Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September Tema: Taxi og miljø TAXI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1"

Transkript

1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010 Tema: Taxi og miljø TAXI

2 Fastpris på mobilsamtale - Fri Bruk Tale Fri Bruk Tale er spesielt lønnsomt for deg som ringer mye, og gir større forutsigbarhet. I tillegg til at alle med Telenors mobilabonnement har gratis minuttpris mellom medlemmer i Norges Taxiforbunds mobiltelefoner, kan man nå få gunstig pris også på samtaler til alle fastog mobiltelefoner i Norge. Tjenesten koster kr 149,25 (eks mva) per måned og inkluderer 3000 minutter fast- og mobiltelefonsamtaler. Startpris per samtale, SMS, MMS og trafikk til spesialnummer kommer i tillegg. Fri Bruk Tale er en tilleggstjeneste til mobilabonnementene Bedrift Proff og Bedrift Proff Netto. Ønsker du mer informasjon om Fri Bruk Tale? Ring Kundeservice på telefon

3 Parallelltaksten kommer Fra nyttår vil parallelltakst erstatte dagens takstsystem. Det har Konkurransetilsynet bestemt. Det er en stor og viktig sak som Norges Taxiforbund bruker mye tid og innsats på slik at ordningen blir best mulig. Får vi det til, kan parallelltakst ha mye positivt ved seg for både kunder og næring. Kort sagt erstatter det nye systemet dagens beregningsgrunnlag for pris, fra dagens enten tid- eller distanse, med et både-og-system. Fra 1. januar skal prisen kundene betaler regnes ut fra tid og distanse i ett felles regnestykke. Prinsippet er bra. Overgangen bunner i initiativ fra landsmøtet i Norges Taxiforbund i Den gang kom vedtaket fordi kundene opplevde og opplever dagens prissystem som forvirrende, vanskelig og lite forutsigbart. Parallelltakst vil bidra til å gjøre prisen for en drosjetur mer oversiktelig for kundene. Dermed bidrar det til å forbedre taxinæringens omdømme. Utgangspunktet for overgangen er at verken eiere eller sentraler skal vinne eller tape økonomisk. Forslaget fra Konkurransetilsynet er adskillig bedre enn det første forslaget for ett år siden. Men det inneholder også svakheter som forbundet arbeider med å rette opp. Tilsynet ga næringen 2 to måneder, i sommer til å komme med innspill. Det er svært kort tid. Vi gjør det vi klarer innen tidsfristen. Og fylkesavdelingene har brukt ferien til å gi oss mange gode innspill det er imponerende! Men med så kort tid til å utarbeide forslag til forbedringer, må forutsetningen være at tilsynet har vilje til å justere og rette opp svakheter som kommer til syne, for eksempel etter et år. Karen Eldbjørg Toven Direktør INNHOLD Leder 3 Arbeidsoppgaver i kø 4 Tema: Taxi og miljø 6 Lønnsom miljøsatsing i Stavanger 8 Gass og etanol i Stockholm 10 EL-bilene nærmer seg taximarkedet 12 Miljøsertifisering av taxisentraler 13 Avtalen med Vertikal fikk meg raskt tilbake bak rattet 14 Vertikal Helseforsikring: Riktig behandling til rett tid 14 Tors hjørne 19 Jubilanter 19 Bestyrerordning 22 Nyhetsbrev 24 Barmhjertighetssentralen Stange Taxi 28 Til våre kunder og samarbeidspartnere 29 Juristen har ordet side 6 13 Tema: Taxi og miljø side 28 Barmhjertighetssentralen Stange Taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 78. årgang Adresse: Karoline Kristiansens vei 7, 4. etg 0661 OSLO Postadresse: Boks 6114 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Telefax: internett: Ansvarlig utgiver og redaktør: Karen Eldbjørg Toven Kontaktpersoner: Ole Kr. Egaas Wiggo Korsnes Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen Mobil: Direktør: Karen Eldbjørg Toven Redaksjonskomite: Karen Eldbjørg Toven Wiggo Korsnes Tor Johannessen Nora Morken Ole Kr. Egaas Utarbeidelse: In Media Markedskommunikasjon AS, Ledaalsgt Stavanger Telefon: Mobil: Fax: Sats: Gunnarshaug Trykkeri AS Opplag: 6150 eks. TAXI

4 Karen Eldbjørg Toven Arbeidsoppgaver i kø Arbeidsoppgavene står heldigvis i kø. Det viser at forbundet er viktig for enkeltmedlemmer og for hele gruppen taxieiere, og ikke minst for de aller viktigste; for kundene, sier Karen Eldbjørg Toven. Mye fokus til nå har vært å lære folk og systemer å kjenne. Men målsettingene er klare; organisasjonen skal være smidig og profesjonell, til beste for medlemmene. Og forbundet skal være næringens stemme ut i det offentlige. Grunnmuren; oppslutning, kunnskap, dokumentasjon og argumenter må være på plass skal man bygge en troverdig stemme mot politiske og andre miljøer. Det jobber jeg med. Samtidig skal vi bevare og videreutvikle åpenheten som preger hele NT. Saker skal kunne tas opp der og da og dørene skal være åpne, sier Toven. Blant de ting som har gledet den nye direktøren er administrasjonen. - Jeg er imponert over hvor kunnskapsrik og dyktig administrasjonen i Norges Taxiforbund er og hvor motivert folk jobber til beste for næringen og for enkeltmedlemmer som trenger hjelp av ulike slag, sier Karen Eldbjørg Toven som føler hun er blitt mottatt med åpenhet og tillit. Synlig utad Direktør Karen Eldbjørg Toven legger ikke skjul på at jobben er spekket med utfordringer, men disse skal løses gjennom godt samarbeid. Mye av tiden de første fire måneder i direktørstolen er brukt til å lære organisasjonen og arbeidet bedre å kjenne. Norges Taxiforbund er mye mer på alle plan enn jeg visste på forhånd. Det er en spennende næring med mange hyggelige mennesker. Samtidig står vi overfor mange utfordringer, både politisk og som bransje. Det er det meningsfylt å gi seg i kast med, sier hun. Grunnmur først Karen Eldbjørg Toven har i oppstarten vært mindre synlig utad enn hun hadde tenkt. Men det er en riktig prioritering, mener hun. Du må ha grunnlaget i orden før du står fram i media. Derfor har den første tiden min vært en hektisk læreprosses. Selv om du aldri blir helt utlært i en jobb som denne, er det viktig å ha basisgrunnlaget i orden. Vi må vise at vi er den seriøse og skikkelige bransjen vi ønsker å være, det er viktig også for å bedre omdømmet. På fire måneder har Toven truffet mange av medlemmene, ikke minst på det ekstraordinære landsmøtet i juni og i møte med regioner. Etter hvert vil jeg gjerne reise mer ut i organisasjonen. Ikke minst ser jeg fram til at alle årsmøtene neste år kommer i gang. I tillegg håper jeg å bli invitert med i aktiviteter som foregår. Jeg vil gjerne både lære folk og utfordringer bedre å kjenne og vil si ja så sant jeg kan, sier hun. 4 - TAXI 2010

5 Etter hvert vil jeg gjerne reise mer ut i organisasjonen. Ikke minst ser jeg fram til at alle årsmøtene neste år kommer i gang. Viktige saker Karen Eldbjørg Toven har tidligere fortalt om tre hovedelementer i sitt virke som direktør i Norges Taxiforbund; tilfredse kunder, velfungerende næring, strategisk arbeid og god synlighet. På spørsmål om de viktigste sakene administrasjonen nå jobber med får vi følgende liste: 1. Skape forståelse for næringens problemer utad. 2. Løyvesituasjonen i Oslo som er en stor og viktig sak. 3. Få gjennomslag for èn felles forståelse av hvordan løyvesituasjonen i landets 19 fylker skal forvaltes. Det er viktig fordi dagens svært varierende praksisen skaper stor usikkerhet og tilfeldige utslag det er vanskelig å forholde seg til. 4. Statsbudsjettet. 5. Tettere dialog med organisasjonen og få fylkesforeningene mer med i de politiske prosessene. 6. Parallelltakstsystemet som etter planen skal innføres fra årsskiftet. Småelektrisk Taxi Grafisk Det meste av utstyr til din taxi. Kort sagt oppfølging av landsmøtets vedtak om å arbeide for å styrke næringens rammevilkår. Dessuten skal vi utvikle organisasjonen gjennom å styrke fylkeslederne, bygge Forum for taxisentraler og bygge regionledernes virksomhet inn i den sentrale administrasjonen. I gang Toven er i gang med mye og ser at listen bare vil vokse framover. Hun trekker fram lagspill med både øvrig administrasjon og tillitsvalgte som helt nødvendig for at forbundet skal løse sine utfordringer. + bkt.no Vi har mange store arbeidsoppgaver foran oss., men er godt i gang med mye. Et overordnet mål for meg er at det som tjener medlemmene og næringen, må også være til beste for kundene. Det er en utfordring i mange sammenhenger, men vi må ikke glemme at det er kundene vi til syvende og sist lever av alle sammen, sier Toven. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no + TAXI

6 Tema: Taxi og miljø Vi har en vakker natur i Norge. Fritt og godt har vi det. Priviligert vil nok mange med rette si. Men økte globale utslipp av CO 2 gasser skaper ubalanse i atmosfæren og fører til global oppvarming. Utslippene må reduseres dersom balansen i atmosfæren skal opprettholdes. Og blant de største forurensningskildene er bilbruken. Dermed er taxi i utgangspunktet en stor forurenser. Men også vi kan bidra til reduserte CO 2 utslipp, og det med enkle grep. Tema i denne ugaven av TAXI er erfaringene med bruk av alternativt drivstoff i taxiene, økokjøring og miljøsertifisering av taxisentraler. Alle kan vi bidra for å sikre våre etterkommere de sunne oppvekstvilkår som vi selv har hatt. Det gjelder bare å komme i gang. 6 - TAXI 2010

7 Økokjøring sparer penger og miljø Valg av mer miljøvennlig drivstoff i bilene sparer miljøet for store utslipp av CO 2. Tas økokjøring i bruk, spares det ytterligere utslipp. Hva er så egentlig økokjøring? Kort sagt er det å legge om fra aggressiv kjøring til mykere og smartere kjøring. Ved å legge om kjørestilen og kjøre smart kan hver enkelt av oss spare drivstoffutgifter og redusere drivstoffutgiftene med så mye som 20 prosent. Økokjøring gir positiv effekt både for miljøet, bilens holdbarhet og lommebok, enten du kjører taxi, vanlig personbil eller tyngre kjøretøy. Drivstofforbruket er helt avgjørende for mengden CO 2 som slippes ut. Bensin- og dieseldrevne biler slipper ut 2,5 kg CO 2 per liter brukte drivstoff. Ofte vil små endringer i kjørestil gi store besparelser. Husk å sjekke trykket i dekkene Riktig dekktrykk har også stor betydning for drivstofforbruket. For lavt lufttrykk øker motstanden og dermed også forbruket. Undersøkelser viser at hver fjerde bilist kjører med så lavt dekktrykk at drivstofforbruket øker med rundt 10 prosent. Sjekk derfor dekktrykket jevnlig. Kort om økokjøring Bruk høyest mulig gir og hopp over gir dersom det er mulig. Bruk gasspedalen omtenksomt, og slipp den i nedoverbakke. Velg rett gir før motbakke og unngå unødvendig girskifte i bakken Kjør med plass omkring deg og velg din egen rytme uten å stanse mer enn nødvendig. Unngå tomgangskjøring og hold riktig hastighet. Unngå unødvendig bruk av takstativer, skibokser og last i bilen. Sørg for riktig trykk i dekkene og ha jevnlig service på bilen. Tenk miljø når du kjøper bil og velger drivstoff. TAXI

8 Tema: Taxi og Miljø Lønnsom miljøsatsing Miljø Taxi Stavanger AS ble etablert i Stavanger i Taxiselskapet satser på grønn profil. Alle bilene går enten på biogass eller er hybridbiler. Erfaringene med mer miljøvennlig drivstoff er gode. De irrgrønne bilene til Miljø Taxi Stavanger viser godt igjen i bybildet i Stavanger. Felles profil har tydeligvis slått godt an blant kundene. Vi krever at alle tilsluttede løyvehavere hos oss enten benytter hybridbiler eller bruker biogass eller naturgass. I tillegg skal alle bilene ha den samme grønne profilen. Målet vårt er å redusere utslipp av CO 2, partikler og nitrogenforbindelser og sette en miljøstandard som kan følges av andre sentraler i landet. Stavanger og ellers i landet har store miljøutslipp, blant annet fra transportnæringen. Vi mener at alle bør være opptatt av å redusere disse, sier daglig leder Imran Malik. Krevde overtalelse Det nystartede taxiselskapet hadde i starten en jobb å gjøre for å få tilslutte taxieiere til å anskaffe miljøvennlige biler. Skepsisen var stor og de fleste ønsket driftsikre dieselbiler. Men det var den gang, ikke nå. Vi må innrømme at det var en utfordring i starten for å vekke miløjøengasjementet og få taxieierne og sjåførene til å gå fra diesel til gass. Nå ser de miljøgevinstene, er blitt mer miljøbevisste og har oppdaget at gass er et rimeligere drivstoff, sier Malik. Dyrere i anskaffelse Miljø Taxi Stavanger har i dag 29 ordinære tilsluttede løvehavere. Bilparken fordeler seg på fire hybridbiler og 25 biler som går på biogass 33, dvs 67 prosent naturgass og 33 prosent biogass. De fleste populære biler brukt som taxi, blant annet Mercedes, Volvo og VW, leveres fabrikknye med ferdig installert gassdrift. Men disse bilene er til dyrere i anskaffelse enn ordinære utgaver. Miljø Taxi Stavanger er et aksjeselskap der tilsluttede taxieiere bare eier 10 prosent av selskapet. De øvrige aksjene er fordelt på daglig leder Imran Malik (tv) og Khuram Butt. Spares raskt inn De økte anskaffelsesutgiftene spares imidlertid raskt inn igjen. Drivstoffutgiftene blir halvert ved bruk av biogass. En taxieier kan dermed spare inn et sted mellom og kroner i året, selvsagt avhengig av kjørelengde. Slike innsparinger blir det fort store penger av. Bare gode erfaringer Erfaringene med biogass- bilene er gode, i følge Malik. Vi har ikke hatt driftsproblemer med noen av bilene. Alle går som klokker. Vi var litt spente på hvordan kulden i vinter ville slå ut, men det har gått helt fint. Det eneste minuset med biler som går på biogass er at de må fylles to ganger i døgnet. En tank biogass varer rundt 30 mil, avhengig av type kjøring. Men i motsetning til mange andre plasser i Norge har kraftselskapet Lyse lagt forholdene godt til rette for påfylling av drivstoff. 8 - TAXI 2010

9 i Stavanger Halverte utslipp En vanlig personbil i Norge som går på bensin eller diesel slipper ut rundt tonn CO 2 i året. Biler som går på biogass 33 slipper kun ut halvparten, ca tonn CO 2 i samme tidsrom. Tenk om alle de tusener av taxier i Norge gikk over til å bruke biogass. Det hadde gitt store miljøgevinster og bidratt til å redusere landets samlede utslipp betydelig. For det er bilene som er de største forurenserne. Når bruk av biogass også er lønnsomt og i tillegg driftsikkert, så skjønner ikke jeg hvorfor ikke flere bruker dette alternativet. Nå må myndighetene komme på banen å sørge for at dette tilbudet blir tilgjengelig over hele landet, sier Malik Gir markedsfordeler I følge daglig leder Imran Malik har den grønne miljøsatsingen til taxiselskapet vært en markedssuksess. Vi merker at folk den siste tiden har blitt mer miljøbevisste og mange velger ut våre biler i taxikøene på grunn av at vi er miljøbevisste. Mens andre sentraler i vårt løyvedistrikt klager over mindre kjøring, ikke minst nå i sommer, så har vi en god økning i kjørestatistikken. Siden vi bare har 29 ordinære løyver og tre reservebiler så har vi til tider kapasitetsproblemer og har måttet si nei til en del bedrifter og hoteller som ønsker kjøreavtaler med oss. Trådløs internett i alle biler Småelektrisk Taxi Grafisk Det meste av utstyr til din taxi. Taxisjåfør Rakic Stanco har bare godord å si om sin MC som går på biogass. + bkt.no Miljø Taxi Stavanger har nå installert trådløs internett i alle bilene. Også det har i følge Malik gitt markedsfordeler. Folk bruker lapptopene sine overalt og ikke minst forretningsfolk til og fra et møte er ivrige brukere av det internettilbudet. Vi prøver så godt vi kan å være i forkant av utviklingen og yte god service overfor kundene. Ved en bestilling får brukerne en SMS bekreftelse på mobiltelefonen at bestillingen er mottatt. Når bilen er kommet fram til bestillingsstedet får kunden en ny melding om at bilen har kommet. Det er et tilbud vi er alene om her i Stavanger og som kundene setter stor pris på. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no + TAXI

10 Tema: Taxi og Miljø Gass og etanol i Stockholm Stockholm har tatt mange grep for å minske luftforurensingen fra biltrafikken. Innføring av rushtidsavgift har ført til vesentlig mindre privatbiler inne i hovedstaden. Gode kollektivtilbud har for de fleste blitt et bra alternativ. Dermed er CO 2 utslippene kraftig redusert. Blandede erfaringer TAXI foretok en rekke taxiturer for å høre hvordan de ulike drivstoffalternativene fungerte i praksis. Første turen var med en bil tilhørende Taxi Stockholm. Taxisjåføren ønsket å være anonym, kanskje ikke så rart, for han var rimelig frustrert over nyordningen. Også deler av taxinæringen i den svenske hovedstaden har tatt miljøgrep. Taxinæringen i Stockholm består av et virvar av store sentraler, mindre sentraler og såkalte friåkare. De tre desidert største og anbefalte sentralene er Taxi Stockholm, Taxi 020 og Taxi Kurir. Begge de to førstnevnte satser nå på mer miljøvennlig drivstoff. Gass for Taxi Stockholm Taxi Stockholm er den klart største sentralen med nærmere 900 tilsluttede taxieiere. Alle bilene er sorte og viser godt igjen i bybildet. Sentralen har besluttet at tilsluttede biler skal gå på gass og bensin, der kravet er maksimum 20 prosent bruk av bensin. Når eldre biler skiftes ut, skal de nye tilpasses gassbruk. Et stort grønt blad med teksten miljøbil er plassert på panser og sidene av taxiene. Miljøbevisste taxikunder kan dermed lett foreta sitt valg. Jeg tviler sterkt på om gassdrift av bilene våre, eller metanol for den saks skyld, gir noen miljøgevinst i det hele tatt. Vi må tanke gass rundt to ganger i døgnet. Mye av tiden vår går med til å finne tappestasjoner som har gass. De få som skal ha er ofte tomme, så blir det å kjøre rundt på bensin for å finne andre alternativer. Sentralen har ofte kontroller på at vi ikke overskrider 20 prosentregelen for bruk av bensin. Gjør vi det for ofte, så blir bilen utestengt fra datasystemet. Den stadige jakten på stasjoner med tilgjengelig gass går ut over inntjeningen, både for eier og oss sjåfører, forteller vår anonyme taxisjåfør som ville foretrukket dieseldrevne biler om han fritt kunne velge. Neste tur var imidlertid med Metmet Cømert i Taxi Stockholm som var langt mer positiv til gass. Det er riktig at vi til tider har problemer med å få tak i gass. Men det vil nok bedre seg når etterspørselen nå øker kraftig. Bilen min går utmerket på gass og det er flott at vi er blitt mer miljøbevisste. Det har kundene våre også blitt. Vi merker stadig oftere at når vi står i kø, plukker kundene ut våre biler eller Taxi 020 som også har synlig miljømerking. Selv om det er dyrt å bygge om bilene til gassdrift, så tjener vi inn denne investeringen på lavere drivstofforbruk og flere kunder. Samtidig er det kjekt å være med å bidra til mindre forurenset luft i byen vår. Det vil på 10 - TAXI 2010

11 sikt også gi flere turister og dermed mer kjøring for oss. Vi må tenke langsiktig. Taxi 020 på etanol En annen stor taxisentral i Stockholm er Taxi 020. Bilene tilsluttet denne sentralen er knall gule med en blomsterdekorasjon med merket miljøbil. Her er det etanol som i hovedsak er brukt som drivstoff. Men helt problemfritt har det heller ikke vært for Taxi 020. I oppstarten brukte bilene nærmere to liter etanol på milen i bykjøring. Selv om etanol var langt rimeligere enn bensin eller diesel den gang, er prisforskjellen nå bare rundt to kroner literen. Nå er forbruket minsket noe, men fortsatt bruker de mer drivstoff per mil enn andre alternativer. Så noen spesielt god økonomi i å bruke etanol som drivstoff er det ikke. Flere taxisjåfører vi var i kontakt med påpekte også at det fra tid til annen var dårlig etanol som ble solgt. I slike tilfeller fusker motoren og sliter med å gå på tomgang. Det fikk TAXI selv erfare ved en av turene: Nei, ikke nå igjen, stønnet sjåføren da motoren på taxien døde ved stopp i et lyskryss. Lett å få start på den var det heller ikke. Når den endelig startet, så stoppet motoren raskt igjen. Beklager sa mye, sa vår sjåfør. Etanolen vi får for tiden er det noe galt med. Vi klager både til billeverandør og oljeselskap, og de skylder på hverandre. Så her sitter vi med problemene. Men heldigvis, med grønt lys ble det atter liv i motoren og ferden gikk videre. Uoversiktelig taxinæring Det er mange taxisentraler i Stockholm. Hvor mange er det få eller ingen som kan svare på. I tillegg til de tre overnevnte taxisentralene registrerte vi Taxi Top Cab, City Taxi, Metro Taxi og Sverige Taxi Stockholm. Holdeplassene var i tillegg fylt opp av mange friåkare som bare hadde taxiskilt på taket. God prismerking Med unntak av friåkerne hadde taxiene tilknyttet de ulike sentralene god prismerking i bilene. Her var slått opp tabeller for hva en tur koster og ikke minst fast pris til Arlanda flyplass i bilvinduene og inne i bilene. Det har vært mye snakk om for dårlig prisopplysning her i Norge. Men i Stockholm var denne merkingen veldig bra. Men hold deg til de anbefalte taxisentralene. Setter du deg inn i en friåkare, er sjansen stor for å bli lurt. Det fikk vi raskt erfare. Fast pris eller taxameter? spurte vår sjåfør. Vi skulle ta en tur ut til et av byens museer. Det ble fast pris og ved ankomst var det umulig å få kvittering. Så her var tydeligvis fast pris ensbetydende med svart kjøring. TAXI

12 Tema: Taxi og Miljø EL-bilene nærmer seg Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. taximarkedet Tilbudet på El-biler har vært konsentrert om små og lette kjøretøy, for maksimalt to personer med minimal bagasje. I liten grad tilbys rene el-kjøretøy som tilfredsstiller de krav en taxieier må stille ved valg av kjøretøy. De mest miljø-vennlige alternativ i markedet i dag er hybrider med batterier som lades gjennom bilens egen energiproduksjon (ved oppbremsing etc). Toyotas Prius-modell har allerede fått et synbart innpass i norsk taxiflåte. Toyota har nå videreutviklet Prius-modellen med oppladbar batteripakke, med forventet ladetid langt under det som tilbys i markedet hittil. Toyota Norge AS har tre biler for uttesting i Norge neste år. Elbilen BYD E6 er på veien i Kina. Som drosje. Denne modellen er en fem-seters crossover-suv, med rekkevidde over 300 km på hver ladning. Og en toppfart på 140 km/t. 100 stykk av modellen vil gå inn i taxitrafikk i den kinesiske byen Shenzhen allerede neste måned. Planen er å introdusere BYD E6 for taximarkedet i Europa i februar Importør i Norge er Autoindustri AS. Volkswagen har et batterisamarbeid med kinesiske BYD. På Hannover-messen tidligere kunne VW presentere elbilkonseptet «Milano Taxi», som vil bli tilgjengelig i markedet fra Hvis og når miljøvennlige el-biler er realistisk alternativ for det norske taximarked, er det praktisk å vite at en infrastruktur med ladepunkter er under etablering. Ved månedsskiftet blir den nye nasjonale ladestasjons-databasen åpnet med over ladepunkt for elbiler. Transnova har sammen med Norstart Norsk Elbilforening utviklet en database med all nødvendig informasjon om ladepunktene. Prosjektet kalles NOBIL. Dataene blir tilgjengelige på bilnavigatorer, internett og mobiltelefoner og skal gjøre det lettere for elbilisten å fylle fornybar strøm i Norge. Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Sjøhagen 10 Postboks 1079 Hillevåg 4095 Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på TAXI 2010

13 Miljøsertifisering av taxisentraler Norges Taxiforbund har lenge arbeidet for at næringen skal ha et tilbud om sertifisering som omfattet så vel taxisentralen som tilsluttede løyvehavere med deres virksomhet. Ved siden av å ha verdi i markedsføring, vil sertifisering representere en dokumentert oppfyllelse av krav f eks en offentlig kjøper av transport vil stille. Forslaget til kravsett vi fremmet overfor stiftelsen Miljøfyrtårn i fjor, var tilpasset de krav som ligger i verktøykassen DiFi har utarbeidet for offentlige kjøp. Tanken var at sertifiseringskravene er noe strengere enn kravene ved off kjøp, slik at de som oppnår sertifisering samtidig automatisk oppfyller de (miljø-)krav kjøper vil stille. Stiftelsen Miljøfyrtårn har gjennomgått sertifiseringsarbeid som hittil har vært gjennomført i taxinæringen. Sertifiseringen har hittil foregått ved bruk av ulike bransjekrav. Stiftelsen har derfor nå sendt på høring forslag til egne bransjekrav for taxisentraler med tilsluttede løyvehavere. Sertifisering skal sette miljøkrav til alle løyvehaverere og deres kjøretøyer. Det blir satt krav om sentralen lager felles miljørapport for hele samvirket (hver løyvehaver må føre underrapporter på egne kjøretøy). Det utstedes ett sertifikat til taxisamvirket. Løyvehaverne kan merke sine kjøretøy med at de er en del av et miljøfyrtårn-sertifisert fellesskap. Når stiftelsen Miljøfyrtårn har et fullverdig kravsett for taxisamvirker, er et viktig delmål for forbundets miljøarbeid nådd. Dette utgjør, sammen med kurs i Eco-driving, et tilbud til våre medlemsbedrifter om å etablere et synlig og systematisk miljøarbeid i egen virksomhet. Det er nå opp til sentraler og løyvehavere å følge opp i sine selskaper lokalt. REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Rogaland Taxi AS var tidlig ute og ble Miljøfyrtårnbedrift i Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: TAXI

14 Avtalen med Vertikal fikk meg raskt En av dem som har fått glede av Vertikal- avtalen er Thomas Jacobsen (60) fra Fredrikstad. I lengre tid hadde Jacobsen følt seg i dårlig form, vært slapp og det meste var et ork. Til slutt gikk han til lege og forlangte en hjertetest. Legen henviste til spesialist. Kopi ble sendt til Vertikal som i løpet av tre dager fikk Jacobsen inn på Volvat. Her ble det en by- pass operasjon 15 april i år. Etterpå ble det opptrening på Feiring- klinikken. Siden jeg hadde forsikret meg gjennom Vertikal har jeg spart mye tid og mye penger på å bli raskt behandlet. For to og en halv måned etter operasjonen, og gjennomført rehabilitering, ble jeg innkalt av det offentlige helsevesenet. Nå føler jeg meg i fin form og gleder meg til å få tilbake kjøreseddelen i september. Men de av oss som har hatt hjerteproblemer får bare kjøreseddelen tilbake på dispensasjon. Men uansett er jeg glad for at jeg tok faresignalene på alvor, oppsøkte lege i tide og er frisk igjen. Rekordraskt tilbake Vanligvis tar det et år før en person er tilbake i jobb etter en bypass operasjon. I Jacobsens tilfelle vil det bare ta fem måneder. Det er han stolt av. Oppholdet på Feiring- klinikken var veldig bra. Her var det trening to ganger til dagen og undervisning i rette treningsmetoder og rett kosthold. Dette tilbudet er for alle og ikke en del av Vertikal- avtalen, sier Jacobsen som oppfordrer alle taxieiere til å ha forsikringen i orden. Olav Martens fra Vertikal er taxinæringens kontaktperson. Østfold var først ute og tegnet en kollektiv forsikring med Vertikal på vegne av alle medlemmene. Det er jeg glad for i dag. Avtalen har spart meg for store økonomiske tap siden behandlingen gikk så raskt. Og tap under sykdom er noe mange taxieiere kjenner til. Vertikal Helseforsikring: Riktig behandling til rett tid En taxieier er som kjent selvstendig næringsdrivende, ofte med flere ansatte sjåfører. Skulle eieren bli syk, kan de økonomiske konsekvensene bli store om ikke behandlingen skjer raskt og effektivt. Vi har dessverre mange eksempler på at så ikke alltid er tilfelle. Derfor inngikk Norges Taxiforbund en avtale med Vertikal helseforsikring. Medlemmene som knytter seg til denne avtalen vil unngå helsekø i måneder. Vertikal forsikring garanterer spesialistvurdering innen 10 dager. De garanterer også behandling eller operasjon innen 28 dager. Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandlingsløpet. Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet. Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Fysioterapi eller kiropraktorbehandling etter henvisning fra spesialist. Også ansatte og nærmeste familie Taxieiere kan også forsikre sine ansatte sjåfører med samme betingelser. Det samme kan vedkommende gjøre med ektefelle eller samboer og barn under 18 år. De som ønsker mer opplysninger om avtalen kan kontakte Norges Taxiforbund og få tilsendt informasjonsbrosjyre med innmeldingsblankett TAXI 2010

15 TAXIUTSTYRkvartside :59 Side 1 tilbake bak rattet UNIFORMER Flere og flere velger våre uniformer. Årsaken til våre lave priser på svært høy kvalitet er egenimport og direktesalg. Alround jakke, tynnfôret 250,- Helårsjakke, fleecefôret 400,- Skjorter, lang/kort arm 180,- Varmegenser/jakke m/glidelås 250,- Krøllfrie sjåførbukser 230,- Tenniskjorte hvit eller blå 120,- Høyhalset polo, hvit 120,- Fleecejakke, tykk kvalitet, blå 200,- EKTE NATOGENSER 100% Ull. Blå 400,- Collegegenser, blå 200,- Slips70,- Lærbelte120,- Caps 50,- SJÅFØRPAKKE: helårsjakke, varmegenser, bukse, 2 skjorter, belte og slips. FRAKTFRITT1360,- ALLE PRISER EKS. MVA. Fraktfri leveranse av alle kjøp over kr. 1500,- eks. mva og av alle sjåførpakker. Alle logoer er broderte TAXIutstyr.no Auglendsmyrå Stavanger. Tlf Faks Kontaktperson: Carl Lütcherath E-post: Brosjyre finner du på Thomas Jacobsen er bosatt i Fredrikstad og nestleder i Østfold. På det ekstarordinære landsmøtet i juni fortalte han om sine gode erfaringer med Vertikal-avtalen. BILGLASS SKADE? GLASSDRIVE DITT NATURLIGE VALG VED REPARASJON ELLER SKIFTE 37 VERKSTEDER I NORGE BILGLASS Ring TAXI Glassdrive-annonse_juni2009.indd :39:51

16

17

18 NORGES TAXIFORBUNDS SENTRALSTYRE NORGES TAXIFORBUNDS LANDSSTYRE Regioner Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: LARS CHR. KVISTEN Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no 2. vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: oslo Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: ateef shahfaz Latif (Christiania Taxi) Vestbyveien Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: JAN JOHNSRUD Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS tom tysland Jarenv. 2A 1340 Skui Mobil: john arne opsahl Tunvn. 2H, 1473 Lørenskog Mobil: HEDMARK sissel landfald Lillebakken, 2428 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen sterud Klinkenbergvn Hov Mobil: BUSKERUD georg arnulf fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: vestfold Øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK trond kjetil Jore Hasselvn. 15, 3658 Miland Mobil: AUST-AGDER Helge-Bjørn Skjulestad Postboks 1537 Stoa, 4856 Arendal Mobil: VEST-AGDER bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: ROGALAND torbjørn goa Støperigt. 16B, 4014 Stavanger Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per helge bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE endre noralf råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL per morten bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: SØR-TRØNDELAG Ole Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon ragnar nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS INGE JAKOBSEN Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder) Regionsleder Arnold Meyer P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: Fax: e-post: Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) Regionsleder Kristian Bjørnrud P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: e-post: Region Midt-Norge (Møre- og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag) Regionsleder Asbjørn Grøtan P.b Steinkjer Mobil: Fax: e-post: Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) NT Region Nord v/ Knut Thomassen Postboks Honningsvåg Mobil: e-post:

19 Tors hjørne Viktig politisk tilnærming Det ekstraordinære Landsmøtet i juni vedtok enstemmig forslag til framtidig regulering av taxinæringen. Vedtak hos oss er en ting, politisk gjennomslag en annen. Styret hadde på et møte i slutten av august en gjennomgang av vedtakene fra Landsmøtet og har lagt en strategisk plan for å nå ut til beslutningstakerne, dvs politikerne. For nå må vi legge et kraftig press slik at taxinæringens rammevilkår blir bedret. Det gjelder blant annet økt styringsrett til sentralene og likhet under anbud. Forbundet må være initiativtager til å få fastsatt nødvendige kriterier og lik praktisering innenfor dagens rammebetingelser. Det gjelder ikke minst den ulike praksisen de ulike fylkene har når det gjelder utsteding av nye løyver. Videre må forbundet arbeide intenst for at offentlige tjenestekjøp tilpasses ordninger som i sterkere grad hensyntar opprettholdelse av drosjetilbudet i distrikts- Norge. Den nye organisasjonsmodellen som også ble vedtatt på Landsmøtet vil styrke oss i det politiske arbeidet vi nå skal intensivere ytterligere. Nå får vi med Forum for Taxisentraler og ikke minst sterkere fylkesavdelinger i dette arbeidet. Sammen med styret og administrasjonen utgjør vi en slagkraftig enhet. Sammen med disse vil styret og administrasjonen jobbe for at politikerne får større forståelse for nødvendigheten av nye rammebetingelser for taxinæringen. Tor Johannessen Sentralstyreleder Jubilanter Akershus C1012R Hagren, Lill-Ann år C71 Kutrovac, Mirko år C1084R Agyemfra, Jeremiah Daniel år Aust-Agder I200 Ankersen, Peter år Bergen R428 Løvik, Håvard år R466 Lerøy, Jostein Martin år R632 Rosseland, Åge år Buskerud Borgersen, Yngvar Finnmark Johnsen, Harald M år år Hordaland R199 Kleivkås, Reidar år R116 Sperrevik, Kjell Ole år Møre og Romsdal T136 Thomassen, Håkon år Nordland W239 Nilsskog, Steinar år Nord-Trøndelag V363 Selbo, Eli år V829 Pedersen, Randi år OSLO Tangen, Frank år Sønstebø, Francke år Andersen, Arild år Porsboel-Gundersen, Henrik år A1250 Finstad, Eva år A1047 Hansen, Eddy Georg år A1276 Chaudhary, Moh. Ajaib år A269 Myhre, Jens Christopher år A1209 Munir, Mohammed år A830 Ali, Ramzan år A1164 Kristiansen, Lasse Tom år A711 Murtaza, Ghulam år A1277 Asif, Javed år A120 Dawood, Ahmed år A784 Faiz, Rasul år Rogaland L898 Bø, Maren E. Svendsen år Sogn og Fjordane S63 Aaberg, Svein Arvid år Sør-Trøndelag U329 Sandvik, Ketil år Troms Bjørvik, Hilmar år X87 Karlsen, Alexander Johs år X107 Ås, Asle Per år Østfold B361 Fredriksen, Jan Gunnar

20 Bli husket for din personlighet. Ikke for dine CO2-avtrykk. BlueEFFICIENCY er vår vei mot utslippsfrie biler. En mengde avanserte teknologier, fra rensing av avgasser og effektive motorer, til overlegen aerodynamikk sørger for at du får mer kraft og mindre utslipp i en av våre 85 BlueEFFICIENCY-modeller som nye E-Klasse sedan. Les mer om E-Klasse på Mercedes-Benz E200CDI Taxi Fra kr ,- Eks. mva. inkl. lev. Forbruk blandet kjøring 0,52-1,26 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS TAXI 2010

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer?

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer? FORNØYD MEDLEM: «Velger SMB på grunn av god kundeservice!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 2.

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen 274 Em. 4. mars Endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. 2008 Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer