Hovedpunktene i dette nummeret: Referat fra beboermøte samt vervekampanje til nytt styre som skal velges i juni 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunktene i dette nummeret: Referat fra beboermøte samt vervekampanje til nytt styre som skal velges i juni 2008"

Transkript

1 Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak REFERAT BEBOERMØTE 8.februar 2008 FEBRUAR 2008 Hovedpunktene i dette nummeret: Referat fra beboermøte samt vervekampanje til nytt styre som skal velges i juni Beboermøte avholdt torsdag 31.januar, kl.18.30, med 17 beboere tilstede samt en invitert gjest, styrelederen fra Vestskrenten br.l., NY VAKTMESTER + DIV JOBBER FOR CHRISTIANIA DRIFT & VEDLIKEHOLD Vår nye vaktmester fra Christiania Drift & Vedlikehold ( CDV) ble presentert ved deres driftsleder, Torgeir Odden. Det daglige oppsynet hos oss utføres av en hyggelig kar ved navn Uppal. Han snakker utmerket engelsk og har lært seg en del norsk allerede, slik at våre beboere skal føle seg komfortable med å slå av en prat når man treffer på han på gangveiene eller i garasjen. CDV har opprettet en vakttelefon, , de kan ringes 24 timer i døgnet. Vær oppmerksom på at dette er såkalt hvilende vakt, slik at spørsmål som det ikke er akutt å få svar på, bør legges til normal arbeidstid, dvs. kl.7.30 til Det er også CDV som utfører brøyting/strøing hos oss, foreløpig så har de ikke fått testet beredskapen noe særlig utover et par hektiske dager forrige uke. Det er også CDV som har fått tildelt jobben med trefelling, noe som de tar innimellom på rolige dager. Dette arbeidet er bortimot fullført, ca. 100 trær er felt av de totalt 120 som er plottet inn på kartet. Ikke uventet så har det vært mange reaksjoner, både fra beboere som synes det er trist og grusomt å felle trær og helt på motsatt side av skalaen hvor det er beboere som fryder seg over å få litt sol inn i stuen samt litt mer utsikt til sjøen. Styret påpekte at det er generalforsamlingen som har instruert styret til å invitere et eksternt firma til å gi sin vurdering av grønt-arealet og utføre rydding / felling etter gitte kriterier.

2 INFORMASJON OM VARMEMÅLING Det er innhentet informasjon om varmtvannsforbruk, fordelt på bruk pr. leil, dog ikke klar statistikk for de enkelte leiligheter. Det er imidlertid helt klart at det er enkelte beboere som har et voldsomt forbruk. Normal forbruk ligger på ca liter varmtvann pr. mnd / leil., mens noen ( 3-4 leil.) ligger helt oppe i liter pr, mnd., 3-4 andre ligger på rundt liter. Her vil vår prosjektleder ta kontakt med disse leilighetene og avklare årsaken. Det er selvfølgelig slik at man betaler for sitt eget forbruk ( fra 1.januar), men spørs om alle er klar over hvor mye man egentlig bruker. Her vil vi bruke opplysning og informasjon for å hjelpe beboerne til å justere ned forbruket. ISTA ( firmaet som monterte varme/energimålerne) har meddelt at de ønsker å foreta en kvalitetskontroll på installasjonen som er utført. Dette gjelder samtlige radiatorer / alle leiligheter og gjøres for å forsikre seg om at alt er riktig montert, ingenting er falt av eller er blitt fjernet samt at avlesning kan skje uten problemer., Først når denne inspeksjonen er utført vil vi overta anlegget i sin helhet. Arbeidet koordineres av prosjektlederen, Arild Kristiseter fra Hjellnes Consult. Styret vil sende eget infoskriv til beboerne om hvilke tidspunkter / dager husbesøk er planlagt, vi ber om velvilje og imøtekommenhet fra beboerne slik at inspeksjonen kan foretas uten forsinkelser. Selve kontrollen tar neppe mer enn 5 minutter, men eventuelle justeringer kan ta ca minutter. INFORMASJON OM MALING AV REKKEHUS Det er planlagt maling av alle rekkehusleilighetene i sommer. På generalforsamlingen 2007 samt beboermøte september 2007 ble det informert om dette behovet, hvor man også hadde anledning til å fremme sitt synspunkt om malearbeidet skulle skje på dugnad eller innleid arbeidskraft. Styret tok opp saken på et styremøte i oktober, hvor det ble fattet vedtak om å kontakte profesjonell hjelp til å foreta en uhildet samlet vurdering samt utarbeide grunnlag for anbudsinnhenting. Det ble innhentet 4 anbud på arbeidet.. Det er tydelig at det er gode tider i bransjen hvor man kan registrere at anbudene spriker en del når det gjelder sluttsum. Oppdraget ble gitt til Mal-Consult AS, dette firma har utført flere oppdrag på Holmlia og hvor referansene deres bekreftet at arbeidet er utført fagmessig og innen de enkelte frister. Styret har nå også innhentet flere tilbud på prosjektlederjobben, dette vil bli sluttført i løpet av få dager. Ved å hente inn en fagperson som prosjektleder, sikrer at prosjektet blir fulgt opp med høy faglig kompetanse og i henhold til gjeldende forskrifter. Sammen med Mal-Consult AS og prosjektleder vil man utarbeide en plan for fremdrift, men det taes sikte på å begynne i slutten av april og sluttføre i begynnelsen av juli, muligens forlenget inn i fellesferien for å ta igjen evnt. tapte dager ( dårlig vær / uforutsette ting).

3 Det skal også vurderes om det er tilrådelig med fargeskifte på de enkelte hus. Et evnt. fargevalg vil man involvere beboerne i, men med klare føringer på valg av alternative farger. Ingen er tjent med at enkelte rekker stikker seg ut fordi majoriteten på akkurat den rekka er altfor glad i pastellfarger eller eventuelle sterke grunnfarger som ikke står i stil til resten av borettslaget. INFORMASJON OM PLANLAGT ARBEIDE Styret har bedt OBOS Prosjekt foreta en helhetsvurdering av lagets tilstand. Rapporten inneholder mange punkter, med detaljert oversikt over tiltak som må gjøres i årene frem til 2013 samt kostnad som laget blir påført. Man har dermed klart å sette prioriteringsplan og kostnadsrammer som gjør at husleien ( inntektskilden til et br.lag) også er mer forutsigbar enn tidligere. Man har egentlig planlagt å foreta maling av rekkehusene over 2, kanskje 3 år. På grunn av at det er mest hensiktsmessig å ta dette arbeidet fortløpende, har man valgt å fremskynde prosessen og ta alt på en gang. Dette gjør det rimeligere kostnadsmessig da man bl.a. slipper 2 runder med lift / stillas leie. Trefellingsprosjektet går sin gang, se punkt 1 om Christiania Drift & Vedlikehold. ( CDV) Lekeplassene er kontrollert av Lekeplassinspektøren AS, og utbedring er utført av CDV. Dette er nå sluttført, fortløpende kontroll utføres hver 14.dag, ref. våre HMS instrukser. Maling av enkelte lekehus / apparater taes i april/mai. Mindre arbeider blir utført på bestilling, dette gjelder reparasjoner av dører / vinduer, samt sjekke opp vannlekkasjer. Dette er som oftest plutselig oppstått situasjon og blir tatt hånd om fortløpende. Det er ingen organisert plan for å skifte alle dørene eller vinduene, dette blir tatt etter behov. Noen av problemene kunne vært unngått ved bedre vedlikehold fra beboernes side, her vil man i ytterste fall vurdere om mangel på vedlikeholdet er så grovt at beboeren må dekke reparasjonen selv. Det har vært flere vannlekkasjer i leiligheter hvor årsaken er ofte dårlig vedlikehold og dårlig håndverk. Styret oppfordrer til å bruke fagfolk med våtromsertifikat for å utføre arbeide på VVS utstyr / våtrom. I verste fall ved en evnt. skade så KAN man risikere å måtte pusse opp leiligheten i etasjen under i tillegg til sin egen. Skyldes skaden dårlig håndverk / manglende vedlikehold så dekkes dette verken av borettslagets fellesforsikring eller beboers innbo/løsøre forsikring.

4 Etter pålegg fra Brannvesenet har vi også innhentet pris på nye åpning / lukkingsmekanismer til taklukene i oppgangene. Disse skal egentlig sprette opp når man løsner på wire-håndtaket i 1.etg., men det var nok tilfelle kun rett etter montering i CDV er blitt bedt om å se på saken og gi 2 alternativer til løsning på problemet. I og med at dette er kun røykluker, så er det heldigvis ikke så prekært som om det skulle vært rømningsvei, PS: Det er ikke tillatt å tette igjen sparkeplatene på kjøkkensiden i blokkene, dvs. det er forbudt å sette opp bod eller hyller /skap som blokkerer denne rømningsveien. I årene 2009 / 2010 vil man se på ventilasjonsanlegget i blokkene og foreta nødvendig oppgradering / rensing, evnt. skifte ut deler av anlegget. EVENTUELT Man valgte å kjøre eventuelt saken før de to siste sakene, slik at man ikke risikerte å miste dette punktet som følge av de neste tunge sakene. Informasjon om GET / Multinett: Multinett jobber med å fremskaffe alternative løsninger på både telefoni og internet. Dette skulle vært klart i desember 2007, men er noe forsinket pga tekniske utfordringer og feil på tegninger som viser føringsveier, dette gjelder bl.a. kabellengder. Det forventes nytt informasjonsskriv fra Multinett i løpet av kort tid. GET dekodere: Det er flere som klager på knepping og at bildet fryser. Dette er testet ut av styrets IT-ansvarlige og resultatet av testen viser at feilen skyldes som oftest dårlige antennekabler fra veggkontakten og inn til dekoder, evnt. også forårsaket av dårlig split kontakt om man har flere TVer. En måte å teste ut om man har gode nok signaler på er: Trykk på dekoderens MENY tast, velg Innstillinger. Tast inn koden 1539, sjekk at den øverste av de 2 fargede stripene nede til høyre viser verdier mellom 80 og 100. Da er signalstyrken optimal,, Under verdien 80 vil man oppleve problemer. Trykk EXIT for å gå ut igjen av denne testen. Ved dårlig signalkvalitet anbefales det å bytte ut ( de løse) antenneledningene i leiligheten. Det finnes mange forskjellige kvaliteter på markedet, Claes Olsson eller Biltema kabler er rimelige, men kanskje ikke verdens beste. Heller ikke de 1m lange originalkablene som følger med ny TV er topp, ta gjerne en tur innom fagforretning for å få gode råd. Flere beboere har testet både med 4 og 5 dekodere i samme leilighet, med gode resultatet ETTER at man har skiftet kablene.

5 Fjernvarmeprosjekt Styrelederen orienterte om at Nordskrenten sammen med Vestskrenten, Storfjellet og Skovbakken borettslag har opprettet interesseorganisasjonen "Søndre Nordstrand ENØK (SNE)". Gjennom SNE skal vi i felleskap koordinere ENØK-tiltak, planlegge vedlikehold av varmesystemet og forhandle med Viken om nye avtaler for fjernvarmeleveransen. Flere andre borettslag har allerede vist interesse for å bli med i SNE og vi satser på at de fleste lag på Holmlia vil slutte seg til organisasjonen. Som vi informerte om i den forrige utgaven av Bladlusa, forberedes det også et fjernvarmeprosjekt i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø ( SHN), som bl a tar sikte på å få endret Energiloven og å forhandle om nye avtaler med Viken. Styret i Nordskrenten mener sammen med flere andre borettslag at prosjektet fremmet av SHN ikke gir borettslagene tilstrekkelig demokratisk kontroll over prosjektet, og at det ikke oppfyller våre krav til faglig tyngde. For tiden foregår det en siste forhandlingsrunde for å se om man kan enes om et felles prosjekt. Utfallet vil sannsynlig bli klar i løpet av måneden. Forholdet til Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Styrelederen utdypet informasjonen gitt i siste Bladlusa vedrørende borettslagets forhold til SHN. Styret setter stor pris på det viktige frivillige arbeidet som utføres i regi av SHN (frivillighetssentral, natteravnene, mm), men er kritisk til måten Stiftelsen styres på. Bl a har SHN sin egen revisor påpekt noen økonomiske punkter som er relevant å se på. (Du kan sjekke dette selv i bedriftssøket på bl.a. websiden under regnskapstall ; fullstendig regnskap kan også kjøpes fra Brønnøysundregisteret, SHN er da også meget tilbakeholdne overfor borettslagene med informasjon om sitt regnskap, og viser gjerne til at SHN oppfyller sine rapporteringsplikter overfor Brønnøysundregisteret og Stiftelsestilsynet og ikke ønsker å gi borettslagene regnskapsinformasjon utover dette. Dette til tross for at finansielle bidrag fra borettslagene på Holmlia utgjør mer en 50% av Stiftelsens inntekter. Sammen med mange andre på Holmlia mener styret i Nordskrenten at de gjeldende vedtektene for SHN har bidratt til denne uheldige situasjonen. Styret i SHN er nemlig selvsupplerende, dvs styret selv utpeker nye medlemmer når gamle går av. Vi mener at styret igjen bør velges av borettslagene, boligsameiene og evt organisasjoner forøvrig på Holmlia, som det var fra 1992 til Styret i SHN har dessverre tilbakevist vårt forslag på dette i høst. Sammen med de øvrige oppretterne til SHN (Fjeldlund sameier, Tirillsletta brl, Øvre Ravnåsen brl) har vi derfor i slutten av januar søkt Stiftelsestilsynet om en tilsvarende endring i SHN sine vedtekter.

6 Vi minner også om at valgkomiteen har startet opp sitt arbeide, se eget skriv som gikk ut for et-par dager siden. Valgkomiteen ønsker seg rask tilbakemelding fra de som er villig til å påta seg et styreverv. Ang. generalforsamlingen Generalforsamlingen avholdes 9.juni i Nordstua. Varslingsrutinene tilsier at eventuelle forslag som krever generalforsamlingens godkjenning, må være oss i hende helst 8 uker før, senest 4 uker før. ( Husk trykketid og at styret er pålagt offisiell varslingstid som er satt til maks. 21 dager før møtet). Forslag kan sendes pr. post eller epost, se adressene helt nederst på denne side. PORTTELEFONER.. Beboere som opplever problemer med porttelefonen, må ta kontakt med styret først. Regelen er: 1. Skyldes feilen defekt apparat / ledning inne i leilighet: repareres for beboers regning. 2. Skyldes feilen defekt tavle i inngang / ledning i fellesarealet, så dekkes dette av br.,laget. Leverandør av tjenesten er DataCall AS, men de har fått instruks om at styret aksepterer ikke faktura på arbeide som beboerne selv har bestilt. Dette gjelder for øvrig alle type tjenester, låsesmed, snekker, rørlegger, elektriker PARKERINGSKONTROLL Man kan aldri skrive informasjon om dette emnet ofte nok, så vi gjentar fakta igjen: Gjesteplassene er for gjester, max p-tid er 2 døgn. Beboernes biler kan stå der i max. 1 time Indre område skal helst være bilfritt, max. P-tid her er inntil 10 minutter. Varelevering er selvfølgelig tillatt utover de 10 minuttene. Dispensasjon kan innhentes fra CityPark AS, tlf / telefon: Adr: Nordskrenten br.lag, c/o OBOS, Pb.6666, St.Olavspl., 0129 Oslo

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak Forberedelse til årets generalforsamling 16.april 2008 APRIL 2008 Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til beboerne i Nordskrenten Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 471 Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag 1 Søndre Åsgården Borettslag Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer i Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer