Bruksanvisning GSM Control Plus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning GSM Control Plus"

Transkript

1 Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus Uteføler GSM Control Plus

2 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet Orion 700 via SMS. Styring via internett og fasttelefon er mulig gjennom abonnement knyttet til hyttami.no. Fjernstyring skjer ved å åpne/lukke en eller to av overstyringsklemmene i Orion 700 Orion 700 styrer veggmonterte gjennomstrømningsovner, 16A-termostat for varmekabel, i tillegg til 10A-relé for henholdsvis fast- og stikkontaktmontasje. SIM-kort Valg av SIM-kort avhenger av hvilke behov man har i forhold til varmestyring, varsling, og alarm. Ved å benytte SIM-kort allerede installert i GSM Control Plus har man følgende muligheter: Alt 1) Safenet alarmtjenester og varmestyring via SMS. For å aktivere vedlagte SIM-kort må registreringsskjema sendes til Safetel på faks Vedlagte SIMkort må benyttes ved bruk av tjenester i Safenet (se egen oversikt). For spørsmål knyttet til bruk av vedlagt SIM kort og abonnement, ta kontakt med Safetel på telefon Alt 2) hyttami.no varmestyringstjenester via SMS, internett og fasttelefon. Ønsker du å kun å benytte varmestyringstjenesten hyttami.no, ta kontakt med Plasus på telefon Oppgi GSM-telefonnummer på SIM-kort allerede installert (GSM-nummer står på etiketter i esken). Oppgi også informasjon om at SIM-kortet sitter i en GSM Control Plus. Se forøvrig eget informasjonsark i esken om hyttami.no. Alt 3) Safenet og hyttami.no. Ønsker du å kombinere Safenet og hyttami.no, så gjøres dette på følgende måte. Send registreringsskjema for SIM-kort til Safetel på faks Ta deretter kontakt med Plasus på telefon og oppgi GSM-telefonnummer på din GSM Control Plus (nummer står på etiketter i esken). Oppgi også informasjon om at SIM-kortet sitter i en GSM Control Plus. Muligheter ved å benytte SIM-kort etter eget ønske: Alt. 4) Benytte SIM-kort etter eget ønske. NB! Kontantkort skal ikke benyttes. Ved bruk av eget SIM-kort må PINkode på SIM-kort deaktiveres. Konferer bruksanvisning for din mobiltelefon for hvordan dette gjøres. NB! SIMkort skal kun skiftes når både back-up-batteri og strømforsyning er frakoblet. Se eget punkt for hva som inngår av muligheter når man benytter eget SIM-kort. Batteri Før igangsetting av GSM Control Plus må batteriet tilkobles kontakten merket J400. 2

3 Tilkobling mot Orion 700 Når GSM Control Plus brukes sammen med Orion 700 benyttes ferdig montert signalkabel for å knytte sammen de to potensialfrie utgangene på GSM Control Plus med to av overstyringsklemmene i Orion 700 på denne måten (riktig farge på rett plass er nødvendig for korrekt funksjon): Oppsett av Orion 700 Benytt bruksanvisning for Orion 700 for å sette opp denne med soner, mottakere og ukeprofiler. Vi anbefaler at ukeprofilene programmeres slik man ønsker at de skal være når boligen/hytta er i bruk. For eksempel sparetemperatur om natten og komforttemperatur på dag/kveld. Man kan dele huset/hytta inn i det antallet soner som passer ditt behov for individuell styring av nattsenkingsperioder. Hvilke soner som skal overstyres av GSM Control Plus og til hvilket nivå (Komfort, Spar, Frostsikring, Stop) kan settes opp som man selv ønsker under menyen INNSTILLINGER EXT TILKOBLING på Orion 700. Eksempel på oppsett/bruk: Hytte med anneks, innlagt vann på bad og kjøkken i hovedhytte. Bad og kjøkken skal være frostsikret ved fravær, resten kan stå uten varme. Utelys på egen sone skal følge programmet selv om man ikke er der. Det ønskes mulighet for å slå på varmen i Hytte uten å slå på Anneks og motsatt. Framgangsmåte: - Oppretter sone Kjøkken, Bad, Soverom, Stue, Gang, Anneks, Utelys på Orion Legger inn passende ukeprofil for hver sone - Velger INNSTILLINGER EXT TILKOBLING KLEMME 1 Trig. Nivå LUKKET - Kjøkken, velg Frost - Bad, velg Frost - Soverom, velg Stopp - Stue, velg Stopp - Gang, velg Stopp - Velg INNSTILLINGER EXT TILKOBLING KLEMME 2 Trig. Nivå LUKKET - Anneks, velg Stopp Sonen Utelys knyttes ikke opp mot noen av klemmene. Ved å sende ON (På,klemme1,PIN) vil varmen i hytta følge sitt normale program. Ved å sende ON (På,klemme2,PIN) vil varmen i anneks følge sitt normale program Ved å sende ON A 1111 (På,Klemme 1 og 2,PIN) vil varmen i hytta og anneks følge sitt normale program Når man forlater hytta og ønsker å slå av/frostsikre kan man enten sende OFF A 1111, eller trykke på den røde RESET-knappen på GSM Control Plus. (Reset forutsetter at knappen er aktivert, se side 6) 3

4 Avlesing av inne og utetemperatur Avlesing av inne- og utetemperatur er mulig ved å tilkoble trådbaserte temperaturfølere direkte til GSM Control Plus. Se eget koblingsskjema. Inneføler leveres sammen med GSM Control Plus og kan monteres i RS-16 koblingsboks eller direkte på vegg. Inneføler leveres med 1,5m tilkoblingsledning. Ledning kan forlenges opp til 30 meter. Uteføler er ekstrautstyr og har kapsling som tåler at den står ute (IP54). Uteføler leveres ikke med tilkoblingsledning. Tilkobling av uteføler gjøres med toleder- telefonledning (PT etc.). Varsling om strømbrudd og/eller frost Varsling om strømbrudd og frostalarm er en integrert mulighet i GSM Control Plus. Strømbrudd som varer i mer enn 30 minutter varsles. Når strømmen kommer tilbake sendes en SMS automatisk. Frostalarm varsles basert på temperatur målt av ekstern inneføler. Frostkritisk temperatur kan man velge selv, men innstilt temperatur på 5 C kan være fornuftig. Både strømbruddsalarm og frostalarm må aktiveres via egne SMS-kommandoer. Alarm GSM Control Plus kan kobles til de aller fleste alarmsystemer og overføre ønskede alarmer til alarmsentraler, vaktmestertjenester, privatpersoner eller hvem det skulle være. Overføring av alarm via GSM Control Plus kan skje på to måter: 1) Alarmoverføring via simulert telefonlinje i GSM Control Plus (PSTN). GSM Control Plus kan overføre alarmer fra alle alarmsystemer som benytter en oppringer for å kommunisere med en alarmsentral. De aller fleste profesjonelle bolig- og hyttealarmer i dag er utstyrt med slike oppringere for å kunne kommunisere alarmer via analog eller ISDN telefonlinje til en alarmsentral. GSM Control Plus vil i slike tilfeller kunne erstatte en eksisterende analog eller ISDN telefonlinje for å overføre alarmer. Alarmene sendes da av GSM Control Plus over GSM-nettet i stedet for over den tradisjonelle telefonlinjen. Gitt at man har en god GSM dekning så vil alarmoverføringen være svært sikker. Ekstern antenne kan benyttes for å sikre god GSM dekning. En alarmsentral vil for eksempel kunne varsle en vaktmestertjeneste, vektertjeneste, politi, brann, etc. avhengig av hvilken alarmsituasjon som inntreffer. Denne type alarmoverføring krever at man benytter vedlagte SIM-kort som støtter alarmtjenesten Safenet. 2) Alarmoverføring via inngang(er) på GSM Control Plus. GSM Control Plus kan videreformidle reléstatus fra eksternt alarmanlegg via inngang(er) på GSM Control Plus. Alarmanlegg har ofte en reléutgang som aktiveres når alarmen går, og denne kobles da til GSM Control Plus for enkel alarmfunksjonalitet. Varsling vil da skje til definert mobiltelefonnummer (kun ett nummer kan varsles). Varsling til flere telefonnummer krever Safenet. Se eget kapittel om Safenet. 4

5 Installasjon Påse at du har et aktivert SIM-kort (se eget kapittel). 2. Gjør alle tilkoblinger knyttet til varmestyring, temperaturavlesing, og alarm til GSM Control Plus. Koble deretter til back-up-batteri og strømforsyning. Motstander i esken skal kun benyttes hvis inngang(ene) benyttes for tekniske alarmer. For detaljer rundt tilkoblinger se eget kapittel. I fronten av GSM Control Plus er det 5 lysdioder. Grønn lysdiode LED D201 skal lyse permanent, mens rød lysdiode LED D204 vil blinke helt til GSM Control Plus er registrert i GSM-nettet. 3. Verifiser GSM signalstyrke. Observer grønn lysdiode LED blink = veldig bra signal. 1 blink = dårlig signal. Hvis man har 2 eller færre blink, bruk SW-kommando for å bekrefte nøyaktig signalstyrke. For alarmoverføring over simulert PSTN anbefales signalstyrke på nivå 11 eller bedre. For overføring av kun SMS er 6 i signalstyrke tilstrekkelig. 4. Hvis man opplever at GSM dekning ikke er god nok, må en ekstern antenne tilkobles GSM Control Plus. Koble først fra den interne antennen (MMCX tilkobling, 50Ohm), og koble deretter til den eksterne antennen. Ekstern antenne er tilleggsutsyr for GSM Control Plus. Andre typer antenner med MMCX tilkobling kan også benyttes. 5. Enkel feilsøking. Sjekk SIM-kortet. Sett SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon og verifiser at man kan benytte det til å ringe med. Sjekk strømforsyning. Lyser LED 201 som forventet? 6. Test PSTN linje hvis denne skal brukes til alarmoverføring. Dette gjøres ved å utløse en alarm for deretter å sjekke med alarmmottaker om alarm er overført riktig. Gul lysdiode LED 204 tennes når simulert PSTN linje er i bruk. 7. Test tilkoblinger til utgangene ved å sende SMS kommandoer. 8. Dobbelsjekk GSM signalstyrke. Bekreft at GSM signalstyrke er stabil på samme nivå som tidligere målt. Benytt SW hvis nødvendig (variasjon bør ikke være på mer enn 3 punkter). 5

6 Tilkobling (se eget kapittel Tilkobling av eksternt utstyr for detaljer) Fargekoder i koblingsskjemaet er fargene på tilkoblingsledning og overstyringsknapp. I GSM Control Plus er disse allerede tilkoblet. Batteri 7,2V Testknapp Resetknapp Antenne Sabotasjebryter Dioderekken viser: D204 (Rød) Kontakt GSM-nett/Test D205 (Gul) Melding i kø/linje i bruk D202 (Blå) GPRS poll operativt D203 (Grønn) GSM signalstyrke D201 (Grønn) Nettspenning tilkoblet Sikring 1,5A SIM kort 0 Volt Utgang 4 (åpen kollektor, ledig) Utgang 3 (åpen kollektor, ledig) Utgang 2 (Kobles mot E2 på Orion 700, tilkoblet NC-C) Utgang 1 (Kobles mot E1 på Orion 700, tilkoblet NC-C) Inngang 4 (Resetknapp, hold 3 sek) Inngang 3 (Teknisk alarm, husk 4,7k endemotsand,) Inngang 2 (T2, uteføler, NTC 10k/25 C) Inngang 1 (T1, inneføler, NTC 10k/25 C) 0 Volt Simulert telefonlinje Batterieliminatorkontakt AC/DC 9V-28V Pinner i RJ45 kontakt: PIN 1&8 = AC/DC 10V-24V PIN 4&5 = Simulert PSTN linje PIN 2,3,6,7 = Ikke kontaktert Kommandoer Nedenfor er de mest vanlige SMS-kommandoene som kan fjernstyre GSM Control Plus beskrevet med tekst og eksempler. For en fullstendig SMS-kommando-oversikt, se egen tabell. Det spiller ingen rolle om man benytter store eller små bokstaver i SMS-kommandoene. Aktivering av overstyringsknapp (Over) For å aktivere overstyringsknapp send OVER ON 1111 Overstyringsknapp er aktivert og kan nå benyttes for å oppheve GSM overstyringen. ON Ønsker man å aktivere tilstedeprogram for Orion 700 sendes SMS-kommando ON Sonene tilknyttet klemme 1 vil da følge sitt vanlige program. PIN-kode er her Det er mulig å sette antall timer (1 til 99) for hvor lenge ON skal være aktiv. Etter et valgt antall timer vil GSM Control Plus automatisk gå tilbake til OFF. Send for eksempel ON 1 H Sonene tilknyttet klemme 1 vil da følge sitt vanlige program i 48 timer for deretter å gå til fraværsstatus permanent. Etter at meldingen er sendt vil man kort tid etter få en kvitteringsmelding tilbake. Et eksempel på en slik melding kan være: OUT is on permanently T1: 5,7 C T2: -8.7 C 6

7 Kvitteringsmeldingen i eksempelet viser at GSM Control Plus er i OUT, det vil si fraværstemperatur er aktivert permanent for DigiHeat 6+. Tekstmeldingen viser videre at GSM Control Plus måler 5,7 C på eksternt tilkoblet inneføler (T1), og -8,3 C på eksternt tilkoblet uteføler. PIN-kode For å hindre misbruk og uønsket betjening, krever alle kommandoer at riktig PIN-kode er med i tekstmeldingene. Ved bruk av abonnementet hyttami.no kan PIN-kode sløyfes hvis SMS-kommando sendes fra forhåndsregistrerte telefonnummer. PIN-kode 1111 er standard brukerpin på GSM Control Plus. Det anbefales å forandre PIN-kode for å hindre uønsket bruk. For å forandre PIN-kode, send PIN Ny PIN-kode er nå 1234, og erstatter gammel PIN-kode Sett alarmmottaker (SR) Før GSM Control Plus tas i bruk bør man ta stilling til om det er ønskelig å motta varsling på mobiltelefonen i tilfelle temperaturalarm, strømbruddsalarm, eller evt. tekniske alarm(er). Ved en alarmsituasjon vil da en SMSmelding sendes fra GSM Control Plus til mobiltelefonnummer som er registret som alarmmottaker. Ønsker man å ha flere mottakere av slike alarmer må Safenet benyttes. For å registrere alarmmottaker, send SR Telefonnummer er nå satt som mottaker av temperaturalarm, strømbruddsalarm, og/eller teknisk(e) alarm(er). NB! Husk at du også må velge hvilke alarmer du ønsker å motta. Se egne kommandoer. Temperaturvarsling ved høy og lav temperatur (ST) GSM Control Plus gir deg mulighet for å motta et SMS-varsel basert på temperaturer målt av ekstern inneføler tilkoblet GSM Control Plus. Både en øvre og nedre temperatur kan defineres, innenfor temperaturområdet -50 til 50 C. For å sette 5 C som nedre temperaturgrense (frostsikring) og 35 C som øvre grense, sendes meldingen ST Telefonen registrert som alarmmottaker vil nå kunne motta varsling hvis temperaturen målt av ekstern inneføler kommer under 5 C eller over 35 C. Hvis man har innstilt frostvarsel på for eksempel 5 C, vil nytt varsel kunne mottas etter at temperaturen har gått opp til 6 C, og deretter ned igjen til 5 C. Har man innstilt varmealarm på 30 grader vil nytt varsel kunne mottas etter temperaturen har gått ned til 34 C, for deretter å gå igjen til 35 C. Strømbruddsalarm (PS) GSM Control Plus har mulighet til å sende en alarm til alarmmottaker (se Sett alarmmottaker) hvis den registrerer et strømbrudd som varer i mer enn 30 minutter. Er det ønskelig å motta en slik alarm, send PS ON 1111 Telefonen registrert som alarmmottaker vil nå motta en alarm i tilfelle strømbrudd som varer i mer en 30 minutter. Når strømmen kommer tilbake sendes ny melding om dette. For å slå av strømalarmen, sendes PS OFF Statusmelding (STAT) Det er mulig å sjekke status på GSM Control Plus. Send STAT 1111 En statusmelding vil nå bli sendt fra GSM Control Plus. Sett navn på GSM Control Plus (SN) I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å navngi GSM Control Plus. Default navn er i AirbornePlus og står oppgitt først i alle tekstmeldinger. For å endre navnet, send SN navn 1111 Dette vil nå framgå av navn i alle kvitteringsmeldinger fra GSM Control Plus. navn er begrenset til 12 tegn. 7

8 Oversikt over alle SMS-kommandoene for GSM Control Plus No Funksjon Kommando Param.1 Param.2 Param.3 1 Slå på utgang ON 1/2/3/4 H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 2 Slå av utgang OFF 1/2/3/4 H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 3 Slå på alle utganger ON A H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 4 Slå av alle utganger OFF A H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> Kommandoer i det grå feltet kan ikke benyttes når abonnement fra Safetel er valgt, siden Safenet tar kontroll over disse dataene. 5 Sette mottaker av alarm SR <8-16digits> <Bruker PIN> 6 Aktivere strømbruddsalarm PS ON <Bruker PIN> 7 Deaktivere PS OFF <Bruker PIN> strømbruddsalarm 8 Aktivere teknisk alarm TA ON <Bruker PIN> 9 Deaktivere teknisk alarm TA OFF <Bruker PIN> 10 Resette alarmteller RA <Bruker PIN> 11 Sette terminalnavn SN <opp til 12 tegn> <Bruker PIN> 12 Endre PIN-kode for bruker PIN ( ) <Bruker PIN> 13 Aktivere eksternt termometer ET ON <Bruker PIN> 14 Deaktivere eksternt ET OFF <Bruker PIN> termometer. 15 Aktivere lokal overstyring OVER ON <Bruker PIN> 16 Deaktivere lokal overstyring 17 Aktivere og definere temperaturalarm OVER OFF <Bruker PIN> ST <low> (-50-50) <high> (-50-50) <Bruker PIN> 18 Resette til fabrikkinnstillinger 19 Lese status på GSM Control Plus 20 Rapportere versjon SW & signalstyrke RESET STAT/STATUS SW <Bruker PIN> <Bruker PIN> <Bruker PIN> 8

9 Lysdiodeindikering Lysdiodene beskrevet nedenfor er synlige i fronten av GSM Control Plus. Det er 5 lysdioder totalt. I tabellen nedenfor er den øverste lysdioden i dekselet beskrevet først, deretter den nest øverste osv. Farge Navn Funksjon D204 Rød GSM Normalt av. Blinker hvert sekund hvis enheten ikke er registrert i GSM-nettet. Blinker to ganger hvert sekund hvis GSM-signal er for svakt til kunne sende informasjon. D204 er også en indikator for Test-knapp. I tilfelle feil PIN-kode eller SIM-feil D204 og D203 blinker synkront. D205 Gul Linje D205 lyser når simulert PSTN telefonlinje er aktiv (i hook-off). Den lyser også når det ligger beskjeder i kø for å bli sendt. D202 Blå Safenet * D202 lyser konstant hvis GPRS polling er aktivert og fungerer normalt. Polling er forøvrig en sjekk som gjøres med jevne mellomrom for å sikre at alt er i orden med GSM Control Plus, slik at den kan sende alarm. Lysdioden blinker hvis man har feil på GPRS kommunikasjon. D202 er avslått hvis GPRS polling er deaktivert eller hvis siste poll feilet. D203 Grønn Signal D203 indikerer styrke på GSM-signal. 5 blink på rad beste signalstyrke som er mulig (> -53 db). Ingen blink indikerer at signalstyrke er for dårlig til at kommunikasjon er mulig. Det anbefales å ha minimum 3 blink hvis GSM Control Plus skal overføre alarmer via simulert PSTN telefonlinje. I tilfelle feil PIN-kode eller SIM-kortfeil, D203 og D204 vil blinke synkront. D201 Grønn Strøm D201 lyser når ekstern strømforsyning er tilkoblet. Når denne ikke lyser bruker GSM Control Plus back-up-batteri. *) Forutsetter bruk av Safenet og vedlagt SIM-kort. Tilkobling av eksternt utstyr Strømforsyning Koblingsklemme eller Jack plugg tilkobling eller RJ45 tilkobling Simulert PSTN telefonlinje RJ45 tilkobling eller koblingsklemme AC AC Power Supply 7-28VDC 10-24VAC min 800mA Tip Ring RJ Tip Ring External phone / alarm system RJ Input: 3-state Normal Closed (NC) Input: 3-state Normal Open (NO) Input X 0 V 4k7 Ω Input X 0 V 4k7 Ω Input: Digital Input X 0VDC < +2,4VDC = 0 +2,4VDC < +12VDC = 1 0 V 0 V Input: fra systemer med åpen kollektor Input X 3-state mode 0 V 0 V External system open collector Output: relé output 1 og 2 Output: åpen kollektor: output 3 and 4 Output 1 or 2 NO C NC User equipment Max + 24VDC, 1A Output 3 or 4 0 V Input 1 or 2 0 V NO C NC Max +24VDC, 500mA 0 V 10k Ω NTC 9

10 Safenet Funksjoner som inngår i Safenet (krever bruk av allerede installert SIM-kort) Simulert analog telefonlinje (PSTN) over GSM. Automatisk konfigurasjon ved tilkobling av spenning. Periodisk kommunikasjonstest for å sjekke at alt fungerer. 4 innganger. Standard bruk er: 1) Inneføler, 2) Uteføler, 3) Alarm, 4) Overstyringsknapp DigiHeat 6+. Ønsker man ikke inne- og uteføler kan inngang 1) og 2) benyttes til alarm. Med Safenet kan alarmtekst på innganger defineres av bruker. 4 utganger som kan fjernstyres via SMS. Standard bruk er: 1) Fjernstyring Orion, 2) Fjernstyring Orion, 3) Ledig, 4) Ledig Integrerte systemalarmer (temperatur, strømbrudd, teknisk). Alle system- og inngangsalarmer kan sendes til flere mottakere. Funksjoner uten Safenet (uavhengig av SIM-kort) Simulert analog telefonlinje (PSTN) over GSM. 4 utganger som kan fjernstyres (via SMS) Integrerte systemalarmer (temperatur, strømbrudd, teknisk) kan sendes til én mottaker. Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus Inneføler GSM Control Plus (leveres med) Uteføler GSM Control Plus Tekniske data Tilkoblinger Spenning Strøm Kommentarer Strømforsyning 7-28VDC Både AC og DC er mulig DC Strømforsyning Både AC og DC er mulig AC 24VAC Sikring for 1.5 A Strømtrekk er begrenset til 0.5A strømforsyning Back-up-batteri 7.2V 1600 mah NiMH 6 celle 5/3AAA Gj. snitt 80mA Gode mottaksforhold strømtrekk Maksimalt 500mA Kun i korte perioder strømtrekk Utgang (output) < 24VDC < 1 A Relé med NO/C/NC 1-2 Utgang (output) < 28VDC < 500 ma Åpen kollektor felles jord 3-4 Inngang (input) 1-4 Analog mode < 16VDC 100kOhm impedans 12 bit ADC i prosessor område = 0-15 VDC Inngang (input) 1-4 Digital mode Inngang 1-4 Tristate mode Simulert telefonlinje (PSTN) <12VDC 100kOhm impedans Forhåndsdefinert spenningsnivå bestemmer resultat = 0 eller 1 0VDC 1.5VDC 2.5VDC Krever tilkobling av 4.7 KOhm motstand på hver inngang Kortslutning (Short circuit) (Alarm) Normal state Åpen linje (Open Circuit) (Alarm) 48 V ring Simulerer en tradisjonell landbasert telefonlinje. GSM-nettet benyttes for sending av informasjon 10

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte

Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte øsningshefte: EKO GSM-Serie Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte avere Strømregning og mer komfort GSM-serien til EKO består av en frittstående pluggbar GSM kontakt

Detaljer