VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSVEILEDNING"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: Start ved å trykke på Temperaturen som nå vises i tegnruten, er den sist ønskede romtemperaturen. Vil du øke temperaturen: trykk på Vil du redusere temperaturen: trykk på Temperaturen du nå har stilt inn, registreres omgående. (Etter ca. ti sekunder vil ønsket romtemperatur igjen bli vist i tegnruten, nå også sammen med øvrig informasjon.) Varmepumpen begynner nå å jobbe for å sørge for at den nye temperaturen oppnås. Trenger du mer informasjon? Les videre i vedlikeholdsveiledningen!

2 Thermia 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon Sikkerhetsforskrifter Beskyttelse Om varmepumpen din Virkemåte Komponenter Utedel og avrimingsfunksjon, Atria, Atria Duo Tilskuddsvarme, Diplomat, Diplomat Duo, Comfort, 230V 1N Atria, Atria Duo Tilskuddsvarme, 400V 3N Atria, Atria Duo Varmtvannsbereder, Diplomat og Comfort Varmtvannsbereder, Atria, Atria Duo Reguleringsinformasjon Installasjonsprinsipper Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Mikroprosessor Tegnrute Menyinformasjon Innstilling av varmesystemet Instruksjoner Innstilling av driftstilstand Innstilling av ROM-verdi Justering av KURVE-verdi Justering av spesifikk del av varmekurven Innstilling av MAKS- og MIN-verdier Innstilling av VARMESTOPP Avlesing av temperaturer Beregning av energiforbruk, Diplomat, Diplomat Duo, Comfort Beregning av energiforbruk, Atria, Atria Duo Manuell avriming, Atria, Atria Duo Regelmessige kontroller Kontrollere driften Kontrollere nivået på kuldebærervæsken Kontrollere vannivået i varmesystemet Kontrollere sikkerhetsventilen Ved lekkasje Rengjøre smussil for varmesystemet Rengjøre smussil for kuldebærerkretsen Tilbehør Romsensor Feilsøking Alarmer Faguttrykk og forkortelser Thermia 3

4 12 Grunninnstillinger i mikroprosessoren Referanser Sjekkliste Installasjon utført av:...52 Denne veiledningen gjelder for følgende modeller av Thermia varmepumper: Diplomat Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 Comfort Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Atria Atria Optimum Atria Duo Atria Duo Optimum Dersom denne veiledningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Thermia Värme ABs forpliktelse i henhold til gjeldende garantibestemmelser ikke bindende. Thermia Värme AB forbeholder seg retten til endringer i detaljer og spesifikasjoner uten forutgående varsel Copyright Thermia Värme AB. Thermia 4

5 1 Viktig informasjon Dersom anlegget ikke er i bruk om vinteren, bør vannet i varmesystemet tappes ut. Hvis ikke er det fare for frostskader i anlegget. (Kontakt den aktuelle installatøren, se avsnittet Referanser.) Anlegget kan betraktes som vedlikeholdsfritt, men det er nødvendig med et visst tilsyn. (Se avsnittet Regelmessige kontroller.) Før du endrer innstillingen på mikroprosessoren, bør du finne ut hva endringen innebærer. Ved eventuelle behov for servicearbeid må du henvende deg til installatøren. Dette apparatet er ikke beregnet på personer (inklusive barn) som har nedsatte fysis- ke, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler kunnskap eller erfaring, med mindre de er under tilsyn fra eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes, av en sikkerhetsansvarlig person. Sørg for at ikke barn leker med apparatet. 1.1 Sikkerhetsforskrifter Installasjon og vedlikehold Bare en godkjent installatør kan installere, sette i drift og utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på varmepumpen. (Se avsnittet Referanser.) Bare en godkjent elmontør kan foreta endringer i den elektriske installasjonen. (Se avsnittet Referanser.) LIVSFARE! Bare en godkjent kjøletekniker kan foreta inngrep i kjølemiddelkretsen. (Se avsnittet Referanser.) Endringer i systemet Bare en godkjent installatør kan foreta endringer på følgende komponenter: Varmepumpeenheten. Ledninger til kjølemiddel, kuldebærer, vann og strøm. Sikkerhetsventilen. Du må ikke utføre byggtekniske installasjoner som kan påvirke varmepumpens driftssikkerhet. Sikkerhetsventil Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder varmtvannskretsens sikkerhetsventil med tilhørende spilledning: Du må aldri sperre forbindelsen til sikkerhetsventilens spilledning. Når vann varmes opp, utvider det seg, og dette medfører at litt vann slippes ut av systemet via spilledningen. Vannet som kommer ut av spilledningen, kan være varmt! La derfor ledningen ende opp i et sluk på et sted der ingen risikerer å brenne seg. Thermia 5

6 1.2 Beskyttelse Korrosjonsvern På grunn av faren for korrosjonsskader må du unngå å bruke spray av forskjellige slag i nærheten av varmepumpen. Det dreier seg først og fremst om: Løsemidler. Klorholdige rengjøringsmidler. Maling. Lim. Thermia 6

7 2 Om varmepumpen din 2.1 Virkemåte En varmepumpe utnytter den gratisenergien som er lagret i naturlige varmekilder som berggrunnen, jorden eller grunnvannet. Man kan faktisk se på varmepumpen som et omvendt kjøleskap. I et kjøleskap flyttes varmen fra innsiden av kjøleskapet til utsiden. I en varmepumpe flyttes varmen som er lagret i varmekilden, til innsiden av huset. Varmepumpen utnytter energien i varmekilden og gir tilbake to til tre ganger så mye varmeenergi som det som utnyttes i strømkraft. Varmepumpen er derfor en svært miljøvennlig og økonomisk måte å varme opp et hus på. For at varmepumpen skal kunne hente inn varmeenergi fra varmekilden og transportere den over til husets varmesystem, trengs tre separate væskekretser. Kretsen som henter varmeenergien fra varmekilden, kalles for kuldebærerkretsen. Den holder en lav utgående temperatur slik at den kan varmes opp av varmekilden. Neste krets kalles kjølemiddelkretsen. Dette er en sluttet krets som tar til seg varmeenergi og overfører den til den siste kretsen, varmebærerkretsen. Varmebærerkretsen er den væsken som sirkulerer i husets varmesystem og også i varmepumpens varmtvannsbereder. Figuren nedenfor viser hvordan de ulike kretsene virker i et samspill i overføringen av varmeenergi. Varmesystem og varmtvannsbereder Kondensator Varmebærerkretsen er den kretsen som inneholder vann som transporterer varme/energi til husets varmesystem og varmtvannsbereder. Ekspansjonsventil/ trykkreduksjon Kompressor/ trykkøkning Kjølemiddelkretsen er den sluttede kretsen som inneholder et klor- og freonfritt kjølemiddel, som gjennom fordampning, komprimering og kondensering inni varmepumpen overfører varmeenergi fra kuldebærerkretsen til varmebærerkretsen. Innelukket kjølemiddel Kuldebærer Fordamper Kuldebærerkrets er den kretsen som inneholder en frostbeskyttet, vannbasert blanding som tar opp og transporterer energi fra varmekilden til varmepumpen. Denne kretsen kalles også for kollektoren. Berggrunn, jord eller grunnvann Figur 1: Virkemåten til en varmepumpe. 1 En slange fylt med væske (kuldebærer) senkes ned i en innsjø, graves ned i bakken eller senkes ned i fjellgrunnen. Kuldebærervæsken tar opp energi fra varmekilden ved at væsken i slangen varmes opp noen grader av varmekilden i omgivelsene. Slangen med væske kalles også en kollektor. Thermia 7

8 2 Kuldebærervæsken ledes inn i varmepumpens fordamper. Det innelukkede kjølemiddelet i kjølemiddelkretsen presses til kokepunktet ved at trykket reduseres i ekspansjonsventilen før det fordamper til gassform i fordamperenheten. Energien som går med til denne prosessen, avgis av den oppvarmede kuldebærervæsken. 3 Kjølemiddelet, som nå inneholder en stor mengde energi i form av varme, føres videre inn i kompressoren, hvilket øker kjølemiddelets temperatur og trykk. 4 Kjølemiddelet fortsetter deretter inn i kondensatoren. Ved kondensering avgir kjølemiddelet varmeenergi til varmebærerkretsen. Kjølemiddelets temperatur synker og går tilbake til væskeform. 5 Varmebærerkretsen transporterer ut varmeenergien til varmtvannsberederen, radiatoreller gulvvarmesystemene, som da varmes opp. 6 Deretter ledes kjølemiddelet gjennom ekspansjonsventilen, der trykket reduseres og kjølemiddelet begynner å koke, og så begynner prosessen på nytt igjen. 2.2 Komponenter En Thermia varmepumpe er et komplett varmepumpeanlegg for varme og varmtvann. Den har markedets første kompressor som er utviklet kun for varmepumper. Den har en innebygd varmtvannsbereder på 180 liter og tilskuddsvarme. Varmtvannsberederen benytter seg av TWS, Tap Water Stratificator, en teknikk som innebærer en mer effektiv varmeoverføring og siling av vannet i varmtvannsberederen. En Thermia varmepumpe er utstyrt med en reguleringsmekanisme som styres ved hjelp av et betjeningspanel. Varme avgis til huset via et vannbåret varmesystem, et såkalt lavtemperatursystem. Varmepumpen dekker så mye av varmebehovet som mulig før tilskuddsvarmen kobles inn og bidrar. Thermia varmepumpesystem består av fem grunnkomponenter: 1 Varmepumpeenhet Scroll-kompressor. Rustfri varmeveksler. Sirkulasjonspumper for kuldebærer- og varmesystem. Ventiler og sikkerhetsutstyr for kjølesystemet samt tilhørende elkomponenter. 2 Varmtvannsbereder 180 liter. Innvendig korrosjonsbeskyttelse med kobber eller rustfritt stål. Den har en anode som ikke trenger og byttes ut og er derfor vedlikeholdsfri. 3 Vekselventil Leder det oppvarmede vannet enten til husets varmesystem eller til varmtvannsberederen, avhengig av om det skal produseres varme eller varmtvann. 4 3 Figur 2: Varmepumpens komponenter Thermia 8

9 4 Tilskuddsvarme 9 kw elpatron (Atria-modellene: 15 kw elpatron). Elpatronstyring i maks. tre trinn (Atria-modellene: maks. fem trinn). Montert på varmesystemets turledning. Dekker behovet for ekstra energi dersom varmepumpens kapasitet overskrides. Kobles automatisk inn i varmepumpeenheten hvis driftstilstanden AUTO er valgt. 5 Reguleringsmekanisme Mikroprosessor med grafisk tegnrute. Temperatursensor (ute, tur- og returledning, kuldebærer inn, kuldebærer ut og varmtvann). Romsensor (ekstra tilbehør). Reguleringsmekanismen styrer varmepumpeanleggets inngående komponenter (kompressor, sirkulasjonspumper, tilskuddsvarme og vekselventil) og registrerer når varmepumpen skal starte og stoppe, samt om den skal produsere varme til huset eller varmtvann. 2.3 Utedel og avrimingsfunksjon, Atria, Atria Duo Varmepumpene i Atria-serien er utstyrt med en utedel som utnytter energien i luften utendørs helt ned til -20 C. Utedelen har et batteri der kuldebærervæsken henter opp gratisenergi fra luften. Den har også en vifte som øker mengden luft gjennom batteriet. Under drift vil batteriet bli nedkjølt av energiutbyttet samtidig som luftfuktigheten gjør at det blir dekket av frost. Atria-modellene har en automatisk funksjon for avriming av batteriet ved hjelp av varmeenergien som produseres. Ved behov startes en avrimingssekvens, hvilket innebærer følgende: Avrimingssekvensen startes når temperaturen på kuldebærervæsken når sin innstilte grenseverdi for avriming. Kompressoren stanser slik at ikke avrimingssekvensen belaster den unødig. Derimot stanses ikke kompressoren når den produserer varmtvann ettersom varmtvannsberederen kjøles ned ved avriming. Viften på utedelen stanses i forbindelse med avriming slik at avrimingstiden forkortes. Shuntventilen i varmepumpen åpnes slik at varm kuldebærervæske fra avrimingstanken blandes med den kalde kuldebærervæsken som sirkulerer til utedelen. Blandingen holder en temperatur på nesten 15 C. Kuldebærervæsken på 15 C smelter frosten på batteriet samtidig som væsken kjøles ned skikkelig. Når kuldebærervæsken ikke lenger kjøles ned til temperaturer under 11 C, er batteriet tilstrekkelig avrimet. Shuntventilen stenger strømningen av varm kuldebærervæske fra avrimingstanken. Vanlig drift gjenopprettes. Et Atria-system består av tre grunnkomponenter: 1 Varmepumpeenhet Scroll-kompressor Rustfri varmeveksler Sirkulasjonspumper for kuldebærer- og varmesystem Ventiler og sikkerhetsutstyr for kjølesystemet samt tilhørende elkomponenter Thermia 9

10 2 Varmtvannsbereder 180 liter Innvendig korrosjonsbeskyttelse med kobber eller rustfritt stål Den har en anode som ikke trenger og byttes ut og er derfor vedlikeholdsfri Avrimingstank som inneholder oppvarmet kuldebærervæske for avriming av utedel 3 Utedel Varmeveksler Vifte Figur 3: I figuren vises Atria Duo utstyrt med en separat varmtvannsbereder. 2.4 Tilskuddsvarme, Diplomat, Diplomat Duo, Comfort, 230V 1N Atria, Atria Duo Dersom varmebehovet er større enn varmepumpens kapasitet, kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. Tilskuddsvarmen består av en elpatron på turledningen som har to ulike effekter, TILSKUDD 1 og TILSKUDD 2, og som kan effektreguleres i tre trinn. For 400 V 3 N trefaseanlegg: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 3 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 6 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 9 kw For 230 V 1 N enfaseanlegg: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 1,5 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 3 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 4,5 kw Se avsnittet Innstillinger Beregning av energiforbruk for beregning av det totale energiforbruket. Ved eventuelle alarmsituasjoner kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. 2.5 Tilskuddsvarme, 400V 3N Atria, Atria Duo Tilskuddsvarmen for 400 V 3 N varmepumper består av en elpatron på turledningen som har tre ulike effekter, TILSKUDD 1, TILSKUDD 2 og TILSKUDD 3, og som kan effektreguleres i fem trinn: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 3 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 6 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 9 kw Thermia 10

11 Trinn 4 = TILSKUDD 2 + TILSKUDD 3 = 12 kw Trinn 5 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 + TILSKUDD 3 = 15 kw Ved eventuelle alarmsituasjoner kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. De to siste trinnene, trinn 4 og trinn 5, kan ikke aktiveres så lenge kompressoren er i drift. Det finnes imidlertid ytterligere tilskuddstrinn: trinn +4 og trinn +5, som innebærer at kompressoren ikke stanses når de aktiveres. Disse kan velges dersom det er et stort varmebehov i bygget der varmepumpen er installert. Tilskuddsvarmen for 230 V 1 N varmepumper består av en elpatron på turledningen som har to ulike effekter, TILSKUDD 1 og TILSKUDD 2, og som kan effektreguleres i tre trinn: Trinn 1 = TILSKUDD 1 = 1,5 kw Trinn 2 = TILSKUDD 2 = 3 kw Trinn 3 = TILSKUDD 1 + TILSKUDD 2 = 4,5 kw Se avsnittet Innstillinger Beregning av energiforbruk for beregning av det totale energiforbruket. Ved eventuelle alarmsituasjoner kobles tilskuddsvarmen inn automatisk. 2.6 Varmtvannsbereder, Diplomat og Comfort Thermias varmepumper Diplomat ogcomfort leveres med en innebygd varmtvannsbereder på 180 liter Posisjon Benevnelse 1 Varmtvannsledning 2 Temperatursensor 3 Varmtvannsbereder 4 TWS-sløyfe 5 Starttemperatursensor Figur 4: Varmtvannsberederen i Diplomat ogcomfort. Ved fastsatte tidsintervaller varmes vannet i varmtvannsberederen opp til 60 C for å hindre at det dannes bakterier (legionella-funksjon). Det fabrikkinnstilte tidsintervallet er sju dager. Varmtvannsproduksjon er prioritert foran varmeproduksjon, hvilket vil si at ingen varmeproduksjon skjer dersom det er samtidig behov for varmtvann. Temperaturen på varmtvannet kan ikke justeres. Varmtvannsproduksjonen stanses ikke ved en bestemt temperatur, men når kompressorens driftpressostat har nådd sitt maksimale arbeidstrykk, noe som tilsvarer en varmtvannstemperatur på ca C. Thermia 11

12 I mikroprosessormenyen TEMPERATUR vises et antall målte og beregnede temperaturer for varmtvannet og turledningen. Der vises den aktuelle temperaturen på varmtvannet og også hvilken temperatur turledningen har ved varme- og varmtvannsproduksjon. Temperaturen på turledningen overstiger ofte maks. tillatte varmtvannstemperatur, men det er normalt ved produksjon av varmtvann. 2.7 Varmtvannsbereder, Atria, Atria Duo Thermia Atria leveres med en innebygd varmtvannsbereder på 180 liter. Thermia Atria Duo leveres med en ekstern varmtvannsbereder på 180 liter som er plassert ved siden av varmepumpen. For begge varmtvannsberedere gjelder det at de har en tank utenfor berederen som inneholder avrimingsvæske. Det som skiller disse varmtvannsberederne fra de andre modellene, er funksjonen for avriming av utedelen ellers er de like og har samme funksjoner Posisjon Benevnelse 1 Varmtvannsledning 2 Temperatursensor 3 Tank for avrimingsvæske 4 Varmtvannsbereder 5 TWS-sløyfe 5 Figur 5: Varmtvannsbereder, Atria, Atria Duo. Thermia 12

13 3 Reguleringsinformasjon Varmeproduksjon - beregning Du justerer innetemperaturen ved å endre varmepumpens varmekurve, som er mikroprosessorens verktøy til å beregne hvilken turledningstemperatur det skal være på vannet som sendes ut i varmesystemet. Turledningstemperaturen beregnes ved hjelp av utetemperaturen og to justerbare verdier: KURVE og ROM. Det vil si at jo kaldere det er ute, jo høyere turledningstemperatur kreves. Med det menes det at turledningstemperaturen ut til varmesystemet øker eksponentielt når utetemperaturen synker. Varmekurven stilles inn når anlegget installeres, men det er viktig at den justeres senere slik at innetemperaturen blir behagelig i alt slags vær. En riktig innstilt varmekurve reduserer vedlikeholdet til et minimum og gir en energibesparende drift. KURVE I mikroprosessoren vises verdien for KURVE i form av en graf i tegnruten. Du kan stille inn varmekurven ved å endre verdien for KURVE. Verdien for KURVE angir hvilken turledningstemperatur varmesystemet skal ha ved utetemperatur 0 C. Turledningstemperatur Verdi for KURVE er Makstemperatur turledning Utetemperatur...ved null grader Figur 6: Graf som viser innstilt verdi 40 for KURVE Ved lavere utetemperatur enn 0 C sendes det varmere turledningsvann enn 40 C ut i varmesystemet, og ved varmere utetemperatur enn 0 C sendes det ut kjøligere turledningsvann enn 40 C. Thermia 13

14 Turledningstemperatur Makstemperatur turledning Figur 7: Heving eller senking av KURVE forandrer kurvens helling. Hvis du øker verdien for KURVE, blir varmekurvens helling brattere. Hvis verdien reduseres, blir hellingen slakere. Den mest energi- og kostnadseffektive innstillingen får man ved å endre verdien for KURVE slik at temperaturen i huset gir en jevn og konstant varme. Ved midlertidig økning eller senking skal i stedet ROM-verdien justeres. ROM Hvis man ønsker å øke eller senke innetemperaturen, endrer man ROM-verdien. Forskjellen på å endre ROM-verdien og KURVE-verdien er at systemets varmekurve ikke blir brattere eller slakere om man endrer ROM-verdien, noe den blir det om man endrer KURVE-verdien. I stedet forskyves hele varmekurven seg parallelt 3 for hver grad ROM-verdien endres. Grunnen til at kurven forskyves akkurat 3, er at det kreves cirka 3 høyere turledningstemperatur for at innetemperaturen skal kunne økes med 1. Turledningstemperatur Utetemperatur Makstemperatur turledning Utetemperatur Figur 8: Endring av ROM-verdi parallellforskyver varmekurven opp- eller nedover. Forholdet mellom turledningstemperatur og utetemperatur påvirkes ikke, men turledningstemperaturen økes eller reduseres like mye over hele varmekurven. Det vil si at hele varme- Thermia 14

15 kurven økes eller senkes i stedet for at hellingen endres. Denne måten å justere innetemperaturen på, kan brukes ved en økning eller reduksjon av innetemperaturen. Ved en utetemperatur mellom -5 C og +5 C kan det være nødvendig å justere en del av varmekurven hvis ikke innetemperaturen er konstant. Derfor finnes det en funksjon som justerer kurven ved tre forskjellige utetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Turledningstemperaturen påvirkes ikke bare ved den angitte temperaturen, f.eks. -5 C, påvirkningen skjer gradvis mellom 0 C og -10 C, slik at en maksimal justering oppnås ved -5 C. Figuren nedenfor viser den justerte KURVE -5. Justeringen kan ses på grafen i form av en hump. Turledningstemperatur Lokalt høyere turledningstemperatur ved -5 C Utetemperatur Figur 9: Den justerte kurven ved -5 C. Du kan velge å justere varmekurven individuelt ved tre spesifikke utetemperaturer, -5 C, 0 C og +5 C. Turledningstemperaturen kan endres med pluss/minus 5 grader. VARMESTOPP Varmestopp er en automatisk funksjon som stanser all produksjon av varme når utetemperaturen er lik eller høyere enn den innstilte varmestoppverdien. Når varmestoppfunksjonen er aktivert, stenges sirkulasjonspumpen, med mindre det produseres varmtvann. Sirkulasjonspumpen mosjoneres likevel i ett minutt pr. døgn. Fabrikkinnstilt verdi for aktivering av varmestopp er en utetemperatur på 17 C. Dersom varmestoppfunksjonen er aktiv, må utetemperaturen synke 3 C under innstilt verdi før varmestoppet heves. MIN og MAKS Turledningens MIN- og MAKS-temperaturer er den henholdsvis laveste eller høyeste skalverdien for turledningstemperaturen. Det er spesielt viktig å stille inn de laveste og høyeste verdiene for turledningstemperaturen hvis du har gulvvarme. Har du gulvvarme og parkett i huset, skal turledningstemperaturen ikke overstige anbefalt verdi fra gulvprodusenten. Ellers kan det oppstå fare for at parketten tar skade. Har du gulvvarme og steingulv, bør MIN-verdien stilles inn på C også om sommeren når ingen oppvarming er nødvendig. Husk at også VARMESTOPP-verdien må justeres opp for å få Thermia 15

16 varme om sommeren. Dermed oppnår du en behagelig gulvtemperatur. I hus med kjeller bør MIN-temperaturen stilles inn på en passende temperatur slik at du unngår at inneklimaet i kjelleren føles rått om sommeren. En forutsetning for at varmen i kjelleren kan beholdes om sommeren, er at samtlige radiatorer har termostatventiler som stenger av for varmen i resten av huset. Det er svært viktig at innstillingen av varmesystemet i huset utføres på riktig måte se avsnittet Innstilling av varmesystemet hvis du ønsker mer informasjon. Husk at også VARMESTOPP-verdien må justeres opp for å få varme om sommeren. TEMPERATURER Varmepumpen kan angi en graf med historikken til de ulike sensortemperaturene, og du kan se hvordan de har endret seg gjennom 100 målepunkter tilbake i tid. Tidsintervallet mellom målepunktene kan stilles inn fra ett minutt til en time fabrikkinnstillingen er ett minutt. Historikk finnes for alle sensorer, men for romsensoren er det kun innstilt verdi som vises i tegnruten. Integralverdien som kan vises, er varmesystemets energibalanse. INTEGRAL Informasjonen nedenfor er kun til informasjonsformål med hensyn til hvordan en varmepumpe fungerer det er ingen verdi som du som kunde må stille inn. Behovet for varme i huset varierer med årstidene og værforholdene og er derfor ikke konstant. Varmebehovet kan uttrykkes som temperaturforskjellen over tid og kan regnes ut. Resultatet er en integralverdi (varmebehov). For å kunne regne ut integralverdien anvender mikroprosessoren flere parametere. For at varmepumpen skal kunne startes, kreves det et varmeunderskudd, og to ulike integralverdier, A1 og A2, starter henholdsvis kompressoren og tilskuddsenheten. Under varmeproduksjonen reduseres dette underskuddet, og når varmepumpen stanser, vil tregheten i systemet sørge for et varmeoverskudd. Integralverdien er et mål på flaten under tidsaksen, og det uttrykkes i grad-minutter. I figuren nedenfor vises fabrikkinnstillingene for integralverdien til varmepumpen. Når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A1, starter kompressoren. Dersom integralverdien ikke synker, men fortsetter å øke, starter tilskuddsenheten når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A2. Integral (Varmebehov) INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Varmeoverskudd Varmeunderskudd Kompressor start (-60) Tilskudd start (-660) Kompressor stopp ( 0) Tilskudd stopp Varmeoverskudd (senest ved -60) Kompressor start (-60) Tilskudd start (-660) INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Tid Tilskudd Tilskudd Ingen drift Kompressor Ingen drift Kompressor Varmepumpedrift Figur 10: Start og stopp av varmepumpedrift basert på integralverdi. Thermia 16

17 Beregningen av integralverdien stopper opp under varmtvannsproduksjon og under varmestopp. Beregningen av integralverdien gjenopptas først to minutter etter avsluttet varmtvannsproduksjon slik at varmesystemet får tid til å stabilisere temperaturen. HYSTERESE Informasjonen nedenfor er kun til informasjonsformål med hensyn til hvordan en varmepumpe fungerer det er ingen verdi som du som kunde må stille inn. For å kunne starte varmepumpen tidligere enn normalt ved raske endringer i varmebehovet, finnes det en verdi, HYSTERESE, som kontrollerer differansen mellom reell turledningstemperatur, t 1 og beregnet turledningstemperatur, t 2. Dersom differansen blir lik eller større enn innstilt HYSTERESE-verdi (x), Atria Duotså at det oppstår et behov for varme, eller at behovet for varme forsvinner raskere enn den ordinære integralberegningen tilsier, kommer integralverdien til å tvangsflyttes til enten startverdi INTEGRAL A1 eller stoppverdi 0 min. TURLEDN.TEMP. t 1 t 2 HYSTERESE ( t) x HYSTERESE ( t) x INTEGRAL Kompressor start (-60) Kompressor stopp (0) TID Figur 11: Forutsetninger for at HYSTERESE tvangsflytter integralverdien. AVR.KURVE, avrimingskurve for Atria, Atria Duo Ved avrimingen av utedelen for Atria og Atria Duo foretas det en beregning i mikroprosessoren ved hjelp av en kombinasjon av temperaturen på den innkommende kuldebærerledningen og utetemperaturen. Det som styrer beregningen er en lineær avrimingskurve som kan stilles inn slik at varmepumpen og utedelen fungerer så optimalt som mulig. Det er mulig å endre innstillinger for tre ulike verdier: UTESTOPP, AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE [verdi UTESTOPP]. Avrimingen starter når temperaturen på den innkommende kuldebærerledningen når utetemperaturen et sted langs den innstilte avrimingskurven. I mikroprosessoren vises verdien for AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] i form av en graf i tegnruten. Thermia 17

18 Temperatur, inngående kuldebærerledning Innstilt verdi for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] Justerbart intervall for innkommende kuldebærertemperatur ved 0 C utetemperatur er -5 C til -15 C Utetemperatur Innstilt verdi for UTESTOPP Figur 12: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE 0 kan endres. Verdien for UTESTOPP som stilles inn, innebærer at utedelen ikke lenger vil bli brukt til varme- eller varmtvannsproduksjon dersom utetemperaturen er lik eller lavere enn verdien. Varme- og varmtvannsproduksjonen skjer da kun ved hjelp av tilskuddsenheten. Verdien for AVR.KURVE 0 er den temperaturen den innkommende kuldebærerreturen har når en avriming skal starte ved utetemperaturen 0 C. På tilsvarende måte er verdien for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] den temperaturen den innkommende kuldebærereturen har når en avriming skal starte ved den innstilte utetemperaturen for UTESTOPP. Temperatur, inngående kuldebærerledning Ved utetemperaturen for UTESTOPP er det justerbare intervallet for AVR. KURVE [verdi UTESTOPP] -1 C til -8 C lavere enn UTESTOPP Innstilt verdi for AVR.KURVE 0 Utetemperatur Innstilt verdi for UTESTOPP Figur 13: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE [UTESTOPP] kan endres. Disse tre innstillingene utgjør til sammen avrimingskurven, og alle tre verdier har effekt på når en avriming vil starte. Thermia 18

19 4 Installasjonsprinsipper 4.1 Diplomat Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Fleksislanger Turledning Returledning Påfyllingskran Sikkerhetsventil 9 bar kaldtvann Sikkerhetsventil Manometer VV = Varmtvann KV = Kaldtvann Eksp. = Ekspansjon VV KV Eksp. Ekspansjonskar Figur 14: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Til avløp Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufte- og ekspansjonskar Smussil Kuldebærer ut Kuldebærer inn Avstengningsventil Påfyllingsanordning inkl. smussil Figur 15: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 19

20 4.2 Comfort Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Fleksislanger Turledning Returledning Påfyllingskran Sikkerhetsventil 9 bar kaldtvann Sikkerhetsventil Manometer VV KV Eksp. VV = Varmtvann KV = Kaldtvann Eksp. = Ekspansjon Ekspansjonskar Figur 16: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Til avløp Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufte- og ekspansjonskar Smussil Kuldebærer inn Kuldebærer ut Påfyllingsanordning inkl. smussil Avstengningsventil Figur 17: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 20

21 4.3 Diplomat Duo Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Turledning Returledning Sikkerhetsventil Manometer Fleksislanger Ekspansjonskar Tilkobling til eventuell varmtvannsbereder Til avløp Figur 18: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufte- og ekspansjonskar Smussil Kuldebærer ut Kuldebærer inn Avstengningsventil Påfyllingsanordning inkl. smussil Figur 19: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 21

22 4.4 Atria Bildet viser hvordan en rørinstallasjon utføres med alle komponenter. Avstengingskran og smussil Fleksislanger Returledning Turledning Påfyllingskran Plassering av ekspansjonskar, manometer og sikkerhetsventil (1,5 bar) ved trykksatt kuldebærerkrets når utedelen er plassert høyere enn varmepumpen. Sikkerhetsventil, 9 bar kaldtvann Sikkerhetsventil Eksp. KB Manometer VV = Varmtvann KV = Kaldtvann Eksp. = Ekspansjon Eksp. KB = Ekspansjon kuldebærekrets VV KV Eksp. Ekspansjonskar Til avløp Figur 20: Prinsippløsning for rørinstallasjon. Sikkerhetsventil, 1,5 bar Plassering av avluftings- og ekspansjonskar når utedelen er plassert på samme nivå som eller lavere enn varmepumpen. OBS! Væskenivået i karet må overstige utedelens makspunkt. Avstengningsventil Kuldebærer ut Smussil Kuldebærer inn Påfyllingsanordning inkl. smussil Figur 21: Prinsippløsning for kuldebærerinstallasjon. Thermia 22

23 4.5 Atria Duo Bildet viser hvordan en komplett rør- og kuldebærerinstallasjon utføres med alle komponenter. Sikkerhetsventil Sikkerhetsventil 9 bar Turledningssensor, kuldebærer Blandingsventil Påfyllingskran Sikkerhetsventil 1,5 bar Lufteventil Lufteventil Sikkerhetsventil 1,5 bar VVB Plassering av eksp. kar når utedelen er plassert høyere enn varmepumpen. Lufteventil ved rustfri varmtvannsbereder Plassering av eksp.kar når utedelen er plassert på nivå med varmepumpen. VP Avstengingsventil Påfyllingsanordning 2 1 Kuldebærerstrømning ved avriming Figur 22: Prinsippløsning for rør- og kuldebærerinstallasjon Atria Duo. Thermia 23

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Batteriovervåking Øystein Andreas Aarflot Master i elektronikk Oppgaven levert: Juli 2009 Hovedveileder: Trond Ytterdal, IET Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer