Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat"

Transkript

1 Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus Uteføler GSM Control Plus

2 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder. Varmestyring GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet DigiHeat 6+ og DigiHeat 8 via SMS. Styring via internett og fasttelefon er mulig gjennom abonnement knyttet til hyttami.no. Fjernstyring skjer mellom AUTO og OUT, henholdsvis en tilstede- (AUTO) og en fraværssituasjon (OUT). DigiHeat styrer Unique veggmonterte gjennomstrømningsovner, termostat for varmekabel, i tillegg til relé for henholdsvis fast- og stikkontaktmontasje. GSM Control Plus leveres med ledning som må tilkobles DigiHeat. For DigiHeat 6 +: Grønn hann-kontakt i enden av tilkoblingsledning kobles til grønn hunn-kontakt inne i DigiHeat 6+. For tilkobling, løsne skrue i underkant av DigiHeat 6+ og fjern bakdeksel. For DigiHeat 8: Fjern den grønne tilkoblingspluggen i enden av kabelen ved å presse inn de små oransje utløserne. Koble så kabelen til DigiHeat 8 i henhold til fig. 2 nedenfor. ORANGE BLÅ SORT BRUN GRØNN Fig. 1. DigiHeat 6+ Fig. 2. DigiHeat 8 ORANGE BLÅ SORT GRØNN BRUN SMS-kommandoene AUTO og OUT vil alltid overstyre lokal innstilling av betjeningshjul på DigiHeat. Når DigiHeat er overstyrt vil teksten auto eller out vises i displayet på DigiHeat. Ingen lokal betjening av DigiHeat er da mulig. På DigiHeat 8 kan man i fraværsstilling (OUT) justere fraværstemperatur. For å oppheve overstyring holdes rød overstyringsknapp på undersiden av GSM Control Plus inne i 3 sekunder. NB! Ved første gangs bruk må overstyringsknappen aktiveres ved hjelp av kommandoen Over on <pin>. Overstyringsknapp vil ikke virke dersom denne kommandoen ikke er sendt via SMS. DigiHeat er overstyrt via SMS til AUTO. Ingen lokal betjening er mulig. Hold overstyringsknapp inne i 3 sekunder for å oppheve overstyring. Overstyring på DigiHeat er opphevet. Betjeningshjulet står i AUTO. Lokal betjening er mulig. Avlesing av inne og utetemperatur Avlesing av inne- og utetemperatur er mulig ved å tilkoble trådbaserte temperaturfølere direkte til GSM Control Plus. Se eget koblingsskjema. Inneføler leveres sammen med GSM Control Plus og kan monteres i RS-16 koblingsboks eller direkte på vegg. Inneføler leveres med 1,5m tilkoblingsledning. Ledning kan forlenges opp til 30 meter. Uteføler er ekstrautstyr og har kapsling som tåler at den står ute (IP54). Uteføler leveres ikke med tilkoblingsledning. Tilkobling av uteføler gjøres med toleder- telefonledning (PT etc.). Ingen av temperaturfølerene benyttes i temperaturregulering av termostater. 2

3 Varsling om strømbrudd og/eller frost Varsling om strømbrudd og frostalarm er en integrert mulighet i GSM Control Plus. Strømbrudd som varer i mer enn 30 minutter varsles. Når strømmen kommer tilbake sendes en SMS automatisk. Frostalarm varsles basert på temperatur målt av ekstern inneføler. Frostkritisk temperatur kan man velge selv, men innstilt temperatur på 5 C kan være fornuftig. Både strømbruddsalarm og frostalarm må aktiveres via egne SMS-kommandoer. Alarm GSM Control Plus kan kobles til de aller fleste alarmsystemer og overføre ønskede alarmer til alarmsentraler, vaktmestertjenester, privatpersoner eller hvem det skulle være. Overføring av alarm via GSM Control Plus kan skje på to måter: 1) Alarmoverføring via simulert telefonlinje i GSM Control Plus (PSTN). GSM Control Plus kan overføre alarmer fra alle alarmsystemer som benytter en oppringer for å kommunisere med en alarmsentral. De aller fleste profesjonelle bolig- og hyttealarmer i dag er utstyrt med slike oppringere for å kunne kommunisere alarmer via analog eller ISDN telefonlinje til en alarmsentral. GSM Control Plus vil i slike tilfeller kunne erstatte en eksisterende analog eller ISDN telefonlinje for å overføre alarmer. Alarmene sendes da av GSM Control Plus over GSM-nettet i stedet for over den tradisjonelle telefonlinjen. Gitt at man har en god GSM dekning så vil alarmoverføringen være svært sikker. Ekstern antenne kan benyttes for å sikre god GSM dekning. En alarmsentral vil for eksempel kunne varsle en vaktmestertjeneste, vektertjeneste, politi, brann, etc. avhengig av hvilken alarmsituasjon som inntreffer. Denne type alarmoverføring krever at man benytter vedlagte SIM-kort som støtter alarmtjenesten Safenet. 2) Alarmoverføring via inngang(er) på GSM Control Plus. GSM Control Plus kan videreformidle reléstatus fra eksternt alarmanlegg via inngang(er) på GSM Control Plus. Alarmanlegg har ofte en reléutgang som aktiveres når alarmen går, og denne kobles da til GSM Control Plus for enkel alarmfunksjonalitet. Varsling vil da skje til definert mobiltelefonnummer (kun ett nummer kan varsles). Varsling til flere telefonnummer krever Safenet. Se eget kapittel om Safenet. SIM-kort Valg av SIM-kort avhenger av hvilke behov man har i forhold til varmestyring, varsling, og alarm. Ved å benytte SIM-kort allerede installert i GSM Control Plus har man følgende muligheter: Alt 1) Safenet alarmtjenester og varmestyring via SMS. For å aktivere vedlagte SIM-kort må registreringsskjema sendes til Safetel på faks Vedlagte SIMkort må benyttes ved bruk av tjenester i Safenet (se egen oversikt). For spørsmål knyttet til bruk av vedlagt SIM kort og abonnement, ta kontakt med Safetel på telefon Alt 2) hyttami.no varmestyringstjenester via SMS, internett og fasttelefon. Ønsker du å kun å benytte varmestyringstjenesten hyttami.no, ta kontakt med Plasus på telefon Oppgi GSM-telefonnummer på SIM-kort allerede installert (GSM-nummer står på etiketter i esken). Oppgi også informasjon om at SIM-kortet sitter i en GSM Control Plus. Se forøvrig eget informasjonsark i esken om hyttami.no. Alt 3) Safenet og hyttami.no. Ønsker du å kombinere Safenet og hyttami.no, så gjøres dette på følgende måte. Send registreringsskjema for SIM-kort til Safetel på faks Ta deretter kontakt med Plasus på telefon og oppgi GSM-telefonnummer på din GSM Control Plus (nummer står på etiketter i esken). Oppgi også informasjon om at SIM-kortet sitter i en GSM Control Plus. Muligheter ved å benytte SIM-kort etter eget ønske: Alt. 4) Benytte SIM-kort etter eget ønske. NB! Kontantkort skal ikke benyttes. Ved bruk av eget SIM-kort må PINkode på SIM-kort deaktiveres. Konferer bruksanvisning for din mobiltelefon for hvordan dette gjøres. NB! SIM- 3

4 kort skal kun skiftes når både back-up-batteri og strømforsyning er frakoblet. Se eget punkt for hva som inngår av muligheter når man benytter eget SIM-kort. 4

5 Installasjon 1. Påse at du har et aktivert SIM-kort (se eget kapittel). 2. Gjør alle tilkoblinger knyttet til varmestyring, temperaturavlesing, og alarm til GSM Control Plus. Koble deretter til back-up-batteri og strømforsyning. Motstander i esken skal kun benyttes hvis inngang(ene) benyttes for tekniske alarmer. For detaljer rundt tilkoblinger se eget kapittel. I fronten av GSM Control Plus er det 5 lysdioder. Grønn lysdiode LED D201 skal lyse permanent, mens rød lysdiode LED D204 vil blinke helt til GSM Control Plus er registrert i GSM-nettet. 3. Verifiser GSM signalstyrke. Observer grønn lysdiode LED blink = veldig bra signal. 1 blink = dårlig signal. Hvis man har 2 eller færre blink, bruk SW-kommando for å bekrefte nøyaktig signalstyrke. For alarmoverføring over simulert PSTN anbefales signalstyrke på nivå 11 eller bedre. For overføring av kun SMS er 6 i signalstyrke tilstrekkelig. 4. Hvis man opplever at GSM dekning ikke er god nok, må en ekstern antenne tilkobles GSM Control Plus. Koble først fra den interne antennen (MMCX tilkobling, 50Ohm), og koble deretter til den eksterne antennen. Ekstern antenne er tilleggsutsyr for GSM Control Plus. Andre typer antenner med MMCX tilkobling kan også benyttes. 5. Enkel feilsøking. Sjekk SIM-kortet. Sett SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon og verifiser at man kan benytte det til å ringe med. Sjekk strømforsyning. Lyser LED 201 som forventet? 6. Test PSTN linje hvis denne skal brukes til alarmoverføring. Dette gjøres ved å utløse en alarm for deretter å sjekke med alarmmottaker om alarm er overført riktig. Gul lysdiode LED 204 tennes når simulert PSTN linje er i bruk. 7. Test tilkoblinger til utgangene ved å sende SMS kommandoer. For fjernstyring av DigiHeat gjøres dette med enten kommandoen AUTO eller OUT. NB! Husk å aktivere overstyringsknappen. 8. Dobbelsjekk GSM signalstyrke. Bekreft at GSM signalstyrke er stabil på samme nivå som tidligere målt. Benytt SW hvis nødvendig (variasjon bør ikke være på mer enn 3 punkter). 5

6 Tilkobling (se eget kapittel Tilkobling av eksternt utstyr for detaljer) Fargekoder i koblingsskjemaet er fargene på tilkoblingsledning og overstyringsknapp. I GSM Control Plus er disse allerede tilkoblet. Batteri 7,2V Testknapp Resetknapp Antenne Sabotasjebryter Dioderekken viser: D204 (Rød) Kontakt GSM-nett/Test D205 (Gul) Melding i kø/linje i bruk D202 (Blå) GPRS poll operativt D203 (Grønn) GSM signalstyrke D201 (Grønn) Nettspenning tilkoblet Sikring 1,5A AC/DC 9V-28V Batterieliminator kan alternativt tilkobles her SIM kort 0 Volt Utgang 4 (åpen kollektor, ledig) Utgang 3 (åpen kollektor, ledig) Utgang 2 (Auto/Out DigiHeat, tilkoblet NO-C) Utgang 1 (Auto/Out DigiHeat, tilkoblet NO-C) Inngang 4 (Overstyringsbryter for DigiHeat, hold 3 sek) Inngang 3 (Teknisk alarm, husk 4,7k endemotsand,) Inngang 2 (T2, uteføler, NTC 10k/25 C, ekstrautstyr) Inngang 1 (T1, inneføler, NTC 10k/25 C, ligger i pakken) 0 Volt Simulert telefonlinje Batterieliminatorkontakt AC/DC 9V-28V Pinner i RJ45 kontakt: PIN 1&8 = AC/DC 10V-24V PIN 4&5 = Simulert PSTN linje PIN 2,3,6,7 = Ikke kontaktert Kommandoer Nedenfor er de mest vanlige SMS-kommandoene som kan fjernstyre GSM Control Plus beskrevet med tekst og eksempler. For en fullstendig SMS-kommando-oversikt, se egen tabell. Det spiller ingen rolle om man benytter store eller små bokstaver i SMS-kommandoene. Aktivering av overstyringsknapp (Over) For å aktivere overstyringsknapp send OVER ON 1111 Overstyringsknapp er aktivert og kan nå benyttes for å oppheve overstyringen fra SMS-kommandoene AUTO og OUT. AUTO Ønsker man å aktivere tilstedeprogram (AUTO) for DigiHeat sendes SMS-kommando AUTO 1111 Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte tilstedetemperaturen (5-30 C). PIN-kode er her Det er mulig å sette antall timer (1 til 99) for hvor lenge AUTO skal være aktiv. Etter et valgt antall timer vil GSM Control Plus automatisk gå tilbake til OUT. Send for eksempel AUTO H Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte tilstedetemperaturen (5-30 C) i 48 timer for deretter å gå til fraværtemperatur (OUT) permanent. Etter at meldingen er sendt vil man kort tid etter få en kvitteringsmelding tilbake. Et eksempel på en slik melding kan være: 6

7 OUT is on permanently T1: 5,7 C T2: -8.7 C Kvitteringsmeldingen i eksempelet viser at GSM Control Plus er i OUT, det vil si fraværstemperatur er aktivert permanent for DigiHeat. Tekstmeldingen viser videre at GSM Control Plus måler 5,7 C på eksternt tilkoblet inneføler (T1), og -8,3 C på eksternt tilkoblet uteføler. OUT Ønsker man fraværtemperatur sendes OUT 1111 Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte fraværtemperaturen (5-30 C). På samme måte som i AUTO er det mulig å sette antall timer for hvor lenge OUT skal være aktiv. Send for eksempel OUT H Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte fraværtemperaturen (5-30 C) i 72 timer for deretter å gå til tilstedetemperatur (AUTO) permanent. PIN-kode For å hindre misbruk og uønsket betjening, krever alle kommandoer at riktig PIN-kode er med i tekstmeldingene. Ved bruk av abonnementet hyttami.no kan PIN-kode sløyfes hvis SMS-kommando sendes fra forhåndsregistrerte telefonnummer. PIN-kode 1111 er standard brukerpin på GSM Control Plus. Det anbefales å forandre PIN-kode for å hindre uønsket bruk. For å forandre PIN-kode, send PIN Ny PIN-kode er nå 1234, og erstatter gammel PIN-kode Sett alarmmottaker (SR) Før GSM Control Plus tas i bruk bør man ta stilling til om det er ønskelig å motta varsling på mobiltelefonen i tilfelle temperaturalarm, strømbruddsalarm, eller evt. tekniske alarm(er). Ved en alarmsituasjon vil da en SMSmelding sendes fra GSM Control Plus til mobiltelefonnummer som er registret som alarmmottaker. Ønsker man å ha flere mottakere av slike alarmer må Safenet benyttes. For å registrere alarmmottaker, send SR Telefonnummer er nå satt som mottaker av temperaturalarm, strømbruddsalarm, og/eller teknisk(e) alarm(er). NB! Husk at du også må velge hvilke alarmer du ønsker å motta. Se egne kommandoer. Temperaturvarsling ved høy og lav temperatur (ST) GSM Control Plus gir deg mulighet for å motta et SMS-varsel basert på temperaturer målt av ekstern inneføler tilkoblet GSM Control Plus. Både en øvre og nedre temperatur kan defineres, innenfor temperaturområdet -50 til 50 C. For å sette 5 C som nedre temperaturgrense (frostsikring) og 35 C som øvre grense, sendes meldingen ST Telefonen registrert som alarmmottaker vil nå kunne motta varsling hvis temperaturen målt av ekstern inneføler kommer under 5 C eller over 35 C. Hvis man har innstilt frostvarsel på for eksempel 5 C, vil nytt varsel kunne mottas etter at temperaturen har gått opp til 6 C, og deretter ned igjen til 5 C. Har man innstilt varmealarm på 30 grader vil nytt varsel kunne mottas etter temperaturen har gått ned til 34 C, for deretter å gå igjen til 35 C. 7

8 Strømbruddsalarm (PS) GSM Control Plus har mulighet til å sende en alarm til alarmmottaker (se Sett alarmmottaker) hvis den registrerer et strømbrudd som varer i mer enn 30 minutter. Er det ønskelig å motta en slik alarm, send PS ON 1111 Telefonen registrert som alarmmottaker vil nå motta en alarm i tilfelle strømbrudd som varer i mer en 30 minutter. Når strømmen kommer tilbake sendes ny melding om dette. For å slå av strømalarmen, sendes PS OFF Statusmelding (STAT) Det er mulig å sjekke status på GSM Control Plus. Send STAT 1111 En statusmelding vil nå bli sendt fra GSM Control Plus. Sett navn på GSM Control Plus (SN) I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å navngi GSM Control Plus. Default navn er i AirbornePlus og står oppgitt først i alle tekstmeldinger. For å endre navnet, send SN navn 1111 Dette vil nå framgå av navn i alle kvitteringsmeldinger fra GSM Control Plus. navn er begrenset til 12 tegn. Oversikt over alle SMS-kommandoene for GSM Control Plus No Funksjon Kommando Param.1 Param.2 Param.3 1 Slå på utgang ON 1/2/3/4 H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 2 Slå av utgang OFF 1/2/3/4 H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 3 Slå på alle utganger ON A H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 4 Slå av alle utganger OFF A H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 5 Varmestyringskommando AUTO <Bruker PIN> H/T/M/S(1-99) AUTO for DigiHeat 6 Varmestyringskommando OUT <Bruker PIN> H/T/M/S(1-99) OUT for DigiHeat Kommandoer i det grå feltet kan ikke benyttes når abonnement fra Safetel er valgt, siden Safenet tar kontroll over disse dataene. 7 Sette mottaker av alarm SR <8-16digits> <Bruker PIN> 8 Aktivere strømbruddsalarm PS ON <Bruker PIN> 9 Deaktivere PS OFF <Bruker PIN> strømbruddsalarm 10 Aktivere teknisk alarm TA ON <Bruker PIN> 11 Deaktivere teknisk alarm TA OFF <Bruker PIN> 12 Resette alarmteller RA <Bruker PIN> 13 Sette terminalnavn SN <opp til 12 tegn> <Bruker PIN> 14 Endre PIN-kode for bruker PIN ( ) <Bruker PIN> 15 Kalibrere internt termometer. CAL <Temp=xx,y> <Bruker PIN> 8

9 16 Aktivere eksternt termometer ET ON <Bruker PIN> 17 Deaktivere eksternt ET OFF <Bruker PIN> termometer. 18 Aktivere lokal overstyring OVER ON <Bruker PIN> 20 Deaktivere lokal overstyring 20 Aktivere og definere temperaturalarm OVER OFF <Bruker PIN> ST <low> (-50-50) <high> (-50-50) <Bruker PIN> 21 Resette til fabrikkinnstillinger 22 Lese status på GSM Control Plus 23 Rapportere versjon SW & signalstyrke RESET STAT/STATUS SW <Bruker PIN> <Bruker PIN> <Bruker PIN> 9

10 Lysdiodeindikering Lysdiodene beskrevet nedenfor er synlige i fronten av GSM Control Plus. Det er 5 lysdioder totalt. I tabellen nedenfor er den øverste lysdioden i dekselet beskrevet først, deretter den nest øverste osv. Farge Navn Funksjon D204 Rød GSM Normalt av. Blinker hvert sekund hvis enheten ikke er registrert i GSM-nettet. Blinker to ganger hvert sekund hvis GSM-signal er for svakt til kunne sende informasjon. D204 er også en indikator for Test-knapp. I tilfelle feil PIN-kode eller SIM-feil D204 og D203 blinker synkront. D205 Gul Linje D205 lyser når simulert PSTN telefonlinje er aktiv (i hook-off). Den lyser også når det ligger beskjeder i kø for å bli sendt. D202 Blå Safenet * D202 lyser konstant hvis GPRS polling er aktivert og fungerer normalt. Polling er forøvrig en sjekk som gjøres med jevne mellomrom for å sikre at alt er i orden med GSM Control Plus, slik at den kan sende alarm. Lysdioden blinker hvis man har feil på GPRS kommunikasjon. D202 er avslått hvis GPRS polling er deaktivert eller hvis siste poll feilet. D203 Grønn Signal D203 indikerer styrke på GSM-signal. 5 blink på rad beste signalstyrke som er mulig (> -53 db). Ingen blink indikerer at signalstyrke er for dårlig til at kommunikasjon er mulig. Det anbefales å ha minimum 3 blink hvis GSM Control Plus skal overføre alarmer via simulert PSTN telefonlinje. I tilfelle feil PIN-kode eller SIM-kortfeil, D203 og D204 vil blinke synkront. D201 Grønn Strøm D201 lyser når ekstern strømforsyning er tilkoblet. Når denne ikke lyser bruker GSM Control Plus back-up-batteri. *) Forutsetter bruk av Safenet og vedlagt SIM-kort. Tilkobling av eksternt utstyr Strømforsyning Koblingsklemme eller Jack plugg tilkobling eller RJ45 tilkobling Simulert PSTN telefonlinje RJ45 tilkobling eller koblingsklemme AC AC Power Supply 7-28VDC 10-24VAC min 800mA Tip Ring RJ Tip Ring External phone / alarm system RJ Input: 3-state Normal Closed (NC) Input: 3-state Normal Open (NO) Input X 0 V 4k7 Input X 0 V 4k7 Input: Digital Input X 0 V 0 V 0VDC < +2,4VDC = 0 +2,4VDC < +12VDC = 1 Input: fra systemer med åpen kollektor Input X 3-state mode 0 V 0 V External system open collector Output: relé output 1 og 2 Output: åpen kollektor: output 3 and 4 Output 1 or 2 NO C NC User equipment Max + 24VDC, 1A Output 3 or 4 0 V Input 1 or 2 0 V NO C NC Max +24VDC, 500mA 0 V 10 10k NTC

11 Safenet Funksjoner som inngår i Safenet (krever bruk av allerede installert SIM-kort) Simulert analog telefonlinje (PSTN) over GSM. Automatisk konfigurasjon ved tilkobling av spenning. Periodisk kommunikasjonstest for å sjekke at alt fungerer. 4 innganger. Standard bruk er: 1) Inneføler, 2) Uteføler, 3) Alarm, 4) Overstyringsknapp DigiHeat. Ønsker man ikke inne- og uteføler kan inngang 1) og 2) benyttes til alarm. Med Safenet kan alarmtekst på innganger defineres av bruker. 4 utganger som kan fjernstyres via SMS. Standard bruk er: 1) Fjernstyring DigiHeat, 2) Fjernstyring DigiHeat, 3) Ledig, 4) Ledig Integrerte systemalarmer (temperatur, strømbrudd, teknisk). Alle system- og inngangsalarmer kan sendes til flere mottakere. Funksjoner uten Safenet (uavhengig av SIM-kort) Simulert analog telefonlinje (PSTN) over GSM. 4 utganger som kan fjernstyres (via SMS) Integrerte systemalarmer (temperatur, strømbrudd, teknisk) kan sendes til én mottaker. Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus Inneføler GSM Control Plus (leveres med) Uteføler GSM Control Plus Tekniske data Tilkoblinger Spenning Strøm Kommentarer Strømforsyning 7-28VDC Både AC og DC er mulig DC Strømforsyning Både AC og DC er mulig AC 24VAC Sikring for 1.5 A Strømtrekk er begrenset til 0.5A strømforsyning Back-up-batteri 7.2V 1600 mah NiMH 6 celle 5/3AAA Gj. snitt 80mA Gode mottaksforhold strømtrekk Maksimalt 500mA Kun i korte perioder strømtrekk Utgang (output) < 24VDC < 1 A Relé med NO/C/NC 1-2 Utgang (output) < 28VDC < 500 ma Åpen kollektor felles jord 3-4 Inngang (input) 1-4 Analog mode < 16VDC 100kOhm impedans 12 bit ADC i prosessor område = 0-15 VDC Inngang (input) 1-4 Digital mode Inngang 1-4 Tristate mode Simulert telefonlinje (PSTN) <12VDC 100kOhm impedans Forhåndsdefinert spenningsnivå bestemmer resultat = 0 eller 1 0VDC 1.5VDC 2.5VDC Krever tilkobling av 4.7 KOhm motstand på hver inngang Kortslutning (Short circuit) (Alarm) Normal state Åpen linje (Open Circuit) (Alarm) 48 V ring Simulerer en tradisjonell landbasert telefonlinje. GSM-nettet benyttes for sending av informasjon 11

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 INNHOLD INNHOLD... 2 INFORMASJON... 3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 3 INTRODUKSJON... 4 HVORDAN VIRKER GSM 12A+... 4 MER INFORMASJON... 4 FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GSM

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2 09.04.03 GSM Maxi Bruksanvisn v2 11-02 R GSM Maxi Bryterstyring Bruksanvisning GSM Maxi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Max 3600W (230V / 16A ) Temperaturmåling Temperaturovervåkning

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

GSM Alarm Controller II

GSM Alarm Controller II GSM Alarm Controller II Bruksanvisning - Fjernstyring av varme Kan fjernstyre tre sikringskurser/funksjoner. - Alarm GSM Alarm Controller II overvåker fire innganger og sender melding til opptil fire mobilnumre

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM-Line R Brukerhåndbok

GSM-Line R Brukerhåndbok Nor Rev 2.3 R Brukerhåndbok Innhold Innhold Introduksjon 1 Lysindikatorer 2 SIM-kort 3 Feilsøking 4 Interferens 5 Koble til enheten 5 Tekniske data 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning FlexiLife Universalsender FL UNIe 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Sikkerhet og generell informasjon Introduksjon 4 Lysindikatorer

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer