Art nr /1 Gjelder fr o m tillv.nr Aug -01 CTC Installasjon- og driftsinstruksjon. Sept.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Art nr /1 Gjelder fr o m tillv.nr Aug -01 CTC Installasjon- og driftsinstruksjon. Sept."

Transkript

1 Art nr /1 Gjelder fr o m tillv.nr Aug -01 CTC Installasjon- og driftsinstruksjon Sept.- 09

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Generelt Viktige punkter...2 Sikkerhetsforskrifter 03. Tekniske data...3,4 Kjele Varmtvanns kapasitet Røkgasstemperaturer Målskisse Generell beskrivelse 04. Rørinstallasjon...5,6,7,8 Generelt Transport Fyrrom Skorsten Avemballering Anslutning til skorstenen Røranslutning av kjelen Sikerhetsventil forbruksvann Tilbakeslagsventil innkommende kaldvann Sikerhetsventil kjele Pumpe varmeveksler Sirkulasjonspumpe radiatorsystem Blandeventil Separat hetvannskurs Avtappingskran Påfylling Smussfilter Manometer Ekspansonskar Prinsippskjema røranslutning 05. Elskjema Elinstallasjon...10 Generelt Brannbryter Sirkulasjonspumpe Sikkerhetstermostat Innkopplingsplint 09. Drift...13,14 Generelt Sikkerhetsventil kjelevann Shuntventil Rengjøring/feiing Pelletsfyring Avtapping Oljedrift Avstengning av kjelen Instrumentpanel Hovedbryter kjele Bryter oljebrenner Bryter sirkulasjonspumpe Sikkerhetetermostat Testbryter sikkerhetstermostat, STB Indikeringslampe sikkerhetstermostat Driftsermostat oljebrenner Indikeringslampe brennerfeil Kjeletermometer Shuntautomatikk 10. Tillbehør...15 Shuntautomatikk 11. Røkgasstemperaturer...16 Tabell røkgasstemperaturer Montering av turbulatorer 12. Tillvirkningsdeklarasjon Koblingssjemaer elkolber Tappevannskapasiteter Pipeventilatoren...20, Anbefalt oljebrenner for kjelen...22, Vendbar shuntventil Oljebrenner, installasjon og injustering...11 Generelle regler Vedlikehold 08. Innjustering...12 Før oppstart Første start Efter første start Røkgasstemperatur Pipeventilator Innstilling av shuntautomatik (tillbehør)

4

5 01. INLEDNING Generelt CTC er en kjele for olje- og gassfyring, spesielt tatt frem for dagens høye krav til driftsøkonomi, komfort og miljø. CTC er konstruert med henblikk på en energiøkonomisk måte å redusere mengden av miljøfarlige utslipp. CTC sørger for hele husets oppvarming og varmtvannsbehov. CTC har alle anslutningenene på toppen, noe som underletter installasjonen. CTC leveres med håndstyrt shuntventil CTC er utrustet med en varmeveksler av kompakt typen, som tilgodeser varmtvannsbehovet ved normalt forbruk. Veksleren er lett å komme til ved eventuell service og utskiftning. CTC er utrustet med en komplett kjelestyring som: styrer brenneren til den temperatur som valgt for kjelen. overvåker at kjelens funksjoner oppretholdes, og bryter når feil oppstår. har monterte indikeringslamper for sikkerhetstermostat og brennerfeil. har montert bryter for tilkobling avanleggets sirkulasjonspumpe. har montert bryter for oljebrenner. CTC er lett å rengjøre. På grunn av sin lave byggehøyde er kjelens heteflater lett å komme til fra feieluken på toppen. CTC ansluttes til skorstenen med med røkrøret som medfølger. De fleste typer av pelletsbrennere kan benyttes på CTC På grunn av den raske utviklingen, forbeholdes retten til endringer i spesifikasjoner og detaljer. 1 1(2)

6 02. VIKTIGE PUNKTER Viktige punkter Sikkerhetsforskrifter Kontroller spesielt følgende viktige punkter ved installering: Fjern embalasjen fra CTC ved leveringen, og kontroller at den ikke har blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller at spillrøret fran sikkerhetsventilen er lagt frem til sluk. Kontroller at smussfilteret er montert på kjelens kaldtvannsslutning. Kontroller skorstenens beskaffenhet, og eventuelt foreta kondensforebyggende foranstaltninger. Følgende sikkerhetsforskrifter må det tas hensyn til ved håndtering, installasjon og bruk av kjelen: Sikkerhetsventil som oppfyller gjeldene normer skall monteres på en slik måte at den ikke kan stenges, se Prinsipskjema for røranslutning. OBS! Kjelens maksimale driftstrykk er 3 bar. Blandeventil skal monteres på tappevannet for å forhindre skolding, se Prinsipskjema for røranslutning. Husk at kjelen må være helt spenningsløs, før det foretas noe inngrep i den. Kjelen og kjelestyringen må ikke spyles med vann. Røkrøret og lufttilførselen til fyrrommet må ikke blokkeres. Kontroller at oljeslanger og tilkoblinger er tette. Hådteres kjelen med en løfteøgle, så vær oppmerksom på at kjlen vil tippe litt, på grunn av at ekspansjonsstussen ikke sitter i kjelens tyngdepuktsentrum. Kjelens av/på-bryter skal være avslått når oljebrenneren svinges ut, for eksempel ved rengjøring eller service. 2 2(2)

7 03. TEKNISKE DATA Panna Effektområde olje/gass kw Eldata 230V 1N~ Merkeffekt el (exkl. brännare) 120 W Max driftstemperatur 100 C Max driftstrykk kjele 3 bar Max instillbar kjeletemperatur 85 C Sikkerhetstermostat C Vannenvolum kjele 142 l Vannenvolum varmeveksler 1 l Tørrvekt inkl emballasje 170 kg Varmvannskapasitet Varmvannsenkapasitet C med kjeletemperatur 70 C Kjeleeffekt kw Varmvannskapasitet l/h Varmvannsenkapasitet l/10 min Røkgasstemperaturer Målskisse Kjelens røkgasstemperatur beror på bl.a. type og antall monterte turbulatorer, samt brennerens installerte effekt. Se tabell i avsnittet Røkgasstemperaturer. 1 Varmvann ø22 utv 2 Kaldtvann ø22 utv 3 Retur radiator ø 22 utv, alt G 3/4 utv 4 Tur radiator ø 22 utv, alt G 3/4 utv 5 Ekspansjon Rp 1 inv 6 Røkrørsanslutning ø150 utv 7 Ekstra retur Rp 1 inv 8 Avtapping Rp 1/2 inv 9 Gassanalyse M10 3 1(2)

8 03. TEKNISKE DATA Beskrivelse Generelt Den delen som utgjør kjelekroppen, er bygget opp av sveisete stålplater. Kjelen er prøvetrykket og tetthetsprøvet på fabrikken, samt varmeisolert med mineralull og kledd med pulverlakkerte mantelplaterr. 1. Røkrør Kjelens røkuttak er plassert oppen, hvor det medleverte vinkelrøkrøret monteres. På røkrøret monteres også pipeventilatoren 2. Isolering Hele kjelekroppen er isolert med mineralull for å minisere varmetapet. 3. Brennkammer Det runde brennkammerets form er tilpasset for å gi optimale forbrennings egenskaper for de brennerene som finnes på markedet. 4. Forbrenningsoptimering Forbrenningsoptimeringen resirkulerer røkgasser igjennom flammen, hvilket gir en optimal forbrenning. Dessuten minsker utslippet av miljøskadelige stoffer. 5. Feieluke Gjennom feieluken, som er plassert på kjelens topp, er turbulatorene lette å komme til, samtidig som man kommer til røkgasskanalene for inspeksjon og rengjøring. 6. Instrumentpanel På instrumentpanelet er all elekktrisk styring av kjelen samlet. Det er også avsatt plass i panelet for shuntautomatikk. 7. Varmeveksler CTC er utrustet med en varmeveksler av kompakt typen. For å holde varmeveksleren fri fra smuss og liknende, skal det monteres et smussfilter på kaldtvannsanslutningen. 8. Turbulatorer Turbulatorenes formål er å gi turbulens til røkgassene, slik at mere energi blir overført til kjelens heteflater. Med alle turbulatorene montert, har kjelen sin høyeste virkningsgrad og dermed laveste røkgasstemperatur. Men er det risiko for kondensdannelse i skorstenen, kan røkgasstemperaturen heves ved at man minsker antallet på monterte turbulatorer. Turbulatorene kommer man lett til ved å åpne feieluken på toppen. 9. Svingarm Oljebrennerdøren på CTC har påmontert svingarm for å underlette service på kjelen. 10. Ekstra retur En lavt plassert anslutning på kjelens bakside, gjør det mulig å koble kjelen til en annen oppvarmningsenhet. Eller man benytter anslutningen som en ren retur fra radiatorer i kjelleren.temperaturen tillbaka til kjelen må ikke understige 50 C. 11. Regulerbare ben Kjelen er utrustet med regulerbare ben for å kompensere for ujevnheter i gulvet. 12. Deksel (2)

9 04. RØRINSTALLASJON Generelt Transport Kjelerom Skorsten Avemballering Installasjon skal utføres i h.h.t.gjeldene normer. Kjelen skal ansluttes til et ekspansjonskar i åpent eller lukket system. I åpent system bør avstanden mellom ekspansjonskaret og ekspansjonsanlutningen på kjelentopp ikke understige 2,5 mtr. for å unngå luft i systemet. For å unngå transportskader, må ikke kjelen avemballeres før den transporteres til oppstillingsplassen i fyrrommet. Kjelen kan håndteres og løftes på følgende måter: Gaffeltruck Løfteøgle som monteres i ekspansjonsuttaket. OBS! Uttaket sitter ikke i tyngdepunketet, så kjele vil helle litt. Løftestropper rundt pallen. OBS! Bare når embalasjen er på. Sekketralle. Følg gjeldende normer vedrørende kjelerommets utførelse samt kjelens oppstilling. Figuren nedenfor viser minstemålet mellom kjele og vegger. Kjelerommet skal ha ventil for lufttilførsel. Ventilens størrelse skal være minst like stor som røkstussen på kjelen. Følg gjeldende normer vedrørende skorstenens utførelse. En riktig dimensjonert og vell isolert skorsten gir en sikker og økonomisk fyring. For å unngå håndteringsskader bør ikke kjelen avemballeres før den er satt på plass i kjelerommet. Kontroller så om kjelen er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Anslutning til skorsten CTC ansluttes til skorstenenme det medfølgende røkrøret. For skorstens anslutningen gjelder følgende: Kortets mulig avstand mellom kjele og skorsten. Tett alle røkrørsanslutninger nøye.. Fyrrom 5 1(3)

10 04. RØRINSTALLASJON Rørtilkobling av kjelen Sikerhetsventil tapppevann Utfør røranslutningene i h.t. prinsippskissen på neste side. Konferer også måskissen i avsnittet Tekniske data vedrørende dimensjoner og plassering. Se forøvrig de andre rubrikkene i dette avsnittet vedrørende anslutning av de forskjellige komponentene. Kreves ikke, da varmeveksleren bare inneholder 1 ltr. vann. Tilbakeslagsventil kaldtvann Kreves ikke, da varmeveksleren inneholder bare 1 ltr. vann. Sikkerhetsventil kjele VVC-pump Ved lukket system, skal godkjent sikkerhetsventil monteres i h.t. gjeldene normer. Kjelens maksimale driftstrykk er 3,0 bar. Om VVC-pump installeres bør denne kobles via en liten separat varmtvannsberedere, slik at VVC-sirkulasjonen ikke går igenom veksleren. Sirkulasjonspumpe radiatorsystemsirkulationspumpen monteres på kjelens turledning og ansluttes over kjelens koblingsplint. Se for øvrig kjelns el.skjema. Blandeventil Shuntventil Hetvann/ekstra anslutning Avtappningsventil Påfylling Blandeventil skal monteres på tappevannsuttaket for å unngå risiko for skolding. Shuntventilen som medleveres, har turen til venstre og returen inn på høyre side. ( Se prinsippskjema ) Er det ønskelig at den skal virke motsatt, gjør man følgende: a) Flytt 1/2 returrør. b) Snu på skalaen. Følg så videre instruksjonsbladet som medfølger shuntventilen. En lavt plassert anslutning på kjelens bakside, gjør det mulig å koble kjelen til en annen oppvarmingsenhet. Muligheten er jo også tilstede for å koble kjelen til et akkumulatorsystem eller retur fra kjellerradiatorer. Hust at returtemperaturen til kjelen ikke må understige 50 C. Monteres lengst nedesrt til venstre på kjelens forside. Se punkt 14 på prinsippskjemaet. Gjøres via påfyllningsventilen för radiatorsystemet, se punkt 13 på prinsippskjemaet. Alternativt kan påfyllingen kobles inn på avtapningsventilen. Se punkt 14 på prinsippskjemaet. Husk at vannet må komme inn i systemet så langsomt som mulig og i en mengde som er proposjonal med luftekapasiteten hos komponentene i systemet. Smussfilter Manometer Smutsfiltret skal monteres på kjelens innkommende kalldtvannsanslutning for å holde varmeveksleren ren for grove partikler og smuss. OBS! Pilen for strømningsretingen. Med et lukket system, følger manometeret vanligvis med ekspansjonskaret, slik at noe ytterligere manometer behøves ikke. Ellers monteres manometeret på kjelens ekspansjonsledning. 6 2(3)

11 Ekspansjonskaret Sentralvarmeanlegget er et lukket system som kan sammenliknes med en tett boks med vann. Når vannet varmes opp, vil det utvide seg. Vannet trenger større plass enn det som er i den lukkede boksen. Finner ikke vannet mulighet for utvidelse, vil trykket øke og boksen revne. Det samme vil skje i et sentralvarmeanlegg dersom vi ikke sørger for en måte å ta opp det større vannnvolumet på. Varmer man opp vannet fra 4 C til 100 C, vil det utvide seg med ca. 4%. Hvis man har et anlegg på 400 liter, så vil dette bli et nytt volum på 416 liter. Lukket ekspansjonskar. I karet er det montert en membran som skiller karets vannside fra karets luftside.karets luftside kan forkomprimeres ( dvs. at luften sammentrykkes ), slik at lufttrykket i karet blir lik driftstrykket. Dette gjøres ved å pumpe luft inn i karet via fylleventilen. Karet leveres med en viss forkompresjon fra fabrikk. Vann Vann Vann Luft Luft Luft Kaldt anlegg med forladet luft. 2. Anlegget har normalt driftstrykk. 3. Anlegget har maksimum driftstrykk Når vi fyller opp anlegget, vil membranen i karet begynne å bevege seg mot luftsiden etter at anlegget er helt oppfylt. Trykket vil øke i anlegget. Trykket leses av på hydrometeret. Når brenneren startes, vil vannet i kjelen bli varmet opp og vil utvide seg, slik at trykket stiger ennå mer. Blir trykket for stort, vil sikkerhetsventilene åpne seg og slippet ut vann, fordi trykket overstiger maksimum tillatt arbeidstrykk på anlegget. Den andre oppgaven ekspansjonskaret har, er å holde anlegget under trykk. Overtrykk i anlegget hidrer luft i å trenge inn. Luft i vannet er den vanligste driftsforstyrrelsen i et sentralvarmeanlegg. Er det luft i rørsystemet, vil vannet bli hindret i å sirkulere. Det vil lett oppstå støy i anlegget og sirkulasjonspumpen kan gå i stykker. Det er også fare for økt korrosjon i anlegget fordi oksygenet fører til bakterievekst og slam som virker korroderende på stål. Når et nytt anlegg fylles opp, vil det dannes luftlommer i rør og radiatorer fordi det vannet som fylles på inneholder luft. Alt vann inneholder luft. Mengden varierer, men vann med en temperatur på + 4 C inneholder opptil 2,7% luft ved atmosfæretrykk. Har man et anlegg på 400 liter, så vil det inneholde ca. 11 liter luft. Ved montering av ekspansjonskaret, skal fabrikkantens veiledning følges. 7

12

13 04. RØRINSTALLASJON Prinsipskjema for røranslutning Oppfylling: Når kjelen fylles opp, må shuntventilen stå i helt åpen posisjon. 01 Kjele CTC Shuntventil for radiatorsystem (OBS! Denne kan snues) 03 Sirkulasjonspumpe rad.system 04 Injusteringsventiler for radiatorer 05 Radiatorer (element) 06 Smussfilter 07 Tappested varmtvann 08 Innkommende kaldtvann 09 Ekspansjonskar, åpent eller lukket. ( Lukket system krever sikkerhetsventil i h.t. gjeldende normer ) 10 Termostatventiler for radiatorer 11 Termisk blandningsventil for varmvann 12 Avstengningsventiler 13 Påfyllingsventil for rad.system 14 Avtappingsventil 8 3(3)

14 05. ELSKJEMA Hovedstrømsbryter Kontakt 12-pol Strømbryter brenner Romføler Tillbehør: Shuntautomatikk Drifstermostat Rød Brenner Eurokontakt STB Brun Svart Sikkerhetstermostat Svart Blå Ingen sirkulasjon Brun Sirkulasjonsvakt Strømbryter radiatorpumpe Rele varmtvannsprioritet Tilkoblingsplate JORDINGSYSTEM Isolasjonsplate side Isolasjonsplate tak Driftstermostat Sikkerhetstermostat Grå Lampe Brennerfeil Hvit Blå Lampe Sikkerhetstermostat Brun Pumpe varmeveksler Blå Radiatorpumpe Brun Blå Radiatorpumpe Pumpe varmeveksler Brenner ( Shuntautomatikk ) 9 1(1)

15 06. ELINSTALLASJON Generelt Brannbryter Sirkulasjonspumpe Installasjon av og omkoppling i kjelen skal utføres av autorisert elinstallatør. Alle tilkoblinger skal utføres i h.t gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikk. Brannbryter skal monteras på el.tilførselen til kjelen. Sirkulasjonspumpen for radiatorsystemet skal anslutes til kjelens koblingsplint. Bryter for pumpen er plassert i kjelens instrumentpanel. Sikkerhetstermostat Ved ekstremt kald lagring av kjelen, kan sikkerhetstermostaten ha løst seg ut. Den resettes ved å trykke inn knappen under beskyttelseshetten. Koblingsplint Anslutninger til koblingsplinten: 1. Anslutning 230V 1 ~ fas. 2 Mulighet for enkel romføler, som styrer sirkulasjonspumpen for radiatorene. 3. Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem. 4. Sirkulasjonsvakt, varmtvann ( fabrikkmontert ). 5. Sirkulasjonspumpe, varmeveksler ( fabrikkmontert ). 6. Kabel for oljebrenner ( fabrikkmontert ). 7. Mulighet for anslutning bryter for oljebrenner. 8. Rele for varmtvannsprioritering. Før kjelen spenningssettes, må det kontrolleres at den er vannfylt 10 1(1)

16 07. OLJEBRENNER, INSTALLASJON OG INNJUSTERING Generelle regler Drift Generelt: Service og kontroll: Utskifting: Installatsjon av kjele/oljebrenner skal utføres i h.t. gjeldende lokale som regionale forskrifter. Installatøren må derfor være kjent med de regeler som gjelder for installasjon av oljekjeler. Erstatter produktet en tidligere installert oljekjele, så sørg for at oljefilteret byttes eller rengjøres. Innstilling av og service på oljebrenneren, skal alltid utføres i h.t. brennerens vedlagte manual. Innstilling og service på brenneren, skal alltid utføres i h.t. brennerprodusentes spesifikasjoner.denne kjelen er konstruert med henblikk på at på en energiøkonomisk måte å redusere mengden av farlig utslipp. For at anlegget skal fungere godt, - ha en økonomisk drift og gi lave utslipp, bør den regelmessig ( anbefalt er en gang pr. år ) få service og en kontroll av de instillte verdiene. Ved en eventuell utskifting av produktet eller deler av det, skal disse deponeres på en miljøvenlig måte og i overenstemmelse med gjeldende forskrifter. Isolasjon Mellomring for brennerrør Oljebrennerdør BENTONE OLJEBRENNER B 10 FUV Denne benyttes til brennere med langt brennerrør. Flens, oljebrenner Low NO X forbrenningsrør Eurokontakt Brennkammer Tettningsflette Brennerrør Oljebrenneren s dyse Svingarm

17 08. INNJUSTERING Før oppstart: 1. Kontroller at kjelen og radiatorsystemet er fyllt opp. 2. Kontroller at alle anslutninger er tette og at skorstensanslutningen er riktig utført. 3. Kontroller at oljetanken er godkjent i h.t. gjeldende regler. 4. Sett bryteren for oljebrenneren i posisjon Sett bryteren for sirkulasjonspumpen i posisjon Still arbeidstermostaten for oljebrenneren på anbefalt temperatur. 7. Still hovedstrømbryteren i 1. Første start: 1. Slå på brannbryteren. 2. Kontroller så at oljebrenneren starter. OBS! Om kjelen har blitt lagret meget kaldt, kan sikkerhetstermostaten ha løst seg ut. Den løser seg ut ved ca og ved ca C. 3. Når kjelen har kommet opp i temperatur, så kontroller og juster brenneren i h.t dennes instruksjon. Se også rubrikken Oljebrennere, installasjon og innjustering. Efter første start: Røkgasstemperatur Kontroller føgende: 1. Att all røranslutninger er tette og eventuelt ettertrekk ved behov. 2. Att skorstensanslutningen er tett og gogt isolert. 3. Att kjeletemperaturen stiger ved igangkjøringen. 4. Att varme går ut til radiatorene. 5. Att radiatorpumpen går og kan manøvreres fra instrumentpanelet.. 6. Att det kommer varmtvann frem til husets tappesteder når kjelen er blitt varm. 7. Att påfyllingsventilen til kjelen er ordentlig stengt. 8. Att säkerhetsventilens funksjon er OK. 9. Att kjelen og radiatorsystemet er ordentlig avluftet. Utfør en ny kontroll efter noen dager. 10. Efterterkk alle koblingene på varmeveksleren i kjelen. Når en ny kjele installeres til en eldre skorsten, er ofte ikke skorstenen dimensjonert for den nye kjelens høye virkningsgrad, - hvilket gjør at det kan felles ut kondens i skorstenen. For at man i de fleste tilfellene skal unngå dyrbar renovering av skorstenen, skal kjelens røkgasstemperatur justeres tilstrekkelig høyt, slik at kondens ikke oppstår. Dette kan bl.a. gjøres ved å fjerne en eller flere av turbulatorene i kjelen. Beroende på vilken anslutningsmåte som velges for skorstenen, monteres det antall av turbulatorer som egner seg best.. Se også Tabell Røkgastemperaturer. Pipeventilator En pipeventilator kan monteres for å ventilere skorstenen med varm luft fra fyrrommet når brenneren er i drift. Dette reduserer risikoen for kondens i skorstenen. Følg anvisningen for pipeventilatoren ved innjustering. Innstilling av shuntautomatikk ( Tilbehør til ctc ) Følg anvisningen for shuntautomatiksatsen

18 09. DRIFT Generelt Sikkerhetsventil for kjele og radiatorsystem Shuntventilen Rengjøring/feiing Pelletsfyring Nedtapping Oljedrift Generelt: Efter at anlegget er ferdig installert, skal det kontrolleres, - sammen med installatøren, at det fungerer riktig. La installatøren vise hva de respektive brytere benyttes til og hvordan kjelen skal reguleres, slik at du har full forståelse av hvordan kjelen fungerer og skal vedlikeholdes. Luft radiatorene efter ca. 3 dagers drift og fyll ved behov på mere vann. Med et lukket system, skal det være montert sikkerhetsventil for radiatorsystemet. Kontroller vær 3:e måned at ventilen fungerer ved å vri eller løfte på manøverdelen. Kontroller at det kommer vann ut av ventilen. Shuntventilen innstilles på den ønskete verdien ( 1-10 ) beroende på hvilken temperatur som ønskes ( kreves ) til huset. Dreies rattet mot 10, økes varmeavgangen fra kjelen og dreies det mot 0, reduseres den. Kjelen skal være gjort strømløs når det utføres vedlikehold på den. Kjelens brennkammer rengjøres forfra, ved å fjerne de to mutterene på oljebrennerdøren og svinge den ut. Kjelens røkgasskanaler kommer man til ved å åpne kjelens feieluke på topp. Legg merke til hvordan turbulatorene er plassert og løft dem så ut for å komme til flatene som skal rengjøres. Efter feiing, settes turbulatorene tilbake i de samme hullene som de sto i før feiingen ble utført. Husk at en renfeiet kjele gir den beste og sikreste fyringsøkonomien. Med pelletsfyring, skal brennkammeret og røkgasskanalene rengjøres hver uke, eller i h.t. brennerfabrikantens instruksjon. Kjelen skal være strømløs når den skal nedtappes. Avtappingsventilen er montert i kjelens nedre vesnstre hjørne foran på kjelen. Når hele systemet skal tappes ned, skal shuntventilen stå i fullt åpen posisjon ( pos. 10 ) for å slippe til luft. Innstilling og service på brenneren, skal alltid utføres i h.t. brennerfabrikantens anvisninger. Denne kjelen er konstruert med henblikk på at på en energiøkonomisk måte å redusere mengden av miljøskadelig utslipp.. Service og kontroll**) Utskifting: Driftsoppehold For at anlegget skal fungere godt, ha en økonomisk drift og gi lave utslipp, bør den regelmessig ( anbefalt 1 gang pr. år ) få service og en kontroll av de innstilte verdiene. **) Når det gjelder spørsmål om service eller brennerfeil, så kontakt alltid din installatør. Ved en eventuell utskifting av produktet eller deler av det, skal disse deponeres på en miljlvenlig måte og i overenstemmelse med gjeldene regler. Bare CTC s originale reservedeler skal benyttes ved utskifting av komponenter. Skal anlegget stenges helt av, skal det gjøres med brannbryteren, se for øvrig under avsnittet Elistallasjon. Om det foreligger risikog for frost, skal man dessuten gjøre følgende: Tapp ut alt vannet fra kjelen og resten av systemet. Steng av kaldtvannet til kjelen. Åpne opp en varmtvannskran og tapp ut alt vannet fra tappevannsystemet. Tapp ut alt vannet i varmeveksleren ved å løsne dens nedre anslutning og la vannet renne ut. 13 1(2)

19 09. DRIFT AV KJELEN Instrumentpanel Komponenter i panelet 1. Hovedstrømsbryter Slår på / av spenningen til kjelen. Lyser grønt når spenningen er på. 6. Indikeringslampe sikkerhetstermostat Denne lampen lyser når sikkerhetstermostaten har slått seg ut. 2. Av / på bryter for brenner 3. Av / på bryter for pumpe Sirkulasjonspumpen for radiatorsystemet states og stoppes med denne bryteren. Om det monteres shuntautomatikk (tilbehør): Da kan pumpen reguleres via shuntautomatikken. I varmt vær, - når det ikke er noe behov for varme, så stopper pumpen automatisk og starter igjen når det foreligger et varmebehov. 4. Sikkerhetstermostaten Denne bryter spenningen til kjelen om vanntemperaturen skulle bli før høy. Den må manuellt resettes ved å trykke på knappen som er under hetten. Husk at temperaturen først må ha sunket til under ca. 65 C. 7. Drifttermostat brenner Med denne termostaten innstilles kjelens temperatur. Anbefalt innstilling er i h.t. den fylte markeringen på termostatens temperaturskala.r. Husk at temperaturen ikk må komme under 60 C ( i h.t. kjeletermometeret ). Lavere temperatur øker risikoen for korosjonsskader i kjelen og gir betydligere lavere varmtvannskapasitet 8. Indikeringslampe brennerfeil Denne lampen lyser når brenneren har slått seg ut. Resettes ved å trykke på knappen på brennerens rele. 9. Kjeletermometer Viser kjelens vanntemperatur i C. 10. Shuntautomatikk (tilbehør) 5. Testbryter sikkerhetstermostat STB Benyttes ved service på kjelen for å kontrollere at sikkerhetstermostaten løser ut. Når bryteren trykkes inn, settes driftstermostaten midlertidig ut av funksjon, slik at kjeletemperaturen stiger til sikkerhetstermostaten løser ut (2)

20 10. TILLBEHØR Shuntautomatikk Kjelen er forberet for å kunne kompletteres med shuntautomatikk. Shuntautomatikken regulerer på det sett at temperaturen innomhus holdes konstant, - uavhengi av hvilken temperatur det er ute. ( Årstid ) Se i shuntautomatikkens beskrivelse. SHUNTAUTOMATIKK B A S Shuntautomatikk B A S er enkel å installere og betjene. Reguleringssentralen RVA 46 er fabrikkinnstilt i.h.t. de vanligste parameterene som gjelder for en bolig, men de kan lett endres. Automatikken B A S standard og i utførelse B( se baksiden), er utrustet med; et digitalt ur for innstilling av opptil 6 perioder mellom normal og senket temperatur utekompensert styring maks. og min. begrensning feilmeldings-program og frostbeskyttelse testfunksjon av motor, følere og releer ( et godt hjelpeverktøy for installatøren ). Shuntautomatikk B A S leveres med; Digital regulersentral RVA46, inkl. sokkel, shuntmotor SQK 39, turføler QAD 26 med festebånd og uteføler QAC

21 11. RØKGASSTEMPERATURER Temperaturen ut fra kjelen ( røkgasstemperaturen ) beror på type og antall turbulatorer som monteres i kjelens røkrør, samt hvor stor effekt brenneren har. Skorstenens beskaffenhet og utførelse avgjør hvor høy røkgasstemperatur som kreves for å unngå kondensskader Tabellen nedenfor viser kjelens røkgasstemperaturer ved montasje av ulike typer av turbulatorer. Temperaturene i tabellen er en middelverdi fra 5 målepunkter i røkgasskanalen i. h.t. europanormen EN 304, ved kontinuerlig drift og 70 C i kjeletemperatur. Ved intermittent drift ( når brenneren går av og på ) blir temperaturen lavere enn i tabellen. Tabell røkgastemperaturer Type av turbulatorer Installert effekt Antall lmonterte Røkgasstemp. olje kw turbulatorer CTC Turbulator type 21/45 medfølger kjelen Turbulator type 27/45 Turbulator type 27/45 S Montering av turbulatorer ( Plassert under kjelens feieluke på kjelens topp ) 7 st turbulatorer montert 8 st turbulatorer montert 9 st turbulatorer montert

22

23 12. TILLVERKARDEKLARATION MATERIALSLAG Värmepanna FABRIKAT / VARUMÄRKE CTC TYPBETECKNING CTC 1200 TILLVERKARE Bentone AB Box Ljungby PANNANS KONSTRUKTION UPPFYLLER KRAVEN: EU-Direktiv: Verkningsgrad 92/42/EEG Lågspänningsdirektivet 73/23EEG EMC-Direktivet 89/336/EEG NORMER: DIN EN 303 del 1 och del 2 Vi har i vår produktion ett internt kontrollsystem som försäkrar överensstämmelse mellan tillverkade produkter och den tekniska dokumentationen. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare att angivet material uppfyller kraven angivna ovan. BENTONE AB Underskrift Befattning: Teknisk chef Datum Leif Olson

24

25 13. KOBLINGSSKJEMA ELKOLBER Kolbehus K11 med arbeidstermostat C og sikkerhetstermostat 18

26

27 14. TAPPEVANNSKAPASITETER Mengde varmtvann l/h respektive l/min a 45 C. ctc Varmtvannskapasitet ved kontinuerlig tapping l / h respektive l / min. a 45 C Kaldtvann inn 10 C Radiator belastning Kjeleffekt kw 19

28

29 15. MONTERING AV TIGEX PIPEVENTILATOR DIN reg.nr NL 002 / 85 Innstillingsområde Pa Mengde tørr luft fra fyrrom, kap. Ved Δp 10 Pa 130 m 3 / h Luftgruppe ( DIN 4795 ) A og B Maks. røkgasstemperatur 400 C Pipeventilatoren er beregnet for å redusere og i noen tilfeller helt fjerne konden sen i skorsteinen. At riktig effekt oppnås, bør kontrolleres av ansvarlig installatør eller huseier. Pipeventilatoren monteres på vinkelrøkrøret som følger kjelen. Justering av balanseaksel Etter montering løsnes de to låseskruene og balanseakselen justeres slik at den er helt vannrett. Deretter festes skruene igjen. 20

30 15. MONTERING AV TIGEX PIPEVENTILATOR Justering av undertrykk Justering av undertrykket når luken åpner, gjøres ved å presse sammen klammeret som vekten sitter i, og flytte den utover akselen. Undertrykket endres med ca. 1 Pa pr. 2 mm som vekten flyttes i.h.t. fig. 2 Vær oppmerksom på at dette er kun ca. verdier som må kontrolleres med en trekkmåler om det forlanges en eksakt innstilling av undertrykket. Luken er ved levering innstilt på ca. 10 Pa. Funksjon / trekkbehov Tigex trekkluke åpner seg forskjellig, alt etter innstillingen og trekken i skorsteinen. Trekken varierer meget, beroende på skorsteinen, været og om brenneren går eller ikke. Dette innebær at funksjonen kan variere fra anlegg til anlegg, for eksempel: At luken åpner mer eller mindre når brenneren går, klaprer når brenneren starter eller når en dør lukkes o.s.v. Behovet for ventilering av skorstenen varier meget mellom de forskjellige anlegg, slik at nødvendig undertrykk og ventilasjonsbehov må avgjøres på det stedlige anlegg. VIKTIG! Innen anlegget tas i bruk, må det oppfylle kravene til så vel lover og forordninger, som til lokale bestemmelser. 21

31 16. ANBEFALT OLJEBRENNER Anbefalt oljebrenner for ctc med kapasitet maks. 40 Kw: Bentone B1R Classic kapasitet 1,3 3,5 kg/h eller hvis kjelen skal lastes helt ut: Bentone B2S Classic kapasitet 3,1-8,2 kg/h Komplett med oljeforvarmer, selvlukkende spjeld og eurokontakt Med brenneren følger det oljefilter, oljeslanger, anslutningsflens med pakninger, og diverse monteringsdetaljer for all climates around the world

32 Ytre elanslutning Om kjelen ikke har ferdig koblet eurokontakt, så benytt den medleverte kontakten, X2 i h.h.t. koblingsskjema. X1 Elkontakt, brennere X2 Elkontakt, kjele P1 Timeteller (Tilbehør) H1 Alarmlampe A2 Dobbeltermostat S15 Ekstern reset S16 Katastrofbryter S3 Hovedstrømsbryter F1 Sikring, maks. 10A Tennkabler De små byggemålene har gjort at man ikke direkte kan komme til undere tennkabelanslutning for LMO 85. Fjern først de 3 festeskruene til automaten. Ta eventuelt også bort stikkontakten til motoren. Tennkablene kan så tas ut med hjelp av en nebbtang for all climates around the world

33 17. VENDBAR SHUNTVENTIL Shuntventil CTC alternative monteringer av returrør Tur Tur Retur Retur Returrør Returrør Tur 24

34

35

36 Når det gjelder vannbåren varme ctc FERROFIL ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf: Fax:

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold. CE312BO3964. Jan. - 08

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold.  CE312BO3964. Jan. - 08 SIME 1R9-2R7 OF Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold CE312BO3964 www.ctc.no Jan. - 08 STIKKORDSLISTE SIME 1R - 2R Brennkammer 3 Drift 5 El. installasjon 5 Fyrrom og skorstein 1 Instrumentpanel

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

ctc TRIO OLJE / GASS - El - VED / PELLETS Installasjon og driftsinstruks www.ctc.no Sept.- 09

ctc TRIO OLJE / GASS - El - VED / PELLETS Installasjon og driftsinstruks www.ctc.no Sept.- 09 ctc TRIO OLJE / GASS - El - VED / PELLETS Installasjon og driftsinstruks www.ctc.no Sept.- 09 STIKKORDSLISTE ctc TRIO Akkumulering Side 5-30 - 31-32 Blandeventil 4 Brennverdier 19 Direktespjellet 23 El.skjema

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 320 www.ctc.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 420 WWW.ctcferrofil.no Novt.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Villakjeler Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass

Villakjeler Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass Villakjeler Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass CTC har varmet Norge i generasjoner Mange huseiere har en CTC fyrkjele i kjelleren. Enten det er en kjele som fyrer med olje, gass, ved

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

ctc Excellent Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Nov. 04

ctc Excellent Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Nov. 04 ctc Excellent UE Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Nov. 04 Innhold Tekniske opplysninger Side 1 2 Generelle opplysninger «3 4 5 6 7 Kjele installasjon «8 9 10 Fylling og utlufting av anlegget

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.:

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.: MONTERINGSANVISNING Dokument: 4990-0060/A NO Artikkelnr.: 4990-0060 Juli - 04 GENERELT Når seksjonene skal settes sammen, anbefales det utelukkende å benytte originalverktøy. Nummeret på spesifikasjonen

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

CTC. Ultra PF. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 30-40 - 50-60 - 70 kw. www.ctc.no. Sept.

CTC. Ultra PF. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 30-40 - 50-60 - 70 kw. www.ctc.no. Sept. CTC Ultra PF Støpjerns lavtemperaturkjele 30-40 - 50-60 - 70 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Sept.- 09 Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Avdeling Vest: Bergen

Detaljer

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning...1 02. Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

CTC Commodore. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

CTC Commodore. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC Commodore Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system D FerroModul system D er velkjent

Detaljer

161 504 24 2014-05-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Economic

161 504 24 2014-05-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Economic 161 504 24 2014-05-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning T Economic Installasjons- og vedlikeholdsanvisning T Economic 161 504 24 2014-05-23 Generell

Detaljer

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection for innbygging Berederen passer inn i standard 0*0 cm skap og leverer mye

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Montasjeanvisning Dokument oversatt fra engelsk 2115994 A001 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til å endre sine produkter

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold Innhold Modeller... 86 Funksjon... 86 Endring av fabrikkinnstillinger... 86 Justerbare verdier... 87 Montering... 87 Justering av temperatur... 87 Rengjøring av smussfilter... 87 Service på termostatdel...

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Kombibereder LE FR/FC

Kombibereder LE FR/FC NO Kombibereder LE 00-00 FR/FC 0-0.I Veiledning 0 0 9 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler Til pelletsoppvarmning brukes pellets som er fornybar biobrensel og dette fremstilles med tre, f.eks. sagflis eller spon, som råvare. Treet blir presset

Detaljer

CTC FerroModul System

CTC FerroModul System Plasseringsfleksibilitet FerroModul systemenes plasseringsfleksibilitet har ingen grenser, derfor kan vi med sikkerhet hevde at disse systemene ikke får noen bygningsmessige konsekvenser ved installasjonen.

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / 169 5162 Laksevåg. Tlf.: 56 15 92 90 Fax.: 56 15 92 91

Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / 169 5162 Laksevåg. Tlf.: 56 15 92 90 Fax.: 56 15 92 91 Installasjon- og driftsinstruks B2KSV Classic LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Arne Bergli AS Tlf: (+47) 407 25 420 E-post: post@arnebergli.no www.arnebergli.no Org. Nr. 977 06 1415 Ved å velge en innbyggingskamin / peisinnsats kan du veldig enkelt

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer