Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?"

Transkript

1 Håkon Høst Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012

2 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet for fag- og yrkesutdanning vi har Kunnskapsløftet: Ble det et løft for yrkesopplæringen? Utfordringer framover for bransjer og myndigheter

3 Et felles system for videregående opplæring Steen-komiteen av 1965: Ett, integrert videregående system bygget på allmennskolens prinsipper Yrkesutdanningene i Norge utgjorde på det tidspunktet et broket system av utdanninger knyttet til enkeltsektorer Schønberg-utvalget foreslo brede, bransjevise innganger for å forberede ungdommen på et omskiftelig arbeidsliv En felles videregående skole fra slutten av 1970-tallet, men særegenhetene i de enkelte fagområder ble beholdt Med unntak av maskin og mek (1958), helse og sosial, handel og kontor, beholdt hvert fag stort sett et eget kurs i videregående

4 I realiteten tre ungdomsinnganger i arbeidslivet Ungdom som gikk rett ut i arbeidslivet, i 1975 hver tredje Ungdom som gikk via yrkesskolen og ut i arbeidslivet, enten som spesialarbeidere eller lærlinger Ungdom som ble lærlinger uavhengig av skolen

5 Fra arbeid til utdanning Ungdomsledighet hadde til nå vært definert som mangel på arbeid ikke mangel på utdanningsplasser Men etter hvert søkte stadig større deler av kullet til videregående I tillegg førte arbeidsledigheten på 1980-tallet mange eldre ungdommer tilbake skolen Førte til en overbelastning av yrkesskolene

6 Opptakten til Reform 94 Ungdomsledigheten som fra 1970-tallet og utover rammet hele den vestlige verden førte diagnosen TINA (there is no alternative) Ungdom under 20 år ble ikke lengre ansett å ha noen plass i arbeidslivet, og alle måtte i utdanning Diagnosen ble (litt for kjapt?) overført til norske forhold Nå skulle hele ungdomskullet gjennom 12 års utdanning før de kunne slippes ut i arbeidslivet Det måtte lages ny struktur, plan og opptaksregler ut fra det 3

7 Reform 94-strukturen Videregående opplæring ble forbeholdt ungdom Voksne ble skjøvet ut Standardisering av yrkesutdanningene med 2+2-model og fagopplæring i alle sektorer Nye fag ble opprettet i stort tempo slik at alle områder var dekket Lærlingordningen koplet på skolen, som dermed måtte dimensjoneres ut fra tilgjengelige læreplasser i de ulike fag; ikke enkelt med 90 vg2-kurs og nesten 200 fag

8 Mismatch Reform 94 ble langt på vei oppfattet som et løfte om at nå skulle all ungdom kunne velge mellom yrkesutdanninger i skole rettet mot alle områder i arbeidslivet, og dernest få læreplass i dette Det ble brukt en rekke virkemidler for å få bedriftene til bare å rekruttere lærlinger fra skolen. Dermed forventet de selvsagt også å få tilbud om lærlinger Fylkeskommunenes suksesskriterium var langt på vei hvor mange som fikk sitt førstevalg innfridd I den andre enden var det dessverre ofte ikke en læreplass Ungdom ble stående uten læreplass, og mange bedrifter uten lærlinger

9 En mur mot arbeidslivet På sentralt politisk hold ble dette oppfattet å være forårsaket av en for stiv struktur. Ikke en port mot arbeidslivet, men en mur Løsningen måtte ligge i langt bredere kurs. Da fikk elevene flere fag å velge mellom og bedriftene flere lærlinger å velge blant Etter flere runder med opplæringsrådene få resultater: ingen fag ville gi fra seg sine Vg2-kurs Løsningen ble å etablere nye og bredere opplæringsråd I disse ble motstanden mot brede kurs samordnet bort

10 Kunnskapsløftet 2006 Viktigste begrunnelser: PISA-sjokket, satsing på basisferdigheter, bedre gjennomføringen For yrkesfagene spesielt: Strukturendringer, særlig på vg2 Vg2: Fra 86 til 56 kurs: Fra kurs basert på lærefag til kurs basert på grupper av over 20 lærefag Partene i arbeidslivet støttet tiltakene, om kanskje ikke like helhjertet på alle nivå

11 Begrunnelser Enhetsskolen, lik rett til utdanning over alt i landet Bredere innganger gjør at elevene kan utsette valg av fag Enklere dimensjonering av skolen, mer rasjonell utnyttelse Standardisering, bredere kompetanser Øke gjennomføring, minske frafall Bedre tilpasning mellom arbeidslivets behov for lærlinger og elevgrunnlaget

12 Fagene ble underordnet i ny struktur I den nye strukturen som kom med Kunnskapsløftet var de aller fleste fagspesifikke kurs borte Spesialisering måtte gjennomføres i prosjekt til fordypning, men det var ikke noe krav For mange av fagene var det høyst uklart hva elevene nå hadde vært gjennom i skolen Dette førte igjen til krav om et system for gjennomgående dokumentasjon

13 Matfag Det nye matfaget: industriell næringsmiddelproduksjon slått sammen med tradisjonsrike, men små håndverksfag Skolene har valgt ulik tilnærming til brede fag: De fleste ser ut til å holde på sin gamle spesialisering; kjøttskole, bakerskole osv Noen forsøker å lage et slags bredt kurs Søkningen til lærefagene følger tidligere mønstre. Det betyr at Industriell næringsmiddelproduksjon, som ikke fikk lærlinger før, heller ikke får det nå Ganske dramatisk nedgang i antall skoler som tilbyr matfag

14 Langt flere til studiespesialiserende Det er omtrent fordeling yrke og allmenn når ungdom starter på videregående Blant de som kommer ut i den andre enden er det nær 80 prosent som har studiespesialiserende Dette skyldes i stor grad den store økningen i påbygging til studiekompetanse Rammer særlig fagområder med svake lærlingtradisjoner; service og samferdsel, og helse og sosial

15 KL erfaringer oppsummert NIFU har sett særlig på gjennomføring i den nye strukturen etter Kunnskapsløftet. Dette er oppsummert hva vi finner: Gjennomføringen er ikke bedre i den nye strukturen Stadig flere hopper av yrkesfag for å ta påbygging til studiekompetanse De brede kursene har heller ikke avskaffet mismatchen Elevene velger som før bedriftene rekrutterer som før De som ikke fikk lærlinger før KL, får det heller ikke nå Av de som søker læreplass er det fortsatt ikke mer enn rundt 70 prosent av søkerne som kommer i lære Mange bedrifter er misfornøyd med at lærlingene kan mindre fag

16 Sysselsettingsstruktur og skolestruktur Primærnæringer Industri, kraft, bergv Bygg og anlegg Varehandel og bil Transport og lager Hotell og restaurant Informasjon/ kom. Helse og sosial Private tjenester Finans og forsikring Offentlig administr. Undervisning Naturbruk Teknologi/industriell prod Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Service og samferdsel Restaurant - og matfag Medier og kommunikasjon Helse og sosial Design og håndverk

17 Sysselsettingsstrukturen i Norge (etter SSB) Sektor Ledere Høyere utdanning Funksjonærer o.l. Arbeidere o.l. Primærnæringer Industri, kraft, bergv Bygg og anlegg Varehandel og bil Transport og lager Hotell og restaurant Informasjon/ kom Helse og sosial Private tjenester Finans og forsikring Offentlig administr Undervisning Totalt

18 Fagopplæring bare i en del av arbeidslivet Selv om fagopplæringen i prinsippet omfatter alle sektorer av arbeidslivet, vet vi at realiteten er en annen Det er i stor grad bare i de tradisjonelle håndverks- og industribransjene hovedveien inn går via lærlingordningen I andre bransjer har man i stor grad fortsatt å rekruttere på andre måter: i varehandelen ufaglærte, ungdom og voksne. I helse og sosial (helsefagarbeider f.eks.) ufaglærte voksne I næringsmiddelindustrien ufaglærte voksne og ungdom

19 Fra «hva trenger vi» til «hvordan skape interesse for fagene» Ungdommen avgjør i stor grad gjennom sine valg om yrkesutdanningene skal få elever og lærlinger Derfor handler det i Norge i dag ikke så mye om å styre etter hva vi trenger, som å skape interesse for fagene Vi kan f. eks. gjerne si at flere ungdommer må søke helsearbeiderfag eller matfag, fordi det er behov. Men de gjør dette bar om de finner det attraktivt

20 Innvandring som løsning Bransjene får i stor grad den arbeidskraften de trenger, i stadig større grad gjennom innvandring Serviceinnstilte svensker Arbeidsomme østeuropeere Kan etter hvert bidra til nedbygging av yrkesutdanningene

21 Utfordringer Svak gjennomføring og misnøye i arbeidslivet gjør at utdanningsmyndighetene må se på både struktur, innhold og opplæringsmodell: Bør all ha 2+2? Bør alle områder ligge under fagopplæring? Skal man ha like mye fellesfag for alle? Er brede Vg2 en god løsning? Men også partene og bransjeorganisasjonene må se på hva de egentlig ønsker på sine områder Er det på tide at arbeidslivet tar et større ansvar for utformingen av yrkesutdanningene? Eller vil man heller rekruttere på annen måte?

22

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Håkon Høst 13.2.2014 Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Rådgiversamling i Akershus fylkeskommune Prosjektet Hvordan er forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det arbeidslivet de retter

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

St meld nr 22 (1996-97)

St meld nr 22 (1996-97) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St meld nr 22 (1996-97) Innhold Side Side 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Lærlingordningen...... 3 Bakgrunn

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Stayere, sluttere og returnerte

Stayere, sluttere og returnerte SKRIFTSERIE 6/2005 Eifred Markussen og Nina Sandberg Stayere, sluttere og returnerte Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret NIFU

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer