Money never sleeps 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Money never sleeps 1"

Transkript

1 Money never sleeps 1

2 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen

3 3 Godt arbeidsvær har vi også

4 Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen Frønningen Tveit Torgersen Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Kreditt Holberg Likviditet Holberg Likviditet 20 Holberg OMF 4

5 Dagens meny - Banksektoren sett fra investors ståsted - På med boblejakken i boligmarkedet? 5

6 Boklöv er tilbake - i rentemarkedet Må Ønsker Solvency II LCR LBI Basel II/III Stresstest Likviditet Avkastning Investor med rammeverk X Statsobligasjoner OMF Aksjer Eiendom Hedge/PE Kredittobligasjoner 6

7 Juristene i bankene har nok å gjøre 7

8 I ubalanse? EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL 50% Boliglån OMF 25% 10% Andre personlån Innskudd 53% 25% Bedriftslån 15% Obligasjoner (stat, OMF, kreditt) Senior obligasjonslån Ansv. lån/fondsobl. EK 15% 1% 6% 8

9 Bankene tilpasser seg et nytt regelverk 9

10 Forsiktige banker leder store selskaper til obligasjonsmarkedet Kilder: Norges Bank, Dagens Næringsliv, DN.no, E24.no 10

11 Obligasjonsmarkedet overtar bankens rolle BANK- INNSKUDD FONDS- ANDELER OBLIGASJONS- FOND L Å N OBLIGASJONS- LÅN 11

12 Source: Reuters EcoWin Bankene benytter selvfølgelig muligheten til å øke inntjeningen 4,25 Boliglånsrenten og bankenes innlånsrente på boliglån 4, , ,00 3,75 3,50 Boliglånsrente 3,75 3,50 % 3,25 3,25 % 3,00 3,00 2,75 2,50 Bankens innlånskostnad på boliglån (5 års OMF) 2,75 2, ,25 Kilde: Norges Bank ,25

13 Vanskeligere å være finanssjef i AS Bedrift 13 Kilde: Sparebank1 Markets

14 Source: Reuters EcoWin Tåken har lettet litt i kredittmarkedet 3,0 Margin over 3 mnd. NIBOR på 5 års obligasjonslån med flytende rente 3,0 2,5 2,5 % 2,0 1,5 1,0 Liten sparebank (BBB) Orkla (BBB+) BKK (A) Stor sparebank (A) DNB (A+) 2,0 1,5 1,0 % 0,5 Boligkreditt/OMF (AAA) 0,5 0, ,0 14 Kilde: DNB Markets

15 Source: Reuters EcoWin Senior obligasjonslån har blitt billigere etter sommerferien % 2,00 1,75 1, ,25 1,00 0,75 margin over NIBOR for 5 års obligasjonslån Ordinær (senior) bankobligasjon 2,00 1,75 1, ,25 1,00 0,75 % % 0,50 Boligkredittforetak (OMF) 0,25 Differanse i risikopremie senior bankobligasjon vs OMF 15 1,5 1,0 0,5 00 0, ,50 0, ,5 1,0 0,5 00 0,0 % 15 Kilde: DNB Markets

16 Mer å gå på før Finanstilsynet setter foten ned? 16

17 Source: Reuters EcoWin Fortsatt dyrt å være liten 3,0 rentemargin over 3 mnd. NIBOR på 5 års obligasjonslån (FRN) 3,0 2,5 Liten 2,0 sparebank 2,5 2,0 % 1,5 1,0 DnB 1,5 1,0 % 0,5 0,5 % 0,0 1,50 1,25 1, ,75 0,50 0,25 0, ,0 1,50 1,25 1, ,75 0,50 0,25 0,00 % 17

18 Vi liker industriobligasjoner bedre nå Meravkastning på en 5 års obligasjon i Orkla (BBB+) vs DnB NOR (A+) 18

19 Bail-in neste? 19

20 20 Finanstilsynet har allerede foretatt en (liten) hair-cut

21 Det Spurs 21

22 22 Investeringsfilosofi for våre rentefond Lav renterisiko Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Vi er skeptisk til prognostisering og har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn. Alle våre rentefond har lav renterisiko. Klart definert kredittrisiko Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskaper og obligasjoner. Vi baserer våre rammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra internasjonale kredittvurderingsbyråer og såkalte skyggeratinger fra nordiske meglerhus. Fleksibilitet, prognostisering og svarte svaner Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte svarte svaner og irrasjonell investoradferd gjennom å være grådig når andre er fryktsomme. Vi tror det er viktigere å tilpasse seg ny informasjon, snarere enn å forsøke å predikere den. Åpen og tydelig markedskommunikasjon Vi mener det er viktig at våre kunder vet hva de eier, hvordan vi tenker og hva vi fokuserer på, og har derfor en ambisjon om å være best på markedskommunikasjon.

23 Det norske rentemarkedet i endring September 2008 I dag 1000 mrd. kroner 1700 mrd. kroner 23 Kilde: Stamdata.no

24 24 OljefondetsMegaFavorittinvestering

25 Ca. halvparten av norske industriobligasjoner er high yield Investment Grade: 130 mrd. High Yield: 120 mrd. 25 Kilde: Stamdata.no, skyggeratinger fra norske analysehus

26 Musikkband som er inspirert av ratingbyråenes bokstavskala 26 Beyond C

27 Vi har tilpasset oss den nye renteverdenen Selskapsrating Sannsynlighet Moodys/ for mislighold Standard&Poors neste 12 mnd. Kredittkvalitet Holberg Likviditet OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt 27

28 Portefølje Holberg Likviditet Cash; 16 % Kraft; 8 % Senior bankobligasjoner; 37 % Bankinnskudd; 22 % Industri; 17 % 28

29 Source: Reuters EcoWin Vi er skeptisk til prognostisering 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 % 3,5 3,5 % ,0 2,5 20 2,0 1,5 1,0 Kilde: Norges Banks pengepolitiske rapporter Ny rentebane ,0 2,5 20 2,0 1,5 1,0

30 Litt om usikkerhet Norsk aksjeanalytiker til Dagens Næringsliv Jeg er sjelden sikker på retningen i aksjemarkedet på kort sikt, men akkurat nå er det litt mer usikkert enn vanlig. You know, people talk about this being an uncertain time. You know, all time is uncertain. I mean, it was uncertain back in 2007, we just didn't know it was uncertain. Warren Buffet It was uncertain on September 10th It was uncertain on October 18th You just didn't know it. 30

31 Unknown unknowns There are known knowns. These are things we know that we know. Historiske data Donald Rumsfeldt Tidligere forsvarsminister i USA Pressekonferanse 12. februar 2002 om invasjonen i Afghanistan There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don t know. But there are also unknown unknowns. These are things we do not know we don t know. Ak Askeskyk PIIGS Inflasjon Boligboble Gadaffi 31

32 Charles Darwin var en klok mann It`s not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change. Charles Darwin 32

33 Tabellplassering Brann Gullet ska hem 500 Oslo Bør s Hovedindeks 33

34 Up where we belong Seriemester Semifinale i Champions League 34

35 35 På med boblejakken i boligmarkedet?

36 Bolig fenger 36

37 Bolig fenger fordi nesten 2/3 av formuen vår er der Husholdningenes samlede formue Hytter 500 mrd. 7 % Andre fordringer 482 mrd. 6% 6 % Aksjer Bolig 4000 mrd. 52 % mrd. kroner Annen finanssparing 435 mrd. 6% 374 mrd. 5 % Bankinnskudd 790 mrd.. 10 % Pensjonsforsikring 1107 mrd. 14 % 37 Kilde: SSB, Finansielle sektorregnskap, 1. kvartal 2012 Norges Bank og Verdipapirfondenes Forening

38 En leilighet på 50m² i Bergen har blitt 300% dyrere siden

39 Hva får man for 2 millioner i våre dager, dere? Norge, Bergen Leilighet på 29 m2 på Nygårdshøyden i Bergen med ett soverom og bad. USA, Deerfield Beach, Florida Villa på 218 m2 med 3 soverom og svømmebasseng Spania, Guardamar, Costa Blanca Stor villa med 4 soverom, 3 bad, privat svømmebasseng og jacuzzi. 39

40 Har vi en boligprisboble i Norge? Boligprisutvikling i USA og Norge Realpriser (inflasjonsjustert) 40 Kilde: Federal Reserve Bank of San Fransisco

41 Vi har også grublet på dette en stund 41 Faksimile Bergens Tidende 22. april 2012

42 Har vi en boligboble i Norge? Boligstandarden er bedre Norsk økonomi går godt Nye bygge- forskrifter fordyrer Byggekostnaden har steget Bolig er skattegunstig forskjell på Det er stor by og land Renten er rekordlav Vi bygger for lite NEI, fordi. Foreldre hjelper sine barn ved boligkjøp Boligboble? Vi er svært forgjeldet Andre land har opplevd Vi tror at kraftig prisfall this time på bolig it s different Boligprisene har steget betydelig mer enn inflasjonen de siste 20 årene JA, fordi 42

43 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandet-effekten 10. By og land-effekten 43

44 Boligprisene er høye fordi: 1. Det er dyrt å bygge Source: Reuters EcoWin Boligprisene i Byggekostnad enebolig Inflasjon

45 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandeteffekten 10. By og land-effekten 45

46 Boligprisene er høye fordi: 2. Vi bygger for lite (i hvert fall i byene) Source: Reuters EcoWin Befolkningsvekst i Norge Boligbyggingen i Norge

47 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandeteffekten 10. By og land-effekten 47

48 Boligprisene er høye fordi: 3. Nye byggeforskrifter fordyrer - Livsløpsstandard - Handikaptilpasning - Isolasjonskrav - Energikrav - Ventilasjonskrav - Kvalitetssikring - Saksbehandling Kilde: op.no 48

49 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandeteffekten 10. By og land-effekten 49

50 Boligprisene er høye fordi: 4. Boligstandarden har nok blitt litt bedre

51 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandeteffekten 10. By og land-effekten 51

52 Boligprisene er høye fordi: 5. Ola Normann har fått betydelig bedre råd Source: Reuters EcoWin Indeks = Norge Eurosonen

53 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandeteffekten 10. By og land-effekten 53

54 Boligprisene er høye fordi: 6. Bolig er svært skattegunstig i Norge Boligskattefordeler Skattefri gevinst ved salg av egen bolig Lav formuesverdi ved beregning av formuesskatt Skattefrie leieinntekter ved utleie av deler av egen bolig Ingen skatt på fordel av å bo i egen bolig Mange kommuner uten eiendomsskatt BSU-ordning Kilde: Aftenposten og Dagens Næringsliv 54

55 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandeteffekten 10. By og land-effekten 55

56 Boligprisene er høye fordi: 7. Foreldre hjelper barna ved boligkjøp 56 Kilde: Sparebankbladet

57 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Annerledeslandeteffekten 10. By og land-effekten 57

58 Boligprisene er høye fordi: 8. Renten er rekordlav Source: Reuters EcoWin 17,5 gjennomsnitt alle husholdninger 17,5 15,0 15,0 12,5 12,5 % 10,0 10,0 % 7,5 7,5 5,0 5,0 2, ,5 58 Kilde: SSB

59 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Velstandseffekten 10. By og land-effekten 59

60 Boligprisene er høye fordi: 9. Vi har aldri vært rikere Source: Reuters EcoWin 2,5M kroner pr. innbygger i Norge 2,5M 2M 2M "Oljefondet" 1,5M 1,5M 1M Statens verdi av gjenværende olje- og gassreserver 1M 500k Boligformuen i Norge 500k

61 Har vi en boligboble i Norge? NEI, fordi 1. Det er dyrt å bygge-effekten 2. Vi bygger for lite-effekten 3. Byggeforskriftseffekten 4. Boblebadeffekten 5. Hei hvor det går-effekten 6. Skatteeffekten 7. Pappa betaler-effekten 8. Renteeffekten 9. Velstandseffekten 10. By og land-effekten 61

62 Boligprisene er høye: 10. men det er et byfenomen 62

63 Har vi en boligboble i Norge? JA, fordi 1. Realpriseffekten 2. Se på andre land-effekten 3. Vi er forgjeldet 4. Denne gang er det annerledes-effekten 63

64 Vi har en boligboble i Norge fordi: 1. Boligprisene har steget mye mer enn inflasjonen Source: Reuters EcoWin Boligprisene Inflasjon

65 Har vi en boligboble i Norge? JA, fordi 1. Realpriseffekten 2. Se på andre land-effekten 3. Vi er forgjeldet 4. Denne gang er det annerledes-effekten 65

66 Vi har en boligboble i Norge fordi: 2. Boligprisene har falt i mange andre land Source: Reuters EcoWin 160 Norge Sverige UK Danmark 90 Spania USA Irland

67 Har vi en boligboble i Norge? JA, fordi 1. Realpriseffekten 2. Se på andre land-effekten 3. Vi er forgjeldet 4. Denne gang er det annerledes-effekten 67

68 Vi har en boligboble i Norge fordi: 3. Vi er svært forgjeldet Source: Reuters EcoWin milliarder kroner 2250 Husholdningenes gjeld Samlede lønnsinntekter i fastlands-norge

69 Har vi en boligboble i Norge? JA, fordi 1. Realpriseffekten 2. Se på andre land-effekten 3. Vi er forgjeldet 4. Denne gang er det annerledes-effekten 69

70 Vi har en boligboble i Norge fordi: 4. Vi tror at this time it s different Renten vil aldri komme opp igjen Lave renter i verden rundt oss til evig tid vil gjøre det umulig for Norges Bank å sette opp renten. Kanskje bare et lite kvartal over 5% for å få vekk all champagnen før den normaliseres igjen på 2-3%. Norge mangler , eller boliger I alle fall dersom vi skal alle ha to hytter, og svensker, litauere og kaukasusianere fortsetter å strømme til landet i samme tempo som nå. Norge vil aldri oppleve lavkonjunktur igjen. Vi har jo oljen. Oljefondet Kina vil vokse inn i evigheten og sørge for høy oljepris til evig tid. Finanskrisen ble jo bare finansbrisen i oljelandet Norge. Dersom ting mot formodning skulle butte i mot har vi jo et oljefond på milliarder kroner å ta av. Party on. Norske boligpriser er jo så lave Fortsatt er leiligheten dyrere på Manhattan og i Shanghai enn på Frogner. 70

71 Så hva er da konklusjonen? Har vi en boligprisboble i Norge? 71

72 De lærde strides 72

73 Er dette konklusjonen? Hvis vi har en boligboble b bl i Norge - så er norsk økonomi en boble - - og da er råvareprisene en boble - og da er Kina en boble Og det kan det jo være! 73

74 Takk for megg 74

75 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Reuters EcoWin og baserer seg ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene. 75

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Bli med bak maskene. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Bli med bak maskene. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Bli med bak maskene Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Hva

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Det spanske sandslott

Det spanske sandslott Det spanske sandslott Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Den

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19 Rapport Diskonteringsrente i IAS 19 12. november 2012 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. IAS 19... 4 3. Markedet for foretaksobligasjoner av høy kvalitet i Norge... 5 3.1. Det norske OMF-markedet...

Detaljer

Da Newton tapte 30 mill.

Da Newton tapte 30 mill. Da Newton tapte 30 mill. Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer