Yrkesopplæringsnemnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesopplæringsnemnda"

Transkript

1 Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til eller tlf Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Møte SAKSLISTE SAK 1/17 (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referater Protokoll fra møte i i Hedmark /244 Høring - forslag til strukturtiltak innenfor videregående opplæring i Hedmark VEDTAK 2/17 17/231 Oppfølging av lærebedrifter etter årlig rapportering i 2016 Orienteringer Møte med opplæringskontorene og formidlingsansvarlige Etablering av lokale nettverk i tråd med samfunnskontrakten Lærlingeombudet orienterer Status fagopplæring Nye representanter i yrkesopplæringsnemnda Eventuelt

3 Møte Saknr. 17/244-1 Saksbehandler: Elisabeth Firing SAK 1/17 Høring - forslag til strukturtiltak innenfor videregående opplæring i Hedmark Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/ Innstilling til vedtak: Saken legges fram for i Hedmark uten forslag til vedtak Vedlegg: - Høringsbrev forslag skole- og tilbudsstruktur des.2016 Hamar, Kjell G. Melby Assisterende fylkessjef Videregående opplæring Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

4 Sak 2/17 Saknr. 17/231-1 Saksbehandler: Inger Masdal SAK 2/17 Oppfølging av lærebedrifter etter årlig rapportering i 2016 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/ Innstilling til vedtak: anbefaler følgende oppfølging av lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering for Selvstendige lærebedrifter Bedrifter som har besvart lærebedriftsundersøkelsen, følges opp av VGO, avdeling for fag- og yrkesopplæring. Svarene som er gitt i Lærebedriftsundersøkelsen gjennomgås, og behov for oppfølging vurderes. Bedrifter som ikke har besvart lærebedriftsundersøkelsen følges opp slik at årlig rapportering blir avgitt. 2. Opplæringskontor Opplæringskontor med 1-2 lærlinger i Hedmark følges opp på samme måte som selvstendige bedrifter. I opplæringskontorene der færre enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, innkalles styreleder og daglig leder til oppfølgingsmøte med dialog om opplæringskontorets system for opplæringen i sine medlemsbedrifter. I opplæringskontor hvor mer enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, avvikles oppfølgingsmøte ved behov. Hamar, Kjell G. Melby Assisterende fylkessjef Videregående opplæring Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 2/17 Saksutredning Oppfølging av lærebedrifter etter lærebedriftsundersøkelsen/ årlig rapportering i 2016 Sammendrag Årlig rapportering fra lærebedrifter er hjemlet i opplæringsloven 4-7 Internkontroll i den enkelte lærebedrift. Rapporteringen skal danne grunnlag for fylkeskommunen til å utvikle fag- og yrkesopplæringen i Hedmark. Rapporten legges fram for yrkesopplæringsnemnda til behandling. Lærebedriftsundersøkelsen regnes som årlig rapportering og dekker i hovedsak dokumentasjon for de områdene det stilles krav om for at en lærebedrift skal være godkjent. Svarprosenten nasjonalt var 51 prosent, og i Hedmark 67 prosent. I alt har 313 av 467 faglige ledere i Hedmark svart. Årlig rapportering er en sentral del av fylkeskommunen kvalitetssystem for å vurdere og følge opp lærebedriftene. 120 av 128 faglige ledere i selvstendige lærebedrifter har rapportert. Blant 26 opplæringskontor i Hedmark er det 16 som har svarprosent lavere enn 70 prosent. Det er behov for å prioritere arbeidet med å sikre at medlemsbedriftene i opplæringskontor har et kvalitetssystem for opplæringen. Saksopplysninger fakta Utdanningsdirektoratet har sammen med fylkeskommunene bestemt at lærebedriftsundersøkelsen skal fungere som årlig rapportering fra lærebedriftene. Utvalget som spørres er faglige ledere som er knyttet til aktive kontrakter i selvstendige lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor. Opplæringskontorene skal innhente svar fra sine faglige ledere. Vurderinger Fylkeskommunen har ikke tilstrekkelig informasjon om behovet for veiledning og oppfølging av medlemsbedrifter når en så liten andel av de faglige lederne i medlemsbedrifter i opplæringskontor svarer. Fylkeskommunene har også for dårlig grunnlag til å vurdere om den enkelte lærebedriften har den interne kvalitetssikringen i samsvar med lov og forskrift. Det er behov for at tolkningen av 4-7 Internkontroll i den enkelte lærebedrift gir grunn til å kreve at alle lærebedrifter med lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat rapporterer, også de lærebedriftene som er medlemmer i et opplæringskontor. Konklusjon

6 Sak 2/17 Selvstendige lærebedrifter Bedrifter som ikke har rapportert, følges opp av VGO, avdeling for fag- og yrkesopplæring. Svarene som er gitt i Lærebedriftsundersøkelsen gjennomgås. Behov for oppfølging vurderes. Kvalitetssystemet i lærebedrifter skal følges opp minst hvert 3. år. Opplæringskontor Opplæringskontor med 1-2 lærlinger i Hedmark følges opp på samme måte som selvstendige bedrifter. I opplæringskontorene der færre enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, innkalles styreleder og daglig leder til oppfølgingsmøte med dialog om opplæringskontorets system for opplæringen i sine medlemsbedrifter. I opplæringskontor hvor mer enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, avvikles oppfølgingsmøte ved behov. Målet er oppfølgingsmøter med alle opplæringskontor i Hedmark minst en gang hvert 3. år Målet er at alle frittstående lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor som har lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat, årlig rapporterer til fylkeskommunen at de har intern kvalitetssikring slik at kandidaten får opplæring i tråd med lov og forskrift.

7 Protokoll Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: Kl. 09:00-15:00 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Trond Lesjø (KS) Ottar Olden (NHO) Tom Erland Husby (for lærlinger/lærekandidater) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene) Gunn Randi Fjæstad (A) Marianne Frantzen (YS) Gerd Kjølstad (NHO) Forfall: Fred Bakkejord (NHO) i hans sted møter Ottar Olden Tom Christian Synstad ( Pp) vararepresentant kunne ikke møte Jon Bernt Hansen (NAV) vararepresentant kunne ikke møte Helene H Skeibrok (LO) vararepresentant ikke innkalt

8 Møte Dessuten møtte: Turid Borud avdelingssjef videregående opplæring Inger Masdal rådgiver videregående opplæring Brede Skogbakken Elev og lærlingeombud Karl Einar Røste konsulent videregående opplæring Elisabeth Firing - konsulent videregående opplæring Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold Referater Protokoll fra møte i i Hedmark /17 17/244 Høring - forslag til strukturtiltak innenfor videregående opplæring i Hedmark 2/17 17/231 Oppfølging av lærebedrifter etter årlig rapportering i 2016 Orienteringer -Møte med opplæringskontorene og formidlingsansvarlige Etablering av lokale nettverk i tråd med samfunnskontrakten -Lærlingeombudet orienterer -Status fagopplæring -Nye representanter i yrkesopplæringsnemnda Eventuelt

10 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten for møtet. Innkalling og saksliste godkjent. Det ble meldt en sak under eventuelt: Møteplan 2017, v/odd Erik Kokkin Referater Protokoll fra møte i i Hedmark Protokollen godkjent. SAK 1/17 Høring - forslag til strukturtiltak innenfor videregående opplæring i Hedmark Innstilling til vedtak: Saken legges fram for i Hedmark uten forslag til vedtak Behandling: Trond Lesjø fremmet slikt forslag til høringssvar: er opptatt av at skole- og tilbudsstrukturen tilfredsstiller arbeids- og næringslivets behov. Der normtallet medfører at et tilbud ikke iverksettes og hvor dette er i konflikt med arbeids- og næringslivets behov må det tilbys alternative opplæringsmodeller. Forslaget fremmet av Trond Lesjø ble enstemmig vedtatt. Vedtak: er opptatt av at skole- og tilbudsstrukturen tilfredsstiller arbeids- og næringslivets behov. Der normtallet medfører at et tilbud ikke iverksettes og hvor dette er i konflikt med arbeids- og næringslivets behov må det tilbys alternative opplæringsmodeller.

11 Møte SAK 2/17 Oppfølging av lærebedrifter etter årlig rapportering i 2016 Innstilling til vedtak: anbefaler følgende oppfølging av lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering for Selvstendige lærebedrifter Bedrifter som har besvart lærebedriftsundersøkelsen, følges opp av VGO, avdeling for fag- og yrkesopplæring. Svarene som er gitt i Lærebedriftsundersøkelsen gjennomgås, og behov for oppfølging vurderes. Bedrifter som ikke har besvart lærebedriftsundersøkelsen følges opp slik at årlig rapportering blir avgitt. 2. Opplæringskontor Opplæringskontor med 1-2 lærlinger i Hedmark følges opp på samme måte som selvstendige bedrifter. I opplæringskontorene der færre enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, innkalles styreleder og daglig leder til oppfølgingsmøte med dialog om opplæringskontorets system for opplæringen i sine medlemsbedrifter. I opplæringskontor hvor mer enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, avvikles oppfølgingsmøte ved behov. Behandling: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: anbefaler følgende oppfølging av lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering for Selvstendige lærebedrifter Bedrifter som har besvart lærebedriftsundersøkelsen, følges opp av VGO, avdeling for fag- og yrkesopplæring. Svarene som er gitt i Lærebedriftsundersøkelsen gjennomgås, og behov for oppfølging vurderes. Bedrifter som ikke har besvart lærebedriftsundersøkelsen følges opp slik at årlig rapportering blir avgitt. 2. Opplæringskontor Opplæringskontor med 1-2 lærlinger i Hedmark følges opp på samme måte som selvstendige bedrifter. I opplæringskontorene der færre enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, innkalles styreleder og daglig leder til oppfølgingsmøte med dialog om opplæringskontorets system for opplæringen i sine medlemsbedrifter. I opplæringskontor hvor mer enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, avvikles oppfølgingsmøte ved behov.

12 Møte Orienteringer -Assisterende rektor på Hamar Katedralskole, Hilde Turmo ønsket velkommen og orienterte om skolen. Det ble arrangert skolekonkurranser i flere fag denne dagen og yrkesopplæringsnemnda fikk en omvisning på skolen. Møte med opplæringskontorene og formidlingsansvarlige / Etablering av lokale nettverk i tråd med samfunnskontrakten Turid Borud og Karl Einar Røste orienterte om planene i forbindelse Samfunnskontraktens målsetting om at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Det vurderes å etablere nettverk bestående av fagansvarlige på VGO-fagopplæring, Fagforum, formidlingsansvarlige på den enkelte skole, opplæringskontor og lærebedrifter i tillegg til bransjer/aktører partene i arbeidslivet. Det er avtalt et møte med opplæringskontorene og formidlingsansvarlige ved skolene om dette den I tillegg er det gjennomført et møte med Østlandsforskning med tanke på et eventuelt samarbeid i forhold til prosessen. Konklusjon: tar informasjonen til orientering og ber om at saken tas opp igjen i neste møte. Lærlingeombudet orienterer Elev- og lærlingeombudet i Hedmark, Brede Skogbakken orienterte om sin funksjon og det arbeidet han gjør for elever og lærlinger i Hedmark. Hans hovedoppgave er å sikre elever og lærlingers rettigheter. Konklusjon: Informasjonen tas til orientering. Status fagopplæring Det ble godkjent totalt 34 frittstående lærebedrifter fordelt på 18 forskjellige fag i Det ble i tillegg godkjent t3 nye opplæringskontor og 77 nye medlemsbedrifter knyttet til opplæringskontor, fordelt på 40 forskjellige fag. Det ble godkjent 736 lærekontrakter. 157 av disse var innen bygg- og anlegg og 150 innen helse- og omsorg Det er så langt i år godkjent 5 frittstående lærebedrifter fordelt på 4 forskjellige fag. I tillegg er det godkjent 1 ny medlemsbedrift knyttet til opplæringskontor.

13 Møte Nye representanter i yrkesopplæringsnemnda I etterkant av oppnevnelsen av yrkesopplæringsnemnda for perioden ble det fremmet forslag om vararepresentant for lærling/lærekandidaten. I tillegg søkte to av de valgte representantene om fritak fra vervet. Fylkestinget behandlet saken i desember 2016 med følgende vedtak: -Christina Haulrich Klausen og Bjørg Setså innvilges fritak fra sine verv i yrkesopplæringsnemnda. -Kim Thomas Seterlien oppnevnes som vararepresentant for lærling/lærekandidat. -Hilde Kristin Holtesmo oppnevnes som vararepresentant for Trond Lesjø fra KS. -Marianne Frantzen oppnevnes som representant fra øvrige arbeidstakerorganisasjoner. Konklusjon: tar saken til orientering og ønsker de nye representantene velkommen. Samtidig etterlyses det deltakelse fra opposisjonens politikerrepresentant eller vararepresentant. Nemnda er avhengig av at alle valgte representanter deltar på møtene. Eventuelt Møteplan 2017 Leder, Odd Erik Kokkin foreslo å flytte møtedato fra 26.oktober til 19.oktober. AU ble i sak 8/16 gitt fullmakt til å lage et forslag til møtesteder for Det ble foreslått følgende møteplan for 2017: 16.mars - Trysil videregående skole 1.juni - Ringsaker videregående skole september - Studietur ikke avklart 19.oktober - Fylkeshuset Konklusjon: Forslaget, inkludert flytting av møtedato ble enstemmig vedtatt. Hamar 27.januar 2017 Odd Erik Kokkin Leder

14 Protokoll Sted: Sentrum videregående skole, Kongsvinger Dato: Kl.: 12:30-17:00 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok(LO) Trond Lesjø(KS) Rudi Syversen(lærerorganisasjonene) Gerd Kjølstad(NHO) Unni Dalsegg(NAV) Forfall: Fred Bakkejord(NHO)-vararepresentant kunne ikke møte Gunn Randi Fjæstad(A) vararepresentant kunne ikke møte Bjørg Setså(øvrige arbeidstakerorganisasjoner)- vararepresentant møtte ikke Jon Bernt Hansen(NAV)-i hans sted møtte Unni Dalsegg Tom Christian Synstad (PP) ikke møtt Tom Erlend Husby(for lærlinger/lærekandidater) ikke møtt

15 Møte Dessuten møtte: Turid Borud avdelingssjef videregående opplæring Bjørn Gunnar Holst Aas rådgiver videregående opplæring Elisabeth Firing konsulent videregående opplæring Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

16 Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold Referater Protokoll fra møte i i Hedmark /16 16/17104 Søknad om godkjenning av nytt Opplæringskontor - OER - Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike 8/16 16/17299 Møteplan for yrkesopplæringsnemnda 2017 Orienteringer NHO, v/gerd Kjølstad orienterer om opplæringskontorenes framtidige rolle Samarbeid med opplæringskontorene og oppfølgingstjenesten i forbindelse med heving av lærekontrakter Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark, skoleåret 2017/ 2018 Studietur høsten 2017 Godkjente lærebedrifter Lærekontrakter Avlagte fagprøver og resultater Søknad om midler til faglig oppdatering av yrkesfaglærere Eventuelt

17 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten for møtet. Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker ble meldt under eventuelt. Referater Protokoll fra møte i i Hedmark Protokollen godkjent. SAK 7/16 Søknad om godkjenning av nytt Opplæringskontor - OER - Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike Innstilling til vedtak: Innstilling til vedtak: anbefaler godkjenning av Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike som opplæringskontoret for elektrikerfaget i Hedmark. Behandling: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: anbefaler godkjenning av Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike som opplæringskontoret for elektrikerfaget i Hedmark. SAK 8/16 Møteplan for yrkesopplæringsnemnda 2017 Innstilling til vedtak: vedtar forslag til møteplan for 2017 Behandling: Trond Lesjø fremmet følgende forslag om tillegg til innstillingen: Arbeidsutvalget gis fullmakt til å legge frem et forslag til møtesteder i neste møte. Innstilling til vedtak med tillegg fremmet av Trond Lesjø ble enstemmig vedtatt. Vedtak:

18 Møte vedtar forslag til møteplan for Arbeidsutvalget gis fullmakt til å legge frem et forslag til møtesteder i neste møte. Orienteringer -Karriereveileder Odd-Uno Sigvartsen orienterte om formidlingsarbeidet ved Sentrum videregående skole. -Rektor Marianne Bye orienterte om skolen og yrkesopplæringsnemnda fikk en omvisning på yrkesfagavdelingen. NHO, v/gerd Kjølstad orienterer om opplæringskontorenes framtidige rolle Gerd Kjølstad orienterte om prosjektet Yrkesfag 2020 og vurderingen av opplæringskontorenes framtidige rolle. Det sees i den forbindelse spesielt på finansieringsgrunnlaget og avgrensning av ansvarsområdet mellom opplæringskontorene og fylkeskommunen. NHO/Yrkesfag 2020 ønsker å se på muligheten for å styrke opplæringskontorenes rolle. Saken tas til orientering. Samarbeid med opplæringskontorene og oppfølgingstjenesten i forbindelse med heving av lærekontrakter Gerd Kjølstad orienterte om saken. I Oppland er oppfølgingstjenesten i samarbeid med PP tjenesten og NAV koblet inn tidlig i prosessen. Det ble stilt spørsmål ved om ikke dette også kan praktiseres i Hedmark. Konklusjon: anbefalte at det isteden benyttes overgangssamtaler der det er behov. Administrasjonen ser nærmere på rutiner i forbindelse med overganger og gir nemnda en tilbakemelding. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark, skoleåret 2017/2018 Frist for innspill til behandlingen av tilbudsstrukturen var 28.oktober. Turid Borud orienterte om det som er kommet inn av innspill. er oppfordret til å gi kommentarer og innspill til saken i møte Det er ønskelig å få innspill som kan bidra positivt for å øke antall læreplasser i fylket. Konklusjon: hadde følgende innspill: -På bakgrunn av signaler fra næringsliv og kommune anbefaler yrkesopplæringsnemnda at programområdet Bygg- og anleggsteknikk lyses ut på nytt ved Trysil videregående skole. -Bransjen etterspør flere fagarbeidere innenfor helse og omsorg. er skeptisk til trenden med økt satsning på programområdet Helse- og oppvekst med studiekompetanse der målet er videre studier fremfor læreplass.

19 Møte Studietur høsten 2017 gir administrasjonen i oppdrag å legge fram 3-4 forslag til studietur. Dette presenteres i møte 26.januar. Godkjente lærebedrifter Det er hittil i år godkjent 34 frittstående lærebedrifter fordelt på 18 forskjellige fag. Det er samtidig godkjent 2 nye opplæringskontor. I tillegg er det godkjent 81 nye medlemsbedrifter knyttet til opplæringskontor, fordelt på 37 forskjellige fag. Lærekontrakter Det er godkjent 636 lærekontrakter fordelt på ni fagområder. Bygg og anleggsfaget er det største med 142 kontrakter og helse- og omsorgsfaget følger deretter med 132 kontrakter. Avlagte fagprøver og resultater Det er avlagt 852 fagprøver. 92% av disse ble bestått. Søknad om midler til faglig oppdatering av yrkesfaglærere Fylkeskommunen fikk i 2015 midler til faglig oppdatering av yrkesfaglærere innen BA-, El og TIP-fagene. Utdanningsdirektoratet har også for 2016 avsatt midler til samme formål. Administrasjonen anbefaler at det søkes om midler til faglig oppdatering av yrkesfaglærere innenfor de øvrige fagområdene. utfordres til å drøfte saken før søknaden sendes. Konklusjon: drøftet saken og mener dette er klok satsning og støtter administrasjonens anbefaling. Eventuelt Ingen saker ble tatt opp.

20 Saknr. 17/244-1 Saksbehandler: Elisabeth Firing Høring - forslag til strukturtiltak innenfor videregående opplæring i Hedmark Innstilling til vedtak: Saken legges fram for i Hedmark uten forslag til vedtak Vedlegg: - Høringsbrev forslag skole- og tilbudsstruktur des.2016 Hamar, Kjell G. Melby Assisterende fylkessjef Videregående opplæring Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Saksprotokoll Utvalg: Møtedato: Sak: 1/17 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 17/244 Tittel: Saksprotokoll - Høring - forslag til strukturtiltak innenfor videregående opplæring i Hedmark Behandling: Trond Lesjø fremmet slikt forslag til høringssvar: er opptatt av at skole- og tilbudsstrukturen tilfredsstiller arbeids- og næringslivets behov. Der normtallet medfører at et tilbud ikke iverksettes og hvor dette er i konflikt med arbeids- og næringslivets behov må det tilbys alternative opplæringsmodeller. Forslaget fremmet av Trond Lesjø ble enstemmig vedtatt. Vedtak: er opptatt av at skole- og tilbudsstrukturen tilfredsstiller arbeids- og næringslivets behov. Der normtallet medfører at et tilbud ikke iverksettes og hvor dette er i konflikt med arbeids- og næringslivets behov må det tilbys alternative opplæringsmodeller. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

22 Saknr. 17/231-1 Saksbehandler: Inger Masdal Oppfølging av lærebedrifter etter lærebedriftsundersøkelsen/årlig rapportering i 2016 Innstilling til vedtak: anbefaler følgende oppfølging av lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering for Selvstendige lærebedrifter Bedrifter som har besvart lærebedriftsundersøkelsen, følges opp av VGO, avdeling for fag- og yrkesopplæring. Svarene som er gitt i Lærebedriftsundersøkelsen gjennomgås, og behov for oppfølging vurderes. Bedrifter som ikke har besvart lærebedriftsundersøkelsen følges opp slik at årlig rapportering blir avgitt. 2. Opplæringskontor Opplæringskontor med 1-2 lærlinger i Hedmark følges opp på samme måte som selvstendige bedrifter. I opplæringskontorene der færre enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, innkalles styreleder og daglig leder til oppfølgingsmøte med dialog om opplæringskontorets system for opplæringen i sine medlemsbedrifter. I opplæringskontor hvor mer enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, avvikles oppfølgingsmøte ved behov. Hamar, Kjell G. Melby Assisterende fylkessjef Videregående opplæring Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

23 Saksutredning Oppfølging av lærebedrifter etter lærebedriftsundersøkelsen/ årlig rapportering i 2016 Sammendrag Årlig rapportering fra lærebedrifter er hjemlet i opplæringsloven 4-7 Internkontroll i den enkelte lærebedrift. Rapporteringen skal danne grunnlag for fylkeskommunen til å utvikle fag- og yrkesopplæringen i Hedmark. Rapporten legges fram for yrkesopplæringsnemnda til behandling. Lærebedriftsundersøkelsen regnes som årlig rapportering og dekker i hovedsak dokumentasjon for de områdene det stilles krav om for at en lærebedrift skal være godkjent. Svarprosenten nasjonalt var 51 prosent, og i Hedmark 67 prosent. I alt har 313 av 467 faglige ledere i Hedmark svart. Årlig rapportering er en sentral del av fylkeskommunen kvalitetssystem for å vurdere og følge opp lærebedriftene. 120 av 128 faglige ledere i selvstendige lærebedrifter har rapportert. Blant 26 opplæringskontor i Hedmark er det 16 som har svarprosent lavere enn 70 prosent. Det er behov for å prioritere arbeidet med å sikre at medlemsbedriftene i opplæringskontor har et kvalitetssystem for opplæringen. Saksopplysninger fakta Utdanningsdirektoratet har sammen med fylkeskommunene bestemt at lærebedriftsundersøkelsen skal fungere som årlig rapportering fra lærebedriftene. Utvalget som spørres er faglige ledere som er knyttet til aktive kontrakter i selvstendige lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor. Opplæringskontorene skal innhente svar fra sine faglige ledere. Vurderinger Fylkeskommunen har ikke tilstrekkelig informasjon om behovet for veiledning og oppfølging av medlemsbedrifter når en så liten andel av de faglige lederne i medlemsbedrifter i opplæringskontor svarer. Fylkeskommunene har også for dårlig grunnlag til å vurdere om den enkelte lærebedriften har den interne kvalitetssikringen i samsvar med lov og forskrift. Det er behov for at tolkningen av 4-7 Internkontroll i den enkelte lærebedrift gir grunn til å kreve at alle lærebedrifter med lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat rapporterer, også de lærebedriftene som er medlemmer i et opplæringskontor. Konklusjon Selvstendige lærebedrifter Bedrifter som ikke har rapportert, følges opp av VGO, avdeling for fag- og yrkesopplæring. Svarene som er gitt i Lærebedriftsundersøkelsen gjennomgås. Behov for oppfølging vurderes. Kvalitetssystemet i lærebedrifter skal følges opp minst hvert 3. år.

24 Opplæringskontor Opplæringskontor med 1-2 lærlinger i Hedmark følges opp på samme måte som selvstendige bedrifter. I opplæringskontorene der færre enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, innkalles styreleder og daglig leder til oppfølgingsmøte med dialog om opplæringskontorets system for opplæringen i sine medlemsbedrifter. I opplæringskontor hvor mer enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, avvikles oppfølgingsmøte ved behov. Målet er oppfølgingsmøter med alle opplæringskontor i Hedmark minst en gang hvert 3. år Målet er at alle frittstående lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor som har lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat, årlig rapporterer til fylkeskommunen at de har intern kvalitetssikring slik at kandidaten får opplæring i tråd med lov og forskrift.

25 Saksprotokoll Utvalg: Møtedato: Sak: 2/17 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 17/231 Tittel: Saksprotokoll - Oppfølging av lærebedrifter etter årlig rapportering i 2016 Behandling: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: anbefaler følgende oppfølging av lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering for Selvstendige lærebedrifter Bedrifter som har besvart lærebedriftsundersøkelsen, følges opp av VGO, avdeling for fag- og yrkesopplæring. Svarene som er gitt i Lærebedriftsundersøkelsen gjennomgås, og behov for oppfølging vurderes. Bedrifter som ikke har besvart lærebedriftsundersøkelsen følges opp slik at årlig rapportering blir avgitt. 2. Opplæringskontor Opplæringskontor med 1-2 lærlinger i Hedmark følges opp på samme måte som selvstendige bedrifter. I opplæringskontorene der færre enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, innkalles styreleder og daglig leder til oppfølgingsmøte med dialog om opplæringskontorets system for opplæringen i sine medlemsbedrifter. I opplæringskontor hvor mer enn 70 % av medlemsbedriftene har rapportert, avvikles oppfølgingsmøte ved behov. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 Kl 09:00-14:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Rudi Syversen (lærerorganisasjonene) Gunn Randi

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Trysil videregående skole Dato: 16.03.2017 Kl. 09:30-14:45 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok (LO) Hilde Kristin Holtesmo (KS) Fred Bakkejord (NHO) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etasje Dato: 16.06.2016 Kl 09:00-13:15 Til stede: Helene H Skeibrok (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Trysil videregående skole Dato: 16.03.2017 Kl. 09:30-14:45 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok (LO) Hilde Kristin Holtesmo (KS) Fred Bakkejord (NHO) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 kl. 09:00-14:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter særskilt

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Ringsaker videregående skole - Møterom C225 Dato: 01.06.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: TINE Brumunddal adresse: Strandsagveien 1B - Brumunddal Dato: 09.10.2014 Kl 09:00-14:30 Til stede: Hege Søberg (LO) - leder Torbjørn Dybsand (LO) Christl Kvam (NHO) Trond Lesjø (KS) Tone

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etasje Dato: 28.01.2016 Kl 09:00-15:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Tom Husby (for lærlinger/lærekandidater) Rudi

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 18.06.2015 Kl 09:00-13:30 Til stede: Hege S. Søberg (LO) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Tonje Granmo (A) Tone Coucheron (uavhengig)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Storsjøen - 1. etasje Dato: 29.01.2015 Kl 09:00-14:00 Til stede: Hege S. Søberg (LO) (leder) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Trond Lesjø (KS) deltok

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 03.03.2011 Kl: kl. 0900-1215 Til stede: Gerd Kjølstad Olav Lund Hege Søberg Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Bjørg Setså Forfall:

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden Saknr. 13/258-2 Saksbehandler: Inger Masdal Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden 2012-2015 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget oppnevner yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel (Turisthotelv. 6 - Lillehammer) Dato: 20.10.2010 kl. : 0900-1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 04.12.2014 Kl 0900-1345 Til stede: Hege S.Søberg (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Inger Oddrun Sverkmo (KS) - deltok fra kl. 1230 Bjørn Engevold

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 25.06.2013 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: 08.09.2014 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN Saknr. 11/5896-4 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I HEDMARK FOR PERIODEN 2012-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 20.04.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Ved oppstart kl 10.00, så vil prosjektdirektør Roger Jenssen komme inn i møtet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 Kl 09:00-11:50 Tilstede: Hege S. Søberg (LO) Gerd Kjølstad(NHO) Bjørg Setså(YS/Delta) Frank Willy Bjørneseth(A) Eirine Saaler

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Auditorium 90 Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00-14:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.02.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: 01.02.2016 Tid: 13:00 14:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.09.2017 Møtested: Schweigaardsgate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.09.2017 Tid: 14:00 14:45 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 09:00 10:20 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:30 12:10

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:30 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.01.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2017 Tid: 11:30 12:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 16.10.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:04 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: Tid: 14:00 14.

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: Tid: 14:00 14. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 26.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 14:00 14.05 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 03.12.2015 kl. 09:00-13:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37 Møteprotokoll Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda 04.12.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.12.2017 Tid: 14:00 14:37 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

SOST og FVO-samling. Bårdshaug, mars -15

SOST og FVO-samling. Bårdshaug, mars -15 SOST og FVO-samling Bårdshaug,12.-13.mars -15 PROGRAM DAG 1 KL. 09-12: NAV, LO, NHO, STFK KL.12-13: Lunsj og innsjekk KL.13-16: Gruppearbeid/Cafedialog KL.16-17: Infotime ved Fagenheten Søkertall Hvordan

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Møteprotokoll. Yrkesopplæringsnemnda

Møteprotokoll. Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Yrkesopplæringsnemnda Dato: 09.10.2017 Tid 09:00 Sted: Sørlandets fagskole, Grimstad Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for NHO Utvalgsmedlem LO Utvalgsmedlem Knut Tveiten Utvalgsmedlem

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen Om yrkesopplæringsnemnda Fylkestingets møte 17.2.2014 Knut Petter Torgersen Yrkesopplæringsnemnda er oppnevnt av fylkestinget og følger tingperioden. (OL 12-3) Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Hauge

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 22.06.2017 Tid: 13:00-15:00 Sted: Dombås Hotell Vel møtt til studietur og fellesmøte med rådet i Oppland fylkeskommune! Eget program vil bli

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015 Dok.id.: 2.1.1.2.2.1 IOVLSP-S-Reglement for yrkesopplæringsnemnda i Troms Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 02.01.2017 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 10.10.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 10.10.2016 Tid: 14:00 14:22 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.08.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 169/16 Bordsak 16/12821 Endring

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Sandefjord videregående skole. Krokemoveien 2-4. 3214 Sandefjord Arkivsak: 201300016. Karl Einar Haslestad (KS), Bibbi Engø (NHO)

Sandefjord videregående skole. Krokemoveien 2-4. 3214 Sandefjord Arkivsak: 201300016. Karl Einar Haslestad (KS), Bibbi Engø (NHO) MØTEPROTOKOLL Yrkesopplæringsnemnda Dato: 17.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sandefjord videregående skole. Krokemoveien 2-4. 3214 Sandefjord Arkivsak: 201300016 Møteleder Ivar Sætre Disse møtte: Berit Eivi Nilsen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014 ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Som en del av Buskerud Fylkeskommune sitt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten, skal lærebedriftene årlig

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/16 16/1410 Konstituering av

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.05.2015 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Ringsaker videregående skole - Møterom C225 Dato: 01.06.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:40. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:40. Til stede på møtet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 14:40 MØTEPROTOKOLL Det kommunale eldreråd Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke meldt forfall: Varamedlemmer: Olaug Lihagen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Videregående opplæring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 200300124-78 STJ/- E: A00 &00 Lillehammer, 15. september 2006 Deres ref.: Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag

Detaljer