VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSVEILEDNING"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: Start ved å trykke på Temperaturen som nå vises i tegnruten, er den sist ønskede romtemperaturen. Vil du øke temperaturen: trykk på Vil du redusere temperaturen: trykk på Temperaturen du nå har stilt inn, registreres omgående. (Etter ca. ti sekunder vil ønsket romtemperatur igjen bli vist i tegnruten, nå også sammen med øvrig informasjon.) Varmepumpen begynner nå å jobbe for å sørge for at den nye temperaturen oppnås. Trenger du mer informasjon? Les videre i vedlikeholdsveiledningen!

2 Thermia 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon Sikkerhetsforskrifter Beskyttelse Om varmepumpen din Virkemåte Komponenter Utedel og avrimingsfunksjon, Atria, Atria Duo Tilskuddsvarme, Diplomat, Diplomat Duo, Comfort, 230V 1N Atria, Atria Duo Tilskuddsvarme, 400V 3N Atria, Atria Duo Varmtvannsbereder, Diplomat og Comfort Varmtvannsbereder, Atria, Atria Duo Reguleringsinformasjon Installasjonsprinsipper Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Mikroprosessor Tegnrute Menyinformasjon Innstilling av varmesystemet Instruksjoner Innstilling av driftstilstand Innstilling av ROM-verdi Justering av KURVE-verdi Justering av spesifikk del av varmekurven Innstilling av MAKS- og MIN-verdier Innstilling av VARMESTOPP Avlesing av temperaturer Beregning av energiforbruk, Diplomat, Diplomat Duo, Comfort Beregning av energiforbruk, Atria, Atria Duo Manuell avriming, Atria, Atria Duo Regelmessige kontroller Kontrollere driften Kontrollere nivået på kuldebærervæsken Kontrollere vannivået i varmesystemet Kontrollere sikkerhetsventilen Ved lekkasje Rengjøre smussil for varmesystemet Rengjøre smussil for kuldebærerkretsen Tilbehør Romsensor Feilsøking Alarmer Faguttrykk og forkortelser Thermia 3

4 12 Grunninnstillinger i mikroprosessoren Referanser Sjekkliste Installasjon utført av:...52 Denne veiledningen gjelder for følgende modeller av Thermia varmepumper: Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 Comfort Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum Dersom denne veiledningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Thermia Värme ABs forpliktelse i henhold til gjeldende garantibestemmelser ikke bindende. Thermia Värme AB forbeholder seg retten til endringer i detaljer og spesifikasjoner uten forutgående varsel Copyright Thermia Värme AB. Thermia 4

5 1 Viktig informasjon Dersom anlegget ikke er i bruk om vinteren, bør vannet i varmesystemet tappes ut. Hvis ikke er det fare for frostskader i anlegget. (Kontakt den aktuelle installatøren, se avsnittet Referanser.) Anlegget kan betraktes som vedlikeholdsfritt, men det er nødvendig med et visst tilsyn. (Se avsnittet Regelmessige kontroller.) Før du endrer innstillingen på mikroprosessoren, bør du finne ut hva endringen innebærer. Ved eventuelle behov for servicearbeid må du henvende deg til installatøren. Dette apparatet er ikke beregnet på personer (inklusive barn) som har nedsatte fysis- ke, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler kunnskap eller erfaring, med mindre de er under tilsyn fra eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes, av en sikkerhetsansvarlig person. Sørg for at ikke barn leker med apparatet. 1.1 Sikkerhetsforskrifter Installasjon og vedlikehold Bare en godkjent installatør kan installere, sette i drift og utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på varmepumpen. (Se avsnittet Referanser.) Bare en godkjent elmontør kan foreta endringer i den elektriske installasjonen. (Se avsnittet Referanser.) LIVSFARE! Bare en godkjent kjøletekniker kan foreta inngrep i kjølemiddelkretsen. (Se avsnittet Referanser.) Endringer i systemet Bare en godkjent installatør kan foreta endringer på følgende komponenter: Varmepumpeenheten. Ledninger til kjølemiddel, kuldebærer, vann og strøm. Sikkerhetsventilen. Du må ikke utføre byggtekniske installasjoner som kan påvirke varmepumpens driftssikkerhet. Sikkerhetsventil Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder varmtvannskretsens sikkerhetsventil med tilhørende spilledning: Du må aldri sperre forbindelsen til sikkerhetsventilens spilledning. Når vann varmes opp, utvider det seg, og dette medfører at litt vann slippes ut av systemet via spilledningen. Vannet som kommer ut av spilledningen, kan være varmt! La derfor ledningen ende opp i et sluk på et sted der ingen risikerer å brenne seg. Thermia 5

6 1.2 Beskyttelse Korrosjonsvern På grunn av faren for korrosjonsskader må du unngå å bruke spray av forskjellige slag i nærheten av varmepumpen. Det dreier seg først og fremst om: Løsemidler. Klorholdige rengjøringsmidler. Maling. Lim. Thermia 6

7 2 Om varmepumpen din 2.1 Virkemåte En varmepumpe utnytter den gratisenergien som er lagret i naturlige varmekilder som berggrunnen, jorden eller grunnvannet. Man kan faktisk se på varmepumpen som et omvendt kjøleskap. I et kjøleskap flyttes varmen fra innsiden av kjøleskapet til utsiden. I en varmepumpe flyttes varmen som er lagret i varmekilden, til innsiden av huset. Varmepumpen utnytter energien i varmekilden og gir tilbake to til tre ganger så mye varmeenergi som det som utnyttes i strømkraft. Varmepumpen er derfor en svært miljøvennlig og økonomisk måte å varme opp et hus på. For at varmepumpen skal kunne hente inn varmeenergi fra varmekilden og transportere den over til husets varmesystem, trengs tre separate væskekretser. Kretsen som henter varmeenergien fra varmekilden, kalles for kuldebærerkretsen. Den holder en lav utgående temperatur slik at den kan varmes opp av varmekilden. Neste krets kalles kjølemiddelkretsen. Dette er en sluttet krets som tar til seg varmeenergi og overfører den til den siste kretsen, varmebærerkretsen. Varmebærerkretsen er den væsken som sirkulerer i husets varmesystem og også i varmepumpens varmtvannsbereder. Figuren nedenfor viser hvordan de ulike kretsene virker i et samspill i overføringen av varmeenergi. Varmesystem og varmtvannsbereder Kondensator Varmebærerkretsen er den kretsen som inneholder vann som transporterer varme/energi til husets varmesystem og varmtvannsbereder. Ekspansjonsventil/ trykkreduksjon Kompressor/ trykkøkning Kjølemiddelkretsen er den sluttede kretsen som inneholder et klor- og freonfritt kjølemiddel, som gjennom fordampning, komprimering og kondensering inni varmepumpen overfører varmeenergi fra kuldebærerkretsen til varmebærerkretsen. Innelukket kjølemiddel Kuldebærer Fordamper Kuldebærerkrets er den kretsen som inneholder en frostbeskyttet, vannbasert blanding som tar opp og transporterer energi fra varmekilden til varmepumpen. Denne kretsen kalles også for kollektoren. Berggrunn, jord eller grunnvann Figur 1: Virkemåten til en varmepumpe. 1 En slange fylt med væske (kuldebærer) senkes ned i en innsjø, graves ned i bakken eller senkes ned i fjellgrunnen. Kuldebærervæsken tar opp energi fra varmekilden ved at væsken i slangen varmes opp noen grader av varmekilden i omgivelsene. Slangen med væske kalles også en kollektor. Thermia 7

8 2 Kuldebærervæsken ledes inn i varmepumpens fordamper. Det innelukkede kjølemiddelet i kjølemiddelkretsen presses til kokepunktet ved at trykket reduseres i ekspansjonsventilen før det fordamper til gassform i fordamperenheten. Energien som går med til denne prosessen, avgis av den oppvarmede kuldebærervæsken. 3 Kjølemiddelet, som nå inneholder en stor mengde energi i form av varme, føres videre inn i kompressoren, hvilket øker kjølemiddelets temperatur og trykk. 4 Kjølemiddelet fortsetter deretter inn i kondensatoren. Ved kondensering avgir kjølemiddelet varmeenergi til varmebærerkretsen. Kjølemiddelets temperatur synker og går tilbake til væskeform. 5 Varmebærerkretsen transporterer ut varmeenergien til varmtvannsberederen, radiatoreller gulvvarmesystemene, som da varmes opp. 6 Deretter ledes kjølemiddelet gjennom ekspansjonsventilen, der trykket reduseres og kjølemiddelet begynner å koke, og så begynner prosessen på nytt igjen. 2.2 Komponenter En Thermia varmepumpe er et komplett varmepumpeanlegg for varme og varmtvann. Den har markedets første kompressor som er utviklet kun for varmepumper. Den har en innebygd varmtvannsbereder på 180 liter og tilskuddsvarme. Varmtvannsberederen benytter seg av TWS, Tap Water Stratificator, en teknikk som innebærer en mer effektiv varmeoverføring og siling av vannet i varmtvannsberederen. En Thermia varmepumpe er utstyrt med en reguleringsmekanisme som styres ved hjelp av et betjeningspanel. Varme avgis til huset via et vannbåret varmesystem, et såkalt lavtemperatursystem. Varmepumpen dekker så mye av varmebehovet som mulig før tilskuddsvarmen kobles inn og bidrar. Thermia varmepumpesystem består av fem grunnkomponenter: 1 Varmepumpeenhet Scroll-kompressor. Rustfri varmeveksler. Sirkulasjonspumper for kuldebærer- og varmesystem. Ventiler og sikkerhetsutstyr for kjølesystemet samt tilhørende elkomponenter. 2 Varmtvannsbereder 180 liter. Innvendig korrosjonsbeskyttelse med kobber eller rustfritt stål. Den har en anode som ikke trenger og byttes ut og er derfor vedlikeholdsfri. 3 Vekselventil Leder det oppvarmede vannet enten til husets varmesystem eller til varmtvannsberederen, avhengig av om det skal produseres varme eller varmtvann. 4 3 Figur 2: Varmepumpens komponenter Thermia 8

9 4 Tilskuddsvarme 9 kw elpatron (Atria-modellene: 15 kw elpatron). Elpatronstyring i maks. tre trinn (Atria-modellene: maks. fem trinn). Montert på varmesystemets turledning. Dekker behovet for ekstra energi dersom varmepumpens kapasitet overskrides. Kobles automatisk inn i varmepumpeenheten hvis driftstilstanden AUTO er valgt. 5 Reguleringsmekanisme Mikroprosessor med grafisk tegnrute. Temperatursensor (ute, tur- og returledning, kuldebærer inn, kuldebærer ut og varmtvann). Romsensor (ekstra tilbehør). Reguleringsmekanismen styrer varmepumpeanleggets inngående komponenter (kompressor, sirkulasjonspumper, tilskuddsvarme og vekselventil) og registrerer når varmepumpen skal starte og stoppe, samt om den skal produsere varme til huset eller varmtvann. 2.3 Utedel og avrimingsfunksjon, Atria, Atria Duo Varmepumpene i Atria-serien er utstyrt med en utedel som utnytter energien i luften utendørs helt ned til -20 C. Utedelen har et batteri der kuldebærervæsken henter opp gratisenergi fra luften. Den har også en vifte som øker mengden luft gjennom batteriet. Under drift vil batteriet bli nedkjølt av energiutbyttet samtidig som luftfuktigheten gjør at det blir dekket av frost. Atria-modellene har en automatisk funksjon for avriming av batteriet ved hjelp av varmeenergien som produseres. Ved behov startes en avrimingssekvens, hvilket innebærer følgende: Avrimingssekvensen startes når temperaturen på kuldebærervæsken når sin innstilte grenseverdi for avriming. Kompressoren stanser slik at ikke avrimingssekvensen belaster den unødig. Derimot stanses ikke kompressoren når den produserer varmtvann ettersom varmtvannsberederen kjøles ned ved avriming. Viften på utedelen stanses i forbindelse med avriming slik at avrimingstiden forkortes. Shuntventilen i varmepumpen åpnes slik at varm kuldebærervæske fra avrimingstanken blandes med den kalde kuldebærervæsken som sirkulerer til utedelen. Blandingen holder en temperatur på nesten 15 C. Kuldebærervæsken på 15 C smelter frosten på batteriet samtidig som væsken kjøles ned skikkelig. Når kuldebærervæsken ikke lenger kjøles ned til temperaturer under 11 C, er batteriet tilstrekkelig avrimet. Shuntventilen stenger strømningen av varm kuldebærervæske fra avrimingstanken. Vanlig drift gjenopprettes. Et Atria-system består av tre grunnkomponenter: 1 Varmepumpeenhet Scroll-kompressor Rustfri varmeveksler Sirkulasjonspumper for kuldebærer- og varmesystem Ventiler og sikkerhetsutstyr for kjølesystemet samt tilhørende elkomponenter Thermia 9

10 2 Varmtvannsbereder 180 liter Innvendig korrosjonsbeskyttelse med kobber eller rustfritt stål Den har en anode som ikke trenger og byttes ut og er derfor vedlikeholdsfri Avrimingstank som inneholder oppvarmet kuldebærervæske for avriming av utedel 3 Utedel Varmeveksler Vifte Figur 3: I figuren vises Atria Duo utstyrt med en separat varmtvannsbereder. 2.4 Tilskuddsvarme, Diplomat, Diplomat Duo, Comfort, 230V 1N Atria, Atria Duo Dersom varmebehovet er større enn varmepumpens kapasitet, kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. Tilskuddsvarmen består av en elpatron på turledningen som har to ulike effekter, TILSKUDD 1 og TILSKUDD 2, og som kan effektreguleres i tre trinn. For 400 V 3 N trefaseanlegg: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 3 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 6 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 9 kw For 230 V 1 N enfaseanlegg: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 1,5 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 3 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 4,5 kw Se avsnittet Innstillinger Beregning av energiforbruk for beregning av det totale energiforbruket. Ved eventuelle alarmsituasjoner kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. 2.5 Tilskuddsvarme, 400V 3N Atria, Atria Duo Tilskuddsvarmen for 400 V 3 N varmepumper består av en elpatron på turledningen som har tre ulike effekter, TILSKUDD 1, TILSKUDD 2 og TILSKUDD 3, og som kan effektreguleres i fem trinn: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 3 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 6 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 9 kw Thermia 10

11 Trinn 4 = TILSKUDD 2 + TILSKUDD 3 = 12 kw Trinn 5 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 + TILSKUDD 3 = 15 kw Ved eventuelle alarmsituasjoner kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. De to siste trinnene, trinn 4 og trinn 5, kan ikke aktiveres så lenge kompressoren er i drift. Det finnes imidlertid ytterligere tilskuddstrinn: trinn +4 og trinn +5, som innebærer at kompressoren ikke stanses når de aktiveres. Disse kan velges dersom det er et stort varmebehov i bygget der varmepumpen er installert. Tilskuddsvarmen for 230 V 1 N varmepumper består av en elpatron på turledningen som har to ulike effekter, TILSKUDD 1 og TILSKUDD 2, og som kan effektreguleres i tre trinn: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 1,5 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 3 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 4,5 kw Se avsnittet Innstillinger Beregning av energiforbruk for beregning av det totale energiforbruket. Ved eventuelle alarmsituasjoner kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. 2.6 Varmtvannsbereder, Diplomat og Comfort Thermias varmepumper Diplomat ogcomfort leveres med en innebygd varmtvannsbereder på 180 liter Posisjon Benevnelse 1 Varmtvannsledning 2 Temperatursensor 3 Varmtvannsbereder 4 TWS-sløyfe 5 Starttemperatursensor Figur 4: Varmtvannsberederen i Diplomat ogcomfort. Ved fastsatte tidsintervaller varmes vannet i varmtvannsberederen opp til 60 C for å hindre at det dannes bakterier (legionella-funksjon). Det fabrikkinnstilte tidsintervallet er sju dager. Varmtvannsproduksjon er prioritert foran varmeproduksjon, hvilket vil si at ingen varmeproduksjon skjer dersom det er samtidig behov for varmtvann. Temperaturen på varmtvannet kan ikke justeres. Varmtvannsproduksjonen stanses ikke ved en bestemt temperatur, men når kompressorens driftpressostat har nådd sitt maksimale arbeidstrykk, noe som tilsvarer en varmtvannstemperatur på ca C. Thermia 11

12 I mikroprosessormenyen TEMPERATUR vises et antall målte og beregnede temperaturer for varmtvannet og turledningen. Der vises den aktuelle temperaturen på varmtvannet og også hvilken temperatur turledningen har ved varme- og varmtvannsproduksjon. Temperaturen på turledningen overstiger ofte maks. tillatte varmtvannstemperatur, men det er normalt ved produksjon av varmtvann. 2.7 Varmtvannsbereder, Atria, Atria Duo Thermia Atria leveres med en innebygd varmtvannsbereder på 180 liter. Thermia Atria Duo leveres med en ekstern varmtvannsbereder på 180 liter som er plassert ved siden av varmepumpen. For begge varmtvannsberedere gjelder det at de har en tank utenfor berederen som inneholder avrimingsvæske. Det som skiller disse varmtvannsberederne fra de andre modellene, er funksjonen for avriming av utedelen ellers er de like og har samme funksjoner Posisjon Benevnelse 1 Varmtvannsledning 2 Temperatursensor 3 Tank for avrimingsvæske 4 Varmtvannsbereder 5 TWS-sløyfe 5 Figur 5: Varmtvannsbereder, Atria, Atria Duo. Thermia 12

13 3 Reguleringsinformasjon Varmeproduksjon - beregning Du justerer innetemperaturen ved å endre varmepumpens varmekurve, som er mikroprosessorens verktøy til å beregne hvilken turledningstemperatur det skal være på vannet som sendes ut i varmesystemet. Turledningstemperaturen beregnes ved hjelp av utetemperaturen og to justerbare verdier: KURVE og ROM. Det vil si at jo kaldere det er ute, jo høyere turledningstemperatur kreves. Med det menes det at turledningstemperaturen ut til varmesystemet øker eksponentielt når utetemperaturen synker. Varmekurven stilles inn når anlegget installeres, men det er viktig at den justeres senere slik at innetemperaturen blir behagelig i alt slags vær. En riktig innstilt varmekurve reduserer vedlikeholdet til et minimum og gir en energibesparende drift. KURVE I mikroprosessoren vises verdien for KURVE i form av en graf i tegnruten. Du kan stille inn varmekurven ved å endre verdien for KURVE. Verdien for KURVE angir hvilken turledningstemperatur varmesystemet skal ha ved utetemperatur 0 C. Turledningstemperatur Verdi for KURVE er Makstemperatur turledning Utetemperatur...ved null grader Figur 6: Graf som viser innstilt verdi 40 for KURVE Ved lavere utetemperatur enn 0 C sendes det varmere turledningsvann enn 40 C ut i varmesystemet, og ved varmere utetemperatur enn 0 C sendes det ut kjøligere turledningsvann enn 40 C. Thermia 13

14 Turledningstemperatur Makstemperatur turledning Figur 7: Heving eller senking av KURVE forandrer kurvens helling. Hvis du øker verdien for KURVE, blir varmekurvens helling brattere. Hvis verdien reduseres, blir hellingen slakere. Den mest energi- og kostnadseffektive innstillingen får man ved å endre verdien for KURVE slik at temperaturen i huset gir en jevn og konstant varme. Ved midlertidig økning eller senking skal i stedet ROM-verdien justeres. ROM Hvis man ønsker å øke eller senke innetemperaturen, endrer man ROM-verdien. Forskjellen på å endre ROM-verdien og KURVE-verdien er at systemets varmekurve ikke blir brattere eller slakere om man endrer ROM-verdien, noe den blir det om man endrer KURVE-verdien. I stedet forskyves hele varmekurven seg parallelt 3 for hver grad ROM-verdien endres. Grunnen til at kurven forskyves akkurat 3, er at det kreves cirka 3 høyere turledningstemperatur for at innetemperaturen skal kunne økes med 1. Turledningstemperatur Utetemperatur Makstemperatur turledning Utetemperatur Figur 8: Endring av ROM-verdi parallellforskyver varmekurven opp- eller nedover. Forholdet mellom turledningstemperatur og utetemperatur påvirkes ikke, men turledningstemperaturen økes eller reduseres like mye over hele varmekurven. Det vil si at hele varme- Thermia 14

15 kurven økes eller senkes i stedet for at hellingen endres. Denne måten å justere innetemperaturen på, kan brukes ved en økning eller reduksjon av innetemperaturen. Ved en utetemperatur mellom -5 C og +5 C kan det være nødvendig å justere en del av varmekurven hvis ikke innetemperaturen er konstant. Derfor finnes det en funksjon som justerer kurven ved tre forskjellige utetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Turledningstemperaturen påvirkes ikke bare ved den angitte temperaturen, f.eks. -5 C, påvirkningen skjer gradvis mellom 0 C og -10 C, slik at en maksimal justering oppnås ved -5 C. Figuren nedenfor viser den justerte KURVE -5. Justeringen kan ses på grafen i form av en hump. Turledningstemperatur Lokalt høyere turledningstemperatur ved -5 C Utetemperatur Figur 9: Den justerte kurven ved -5 C. Du kan velge å justere varmekurven individuelt ved tre spesifikke utetemperaturer, -5 C, 0 C og +5 C. Turledningstemperaturen kan endres med pluss/minus 5 grader. VARMESTOPP Varmestopp er en automatisk funksjon som stanser all produksjon av varme når utetemperaturen er lik eller høyere enn den innstilte varmestoppverdien. Når varmestoppfunksjonen er aktivert, stenges sirkulasjonspumpen, med mindre det produseres varmtvann. Sirkulasjonspumpen mosjoneres likevel i ett minutt pr. døgn. Fabrikkinnstilt verdi for aktivering av varmestopp er en utetemperatur på 17 C. Dersom varmestoppfunksjonen er aktiv, må utetemperaturen synke 3 C under innstilt verdi før varmestoppet heves. MIN og MAKS Turledningens MIN- og MAKS-temperaturer er den henholdsvis laveste eller høyeste skalverdien for turledningstemperaturen. Det er spesielt viktig å stille inn de laveste og høyeste verdiene for turledningstemperaturen hvis du har gulvvarme. Har du gulvvarme og parkett i huset, skal turledningstemperaturen ikke overstige anbefalt verdi fra gulvprodusenten. Ellers kan det oppstå fare for at parketten tar skade. Har du gulvvarme og steingulv, bør MIN-verdien stilles inn på C også om sommeren når ingen oppvarming er nødvendig. Husk at også VARMESTOPP-verdien må justeres opp for å få Thermia 15

16 varme om sommeren. Dermed oppnår du en behagelig gulvtemperatur. I hus med kjeller bør MIN-temperaturen stilles inn på en passende temperatur slik at du unngår at inneklimaet i kjelleren føles rått om sommeren. En forutsetning for at varmen i kjelleren kan beholdes om sommeren, er at samtlige radiatorer har termostatventiler som stenger av for varmen i resten av huset. Det er svært viktig at innstillingen av varmesystemet i huset utføres på riktig måte se avsnittet Innstilling av varmesystemet hvis du ønsker mer informasjon. Husk at også VARMESTOPP-verdien må justeres opp for å få varme om sommeren. TEMPERATURER Varmepumpen kan angi en graf med historikken til de ulike sensortemperaturene, og du kan se hvordan de har endret seg gjennom 100 målepunkter tilbake i tid. Tidsintervallet mellom målepunktene kan stilles inn fra ett minutt til en time fabrikkinnstillingen er ett minutt. Historikk finnes for alle sensorer, men for romsensoren er det kun innstilt verdi som vises i tegnruten. Integralverdien som kan vises, er varmesystemets energibalanse. INTEGRAL Informasjonen nedenfor er kun til informasjonsformål med hensyn til hvordan en varmepumpe fungerer det er ingen verdi som du som kunde må stille inn. Behovet for varme i huset varierer med årstidene og værforholdene og er derfor ikke konstant. Varmebehovet kan uttrykkes som temperaturforskjellen over tid og kan regnes ut. Resultatet er en integralverdi (varmebehov). For å kunne regne ut integralverdien anvender mikroprosessoren flere parametere. For at varmepumpen skal kunne startes, kreves det et varmeunderskudd, og to ulike integralverdier, A1 og A2, starter henholdsvis kompressoren og tilskuddsenheten. Under varmeproduksjonen reduseres dette underskuddet, og når varmepumpen stanser, vil tregheten i systemet sørge for et varmeoverskudd. Integralverdien er et mål på flaten under tidsaksen, og det uttrykkes i grad-minutter. I figuren nedenfor vises fabrikkinnstillingene for integralverdien til varmepumpen. Når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A1, starter kompressoren. Dersom integralverdien ikke synker, men fortsetter å øke, starter tilskuddsenheten når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A2. Integral (Varmebehov) INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Varmeoverskudd Varmeunderskudd Kompressor start (-60) Tilskudd start (-660) Kompressor stopp ( 0) Tilskudd stopp Varmeoverskudd (senest ved -60) Kompressor start (-60) Tilskudd start (-660) INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Tid Tilskudd Tilskudd Ingen drift Kompressor Ingen drift Kompressor Varmepumpedrift Figur 10: Start og stopp av varmepumpedrift basert på integralverdi. Thermia 16

17 Beregningen av integralverdien stopper opp under varmtvannsproduksjon og under varmestopp. Beregningen av integralverdien gjenopptas først to minutter etter avsluttet varmtvannsproduksjon slik at varmesystemet får tid til å stabilisere temperaturen. HYSTERESE Informasjonen nedenfor er kun til informasjonsformål med hensyn til hvordan en varmepumpe fungerer det er ingen verdi som du som kunde må stille inn. For å kunne starte varmepumpen tidligere enn normalt ved raske endringer i varmebehovet, finnes det en verdi, HYSTERESE, som kontrollerer differansen mellom reell turledningstemperatur, t 1 og beregnet turledningstemperatur, t 2. Dersom differansen blir lik eller større enn innstilt HYSTERESE-verdi (x), Atria Duotså at det oppstår et behov for varme, eller at behovet for varme forsvinner raskere enn den ordinære integralberegningen tilsier, kommer integralverdien til å tvangsflyttes til enten startverdi INTEGRAL A1 eller stoppverdi 0 min. TURLEDN.TEMP. t 1 t 2 HYSTERESE ( t) x HYSTERESE ( t) x INTEGRAL Kompressor start (-60) Kompressor stopp (0) TID Figur 11: Forutsetninger for at HYSTERESE tvangsflytter integralverdien. AVR.KURVE, avrimingskurve for Atria, Atria Duo Ved avrimingen av utedelen for Atria og Atria Duo foretas det en beregning i mikroprosessoren ved hjelp av en kombinasjon av temperaturen på den innkommende kuldebærerledningen og utetemperaturen. Det som styrer beregningen er en lineær avrimingskurve som kan stilles inn slik at varmepumpen og utedelen fungerer så optimalt som mulig. Det er mulig å endre innstillinger for tre ulike verdier: UTESTOPP, AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE [verdi UTESTOPP]. Avrimingen starter når temperaturen på den innkommende kuldebærerledningen når utetemperaturen et sted langs den innstilte avrimingskurven. I mikroprosessoren vises verdien for AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] i form av en graf i tegnruten. Thermia 17

18 Temperatur, inngående kuldebærerledning Innstilt verdi for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] Justerbart intervall for innkommende kuldebærertemperatur ved 0 C utetemperatur er -5 C til -15 C Utetemperatur Innstilt verdi for UTESTOPP Figur 12: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE 0 kan endres. Verdien for UTESTOPP som stilles inn, innebærer at utedelen ikke lenger vil bli brukt til varme- eller varmtvannsproduksjon dersom utetemperaturen er lik eller lavere enn verdien. Varme- og varmtvannsproduksjonen skjer da kun ved hjelp av tilskuddsenheten. Verdien for AVR.KURVE 0 er den temperaturen den innkommende kuldebærerreturen har når en avriming skal starte ved utetemperaturen 0 C. På tilsvarende måte er verdien for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] den temperaturen den innkommende kuldebærereturen har når en avriming skal starte ved den innstilte utetemperaturen for UTESTOPP. Temperatur, inngående kuldebærerledning Ved utetemperaturen for UTESTOPP er det justerbare intervallet for AVR. KURVE [verdi UTESTOPP] -1 C til -8 C lavere enn UTESTOPP Innstilt verdi for AVR.KURVE 0 Utetemperatur Innstilt verdi for UTESTOPP Figur 13: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE [UTESTOPP] kan endres. Disse tre innstillingene utgjør til sammen avrimingskurven, og alle tre verdier har effekt på når en avriming vil starte. Thermia 18

19 4 Installasjonsprinsipper 4.1 Diplomat Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Fleksislanger Turledning Returledning Påfyllingskran Sikkerhetsventil 9 bar kaldtvann Sikkerhetsventil Manometer VV = Varmtvann KV = Kaldtvann Eksp. = Ekspansjon VV KV Eksp. Ekspansjonskar Figur 14: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Til avløp Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufte- og ekspansjonskar Smussil Kuldebærer ut Kuldebærer inn Avstengningsventil Påfyllingsanordning inkl. smussil Figur 15: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 19

20 4.2 Comfort Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Fleksislanger Turledning Returledning Påfyllingskran Sikkerhetsventil 9 bar kaldtvann Sikkerhetsventil Manometer VV KV Eksp. VV = Varmtvann KV = Kaldtvann Eksp. = Ekspansjon Ekspansjonskar Figur 16: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Til avløp Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufte- og ekspansjonskar Smussil Kuldebærer inn Kuldebærer ut Påfyllingsanordning inkl. smussil Avstengningsventil Figur 17: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 20

21 4.3 Diplomat Duo Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Turledning Returledning Sikkerhetsventil Manometer Fleksislanger Ekspansjonskar Tilkobling til eventuell varmtvannsbereder Til avløp Figur 18: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufte- og ekspansjonskar Smussil Kuldebærer ut Kuldebærer inn Avstengningsventil Påfyllingsanordning inkl. smussil Figur 19: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 21

22 4.4 Atria Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Fleksislanger Returledning Turledning Påfyllingskran Plassering av ekspansjonskar, manometer og sikkerhetsventil (1,5 bar) ved trykksatt kuldebærerkrets når utedelen er plassert høyere enn varmepumpen. Sikkerhetsventil, 9 bar kaldtvann Sikkerhetsventil Eksp. KB Manometer VV = Varmtvann KV = Kaldtvann Eksp. = Ekspansjon Eksp. KB = Ekspansjon kuldebærekrets VV KV Eksp. Ekspansjonskar Til avløp Figur 20: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Sikkerhetsventil, 1,5 bar Plassering av avluftings- og ekspansjonskar når utedelen er plassert på samme nivå som eller lavere enn varmepumpen. OBS! Væskenivået i karet må overstige utedelens makspunkt. Avstengningsventil Kuldebærer ut Smussil Kuldebærer inn Påfyllingsanordning inkl. smussil Figur 21: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 22

23 4.5 Atria Duo Bildet viser hvordan en komplett rør- og kuldebærerinstallasjon utføres med alle komponenter. Sikkerhetsventil Sikkerhetsventil 9 bar Turledningssensor, kuldebærer Blandingsventil Påfyllingskran Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufteventil Lufteventil Sikkerhetsventil 1,5 bar VVB Plassering av eksp. kar når utedelen er plassert høyere enn varmepumpen. Lufteventil ved rustfri varmtvannsbereder Plassering av eksp.kar når utedelen er plassert på nivå med varmepumpen. VP Avstengingsventil Påfyllingsanordning 2 1 Kuldebærerstrømning ved avriming Figur 22: Prinsippløsning for rør- og kuldebærerinstallasjon Atria Duo. Thermia 23

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump Brukerveiledning Thermia Duo Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2 2 - Om din värmepump Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon.................................. 2 1.1 Sikkerhetsforeskrifter....................................

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS Produktbeskrivelse Combi 185 S/LS er et komplett aggregat bestående av en ventilasjons- og beholderseksjon som inneholder motstrømsvarmeveksler (som har en temperaturgjenvinningsgrad

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

50-150 400V 3N~ / 230V

50-150 400V 3N~ / 230V Air 50-150 400V 3N~ / 230V 2~ 6 720 616 817-00.1I Bruksanvisning 6 720 640 746 (2009/12) Innhold Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser 3 1.1 Symbolforklaring.................... 3 1.2

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust.

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. VÆSKEFYLT FØLER- ELEMENT For høyere lukkekraft, lavere vedlikeholdskostnader og

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell Luft til Vann Økonomisk og Miljøvennlig Varmepumpe OPPVARMING Varmtvann er et effektivt varmesystem som bruker varmepumpe-teknologi

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no 6 720 640 719-00.1I EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3 1.2

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer