ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03"

Transkript

1 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

2

3 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse 03. Fyrrom og skorstein...4 Fyrrom Vedlager Røkkanal Røkrørsanslutning 04. Rørinstallasjon...5,6 Generelt Anslutning til akkumulatorer Rørstrekk Ekspansjonssystem Termisk ladeventil Feieluker Prinsippskjema Laddomat Fyring med ved...15,16,17,18 Type av brensel Brennverdier Luftinnstilling Første gangs oppstart Oppfyring Husk dette! Fyringsfasen Vedpåfylling Nedbrenning 11. Vedlikehold...19,20 Generelt Kontroll Sikkerhetsventiler Vannstand Røkgassviften Justering av luker 12. Feiing...21,22,23,24,25,26,27 Generelt Vedmagasin Etterbrennkammer 05. Elinstallasjon...7 Generelt Advarsel Koblingsplint Følere 06. Elskjema Instrumentpanel Kjelens styresystem..10,11,12,13, 14 Prinsippet Funksjon Røkgasstemperatur Menyer: Fyring med Laddomat 21 Feilkoder Systembeskrivelse...28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39 Generelt Funksjon Leveringsomfang Øvrige detaljer Anslutninger Rørinstallasjon Akkumulatortank 1 Akkumulatortank 2 Monteringsskisse Kjelevannskrets Ekspansjonssystem Avlufting Sikkerhetsventil Shuntventil Oppladning Ekstra akkumulatortanker 14. Samsvarserklæring Oljefyring...14

4 01. Innledning CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S CTC V35-2 er en miljøvennlig og effektiv vedkjele med omvendt forbrenning. Tilførsel av forbrenningsluft skjer ved hjelp av en vifte som sitter i røkrøret direkte etter kjelen og dermed suger luft igjennom kjelen. Forbrenningen i CTC V35-2 skjer i to steg. Ovenfor den keramiske risten tilføres primærluften, hvor veden forgasser. Når de hete gassene passerer gjennom risten, tilføres også sekundærluften og sluttforbrenningen skjer i forbrenningsrummet under keramikkristen. På grunn av meget lange røkgassveier i kjelen oppnår man ikke høyere røkgasstemperatur en 230 C og i de fleste tilfellene når man ikke over 210 C. Viften er plassert i røkrøret etter kjelen og gir ved drift et undertrykk i kjelen. Gjennom separat primær- og sekundærluft oppnår men en meget bra forbrenning og dermed også en høy virkningsgrad. Viften er i drift selv ved påfylling av brensel, men med et lavere turtall for å forhindre altfor heftig forbrenning. Ved at det er undertrykk i vedmagasinet og direktespjellet åpnes automatisk når påfyllingsluken åpnes, blir det ikke noe utslipp av røyk til fyrrommet. Kjelen er konstruert for å fyres mot akkumulatorer og kan derfor ikke fyres direkte mot radiator- / gulvvarmesystem! CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for kjele i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte kjelen eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for. 1

5 02. Tekniske data CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Produkt: Kjele ctc V35-2 Middeleffekt: 35 kw Vedmagasin: volum 105 liter lengde 575 mm mengde ved 30 kg Energiinnhold: 120 kwh (med 20% fuktighet og fullt vedinnlegg ) Brenntid: 2,5-3 tim (fullt vedinnlegg) Max. driftstrykk: 3 bar Max. driftstemperatur: 110 C Vann volum: 100 liter Vekt (eksl.emb).: 310 kg Min.skorstenstrekk: 0,15 mbar Røykgasstemperatur: max.230 C Tur akkumulatortank 5/4 2. Retur fra akkumulatortanker 5/4 3. Benyttes ikke sammen med Laddomat Anslutning kjøleslynge Ø 22 mm 5. Avtapping 1/2 6. Anslutning røkrør Ø 150 mm 1 4 2

6 02. Tekniske data CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Ekstra følerlomme Lomme for kjeleføler Styrekort Instrumentpanel Muffe for termisk ventil kjøleslynge Tilkoblingsplint 230V Turledning til akkumulatortank Kjøleslynge Isolering Øvre feieluke Røkrør Lomme for røkgassføler Vedmagasin Indre luke Håndtak Røkgassvifte By-pass spjeld Påfyllingsluke Primærluft innstilling Inntak primær/ sekundær luft Benyttes ikke sammen med Laddomat Sekundærluftkanal Inspeksjonsglass Nedre feieluke Askeluke Retur fra Laddomat Avtapping Keramikk Rister Rustfri baffel Kanaler i etterforbrennings kammer 3

7 03. Fyrrom og skorstein CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Fyrrom Fyrrommets utførelse og kjelens oppstilling, skal utføres i henhold til gjeldene byggnormer Kjelerommet skal alltid ha separat ventil for lufttilførsel med en størrelse som er minst like stor som skorsteinens tverrsnitt. Bare en av kjelens sotluker behøver å være tilgjengelig for fjerning av sot. Minste anbefalte takhøyde er 1900 mm. Nedenforstående skisse viser minste mål mellom kjelen og veggene i fyrrommet. Målene er kun beregnet å bruke med hensyn til vedlikehold og lufttilgang til kjelen. Brenselsforråd Brenselsforråd som står i direkte forbindelse med fyrrommet, skal avskilles fra omkringliggende rom på samme måte som for fyrrommet. Røkkanal Kjelen skal ansluttes til røkkanal som er utført i hendhold til gjeldende normer. Minste skorsteinsdiameter skal være 150 mm og høyden bør ikke være mindre enn 6 meter. Kjelen er ikke følsom for undertrykk i skorsteinen Kontakt alltid behørig fagmann ( f.eks. feiemester ) for kontroll og godkjenning innen arbeidet med installasjonen påbegynnes. Røkrørsanslutning Om kjelen ansluttes til en stålskorstein, må ikke viftehuset belastes med tyngden av skorsteinen. 4

8 04. Rørinstallasjon CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Generelt Anslutning til akkumulator Installasjonen skal utføres ihendhold til gjeldende normer og generelle, som lokale forskrifter. Kjelen skal alltid tilknyttes akkumuleringstanker. og skal også alltid ansluttes til ekspansjonssystemet. Anslutningen skal alltid utføres så at returtemperaturen til kjelen aldri blir lavere enn 50 C. Dette kan oppnås ved installasjon av Laddomat 21 som er den ladnings utrustningen som vi anbefaler for å få problemfri funksjon av kjelen. Følg respektive fabrikanters anvisninger ved alternative løsninger. Rørmontasjen Rørmonteringen skal gjøres så kort som mulig og med så få bøyer som mulig. Se til at luftlommer elimineres med tanke på god funksjon og dels for å opprettholde selvsirkulasjon ved strømbrudd. En rørdimensjonen på 32mm ( 5/4 ) gir størst effekt overføring, men en mindre dimensjon, 25mm (1 ) kan også anvendes. Ekspansjonssystemet Ved åpent ekspansjonssystem anbrfaler vi et volum på karet som utgjør 5 % av den totale vannmengde i systemet. Ved lukket system skal ekspansjonsvolumet være større, - ca. 10 % Generelt anbefaler vi at et åpent ekspansjonskar plasseres 2,5 mtr. over høyst beliggende radiator eller akkumulatorens overkant. I en etasjes hus uten kjeller, kan det være vanskelig å oppnå dette målet, men velges volumet i ihendhold til ovenstående og signalrøret forses med vannlås, kan en høyde på 1 mtr. velges. Ekspansjonsledningen skal ansluttes til turledningen til akkumulatortankene OBS! Sotluker Kjelen er utrustet med kjøleslynge for termisk sikkerhetsventil og uttak for føler. Under isolasjonen, bak instrumentpanelet sitter det en plugg. Denne fjernes og følerlommen til den termiske ventilen monteres her. Monter så ventilen og før et rør til sluk. Kjelen har 3 sotluker, en øvre og 2 nedre. Av de nedre lukene trenger man bare å komme til den ene for å få ut soten. Elinstallsjon Kjelen er internt ferdig koblet fra fabrikk. Installasjonen skal utføres av godkjent installatør. Kjelen skal tilkobles 1-fas 230V 5

9 04. Rørinstallasjon CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Anm. Ansluttes til sisste akkumulatortank veis ventil for omkobling serie / parallell. Høst, vinter og vår bør ventilene være stengte. Ønsker man å lade mer enn en tank med el. om sommeren, må disse åpnes CTC V CTC akkumulatortank 1 ( med bereder ) 3. CTC akkumulatortank Laddomat Shuntventil 6. Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 5 7. El.kolbe 8. Avlufting 9 Avtappingsventil Viktig! Akkumulatortankene bør settes så nære kjelen som mulig. Rørstrekket bør gjøres kort og uten unødvendige bøyer. 6

10 05. El.installasjon CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Generelt Advarsel! Fra fabrikk er kjelen internt ferdig koblet. Kjelen skal bare tilsluttes 230V driftspenning. Dette skal utføres av autorisert installatør. Innen frontpanet åpnes eller at andre spenningsførende deler gjøres tilgjengelige, - må strømmen til kjelen brytes. Rekkeklemme tilkobling Anslutning 1~ 230V 2. Anslutning for ekstra utstyr, f.eks. shuntautomatikk. 3. Anslutning av laddomat Anslutning av røkgassvifte ( ferdig koblet fra fabrikk ) Røkgassføler Kjeleføler Temperatur Resistanse ohm Temperatur Resistanse ohm

11 Grå Grå Svart Svart Jord Jord Blå Brun Olje Ved 06. El.Skjema CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Viftemotor Røkgassføler Brun Blå (Benyttes ikke) Tilbehør: Omkobler olje / ved Kjeleføler 5 - Polig kontakt Instrumentpanel Kretskort Laddomat Ekstra uttak Tilførsel 8

12 07. Instrumentpanel CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Instrumentpanel Strømbryter 2. Start av røkgassvifte 3. Display Føleren for kjeletemperaturen er montert i en lomme under isoleringen opp på kjelekroppen. Føleren for røkgasstemperaturen er montert i en lomme forran røkgassviften. Knappene 0, 1 og start benyttes også til programmering av kjelen der det er nødvendig. 9

13 08. Kjelens styresystem CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Prinsipp Styrekortet med sine microchipper, sammen med kjeleføleren og føleren for røkgassen overvåker og styrer kjelen fra det øyeblikk man trykker på startknappen til at kjelen er ferdig med forbrenningen. Under hele tiden vises aktuell informasjon i displayet. Normal visning er kjeletemperaturen, men ved eventuelle driftsforstyrrelser på noen av følerene, vises også en feilkode. Videre kan displayet vise aktuell røkgasstemperatur. All innstilling av driftsdata for en bra forbrenning og funksjon stilles også inn fra instrumentpanelet og vises i displayet. For å komme raskt igang med denne nye kjelen, er alle driftsdata programmert på forhånd fra fabrikk for opptimal drift av kjelen sammen med Laddomat 21, men ulike installasjoner kan i visse tilfeller kreve en endring. Dette utfører man da enkelt fra instrumentpanelet. Kjelen er tilpasset for drift mot Laddomat 21 eller tilsvarende. For raskt å komme igang å fyre, er denne instruksjonen inndelt i to avsnitt. Det første avsnittet for raskt å komme igang, og det andre for deg som vil vite mer samt sette deg inn i kjelens styresystem. Funksjon Hva du trenger å vite for å komme igang med fyringen. Et trykk på 1 knappen spenningsstter kjelen og displayet viser aktuell kjeletemperatur. Viften kan nå startes med et trykk på Start knappen. ( Om kjelen stenges av med 0 knappen og man innen en time trykker på 1 knappen, starter viften med en gang ). Alle tider og temperaturer som omtales i teksten her, er de fabrikkinnstilte verdiene, men de er omstillbare innen et vist intervall. Mer om dette i avsnittet Menyer. Når man trykker på Start knappen gjelder følgende: - Kjele temperatur 60 C må oppnås innen en time, ellers stopper viften. - Ladepumpen til Laddomat eller likverdig system starter når røkgass - temperaturen er kommet opp i 90 C. - Om kjelens temperatur overstiger 92 C stopper viften. Ladepumpen forsetter å gå og overvåkningen venter til at kjeletemperaturen er sunket 5 C før viften starter opp igjen. - Om røkgasstemperaturen overstiger 250 C stopper viften og starter igjen når den har sunket til 220 C. I den tiden det tar for at temperaturen skal synke, viser displayet vekselsvis røkgasstemperatur og kjeletemperatur. - Når kjelen er utbrent og røkgasstemperaturen har sunket til 90 C, stopper både viften og laddomatens pumpe. Røkgasstemperatur Om startknappen holdes inntrykt i 3 sekunder, så vises aktuell røkgasstemperatur i displayet. Etter noen sekunder går så displayet tilbake til å vise kjeletemperatur. 10

14 08. Kjelens styresystem CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S For deg som vil vite litt mer Menyer All innstilling av parameterene foregår med de tre knappene på panelet. I grunninnstillingen finnes seks ulike menyer hvor av man stiller inn fem. For å komme inn i menyene, må 0 knappen først trykkes inn. Deretter holder man knappen start inne samtidig som man trykker på 1. Da vises det først en strek midt på displayet. Deretter vises meny 1 som ( 92 angir innstilt maksimaltemperatur for kjelen ) Nå kommer menyene til å vises med 2 sekunders intervaller så lenge man holder startknappen inne. Det som vises er menynummer og den fabrikkinnstilte verdien, uten om meny 4 som bare viser menynummeret. Vil man endre i en meny, slipper man Start knappen når den viser det aktuelle menynummeret. Deretter steger men seg fram til den aktuelle verdien med Start knappen. Når den rette verdien vises, stopper man. Den ny verdien er nå innlest og etter fem sekunder går styringen tilbake til sin normal tilstand, - d.v.s. overvåkning av kjelen. OBS!! Man kan ikke stege bakover i verdiene. Likeledes slutter menystegningen etter sisste meny. Om man vil stege seg inn i menyen ytterligere en gang, må man først trykke på 0 knappen og der etter begynne på nytt. Til orientering så finnes det to menygrupper. Meny 1-5 for drift med laddomat 21 eller likeverdig, samt meny 1-7 for drift med ladepumpe. Meny 1-5 er lik for begge gruppene. Kjelen leveres fabrikk innstilt for menygruppene 1-5 Drift med bare ladepumpe er ikke å anbefale, derfor omtales ikke menypunktene 6 og 7 her. Drift med ladepumpe ( sirkulasjonspumpe ) gir kun sirkulasjon mellom kjelen og akkumulatortankene og ikke styring av ladingen Om man etter flere justeringer i menyene, vil tilbake til de fabrikkinnstilte verdiene, holder man Start knappen inne i 10 sekunder. Deretter vises en F i displayet og alle de fabrikkinnstilte verdiene er igjen på plass. Vær oppmerksom på at verdiene går tilbake til de verdier som gjelder for menygruppe 1, d.v.s. meny6 blir 0 og meny 7 slukkes. 11

15 08. Kjelens styresystem CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Menygruppe 1 ( Fyring med ladesysstem Laddomat 21 ) Meny 1 Innstilling av maksimal temperatur kjele. Område C Fabrikkinnstilt 92 C Det er den temperaturen som kjelen skal gå opptil innen viften stopper. Ettersom Laddomaten forsetter å gå, kommer temperaturen ganske snart til å synke og 5 grader under innstilt maks.temperatur starter viften igjen. Vær oppmerksom på at om temperaturen begynner å bli høy i alle akkumulatortankene, kan det ta veldig lang tid før viften starter igjen. Meny 2 Innstilling av minimums temperatur kjele Område C Fabrikkinnstilt 60 C Det er den temperaturen som kjelen må oppnå innen 60 minutter. Tiden stilles inn med meny 5. Om ikke denne temperaturen ikke oppnås, stopper viften og etter all sansynelighet har kjelen sluknet. Dette gir også en sikkerhet for at det ikke er noe risiko for at det dannes korrosjon på grunn av for dålig eller fuktig ved. For lav kjeletemperatur under lengre tid er skadelig for kjelen og gir opphav til kondens og korrosjon i brennkammeret. Meny 3 Innstilling av Laddomatens Start / Stopp Område C Fabrikkinnstilt 90 C Dette er den røkgasstemperaturen som som starter Laddomaten,- samt den temperatur som røkgassene skal ned til når kjelen er brent ut for at viften og Laddomaten skal stoppe. 12

16 08. Kjelens styresystem CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Meny 4 Innstilling av maksimal røkgasstemperatur Område C Fabrikkinnstilt 250 C Denne temperaturinnstillingen beskytter kjelen og skorsteinen mot overopphetning på grunn av høye røkgasstemperaturer. Normalt skal ikke temperaturen bli 250 C om ikke har glemt å stenge luken ordentlig. Skulle likevell temperaturen stige så høyt, stopper viften, samtidig som displayet viser vekselsvis røkgasstemperatur og kjeletemperatur. Når røkgasstemperaturen er kommet ned i 250 C starter viften igjen! Meny 5 Innstilling av start tid Område minutter Fabrikkinnstilt 60 minutter Dette er den tid som kjelen skal ha oppnådd minimumstemperaturen. Se meny 2 Meny 6 Denne har ingen Funksjon. Skal vise 0. Om de fabrikkinnstilte verdiene er blitt endret, så kan man notere det her. Menygruppe 1 Menygruppe 2 Meny 1... C... C Meny 2... C... C Meny 3... C... C Meny 4... C... C Meny 5...minutter...minutter 13

17 08. Kjelens styresystem CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Om det oppstår en feil Kjelens styresystem er utrustet med et automatisk feildiagnostiseringssystem som ved eventuelle feil på kjelens følere, vil gi koder i displayet om typen av feil. De feilkodene som finnes er følgende: E1. Vises vekselsvis blinkende sammen med 0 i displayet. Dette innebærer at kjelens styresystem oppdager et brudd i kjeleføleren. Kjelen kan nå bare fyres med forsiktighet. Her er det risiko for at kjelen kan gå i kok. E2. Vises vekselsvis blinkende sammen med 99 i displayet. Dette betyr at styresystemet har oppdaget at kjeleføleren har korsluttet. Under drift stopper viften og kjelen kan ikke startes. Der i mot forsetter Laddomaten å overføre varme fra kjelen til akkumuleringstankene for å forhindre at det skjer en overoppheting av kjelen. E3. Vises vekselsvis sammen med kjeletemperaturen. Dette betyr at det er brudd i røkgassføleren. Kjelen kan nå bare fyres med forsiktighet. Laddomaten forsetter å overføre varme til akkumulatortankene. E4. Vises vekselsvis sammen med kjeletemperaturen. Dette betyr at systemet har oppdaget at røkgassføleren har korsluttet. Under drift stopper viften og kjelen kan ikke startes. Strømavbrudd Ved strømavbrudd som varer mindre enn ca minutter, går kjelen automatisk tilbake til den driftsituasjon som den hadde før avbruddet. Fyring i begrenset omfang er mulig selv med lange strømavbrudd. Kjelen har da en vesentlig mindre effekt, ca. 10 kw, alt avhengi av trekken i skorsteinen. Ladingen av akkumulatortankene med Laddomaten forsetter ved hjelp av selvsirkulasjon om rørene forøvrig er montert / dimensjonert slik at dette er mulig. 09. Oljefyring Kjelen kan om ønskelig bygges om til oljefyring når man ikke lenger vil fyre med ved. 14

18 10. Fyring CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Brensel Vedens fuktighetsinnhold, type, størrelse og kløyving har stor betydning for fyringen og for kjelens funksjon, bl.a. avgitt effekt. Passende fuktighetsinnhold er %. Ved høyere fuktighetsinnhold øker brendselsforbruket og kjelen får lavere avgitt effekt. Lagring og tørking er derfor meget viktig. Lagring bør foregå under tak eller annen beskyttelse for regn. Jo tørrere omgivelsesluften er, - desto fortere tørker veden. Kjelen er konstruert for 0,5 mtr. ved og det er viktig at veden er kløyvd. Store, runde kubber ( ukløyvde ) er ikke å anbefale som brensel. Passe størrelse er når minst 3-4 vedskier får plass ved siden av hverandre i brennkammeret. OBS! Det er definitivt en ulempe og dessuten forbudt å fyre med sponplater, malt virke, trykkimpregnerte materialer og lignende. Fyring med disse materialene avgir klorholdige gasser som er meget korrosive. Skal man fyre med vanlige tørre, rene bygningsmaterialer, må disse blandes godt med vanlig ved. I forbindelse med fyring med fastbrendsel, kan det være greit å vite de grunnleggende forhold rundt dette. Spesielt hva gjelder favn / kubikkmeter og brennverdier på forskjellige treslag. Favn er et gammelt mål, basert på ved kappet i 60cm. Dette stables vanligvis i 2 x 2 mtr. eller 1 x 4 mtr. som er en favn, og tilsvarer 2,4 løskubikkmeter trevirke. Brennverdier Norsk Institutt for skogforskning, har foretatt en større undersøkelse, for å se på brennverdiene på forskjellige treslag. Følgende tabell viser effektive brennverdier i løskubikkmeter, av de forskjellige treslagene : Rogn 3190 Kwh Bøk 3000 «Ask 2900 «Lønn 2800 «Bjerk 2650 «Furu 2350 «Svartor 2350 «Selje 2290 «Osp 2000 «Gran 2000 «Gråor 1900 «15

19 10. Fyring CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Luftinnstilling Primærluftinnstillingen er ved levering fra fabrikk, forinnstilt på en gennomsnittsverdi som overenstemmer med de fleste vedtyper og fuktighetsinhold. Stillskruen er for innstillingen av primærluften. Fabrikkinnstilling: 5 dreininger motsols. Her er mantelplaten fjernet Selvstengende / - åpnende spjeld Forutsetningen for en effektiv og miljøsikker fyring er at luften tilsettes i riktig mengde og ved riktig tidspunkt i forbrenningen. Derfor er CTC V35-2 forsynt med bare primærluftregulering, dvs. den luften som gjør at veden forgasser. Sekundærluften har CTC V35-2 optimert slik at riktig luftmengde kommer ned i kjelens etterbrenningskammer og det er her som CTC V35-2;s unike rene forbrenning oppstår. Ved å titte igjennom inspeksjonsglasset under innreguleringen av luften, kan man se inn i etterforbrenningen og kontrollere flammen Den er i begynnelsen av forbrenningsfasen rød / gul, for så lenger frem tone over i en lyseblå gjennomskinnelig flamme. Ser forbrenningsfasen slik ut, kan man være sikker på at man fyrer effektivt og miljøvennlig. Ved fyring med ujevn eller knudret ved, kan det oppstå tilfeller der man synes at flammen blir borte. Dette er likevel normalt og beror på at veden behøver lengre tid på seg til å falle ned på risten på grunn av at det oppstår luftlommer. Utvekstene på veden brenner nemlig langsommere enn veden for øvrig. Brennkammerets rektangulære utforming gjør at veden under hele forbrenningsprosessen sikkert faller ned på risten til den siste vedskien har brent opp. Mener man at luftspjellets innstilling ikke gir maksimal forbrenning, kan man justere på primærluften. Ved bruk av meget tørr ved, kan man behøve å minske noen mm for at ikke få en for heftig forbrenning, og motsatt ved mer fuktig ved, kan man behøve å øke primærluften for å få en litt høyere effekt. 16

20 10. Fyring CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Viktig! Når man fyrer opp kjelen for første gang: - må man huske på å kontrollere at den rustfri baffelen ligger i riktig posisjon. - må man huske på at keramikken ikke er helt tørr. Det vil den først bli når man har fyrt litt i kjelen. - må man fyre meget forsiktig under de 2 første timene med små ved innlegg. Opptenning - Trykk inn 1 knappen. - Legg først noe småkløvd ved med barken ned på keramikkristene over åpningen med noe papir på toppen. - Tenn på og vent noen sekunder til flammen har tatt seg opp. - Trykk så på startknappen, steng indre luke og påfyllingsluken og vent noen minutter. - Er veden fin og tørr, kan man nå fylle kjelen og deretter stenge påfyllingsluken. Automatikken tar nå over og overvåker hele forbrenningsforløpet. Ved dårligere kvalitet på veden, bør man gjøre et mindre innlegg først og deretter vente noen minutter innen man fyller kjelen, for å være sikker på at flammen har tatt seg opp. Husk! Det er viktig at man stabler veden så tett som mulig når man fyller opp kjelen, dels for at man naturligvis får inn mer ved og kan utnytte kjelen maksimalt, men også for at man får en jevnere og miljøvenligere forbrenning fordi veden er tett stablet. Kjelen er beregnet for 1/2 meters ved, men kan også fyres med kortere ved, bare man tenker på å stable den over risthullet og ikke legge noe ved foran eller bak denne. Naturligvis får man i et slikt tilfelle ikke så meget effekt ut av kjelen. En bør ikke åpne påfyllingsluken etter et vedinnlegg, før det er på tide å legge inn ny ved. Delvis forstyrrer man forbrenningen, fordi luftfordelingen i kjelen blir en helt annen og man slipper ut en hel del uforbrendte gasser gjennom direktespjellet. Det kan også brenne såpass kraftig at viften og direktespjellet ikke klarer å svelge unna all røyken som oppstår og man kan derfor få røyk ut i fyrrommet. Husk alltid å planlegge fyringen og vedinnlegget slik at du utnytter kjelen og akkumulatorene maksimalt. 17

21 10. Fyring CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Fyringsfasen Etter påfylling av riktig vedmengde for det aktuelle behov, overvåker kjelens automatikk forbrenningen automatisk. Påfylling av ved Ved påfylling av mere ved, åpnes by-passpjeldet automatisk når påfyllingsluken åpnes. Jevn ut glørne og fyll på med mere ved i riktig mengde. Deretter stenges påfyllingsluken samtidig som by-passpjeldet lukkes automatisk. Det er viktig å tilpasse vedmengden etter varmebehovet og temperaturen i akkumulatortankene. For stort vedinnlegg gjør at kjelen går opp i makstemperatur og viften stopper! Det kan medføre uønskede utslipp samt mulig nedkjøling av kjelen med kjøleslyngen, uten at man kan gjøre seg nytte av varmen Nedbrenningsfasen Når veden har brent opp, avtar effekten og kjeletemperaturen synker. Når røkgasstemperaturen er kommet ned på 90 C, så stopper viften og ladepumpen. Temperaturen er justerbar. ( Fabrikkinstilling = 90 C ) Eventuelt kan noen vedrester ligge igjen på keramikkristen. Disse behøver ikke å fjernes før neste opptenning. 18

22 11. Vedlikehold CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Generelt Kontroller etter installasjonen, sammen med installatøren, at anlegget er i god stand. La installatøren vise brytere, innstillinger, spjeld, ventiler osv. så det er helt klart hvordan anlegget skal fungere og tas hånd om. Etter noen dagers drift, bør anlegget kontrolleres og eventuelt avluftes. Dette gjelder også alle radiatorene i huset. Kontroll Kontroller ofte at det ikke har falt ned noe bark eller annet skrap som tetter til luftinntaket. Denne åpningen ser du i underkant av påfyllingsluken og den indre luken. Om det har falt ned noen større biter der, så må disse fjernes. Sikkerhetsventiler Kontroller eventuelle sikkerhetsventiler i anlegget, ved å åpne ventilen og se etter at det kommer vann i overløpsledningen. Vannstand Kontroller vannstanden gjennom å avlese manometeret, og fyll på vann hvis det er nødvendig. Justering av luker Øvre og nedre luke kan ved behov justeres, både på hengsel- og håndtaks siden. Ved behov, så juster først håndtaks siden. Låseanordningen for håndtaket justeres ut- og innover med å vrides. Se foto nedenfor. 19

23 11. Vedlikehold CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Røkgassviften Røkgassviften er en viktig del av CTC V35-2. Ca. 2 ganger pr. år bør viften demonteres og rengjøres for at den skal kunne fungere riktig. - Sørg for at kjelen er avstengt og at det ikke finnes noen glør igjen i kjelen. - Trekk ut plugg-in kontakten til viften. - Demonter først beskyttelsen og der etter mutterene til røkgassviften. Viften må behandles med varsomhet! - Rengjør viftebladene på motorens kjølevifte, samt viftehjulet med en myk børste, slik at bladene ikke deformeres,samt mellom flens og viftehjul. Skades bladene på viftehjulet, må det byttes, ellers blir trekken igjennom kjelen feil. Om kjøleviften skades, må også den byttes ut for å kunne gi riktig kjøling av motoren. - Monter røkgassviften, beskyttelsen og sett inn kontakten igjen. Viftehjul Flens Kjølevifte 5 - polig kontakt Motor 20

24 12. Feiing CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Generelt For å oppnå fullgod forbrenning og høy virkningsgrad må kjelen rengjøres etter høyst påfyllinger. Dette intervallet er ment som et utgangspunkt. Enkelte anlegg klarer seg sikkert med flere fyringer før kjelen må feies, mens andre må feies oftere. Prøv deg frem til et feieintervall som passer for ditt anlegg og vedkvalitet. Vedmagasinet Rengjøring av vedmagasin og rister foretas gjennom påfyllingsluken. Normalt behøver man ikke å fjerne aske og trekullbiter fra vedmagasinet. Kanalene under støpjernsristen bør rengjøres noen ganger pr. år. Løft risten rett opp fra keramikken og rengjør sekundærluftkanalene i keramikken. Vær nøye under remonteringen. For å lettere å komme til i vedkammeret, kan den indre luken demonteres. Vipp den halveis ut og dra den rett opp gjennom åpningene hengselfestene. OBS! I vedmagasinet utvikles det fet gass som bl.a. inneholder forskjellige tjæreforbindelser og en del av disse kondenseres på veggene. Dette er helt normalt, da denne tjæren kontinuerlig dannes, for så å renne ned og forbrenne. Derfor behøver normalt ikke vedkammerets vegger å rengjøres. Se likevel etter at det ikke danner seg for meget hardpakket slag i overgangen mellom keramikken og kjeleveggene. Oppstår dette, må det fjernes. Etterbrennkammeret Ved rengjøring av etterbrennkammeret, tar man først bort og rengjør den rustfrie baffelen. Ved rengjøring av kanalene, benyttes den medfølgende feiebørsten.. Vær oppmerksom på at man må gjøre rent både i kanalene og i rommet mellom kanalene og den rustfri baffelen. 21

25 12. Feiing CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S OBS! Ved re-montering er det viktig at den halvrunde rustfrie baffelen skyves inn til stopp og faller ned bak låsepunktene. Dette gjør at den rustfrie baffelen kjøles mot de underliggende røkgasskanalene og ikke risikerer å bli overopphetet. Etter rengjøring av etterbrennkammeret, åpner man feieluken på toppen bak og rengjør flatene der. Så fjernes soten gjennom en av de to sotlukene som befinner seg på siden av kjelen. Se bilder fig. 1 til 14 på denne og de neste sidene. Fig. 1 Denne luftspalten for primærluften må ikke tettes igjen. Kontroller ved rengjøring at det ikke har falt noe ned i den Spjeld Luftjustering 22

26 12. Feiing CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Fig. 2 Baffellplaten vippes opp i forkant og trekkes ut for rengjøring. Fig. 3 Konveksjonsdelen regjøres både i selve kammeret og i alle kanalene som munner ut bak i kjelen. Fig. 4 Disse spalteåpningene må alltid være rene for at trekken igjennom kjelen skal fungere riktig, samtidig som at varmen skal bli avgitt til kjelevannet. 23

27 12. Feiing CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Fig. 5 Denne støpte risten skal tas ut under rengjøringen. Fig. 6 Her er den to-delte keramiske risten. Sporene her må være rene for at sekundærluften skal få gjort sitt til at etterbrenningen av gassene blir tilfredstillende. Likeledes må kanalene som er inne i den fremre keramiske risten, være åpne. Fig. 7 Flaten i røkkammeret og konveksjonsribbene må også rengjøres for å kunne registrere riktig røkgasstemperatur ut av kjelen. 24

28 12. Feiing CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Fig. 8 Påse at anleggsflaten og spjeldskiven er ren, slik at spjeldet lukker ordentlig når det skal. Fig. 9 Her vises en del av den fjærbelastete spjeldarmen. Sørg for at den går lett og ledig. Dette er lommen for røkgasstermostaten. Overflaten på den bør være renest mulig for å kunne registrere riktig røkgasstemperatur. Fig. 10 Kjelens røkgassvifte er lett å demontere for rengjøring. Dra ut eurokontakten og skru løs viften. Husk å være forsiktig med motorens kjølevifte. 25

29 12. Feiing CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Fig. 11 Fig. 12 Selve viftehjulets blader må alltid våre rene for å kunne tilføre forbrenningen riktig mengde med luft. Fig. 13 Soten fjernes via sotluken(ene ) som er plassert nede på kjelens høyre og venstre side. Sotluke demontert 26

30 12. Feiing CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Fig

31 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte kjelens fulle effekt, kan man på relativt kort tid, varme opp akkumulatorenes vannmagasin. Fyring med full effekt gir også den mest effektive og miljøvennligste forbrenning, samt den beste utnyttelse av veden. Funksjon I SYSTEM V 35-2 inngår foruten CTC V 35-2, to akkumulatortanker, samt termisk ladeventil Laddomat 21. Kjelen ansluttes til akkumulatortankene via Laddomat 21. Laddomat 21 styrer ladningen av varmtvann til tankene og overfører varme fra kjelen først når det er tilstrekkelig varmt. Returvannet fra tankene strømmer via returledningen til kjelen. Avhengig av temperatur, blandes returvannet med oppvarmet kjelevann i Laddomat 21, slik at vannet som returneres til kjelen, holder minst 60 C. I første trinnet oppvarmes tappevannet i berederen, som er innebygd i den første akkumulatorens øvre del. Der etter får, ( om det er behov ) også radiatorsystemet varme. Ved fullt innlegg og bra ved, varmes den første akkumulatoren opp fra 35 C til 85 C på ca. 1 time. Dette forutsetter at ikke noe varme eller varmtvann tas ut av systemet. Tankene kan kobles til kjelen alternativt i serie,- parallell eller en kombinasjon av disse.( se vedlagte skisse ) Med to tanker, bør man koble disse i serie, da en ellers får en forsinkelse innen man får ut varmtvann og radiatorvann. Med parallellkobling oppvarmes begge tankene samtidig, istedenfor som ved seriekobling, at tank nr. 1 varmes opp først. Med tre tanker eller mer, kobles den første i serie med tank 2 og de øvrige parallelt med nr. 2. Skjema på ovenstående koblinger, vises lenger frem i denne instruksjonen. 28

32 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S LEVERINGEN OMFATTES AV: Kjele Type CTC V 35-2 Akkumulatortank 1 Tankvolum liter. Kobberforet tappevannsbereder, - volum 110 liter. Isolering 70 mm, mantlet med lakkerte plater. 2 stk. termometre. Avtappingskran Justerbare ben. Akkumulatortank 2 Tankvolum 500 liter. Isolering 70 mm, mantlet med lakkerte plater. 2 stk. termometre Avtappingskran. Justerbare ben. Øvrige inngående detaljer 6 kw kolbe med arbeid, - og sikkerhetstermostat. Håndstyrt shuntventil som kan automatiseres. Termisk ladeventil Laddomat 21 Termisk sikkerhetsventil 29

33 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Tekniske data Kjele CTC V 35-2 Merkeeffekt 35 kw Max. vedmengde Ca. 30 kg. = Energimengde: 120 Kwh Forøvrig, se kjelebeskrivelse Akkumulatortank 1 Volum tank 390 liter bereder 110 liter Mål bredde 700 mm dybde 700 mm høyde 1700 mm Vekt 200 kg Driftstrykk tank 2,0 bar bereder 10,0 bar Akkumulatortank 2 Volum tank 500 liter Mål bredde 700 mm dybde 700 mm høyde 1700 mm Vekt 200 kg Driftstrykk tank 2,0 bar 30

34 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Øvrige detaljer El.kolbe 6000 W 230 / 400 V 1-fas / 3 - fas Shuntventil Laddomat 21 Røkgasstermostat 3-vei manuell Det anbefales å automatisere shunten med CTC:s automatikk for å oppnå god komfort. Termisk ladeventil som også muliggjør selvsirkulasjon ved et eventuelt strømavbrudd C Innebygget i kjelen Termisk sikkerhetsventil for kjøleslynge Fjern kjelens toppmantel og skyv til side noe av isoleringen fremme ved koblingsplinten. Pluggen som sitter i, fjernes og erstattes av ventilens følerlomme. Selve den termiske sikkerhetsventilen monteres på en av rørene som som kommer opp ved siden av hverandre på kjelens topp. Så tilsluttes kaldtvannsledningen. 31

35 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Anslutninger Akkumulator 1 1. Turledning fra kjele 1 1 / 4 2. Retur til kjele 1 1 / 4 3. Retur fra radiator 1 4. Turledning til radiator 1 5. Varmtvann Ø 22 mm 6. Kaldtvann Ø 22 mmr 7. Ekspansjon / avluftning 1 8. Anslutning for el.kolbe 2 9. Termometer 3 / Avtapping 3 / Kjelevanns tilførsel til shunt Kjelevanns retur til system 1 Akkumulator 2 1. Turledning fra kjele 1 1 / 4 2. Retur til kjele 1 1 / 4 7. Ekspansjon / avluftning 1 9. Termometer 3 / Avtapping 3 / 4 Rørinstallasjon Generelt Rørinstallasjonen skal utføres ihendhold til vedlagte skjemaer. Installasjonen kan gjøres i serie, - parallell eller i en kombinasjon av disse. Gjeldende innstallasjonsnormer og så vel lokale som regionale bestemmelser skal følges. Monter gjerne en ekstra sikkerhetsventil inntil kjelen med et åpningstrykk som er 1,0 bar høyere en ordinær sikkerhetsventil. Da har man en ekstra sikkerhet om ekspansjonskarret eller rørledningene skulle fryse. Sommer / Vinter drift Vinterdrift: Sommerdrift: Anm.: Tankene bør være innstilt på seriedrift = Begge avstengningsventilene skal være stengt ( pos. 8 ) i.h.t installasjonsanvisningen. Tankene kobles om til parallelldrift = Begge avstengningsventilene åpnes ( pos. 10 side 35). Om omkobling ikke gjøres på sommerstid med radiatorkretsen avstengt, lades alle tankene opp som vanlig, men ved tapping av varmt forbruksvann, utnyttes bare tank nr.1 på grunn av vannets sjiktning. 32

36 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Akkumulatortank 1 SJ A Anslutning shuntventil A. ( Ø 22 mm ) Forrådsbereder 110 ltr. kobber Topp ( skala 1:2 ) 7 Vv Kv

37 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Akkumulatortank 2 og etterfølgende tanker SJ Topp ( skala 1:2 )

38 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S veis ventil for omkobling serie / parallell. Høst, vinter og vår bør ventilene være stengte. Ønsker man å lade mer enn en tank med el. om sommeren, må disse åpnes. Viktig! Akkumulatortankene bør settes så nære kjelen som mulig. Rørstrekket bør gjøres kort og uten unødvendige bøyer. 1. CTC V CTC akkumulatortank 1 ( med bereder ) 3. CTC akkumulatortank 2 4. Laddomat Shuntventil 6. Sirkulasjonspumpe radiatorsystem Anm. Ansluttes til sisste akkumulatortank. 7. El.kolbe 8. Avlufting 9 Avtappingsventil 35

39 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Kjelevannskretsen Rørledningen fra kjelen kobles til anslutningen på akkumulator 1. Returledningen fra tanken monteres til Laddomatens returkupling ( se skisse). Fra Laddomaten forsetter rørledningen til kjelens returanslutning. På rørledningen fra kjelens turledning, monteres et T - rør til Laddomat. Vær oppmerksom på pilene på Laddomat 21 og den atomatiske avlufteren på rørledingen fra Laddomat. Avstengningsventiler monteres slik at tankene, ved behov, kan avstenges. Vær oppmerksom på at avstengningsventil IKKE må monteres på ekspansjonsledningen. Ved seriekobling ansluttes nedre kjelevannsanslutning på tank 1 til øvre anslutning på tank 2. Ved parallellkobling, kobles rørledningen fra kjelen til den øvre anslutningen på tank 2 og føres tilbake til øvre anslutning tank 1 ( vent retur ) Returledningen kobles til den nedre kjelevannsanslutningen på så vel tank 1 som tank 2. For kombinasjon av begge alternativer, se skisse Radiatorsystem Turledningen til shunten monteres til anslutningen midt på tank 1. Returanslutningen kobles til kjelevannskretsens returledning. Radiatorsystemets tur og returledning kobles til anslutningene respektive. Ekspansjonssystem El.kolben i akkumulatortank 1, gjør at denne tanken sammen med kjelen må ansluttes til et ekspansjonssystem. Anslutningen av tankens ekspansjonsledning kan gjøres til kjelens ekspansjonssystem, om forbindelsesrøret monteres med jevn stigning ( se skisse ) mot kjelen og at det IKKE er montert avstengningsmuligheter på den. Vi anbefaler et ekspansjonsvolum på ca. 5% av det totale systemvolumet ved åpent system. Ved lukket system skal ekspansjonsvolumet være større, - ca. 10 %. Beregning av størrelsen på ekspansjonskaret skal alltid utføres enten det gjelder et åpent eller et lukket system. 36

40 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Åpen ekspansjon Generelt anbefaler vi at ekspansjonskaret plasseres 2,5 mtr. over den høyst beliggende radiators- eller akkumulators overkant. I en etasjes hus uten kjeller er det vanskelig å oppnå dette målet over akkumulatortankens topp, men velges volumet i henhold til ovenstående, og anslutningene utføres i hen hold til skissen, kan en høyde på 1 mtr. benyttes. Husk å montere vannlås på overflomsrøret. Husk å montere trippelventil på kaldtvannet inn på berederen. Installasjonen bør og så utstyres med blandeventil, slik at tappevannets temperatur ikke overstiger 65 C. Sikkerhetsventilen skal være av godkjent type, og ha et åpningstrykk på 9 bar. Monter gjerne spilltrakt med rør som føres ned i sluk. Sørg for at rørsystemet er blitt spylt rent før oppfylling. En varmtvanns kran skal åpnes ved oppfylling av tappevannskretsen, for bedre å få ut luften i berederen.. Avlufting Avluftningsventiler skal monteres på alle akkumulatortankene og på rørledningen mellom kjelens topp og Laddomat 21. Avtapping Avtappingsventiler leveres med akkumulatortankene, og skal monteres på anslutningene. El.installasjon All el.installasjon skal utføres av godkjent installatør og i henhold til gjeldende bestemmelser. Pumpen på Laddomat 21 skal ansluttes til kjelen i henhold til beskrivelse. El.kolbe og eventuelt shuntautomatikk skal tilkobles separat i henhold til produsentens instruksjoner. Kontroller at systemet er fylt opp før det settes på spenning. 37

41 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Ladesystem Montering av Laddomat 21 utføres i.h.t. el.skjema og koblingsskisse. Skal det benyttes en annen type ladesystem, henvises det til produsentens systembekskrivelse. Generelt Kontroller etter installasjonen, sammen med installatøren, at anlegget er i god stand. La installatøren vise innstillinger, ventiler osv. så det er helt klart hvordan anlegget skal fungere og tas hånd om for å oppnå beste resultat. Etter noen dagers drift, bør anlegget kontrolleres og om det er nødvendig, etterfylles med vann. Sikkerhetsventilen Kontroller sikkerhetsventilen ca. 2 ganger pr. år. Om det kommer varmtvann ut av sikkerhetsventilen etter at man har foretatt en større varmtvanns tapping, så er dette normalt på grunn av vannets ekspansjon. Shuntventilen Akkumulatortank 1 leveres med manuell shuntventil. Avhengig av varmebehovet, innstilles rattet på den ønskede verdi, I posisjon 0 er shuntventilen stengt og det tilføres ingen varme til radiatorene. For å oppnå best mulig varmekomfort, bør shuntventilen automatiseres. Avtapping Må man tømme tankene, finnes det avtapningsventiler nede på hver tank. Behøver man å tømme berederen, gjøres dette med en hevert. Man demonterer da kaldt og varmtvanns anslutningene, og fører en slange ned gjennom kaldtvannsanslutningen til bunn i berederen. 38

42 Systembeskrivelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S Oppladning Etter opptenning, når røkgasstermostaten føler varme, sluttes en strømkrets, slik at ladepumpen begynner å rotere. Likevell skjer det ingen tankladning på dette tidspunkt, fordi vannet bare roterer rundt via Laddomat 21. Tankladningen innledes først når temperaturen på vannet er kommet opp innstilt temperatur og Laddomat 21 begynner å åpne. Uten det mottrykket som pumpen i Laddomat 21 gir, ville man på et tidlig tidspunkt ha fått en selvsirkulasjon i kjelen som ikke er ønskelig og dermed en langsommere oppladning. Dessuten ville man over lang tid ha fått inn kaldtvann fra tankene i kjelens bunn og dette ville gi kondens med påfølgende korrosjon i kjelen. Ved korrekt innkobling av Laddomat 21, sørger denne for at ikke noe kaldt vann kommer inn i kjelen under hele ladningsforløpet. Det kalde vannet fra bunn av tankene blandes altså med varmt vann innen det tillates å gå inn i kjelen. Sirkulasjonspumpen i Laddomat 21 skal alltid stå på høyeste hastighet, Når flammen har dempet seg ned, etter at kjelen er ferdigbrendt og røkgasstermostaten har sunket til det innstilte verdien, stopper ladepumpen og dermed kan kjelen kjøle seg ned uten påvirkning fra akkumulatortankene. Når akkumulatorene er utladet, viser alle termometrene en lav temperatur. For å høyne temperaturen fra 20 C til 80 C i akkumuleringstankene ( 1000 liter ), kreves det ca. 80 kwh om ikke noe varme eller varmtvann tas ut av systemet. Denne energimengde tilsvarer ca. 25 kg ved av bra kvalitet. Tar man ut varme eller varmtvann under oppladningen, går det med mer ved og oppladningstiden blir lengere. Vedinnlegget skal alltid tilpasses til hvor mye akkumulatorene er utladet. Ved hjelp av termometrene på akkumulatorene, kan man vurdere vedinnlegget. Ekstra akkumulatortanker Kompletteres systemet med ytterligere tank(er), parallellkobles de med tank 2. Det bør monteres avstengningsventiler mellom hver tank og de skal også utstyres med avluftningsventiler. 39

43 Samsvarserklæring Enertech AB BOX 313 S Ljungby forsikrer under egen ansvar at produktet CTC V35 som omfattes av denne forsikring er i overenstemmelse med følgende direktiv: EC directive on: Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Modul B 1 Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC Low Voltage Directive (LVD) 73/23 EEC, 93/68/EEC Overenstemmelsen er kontrollert i.h.t følgende EN - standarer: EN 719 EN /-2 EN EN EN EN EN 1418 EN EN EN EN , 3.1B EN EN , S 235 Jr-G2 Ljungby Technical Manager

44

45

46 Når det gjelder vannbåren varme ctc FERROFIL Hovedkontor: Runnibakken 7, 2150 Årnes Tlf.: Fax.:

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes

B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Installasjon- og driftsinstruks B1R LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Parca El 150 OX 2001 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil A/S forbeholder

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-4 FIGHTER 310P. 3 x 230 V og 3 x 400 V LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-4 FIGHTER 310P. 3 x 230 V og 3 x 400 V LEK MOS NO 00- FIGHTER 0P MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 0P x 0 V og x 00 V Fighter 0P Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen... Systembeskrivelse Virkemåte... Systemoversikt...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump Brukerveiledning Thermia Duo Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2 2 - Om din värmepump Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon.................................. 2 1.1 Sikkerhetsforeskrifter....................................

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Gardsvarmeanlegg en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder Innledning er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg i landbruket. Bioenergi

Detaljer

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Ovner i Lotus-Prestige serien

Monterings- og bruksanvisning. Ovner i Lotus-Prestige serien c Monterings- og bruksanvisning Ovner i Lotus-Prestige serien (Lotus Prestige, Prestige S) Versjon 2, 23/08-2014 Innledning Tillykke med din nye Lotus vedovn Vi håper og tror at den vil gi deg mange varme

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer