TRADISJON OG INNOVASJON OSLO HANDELSSTANDS FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRADISJON OG INNOVASJON OSLO HANDELSSTANDS FORENING 1951-2011"

Transkript

1 TRADISJON OG INNOVASJON OSLO HANDELSSTANDS FORENING Med glimt fra foreningshistorien fra 1841 til 1950 og litt om fremtiden. Oslo 2011 Jan Berggraf 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 110 ÅR OG HVA SÅ 5 OSLO FRA KRIG TIL FRED 1950 OG 60-ÅRENE 7 Marshallhjelpen tvangsrasjonalisering av handelen 9 Oslo i forandring 10 Strukturendringer i næringslivet 15 Mange medlemmer men forskjellige meninger 1950-årene 15 OHF - oppbygning og arbeidsform 17 Femtimannsutvalget 18 Bransjegruppene 19 Et typisk foreningsår 20 Klubblivet på 50-tallet 22 Foreningsadministrasjon på 50-tallet 25 BUSINESS AS USUAL ÅRENE 25 Nasjonaløkonomi i ulage 26 Prisstopp og butikkstreik 26 WINDS OF CHANGE 1970-ÅRENE 28 Sterkt EF engasjement og uravstemning 29 Skriften på veggen eller nye muligheter 29 NY GIV PÅ 80-TALLET 30 Ny medlemsmasse nye utfordringer 32 Datterselskaper 33 Nye samarbeidspartnere 34 Hvem er vi og hva heter vi? 35 Sanering av organisasjonsstrukturen 35 Navnet 35 OHF fronter 36 Kursvirksomhet 37 Mer lokal næringspolitikk 37 Handelen i forandring 37 Etterkrigstiden slutt 39 Nye utfordringer for handelen 40 Nye butikkonsepter 41 OHF på vei fremover 41 Oslo Handel 42 KARL JOHANS GATE 37 ET SYNKENDE SKIP? 44 2

3 Eiendomsmarkedet på topp 45 Tiden i Karl Johans gate Hva skal vi gjøre med inventaret 47 Hos kongen 47 Organisasjonsendringer igjen 48 NÆRINGSPOLITIKK I EN NY TID 49 Åpningstider til besvær 49 Hvor mange kjøpesenter skal vi ha? historien om Foss jernstøperi 49 Skandalebygget i Vaterland 50 Institutt for byutvikling (IN-BY) 51 Mediesamfunnet -OHF i radio 52 OHF I 1990 ÅRENE 52 Oslo Promotion AS 53 Superlørdag og strøksforeninger 53 Butikktyveri, ran og vold år til byens beste 55 Hvor er foreningen i år 2000? 56 OHF Noen sluttbetraktninger om medlemstallet 58 Ny logo men gammelt navn 59 Oslo Kvinnelige Handelsstands forening - en fusjon det ikke ble noe av 59 Oslo Handels og Næringsforum 59 ET NYTT ÅRTUSEN 60 Handelsanalysen Yngre avdeling Junior Chamber Young Retailers 62 Oslo Arrangement A/S 64 Vaktskifte 65 Magasingruppen 65 På den sosiale arena 66 OSLO I 2030 VEKST, GLOBALISERING OG STORE UTFORDRINGER 67 Utfordringene 68 Fremtidsscenarier 69 Befolkningsvekst og boligbygging 71 Næringsutvikling 72 Transport 73 Sikkerhet og kriminalitet 74 HVA KAN OHF LÆRE AV HISTORIEN? 75 VEDLEGG 1 Oslo Handelsstands Forenings formenn, styreledere og daglige ledere

4 VEDLEGG 2 Oslo Handelsstands Forening i Karl Johans gate VEDLEGG 3 Fra Oslo Handelsstands Forenings alderdomshjem til Lindern Park AS 84 VEDLEGG 4 Kildehenvisninger 87 4

5 100 ÅR OG HVA SÅ? Jubileumsprogram 1941: 12. november 1951 feiret Oslo Handelsstands Forening (OHF) sitt forsinkede 100 års jubileum. Foreningen var egentlig 110 år. Feiringen i 1941 ble stoppet to dager før jubileet av Befehlshaber der Sicherheitspolizei. Det ble oppfattet som en demonstrasjon mot tyskerne og Nasjonal Samling. NS-avisen Fritt Folk kalte OHF et rotterede for anti-tysk og anti-ns-propaganda." Det var ingen dårlig attest i etterkrigstiden. Høsten 1940 ble Karl Johans gate 37 beslaglagt av tyskerne som Offiserskasino. Restauranten ble overtatt av Betrieb Horcher Berlins mest eksklusive restaurant. Etter 1. oktober vaiet hakekorset fra balkongen i Deutsches Haus i Karl Johans gate 37. Dette varte til 8. mai Foreningen fikk lokalene tilbake i på nyåret i 1946 etter at den hadde fungert som Allied Officers Club Oslo. OHF hadde drevet sin virksomhet i forskjellige leide lokaler i okkupasjonstiden. Klubbvirksomheten med bibliotek, leseværelse, biljard og bridge foregikk i Fritzners gate 17 på Frogner. På mange måter drev man her en fordekt foreningsvirksomhet under dekke av sosialt samvær. Ved overtakelsen var bygningen til dels ramponert og i dårlig forfatning, noe som skulle komme til å belaste foreningens økonomi til langt innpå 80-tallet. Men nå var det nye muligheter. Mange medlemmer ønsket seg tilbake til de gode, gamle dager før krigen. I 30-årene var OHF helt toneangivende i Oslo både næringspolitisk og 5

6 sosialt. Men omverdenen skulle komme til å forandre seg. 6

7 OSLO FRA KRIG TIL FRED: OG 60-ÅRENE Etter frigjøringen i 1945 innførte man statsplanøkonomi i Norge med detaljregulering på de fleste områder av næringspolitikken. Hovedbegrunnelsen var hensynet til gjenreising av landet etter krigen. En like viktig faktor var Arbeiderpartiets maktovertakelse. Partiet rommet mange skoleflinke sosialøkonomer som hadde klokketro på at statstyring var den rette vei til fremgang. Mange av Arbeiderpartiets standpunkter var også tatt av Labourregjeringens arbeid i Storbritannia, men nasjonalisering av blant annet kullindustrien og jernbanene, samt en meget omfattende helse- og velferdspolitikk. Som kjent valgte Tyskland en annen vei og slapp markedet fritt gjennom det såkalte Soziale marktwirtschaft allerede i I ettertid må man si at dette var meget vellykket. En slik løsning var imidlertid utenkelig i Norge, som i etterkrigstiden fremsto som det mest gjennomregulerte land i Vest- Europa. Næringspolitikken i Norge liknet mer den i DDR enn den i Vest-Tyskland, hvis man skal holde seg til tyske eksempler. Det tok 15 år før krigstidens rasjoneringer var borte 1. september Da ble salget av nye biler fritt. Den største næringspolitiske kampsaken etter krigen gjaldt Londonregjeringen vedtok 8. mai 1945 Prisloven, en prisreguleringslov som var uten sidestykke i norsk næringshistorie. Loven gjaldt uendret frem til Etter loven kunne regjeringen: Forby stans eller innskrenkning i produksjon Påby produksjon av visse varer Nedlegge bedrifter Etablere bedrifter Pålegge avgifter for å regulere prisene prisutjevning Inndra utilbørlig fortjeneste 7

8 Opposisjonspartiene mente loven var grunnlovsstridig. Det gjorde lite inntrykk på Arbeiderpartiet som hadde rent flertall på Stortinget. Fra 1946 fikk vi et generelt etableringsforbud for varehandelen. For dagligvarehandelen varte dette til Men forbudet mot å opprette filialer fortsatte. Myndighetene skulle avgjøre om det var behov for flere dagligvareforretninger. Omtrent 1/3 av etableringssøknadene ble avslått. En del næringsdrivende så åpenbart fordeler i lovgivningen. Staten kunne hjelpe til å begrense konkurransen. Møbelhandlere i Drammen ønsket å innføre statskontroll med bransjen i byen. Arbeiderpartiet lanserte allerede i 1945 forslag om importmonopol for kull og koks, olje og bensin, kraftfôr, apotekvarer, sukker og kaffe. Bare tre av disse forslagene ble realisert. Gjennom den sterke regulering av importen, oppsto det et nytt begrep: kvoteadel. Det var forretningsdrivende som hadde større importkvoter enn hva de selv hadde bruk for og som kunne selge importkvoter. Importen av varer ble styrt slik: Firmaets importkvote ble først vurdert med gjennomsnittlig import som basis. Søknad om import ble sendt sekretæren for Importutvalget som førte oversikt over hvor langt hvert firma utnyttet sine kvoter. Gikk en kvoteberettiget importør konkurs, gikk kvoten tilbake til landsbransjeforeningen, som for eksempel Colonialgrossistene, og som kunne viderefordele kvoten til firmaer i bransjen. Dersom en søknad var i samsvar med reglene ga sekretæren sin innstilling om kvantum og beløp. Deretter gikk søknaden til Direktoratet for Eksport og importregulering som hadde 217 ansatte. Dersom søknaden ble innvilget sendte direktoratet lisens til importøren, med kopi til Importutvalgets sekretær. 8

9 Ordningen favoriserte klart etablerte firmaer. De som ikke var etablert før krigen hadde liten mulighet. Farmand skrev: Forretningsfolk har en ubestridelig tilbøyelighet til å ville oppheve konkurransen. Kvotefordelingen fører til at eldre firmaer blir sittende på sin tue, mens unge fremskrittsvennlige forretningsfolk blir avskåret. Marshallhjelpen tvangsrasjonalisering av handelen I 1949 sa Norge ja takk til å bli med i USAs Marhallhjelpsprogram. Hovedhensikten var å sikre en raskest mulig gjenreisning og økonomisk vekst i Europa etter krigen. Man regnet med at dette ville demme opp for kommunismen som var på fremmarsj også i Vest Europa. Norge mottok i perioden 1949 til 1953 i alt 3 milliarder kroner (55 milliarder i dagens pengeverdi), men amerikanerne ga ikke ved dørene. Man krevde rasjonalisering og modernisering av norsk næringsliv. Norsk Produktivitetsinstitutt så dagens lys i 1954 som en direkte følge av Marshallhjelpen. Instituttet var i virksomhet i 30 år fremover. Moderniseringen og fornyelsen i norsk handel i 50-årene, blant annet de første selvbetjeningsbutikker, var en direkte følge av amerikanske eksperter, amerikanske penger og med amerikanske idé-spredere. Norske konsulenter tok etter hvert over for amerikanerne. Blant annet hadde Norges Kolonial og Landhandlerforbund (NKLF) egne konsulenter. Den første selvbetjeningsbutikken i Norge kom i dagligvarebransjen i I 1957 hadde denne butikktypen 10 % av markedet, deretter økte det raskt i hele etterkrigstiden. Etter 1986 var det kun selvbetjening i dagligvarehandelen. Like viktig som disse store nasjonale trendene var det som skjedde i og rundt Oslo. 9

10 Oslo i forandring Grorud-krysset Høybråten 10

11 Både for byens befolkning og kommunen var boligmangelen et altoverskyggende problem i 1945 og årene etter. Under krigen var det ikke bygd nye boliger i hovedstadsområdet i det hele tatt, og folketallet økte raskt i de første etterkrigsårene. I mange av de gamle byområdene var det rett og slett helsefarlig å bo. De burde saneres jo før, jo heller. På mange måter var 40 og 50-tallets Oslo helt forskjellig fra dagens hovedstad. Handelsliv og uteliv var langt mindre synlig i bybildet enn nå. Oslo hadde i 1948 i alt 119 kafeer og restauranter. I likhet med handelen stengte en del av dem klokken 17. Det som nå skjedde fra begynnelsen av femtitallet og langt frem på åttitallet, var en gigantisk bytransformasjon. Byen vokste ut over sine gamle grenser, og drabantbyene ble den vanligste formen for byutvikling. Etter at Stortinget i 1947 tvangssammensluttet" Oslo kommune og Aker kommune, var det fritt frem for å ta i bruk landbruksarealer i Aker til boligbygging. I denne perioden forsvant 90 store gårdsbruk i Aker. Dette kunne skje raskt fordi det var politisk enighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre om at privat eiendom skulle eksproprieres av kommunen. Denne politikken fortsatte frem til Willochs høyrebølge tok over på 80-tallet. Lambertseter var den første drabantbyen med innflytting fra I ettertid kan man kalle Oslos drabantbyvekst det største sosiale eksperiment som noen gang har skjedd i Norge. For handelen betød dette at kundene flyttet ut. Folketallet i indre by (innenfor ring 2) gikk ned fra til Drabantbybyggingen hadde mange forkjempere. Deres viktigste argumenter var: Konsentrert blokkbebyggelse kunne oppføres raskt med nye industrielle byggemetoder. Dermed vill boligproblemet kunne løses raskere. Drabantbyen gjorde bylivet mer hygienisk. Mange av de gamle boligene hadde verken toalett eller varmt vann. De måtte anses å være sykdomsfremkallende. Dårlige boliger førte til lav befolkningsvekst og reduserte skatteinntekter. Å bygge drabantbyer var kvinnefrigjørende. Husarbeidet ble lettere og tok mindre tid. Kvinnen fikk mer tid til barneoppdragelse og foreningsliv. Men drabantbyutviklingen skjedde ikke uten politiske konflikter. OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag) var startet av fagorganiserte bygningsarbeidere før krigen, og var på denne tiden nærmest en del av den politiske arbeiderbevegelsen. OBOS ble den dominerende utbygger med Fagbygg A/S som utførende entreprenør. Dette var også et selskap i arbeiderbevegelsen. Bøler 11

12 Olav Selvaag ble motarbeidet og fikk ikke slippe til. Man mente at hans rimelige boliger ikke holdt mål rent konstruksjonsmessig og ville falle ned. (Olav Selvaags prøvehus fra 1949 på Ekeberg står i beste velgående i 2011, forf. anm.) Selvaags prøvehus 1948 Men han slapp til etter hvert, blant annet på Veitvet med småhus og Vestli med terrasseblokker. Tildeling av leiligheter skjedde etter ansiennitet. Prisene var sterkt regulert og en toroms leilighet (55 kvm) på Romsås kostet for eksempel kroner så sent som i 1972 ( kroner i dag). På samme tid var begynnerlønnen for en akademiker i staten i underkant av kroner året. Problemet var altså ikke penger, men ansiennitet. Bøler 12

13 Befolkningssammensetningen i drabantbyene var preget av kommunens og OBOS ventelister, med sterk overvekt av småbarnsfamilier. Barnehager var nesten ukjent. Barnepassen fikk de hjemmeværende husmødrene ta seg av, nå som de hadde fått det så lettvint i huset. Drabantbyene var i starten nybyggersamfunn som manglet alt bortsett fra boliger. Kollektivtransporten skjedde ofte med overfylte busser. Ingen hadde telefon, og det var en skrikende mangel på handelstilbud. I 1957 var det for eksempel tre dagligvarebutikker på Lambertseter som skulle betjene kunder. En av disse, Oslo Samvirkelags butikk, var på 25 kvadratmeter med tre ansatte. I bygningsarbeidernes spisepauser var butikkene stengt. Da ble de brukt som kantine. Man måtte reise til Oslo sentrum for å få kjøpt alle de andre varene man trengte. Et visst servicetilbud ble opprettholdt ved bankbuss, renseribuss og bakeribuss. I 1959 var Lambertseter Senter ferdig, bygget etter modell av amerikanske nærsentre. Det fylte et stort behov. Lambertseter var skoleløst frem til Da skolen sto ferdig i 1957 var den dimensjonert for 800 elever, men hadde Det måtte en skolestreik til for å bedre forholdene. Videregående skole kom først i 1965, 16 år etter at utbyggingen hadde startet. Som et annet eksempel kan nevnes at Oppsal kjøpesenter var ferdig først ti år etter at de første beboerne flyttet inn. Lambertseter 13

14 Lambertseter Coop Lambertseter Senter Det var derfor naturlig at det etter hvert dukket opp bydelssentre i alle drabantbyene med et stadig bedre handelstilbud. Denne utviklingen har fortsatt med etablering av store eksterne kjøpesentre i nærheten av der folk bor, for eksempel CC Vest, Storo, Bryn, Sandvika, Ski og Triaden. Disse dekket et klart behov for å kunne gjøre innkjøp i nærheten av der kunden bor, og er selvsagt den viktigste forklaringen på sentrumshandelens relative store tilbakegang. I dag er det bare vel 17 % av butikkhandelen i Oslo som foregår i sentrum. 14

15 Drabantbyutbyggingen, som pågikk i mer enn 30 år, vrengte Oslo og ga et helt annet markedsmønster enn tidligere. Befolkningen i ytre by (tidligere Aker kommune) økte sterkt frem til midten av 70-tallet. Da startet utmarsjen til omegnskommunene rundt Oslo som varte til godt utpå 80-tallet. Drabantbyen krevde også helt nye transportløsninger. De store investeringene i T-bane fra begynnelsen av 60-tallet ble finansiert over kommunens ordinære budsjett. Staten nektet Oslo kommune å ta opp lån i Norge. Alternativet var utenlandsfinansiering. Men på grunn av den sterke byveksten, var kommunens økonomi bunnsolid og voksende, slik at det ikke var behov for å ta opp lån. Samtidig skjedde det store endringer i befolkningens sammensetning. Fra 1950 frem til 2000-tallet ble byens befolkning stadig eldre og med en overvekt av kvinner. Oslo ble de gamle damenes by. Strukturendringer i næringslivet og 60-årene førte også til andre betydelige strukturendringer i næringslivet. Krigen var over, inntekt og forbruk økte, og hjemmemarkedsindustrien vokste. I 1960 hadde byen industriarbeidere mot i De viktigste bransjene var mekanisk industri i (Kværner, Thune, Myren, Spigerverket), skipsbygging (Aker, Nyland), nærings- og nytelsesmidler (Freia, Bergene, Tiedemann, Ringnes, Frydenlund, Schous bryggeri, Nora) og tekstilindustrien langs Akerselva (Nydalens Compagnie, Hjula). Næringsog nytelsesmidler var lenge Oslos største industribransje med tobakk og sjokolade, øl og brus. Liberaliseringen av utenrikshandelen, som startet på 60-tallet (OECD, EFTA, EF, EU), slo hardt mot hjemmemarkedsindustrien. I 1963 forsvant mesteparten av tekstilindustrien. Med nedleggelsen av Spigerverket i 1989 var avindustrialiseringen av Oslo fullført. Deretter har byen vært dominert av offentlig forvaltning, tjenesteproduksjon, forskning og utdanning, engros- og detaljhandel. Grossistene var tidligere lokalisert i havneområdet og Oslo sentrum, blant annet området rundt Jernbanetorget for handel med landbruksmaskiner i Norge. I dag er det Oslo City, Byporten og Østbanehallen som preger handelen i området. Etter hvert flyttet både industrien, grossistene og transporten til Groruddalen. Dalen utviklet seg til Norges transportsentral. Mange medlemmer, men forskjellige meninger 1950 årene OHF hadde i 1950 nesten medlemmer og var den største lokale næringsorganisasjonen i Norge. Men de fleste medlemmene kom fra engros- og agenturhandel, bank, forsikring og shipping. Detaljhandelen hadde sin egen Oslo Kjøpmannsforening. Dagligvarekjøpmennene var organisert i Oslo Kolonialkjøpmenns Forening. 15

16 Spredningen av medlemsmassen førte til at interessen var nokså forskjellig, og man uttalte seg ikke så ofte offentlig, bortsett fra på foredragsmøtene som det var mange av. Dessuten var Arbeiderpartiet blitt den dominerende politiske kraft i Norge. Fra 1945 til 1961 hadde partiet rent flertall på Stortinget. Einar Gerhardsen og hans menn styrte Norge med fast hånd og etter eget hode. Næringslivet kunne protestere, men som oftest til ingen nytte. Foredragsmøtene var altså den viktigste foreningsaktiviteten. Her fulgte man opplegget fra de gode, gamle dager på 30-tallet som var foreningens virkelige storhetstid. Det var vanlig med medlemsmøter hver torsdag fra 1. oktober til påsketider. I tillegg hadde Yngre avdeling og DUFO (Den unge forretningsmann) egne møter. OHF hadde på denne tiden et meget stort tillitsmannsapparat på vel 140 personer. Foreningens styre var et operativt og utøvende organ på en helt annen måte enn i dag. Man kan faktisk si at styret var en kollektiv daglig leder. Denne organisasjonsformen beholdt OHF til et stykke ut på 70-tallet. Femtimannsutvalget (femtimedlemmer) avga uttalelser i konkurransespørsmål og andre tvister mellom næringslivet som man ønsket å løse utenfor rettsapparatet. Foreningens administrasjon ble ledet av en sekretær med et beskjedent kontorpersonale til hjelp. Men den store bygningen i Karl Johans gate 37 krevde mange vaktmestre, portierer og serveringspersonale, i alt ca 60 personer. Foreningens synspunkter og næringspolitiske arbeid kom først og fremst til uttrykk gjennom medlemmenes innlegg på møtene. Men disse kunne gå i mange forskjellige retninger. Fordi foreningen var så vesentlig forskjellig fra i dag er det nødvendig å beskrive OHF anno 1950 litt nærmere. Foreningen hadde personlige medlemmer, hvorav alle var menn. Dette medlemstallet representerte en slags etterkrigstopp. OHF gikk nå inn en lang periode med fallende medlemstall. Dette varte til langt ut på 90-tallet. Som eksempel kan det nevnes at fra 1950 til 1970 ble medlemstallet redusert til 2 800, en reduksjon på 28 %. I 1990 var medlemstallet falt til 1 475, en reduksjon på 52 % i forhold til Vi skal senere komme nærmere tilbake til bakgrunnen for og konsekvensene av denne utviklingen. 16

17 Samtlige medlemmer i 1950 var personlige medlemmer og menn. Kvinner hadde kun adgang på festarrangementer og orkesterets konserter. Det ble gjort sporadiske unntak fra denne regelen. For første gang i foreningens historie ble det den 15. oktober 1952 arrangert foredragsmøte for medlemmenes damer. Tema var de foreslåtte reguleringslovers betydning for husmødre. Fire år senere fikk hvert medlem anledning til å medbringe en dame på et møte som dreide seg om Bjørnstjerne Bjørnson. Kvinnelige medlemmer ble først akseptert i 1968 etter at styret hadde truet med å gå av, hvis dette ikke ble vedtatt på generalforsamlingen. Som følge av mannsklausulen startet kvinnelige forretningsdrivende sin egen forening; Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening (OKHF) i Den levde ved siden av OHF helt frem til 1990-tallet med egne eiendommer, aldershjem og så videre. Midt på 90-tallet forhandlet OHF og OKHF om fusjon, men uten resultat. OKHF ble deretter lagt ned i De eldre, mannlige medlemmene i 1950, representerte et bredt spektrum av næringsvirksomhet. Den største gruppen var grossister og agenter. Det var også et betydelig innslag av bank, forsikring, spedisjon og shipping. Detaljhandelen var bare representert ved noen få eiere av de største forretningene som Steen & Strøm, GlasMagasinet, Gunerius, Gresvig, Molstad og Bernhard L. Mathisen. Detaljhandelen hadde som nevnt sine egne organisasjoner i Oslo; Oslo Kjøpmannsforening og Oslo Kolonialkjøpmenns Forening. De brukte OHFs møtelokaler, men ellers var samarbeidet sporadisk. Dette var status frem til 1980 da de tre foreningene fusjonerte etter å ha hatt et kontorfellesskap og senere felles servicekontor i Karl Johans gate 37 i fem år. OHF i 1950 lignet langt mer på foreningen 100 år tidligere enn foreningen i dag. OHF oppbygning og arbeidsform 17

18 Det som er mest slående med OHF i 1950 er den utrolige mengden av forskjellige råd og utvalg. De besto alle av valgte tillitsmenn, i alt 141! I tillegg til et styre på sju medlemmer hadde foreningen et råd på 30 personer, Valgkomité, Utdelingskomité, tre valgte revisorer og tre valgte desisorer (etterprøvde styrets beslutninger), Huskomité for Karl Johans gate 37, Tilsynskomité for Handelsstandshjemmet, Foredragskomité som var ansvarlig for møteprogrammet, Bibliotekskomité, Akkvisisjonsutvalg (medlemsverving) styre i bridgeklubben, styre i biljardklubben, styre i orkesteret, styre i Handelsstandens sangforening og styre i OHFs yngre avdeling, og egne styrer for hver enkelt av de 32 tilsluttede bransjegrupper. Femtimannsutvalget Femtimannsutvalget som OHF var meget kjent for besto av 50 valgte tillitsmenn og fungerte som et privat voldgiftsorgan i tvister mellom næringsdrivende. Utvalget avgjorde også hva som var god forretningsskikk. Helt fra starten i 1878 fikk Femtimannsutvalget en sentral og autoritativ plass i norsk næringsliv. Gjennom sine responsa uttalelser trakk utvalget, og dermed også OHF, opp retningslinjene for god forretningsskikk og tvistebehandling mellom næringsdrivende. Virksomheten var omfattende. I tiårsperioden behandlet utvalget i alt 140 saker. Femtimannsutvalgets uttalelser ble trykt i responsasamlinger. Disse var obligatorisk pensum for mange jusstudenter og utvalgets avgjørelser ble flittig sitert i rettssaker. Mange av sakene dreide seg om likhet mellom firmanavn eller varemerker. I 1950 behandlet man en tvist mellom firmaet Tekno i Oslo og SS Leketøyfabrikk i Ålesund. Begge produserte byggesett i metall for barn. Tekno var et godt innarbeidet varemerke, men 18

19 Ålesundsfirmaet hadde nå lansert et byggesett under navnet Tinko. Femtimannsutvalget kom enstemmig til at dette var egnet til å skape forveksling. En annen sak gjaldt bestemmelser om konkurransebegrensninger i en leiekontrakt for forretningslokaler i Kristiansand. Spørsmålet gjaldt om en dagligvarebutikk hadde rett til å selge bakervarer når det ellers var et bakeriutsalg i bygget. Femtimannsutvalget skulle ta stilling til om assortert kolonial omfattet bakervarer. Utvalget konkluderte enstemmig med at det gjorde det ikke. Dagligvareforretningen måtte stoppe salget av brød og bakervarer. Etter hvert som etterkrigstidens mange reguleringer begynte å slippe taket, ble også konkurransen friere. Markedsføringsloven av 1972 betød en sterk liberalisering i Norge. Det ble derfor færre saker for Femtimannsutvalget. Næringslivets konkurranseutvalg overtok fra 1970 mye av Femtimannsutvalgets arbeid. Det hadde de store næringsorganisasjonene i ryggen og ble etter hvert mer toneangivende enn OHF. Femtimannsutvalget ble nedlagt i 1987 på grunn av mangel på arbeidsoppgaver. Bransjegruppene 32 bransjegrupper, både lokale og nasjonale var tilsluttet OHF: Automobildel- og Rekvisita Grossistenes Forening. Automobilgrossistenes Landsforenings Oslogruppe Lærgrossistenes Forening Manufakturgrossistenes Forening i Oslo Maskingrossistenes Forening Automobilgummi-Importørenes Forening Autoriserte Reklamebyråers Forening Medisingrossistenes Forening Norsk Grafisk Leverandørforening Norske Filmbyråers sammenslutning Bygningsartikkel-Grossistenes Forening Norske Rørgrossisters Forening, Osloavdelingen Colonialgrossistenes Forening Olie-og Farvehandlerforeningen Confectionsfabrikanternes Gruppe i Oslo Dampskibsexpeditørenes Forening Oslo Jernvaregrossisters Forening Oslo Landbruksmaskinforhandleres Forening Fetevaregrossistenes Forening Oslo Sildgrossisters Forening Fiberplategrossistenes Landsforenings Oslogruppe Fruktgrossistenes Forening Oslo Speditørforening Papirgrossistenes Landsforenings Oslogruppe Jerngrossistenes Forening Korn- og Melgrossitenes Forening Parfymegrossistenes Landsforenings Oslogruppe Kraftforimportørenes Landsforenings Østlandsgruppe Skotøigrossisternes Landsforenings Oslogruppe Kunstgjødselgrossistenes Landsforenings Østlandsgruppe 19

20 Smør- og Ostegrossistenes Forening Stålbjelkeforeningen Man kan trygt si at foreningens organisasjonsapparat overgikk alle andre foreninger i Norge. Her er det er også viktig å legge merke til at nesten alle de bransjeforeningene som var tilsluttet, var landsomfattende foreninger, eventuelt representert ved en egen Oslogruppe. Denne organisasjons- og medlemsstruktur gir retningen for foreningens arbeid. De er de nasjonale sakene som prioriteres. Møteprogrammet viser også dette. Lokal næringspolitikk i en by som var i sterk vekst og forandring, var ikke noe tema. OHF i 1950 fremstår som en hovedorganisasjon for næringslivet i Norge og bærer lite preg av å være lokalforening i Oslo. Dette må også ses i sammenheng med at Norges Handelsstands Forbund på denne tiden var en forholdsvis beskjeden organisasjon. Foreningens lille kontorpersonale på 3-4 personer hadde mer enn nok med å legge forholdene til rette for foreningens indre liv. OHF brukte nesten all sin administrative kapasitet på å administrere seg selv, mens tillitsmennene drev foreningen. Et typisk foreningsår Tar vi året 1950, så holdt foreningen og undergruppene i alt 38 foredragsmøter fra oktober til april. Det var fast møtedag hver torsdag, og foredragene omhandlet næringspolitikk, bedriftsledelse og kultur. Foredragsholderne var autoriter på sine områder, og ingen kunne gjøre Oslo Handelsstands Forenings rangen stridig når det gjaldt foredragsmøter. En del av møtene var ren folkeopplysning, og reisebeskrivelser var meget populære. Noen foredragstitler fra 1950 viser bredden i møteprogrammet: Aktuelle bankspørsmål Fra Oslo Helseråds næringsmiddelkontroll Går vi inn for demokratiet, eller er vi på vei mot diktaturet? (den var til Arbeiderpartiregjeringen) Konjunktursituasjonen Det norske sildefisket Verdens problemer i atomalderen ved Gunnar Randers med Kong Haakon VII til stede Norge og europeisk økonomisk å samarbeide Hvilke fordeler medfører den forestående faste distriktsinndeling i Oslo for de næringsdrivende ved Fr. Andhøy Sosialismens dilemma Oppbygningen av en storbedrift (Vebjørn Tandberg) Regnskapsanalyser Salgsproblemer Handelen og ungdommen (Yngre avdeling) 20

21 Feil i vår planhusholdning som holder våre levekår nede (Yngre avdeling) American politics and business and politics (Yngre avdeling) Ellers hadde man på den sosiale siden juletrefester både for voksne og barn, teateraftener og konserter med OHFs orkester. Man løftet også blikket mot resten av verden med film og lysbilder om: Japan i farger Fjell og fjellfolk Den norske Himalaiekspedisjonen Nord Alaskas eskimoer Kenya i ord og bilder Samme år ble det holdt 22 styremøter. Sekretariatet hadde i løpet av året mottatt enkelt brev og sendt Såkalte ekspedisjonssaker som administrasjonen kunne ta seg av. De fleste av styrets saker dreide seg om foreningens indre forhold. Det var bare fem næringspolitiske saker på styrets dagsorden dette året: Forsikring av biler som lånes ut til Heimevernet Innskrenkning av adgangen til fritt å velge firmanavn Foreningen Nordens handelskurs NHFs generalmøte Vakthold ved Oslo sjøtollsted pakkrom Oslo Handelsstands Forening var i 1950 utvilsomt byens toneangivende foredragsforum. Kong Hakon VII var ofte til stede på torsdagsmøtene og bidro ytterligere til foreningens status og prestisje. Fem år senere var det ikke skjedd store endringer. Det var fortsatt foredragsmøtene som var den viktigste aktiviteten. Møtene tok opp dagsaktuelle saker med fremtredende foredragsholdere. Noen eksempler fra 1955: Næringsorganisasjonene og prissituasjonen ved Sjur L. Lindebrekke, formann i Den Norske Bankforening Handelens stilling i den økonomiske politikk ved stortingsmann Reidar Bruu Massesalget hva det krever av produsent og forhandler veds salgssjef Roald Aukner Hvor står vi og hvor går vi? Ved handelsminister Arne Skaug Byens næringsliv i de siste 50 år og utsiktene fremover ved høyesterettsadvokat og senere ordfører Brynjulf Bull. Men til tross for et dagsaktuelt møteprogram var Oslo Handelsstands Forening fortsatt tilbakeholdende ned å uttrykke meninger. OHF uttalte seg bare om tre næringspolitiske saker i løpet av hele 1955: Tollforholdene i Oslo sen tollbehandling Nytt takstsystem for Rikstelefonen 21

22 Ny lov om Handelsundervisningen I tillegg til dette oppnevnte styret representanter til følgende organer: Oslo Handelskammer Innsamlingskomiteen for Oslo (Senere Innsamlingskontrollen i Norge) Akvarieselskapet Turbilsentralen for Oslo og Akershus I løpet av 25 styremøter behandlet man altså bare tre næringspolitiske saker og fire oppnevnelser. Ressursbruken og prioriteringene var helt annerledes enn i dag. I løpet av hele perioden frem til 1960 uttalte foreningen seg derfor om et forholdsvis lite antall næringspolitiske saker: 1953 Brev til Stortinget om pris og rasjonaliseringsloven 1956 Brev til regjeringen om telefonmangelen i Oslo 1958 Brev til Samferdselsdepartementet om Oslo Lufthavn 1958 Brev til Oslo Kommune med ønske om skolegårder til parkering i ferien 1959 Brev til Postverket om ombæring av verdipost Foredragsmøtene ga foreningen mye status og prestisje, men lite makt. Fortsatt hadde klubblivet høy prioritet. OHF var nå i ferd med å komme i utakt med utviklingen ellers i samfunnet der de profesjonelle næringsorganisasjonene, inkludert Norges Handelsstands Forbund, styrket sin stilling. Men klubblivet kostet. Regnskapet for 1955 var svakt og viste et underskudd på kroner ( kroner i dag). Men driften av Karl Johans gate 37 var det verre med. Her var underskuddet kroner ( kroner i dag). Klubblivet på 50- tallet Festsalen 22

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 2

Løsningsforslag kapittel 2 Løsningsforslag kapittel 2 Oppgave 1 Noen eksempler på ulike markeder: Gatekjøkkenmat i Bergen gatekjøkken produserer mat, folk i Bergen kjøper Aviser i Norge avisene (VG, Dagbladet, Aftenposten osv) produserer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Håvard Espeland ble valgt igjen som kasserer og James Fox meldte seg som frivillig revisor.

Håvard Espeland ble valgt igjen som kasserer og James Fox meldte seg som frivillig revisor. Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Årsberetning 3. Regnskap og Balanse for 2016 4. Budsjett for 2017 5. Justering av vedtekter: Endre navn fra Generalforsamling til Årsmøte 6. Valg av nytt styre Dagens

Detaljer

COOP NORDLAND FEIRER 100 AR - I 100 ÅR HAR VI SKAPT OG DELT VERDIER

COOP NORDLAND FEIRER 100 AR - I 100 ÅR HAR VI SKAPT OG DELT VERDIER NETTANNONSER. ANNONSE MAGASIN COOP NORDLAND FEIRER 100 AR - I 100 ÅR HAR VI SKAPT OG DELT VERDIER På bildet til høyre finner du Åke Stifjell og Jarl Jensen under åpningen av Domus Mat, oktober 1987. Åpningstilbudet

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Møte for lukkede dører fredag den 5. juli 1957 kl. 10. President: O scar Torp.

Møte for lukkede dører fredag den 5. juli 1957 kl. 10. President: O scar Torp. Møte for lukkede dører fredag den 5. juli 1957 kl. 10. President: O scar Torp. Dagsorden: 1. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen.

1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen. AKA AS 1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen. Det unge paret åpner sin lille dagligvarekolonial «A. Thoresen» i Hønengata 42. De kaster seg inn i en ny tilværelse med stor

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine!

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Sparetips som hjelper deg med å ta kontroll over finansene dine Vi vil alle gjerne ha litt økonomisk trygghet. Oppsparte midler gjør

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

Konfliktnivået ved bolighandel

Konfliktnivået ved bolighandel Konfliktnivået ved bolighandel Nr. 6 2016 Oktober 2016 Innledning Norge er blant landene i Europa hvor det er mest vanlig å eie sin egen bolig og 84 prosent av befolkningen her til lands eier boligen sin

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

1. Type avtale du reiser ut på : Sammarbeid mellom QUT og UiS, 10 % reduksjon av studieavgift. Hvordan er forholdene ved universitetet du reiste til?

1. Type avtale du reiser ut på : Sammarbeid mellom QUT og UiS, 10 % reduksjon av studieavgift. Hvordan er forholdene ved universitetet du reiste til? Brisbane, Austalia Erfaringsrapport fra utenlandsopphold 1. Type avtale du reiser ut på : Sammarbeid mellom QUT og UiS, 10 % reduksjon av studieavgift 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: 5 årig Byutvikling

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Publisering #3 i Finansiell endring

Publisering #3 i Finansiell endring Publisering #3 i Finansiell endring Oppgave 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Innledning Hovedårsakene til den norske bankkrisen på 1920-tallet var blant annet den voldsomme kredittdrevne

Detaljer

Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode ( )

Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode ( ) Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode (2012 2014) Denne rapporten er en gjennomgang og rapportering av aktivitetene og prestasjonene til Gausdal Næringsforum

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE STRANDGATA 14 BTA INK ANDEL FELLESAREAL 78 - m² OPPDRAGSNUMMER: 6213046 BYGGEÅR Ca. 1900 Prisantydning 7.000,- + omk. pr.mnd. REIDAR BØE EIENDOMSMEGLER MNEF

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Store byer trenger store grep Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB Gjennomsnittlig

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

LOKALENE / PLANTEGNINGER

LOKALENE / PLANTEGNINGER 13 Grensen INNHOLD HISTORIE 02 OMRÅDET 06 BYGGET 10 LOKALENE / PLANTEGNINGER 14 GENERELT 22 WAHL EIENDOM wahl eiendom eier og forvalter ca. 130 000 kvm handels, kontor og boligeiendommer. i tillegg har

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Mer fritid, mindre husholdsarbeid

Mer fritid, mindre husholdsarbeid Utviklingen i tidsbruk de siste 30-årene: Mer fritid, mindre husholdsarbeid Vi har fått mer fritid gjennom de siste tiårene, mye fordi vi har kuttet ned på husholdsarbeidet. Et kutt som særlig kvinnene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer