Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold /07 no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no"

Transkript

1 Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold /07 no

2 Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: Utgave 2010/07 Copyright BOSCH THERMOTEKNIK. Alle rettigheter forbeholdes. BOSCH THERMOTEKNIK forbeholder seg retten til å endre produktet uten å gi beskjed på forhånd. Denne håndboken inneholder opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører BOSCH THERMOTEKNIK. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller bringes videre elektronisk eller mekanisk uten skriftlig forhåndstillatelse fra BOSCH THERMOTEKNIK. Dette gjelder også fotografering og oversetting til andre språk. 2

3 Innholdsfortegnelse Innhold FOR BRUKEREN... 5 Viktig informasjon... 5 Slik fungerer en varmepumpe... 6 Teknikken i og rundt varmepumpen...6 Deler som inngår i varmepumpen... 8 BOSCH EHP xx LW/M...8 BOSCH EHP xx LW...9 Styringssentralen Rego To måter styringssentralen styrer varmepumpen på...11 Kontrollpanelet Knapper og indikeringer...12 Menyratt...13 Slik bruker du kontrollpanelet...13 Basisfunksjoner (kundenivå 1) Menyoversikt for basisfunksjoner (kundenivå 1)...14 rullende informasjon i menyvinduet...14 Still inn varmen...15 Still inn ønsket romtemperatur...18 Still inn varmepumpen for ekstra varmtvann...18 Varme- og varmtvannsinnstillinger...19 Les av temperaturer på varmepumpen...19 Ekstrafunksjoner (kundenivå 2) Menyoversikt for ekstrafunksjoner (kundenivå 2)...21 Varmeinnstillinger...22 Still inn ekstra varmekurve med shunt...23 Varmtvannsinnstillinger...24 Tidsstyringer...24 Les av driftstider på varmepumpen og tilskuddet...25 Still inn klokkeslett og dato...26 Alarm som har forekommet i varmepumpen...27 Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for varmepumpen...27 Vedlikehold Skru løs frontplaten...28 Seglass...28 Ekspansjonskar...29 Partikkelfilter...30 Kontroll av sikkerhetsanode...30 Hvis det oppstår feil i varmepumpen Svart i menyvinduet V V...31 Sikringer og tilbakestillingsknapper i varmepumpen...32 Samtlige alarmer

4 Innholdsfortegnelse FOR INSTALLATØREN Viktig informasjon til installatøren Sjekkliste Hva inngår i leveransen? Mål og VVS-tilkoblinger Generelt om varmepumpen og kollektorslangen Transport av varmepumpe...43 Plassering av varmepumpe...43 Maksimale arbeidstemperaturer...43 Minimale arbeidstemperaturer...43 Monter partikkelfilter...43 Kollektorslange...44 Monter ekspansjonskar...46 Forberedelser før tilkobling Monter om kuldebærerrørene for sidemontasje...47 Kompletter varmepumpe for grunnvannsystem...50 Grunnvannsystem: Koble til strøm...51 Koble varmepumpen til varmesystemet Tilkobling til varmesystemet uten bypass...52 Koble varmepumpe LW/M til varmesystemet...53 Koble varmepumpe LW til varmesystemet...54 Koble varmepumpen til et varmesystem med bypass...55 Fyll på vann i varmesystemet...56 Fyll på kuldebærervæske i kollektorslangen...56 Koble varmepumpen til el-systemet Sikkerhetsbryter og jordfeilbryter...59 Montering av føler...59 Eksterne tilkoblinger til varmepumpen...60 Koble til lydalarm, eksterninngang og belastningsvakt...61 Installatør- og servicemenyen (I/S) Slik bruker du kontrollpanelet...62 Igangkjøring av varmepumpe Prøvekjør varmepumpen manuelt...63 Starte varmepumpen...63 Menyvindu der du kan endre eller kontrollere innstillinger ved behov...64 Sett varmepumpen i drift bare med tilskudd...67 Viktig å kontrollere etter igangkjøring...67 Tekniske opplysninger Varmepumpens fabrikkinnstillinger...68 Følertabell...68 Tekniske data

5 For brukeren Viktig informasjon Varmepumpen EHP 6-17 tilhører den nye generasjonen varmepumper fra BOSCH THERMOTEKNIK. Den inneholder en rekke funksjoner som styrer temperaturen og produksjon av varmtvann i huset. Hjernen i varmepumpen er styringssentralen Rego 637. I Rego 637 finnes en styreog overvåkingsfunksjon som lagrer viktige innstillinger om drift og vedlikehold av varmepumpen. Innstillingene gjøres av installatøren og brukeren via et kontrollpanel på forsiden av varmepumpen. Innstillinger som kan defineres av brukeren, presenteres i dette kapittelet under overskriftene Basisfunksjoner og Ekstrafunksjoner. Når varmepumpen er installert og satt i drift, er det diverse forhold du bør kontrollere med jevne mellomrom. Det kan for eksempel være om en alarm er utløst eller å utføre enklere vedlikeholdstiltak. I første omgang er det du selv som skal ta deg av dette. Denne håndboken beskriver hvert punkt utførlig. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte forhandleren. Det er viktig at du som skal bruke varmepumpen, leser gjennom dette kapittelet. Brukeren må ikke under noen omstendigheter definere innstillinger som er beregnet på installatøren. Det kan føre til alvorlige feil i driften av varmepumpen. Bare kvalifisert personale kan utføre reparasjoner på denne maskinen. Feil utførte reparasjoner kan medføre alvorlig risiko for brukeren, samt redusert besparing. Besøk av autorisert servicerepresentant for å rette opp eller justere etter en slik reparasjon, kan i slike tilfeller ikke skje kostnadsfritt, heller ikke under garantitiden. 5

6 Slik fungerer en varmepumpe Slik fungerer en varmepumpe Varmepumpen henter lagret solenergi Varmepumpen EHP er produsert med tanke på at den skal være enkel og driftssikker og gi huset ditt billig og miljøvennlig varme. For å beskrive varmepumpen på en enkel måte, kan vi si at den fungerer som et kjøleskap bare omvendt. I et kjøleskap flyttes varmen fra innsiden av kjøleskapet til utsiden. I en varmepumpe flyttes varme som er lagret i jord, fjell eller vann, inn i huset. Varmepumpen utvinner den lagrede solenergien som deretter ledes inn i huset via en slange. I varmepumpen forhøyes temperaturen, og varmen sendes ut i husets varmesystem. Fjellvarme Jordvarme Sjøvarme Teknikken i og rundt varmepumpen Varmepumpen består av fire hoveddeler: 1. Fordamper Fordamper kjølemiddelet til gass og overfører samtidig varme fra kuldebæreren til kjølemiddelkretsen. 2. Kondensator Kondenserer gassen til væske igjen og overfører varmen til varmesystemet. 3. Ekspansjonsventil Senker trykket og temperaturen på kjølemiddelet 4. Kompressor Øker trykket og temperaturen på kjølemiddelet Disse fire hoveddelene er knyttet sammen i tre lukkede rørsystemer. I varmepumpen sirkulerer et kjølemiddel, som i visse deler av kretsen er i væskeform og i andre deler i gassform. Les mer om egenskapene til kjølemiddelet i ruten til høyre. Kokepunkt i forhold til trykket: Kokepunktet for ulike væsker varierer med trykket, jo høyere trykk jo høyere kokepunkt. Vann koker f.eks. ved ºC ved normalt trykk. Hvis trykket forhøyes til det dobbelte, koker vannet ved +120 ºC. Hvis trykket halveres, koker vannet allerede ved +80 ºC. Kjølemiddelet i varmepumpen fungerer på samme måte, kokepunktet endres når trykket endres. Kokepunktet til kjølemiddelet ligger så lavt som ca. -40 ºC ved atmosfæretrykk. Det kan derfor benyttes også ved lave temperaturer i varmekilden. Varmepumpen er et enhetsaggregat av typen indirekte system, som er prøvetrykksatt og prøvekjørt fra fabrikk. Se inngående beskrivelse av teknikken i varmepumpen på neste side. 6

7 Slik fungerer en varmepumpe "Den kalde siden" 1 I kondensatoren overføres varmen til husets varmesystem (radiatorer og gulvvarme) og varmtvannssystem. Dampen kjøles ned og blir til væske. Trykket i kjølemiddelet er fortsatt høyt når det føres videre til ekspansjonsventilen. Kuldebærerpumpe 0 ºC ºC +100 ºC "Den varme siden" 6-3 ºC Gulvvarme Jord -10 ºC 5 Varmebærerpumpe Radiator Fjell Varmepumpe Vifteelement Kuldebærer inn. I en plastslange er det kuldebærervæske, en blanding av vann og frostvæske. Væsken henter opp solvarme som er lagret i bakken, og ved hjelp av kuldebærerpumpen blir væsken ledet inn i varmepumpen og fordamperen. Temperaturen er da 0 ºC. I fordamperen møter kuldebærervæsken kjølemiddelet. Kjølemiddelet er i denne posisjonen i væskeform og holder ca. -10 ºC. Når kjølemiddelet møter kuldebærervæsken som holder null grader, begynner det å koke. Det dannes da en damp som føres inn i kompressoren. Temperaturen på dampen er 0 ºC. I kompressoren økes trykket på kjølemiddelet, og temperaturen på dampen stiger fra 0 ºC til rundt ºC. Den varme gassen trykkes deretter inn i kondensatoren. 4 5 I ekspansjonsventilen senkes trykket på kjølemiddelet. Samtidig synker også temperaturen til ca. -10 ºC. Når kjølemiddelet passerer fordamperen, går det igjen over til damp. 6 Kuldebærer ut. Kuldebærervæsken føres ut fra varmepumpen og til grunnfjellet for å hente ny lagret solvarme. Væsken har en temperatur på ca. -3 ºC. 7

8 Deler som inngår i varmepumpen Deler som inngår i varmepumpen BOSCH EHP xx LW/M Vekselventil Ventilen skifter mellom oppvarming av varmevann og varmtvann. Utluftingsnippel Nippelen brukes til å avlufte varmevannet i berederen. Varmtvannsbereder Dobbeltmantlet varmtvannsbereder med innerdel for varmtvann og ytterdel for varmevann. El-kassett El-kassetten kobles inn for å gi effekt ved kaldt vær, ved større varmtvannsuttak og ved varmtvanns-topp. stillingsknapp Trykk inn knappen hvis overopphetingsvernet for el-kassetten har løst ut. Knappen finnes på siden. Kondensator Kondensatoren kondenserer gassen til væske igjen og overfører varmen til varmesystemet. Varmebærerpumpe Pumpen sørger for at varmevann sirkulerer rundt i varmesystemet. Elektrisk tilkobling Tilkobling av hovedkabling og føler. Kontrollpanel Kontrollpanelet har et belyst menyvindu med fire tekstinformasjonslinjer, tre knapper og et ratt. Koblingsboks Koblingsboksen er kapslet. Den har en tilbakestillingsfunksjon for motorvernet og automatsikringer for varmepumpe og el-kassett. Kuldebærerpumpe Pumpen er isolert og rustbeskyttet. Den sørger for at kuldebærervæsken sirkulerer fra for eksempel grunnfjellet og inn til varmepumpen. Fordamper Fordamperen fordamper kjølemiddelet til gass og overfører varme fra kuldebæreren til kjølemiddelkretsen. Kompressor Kompressoren øker trykket på kjølemiddelet. Temperaturen til dampen forhøyes fra 0 ºC til ca ºC. Rundt kompressoren er det isolasjon som reduserer lydnivået. Fleksible slanger Slangene motvirker vibrasjoner i varmepumpen. Seglass Seglasset brukes til å kontrollere væskenivået i kjølemiddelkretsen. Det må ikke oppstå luftbobler i seglasset når varmepumpen er i drift. Det kan imidlertid oppstå bobler ved start og stopp av varmepumpen. Styringssentral Styringssentralen er kapslet. Den styrer og overvåker alle funksjoner i varmepumpen. Ekspansjonsventil Senker trykket i kjølemiddelet som skal inn i fordamperen og hente opp energi fra f.eks. grunnfjellet. 8

9 Deler som inngår i varmepumpen BOSCH EHP xx LW Vekselventil Ventilen skifter mellom oppvarming av varmevann og varmtvann. Elektrisk tilkobling Tilkobling av hovedkabling og føler. Partikkelfilter Filteret kan åpnes for enkel rengjøring. Det har også en avstengingsfunksjon. Kontrollpanel Kontrollpanelet har et belyst menyvindu med fire tekstinformasjonslinjer, tre knapper og et ratt. El-kassett El-kassetten kobles inn for å gi effekt ved kaldt vær, ved større varmtvannsuttak og ved varmtvanns-topp. Koblingsboks Koblingsboksen er kapslet. Den har en tilbakestillingsfunksjon for motorvernet og automatsikringer for varmepumpe og el-kassett. stillingsknapp Trykk inn knappen hvis overopphetingsvernet for el-kassetten har løst ut. Knappen finnes på siden. Styringssentral Styringssentralen er kapslet. Den styrer og overvåker alle funksjoner i varmepumpen. Kondensator Kondensatoren kondenserer gassen til væske igjen og overfører varmen til varmesystemet. Fordamper Fordamperen fordamper kjølemiddelet til gass og overfører varme fra kuldebæreren til kjølemiddelkretsen. Varmebærerpumpe Pumpen sørger for at varmevann sirkulerer rundt i varmesystemet. Fleksible slanger Slangene motvirker vibrasjoner i varmepumpen. Kompressor Kompressoren øker trykket på kjølemiddelet. Temperaturen til dampen forhøyes fra 0 ºC til ca ºC. Rundt kompressoren er det isolasjon som reduserer lydnivået. Seglass Seglasset brukes til å kontrollere væskenivået i kjølemiddelkretsen. Det må ikke oppstå luftbobler i seglasset når varmepumpen er i drift. Det kan imidlertid oppstå bobler ved start og stopp av varmepumpen. Kuldebærerpumpe Pumpen er isolert og rustbeskyttet. Den sørger for å sirkulere kuldebærervæsken fra for eksempel grunnfjellet og inn til varmepumpen. Ekspansjonsventil Senker trykket i kjølemiddelet som skal inn i fordamperen og hente opp energi fra f.eks. grunnfjellet. 9

10 Styringssentralen Rego 637 Styringssentralen Rego 637 Det er styringssentralen som er hjernen i varmepumpen. Den sørger for at varmepumpen gir best mulig energibesparelse, og at den holder i mange år. Styringssentralen styrer og overvåker varme- og varmtvannstilførselen i huset ditt. Overvåkingsfunksjonen er spesielt viktig. Den stenger av varmepumpen ved eventuelle driftsforstyrrelser slik at ingen vitale deler ødelegges. Tilskuddet tilfører mer effekt Hvis varmepumpen ikke klarer å varme opp huset selv, for eksempel hvis utetemperaturen synker mye, sørger styringssentralen for at en tilskuddsvarmekilde tilkobles. Varmepumpen og tilskuddet sørger sammen for å gi riktig temperatur i huset. I Bosch EHP LW/M er tilskuddet en innebygd el-kassett. Tilskuddet kan likevel aldri helt ta over oppvarmingen fra varmepumpen. Den tilfører bare den effekten som er nødvendig for at varmepumpen skal kunne generere riktig temperatur. Når varmepumpen er i stand til å overta hele oppvarmingen selv igjen, kobles tilskuddet automatisk ut. Vekselventil El-kassett (tilskudd) Styringssentral Varmtvann prioriteres foran varmevann I et hus med vannbåren varme skilles det mellom varmevann og varmtvann. Varmevannet er for radiatorer/gulvvarme, og varmtvannet er for dusjer og kraner. Oppvarming av varmtvann skjer i en bereder. I berederen er det en føler som registrerer temperaturen på varmtvannet. I C-modellen er berederen inne i varmepumpen, mens E-modellen har en ekstern bereder. Varmevannet passerer gjennom berederens utvendige beholder og varmer opp den innvendige tanken i berederen. Styringssentralen sørger for at oppvarming av varmtvann alltid prioriteres før oppvarming av varmevann. Det betyr at du aldri trenger å være uten varmtvann. Styringssentralen styrer en skifteventil som skifter mellom oppvarming av varmevann og varmtvann. Når varmtvannet er oppvarmet, sørger skifteventilen for at varmevannet varmes opp. Varmtvann Varmevann Dobbeltmantlet varmtvannsbereder 10

11 Styringssentralen Rego 637 To måter styringssentralen styrer varmepumpen på Styringssentralen kan styre varmepumpen på to ulike måter. De to måtene er: Styring med uteføler og Styring med uteføler komplettert med romføler. Styring med uteføler Styring med uteføler er den mest vanlige måten styringssentralen styrer varmepumpen på. Når varmepumpen leveres, er den innstilt for denne styremåten. En føler monteres på ytterveggen av huset. Den sender signaler til styringssentralen i varmepumpen. Styring med uteføler betyr at varmepumpen automatisk tilpasser varmen i huset avhengig av utetemperaturen. Hvis utetemperaturen synker, som vil si at det blir kaldere, blir radiatorene inne i huset varmere. Du avgjør hvilken temperatur radiatorene skal ha i forhold til utetemperaturen, ved hjelp av en rekke innstillinger, for eksempel valg av varmekurve i styringssentralen. En lavere kurve gir høyere energibesparelse. Styring med uteføler komplettert med romføler Styring med uteføler komplettert med romføler betyr at det også plasseres en føler sentralt inne i huset. Den kobles til varmepumpen og gir informasjon til styringssentralen om romtemperaturen. Signalene påvirker styringssentralens innstillinger (kurver) og sørger for at varmepumpen gir best mulig energibesparelse. Denne styremåten brukes når andre faktorer enn utetemperaturen påvirker innetemperaturen. For eksempel kan det tenkes at det er en vedovn eller et vifteelement i huset, eller huset kan være trekkfullt. Bare det rommet der romføleren er plassert, kan påvirke reguleringen av temperaturen. Hvis man bruker nattsenking eller en form for ekstern styring av varmepumpen, blir romføleren inaktiv i 2 timer. 11

12 Kontrollpanelet Kontrollpanelet I kontrollpanelet defineres alle innstillinger. Du ser også statistikk om varmeproduksjoner og informasjon om ulike alarmer. Når du har gjort innstillingene dine, sender kontrollpanelet signaler til styringssentralen Rego 637, slik at innstillingene trer i kraft. Kontrollpanel Knapper og indikeringer Strømbryter (ON/OFF) Du starter og stenger av varmepumpen med strømbryterknappen. Lampen tent: Varmepumpen er på. Lampen blinker: Varmepumpen er av. Indikeringer Driftsindikering Lampen tent: Varmepumpen (kompressoren) er i drift. Tilskuddsindikering Lampen tent: Varmepumpen får tilskuddsenergi fra en el-kassett. Varmtvannsindikering Lampen tent: Varmepumpen varmer vann i berederen. Lampen blinker: Varmepumpen har varmtvannstopp eller produserer ekstra varmtvann. Strømbryter (ON/OFF) Menyvindu Rego 637 K :08:15 Fr Varme Info Meny Alarmindikering Lampen blinker: Det har oppstått en feil i varmepumpen. Lampen tent: Hvis lampen lyser fast, er alarmen kvittert, men årsaken til alarmen ikke rettet opp. Menyknapper Menyratt Varme Info Meny Varme Med ett knappetrykk kommer du til snarveien for varmeinnstillinger. Info Med ett knappetrykk får du fortløpende informasjon om driftstilstanden til varmepumpen og tilskuddet. Meny Med ett knappetrykk kommer du til hovedmenyen. Hovedmenyen inneholder alle innstillingsmenyer og visning av temperaturer. Rego 637 K :08:15 Fr Varme Info Meny 12

13 Kontrollpanelet Menyratt Menyrattet benyttes til å bla mellom menyvinduene. Vri menyrattet med klokken (til høyre) for å forflytte deg ned i menyene. Vri menyrattet mot klokken (til venstre) for å forflytte deg opp i menyene. Ved hjelp av rattet bestemmer du også verdien til ulike innstillinger. Menyvinduet gir deg informasjon og innstillingsmuligheter. Du kan blant annet: e ulike temperatur- og varmtvannsinnstillinger. e ekstra varmtvann og feriefunksjon. Se alarmårsaker og få instruksjoner til hva du skal gjøre. Få statistikk om driften. Utgangsstillingen for menyvinduet Rego 637 K :08:15 Fr Varme Info Meny Slik bruker du kontrollpanelet Prinsippet med kontrollpanelet bygger på at du anvender tre menyknapper og et menyratt til å forflytte deg mellom ulike menyer og innstillinger. I nederste raden på menyvinduet får du alltid informasjon om hva knappene betyr. Funksjonene til knappene endres avhengig av hvilket vindu du er i. Eksempel Hvis du fra utgangsstilling trykker på knappen Varme, kommer du til menyen Varme øke/redusere. Fra denne menyen kan du øke og redusere varmen i huset. Legg merke til at knappene har fått andre betydninger i denne posisjonen. Du kan gå tilbake til utgangsstillingen ved å trykke på knappen. Du kan også velge å endre varmeinnstillingen i huset ved å trykke på knappen Endre. Hvis du trykker på knappen Endre, kan du bruke menyrattet til å øke eller redusere varmen i huset. Lagre endringen ved å trykke på knappen Lagre. + Rego 637 K :08:15 Fr Varme Info Meny Varme øke/redusere 0 5,0 10 Endre Basisfunksjoner (kundenivå 1) Basisfunksjoner (kundenivå 1) er de funksjonene som du kommer til å benytte oftest, og som du har mest nytte av. Basisfunksjonene når du ved å trykke på noen av knappene Varme, Info eller Meny i utgangsstilling. Benevnelsen K1 i øverste høyre hjørne viser at du er inne i Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Utgangsstilling Rego 637 Kundenivå 1 K :08:15 Fr Varme Info Meny Dato Klokke Dag 13

14 Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Menyoversikt for basisfunksjoner (kundenivå 1) Rego 637 K :08:15 Fr Varme Info Meny Lengst nede til høyre på hver meny er det et nummer som viser hvilket hovedvindu det tilhører. Hovedmeny Her stiller du inn varmen i huset 1 Hovedmeny Her endrer du varmtvannsinnstilling 2 Hovedmeny Her kan du se alle temperaturer 3 Varme øke/redusere Side 16 Finjustering varmek. Side 17 Romtemperatur Side 18 Ekstra varmtvann Side 18 HVILE Intet varmebehov Ingen varmtvannsbeh. Side 15 VARMTVANNSDRIFT Kun varmepumpe Side 15 VARMEDRIFT Varmepumpe+Tilskudd Side 15 VARMEBEHOV Varmepumpen starter om #### sekunder Side 15 Side 19 Varmeinnstillinger Varme øke/redusere område ,1 Side 16 Varmeinnstillinger Varme finjustering område -10/+10 1,2 Side 17 Varmeinnstillinger Innstilling av romtemperatur 1.10 Side 18 Side 19 Varmtvannsinnstill. Antall timer for ekstra varmtvann 2.1 Side 18 Side 19 Temperaturavlesing Retur RAD GT1 Temperaturavlesing Ute GT2 Temperaturavlesing Varmtvann GT3 Temperaturavlesing Shunt. turtemp. GT4 Temperaturavlesing Rom GT5 Temperaturavlesing Kompressor GT6 = Menyvinduet er standard i alle varmepumper. Temperaturavlesing Varmebærer Ut GT8 Temperaturavlesing Varmebærer Inn GT9 = Menyvinduet vises i varmepumpen bare i kombinasjon med en ekstra føler eller for en bestemt modell av Bosch EHP. Temperaturavlesing Kuldebærer Inn GT10 Temperaturavlesing Kuldebærer Ut GT11 Side 20 rullende informasjon i menyvinduet Rego 637 K1 Hvis du trykker på knappen Info i utgangsstilling, får du fortløpende informasjon om varmepumpens drift og arbeidstemperaturer. Gjør følgende: :08:15 Fr Varme Info Meny 1. Trykk på knappen Info i utgangsstillingen. Her følger noen av de vinduene som vises: 14

15 Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Varmepumpen er i hvilestilling. Varmepumpen produserer varmtvann. Du ser ved hvilken temperatur varmepumpen kommer til å holde seg på, og hva den nåværende temperaturen er. Legg merke til at stopptemperaturen avleses i bunnen av berederen. Varmtvannet er noen grader varmere på toppen av berederen. HVILE Intet varmebehov Intet varmtvannsbehov VARMTVANNSDRIFT Kun varmepumpe Stopp temp 53,0 Nåværende temp 50,0 Varmepumpen og tilskuddet er i gang. Varmepumpen har fått signaler om at den skal produsere varme. Den venter nå på at gjenstartstiden skal telles ned til null. VARMEDRIFT Varmepumpe+Tilskudd Stopp temp 45,0 Nåværende temp 44,0 VARMEBEHOV Varmepumpen starter om 320 sekunder Gå tilbake til utgangsstilling ved å trykke på en av knappene igjen, eller vri på rattet. Still inn varmen Det er enkelt å stille inn varmen for varmepumpen. Men før vi forklarer hvordan du går fram, er det viktig å forstå forbindelsen mellom utetemperatur, returtemperatur og hellingen til varmekurven. Forbindelsen forklares enklest med en varmekurve. Varmekur ve Varmekurven er det hjelpemiddelet du har til å bestemme hvilken temperatur du vil ha i huset. Varmepumpen styres av utetemperaturen. Når det blir kaldere vær, sørger varmepumpen automatisk for å produsere mer varme. Returtemperatur: Returtemperaturen er temperaturen på vannet som kommer tilbake til varmepumpen fra radiatorene. Vannet som ledes fra varmepumpen og ut i varmesystemet, har normalt 7-10 ºC høyere temperatur enn returtemperaturen. Når utetemperaturen er -10 ºC og kurve 4 er innstilt, arbeider pumpen for å holde returvannet på rundt 40 ºC. Når varmepumpen leveres, er kurvehellingen innstilt på posisjon 4. Det betyr at returtemperaturen er +35 ºC når det er 0 ºC ute. Utetemperatur: Utetemperaturen bestemmer varmepumpens produksjon av varme. En føler som er plassert ute, sender signaler til styringssentralen som deretter påvirker varmepumpen. Kurvehelling: Du har mulighet til å endre kurvehellingen for å øke eller redusere varmen i huset. Skalaen er mellom

16 Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Endre kur vehelling Ved å øke eller redusere kurvehellingen i menyen Varme øke/redusere påvirker du varmepumpens produksjon av varme. Dette er spesielt effektivt i kaldt vær. Returtemperatur (ºC) Kurvehelling (0-10) Utetemperatur (ºC) Stiplet linje: Hvis returtemperaturen blir høyere enn 57 ºC, går en alarm og kompressoren kobles ut. Varmepumpen starter automatisk når returtemperaturen har sunket. Kurvehelling: 2-4 Normal innstilling for gulvvarme. 4-6,5 Normal innstilling for radiatorer/ element Unormalt høy innstilling. I varmekurven ser vi at kurvehelling 4 gir en returtemperatur på +35 ºC når det er 0 ºC ute. Hvis utetemperaturen synker, ser vi at returtemperaturen øker. Jo kaldere utetemperatur, jo høyere returtemperatur. Ved en utetemperatur på ca -30 ºC ser vi at kurvehellingen nesten når grenseverdien (+57 ºC) for returtemperaturen. Ved kaldt vær (under +5 ºC): Hvis du ikke er fornøyd med temperaturen inne når det er kaldere enn +5 ºC ute, endrer du hellingen på varmekurven. Gjør følgende: 1. Trykk på knappen Varme i utgangsstillingen. Varme øke/redusere 0 4,0 10 Endre 2. Trykk på knappen Endre. 3. Vri menyrattet med klokken for å øke varmen. Vri menyrattet mot klokken for å redusere varmen. (Ikke gjør for store korrigeringer. 0,2-0,6 enheter er ofte tilstrekkelig.) Varme øke/redusere 0 5,0 10 Endre Etter en økning eller reduksjon av varmen bør du vente i minst en dag før du utfører en ny justering. Hvis det etter flere justeringer fortsatt er vanskelig å få en behagelig innetemperatur ved en utetemperatur på rundt 0 ºC, bør du "knekke varmekurven". Les om hvordan du "knekker kurven" under overskriften Ekstrafunksjoner - Kundenivå 2 / Varmeinnstillinger / Tilpasning av varmekurven. 4. Lagre den nye verdien ved å trykke på knappen Lagre. 16

17 Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Finjustering av varmekur ven Varmekurven kan også finjusteres. Finjustering innebærer at varmekurven forskyves parallelt. Finjusteringen gjøres i menyen Finjustering varmek. Diagrammet for finjustering viser hvordan den stiplede linjen er parallellforskjøvet oppover. Det betyr at varmen er finjustert til plussiden, og at varmepumpen vil bli styrt slik at den holder en høyere temperatur på returledningen ved alle utetemperaturer. Returtemperatur (ºC) Ved hjelp av menyrattet for kontrollpanelet, er linjen på finjusteringen flyttet oppover for at varmepumpen skal produsere mer varme. Utetemperatur (ºC) Ved varmt vær (over +5 ºC): Hvis du ikke er fornøyd med temperaturen inne når det er varmere enn +5 ºC ute, forskyver du kurven i menyen Finjustering varmek. Gjør følgende: 1. Trykk på knappen Varme i utgangsstillingen. 2. Vri menyrattet med klokken til du kommer til menyen Finjustering varmek. Finjustering varmek ,0 10 Endre 3. Trykk på knappen Endre. 4. Vri menyrattet med klokken for å øke varmen. Vri menyrattet mot klokken for å redusere varmen. (Ikke gjør for store korrigeringer. 0,5-1,0 enheter er ofte tilstrekkelig.) 5. Lagre den nye verdien ved å trykke på knappen Lagre. 17

18 Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Still inn ønsket romtemperatur Hvis du har en romføler koblet til varmepumpen, kan du i menyen Romtemperatur stille inn den temperaturen du ønsker å ha i rommet. I Ekstrafunksjoner (Kundenivå 2) kan du stille inn hvor mye føleren skal påvirke varmesystemet. Gjør følgende: 1. Trykk på knappen Varme i utgangsstillingen. I eksempelet beskriver vi hvordan du stiller inn ønsket romtemperatur ved hjelp av en tilkoblet romføler. Skalaen i området er 10 ºC til 30 ºC. 2. Vri menyrattet med klokken til du kommer til menyen Romtemperatur. Romtemperatur 10 20,0 30 Endre 3. Trykk på knappen Endre. 4. Vri menyrattet med klokken for å øke romtemperaturen. Vri menyrattet mot klokken for å redusere romtemperaturen. 5. Lagre den nye verdien ved å trykke på knappen Lagre. Still inn varmepumpen for ekstra varmtvann Du kan få ekstra mye varmtvann ved å øke temperaturen på vannet i varmtvannsberederen midlertidig. Det kan være greit hvis for eksempel mange personer skal dusje. I kontrollpanelet og menyen Ekstra varmtvann velger du det antall timer funksjonen skal være aktiv. Gjør følgende: 1. Trykk på knappen Varme i utgangsstillingen. 2. Vri menyrattet med klokken til du kommer til menyen Ekstra varmtvann. Ekstra VV 1tim 24tim 48tim Endre 3. Trykk på knappen Endre. 4. Vri menyrattet med klokken for å velge det antall timer el-kassetten skal være i gang (f.eks. 24 timer). Ekstra VV 1tim 24tim 48tim Lagre 5. Lagre verdien ved å trykke på knappen Lagre. Når den innstilte tiden har gått, må du gjenta innstillingen på nytt for å få ekstra varmtvann igjen. 18

19 Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Varme- og varmtvannsinnstillinger Gå til varmeinnstillinger i kundenivå 1, slik: 1. Trykk på knappen Meny i utgangsstillingen. Hovedmeny Her stiller du inn varmen i huset 1 Rego 637 K :08:15 Fr Varme Info Meny 2. Trykk på knappen og bla i menyene for varmeinnstillinger med menyrattet. Gå til varmtvannsinnstillinger i kundenivå 1, slik: 1. Vri menyrattet med klokken til du kommer til menyen Her endrer du varmtvannsinnstilling. Hovedmeny Her endrer du varmtvannsinnstilling 2 2. Trykk på knappen og bla i menyene for varmtvannsinnstillinger med menyrattet. Lengst nede til høyre på hver meny er det et nummer som viser hvilket hovedvindu det tilhører. Les av temperaturer på varmepumpen I varmepumpen er det flere forskjellige temperaturfølere. Hver føler har en viktig oppgave for den daglige driften av varmepumpen. Det kan for eksempel være å styre varmeproduksjonen slik at ikke pumpen overopphetes. Slik leser du av temperaturene på varmepumpen: 1. Trykk på knappen Meny i utgangsstillingen. 2. Vri menyrattet med klokken til du kommer til menyen Her kan du se alle temperaturer (meny 3). Hovedmeny Her kan du se alle temperaturer 3 3. Trykk på knappen. 4. Vri på menyrattet for å bla mellom alle temperaturfølerne for varmepumpen. 19

20 Basisfunksjoner - Kundenivå 1 Samtlige menyer for temperaturfølerne Nedenfor ser du alle de vinduene som finnes for varmepumpens temperaturføler. Vær oppmerksom på at du ikke kan definere innstillinger i disse menyene, men bare kan se aktuelle verdier. Noen av menyene er standard for alle modeller av Bosch EHP LW/M, mens andre bare finnes i kombinasjon med ulikt tilbehør. Følerne varsler hvis temperaturen ligger utenfor intervallet/verdiene som tillates. Alle følere inngår ikke som standard i varmepumpen, men fås som tilbehør for ulike bruksområder. Se mer informasjon ved den aktuelle menyen. Temperaturavlesing Retur rad GT1 Fra 41,3 O Nåv 40,3 O Temperaturavlesing Ute GT2 14,0 Temperaturavlesing Varmtvann GT3 Inst 51,0 Nåv 50,0 Temperaturavlesing Shuntk. turl. GT4 Børv 40,3 Nåv 43,0 Temperaturavlesing Rom GT5 Børv 20,0 Nåv 19,5 Temperaturavlesing Kompressor GT6 90,0 Temperaturavlesing Varmebærer ut GT8 45,0 Temperaturavlesing Varmebærer inn GT9 40,3 Temperaturavlesing Kuldebærer inn GT10 0,0 Temperaturavlesing Kuldebærer ut GT11-4,0 Menyen viser temperaturen i varmesystemets returledning, som vil si vannet som ledes fra radiatorene tilbake til varmepumpen ved varmedrift. Denne temperaturen varierer avhengig av utetemperaturen. Menyen viser utetemperaturen. Varmestrålingen fra huset mot den monterte uteføleren kan forårsake et visst avvik i forhold til faktisk temperatur. Menyen viser innstilt og nåværende temperatur i varmtvannsberederens nedre del av den ytre beholderen. Temperaturen er ca. 5 ºC lavere enn den temperaturen som varmtvannet har inne i den innvendige beholderen. Menyen gjelder bare sammen med en turledningsføler. Hvis en ekstra kurve med shunt benyttes, for eksempel for gulvvarmesystem, kan du se temperaturen på turledningen i kretsen. Temperaturen varierer med utetemperaturen. Menyen gjelder bare sammen med en romføler. Menyen viser børverdi og nåværende temperatur i det rommet der føleren er. Menyen viser kompressorens arbeidstemperatur. Under drift varierer temperaturen mellom 70 ºC og 125 ºC. Menyen viser temperaturen til radiatorvannet som går ut av varmepumpen. Den varierer avhengig av utetemperaturen og om varmepumpen befinner seg i varmtvannsdrift. Menyen viser temperaturen til vannet som ledes inn til varmepumpen. Den varierer avhengig av utetemperaturen og om varmepumpen befinner seg i varmtvannsdrift. Ved 57 ºC stanser varmepumpen av sikkerhetshensyn. Menyen viser temperaturen på kuldebærervæsken som ledes inn til varmepumpen fra borehullet eller jorden. Den kan variere mellom -5 ºC og +15 ºC i løpet av en sesong. Menyen viser temperaturen på kuldebærervæsken som ledes ut fra varmepumpen til borehullet eller jorden. Ved drift er den normalt 1,5-5,0 grader lavere enn kuldebærervæsken som ledes inn til varmepumpen. 20

Greenline HT Plus. C og E. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold FOR BRUKEREN FOR INSTALLATØREN TEKNISKE OPPLYSNINGER

Greenline HT Plus. C og E. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold FOR BRUKEREN FOR INSTALLATØREN TEKNISKE OPPLYSNINGER no Greenline HT Plus C og E FOR BRUKEREN FOR INSTALLATØREN Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold Art.nr. 290410-21 Utgave 2,1 TEKNISKE OPPLYSNINGER Takk for at du har valgt en varmepumpe

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

I. Kombibereder 200 LW-300 LW. Veiledning /09 no

I. Kombibereder 200 LW-300 LW. Veiledning /09 no 0-0.I Kombibereder 00 LW-00 LW Veiledning 009 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder 00-00

Detaljer

Compress 6000 4,5-10 LWM 6-17 LW. Brukerveiledning. 6 720 808 413 (2013/07) no

Compress 6000 4,5-10 LWM 6-17 LW. Brukerveiledning. 6 720 808 413 (2013/07) no 6 720 643 475-01.1I 4,5-10 LWM 6-17 LW Brukerveiledning no 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger............... 2 1.1 Symbolforklaring................................

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no 6 720 640 719-00.1I EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3 1.2

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Kombibereder LE FR/FC

Kombibereder LE FR/FC NO Kombibereder LE 00-00 FR/FC 0-0.I Veiledning 0 0 9 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

V A R M E P U M P E R

V A R M E P U M P E R VARMEPUMPER Systemløsninger Innhold VÆSKE/VANN Koble varmepumpe til varmesystemet, IVT Greenline HT Pluss C6 og C7...4 Tilkobling til varmesystemet med arbeidstank, IVT Greenline HT Pluss C6 og C7...6

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

IVT Optima V

IVT Optima V no IVT Optima 600-1100 230V Brukerveiledning Art.nr. 14422 Utgave 1.1 Takk for at du har valgt et varmeanlegg fra IVT Industrier AB Vi håper at varmeanlegget vil oppfylle forventningene dine og gi deg

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

6 720 648 132-00.2I. Luft/vann-varmepumpe i split-modell COMPRESS 3000 EHP 8-16 AWS E-S ODU 7,5-12 HMAWS E -S. Bruksanvisning 6 720 805 018(2013/02)

6 720 648 132-00.2I. Luft/vann-varmepumpe i split-modell COMPRESS 3000 EHP 8-16 AWS E-S ODU 7,5-12 HMAWS E -S. Bruksanvisning 6 720 805 018(2013/02) 6 720 648 132-00.2I Luft/vann-varmepumpe i split-modell COMPRESS 3000 EHP 8-16 AWS E-S ODU 7,5-12 HMAWS E -S Bruksanvisning 6 720 805 018(2013/02) Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger...............

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

50-150 400V 3N~ / 230V

50-150 400V 3N~ / 230V Air 50-150 400V 3N~ / 230V 2~ 6 720 616 817-00.1I Bruksanvisning 6 720 640 746 (2009/12) Innhold Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser 3 1.1 Symbolforklaring.................... 3 1.2

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer