Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling"

Transkript

1 Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak Forberedelse til årets generalforsamling 16.april 2008 APRIL 2008 Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling GENERALFORSAMLING 2008 Årets generalforsamling vil bli avholdt mandag 9.juni. Offisiell innkalling kommer i form av årsmeldingen ca. 25.mai. Fristen for å sende inn saker til generalforsamlingen settes dermed til 25.april. Saker som kommer inn etter denne dato vil bli avvist. Saker som ikke krever behandling på generalforsamlingen vil bli luket ut til vanlig styrebehandling og det vil avklares med forslagsstilleren om behandlingsformen er akseptabel. INFORMASJON OM VARMEMÅLING Firmaet ISTA som har vært ansvarlig for å montere målerne på radiatorene, har nå vært innom de aller fleste leilighetene for å kontrollere at målerne på radiatorene er plassert på korrekt sted og at de fungerer etter hensikten. I noen få leiligheter har de oppdaget at målerne var plassert på et område på radiatoren som kan ha gitt noen få % høyere verdier enn det reelle. Her har de dermed flyttet målerne, samt at man har foretatt justering på tidligere avleste verdier slik at utgiftene som den enkelte leilighet belastes med forbruk siden 1.januar, er korrekte. INFORMASJON OM MALING AV REKKEHUS Det er planlagt maling av alle rekkehusleilighetene i sommer. Sammen med Mal-Consult AS og prosjektleder Torgeir Odden fra Christiania Drift har man utarbeidet en plan for fremdrift. Det taes sikte på oppstart allerede denne uke hvor man skal sette opp stillaser og vaske veggene. Mal-Consult er ansvarlig for varsling av beboerne, men de vil nok ikke gi mer enn 3 dagers varsel før de begynner på en ny rad. Arbeidet sluttføres i begynnelsen av juli, muligens forlenget inn i fellesferien for å ta igjen evnt. tapte dager ( dårlig vær / uforutsette ting).

2 BEBOERMØTE - MALING AV REKKEHUS Det vil ble avholdt beboermøte ONSDAG 23.APRIL, kl i Nordstua. Tema vil være fargevalg for rekkehusene. Styret oppfordrer beboerne som bor på samme rekke om å ta en prat sammen og komme med felles ønsker, noe som kan fremlegges på beboermøtet. De gule veggene er noe som man definitivt bør endre, da fargen har en tendens til å falme fort og gir inntrykk av slitt overflate. Styret opprettholder veto-rett på fargevalget, da det ikke er ønskelig med stort bruk av pastellfarger. Mørkfargede hus vil heller ikke bli malt til for eksempel hvit pga at dette medfører 3 strøk med maling istedenfor 2, noe som man ikke har budsjettert med. RØRBRUDD - KLOAKK / BLOKK 4 OG 5 ( Lv ) I de fleste leilighetene i 1.etasjene i blokk 4 og 5 ble det for noen uker siden registrert tilbakeslag fra kloakknettet. Rørlegger og høytrykksbil ble varslet, årsaken til tilbakeslaget var tett avløp under Lv. 80. Gjenstanden ble fjernet ved hjelp av høytrykkspyling, men ved etterkontroll med kamera ble oppdaget en kraftig innsnevring av hovedrøret. Årsaken var at røret som hadde en gjennomføring i et hull i grunnmuren ved innkjørsel til garasjen til blokk 4. hadde blitt bøyd nedover på hver side av muren pga trykk fra massene ovenfra.. Flisrester, kotelettben, bleier, kluter og annet unormalt avfall har gjort passasjen ekstra trang og tilbakeslaget av kloakk var ikke til å unngå. Graving og reparasjon av røret måtte utføres på kort varsel. Siden denne innkjørselen er den eneste til garasjene i blokk 4 og 5, måtte styret varsle samtlige 70 bileiere som har bil i disse to blokkene, slik at man fikk flyttet ut bilene før graving ble satt i gang. Flytte og utbedringsprosessen gikk etter planene. Styret vil takke de berørte bileiere for forståelse og godt samarbeide. Enkelte merker i gresset foran blokk 4 hvor noen har nødparkert vil bli utbedret i løpet kort tid. HÆRVERK - OPPGANGER Det er registrert gjentatte tilfeller av hærverk i oppgang 82 og 84. Gipsplater er slått inn, postkasser er ødelagt av grafitti, veggene er tilgriset. Selv om Christiania har utbedret skadene, er det trist å se at veggene blir ødelagt igjen etter få dager. Som vanlig, så er det vanskelig å bevise hvem som har forårsaket skadene, men styret henstiller til beboere om å melde ifra om observasjoner. Skader av denne typen er totalt unødvendig. Hærverk forringer og forslummer våre oppganger, og fører til gnisninger mellom beboere. I oppgang 46 har det også vært gjentatte tilfeller av tilgrising, samt at man stadig vekk finner sikringsskap som ikke er låst. Ulåste sikringsskap kan fremprovosere noen barnestreker hvor man igjen opplever at man får slått av strømkursene til de enkelte leiligheter. Vi ber beboerne om å passe på at skapene er låst forsvarlig.

3 MANGLENDE / ØDELAGTE TERMOSTATER - RADIATOR Det er registrert et stort antall defekte og MANGLENDE termostater ( ratt) til radiatorer i leilighetene. Styret ber om at man gir beskjed så fort man oppdager at et termostat ikke fungerer etter hensikten ( gjelder også om den har falt av ). Vi minner om at defekte og manglende termostater øker til økt varmtvann forbruk, noe som de enkelte betaler for via sin egen husleie. For å spare kostnader til rørlegger som skulle utført reparasjonen av termostaten til en oppmøtepris, har styret valgt å utføre dette selv, men dette må da skje på kveldstid. Problemer med defekte termostater må meldes til styret, gjerne pr. epost, eller tlf/sms: Utbedring skjer i løpet av få dager. RUSKEN april Planen er følgende: 26/27.april: (Rekkehus-)Beboerne bes om å feie ut grus fra buskene og ut på gangveien. 28.april: Christiania kjører full våropptak med feiemaskin på gangveiene 29.april: Offisiell Rusken-dag i Nordskrenten, kl Styret ønsker på denne måten å spare krefter for beboerne, unngå å lempe sand og grus, og har involvert Christiania Drift til å hjelpe oss med maskiner til dette før Rusken aksjonen. Christiania Drift vil først kjøre igjennom laget med feiebil mandag 28.april og få feiet det som ligger på gangveiene og i garasjene. Sekkene og store grener som beboere samler opp kan legges langs gangveien, Christiania vil samle de opp med traktor og kjøre de til en sentral container som blir utplassert svingen ved flaggstangen fra kl på Ruskendagen. Utdeling av redskaper / engangshansker / verktøy skjer fra Nordstua fra kl Det vil bli servert mat og drikke ( pizza, mineralvann/øl) i Nordstua etter dugnaden, ca. kl Minner om at det er Champions League kamp den kvelden, og det er anledning til å sitte igjen i Nordstua for å se kampen på storskjerm. Vi vil igjen dele opp hele laget i ansvarsområder, dette vil vi informere om i rundskriv i dagene før Rusken. Styret håper at flest mulig beboere kan sette av tirsdag 29.april, og at vi sammen kan bidra til å få nærområdet rent og pent.

4 HAFSLUND ELEKTRO KONTROLL Det er ca. 70 beboere som har fått pålegg om å utbedre feil i egen leilighet på elektro installasjonene. De aller fleste har fått reparert det som Hafslund har påpekt er mangelfullt eller skadelig, mens noen få har ventet med å gjøre noe. Her har Hafslund begynt å sende ut purringer på rapportering om ferdigstillelse. Vår faste elektro samarbeidspartner har prioritert Nordskrentens beboere med tanke på utbedring av feil, men det har nok gått litt fort i svingene der også. Beboere som mener at det er gjenstående arbeider i leiligheten, bør ta kontakt med OEC AS snarest, på telefon Styret oppfordrer også etternølerne til å få utbedret de punkter som Hafslund har skrevet på sine lister. De 3 feil som Hafslund har påpekt som er relatert til sikringsskapene, er allerede blitt utbedret hos alle. Kursoversikt i sikringsskapene er byttet ut, sluttkontrollrapport og samsvarserklæring ble distribuert til samtlige husstander rett før jul 2007, samt at de aktuelle rapportene kan også lastes ned fra vår webside, Ta gjerne kontakt med styret ved eventuelle spørsmål. FUKTSKADE I LEILIGHETER Det er mottatt flere meldinger fra beboere som rapporterer om store vannskader i leiligheten. Disse skadene relaterer seg til at man har benyttet ikke-fagfolk til rehabilitering av bad og kjøkken. Styret minner igjen om at andelseier vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skade i både egen og naboleilighet. Skade forårsaket av egenarbeide eller ikke-fagfolk vil ikke dekkes av br.lagets forsikring, beløpene det dreier seg om kan være betydelige. UTETTE VINDUER OG DØRER Det er mottatt flere henvendelser fra beboere med klage på utette vinduer og dører. Her har styret engasjert Christiania Drift til å foreta utbedring, i første omgang ved bruk av tettningslister, men enkelte steder har man sett det nødvendig å skifte komplette enheter. Dette har vi imidlertid ikke budsjettert med, slik at det vil ikke bli satt i gang fellestiltak for samtlige husstander. Vi ber om at man melder ifra om man skulle ha problemer med trekk fra dører og vinduer.

5 Fjernvarmeprosjekt Nordskrenten har sammen med 3 andre br.lag startet opp Sondre Nordstrand ENØK AS ( forkortet til SNE ). Alle lag på Holmlia inviteres til å delta, foreløpig er det 8 lag som er påmeldt. SNE tar sikte på å få til en ny, forbedret avtale med Viken Fjernvarme, gå igjennom teknisk stand på røropplegget i de tilknyttede lag, samt lage vedlikeholdsplan for de neste årene. Generalforsamling i SNE avholdes torsdag 17.april. Her har Nordskrenten engasjert seg med å stille flere representanter både til det nye styret og til valgkomiteen Multinett AS Multinett AS avholdt generalforsamling tirsdag 15.april. Nordskrenten er representert i valgkomiteen. Styret oppfordrer beboere med telefonproblemer (hvor tjenesten er levert av GET) til å kontakte GET kundeservice direkte, på tlf De som ikke får respons på feilmeldinger innen rimelig tid (2-3 dager), kan sende en melding til styret, mailadresse så kan vi prøve å bruke andre kanaler. Det forutsetter at man har gjort forsøk på å få respons fra GET. Forholdet til Stiftelsen Holmlia Nærmiljø ( SHN) Styret i Nordskrenten har sammen med de 3 andre stifterne av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (Fjeldlund, Tirillsletta og Øvre Ravnåsen br.l.) brukt mye energi og tid på å få på plass de opprinnelige vedtektene til SHN og åpne for demokratiske prosesser i stiftelsen. Stifterne har også hatt et møte med de andre borettslag på Holmlia i forhold til saken. Per dags dato er saken hos Stiftelsestilsynet til avgjørelse. Ifølge Stiftelsesloven er det kun Stifterne som har anledning til å ta opp dette temaet med Stiftelsestilsynet, derav Nordskrentens engasjement i saken. Det presiseres imidlertid at Stifterne ønsker en dialog med Styret i SHN for å få til en felles løsning om nye vedtekter. HENSTILLING - TRAFIKK PÅ INDRE OMRÅDE / BOMMER Styret henstiller beboerne til å respektere våre trafikkregler. Dette betyr at kjøring ut og inn av området er tillatt ved nødvendig kjøring, som for eksempel tungtransport og syketransport. Kjøring skal foregå i gangfart. Kjøring av moped/mc er dermed i utgangspunktet ikke tillatt. Parkering av moped/mc i hager er ikke tillatt, ikke minst pga at dette skaper unødvendig kjøring. Husk å lukke bommen etter deg!

6 .. PORTTELEFONER Beboere som opplever problemer med porttelefonen, må ta kontakt med styret først. Regelen er: 1. Skyldes feilen defekt apparat / ledning inne i leilighet: repareres for beboers regning. 2. Skyldes feilen defekt tavle i inngang / ledning i fellesarealet, så dekkes dette av br.,laget. Leverandør av tjenesten er DataCall AS, men de har fått instruks om at styret aksepterer ikke faktura på arbeide som beboerne selv har bestilt. Dette gjelder for øvrig alle type tjenester som f.eks. låsesmed, snekker, rørlegger, elektriker. PARKERINGSKONTROLL Man kan aldri skrive informasjon om dette emnet ofte nok, så vi gjentar fakta igjen: Gjesteplassene er for gjester, max p-tid er 2 døgn. Beboernes biler kan stå der i max. 1 time Indre område skal helst være bilfritt, max. P-tid her er inntil 10 minutter. Varelevering er selvfølgelig tillatt utover de 10 minuttene. Dispensasjon kan innhentes fra CityPark AS, tlf / telefon: Adr: Nordskrenten br.lag, c/o OBOS, Pb.6666, St.Olavspl., 0129 Oslo

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder 03/2012 Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder Barn på Enerhaugen Beboerne på Enerhaugen hører til et vidt spekter av aldersgrupper. Stadig flere er unge voksne,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer