Yrkesopplæringsnemnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesopplæringsnemnda"

Transkript

1 Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: kl.: (Lunsj kl ) Forfall meldes snarest til tlf eller tlf Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK REFERATER Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda /11 11/2218 STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK /11 11/5896 YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN ORIENTERINGER NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER v/paal Morken Andersen YRKESRETTING AV FELLESFAGENE v/paal Morken Andersen STATUS OPPNEVNING AV PRØVENEMNDER v/simon Rostgaard FORMIDLING TIL LÆREPLASS INNTAK VIDEREGÅENDE SKOLE v/ Turid Borud, Hans Skjøthaug og Kasper Tøstiengen STATUS TILTAKSPAKKEN v/turid Borud FOU-PROSJEKT I REGI AV KS v/arild Sørum Stana REFERAT FRA NASJONAL OPPLÆRINGSKONFERANSE 2011 v/turid Borud ØKONOMIPLAN v/turid Borud EVENTUELT

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Inger Masdal SAK 9/11 STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/11 Yrkesopplæringsnemnda /11 Yrkesopplæringsnemnda /11 Yrkesopplæringsnemnda Forslag til vedtak: 1. Fylkessjefen for videregående opplæring skal prioritere å ha årlige dialogmøter med daglige ledere og styreledere i opplæringskontor med adresse i Hedmark. 2. Fylkessjefen for videregående opplæring skal ha oppfølgingsmøter med alle selvstendige lærebedrifter med lærekontrakt. Bedrifter med 1. års lærlinger prioriteres. 3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene. 4. Faglige ledere og instruktører i lærebedrifter i Hedmark skal ha kompetanse minimum på nivå med Modul A-kurset som tilbys av fylkeskommunen. Hamar, Tore Gregersen fylkessjef Videregående opplæring

6 Sak 9/11 K O R T U T G A V E STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Lærebedriften skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger og lærekandidater (Opplæringslova 4-7). Fylkessjefen for videregående opplæring la til rette for at bedriftene kunne rapportere elektronisk om opplæringen i 2010 innen utgangen av januar I denne saken oppsummeres tilbakemeldingene fra bedrifter og opplæringskontor etter oppfølgingsmøter i løpet av våren Det har vært oppfølgingsmøter i 110 selvstendige lærebedrifter og 21 opplæringskontor. Hensikten med oppfølgingen er å sikre at lærlinger og lærekandidater får opplæring som er i samsvar med opplæringslov og forskrift. S A K S U T R E D N I N G: STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Innledning Lærebedriften skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger og lærekandidater (Opplæringslova 4-7). Fylkessjefen for videregående opplæring la til rette for at bedriftene kunne rapportere elektronisk om opplæringen i 2010 innen utgangen av januar I denne saken oppsummeres tilbakemeldingene fra bedrifter og opplæringskontor etter oppfølgingsmøter i løpet av våren Utredning 1. januar 2011 var det 1040 løpende lærekontrakter i Hedmark, hvorav 719 kontrakter var med et opplæringskontor. Alle lærebedrifter i Hedmark med løpende kontrakter ble i begynnelsen av januar 2011 bedt om å rapportere om opplæringen foregående år. Nær halvparten rapporterte elektronisk. Ca 30 benyttet anledningen til svare på papir. Uavhengig av om bedriften rapporterte innen fristen, avtalte fylkessjefen for videregående opplæring oppfølgingsmøter med alle bedrifter og opplæringskontor innen 15. juni I alt 110 selvstendige lærebedrifter ble besøkt av fagansvarlig. Avdelingsleder og fagansvarlig hadde 21 dialogmøter med opplæringskontor. Hensikten med oppfølgingen er å sikre at lærlinger og lærekandidater får opplæring som er i samsvar med opplæringslov og forskrift. Drøfting Alle de 21 opplæringskontorene hvor det har vært avholdt dialogmøter, tilfredsstiller kravene i opplæringslova. En utfordring for mange av kontorene er å ha tett nok kontakt med medlemsbedriftene for å ha god oversikt over alle læreløp de har ansvaret for. Interne planer er ikke alltid tilpasset forholdene i medlemsbedriftene. Det er fortsatt behov for å ha årlige dialogmøter med daglige ledere og styreledere i opplæringskontor med adresse i Hedmark. Det er fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret har adresse, som i utgangspunktet skal følge opp

7 Sak 9/11 opplæringskontor. Men det kan være aktuelt å ha dialogmøter også med opplæringskontor i andre fylker, som har lærekontrakter i Hedmark. I 2011 er det avviklet 110 oppfølgingsbesøk i selvstendige lærebedrifter. Fylkessjefen for videregående opplæring ser det som svært viktig at disse bedriftene blir fulgt opp det første året med nye lærlinger. Ettersom det ikke blir brukt ressurser på oppstartsamlinger med nye lærlinger i selvstendige lærebedrifter, er dette den eneste kontakten bedrift og lærling har med fylkeskommunen utenom kontraktskrivingen. Flere av de store kommunene fungerer mer som egne opplæringskontor enn selvstendige lærebedrifter. Fylkessjefen for videregående opplæring vurderer derfor å ha årlige dialogmøter med disse. Det kan vurderes om oppfølgingen av lærebedrifter skal skje spredt ut over hele året, og at bedrifter med spesielle behov for oppfølging prioriteres. Status for opplæring i bedrift i Hedmark 2010 Opplæringskontor Det er avholdt dialogmøter med 21 opplæringskontor (daglig leder) i perioden 1. mars til 15. juni For alle disse er konklusjonen at de oppfyller kravene i opplæringsloven, og ikke trenger oppfølging ut over det som er gjort. Styreleder i opplæringskontorene deltok i rundt halvparten av møtene. Fra fylkeskommunen møtte avdelingssjef for Fag- og yrkesopplæring og en av fem fagansvarlige. Opplæringskontorene fikk tilsendt sjekkliste på forhånd med oversikt over temaene som ville bli berørt (se vedlegg). De seks opplæringskontorene som det ikke var ressurser til å følge opp i år, har adresse i Oslo, Lillestrøm, Drammen eller Gjøvik, og har til sammen ni lærlinger i Hedmark. Temaer på dialogmøtene : Opplæringskontoret og medlemsbedriftene Faglig leders kompetanse System for kvalitetssikring Interne planer og halvårlige vurderingssamtaler Samarbeid med skoler om Prosjekt til fordypning Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 112 kontrakter Fag: Helsearbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Hestefaget, Ambulansefaget, Dataelektroniker, Institusjonskokk, Kokk, IKT-servicefaget, Feier. Gode arbeidshefter og interne planer, ryddige systemer. Fagkonsulenter som er ansatt i opplæringskontoret besøker medlemsbedriftene to ganger i året. Kontoret arbeider med en avtaletekst som avklarer roller og ansvar. Avtalen skal skrives under av medlemsbedriftene. Det er en stor utfordring for opplæringskontoret at medlemsbedriftene, og dermed fagene, er svært forskjellige. Prosjekt til fordypning (PTF): Kontoret gjennomfører et prosjekt finansiert av

8 Sak 9/11 tiltaksmidler. De kan ha en mer aktiv rolle i PTF gjennom motivasjon av medlemsbedrifter og bruk av partnerskapsavtaler for å forbedre samarbeidet med skolene. 149 kontrakter Bilbransjens opplæringskontor i Hedmark Fag: Bilfaget lette kjøretøy, Bilfaget tunge kjøretøy, Billakkerer, Bilskade, Dataelektroniker, Hjulutrustning, Kulde- og varmepumpemontør, Landbruksmaskinmekaniker, Motorsykkelfaget, Reservedelsfaget, Salgsfaget. God systematikk og tett oppfølging. Lærlingene fører opplæringsbok. Følges opp av faglig leder med møter hver 3.måned. Godt samarbeid mellom faglige ledere/instruktører. Forbedringsområde: Opplæringskontoret kan bruke mer tid med bedrift og lærling, og kan vektlegge praktiske prøver for lærlingene hvert halvår. Prosjekt til fordypning: Opplæringskontoret mener at det beste er at skoler og medlemsbedrifter samarbeider direkte. De etterlyser mer praksis for elevene. 15 kontrakter Traktorbransjens opplæringskontor Fag: Landbruksmaskinmekanikerfaget Daglig leder fungerer som faglig leder for alle sine lærlinger i ni fylker. Besøker medlemsbedriftene minst fire ganger pr år. Sikrer implementering av interne planer ved å holde kurs med grupper på rundt åtte lærlinger. Kontoret ønsker å foreslå representanter til prøvenemnda for perioden kontrakter BYGGOPP Hedmark og Oppland Fag: Tømrer, Asfaltfaget, Betongfaget. Opplæringskontoret har gode rutiner og kvalitetssikringen av opplæringen fungerer godt. De bruker elektronisk logg i kommunikasjon med lærlingene. Samarbeider med Oppland fylkeskommune om gjennomgående elektronisk dokumentasjon på Vg1, Vg2 og Vg3. Ønsker bedre samarbeid mellom opplæringskontorene. Prosjekt til fordypning: Opplæringskontorene ønsker å delta i fagfora som er opprettet innen hvert programområde. 49 kontrakter Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen Fag: Tømrer, Barne- og ungdomsarbeider, Billakkerer, Salgsfaget, Kontor- og administrasjon, Dataelektroniker, IKT-servicefaget, Bilfaget, lette kjøretøy, Sveisefaget, Betongfaget, Institusjonskokk, Tømrer, Maler, Helsearbeider. Kontoret har gode planer og prosedyrer som sikrer god opplæring. Krav til faglig leder om fagbrev eller ti års praksis, og at bedriften kan vise at de har arbeid/oppdrag nok til å oppfylle læreplanen. Sikrer oppfølging av interne planer ved minst to besøk i medlemsbedriftene hvert år. Gjennomfører halvårsprøver med lærlingene. Arrangerer kurs i veiledning for egne medlemsbedrifter (halv dag), og ønsker å lage et felles kurs med fylkeskommunen høsten Kontoret har fullført et eget

9 Sak 9/11 prosjekt om PTF (Prosjekt til fordypning) med midler fra tiltakspakken De samarbeider godt med skolene i regionen. Påpeker at vurderingskriterier varierer mellom prøvenemndene. 1 kontrakt Lærlingekompaniet i Oslo Fag: Kokkfaget Dette møtet ble gjennomført som et oppfølgingsmøte med en selvstendig lærebedrift. Det vil si at opplæringskontoret og lærlingen var til stede sammen med faglig ansvarlig i Avdeling for fag- og yrkesopplæring. Fokuset i denne samtalen var på intern plan og underveisvurdering i bedriften. Opplæringskontoret har god systematikk i opplæringen med elektronisk opplæringsbok. De arrangerer samlinger og kurs for lærlingene, slik at alle kompetansemål blir oppfylt. 13 kontrakter Lærlingekompaniet Innlandet Fag: Kokk, servitør. Opplæringskontoret bruker elektronisk opplæringsbok, og er svært fornøyd med det. Gir god oversikt underveis i læreløpet. Tidligere har det vært flere hevinger i kontoret. Positivt at de har hatt bare én heving i Opplæringskontoret har én intern plan for alle medlemsbedrifter. Ny samarbeidsavtale med medlemsbedriftene er under utarbeidelse. Vurderer blant annet å kreve at faglig leder deltar på bransjekurs i samarbeid med fylkeskommunen. Prosjekt til fordypning: Kontoret har partnerskapsavtale med Storhamar videregående skole. Mener det er vanskelig å pålegge medlemsbedriftene et felles opplegg. Har hatt stort utbytte av å delta i faget Mat og Helse i ungdomsskolen. Matbransjens opplæringskontor Hedmark og Oppland 34 kontrakter Fag: Automatiseringsfaget, Industriell matproduksjon, Butikkslakter, Industrimekaniker, Kjøttskjærer, Slakter. Dette kontoret har en systematisk og god oppfølging av lærlingene. Gode rutiner for introduksjon, underveisvurdering og samtaler. Tett og godt samspill mellom kontoret og medlemsbedriftene. Bransjen er opptatt av fagopplæring, og har latt 25 faglige ledere og instruktører delta på fem dagers kurs arrangert av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. 34 kontrakter OKAB region Øst Fag: Skogfaget, Anleggsmaskinfører. Elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon med lærlingene. Felles system for OKAB over hele landet. Opplæringskontoret deltar på alle halvårlige vurderingssamtaler sammen med lærlingens faglige leder. Kontoret har ingen spesiell rolle i forbindelse med Prosjekt til fordypning.

10 Sak 9/11 96 kontrakter Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark Fag: Elektriker, Telekommunikasjonsmontør, Dataelektroniker, Tavlemontør. Dokumenter fra opplæringskontoret utgjør en viktig del av kommunikasjonen med medlemsbedriftene. Vurderingssamtaler avvikles uten at kontoret er til stede. Lærlingene får delta på ukessamlinger med faglig innhold. Det utarbeides ikke egne interne planer for hver medlemsbedrift. Dette opplæringskontoret er en del av et nasjonalt nettverk med 35 opplæringskontor i elektrobransjen. All dokumentasjon er utarbeidet felles for bransjen. Prosjekt til fordypning: Fungerer svært bra. De prioriterer elever fra Vg2. Opplæringskontoret ønsker et tettere samarbeid med fylkeskommunen. 16 kontrakter Opplæringskontoret for forsvaret Fag: Fotograf, Kontor- og administrasjon, Anleggsmaskinmekaniker, IKT-servicefaget, Institusjonskokk, Bilfaget tunge kjøretøy, Ambulanse, Børsemaker. Det arbeides aktivt med kvalitetssikring av opplæringen i dette kontoret. Ingen kontrakter ble hevet siste år. Kontoret samarbeider med fylkeskommunen om grunnleggende innføring i fagopplæring for faglige ledere og instruktører. Det er obligatorisk for faglige ledere i kontoret å delta. Lærlingkoordinator deltar som regel i halvårlige vurderingssamtaler sammen med lærling og instruktør. Han bruker denne anledningen til å sikre at interne planer er på plass. Prosjekt til fordypning (PTF): Opplæringskontoret for forsvaret er aktive når det gjelder besøk på skolene. De har både gode og dårlige erfaringer i kontakt med skolene, og mener det er avgjørende at PTF er godt forankret hos skolens ledelse. 18 kontrakter Opplæringskontoret for frisørfag i Hedmark Fag: Frisørfaget Kontoret bruker elektronisk læringsplattform (OLK-web). Tett oppfølging av faglige ledere. Dokumentasjon på opplæringen skjer ved at faglig leder laster opp sin vurdering på OLK-web, slik at daglig leder i kontoret kan følge med i læreløpet. Lærling, faglig leder og ansvarlig leder signerer på vurderingene. Kontakt med medlemsbedrifter: Kontoret følger opp digitalt annenhver måned, og er med på én halvtårssamtale pr. lærling i løpet av læretiden. I tillegg mye kontakt pr. telefon. Svært mange fra denne bransjen, inkludert leder av opplæringskontoret, har deltatt på kurs (Modul A, B, C). Prosjekt til fordypning (PTF): Kontoret vil gi eksempler på konkrete arbeidsoppgaver i medlemsbedriftene for elever i PTF. 8 kontrakter Fag: Hestefaget Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget Kontoret besøker medlemsbedriftene fire ganger pr. år. I tillegg mye telefonkontakt. Kontoret har problemer med å rekruttere medlemsbedrifter til å gå på kurs. Interne planer og rutiner på plass.

11 Sak 9/11 Halvårssamtaler gjennomføres med opplæringskontoret, faglig leder og lærling til stede. Kontoret har ingen spesiell rolle i forbindelse med Prosjekt til fordypning. Opplæringskontoret for industribedrifter, Østlandet 9 kontrakter Fag: Platearbeider, Dataelektroniker, Industrimekaniker, Platearbeider, Automatiseringsfaget, Barne- og ungdomsarbeider, CNC-maskineringsfaget. Kontoret omorganiseres i Har nå to ansatte. Opplæringskontoret for lærlinger, Sykehuset Innlandet 23 kontrakter Fag: Helsearbeider, Ambulanse, Institusjonskokk Kommunikasjonen med medlemsbedriftene foregår ved besøk, e-post og felles samlinger for lærlinger. Opplæringskontoret gjennomgår intern plan, nådde mål og dokumentasjon av disse. Faglig leder er med på å utarbeide planer. Dokumentasjon på halvårsvurdering sendes til leder av kontoret, som følger opp eventuelle avvik. Kontoret mener de lykkes godt med samarbeidet mellom skole og bedrift. Det er opprettet eget fagforum for ambulansefaget. Opplæringskontoret besøker alle aktuelle skoler med informasjon om sine fag. De opplever en positiv holdning til utdanning gjennom lærlingeordningen. Et forbedringsområde er rutiner internt, blant annet revisjon av opplæringsbok for ambulansefaget. Opplæringskontoret for treindustri og byggevarehus 4 kontrakter Fag: Trelastfaget, Limtreproduksjon, Tømrer. Dialogen mellom opplæringskontoret og medlemsbedriftene foregår på faste tilbakemeldingspunkter, blant annet halvårssamtaler. De interne planene synliggjør tydelig sammenhengen mellom opplæring og kompetansemål. Kontoret ønsker å ha en fleksibel organisering med mye individuell tilrettelegging for medlemsbedriftene. Daglig leder har tett kommunikasjon med fylkeskommunen gjennom deltakelse i prosjekter, og som kursholder på Modul A. Prosjekt til fordypning: Kontoret ønsker å profilere treindustrien for rådgivere i ungdomsskolen, VGO, videregående skoler og andre opplæringskontorer. Opplæringskontoret for yrkestransport i Hedmark 23 kontrakter Fag: Yrkessjåfør Kontoret har tett oppfølging av lærlinger og bedrifter. De gjennomfører minimum seks møter med bedrift og lærling i løpet av læretida. Opplæringsbøkene er godt kvalitetssikret. Halvtårssamtaler gjennomføres med daglig leder i kontoret, faglig leder i bedrift/instruktør og lærlingen til stede.

12 Sak 9/11 Kontoret har et forbedringspotensial når det gjelder å systematisere informasjon om faglig lederes kompetanse, og å sørge for at alle faglige ledere er godkjent hos fylkeskommunen. Kontoret ser selv et behov for å bruke et elektronisk system for loggføring og dokumentasjon av opplæringen. 25 kontrakter Opplæringskontoret i elektro, Østlandet Fag: Energimontør, Energioperatør. Kontoret har et elektronisk system fro kommunikasjon og oppfølging av lærlinger. Her dokumenteres blant annet halvårssamtalen, hvor faglig leder og daglig leder av opplæringskontoret deltar sammen med lærlingen. Kontoret holder egne kurs (delvis faglige) for faglige ledere og instruktører. Kontoret har ingen spesiell rolle i forbindelse med Prosjekt til fordypning. ORHO, Opplæringskontoret for rørfag, Hedmark og Oppland 25 kontrakter Fag: Rørlegger Opplæringskontoret har gode rutiner og kvalitetssikring av opplæringen. Faglige ledere i medlemsbedriftene skal ha fagbrev/mesterbrev, og er ofte leder av bedriften. Kontoret bruker elektronisk logg for lærlingene, og tilbyr faglige kurs. ORHO lager alle interne planer for medlemsbedriftene, og er med på halvårlige vurderingssamtaler. Kontoret samarbeider med de relevante videregående skolene om å finne utplasseringsbedrifter. Det arbeides i bransjen med å få til en felles prøvestasjon for Hedmark og Oppland. Tresenter Øst, Opplæringskontor for trefag, Hedmark 25 kontrakter Fag: Trevare-/bygginnredning, Tømrer, Møbelsnekker, Murer, Møbeltapetserer. Kontoret har gode systemer og rutiner. Lærlingene fører elektronisk logg. Interne planer lages av Tresenter Øst. Sammen med faglig leder tilpasses planene gjennom at kontoret tydeliggjør sammenhengen mellom kompetansemål og praksis i bedriftene. Opplæringskontoret deltar på halvårlige vurderingssamtaler. Prosjekt til fordypning: Kontoret fungerer som koordinator mellom skole og medlemsbedrifter, spesielt i forhold til Elverum videregående skole. 1 kontrakt Raise Fag: Frisørfaget Kontoret har en opplæringsperm som danner grunnlag for systematisk opplæring. De har egne kurs for faglige ledere. Kommunikasjonen mellom Raise i Oslo og medlemsbedriftene foregår ved at daglig leder i opplæringskontoret og regionsjef for frisørsalongene har kontakt, og stiller krav til bedriften. Opplæringen for faglig leder og lærling i kvalitetssystemet foregår i Oslo, og det er

13 Sak 9/11 frivillig å delta. Opplæringskontoret mener selv de har et forbedringspotensial når det gjelder kontakten med salongen i Hamar. Oppfølgingen av ny faglig leder skal vektlegges. Tidligere har det vært mange hevinger av kontrakter i salongen på Hamar. Faglig leder er nøkkelpersonen for å kvalitetssikre opplæringen. Den lave gjennomføringsgraden hos salongen må bedres. Fylkeskommunen vil fortsette å komme på årlig besøk i medlemsbedriften på Hamar. Selvstendige lærebedrifter Lærebedrifter utenom opplæringskontor har i løpet av våren 2011 fått invitasjon til oppfølgingsmøte fra fagansvarlig i Avdeling for fag- og yrkesopplæring. Temaene for møtene har vært (se vedlagte sjekkliste): Faglig leders rolle. Bedriftens interne plan(er) basert på læreplanen for faget/fagene. Underveisvurdering og tilbakemelding til lærlingen/lærekandidaten. Bedriftens opplegg for halvårlige vurderingssamtaler. Kompetanseheving av faglig leder/instruktører? Fylkeskommunens kurstilbud. Bedriftens samarbeid med videregående skoler om Prosjekt til fordypning. Til sammen 110 besøk er gjennomført. Av disse har 92 lærebedrifter status OK, mens 10 skal følges opp videre, fordi de mangler interne planer eller andre rutiner for å tilfredsstille krav i opplæringslova. Disse bedriftene har lærlinger i følgende fag: Tømrer, frisør, salgsfaget, dataelektroniker, platearbeider og kulde-/varmepumpemontør. De øvrige 8 bedriftene som har status Følges opp kan ha planer og rutiner på plass, men det har ikke vært tid til å avholde oppfølgingsmøter ennå. Oppfølging av store kommuner Store kommuner som ikke er medlem i opplæringskontor blir fulgt opp spesielt. Her kan det være utfordringer blant annet knyttet til rollen som faglig leder. Vi startet med dette i fjor, og har fulgt opp på samme måte i år. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten ble invitert til to møter: Ett med administrasjonen som koordinerer lærlingordningen (ofte Personalavdelingen), og ett møte med instruktører og lærlinger på de enkelte virksomhetene. I møtet med administrasjonen var systemet for opplæring hovedtema. Roller og ansvar ble klarlagt. På møtene i virksomhetene ble det fokusert på detaljer som angår læreløpet eller enkeltindivider. I kommunene Stor-Elvdal, Våler og Åsnes, som også står utenfor opplæringskontor, er det avholdt ett møte. Til disse møtene kom administrasjon, instruktør og lærling sammen. Det er stor variasjon mellom kommunene i hvordan de organiserer opplæringen og ansvarsfordelingen. Flere kommuner utvikler nå egne prosedyrer for oppfølging av lærlinger, som del av sitt system for internkontroll. I hovedsak blir lærlingene godt fulgt opp av instruktørene ute i virksomhetene. Men kommunikasjonen med administrasjonen er varierende, og dermed kan eventuelle problemer i læreløpet unngå å bli fanget opp i tide. Dette kan også gjøre instruktørrollen ekstra krevende.

14 Sak 9/11

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud SAK 10/11 YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/11 Yrkesopplæringsnemnda Forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda anbefaler at Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark har følgende sammensetning for neste fylkestingsperiode: 2 representanter fra LO 1 representant fra NHO 1 representant fra KS 2 politikere 1 representant fra lærlinger/lærekandidater Følgende innkalles som observatører, med tale- og forslagsrett, til møtene i Yrkesopplæringsnemnda: 1 representant fra NHO 1 representant fra NAV 1 representant fra lærerorganisasjonene 1 representant fra øvrige arbeidstakerorganisasjoner 1 representant for lærlinger/lærekandidater 1 representant for elever Hamar, Tore Gregersen

16 Sak 10/11 fylkessjef Videregående opplæring S A K S U T R E D N I N G: YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN INNLEDNING Det skal for perioden velges ny yrkesopplæringsnemnd i Hedmark. Opplæringslovens 12-3 om sammensetning av Yrkesopplæringsnemnda lyder slik: Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval Fylkeskommunen nemner opp yrkesopplæringsnemnd med oppgåver etter 4-3, 12-3 og Nemnda skal ha medlemmer med personlege varamedlemmer som til saman skal ha brei innsikt i heile fag- og yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsetjingsspørsmål. Det skal i alle høve nemnast opp medlemmer frå partane i arbeidslivet etter forslag frå arbeidstakarorganisasjonane og etter forslag frå arbeidsgivarorganisasjonane. Partane i arbeidslivet skal ha fleirtal i nemnda. Dessutan skal det nemnast opp minst éin representant for elevar, lærlingar eller lærekandidatar etter forslag frå organisasjonar eller organ som representerer desse. Fylkeskommunen kan be lærarorganisasjonane om forslag til medlemmer i nemnda. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. Funksjonstida til nemnda er den same som for fylkestinget. Representantane for elevane, lærlingane og lærekandidatane blir oppnemnde for to år om gongen. Fylkeskommunen skal førebu dei sakene nemnda skal behandle. Departementet kan gi nærmare forskrifter om arbeidet i nemnda. Nemnda skal nemne opp eit rådgivande yrkesutval for kvart av faga eller fagområda, eller nytte prøvenemnda som yrkesutval. Departementet kan gi forskrifter om samansetjinga av og verksemda til yrkesutvala. Kommunelova 14 nr. 1 bokstav a gjeld ikkje for oppnemning av medlemmer til yrkesopplæringsnemnda. Lovendringen fra betyr at det er fylkestinget som bestemmer antall medlemmer og hvilke grupper som skal være representert. De bindingene som ligger i lovteksten er at arbeidslivets parter skal ha flertall i nemnda og at det skal være minst en representant for elever, lærlinger og lærekandidater. Opplæringslovens 12-4 Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda

17 Sak 10/11 Yrkesopplæringsnemnda skal fremje behov hos og synspunkt frå arbeidslivet overfor fylkeskommunane. Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter 4-8 er pliktig til å leggje fram for nemnda. Dette gjeld mellom anna saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av heile fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal særleg - fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa - vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa - vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa - vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast - vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mogleg dimensjonering av den vidaregåande opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samband med den årlege fastsetjinga av tilbod. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivinga om fag- og yrkesopplæring blir best mogleg, og foreslå tiltak der ho finn det nødvendig. Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om korleis utvikling av fag- og yrkesopplæringa og samhandling mellom skolar og bedrifter kan medverke til regional utvikling, mellom anna utvikling av nye verksemder og arbeidsplassar. Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjere den faglege vurderinga av bedrifter eller til å utføre andre oppgåver som etter lov eller forskrift er lagde til yrkesopplæringsnemnda. UTREDNING Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark har følgende sammensetning for inneværende fylkestingsperiode: 2 representanter fra LO 1 representant fra NHO 1 representant fra KS 2 politikere 1 representant fra lærlinger/lærekandidater

18 Sak 10/11 Følgende innkalles som observatører, med tale- og forslagsrett, til møtene i Yrkesopplæringsnemnda: 1 representant fra NHO 1 representant fra lærerorganisasjonene 1 representant fra øvrige arbeidstakerorganisasjoner 1 representant for lærlinger/lærekandidater 1 representant for elever DRØFTING Dagens sammensetning av Yrkesopplæringsnemnda og praksisen med å innkalle observatører synes å fungere godt. Økt fokus på det fireårige løpet og på sammenhengen og samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er viktig for å øke gjennomføringen i videregående skole. De ansatte i skolen har gjennom observatørordningen hatt sin representant med i drøftingene i nemda. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv og yrkesopplæringsnemndas rolle for medvirkning til regional utvikling, blant annet utvikling av nye bedrifter, arbeidsplasser og læreplasser. NAV foreslåes derfor som observatør i yrkesopplæringsnemnda for perioden Det er viktig å ha en elevrepresentant i møtene, samtidig som det er hensiktsmessig at det er to representanter for lærlinger/lærekandidater til stede på møtene. Begrunnelsen for dette er at det skaper større trygghet for lærlingene/lærekandidatene når det er to til stede, samtidig som det gir mulighet for å dekke en større bredde i yrkesfagene. Ut fra dette videreføres dagens sammensetning av Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark.

3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene.

3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene. Saknr. 11/2218-2 Ark.nr. Saksbehandler: Inger Masdal STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkessjefen for videregående opplæring

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN Saknr. 11/5896-4 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN 2012-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel (Turisthotelv. 6 - Lillehammer) Dato: 20.10.2010 kl. : 0900-1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden Saknr. 13/258-2 Saksbehandler: Inger Masdal Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden 2012-2015 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget oppnevner yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 03.03.2011 Kl: kl. 0900-1215 Til stede: Gerd Kjølstad Olav Lund Hege Søberg Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Bjørg Setså Forfall:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 25.06.2013 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etasje Dato: 16.06.2016 Kl 09:00-13:15 Til stede: Helene H Skeibrok (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 Kl 09:00-14:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Rudi Syversen (lærerorganisasjonene) Gunn Randi

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: TINE Brumunddal adresse: Strandsagveien 1B - Brumunddal Dato: 09.10.2014 Kl 09:00-14:30 Til stede: Hege Søberg (LO) - leder Torbjørn Dybsand (LO) Christl Kvam (NHO) Trond Lesjø (KS) Tone

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014 ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Som en del av Buskerud Fylkeskommune sitt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten, skal lærebedriftene årlig

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 04.12.2014 Kl 0900-1345 Til stede: Hege S.Søberg (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Inger Oddrun Sverkmo (KS) - deltok fra kl. 1230 Bjørn Engevold

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSPROTOKOLL Sak nr. 06/142 Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Trysil videregående skole Dato: 16.03.2017 Kl. 09:30-14:45 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok (LO) Hilde Kristin Holtesmo (KS) Fred Bakkejord (NHO) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Storsjøen - 1. etasje Dato: 29.01.2015 Kl 09:00-14:00 Til stede: Hege S. Søberg (LO) (leder) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Trond Lesjø (KS) deltok

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 18.06.2015 Kl 09:00-13:30 Til stede: Hege S. Søberg (LO) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Tonje Granmo (A) Tone Coucheron (uavhengig)

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Ringsaker videregående skole - Møterom C225 Dato: 01.06.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015 Dok.id.: 2.1.1.2.2.1 IOVLSP-S-Reglement for yrkesopplæringsnemnda i Troms Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 02.01.2017 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva.

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Næringsreisa 2016. Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg 28.09 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova 4-3, 4-8, 12-3 og

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ringsaker videregående skole Ringsaker videregående skole 750 elever 45 grupper 140 ansatte Studieretninger Allmennfag Yrkesfag Skolens lokalisering Brumunddal Moelv

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Trysil videregående skole Dato: 16.03.2017 Kl. 09:30-14:45 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok (LO) Hilde Kristin Holtesmo (KS) Fred Bakkejord (NHO) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen Om yrkesopplæringsnemnda Fylkestingets møte 17.2.2014 Knut Petter Torgersen Yrkesopplæringsnemnda er oppnevnt av fylkestinget og følger tingperioden. (OL 12-3) Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 kl. 09:00-14:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter særskilt

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Vinjeronden 5. etg. Dato: 12.03.2009 kl. : 1000 Lunsj kl. 1200 i fylkeshusets kantine Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 -

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

SOST og FVO-samling. Bårdshaug, mars -15

SOST og FVO-samling. Bårdshaug, mars -15 SOST og FVO-samling Bårdshaug,12.-13.mars -15 PROGRAM DAG 1 KL. 09-12: NAV, LO, NHO, STFK KL.12-13: Lunsj og innsjekk KL.13-16: Gruppearbeid/Cafedialog KL.16-17: Infotime ved Fagenheten Søkertall Hvordan

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER 7. MAI 2010 ERNST HOTELL WWW.VAF.NO UTDANNINGSAVDELINGEN, VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE PROGRAM VELKOMMEN OG LITT ORIENTERING. BRUK AV TILTAKSMIDLER KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: 08.09.2014 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Mai 2014 OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud;,Veiledningstjenesten,Akershus

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer