Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September Tema: Taxi og miljø TAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1"

Transkript

1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010 Tema: Taxi og miljø TAXI

2 Fastpris på mobilsamtale - Fri Bruk Tale Fri Bruk Tale er spesielt lønnsomt for deg som ringer mye, og gir større forutsigbarhet. I tillegg til at alle med Telenors mobilabonnement har gratis minuttpris mellom medlemmer i Norges Taxiforbunds mobiltelefoner, kan man nå få gunstig pris også på samtaler til alle fastog mobiltelefoner i Norge. Tjenesten koster kr 149,25 (eks mva) per måned og inkluderer 3000 minutter fast- og mobiltelefonsamtaler. Startpris per samtale, SMS, MMS og trafikk til spesialnummer kommer i tillegg. Fri Bruk Tale er en tilleggstjeneste til mobilabonnementene Bedrift Proff og Bedrift Proff Netto. Ønsker du mer informasjon om Fri Bruk Tale? Ring Kundeservice på telefon

3 Parallelltaksten kommer Fra nyttår vil parallelltakst erstatte dagens takstsystem. Det har Konkurransetilsynet bestemt. Det er en stor og viktig sak som Norges Taxiforbund bruker mye tid og innsats på slik at ordningen blir best mulig. Får vi det til, kan parallelltakst ha mye positivt ved seg for både kunder og næring. Kort sagt erstatter det nye systemet dagens beregningsgrunnlag for pris, fra dagens enten tid- eller distanse, med et både-og-system. Fra 1. januar skal prisen kundene betaler regnes ut fra tid og distanse i ett felles regnestykke. Prinsippet er bra. Overgangen bunner i initiativ fra landsmøtet i Norges Taxiforbund i Den gang kom vedtaket fordi kundene opplevde og opplever dagens prissystem som forvirrende, vanskelig og lite forutsigbart. Parallelltakst vil bidra til å gjøre prisen for en drosjetur mer oversiktelig for kundene. Dermed bidrar det til å forbedre taxinæringens omdømme. Utgangspunktet for overgangen er at verken eiere eller sentraler skal vinne eller tape økonomisk. Forslaget fra Konkurransetilsynet er adskillig bedre enn det første forslaget for ett år siden. Men det inneholder også svakheter som forbundet arbeider med å rette opp. Tilsynet ga næringen 2 to måneder, i sommer til å komme med innspill. Det er svært kort tid. Vi gjør det vi klarer innen tidsfristen. Og fylkesavdelingene har brukt ferien til å gi oss mange gode innspill det er imponerende! Men med så kort tid til å utarbeide forslag til forbedringer, må forutsetningen være at tilsynet har vilje til å justere og rette opp svakheter som kommer til syne, for eksempel etter et år. Karen Eldbjørg Toven Direktør INNHOLD Leder 3 Arbeidsoppgaver i kø 4 Tema: Taxi og miljø 6 Lønnsom miljøsatsing i Stavanger 8 Gass og etanol i Stockholm 10 EL-bilene nærmer seg taximarkedet 12 Miljøsertifisering av taxisentraler 13 Avtalen med Vertikal fikk meg raskt tilbake bak rattet 14 Vertikal Helseforsikring: Riktig behandling til rett tid 14 Tors hjørne 19 Jubilanter 19 Bestyrerordning 22 Nyhetsbrev 24 Barmhjertighetssentralen Stange Taxi 28 Til våre kunder og samarbeidspartnere 29 Juristen har ordet side 6 13 Tema: Taxi og miljø side 28 Barmhjertighetssentralen Stange Taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 78. årgang Adresse: Karoline Kristiansens vei 7, 4. etg 0661 OSLO Postadresse: Boks 6114 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Telefax: internett: Ansvarlig utgiver og redaktør: Karen Eldbjørg Toven Kontaktpersoner: Ole Kr. Egaas Wiggo Korsnes Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen Mobil: Direktør: Karen Eldbjørg Toven Redaksjonskomite: Karen Eldbjørg Toven Wiggo Korsnes Tor Johannessen Nora Morken Ole Kr. Egaas Utarbeidelse: In Media Markedskommunikasjon AS, Ledaalsgt Stavanger Telefon: Mobil: Fax: Sats: Gunnarshaug Trykkeri AS Opplag: 6150 eks. TAXI

4 Karen Eldbjørg Toven Arbeidsoppgaver i kø Arbeidsoppgavene står heldigvis i kø. Det viser at forbundet er viktig for enkeltmedlemmer og for hele gruppen taxieiere, og ikke minst for de aller viktigste; for kundene, sier Karen Eldbjørg Toven. Mye fokus til nå har vært å lære folk og systemer å kjenne. Men målsettingene er klare; organisasjonen skal være smidig og profesjonell, til beste for medlemmene. Og forbundet skal være næringens stemme ut i det offentlige. Grunnmuren; oppslutning, kunnskap, dokumentasjon og argumenter må være på plass skal man bygge en troverdig stemme mot politiske og andre miljøer. Det jobber jeg med. Samtidig skal vi bevare og videreutvikle åpenheten som preger hele NT. Saker skal kunne tas opp der og da og dørene skal være åpne, sier Toven. Blant de ting som har gledet den nye direktøren er administrasjonen. - Jeg er imponert over hvor kunnskapsrik og dyktig administrasjonen i Norges Taxiforbund er og hvor motivert folk jobber til beste for næringen og for enkeltmedlemmer som trenger hjelp av ulike slag, sier Karen Eldbjørg Toven som føler hun er blitt mottatt med åpenhet og tillit. Synlig utad Direktør Karen Eldbjørg Toven legger ikke skjul på at jobben er spekket med utfordringer, men disse skal løses gjennom godt samarbeid. Mye av tiden de første fire måneder i direktørstolen er brukt til å lære organisasjonen og arbeidet bedre å kjenne. Norges Taxiforbund er mye mer på alle plan enn jeg visste på forhånd. Det er en spennende næring med mange hyggelige mennesker. Samtidig står vi overfor mange utfordringer, både politisk og som bransje. Det er det meningsfylt å gi seg i kast med, sier hun. Grunnmur først Karen Eldbjørg Toven har i oppstarten vært mindre synlig utad enn hun hadde tenkt. Men det er en riktig prioritering, mener hun. Du må ha grunnlaget i orden før du står fram i media. Derfor har den første tiden min vært en hektisk læreprosses. Selv om du aldri blir helt utlært i en jobb som denne, er det viktig å ha basisgrunnlaget i orden. Vi må vise at vi er den seriøse og skikkelige bransjen vi ønsker å være, det er viktig også for å bedre omdømmet. På fire måneder har Toven truffet mange av medlemmene, ikke minst på det ekstraordinære landsmøtet i juni og i møte med regioner. Etter hvert vil jeg gjerne reise mer ut i organisasjonen. Ikke minst ser jeg fram til at alle årsmøtene neste år kommer i gang. I tillegg håper jeg å bli invitert med i aktiviteter som foregår. Jeg vil gjerne både lære folk og utfordringer bedre å kjenne og vil si ja så sant jeg kan, sier hun. 4 - TAXI 2010

5 Etter hvert vil jeg gjerne reise mer ut i organisasjonen. Ikke minst ser jeg fram til at alle årsmøtene neste år kommer i gang. Viktige saker Karen Eldbjørg Toven har tidligere fortalt om tre hovedelementer i sitt virke som direktør i Norges Taxiforbund; tilfredse kunder, velfungerende næring, strategisk arbeid og god synlighet. På spørsmål om de viktigste sakene administrasjonen nå jobber med får vi følgende liste: 1. Skape forståelse for næringens problemer utad. 2. Løyvesituasjonen i Oslo som er en stor og viktig sak. 3. Få gjennomslag for èn felles forståelse av hvordan løyvesituasjonen i landets 19 fylker skal forvaltes. Det er viktig fordi dagens svært varierende praksisen skaper stor usikkerhet og tilfeldige utslag det er vanskelig å forholde seg til. 4. Statsbudsjettet. 5. Tettere dialog med organisasjonen og få fylkesforeningene mer med i de politiske prosessene. 6. Parallelltakstsystemet som etter planen skal innføres fra årsskiftet. Småelektrisk Taxi Grafisk Det meste av utstyr til din taxi. Kort sagt oppfølging av landsmøtets vedtak om å arbeide for å styrke næringens rammevilkår. Dessuten skal vi utvikle organisasjonen gjennom å styrke fylkeslederne, bygge Forum for taxisentraler og bygge regionledernes virksomhet inn i den sentrale administrasjonen. I gang Toven er i gang med mye og ser at listen bare vil vokse framover. Hun trekker fram lagspill med både øvrig administrasjon og tillitsvalgte som helt nødvendig for at forbundet skal løse sine utfordringer. + bkt.no Vi har mange store arbeidsoppgaver foran oss., men er godt i gang med mye. Et overordnet mål for meg er at det som tjener medlemmene og næringen, må også være til beste for kundene. Det er en utfordring i mange sammenhenger, men vi må ikke glemme at det er kundene vi til syvende og sist lever av alle sammen, sier Toven. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no + TAXI

6 Tema: Taxi og miljø Vi har en vakker natur i Norge. Fritt og godt har vi det. Priviligert vil nok mange med rette si. Men økte globale utslipp av CO 2 gasser skaper ubalanse i atmosfæren og fører til global oppvarming. Utslippene må reduseres dersom balansen i atmosfæren skal opprettholdes. Og blant de største forurensningskildene er bilbruken. Dermed er taxi i utgangspunktet en stor forurenser. Men også vi kan bidra til reduserte CO 2 utslipp, og det med enkle grep. Tema i denne ugaven av TAXI er erfaringene med bruk av alternativt drivstoff i taxiene, økokjøring og miljøsertifisering av taxisentraler. Alle kan vi bidra for å sikre våre etterkommere de sunne oppvekstvilkår som vi selv har hatt. Det gjelder bare å komme i gang. 6 - TAXI 2010

7 Økokjøring sparer penger og miljø Valg av mer miljøvennlig drivstoff i bilene sparer miljøet for store utslipp av CO 2. Tas økokjøring i bruk, spares det ytterligere utslipp. Hva er så egentlig økokjøring? Kort sagt er det å legge om fra aggressiv kjøring til mykere og smartere kjøring. Ved å legge om kjørestilen og kjøre smart kan hver enkelt av oss spare drivstoffutgifter og redusere drivstoffutgiftene med så mye som 20 prosent. Økokjøring gir positiv effekt både for miljøet, bilens holdbarhet og lommebok, enten du kjører taxi, vanlig personbil eller tyngre kjøretøy. Drivstofforbruket er helt avgjørende for mengden CO 2 som slippes ut. Bensin- og dieseldrevne biler slipper ut 2,5 kg CO 2 per liter brukte drivstoff. Ofte vil små endringer i kjørestil gi store besparelser. Husk å sjekke trykket i dekkene Riktig dekktrykk har også stor betydning for drivstofforbruket. For lavt lufttrykk øker motstanden og dermed også forbruket. Undersøkelser viser at hver fjerde bilist kjører med så lavt dekktrykk at drivstofforbruket øker med rundt 10 prosent. Sjekk derfor dekktrykket jevnlig. Kort om økokjøring Bruk høyest mulig gir og hopp over gir dersom det er mulig. Bruk gasspedalen omtenksomt, og slipp den i nedoverbakke. Velg rett gir før motbakke og unngå unødvendig girskifte i bakken Kjør med plass omkring deg og velg din egen rytme uten å stanse mer enn nødvendig. Unngå tomgangskjøring og hold riktig hastighet. Unngå unødvendig bruk av takstativer, skibokser og last i bilen. Sørg for riktig trykk i dekkene og ha jevnlig service på bilen. Tenk miljø når du kjøper bil og velger drivstoff. TAXI

8 Tema: Taxi og Miljø Lønnsom miljøsatsing Miljø Taxi Stavanger AS ble etablert i Stavanger i Taxiselskapet satser på grønn profil. Alle bilene går enten på biogass eller er hybridbiler. Erfaringene med mer miljøvennlig drivstoff er gode. De irrgrønne bilene til Miljø Taxi Stavanger viser godt igjen i bybildet i Stavanger. Felles profil har tydeligvis slått godt an blant kundene. Vi krever at alle tilsluttede løyvehavere hos oss enten benytter hybridbiler eller bruker biogass eller naturgass. I tillegg skal alle bilene ha den samme grønne profilen. Målet vårt er å redusere utslipp av CO 2, partikler og nitrogenforbindelser og sette en miljøstandard som kan følges av andre sentraler i landet. Stavanger og ellers i landet har store miljøutslipp, blant annet fra transportnæringen. Vi mener at alle bør være opptatt av å redusere disse, sier daglig leder Imran Malik. Krevde overtalelse Det nystartede taxiselskapet hadde i starten en jobb å gjøre for å få tilslutte taxieiere til å anskaffe miljøvennlige biler. Skepsisen var stor og de fleste ønsket driftsikre dieselbiler. Men det var den gang, ikke nå. Vi må innrømme at det var en utfordring i starten for å vekke miløjøengasjementet og få taxieierne og sjåførene til å gå fra diesel til gass. Nå ser de miljøgevinstene, er blitt mer miljøbevisste og har oppdaget at gass er et rimeligere drivstoff, sier Malik. Dyrere i anskaffelse Miljø Taxi Stavanger har i dag 29 ordinære tilsluttede løvehavere. Bilparken fordeler seg på fire hybridbiler og 25 biler som går på biogass 33, dvs 67 prosent naturgass og 33 prosent biogass. De fleste populære biler brukt som taxi, blant annet Mercedes, Volvo og VW, leveres fabrikknye med ferdig installert gassdrift. Men disse bilene er til dyrere i anskaffelse enn ordinære utgaver. Miljø Taxi Stavanger er et aksjeselskap der tilsluttede taxieiere bare eier 10 prosent av selskapet. De øvrige aksjene er fordelt på daglig leder Imran Malik (tv) og Khuram Butt. Spares raskt inn De økte anskaffelsesutgiftene spares imidlertid raskt inn igjen. Drivstoffutgiftene blir halvert ved bruk av biogass. En taxieier kan dermed spare inn et sted mellom og kroner i året, selvsagt avhengig av kjørelengde. Slike innsparinger blir det fort store penger av. Bare gode erfaringer Erfaringene med biogass- bilene er gode, i følge Malik. Vi har ikke hatt driftsproblemer med noen av bilene. Alle går som klokker. Vi var litt spente på hvordan kulden i vinter ville slå ut, men det har gått helt fint. Det eneste minuset med biler som går på biogass er at de må fylles to ganger i døgnet. En tank biogass varer rundt 30 mil, avhengig av type kjøring. Men i motsetning til mange andre plasser i Norge har kraftselskapet Lyse lagt forholdene godt til rette for påfylling av drivstoff. 8 - TAXI 2010

9 i Stavanger Halverte utslipp En vanlig personbil i Norge som går på bensin eller diesel slipper ut rundt tonn CO 2 i året. Biler som går på biogass 33 slipper kun ut halvparten, ca tonn CO 2 i samme tidsrom. Tenk om alle de tusener av taxier i Norge gikk over til å bruke biogass. Det hadde gitt store miljøgevinster og bidratt til å redusere landets samlede utslipp betydelig. For det er bilene som er de største forurenserne. Når bruk av biogass også er lønnsomt og i tillegg driftsikkert, så skjønner ikke jeg hvorfor ikke flere bruker dette alternativet. Nå må myndighetene komme på banen å sørge for at dette tilbudet blir tilgjengelig over hele landet, sier Malik Gir markedsfordeler I følge daglig leder Imran Malik har den grønne miljøsatsingen til taxiselskapet vært en markedssuksess. Vi merker at folk den siste tiden har blitt mer miljøbevisste og mange velger ut våre biler i taxikøene på grunn av at vi er miljøbevisste. Mens andre sentraler i vårt løyvedistrikt klager over mindre kjøring, ikke minst nå i sommer, så har vi en god økning i kjørestatistikken. Siden vi bare har 29 ordinære løyver og tre reservebiler så har vi til tider kapasitetsproblemer og har måttet si nei til en del bedrifter og hoteller som ønsker kjøreavtaler med oss. Trådløs internett i alle biler Småelektrisk Taxi Grafisk Det meste av utstyr til din taxi. Taxisjåfør Rakic Stanco har bare godord å si om sin MC som går på biogass. + bkt.no Miljø Taxi Stavanger har nå installert trådløs internett i alle bilene. Også det har i følge Malik gitt markedsfordeler. Folk bruker lapptopene sine overalt og ikke minst forretningsfolk til og fra et møte er ivrige brukere av det internettilbudet. Vi prøver så godt vi kan å være i forkant av utviklingen og yte god service overfor kundene. Ved en bestilling får brukerne en SMS bekreftelse på mobiltelefonen at bestillingen er mottatt. Når bilen er kommet fram til bestillingsstedet får kunden en ny melding om at bilen har kommet. Det er et tilbud vi er alene om her i Stavanger og som kundene setter stor pris på. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no + TAXI

10 Tema: Taxi og Miljø Gass og etanol i Stockholm Stockholm har tatt mange grep for å minske luftforurensingen fra biltrafikken. Innføring av rushtidsavgift har ført til vesentlig mindre privatbiler inne i hovedstaden. Gode kollektivtilbud har for de fleste blitt et bra alternativ. Dermed er CO 2 utslippene kraftig redusert. Blandede erfaringer TAXI foretok en rekke taxiturer for å høre hvordan de ulike drivstoffalternativene fungerte i praksis. Første turen var med en bil tilhørende Taxi Stockholm. Taxisjåføren ønsket å være anonym, kanskje ikke så rart, for han var rimelig frustrert over nyordningen. Også deler av taxinæringen i den svenske hovedstaden har tatt miljøgrep. Taxinæringen i Stockholm består av et virvar av store sentraler, mindre sentraler og såkalte friåkare. De tre desidert største og anbefalte sentralene er Taxi Stockholm, Taxi 020 og Taxi Kurir. Begge de to førstnevnte satser nå på mer miljøvennlig drivstoff. Gass for Taxi Stockholm Taxi Stockholm er den klart største sentralen med nærmere 900 tilsluttede taxieiere. Alle bilene er sorte og viser godt igjen i bybildet. Sentralen har besluttet at tilsluttede biler skal gå på gass og bensin, der kravet er maksimum 20 prosent bruk av bensin. Når eldre biler skiftes ut, skal de nye tilpasses gassbruk. Et stort grønt blad med teksten miljøbil er plassert på panser og sidene av taxiene. Miljøbevisste taxikunder kan dermed lett foreta sitt valg. Jeg tviler sterkt på om gassdrift av bilene våre, eller metanol for den saks skyld, gir noen miljøgevinst i det hele tatt. Vi må tanke gass rundt to ganger i døgnet. Mye av tiden vår går med til å finne tappestasjoner som har gass. De få som skal ha er ofte tomme, så blir det å kjøre rundt på bensin for å finne andre alternativer. Sentralen har ofte kontroller på at vi ikke overskrider 20 prosentregelen for bruk av bensin. Gjør vi det for ofte, så blir bilen utestengt fra datasystemet. Den stadige jakten på stasjoner med tilgjengelig gass går ut over inntjeningen, både for eier og oss sjåfører, forteller vår anonyme taxisjåfør som ville foretrukket dieseldrevne biler om han fritt kunne velge. Neste tur var imidlertid med Metmet Cømert i Taxi Stockholm som var langt mer positiv til gass. Det er riktig at vi til tider har problemer med å få tak i gass. Men det vil nok bedre seg når etterspørselen nå øker kraftig. Bilen min går utmerket på gass og det er flott at vi er blitt mer miljøbevisste. Det har kundene våre også blitt. Vi merker stadig oftere at når vi står i kø, plukker kundene ut våre biler eller Taxi 020 som også har synlig miljømerking. Selv om det er dyrt å bygge om bilene til gassdrift, så tjener vi inn denne investeringen på lavere drivstofforbruk og flere kunder. Samtidig er det kjekt å være med å bidra til mindre forurenset luft i byen vår. Det vil på 10 - TAXI 2010

11 sikt også gi flere turister og dermed mer kjøring for oss. Vi må tenke langsiktig. Taxi 020 på etanol En annen stor taxisentral i Stockholm er Taxi 020. Bilene tilsluttet denne sentralen er knall gule med en blomsterdekorasjon med merket miljøbil. Her er det etanol som i hovedsak er brukt som drivstoff. Men helt problemfritt har det heller ikke vært for Taxi 020. I oppstarten brukte bilene nærmere to liter etanol på milen i bykjøring. Selv om etanol var langt rimeligere enn bensin eller diesel den gang, er prisforskjellen nå bare rundt to kroner literen. Nå er forbruket minsket noe, men fortsatt bruker de mer drivstoff per mil enn andre alternativer. Så noen spesielt god økonomi i å bruke etanol som drivstoff er det ikke. Flere taxisjåfører vi var i kontakt med påpekte også at det fra tid til annen var dårlig etanol som ble solgt. I slike tilfeller fusker motoren og sliter med å gå på tomgang. Det fikk TAXI selv erfare ved en av turene: Nei, ikke nå igjen, stønnet sjåføren da motoren på taxien døde ved stopp i et lyskryss. Lett å få start på den var det heller ikke. Når den endelig startet, så stoppet motoren raskt igjen. Beklager sa mye, sa vår sjåfør. Etanolen vi får for tiden er det noe galt med. Vi klager både til billeverandør og oljeselskap, og de skylder på hverandre. Så her sitter vi med problemene. Men heldigvis, med grønt lys ble det atter liv i motoren og ferden gikk videre. Uoversiktelig taxinæring Det er mange taxisentraler i Stockholm. Hvor mange er det få eller ingen som kan svare på. I tillegg til de tre overnevnte taxisentralene registrerte vi Taxi Top Cab, City Taxi, Metro Taxi og Sverige Taxi Stockholm. Holdeplassene var i tillegg fylt opp av mange friåkare som bare hadde taxiskilt på taket. God prismerking Med unntak av friåkerne hadde taxiene tilknyttet de ulike sentralene god prismerking i bilene. Her var slått opp tabeller for hva en tur koster og ikke minst fast pris til Arlanda flyplass i bilvinduene og inne i bilene. Det har vært mye snakk om for dårlig prisopplysning her i Norge. Men i Stockholm var denne merkingen veldig bra. Men hold deg til de anbefalte taxisentralene. Setter du deg inn i en friåkare, er sjansen stor for å bli lurt. Det fikk vi raskt erfare. Fast pris eller taxameter? spurte vår sjåfør. Vi skulle ta en tur ut til et av byens museer. Det ble fast pris og ved ankomst var det umulig å få kvittering. Så her var tydeligvis fast pris ensbetydende med svart kjøring. TAXI

12 Tema: Taxi og Miljø EL-bilene nærmer seg Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. taximarkedet Tilbudet på El-biler har vært konsentrert om små og lette kjøretøy, for maksimalt to personer med minimal bagasje. I liten grad tilbys rene el-kjøretøy som tilfredsstiller de krav en taxieier må stille ved valg av kjøretøy. De mest miljø-vennlige alternativ i markedet i dag er hybrider med batterier som lades gjennom bilens egen energiproduksjon (ved oppbremsing etc). Toyotas Prius-modell har allerede fått et synbart innpass i norsk taxiflåte. Toyota har nå videreutviklet Prius-modellen med oppladbar batteripakke, med forventet ladetid langt under det som tilbys i markedet hittil. Toyota Norge AS har tre biler for uttesting i Norge neste år. Elbilen BYD E6 er på veien i Kina. Som drosje. Denne modellen er en fem-seters crossover-suv, med rekkevidde over 300 km på hver ladning. Og en toppfart på 140 km/t. 100 stykk av modellen vil gå inn i taxitrafikk i den kinesiske byen Shenzhen allerede neste måned. Planen er å introdusere BYD E6 for taximarkedet i Europa i februar Importør i Norge er Autoindustri AS. Volkswagen har et batterisamarbeid med kinesiske BYD. På Hannover-messen tidligere kunne VW presentere elbilkonseptet «Milano Taxi», som vil bli tilgjengelig i markedet fra Hvis og når miljøvennlige el-biler er realistisk alternativ for det norske taximarked, er det praktisk å vite at en infrastruktur med ladepunkter er under etablering. Ved månedsskiftet blir den nye nasjonale ladestasjons-databasen åpnet med over ladepunkt for elbiler. Transnova har sammen med Norstart Norsk Elbilforening utviklet en database med all nødvendig informasjon om ladepunktene. Prosjektet kalles NOBIL. Dataene blir tilgjengelige på bilnavigatorer, internett og mobiltelefoner og skal gjøre det lettere for elbilisten å fylle fornybar strøm i Norge. Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Sjøhagen 10 Postboks 1079 Hillevåg 4095 Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på TAXI 2010

13 Miljøsertifisering av taxisentraler Norges Taxiforbund har lenge arbeidet for at næringen skal ha et tilbud om sertifisering som omfattet så vel taxisentralen som tilsluttede løyvehavere med deres virksomhet. Ved siden av å ha verdi i markedsføring, vil sertifisering representere en dokumentert oppfyllelse av krav f eks en offentlig kjøper av transport vil stille. Forslaget til kravsett vi fremmet overfor stiftelsen Miljøfyrtårn i fjor, var tilpasset de krav som ligger i verktøykassen DiFi har utarbeidet for offentlige kjøp. Tanken var at sertifiseringskravene er noe strengere enn kravene ved off kjøp, slik at de som oppnår sertifisering samtidig automatisk oppfyller de (miljø-)krav kjøper vil stille. Stiftelsen Miljøfyrtårn har gjennomgått sertifiseringsarbeid som hittil har vært gjennomført i taxinæringen. Sertifiseringen har hittil foregått ved bruk av ulike bransjekrav. Stiftelsen har derfor nå sendt på høring forslag til egne bransjekrav for taxisentraler med tilsluttede løyvehavere. Sertifisering skal sette miljøkrav til alle løyvehaverere og deres kjøretøyer. Det blir satt krav om sentralen lager felles miljørapport for hele samvirket (hver løyvehaver må føre underrapporter på egne kjøretøy). Det utstedes ett sertifikat til taxisamvirket. Løyvehaverne kan merke sine kjøretøy med at de er en del av et miljøfyrtårn-sertifisert fellesskap. Når stiftelsen Miljøfyrtårn har et fullverdig kravsett for taxisamvirker, er et viktig delmål for forbundets miljøarbeid nådd. Dette utgjør, sammen med kurs i Eco-driving, et tilbud til våre medlemsbedrifter om å etablere et synlig og systematisk miljøarbeid i egen virksomhet. Det er nå opp til sentraler og løyvehavere å følge opp i sine selskaper lokalt. REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Rogaland Taxi AS var tidlig ute og ble Miljøfyrtårnbedrift i Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: TAXI

14 Avtalen med Vertikal fikk meg raskt En av dem som har fått glede av Vertikal- avtalen er Thomas Jacobsen (60) fra Fredrikstad. I lengre tid hadde Jacobsen følt seg i dårlig form, vært slapp og det meste var et ork. Til slutt gikk han til lege og forlangte en hjertetest. Legen henviste til spesialist. Kopi ble sendt til Vertikal som i løpet av tre dager fikk Jacobsen inn på Volvat. Her ble det en by- pass operasjon 15 april i år. Etterpå ble det opptrening på Feiring- klinikken. Siden jeg hadde forsikret meg gjennom Vertikal har jeg spart mye tid og mye penger på å bli raskt behandlet. For to og en halv måned etter operasjonen, og gjennomført rehabilitering, ble jeg innkalt av det offentlige helsevesenet. Nå føler jeg meg i fin form og gleder meg til å få tilbake kjøreseddelen i september. Men de av oss som har hatt hjerteproblemer får bare kjøreseddelen tilbake på dispensasjon. Men uansett er jeg glad for at jeg tok faresignalene på alvor, oppsøkte lege i tide og er frisk igjen. Rekordraskt tilbake Vanligvis tar det et år før en person er tilbake i jobb etter en bypass operasjon. I Jacobsens tilfelle vil det bare ta fem måneder. Det er han stolt av. Oppholdet på Feiring- klinikken var veldig bra. Her var det trening to ganger til dagen og undervisning i rette treningsmetoder og rett kosthold. Dette tilbudet er for alle og ikke en del av Vertikal- avtalen, sier Jacobsen som oppfordrer alle taxieiere til å ha forsikringen i orden. Olav Martens fra Vertikal er taxinæringens kontaktperson. Østfold var først ute og tegnet en kollektiv forsikring med Vertikal på vegne av alle medlemmene. Det er jeg glad for i dag. Avtalen har spart meg for store økonomiske tap siden behandlingen gikk så raskt. Og tap under sykdom er noe mange taxieiere kjenner til. Vertikal Helseforsikring: Riktig behandling til rett tid En taxieier er som kjent selvstendig næringsdrivende, ofte med flere ansatte sjåfører. Skulle eieren bli syk, kan de økonomiske konsekvensene bli store om ikke behandlingen skjer raskt og effektivt. Vi har dessverre mange eksempler på at så ikke alltid er tilfelle. Derfor inngikk Norges Taxiforbund en avtale med Vertikal helseforsikring. Medlemmene som knytter seg til denne avtalen vil unngå helsekø i måneder. Vertikal forsikring garanterer spesialistvurdering innen 10 dager. De garanterer også behandling eller operasjon innen 28 dager. Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandlingsløpet. Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet. Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Fysioterapi eller kiropraktorbehandling etter henvisning fra spesialist. Også ansatte og nærmeste familie Taxieiere kan også forsikre sine ansatte sjåfører med samme betingelser. Det samme kan vedkommende gjøre med ektefelle eller samboer og barn under 18 år. De som ønsker mer opplysninger om avtalen kan kontakte Norges Taxiforbund og få tilsendt informasjonsbrosjyre med innmeldingsblankett TAXI 2010

15 TAXIUTSTYRkvartside :59 Side 1 tilbake bak rattet UNIFORMER Flere og flere velger våre uniformer. Årsaken til våre lave priser på svært høy kvalitet er egenimport og direktesalg. Alround jakke, tynnfôret 250,- Helårsjakke, fleecefôret 400,- Skjorter, lang/kort arm 180,- Varmegenser/jakke m/glidelås 250,- Krøllfrie sjåførbukser 230,- Tenniskjorte hvit eller blå 120,- Høyhalset polo, hvit 120,- Fleecejakke, tykk kvalitet, blå 200,- EKTE NATOGENSER 100% Ull. Blå 400,- Collegegenser, blå 200,- Slips70,- Lærbelte120,- Caps 50,- SJÅFØRPAKKE: helårsjakke, varmegenser, bukse, 2 skjorter, belte og slips. FRAKTFRITT1360,- ALLE PRISER EKS. MVA. Fraktfri leveranse av alle kjøp over kr. 1500,- eks. mva og av alle sjåførpakker. Alle logoer er broderte TAXIutstyr.no Auglendsmyrå Stavanger. Tlf Faks Kontaktperson: Carl Lütcherath E-post: Brosjyre finner du på Thomas Jacobsen er bosatt i Fredrikstad og nestleder i Østfold. På det ekstarordinære landsmøtet i juni fortalte han om sine gode erfaringer med Vertikal-avtalen. BILGLASS SKADE? GLASSDRIVE DITT NATURLIGE VALG VED REPARASJON ELLER SKIFTE 37 VERKSTEDER I NORGE BILGLASS Ring TAXI Glassdrive-annonse_juni2009.indd :39:51

16

17

18 NORGES TAXIFORBUNDS SENTRALSTYRE NORGES TAXIFORBUNDS LANDSSTYRE Regioner Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: LARS CHR. KVISTEN Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no 2. vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: oslo Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: ateef shahfaz Latif (Christiania Taxi) Vestbyveien Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: JAN JOHNSRUD Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS tom tysland Jarenv. 2A 1340 Skui Mobil: john arne opsahl Tunvn. 2H, 1473 Lørenskog Mobil: HEDMARK sissel landfald Lillebakken, 2428 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen sterud Klinkenbergvn Hov Mobil: BUSKERUD georg arnulf fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: vestfold Øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK trond kjetil Jore Hasselvn. 15, 3658 Miland Mobil: AUST-AGDER Helge-Bjørn Skjulestad Postboks 1537 Stoa, 4856 Arendal Mobil: VEST-AGDER bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: ROGALAND torbjørn goa Støperigt. 16B, 4014 Stavanger Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per helge bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE endre noralf råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL per morten bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: SØR-TRØNDELAG Ole Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon ragnar nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS INGE JAKOBSEN Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder) Regionsleder Arnold Meyer P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: Fax: e-post: Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) Regionsleder Kristian Bjørnrud P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: e-post: Region Midt-Norge (Møre- og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag) Regionsleder Asbjørn Grøtan P.b Steinkjer Mobil: Fax: e-post: Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) NT Region Nord v/ Knut Thomassen Postboks Honningsvåg Mobil: e-post:

19 Tors hjørne Viktig politisk tilnærming Det ekstraordinære Landsmøtet i juni vedtok enstemmig forslag til framtidig regulering av taxinæringen. Vedtak hos oss er en ting, politisk gjennomslag en annen. Styret hadde på et møte i slutten av august en gjennomgang av vedtakene fra Landsmøtet og har lagt en strategisk plan for å nå ut til beslutningstakerne, dvs politikerne. For nå må vi legge et kraftig press slik at taxinæringens rammevilkår blir bedret. Det gjelder blant annet økt styringsrett til sentralene og likhet under anbud. Forbundet må være initiativtager til å få fastsatt nødvendige kriterier og lik praktisering innenfor dagens rammebetingelser. Det gjelder ikke minst den ulike praksisen de ulike fylkene har når det gjelder utsteding av nye løyver. Videre må forbundet arbeide intenst for at offentlige tjenestekjøp tilpasses ordninger som i sterkere grad hensyntar opprettholdelse av drosjetilbudet i distrikts- Norge. Den nye organisasjonsmodellen som også ble vedtatt på Landsmøtet vil styrke oss i det politiske arbeidet vi nå skal intensivere ytterligere. Nå får vi med Forum for Taxisentraler og ikke minst sterkere fylkesavdelinger i dette arbeidet. Sammen med styret og administrasjonen utgjør vi en slagkraftig enhet. Sammen med disse vil styret og administrasjonen jobbe for at politikerne får større forståelse for nødvendigheten av nye rammebetingelser for taxinæringen. Tor Johannessen Sentralstyreleder Jubilanter Akershus C1012R Hagren, Lill-Ann år C71 Kutrovac, Mirko år C1084R Agyemfra, Jeremiah Daniel år Aust-Agder I200 Ankersen, Peter år Bergen R428 Løvik, Håvard år R466 Lerøy, Jostein Martin år R632 Rosseland, Åge år Buskerud Borgersen, Yngvar Finnmark Johnsen, Harald M år år Hordaland R199 Kleivkås, Reidar år R116 Sperrevik, Kjell Ole år Møre og Romsdal T136 Thomassen, Håkon år Nordland W239 Nilsskog, Steinar år Nord-Trøndelag V363 Selbo, Eli år V829 Pedersen, Randi år OSLO Tangen, Frank år Sønstebø, Francke år Andersen, Arild år Porsboel-Gundersen, Henrik år A1250 Finstad, Eva år A1047 Hansen, Eddy Georg år A1276 Chaudhary, Moh. Ajaib år A269 Myhre, Jens Christopher år A1209 Munir, Mohammed år A830 Ali, Ramzan år A1164 Kristiansen, Lasse Tom år A711 Murtaza, Ghulam år A1277 Asif, Javed år A120 Dawood, Ahmed år A784 Faiz, Rasul år Rogaland L898 Bø, Maren E. Svendsen år Sogn og Fjordane S63 Aaberg, Svein Arvid år Sør-Trøndelag U329 Sandvik, Ketil år Troms Bjørvik, Hilmar år X87 Karlsen, Alexander Johs år X107 Ås, Asle Per år Østfold B361 Fredriksen, Jan Gunnar

20 Bli husket for din personlighet. Ikke for dine CO2-avtrykk. BlueEFFICIENCY er vår vei mot utslippsfrie biler. En mengde avanserte teknologier, fra rensing av avgasser og effektive motorer, til overlegen aerodynamikk sørger for at du får mer kraft og mindre utslipp i en av våre 85 BlueEFFICIENCY-modeller som nye E-Klasse sedan. Les mer om E-Klasse på Mercedes-Benz E200CDI Taxi Fra kr ,- Eks. mva. inkl. lev. Forbruk blandet kjøring 0,52-1,26 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS TAXI 2010

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Bruker du fordelene dine?

Bruker du fordelene dine? Bruker du fordelene dine? AVTALER DU BØR VITE OM: AGRICARD STATOIL SHELL TELENOR BYGGMAKKER MONTÉR/OPTIMERA BMW MINI FORD NISSAN RENAULT VOLVO MERCEDES PEUGEOT EIDSIVA FJORDKRAFT NORGES ENERGI DEKKMANN

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

If Vertikal helseforsikring Bedriftskunder

If Vertikal helseforsikring Bedriftskunder If Vertikal helseforsikring Bedriftskunder AKTUELT «Fredag morgen ringte Elisabeth og fortalte at hun var min personlige rådgiver. Kun noen få dager senere fikk jeg time på Oslofjordklinikken, og uka etter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften kapittel 1 gjelder i utgangspunktet all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, det vil si også drosjetransport utført av aktører stasjonert

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak: Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 71047/17 Saknr.: 17/13108-3 Ark.nr.: N12SAKSARKIV Dato: 07.11.2017 HØRING - ENDRINGER I PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN,

Detaljer

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Agenda Kort om Miljøfyrtårn Status mai 2011 Resertifisering (roller) Nye krav Hjelpemiddel, tips og veiledning MRS og MP Kort diskusjon i grupper Hva er Miljøfyrtårn?

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at:

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Com2gether Høsten 2011 Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Ventelo er markedsleder på kundeservice Ventelo har markedets råeste MBN Gjennom live demonstrasjon og inngående

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve. Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve Høring om forslag til endring i: - forskrift 25. januar

Detaljer