Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)"

Transkript

1 Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass... 3 Retningslinjer for prosessor og minne... 3 Installasjon... 3 Lisenskode... 3 Installasjon... 3 Innstillingsvinduet... 4 Systemmenyen... 4 Venstreklikk... 4 Høyreklikk... 4 Innstillinger... 4 Forslag... 4 Antall forslag... 5 Størrelse på ordlista... 5 Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig... 5 Vis prediksjon... 6 Kontrollmetode... 6 Regelstyrt stavekontroll... 6 Utvidet regelstyrt stavekontroll... 7 Bare regler... 7 Bare enkel stavekontroll... 7 Utseende... 7 Tema... 8 Forslagsvindu... 8 Velg skrifttype... 8 Små ikoner... 8 Store ikoner... 8 Brukerord... 8 Brukerord... 9 Nytt ord... 9 Fjern ord... 9 Brukerregler... 9 Ny regel Feilstaving Erstattes med Legg til Fjern regel Regler Talesyntese Stemme... 11

2 Talehastighet Generelle hurtigtaster Sette inn forslag Forslagsvinduet Knapperaden i forslagsvinduet Sett inn merket forslag Slå opp merket ord Les opp Vis hjelp Vis innstillinger Søkefelt for morsmålsord Ordboksvinduet Tekstbehandler Oppstart Tillegg for systemadministratorer Installasjonsprosessen Installasjon i nettverk Stille installasjon med og uten nettverkskonfigurasjon Konfigurere for nettverksstøtte Felles pålogging og delte brukere Innstillingsfiler Systeminnstillinger Brukerinnstillinger brukerinnstillinger.xml brukerord.txt brukerregler.xml brukergruppestatus.xml Flere brukere på systemet Brukerinnstillingene OpenOffice.org med flere brukere Installasjon på terminaltjener Støtte for lyd Talesyntese Kommandolinjebrytere Systemkrav for Lingdys Fransk Operativsystem Windows XP SP3 eller nyere. Windows Server 2003 R2, 2008 R2. Tekstbehandler Microsoft Office/Word 2003, 2007, 2010 og 2013 (32-bits). OpenOffice.org/Writer Fungerer med noe redusert funksjonalitet i OpenOffice 4.0 (forslagsvinduet fanger ikke tekst mens man skriver). LibreOffice/Writer Fungerer med noe redusert funksjonalitet i LibreOffice 4.1. (forslagsvinduet fanger ikke tekst mens man skriver).

3 Internet Explorer, Wordpad, Notepad etc. Fungerer med litt nedsatt funksjonalitet (ingen røde streker for feilstavede ord). 32- eller 64- bits Office Brukere av Microsoft Office må ha 32-bitsversjonen. Microsoft fraråder 64-bitsversjonen såfremt man ikke har spesielle behov, f.eks. ekstremt store regneark. OpenOffice/LibreOffice Hvis man har en installasjon med Lingdys Fransk som fungerer med tidligere versjoner av OpenOffice eller LibreOffice, bør man holde seg til den dersom det er mulig. Enkelte har opplevd problemer med interaksjonen mellom våre programmer og disse tekstbehandlerne når man oppdaterer til nye versjoner. Harddiskplass Minst 500 MB Retningslinjer for prosessor og minne 1 GHz Intel Celeron eller bedre. Minst 512 MB RAM. Lingit anbefaler minst 1 GB RAM til Windows XP, 2 GB RAM til Windows Vista og Windows 7. Vi gjør oppmerksom på at datasystemers ytelse beror på flere faktorer enn bare mengde RAM og klokkefrekvens på prosessor. Disse opplysningene er derfor å betrakte som retningsgivende. Installasjon Lisenskode Da du kjøpte Lingdys Fransk, fikk du også en lisenskode, enten som lisensbevis eller som vedlegg i en e-post. Hvis du ikke har lisenskode, må du henvende deg til forhandleren du kjøpte programmet av. Lisenskoden er påkrevet for installasjon av Lingdys Fransk. Lisenskoden har fire felt: «Navn», «Firma», «Antall lisenser» og «Kode». Dersom installasjonsprogrammet spør etter lisenskoden, skriver du inn informasjonen akkurat som oppgitt i lisensen. Fyll inn alle feltene som har informasjon. Det er ikke tilstrekkelig å bare fylle ut feltet for «Kode». For lisensinformasjon i tilknytning til installasjon i nettverk og/eller via lisensserver, se avsnittet Tillegg for systemadministratorer. Installasjon Du laster ned et installasjonssett for den ferskeste versjonen av Lingdys Fransk fra eller Demoversjoner må lastes ned fra Det er kun på den måten du får midlertidig lisenskode i prøveperioden. Før du starter installasjonen, bør du avslutte alle kjørende programmer. Hvis du bruker OpenOffice, må du være spesielt oppmerksom på å avslutte programmet «OpenOffice hurtigstart» fra systemstatusfeltet.

4 Sørg for at du har lisenskoden din tilgjengelig når du starter installasjonen. Installasjonssettet kommer som én eksekverbar fil som heter LingdysFransk-setup-netinst.exe eller for eksempel LingdysFransk_3_9_1133_0.exe. Start installasjonen ved å høyreklikke på filen og velge Kjør som administrator. Når installasjonen starter, følger du instruksjonene som kommer opp på skjermen. Installasjonssettet for Lingdys Fransk kan på forespørsel leveres på CD-plate. Innstillingsvinduet Innstillingsvinduet lar deg justere hvordan Lingdys Fransk skal oppføre seg. Systemmenyen Når du starter Lingdys Fransk, vil et lite programikon vises i systemstatusfeltet nede til høyre på skjermen. Første gang du starter programmet, vil det også dukke opp en tipsboble over dette ikonet. Venstreklikk Hvis du venstreklikker på ikonet, vil forslagsvinduet bli vist på skjermen. Hvis forslagsvinduet allerede er synlig, skjer det ingenting. Høyreklikk Hvis du høyreklikker på ikonet, vil kontekstmenyen for Lingdys Fransk vises. Herfra kan du velge å vise innstillinger se etter oppdatering vise informasjon om versjonen til programmet, operativsystemet det kjører på, eventuell lisensinformasjon og tekstbehandlere som programmet kan fungere sammen med avslutte Lingdys Fransk Innstillinger Forslag Disse innstillingene lar deg kontrollere hvordan Lingdys Fransk gir deg forslag fra stavekontrollen.

5 Antall forslag Tallboksen Antall forslag lar deg regulere hvor mange forslag som skal vises i forslagsvinduet. Samme antall forslag vises når du høyreklikker på et feilstavet ord i f.eks. MS Word. Størrelse på ordlista På denne glidebryteren kan du sette ordutvalget som programmet bruker til stavekontroll. Sett den lengst til venstre for å bruke en minst mulig ordliste, lengst til høyre for å bruke alle ordene i ordlisten til Lingdys Fransk. Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig Kryss av for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig for å la ordet som ble stavekontrollert komme først i oppslagslisten (dersom det er riktig stavet). Alternativt blir forslagene sortert etter hyppighet i skriftspråket.

6 Vis prediksjon Kryss av for Vis prediksjon for å la Lingdys Fransk vise prediksjon (eller ordfullføring) i forslagsvinduet. Kontrollmetode Disse innstillingene lar deg velge hvilken metode stavekontrollen i Lingdys Fransk benytter til å identifisere korreksjonsforslag. Regelstyrt stavekontroll Metoden Regelstyrt stavekontroll fungerer normalt best for de som sliter med rettskrivingen. Hvis ingen av stavereglene resulterer i korrekt stavede ord, vil Lingdys Fransk bruke en standard stavekontrollalgoritme (omtrent som man finner i MS Word eller andre tekstbehandlere som tilbyr stavekontroll).

7 Utvidet regelstyrt stavekontroll Velg Utvidet regelstyrt stavekontroll for å bruke både regler og standard stavekontroll i parallell. Dette vil oftest gi flere forslag enn valget Regelstyrt stavekontroll. Bare regler Valget Bare regler presenterer kun resultater som reglene kommer frem til. Dette kan være det beste alternativet for dem som ønsker få forslag å forholde seg til. Bare enkel stavekontroll Velg radioknappen Bare enkel stavekontroll for å bruke den metoden som ikke baserer seg på regler. Utseende Her kan du påvirke hvordan Lingdys Fransk skal se ut.

8 Tema Velg hvilket ikonsett Lingdys Fransk skal bruke. Forslagsvindu Velg skrifttype Klikk på knappen Velg skrifttype for å bestemme utseende og størrelse på skrifttypen i forslagsvinduet. Små ikoner Velg radioknappen Små ikoner for å la forslagsvinduet vise små ikoner på knapperaden. Store ikoner Velg radioknappen Store ikoner for å la forslagsvinduet vise store ikoner på knapperaden. Brukerord Her kan du legge egne ord (brukerord) til ordlisten i Lingdys Fransk.

9 Brukerord Listen til venstre viser brukerordene du allerede har lagt til. Nytt ord I tekstfeltet over knappen Nytt ord skriver du inn nye ord (et ord om gangen). Klikk på knappen Nytt ord for å legge det til listen. Fjern ord Merk et ord i listen og klikk på knappen Fjern ord for å fjerne det. Brukerregler På denne fanen kan du definere egne regler til bruk i stavekontrollen. Regelen består av en feilsekvens og en korreksjon. Regler som du lager selv, kalles brukerregler. Listen til venstre viser reglene du allerede har lagt til. De avkryssede reglene er aktive og brukes av stavekontrollen.

10 Ny regel Feilstaving I dette tekstfeltet skriver du inn feilstavingen i den nye brukerregelen (for eksempel "uman"). Erstattes med Her skriver du inn det som feilstavingen skal erstattes med i den nye brukerregelen (for eksempel "humaine"). Legg til Klikk på knappen Legg til for å legge til en ny regel. Fjern regel Merk en brukerregel i lista og klikk på knappen Fjern regel for å fjerne en regel fra listen. Regler På denne siden kan du bestemme hvilke regler Lingdys Fransk skal bruke i stavekontrollen.

11 Kryss av for å aktivere regler for bestemte typer feil. Hvis du synes programmet gir for mange forslag, kan du prøve å deaktivere enkelte typer regler. Talesyntese Valgene på denne siden lar deg kontrollere innstillinger til den kunstige talen. Stemme Hvis det installert flere stemmer på maskinen, kan du velge mellom dem i denne nedtrekkslista. Talehastighet Bruk denne glidebryteren til å kontrollere talehastigheten. Sett den lengst til venstre for langsom tale, lengst til høyre for hurtig tale. Generelle hurtigtaster

12 Her kan du sette opp hurtigtaster for vanlige arbeidsoperasjoner i Lingdys Fransk. Sette inn forslag Her defineres hurtigtaster for direkteinnsetting av forslag fra forslagsvinduet:

13 Forslagsvinduet

14 Forslagsvinduet gir deg tilbakemeldinger mens du skriver. Etter at du har avsluttet et ord, enten med mellomrom eller skilletegn, vil Lingdys Fransk stavekontrollere ordet og vise alternative forslag i forslagsvinduet. Hvis du har krysset av for Vis prediksjon, vil Lingdys Fransk også vise forslag til fullføring av ordet mens du skriver. Knapperaden i forslagsvinduet Sett inn merket forslag Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på piltasten oppe til venstre, blir ordet satt inn i teksten. Det samme skjer om du dobbelklikker på det merkede ordet. Slå opp merket ord Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på ordbokikonet, blir ordet slått opp i ordboksvinduet. Hvis ordet ikke finnes i ordboka, vil knappen være grå. Les opp Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på opplesingsknappen, vil Lingdys Fransk sin talesyntese lese det opp. Vis hjelp Bruk knappen med spørsmålstegn for å få hjelp om bruken av Lingdys Fransk.

15 Vis innstillinger Klikk knappen oppe til høyre for å få vist innstillingene til Lingdys Fransk. Søkefelt for morsmålsord I feltet nederst i forslagsvinduet kan du skrive inn norske ord som du vil ha franske oversettelser av. Feltet har en autofullfør-funksjon som prøver å gi deg forslag etter hvert som du skriver. Klikk knappen Slå opp for å få informasjon om ordet i ordboksvinduet. Ordboksvinduet I ordboksvinduet viser Lingdys Fransk frem ordforklaring for et fransk ord. Du kan slå opp ord fra forslagsvinduet eller merke et ord i et hvilket som helst program og slå det opp via ordboksikonet i forslagsvinduet. Hvis du slår opp norske ord fra forslagsvinduet, vil de franske oversettelsene være merket som lenker. Hvis du klikker på et oversatt ord eller en frase, blir det satt inn i tekstbehandleren.

16 Tekstbehandler Lingdys Fransk lar seg integrere med flere typer tekstbehandlere. Den vanligste er Microsoft Word, men Lingdys Fransk støtter også OpenOffice Writer og LibreOffice Writer. Forslagsvinduet er aktivt når du skriver inn tekst i de fleste andre Windows-programmer. Oppstart Når Lingdys Fransk kjører, fungerer det sammen med tekstbehandleren. Pass på å starte Lingdys Fransk før tekstbehandleren startes. Ordforslag kommer opp i forslagsvinduet etter hvert som du skriver. Hvis språket er satt til fransk, settes det rød strek under feilstavede ord i MS Word og andre produkter i Officepakken (gjelder også for Open-/LibreOffice Writer). Tillegg for systemadministratorer Det som står i dette kapittelet er beregnet på systemadministratorer, altså datakyndige som blant annet skal sette opp datamaskiner for flere brukere og tilpasse Lingdys Fransk i store brukermiljø. Du trenger ikke å lese det som står her for å lære deg bruken av Lingdys Fransk. Installasjonsprosessen Du må ha administratorrettigheter for å installere Lingdys Fransk.

17 Lingdys Fransk trenger flere biter pre-installert programvare for å fungere. Hva som må installeres, avhenger av hvilket operativsystem Lingdys Fransk skal kjøres på. Komponentene som trengs er: Windows Installer 3.1. (gjelder bare Windows XP, ligger i filen WindowsInstaller- KB v2-x86.exe). Vær oppmerksom på at hvis systemet ditt mangler Windows Installer i versjon 3.1 eller høyere, er dette ofte en indikasjon på at du trenger å oppdatere systemet gjennom Windows Update. Microsoft.Net Framework 3.5 (gjelder ikke Windows 7 og Server 2003, ligger i filen dotnetfx35.exe) Microsoft Visual C SP1 Redistributable Package (x86) (for 32-bits Windows, ligger i filen MSVCpp2008_SP1_redist\vcredist_x86.exe) Microsoft Visual C SP1 Redistributable Package (x64) (for 64-bits Windows, ligger i filen MSVCpp2008_SP1_redist\vcredist_x64.exe) Java Runtime 7 Update 17 eller høyere (gjelder bare hvis OpenOffice eller LibreOffice er installert, ligger i filen jre-7u17-windows-i586.exe) Fiks for SAPI 5.1 SpPhones (feilfiks for manglende SAPI-komponent på Windows Server 2003, ligger i filen SAPI51_SpPhones.reg) LingSpeak 3 (skjermleser, ligger i filen LingSpeak_3_0_513_0.msi) Nuance Thomas (talesyntese, ligger i filen Nuance_Thomas.msi) Installasjonsprogrammet for Lingdys Fransk prøver først å installere de nødvendige komponentene på systemet. Deretter kjører det installasjonsfilen som hører til Lingdys Fransk, LingdysFransk_3_9_1133_0.msi. Navnet på denne filen vil variere, avhengig av hvilken versjon av Lingdys Fransk du har. Pakk ut komponentene ved hjelp av en av kommandoene nedenfor: LingdysFransk-setup-netinst.exe /ExtractCab LingdysFransk-setup.exe /ExtractCab Navnet på -exe-filen avhenger av hva du har fått fra leverandøren. Man finner de forskjellige komponentene under katalogen SupportFiles. Den ligger i samme katalog som -exe-filen er i. Merk at man ikke kan bruke dotnetfx35.exe for å installere.net på Windows Server Der er.net Framework en del av rollen Application Server. Installasjon i nettverk Dersom Lingdys Fransk skal kjøre i nettverk og man bruker Lingit Plattform til å synkronisere lisenser og brukerdata (innstillinger, brukerord, osv.), må programmet installeres uten lisensinformasjon og konfigureres med en egen fil (network.ini) for oppkobling mot plattformen. Skal man installere Lingdys Fransk på frittstående maskiner uten bruk av Lingit Plattform, må man oppgi lisensinformasjon under installasjonen (se detaljer nedenfor). Stille installasjon med og uten nettverkskonfigurasjon Det er mulig å installere Lingdys Fransk uten brukerinteraksjon, men da må man angi parametrene som er påkrevet til de forskjellige installasjonskomponentene. Eksemplet under kan f.eks. legges inn i en satsvis fil. Legg filene i samme katalog som den satsvise filen for at

18 akkurat denne oppskriften skal virke (alternativt angir man filstiene alt etter hvorfra man kjører filen). For Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 må man ha «ekte» administratorprivilegier for å kjøre en slik stille installasjon av Lingdys Fransk, det vil si at man må bruke den innebygde administratorkontoen. Dette gjøres enklest ved å kjøre Windows terminalvindu som administrator hvis man ikke har en konto som heter "Administrator". WindowsInstaller-KB v2-x86.exe dotnetfx35.exe /q /norestart jre-7u17-windows-i586.exe -q accessbridge-2_0_1.exe /S /v"/qn /norestart REBOOT=ReallySuppress" MSVCpp2008_SP1_redist\vcredist_x86.exe /Q eller MSVCpp2008_SP1_redist\vcredist_x64.exe /Q msiexec /i LingSpeak_3_0_513_0.msi /quiet regedit.exe /s SAPI51_SpPhones\SAPI51_SpPhones.reg msiexec /i LingdysFransk_3_9_1133_0.msi /quiet Hvis man bruker Lingit Plattform, må man deretter distribuere og eventuelt konfigurere nettverkskonfigurasjonen. Dette er beskrevet i avsnittene nedenfor. Hvis man derimot installerer på enkeltmaskiner uten plattformstøtte, må man legge inn lisensinformasjon i skriptet. Erstatt i så fall siste linje med msiexec /i LingdysFransk_3_9_1133_0.msi /quiet USERNAME="Ola Nordmann" COMPANYNAME="Norge AS" LICENSECOUNT="1" PIDKEY="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" jre-7u17-windows-i586.exe og accessbridge-2_0_1.exe er bare relevant dersom Lingdys Fransk skal integreres med OpenOffice eller LibreOffice. Merk at Java Access Bridge (accessbridge-2_0_1.exe) dessverre ikke støtter 64-bitssystemer. Konfigurere for nettverksstøtte For at Lingdys Fransk skal finne Lingit Server og relevant lisensinformasjon, må filen network.ini legges til i en egen mappe på alle arbeidsstasjoner. Stien til denne mappen skal være slik: Windows 8, 7, Vista: C:\Programdara\Lingit Windows XP, 2000: C:\Documents and Settings\All Users\Program Data\Lingit Filen network.ini skal være en ren tekstfil, og den må inneholde en lenke til servere. Et eksempel på network.ini med server på IP-adresse som benytter port 8000: Felles pålogging og delte brukere Hvis flere elever deler en eller flere brukeridentiteter på en og samme maskin, må man legge til direktivet public i network.ini-filen. Dersom elever skal logge på via maskiner som ikke

19 står i det aktuelle domenet, må man også ha med public om elevene skal benytte domenebruker og domenepassord. Public-direktivet oppretter en påloggingsdialog der sluttbruker må oppgi sitt brukernavn og passord som er registrert i domenet eller på Lingit Server. Eksempel på bruk av public i network.ini: public Innstillingsfiler Lingdys Fransk lagrer innstillingene sine i xml- og tekstfiler. Innstillingene er delt i to kategorier: systeminnstillinger og brukerinnstillinger. Alle brukerne må ha lesetilgang til systeminnstillingene og lese- og skrivetilgang til brukerinnstillingene. I tillegg må brukere av Lingdys Fransk også ha lese- og skrivetilgang til registernøkkelen HKEY_CURRENT_USER. Denne nøkkelen brukes til å informere systemet om programmet er aktivt eller ikke. Systeminnstillinger Systeminnstillingene omfatter plassering av filer med ordlister, programkode og lisenskoder. Fila som inneholder systeminnstillinger heter innstillinger.xml, og blir lagt under katalogen «Programdata» i profilen «all users». På Windows XP heter katalogen som regel c:\documents and settings\all Users\Application Data\LingdysFransk (engelsk Windows) eller c:\documents and settings\all Users\Programdata\LingdysFransk (norsk Windows). På Windows Vista og nyere heter katalogen som regel c:\programdata\lingdysfransk. Fila med systeminnstillinger trenger ikke å være skrivbar for vanlige brukere, men den må kunne leses av alle som skal bruke programmet. Systeminnstillingsfila blir generert under installasjonen. Hvis du har behov for å generere en ny systeminnstillingsfil for Lingdys Fransk, kan du gjøre det med å bruke kommandolinjebryteren -s. Systeminnstillingsfila er en xml-fil, som inneholder følgende obligatoriske verdier: Systeminnstillinger: rotnoden i xml-fila. LisensNavn: tilsvarer verdien for «Navn» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). LisensFirma: tilsvarer verdien for «Firma» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). LisensAntall: tilsvarer verdien for «Antall lisenser» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). Lisenskode: tilsvarer verdien for «Kode» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). InnebygdeReglersFil: forteller Lingdys Fransk stien til og navnet på fila med de innebygde reglene. Exefil: inneholder stien til og navnet på fila som inneholder programkoden til Lingdys Fransk. Ordliste: det trengs ett slikt innslag for hver ordliste som hører til Lingdys Fransk. De forskjellige innslagene forteller Lingdys Fransk hvor programmet skal laste ordlisteinformasjonen fra.

20 Hvis du vil endre på plasseringen til enkelte av ressursfilene til Lingdys Fransk, kan du gjøre det gjennom å modifisere disse verdiene. Du kan også angi følgende filnavn: Brukergruppestatusfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir hvilke grupper som er aktive for brukeren. Brukerinnstillingsfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir brukerens innstillingsvalg. Brukerordfil: angir stien til og navnet på fila med brukerord. Brukerregelfil: angir stien til og navnet på fila med brukerregler. Disse verdiene må alle indikere filer som er skrivbare for brukeren. Det er mulig å legge inn miljøvariabler i disse verdiene, som f.eks. som dette: <Brukergruppestatusfil>%HOMEPATH%\brukergruppestatus.xml</Bruk ergruppestatusfil> Vær oppmerksom på at hvis fila inneholder norske tegn, for eksempel i feltene for lisenskode, må den lagres i formatet UTF-8. Brukerinnstillinger lagrer brukerens innstillinger i fire forskjellige filer. Brukerinnstillingene legges under katalogen «Appdata» i brukerens profil. På norsk Windows XP heter denne katalogen som regel c:\documents and settings\brukernavn\programdata\lingdysfransk, på engelsk Windows XP heter den som regel c:\documents and settings\brukernavn\application Data\LingdysFransk og på Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 heter den som regel c:\users\brukernavn\appdata\roaming\lingdysfransk. Disse katalogene er også ofte skjulte, og du må sette Windows til å vise skjulte filer og mapper for å finne filene. Brukeren må ha lese- og skrivetilgang til disse filene. Hvis filene ikke finnes, vil Lingdys Fransk prøve å opprette dem hvis brukeren gjør endringer i innstillingene sine. brukerinnstillinger.xml Denne filen inneholder de fleste innstillingene for hvordan programmet skal fungere, så som Forslag, Kontrollmetode og Talesyntese. Filen er på xml-format, og inneholder følgende verdier: PrediksjonAktiv: Tilsvarer innstillingen for Vis prediksjon. Lovlige verdier er true eller false. MaksAntallForslag: Tilsvarer innstillingen for Antall forslag. Lovlige verdier er tall mellom 1 og 15. Ordutvalg: Tilsvarer innstillingen for Størrelse på ordlista. Lovlige verdier er tall mellom 0 og 3, der 0 angir minst ordutvalg og 3 størst. OppslaattOrdFoerst: Tilsvarer innstillingen for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig. Lovlige verdier er true eller false. Sammensetninger: Tilsvarer innstillingen for Sammensetninger. Lovlige verdier er Ignorer, Godkjenn, Foreslå nye eller Foreslå nye, med skilletegn. Stavekontrollstrategi: Tilsvarer innstillingen for Kontrollmetode. Lovlige verdier er Bare regler, Regelstyrt stavekontroll, Utvidet regelstyrt stavekontroll eller Bare enkel stavekontroll

21 Fontnavn: Angir navnet på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er navn på skrifttyper som er installert på systemet. Fontstoerrelse: Angir størrelsen på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er verdier mellom 6 og 70. FontErFet: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal være fet eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. FontErKursiv: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal stå i kursiv eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. Ikonstoerrelse: Små ikoner angis med verdien 16, og store ikoner angis med verdien 32. Talesyntesetype: Tilsvarer innstillingen for Stemme. Lovlig verdier er navn på en SAPI-stemme på systemet. Hastighet: Tilsvarer innstillingen for Talehastighet. Lovlige verdier er tall mellom 0 og 100. Hurtigtaster: For hver hurtigtast som kan defineres i grensesnittet, finnes det ett innslag i brukerinnstillingsfila. Tastene defineres i den rekkefølgen de vises i innstillingsvinduet. Alt: Angir om alt-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true eller false. Ctrl: Angir om ctrl-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true eller false. Kode: Angir tasten på tastaturet som skal være en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er bokstavene A-Å, tallene 0-9, Num 0 til Num 9, F1 til F12, "Ingen hurtigtast". HarVistBallongtips: angir om tipsboblen over Lingdys Fransk -ikonet på systemstatusfeltet har blitt vist frem. Lovlige verdier er true eller false. brukerord.txt Denne filen inneholder brukerens egne ord. Filen er på tekstformat, og kan redigeres i en vanlig teksteditor. brukerregler.xml Denne filen inneholder brukerens egne regler. Filen er på xml-format. brukergruppestatus.xml Innholdet i denne filen angir hvilke av de innebygde reglene som er satt aktive for brukeren. Filen er på xml-format. Vi anbefaler ikke at du redigerer denne filen for hånd. Flere brukere på systemet Brukerinnstillingene Lingdys Fransk lagrer brukerinnstillingene sine i katalogen «Appdata» i brukerens profil. Hvis flere brukere av en eller annen grunn må dele på det samme brukernavnet, kan du for eksempel sette Lingdys Fransk til å importere og eksportere brukerinnstillinger gjennom å bruke kommandolinjebryterne -bx og -bi. OpenOffice.org med flere brukere Når du installerer Lingdys Fransk på et flerbrukersystem med OpenOffice.org, vil ikke støtte for Lingdys Fransk i OpenOffice.org automatisk gjelde for alle brukerne. OpenOffice.org lagrer innstillingene for brukere under katalogen «Appdata» i brukerens profil. Denne katalogen heter som regel c:\documents and Settings\brukernavn\Programdata\OpenOffice.org3. Det er under denne katalogen at støtten for Lingdys Fransk blir installert.

22 Hvis du har installert Lingdys Fransk på et nytt system, kan du kopiere denne katalogen fra din brukerkatalog til «default user»-profilen c:\documents and Settings\Default User\Programdata, og innstillingene vil deretter gjelde for alle nye brukere på systemet. Hvis du derimot har installert Lingdys Fransk på et system der brukerne allerede har tatt i bruk OpenOffice.org, kan du installere støtte for Lingdys Fransk ved å bare kopiere katalogen C:\Documents and Settings\ditt_brukernavn\Programdata\OpenOffice.org3\user\uno_packages\cache til OpenOffice.org-katalogen i profilen til hver enkelt bruker. Dette kan f.eks. foregå i et påloggingsskript. Installasjon på terminaltjener Lingdys Fransk er prøvd ut på Windows Server med Terminal Services aktivert. For Lingdys Fransk som for andre produkter, gjelder noen grunnleggende regler for hvordan du bør gå frem for å installere ny programvare: Ha alltid et testsystem som du kan prøvekjøre programvaren på før du installerer den på et produksjonssystem. Pass på å ta en sikkerhetskopi av produksjonssystemet før du går i gang med installasjonen. Bruk gjerne et verktøy som tar bilde av hele harddisken. Pass på at terminaltjeneren er satt i installasjonsmodus før du starter installasjonen. Dette gjør du enten via «Add or Remove Programs/Add New Programs» i kontrollpanelet eller ved å gi kommandoen «change user /install», hhv. «change user /execute» etter ferdig installasjon. Du må installere Lingdys Fransk uten at andre brukere er logget på systemet. Hvis ikke, vil kjørende instanser av f.eks. Word eller OpenOffice.org forhindre at Lingdys Fransk blir installert. Støtte for lyd RDP-protokollen som følger med Windows 2000 Server støtter ikke overføring av lyd over nettverket. Du vil derfor ikke kunne bruke talesyntesen på denne plattformen uten å ha installert et tredjepartsprodukt (Citrix Presentation Server eller tilsvarende). RDP-protokollen til Windows Server 2003 er derimot utvidet slik at klientene kan motta lydinformasjon over nettverket. Talesyntese Når talesyntesen blir aktivert med knappen Les opp tekst i tekstbehandleren, vil ikke merkingen av den oppleste teksten følge tempoet på lyden av opplesingen. Dette kommer av at lydinformasjonen skal sendes over nettverket til klienten, og talesyntesen blir derfor blir «lurt» til å tro at ordene er ferdig oppleste før de egentlig er det. Du kan slå av funksjonaliteten som gjør at merkingen følger opplesingen av tekst med å angi verdien true for parameteret IkkeOpplesingsmerking i systeminnstillingsfila. Kommandolinjebrytere Lingdys Fransk kan startes fra kommandolinjen med en eller flere brytere. Dette setter programmet i stand til å utføre en eller flere spesielle oppgaver. Etter at oppgaven(e) er utført, avsluttes programmet. For eksempel kan du skrive LingdysFransk.exe -bi c:\brukerinnstillinger.zip

23 på kommandolinjen for å importere brukerinnstillinger fra et zip-arkiv som heter «c:\brukerinnstillinger.zip». Hvis Lingdys Fransk allerede kjører, vil du ikke kunne starte en annen instans av Lingdys Fransk, heller ikke med kommandolinjebrytere. De forskjellige bryterne er: -i: importerer innstillinger fra versjon 2 av Lingdys Fransk. Denne bryteren må brukes alene eller sammen med -q. -o: integrerer Lingdys Fransk med OpenOffice.org. Denne bryteren kan brukes hvis du har installert OpenOffice.org etter at du installerte Lingdys Fransk. -d: integrerer Lingdys Fransk med Microsoft Office eller Word. Denne bryteren kan brukes hvis du har installert Microsoft Office eller Word etter at du installerte Lingdys Fransk. -u: gjenoppretter Microsoft Office/Word/OpenOffice.org sine innstillinger for stavekontroll. Denne bryteren blir brukt ved avinstallering. -s: lar Lingdys Fransk opprette en ny systeminnstillingsfil. Hvis du vil legge inn lisenskode i systeminnstillingsfila, må du bruke bryteren sammen med -ln, -lf, -la og - lk. o -ln <Lisensinnehaver>: Angir navnet på lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. o -lf <Firma>: Angir firmaet til lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. o -la <Antall>: Angir antall lisenser som hører til lisenskoden. Brukes sammen med parameteret -s. o -lk <Kode>: Angir koden. Brukes sammen med parameteret -s. -bi [filnavn]: importerer brukerinnstillinger fra et zip-arkiv til Lingdys Fransk. Kan brukes med navnet på zip-arkivet som argument. Hvis filnavnet ikke blir angitt, vil programmet spørre etter det. -bx [filnavn]: eksporterer brukerinnstillinger fra Lingdys Fransk til et zip-arkiv. Kan brukes med navnet på zip-arkivet som argument. Hvis filnavnet ikke blir angitt, vil programmet spørre etter det. -q: meldinger til brukeren blir ikke vist, unntatt hvis det oppstår feil under kjøring. Alle bryterne, bortsett fra -i, -bi og -bx krever administratorrettigheter.

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint.

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Er du lei av Windows og vil prøve Linux i stedet? Alle datamaskiner må ha et operativsystem. Operativsystemet er den grunnleggende programvaren som skal til for

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer