ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER"

Transkript

1 Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov. Denne inneholder blant annet bestemmelser om at dersom du skal pusse opp våtrom må du søke kommunen først. I tillegg er det krav om at den som utfører oppussingen skal ha ansvarsrett for våtromsarbeider. Du må som tidligere først søke styret i borettslaget, deretter må du la en sertifisert rørlegger søke Plan og Bygg for å foreta utbedring av badet. Har du planer om oppussing ta kontakt med styret for informasjon, epost eller tlf/sms Flere beboere har etterspurt et fellestiltak for oppussing av bad. Det er ingen umiddelbare planer om det. Et slikt tiltak er svært kostnadskrevende og de neste årene så er det utvendig rehabilitering av blokkene som vil ta mesteparten av våre ressurser. ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Utgiftene til varme og varmtvann har økt betydelig sammenlignet med i fjor. Det skyldes flere forhold, blant annet at 2010 har vært vesentlig kaldere enn 2009 så langt. Det har ført til at fyringsbehovet har vært større enn i fjor. I tillegg har prisene på fjernvarme vært høyere enn i fjor. Forbruket av varmtvann har også økt merkbart sammenlignet med fjoråret. Alle disse faktorene peker i retning av at flere beboere i Nordskrenten får en betydelig høyere regning for 2010 når denne gjøres opp i april neste år. Siden året ennå ikke er over er det imidlertid mulig for de fleste å redusere regningen ved å gjøre noe med eget forbruk. Sjekk at termostatene på radiatorene fungerer som de skal og still dem inn slik at innetemperaturen blir behagelig. Ved lufting gjennom vindu/dør: Luft kort og effektivt ved behov, la ikke vinduer eller dører stå på gløtt hele døgnet. Tenk også på om det er mulig å redusere forbruket av varmtvann ved å dusje i kortere tid enn vanlig, dusje istedenfor å bade, installere sparedusj dersom du ikke har og ikke vaske opp under rennende vann, men tappe vann i kummen.

2 TERMOSTATER - RADIATORER Det ble i løpet av de to siste sesongene skiftet ut et stort antall defekte termostater til radiatorene. Styret ber om at det gis beskjed så fort man oppdager at en termostat ikke fungerer (gjelder også om den har falt av). Defekte eller manglende termostater øker varmeforbruket (se sak om økt varmeforbruk). Utbedring / skifte av termostat utføres på kveldstid ( vi prøver å samle disse oppdragene til tirsdagskveldene). Problemer med defekte termostater må meldes til styret, gjerne per e-post: eller direkte til termostattelefonen, tlf/sms: PARKERING PÅ GANGVEIER OG HAGER, KJØRING PÅ INDRE OMRÅDE Styret har bedt P-kontrollørfirmaet A1Security om å utøve bedre kontrollvirksomhet av det indre området. I sommer har man vært plaget av mye trafikk på det indre området, spesielt opp til rekkehusene. Vi har også ofte observert budbiler og taxier på gangveiene. Vi anmoder alle om å unngå unødvendig kjøring på gangveiene, dette gjelder også moped/mc. Vi ber også alle om å si fra til sine kontakter (Pizzabud, taxi, og lignende) om ikke å kjøre inn på området. Parkeringsvakten vår, A1 Security, har fått klarsignal fra styret om å ilegge kontrollavgift for bl.a. mopeder som er parkert i hager. UTEVANN / REKKEHUS Da er sommersesongen og vanningsbehovet definitivt over for denne gangen. Vi minner om at rekkehusbeboerne er selv ansvarlig for å stenge utevannet. Sjekk gjerne med naboen din om det er der utekranen er plassert. Utekranen bør skrues OPP, samtidig som man stenger kranen nede i kjelleren. På denne måten unngår man frostspreng i kranen ute da man på denne måten har tappet ut vannet fra røret og slipper reparasjonskostnader neste vår. I blokkene så har vaktmesterne våre allerede skrudd igjen utevannet

3 MONTERING AV SIL PÅ NEDLØP - BLOKKENE Styret har satt i gang et prosjekt for å montere sil på nedløpsrørene til bodene på terrassene på blokkene. De aller fleste har fått dette montert allerede ( gjelder leilighetene i etg) Med denne silen så vil vi unngå at løv, stein og lignende renner ned i rørene med regn og smeltevann, og fører til tiltetning og påfølgende reparasjon. Ta gjerne kontakt med oss på tlf/sms om du fortsatt ikke har fått montert denne silen, så kan du enten få dette utlevert (for de som trenger hjelp, til og med montert) før snøen kommer for alvor. JULEVERKSTED Velferdskomiteen har planer om å avholde juleverksted for Nordskrenten-barn i løpet av november. Se etter eget skriv bakerst. JULETRELYS TENNING Tradisjonen tro, vil vi også i år ha et lite arrangement 1.søndag i år faller dette på søndag 28.november. Se eget skriv bakerst. advent. I ENDRING AV LEVERANDØR - TRAPPEVASKTJENESTENE Styret har hatt en evaluering av trappevasktjenestene i br.laget. I den anledning har vi valgt å si opp avtalen med Trappevask AS, og skrevet ny avtale med TBB Drifttjenester AS istedenfor. Kostnaden vil være tilnærmet det samme som før, men vi har tro på at vi vil få en bedre og jevnere kvalitet på tjenesten. Dette vil gjelde fra 1.desember, og ny vaskedag vil være på torsdager. Samtidig har vi også bestilt oppskuring og boning av alle oppgangene fra samme firma. Dette vil bli utført første uken i desember, slik at vi har rene og pene oppganger i god tid før jul. CONTAINER-ORDNINGEN Styret har i løpet av 2010 avholdt 4 container runder. Dette har hatt en kostnad på ca. kr totalt. Containerordningen vil fortsette i 2011, fortrinnsvis i april, juni, august og oktober. I tillegg har vi også fått regning fra Christiania Drift for avfallhenting, dvs. hageavfall og skrot som beboere setter igjen utenom containertid. Dette beløper seg til ca. kr i året. Det er beklagelig at vi må bruke så mye av våre midler til renovasjon.

4 TV / INTERNET / TELEFONI På grunn av en endring av grunnlaget for signalleveranse til Multinetts infrastruktur ( les= antenne- og telefonikabler på Holmlia), så besluttet Multinett på forsommeren å innhente tilbud fra 2 nye leverandører, Homebase og Nextgentel. Begge leverandørene har gode produkter og gode referanser fra lignende leveranser. Homebase ble for øvrig kjøpt opp av Get i høst. Styret i Nordskrenten har brukt flere måneder på å samle informasjon om disse leverandørene for å finne en optimal løsning for våre beboere. Det er pr. november besluttet å tegne avtale med Nextgentel, for øvrig samme valget har også Vestskrenten br.lag gjort. Endringen vil mest sannsynlig skje i løpet av januar/februar 2011 for oss i Nordskrenten. Det er 8 andre borettslag på Holmlia som har fått ny leverandør allerede - ytterligere 5 andre står for tur nå i november. Overgangen for de som har byttet leverandør allerede har vært smertefri og smidig. Vi oppfordrer imidlertid om at man ikke tegner nye avtaler med GET fra dags dato. Evnt. ferske avtaler som fortsatt har bindingstid, vil bli overtatt av den nye leverandøren og man slipper å tenke på bruddgebyr. Samtidig så minner vi om at alle de som har GETMAIL på internet, må selv sørge for å informere sine kontakter om at getmail-kontoen vil bli tatt ut av drift. Her har vi ingen konkrete tidsfrister, men kommer tilbake med mer informasjon. Ny mailadresse vil bli levert av den nye leveran-døren ( for eksempel NextGentel kunder får ). Som alternativ så kan man tegne abonnement med internetleverandør-uavhengig mailleverandør, som for eksempel Gmail, eller bestille eget domene, for eksempel Informasjon vil bli sendt ut så fort det foreligger, men ta gjerne kontakt med oss i styret om du har noen hastespørsmål som ikke kan vente til skriftlig informasjon foreligger. Det vil bli avholdt et beboermøte i NORDSTUA, torsdag, 25.november, kl Ta gjerne en tur innom for å få informasjon og for å kunne stille spørsmål. JULETREFEST Velferdskomiteen vil også i år invitere til juletrefest. Dato er søndag 9.januar, kl Mer info blir distribuert i romjulen.

5 HVA SKJER I 2011? Tradisjonen tro, så bruker styret de tre siste månedene i året til å diskutere neste års budsjett. For 2011, så har vi fått flere oppsiktsvekkende meldinger som vi må ta hensyn til ved budsjettarbeidet. Oslo Kommune har varslet om 38% økning på renovasjonstjenestene. Multinett har varslet om prisøkning bl.a. pga TV2 avgift, ca. kr OBOS (vår regnskapsfører) har bedt styret om å vurdere en økning av fyringsutgiftene med 10% på grunn av en forventet økning i fyringsutgiftene neste år. Styret mener at det foreløpig ikke er behov for en slik økning, men vil følge kostnadsutviklingen svært næye fremover. I oktober ble det avholdt et forberedende møte med OBOS Prosjekt, for å få en helhetlig vurdering av våre oppussingsbehov. Dette gjelder ikke minst blokkene ( betong og treverk), inngangspartier og gavlvegger. En rapport fra OBOS prosjekt med alternative løsninger og kostnadsoverslag vil foreligge innen desember, slik at vi kan ta hensyn til dette i budsjettet for kommende år. På grunn av at gangveiene er blitt sterkt ødelagt de siste årene ( dette antas å være resultat av at renovasjonsbilene er blitt større og tyngre enn tidligere), så er det sterkt behov for å fornye asfalten også. Det er kommet nye regler og forskrifter og lekeplassutstyr. Disse endringene medfører kostnader for flytting av lekeapparater, evnt, innkjøp av nye. Her vil vi vurdere nøye om vi skal opprettholde alle plassene vi har rundt i laget, eller om vi skal gi opp og fjerne noen. Den lille lekeplassen foran Lv. 48/50 er foreslått fjernet og endret til treffpunkt for møtende biler. I dag så må bilene rygge hele veien tilbake til bommen v/42 eller 56 for kunne slippe en annen bil forbi. DØRER OG VINDUER Det er ingen umiddelbare planer om å foreta en felles utskiftning av vinduer og dører til den enkelte leilighet. Det er imidlertid borettslagets ansvar at man har et funksjonelt vindu og en dør som er hel og ikke har sprekker og åpninger som gir trekk. Ta gjerne kontakt om du har behov for å få koordinert reparasjon/utskiftning. Minner samtidig om at det ikke er anledning til å foreta endring på vindu og dør ( utover å sette inn kikkehull og/eller ekstralås). Istandsetting til opprinnelig stand vil være et krav om endring ikke er godkjent av styret.

6 HAGER / GJERDER / HEKKER Styret v/ utekomiteen har hatt en befaring over hele br.laget og laget en oversikt over tiltak som må/bør gjøres. Dette gjelder både beboernes del og også fellesareale. Det er blant annet notert at det er 5-6 forskjellige varianter av gjerder spredd utover et lite område. Dette skaper et rotete inntrykk og det vil i løpet av vinteren bli lagt planer om hvordan styret ønsker at nærområdet vårt skal se ut. Det må legges til at mange av gjerdene er fine å se på hver for seg, men skaper ingen helhetlig inntrykk. Mange av hagene har også fått altfor store hekker. Dette er noe som den enkelte beboer må selv ta ansvar for, slik at de er klippet og trimmet. Disse hekkene skal ikke henge utover gangveien og skal heller ikke være høyere enn 2.00m. Styret vil i løpet av vinteren vurdere om fellesarealet skal stelles på dugnad i april eller om vi skal få vår vaktmester fra Christiania Drift til å ta dette som oppdrag. Flere beboere ble i sommer kontaktet av styret og fått pålegg om å klippe hekker og busker. Dette er noe som vi vil fortsette med i Klipping / trimming av busker og trær gjelder for så vidt også blokkene. Her er det mye å ta tak i, flere av buskene henger langt over kanten, ned til naboen under, samt at man har noen som stikker over kanten til naboen over. Vekster på terrassen skal ikke strekke seg utover egen etasje.

7 NYE WEBSIDER Styret ønsker å fornye websidene på bl.a. for å kunne legge ut viktig informasjon på kort varsel. Dette vil gjøres ved å ta i bruk en ny, OBOS standard plattform. Har du innspill til innhold som vi bør ta inn ved overgang til OBOS plattformen, så send oss gjerne noen ord om dette. Vi har også gått gjennom epost adressene vi bruker, og følgende adresser skal kunne brukes for beboerne: ( styret hoved epostkonto) ( videresendt Nordstua ansvarlig/ utleie) ( videresendt vår forretningsfører hos OBOS) ( videresendt til de som skifter termostater) FUKTSKADE - VANNLEKKASJE Det har de siste ukene vært en bemerkelsesverdig økning i antall vannskader. Det er forskjellige årsaker til disse, men vi ønsker å videreformidle informasjon vi har fått fra takstmann og rørlegger: Baderomsgulv som er eldre enn har en lei tendens til å krympe, dvs. at det oppstår en glippe mellom original linoleum og slukringen på badet. Dette medfører at vann lekker gjennom betongen til etasjen under og etterlater store flekker. Det største problemet vil nok være det som er usynlig til å begynnemed, da vannet vil trenge inn til armeringsjernet og forårsake svekkelse over tid. Forsikringsordningen vår dekker plutselig oppstått skade, dvs, rørbrudd. Skader hvor vannet trenger gjennom gulvet pga krymping må ( generelt sett) påregnes å være beboers ansvar. I og med at beboere har vedlikeholdsplikt på installasjoner i leiligheten, vil man med denne type skade få pålegg av styret om å foreta utbedring for egen regning. Andre årsaker til fuktskader kan være dårlig ventilasjon ( for eksempel om noen har tettet igjen sprekken under baderomsgulvet eller tettet luftingen ut fra badet). Fuktskade kan også oppstå om beboeren over har kjørt lange skruer/ spiker gjennom gulvet og man har truffet et vann eller avløpsrør. Vi ønsker også å informere om at fliser som er lagt rett oppå gammel linoleum har svært varierende tetningsevne. Vi ber om at man selv vurderer om det er nødvendig å ta opp disse flisene og legge ny membran for å være sikker på at gulvet er tett. Ta gjerne kontakt med styret om du trenger råd eller tips.

8 DYREHOLD Vi minner om at dyrehold er søknadspliktig, ref. våre gjeldende vedtekter. SKØYTEBANE ER PREPARERT Vi har de siste ukene fått hjelp av Christiania Drift til å legge på mer grus og jevne ut / preparere banen for vintersesongen. Dette betyr at det vil forhåpentligvis bli lettere og raskere å legge is når temperaturen tillater det. Ta gjerne kontakt med styret om du har lyst til å bidra med vanning. Tidligere år så var det noen ildsjeler som holdt tak i dette - de setter helt sikkert stor pris på litt hjelp. Slanger og utstyr ligger i sykkelboden i nr.88. VARMEKABLENE PÅ GANGVEIENE Det er flere gangveier hvor det er anlagt varmekabler fra år tilbake. På grunn av slitasjen på asfalten, så har det oppstått brudd på disse kablene. Gjelder spesielt det lange strekket fra Lusetjernv,92 98, Her oppstår kortslutning når man får fukt i bakken eller om en tung bil ( renovasjonsetatens biler) kjører oppover og vrir asfalten med kablene under. Vi har hatt elektrikere til å se på dette flere ganger, men de anbefaler å avvente reparasjon til man skal legge ny asfalt i 2011/2012. Feilsøk for å finne bruddet koster ca. kr , samt at man må få gravet opp asfalten, reparere skaden og asfaltere over igjen. Det er dermed antydet en rep.pris på ca. kr for dette. I påvente av full reasfaltering har vi valgt å slå av sikringene på de kursene som er defekte. Dette betyr at man vil se en tynn stripe med snø midt på den 60cm. brede varmekabeldelen som ligger skjult under asfalten. Ber om forståelse for at utbedring er utsatt. Ta gjerne kontakt med styret om du skulle ha eventuelle spørsmål. Med vennlig hilsen Styret i Nordskrenten br.lag Tlf Epost: Web:

9

10

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak Forberedelse til årets generalforsamling 16.april 2008 APRIL 2008 Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer