REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN ISSN X

3 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD Hotell/restaurant Leirplasser Passasjertrafikk Reisebyråer Selskapsreiser

4 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over reiselivsstatistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå og andre institusjoner. Den inneholder nasjonalregnskaps- og sysselsettingstall for hotell- og restaurantdrift og overnattingsstatistikk for hoteller og campingplasser. Videre er sysselsettings- og omsetningstall fra Byråets bedrifts- og foretaksregister for næringsområdet hotell- og restaurantdrift tatt med. Ellers gir publikasjonen opplysninger om reisevaluta og statistikk fra passasjertrafikk med båtruter og fly. Hotellstatistikken og campingstatistikken er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte. NOS Reiselfvsstatistikk publiseres vanligvis Arlig. Det er imidlertid ikke utgitt egne NOSpublikasjoner for 1984 og En har derfor i denne publikasjonen utarbeidet et eget appendiks med enkelte hovedtall for overnattinger ved hotelier for disse årene. FOrstekonsulentene Jan Monsrud og Tom Granseth har hatt ansvaret for å redigere publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 21. desember 1987 Gisle Skancke Jan-Erik Lystad

5 4 PREFACE This publication gives a survey of available statistics on travel activities prepared by the Central Bureau of Statistics and by other institutions. Thus, it contains statistics on national accounts and employment covering operation of hotels and restaurants. Further, data are given on guest-nights spent in hotels and camping sites, travel currency receipts and expenditure and statistics on passenger traffic by air and by ship in regular service. Statistics on sales and employment based on information from the Register of Establishments in the Central Bureau of Statistics are also given. Some results from the hotel statistics and camping sites statistics have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics (in Norwegian only). NOS Statistics on travel is regularly published yearly. However, for 1984 and 1985 no publication was published. Some main results for these years are therefore given separately in an appendix. The present publication has been prepared under the supervision of Mr. Jan Monsrud and Mr. Tom Granseth. Central Bureau of Statistics, Oslo/Kongsvinger, 21 December 1987 Gisle Skancke Jan-Erik Lystad

6 5 INNHOLD Side Figurregister 7 Tabellregister 8 Tekstdel 1. Generelt Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift Hotell- og restaurantbygg Overnattingsvirksomhet Hoteller og andre overnattingssteder Omfang Datainnsamling og bearbeiding Begrep og kjennemerker Oppgaver over formål med hotelloppholdet Campingplasser Omfang Datainnsamling og bearbeiding Økonomi og sysselsetting Hotell- og restaurantdrift Reisebyråer Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift Annen virksomhet Reisevaluta Passasjertrafikk med båtruter Passasjertrafikk med fly Annen reiselivsvirksomhet Hovedresultater og utviklingstendenser 19 Sammendrag på engelsk 20 Tabelldel Vedlegg 1. Hovedresultater for 1984 og Hotellstatistikk. Spørreskjema Campingstatistikk. Spdrreskjema 137 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 138 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 139 Standarder for norsk statistikk (SNS) 145 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjdres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten * Foreldpig tall Brudd i den vannrette serien Brudd i den loddrette serien

7 6 CONTENTS Page Index of fi ures 11 Index of tables 12 Text 1. General remarks National account data for operation of hotels and restaurants Buildings for hotels and restaurants Operation of accomodation establishments Hotels and similar establishments Camping sites Economy and employment Operation of hotels and restaurants Travel agencies Employment in operation of hotels and restaurants Other operations Travel currency Passengers carried by ships in regular service Passengers carried by air Other opdrations of travelling Main results and developing trends 22 Tables (1986) 25 Annexes 1. Main results for 1984 and Hotel statistics. Questionnaire Camping statistics. Questionnaire 137 Publications Previously issued on the subject 138 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Subjectmatter arranged survey 139 Standards for Norwegian Statistics (SNS) 145 Explanation of Symbols in Tables.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed * Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a horizontal series Break in the homogeneity of a vertical series

8 7 FIGURREGISTER Si de 1. Hotelier. Utenlandske gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Turist- og hdyfjellshoteller. Utenlandske gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Byhoteller. Utenlandske gjestedogn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Landhoteller. Utenlandske gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent

9 8 TABELLREGISTER Side 1. GENERELT 1. Nasjonalregnskap. Hovedtall for hotell- og restaurantnæringen Mill.kr Hotell- og restaurantbygg. FullfOrte bygg etter byggets art. Bruksareal i ma OVERNATTINGSVIRKSOMHET Hoteller Kapasitet 3. Hoteller og senger. Fylke Hoteller og senger, etter hotellstorrelse og hotellgruppe Hoteller etter hotellstorrelse. Fylke Hoteller. Senger etter hotellstdrrelse. Fylke Hotelier og senger, etter sesong og hotellgruppe Hoteller og senger, etter hotellgruppe. Fylke Ankomne gjester, gjesteddgn 9. Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Turist- og hdyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedlign og kapasitetsutnytting, etter sesong Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedign og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Turist- og hdyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedign og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. 38 Fylke Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting, etter sesong Fylke Hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting, etter hotellgruppe, sesong og maned Hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedign og kapasitetsutnytting. Fylke og handelsdistrikt Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet 19. Hoteller. GjestedOgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet, hotellgruppe, sesong og måned Alle hoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke, sesong og maned Kapasitetsutnytting 22. Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger, etter måned. Prosent. Fylke Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom, etter måned. Prosent. Fylke Formal med hotelloppholdet 24. Alle hoteller. Gjestedlign etter formålet med hotelloppholdet. Prosent. Fylke Hoteller. Gjesteddgn etter formalet med hotelloppholdet, hotellgruppe og maned. Prosent

10 9 Side Campingplasser og ungdomsherberger etc. 26. Campingplasser. Campingplasser og overnattinger. Fylke. Juni - august Campingplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. Fylke. Juni - august Campingplasser. Overnattinger etter overnattingsmåte. Prosent. Fylke. Juni - august Ungdomsherberger, turisthytter o.l OKONOMI OG SYSSELSETTING 30. Hotell- og restaurantdrift. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter eieform og næringsgruppe Hotell- og restaurantdrift. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter omsetningsgruppe og næringsgruppe. Fylke Hotell- og restaurantdrift. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter sysselsettingsgruppe og næringsgruppe. Fylke Hotell- og restaurantdrift. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter næringsgruppe. Fylke og utvalgte kommuner Reisebyråer. Salg i Norge etter salgsart Mill.kr og prosent Reisebyråer. Omsetning. Fylke og Hotell- og restaurantdrift. Sysselsatte og utfdrte timeverk. Arsgjennomsnitt og kvartalstall ANNEN VIRKSOMHET 37. Reisevalutainntekter og -utgifter Mill.kr Båtruter mellom Norge og utlandet passasjerer Passasjertrafikken på flyplasser med ruteanldp Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland TABELLER I VEDLEGG 1. Alle godkjente hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Godkjente byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting. Fylke Godkjente landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting. Fylke Alle godkjente hoteller. Gjestedign etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Godkjente byhoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Godkjente landhoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Turist- og hdyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Fylke Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Fylke Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting. Fylke Alle hoteller. Gjestedgign etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Turist- og hdyfjellshoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Byhoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Landhoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Campingplasser. Campingplasser og overnattinger. Fylke. Juni - august Campingplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. Fylke. Juni - august Campingplasser. Overnattinger etter overnattingsmåte. Prosent. Fylke. Juni - august

11 Alle huteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedign og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Turist- og hoyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting. Fylke Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting. Fylke Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjesteddgn og kapasitetsutnytting. Fylke Alle hoteller. Gjestedlign etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Turist- og hdyfjellshoteller. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Byhoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Landhoteller. Gjesteddgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Alle hoteller. GjestedOgn etter formblet med hotelloppholdet. Prosent. Fylke Alle hoteller. Gjesteddgn etter formålet med hotelloppholdet hotellgruppe og måned. Prosent Campingplasser. Campingplasser og overnattinger. Fylke. Juni - august Campingplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. Fylke. Juni - august Campingplasser. Overnattinger etter overnattingsmåte. Prosent. Fylke. Juni - august Side

12 11 INDEX OF FIGURES Page 1. Hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent Tourist and mountain hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent Town hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent Rural hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent

13 12 INDEX OF TABLES Page 1. GENERAL STATISTICS 1. National accounts. Main figures for the operation of hotels and restaurants Million kroner Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed by type of building. Utility floor space in m OPERATION OF ACCOMODATION ESTABLISHMENTS Hotels Capacities 3. Hotels and beds. County Hotels and beds, by size of hotel and hotel category Hotels by size of hotel. County Hotels. Beds by size of hotel. County Hotels and beds, by season and hotel category Hotels and beds, by hotel category. County Arrivals and guest-nights 9. All hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season Tourist and mountain hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season Town hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season Rural hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season All hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Tourist and mountain hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Town hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Rural hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by hotel category, season and month All hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity. County and trade district Guest-nights by nationality of the guests 19. Hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotels. Guest-nights by nationality of the guests, hotel category, season and month All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, season and month Utilization of capacity 22. All hotels. Utilization of bed capacity, by month. Per cent. County All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County Purpose of hotel accommodation 24. All hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. Per cent. County Hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month. Per cent

14 13 Page Camping sites and youth hostels 26. Camping sites. Camping sites and guest-nights. County. June - August Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests. County. June - August Camping sites. Guest-nights by way of accomodation. Per cent. County. June - August Youth hostels, tourist huts etc ECONOMY AND EMPLOYMENT 30. Operation of hotels and restaurants. Establishments, sales and employment, by legal organization and industry group Operation of hotels and restaurants. Establishments, sales and employment, by size (measured by sales) and industry group. County Operation of hotels and restaurants. Establishments, sales and employment, by size (measured by employment) and industry group. County Operation of hotels and restaurants. Establishments, sales and employment, by industry group. County and chosen municipalities Travel agencies. Sales in Norway by type of sale Million kroner and per cent Travel agencies. Sales. County and Operation of hotels and restaurants. Employed persons and number of man-hours worked. Annual and quarterly figures OTHER TABLES 37. Travel currency receipts and expenditure Million kroner Regular shipping services between Norway and foreign countries passengers Passengers traffic at airports with scheduled service Inclusive tour charter. Passengers deported from Norway, by country of destination TABLES IN THE ANNEX 1. All approved hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Approved town hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity. County Approved rural hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity. County All approved hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Approved town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Approved rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County All hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Tourist and mountain hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity County Town hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity. County Rural hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity. County All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County

15 14 Page 14. Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Camping sites. Camping sites and guest-nights. County. June - August Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests. County. June - August Camping sites. Guest-nights by way of accommodation. Per cent. County. June - August All hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Tourist and mountain hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity County Town hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity. County Rural hotels. Capacity, arrivals, guest-nights and utilization of capacity. County All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County All hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. Per cent. County All hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and moth. Per cent Camping sites. Camping sites and guest-nights. County. June - August Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests. County. June - August Camping sites. Guest-nights by way of accommodation. Per cent. County. June - August

16 15 1. GENERELT (TABELLENE 1-2) 1.1. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift (tabel] 1) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning' og dens transaksjoner med utlandet. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. PA alle vesentlige punkter folger kontoplanen tilrådninger fra FN. Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primærstatistikk en har A bygge på. Innenfor hotell- og restaurantnæringen har en hittil hatt lite Okonomisk statistikk. Dette har flirt til at nasjonalregnskapsberegningene på dette området er bygget opp på et til dels svakt grunnlag. I Statistisk Sentralbyrås nasjonalregnskap er hele hotell- og restaurantnæringen behandlet som en sektor. Det er derfor ikke mulig A gi fullstendige nasjonalregnskapsoppstillinger for deler av næringen. En har tatt med den delen av nasjonalregnskapet som viser produksjonskonti i faste og lopende priser. Det ville ha vært av interesse A ha en tabell over investeringer ifolge nasjonalregnskapets beregninger. Viktigste type av investeringer for hotell- og restaurantnæringen er imidlertid bygninger, og i nasjonalregnskapet regnes disse bygninger som leid fra sektoren "Utleie av andre bygg". Det vil si at kapitalslitet for hotell- og restaurantnæringen i tabell 1 ikke omfatter kapitalslit på bygninger. PAltipt merverdiavgift er viktigste avgiftspost for hotell- og restaurantnæringen. Posten omfatter dessuten investeringsavgift, avgift på salgs- og skjenkerettigheter mv. Subsidiene omfatter vesentlig investeringstilskott. En har for 1985 også utarbeidet oppgaver over omsetning for hotell- og restaurantnæringen etter Statistisk Senthlbyrås sentrale Bedrifts- og foretaksregister (se tabellene og aysnitt 3.1). En sammenligning med nasjonalregnskapstallene gir her: Nasjonalregnskap, lopende priser Inkl. mva. Ekskl. mva. mill.kr mill.kr Romutleie Servering Tjenester levert i alt Bedrifts- og foretaksregisteret Omsetning, ekskl. mva På tross av det til dels svake grunnlaget for nasjonalregnskapsberegningene, viser dette meget godt samsvar mellom tjenester levert i alt og omsetning etter Bedrifts- og foretaksregisteret. Dette betyr ikke nodvendigvis at de vrige nasjonalregnskapstallene for næringen er like pålitelige Hotell- og restaurantbygg' (tabel] 2) Statistikken over nye hotell- og restaurantbygg bygger på meldinger fra kommunene. Alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 30m 2 nybygd bruksareal er tatt med. Nærmere beskrivelse av byggearealstatistikken er gitt i NOS Byggearealstatistikk.

17 16 2. OVERNATTINGSVIRKSOMHET 2.1. Hoteller og andre overnattingssteder (tabellene 3-25) Ny hotellov trådte i kraft 1. juli En rekke bestemmelser i den gamle loven av 1957 ble fjernet, bl.a. kravet om Samferdselsdepartementets godkjenning av hotellbedriftene. Ifelge den nye hotelloven skal den som vil gjere seg næring av & drive overnattingssted mike bevilling i den kommune hvor virksomheten skal drives. Den nye loven fjernet også skillet mellom hoteller og andre overnattingsbedrifter. Loven definerer imidlertid hva som skal forstås med campingplass, og gjennom forskrifter gir den kriterier for hvilke bedrifter som kan tillates benytte betegnelsen turisthotell eller hdyfjellshotell. For overnattingsstatistikken er konsekvensen av loven at det fra 1984 ikke lenger er mulig å opprettholde én statistikk for godkjente hoteller og én for herbergevirksomhet ellers (leirskoler, feriehjem, pensjonater mv.). For imidlertid å gi bedre mulighet for sammenligning av statistikken fer og etter 1983, har en publisert en dobbelt årgang for Den ene versjonen omfatter hoteller som var godkjente av Samferdselsdepartementet iht. den gamle hotelloven, og den andre versjonen omfatter samtlige hoteller og overnattingsbedrifter iht. den nye hotelloven. Turist- og heyfjellshoteller er i svart liten grad berert av endringen av hotelloven. De er således kun representert med en versjon av 1984-årgangen. Tall for hotellbestanden i 1983 og den fdrste versjonen av 1984-årgangen er basert på antall godkjente hoteller pr. 30 juni Den andre versjonen av 1984-årgangen samt årgangene 1985 og 1986 omfatter derimot hoteller som har vart åpne i ldpet av de respektive Ar. etterfdlgende tabeller er det benyttet begrepet "hoteller" i tabellteksten. (Et unntak vil være tabeller i vedlegg 1.) Argangene det refereres til avgjdr hva begrepet omfatter Omfang Statistikken omfatter fra 1984 alle hoteller og andre overnattingssteder (ikke campingplasser og medlemsbedrifter i Den Norske Turistforening og Norges Ungdomsherberger) med 20 senger eller mer i sommersesongen (mai til september) og med 50 senger eller mer i resten av året Datainnsamling og bearbeidin.2. Statistikken bygger på månedsvise oppgaver over tallet på ankomne gjester, gjesteddgn etter nasjonalitet og etter formal samt oppgaver over belagte rom. Enkelte hoteller har ikke gitt oppgaver for alle måneder. For alle hoteller har en imidlertid oppgaver over åpningstiden og over tallet på senger og rom. Det er forutsatt at hoteller en mangler oppgaver for, har samme kapasitetsutnytting for senger og rom som de hoteller som har sendt inn oppgave innen samme hotellgruppe og region. Månedlige totaltall kan fdlgelig beregnes. Svarprosenten er jamt over så hey at en kan regne med at disse beregningene har gitt pålitelige resultater Begrep og kjennemerker Hotellgruppe Hotellene er delt i tre grupper - turist- og heyfjellshoteller, byhoteller og landhoteller. Gruppene landhoteller og byhoteller omfatter vanlige hoteller i henholdsvis landkommuner og bykommuner. Turist- og hdyfjellshoteller er hoteller som er godkjent etter forskrifter av 1. juli 1983 om tillatelse til A benytte betegnelsen turisthotell eller hdyfjellshotell. Gjesteddgn Ett gjesteddgn er definert lik en person overnattet et dign. Sengeddgn og romdogn Sengeddgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på degn som hotellet var åpent i perioden. Romdegn er lik tallet på rom i hotellet muliplisert med tallet på ddgn som hotellet var åpent.

18 17 Kapasitetsutnytting Kapasitetsutnyttingen for senger er definert som tallet på gjesteddgn i prosent av mulige sengedogn og kapasitetsutnyttingen for rom som tallet på belagte romddgn i prosent av mulige romddgn Oppgaver over formal med hotelloppholdet Oppgaveskjemaet innholder også oppgaver over gjestenes formål med hotelloppholdet. Disse opplysningene er bearbeidet for 1979, 1982, 1985 og 1986, og vil heretter bli bearbeidet Wig. Fra 1986 er formålsinndelingen noe endret. Bl.a. er begrepet "Langtidskontrakt" innfdrt. Det er ment A omfatte skoleelever, asylsokere etc. som bor p& hotellet i lengre tid Campingplasser (tabellene 26-28) Omfang Statistikken skal i prinsippet omfatte alle campingplasser som har bevilling. Resultatene omfatter imidlertid kun de som har sendt inn oppgave. Direkte sammenligninger fra AT- til Ar er derfor ikke mulig. Oppgavene fra campingplassene hentes inn av Reiselivsseksjonen i Samferdselsdepartementet, mens SSB har stått for bearbeidingen Datainnsamling og bearbeiding Campingplassene gir oppgaver over enhetsddgn (teltdogn, campingvognddgn og hyttedogn) med nasjonalitetsfordeling. I tillegg er et utvalg p& 102 plasser bedt om A gi opplysninger om tallet pa personer pr. enhetsdogn. PA grunnlag av disse opplysningene har en beregnet tallet på overnattinger på campingplassene. I 1986 sendte bare av campingplasser inn oppgave over enhetsddgn. Mange av oppgavene var dessuten mangelfullt utfylt og manglet fordeling etter nasjonalitet eller overnattingsmåte. Av utvalget på 102 plasser var det kun 56 som gav oppgave over personer pr. enhetsddgn. Beregningene i statistikken er derfor usikre. De prosentvise fordelingene etter overnattingsform og gjestenes nasjonalitet er beregnet på grunnlag av oppgavene fra de plasser som gav slik fordeling (tabellene 27 og 28). For utleie på sesongkontrakt oppgis ikke gjestenes nasjonalitet og ikke fordelingen på måneder. I beregningene i tabell 27 har en forutsatt at alle overnattinger på sesongkontrakt utgjdres av nordmenn. Det har imidlertid ikke vært mulig A fordele gjestene på sesongkontrakt etter måned (se tabell 26). Tabellene med totaltall (tabellene 26 og 27) viser bare tallet på overnattinger for de plasser som gav oppgave over enhetsddgn. Det er ikke gjort beregninger for tallet på overnattinger ved de plasser det ikke foreligger oppgave fra. Ved sammenligninger med campingstatistikken for tidligere Ar må en derfor ta hensyn til variasjoner i svarprosenten. 3. ØKONOMI OG SYSSELSETTING (TABELLENE 30-36) 3.1. Hotell- og restaurantdrift (tabellene 30-33) SSB utarbeidet fra 1985 en ny dkonomisk statistikk for næringsområdet hotell- og restaurantdrift. Statistikken er basert på opplysninger fra Bedrifts- og foretaksregisteret i SSB og viser tallet på bedrifter, sysselsetting og omsetning. Statistikken omfatter næringsgruppene drift av restauranter og kaféer, drift av gatekjokken, salatbarer og polseboder., hotellvirksomhet samt drift av campingplasser. Næringsgrupperingen er 1 samsvar med Standard for næringsgruppering som er utarbeidet på grunnlag av FNs internasjonale grupperingsstandard ISIC.

19 18 Bedrifts- og foretaksregisteret skal dekke de bedrifter som enten sysselsetter ldnnet arbeidskraft eller har merverdiavgiftspliktig omsetning. Av den grunn faller særlig mange campingbedrifter utenom registeret og statistikken. Om lag en femtedel av bedriftene registrert med mangelfulle oppgaver over omsetning og sysselsetting enten ved at de helt manglet oppgaver eller hadde gamle oppgaver. For disse bedriftene ble det beregnef nye oppgaver bl.a. ved hjelp av skattedirektdrens merverdiavgiftsmanntall. Retningslinjene for inndeling av virksomheter i bedrifter sier bl.a. at et hotell og en restaurant som drives på samme sted av samme eier, skal inndeles i to bedrifter hvis restauranten er allment tilgjengelig. Det er trolig at retningslinjene er praktisert noe tilfeldig, og dette kan ha påvirket bedriftsstrukturen som fremkommer i tabellene Reisebyråer (tabellene 34-35) Omsetningsstatistikk for reisebyråer utarbeides fra 1985 av Bransjekompetanse A/S på oppdrag av Reiselivsseksjonen i Samferdselsdepartementet. Iht. lov av 12. juni 1981 om reisebyråer mv. omfatter reisebyråvirksomhet, produksjon, formidling og salg av reisetjenester til enkeltepersoner og grupper i inn- og utland Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift (tabell 36) Fra og med 1972 har SSB gjennomfdrt kvartalsvise arbeidskraftundersdkelser bygd pa intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i alderen år. Arbeidskraftundersdkelsen omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lonnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lonn i familiebedrift. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering. Ved denne utvalgsundersdkelsen er det imidlertid ikke mulig å gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert næringsoppdeling. I den forbindelse vises til tabellene med sysselsettingsoppgaver hentet fra Bedrifts- og foretaksregisteret. 4. ANNEN VIRKSOMHET (TABELLENE 37-40) 4.1. Reisevaluta (tabell 37) Oppgaver over reisetrafikkinntekter og -utgifter er hentet fra utenriksregnskapet og bygger hovedsakelig på oppgaver fra Norges Bank over omsetningen av valuta til reiseformål. Som valuta til reiseformål regnes også Norges Statsbaners samtrafikkoppgjor med utlandet. Utlendingers reiseutgifter med norske skip og fly til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter Passasjertrafikk med båtruter (tabell 38) Statistikken over passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet bygger på oppgaver fra de enkelte rederiene Passasjertrafikk med fly (tabellene 39-40) Luftfartsverket utarbeider luftfartsstatistikken og utgir den i egne publikasjoner. Her er gitt enkelte hovedresultater Annen reiselivsvirksomhet Statistikk for andre deler av reiselivsnæringen er gitt i egne publikasjoner. Ferjetrafikk,

20 19 NOS Ferieundersdkelsen. Statistikk for deler av næringens lonnsforhold er gitt I NOS Ldnnsstatistikk Hotell- og restaurantdrift. 5. HOVEDRESULTATER OG UTVIKLINGSTENDENSER Hoteller I 1986 var det i drift hotelier' med i alt senger. Av disse var 202 hoteller med senger registrert som turist- og hdyfjellshoteller, 267 hoteller med senger var byhoteller og 653 hoteller med senger var gruppert som landhoteller. Fra 1984 har tallet pa hoteller holdt seg tilnærmet konstant, mens tallet på senger har vist en svak dkning fra senger i 1984 til senger i Den innbyrdes fordeling hotellgruppene imellom, har også endret seg lite. Andelen store hoteller med mer enn 200 senger, har imidlertid Okt de siste årene. Hotellene hadde i 1986 i alt gjesteddgn, en nedgang på 2,1 prosent fra Fra 1984 til 1985 ekte antall gjesteddgn med 8,9 prosent. Nedgangen fra 1985 er jamt fordelt på alle tre hotellgrupper. Ettersom antallet norske overnattinger har Okt, kan nedgangen i sin helhet tilskrives uteblivelse av utenlandske gjester. Nedgangen i engelske og amerikanske gjesteddgn er særlig markert. Sesongmessig rammes sommersesongen sterkest da innslaget av utlendinger er stdrst. Som bakgrunn for nedgangen i turisttrafikken til Norge i 1986, har bl.a. fdlgende forhold vært påpekt: 1. Den ekte frykten for radioaktiv stråling etter Tsjernobylkatastrofen. 2. Frykten for terroristaksjoner (under det spente forholdet mellom USA og Libya). 3. Fallet i dollarkursen som riktignok delvis ble motvirket av en devaluering av den norske krona. GjestedOgnsstatistikken bedeimt ut fra formålet med hotelloppholdet viser ingen entydig utvikling fra 1979 da formålet med hotelloppholdet ble registrert forste gang. Fra 1985 til 1986 har imidlertid den yrkesbetonte andelen av gjestedfignene steget noe på bekostning av den ferie og fritidsbetonte andelen. Campingplasser Oversikt over totalomfanget av gjestedlign eller overnattinger ved norske campingplasser er usikker for 1986, fordi statistikken kun omfatter plasser som har sendt inn oppgave. Sammenligninger med foregående år må foretas med varsomhet. Av de registrerte overnattinger svarte nordmenn for om lag to tredjedeler, mens overnatting etter overnattingsmåte fordelte seg med 52 prosent på campingvogn, 30 prosent på hytte/hus og 18 prosent på telt. Selskapsreiser Til sammen personer reiste fra Norge på selskapsreiser med charterfly i Dette er det hdyeste tallet som noen gang er registrert. Det var en dkning på 13 prosent fra Fra 1984 til 1985 var tilsvarende dkning 14 prosent. Spania var det viktigste reisemål med i alt reisende. Dernest kom Hellas med reisende i Reisevaluta Utenriksregnskapet har vist en sterk Okning i reisevalutautgiftene de siste årene. Fra 1985 til 1986 ekte utgiftene til reisevaluta med 21,2 prosent og kom opp i 18,0 milliarder kroner. Økningen fra 1984 til 1985 var på 22 prosent. Reisevalutainntektene har vokst langsommere og var i 1986 på 7,3 milliarder. Det var en dkning på 12,9 prosent fra 1985 til 1986 og på 20,5 prosent fra 1984 til Alone hoteller i lopet av året.

21 20 1. GENERAL REMARKS (TABLES 1-2) 1.1. National account data for operation of hotels and restaurants (table 1) The national accounts present a systematic statistical description of the Norwegian economy for a given period. This is obtained through a detailed accounting system, which in all main respects is adapted to the recommendations laid down by the Statistical Commission of the United Nations. The reliability of the national accounts depends on the quality and coverage of the primary statistics, which are the bases for the calculations. For hotels and restaurants only limited economic statistics are available. The national account data for this field should therefore not be considered fully reliable Buildings for hotels and restaurants (table 2) The statistics on floor area completed cover all new buildings and extensions with at least 30 m 2 utility floor space. 2. OPERATION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 2.1. Hotels and similar establishments (tables 3-25) As from July 1983, a new hotel act has removed the formal distinction between approved hotels and other lodging places. Consequently, it is no longer possible to maintain the statistics as previously published covering approved hotels only. However, in order to be able to compare the statistics before and after 1983, there are published two versions of the 1984 annual (not tourist and mountain hotels). One version is based on the number of approved hotels per 30 June 1983 and the other version is based on the number of hotels and other lodging places in accordance with the new hotel act. In the following pages the notion "hotels" is consequently used in the text to the tables. The statistics as from 1984 cover all hotels and similar establishments with 20 beds or more in the summer season (May - September) and 50 beds or more for the rest of the year. Hotels are classified into three categories,- tourist and mountain hotels, town hotels and rural hotels. The statistics are based on monthly reports from each hotel giving the number of guests arrived, guest-nights by nationality of the guests, and by purpose of the hotel accommodation and the number of rooms occupied. The Central Bureau of Statistics has for non-respondents calculated the number of guest-nights. The data are estimated on the assumption that non-respondents have had the same utilization of capacity for beds as the respondents. The number of beds are known for all hotels. Calculations are made monthly by county or by district within the county. Utilization of bed capacity is given as estimated guest-nights as a percentage of potential bed nights, and utilization of room capacity as estimated occupied room nights as a percentage of potential room nights. Room nights correspond to number of rooms in the hotel multiplied by number of nights during which period the hotel is kept open Camping sites (tables 26-29) Statistics on camping sites are based on reports compiled by the Ministry of Transport and Communication and prepared by the Central Bureau of Statistics. Reports on unit nights (tent-nights, camping caravan-nights and cottage-nights) are compiled from all camping sites, while a sample of 102 sites should give additiohal information on the number of persons per unit night. The sample supplies key figures for estimating the number of guest-nights. However, only 56 sites from the sample gave the necessary information for 1986, and the estimated number of guest-nights cannot be considered fully reliable. Included in the calculations are only camping sites for which reports have been submitted.

22 21 3. ECONOMY AND EMPLOYMENT (TABLES 30-36) 3.1. Operation of hotels and restaurants (tables 30-33) The statistics are based on information from the Register of Establishments in the Central Bureau of Statistics and give the number of establishments, employment and sales. The statistics cover the following groups: Operation of restaurants and cafés, operation of snack-bars, salad bars and hot dog bars, operation of hotels and other lodging places and operation of camping sites. The classification by kind of activity is in accordance with the Standard of Industrial Classification, which closely conforms to the International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) Travel agencies (tables 34-35) From 1985 the sales statistics for travel agencies have been prepared by "Bransjekompetanse A/S" on the authority of the Ministry of Transport and Communication Employment in operation of hotels and restaurants (table 36) From 1972 the Central Bureau of Statistics has carried out quarterly labour force sample surveys based on a representative sample of the population in the age group years. The labour force sample surveys cover one week of every quarter of a year. By this type of small sample surveys data by county or by detailed group of industry would be rather unreliable. 4. OTHER OPERATIONS (TABLES 37-40) 4.1. Travel currency (table 37) Statistics relating to foreign travel expenditure and receipts are extracted from the balance of payment statistics and are mainly based on figures furnished by the Bank of Norway in respect of sales and purchases of currency for travel purposes. These figures include amounts featured in the State Railways' international rail traffic and are settled by international clearing. The travel expenditure of foreigners travelling by Norwegian ships and aircrafts to and from Norway is not included in the list of foreign travel receipts Passengers carried by ships in regular service (table 38) Statistics on passengers carried in regular service between Norway and foreign countries were prepared by the Central Bureau of Statistics from For previous years these statistics were produced by the Norwegian Tourist Board Passengers carried by air (tables 39-40) The Civil Aviation Administration compiles the air service statistics of which the main results are given in the present publication Other operations of travelling Other statistics related to the field of tourism are given in separate publications, for example NOS Maritime Statistics, NOS Holiday Survey, NOS Wage Statistics Hotels and Restaurants.

23 22 5. MAIN RESULTS AND DEVELOPING TRENDS In hotels with a total of beds were registered. This comprised 202 tourist and mountain hotels with beds, 267 town hotels with beds and 653 rural hotels with beds. From 1984 there has been a decrease of 14 hotels and an increase totalling beds. In the last years there has been a tendency towards larger hotels. A 'total of guest-nights were registered in the hotels for This was a decrease of 2.1 per cent from From 1984 to 1985 there was an increase of 8.9 per cent. All hotel groups were equally involved in the decrease from 1985 to The number of guest-nights for Norwegians increased by 2.0 per cent and for foreigners there was a decline of 8.9 per cent. The decline was especially pronounced for Americans and Englishmen. The following factors are supposed to have been of great importance to the decline in the international tourist traffic to Norway in 1986: 1. The terrorist activities Which took place in Southern Europe and in the Middle East during the first six months of The fear for radioactive fall-out after the Chernobyl disaster. 3. The fall in the ratio of US dollar. The purpose of the hotel accommodation has been registered from Apart from a small movement towards occupation related hotel accommodations from 1985 to 1986 no major trends has developed.

24 23 Figur 1. Hoteller. Utenlandske gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent Danmark Denmark Vest-Tyskland The Federal Republic of, '17.5% Sverige 7Sweden Germany 15% 1 6.8%,.% X\ % Storbritannia United Kingdom 271% USA 12.5% Andre Other Figur 2. Turist- og høyfjellshoteller. Utenlandske gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Tourist and mountain hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent Danmark Denmark Vest-Tyskland The Federal Republic of Germany Sverige Sweden 13.9% 1 (). 4-% Storbritannia United Kingdom Andre Other USA

25 Figur 3. Byhoteller. Utenlandske gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Town hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent Vest-Tyskland The Federal Republic of Germany Danmark Denmark L5.9./0 Storbritannia United Kingdom 2.2% Sverige Sweden USA Andre Other Figur 4. Landhoteller. Utenlandske gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Rural hotels. Foreign guest-nights by nationality of guests. Per cent 1986 Danmark Denmark 27.6% 22% Sverige Sweden N\ Vest-Tyskland The Federal \, Republic of Germany 1 6% 19.6% Andre Other 1 (777 Storbritannia United Kingdom 4. 1 % USA

26 25 Tabell 1. Nasjonalregnskap. Hovedtall for hotell- og restaurantnæringen Mill. kr National accounts. Main figures for the operation of hotels and restaurants Million kroner Romutleie Lodging Servering Food and drinks Tjenester levert i alt Services delivered, total Varer og tjenester mottatt Goods and services received Kapitalslit Depreciation' Nettoprodukt Net products Av dette Of which Ldnn Wages Driftsresultat Operating surplus Avgifter - subsidier Indirect taxes - subsidies * 1986* Lipende priser At current market prices Faste (1980-) priser At constant (1980) prices Romutleie Servering Tjenester levert i alt Varer og tjenester mottatt Kapitalslit Nettoprodukt Omfatter ikke bygninger. ' Not including buildings. K i 1 d e: Nasjonalregnskap. Source: National accounts. Tabell 2. Hotell- og restaurantbygg. Fullfdrte bygg etter byggets art. Bruksareal i m Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed by type of building. Utility floor space in m I alt Hotelier Andre overnattingssteder Restauranter og kaféer Restaurants Total Hotels Other lodging Andre bygg' and Ar cafés places Other buildings' Year Tallet på Bruksbygg areal Tallet Bruks- Tallet Bruks- Tallet Bruks- Tallet Bruks- Number of Utility PA areal på areal på areal på areal buildings floor space bygg b gg b gg b gg * Omfatter gatekjokken, polseboder, utleiehytter, campinghytter etc.hotelloven gir ikke grunnlag for oppdeling i hoteller og andre overnattingssteder fra Refers to snack-bars, hot dog bars, camping huts etc. 2 The new hotel act has removed the formal distinction between hotels and other lodging places as from Kilde: Materiale fra Statistisk Sentralbyrås Byggearealstatistikk Source: Figures from the Central Bureau of Statistics' Building Statistics

27 Tabell 3. Hoteller og senger. Fylke Hotels and beds. County Fylke County Hoteller Hotels Senger Beds ' ' I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Ser-Trendelag Nord-Trendelag Nordland Troms Finnmark I Se tekstdel, avspitt 2.1. i See text, section 2.1. Tabell 4. Hoteller og senger, etter hotellsterrelse og hotellgruppe Hotels and beds, by size of hotel and hotel category Turist- og hey- Alle hoteller fjellshoteller Byhoteller Landhoteller All hotels Tourist and Town hotels Rural hotels Hotellsterrelse mountain hotels Size of hotel Hotelier Senger Hotels Beds Hoteller Senger Hoteller Senger Hoteller Senger I alt Total Under 50 senger Less than 50 beds senger beds " " " " senger og over and over

28 Tabell 5. Hoteller etter hotellsterrelse. Fylke Hotels by size of hotel. County Fylke I alt Hoteller med sengetall Hotels with number of beds County Total I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Ser-Trendelag Nord-Trendelag Nordland Troms Finnmark Tabell 6. Hoteller. Senger etter hotellsterrelse. Fylke Hotels. Beds by size of hotel. County Fylke I alt Hoteller med sengetall Hotels with number of beds County Total I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Ser-Trendelag Nord-Trendelag Nordland Troms Finnmark

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 953 REISELIVSSTATISTIKK 1989 STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3007-1 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1996 Statistics on Travel 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1997 Statistics on Travel 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS 8709048 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1999 Statistics on Travel 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/5 HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER EN ANALYSE AV SAMMENHENGEN MELLOM HOTELLENES LØNNSOMHET OG KAPASITETSUTNYTTING MV. AV TOM GRANSETH STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Camping i Norge 1984-1994

Camping i Norge 1984-1994 95/7 Rapporter Reports Jan-Erik Lystad Camping i Norge 984-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak Rapporter Reports 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Rapporter 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer