Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9"

Transkript

1 Referansedokumentasjon for Lingdys Lingit AS

2 Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Innhold Systemkrav for Lingdys...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler eller 64-bits Office...1 OpenOffice/LibreOffice...1 Harddiskplass...1 Retningslinjer for prosessor og minne...1 Installasjon...2 Lisenskode...2 Installasjon...2 Innstillingsvinduet...3 Systemmenyen...3 Venstreklikk...3 Innstillinger...3 Forslag...3 Kontrollmetode...5 Utseende...5 Brukerord...6 Brukerregler...7 Regler...8 Talesyntese...9 Generelle hurtigtaster...9 Sette inn forslag...10 Forslagsvinduet...11 Knapperaden i forslagsvinduet...11 Sett inn merket forslag...11 Slå opp merket ord...11 Les opp...11 Vis hjelp...11 Vis innstillinger...11 Ordboksvinduet...12 Tekstbehandler...13 Oppstart...13 Tillegg for systemadministratorer...14 Installasjonsprosessen...14 Installasjon i nettverk...14 Stille installasjon med og uten nettverkskonfigurasjon...14 Konfigurere for nettverksstøtte...15 Felles pålogging og delte brukere...15 Innstillingsfiler...16 Systeminnstillinger...16 Brukerinnstillinger...17 Flere brukere på systemet...18 Brukerinnstillingene...18 OpenOffice / LibreOffice med flere brukere...18 Installasjon på terminaltjener...18 Støtte for lyd...18 i

3 Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Innhold Tillegg for systemadministratorer Kommandolinjebrytere...19 ii

4 Systemkrav for Lingdys Operativsystem Windows XP SP3 eller nyere. Windows Server 2003 R2, 2008 R2 eller nyere. Tekstbehandler Microsoft Office/Word 2003, 2007, 2010 og 2013 (32-bits). OpenOffice/Writer LibreOffice/Writer 4.4 eller 5.0. Internet Explorer, Wordpad, Notepad etc. Fungerer med litt nedsatt funksjonalitet (ingen røde streker for feilstavede ord). 32- eller 64-bits Office Brukere av Microsoft Office bør ha 32-bitsversjonen. Microsoft fraråder selv 64-bitsversjonen såfremt man ikke har helt spesielle behov, f.eks. ekstremt store regneark. Hvis man installerer med 64-bits Office, vil ikke Lingdys bestemme hvilke ord som er gyldige i norsk. Da kan man risikere at ord som foreslås av Lingdys i forslagsvinduet, får rød strek under seg i teksten. Dette vil være svært forvirrende for brukerne. All øvrig funksjonalitet skal imidlertid fungere som forventet med 64-bits Office (talesyntese, oppslag i ordbok etc). OpenOffice/LibreOffice Hvis man har en installasjon med Lingdys som fungerer med tidligere versjoner av OpenOffice eller LibreOffice, bør man holde seg til den. Skal man bruke de nyeste versjonene av Lingdys, må man installere nyeste versjon av OpenOffice eller LibreOffice. Harddiskplass Minst 500 MB Retningslinjer for prosessor og minne 1 GHz Intel Celeron eller bedre. Minst 512 MB RAM. Lingit anbefaler minst 2 GB RAM. Vi gjør oppmerksom på at datasystemers ytelse beror på flere faktorer enn bare mengde RAM og klokkefrekvens på prosessor. Disse opplysningene er derfor å betrakte som retningsgivende. 1

5 Installasjon Lisenskode Sammen med Lingdys følger også en lisenskode, enten som lisensbevis eller som vedlegg i en e-post. Har man ikke lisenskode, må man henvende seg til forhandleren som solgte programmet. Lisenskoden er påkrevet for installasjon av Lingdys. Lisenskoden har fire felt: «Navn», «Firma», «Antall lisenser» og «Kode». Dersom installasjonsprogrammet spør etter lisenskoden, skriver man inn informasjonen akkurat som oppgitt i lisensen. Fyll inn alle feltene som har informasjon. Det er ikke tilstrekkelig å bare fylle ut feltet for «Kode». For lisensinformasjon i tilknytning til installasjon i nettverk og/eller via lisensserver, se avsnittet Tillegg for systemadministratorer. Installasjon Installasjonsfiler for den ferskeste versjonen av Lingdys kan lastes ned fra eller Demoversjoner må lastes ned fra Det er kun på den måten man kan få midlertidig lisenskode i prøveperioden. Før installasjonen starter, bør man avslutte andre kjørende programmer. For maskiner der OpenOffice eller LibreOffice er installert, må man være spesielt oppmerksom på at programmet «OpenOffice / LibreOffice hurtigstart» må avsluttes (det ligger i systemstatusfeltet). Sørg for at lisenskoden er tilgjengelig under installasjonen. Installasjonssettet kommer som én eksekverbar fil som heter LingDys-setup-netinst.exe eller LingDys_3_9_1182_0.exe. Start installasjonen ved å høyreklikke på filen og velg Kjør som administrator. Følg instruksjonene som kommer opp på skjermen etter at installasjonen har startet. 2

6 Innstillingsvinduet Innstillingsvinduet lar brukeren justere hvordan Lingdys skal oppføre seg. Systemmenyen Når man starter Lingdys, vil et lite programikon vises i systemstatusfeltet nede til høyre på skjermen. Første gang programmet startes, vil det også dukke opp en tipsboble over dette ikonet. Venstreklikk Hvis man venstreklikker på ikonet, vil forslagsvinduet bli vist på skjermen. Hvis forslagsvinduet allerede er synlig, skjer det ingenting. Høyreklikk Hvis man høyreklikker på ikonet, vil kontekstmenyen for Lingdys vises. Herfra kan brukeren velge å vise innstillinger se etter oppdatering vise informasjon om versjonen til programmet, operativsystemet det kjører på, eventuell lisensinformasjon og tekstbehandlere som programmet kan fungere sammen med avslutte Lingdys Innstillinger Forslag Disse innstillingene lar brukeren styre hvordan Lingdys presenterer forslag fra stavekontrollen. 3

7 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Antall forslag Tallboksen Antall forslag regulerer hvor mange forslag som skal vises i forslagsvinduet. Samme antall forslag vises når man høyreklikker på et feilstavet ord i f.eks. MS Word. Størrelse på ordlista På denne glidebryteren kan man justere ordutvalget som programmet bruker til stavekontroll. Sett den lengst til venstre for å bruke en minst mulig ordliste, lengst til høyre for å bruke alle ordene i ordlisten til Lingdys. Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig Kryss av for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig for å la ordet som ble stavekontrollert komme først i oppslagslisten (dersom det er riktig stavet). Alternativt blir forslagene sortert etter hyppighet i skriftspråket. Sammensetninger Gjør valg i denne nedtrekkslisten for å kontrollere hvordan Lingdys behandler sammensatte ord (f.eks. fotballmillionæren som består av de to ordene fotball og millionæren). De forskjellige valgene er: Ignorer: programmet benytter ikke sammensetningsanalyse. Man vil få rød strek i tekstbehandleren under sammensatte ord som programmet ikke gjenkjenner på annet vis. Godkjenn: programmet bruker sammensetningsanalyse, men foreslår ikke alternative sammensatte ord. Man får ikke rød strek under ord som Lingdys godkjenner som sammensatte. Foreslå nye: programmet prøver å godkjenne sammensetninger og foreslår også nye der det er mulig. Dette gir flere ord i forslagsvinduet. Foreslå nye, med skilletegn: gjør det samme som Foreslå nye, men setter inn skilletegn mellom delene som et sammensatt ord består av (f.eks. fotball+millionæren). Vis prediksjon Kryss av for Vis prediksjon for å la Lingdys vise prediksjon (eller ordfullføring) i forslagsvinduet. 4

8 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Kontrollmetode Disse innstillingene lar brukeren velge hvilken metode stavekontrollen i Lingdys benytter til å identifisere korreksjonsforslag. Regelstyrt stavekontroll Metoden Regelstyrt stavekontroll fungerer normalt best for de som sliter med rettskrivingen. Hvis ingen av stavereglene resulterer i korrekt stavede ord, vil Lingdys bruke en standard stavekontrollalgoritme (omtrent som man finner i MS Word eller andre tekstbehandlere som tilbyr stavekontroll). Utvidet regelstyrt stavekontroll Velg Utvidet regelstyrt stavekontroll for å bruke både regler og standard stavekontroll i parallell. Dette vil oftest gi flere forslag enn valget Regelstyrt stavekontroll. Bare regler Valget Bare regler presenterer kun resultater som reglene kommer frem til. Dette kan være det beste alternativet for dem som ønsker få forslag å forholde seg til. Bare enkel stavekontroll Velg radioknappen Bare enkel stavekontroll for å bruke den metoden som ikke baserer seg på regler. Utseende 5

9 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Her kan brukeren påvirke hvordan Lingdys skal se ut. Tema Velg hvilket ikonsett Lingdys skal bruke. Forslagsvindu Velg skrifttype Klikk på knappen Velg skrifttype for å bestemme utseende og størrelse på skrifttypen i forslagsvinduet. Små ikoner Velg radioknappen Små ikoner for å la forslagsvinduet vise små ikoner på knapperaden. Store ikoner Velg radioknappen Store ikoner for å la forslagsvinduet vise store ikoner på knapperaden. Brukerord Her kan man legge egne ord (brukerord) til ordlisten i Lingdys. 6

10 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Brukerord Listen til venstre viser brukerordene som allerede er lagt til. Nytt ord I tekstfeltet over knappen Nytt ord skriver man inn nye ord (et ord om gangen). Klikk på knappen Nytt ord for å legge det til listen. Fjern ord Merk et ord i listen og klikk på knappen Fjern ord for å fjerne det. Brukerregler På denne fanen kan man definere egne regler til bruk i stavekontrollen. Regelen består av en feilsekvens og en korreksjon. Slike regler omtales som brukerregler. 7

11 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Brukerregler Listen til venstre viser reglene som allerede er lagt til. De avkryssede reglene er aktive og brukes av stavekontrollen. Ny regel Feilstaving I dette tekstfeltet skriver man inn feilstavingen i den nye brukerregelen (for eksempel "ge"). Erstattes med Her skriver man inn det som feilstavingen skal erstattes med i den nye brukerregelen (for eksempel "ke"). Legg til Klikk på knappen Legg til for å legge til en ny regel. En regel som erstatter "ge" med "ke" vil korrigere "kage" til "kake", "kagen" til "kaken", "eplekagen" til "eplekaken", "spagen" til "spaken", osv. Fjern regel Merk en brukerregel i lista og klikk på knappen Fjern regel for å fjerne en regel fra listen. Regler På denne siden kan brukeren bestemme hvilke regler Lingdys skal bruke i stavekontrollen. Kryss av for Vanlige feil for å aktivere regler som prøver å korrigere stavefeil som dyslektikere ofte gjør. Kryss av for Visuelle feil for å aktivere regler som prøver å rette feil som kommer av at tegn blir forvekslet (f.eks. b og d). Dette valget kan gi mange forslag. Man kan også krysse av for regler som passer til bestemte dialektområder. 8

12 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Talesyntese Valgene på denne siden lar brukeren kontrollere innstillinger til den kunstige talen. Stemme Hvis det installert flere stemmer på maskinen, kan man velge mellom dem i denne nedtrekkslista. Talehastighet Bruk denne glidebryteren til å kontrollere talehastigheten. Sett den lengst til venstre for langsom tale, lengst til høyre for hurtig tale. Generelle hurtigtaster Her defineres hurtigtaster for vanlige arbeidsoperasjoner i Lingdys. 9

13 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Sette inn forslag Her defineres hurtigtaster for direkteinnsetting av forslag fra forslagsvinduet: 10

14 Forslagsvinduet Forslagsvinduet gir tilbakemeldinger mens man skriver. Etter at et ord er skrevet ferdig, enten med mellomrom eller skilletegn, vil Lingdys stavekontrollere ordet og vise alternative forslag i forslagsvinduet. Hvis man har krysset av for Vis prediksjon, vil Lingdys også vise forslag til fullføring av ordet mens man skriver. Knapperaden i forslagsvinduet Sett inn merket forslag Når man merker et ord i forslagsvinduet og klikker på piltasten oppe til venstre, blir ordet satt inn i teksten. Det samme skjer ved å dobbelklikke på det merkede ordet. Slå opp merket ord Når et ord markeres i forslagsvinduet og man klikker på ordbokikonet, blir ordet slått opp i ordboksvinduet. Hvis ordet ikke finnes i ordboka, vil knappen være grå. Egennavn og produktivt sammensatte ord finnes sjelden i ordbøkene. Les opp Når man merker et ord i forslagsvinduet og klikker på opplesingsknappen, vil talesyntesen til Lingdys lese det opp. Vis hjelp Bruk knappen med spørsmålstegn for å få hjelp om bruken av Lingdys. Vis innstillinger Klikk knappen oppe til høyre for å få vist innstillingene til Lingdys. 11

15 Ordboksvinduet I ordboksvinduet viser Lingdys frem ordforklaring for et oppslått ord. Man kan slå opp ord fra forslagsvinduet eller merke et ord i et hvilket som helst program og slå det opp via ordboksikonet i forslagsvinduet. Hvis man vil ha ordforklaringen lest opp av talesyntesen, klikk på Les opp tekst øverst til høyre i vinduet. Klikk på knappen én gang til for å avbryte opplesingen. 12

16 Tekstbehandler Lingdys lar seg integrere med flere typer tekstbehandlere. Den vanligste er Microsoft Word, men Lingdys støtter også OpenOffice Writer og LibreOffice Writer. Forslagsvinduet er aktivt når brukeren skriver inn tekst i de fleste andre Windows-programmer. Oppstart Når Lingdys kjører, fungerer det sammen med tekstbehandleren. Pass på å starte Lingdys før tekstehandleren startes. Ordforslag kommer opp i forslagsvinduet etter hvert som man skriver. Hvis språket er satt til norsk (bokmål eller nynorsk), settes det rød strek under feilstavede ord i MS Word og andre produkter i Office-pakken (gjelder også for Open-/LibreOffice Writer). 13

17 Tillegg for systemadministratorer Det som står i dette kapittelet er beregnet på systemadministratorer, altså datakyndige som blant annet skal sette opp datamaskiner for flere brukere og tilpasse Lingdys i store brukermiljø. Vanlige brukere trenger ikke å lese det som står her for å lære seg bruken av Lingdys. Installasjonsprosessen Man må ha administratorrettigheter for å kunne installere Lingdys. Lingdys trenger flere biter pre-installert programvare for å fungere. Hva som må installeres, avhenger av hvilket operativsystem Lingdys skal kjøres på. Komponentene som trengs er: Microsoft.Net Framework 3.5 (gjelder ikke Windows 7) Microsoft Visual C SP1 Redistributable Package (x86) (for 32-bits Windows, ligger i filen vcredist\vcredist_x86.exe). Denne skal også installeres på 64-bits Windows. LingSpeak 3 (skjermleser, ligger i filen LingSpeak_3_0_537_0.msi) Lingvoice Isak HTS (talesyntese, ligger i filen LingvoiceIsakHTS_1_0_888_0.msi) Lingvoice Inger HTS (talesyntese, ligger i filen LingvoiceIngerHTS_1_0_888_0.msi) Lingvoice Inger Enkeltord HTS (talesyntese, ligger i filen LingvoiceIngerSWHTS_1_0_888_0.msi) Installasjonsprogrammet for Lingdys prøver først å installere de nødvendige komponentene på systemet. Deretter kjører det installasjonsfila som hører til Lingdys, LingDys_3_9_1182_0.msi. Navnet på denne fila vil variere, avhengig av hvilken versjon av Lingdys som skal installeres. Pakk ut komponentene ved hjelp av en av kommandoene nedenfor: LingDys-setup-netinst.exe /ExtractCab LingDys-setup.exe /ExtractCab Navnet på -exe-filen avhenger av hva du har fått fra leverandøren. Man finner de forskjellige komponentene under katalogen SupportFiles. Den ligger i samme katalog som -exe-filen er i. Installasjon i nettverk Dersom Lingdys skal kjøre i nettverk og man bruker Lingit Plattform til å synkronisere lisenser og brukerdata (innstillinger, brukerord, osv.), må programmet installeres uten lisensinformasjon og konfigureres med en egen fil (network.ini) for oppkobling mot plattformen. Skal man installere Lingdys på frittstående maskiner uten bruk av Lingit Plattform, må man oppgi lisensinformasjon under installasjonen (se detaljer nedenfor). Stille installasjon med og uten nettverkskonfigurasjon Det er mulig å installere Lingdys uten brukerinteraksjon, men da må man angi parametrene som er påkrevet til de forskjellige installasjonskomponentene. Eksemplet under kan f.eks. legges inn i en satsvis fil og kjøres på Win7, Win8 eller Win10. Legg filene i samme katalog som den satsvise filen for at akkurat denne oppskriften skal virke (alternativt angir man filstiene alt etter hvorfra man kjører filen). Man må ha administrator-privilegier for å kjøre en slik stille installasjon av Lingdys. Dette gjøres enklest ved å kjøre Windows terminalvindu som administrator hvis man ikke har en konto som heter "Administrator". Kommandoene er listet opp nedenfor. Merk det som står etter kommandoene dersom det er aktuelt å installere uten Lingit Plattform. 14

18 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 vcredist_x86.exe /Q msiexec /i LingvoiceIsakHTS_1_0_888_0.msi /quiet msiexec /i LingvoiceIngerHTS_1_0_888_0.msi /quiet msiexec /i LingvoiceIngerSWHTS_1_0_888_0.msi /quiet msiexec /i LingSpeak_3_0_537_0.msi /quiet msiexec /i LingDys_3_9_1182_0.msi /quiet Hvis man bruker Lingit Plattform, må man deretter distribuere og eventuelt konfigurere nettverkskonfigurasjonen. Dette er beskrevet i avsnittene nedenfor. Hvis man derimot installerer på enkeltmaskiner uten plattformstøtte, må man legge inn lisensinformasjon i skriptet. Erstatt i så fall siste linje med relevante verdier for lisensinformasjon: msiexec /i LingDys_3_9_1182_0.msi /quiet USERNAME="Ola Nordmann" COMPANYNAME="Norge AS" LICENSECOUNT="1" PIDKEY="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" Deretter må Lingdys opprette innstillingsfiler. I terminalvinduet med administratorrettigheter går man til katalogen der programmet befinner seg: C:\Program Files (x86)\lingdys 3.9. Så kjører man kommandoen LingDys.exe -s -ln "LISENSNAVN" -lf "FIRMA" -la "ANTALL" -lk "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" -q Pass på at parametrene er i anførselstegn. Etter at denne kommandoen er kjørt, kan man starte opp Lingdys. Konfigurere for nettverksstøtte For at Lingdys skal finne Lingit Server og relevant lisensinformasjon, må filen network.ini legges til i en egen mappe på alle arbeidsstasjoner. Stien til denne mappen skal være slik: Windows 7,8,10,Vista: C:\Programdara\Lingit Windows XP, 2000: C:\Documents and Settings\All Users\Program Data\Lingit Filen network.ini skal være en ren tekstfil, og den må inneholde en lenke til servere. Et eksempel på network.ini med server på IP-adresse som benytter port 8000: Felles pålogging og delte brukere Hvis flere elever deler en eller flere brukeridentiteter på en og samme maskin, må man legge til direktivet public i network.ini-filen. Dersom elever skal logge på via maskiner som ikke står i det aktuelle domenet, må man også ha med public om elevene skal benytte domenebruker og domenepassord. Public-direktivet oppretter en påloggingsdialog der sluttbruker må oppgi sitt brukernavn og passord som er registrert i domenet eller på Lingit Server. Eksempel på bruk av public i network.ini: public 15

19 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Innstillingsfiler Lingdys lagrer innstillingene sine i xml- og tekstfiler. Innstillingene er delt i to kategorier: systeminnstillinger og brukerinnstillinger. Alle brukerne må ha lesetilgang til systeminnstillingene og lese- og skrivetilgang til brukerinnstillingene. I tillegg må brukere av Lingdys også ha lese- og skrivetilgang til registernøkkelen HKEY_CURRENT_USER. Denne nøkkelen brukes til å informere systemet om programmet er aktivt eller ikke. Systeminnstillinger Systeminnstillingene omfatter plassering av filer med ordlister, programkode og lisenskoder. Fila som inneholder systeminnstillinger heter innstillinger.xml, og blir lagt under katalogen «Programdata» i profilen «all users». På Windows 7,8 og 10 heter katalogen som regel c:\programdata\lingdys. Fila med systeminnstillinger trenger ikke å være skrivbar for vanlige brukere, men den må kunne leses av alle som skal bruke programmet. Systeminnstillingsfila blir generert under installasjonen. Hvis man har behov for å generere en ny systeminnstillingsfil for Lingdys, kan det gjøres med å bruke kommandolinjebryteren -s. Systeminnstillingsfila er en xml-fil, som inneholder følgende obligatoriske verdier: Systeminnstillinger: rotnoden i xml-fila. LisensNavn: tilsvarer verdien for «Navn» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). LisensFirma: tilsvarer verdien for «Firma» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). LisensAntall: tilsvarer verdien for «Antall lisenser» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). Lisenskode: tilsvarer verdien for «Kode» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). InnebygdeReglersFil: forteller Lingdys stien til og navnet på fila med de innebygde reglene. Exefil: inneholder stien til og navnet på fila som inneholder programkoden til Lingdys. Ordliste: det trengs ett slikt innslag for hver ordliste som hører til Lingdys. De forskjellige innslagene forteller Lingdys hvor programmet skal laste ordlisteinformasjonen fra. Hvis man vil endre på plasseringen til enkelte av ressursfilene til Lingdys, kan man gjøre det gjennom å modifisere disse verdiene. Man kan også angi følgende filnavn: Brukergruppestatusfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir hvilke grupper som er aktive for brukeren. Brukerinnstillingsfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir brukerens innstillingsvalg. Brukerordfil: angir stien til og navnet på fila med brukerord. Brukerregelfil: angir stien til og navnet på fila med brukerregler. Disse verdiene må alle indikere filer som er skrivbare for brukeren. Det er mulig å legge inn miljøvariabler i disse verdiene, som f.eks. som dette: <Brukergruppestatusfil>%HOMEPATH%\brukergruppestatus.xml</Brukergruppestatusfil> Vær oppmerksom på at hvis fila inneholder norske tegn, for eksempel i feltene for lisenskode, må den lagres i formatet UTF-8. 16

20 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 Brukerinnstillinger Lingdys lagrer brukerens innstillinger i fire forskjellige filer. Brukerinnstillingene legges under katalogen «Appdata» i brukerens profil. På Windows 7, 8 og 10 heter den som regel c:\users\brukernavn\appdata\roaming\lingdys. Disse katalogene er normalt skjulte, og man må instruere Windows til å vise skjulte filer og mapper for å finne filene. Brukeren må ha lese- og skrivetilgang. Hvis filene ikke finnes, vil Lingdys prøve å opprette dem hvis brukeren gjør endringer i innstillingene. brukerinnstillinger.xml Denne filen inneholder de fleste innstillingene for hvordan programmet skal fungere, så som Forslag, Kontrollmetode og Talesyntese. Filen er på xml-format, og inneholder følgende verdier: PrediksjonAktiv: Tilsvarer innstillingen for Vis prediksjon. Lovlige verdier er true eller false. MaksAntallForslag: Tilsvarer innstillingen for Antall forslag. Lovlige verdier er tall mellom 1 og 15. Ordutvalg: Tilsvarer innstillingen for Størrelse på ordlista. Lovlige verdier er tall mellom 0 og 3, der 0 angir minst ordutvalg og 3 størst. OppslaattOrdFoerst: Tilsvarer innstillingen for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig. Lovlige verdier er true eller false. Sammensetninger: Tilsvarer innstillingen for Sammensetninger. Lovlige verdier er Ignorer, Godkjenn, Foreslå nye eller Foreslå nye, med skilletegn. Stavekontrollstrategi: Tilsvarer innstillingen for Kontrollmetode. Lovlige verdier er Bare regler, Regelstyrt stavekontroll, Utvidet regelstyrt stavekontroll eller Bare enkel stavekontroll Fontnavn: Angir navnet på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er navn på skrifttyper som er installert på systemet. Fontstoerrelse: Angir størrelsen på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er verdier mellom 6 og 70. FontErFet: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal være fet eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. FontErKursiv: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal stå i kursiv eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. Ikonstoerrelse: Små ikoner angis med verdien 16, og store ikoner angis med verdien 32. Talesyntesetype: Tilsvarer innstillingen for Stemme. Lovlig verdier er navn på en SAPI-stemme på systemet. Hastighet: Tilsvarer innstillingen for Talehastighet. Lovlige verdier er tall mellom 0 og 100. Hurtigtaster: For hver hurtigtast som kan defineres i grensesnittet, finnes det ett innslag i brukerinnstillingsfila. Tastene defineres i den rekkefølgen de vises i innstillingsvinduet. Alt: Angir om alt-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true eller false. Ctrl: Angir om ctrl-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true eller false. Kode: Angir tasten på tastaturet som skal være en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er bokstavene A-Å, tallene 0-9, Num 0 til Num 9, F1 til F12, "Ingen hurtigtast". HarVistBallongtips: angir om tipsboblen over Lingdys -ikonet på systemstatusfeltet har blitt vist frem. Lovlige verdier er true eller false. brukerord.txt Denne filen inneholder brukerens egne ord. Filen er på tekstformat, og kan redigeres i en vanlig teksteditor. brukerregler.xml Denne filen inneholder brukerens egne regler. Filen er på xml-format. 17

21 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 brukergruppestatus.xml Innholdet i denne filen angir hvilke av de innebygde reglene som er satt aktive for brukeren. Filen er på xml-format. Vi anbefaler ikke at du redigerer denne filen for hånd. Flere brukere på systemet Brukerinnstillingene Lingdys lagrer brukerinnstillingene sine i katalogen «Appdata» i brukerens profil. Hvis flere brukere av en eller annen grunn må dele på det samme brukernavnet, kan man for eksempel sette Lingdys til å importere og eksportere brukerinnstillinger gjennom å bruke kommandolinjebryterne -bx og -bi. OpenOffice / LibreOffice med flere brukere Når man installerer Lingdys på et flerbrukersystem med OpenOffice/LibreOffice, vil ikke støtte for Lingdys automatisk gjelde for alle brukerne. OpenOffice/LibreOffice lagrer innstillingene for brukere under katalogen «Appdata» i brukerens profil. Denne katalogen heter antagelig c:\documents and Settings\brukernavn\Programdata\OpenOffice.org2. Hvis man har installert Lingdys på et nytt system, kan denne katalogen kopieres fra en brukerkatalog til «default user»-profilen c:\documents and Settings\Default User\Programdata, og innstillingene vil deretter gjelde for alle nye brukere på systemet. Dersom Lingdys er installert på et system der brukerne allerede har tatt i bruk OpenOffice / LibreOffice, kan man installere støtte for Lingdys ved å kopiere katalogen C:\Documents and Settings\ditt_brukernavn\Programdata\OpenOffice.org2\user\uno_packages\cache til OpenOffice.org-katalogen i profilen til hver enkelt bruker. Dette kan f.eks. foregå i et påloggingsskript. Vi tar forbehold om at katalogstrukturen varierer på ulike systemer og mellom ulike versjoner av OpenOffice / LibreOffice. Installasjon på terminaltjener Lingdys er prøvd ut på Windows Server med Terminal Services aktivert. For Lingdys som for andre produkter, gjelder noen grunnleggende regler for hvordan man bør gå frem for å installere ny programvare: Ha alltid et testsystem som programvaren kan prøvekjøres på før den installeres på et produksjonssystem. Pass på å ta en sikkerhetskopi av produksjonssystemet før installasjonenn igangsettes. Bruk gjerne et verktøy som tar bilde av hele harddisken. Pass på at terminaltjeneren er satt i installasjonsmodus før installasjonen starter. Dette gjøres enten via «Add or Remove Programs/Add New Programs» i kontrollpanelet eller ved å gi kommandoen «change user /install», hhv. «change user /execute» etter ferdig installasjon. Man må installere Lingdys uten at andre brukere er logget på systemet. Hvis ikke, vil kjørende instanser av f.eks. Word eller LibreOffice forhindre at Lingdys blir installert. Støtte for lyd RDP-protokollen som følger med Windows 2000 Server støtter ikke overføring av lyd over nettverket. Talesyntesen kan derfor ikke brukes på denne plattformen et tredjepartsprodukt (Citrix Presentation Server eller tilsvarende) er installert. RDP-protokollen til Windows Server 2003 og 18

22 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingdys 3.9 senere er derimot utvidet slik at klientene kan motta lydinformasjon over nettverket. Talesyntese Når talesyntesen blir aktivert med knappen Les opp tekst i tekstbehandleren, vil ikke merkingen av den oppleste teksten følge tempoet på lyden av opplesingen. Dette kommer av at lydinformasjonen skal sendes over nettverket til klienten, og talesyntesen blir derfor blir «lurt» til å tro at ordene er ferdig oppleste før de egentlig er det. Man kan slå av funksjonaliteten som gjør at merkingen følger opplesingen av tekst med å angi verdien true for parameteret IkkeOpplesingsmerking i systeminnstillingsfilen. Kommandolinjebrytere Lingdys kan startes fra kommandolinjen med en eller flere brytere. Dette setter programmet i stand til å utføre en eller flere spesielle oppgaver. Etter at oppgaven(e) er utført, avsluttes programmet. For eksempel kan du skrive LingDys.exe -bi c:\brukerinnstillinger.zip på kommandolinjen for å importere brukerinnstillinger fra et zip-arkiv som heter «c:\brukerinnstillinger.zip». Hvis Lingdys allerede kjører, vil du ikke kunne starte en annen instans av Lingdys, heller ikke med kommandolinjebrytere. De forskjellige bryterne er: -i: importerer innstillinger fra versjon 2 av Lingdys. Denne bryteren må brukes alene eller sammen med -q. -o: integrerer Lingdys med OpenOffice.org. Denne bryteren kan brukes hvis OpenOffice eller LibreOffice er installert etter at Lingdys ble installert. -d: integrerer Lingdys med Microsoft Office eller Word. Denne bryteren kan brukes hvis Microsoft Office ble installert etter at Lingdys ble installert. -u: gjenoppretter Microsoft Office/Word/OpenOffice/LibreOffice sine innstillinger for stavekontroll. Denne bryteren blir brukt ved avinstallering. -s: lar Lingdys opprette en ny systeminnstillingsfil. Hvis man vil legge inn lisenskode i systeminnstillingsfila, må man bruke bryteren sammen med -ln, -lf, -la og -lk. -ln <Lisensinnehaver>: Angir navnet på lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. -lf <Firma>: Angir firmaet til lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. -la <Antall>: Angir antall lisenser som hører til lisenskoden. Brukes sammen med parameteret -s. -lk <Kode>: Angir koden. Brukes sammen med parameteret -s. -bi [filnavn]: importerer brukerinnstillinger fra et zip-arkiv til Lingdys. Kan brukes med navnet på zip-arkivet som argument. Hvis filnavnet ikke blir angitt, vil programmet spørre etter det. -bx [filnavn]: eksporterer brukerinnstillinger fra Lingdys til et zip-arkiv. Kan brukes med navnet på zip-arkivet som argument. Hvis filnavnet ikke blir angitt, vil programmet spørre etter det. -q: meldinger til brukeren blir ikke vist, unntatt hvis det oppstår feil under kjøring. Alle bryterne, bortsett fra -i, -bi og -bx, krever administratorrettigheter. 19

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 3.9.1196.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Innhold Systemkrav for Lingright...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 32- eller 64-bits Office...1

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8

Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8 Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8 Innhold Systemkrav for Lingdys Tysk...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 Harddiskplass...1

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingdys 3.8

Referansedokumentasjon for Lingdys 3.8 Referansedokumentasjon for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingdys 3.8 Innhold Systemkrav for Lingdys...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 OpenOffice/LibreOffice...1 Harddiskplass...1

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingright 3.8

Referansedokumentasjon for Lingright 3.8 Referansedokumentasjon for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingright 3.8 Innhold Systemkrav for Lingright...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 Harddiskplass...1 Retningslinjer

Detaljer

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

Referanse for LingRight 2.0

Referanse for LingRight 2.0 Referanse for LingRight 2.0 Systemkrav for LingRight Prosessorhastighet Minne 800 MHz 512 MB LingIT AS anbefaler minst 1 GB minne til Windows XP, 2 GB minne til Windows Vista Harddiskplass Minimum 500

Detaljer

Referanse for LingDys 3.0

Referanse for LingDys 3.0 Referanse for LingDys 3.0 Systemkrav for LingDys Prosessorhastighet Minne 800 MHz 512 MB LingIT AS anbefaler minst 1 GB minne til Windows XP, 2 GB minne til Windows Vista Harddiskplass Minimum 500 MB ledig

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Innhold Systemkrav for Lingright...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 32- eller 64-bits Office...1

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1196.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon fra internett...4

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.9

Brukerveiledning for Lingright 3.9 Brukerveiledning for Lingright 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.9 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Innhold Hva er Lingdys Tysk?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon via

Detaljer

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

Brukermanual. 2016 Lingit AS

Brukermanual. 2016 Lingit AS Brukermanual 1 Brukermanual Brukermanual 1 2 2 Brukermanual Innholdsfortegnelse 1. Forside 2. Innholdsfortegnelse 3. Kom i gang 4. Installasjon av språkpakke 5. Oppdateringer 6. Skrivestøtte i Lingpilot

Detaljer

LingDys 3.0 HÅNDBOK. Hva er LingDys? Å installere LingDys 3.0. Å installere fra CD

LingDys 3.0 HÅNDBOK. Hva er LingDys? Å installere LingDys 3.0. Å installere fra CD Innhold LingDys 3.0 HÅNDBOK... 3 Hva er LingDys?... 3 Å installere LingDys 3.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 6 LingDys for systemadministratorer... 6 Å komme i gang med LingDys...

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering eller installasjon via internett...4 Oppstart

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Lingit Plattform. 2015 Lingit AS

Lingit Plattform. 2015 Lingit AS 2 Innholdsfortegnelse Lingit-Plattformen - en introduksjon 4 Slik kommer du i gang 5 Lingit-klienter - systemkrav, installasjon og konfigurering 6 Installasjon... av Textpilot 7 Installasjon... av Lingdys-serien

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Kurshåndbok. Lingdys 3.6, Lingright 2.6 og Lingspeak 3. www.lingit.no Større leselyst og skriveglede

Kurshåndbok. Lingdys 3.6, Lingright 2.6 og Lingspeak 3. www.lingit.no Større leselyst og skriveglede Kurshåndbok Lingdys 3.6, Lingright 2.6 og Lingspeak 3 www.lingit.no Større leselyst og skriveglede 1 Innhold 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer 3 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows OS X Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Firefox Chrome Adobe Reader Silent install/msiexec OS X

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

LingDys. Lingvistisk basert skrivestøtte for dyslektikere

LingDys. Lingvistisk basert skrivestøtte for dyslektikere LingDys Lingvistisk basert skrivestøtte for dyslektikere Versjon 2.0 LingIT AS, Trondheim 2004 Rettigheter Rettighetene til LingDys innehas av LingIT AS Postboks 2810 Elgeseter 7432 Trondheim www.lingit.no

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 1.5 Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 1.5 Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 1.5 Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Realspeak Nora talesyntese er Nuance opphavsrett. Ordbøker er lisensiert

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Veiledning for oppdatering av Extensor 05 - versjon 1.16.

Veiledning for oppdatering av Extensor 05 - versjon 1.16. Veiledning for oppdatering av Extensor 05 - versjon 1.16. Oppdatering gjøres ved å følge denne veiledningen. Oppdatert 14.05.2012 For serverinstallasjoner der man tidligere har måttet kjøre kommando change

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon Microsoft SQL 2005 Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Installere Microsoft SQL 2005 Express...2

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows OS X Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Firefox Chrome Adobe Reader Silent install/msiexec OS X

Detaljer

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er en utvidelse (eng. extension) for nettleseren Google Chrome, og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Med

Detaljer

Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X?

Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X? Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X? Installere nødvendig programvare på Mac OSX som ikke er driftet av IT For å installere Cisco AnyConnect på Mac OSX som ikke er driftet av IT må du

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon.

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon. Brukerveiledning Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client Tools v1.2.5... 2 Søkefelt... 2 Innstillinger... 3 Installasjonsveiledning Searchdaimon Client Tools... 5 Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client

Detaljer

Personec Lønn. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Personec Lønn. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Personec Lønn Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 21.02.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn......2 Installere

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming FINALE Skatt FINALE Investor NARF Avstemming Versjon 28.0 26.11.2015

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS

Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett Lingvoice

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Installasjonsveiledning Lønn 5.0

Installasjonsveiledning Lønn 5.0 Installasjonsveiledning Lønn 5.0 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SQL Server 2012 Express... 3 Krav til systemet:... 3 Nedlasting av installasjonsfil for SQL Server 2012 Express... 3 Installasjon

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09. Side 1 av 6 Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.01 14:18. Emne/tittel:. Kategori: "Kan ikke koble til databasen! Sjekk ODBC og event. BDE". Feilmeldinger ODBC-Administrator (OpenDataBaseConnectivity)

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208 Brukerhåndbok Lightning 2 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0208 Innhold 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer