Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat"

Transkript

1 Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus Uteføler GSM Control Plus

2 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder. Varmestyring GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet DigiHeat 6+ og DigiHeat 8 via SMS. Styring via internett og fasttelefon er mulig gjennom abonnement knyttet til hyttami.no. Fjernstyring skjer mellom AUTO og OUT, henholdsvis en tilstede- (AUTO) og en fraværssituasjon (OUT). DigiHeat styrer Unique veggmonterte gjennomstrømningsovner, termostat for varmekabel, i tillegg til relé for henholdsvis fast- og stikkontaktmontasje. GSM Control Plus leveres med ledning som må tilkobles DigiHeat. For DigiHeat 6 +: Grønn hann-kontakt i enden av tilkoblingsledning kobles til grønn hunn-kontakt inne i DigiHeat 6+. For tilkobling, løsne skrue i underkant av DigiHeat 6+ og fjern bakdeksel. For DigiHeat 8: Fjern den grønne tilkoblingspluggen i enden av kabelen ved å presse inn de små oransje utløserne. Koble så kabelen til DigiHeat 8 i henhold til fig. 2 nedenfor. ORANGE BLÅ SORT BRUN GRØNN Fig. 1. DigiHeat 6+ Fig. 2. DigiHeat 8 ORANGE BLÅ SORT GRØNN BRUN SMS-kommandoene AUTO og OUT vil alltid overstyre lokal innstilling av betjeningshjul på DigiHeat. Når DigiHeat er overstyrt vil teksten auto eller out vises i displayet på DigiHeat. Ingen lokal betjening av DigiHeat er da mulig. På DigiHeat 8 kan man i fraværsstilling (OUT) justere fraværstemperatur. For å oppheve overstyring holdes rød overstyringsknapp på undersiden av GSM Control Plus inne i 3 sekunder. NB! Ved første gangs bruk må overstyringsknappen aktiveres ved hjelp av kommandoen Over on <pin>. Overstyringsknapp vil ikke virke dersom denne kommandoen ikke er sendt via SMS. DigiHeat er overstyrt via SMS til AUTO. Ingen lokal betjening er mulig. Hold overstyringsknapp inne i 3 sekunder for å oppheve overstyring. Overstyring på DigiHeat er opphevet. Betjeningshjulet står i AUTO. Lokal betjening er mulig. Avlesing av inne og utetemperatur Avlesing av inne- og utetemperatur er mulig ved å tilkoble trådbaserte temperaturfølere direkte til GSM Control Plus. Se eget koblingsskjema. Inneføler leveres sammen med GSM Control Plus og kan monteres i RS-16 koblingsboks eller direkte på vegg. Inneføler leveres med 1,5m tilkoblingsledning. Ledning kan forlenges opp til 30 meter. Uteføler er ekstrautstyr og har kapsling som tåler at den står ute (IP54). Uteføler leveres ikke med tilkoblingsledning. Tilkobling av uteføler gjøres med toleder- telefonledning (PT etc.). Ingen av temperaturfølerene benyttes i temperaturregulering av termostater. 2

3 Varsling om strømbrudd og/eller frost Varsling om strømbrudd og frostalarm er en integrert mulighet i GSM Control Plus. Strømbrudd som varer i mer enn 30 minutter varsles. Når strømmen kommer tilbake sendes en SMS automatisk. Frostalarm varsles basert på temperatur målt av ekstern inneføler. Frostkritisk temperatur kan man velge selv, men innstilt temperatur på 5 C kan være fornuftig. Både strømbruddsalarm og frostalarm må aktiveres via egne SMS-kommandoer. Alarm GSM Control Plus kan kobles til de aller fleste alarmsystemer og overføre ønskede alarmer til alarmsentraler, vaktmestertjenester, privatpersoner eller hvem det skulle være. Overføring av alarm via GSM Control Plus kan skje på to måter: 1) Alarmoverføring via simulert telefonlinje i GSM Control Plus (PSTN). GSM Control Plus kan overføre alarmer fra alle alarmsystemer som benytter en oppringer for å kommunisere med en alarmsentral. De aller fleste profesjonelle bolig- og hyttealarmer i dag er utstyrt med slike oppringere for å kunne kommunisere alarmer via analog eller ISDN telefonlinje til en alarmsentral. GSM Control Plus vil i slike tilfeller kunne erstatte en eksisterende analog eller ISDN telefonlinje for å overføre alarmer. Alarmene sendes da av GSM Control Plus over GSM-nettet i stedet for over den tradisjonelle telefonlinjen. Gitt at man har en god GSM dekning så vil alarmoverføringen være svært sikker. Ekstern antenne kan benyttes for å sikre god GSM dekning. En alarmsentral vil for eksempel kunne varsle en vaktmestertjeneste, vektertjeneste, politi, brann, etc. avhengig av hvilken alarmsituasjon som inntreffer. Denne type alarmoverføring krever at man benytter vedlagte SIM-kort som støtter alarmtjenesten Safenet. 2) Alarmoverføring via inngang(er) på GSM Control Plus. GSM Control Plus kan videreformidle reléstatus fra eksternt alarmanlegg via inngang(er) på GSM Control Plus. Alarmanlegg har ofte en reléutgang som aktiveres når alarmen går, og denne kobles da til GSM Control Plus for enkel alarmfunksjonalitet. Varsling vil da skje til definert mobiltelefonnummer (kun ett nummer kan varsles). Varsling til flere telefonnummer krever Safenet. Se eget kapittel om Safenet. SIM-kort Valg av SIM-kort avhenger av hvilke behov man har i forhold til varmestyring, varsling, og alarm. Ved å benytte SIM-kort allerede installert i GSM Control Plus har man følgende muligheter: Alt 1) Safenet alarmtjenester og varmestyring via SMS. For å aktivere vedlagte SIM-kort må registreringsskjema sendes til Safetel på faks Vedlagte SIMkort må benyttes ved bruk av tjenester i Safenet (se egen oversikt). For spørsmål knyttet til bruk av vedlagt SIM kort og abonnement, ta kontakt med Safetel på telefon Alt 2) hyttami.no varmestyringstjenester via SMS, internett og fasttelefon. Ønsker du å kun å benytte varmestyringstjenesten hyttami.no, ta kontakt med Plasus på telefon Oppgi GSM-telefonnummer på SIM-kort allerede installert (GSM-nummer står på etiketter i esken). Oppgi også informasjon om at SIM-kortet sitter i en GSM Control Plus. Se forøvrig eget informasjonsark i esken om hyttami.no. Alt 3) Safenet og hyttami.no. Ønsker du å kombinere Safenet og hyttami.no, så gjøres dette på følgende måte. Send registreringsskjema for SIM-kort til Safetel på faks Ta deretter kontakt med Plasus på telefon og oppgi GSM-telefonnummer på din GSM Control Plus (nummer står på etiketter i esken). Oppgi også informasjon om at SIM-kortet sitter i en GSM Control Plus. Muligheter ved å benytte SIM-kort etter eget ønske: Alt. 4) Benytte SIM-kort etter eget ønske. NB! Kontantkort skal ikke benyttes. Ved bruk av eget SIM-kort må PINkode på SIM-kort deaktiveres. Konferer bruksanvisning for din mobiltelefon for hvordan dette gjøres. NB! SIM- 3

4 kort skal kun skiftes når både back-up-batteri og strømforsyning er frakoblet. Se eget punkt for hva som inngår av muligheter når man benytter eget SIM-kort. 4

5 Installasjon 1. Påse at du har et aktivert SIM-kort (se eget kapittel). 2. Gjør alle tilkoblinger knyttet til varmestyring, temperaturavlesing, og alarm til GSM Control Plus. Koble deretter til back-up-batteri og strømforsyning. Motstander i esken skal kun benyttes hvis inngang(ene) benyttes for tekniske alarmer. For detaljer rundt tilkoblinger se eget kapittel. I fronten av GSM Control Plus er det 5 lysdioder. Grønn lysdiode LED D201 skal lyse permanent, mens rød lysdiode LED D204 vil blinke helt til GSM Control Plus er registrert i GSM-nettet. 3. Verifiser GSM signalstyrke. Observer grønn lysdiode LED blink = veldig bra signal. 1 blink = dårlig signal. Hvis man har 2 eller færre blink, bruk SW-kommando for å bekrefte nøyaktig signalstyrke. For alarmoverføring over simulert PSTN anbefales signalstyrke på nivå 11 eller bedre. For overføring av kun SMS er 6 i signalstyrke tilstrekkelig. 4. Hvis man opplever at GSM dekning ikke er god nok, må en ekstern antenne tilkobles GSM Control Plus. Koble først fra den interne antennen (MMCX tilkobling, 50Ohm), og koble deretter til den eksterne antennen. Ekstern antenne er tilleggsutsyr for GSM Control Plus. Andre typer antenner med MMCX tilkobling kan også benyttes. 5. Enkel feilsøking. Sjekk SIM-kortet. Sett SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon og verifiser at man kan benytte det til å ringe med. Sjekk strømforsyning. Lyser LED 201 som forventet? 6. Test PSTN linje hvis denne skal brukes til alarmoverføring. Dette gjøres ved å utløse en alarm for deretter å sjekke med alarmmottaker om alarm er overført riktig. Gul lysdiode LED 204 tennes når simulert PSTN linje er i bruk. 7. Test tilkoblinger til utgangene ved å sende SMS kommandoer. For fjernstyring av DigiHeat gjøres dette med enten kommandoen AUTO eller OUT. NB! Husk å aktivere overstyringsknappen. 8. Dobbelsjekk GSM signalstyrke. Bekreft at GSM signalstyrke er stabil på samme nivå som tidligere målt. Benytt SW hvis nødvendig (variasjon bør ikke være på mer enn 3 punkter). 5

6 Tilkobling (se eget kapittel Tilkobling av eksternt utstyr for detaljer) Fargekoder i koblingsskjemaet er fargene på tilkoblingsledning og overstyringsknapp. I GSM Control Plus er disse allerede tilkoblet. Batteri 7,2V Testknapp Resetknapp Antenne Sabotasjebryter Dioderekken viser: D204 (Rød) Kontakt GSM-nett/Test D205 (Gul) Melding i kø/linje i bruk D202 (Blå) GPRS poll operativt D203 (Grønn) GSM signalstyrke D201 (Grønn) Nettspenning tilkoblet Sikring 1,5A AC/DC 9V-28V Batterieliminator kan alternativt tilkobles her SIM kort 0 Volt Utgang 4 (åpen kollektor, ledig) Utgang 3 (åpen kollektor, ledig) Utgang 2 (Auto/Out DigiHeat, tilkoblet NO-C) Utgang 1 (Auto/Out DigiHeat, tilkoblet NO-C) Inngang 4 (Overstyringsbryter for DigiHeat, hold 3 sek) Inngang 3 (Teknisk alarm, husk 4,7k endemotsand,) Inngang 2 (T2, uteføler, NTC 10k/25 C, ekstrautstyr) Inngang 1 (T1, inneføler, NTC 10k/25 C, ligger i pakken) 0 Volt Simulert telefonlinje Batterieliminatorkontakt AC/DC 9V-28V Pinner i RJ45 kontakt: PIN 1&8 = AC/DC 10V-24V PIN 4&5 = Simulert PSTN linje PIN 2,3,6,7 = Ikke kontaktert Kommandoer Nedenfor er de mest vanlige SMS-kommandoene som kan fjernstyre GSM Control Plus beskrevet med tekst og eksempler. For en fullstendig SMS-kommando-oversikt, se egen tabell. Det spiller ingen rolle om man benytter store eller små bokstaver i SMS-kommandoene. Aktivering av overstyringsknapp (Over) For å aktivere overstyringsknapp send OVER ON 1111 Overstyringsknapp er aktivert og kan nå benyttes for å oppheve overstyringen fra SMS-kommandoene AUTO og OUT. AUTO Ønsker man å aktivere tilstedeprogram (AUTO) for DigiHeat sendes SMS-kommando AUTO 1111 Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte tilstedetemperaturen (5-30 C). PIN-kode er her Det er mulig å sette antall timer (1 til 99) for hvor lenge AUTO skal være aktiv. Etter et valgt antall timer vil GSM Control Plus automatisk gå tilbake til OUT. Send for eksempel AUTO H Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte tilstedetemperaturen (5-30 C) i 48 timer for deretter å gå til fraværtemperatur (OUT) permanent. Etter at meldingen er sendt vil man kort tid etter få en kvitteringsmelding tilbake. Et eksempel på en slik melding kan være: 6

7 OUT is on permanently T1: 5,7 C T2: -8.7 C Kvitteringsmeldingen i eksempelet viser at GSM Control Plus er i OUT, det vil si fraværstemperatur er aktivert permanent for DigiHeat. Tekstmeldingen viser videre at GSM Control Plus måler 5,7 C på eksternt tilkoblet inneføler (T1), og -8,3 C på eksternt tilkoblet uteføler. OUT Ønsker man fraværtemperatur sendes OUT 1111 Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte fraværtemperaturen (5-30 C). På samme måte som i AUTO er det mulig å sette antall timer for hvor lenge OUT skal være aktiv. Send for eksempel OUT H Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte fraværtemperaturen (5-30 C) i 72 timer for deretter å gå til tilstedetemperatur (AUTO) permanent. PIN-kode For å hindre misbruk og uønsket betjening, krever alle kommandoer at riktig PIN-kode er med i tekstmeldingene. Ved bruk av abonnementet hyttami.no kan PIN-kode sløyfes hvis SMS-kommando sendes fra forhåndsregistrerte telefonnummer. PIN-kode 1111 er standard brukerpin på GSM Control Plus. Det anbefales å forandre PIN-kode for å hindre uønsket bruk. For å forandre PIN-kode, send PIN Ny PIN-kode er nå 1234, og erstatter gammel PIN-kode Sett alarmmottaker (SR) Før GSM Control Plus tas i bruk bør man ta stilling til om det er ønskelig å motta varsling på mobiltelefonen i tilfelle temperaturalarm, strømbruddsalarm, eller evt. tekniske alarm(er). Ved en alarmsituasjon vil da en SMSmelding sendes fra GSM Control Plus til mobiltelefonnummer som er registret som alarmmottaker. Ønsker man å ha flere mottakere av slike alarmer må Safenet benyttes. For å registrere alarmmottaker, send SR Telefonnummer er nå satt som mottaker av temperaturalarm, strømbruddsalarm, og/eller teknisk(e) alarm(er). NB! Husk at du også må velge hvilke alarmer du ønsker å motta. Se egne kommandoer. Temperaturvarsling ved høy og lav temperatur (ST) GSM Control Plus gir deg mulighet for å motta et SMS-varsel basert på temperaturer målt av ekstern inneføler tilkoblet GSM Control Plus. Både en øvre og nedre temperatur kan defineres, innenfor temperaturområdet -50 til 50 C. For å sette 5 C som nedre temperaturgrense (frostsikring) og 35 C som øvre grense, sendes meldingen ST Telefonen registrert som alarmmottaker vil nå kunne motta varsling hvis temperaturen målt av ekstern inneføler kommer under 5 C eller over 35 C. Hvis man har innstilt frostvarsel på for eksempel 5 C, vil nytt varsel kunne mottas etter at temperaturen har gått opp til 6 C, og deretter ned igjen til 5 C. Har man innstilt varmealarm på 30 grader vil nytt varsel kunne mottas etter temperaturen har gått ned til 34 C, for deretter å gå igjen til 35 C. 7

8 Strømbruddsalarm (PS) GSM Control Plus har mulighet til å sende en alarm til alarmmottaker (se Sett alarmmottaker) hvis den registrerer et strømbrudd som varer i mer enn 30 minutter. Er det ønskelig å motta en slik alarm, send PS ON 1111 Telefonen registrert som alarmmottaker vil nå motta en alarm i tilfelle strømbrudd som varer i mer en 30 minutter. Når strømmen kommer tilbake sendes ny melding om dette. For å slå av strømalarmen, sendes PS OFF Statusmelding (STAT) Det er mulig å sjekke status på GSM Control Plus. Send STAT 1111 En statusmelding vil nå bli sendt fra GSM Control Plus. Sett navn på GSM Control Plus (SN) I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å navngi GSM Control Plus. Default navn er i AirbornePlus og står oppgitt først i alle tekstmeldinger. For å endre navnet, send SN navn 1111 Dette vil nå framgå av navn i alle kvitteringsmeldinger fra GSM Control Plus. navn er begrenset til 12 tegn. Oversikt over alle SMS-kommandoene for GSM Control Plus No Funksjon Kommando Param.1 Param.2 Param.3 1 Slå på utgang ON 1/2/3/4 H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 2 Slå av utgang OFF 1/2/3/4 H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 3 Slå på alle utganger ON A H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 4 Slå av alle utganger OFF A H/T/M/S(1-99) <Bruker PIN> 5 Varmestyringskommando AUTO <Bruker PIN> H/T/M/S(1-99) AUTO for DigiHeat 6 Varmestyringskommando OUT <Bruker PIN> H/T/M/S(1-99) OUT for DigiHeat Kommandoer i det grå feltet kan ikke benyttes når abonnement fra Safetel er valgt, siden Safenet tar kontroll over disse dataene. 7 Sette mottaker av alarm SR <8-16digits> <Bruker PIN> 8 Aktivere strømbruddsalarm PS ON <Bruker PIN> 9 Deaktivere PS OFF <Bruker PIN> strømbruddsalarm 10 Aktivere teknisk alarm TA ON <Bruker PIN> 11 Deaktivere teknisk alarm TA OFF <Bruker PIN> 12 Resette alarmteller RA <Bruker PIN> 13 Sette terminalnavn SN <opp til 12 tegn> <Bruker PIN> 14 Endre PIN-kode for bruker PIN ( ) <Bruker PIN> 15 Kalibrere internt termometer. CAL <Temp=xx,y> <Bruker PIN> 8

9 16 Aktivere eksternt termometer ET ON <Bruker PIN> 17 Deaktivere eksternt ET OFF <Bruker PIN> termometer. 18 Aktivere lokal overstyring OVER ON <Bruker PIN> 20 Deaktivere lokal overstyring 20 Aktivere og definere temperaturalarm OVER OFF <Bruker PIN> ST <low> (-50-50) <high> (-50-50) <Bruker PIN> 21 Resette til fabrikkinnstillinger 22 Lese status på GSM Control Plus 23 Rapportere versjon SW & signalstyrke RESET STAT/STATUS SW <Bruker PIN> <Bruker PIN> <Bruker PIN> 9

10 Lysdiodeindikering Lysdiodene beskrevet nedenfor er synlige i fronten av GSM Control Plus. Det er 5 lysdioder totalt. I tabellen nedenfor er den øverste lysdioden i dekselet beskrevet først, deretter den nest øverste osv. Farge Navn Funksjon D204 Rød GSM Normalt av. Blinker hvert sekund hvis enheten ikke er registrert i GSM-nettet. Blinker to ganger hvert sekund hvis GSM-signal er for svakt til kunne sende informasjon. D204 er også en indikator for Test-knapp. I tilfelle feil PIN-kode eller SIM-feil D204 og D203 blinker synkront. D205 Gul Linje D205 lyser når simulert PSTN telefonlinje er aktiv (i hook-off). Den lyser også når det ligger beskjeder i kø for å bli sendt. D202 Blå Safenet * D202 lyser konstant hvis GPRS polling er aktivert og fungerer normalt. Polling er forøvrig en sjekk som gjøres med jevne mellomrom for å sikre at alt er i orden med GSM Control Plus, slik at den kan sende alarm. Lysdioden blinker hvis man har feil på GPRS kommunikasjon. D202 er avslått hvis GPRS polling er deaktivert eller hvis siste poll feilet. D203 Grønn Signal D203 indikerer styrke på GSM-signal. 5 blink på rad beste signalstyrke som er mulig (> -53 db). Ingen blink indikerer at signalstyrke er for dårlig til at kommunikasjon er mulig. Det anbefales å ha minimum 3 blink hvis GSM Control Plus skal overføre alarmer via simulert PSTN telefonlinje. I tilfelle feil PIN-kode eller SIM-kortfeil, D203 og D204 vil blinke synkront. D201 Grønn Strøm D201 lyser når ekstern strømforsyning er tilkoblet. Når denne ikke lyser bruker GSM Control Plus back-up-batteri. *) Forutsetter bruk av Safenet og vedlagt SIM-kort. Tilkobling av eksternt utstyr Strømforsyning Koblingsklemme eller Jack plugg tilkobling eller RJ45 tilkobling Simulert PSTN telefonlinje RJ45 tilkobling eller koblingsklemme AC AC Power Supply 7-28VDC 10-24VAC min 800mA Tip Ring RJ Tip Ring External phone / alarm system RJ Input: 3-state Normal Closed (NC) Input: 3-state Normal Open (NO) Input X 0 V 4k7 Input X 0 V 4k7 Input: Digital Input X 0 V 0 V 0VDC < +2,4VDC = 0 +2,4VDC < +12VDC = 1 Input: fra systemer med åpen kollektor Input X 3-state mode 0 V 0 V External system open collector Output: relé output 1 og 2 Output: åpen kollektor: output 3 and 4 Output 1 or 2 NO C NC User equipment Max + 24VDC, 1A Output 3 or 4 0 V Input 1 or 2 0 V NO C NC Max +24VDC, 500mA 0 V 10 10k NTC

11 Safenet Funksjoner som inngår i Safenet (krever bruk av allerede installert SIM-kort) Simulert analog telefonlinje (PSTN) over GSM. Automatisk konfigurasjon ved tilkobling av spenning. Periodisk kommunikasjonstest for å sjekke at alt fungerer. 4 innganger. Standard bruk er: 1) Inneføler, 2) Uteføler, 3) Alarm, 4) Overstyringsknapp DigiHeat. Ønsker man ikke inne- og uteføler kan inngang 1) og 2) benyttes til alarm. Med Safenet kan alarmtekst på innganger defineres av bruker. 4 utganger som kan fjernstyres via SMS. Standard bruk er: 1) Fjernstyring DigiHeat, 2) Fjernstyring DigiHeat, 3) Ledig, 4) Ledig Integrerte systemalarmer (temperatur, strømbrudd, teknisk). Alle system- og inngangsalarmer kan sendes til flere mottakere. Funksjoner uten Safenet (uavhengig av SIM-kort) Simulert analog telefonlinje (PSTN) over GSM. 4 utganger som kan fjernstyres (via SMS) Integrerte systemalarmer (temperatur, strømbrudd, teknisk) kan sendes til én mottaker. Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus Inneføler GSM Control Plus (leveres med) Uteføler GSM Control Plus Tekniske data Tilkoblinger Spenning Strøm Kommentarer Strømforsyning 7-28VDC Både AC og DC er mulig DC Strømforsyning Både AC og DC er mulig AC 24VAC Sikring for 1.5 A Strømtrekk er begrenset til 0.5A strømforsyning Back-up-batteri 7.2V 1600 mah NiMH 6 celle 5/3AAA Gj. snitt 80mA Gode mottaksforhold strømtrekk Maksimalt 500mA Kun i korte perioder strømtrekk Utgang (output) < 24VDC < 1 A Relé med NO/C/NC 1-2 Utgang (output) < 28VDC < 500 ma Åpen kollektor felles jord 3-4 Inngang (input) 1-4 Analog mode < 16VDC 100kOhm impedans 12 bit ADC i prosessor område = 0-15 VDC Inngang (input) 1-4 Digital mode Inngang 1-4 Tristate mode Simulert telefonlinje (PSTN) <12VDC 100kOhm impedans Forhåndsdefinert spenningsnivå bestemmer resultat = 0 eller 1 0VDC 1.5VDC 2.5VDC Krever tilkobling av 4.7 KOhm motstand på hver inngang Kortslutning (Short circuit) (Alarm) Normal state Åpen linje (Open Circuit) (Alarm) 48 V ring Simulerer en tradisjonell landbasert telefonlinje. GSM-nettet benyttes for sending av informasjon 11

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Siemens GSM Control 2NC9 870

Siemens GSM Control 2NC9 870 580.053d 07.08.2006 Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC9 870...2 1 Beskrivelse...2 2 Oppkobling og registrering av abonnement...3 3 Styring og lokal betjening...5 4 Alarm...8

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer