Yrkesopplæringsnemnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesopplæringsnemnda"

Transkript

1 Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: kl Lunsj kl Forfall meldes snarest til tlf eller tlf Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referater Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark VEDTAK 2/13 13/8272 Retningslinjer for bruk av opplæringskontrakt (OLK) 18 3/13 13/8228 Kvalitet i fagopplæringen -høring 21 Orienteringer Høring om obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen Studietur for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Formidling til læreplass pr Samfunnskontraktens målsetninger - status i Hedmark Gjennomføring av faget «Prosjekt til fordypning» i Hedmark Eventuelt

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Inger Masdal SAK 2/13 Retningslinjer for bruk av opplæringskontrakt (OLK) Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/13 Yrkesopplæringsnemnda Forslag til vedtak: 1. Lærekandidatordningen skal som hovedregel være del av et planlagt opplæringsløp, som starter med opplæringsavtale i skole. Hovedmodellen er fire års opplæring som fordeles mellom skole/ola (2 år) og opplæring i bedrift/olk (2 år). 2. Lærekandidater skal som hovedregel ha ungdomsrett når kontrakten skrives, og opplæringen i bedrift skal avsluttes med en kompetanseprøve. 3. Søkere til læreplass som har stryk i mer enn to fellesfag, får godkjent opplæringskontrakt ved oppstart av læreløpet. Hvis kandidaten får godkjent teori i løpet av læretiden, gjøres opplæringskontrakten om til lærekontrakt. Hamar, Tore Gregersen fylkessjef Videregående opplæring

4 Sak 2/13 K O R T U T G A V E Retningslinjer for bruk av opplæringskontrakt (OLK) Opplæringskontrakt (OLK) skrives for lærekandidat som går mot planlagt grunnkompetanse innen yrkesfag i videregående opplæring. Lærebedriftene og opplæringskontorene rekrutterer kandidater som det opprettes opplæringskontrakter (OLK) med. I tillegg registrer VGO årlig 25 søkere til opplæringskontrakt, men mange av disse får ikke tilbud. Lærekandidatene har en individuell opplæringsplan tilpasset eleven og bedriftens behov. Lengden på læretiden er mellom 6 måneder og 4 år, og mange kontrakter avsluttes uten at det avlegges kompetanseprøve. Lærekandidatordningen bør i større grad bli en del av et planlagt opplæringsløp der hovedmodellen er to år i skole med opplæringsavtale (OLA) og to år i bedrift med opplæringskontrakt (OLK). Ordningen bør fortrinnsvis gjelde ungdom med rett til videregående opplæring, og formidling av søkere til opplæringskontrakt bør være en del av den ordinære formidlingsprosessen. S A K S U T R E D N I N G: Innledning Pr 17. juni 2013 var det 83 løpende opplæringskontrakter med lærekandidater i Hedmark. En lærekandidat har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fagog svenneprøve ( 4.1 i opplæringsloven). Utredning Hovedmodellen for lærekandidater er to år i skole med opplæringsavtale (OLA) og to år med opplæringskontrakt (OLK) i bedrift. Høsten 2011 ble det inngått 55 OLA-kontrakter fordelt på 12 skoler. Fire av de elevene som hadde startdato på OLA-kontrakt høsten 2011 er søkere til opplæringskontrakt (OLK) våren Flere av lærekandidatene er voksne personer uten opplæringsrett og flere har full opplæring i bedrift (4år) uten relevant skolegang før inngåelse av opplæringskontrakt. Drøfting Dersom lærekandidatordningen var forbeholdt ungdom med rett til videregående opplæring, ville det bli en tydelig avgrensning mot opplæringskontrakter som fungerer som praksisplass for voksne som kan ta fagbrev etter 3.5 (praksiskandidatordningen). Selv om lærekandidatordningen forbeholdes de med ungdomsrett, kan den være fleksibel, slik intensjonen i lovverket er. Kandidater som vil endre målet fra grunnkompetanse til yrkeskompetanse, kan gjøre det ( 4-6 i opplæringslova). Det kan skje ved at en opplæringskontrakt endres underveis til lærekontrakt hvis forutsetningene er til stede. Søkere til læreplass, som mangler mer enn to fellesfag, eller som mangler programfag, er ikke kvalifisert til å få ordinær lærekontrakt. Likevel kan det være grunner til at en lærebedrift ønsker å opprette kontrakt med vedkommende. Hvis søkeren har ungdomsrett, kan det opprettes opplæringskontrakt. Kontrakten kan senere gjøres om til lærekontrakt dersom fagene er bestått, og opplæringsløpet kan avsluttes med fag-/svenneprøve.

5 Sak 2/13 Det kreves ingen sakkyndig vurdering ved inngåelse av OLK. For elever i alternativt Vg3 i skole, og som går mot grunnkompetanse, må det foreligge en sakkyndig vurdering.

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Inger Masdal SAK 3/13 Kvalitet i fagopplæringen -høring Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Yrkesopplæringsnemnda Forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda støtter Utdanningsdirektoratets forslag til system for kvalitetsvurdering i fagopplæringen. Trykte vedlegg: - Høringsnotat «Kvalitet i fagopplæringen» Hamar, Tore Gregersen fylkessjef Videregående opplæring

7 Sak 3/13 K O R T U T G A V E Kvalitet i fagopplæringen -høring Utdanningsdirektoratet har lagt ut dokumentet «Kvalitet i fagopplæringen» til høring (se vedlegg). Direktoratet ønsker innspill innen 15. august Utviklingen og beskrivelsen av systemet er gjort gjennom dialog i partssamarbeidet (SRY og Faglige råd). Dette skal være et verktøy for å vurdere og analysere tilstanden, slik at kvaliteten i fagopplæring forbedres. I tillegg skal man kunne vurdere om kravene i loven og forskriftene blir fulgt opp. Målgruppen for systemet er alle som har ansvar for kvalitet i fagopplæringen. Gjennom opplæringslovens har skoleeier et ekstra ansvar. S A K S U T R E D N I N G: Kvalitet i fagopplæringen -høring Hva er nytt? 1: Innføring av kvalitetshjulet som et bærende element i alt kvalitetsarbeidet i fagopplæringen på alle nivå. 2: Mer oppmerksomhet på kvalitetsarbeidet i fagopplæringen. 3: Forbedring av lærling- og instruktørundersøkelsen. Tolv kvalitetsområder Utdanningsdirektoratet har delt kvalitetsvurderingen inn i 12 områder (tabell 2, side 15). Et kvalitetsområde omfatter forhold som kan påvirke kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen. Hensikten med å dele opp på denne måten er å gjøre arbeidet mer oversiktlig. I stedet for å forsøke å identifisere og å gjøre noe med alt, mener Utdanningsdirektoratet at man kan arbeide med ett eller noen områder om gangen. Hvert kvalitetsområde kan vurderes ved hjelp av indikatorer eller ved hjelp av et eget vurderingsverktøy. De 12 områdene er: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygning og organisering Læreplan for fag Dimensjonering Lærerkompetanse Instruktørkompetanse Skolefakta Lærebedriftsfakta Lokalt arbeid med læreplaner Læringsprosessen Læringsutbytte Relevant kompetanse for arbeidslivet

8 Sak 3/13 Deler av systemet for kvalitetsvurdering er allerede i bruk, men Utdanningsdirektoratet mener det kommer til å ta mange år før man kan si at vi har alle deler på plass i Norge. Dette er kjennetegn på at systemet er tatt fullt i bruk: -det er et godt nok statistikkgrunnlag -verktøyene brukes -systemet brukes -aktiviteter justeres ut fra relevant informasjon -kvalitetshjulet brukes. Utdanningsdirektoratet oppgir juni 2015 som planlagt tidspunkt for implementering av systemet.

9 Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus Dato: kl

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 13/2 13/8272 Retningslinjer for bruk av opplæringskontrakt (OLK) 13/3 13/8228 Kvalitet i fagopplæringen -høring

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: Kl Til stede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tonje Granmo Helge Thomassen Bjørn Engevold Bjørg Setså (nestleder ledet møtet) Observatører: Tone Skulstad Jon Bernt Hansen Patrick Justad - deltok del av møtet Forfall: Arild Sørum Stana - vararepresentant kunne ikke møte Frank Bjørneseth - i hans sted møtte Tonje Granmo Tone Coucheron - i hennes sted møtte Helge Thomassen Ida Marie Pedersen - meldt forfall Anette Lund

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Dessuten møtte: Turid Borud avdelingssjef avdeling for fag- og yrkesopplæring Kasper Tøstiengen avdelingssjef avdeling for inntak og tilbud Inger Masdal rådgiver VGO Cecilie Ruud Dangmann konsulent VGO Karl Einar Røste - konsulent VGO Hans Skjøthaug konsulent VGO Kristine Haugen lærling VGO Astrid Holm rådgiver - VGO

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold Referater Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark /1 13/3530 Lærekontrakter godkjennes innen 1 måned Orienteringer Søkertall til Vg1, Vg2 og Vg3/Vg4 påbygg Søkertall Vg3 Opplæring i bedrift Formidlingsprosessen 2013 Bruk av tiltaksmidler for å styrke fagopplæringen status Aksjon lærebedrift og Samfunnskontrakten videre samarbeid med partene Studietur for yrkesopplæringsnemnda i august 2013 Eventuelt

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Nestleder Hege Søberg ledet møtet. Følgende saker ble meldt under eventuelt: Forespørsel - presentasjon av statistikker v/christl Kvam TAF - Teknisk allmennfag v/bjørn Engevold Nasjonal opplæringskonferanse 2013 v/hege Søberg Innkalling og sakslisten godkjent. Referater Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Protokollen godkjent. SAK 1/13 Lærekontrakter godkjennes innen 1 måned Forslag til innstilling: Yrkesopplæringsnemnda tilrår at lærekontrakter/opplæringskontrakter i Hedmark skal godkjennes innen én måned etter at arbeidsforholdet startet. Lærekontrakter/opplæringskontrakter tilbakedateres ikke mer enn én måned. Behandling: Hege Søberg fremmet slikt forslag: Tillegg Læretilskudd utbetales fra gjeldende dato. Torbjørn Dybsand fremmet slikt forslag: Tillegg Det utarbeides et informasjonsskriv som presiserer gjeldende lovverk. Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. Forslaget fremmet av Hege Søberg falt med 5 stemmer mot 2 stemmer. Forslaget fremmet av Torbjørn Dybsand ble enstemmig bifalt. Vedtak: Yrkesopplæringsnemnda tilrår at lærekontrakter/opplæringskontrakter i Hedmark skal godkjennes innen én måned etter at arbeidsforholdet startet. Lærekontrakter/opplæringskontrakter tilbakedateres ikke mer enn én måned. Det utarbeides et informasjonsskriv som presiserer gjeldende lovverk.

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Orienteringer Søkertall til Vg1, Vg2 og Vg3/Vg4 påbygg Kasper Tøstiengen orienterte om søkertall pr Antall søkere til Vg1 fra eget fylke er Av disse søker 46,2% studieforberedende og 53,8% yrkesforberedende. Sammenlignet med talene for 2012, er det i 2013 en nedgang i antall søkere til Vg3 påbygg og en økning i antallet søkere til Vg4 påbygg. Høring om forskriftsendringer Inntak til videregående opplæring Christl Kvam viste til at høringen burde vært tatt opp i nemnda. Høringsfristen er Konklusjon: Yrkesopplæringsnemnda får tilsendt høringen pr. e-post. Nemndas arbeidsutvalg utarbeider et forslag når det gjelder innspill/uttalelse fra yrkesopplæringsnemnda til høringen. Forslaget sendes nemndas medlemmer. Søkertall Vg3 Opplæring i bedrift Hans Skjøthaug orienterte om søkertallene pr Formidlingsprosessen 2013 Karl Einar Røste orienterte om kurs for lærere vedrørende formidlingsprosessen og oppfølging av skolenes arbeid med Prosjekt til fordypning (PTF). Yrkesopplæringsnemnda presiserte viktigheten av arbeidet med styrking av formidlingen. Yrkesopplæringsnemnda ønsker en gjennomgang av føringene fylkeskommunen har gitt skolene for gjennomføringen av PTF i et senere møte i nemnda. Saken tas til orientering. Bruk av tiltaksmidler for å styrke fagopplæringen status Turid Borud orienterte om vedtaket i fylkesrådet i sak 23/13 «Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen i 2013». Saken tas til orientering. Aksjon lærebedrift og Samfunnskontrakten videre samarbeid med partene Turid Borud innledet til saken. Hun viste til at innspill til arbeidet med Samfunnskontrakten var tema i yrkesopplæringsnemnda Det var da enighet om at Samfunnskontrakten skulle følges opp på fylkes- og bransjenivå og at ambisjonen er å få til forpliktende avtaler med partene.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Hvordan dette skal følges opp og yrkesopplæringsnemndas rolle i arbeidet, ble tatt opp. Christl Kvam orienterte om arbeidet med Aksjon lærebedrift under denne saken. Konklusjon: Yrkesopplæringsnemnda anbefaler partene i yrkesopplæringsnemnda å følge opp arbeidet med Samfunnskontrakten. Yrkesopplæringsnemnda oppfordrer til at det innkalles til et møte mellom partene og fylkesrådet for å få avklart forventningene inn i en avtale. Studietur for yrkesopplæringsnemnda i august 2013 Turid Borud orienterte om status når det gjelder programmet for studieturen til Stavanger. Yrkesopplæringsnemnda hadde følgende innspill til tema/programmet: Gjennomføring TAF i Rogaland - Skolebesøk Konklusjon: Datoene for studieturen til Stavanger er Yrkesopplæringsnemnda ønsker at observatørene i nemnda deltar på studieturen. Eventuelt Forespørsel - presentasjon av statistikker Christl Kvam viste til presentasjonen av statistikker i dokumentet «Melding om kvalitet og aktivitet videregående opplæring - Oppland fylkeskommune» Hun tok opp at det ville være nyttig å få tilsvarende statistikker fra Hedmark fylkeskommune. Turid Borud viste til innholdet i «Tilstandsrapport for videregående opplæring i skoleåret Hedmark fylkeskommune» som ble behandlet i fylkestinget i mars Rapporten ble delt ut i møtet. Konklusjon: Yrkesopplæringsnemnda ønsker at innholdet av statistikker i framtidige tilstandsrapporter for videregående opplæring i Hedmark vurderes. TAF - Teknisk allmennfag Bjørn Engevold viste til at «Framtiden for TAF-opplæringen» kommer på høring. I den forbindelse tok han opp at Hedmark ikke har TAF-tilbud. Han fremmet forslag om at en ser på en ordning for en 4-årig utdanning på byggfag. Konklusjon: Saken tas opp i yrkesopplæringsnemnda når «Framtiden for TAF-opplæringen» kommer på høring.

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Nasjonal opplæringskonferanse 2013 Hege Søberg orienterte om at LO har sendt brev til Oslo kommune - Utdanningsetaten som arrangerer konferansen 23. og I brevet påklages det at årets arrangør bryter en tradisjon når det gjelder programmet og målgruppe og ønsker at konferansen tas tilbake som en yrkesopplæringsarena ved neste konferanse. Saken tas til orientering. Hamar, 20.mars 2013 Hege Søberg nestleder

18 Saknr. 13/ Saksbehandler: Inger Masdal Retningslinjer for bruk av opplæringskontrakt (OLK) Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Lærekandidatordningen skal som hovedregel være del av et planlagt opplæringsløp, som starter med opplæringsavtale i skole. Hovedmodellen er fire års opplæring som fordeles mellom skole/ola (2 år) og opplæring i bedrift/olk (2 år). 2. Lærekandidater skal som hovedregel ha ungdomsrett når kontrakten skrives, og opplæringen i bedrift skal avsluttes med en kompetanseprøve. 3. Søkere til læreplass som har stryk i mer enn to fellesfag, får godkjent opplæringskontrakt ved oppstart av læreløpet. Hvis kandidaten får godkjent teori i løpet av læretiden, gjøres opplæringskontrakten om til lærekontrakt. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Hamar, Tore Gregersen fylkessjef Videregående opplæring

19 K O R T U T G A V E Retningslinjer for bruk av opplæringskontrakt (OLK) Opplæringskontrakt (OLK) skrives for lærekandidat som går mot planlagt grunnkompetanse innen yrkesfag i videregående opplæring. Lærebedriftene og opplæringskontorene rekrutterer kandidater som det opprettes opplæringskontrakter (OLK) med. I tillegg registrer VGO årlig 25 søkere til opplæringskontrakt, men mange av disse får ikke tilbud. Lærekandidatene har en individuell opplæringsplan tilpasset eleven og bedriftens behov. Lengden på læretiden er mellom 6 måneder og 4 år, og mange kontrakter avsluttes uten at det avlegges kompetanseprøve. Lærekandidatordningen bør i større grad bli en del av et planlagt opplæringsløp der hovedmodellen er to år i skole med opplæringsavtale (OLA) og to år i bedrift med opplæringskontrakt (OLK). Ordningen bør fortrinnsvis gjelde ungdom med rett til videregående opplæring, og formidling av søkere til opplæringskontrakt bør være en del av den ordinære formidlingsprosessen. S A K S U T R E D N I N G: Innledning Pr 17. juni 2013 var det 83 løpende opplæringskontrakter med lærekandidater i Hedmark. En lærekandidat har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve ( 4.1 i opplæringsloven). Utredning Hovedmodellen for lærekandidater er to år i skole med opplæringsavtale (OLA) og to år med opplæringskontrakt (OLK) i bedrift. Høsten 2011 ble det inngått 55 OLA-kontrakter fordelt på 12 skoler. Fire av de elevene som hadde startdato på OLA-kontrakt høsten 2011 er søkere til opplæringskontrakt (OLK) våren Flere av lærekandidatene er voksne personer uten opplæringsrett og flere har full opplæring i bedrift (4år) uten relevant skolegang før inngåelse av opplæringskontrakt. Drøfting Dersom lærekandidatordningen var forbeholdt ungdom med rett til videregående opplæring, ville det bli en tydelig avgrensning mot opplæringskontrakter som fungerer som praksisplass for voksne som kan ta fagbrev etter 3.5 (praksiskandidatordningen). Selv om lærekandidatordningen forbeholdes de med ungdomsrett, kan den være fleksibel, slik intensjonen i lovverket er. Kandidater som vil endre målet fra grunnkompetanse til yrkeskompetanse, kan gjøre det ( 4-6 i opplæringslova). Det kan skje ved at en opplæringskontrakt endres underveis til lærekontrakt hvis forutsetningene er til stede. Søkere til læreplass, som mangler mer enn to fellesfag, eller som mangler programfag, er ikke kvalifisert til å få ordinær lærekontrakt. Likevel kan det være grunner til at en lærebedrift ønsker å opprette kontrakt med vedkommende. Hvis søkeren har ungdomsrett, kan det opprettes opplæringskontrakt. Kontrakten kan senere gjøres om til lærekontrakt dersom fagene er bestått, og opplæringsløpet kan avsluttes med fag-/svenneprøve.

20 Det kreves ingen sakkyndig vurdering ved inngåelse av OLK. For elever i alternativt Vg3 i skole, og som går mot grunnkompetanse, må det foreligge en sakkyndig vurdering.... Sett inn saksutredningen over denne linja

21 Saknr. 13/ Saksbehandler: Inger Masdal Kvalitet i fagopplæringen - høring Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda støtter Utdanningsdirektoratets forslag til system for kvalitetsvurdering i fagopplæringen. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Høringsnotat «Kvalitet i fagopplæringen» Hamar, Tore Gregersen fylkessjef Videregående opplæring

22 K O R T U T G A V E Kvalitet i fagopplæringen -høring Utdanningsdirektoratet har lagt ut dokumentet «Kvalitet i fagopplæringen» til høring (se vedlegg). Direktoratet ønsker innspill innen 15. august Utviklingen og beskrivelsen av systemet er gjort gjennom dialog i partssamarbeidet (SRY og Faglige råd). Dette skal være et verktøy for å vurdere og analysere tilstanden, slik at kvaliteten i fagopplæring forbedres. I tillegg skal man kunne vurdere om kravene i loven og forskriftene blir fulgt opp. Målgruppen for systemet er alle som har ansvar for kvalitet i fagopplæringen. Gjennom opplæringslovens har skoleeier et ekstra ansvar. S A K S U T R E D N I N G: Kvalitet i fagopplæringen -høring Hva er nytt? 1: Innføring av kvalitetshjulet som et bærende element i alt kvalitetsarbeidet i fagopplæringen på alle nivå. 2: Mer oppmerksomhet på kvalitetsarbeidet i fagopplæringen. 3: Forbedring av lærling- og instruktørundersøkelsen. Tolv kvalitetsområder Utdanningsdirektoratet har delt kvalitetsvurderingen inn i 12 områder (tabell 2, side 15). Et kvalitetsområde omfatter forhold som kan påvirke kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen. Hensikten med å dele opp på denne måten er å gjøre arbeidet mer oversiktlig. I stedet for å forsøke å identifisere og å gjøre noe med alt, mener Utdanningsdirektoratet at man kan arbeide med ett eller noen områder om gangen. Hvert kvalitetsområde kan vurderes ved hjelp av indikatorer eller ved hjelp av et eget vurderingsverktøy. De 12 områdene er: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygning og organisering Læreplan for fag Dimensjonering Lærerkompetanse Instruktørkompetanse Skolefakta Lærebedriftsfakta Lokalt arbeid med læreplaner Læringsprosessen Læringsutbytte Relevant kompetanse for arbeidslivet

23 Deler av systemet for kvalitetsvurdering er allerede i bruk, men Utdanningsdirektoratet mener det kommer til å ta mange år før man kan si at vi har alle deler på plass i Norge. Dette er kjennetegn på at systemet er tatt fullt i bruk: -det er et godt nok statistikkgrunnlag -verktøyene brukes -systemet brukes -aktiviteter justeres ut fra relevant informasjon -kvalitetshjulet brukes. Utdanningsdirektoratet oppgir juni 2015 som planlagt tidspunkt for implementering av systemet.... Sett inn saksutredningen over denne linja

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 18.06.2015 Kl 09:00-13:30 Til stede: Hege S. Søberg (LO) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Tonje Granmo (A) Tone Coucheron (uavhengig)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 03.03.2011 Kl: kl. 0900-1215 Til stede: Gerd Kjølstad Olav Lund Hege Søberg Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Bjørg Setså Forfall:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: TINE Brumunddal adresse: Strandsagveien 1B - Brumunddal Dato: 09.10.2014 Kl 09:00-14:30 Til stede: Hege Søberg (LO) - leder Torbjørn Dybsand (LO) Christl Kvam (NHO) Trond Lesjø (KS) Tone

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Storsjøen - 1. etasje Dato: 29.01.2015 Kl 09:00-14:00 Til stede: Hege S. Søberg (LO) (leder) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Trond Lesjø (KS) deltok

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 04.12.2014 Kl 0900-1345 Til stede: Hege S.Søberg (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Inger Oddrun Sverkmo (KS) - deltok fra kl. 1230 Bjørn Engevold

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etasje Dato: 16.06.2016 Kl 09:00-13:15 Til stede: Helene H Skeibrok (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 Kl 09:00-14:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Rudi Syversen (lærerorganisasjonene) Gunn Randi

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel (Turisthotelv. 6 - Lillehammer) Dato: 20.10.2010 kl. : 0900-1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden Saknr. 13/258-2 Saksbehandler: Inger Masdal Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden 2012-2015 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget oppnevner yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Trysil videregående skole Dato: 16.03.2017 Kl. 09:30-14:45 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok (LO) Hilde Kristin Holtesmo (KS) Fred Bakkejord (NHO) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN Saknr. 11/5896-4 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN 2012-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Vinjeronden 5. etg. Dato: 12.03.2009 kl. : 1000 Lunsj kl. 1200 i fylkeshusets kantine Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 -

Detaljer

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Det er behov for mer kunnskap om fag- og yrkesopplæring på en rekke områder. Nedenfor følger en oversikt over de indikatorer

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: 08.09.2014 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 kl. 09:00-14:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter særskilt

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Kvalitet i fagopplæringen Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet er å bidra til at elever

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:30 12:10

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:30 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.01.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2017 Tid: 11:30 12:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Ringsaker videregående skole - Møterom C225 Dato: 01.06.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Trysil videregående skole Dato: 16.03.2017 Kl. 09:30-14:45 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok (LO) Hilde Kristin Holtesmo (KS) Fred Bakkejord (NHO) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Håndbok for Lærekandidatordningen Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Innhold 1. Innledning 3 1.1. Opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark fylkeskommune 3 1.2. Opplæringsløpet 3 2. Lærekandidatordningen

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen Om yrkesopplæringsnemnda Fylkestingets møte 17.2.2014 Knut Petter Torgersen Yrkesopplæringsnemnda er oppnevnt av fylkestinget og følger tingperioden. (OL 12-3) Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 03.12.2015 kl. 09:00-13:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37 Møteprotokoll Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda 04.12.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.12.2017 Tid: 14:00 14:37 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etasje Dato: 28.01.2016 Kl 09:00-15:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Tom Husby (for lærlinger/lærekandidater) Rudi

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen

Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Utarbeidet av: Eli-Karin Flagtvedt Direkte tlf: 1328 ekf@udir.no 10.06.2010 Deres dato: Deres referanse: Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken . Sak 10/2006 YON Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn for saken Det foreligger en forskningsrapport fra Fafo, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen-kartlegging av kunnskapsstatus, ved

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.02.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: 01.02.2016 Tid: 13:00 14:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer