CTC Commodore. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Commodore. Funksjon - Drift - Vedlikehold."

Transkript

1 CTC Commodore Funksjon - Drift - Vedlikehold Aug. 2012

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Driftsinstruksjonen gjelder for kjele i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte kjelen eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil for.

6

7 COMMODORE PLUS ctc FerroFil Innholdsfortegnelse Tekniske data Side 1 Mål og ansluninger 1 Plassering 2 Fyrrom og skorstein 2 Viktige punkter 2 Installasjon 3 Ventilasjon 3 Vanntilkobling 3 Vanngjennomstrømning 3 Montering / sammentrkning 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trykktesting 10 Isolasjon 11 Mantling 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Generelt 20 Oppfylling av anlegget 20 Kjelevannskvalitet 20 Vedlikehold 20 Prinsippskisse anlegg 21, 22 Instrumentpanel 23 Elektroskjema 24

8

9 Tekniske data Hovedbryter PÅ/AV 2. Kjeletermometer 3. Sikkerhetstermostat med manuell resett ( 110 C ) 4. Åpning for brenner, dia 170 mm 5. Anlutning 3/4 avtapping 6. Inspeksjonsglass brennkammer 7. Termostat brenner trinn 1 8. Termostat brenner trinn 2 9. Utsparringer for driftselektyronikk 10. Utsparring for timeteller ( tilleggsutstyr ) 1253 * 1295 * 450 *: antall mellomseksjoner = mm = mm = mm = mm 11. Ansl. tur Ansl. retur Ansl. røkrør dia. 180 mm Kode A B C antall mellomseksjoner Antall seksjoner totalt Kapasitet kw Kjelemål mm Høyde Bredde Lengde Dimensjon brennkammer mm dia. dybde = = = = = = = = = = A = antall fremre mellomseksjoner B = antall midtre mellomseksjoner C = antall bakre mellomseksjoner Eksempel: Kode = A B C 1 stk. fremre mellomseksjon 2 stk. midtre mellomseksjoner 2 stk. bakre mellomseksjoner Maksimal driftstemperatur: 90 C Maksimalt driftstrykk: 4 bar Commodore Plus NRF nummer Motstand i brennkammer mbar 2,9 3,5 2,2 2,6 3,7 3,5 3,6 4,4 4,6 4,6 Netto røkgasstemperatur C Mengde røgass g/s Maks. innfyrt effekt kw Maks. effekt Vannmotstand mbar ved t 15 4,5 7,1 8,5 14,0 16,7 19,5 22,6 26,7 29,6 35,0 Brennkammervolum dm Relativt stillstandstap % 0,6 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,35 0,32 0,30 0,29 Vanninnhold ltr Vekt

10

11 Kjelene i Serien commodore pluss leveres i løse deler for montering på stedet, isolasjon, mantling og instrumentpanel er separat forpakket. Fjern emballasjen fra varene og kontroller før montering at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Er det oppstått skade, meldes dette til speditøren. Fyrrom og skorstein Konferer alltid bygningslovens - / stedlige bestemmelser. Plassering Kjelen bør plasseres på et helt plant fundament, som er minst 10 cm høyt La det være en avstand mellom kjelen og veggen(e) på minst 60 cm og mellom kjelens mantelltopp og tak, på minst 1 mtr. ( se: fyrrom og skorstein ) Røkrøret bør gå svakt oppover og ikke ha for mange skarpe bøyer. Røret kappes jevn med skorsteinens innside. Dette for ikke få for stor røkgassmotstand. Lufttilførsel Kanalen / ventilen for lufttilførselen til fyrrommet må minst ha samme dimensjon som kjelens røkrørsanslutning. Skorstein ( se fyrrom og skorstein ) En riktig dimensjonert og godt isolert skorstein gir forutsetningen for en funksjonsikker og økonomisk fyring Samtidig som man etterstrever lav røkgasstemperatur fra kjelen ( gir høyere virkningsgrad ), må ikke temperaturen være så lav at det felles ut kondens i skorsteinen. Kondens kan gi opphavet til skorsteinsskader Røkgasstemperaturen målt i røkkanalen ut fra kjelen, skal være anpasset til skorsteinens beskaffenhet og utførelse. Ved behov må skorsteinen utbedres, - f.eks. ved å montere innsatsrør. VIKTIGE PUNKTER Isoler skorsteins anslutningen godt. Bruk myke overganger og runde hjørner mellom kjelen og skorsteinen. Anvend så kort anslutning som mulig mellom kjelen og skorsteinen. Kontroller at kondens ikke felles ut i skorsteinen. Tett alle røkrørsanslutninger godt 2

12

13 Installasjon Kjelen må plassere på et betongfundament som er stort nok for hele kjelen og tåler tyngden av den. Hvis ikke plasseringen av kjelen er presist spesifisert, så la det være nok plass rundt kjelen for ettersyn og vedlikehold. Ventilasjon Man må alltid forholde seg til de lokale bestemmelsene når det gjelder ventilasjonen. Forholdet mellom plasseringen av luftinntaket og ventilasjons åpningen, skal sikre at luftvolumet i fyrrommet hele tiden fornyer seg. For å forbygge skader på kjelen, er det nødvendig å holde luften fri for klorid- og / eller fluorid forbindelser, siden disse er meget korrosive. Disse forbindelsene er f.eks. til stede i aerosoltåker, malinger, løsningsmidler, rengjøringsprodukter, vaskemidler, rensemidler, lim, salt for tining av is osv... Det er derfor nødvendig: Å unngå å suge inn luft fra steder som benytter slike produkter: f.eks. frisørsalonger, renserier, industri lokaler som benytter rensemidler, steder som inneholder kjølesystemer ( risiko for kjølemiddellekasje ) osv... Å unngå å lagre slike produkter i nærheten av kjelen. Vi må informere om, at om det oppstår skade som følge av korrosjon i kjelen og / eller kjeleutstyr pga., klorid- og / eller fluorid forbindelser, vil vår garanti bortfalle. Vanntilkobling Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende regler, hva som er vanlig og anbefalingene i denne instruksjonen. Ekspansjonskaret og sikkerhetsventilene skal forbindes direkte med kjelen uten ventiler eller kraner. Vanngjennomstrømning Minimum gjennomstrømning for kjelens internsirkulasjonspumpe må beregnes på basis av en temperaturdifferense på 35 C ut fra kjelens nominelle effekt. Kjelens nominelle effekt kw x 0,86 35 C x 3600 = liter / sekund 3

14

15 Start monteringen med bakseksjonen. 1. Plasser bakseksjonen vertikalt på fundamentet. Glem ikke at hele kjelen skal ha plass på fundamentet ( også mantlingen ). 2. Smør lim ( medfølger ) i sporene på seksjonen og legg inn fletten. Avfett nipplene nøye. Smør på linolje ( medfølger ). Plasser nipplene riktig i seksjonen og bruk så et trestykke og en gummihammer for å få nipplene på plass. Det er meget viktig at nipplene blir plassert helt rett og nøyaktig i senter! Skjevt plasserte nippler forårsaker lekkasje! 4

16 3. Sett på plass bakre mellomseksjon(er) Kode bakre mellomseksjoner Vær meget oppmerksom på mellomseksjonenes koder!! Det finnes 3 typer av mellomseksjoner. Merkingen her til venstre angir at dette er en bakre mellomseksjon. 4. Smør lim ( medfølger ) i sporene på seksjonen og legg inn fletten. Avfett nipplene nøye. Smør på linolje ( medfølger ). Plasser nipplene riktig i seksjonen og bruk så et trestykke og en gummihammer for å få nipplene til å sitte på plass. Det er meget viktig at nipplene blir plassert helt rett og nøyaktig i senter! Skjevt plasserte nippler forårsaker lekkasje! Sammentrekningen utføres ved at sammentrekningsverktøyet plasseres i øvre og nedre nippelgang. For å være sikker på at seksjonene ikke trekkes skjevt sammen, så trekk aldri sammen mer enn 2 seksjoner av gangen. Dette gjør også trekkearbeidet lettere. Husk å trekke sammen seksjonene helt jevnt både oppe og nede samtidig! 5. Gjenta operasjonene med de neste mellomseksjonene. 5

17 6. Føg nå samme prosedyre som er beskrevet i punktene 3 til 5 for midtre og fremre mellomseksjoner. Kode bakre mellomseksjoner Kode midtre mellomseksjoner

18 Kode midtre mellomseksjoner 13. Kode fremre mellomseksjoner 14. Monter frontseksjonen. Sett på plass sammentrekningsverktøyet i øvre og nedre nippelgang. Trekk nå sammen kjelen helt jevnt, både oppe og nede samtidig! 7

19 15. Installasjon av kjelestag: Sett på plass de 4 kjelestagene i ørene på front- og bakseksjonen. Hvert stag festes med 1skive M16 og 1 mutter DIN 934 M16 i front. Gjenta dette med bakseksjonen. Når stagene er på plass og festet, så fjernes sammentrekningsvertøyet. 16. Installering av kjelens røkkåpe: Skru inn pinneboltene DIN x90 i de gjengede hullene i bakseksjonen, med den korteste enden inn i seksjonen. 17. Plasser den 14 mm tykke siliconfletten i sporet på bakseksjonen og fest røkgasskåpen med 2 skiver M12 og 2 muttere DIN 93 M12. 8

20 18. Monter det ene 3 røret med flens på kjelens turansluttning ( øvre anslutning bak ). Avhengig av konfigurasjonen til mellomseksjonene, så skal det monteres en vanninjektor på kjelens returanslutning. Hvis det ikke skal plasseres en injektor her, så monteres det et 3 retur rør med flens her. Commodore type Vanninjektor L = 70 mm Vanninjektor L = 140 mm Vanninjektor L = 190 mm X 234 X 244 X 335 X 345 X 355 X 455 X 19. Plasser følerlommen i toppen på bakseksjonen. Plasser en sekskantet, 2 plugg oppe i frontseksjonen. Monter en reduksjonsnippel, 2 til 3/4, og en avtappingskran, 3/4, i frontseksjonens nedre del. 20.b 60 mm 20. Skru inn de 2 hengslene i de gjengede hullene i frontseksjonen, på venstre eller høyre side, avhengig av til hvilken side døren skal svinge. For at døren skal stenge riktig, må man ta hensyn til avstanden på 60 mm som er vist på skisse 20.b. Så setter men på skive M16 og mutter M16 for å forhindre at hengslet roterer. 9

21 21. Plasser 2 isolasjoner i brennerens festeflens før dørisolasjonen klemmes fast på døren. Se skisse 21.b. Plasser den 20 mm tykke fletten i sporet på døren. Posisjoner døren på hengslene. 21.b I dette område legge det lim for å unngå gasslekasje. 22. Stram døren mot frontseksjonen ved hjelp av skruer M16x120 og skiver M16. Monter så inspeksjonsglasset med holderen i h.t. skisse 22.b. 22.b Trykktesting Før kjelen isoleres og mantles, må den trykktestes. Etter å ha satt sammen kjelekroppen, skal kjelen trykktestes med et trykk som er 30% over maksimum driftstrykk. d.v.s. 1,3 x 4 = 5,2 bar. Under trykktestingen skal det ikke forekomme noen som helst form for lekkasje! 10

22 Isolasjon Legg isolasjonen på kjelekroppen og pass på at den kommer godt inn under. Fest isolasjonen til kjelekroppen med 3 ( 6 ) båndene ( se skisse nedenfor ). Vær oppmerksom på at båndene skal plasseres ca. 5 cm fra kantene på isolasjonen. Isoler så bakseksjonen og fest den med de 2 festebåndene slik det vises på skisse Trekk Trekk Bådene føreres under i fra, gjennom låsen og tilbake igjen. 24. Festebåd isolasjon bak. FOR Å OPPNÅ OPPTIMAL ISOLERING, MÅ BÅNDENE IKKE STRAMMES FOR HARDT 11

23 Sprengskisse Commodore Plus 5 og 6 ( type ) OBS! Den høyre og venstre nedre og øvre styreskinne er låsbar fordi de har firkantet 10x10 mm utsparring 12

24 Commodore type 122 og 132 med 5 og 6 mellomseksjoner 27. Commodore type 241 og 242 med 7 og 8 mellomseksjoner

25 Commodore type 234 og 244 med 9 og 10 mellomseksjoner 29. Commodore type 335 og 345 med 11 og 12 mellomseksjoner

26 Commodore type 355 og 455 med 13 og 14 mellomseksjoner

27 Montering av kjelens mantelplater Fest nedre høyre avstiver front ( med vinkelen pekende bakover ) for styreskinnen til støpejernseksjonen med 1 stk. tensilock skrue M8x Fest nedre venstre avstiver front( med vinkelen pekende bakover ) for styreskinnen til støpejernseksjonen med 1 stk. tensilock skrue M8x Fest nedre venstre avstiver bak ( med vinkelen pekende forover ) for styreskinnen til støpejernseksjonen med 1 stk. tensilock skrue M8x12 4 Fest nedre høyre avstiver front ( med vinkelen pekende forover ) for styreskinnen til støpejernseksjonen med 1 stk. tensilock skrue M8x OBS! Nedre høyre avstiver front, er den samme som nedre bakre venstre. Nedre venstre avstiver front, er den samme som nedre bakre høyre Fest øvre front avstiver til støpjernseksjonen ( med vinkelen pekende bakover ) med 2 stk. skiver M16 og 2 stk. muttere M Fest øvre bakre avstiver til støpjernseksjonen ( med vinkelen pekende forover ) med 2 stk. skiver M16 og 2 stk. muttere M16. 6 Front Bak 7 Fest nedre venstre styreskinne med 2 stk. parker skruer 4.2x Fest nedre høyre styreskinne med 2 stk. parker skruer 4.2x10 Front Bak

28 9 Fest øvre venstre styreskinne med 2 stk. parker skruer 4.2x Fest øvre høyre styreskinne med 2 stk. parker skruer 4.2x Plassering av settskruen i bunnen på de 2 øvre styreskinnene b. Skru bare 2 omdreininger! 2 stk. parker skruer 4.2x Plssering av sentreringstappene på mantlingen Skru M4 skruen på sentreringstappen ( skisse A ). Ikke stram til Plasser enheten ( sentringstappen ut ) i det avlange hullet ( skisse B ) stram til skruen M4 ( skisse C ). 4 stk. sentreringstapper for model 122,132, 8 stk. for model 241, 242, 234, 244, 12 stk. for model 335, 345, 355, 455. A 48. B C stk. skruer M4 for model 122, 132, 8 stk. for model 241, 242, 234, 244, 12 stk. for model 335, 345, 355, 455 A 13 Monter en parker skrue bak, oppe på styreskinnene. Smett innpå høyre og venstre bakre sidemantling fra fronten av kjelen og skyv dem bakover til de stopper mot skruene

29 14 Forsett på samme måten med mellommantlingen(e). 15 Forsett på samme måten med fremre sidemantling Fest fremre sidemantel oppe og nede i front. 2 stk. parker skruer 4.2x Plasser og skru fast nedre bakmantel. 6 stk. parker skruer 4.2x Plasser og skru fast øvre bakmantel. 6 stk. parker skruer 4.2x Plassering av sentreringstappene på takmantlingen stk. sentreringstapper for model 122, stk. for model 241, 242, 234, 244, 22 stk. for model 335, 345, 355, stk. skruer M4 for model , 16 stk. for model 241, 242, 234, 244, 22 stk. for model 335, 345, 355, 455 Front 19 Bak 20 Plasser fremre toppmantel. Fremre og bakre toppmantel er identiske. Tegningen illustrer Commodore 122 og 132, hvor fremre og bakre toppmantling dekker hele kjelen. Større kjeler har flere mantelplater Eksempel Commodore 122 og

30 21 Fest instrumentpanelet på fremre toppmantling Plasser følerene til instrumentpanelt i følerlommen oppe på bakseksjonen Sett på plass fjæren i termostatlommen. 24 Sett så på klipset som skal holde følerene på plass i lommen Legg så på plass mellommantlingen(e) på topp og toppmantel bak, avhengig av kjelestørrelse

31 Generelt Kjelene er beregnet på å driftes med tvungen sirkulasjon. Den må ikke installeres i anlegg med selvsirkulasjon. Da vil kjelen havarere. Sikkerhetsventilen skal monteres rett etter kjelen på turledning uten mulighet for å kunne stenges ute fra systemet. Anlegget må være helt tett for å unngå hyppige etterfyllinger av vann på kjelen. Jo oftere en må etterfylle, jo mer oksygen bringes inn i kjelen og som kjent; oksygen og jern skaper korrosjon, som igjen gjør sitt til at kjelen tæres opp innenifra og gjør levetiden kortere for kjelen. Automatisk påfylling av kjelevann skal ikke finne sted. Skal kjelen monteres inn i et allerede eksistende anlegg, er det nødvendig å spyle godt igjennom det gamle anlegget for å få fjernet forurensninger og slam. For husk, forurensninger og slam kan akkumulere seg i kjelen og forårsake overoppheting, korrosjon og støy. For å unngå å tømme hele varmesystemet hvis det skulle oppstå problemer med kjelen eller varmesystemet, anbefaler vi følgende: - monter inn avstengningskraner på tur- og returledningene. - tilknytt kjelen til anlegget med forbindelser som muligjør at kjelekroppen kan framonteres anlegget uten at man behøver å kutte tur- og returledningene. - monter også gjerne avstengningsventiler på hver side av sirkulasjonspumpen. Alle nødvendige foranstaltninger må gjøres for å unngå: - at det akkumulerer seg luft i toppen av kjelen. - at det samler seg slam i bunn av kjelen. Kjelens garanti dekker ikke skader som er blitt forårsaket av feil / mangler relatert til det som er beskrevet ovenfor. Oppfylling av anlegget: Vannet må komme inn i systemet så langsomt som mulig, og i mengde som er proposjonal med luftekapasiteten hos komponentene i systemet. Varm opp vannet til maksimal temperatur. Under oppvarmingen slippes luften i vannet ut igjennom den automatiske luftepotten eller igjennom manuelle lufteventiler. Det vannet som tappes ut av systemet ved luftingen, må erstattes med nytt. Unngå å fylle kaldtvann inn på en varm kjele. Om det må gjøres, så må det foregå med den største forsiktighet for å unngå spenninger i kjelekroppen som igjen kan forårsake havari av kjelen. Kjelevannskvalitet For å unngå skadelig dannelse av kjelesten og korrosjon, må en ta hensyn til vannets karakteristikk. - Kjelevannet må ikke inneholde for kjelen skadelige salter eller kalkkonsentrasjoner som utgjør en risiko for at det dannes kjelesten. - At vannets hådhet er maksimalt 8 dh. - At vannets ph-verdi ikke er for lav ( minimum 7 ). - At vannet ikke inneholder slam eller andre forurensninger. - Om mykningsmiddel benyttes, - kontroller vannets hårdhet ved utløpet. - Om jerninnhold i vannet overstiger 1 ppm er det tegn på korrosjon. - Om varmesystemet inneholder varmelement i aluminium, må vannets ph-verdi være mellom

32

33 A. Individuell kjele A. 1. Kjele koblet for konstant temperatur. R: Sirkulasjonspumpe kjele C: Kjele M: Motorstyrt shuntventil P: Sirkulasjonspumpe, anlegg Sikkerhetsventil og luftepotte M P 63. C R Føler returtemperatur Til ekspansjonskar - Pumpe R må opperere kontinuerlig. - Brenneren må være koblet slik at den er avhengig av at pumpen R er i drift. - En føler som begrenser returtemperaturen ved å styre shuntventilen, må installeres i kjelens reuranslutning, for å unngå en større temperaturdifferense enn 20 C mellom kjelens tur og retur. - Minimum gjennomstrømning for pumpen R, må beregnes på basis av en temperaturdifferense på 35 C ut fra kjelens nominelle effekt. A. 2. Kjele koblet for variabel temperatur C. Sikkerhetsventil og luftepotte R: Sirkulasjonspumpe kjele C: Kjele P: Sirkulasjonspumpe, anlegg P 64. C R Til ekspansjonskar - Pumpe R må opperere kontinuerlig. - Brenneren må være koblet slik at den er avhengig av at pumpen R er i drift. - Minimum gjennomstrømning for pumpen R, må beregnes på basis av en temperaturdifferense på 35 C ut fra kjelens nominelle effekt. Kjelens nominelle effekt kw x 0,86 = liter / sekund 35 C x

34 B. Kaskadekjøring av kjelene 22

35 Instrumentpanel Av / På bryter 2 Sikkerhetstermostat 3 Kjeletermometer 4 Termostat trinn 1 5 Termostat trinn 2 23

36

37 ELEKTROSKJEMA 7 - polig plugg * 230V 50 Hz Sirkulasjonspumpe * Ekstra * termostat 4 - polig plugg * Til brenneren Sirkulasjonspumpe varmtvann * L N L N B4 T6 T7 T8 T2 T1 N L1 S3 B5 L N Av / På bryter 1 2 P P 1 2 Sikkerhets termostat Termostat høy / lav Trinn 2 P 1 2 Termostat Arbeid Trinn * Medfølger ikke kjelen Innstillingen av temperaturen på høy / lav termostaten ( brennerens trinn 2 ) f.eks. 70 C, må være lavere enn innstilt temperatur på arbeidstermostaten ( brennerens trinn 1 ) f.eks. 80 C. På denne måten, hvis kjelen er kald og det er behov for varme, vil brenneren kjøre med fullt pådrag til oppnådd kjeletemperatur 70 C, for der etter å kjøre videre med redusert effekt inntil innstilt kjeletemperatur 80 C er oppnådd. Skulle så temperaturen falle istedenfor å komme seg opp på 80 C, vil trinn 2 legge seg inn igjen. 24

38

39

40 Når det gjelder vannbåren varme ctc Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.:

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.: MONTERINGSANVISNING Dokument: 4990-0060/A NO Artikkelnr.: 4990-0060 Juli - 04 GENERELT Når seksjonene skal settes sammen, anbefales det utelukkende å benytte originalverktøy. Nummeret på spesifikasjonen

Detaljer

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold. CE312BO3964. Jan. - 08

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold.  CE312BO3964. Jan. - 08 SIME 1R9-2R7 OF Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold CE312BO3964 www.ctc.no Jan. - 08 STIKKORDSLISTE SIME 1R - 2R Brennkammer 3 Drift 5 El. installasjon 5 Fyrrom og skorstein 1 Instrumentpanel

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 320 www.ctc.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 420 WWW.ctcferrofil.no Novt.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

CTC. Ultra PF. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 30-40 - 50-60 - 70 kw. www.ctc.no. Sept.

CTC. Ultra PF. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 30-40 - 50-60 - 70 kw. www.ctc.no. Sept. CTC Ultra PF Støpjerns lavtemperaturkjele 30-40 - 50-60 - 70 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Sept.- 09 Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Avdeling Vest: Bergen

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Remeha P 520. Nov

MONTERINGSANVISNING. Remeha P 520. Nov MONTERINGSANVISNING Remeha P 520 WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-53 00 Fax 0479-33 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett :

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : 1 Stk. Balansert rørkrør med kjeleanslutning. 1 Stk. Utvendig avslutning 1 Stk. Utvendig veggplate 1 Stk. Utvendig sikkerhetsgitter

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Monteringsanvisning MA 8.P.4

Monteringsanvisning MA 8.P.4 Monteringsanvisning Komponenter 1 Veggbrakett lang 2 Veggbrakett kort 3 Festeklemme 4 Sammenføyningsstykke 5 Union med anslutninger for div. utstyr 6 Fylle- og tappeventil 1R 7 PE 100 sveisestuss 63 x

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Arne Bergli AS Tlf: (+47) 407 25 420 E-post: post@arnebergli.no www.arnebergli.no Org. Nr. 977 06 1415 Ved å velge en innbyggingskamin / peisinnsats kan du veldig enkelt

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

CTC Solarsystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no. Juni 2012

CTC Solarsystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no. Juni 2012 CTC Solarsystem 4 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 Leveres i Norge av: CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf 63 90 40 00 Faks 63 90 40 01 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no Takk for at du valgte Tolmer s produkter til å oppgradere din skorstein. Hva kreves? Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold LISA konvektor Konvektor i stål Effektområde: 55-2347 W Versjon Mai 200 ultra design-2. Innledning / Produktbeskrivelse LENGDER: Lisa konvektorer leveres

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Montering av: Høyt balansert røkrør

Montering av: Høyt balansert røkrør Montering av: Høyt balansert røkrør 1 Høyt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Innhold monteringsett 1 stk. 2 Kjeletilkobling, komplett Start seksjon med testpunkt Nedre seksjon, justerbar ( teleskopisk

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Art nr: 61-3283 Rev.nr: 140214 Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Baufil Tommestokk 61-3283 - NO Montering Skyggetaket passer under tak der avstanden mellom takstolene

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90 Vers: 01.03 Monteringsanvising for Primeo Rund Dusjkabinett 90x90 www.dahl.no Medfølger ikke Dusjstang kan avvike fra levert modell Kommentarer til monteringsanvisning for Primeo Rund Montering gjøres

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer