten, trykker du på Vinduet Tastatur vises Når du har oppgitt et navn på favoritten, trykker du på Vinduet Ny favoritt vises. Utfør ett av følgende: Dersom du ønsker å... lagre som favoritt lagre som Hjem. Så... trykk på Lagre som favoritt. Favoritten lagres. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. trykk på Lagre som hjem. Favoritten lagres som Hjem. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 30 S-Serien Hvordan navigerer jeg til en favoritt? 1. Trykk på favorittdestinasjonen du vil dra til. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2.. Trykk Navman vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D-kart vil vises. Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem? Hvis du ikke har angitt en adresse som Mitt hjem, blir du bedt om å søke etter en adresse med veiviseren for adresseangivning første gang du prøver å navigere til Mitt hjem. Alternativ 1 - Via Hovedmenyen Navman vil beregne kjøreruten fra din aktuelle posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. Alternativ 2 - Via vinduet favoritt destinasjoner. 1. I vinduet favoritt destinasjoner velger du Mitt hjem. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2.. Trykk Navman vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D-kart vil vises. Alternativ 3 - Bruke fjernkontrollen Du kan navigere til Mitt hjem ved å trykke på Trykk på Trykk på for å vise Mitt hjem-vinduet. igjen for å beregne kjøreruten på nytt, og vis 3D kart-vinduet. på fjernkontrollen (selges kanskje separat). 31 S-Serien Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt? 1. I vinduet favoritt destinasjoner velger du en favoritt du vil redigere. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på Rediger. Vinduet Rediger navn åpnes Hvis du vil redigere navnet på favoritten, trykker du på Når du har redigert navnet på favoritten, trykker du på Vinduet Rediger navn vises. Utfør ett av følgende: Dersom du ønsker å... gi favoritten et nytt navn.. Så... trykk på Lagre. Favoritten lagres. Skjermbildet Forhåndsvisning av favoritt vises. trykk på Lagre som hjem. Favoritten lagres som Hjem. Skjermbildet Forhåndsvisning av Hjem vises. lagre som Hjem 32 S-Serien Hvordan sletter jeg en favoritt? 1. I vinduet favoritt destinasjoner velger du en favoritt du vil slette. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på Slett. Vinduet favoritt slettes. Vinduet favoritt destinasjoner åpnes. 33 S-Serien Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon? For at det skal være enklere å navigere til en adresse, lagrer Navman automatisk alle startstedene og destinasjonene i en liste over nylige posisjoner. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

44 1. Trykk på et nylig sted. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Fullfør følgende: Hvis du vil... beregne kjøreruten og åpne 3D kart-vinduet trykk på. 3D kartvinduet åpnes. vise alle adressedetaljene til den nylige posisjonen lagre den nylig posisjonen som Mitt hjem trykk på Mer. Vinduet Detaljer om nylig posisjon åpnes. trykk på Lagre. Vinduet Ny favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. trykk på Lagre. Vinduet Ny favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. Så... lagre den nylige posisjonen som favoritt 34 S-Serien Hvordan viser jeg kjøreruten min? 3D kart-vinduet vil vises med en gang reiseruten har blitt beregnet. Du blir dirigert til destinasjonen med muntlige og visuelle instruksjoner. Kart -knappen blar seg gjennom vinduene 3D kart, 2D kart, Trafikkoversikt, Ruteoversikt og Turn-by-Turn. 3D kartvindu 3D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen, og følger kjøreretningen. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny (se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 45). Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Retning og distanse til neste sving Kjørerute Aktuell posisjon Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retningen og distansen til neste sving Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Den aktuelle posisjonen er markert med Fartsindikator Statuslinje. Fartsindikator vises når du overstiger fartsgrensen. For mer informasjon, se "Sjåførvarsler 3/4" på side 75. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes av aktuelle trafikksituasjoner når Trafikk er aktivert. For mer informasjon, se "Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon?" på side 67. Hovedmeny Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, ringe og motta telefonsamtaler, og ta NavPix. 35 S-Serien Element Distanse- og tidsinformasjon Beskrivelse Trykk for å utvide og se følgende alternativer: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for å bla gjennom alternativene. Merk: I Tur med flere stopp vises gjenstående tid, gjenstående strekning og beregnet ankomsttid som: Tid til kjørerutestopp, distanse til kjørerutestopp og beregnet ankomsttid til kjørerutestopp. Avbryt kjørerute Zoom Avbryter den aktuelle kjøreruten. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på Hvis du vil zoome ut, trykker du på Hvis du vil zoome inn, trykker du på Kart Volum av/på, TMC, BluetoothTM, telefon, batteri, GPS og kompassinformasjon... Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se Hvordan mottar Navman trafikkinformasjon?" på side 66. Tilkoblingsindikator for Bluetooth og telefon. Ikonet er grått når Bluetooth er på, men en telefon ikke er paret. Ladeindikator for batteri. GPS-statusindikator. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelse er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. Kompassindikator. 36 S- Serien 2D kartvindu 2D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen (hvis GPS-posisjonsbestemmelse er aktiv) og omliggende gatenavn. Hvis det er beregnet en kjørerute, utheves kjøreruten og svingene. 2D kart-vinduet følger din kjøreretning med mindre innstillingen for Kartvisning er satt til Nord (se "Kartvisning 2/3" på side 77). Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny (se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 45). Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Retning og distanse til neste sving Kjørerute Statuslinje Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retningen og distansen til neste sving Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes av aktuelle trafikksituasjoner når Trafikk er aktivert. For mer informasjon, se "Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon?" på side 67. Hovedmeny Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, ringe og motta telefonsamtaler, og ta NavPix. Trykk for å utvide og se følgende alternativer: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for å bla gjennom alternativene. Merk: I Tur med flere stopp vises gjenstående tid, gjenstående strekning og beregnet ankomsttid som: Tid til kjørerutestopp, distanse til kjørerutestopp og beregnet ankomsttid til kjørerutestopp. Distanse- og tidsinformasjon Aktuell posisjon Den aktuelle posisjonen er markert med Avbryt kjørerute Zoom Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på Hvis du vil zoome ut, trykker du på Hvis du vil zoome inn, trykker du på Avbryter den aktuelle kjøreruten.. S-Serien Element Kart Volum av/på, TMC, BluetoothTM, telefon, batteri, GPS og kompassinformasjon. Beskrivelse Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan mottar Navman trafikkinformasjon?" på side 66. Tilkoblingsindikator for Bluetooth og telefon. Ikonet er grått når Bluetooth er på, men en telefon ikke er paret. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

45 Ladeindikator for batteri. Indikator for GPS-status. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelsen er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPSposisjonsbestemmelse. Kompassindikator. 38 S- Serien Trafikkoversikt-vindu Avhengig av Navman-modell kan det hende at trafikkinformasjonen ikke er tilgjengelig eller trenger en trafikkholder. Traffikoversikt-vinduet viser en generell oversikt over trafikksituasjonen på kjøreruten, inkludert alle situasjoner i nærmeste omkrets. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny (se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 45). Element Situasjonsikon Beskrivelse Viser ikon for å indikere en type situasjon. Endelig bestemmelsessted. Aktuell posisjon Den aktuelle posisjonen er markert med Statuslinje Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Merk: Statuslinjen erstattes av aktuelle trafikksituasjoner når Trafikk er aktivert. For mer informasjon, se "Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon?" på side 67. Trykk for å vise Situasjonsliste-vinduet. Trykk for å vise Trafikksystemstatus-vinduet.. Zoom Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på Hvis du vil zoome ut, trykker du på Hvis du vil zoome inn, trykker du på Kart.. Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. 39 S-Serien Element Volum av/på, TMC, BluetoothTM, telefon, batteri, GPS og kompassinformasjon Beskrivelse Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMC-trafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan mottar Navman trafikkinformasjon?" på side 66. Tilkoblingsindikator for Bluetooth og telefon. Ikonet er grått når Bluetooth er på, men en telefon ikke er paret. Ladeindikator for batteri. Indikator for GPS-status. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelsen er opprettet og rødt når GPSposisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPSposisjonsbestemmelse. Kompassindikator. 40 S-Serien Kjøreruteoversikt-vindu Kjøreruteoversiktvinduet viser et "fugleperspektiv" av kjøreruten. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny (se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 45). Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Neste instruksjon Beskrivelse Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Endelig bestemmelsessted. Retning og distanse til neste sving Kjørerute Aktuell posisjon Retningen og distansen til neste sving Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Den aktuelle posisjonen er markert med Skalalinje Hovedmeny Viser kartskala.. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, ringe og motta telefonsamtaler, og ta NavPix. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmenyvinduet. Merk: Statuslinjen erstattes av aktuelle trafikksituasjoner når Trafikk er aktivert. For mer informasjon, se "Hvordan vet jeg når det har oppstått en trafikksituasjon?" på side 67. Statuslinje 41 S-Serien Element Distanse- og tidsinformasjon Beskrivelse Trykk for å utvide og se følgende alternativer: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. Merk: I Tur med flere stopp vises gjenstående tid, gjenstående strekning og beregnet ankomsttid som: Tid til kjørerutestopp, distanse til kjørerutestopp og beregnet ankomsttid til kjørerutestopp. Avbryt kjørerute Zoom Avbryter den aktuelle kjøreruten. Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på Hvis du vil zoome ut, trykker du på Hvis du vil zoome inn, trykker du på Kart Volum av/på, TMC, BluetoothTM, telefon, batteri, GPS og kompassinformasjon... Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. TMCtrafikkstatusindikator. For mer informasjon, se "Hvordan mottar Navman trafikkinformasjon?" på side 66. Tilkoblingsindikator for Bluetooth og telefon. Ikonet er grått når Bluetooth er på, men en telefon ikke er paret. Ladeindikator for batteri. Indikator for GPSstatus. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelsen er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. Kompassindikator. 42 S-Serien Turn-by-Turn-vindu Turn-by-Turnvinduet viser de neste fire svingene i kjøreruten, svingeretningen, gatenavnet og distansen til svingen. Du kan se alle svingene i listen ved å bruke opp- og nedpilene. Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Retning til neste sving Beskrivelse Retningen til neste sving. Den neste svingen er uthevet. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Distanse til neste sving Instruksjon Neste sving Kommende svinger Hovedmeny Distansen til neste sving. Den neste svingen er uthevet. Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Den neste svingen er uthevet. Neste sving er øverst i listen. Retningen og distansen til kommende svinger. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, ringe og motta telefonsamtaler, og ta NavPix. Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk F15 F25 Brukerveiledning no Norsk F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Moov M300/M400 Bruksanvisning

Moov M300/M400 Bruksanvisning Moov M300/M400 Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F47M

Din bruksanvisning NAVMAN F47M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F47M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F47M i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsskjerm 2. PÅ-/Av-knapp 3. Ladelys 4. USB-kontakt B Holder C RAM Mount monteringssett D Hjemmelader

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. c Dokumentasjonspakke. e Hjemmedokkingsenhet

J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. c Dokumentasjonspakke. e Hjemmedokkingsenhet TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D J F b Frontruteholder B H G E A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning November 2014 Trykt i USA 190-01579-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov/Navman Spirit-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

dēzl 570-serien Brukerveiledning

dēzl 570-serien Brukerveiledning dēzl 570-serien Brukerveiledning Juni 2015 190-01804-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning TOMTOM GO 730 http://no.yourpdfguides.com/dref/2355437

Din bruksanvisning TOMTOM GO 730 http://no.yourpdfguides.com/dref/2355437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning

Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01792-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte.

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte. TomTom 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom D E AB C F G H A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte b Minnekort

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner.

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner. TomTom ONE 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom ONE EasyPort TM -holder Billader RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke USB-kabel * Ikke inkludert med alle versjoner. 2 2. Kom igang Kom igang

Detaljer

Magellan RoadMate. Referansehåndbok. Anvisninger for bruken av Magellan RoadMate 2200T

Magellan RoadMate. Referansehåndbok. Anvisninger for bruken av Magellan RoadMate 2200T Magellan RoadMate Referansehåndbok Anvisninger for bruken av Magellan RoadMate 2200T VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan RoadMate 2200T er et navigasjonshjelpemiddel utviklet for å hjelpe deg med å nå

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer