Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og oppsummering fra beboermøtet"

Transkript

1 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill. Styret vil bruke innspillene i sitt videre arbeid. Følgende saker sto på dagsorden: Parkering og kjøring Kildesortering og søppelhåndtering Reguleringsplan om Linderud leir Elbiler og ladepunkter Busker og trær og planer for felling og tynning Vedlikehold og maling Oppsummering av prosjekt vinduer og dører Diverse saker Parkering og kjøring Styret har fått en del henvendelser om at det ofte er fullt på gjesteparkeringene. Mange synes det er irriterende at det ikke er plass til gjesters biler. Husk at bil skal parkeres i garasjen, dette er en del av husordensreglementet vårt. Vi har «på blokka» å se på mulige løsninger (østenden) for å utvide antall leie-parkeringsplasser da flere og flere har to biler. Mange i borettslaget mener også at det er for mye bilkjøring inne i borettslaget og at noen kjører for fort. Det gjelder også syklister. Borttauing av feilparkerte biler ble diskutert. Generelt kan det oppsummeres at folk synes man må ta i en gang i blant og iverksette borttauing av biler som gjentatte ganger parkerer 1

2 inne i borettslaget, eller har biler stående for lenge på gjesteparkeringsplassene. Det er enkelte beboere som bruker garasjen som bod og setter både en og to biler på parkeringsplassene. Styret vil komme tilbake med tiltak for å stoppe denne praksisen. Hver beboer bør ha en parkeringstillatelse til å putte i bilvinduet slik at vi vet at bilen tilhører beboere, eller beboeres gjester. Det kan koste penger å kjøre gjennom bommen. Må ha bommer som virker (bommen i vest har ikke lukket seg selv på lenge) Beboerne kan parkere ved barnehagen (fra til 07.00) eller oppe ved Krigsskolen. Forslag om en trafikkomité fra Rolf Brandt. Kildesortering og søppelhåndtering Styret minner om at man ikke skal legge noe annet enn papir og papp i papirkonteinerne. For eksempel ikke plast og isopor. Pappesker skal brettes og tråkkes flate før de puttes i konteinerne. Er det ikke plass i papirkonteinerne, oppbevar det som skal kastes til konteinerne blir tømt. Ikke sett søppel ved siden av konteinerne. Oppfordring om å være flinke til å kildesortere og bruke de blå og grønne avfallsposene som man får gratis i matbutikkene. Er det mulig å få større restavfallsdunker, dvs de søppelspannene som hver enkelt leilighet har? Styret ble bedt om å sjekke kostnader og muligheter for dette. Reguleringsplan om Linderud leir Thomas Harjo, som bor i 98D, orienterte om planer for regulering og utbygging ved Linderud leir og mulige konsekvenser for borettslaget. Planen dimensjonerer for en økning fra dagens kvm til kvm i bygningsmasse. Det er hovedsakelig kontorkapasitet som skal utvides og også forlegning og evt også idrettshall. Borettslaget vil bli påvirket direkte blant annet ved at: Planen dimensjonerer for at trafikken i Utfartsveien kan økes fra dagens 500 biler/dag til nesten biler/dag. Det kan bli en barnehage eller to nye rekkehus på tomten hvor de tomme offisersboligene står. 2

3 Planprogrammet er vedtatt og diverse utredninger som for eksempel trafikken i utfartsveien skal nå gjennomføres. Styret oppfordrer folk som er interessert i å engasjere seg til å ta kontakt med Thomas Harjo, e-post: Trond Haugen (91A) meldte seg under møtet. Bør borettslaget kjøpe tomta som grenser til borettslaget? Elbiler og ladepunkt Se eget vedlegg med innspill og informasjon fra styret. Generelt inntrykk fra beboermøtet er at interessen eller behovet ikke er så stort foreløpig. De som bruker ladepunkt også skal betale det det koster å lade bilen sin. Beboerne som ønsker å installere ladepunkt må betale alle kostnadene sjøl. Ladepunkt inne i garasjene er det viktigste Det er viktig at ladepunkt tilfredsstiller sikkerhetskrav osv. Ettersom det ikke var stor interesse for styrets forslag om å etablere ladestasjoner ute i hver ende av borettslaget, avventer vi derfor å gå videre med disse planene. Busker og trær og planer for felling og tynning Flere har gitt uttrykk for at borettslaget ser noe gjengrodd ut og at busker og trær har vokst for mye både i høyden og bredden. Vi er i gang med å få gartneren til å hugge, klippe og rydde en del på fellesarealet. I første omgang tar vi busker og trær som er blitt for store eller som vokser for nær husene eller gangveiene. Uavhengig av dette minner vi om at alle skal klippe egne hekker, småtrær, busker og planter som vokser ut i internveiene våre. Det skal ikke henge noe ut i veiene. Nå som det snart blir snø blir planter tynget ned og brer seg mer enn når det ikke er snø. Trefelling Vi får en del spørsmål om felling av trær, både på borettslagets eiendom og i skogen som eiendommen grenser til. Generelt kan vi si at vi er opptatt av å beholde borettslagets grønne uttrykk, samtidig som vi innser at vi må unngå at det gror igjen. Trær som ikke står på borettslagets eiendom kan ikke styret kunne gjøre noe med, med mindre de utgjør en fare for folk eller hus. 3

4 Vi registrerer at det er delte meninger om man ønsker å bevare trær eller å hugge dem ned. Styret vil uansett forsøke å bruke et helhetssyn på dette hvor vi balanserer fordeler, ulemper, grønne omgivelser og gjengroing. Ingen lett jobb dette, men vi gjør så godt i kan. Beboerne oppfordres til å sende en e-post til styret med forslag til trær som bør felles og som styret kan ha hoppa over da de var på befaring. E-post til borettslaget er: Vedlikehold og maling Det er i løpet av høsten blitt utført noe maling av gjerder og murer. Tagging er et problem mot Rødbergveien, men vi forsøker å følge dette opp fortløpende. Garasjeportene bør gås over, kanskje smøres og/eller skifte kulelager. Oppsummering av prosjekt vinduer og dører Prosjektet er nesten ferdigstilt. Veluxvinduer, dvs takvinduer gjenstår. De nye vinduene og dørene har gitt borettslaget et løft, både utseendemessig og funksjonelt! Styrets oppfatning er at prosjektet har vært bra gjennomført, at de aller fleste er godt fornøyd med de nye vinduene og dørene. Det har vært noen reklamasjoner og utbedring av disse gjøres fortløpende. Palmgren AS har, i tråd med vedtaket på ekstraordinær generalforsamling, beregnet kompensasjonen til de beboerne med vinduer av nyere dato som har valgt å beholde disse. Utbetalingene er foretatt. Dersom beboere har noe å melde mht problemer, har reklamasjoner eller liknende angående de nye vinduene og dørene, sende en e-post til styret, eller legg et brev i postkassa utafor styrerommet. Burde det ikke vært gjennomført en ferdigbefaring i hver leilighet? Styret har registrert at noen av beboerne har ønsket en slik ferdigbefaring. Etter råd fra OBOS-prosjekt har vi imidlertid kommet til at en slik gjennomgang er så omfattende at den ikke forsvarer kostnadene. OBOS-prosjekt opplyser dessuten at dette ikke er vanlig i slike prosjekter. 4

5 Diverse innspill på tampen av møtet Ikke kast hageavfall ute i naturen. Det kan føre til oppblomstring av fauna som ikke hører hjemme i skogen vår. Det forekommer steinras fra kollens skrenter inn på gangveiene, særlig på den siden som vender ut mot Groruddalen. Kan bakken opp til barnehagen opplyses? Kunne fortauet vært gjort breiere? Det ble avklart at det er barnehagen som har ansvar for strekningen fra dumpa, dvs ved innkjøringen til borettslaget ved 70-rekka, og opp til barnehagen. Informasjon fra styret som ikke ble tatt opp på beboermøtet Tilleggsbeslag til "H-vinduene" De nye vinduene med H-vindupatent (hovedregel er at disse kun er montert i øvre etasje) er ikke mulig å låse når de snus i vaskestilling. Årsaken er valget som ble tatt om å bytte vinduer uten å endre eksisterende vindusåpning. Dermed støter vinduet i mange tilfeller i vannbrettet når det snus og låser seg derfor ikke i vaskestilling. Dette problemet var styret ikke klar over før etter at vinduer ble byttet. Vi mener det vil vært lite aktuelt å gjøre en større fasadeendringsjobb for å bøte på utfordringen med låsestillingen. Det er nå kjøpt inn enkle tilleggsbeslag til alle aktuelle vinduer. Beslagene monteres enkelt fra innsiden. Beslagene deles ut sammen med monteringsanvisningen slik at beboerne setter opp beslagene sjøl. Snørydding Som tidligere år har vi også denne sesongen avtale med Vaktmesterkompaniet om snørydding og strøing av internveien. For sesongen 14/15 koster det som ligger innenfor avtalen oss ca kr ,-. Vi oppfordrer beboere om å måke vekk snø som ligger på fellesområder utenfor deres egen andel og fram til internveiene. Det er vårt ansvar å sørge for at postbud og de som henter søppel får gjort jobben sin. Snakk med naboene og ta ansvaret sammen. Portner måker kun trappene ut av borettslaget og gangveien som fører fram til trappa. Husleietillegget for tilbygg For mange år siden ble det, etter råd fra OBOS, vedtatt å øke husleien med kr 50/mnd for de som har tilbygg. Denne summen er det på tide å justere. Styret har nå laget en oversikt over hvilke variabler i husleien som er arealavhengige - for eksempel 5

6 vannavgiften, forsikring og generelt vedlikehold. Vi tenker oss at dette, i tillegg til en andel av vinduslånet, legges til grunn for et forslag til en oppjustering av det generelle tillegget i husleien for andelene med tilbygg. En del uforutsett arbeid i andre saker har ført til en travel høst for styret. I motsetning til hva som ble sagt av det gamle styret på generalforsamlingen i våres, vil denne saken først bli tatt opp på ordinær generalforsamling Velkommen til nye beboere Det har kommet mange nye beboere til borettslaget de siste månedene. Vi ønsker alle velkommen til Kolåsbakken og håper at dere vil trives her. Både dere og alle andre er velkommen til å kontakte styret på vår e-post, vi regner med forståelse for at respons på henvendelsen kan ta noen dager: Med hilsen Rune, Tone, Tone, Sigurd, Gunnar og Morten 6

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Aase, Knut, Øystein, Terje, Knut Erik og Fritz (vara) Orienteringssaker Godkjennelse av styremøtereferat for 02.12.2013 Godkjennelse av åpne

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak Forberedelse til årets generalforsamling 16.april 2008 APRIL 2008 Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 2011 Styrets sammensetning Kristian Rogndal, styreleder David Langeland, beboerrepresentant Øystein Fykse, Bergen kommunale bygg Åge Nilssen, Bergen kommune, Idrettsservice

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer