Referanse for LingDys 3.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referanse for LingDys 3.0"

Transkript

1 Referanse for LingDys 3.0

2 Systemkrav for LingDys Prosessorhastighet Minne 800 MHz 512 MB LingIT AS anbefaler minst 1 GB minne til Windows XP, 2 GB minne til Windows Vista Harddiskplass Minimum 500 MB ledig harddiskplass Operativsystem Windows 2000 (SP 4) Windows XP (SP 2 anbefales) Windows Vista Windows 2000 Server Windows Server 2003 Tekstbehandlere Microsoft Office/Word 2000 Microsoft Office/Word XP Microsoft Office/Word 2003 Microsoft Office/Word 2007 OpenOffice.org/Writer 2.1 OpenOffice.org/Writer 2.2 Skjermoppløsning Minimum 1024x768, tusener av farger 2

3 Lisenskode Da du kjøpte LingDys, fikk du også en lisenskode, enten på papir eller som vedlegg i en e- post. Hvis denne lisenskoden mangler, bør du henvende deg til forhandleren du kjøpte programmet av for å få en ny kode. Du trenger denne lisenskoden når du skal installere LingDys. Lisenskoden består av flere elementer: «Navn», «Firma», «Antall lisenser» og «Kode». Når installasjonsprogrammet spør etter lisenskoden, er det viktig at du skriver inn alle elementene akkurat som det står i lisenskoden din. Det er altså ikke tilstrekkelig å bare fylle ut feltet for «Kode» uten å skrive inn verdien for «Navn». 3

4 Installasjonsmedium Installasjonssettet for LingDys blir levert på CD-plate. Hvis systemet ditt har Autokjør skrudd på, vil installasjonen starte når du setter CD-plata inn i spilleren. Hvis installasjonen ikke starter av seg selv, må du åpne CD-plata manuelt. Gå til «Min datamaskin» («Datamaskin» i Windows Vista) og dobbeltklikk på ikonet for LingDys. Innholdet på CD-plata vises, og du kan dobbeltklikke på installasjonsprogrammet, som vil hete enten LingDys eller LingDys.exe. Du kan også laste ned et installasjonssett for den ferskeste versjonen av LingDys fra For å gjøre dette trenger du å ha lisenskoden din tilgjengelig. Nedlastingen er på ca. 200 MB, så vi anbefaler at du bruker en bredbåndslinje til formålet. Dette installasjonssettet kommer i form av én eksekverbar fil, og du starter installasjonen ved å dobbeltklikke på fila. Før du starter installasjonen, bør du avslutte alle kjørende programmer. Hvis du bruker OpenOffice.org, må du være spesielt oppmerksom på å avslutte programmet «OpenOffice.org hurtigstart» på systemstatusfeltet. Når installasjonen starter, følger du instruksjonene som kommer opp på skjermen. Du må ha administratorrettigheter for å installere LingDys. 4

5 Systemmenyen Når du starter LingDys, vil ikonet til LingDys vises på systemstatusfeltet i Windows. Første gang du starter programmet, vil det også dukke opp en tipsboble over dette ikonet. Venstreklikk Hvis du venstreklikker på ikonet, vil ett av to skje: Høyreklikk Hvis Kobling mot tekstbehandler er satt til Aktiv, vil forslagsvinduet bli vist på skjermen. Hvis forslagsvinduet allerede er synlig, skjer det ingenting. Hvis Kobling mot tekstbehandler er satt til Inaktiv, vil vinduet med innstillinger for LingDys bli vist på skjermen. Hvis innstillingsvinduet allerede er synlig, skjer det ingenting. Hvis du høyreklikker på ikonet, vil kontekstmenyen for LingDys vises. Herfra kan du velge å vise eller skjule forslagsvinduet. vise innstillingsvinduet. vise informasjon om versjonen til programmet, operativsystemet det kjører på og tekstbehandlere som programmet kan fungere sammen med. avslutte LingDys. 5

6 Innstillingsvinduet Innstillingsvinduet lar deg justere hvordan LingDys skal oppføre seg. Vinduet kan vises på to måter: enkel og avansert. Den enkle visningen lar deg sette LingDys aktivt eller inaktivt, og er den innstillingen som du får oftest bruk for. Under visningen «avansert» kan du gjøre flere og mer detaljerte innstillinger, men du vil ikke ha behov for å gjøre disse så ofte. 6

7 Innstillinger Kobling mot tekstbehandler Aktiv Velg radioknappen Aktiv for å sette LingDys aktiv i tekstbehandleren. LingDys vil ta over tekstbehandlerens stavekontroll og sette røde strek under ord som programmet ikke kjenner igjen. Det kan hende at du trenger å starte tekstbehandleren på nytt for at innstillingene skal gjelde. Inaktiv Velg radioknappen Inaktiv for å slå av tekstbehandlerens kobling til LingDys. Det kan hende at du trenger å starte tekstbehandleren på nytt for at innstillingene skal gjelde. Forslagsvindu Vis Velg radioknappen Vis for å gjøre forslagsvinduet synlig. Hvis Inaktiv er valgt, kan du ikke velge denne muligheten. Skjul Velg radioknappen Skjul for å gjemme forslagsvinduet. Hvis Inaktiv er valgt, kan du ikke velge denne muligheten. Vis prediksjon Kryss av for Vis prediksjon for å la LingDys vise prediksjon i forslagsvinduet. Hvis Inaktiv eller Skjul er valgt, kan du ikke velge denne muligheten. 7

8 Forslag Dette arket lar deg kontrollere hvordan LingDys gir deg forslag fra stavekontrollen. Antall forslag Tallboksen Antall forslag lar deg regulere hvor mange forslag som skal vises i forslagsvinduet. Størrelse på ordlista På denne glidebryteren kan du sette ordutvalget som programmet bruker til stavekontroll. Sett den lengst til høyre for å bruke en minst mulig ordliste, lengst til høyre for å bruke alle ordene i ordlista til LingDys. Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig Kryss av for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig for å la ordet som ble stavekontrollert komme først i oppslagslista i alle tilfeller. Hvis det ikke er krysset av for dette, vil alle forslagene bli sortert etter hyppighet i språket. Sammensetninger Gjør valg i denne nedtrekkslista for å kontrollere hvordan LingDys behandler sammensatte ord. De forskjellige valgene er: Ignorér: programmet prøver ikke å sette sammen ord. Du vil få rød strek i tekstbehandleren under sammensatte ord som programmet ikke gjenkjenner. Godkjenn: programmet prøver å godkjenne sammensetninger, men foreslår ikke nye. Dette betyr at du ikke får rød strek under ord som LingDys gjenkjenner som et sammensatt ord, men du får heller ikke forslag på nye sammensetninger. 8

9 Foreslå nye: programmet prøver å godkjenne sammensetninger, og foreslår også nye. Dette gir flere ord i forslagsvinduet, og anbefales for brukere med god språkfølelse. Foreslå nye, med skilletegn: gjør det samme som Foreslå nye, men setter inn skilletegn mellom de enkelte delene av de sammensatte ordene i forslagsvinduet. 9

10 Kontrollmetode Dette arket lar deg velge hvilken grunnleggende metode LingDys skal bruke i stavekontrollen. De forskjellige valgene vil gi deg ulike antall forslag. LingDys bruker to metoder for stavekontroll: regler og enkel stavekontroll. Du kan kontrollere bruken av regler i LingDys på arket Regler. Her kan du for eksempel aktivere regler for bestemte dialektområder. Du kan også legge til egne brukerregler på arket Brukerregler. Regelstyrt stavekontroll Velg radioknappen Regelstyrt stavekontroll for å bruke reglene i LingDys i stavekontrollen. Hvis ingen av reglene gir forslag, vil LingDys også prøve å bruke enkel stavekontroll. Utvidet regelstyrt stavekontroll Velg radioknappen Utvidet regelstyrt stavekontroll for å bruke både reglene i LingDys og enkel stavekontroll. Dette vil som regel gi flere forslag enn valget Regelstyrt stavekontroll. Bare regler Velg radioknappen Bare regler for å bare bruke stavekontroll med regler. Dette kan gi få forslag. Bare enkel stavekontroll Velg radioknappen Bare enkel stavekontroll for å bare bruke enkel stavekontroll. Dette gjør at stavekontrollen virker som en «vanlig» stavekontroll, som for eksempel den du finner i Microsoft Word. 10

11 Forslagsvindu Dette arket lar deg gjøre innstillinger som bestemmer hvordan forslagsvinduet skal se ut. Skrifttype Velg skrifttype Klikk på knappen Velg skrifttype for å bestemme utseende og størrelse på skrifttypen i forslagsvinduet. Ikonstørrelse Små ikoner Velg radioknappen Små ikoner for å la forslagsvinduet vise små ikoner på knapperaden. Store ikoner Velg radioknappen Store ikoner for å la forslagsvinduet vise store ikoner på knapperaden. 11

12 Brukerord På dette arket kan du legge egne ord til ordlista i LingDys. Disse ordene kalles brukerord. Brukerord Lista til venstre på arket viser brukerordene du allerede har lagt til. Nytt ord I dette tekstfeltet skriver du inn nye ord. Klikk på knappen Nytt ord for å legge et nytt ord til lista. Fjern ord Merk et ord i lista og klikk på knappen Fjern ord for å fjerne ordet fra lista. 12

13 Brukerregler På dette arket kan du lage deg egne regler for bruk i stavekontrollen. En regel består av to deler, en feilstaving og teksten feilstavingen skal erstattes med i stavekontrollen. Regler som du lager selv, kalles brukerregler. Brukerregler Lista til venstre på arket viser reglene du allerede har lagt til. Brukerreglene som det er krysset av for er aktive, og brukes i stavekontrollen. Reglene uten kryss foran er inaktive, og vil ikke bli brukt. Hvis du har valgt Bare enkel stavekontroll på arket Kontrollmetode, vil ikke reglene dine bli brukt i stavekontrollen. Ny regel Feilstaving I dette tekstfeltet skriver du inn feilstavingen i den nye brukerregelen. Erstattes med I dette tekstfeltet skriver du inn det som feilstavingen skal erstattes med i den nye brukerregelen. Legg til Klikk på knappen Legg til for å legge til en ny regel. Fjern regel Merk en brukerregel i lista og klikk på knappen Fjern regel for å fjerne regelen fra lista. 13

14 Regler Dette arket lar deg bestemme hvilke regler LingDys skal bruke i stavekontrollen. Kryss av for Vanlige feil for å aktivere regler som prøver å rette de vanligste typene stavefeil. Dette valget er aktivert som standard. Kryss av for Visuelle feil for å aktivere regler som prøver å rette feil som kommer av at visuelt like tegn blir forvekslet. Dette valget kan gi mange forslag. Du kan også krysse av for regler som passer til bestemte dialektområder. 14

15 Talesyntese Dette arket lar deg kontrollere innstillinger for den syntetiske talen. Stemme Hvis det installert mer enn én syntetisk stemme som LingDys gjenkjenner på systemet, kan du velge mellom disse stemmene i denne nedtrekkslista. Hvis det bare er stemmen som fulgte med LingDys som er installert, vil nedtrekkslista være grå. LingDys støtter foreløpig bare den syntetiske stemmen LingSpeak. Flere stemmer kan bli lagt til etter hvert. Talehastighet Bruk denne glidebryteren for å kontrollere talehastigheten. Sett den lengst til venstre for langsom tale, lengst til høyre for hurtig tale. Les opp bokstaver Kryss av for Les opp bokstaver for å få lest opp ett og ett tegn når du skriver i tekstbehandleren. Les opp ord Kryss av for Les opp ord for å få lest opp ett og ett ord når du skriver i tekstbehandleren. 15

16 Generelle hurtigtaster Dette arket lar deg sette opp hurtigtaster for enkelte vanlige arbeidsoperasjoner i LingDys. 16

17 Sette inn forslag Dette arket lar deg sette opp hurtigtaster for direkteinnsetting av forslag fra forslagsvinduet. 17

18 Forslagsvinduet Forslagsvinduet gir deg tilbakemelding på hvordan du staver ord mens du skriver. Etter at du har avsluttet et ord, enten med mellomrom eller skilletegn, vil LingDys stavekontrollere ordet og vise deg forslagene til stavemåte i forslagsvinduet. Hvis du har krysset av for Vis prediksjon under arket Innstillinger, vil LingDys også vise prediksjon i forslagsvinduet når du skriver. Knapperaden i forslagsvinduet Sett inn merket forslag Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på denne knappen, blir det merkede ordet satt inn i tekstbehandleren. Du må merke et ord i forslagsvinduet for at denne knappen skal virke. Slå opp merket forslag Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på denne knappen, blir det merkede ordet slått opp i ordboksvinduet. Du må merke et ord i forslagsvinduet for at denne knappen skal virke. Hvis ordet ikke finnes i ordboka, vil knappen være grå, og du får ikke slått opp ordet. Les opp merket forslag Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på denne knappen, vil LingDys lese opp det merkede ordet med talesyntesen. Du må merke et ord i forslagsvinduet for at denne knappen skal virke. Vis hjelp Klikk på denne knappen for å få vist hjelp om bruken av LingDys. 18

19 Ordboksvinduet I ordboksvinduet viser LingDys fram ordforklaring for et oppslått ord. Du kan slå opp ord enten fra forslagsvinduet eller fra tekstbehandleren. Hvis du vil ha ordforklaringen lest opp av talesyntesen, kan du klikke på knappen Les opp tekst øverst til høyre i vinduet. Klikk på knappen én gang til for å avbryte opplesingen. Foreløpig kan ikke LingDys lese opp alle ordforklaringene. Hvis ordforklaringen ikke kan leses opp, vil ikonet på knappen være satt til grått. 19

20 Tekstbehandler LingDys lar seg integrere med flere typer tekstbehandlere. Den vanligste er Microsoft Word, men LingDys støtter også OpenOffice.org Writer og LingEdit. Oppstart Hvis du har valgt Aktiv under Kobling mot tekstbehandler, vil LingDys starte opp sammen med tekstbehandleren, og bli avsluttet når du lukker tekstbehandleren. Knapperaden Når LingDys er aktivert, vil programmet legge til fire knapper på knapperaden i tekstbehandleren. Hvis du bruker Microsoft Office 2007, vil du bare se tre knapper. Vis innstillinger Hvis du klikker på denne knappen, vil vinduet med innstillinger for LingDys bli vist på skjermen. I Office 2007 er denne knappen merket Innstillinger. Slå opp merket ord Hvis du har merket et ord i tekstbehandleren og klikker på denne knappen, blir det merkede ordet slått opp i ordboksvinduet. I Office 2007 er denne knappen merket Ordbok. 20

21 Les opp tekst Hvis du har merket tekst i tekstbehandleren og klikker på denne knappen, vil teksten bli lest opp av talesyntesen. Samtidig som opplesingen foregår, vil merkingen av teksten følge opplesingen ord for ord. I Office 2007 er denne knappen merket Tale. Avbryt opplesing Hvis du klikker på denne knappen, avbryter du talesyntesen hvis den holder på med å lese opp tekst. I Office 2007 er denne knappen identisk med Les opp tekst, den får bare et annet ikon mens opplesningen foregår. 21

22 Tillegg for systemadministratorer Det som står i dette kapittelet er beregnet på systemadministratorer, altså personer som blant annet skal sette opp datamaskiner for flere brukere og tilpasse LingDys til store miljø. Du trenger ikke å lese det som står her for å lære deg bruken av LingDys, og teksten vil gjerne ha et mer teknisk preg enn det du finner i resten av dokumentasjonen. 22

23 Installasjonsprosessen Du må ha administratorrettigheter for å installere LingDys. LingDys trenger flere biter pre-installert programvare for å fungere. Hva som må installeres, avhenger delvis av hvilket operativsystem LingDys skal kjøres på. Komponentene som trengs er: Microsoft.Net Framework 2.0 (gjelder ikke Windows Vista, ligger i fila dotnetfx.exe) Shared Add-in Extensibility Update for Microsoft.Net Framework 2.0 (KB908002) (ligger i fila extensibilitymsm.msi) Shared Add-in Support Update for Microsoft.Net Framework 2.0 (KB908002) (ligger i fila lockbackregkey.msi) Windows Installer 3.1. (gjelder bare Windows XP, ligger i fila WindowsInstaller- KB v2-x86.exe). Vær oppmerksom på at hvis systemet ditt mangler Windows Installer i versjon 3.1 eller høyere, er dette ofte en indikasjon på at du trenger å oppdatere systemet gjennom Windows Update. Installasjonsprogrammet for LingDys prøver først å installere de av disse komponentene som trengs på systemet. Deretter kjører det installasjonsfila som hører til LingDys, LingDys.msi. Du finner de forskjellige komponentene under katalogen SupportFiles på CD-platen. Stille installasjon Du kan installere LingDys uten brukerinteraksjon, men da må du selv angi parametrene som trengs til de forskjellige installasjonskomponentene. Eksemplet under kan f.eks. legges inn i en satsvis fil. Du må legge filene dotnetfx.exe, extensibilitymsm.msi, lockbackregkey.msi og LingDys.msi i samme katalog som den satsvise fila for at dette skal virke. For Windows Vista gjelder følgende: Du trenger ikke å installere fila dotnetfx.exe, ettersom.net-kjøretiden allerede finnes på systemet. Du må ha «ekte» administrator-privilegier for å kjøre en stille installasjon av LingDys, altså må du logge på den innebygde administratorkontoen for å kjøre denne typen installasjon. dotnetfx.exe /q:a /c:"install /qb" msiexec /i extensibilitymsm.msi /quiet msiexec /i lockbackregkey.msi /quiet msiexec /i LingDys.msi /quiet USERNAME="Ola Nordmann" COMPANYNAME="Firmaet AS" LICENSECOUNT="1" PIDKEY="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" 23

24 Innstillingsfiler LingDys lagrer innstillingene sine i xml- og tekstfiler. Innstillingene er delt i to kategorier: systeminnstillinger og brukerinnstillinger. Alle brukerne må ha lesetilgang til systeminnstillingene, og lese- og skrivetilgang til brukerinnstillingene. I tillegg må brukere av LingDys også ha lese- og skrivetilgang til registernøkkelen HKEY_CURRENT_USER. Dette brukes for å angi for tekstbehandleren om programmet er aktivt eller ikke. 24

25 Systeminnstillinger Systeminnstillingene omfatter slike ting som plassering av filer med ordlister, programkode og lisenskoder. Fila som inneholder systeminnstillinger heter innstillinger.xml, og blir lagt under katalogen «Appdata» i profilen «all users». På Windows XP er dette som regel c:\documents and settings\all Users\Application Data\LingDys. På Windows Vista heter katalogen som regel c:\programdata\lingdys. Fila med systeminnstillinger trenger ikke å være skrivbar for vanlige brukere, men den må kunne leses av alle som skal bruke programmet. Systeminnstillingsfila blir generert under installasjonen. Hvis du har behov for å generere en ny systeminnstillingsfil for LingDys, kan du gjøre det med å bruke kommandolinjebryteren -s. Systeminnstillingsfila er en xml-fil, som inneholder følgende obligatoriske verdier: Systeminnstillinger: rotnoden i xml-fila. LisensNavn: tilsvarer verdien for «Navn» i lisenskoden. LisensFirma: tilsvarer verdien for «Firma» i lisenskoden. LisensAntall: tilsvarer verdien for «Antall lisenser» i lisenskoden. Lisenskode: tilsvarer verdien for «Kode» i lisenskoden. InnebygdeReglersFil: forteller LingDys stien til og navnet på fila med de innebygde reglene. Exefil: inneholder stien til og navnet på fila som inneholder programkoden til LingDys. Ordliste: det trengs ett slikt innslag for hver ordliste som hører til LingDys. De forskjellige innslagene forteller LingDys hvor programmet skal laste ordlisteinformasjonen fra. Innslagene for en enkelt ordliste er som følger: o o o o o o o o o Ordlistefilnavn Sorteringsfilnavn Clusterfilnavn Prediksjonsregelfilnavn Ordboksfilnavn Ordboksindeksfilnavn Uttalefilnavn Uttaleindeksfilnavn OrdlistefilSkalLastes: Angir om ordlista skal lastes ved oppstart eller ikke. Hvis verdien er satt til false, vil ordlista bli lastet første gang det LingDys får behov for den. Lovlige verdier er true eller false. Hvis du vil endre på plasseringen til enkelte av ressursfilene til LingDys, kan du gjøre det gjennom å endre disse verdiene. I tillegg til de obligatoriske verdiene kan du også angi en eller flere av disse verdiene: IkkeOpplesingsmerking: angir at merkingen av tekst ikke skal følge talesyntesen når brukeren merker tekst og får den lest opp i tekstbehandleren. Lovlige verdier er true eller false. 25

26 Du kan også angi følgende filnavn: Brukergruppestatusfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir hvilke grupper som er aktive for brukeren. Brukerinnstillingsfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir brukerens innstillingsvalg. Brukerord: angir stien til og navnet på fila med brukerord. Brukerregelfil: angir stien til og navnet på fila med brukerregler. Disse verdiene må alle indikere filer som er skrivbare for brukeren. Det er mulig å legge inn miljøvariabler i disse verdiene, som f.eks. som dette: <Brukergruppestatusfil>%HOMEPATH%\brukergruppestatus.xml</Brukergruppestatusfil> 26

27 Brukerinnstillinger LingDys lagrer brukerens innstillinger i fire forskjellige filer. Brukerinnstillingene legges under katalogen «Appdata» i brukerens profil. På norsk Windows XP heter denne katalogen som regel c:\documents and settings\brukernavn\programdata\lingdys, på engelsk Windows XP heter den som regel c:\documents and settings\brukernavn\programdata\lingdys og på Windows Vista heter den som regel c:\users\brukernavn\appdata\roaming\lingdys. Disse katalogene er også ofte skjulte, og du må sette Windows til å vise skjulte filer og mapper for å finne filene. Brukeren må ha lese- og skrivetilgang til disse filene. Hvis filene ikke finnes, vil LingDys prøve å opprette dem hvis brukeren gjør endringer i innstillingene sine. brukerinnstillinger.xml Denne fila inneholder de fleste innstillingene for hvordan programmet skal fungere, så som Forslag, Kontrollmetode og Talesyntese. Fila er på xml-format, og inneholder følgende verdier: TekstbehandlingAktiv: Tilsvarer innstillingen for Kobling mot tekstbehandler. Lovlige verdier er true eller false. ForslagsvinduAktivt: Tilsvarer innstillingen for Forslagsvindu/Vis og Forslagsvindu/Skjul. Lovlige verdier er true eller false. PrediksjonAktiv: Tilsvarer innstillingen for Vis prediksjon. Lovlige verdier er true eller false. MaksAntallForslag: Tilsvarer innstillingen for Antall forslag. Lovlige verdier er tall mellom 1 og 15. Ordutvalg: Tilsvarer innstillingen for Størrelse på ordlista. Lovlige verdier er tall mellom 0 og 3, der 0 angir minst ordutvalg og 3 størst. OppslaattOrdFoerst: Tilsvarer innstillingen for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig. Lovlige verdier er true eller false. Sammensetninger: Tilsvarer innstillingen for Sammensetninger. Lovlige verdier er Ignorér, Godkjenn, Foreslå nye eller Foreslå nye, med skilletegn. Stavekontrollstrategi: Tilsvarer innstillingen for Kontrollmetode. Lovlige verdier er Bare regler, Regelstyrt stavekontroll, Utvidet regelstyrt stavekontroll eller Bare enkel stavekontroll Fontnavn: Angir navnet på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er navn på skrifttyper som er installert på systemet. Fontstoerrelse: Angir størrelsen på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er verdier mellom 6 og 70. FontErHalvfet: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal være halvfet eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. FontErKursiv: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal stå i kursiv eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. Ikonstoerrelse: Tilsvarer innstillingen for Ikonstørrelse. Små ikoner angis med verdien 16, og store ikoner angis med verdien 32. Talesyntesetype: Tilsvarer innstillingen for Stemme. Lovlig verdi er LingSpeak, Microsoft Mary eller Microsoft Anna. Hastighet: Tilsvarer innstillingen for Talehastighet. Lovlige verdier er tall mellom 0 og

28 Tegnuttale: Tilsvarer innstillingen for Les opp bokstaver. Lovlige verdier er true eller false. Orduttale: Tilsvarer innstillingen for Les opp ord. Lovlige verdier er true eller false. Hurtigtaster: For hver hurtigtast som kan defineres i grensesnittet, finnes det ett innslag i brukerinnstillingsfila. Tastene defineres i den rekkefølgen de vises i innstillingsvinduet. Alt: Angir om alt-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true eller false. o Ctrl: Angir om ctrl-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true o eller false. Kode: Angir tasten på tastaturet som skal være en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er bokstavene A-Å, tallene 0-9, Num 0 til Num 9, F1 til F14, (Ingen hurtigtast), Enter, Page Up, Page Down, Pil venstre, Pil opp, Pil høyre og Pil ned. HarVistBallongtips: angir om tipsboblen over LingDys-ikonet på systemstatusfeltet har blitt vist fram. Lovlige verdier er true eller false. brukerord.txt Denne fila inneholder brukerens egne ord. Fila er på tekstformat, og kan redigeres i en vanlig teksteditor. brukerregler.xml Denne fila inneholder brukerens egne regler. Fila er på xml-format. brukergruppestatus.xml Innholdet i denne fila angir hvilke av de innebygde reglene som er satt aktive for brukeren. Fila er på xml-format. Vi anbefaler ikke at du redigerer denne fila for hånd. 28

29 Flere brukere på systemet Brukerinnstillingene LingDys lagrer brukerinnstillingene sine i katalogen «Appdata» i brukerens profil. Hvis flere brukere av en eller annen grunn må dele på det samme brukernavnet, kan du for eksempel sette LingDys til å importere og eksportere brukerinnstillinger gjennom å bruke kommandolinjebryterne -bx og -bi. OpenOffice.org med flere brukere Når du installerer LingDys på et flerbrukersystem med OpenOffice.org, vil ikke støtte for LingDys i OpenOffice.org automatisk gjelde for alle brukerne. OpenOffice.org lagrer innstillingene for brukere under katalogen «Appdata» i brukerens profil. Denne katalogen heter som regel c:\documents and Settings\brukernavn\Programdata\OpenOffice.org2. Det er under denne katalogen at støtten for LingDys blir installert. Hvis du har installert LingDys på et nytt system, kan du kopiere denne katalogen fra din brukerkatalog til «default user»-profilen c:\documents and Settings\Default User\Programdata, og innstillingene vil deretter gjelde for alle nye brukere på systemet. Hvis du derimot har installert LingDys på et system der brukerne allerede har tatt i bruk OpenOffice.org, kan du installere støtte for LingDys, ved å bare kopiere katalogen C:\Documents and Settings\ditt brukernavn\programdata\openoffice.org2\user\uno_packages\cache til OpenOffice.org-katalogen i profilen til hver enkelt bruker. Dette kan f.eks. foregå i et påloggingsskript. Hver enkelt bruker må uansett sette LingDys aktiv på sin brukerkonto for at programmet skal starte opp sammen med Writer. 29

30 Installasjon på terminaltjener LingDys er prøvd ut på Windows Server med Terminal Services aktivert. For LingDys som for andre produkter, gjelder noen grunnleggende regler for hvordan du bør gå fram for å installere ny programvare: Ha alltid et testsystem som du kan prøvekjøre programvaren på før du installerer den på et produksjonssystem. Pass på å ta en sikkerhetskopi av produksjonssystemet før du går i gang med installasjonen. Bruk gjerne et verktøy som tar bilde av hele harddisken. Pass på at terminaltjeneren er satt i installasjonsmodus før du starter installasjonen. Dette gjør du enten via «Add or Remove Programs/Add New Programs» i kontrollpanelet eller ved å gi kommandoen «change user /install», hhv. «change user /execute» etter ferdig installasjon. Du må installere LingDys uten at andre brukere er logget på systemet. Hvis ikke, vil kjørende instanser av f.eks. Word eller OpenOffice.org forhindre at LingDys blir installert. Støtte for lyd RDP-protokollen som følger med Windows 2000 Server støtter ikke overføring av lyd over nettverket. Du vil derfor ikke kunne bruke talesyntesen på denne plattformen uten å ha installert et tredjepartsprodukt (Citrix Presentation Server eller tilsvarende). RDP-protokollen til Windows Server 2003 er derimot utvidet slik at klientene kan motta lydinformasjon over nettverket. Talesyntese Når talesyntesen blir aktivert med knappen Les opp tekst i tekstbehandleren, vil ikke merkingen av den oppleste teksten følge tempoet på lyden av opplesingen. Dette kommer av at lydinformasjonen skal sendes over nettverket til klienten, og talesyntesen blir derfor blir «lurt» til å tro at ordene er ferdig oppleste før de egentlig er det. Du kan slå av funksjonaliteten som gjør at merkingen følger opplesingen av tekst med å angi verdien true for parameteret IkkeOpplesingsmerking i systeminnstillingsfila. 30

31 Kommandolinjebrytere LingDys kan startes fra kommandolinjen med en eller flere brytere. Dette setter programmet i stand til å utføre en eller flere spesielle oppgaver. Etter at oppgaven(e) er utført, avsluttes programmet. For eksempel kan du skrive LingDys.exe -bi c:\innstillinger.zip på kommandolinjen for å importere brukerinnstillinger fra et zip-arkiv som heter «c:\brukerinnstillinger.zip». Hvis LingDys allerede kjører, vil du ikke kunne starte en annen instans av LingDys, heller ikke med kommandolinjebrytere. De forskjellige bryterne er: -i: importerer innstillinger fra versjon 2 av LingDys. Denne bryteren må brukes alene eller sammen med -q. -o: integrerer LingDys med OpenOffice.org. Denne bryteren kan brukes hvis du har installert OpenOffice.org etter at du installerte LingDys. -d: integrerer LingDys med Microsoft Office eller Word. Denne bryteren kan brukes hvis du har installert Microsoft Office eller Word etter at du installerte LingDys. -u: gjenoppretter Microsoft Office/Word/OpenOffice.org sine innstillinger for stavekontroll. Denne bryteren blir brukt ved avinstallering. -s: lar LingDys opprette en ny systeminnstillingsfil. Hvis du vil legge inn lisenskode i systeminnstillingsfila, må du bruke bryteren sammen med -ln, -lf, -la og -lk. o -ln <Lisensinnehaver>: Angir navnet på lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. o -lf <Firma>: Angir firmaet til lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. o -la <Antall>: Angir antall lisenser som hører til lisenskoden. Brukes sammen med parameteret -s. o -lk <Kode>: Angir koden. Brukes sammen med parameteret -s. -bi [filnavn]: importerer brukerinnstillinger fra et zip-arkiv til LingDys. Kan brukes med navnet på zip-arkivet som argument. Hvis filnavnet ikke blir angitt, vil programmet spørre etter det. -bx [filnavn]: eksporterer brukerinnstillinger fra LingDys til et zip-arkiv. Kan brukes med navnet på zip-arkivet som argument. Hvis filnavnet ikke blir angitt, vil programmet spørre etter det. -q: meldinger til brukeren blir ikke vist, unntatt hvis det oppstår feil under kjøring. Alle bryterne, bortsett fra -i, -bi og -bx, krever administratorrettigheter. 31

32 Innhold: SYSTEMKRAV FOR LINGDYS... 2 LISENSKODE... 3 INSTALLASJONSMEDIUM... 4 SYSTEMMENYEN... 5 INNSTILLINGSVINDUET... 6 INNSTILLINGER... 7 FORSLAG... 8 KONTROLLMETODE FORSLAGSVINDU BRUKERORD BRUKERREGLER REGLER TALESYNTESE GENERELLE HURTIGTASTER SETTE INN FORSLAG FORSLAGSVINDUET ORDBOKSVINDUET TEKSTBEHANDLER TILLEGG FOR SYSTEMADMINISTRATORER INSTALLASJONSPROSESSEN INNSTILLINGSFILER SYSTEMINNSTILLINGER BRUKERINNSTILLINGER FLERE BRUKERE PÅ SYSTEMET INSTALLASJON PÅ TERMINALTJENER KOMMANDOLINJEBRYTERE