F15 F25. Brukerveiledning. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F15 F25. Brukerveiledning. Norsk"

Transkript

1 F15 F25 Brukerveiledning no Norsk

2 F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene som følges av dette symbolet for å unngå skader eller dødsfall. ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall eller alvorlige skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i små eller mellomstore skader hvis den ikke unngås. FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i eiendomsskader hvis den ikke unngås. Hvis du fjerner originalutstyr, legger til tilbehør eller modifiserer kjøretøyet, kan det innvirke på kjøretøyets sikkerhet eller medføre at det blir ulovlig å bruke kjøretøyet enkelte steder. Følg alle instruksene for produktet og alle instruksene i brukerveiledningen for kjøretøyet som omhandler tilbehør eller modifikasjoner. Gjør deg kjent med ditt lands og/eller din delstats lover når det gjelder å føre et kjøretøy som har fått montert ekstrautstyr eller er modifisert. Du bærer selv alt ansvar for å oppbevare, sikre og bruke Navman på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller materiell skade. Kjør alltid sikkert. Monter Navman i en posisjon som er trygg og ikke hindrer sikten for føreren. Ikke monter Navman på en måte som kan gjøre det vanskelig å føre kjøretøyet eller installere kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Navman under kjøring. Gjør deg kjent med Navman-apparatet ditt og dets funksjoner før du tar det i bruk. På hovedveier kan Navman beregne avstanden til en avkjøring til å være lengre enn det som står på veiskiltene. Veiskilt viser avstanden til begynnelsen på en avkjøring, mens Navman viser avstanden til nærmeste veikryss, dvs. slutten på avkjøringsveien. Når du skal foreta avkjøring fra en vei, skal du alltid følge de avstandene som er angitt på veiskiltene. Ikke bruk Navman hvis den er overopphetet. La produktet avkjøles, uten direkte solpåvirkning. Ikke utsett Navman for direkte sollys i lengre perioder når kjøretøyet står ubevoktet. Overoppheting kan ødelegge enheten. Ikke la Navman, monteringsbrankett eller kabler ligge synlig når kjøretøyet står ubevoktet - dette for å forhindre tyveri. 2

3 F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon om det innebygde batteriet Navman inneholder et innebygd litium-ion polymer batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis det behandles på feil måte, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du bør resirkulere eller kaste batteriet på en sikker og korrekt måte i henhold til lokal lovgivning og lokale retningslinjer. Ikke kast batteriet i ild eller vann. Bruk bare korrekt vekselstrømadapter (selges separat) eller biladapter fra Navman til å lade det innebygde batteriet til Navman. Bruk bare det innebygde batteriet til Navman i Navman-enheten. Navman-batteriet slutter å lade når omgivelsens temperatur er mindre enn 0 ºC eller mer enn 45 ºC. Advarsel til kjørere i California og Minnesota Statslovgivning forhindrer at kjørere i California og Minnesota kan montere objekter i frontrunten mens de kjører. Andre monteringsalternativer fra Navman anbefales, og et alternativt monteringsobjekt er inkludert i boksen. Navman er ikke ansvarlig for eventuelle bøter, straffer eller skader som kan oppstå hvis du ikke tar hensyn til denne meldingen. Se California Vehicle Code del 26708(a); Minnesota Statutes 2005, del Dersom det ikke tas hensyn til disse advarslene, kan det føre til død, alvorlig personskade eller materiell skade. Navman fraskriver seg ethvert ansvar for slik installasjon eller bruk av Navman som forårsaker eller medvirker til død, personskade eller materiell skade eller bryter med lov. 3

4 F15/F25 Innhold Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon...2 Velkommen...6 Hvordan kommer jeg i gang?...7 Hvordan slår jeg på Navman for første gang?...7 Hvordan justerer jeg volumet?...9 Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen?...10 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke?...11 Hvordan navigerer jeg med GPS?...12 Hvordan går jeg fra A til B?...13 Hva skjer dersom jeg svinger feil?...13 Hvordan søker jeg etter en adresse?...14 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse?...14 Bruke Tastatur-vinduet...16 Bruke vinduet Søk på destinasjon...16 Hvordan lager jeg en tur med flere stopp?...18 Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser?...18 Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp?...22 Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)...23 Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse?...23 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem?...26 Hvordan lagre en favoritt eller Mitt hjem?...26 Hvordan navigerer jeg til en favoritt?...27 Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem?...27 Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt?...28 Hvordan sletter jeg en favoritt?...29 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon?...30 Hvordan viser jeg kjøreruten min? D kartvindu D kartvindu...33 Kjøreruteoversikt-vindu...35 Turn-by-Turn-vindu...37 Hvordan bruker jeg Kartmeny?...39 Hvordan unngår jeg et område?...40 Hvordan forhåndsviser jeg en rute?...41 Hvordan viser jeg rutestatistikk?...42 Hvordan viser jeg statistikk for min nåværende rute?...42 Hvordan viser jeg statistikk for mine turer frem til nå?...43 Hva kan jeg tilpasse?...44 Kjørevalg...45 Beregning av kjørerute 1/ Veityper 2/ Sjåførvarsler 3/ Registrering av data 4/ Kartvisning...49 Kartvisning 1/ Kartvisning 2/ Velg kart 3/ Kart-POI-er...52 Volum...53 Screen Display...54 GPS...55 GPS-status 1/

5 F15/F25 Innhold Angi GPS-modus...56 Språk...57 Strøm...58 Tastatur...59 Hvordan fungerer prediktiv tekst (abc, def...)?...59 Enheter...60 Mål 1/ Mål 2/ Oppstart...62 Veiledning...63 Om...64 Lagret info...64 Referanse...65 Interessepunktkategorier...65 For mer informasjon

6 F15/F25 Velkommen Velkommen Takk for at du kjøpte Navman. Denne veiledningen har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke Navman fra første oppsett til kontinuerlig bruk. Les veiledningen nøye før du bruker Navman for første gang. Oppbevar brukerveiledningen på en trygg plass, og bruk den som første referansepunkt. Viktig informasjon om å bruke brukerveiledningen Det er viktig å forstå termene og de typografiske konvensjonene som er brukt i denne veiledningen. Formatering Følgende formatering i teksten symboliserer spesiell informasjon: Konvensjon Fet skrift Informasjonstype Navman-komponenter eller objekter vist på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Uthevet skrift Symboliserer navnet på en skjerm. Ikoner Følgende ikoner er brukt i denne veiledningen: Ikon Beskrivelse Kasusstudie Advarsel Termer Følgende termer er brukt gjennomgående i denne veiledningen for å beskrive brukerhandlinger. Term Trykk Trykk og hold Velg Beskrivelse Trykk på og slipp et objekt vist på berøringsskjermen. Trykk på og hold et objekt som vises på berøringsskjermen, i 2-3 sekunder. Trykk på et objekt i en liste, eller trykk på en kommando på en meny. 6

7 Hvordan kommer jeg i gang? Viktig: Første gang du navigerer med Navman kan det ta flere minutter å få en GPS-forbindelse. Du finner mer GPS-informasjon se på side 12. Hvordan slår jeg på Navman for første gang? Gjennomfør følgende trinn for å komme i gang: 1. Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side 2. F15/F25 Hvordan kommer jeg i gang? 2. Plasser Navman Følg instruksjonene nedenfor for å plassere Navman i kjøretøyet: Merk: Sørg for at Navman ikke blokkerer sjåførens sikt eller hindrer airbagene og sikkerhetsutstyret i bilen fra å fungere. 7

8 F15/F25 Hvordan kommer jeg i gang? 3. Slå på eller av Navman. Skyv strømknappen til PÅ (ON)-posisjon. Navman vil slå seg på og vise Språk-vinduet. 4. Velg ønsket språk I Velg språk-vinduet angir du ønsket språk. Hvis du ikke vil at Velg språk-vinduet vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Du kan endre ønsket språk når du bruker Navman (se "Språk" på side 57). 8

9 F15/F25 Hvordan kommer jeg i gang? 5. Les advarslene a) Sikkerhetsavtale-vinduet vises når du har valgt ønsket språk. Les sikkerhetsavtalen. b) Du bekrefter at du har lest og forstått meldingen ved å trykker på Godta. Veiledning vises. Merk: Hvis du har installert kart fra flere land, kan det hende at du blir bedt om å velge kartene du trenger. Hvis du vil bruke kart fra forskjellige land senere, kan du velge et annet land via Velg kart-vinduet i Kartvisning-innstillingene (se "Velg kart 3/3" på side 50). 6. Se veiledningen Når du har godtatt sikkerhetsavtalen, vises det første Veiledning-vinduet. Hvis du ikke vil at veiledningen skal vises ved oppstart, kan du fjerne merket i boksen Vis ved oppstart. Hvis du vil gå gjennom opplæringsvinduene, velger du. Hvis du vil se forrige vindu, velger du. Hvis du vil vise veiledningen senere mens du bruker Navman, (se "Veiledning" på side 64). Når du har fullført Veiledning, vises 3D kart-vinduet. Hvis du har en GPS-posisjon, vises den gjeldende plasseringen på kartet. Hvordan justerer jeg volumet? Volumet til Navman kan justeres med volumkontrollen i Volum-vinduet. Du kan slå av volumet fra kartskjermen ved å trykke på og deretter trykke og holde nede. Hvis du vil justere lyden, trykker du og holder nede for å vise vinduet for lydinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om å justere lyden på Navman, se "Volum" på side 53. 9

10 F15/F25 Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen? Navman har et innebygd batteri som bør gi strøm i opptil 3 timer når det er fulladet. Batteriindikatorlyset på toppen av Navman indikerer nivået til det innebygde batteriet: Grønn - batteriet er fullt Oransje - batteriet lader Du kan kontrollere strømstatusen til batteriet i vinduet Strøm. Hvis du vil åpne vinduet Strøm, velger du og holder nede på kartvinduene. Hvordan lader jeg batteriet? Linjen Batteristatus viser Ekstern strømkilde mens batteriet lader. Når batteriet er fulladet, viser linjen Batteristatus 100 %. Hvis du vil lade Navman i et kjøretøy, plugger du billaderen inn i på undersiden av Navman, og den andre enden i strømuttaket. 10

11 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny (Main Menu) F15/F25 Hvilke hovedvinduer kommer jeg til å bruke? Vinduet Hovedmeny er utgangspunktet for å søke etter et bestemmelsessted og kan du også egendefinere alternativer. Du kan åpne Hovedmeny fra kartvinduene ved trykke på eller trykke på statuslinjen nederst på alle vinduene. Kartvinduer Det er fem kartvinduer som brukes til å se ruten til bestemmelsesstedet: 3D kart 2D kart Ruteoversikt Turn-by-Turn (sving etter sving) Du kan åpne kartvinduene fra Hovedmeny ved å velge. Du kan bla gjennom de forskjellige kartvinduene ved å trykke på øyeblikk når du blar gjennom). på et kartvindu (navnet på kartvinduet vises et For mer informasjon om kartvinduene, se "Hvordan viser jeg kjøreruten min?" på side 31. For mer informasjon om å bruke Kartmeny fra vinduene 3D kart og 2D kart, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side

12 F15/F25 Hvordan navigerer jeg med GPS? Hvordan navigerer jeg med GPS? GPS (Global Positioning System) er tilgjengelig når som helst, er gratis og er nøyaktig på inntil 5 m. GPS-navigasjon er mulig via nettverkssatellitter som kretser rundt jorden i ca km høyde. Hver satellitt sender en rekke signaler som brukes av GPS-mottakere, som Navman, til å angi en bestemt posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan oppdage signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, kreves det bare fire signaler for å gi en posisjon eller "GPSposisjonsbestemmelse" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystemer for kjøretøy. Hvordan mottar Navman GPS-signaler? Navman mottar GPS-signaler via den interne GPS-antennen. Du får best mulig GPS-signalstyrke hvis Navman er utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og har klar sikt mot himmelen. GPS-mottaket påvirkes vanligvis ikke av været, men kraftig regn eller snø kan ha en negativ effekt på mottaket. Hvordan ser jeg GPS-statusen? Du kan se GPS-statusen når som helst fra kartvinduene eller Søker-vinduet. Ikonet vises når GPSposisjonsbestemmelsen er opprettet, og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. For å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse, lyser det mellom én og fire grønne vertikale streker. Du finner mer detaljert GPS-status på side 55. Du kan angi GPS-modus på side

13 Hvordan går jeg fra A til B? F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? Navman er utstyrt med kart som gir et detaljert gatenivå for dør-til-dør-navigasjon, inkludert interessepunkter, som overnatting, parkering, bensin stasjoner, togstasjoner og flyplasser. Når du... Så... vet adressen til destinasjonen bruker du veiviseren for adresseangivelse for å oppgi adressen på side 14. vil ha flere stopp bruk vinduet Tur med flere stopp for å angi flere kjørerutestopp på side 18. må finne navngitt plass, landemerke eller offentlig sted søker du etter et interessepunkt på side 23. ADVARSEL For din egen sikkerhet, bør du angi informasjon om bestemmelsesstedet før du begynner en tur. Ikke oppgi bestemmelsessted mens du kjører. Hva skjer dersom jeg svinger feil? Back-On-Track Automatisk omdirigering Hvis du svinger feil, beregnes ruten på nytt. Det vises en melding om at ruten omberegnes øverst på skjermen. Informasjonsknappen viser prosentvis fremdrift for ruteberegningen. Trykk på for å kansellere omberegning av en rute. Det vises en advarsel, og du blir bedt om å bekrefte kanselleringen. Dersom du bekrefter, kanselleres både omberegningen og din nåværende rute. 13

14 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? Hvordan søker jeg etter en adresse? Oppgi et bestemmelsessted med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for adresseangivelse. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi bestemmelsessted. Merk: I noen land kan du søke etter destinasjon med postnummer. Hvis du er i Storbritannia og du vet postnummeret til destinasjonen, kan du søke etter den i skjermen Søk på destinasjon ved å trykke på Postnummer, og deretter skrive inn et postnummer på opptil åtte tegn. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten 5. Søk etter husnummeret 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Navman Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Skjermbildet Søk på destinasjon vises. Merk: Dersom det er første gang du angir en destinasjon og du har installert og valgt kart for mer enn ett land, vises skjermbildet Velg land istedenfor skjermbildet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du følger denne prosedyren, åpnes som planlagt skjermbildet Søk på destinasjon. 14

15 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises. 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. 15

16 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? Bruke Tastatur-vinduet Tastatur-vinduet vises når du må fylle inn tekst, som for eksempel når du søker etter et gatenavn. Søkeresultatene sorteres, og de resultatene som ligner mest på søket, er øverst på listen. Maksimum 99 resultater vises. Tastatur-vinduet kan vises i forskjellige layouter avhengig av informasjonen du må oppgi, inkludert alfabet, tall, uvanlige tegn og en kombinasjon av disse. Du kan også velge hvilken tastaturtype du foretrekker: alfabetisk, QWERTY og tastatur. For mer informasjon, se "Tastatur" på side 59. Når du velger hvert tegn, vises de tre første resultatene. Trykk på, og rull deretter for å se flere søkeresultater. Hvis du vil velge et tegn eller et søkeresultat, kan du trykke på tegnet eller søkeresultatet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil vise flere tegn, trykker du på 123, alt eller abc, hvis tilgjengelig. Bruke vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon brukes til å velge destinasjon etter område, gate, postnummer, interessepunkter, veikryss, by, område, fylke eller land. Når du spesifiserer hver del av adressen, vises den øverst i vinduet. De tilgjengelige alternativene endres for å reflektere delen av adressen som ikke er fullført. 16

17 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Navman som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 2 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnummer er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. og d) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... navigere til valgt destinasjon vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen Så... trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. legge til destinasjonen i en tur med flere stopp trykk på Mer. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. lagre destinasjonen som Mitt hjem trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. lagre destinasjonen som favoritt trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 17

18 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? Hvordan lager jeg en tur med flere stopp? Du kan bruke vinduet Tur med flere stopp for å angi flere stopp/kjørerutestopp for turen. Ruten beregnes til å gå innom disse punktene i angitt rekkefølge. Du kan legge til kjørerutestopp via vinduet "Reise med flere stopp", eller ved å velge Posisjon og deretter velge Tilføy til tur fra popup-kartmenyen i vinduet med 2D kart eller 3D kart. Du kan lagre opptil 198 turer med flere stopp, og hver tur kan ha opptil 14 kjøreturestopp. Merk: Kjørerutestopp som legges til, oppdateres eller slettes etter at en tur med flere stopp har begynt, påvirker ikke den aktuelle ruten. Hurtigtrinn 1. Start tur med flere stopp 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter gaten og husnummeret 5. Legg til flere kjørerutestopp 6. Velg. Kasusstudie: Hvordan navigerer jeg til flere adresser? Dette kasusstudiet viser hvordan du angir en tur med flere stopp ved å oppgi flere kjørerutestopp. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Navman Oslo Norge Merk: Adressen ovenfor er oppdiktet, og brukes bare som et eksempel. Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Tur med flere stopp Vinduet Tur med flere stopp åpnes. 18

19 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? a) Trykk på Føy til. Føy til turmeny åpnes. b) Trykk på Adresser. Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Du kan også legge til kjørerutestopp ved å bruke favoritter, nye destinasjoner og POI-steder. 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Søk på destinasjon vises. 19

20 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? 4. Søk etter gatenavnet og husnummeret a) I vinduet Søk på destinasjon velger du Gateadresse. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet for å angi Navman som destinasjonsgaten, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Det kan være flere treff for et spesielt gatenavn. Lange gater som går gjennom flere nabolag, og vanlige gatenavn gir søkeresultater som sorteres etter by eller område. c) Bruk Tastatur-vinduet for å angi 2 som husnummeret til destinasjonen, og trykk deretter på søkeresultatet. Merk: Hvis husnummer er tilgjengelig, men ikke det du trenger, må du velge samme gate i et nærliggende område. Trykk på velg et annet søkeresultat. Hvis du ikke kan velge husnummer for din del av gaten, vises Forhåndsvisning-vinduet. og d) Trykk på Føy til. Kjørerutestoppet lagres automatisk og vinduet Tur med flere stopp åpnes. 20

21 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? e) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... legge til et nytt kjørerutestopp Merk: Kjørerutestopp som legges til etter at en tur med flere stopp har begynt, tas ikke med i den aktuelle ruten. Så... trykk på Føy til. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Gå tilbake til trinn 1a. navigere til valgt destinasjon trykk på. Vinduet Forhåndsvisning av tur med flere stopp åpnes. trykk på. Kart-vinduet viser den beregnede ruten. endre rekkefølgen på kjørerutestoppene trykk på kjørerutestoppet du vil flytte. Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Opp eller Ned. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. slette alle kjørerutestopp trykk på Fjern. slette ett kjørerutestopp trykk på kjørerutestoppet du vil slette. Vinduet Forhåndsvisning av kjørerutestopp vises. trykk på Slett. Vinduet Reise med flere stopp åpnes på nytt. lagre turen med flere stopp som favoritt trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. Favoritten lagres. 21

22 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? Hvordan hopper jeg over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp? Hvis du vil hoppe over et kjørerutestopp i en tur med flere stopp, gjør du følgende: 1. Trykk på kartet for å vise kryssmarkørene. Hovedmeny-vinduet vises. 2. Trykk på Kjørerute, og deretter på Hopp over veipunkt. Det neste kjørerutestoppet blir hoppet over, og kjøreruten beregnes på nytt til det neste kjørerutestoppet. 22

23 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI) POI er en navngitt plass, et landemerke eller et offentlig sted som kan vises som et ikon på kartet. POI-er grupperes i kategorier, som bensinstasjoner, parker, strender og museum. Oppgi et POI med vinduene Søk på destinasjon, Tastatur og Forhåndsvisning, som brukes sammen for å danne en veiviser for POI-angivelse. Tips: Du kan også raskt søke etter visse POI-er basert på den gjeldende posisjonen via hovedmenyvinduene. Denne delen utgjør et kasusstudie for å veilede deg til å angi POI som bestemmelsesstedet. Hurtigtrinn 1. Åpne vinduet Søk på destinasjon 2. Velg land 3. Søk etter byen/området 4. Søk etter POI 5. Velg. Kasusstudie: Hvordan søker jeg etter en adresse? Dette kasusstudiet viser hvordan du oppgir en adresse og navigerer til den. Adressen vi bruker i dette tilfellet er: Akershus Festning Viktig turistattraksjon Akershusstranda 0150 Oslo Norge Tips: Før du oppgir adressen til bestemmelsesstedet, må du kontrollere at du har angitt rutealternativer. For mer informasjon, se "Kjørevalg" på side Åpne vinduet Søk på destinasjon Vinduet Søk på destinasjon åpnes. Merk: Hvis det er første gang du angir destinasjonen, og du har kart fra mer enn ett land installert, vises vinduet Velg land i stedet for vinduet Søk på destinasjon. Gå direkte til trinn 2b. Neste gang du utfører denne prosedyren, åpnes vinduet Søk på destinasjon. 23

24 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? 2. Velg landet Dersom du bare har installert og valgt kartet for ett land, er det landet standardvalg for din destinasjon, og kan ikke endres. Gå til trinn 3. a) Trykk på i skjermbildet Søk på destinasjon. Skjermbildet Velg et land vises. b) Velg Norge fra listen. Skjermbildet Søk på destinasjon vises. 3. Søk etter byen/området a) I vinduet Søk på destinasjon velger du By/Område. Tastatur-vinduet vises. b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Oslo som bestemmelsesbyen, og trykk på søkeresultatet. Vinduet Velg POI-kategori vises. Tips: Kategorilisten er delt inn i Aktiverte kategorier, som viser et ikon i kartvinduene, og Andre POI-kategorier, som ikke viser et ikon. 4. Søk etter POI a) Trykk enten på Søk på navn for å søke i alle POI-kategoriene, eller velg en kategori fra listen. Tastatur-vinduet vises. 24

25 F15/F25 Hvordan går jeg fra A til B? b) Bruk Tastatur-vinduet til å søke etter Akershus Festning, og trykk deretter på søkeresultatet. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. c) Fullfør en av følgende: Hvis du vil... navigere til valgt destinasjon vise destinasjonen på kartvinduet. vise mer informasjon om destinasjonen legge til destinasjonen i en tur med flere stopp Så... trykk på. Ruten beregnes og vises i 3D kart-vinduet. trykk på kartet for å vise destinasjonen på 2D kart-vinduet. trykk på Mer. Vinduet Destinasjonsdetaljer åpnes. trykk på Mer. Vinduet Tur med flere stopp åpnes. Adresselisten står oppført som et kjørerutestopp på turen med flere stopp. lagre destinasjonen som Mitt hjem trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. lagre destinasjonen som favoritt trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som favoritt. 25

26 F15/F25 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Du kan lagre opptil 200 destinasjoner som Favoritter, og en av dem kan lagres som Mitt hjem. Du kan lagre en Favoritt fra Forhåndsvisning-vinduet etter et adressesøk, eller fra Kartmeny i 3D kart- eller 2D kartvinduene. For mer informasjon, se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 39. Hvordan lagre en favoritt eller Mitt hjem? 1. Søk etter en adresse til vinduet Forhåndsvisning av destinasjon vises. 2. Trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. 3. Hvis du vil endre navnet på Favoritten, trykker du på. Vinduet Tastatur vises. 4. Når du har oppgitt et navn på Favoritten, trykker du på. Vinduet Ny Favoritt vises. 5. Utfør ett av følgende: Dersom du ønsker å... Så... lagre som favoritt lagre som Mitt Hjem trykk på Lagre som favoritt. Favoritten lagres. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. Favoritten lagres som Mitt Hjem. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 26

27 F15/F25 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Hvordan navigerer jeg til en favoritt? 1. Trykk på favoritt destinasjonen du vil dra til. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på. Navman vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem? Hvis du ikke har angitt en adresse som Mitt hjem, blir du bedt om å søke etter en adresse med veiviseren for adresseangivning første gang du prøver å navigere til Mitt hjem. Alternativ 1 - Via Hovedmenyen Navman vil beregne kjøreruten fra din aktuelle posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. Alternativ 2 - Via vinduet favorittdestinasjoner. 1. I vinduet favorittdestinasjoner velger du Mitt hjem. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på. Navman vil beregne reiseruten fra din nåværende posisjon. Skjermen 3D kart vil vises. 27

28 F15/F25 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Hvordan redigerer jeg navnet på en favoritt? 1. I vinduet favorittdestinasjoner velger du en favoritt du vil redigere. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på Rediger. Vinduet Rediger navn åpnes. 3. Hvis du vil redigere navnet på favoritten, trykker du på. 4. Når du har redigert navnet på favoritten, trykker du på. Vinduet Rediger navn vises. 5. Utfør ett av følgende: Dersom du ønsker å... Så... gi favoritten et nytt navn lagre som Mitt Hjem trykk på Lagre. Favoritten lagres. Skjermbildet Forhåndsvisning av favoritt vises. trykk på Lagre som Mitt hjem. Favoritten lagres som Mitt hjem. Skjermbildet Forhåndsvisning av Hjem vises. 28

29 F15/F25 Hvordan lagrer jeg Favoritter og Mitt hjem? Hvordan sletter jeg en favoritt? 1. I vinduet Favorittdestinasjoner velger du en favoritt du vil slette. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Trykk på Slett. Vinduet Favoritt slettes. Vinduet Favorittdestinasjoner åpnes. 29

30 F15/F25 Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon? Hvordan navigerer jeg til en nylig posisjon? For at det skal være enklere å navigere til en adresse, lagrer Navman automatisk alle startstedene og destinasjonene i en liste over nylige posisjoner. 1. Trykk på et nylig sted. Forhåndsvisning-vinduet åpnes. 2. Fullfør følgende: Hvis du vil... beregne kjøreruten og åpne 3D kart-vinduet vise alle adressedetaljene til den nylige posisjonen Så... trykk på. 3D kart-vinduet åpnes. trykk på Mer. Vinduet Detaljer om nylig posisjon åpnes. lagre den nylig posisjonen som Mitt hjem trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Mitt hjem. lagre den nylige posisjonen som favoritt trykk på Lagre. Vinduet Ny Favoritt åpnes. trykk på Lagre som Favoritt. 30

31 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Hvordan viser jeg kjøreruten min? 3D kart-vinduet vil vises med en gang reiseruten har blitt beregnet. Du blir dirigert til destinasjonen med muntlige og visuelle instruksjoner. Kart -knappen blar seg gjennom vinduene 3D kart, 2D kart, Ruteoversikt og Turn-by-Turn. 3D kartvindu 3D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen, og følger kjøreretningen. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 39. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Beskrivelse Neste instruksjon Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retning og distanse til neste sving Kjørerute Retningen og distansen til neste sving Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Aktuell posisjon Fartsindikator Statuslinje Hovedmeny Distanse- og tidsinformasjon Avbryt kjørerute Den aktuelle posisjonen er markert med. Vises når du overstiger fartsgrensen. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Trykk for å utvide og se følgende alternativer: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for å bla gjennom alternativene. Avbryter den aktuelle kjøreruten. 31

32 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Element Beskrivelse Zoom Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på Hvis du vil zoome ut, trykker du på. Kart Hvis du vil zoome inn, trykker du på. Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Volum av/på, batteri og GPS. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. Ladeindikator for batteri. Indikator for GPS-status. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelsen er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. 32

33 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? 2D kartvindu 2D kart-vinduet viser den aktuelle posisjonen (hvis GPS-posisjonsbestemmelse er aktiv) og omliggende gatenavn. Hvis det er beregnet en kjørerute, utheves kjøreruten og svingene. 2D kart-vinduet følger din kjøreretning med mindre innstillingen for Kartvisning er satt til Nord (se "Kartvisning 2/3" på side 49). Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 39. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Beskrivelse Neste instruksjon Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Retning og distanse til neste sving Kjørerute Retningen og distansen til neste sving Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Kjøreruten er uthevet. Aktuell posisjon Den aktuelle posisjonen er markert med. Statuslinje Hovedmeny Distanse- og tidsinformasjon Avbryt kjørerute Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Trykk for å utvide og se følgende alternativer: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. Avbryter den aktuelle kjøreruten. Zoom Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på Hvis du vil zoome ut, trykker du på. Hvis du vil zoome inn, trykker du på. Kart Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. 33

34 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Element Beskrivelse Volum av/på, batteri og GPS. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. Ladeindikator for batteri. Indikator for GPS-status. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelsen er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. 34

35 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Kjøreruteoversikt-vindu Kjøreruteoversikt-vinduet viser et "fugleperspektiv" av kjøreruten. Merk: Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Trykk og dra vinduet for å flytte det over kartet. Trykk på kartet for å vise Hovedmeny se "Hvordan bruker jeg Kartmeny?" på side 39. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Beskrivelse Neste instruksjon Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Retning og distanse til neste sving Retningen og distansen til neste sving Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Endelig bestemmelsessted. Kjørerute Kjøreruten er uthevet. Aktuell posisjon Hovedmeny Statuslinje Distanse- og tidsinformasjon Avbryt kjørerute Den aktuelle posisjonen er markert med. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Trykk for å utvide og se følgende alternativer: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. Avbryter den aktuelle kjøreruten. Zoom Hvis du vil vise zoomalternativene, trykker du på Hvis du vil zoome ut, trykker du på. Hvis du vil zoome inn, trykker du på. 35

36 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Element Beskrivelse Kart Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. Volum av/på, batteri og GPS. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. Ladeindikator for batteri. Indikator for GPS-status. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelsen er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. 36

37 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Turn-by-Turn-vindu Turn-by-Turn-vinduet viser de neste fire svingene i kjøreruten, svingeretningen, gatenavnet og distansen til svingen. Du kan se alle svingene i listen ved å bruke opp- og ned-pilene. Kjøreruten må være beregnet før dette vinduet er tilgjengelig. Merk: Fargen på retnings- og avstandsknappene kan være forskjellig fra eksemplet ovenfor, avhengig av hvilket land du reiser i. Element Beskrivelse Retning til neste sving Retningen til neste sving. Den neste svingen er uthevet. Merk: Hvis du vil høre meldingen om neste sving igjen, trykker du på svingpilen. Distanse til neste sving Distansen til neste sving. Den neste svingen er uthevet. Instruksjon Neste sving Kommende svinger Hovedmeny Statuslinje Distanse- og tidsinformasjon Rulleknapper Retningen og navnet på gaten du skal svinge inn på. Den neste svingen er uthevet. Neste sving er øverst i listen. Retningen og distansen til kommende svinger. Hovedmeny-knappen kan du også bruke til å angi en adresse for destinasjonen, egendefinere alternativer, motta oppdatert trafikkinformasjon, og ringe og motta telefonsamtaler. Viser en av følgende: Navnet på gaten du befinner deg i Fartsvarsler Aktive POI-er Trykk for å vise Hovedmeny-vinduet. Trykk for å utvide og se følgende alternativer: Tid km/t eller mph (fart) TTG (Time To Go - gjenstående tid). DTG (Distance to Go - gjenstående strekning) ETA (Estimated Time of Arrival - beregnet ankomsttid) Trykk for bla gjennom alternativene. Her kan du se hver sving ved å gå opp og ned listen. Kart Med Kart-knappen kan du bla gjennom de forskjellige kartvinduene. 37

38 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Element Beskrivelse Volum av/på, batteri og GPS. Trykk på for å utvide og se følgende alternativer: Volum av/på. Ladeindikator for batteri. Indikator for GPS-status. Ikonet er grønt når GPS-posisjonsbestemmelsen er opprettet og rødt når GPS-posisjonsbestemmelse er utilgjengelig. Det vises mellom én og fire grønne vertikale streker for å indikere mottakerstyrken på en GPS-posisjonsbestemmelse. 38

39 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Hvordan bruker jeg Kartmeny? Kartmeny gir deg tilgang til navigasjonsfunksjoner fra vinduene 3D kart og 2D kart. Viser Kartmeny 1. Trykk på for å vise vinduet 3D kart eller 2D kart. 2. Trykk og dra for å flytte på kartet til valgt plassering. 3. Trykk på kartet. Kartmeny åpnes. Kartmeny-alternativene Følgende alternativer er tilgjengelige via Hovedmeny: Menyalternativ Naviger til Vis detaljer Nærmeste POI Legg til tur Kjørerute Beskrivelse Beregner en kjørerute fra den aktuelle posisjonen, hvis du har en GPS-posisjonsbestemmelse Viser Forhåndsvisning-vinduet der du kan: Vise detaljer om posisjonen Legg til posisjonen i turen med flere stopp Lagre posisjonen som favoritt Naviger til posisjonen. Viser vinduet Velg POI-kategori. Velg Kategori og deretter Søk etter POI for å navigere til. For mer informasjon, se "Hvordan søker jeg etter et interessepunkt (POI)" på side 23. Legg til posisjonen i turen med flere stopp. Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du navigerer en kjørerute. Viser undermenyen Kjørerute der du kan: Angi som start. Angir plasseringen som avreisepunkt. Demonstrere. Starter rutedemonstrasjonen og demonstrerer navigasjon fra din aktuelle posisjon eller avreisepunkt. Stopp demonstrasjon. Stopper rutedemonstrasjonen. Hopp over kjørerutestopp. Hopper over neste stopp i en tur med flere stopp. Vis sammendrag. Viser et sammendrag av kjøreruten, inkluder avreise- og destinasjonsadresse, total distanse og total beregnet tid til destinasjonen. Omkjøring. Gjør en avstikker fra kjøreruten for å unngå de neste 1, 2, 5, 10 eller 20 kilometrene. Tilføy område som skal unngås Ikke-unngå område Legger til områder som skal unngås, som du kan tilpasse. Sletter valgt Unngå område. 39

40 F15/F25 Hvordan viser jeg kjøreruten min? Hvordan unngår jeg et område? Navman kan beregne en rute som går utenom et spesifisert område på kartet. Det kan legges til opp til ti områder som skal unngås. Områder som skal unngås, vises som skyggelagte områder. ADVARSEL Dersom det ikke eksisterer en alternativ rute forbi et område som skal unngås, kan det ikke gjøres noen ruteberegning. ADVARSEL Dersom destinasjonen er innenfor et område som skal unngås, vil du bli dirigert inn i det området. Hvordan legger jeg til et område som skal unngås? 1. Trykk på vinduet 2D kart eller 3D kart for å vise Kartmenyen. 2. Velg Legg til område som skal unngås. 3. Trykk og dra for å justere området som skal unngås, til riktig størrelse og i riktig posisjon. Området legges til. Hvordan sletter jeg et område som skal unngås? 1. Finne området som skal unngås, og som du ønsker å slette. 2. Trykk på området som skal unngås, for å vise Kartmenyen. 3. Velg Fjern område som skal unngås. Området slettes. Hvordan sletter jeg alle områdene som skal unngås? Skjermbildet Lagret informasjon vises. 1. Trykk på Slett områder som skal unngås. 2. Når dialogboksen med advarselen åpnes, trykk på Ja for å bekrefte. Alle områdene som skal unngås, slettes. 40

41 Hvordan forhåndsviser jeg en rute? F15/F25 Hvordan forhåndsviser jeg en rute? Ved hjelp av rutedemonstrasjon kan du: Forhåndsvise en rute. Planlegge og vise en rute uten en GPS-stedsbestemmelse, f.eks. når du befinner deg inne i en bygning. Følgende trinn viser deg hvordan du kan forhåndsvise en rute. 1. Velg et utgangspunkt Dersom du har en GPS-stedsbestemmelse, behøver du ikke å velge et utgangspunkt med mindre du vil at den demonstrerte ruten skal starte et annet sted. a) Trykk på 3D kart-vinduet eller 2D kart-vinduet på avreisepunktet. Kartmeny åpnes. b) Velg Rute. Undermenyen Rute vises. c) Velg Angi som startposisjon. Kartmenyen lukkes, og det valgte punktet settes som utgangspunkt. 2. Velg et destinasjonspunkt Angi en destinasjon enten ved å bruke veiviseren for adresseoppføring eller Kartene (se nedenfor): a) Finn destinasjonen. b) Trykk på og hold destinasjonen for å vise Kartmenyen. c) Velg Naviger til. Kartmenyen lukkes, og kartskjermen viser beregnet rute. 3 Demonstrer ruten Så snart ruten er fastsatt, kan du demonstrere den ved å utføre følgende: a) Trykk på og hold Kart-skjermen for å vise Kart-menyen. b) Velg Rute. Undermenyen Rute vises. c) Velg Demonstrer. Skjermbildet 3D-kart viser beregnet rute i rutedemonstrasjonsmodus. 41

42 F15/F25 Hvordan viser jeg rutestatistikk? Hvordan viser jeg rutestatistikk? Navman gir informasjon om: tilbakelagt distanse gjennomsnittshastighet maksimumshastighet turens varighet total stoppetid Informasjon om turen presenteres på to ulike måter. De er: informasjon om nåværende tur. informasjon om alle tidligere turer, eller etter at triptelleren sist ble nullstilt. Hvordan viser jeg statistikk for min nåværende rute? Skjermbildet Trippteller - Aktuell rute brukes til å vise statistikk for din nåværende tur. a) Presse og avholde informasjonen knapp. Skjermbildet Trippteller - Aktuell rute vises. b) Utfør ett av følgende: Dersom du ønsker å... Så... se statistikk for turer som er gjennomført til nå trykk på for å vise skjermbildet Trippteller - global. nullstille tripptelleren trykk på Nullstill. En dialogboks med en advarsel vises. Trykk på Ja for å nullstille. Skjermbildet Trippteller - Aktuell rute vises. 42

43 F15/F25 Hvordan viser jeg rutestatistikk? Hvordan viser jeg statistikk for mine turer frem til nå? Skjermbildet Trippteller - global brukes til å vise statistikk for alle dine tidligere turer, eller siden triptelleren sist ble nullstilt. a) Fra Trippteller - Aktuell rute -vinduet trykk på. Skjermbildet Trippteller - global vises. b) Utfør ett av følgende: Dersom du ønsker å... Så... se statistikk for din nåværende rute trykk på for å vise skjermbildet Trippteller - Aktuell rute. nullstille tripptelleren trykk på Nullstill. En dialogboks med en advarsel vises. Trykk på Ja for å nullstille. Skjermbildet Trippteller - global vises. 43

44 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Hva kan jeg tilpasse? Det er forskjellige innstillingsvinduer der du kan forbedre navigasjonsopplevelsen. Hvis du vil gå fremover i Alternativer-vinduet, trykker du på. Hvis du vil gå tilbake til forrige vindu, trykker du på. 44

45 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Kjørevalg Du kan forbedre navigasjonsopplevelsen ved å endre deler av kjøreruten og beregningen av kjøreruten. Kjørevalgene består av fire vinduer. Beregning av kjørerute 1/4 Fullfør følgende: Hvis du vil... endre kjørerutetype Så... skyv Rutetype-glidebryteren mot Korteste tid for å prioritere korteste tid når du beregner en kjørerute. endre alternativet for motorveier Preferansene dine lagres automatisk. skyv Rutetype-glideren mot Korteste distanse for å prioritere korteste distanse når du beregner en kjørerute. Merk: Hvis du velger korteste distanse over korteste tid, kan du få en mye lenger reisetid. skyv glidebryteren for Foretrekker motorveier mot Sjeldnere for å bruke andre veier enn motorveier om mulig når det beregnes en kjørerute. Merk: Dette alternativet fjerner ikke nødvendigvis alle motorveier fra en kjørerute. skyv glidebryteren for Foretrekker motorveier mot Oftere for å bruke motorveier om mulig når det beregnes en kjørerute. 45

46 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Veityper 2/4 Fullfør følgende: Hvis du vil... unngå bomveier motta en advarsel hvis kjøreruten inkluderer bomveier unngå ubehandlede veier motta en advarsel hvis kjøreruten inkluderer ubehandlede veier Så... merk av for Bomveier i Unngå-kolonnen. merk av for Bomveier i Advarsel-kolonnen. Advarselen vises ved begynnelsen av hver tur som inneholder en bomvei. merk av for Ubehandlede veier i Unngå-kolonnen. merk av for Ubehandlede veier i Advarsel-kolonnen. Advarselen vises ved begynnelsen av hver tur som inneholder ubehandlede veier. unngå fergeruter motta en advarsel hvis kjøreruten inkluderer fergeruter Preferansene dine lagres automatisk. merk av for Fergeruter i Unngå-kolonnen. Merk: Hvis du unngår fergeruter, kan du forhindre navigering mellom visse land selv om det finnes en bro eller en tunnel. merk av for Fergeruter i Advarsel-kolonnen. Advarselen vises på begynnelsen av alle turer som inneholder fergeruter. 46

47 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Sjåførvarsler 3/4 Fullfør følgende: Hvis du vil... aktivere en visuell advarsel hvis Hovedmeny-vinduet åpnes i et kjøretøy som beveger seg aktiver et varselsignal når du kjører i eller over en bestemt hastighet Så... merk av for Advar meg mot å bruke Navman mens jeg kjører. merk av for Varsle meg når hastigheten min overstiger. velge ønsket hastighet Preferansene dine lagres automatisk. velg ønsket hastighet i Hastighet-boksen. 47

48 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Registrering av data 4/4 Fullfør følgende: Hvis du vil... opprette en GPS-logg av turene dine Så... merk av for Aktiver loggføring av GPS-data. Preferansene dine lagres automatisk. 48

49 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Kartvisning Du kan endre utseendet og oppførselen til Kart-skjermene ved å tilpasse Kartvisning-innstillingene. Kartvisning 1/3 Fullfør følgende: Hvis du vil... endre kartets fargesammensetning angi at skjermkontrasten skal justeres automatisk forbedre skjermkontrasten i sterkt eller dårlig lysforhold Så... velg ønsket fargesammensetning fra rullegardinboksen Karttema. velg alternativet Auto dag/natt. velg enten Dag eller Natt for å justere kontrasten manuelt. Preferansene dine lagres automatisk. 49

50 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Kartvisning 2/3 Fullfør følgende: Hvis du vil... aktivere automatisk zoom under navigasjon Så... merk av for Automatisk zoom på hovedkartskjermene Hvis dette alternativet er valgt, zoomes det automatisk inn og ut på 3D kart-vinduet, avhengig av hastighet, for å vise kjøreruten best mulig. vise Nord øverst i 2D kart-vinduet vis ikoner for "innkjøring forbudt" på veier med "innkjøring forbudt" på vinduene 2D kart og 3D kart. Preferansene dine lagres automatisk. merk av for La nord være øverst på 2D kartvinduet. Merk: Hvis dette alternativet ikke er valgt, vises kjøreretningen øverst i 2D kartvinduet. merk av for Vis innkjøring forbudt-skilt. 50

51 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Velg kart 3/3 Fullfør følgende: Hvis du vil... Så... bruke kart fra forskjellige land Preferansene dine lagres automatisk. velg et annet land. Deretter lastes kartet for det nye landet, og 3D kart-vinduet vises. 51

52 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Kart-POI-er Interessepunkter (POI) er gruppert i kategorier. Du kan enten vise (eller skjule) ikonene for alle POI-kategoriene på kartvinduene, eller bare vise ikonene for utvalgte kategorier. Hvis du for eksempel bare er interessert i underholdningssteder, kan du deaktivere andre kategorier, som skoler. Fullfør følgende: Hvis du vil... vise alle POI-ikonene ikke vise noen POI-ikoner Så... trykk på Slå på alle. trykk på Slå av alle. velge et bestemt POI-kategoriikon som skal vises på kartvinduene Preferansene dine lagres automatisk. merk av for ønsket POI-kategori. Gjenta til du har valgt alle de aktuelle kategoriene. 52

53 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Volum Fullfør følgende: Hvis du vil... øke eller senke volumet Så... skyv glidebryteren for Volum mot Høyt for å øke volumet. skyv glidebryteren for Volum mot Lavt for å senke volumet. høre en lyd når du trykker på berøringsskjermen merk av for Audio. få opplest tastaturtegnene Preferansene dine lagres automatisk. merk av for Si tastaturbokstaver. 53

54 F15/F25 Hva kan jeg tilpasse? Screen Display Fullfør følgende: Hvis du vil... endre vinduets lysstyrke Så... skyv glidebryteren for Lysstyrke vindu mot Lys for å øke lysstyrken. Preferansene dine lagres automatisk. skyv glidebryteren for Lysstyrke vindu mot Mørk for å senke lysstyrken. Advarsel: Navman kan overoppvarmes når Lysstyrke-skalaen er over 70 %, dvs når mer en sju firkanter er farget. Bruk derfor den nedre delen av lysstyrken når det passer. Tips: Du kan også justere lysstyrken med fjernkontrollen (selges kanskje separat). 54

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN S-SERIES. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN S-SERIES i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F47M

Din bruksanvisning NAVMAN F47M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F47M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F47M i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Moov M300/M400 Bruksanvisning

Moov M300/M400 Bruksanvisning Moov M300/M400 Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov/Navman Spirit-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide Innhold Komme i gang 4 Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT... 4 GPS-mottak... 4 Planlegge en rute 5 Planlegge en rute... 5 Ruteoppsummering...

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov V-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg

Detaljer

TomTom App for Android Referanseguide

TomTom App for Android Referanseguide TomTom App for Android Referanseguide Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App for Android... 5 Oppdatere TomTom App for Android... 5 Kartoppdateringer... 6 GPS-mottak... 6 Planlegge en rute 7 Planlegge

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6 TomTom App Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5 Planlegge en rute 6 Planlegge en rute... 6 Ruteoppsummering... 7 Dele ruten... 7 Andre reisemålalternativer...

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide Innhold Komme i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Oppdatere TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dele informasjon med TomTom...

Detaljer

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte.

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte. TomTom 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom D E AB C F G H A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte b Minnekort

Detaljer

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner.

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner. TomTom ONE 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom ONE EasyPort TM -holder Billader RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke USB-kabel * Ikke inkludert med alle versjoner. 2 2. Kom igang Kom igang

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsskjerm 2. PÅ-/Av-knapp 3. Ladelys 4. USB-kontakt B Holder C RAM Mount monteringssett D Hjemmelader

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Ovi Kart for mobil. 1. utgave

Ovi Kart for mobil. 1. utgave Ovi Kart for mobil 1. utgave 2 Innhold Innhold Oversikt over Kart 3 Min posisjon 4 Vise din posisjon og kartet 4 Kartvisning 4 Endre utseendet til kartet 4 Laste ned og oppdatere kart 5 Bruke kompasset

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

dēzl 570-serien Brukerveiledning

dēzl 570-serien Brukerveiledning dēzl 570-serien Brukerveiledning Juni 2015 190-01804-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide Innhold Komme i gang 7 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 7 Oppdatere TomTom Navigation app for iphone/ipad... 7 GPS-mottak... 7 Stedstjenester...

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Lokalisering 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

Kapittel 1 Hva er i esken

Kapittel 1 Hva er i esken TomTom RIDER 2 Kapittel 1 Hva er i esken Hva er i esken a TomTom RIDER 1. Touch-skjerm 2. Av/på-knapp 3. Stativkonnektor 4. Minnekortspalte (SD-kort) 5. USB-konnektor 6. Ladekonnektor 7. Tilbakestillingsknapp

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer