Referansedokumentasjon for Lingright 3.9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referansedokumentasjon for Lingright 3.9"

Transkript

1 Referansedokumentasjon for Lingright Lingit AS

2 Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Innhold Systemkrav for Lingright...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler eller 64-bits Office...1 OpenOffice/LibreOffice...1 Harddiskplass...1 Retningslinjer for prosessor og minne...1 Installasjon...2 Lisenskode...2 Installasjon...2 Innstillingsvinduet...3 Systemmenyen...3 Venstreklikk...3 Innstillinger...3 Forslag...3 Kontrollmetode...4 Utseende...5 Brukerord...6 Brukerregler...7 Regler...8 Talesyntese...8 Generelle hurtigtaster...9 Sette inn forslag...9 Forslagsvinduet...11 Knapperaden i forslagsvinduet...11 Sett inn merket forslag...11 Slå opp merket ord...11 Les opp...11 Vis hjelp...11 Vis innstillinger...11 Søkefelt for morsmålsord...11 Ordboksvinduet...12 Tekstbehandler...13 Oppstart...13 Tillegg for systemadministratorer...14 Installasjonsprosessen...14 Installasjon i nettverk...14 Stille installasjon med og uten nettverkskonfigurasjon...15 Konfigurere for nettverksstøtte...15 Felles pålogging og delte brukere...15 Innstillingsfiler...16 Systeminnstillinger...16 Brukerinnstillinger...17 Flere brukere på systemet...18 Brukerinnstillingene...18 OpenOffice.org med flere brukere...18 Installasjon på terminaltjener...18 i

3 Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Innhold Tillegg for systemadministratorer Støtte for lyd...19 Kommandolinjebrytere...19 ii

4 Systemkrav for Lingright Operativsystem Windows XP SP3 eller nyere. Windows Server 2003 R2, 2008 R2. Tekstbehandler Microsoft Office/Word 2003, 2007, 2010 og 2013 (32-bits). OpenOffice.org/Writer Fungerer med noe redusert funksjonalitet i OpenOffice 4.0 (forslagsvinduet fanger ikke tekst mens man skriver). LibreOffice/Writer Fungerer med noe redusert funksjonalitet i LibreOffice 4.1. (forslagsvinduet fanger ikke tekst mens man skriver). Internet Explorer, Wordpad, Notepad etc. Fungerer med litt nedsatt funksjonalitet (ingen røde streker for feilstavede ord). 32- eller 64-bits Office Brukere av Microsoft Office må ha 32-bitsversjonen. Microsoft fraråder 64-bitsversjonen såfremt man ikke har spesielle behov, f.eks. ekstremt store regneark. OpenOffice/LibreOffice Hvis man har en installasjon med Lingright som fungerer med tidligere versjoner av OpenOffice eller LibreOffice, bør man holde seg til den dersom det er mulig. Enkelte har opplevd problemer med interaksjonen mellom våre programmer og disse tekstbehandlerne når man oppdaterer til nye versjoner. Harddiskplass Minst 500 MB Retningslinjer for prosessor og minne 1 GHz Intel Celeron eller bedre. Minst 512 MB RAM. Lingit anbefaler minst 1 GB RAM til Windows XP, 2 GB RAM til Windows Vista og Windows 7. Vi gjør oppmerksom på at datasystemers ytelse beror på flere faktorer enn bare mengde RAM og klokkefrekvens på prosessor. Disse opplysningene er derfor å betrakte som retningsgivende. 1

5 Installasjon Lisenskode Da du kjøpte Lingright, fikk du også en lisenskode, enten som lisensbevis eller som vedlegg i en e-post. Hvis du ikke har lisenskode, må du henvende deg til forhandleren du kjøpte programmet av. Lisenskoden er påkrevet for installasjon av Lingright. Lisenskoden har fire felt: «Navn», «Firma», «Antall lisenser» og «Kode». Dersom installasjonsprogrammet spør etter lisenskoden, skriver du inn informasjonen akkurat som oppgitt i lisensen. Fyll inn alle feltene som har informasjon. Det er ikke tilstrekkelig å bare fylle ut feltet for «Kode». For lisensinformasjon i tilknytning til installasjon i nettverk og/eller via lisensserver, se avsnittet Tillegg for systemadministratorer. Installasjon Du laster ned et installasjonssett for den ferskeste versjonen av Lingright fra eller Demoversjoner må lastes ned fra Det er kun på den måten du får midlertidig lisenskode i prøveperioden. Før du starter installasjonen, bør du avslutte alle kjørende programmer. Hvis du bruker OpenOffice, må du være spesielt oppmerksom på å avslutte programmet «OpenOffice hurtigstart» fra systemstatusfeltet. Sørg for at du har lisenskoden din tilgjengelig når du starter installasjonen. Installasjonssettet kommer som én eksekverbar fil som heter LingRight-setup-netinst.exe eller LingRight_3_9_1057_0.exe. Start installasjonen ved å høyreklikke på filen og velge Kjør som administrator. Når installasjonen starter, følger du instruksjonene som kommer opp på skjermen. Installasjonssettet for Lingright kan på forespørsel leveres på CD-plate. 2

6 Innstillingsvinduet Innstillingsvinduet lar deg justere hvordan Lingright skal oppføre seg. Systemmenyen Når du starter Lingright, vil et lite programikon vises i systemstatusfeltet nede til høyre på skjermen. Første gang du starter programmet, vil det også dukke opp en tipsboble over dette ikonet. Venstreklikk Hvis du venstreklikker på ikonet, vil forslagsvinduet bli vist på skjermen. Hvis forslagsvinduet allerede er synlig, skjer det ingenting. Høyreklikk Hvis du høyreklikker på ikonet, vil kontekstmenyen for Lingright vises. Herfra kan du velge å vise innstillinger se etter oppdatering vise informasjon om versjonen til programmet, operativsystemet det kjører på, eventuell lisensinformasjon og tekstbehandlere som programmet kan fungere sammen med avslutte Lingright Innstillinger Forslag Disse innstillingene lar deg kontrollere hvordan Lingright gir deg forslag fra stavekontrollen. 3

7 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Antall forslag Tallboksen Antall forslag lar deg regulere hvor mange forslag som skal vises i forslagsvinduet. Samme antall forslag vises når du høyreklikker på et feilstavet ord i f.eks. MS Word. Størrelse på ordlista På denne glidebryteren kan du sette ordutvalget som programmet bruker til stavekontroll. Sett den lengst til venstre for å bruke en minst mulig ordliste, lengst til høyre for å bruke alle ordene i ordlisten til Lingright. Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig Kryss av for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig for å la ordet som ble stavekontrollert komme først i oppslagslisten (dersom det er riktig stavet). Alternativt blir forslagene sortert etter hyppighet i skriftspråket. Vis prediksjon Kryss av for Vis prediksjon for å la Lingright vise prediksjon (eller ordfullføring) i forslagsvinduet. Kontrollmetode Disse innstillingene lar deg velge hvilken metode stavekontrollen i Lingright benytter til å identifisere korreksjonsforslag. 4

8 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Regelstyrt stavekontroll Metoden Regelstyrt stavekontroll fungerer normalt best for de som sliter med rettskrivingen. Hvis ingen av stavereglene resulterer i korrekt stavede ord, vil Lingright bruke en standard stavekontrollalgoritme (omtrent som man finner i MS Word eller andre tekstbehandlere som tilbyr stavekontroll). Utvidet regelstyrt stavekontroll Velg Utvidet regelstyrt stavekontroll for å bruke både regler og standard stavekontroll i parallell. Dette vil oftest gi flere forslag enn valget Regelstyrt stavekontroll. Bare regler Valget Bare regler presenterer kun resultater som reglene kommer frem til. Dette kan være det beste alternativet for dem som ønsker få forslag å forholde seg til. Bare enkel stavekontroll Velg radioknappen Bare enkel stavekontroll for å bruke den metoden som ikke baserer seg på regler. Utseende 5

9 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Her kan du påvirke hvordan Lingright skal se ut. Tema Velg hvilket ikonsett Lingright skal bruke. Forslagsvindu Velg skrifttype Klikk på knappen Velg skrifttype for å bestemme utseende og størrelse på skrifttypen i forslagsvinduet. Små ikoner Velg radioknappen Små ikoner for å la forslagsvinduet vise små ikoner på knapperaden. Store ikoner Velg radioknappen Store ikoner for å la forslagsvinduet vise store ikoner på knapperaden. Brukerord Her kan du legge egne ord (brukerord) til ordlisten i Lingright. 6

10 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Brukerord Listen til venstre viser brukerordene du allerede har lagt til. Nytt ord I tekstfeltet over knappen Nytt ord skriver du inn nye ord (et ord om gangen). Klikk på knappen Nytt ord for å legge det til listen. Fjern ord Merk et ord i listen og klikk på knappen Fjern ord for å fjerne det. Brukerregler På denne fanen kan du definere egne regler til bruk i stavekontrollen. Regelen består av en feilsekvens og en korreksjon. Regler som du lager selv, kalles brukerregler. 7

11 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Brukerregler Listen til venstre viser reglene du allerede har lagt til. De avkryssede reglene er aktive og brukes av stavekontrollen. Ny regel Feilstaving I dette tekstfeltet skriver du inn feilstavingen i den nye brukerregelen (for eksempel "ge"). Erstattes med Her skriver du inn det som feilstavingen skal erstattes med i den nye brukerregelen (for eksempel "ke"). Legg til Klikk på knappen Legg til for å legge til en ny regel. En regel som erstatter "ge" med "ke" vil korrigere "speager" til "speaker", "snages" til "snakes", "mistages" til "mistakes", osv. Fjern regel Merk en brukerregel i lista og klikk på knappen Fjern regel for å fjerne en regel fra listen. Regler På denne siden kan du bestemme hvilke regler Lingright skal bruke i stavekontrollen. Kryss av for å aktivere regler for bestemte typer feil, så som feil med dobbeltkonsonant, vokaler, ordforveksliger osv. Alle typer feil er forvalgt som standard. Hvis du synes programmet gir for mange forslag, kan du prøve å deaktivere enkelte typer regler. Talesyntese Valgene på denne siden lar deg kontrollere innstillinger til den kunstige talen. 8

12 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Stemme Hvis det installert flere stemmer på maskinen, kan du velge mellom dem i denne nedtrekkslista. Talehastighet Bruk denne glidebryteren til å kontrollere talehastigheten. Sett den lengst til venstre for langsom tale, lengst til høyre for hurtig tale. Generelle hurtigtaster Her kan du sette opp hurtigtaster for vanlige arbeidsoperasjoner i Lingright. Sette inn forslag Her defineres hurtigtaster for direkteinnsetting av forslag fra forslagsvinduet: 9

13 Innstillingsvinduet Referansedokumentasjon for Lingright

14 Forslagsvinduet Forslagsvinduet gir deg tilbakemeldinger mens du skriver. Etter at du har avsluttet et ord, enten med mellomrom eller skilletegn, vil Lingright stavekontrollere ordet og vise alternative forslag i forslagsvinduet. Hvis du har krysset av for Vis prediksjon, vil Lingright også vise forslag til fullføring av ordet mens du skriver. Knapperaden i forslagsvinduet Sett inn merket forslag Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på piltasten oppe til venstre, blir ordet satt inn i teksten. Det samme skjer om du dobbelklikker på det merkde ordet. Slå opp merket ord Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på ordbokikonet, blir ordet slått opp i ordboksvinduet. Hvis ordet ikke finnes i ordboka, vil knappen være grå. Les opp Når du merker et ord i forslagsvinduet og klikker på opplesingsknappen, vil Lingright sin talesyntese lese det opp. Vis hjelp Bruk knappen med spørsmålstegn for å få hjelp om bruken av Lingright. Vis innstillinger Klikk knappen oppe til høyre for å få vist innstillingene til Lingright. Søkefelt for morsmålsord I feltet nederst i forslagsvinduet kan du skrive inn norske ord som du vil ha engelske oversettelser av. Feltet har en autofullfør-funksjon som prøver å gi deg forslag etter hvert som du skriver. Klikk knappen Slå opp for å få informasjon om ordet i ordboksvinduet. 11

15 Ordboksvinduet I ordboksvinduet viser Lingright frem ordforklaring for et oppslått ord. Du kan slå opp ord fra forslagsvinduet eller merke et ord i et hvilket som helst program og slå det opp via ordboksikonet i forslagsvinduet. Hvis du slår opp morsmålsord fra forslagsvinduet, vil de engelske oversettelsene være merket som lenker. Hvis du klikker på et oversatt ord eller en frase, blir det satt inn i tekstbehandleren. 12

16 Tekstbehandler Lingright lar seg integrere med flere typer tekstbehandlere. Den vanligste er Microsoft Word, men Lingright støtter også OpenOffice Writer og LibreOffice Writer. Forslagsvinduet er aktivt når du skriver inn tekst i de fleste andre Windows-programmer. Oppstart Når Lingright kjører, fungerer det sammen med tekstbehandleren. Pass på å starte Lingright før tekstehandleren startes. Ordforslag kommer opp i forslagsvinduet etter hvert som du skriver. Hvis språket er satt til engelsk, settes det rød strek under feilstavede ord i MS Word og andre produkter i Office-pakken (gjelder også for Open-/LibreOffice Writer). 13

17 Tillegg for systemadministratorer Det som står i dette kapittelet er beregnet på systemadministratorer, altså datakyndige som blant annet skal sette opp datamaskiner for flere brukere og tilpasse Lingright i store brukermiljø. Du trenger ikke å lese det som står her for å lære deg bruken av Lingright. Installasjonsprosessen Du må ha administratorrettigheter for å installere Lingright. Lingright trenger flere biter pre-installert programvare for å fungere. Hva som må installeres, avhenger av hvilket operativsystem Lingright skal kjøres på. Komponentene som trengs er: Windows Installer 3.1. (gjelder bare Windows XP, ligger i filen WindowsInstaller-KB v2-x86.exe). Vær oppmerksom på at hvis systemet ditt mangler Windows Installer i versjon 3.1 eller høyere, er dette ofte en indikasjon på at du trenger å oppdatere systemet gjennom Windows Update. Microsoft.Net Framework 3.5 (gjelder ikke Windows 7 og Server 2003, ligger i filen dotnetfx35.exe. På Windows 8 starter en nedlastingsprosess.net 3.5 ikke er installert fra før. For mer informasjon, se Java Runtime 7 Update 17 eller høyere (gjelder bare hvis OpenOffice eller LibreOffice er installert, ligger i filen jre-7u17-windows-i586.exe) LingSpeak 3 (skjermleser, ligger i filen LingSpeak_3_0_513_0.msi) Nuance Serena (talesyntese, ligger i filen Nuance_Serena.msi) Installasjonsprogrammet for Lingright prøver først å installere de nødvendige komponentene på systemet. Deretter kjører det installasjonsfilen som hører til Lingright, LingRight_3_9_1057_0.msi. Navnet på denne filen vil variere, avhengig av hvilken versjon av Lingright du har. Pakk ut komponentene ved hjelp av en av kommandoene nedenfor: LingRight-setup-netinst.exe /ExtractCab LingRight-setup.exe /ExtractCab Navnet på -exe-filen avhenger av hva du har fått fra leverandøren. Man finner de forskjellige komponentene under katalogen SupportFiles. Den ligger i samme katalog som -exe-filen er i. Merk at man ikke kan bruke dotnetfx35.exe for å installere.net på Windows Server Der er.net Framework en del av rollen Application Server. Installasjon i nettverk Dersom Lingright skal kjøre i nettverk og man bruker Lingit Plattform til å synkronisere lisenser og brukerdata (innstillinger, brukerord, osv.), må programmet installeres uten lisensinformasjon og konfigureres med en egen fil (network.ini) for oppkobling mot plattformen. Skal man installere Lingright på frittstående maskiner uten bruk av Lingit Plattform, må man oppgi lisensinformasjon under installasjonen (se detaljer nedenfor). 14

18 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Stille installasjon med og uten nettverkskonfigurasjon Det er mulig å installere Lingright uten brukerinteraksjon, men da må man angi parametrene som er påkrevet til de forskjellige installasjonskomponentene. Eksemplet under kan f.eks. legges inn i en satsvis fil. Legg filene i samme katalog som den satsvise filen for at akkurat denne oppskriften skal virke (alternativt angir man filstiene alt etter hvorfra man kjører filen). For Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 må man ha «ekte» administrator-privilegier for å kjøre en slik stille installasjon av Lingright, det vil si at man må bruke den innebygde administratorkontoen. Dette gjøres enklest ved å kjøre Windows terminalvindu som administrator hvis man ikke har en konto som heter "Administrator". dotnetfx35.exe /q /norestart jre-7u17-windows-i586.exe -q accessbridge-2_0_1.exe /S /v"/qn /norestart REBOOT=ReallySuppress" msiexec /i Nuance_Serena.msi /qn INSTALLDIR="%ProgramFiles%\Nuance_Serena" INSTALLDIR.108DC0F4_E22F_47A5_A281_A04AA3841B3A="%ProgramFiles%\Nuance_Serena" msiexec /i LingSpeak_3_0_513_0.msi /quiet regedit.exe /s SAPI51_SpPhones\SAPI51_SpPhones.reg msiexec /i LingRight_3_9_1057_0.msi /quiet Hvis man bruker Lingit Plattform, må man deretter distribuere og eventuelt konfigurere nettverkskonfigurasjonen. Dette er beskrevet i avsnittene nedenfor. Hvis man derimot installerer på enkeltmaskiner uten plattformstøtte, må man legge inn lisensinformasjon i skriptet. Erstatt i så fall siste linje med msiexec /i LingRight_3_9_1057_0.msi /quiet USERNAME="Ola Nordmann" COMPANYNAME="Norge AS" LICENSECOUNT="1" PIDKEY="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" jre-7u17-windows-i586.exe og accessbridge-2_0_1.exe er bare relevant dersom Lingright skal integreres med OpenOffice eller LibreOffice. Merk at Java Access Bridge (accessbridge-2_0_1.exe) dessverre ikke støtter 64-bitssystemer. Konfigurere for nettverksstøtte For at Lingright skal finne Lingit Server og relevant lisensinformasjon, må filen network.ini legges til i en egen mappe på alle arbeidsstasjoner. Stien til denne mappen skal være slik: Windows 8, 7, Vista: C:\Programdara\Lingit Windows XP, 2000: C:\Documents and Settings\All Users\Program Data\Lingit Filen network.ini skal være en ren tekstfil, og den må inneholde en lenke til servere. Et eksempel på network.ini med server på IP-adresse som benytter port 8000: Felles pålogging og delte brukere Hvis flere elever deler en eller flere brukeridentiteter på en og samme maskin, må man legge til direktivet public i network.ini-filen. Dersom elever skal logge på via maskiner som ikke står i det aktuelle domenet, må man også ha med public om elevene skal benytte domenebruker og domenepassord. 15

19 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Public-direktivet oppretter en påloggingsdialog der sluttbruker må oppgi sitt brukernavn og passord som er registrert i domenet eller på Lingit Server. Eksempel på bruk av public i network.ini: public Innstillingsfiler Lingright lagrer innstillingene sine i xml- og tekstfiler. Innstillingene er delt i to kategorier: systeminnstillinger og brukerinnstillinger. Alle brukerne må ha lesetilgang til systeminnstillingene og lese- og skrivetilgang til brukerinnstillingene. I tillegg må brukere av Lingright også ha lese- og skrivetilgang til registernøkkelen HKEY_CURRENT_USER. Denne nøkkelen brukes til å informere systemet om programmet er aktivt eller ikke. Systeminnstillinger Systeminnstillingene omfatter plassering av filer med ordlister, programkode og lisenskoder. Fila som inneholder systeminnstillinger heter innstillinger.xml, og blir lagt under katalogen «Programdata» i profilen «all users». På Windows XP heter katalogen som regel c:\documents and settings\all Users\Application Data\LingRight (engelsk Windows) eller c:\documents and settings\all Users\Programdata\LingRight (norsk Windows). På Windows Vista og nyere heter katalogen som regel c:\programdata\lingright. Fila med systeminnstillinger trenger ikke å være skrivbar for vanlige brukere, men den må kunne leses av alle som skal bruke programmet. Systeminnstillingsfila blir generert under installasjonen. Hvis du har behov for å generere en ny systeminnstillingsfil for Lingright, kan du gjøre det med å bruke kommandolinjebryteren -s. Systeminnstillingsfila er en xml-fil, som inneholder følgende obligatoriske verdier: Systeminnstillinger: rotnoden i xml-fila. LisensNavn: tilsvarer verdien for «Navn» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). LisensFirma: tilsvarer verdien for «Firma» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). LisensAntall: tilsvarer verdien for «Antall lisenser» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). Lisenskode: tilsvarer verdien for «Kode» i lisenskoden (kun ved lokal installasjon). InnebygdeReglersFil: forteller Lingright stien til og navnet på fila med de innebygde reglene. Exefil: inneholder stien til og navnet på fila som inneholder programkoden til Lingright. Ordliste: det trengs ett slikt innslag for hver ordliste som hører til Lingright. De forskjellige innslagene forteller Lingright hvor programmet skal laste ordlisteinformasjonen fra. Hvis du vil endre på plasseringen til enkelte av ressursfilene til Lingright, kan du gjøre det gjennom å modifisere disse verdiene. Du kan også angi følgende filnavn: Brukergruppestatusfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir hvilke grupper som er aktive for brukeren. Brukerinnstillingsfil: angir stien til og navnet på innstillingsfila som angir brukerens innstillingsvalg. Brukerordfil: angir stien til og navnet på fila med brukerord. Brukerregelfil: angir stien til og navnet på fila med brukerregler. Disse verdiene må alle indikere filer som er skrivbare for brukeren. Det er mulig å legge inn miljøvariabler i disse verdiene, som f.eks. som dette: 16

20 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 <Brukergruppestatusfil>%HOMEPATH%\brukergruppestatus.xml</Brukergruppestatusfil> Vær oppmerksom på at hvis fila inneholder norske tegn, for eksempel i feltene for lisenskode, må den lagres i formatet UTF-8. Brukerinnstillinger Lingright lagrer brukerens innstillinger i fire forskjellige filer. Brukerinnstillingene legges under katalogen «Appdata» i brukerens profil. På norsk Windows XP heter denne katalogen som regel c:\documents and settings\brukernavn\programdata\lingright, på engelsk Windows XP heter den som regel c:\documents and settings\brukernavn\application Data\LingRight og på Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 heter den som regel c:\users\brukernavn\appdata\roaming\lingright. Disse katalogene er også ofte skjulte, og du må sette Windows til å vise skjulte filer og mapper for å finne filene. Brukeren må ha lese- og skrivetilgang til disse filene. Hvis filene ikke finnes, vil Lingright prøve å opprette dem hvis brukeren gjør endringer i innstillingene sine. brukerinnstillinger.xml Denne filen inneholder de fleste innstillingene for hvordan programmet skal fungere, så som Forslag, Kontrollmetode og Talesyntese. Filen er på xml-format, og inneholder følgende verdier: PrediksjonAktiv: Tilsvarer innstillingen for Vis prediksjon. Lovlige verdier er true eller false. MaksAntallForslag: Tilsvarer innstillingen for Antall forslag. Lovlige verdier er tall mellom 1 og 15. Ordutvalg: Tilsvarer innstillingen for Størrelse på ordlista. Lovlige verdier er tall mellom 0 og 3, der 0 angir minst ordutvalg og 3 størst. OppslaattOrdFoerst: Tilsvarer innstillingen for Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig. Lovlige verdier er true eller false. Sammensetninger: Tilsvarer innstillingen for Sammensetninger. Lovlige verdier er Ignorer, Godkjenn, Foreslå nye eller Foreslå nye, med skilletegn. Stavekontrollstrategi: Tilsvarer innstillingen for Kontrollmetode. Lovlige verdier er Bare regler, Regelstyrt stavekontroll, Utvidet regelstyrt stavekontroll eller Bare enkel stavekontroll Fontnavn: Angir navnet på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er navn på skrifttyper som er installert på systemet. Fontstoerrelse: Angir størrelsen på skrifttypen i forslagsvinduet. Lovlige verdier er verdier mellom 6 og 70. FontErFet: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal være fet eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. FontErKursiv: Angir om skrifttypen i forslagsvinduet skal stå i kursiv eller ikke. Lovlige verdier er true eller false. Ikonstoerrelse: Små ikoner angis med verdien 16, og store ikoner angis med verdien 32. Talesyntesetype: Tilsvarer innstillingen for Stemme. Lovlig verdier er navn på en SAPI-stemme på systemet. Hastighet: Tilsvarer innstillingen for Talehastighet. Lovlige verdier er tall mellom 0 og 100. Hurtigtaster: For hver hurtigtast som kan defineres i grensesnittet, finnes det ett innslag i brukerinnstillingsfila. Tastene defineres i den rekkefølgen de vises i innstillingsvinduet. Alt: Angir om alt-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true eller false. Ctrl: Angir om ctrl-tasten er en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er true eller false. Kode: Angir tasten på tastaturet som skal være en del av hurtigtasten. Lovlige verdier er bokstavene A-Å, tallene 0-9, Num 0 til Num 9, F1 til F12, "Ingen hurtigtast". HarVistBallongtips: angir om tipsboblen over Lingright -ikonet på systemstatusfeltet har blitt vist frem. Lovlige verdier er true eller false. 17

21 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 brukerord.txt Denne filen inneholder brukerens egne ord. Filen er på tekstformat, og kan redigeres i en vanlig teksteditor. brukerregler.xml Denne filen inneholder brukerens egne regler. Filen er på xml-format. brukergruppestatus.xml Innholdet i denne filen angir hvilke av de innebygde reglene som er satt aktive for brukeren. Filen er på xml-format. Vi anbefaler ikke at du redigerer denne filen for hånd. Flere brukere på systemet Brukerinnstillingene Lingright lagrer brukerinnstillingene sine i katalogen «Appdata» i brukerens profil. Hvis flere brukere av en eller annen grunn må dele på det samme brukernavnet, kan du for eksempel sette Lingright til å importere og eksportere brukerinnstillinger gjennom å bruke kommandolinjebryterne -bx og -bi. OpenOffice.org med flere brukere Når du installerer Lingright på et flerbrukersystem med OpenOffice.org, vil ikke støtte for Lingright i OpenOffice.org automatisk gjelde for alle brukerne. OpenOffice.org lagrer innstillingene for brukere under katalogen «Appdata» i brukerens profil. Denne katalogen heter som regel c:\documents and Settings\brukernavn\Programdata\OpenOffice.org2. Det er under denne katalogen at støtten for Lingright blir installert. Hvis du har installert Lingright på et nytt system, kan du kopiere denne katalogen fra din brukerkatalog til «default user»-profilen c:\documents and Settings\Default User\Programdata, og innstillingene vil deretter gjelde for alle nye brukere på systemet. Hvis du derimot har installert Lingright på et system der brukerne allerede har tatt i bruk OpenOffice.org, kan du installere støtte for Lingright, ved å bare kopiere katalogen C:\Documents and Settings\ditt_brukernavn\Programdata\OpenOffice.org2\user\uno_packages\cache til OpenOffice.org-katalogen i profilen til hver enkelt bruker. Dette kan f.eks. foregå i et påloggingsskript. Installasjon på terminaltjener Lingright er prøvd ut på Windows Server med Terminal Services aktivert. For Lingright som for andre produkter, gjelder noen grunnleggende regler for hvordan du bør gå frem for å installere ny programvare: Ha alltid et testsystem som du kan prøvekjøre programvaren på før du installerer den på et produksjonssystem. Pass på å ta en sikkerhetskopi av produksjonssystemet før du går i gang med installasjonen. Bruk gjerne et verktøy som tar bilde av hele harddisken. Pass på at terminaltjeneren er satt i installasjonsmodus før du starter installasjonen. Dette gjør du enten via «Add or Remove Programs/Add New Programs» i kontrollpanelet eller ved 18

22 Tillegg for systemadministratorer Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 å gi kommandoen «change user /install», hhv. «change user /execute» etter ferdig installasjon. Du må installere Lingright uten at andre brukere er logget på systemet. Hvis ikke, vil kjørende instanser av f.eks. Word eller OpenOffice.org forhindre at Lingright blir installert. Støtte for lyd RDP-protokollen som følger med Windows 2000 Server støtter ikke overføring av lyd over nettverket. Du vil derfor ikke kunne bruke talesyntesen på denne plattformen uten å ha installert et tredjepartsprodukt (Citrix Presentation Server eller tilsvarende). RDP-protokollen til Windows Server 2003 er derimot utvidet slik at klientene kan motta lydinformasjon over nettverket. Talesyntese Når talesyntesen blir aktivert med knappen Les opp tekst i tekstbehandleren, vil ikke merkingen av den oppleste teksten følge tempoet på lyden av opplesingen. Dette kommer av at lydinformasjonen skal sendes over nettverket til klienten, og talesyntesen blir derfor blir «lurt» til å tro at ordene er ferdig oppleste før de egentlig er det. Du kan slå av funksjonaliteten som gjør at merkingen følger opplesingen av tekst med å angi verdien true for parameteret IkkeOpplesingsmerking i systeminnstillingsfila. Kommandolinjebrytere Lingright kan startes fra kommandolinjen med en eller flere brytere. Dette setter programmet i stand til å utføre en eller flere spesielle oppgaver. Etter at oppgaven(e) er utført, avsluttes programmet. For eksempel kan du skrive LingRight.exe -bi c:\brukerinnstillinger.zip på kommandolinjen for å importere brukerinnstillinger fra et zip-arkiv som heter «c:\brukerinnstillinger.zip». Hvis Lingright allerede kjører, vil du ikke kunne starte en annen instans av Lingright, heller ikke med kommandolinjebrytere. De forskjellige bryterne er: -i: importerer innstillinger fra versjon 1 av Lingright. Denne bryteren må brukes alene eller sammen med -q. -o: integrerer Lingright med OpenOffice.org. Denne bryteren kan brukes hvis du har installert OpenOffice.org etter at du installerte Lingright. -d: integrerer Lingright med Microsoft Office eller Word. Denne bryteren kan brukes hvis du har installert Microsoft Office eller Word etter at du installerte Lingright. -u: gjenoppretter Microsoft Office/Word/OpenOffice.org sine innstillinger for stavekontroll. Denne bryteren blir brukt ved avinstallering. -s: lar Lingright opprette en ny systeminnstillingsfil. Hvis du vil legge inn lisenskode i systeminnstillingsfila, må du bruke bryteren sammen med -ln, -lf, -la og -lk. -ln <Lisensinnehaver>: Angir navnet på lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. -lf <Firma>: Angir firmaet til lisensinnehaveren. Brukes sammen med parameteret -s. -la <Antall>: Angir antall lisenser som hører til lisenskoden. Brukes sammen med parameteret -s. -lk <Kode>: Angir koden. Brukes sammen med parameteret -s. 19

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

Referanse for LingDys 3.0

Referanse for LingDys 3.0 Referanse for LingDys 3.0 Systemkrav for LingDys Prosessorhastighet Minne 800 MHz 512 MB LingIT AS anbefaler minst 1 GB minne til Windows XP, 2 GB minne til Windows Vista Harddiskplass Minimum 500 MB ledig

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 Desember 2014 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 INNHOLD OPPGRADERING FRA 9.00 TIL 9.50... 2 Før du oppgraderer...2 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 3 Før installering

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Produktveiledning. McAfee Agent 5.0.0

Produktveiledning. McAfee Agent 5.0.0 Produktveiledning McAfee Agent 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy Orchestrator,

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer