Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare"

Transkript

1 Moov/Navman Spirit-serien Bruksanvisning for maskinvare

2 Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg om fare for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå personskade eller dødsfall. ADVARSEL Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i død eller alvorlig skade. FORSIKTIG Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i mindre eller moderate skader. FORSIKTIG brukt uten advarselssymbolet for sikkerhet indikerer en mulig faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til eiendomsskade. Fjerning av originalt utstyr, legge til tilbehør eller modifisere ditt kjøretøy kan påvirke kjøretøyets sikkerhet eller gjøre det illegalt å benytte i noen jurisdiksjoner. Følg alle produktinstruksjoner og alle instruksjoner i kjøretøyets håndbok om ekstratilbehør eller modifikasjoner. Rådfør deg med dine lokale lover når det gjelder betjening av et kjøretøy med ekstratilbehør eller modifikasjoner. Det er ditt eget ansvar å plassere, sikre og bruke Mio-enheten på en slik måte at den ikke forårsaker ulykker, personskade eller eiendomsskade. Alltid følg regler for trygg kjøring. Ikke monter Mio-enheten på en slik måte at den kan forstyrre med trygg operasjon av kjøretøyet, utløsning av airbags eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Mio-enheten mens du kjører. Før du bruker Mio-enheten for første gang, må du gjøre deg kjent med enheten og hvordan den fungerer. På hovedveier, kan avstanden til en avkjørsel som kalkuleres av Mio være lengre enn avstanden som vises på veiskilter. Veiskilter viser avstanden til starten av en avkjørsel mens Mio viser avstanden til neste kryss, dvs. slutten av avkjørselen eller veien. For å gjøre deg klar til å kjøre av en vei, må du alltid følge avstandsinformasjonen på veiskilt. Bruk av informasjon om plassering med sikkerhets- eller fartskamera kan være underlagt lokale lover i landet som brukes. Du er ansvarlig for å sjekke at du kan bruke lovlig informasjonen i landet ditt eller i landet hvor informasjonen skal brukes. TV-en, videospilleren og AV-inngangsfunksjoner MÅ IKKE brukes mens du kjører. Bruk av denne funksjonen kan føre til en ulykke. Sørg for at du følger denne advarselen. Mio tar ikke på seg NOE ansvar for dette. Ikke håndter Mio-enheten mens den er varm. La produktet kjøle seg ned, ute av direkte sollys. Ved full lysstyrke kan lytting til Mio-enheten via hodetelef oner eller øretelefoner skade hørselen din. Ikke utsett Mio-enheten for direkte sollys i et kjøretøy uten oppsyn for lengre perioder. Overoppheting kan skade enheten. For å forhindre tyveri, må du ikke forlate Mio-enheten, festebraketten eller noen kabler i åpent syn i et kjøretøy som står uten tilsyn. Advarsel for kjørere i USA Statlov kan forby kjørere i stater som Arizona, California og Minnesota fra å montere gjenstander på frontruten mens de kjører. Slå opp og følg gjeldende lover i staten din. Et alternativ for festing kan følge med i boksen til produktet ditt, eller se websiden vår for mer informasjon. Mio påtar seg ikke noe ansvar for bøter, straff eller skader som kan oppstå som følge av at denne merknaden ikke følges. Sikkerhetsinformasjon for hjemmelader For å lade Mio-enheten fra hovedstrømmen, må du bruke hjemmeladeren (Modell: MII050100; Inn: V AC Hz; Ut: 5 V DC 1 A maks) som leveres av Mio som et ekstratilbehør (kan selges separat). Bruk av andre hjemmeladere med Mio-enheten kan føre til alvorlig personskade eller eiendomsskade. Aldri bruk laderen hvis pluggen eller ledningen er skadet. Ikke utsett laderen for vann eller fuktighet. Ikke bruk laderen i et miljø med høy fuktighet. Utsettelse for vann kan føre til elektriske gnister eller brann. 2

3 Ta aldri på laderen dersom hendene eller føttene dine er våte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt laderen når du bruker den for å operere Mio-enheten eller lader batteriet. Ikke dekk til laderen med papir eller andre gjenstander som vil redusere ventilasjonen. Ikke bruk laderen mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at laderen er koblet til en strømkilde med riktig montering og spenningskrav. Krav til spenning kan bli funnet på hjemmeladerens kasse og / eller emballasjen. Ikke prøv å utføre service på laderen da dette kan føre til personskade. Erstatt laderen dersom den er skadet har blitt utsatt for ekstrem fuktighet. Sikkerhetsinformasjon for det interne batteriet Mio-enheten inneholder et uerstattelig intern litium-ion polymer-batteri. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis de ikke behandles riktig, og slipper ut farlige kjemikalier. For å redusere risikoen for brann eller brannskader, må du ikke demontere, knuse eller punktere batteriet. Resirkuler eller kast batteriet på en trygg og korrekt måte i henhold til lokale lover og reguleringer. Ikke kast batteriet i brann eller vann. Bruk kun riktig hjemmelader (selges separat) eller billader som følger med Mio til å lade Mio-enhetens interne batteri. Kun bruk det interne Mio-batteriet med Mio-enheten. Mio-batteriet slutter å lade når romtemperaturen faller under 0ºC (32 ºF) eller over 45ºC (113 ºF). Manglende evne til å overholde disse advarslene kan føre til dødsfall, alvorlig personskade eller eiendomsskade. Mio fraskriver seg alt erstatningsansvar for installasjon eller bruk av Mio som forårsaker eller bidrar til dødsfall, personskade eller eiendomsskade, eller som bryter med noen lover. 3

4 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetsinformasjon for hjemmelader...2 Sikkerhetsinformasjon for det interne batteriet...3 Velkommen...5 Viktig informasjon om bruk av bruksanvisningen...5 Formatering...5 Ikoner...5 Fagord...5 Montere Mio i et kjøretøy...6 S300 / S500 / Flat / Navman Spirit-serien...6 Aktivere trafikkmottak (TMC)...6 Bli kjent med Mio-enheten...7 S300-serien...7 S500 / Flat / Navman Spirit-serien...8 Hvordan slår jeg på Mio-enheten?...9 Bruke strømbryteren...9 Hvordan lader jeg batteriet?...10 Hvordan lader jeg batteriet i et kjøretøy?...10 Hvordan lader jeg batteriet via datamaskinen?...10 Hvordan lader jeg batteriet hjemme eller på jobb?...10 Hvordan setter jeg inn et minnekort?...11 Øvrige funksjoner...12 Hvordan ringer jeg med håndsfri?...12 Hvordan søker jeg etter et sted med Connect?...12 Hvordan mottar jeg gjeldende trafikkinformasjon?...12 Hvordan spiller jeg av musikk eller video?...12 Referanse...13 Hva er GPS?...13 Hvordan mottar min Mio GPS-signaler?...13 Ta vare på Mio-enheten din...13 Feilsøking...14 Mer informasjon...15 Online støtte...15 Registrer din Mio med MioClub...15 Fraskrivelse...15 Overensstemmelse...15 Copyright

5 Velkommen Takk for at du har kjøpte denne Mio. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker Mio for første gang. Oppbevar den på en trygg plass og bruk den som referanse i fremtiden. Viktig informasjon om bruk av bruksanvisningen Det er viktig at du forstår begrepene og typografiske konvensjoner som brukes i denne bruksanvisningen. Formatering Følgende formatering i teksten identifiserer spesiell informasjon. Konvensjon Fet Kursiv Informasjonstype Komponenter eller elementer som vises på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Indikerer navnet på en skjerm. Ikoner Følgende ikoner b enyttes i denne bruksanvisningen: Ikon Beskrivelse Notis Tips Advarsel Fagord Følgende fagord brukes i denne bruksanvisningen for å beskrive brukerhandlinger. Fagord Trykk på Trykk og hold Pek på Pek og hold Velg Beskrivelse Trykk og slipp en knapp raskt. Trykk og hold inne en knapp i 2-3 sekunder. Trykk og hold et element som vises på berøringsskjermen. Pek og hold et element som vises på berøringsskjermen i 2-3 sekunder. Pek på et element i en liste eller pek på en kommando fra en meny. 5

6 Montere Mio i et kjøretøy ADVARSEL: Aldri monter Mio-enheten hvor førerens synsfelt blir blokkert. Hvis frontruten har et refleksbelegg, kan den være artemisk og kan påvirke GPS-mottaket. Hvis dette er tilfelle, må du montere Mio-enheten hvor det er et "klart område" - vanligvis rett under speilet. For å beskytte Mio-enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. S300 / S500 / Flat / Navman Spirit-serien Aktivere trafikkmottak (TMC) Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig for alle modeller og er kun tilgjengelig i valgte land. Avhengig av Mio-modellen din kan du motta direktesendt trafikkinformasjon på én av to måter: Hvis Mio-enheten har en innebygd TMC-mottaker, kan du motta direktesendt trafikkinformasjon* via billaderen som brukes som en antenne. Hvis Mio-enheten ikke har en innebygd TMC-mottaker, må du installere TMC-tilbehørssettet (kan selges separat se for detaljer). For informasjon om hvordan du bruker trafikkinformasjon på Mio-enheten, se Bruksanvisning for programvare. * Abonnement kan også være nødvendig. Se for mer informasjon. 6

7 Bli kjent med Mio-enheten S300-serien Strømbryter Kontakt for billader, USB-kabel, huslader (selges separat) og TMC-tilbehørsett (kan selges separat) Høyttaler Hovedmeny-knapp Holderspor Berøringsskjerm Plass for MicroSD-minnekort Indikator for batteriet 7

8 S500 / Flat / Navman Spirit-serien Strømbryter Berøringsskjerm Holderspor Indikator for batteriet Høyttaler Hovedmeny-knapp Kontakt for billader, USB-kabel, huslader (selges separat) og TMC-tilbehørsett (kan selges separat) Plass for MicroSD-minnekort Mikrofon (ikke på alle modeller) 8

9 Hvordan slår jeg på Mio-enheten? Bruke strømbryteren For å slå på Mio-enheten, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen. For å slå av Mio-enheten, skyv strømbryteren til OFF (AV)-posisjonen, og pek deretter på Hvile. Mio-enheten går inn i dvalemodus. Neste gang du slår den på, går Mio tilbake til den siste skjermen som du brukte. For å nullstille Mio-enheten, skyver du strømbryteren til RESET (NULLSTILL)-posisjonen. Når Mio-enheten er slått av, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen. For å låse skjermen, skyv strømbryteren til OFF (AV)-posisjonen, pek deretter på Lås. For å låse opp skjermen, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen, pek deretter på Lås opp. 9

10 Hvordan lader jeg batteriet? Mio-enheten har et internt batteri som, når det er fullstendig ladet opp, bør kunne levere strøm i opptil 2 timer. Batteriet kan ta opptil 4 timer å lade helt opp. Det kan hende at batteriet ikke er helt ladet opp når du bruker Mio for første gang. FORSIKTIG: For å få det beste ut av batteriet, må du legge merke til følgende: Ikke lad opp batteriet når temperaturen er for høy (f.eks. i direkte sollys). Du trenger ikke lade batteriet helt ut før neste ladning. Når du lar Mio-enheten i lengre perioder, skyver du strømbryteren til RESET (NULLSTILL)-posisjonen for å spare intern batteristrøm. Batteriindikatorlyset på Mio-enheten indikerer hvor mye ladning det er igjen i batteriet: Grønn batteriet er fullt Oransje batteriet lader Hvordan lader jeg batteriet i et kjøretøy? For å lade Mio-enheten i et kjøretøy, kobler du billaderen til til strømkontakten i bilen. Hvordan lader jeg batteriet via datamaskinen? på bunnen av Mio-enheten, og den andre enden For best ladning, må du sørge for at Mio-enheten er slått av når du kobler til datamaskinen. 1. Slå på datamaskinen. 2. Koble den store enden av USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen (ikke en USB-hub) og koble den mindre enden til på bunnen av Mio-enheten. FORSIKTIG: Når Mio-enheten er slått på og koblet til en datamaskin, gjenkjennes den som en ekstern masselagringsenhet. IKKE slett noen filer som er forhåndsinstallert på Mio-enheten. Sletting av filene kan føre til at Mio krasjer. Hvordan lader jeg batteriet hjemme eller på jobb? Du kan bruke en ekstra hjemmelader til å lade batteriet. For å lade Mio-enheten med en hovedstrømkontakt, kobler til hjemmeladerkabelen inn i Mio-enheten og hovedstrømladeren i strømkontakten. på bunnen av Hjemmeladeren følger ikke med alle modeller og kan kjøpes separat (se for mer informasjon). 10

11 Hvordan setter jeg inn et minnekort? FORSIKTIG: Ikke trykk hardt på midten av minnekortet. S300-serien S500 / Flat / Navman Spirit-serien Hold MicroSD-kortet etter kantene og sett det forsiktig inn i sporet slik det vises over. For å ta ut et kort, trykker du lett øvre kant av kortet innover for å løse den ut, og deretter trekker du kortet ut av sporet. 11

12 Øvrige funksjoner Hvordan ringer jeg med håndsfri? Håndsfri oppringing er ikke tilgjengelig på alle modeller. Hvis du har en mobiltelefon med Bluetooth, kan du bruke Mio som et håndsfritt bilsett. Før du bruker denne funksjonen, må du gruppere mobiltelefonen med Mio. Sørg for at Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen er slått på før du starter grupperingen. Ikke alle telefoner med Bluetooth er kompatible med Mio. For en liste over kompatible telefoner, besøk For informasjon om gruppering, opprettelse og mottak av telefonsamtaler, se Bruksanvisning for programvare. Hvordan søker jeg etter et sted med Connect? Connect er ikke tilgjengelig på alle modeller og er kun tilgjengelig i enkelte land. Med Connect, kan du søke online for steder i nærheten av en spesifikk plassering. For å bruke Connect, må du gruppere Mio med mobiltelefonen. Hvis Mio ikke er gruppert med mobiltelefonen, vises Bluetooth-skjermen. Ikke alle telefoner med Bluetooth er kompatible med Mio. For en liste over kompatible telefoner, besøk For informasjon om Connect og hvordan du bruker Bluetooth, se Bruksanvisning for programvare. Hvordan mottar jeg gjeldende trafikkinformasjon? Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig for alle modeller og er kun tilgjengelig i valgte land. Du kan motta oppdatert trafikkinformasjon på Mio med Traffic Message Channel (TMC)-tjenesten. TMC-tjenesten kan kreve et abonnement i enkelte land. Se for mer informasjon. Avhengig av Mio-modellen kan det hende at du trenger et TMC-tilbehørssett (kan selges separat). Ønsker du mer informasjon om Traffic, kan du se i Bruksanvisning for programvare. Hvordan spiller jeg av musikk eller video? Mediaavspilling er ikke tilgjengelig for alle modeller og er kun tilgjengelig i valgte land. Med Media kan du spille av musikk- eller videofiler som du har lastet ned til Mio, eller fra MicroSD-kortet. ADVARSE: Videospillerfunksjonen MÅ IKKE brukes når du kjører. Bruk av denne funksjonen kan føre til en ulykke. Sørg for at du følger denne advarselen. Mio tar ikke på seg NOE ansvar for dette. Ønsker du mer informasjon om å spille av musikk og video, kan du se i Bruksanvisning for programvare. Hvordan mottar jeg lyd gjennom høyttalerne i bilen? FM-overføring og MP3 er ikke tilgjengelig på alle modeller og er kun tilgjengelige i enkelte land. Mio-enheten kan settes til å overføre lyd ved en spesiell FM-frekvens som du deretter kan motta gjennom radioen i bilen. Dette betyr at du kan høre stemmeveiledninger for kartet, MP3-filer og videofiler klart og tydelig gjennom høyttalerne i bilen. Ønsker du mer informasjon om FM-overføring, kan du se i Bruksanvisning for programvare. 12

13 Referanse Hva er GPS? Global Positioning System (GPS) er tilgjengelig når som helst, gratis, og er nøyaktig innenfor 5 meter (15 fot). GPS-navigering gjøres mulig med et nettverk av satellitter som går i bane rundt jorden på omtrent km ( miles). Hver satellitt overfører en rekke signaler som tas i bruk av GPS-mottakere, som din Mio, for å finne en nøyaktig posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan registrere signaler fra opptil 12 satellitter om gangen, er kun fire signaler nødvendig for en posisjon eller "GPS fastpunkt" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystem i kjøretøy. Hvordan mottar min Mio GPS-signaler? Din Mio mottar GPS-signaler via den innebygde GPS-antennen. For å garantere optimal GPS-signalstyrke, må du bruke Mio utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og det må være en uhindret utsikt til himmelen. GPS-mottak påvirkes vanligvis ikke av vær, men svært kraftig regn eller snø kan ha en negativ innvirkning på mottaket. Ta vare på Mio-enheten din God vedlikehold og pleie av Mio-enheten vil sørge for problemfri operasjon og redusere risikoen for skade: Hold Mio vekk fra overdrevent fukt og ekstreme temperaturer. Ikke utsett Mio for direkte sollys eller sterkt ultrafiolett lys for lengre tidsperioder. Ikke plasser noe på toppen av enheten, eller slipp elementer på toppen av Mio. Ikke slipp Mio eller utsett den for alvorlig støt. Ikke utsett Mio for plutselig og alvorlige temperaturendringer. Denne kan forårsake oppbygninger av fukt på innsiden av enheten som kan skade Mio. Hvis Mio blir ut satt for fukt la den tørke helt ut. Skjermoverflaten blir lett skrapet opp. Unngå berøring av overflaten med skarpe objekter. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper. Aldri rengjør Mio-enhetne mens den er slått på. Bruk en myk, lintfri klut for å tørke av skjermen og utsiden av Mio-enheten. Ikke bruk papirlommetørkler for å vaske av skjermen. Ikke demonter, reparer eller gjør noen endringer til Mio-enheten. Demontering, endring eller noen forsøk på reparasjon kan skade Mio-enheten og føre til personskade eller skade på eiendom, og vil annullere garantien. Du må ikke oppbevare eller bære brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rom som enheten, dens deler eller tilbehør. 13

14 Feilsøking Dersom du opplever et problem du ikke kan løse selv, kontakt forhandleren din for assistanse. Problem Strømmen kommer ikke på når batteriet brukes. Skjermen svarer tregt. Skjermen fryser. Skjermen er vanskelig å lese. Kan ikke etablere en forbindelse med en datamaskin. Løsning Gjenværende batteristrøm er for lav for å betjene Mio-enheten. Lad opp batteriet med billaderen, hjemmeladeren (selges separat) eller USB-kabel, og prøv igjen. Gjenværende batteristrøm er for lav for å betjene Mio-enheten. Dersom problemet vedstår, tilbakestill Mio. Tilbakestill Mio. Øk skjermlysstyrken. Sørg for at Mio og datamaskinen er begge skrudd på før du prøver å opprette en tilkobling. Sørg for at kabelen er sikkert koblet til USB-porten på din stasjonære PC og på Mio. Koble USB-kabelen direkte til datamaskinen, ikke en USB-hub. Tilbakestill Mio før du kobler til USB-kabelen. Koble alltid fra Mio før du starter om din stasjonære PC. 14

15 Mer informasjon Online støtte For 24/7 hjelp og støtte med Mio-produkter, besøk vår tekniske støtteside på our: Registrer din Mio med MioClub For å rapportere et produkt som ikke fungerer eller snakk med et medlem av vårt tekniske støttetema, registrer Mio på MioClub for å få tak i telefonnummer til støtteteamet for din region. Fraskrivelse Mio har en policy for pågående utvikling. Mio forbeholder seg retten til å gjøre endringer og forbedringer til noen av produktene som er beskrevet i dette dokumentet uten skriftlig forvarsel. Mio garanterer ikke at dette dokumentet er uten feil. Skjermbildene og andre presentasjonene som vises i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske skjermene og presentasjonene i det faktiske produktet. Alle slike forskjeller er mindre og det faktiske produktet vil levere den beskrevne funksjonen slik den er presentert i bruksanvisningen. Overensstemmelse ADVARSEL: Dette produktet, emballasjen og komponentene inneholder kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller reproduksjonsskader. Denne merknaden er oppgitt i henhold til Californias erklæring 65. For juridiske identifikasjonsformål: Moov/Navman Spirit 300-serien er tildelt et modellnummer på N223. Moov/Navman Spirit 500-serien er tildelt et modellnummer på N224. Moov/Navman Spirit 500-serien er tildelt et modellnummer på N224. Produsenten er ikke ansvarlig for noen forstyrrelser, for eksempel fra radio og TV, som oppstår som følge av uautoriserte endringer på utstyret. Slike endringer kan føre til at brukerens rett til å anvende utstyret oppheves. Etiketter plassert på utsiden av Mio indikerer reguleringene din modell er i overensstemmelse med. Sjekk disse etikettene på din enhet og referer til korresponderende kunngjøring i dette kapittelet. Noen merknader gjelder kun for spesifikke modeller. Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EC), det Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) og Low Voltage Directive (2006/95/EC) - utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og service; Del 1: Felles tekniske krav. EN : (Bluetooth og FM-overfører): Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrum (ERM); Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioutstyr og tjenester; Del 9: Spesifikke vilkår for trådløse mikrofoner, Radiofrekvens (RF) lydlinkutstyr, trådløs lydog overvåkningsutstyr for bruk i øret. EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og tjenester; Del 17: Spesifikke forhold for 2,4 GHz bredbånd overføringssystem og 5 GHz høyprestasjons RLAN-utstyr. EN (Bluetooth): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Bredbåndoverføringssystem; Dataoverføringsutstyr som bruker 2,4 GHz ISM-bpndet og bruker spredt spektrum modalitetsteknikker; Harmonisert EN dekker viktige krav under artikkel 3.2 ir&tte-direktivet. EN (FM-overfører): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Trådløs lydenheter i rekkevidden 25 MHz til 2000 MHz; Del 2: Harmonisert EN dekker viktige krav under artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet. EN 55022: Karakteristikk for radioforstyrrelse EN 55024: Karakteristikk for immunitet EN : Grenser for oversvingningsutstråling EN : Begrensninger for spenningsveksling og flimring i lav-spennings forsyningsnett IEC :2001: Produktsikkerhet Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. Samsvarserklæring Mio Technology erklærer herved at dette N223/N224/N225/N229 samsvarer med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Produkter med FM-overføring kan betjenes i følgende land: 15

16 AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK FM-overføreren er ikke tillatt ved lov i Kypros, Frankrike og Hellas. Slå av FM-overføreren i disse områdene. Programvaren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. Programvaren bruker modifiserte versjoner av Minimal XML Library, Flickr Library og Python Library Bibliotekene og deres bruk dekkes av GNU Lesser General Public License (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Modifisert kildekode er tilgjengelig fra følgende URL-adresser: Minimal XML Library: Flickr Library: Python Library: Copyright 2009 MiTAC International Corporation. Mio er enten et registrert varemerke eller et varemerke for MiTAC International Corporation og brukes under lisens fra Mio Technology Limited. Med enerett. Programvaren inneholder eiendomsberettiget informasjon for International Corporation; det leveres under en lisensavtale som inneholder restriksjoner om bruk og ansvarsfraskrivelse, og er også beskyttet av åndsverkloven. Omvendt konstruksjon av programvaren er forbudt. Ingen deler av denne utgivelsen kan bli gjenprodusert, lagret i et gjenfinningssystem, eller overføres, i noe slags format eller på noen slags måte, elektronisk, handelsmessig, som fotokopi, opptak eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse av Mio. Back-On-Track, Drive-Away, Slide Touch, MioMore Desktop, Mio Spirit, Navman Spirit og Turn-by-Turn er enten registrerte varemerker eller varemerker for MiTAC International Corporation og brukes under lisens av Mio Technology Limited. Med enerett. Microsoft, Windows, Windows Vista og Internet Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Med enerett Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, MSN, og MSN-logoen er varemerker for Microsoft-gruppen. Navnet og logoet til Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Mio Technology Limited skjer under lisens. Location Identifiers 2005 International Air Transport Association. POI Data 2007 InfoUSA. Alle andre varemerker og registreringer tilhører sine respektive eiere. Revisjon: R01 (8/2009) 16

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov/Navman Spirit-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. ii Innholdsfortegnelse

Detaljer

Moov V-serien. Bruksanvisning for MioMore Desktop

Moov V-serien. Bruksanvisning for MioMore Desktop Moov V-serien Bruksanvisning for MioMore Desktop Innhold Velkommen... 4 Hva er MioMore Desktop?... 5 Hvordan installerer jeg MioMore Desktop på min datamaskin?... 6 MioMore Desktop Meny... 8 Generelle

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Sette inn et minnekort

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut.

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Før du starter 4 Inkludert i leveransen 4 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Komme i gang 8 Lading 8 Riktig bruk

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 106

Brukerhåndbok Nokia 106 Brukerhåndbok Nokia 106 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 106 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Gjør telefonen klar 4 Lade batteriet 5 Låse tastene 6 Grunnleggende 7 Utforske

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT-45531-031 MAT-45531-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023435-031

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer