Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway"

Transkript

1

2 C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1996 Statistics on Travel 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

3 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. 1 tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk månedshefte, Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Monthly Bulletin of Statistics, Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. C Statistisk sentralbyrå, september 1997 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN X Emnegruppe Hotell- og restaurantvirksomhet Emneord Campingplasser Gjestedøgn Hoteller Passasjertrafikk Reisebyråer Restauranter Selskapsreiser Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Symbols in tables Category not applicable Data not available Data not yet available Symbol Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication Null Nil Mindre enn 0,5 Less than 0.5 of unit av den brukte enheten employed Mindre enn 0,05 Less than 0.05 of unit av den brukte enheten employed 0,0 Foreløpige tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue Desimaltegn Decimal punctuation mark, (.)

4 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Forord Denne publikasjonen gir en oversikt over reiselivsstatistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og andre institusjoner. Den inneholder i hovedsak gjestedøgnstatistikk for hoteller og campingplasser. Publikasjonen inneholder også årlige omsetnings- og sysselsettingstall for hotell- og restaurantvirksomhet og reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Nytt av året er regnskapsstatistikk for hotell- og restaurantdrift og for reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet basert på oppgaver fra aksjeselskaper som har levert regnskap til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Datagrunnlaget ellers er dels egne skjemaundersøkelser (gjestedøgnstatistikk for hoteller og campingplasser) og oppgaver fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå (årlige omsetnings- og sysselsettingstall for hotell- og restaurantvirksomhet og reisebyråvirksomhet mv.). Enkelte hovedresultater er tidligere gitt fortløpende i Ukens statistikk. Hovedresultater fra statistikkområdene er tilgjengelige fra Statistisk sentralbyrås Web-sider på lnternett etter hvert som resultatene blir frigitt. Dessuten er det mulig å få andre eller mer detaljerte tabeller ved direkte henvendelse til Statistisk sentralbyrå. Tabellene kan gis elektronisk eller på papir. Konsulent Kjell Age Torp og førstesekretær Jorunn Hansen har stått for arbeidet med publikasjonen. Ansvarlig seksjonsleder er Jan-Erik Lystad, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 24. september 1997 Svein Longva Nils Håvard Lund 3

5 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk Preface This publication gives a survey of available statistics on travel activities prepared by Statistics Norway and by other institutions. It contains statistics on guest-nights spent in hotels and camping sites. Statistics on sales and employment based on information from the Central Register of Establishments and Enterprises in the Statistics Norway and statistics of accounts are also given. For the first time statistics of accounts based on the The Register of Business and Enterprises in Brønnøysund are given. Some results have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics (in Norwegian only). Main results from statistics on travel can be found on Internet at Statistics Norway's Web-pages. Updated figures will also be published on Internet. In addition, other or more detailed tables can be supplied on request to Statistics Norway. These can be transmitted electronically or on paper. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Kjell Age Torp and Ms. Jorunn Hansen. Responsible Head of Division is Jan-Erik Lystad, Division for Transport and Tourism Statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 24 September 1997 Svein Longva Nils Håvard Lund 4

6 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Innhold Tabellregister 7 Tekstdel 1. Innledning Definisjoner Publikasjonens innhold Henvisning til andre publikasjoner Lovgrunnlag Økonomi og sysselsetting Nasjonalregnskap Hotell- og restaurantvirksomhet Arbeidskraftundersokelser Reisetrafikkinntekter og -utgifter Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet Overnattingsvirksomhet Generelt Hoteller og andre overnattingsbedrifter Campingplasser Annen overnattingsvirksomhet Annen virksomhet Passasjertrafikk med båtruter Passasjertrafikk med charterfly Mer informasjon 16 Sammendrag ph engelsk 18 Tabelldel 20 Vedlegg A. Hotellstatistikk. Oppgaveskjema 87 B. Campingstatistikk. Oppgaveskjema 89 C. Definisjoner av nøkkeltall 91 D. Definisjoner av nøkkeltall. Engelsk 92 Tidligere utgitt på emneområdet 93 De sist utgifte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 94 5

7 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk Contents List of tables 9 Text 1. Introduction Definition of travel activities Content of the publication Reference to other publications Legal basis Economy and employment National account data for operation of hotels and restaurants Hotels and restaurants Labour market statistics Travel currency Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c Operation of accommodation services General remarks Hotels and similar services Camping sites Other Other travel services Passengers carried by ships on regular service Passengers carried by air Further information 16 Summary in English 18 Tables 20 Appendices A. Hotel statistics. Questionnaire 87 B. Camping statistics. Questionnaire 89 C. Definition of ratios 91 D. Definition of ratios in English 92 Previously issued on the subject 93 Recent publications in the series Official Statistics of Norway 94

8 Norges offisielle statistikkreiselivsstatistikk 1996 Tabellregister Økonomi og sysselsetting 1. Produksjon i reiselivsnæringer Mill kr Bruttoprodukt i reiselivsnæringer Mill.kr Produksjon av reiselivsprodukter Mill.kr Nasjonalregnskap. Hovedtall for hotell- og restaurantvirksomhet Mill.kr Reisetrafikkinntekter og -utgifter Mill.kr Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter eieform og næringsundergruppe Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter omsetningsgruppe og næringsundergruppe Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter etter næringshovedgruppe. Fylke Hotell- og restaurantvirksomhet. Omsetning etter næringshovedgruppe. Fylke Hotell- og restaurantvirksomhet. Sysselsetting etter næringshovedgruppe. Fylke Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter etter sysselsettingsgruppe. Fylke Hotell- og restaurantvirksomhet. Omsetning etter sysselsettingsgruppe. Fylke Hotell- og restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringshovedgruppe Mill.kr Restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall. Fylke Hotellvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall. Fylke Hotell- og restaurantvirksomhet. Sysselsatte og utførte timeverk. Årsgjennomsnitt og kvartalstall Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall etter næringsundergruppe Mill. kr Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall. Fylke Mill. kr Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter eieform og næringsundergruppe Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter omsetningsgruppe og næringsundergruppe Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter etter næringsundergruppe. Fylke Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Omsetning etter næringsundergruppe. Fylke Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Sysselsetting etter næringsundergruppe. Fylke Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter etter sysselsettingsgruppe. Fylke Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Omsetning etter sysselsettingsgruppe. Fylke Overnattingsvirksomhet Hoteller. Kapasitet 28. Hoteller og senger. Fylke Hoteller, senger og rom, etter hotellstørrelse og hotellgruppe Hoteller etter hotellstørrelse. Fylke Hoteller. Senger etter hotellstørrelse. Fylke Hoteller. Rom etter hotellstørrelse. Fylke Hoteller, senger og rom, etter hotellgruppe. Fylke Hoteller og senger, etter sesong og hotellgruppe Ankomne gjester, gjestedøgn 35. Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Turist- og høyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Turist- og høyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke

9 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 41. Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter hotellgruppe, sesong og måned Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Fylke og handelsdistrikt Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet 45. Hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet Hoteller. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hoteller. Gjestedøgn etter måned, hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Kapasitetsutnytting 48. Hoteller. Kapasitetsutnytting for senger, etter sesong og hotellgruppe. Prosent Hoteller. Kapasitetsutnytting for rom, etter sesong og hotellgruppe. Prosent Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger, etter måned. Prosent. Fylke Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom, etter måned. Prosent. Fylke Formål med hotelloppholdet 52. Hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet Alle hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Fylke Hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned Losjiomsetning/priser 55. Hoteller. Omsetning og oppnådd pris pr. rom, etter hotellgruppe. Fylke Hoteller. Omsetning og oppnådd pris pr. rom, etter andel forretningsgjesteclogn (kurs og konferanse samt yrkesgjestedogn) og hotellgruppe Hoteller. Omsetning og oppnådd pris pr. rom, etter hotellgruppe og måned Campingplasser og vandrerhjem etc. 58. Campingplasser. Antall campingplasser og kapasitet, etter måned. Fylke Campingplasser. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet Campingplasser. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Campingplasser. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet og måned Campingplasser. Gjestedøgn etter overnattingsmåte og kapasitetsutnytting. Fylke Campingplasser. Antall gjestedøgn etter overnattingsmåte og kapasitetsutnytting, etter måned Campingplasser. Kapasitetsutnytting etter måned. Prosent Vandrerhjem, turisthytter o.l Annen virksomhet 66. Båtruter mellom Norge og utlandet passasjerer Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland

10 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 List of tables Economy and employment 1. Output in travel industries Million kroner Value added in travel industries Million kroner Output of travel products Million kroner National accounts. Main figures for hotels and restaurants Million kroner Travel currency receipts and expenditure Million kroner Hotels and restaurants. Local kind-of-activity units (local KAUs), sales and employment, by legal organization and industry subclass Hotels and restaurants. Local KAUs, sales and employment, by size (measured by sales) and industry subclass Hotels and restaurants. Local KAUs, sales and employment, by size (measured by employment) and industry subclass Hotels and restaurants. Local KAUs by industry group. County Hotels and restaurants. Sales by industry group. County Hotels and restaurants. Employment by industry group. County Hotels and restaurants. Local KAUs by size (measured by employment). County Hotels and restaurants. Sales by size (measured by employment). County Hotels and restaurants. Year's account and ratios, by industry group Million kroner Restaurants.Year's account and ratios. County Hotels.Year's account and ratios. County Hotels and restaurants. Employed persons and number of man-hours worked. Annual average and quarterly figures Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Year's account and ratios, by industry subclass. 199: Million kroner Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Year's account and ratios. County Million kroner Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs, sales and employment, by legal organization and industry subclass Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs, sales and employment, by size (measured by sales) and industry subclass Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs, sales and employment, by local KAUs with employment and industry subclass Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs by industry subclass. County Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Sales by industry subclass. County Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Employment by industry subclass. County Activities of travel agencies and tour operators; tour assistance activities n.e.c. Local KAUs by size (measured by employment). County Activities of travel agencies and tour operators; tour assistance activities n.e.c. Sales by size (measured by employment). County Operation of accommodation services Hotels. Capacities 28. Hotels and beds. County Hotels, beds and rooms, by size of hotel and hotel category Hotels by size of hotel. County Hotels. Beds by size of hotel. County Hotels. Rooms by size of hotel. County Hotels, beds and rooms, by hotel category. County Hotels and beds, by season and hotel category

11 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk Arrivals and guest-nights 35. All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season Tourist and mountain hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season Town hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season Rural hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Tourist and mountain hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Town hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Rural hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by hotel category, season and month All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity. County and trade district Guest-nights by nationality of the guests 45. Hotels. Guest-nights by nationality of the guests Hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotels. Guest-nights by month, hotel category and nationality of the guests Utilization of capacity 48. Hotels. Utilization of bed capacity, by season and hotel category. Per cent Hotels. Utilization of room capacity, by season and hotel category. Per cent All hotels. Utilization of bed capacity, by month. Per cent. County All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County Purpose of hotel accommodation 52. Hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation All hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. County Hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month Sales/prices pr. room 55. Hotels. Sales and price per room, by hotel category. County Hotels. Sales and price per room, by share of guest-nights in occupational purposes (course and conference) and hotel category Hotels. Sales and price per room, by hotel category and month Camping sites and youth hostels etc. 58 Camping sites. Number of camping sites and capacity, by month. County Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests. County Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests and month Camping sites. Guest-nights by type of accommodation and utilization of capacity. County Camping sites. Number of guest-nights by type of accommodation and utilization of capacity, by month Camping sites. Utilization of capacity by month. Per cent Youth hostels, tourist huts etc Other tables 66. Regular shipping services between Norway and foreign countries passengers Inclusive tour charter. Passengers travelling from Norway, by country of destination

12 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Innledning 1.1. Definisjoner Omfanget av reiselivet Den definisjon av reiselivet som stort sett nyttes både nasjonalt og internasjonalt, er gitt av FN-organisasjonen World Tourism Organisation: «Reiselivet omfatter personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis ferdes, og hvor hovedformålet med reisen ikke er å fa arbeid lønnet på det stedet de besøker». Dette betyr at reiseliv omfatter både yrkes- og servicebetingede reiser samt reiser i ferie og fritid. Det betyr også at reiseliv omfatter reiser uten at personen må overnatte utenfor fast bosted. Mer utfyllende definisjoner av reiselivet er gitt i World Tourism Organization's «Recommendation on Tourism Statistics» publisert av FN i Reiselivsnæringen Reiselivet som næring er sammensatt og består av de ulike delene av norsk næringsliv som leverer varer og tjenester i forbindelse med reisevirksomhet. De viktigste næringene er hoteller og restauranter, forskjellige transportnæringer som persontransport med fly, skip i innenriks- og utenriksfart og jernbane mv., reisebyråer og diverse annen tjenesteyting som skiheiser mv. For mange av disse næringene leveres bare deler av produksjonen til reiselivet Publikasjonens innhold I tillegg til oversikt over reiselivsstatistikk, inneholder publikasjonen også henvisninger til andre publikasjoner (jf. punkt 1.3 nedenfor). I kapittel 2 omtales nasjonalregnskapet og det satellittregnskapet for turisme som utarbeides på grunnlag av nasjonalregnskapets tall. Videre omtales reisevalutastatistikk fra Norges Bank, regnskapsstatistikk, omsetnings- og sysselsettingstall for hotellog restaurantvirksomhet og reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet. Fra og med regnskapsåret 1995 er det utarbeidet regnskapsstatistikk for hotell- og restaurantvirksomhet og reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet basert på oppgaver fra ikke-finasielle aksjeselskap som har levert regnskapsoppgave til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Sist i kapittel 2 omtales konkursstatistikk for hotell- og restaurantvirksomhet. Publikasjonen gir i kapittel 3 både gjestedøgntall for hoteller, camping og andre overnattingssteder, og gjestedøgnstatistikk for bedrifter tilknyttet Den Norske Turistforening, Norske Vandrerhjem og Norsk Hytteformidling A/S. Omsetningstallene som innhentes i samband med gjestedøgnstatistikken for hoteller og andre overnattingsbedrifter, har gitt muligheter for statistikk over faktisk oppnådde priser i hotellbransjen. Selv om omsetning og priser mer kan betraktes som økonomiske størrelser, er likevel pris- og omsetningsstatistikken presentert i kapittel 3 sammen med gjestedøgnstatistikken. I kapittel 4 gis statistikk over selskapsreiser med charterfly fira Luftfartsverket samt trafikktall for båtruter mellom Norge og utlandet for de enkelte rederiene Henvisning til andre publikasjoner Noe av reiselivsstatistikken som ikke er gitt i denne publikasjonen, er gitt i egne publikasjoner. Mer utfyllende luftfartsstatistikk blir publisert i eget statistikkvedlegg til Luftfartsverkets årsmelding. Statistikk over transport med reiseliv som formal, f.eks. bruk av personbil på ferie og i fritid, finnes i Ukens statistikk. I rutebilstatistikken er persontrafikk etter arten av kjøring belyst. Statistikk over trafikken med bl.a. Hurtigruta er gitt i NOS Sjøfart. Nordmenns ferievaner er belyst i egne rapporter, mens statistikk over byggeaktiviteten i hotell- og restaurantvirksomhet er gitt i NOS Byggearealstatistikk. Statistikk over inngåtte konkurser gis i Ukens statistikk, mens prisutviklingen for noen av næringens tjenester vises i konsumprisindeksen Lovgrunnlag Ifølge lov om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) skal den som vil gjøre seg næring av å drive overnattingssted med mer enn fire rom/åtte senger, ha kommunal bevilling. I loven er det gitt regler for hvilke bedrifter som kan nytte betegnelsen turist- eller høyfjellshotell. Hotelloven blir nyttet for ajourhold av registrene som danner grunnlag for overnattingsstatistikken for hoteller og andre overnattingsbedrifter. Hotelloven er for tiden til vurdering. Lov av 12. juni 1981 om reisebyråer er opphevet. En trenger dermed ikke bevilling for å drive reisebyråvirksomhet. Lovens bestemmelser om reisegarantier for reisearrangører, er imidlertid opprettholdt. 2. Økonomi og sysselsetting (tabellene 1-27) 2.1. Nasjonalregnskap (tabell 1-4) Nasjonalregnskapet gir en systematisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. Nasjonalregnskapet har nettopp avsluttet en omfattende hovedrevisjon. Det reviderte nasjonalregnskapet 11

13 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk er bygd på nye internasjonale retningslinjer (System of National Accounts Publisert av Eurostat, IMF, OECD, FN og Verdensbanken 1993 og European System of Accounts 1995, publisert av Eurostat/EU i 1996) og standarder for nærings- og produktinndeling (Standard for næringsgruppering (SN94), Statistisk sentralbyrå, NOS C 182, Oslo-Kongsvinger 1994 og Classification of Products by Activity - Rådsforordning nr /93 Official Journal of the European Communities, 29 October 1993, NACE Rev. 1 og CPA). Hovedrevisjonen gav også mulighet for innarbeiding av næringsstatistikk som ikke tidligere var utnyttet i nasjonalregnskapets tallserier. Hovedrevisjonen omfatter årene f.o.m og førte til dels til betydelige tallmessige endringer på en rekke områder, hovedsakelig som følge av nyberegninger. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet satellittregnskapet for turisme basert på nasjonalregnskapet etter hovedrevisjonen. Satellittregnskapet for turisme er en versjon av realregnskapet (dvs. den delen av nasjonalregnskapet som viser produksjon, produktinnsats, bruttoprodukt, inntektskomponenter og sysselsetting fordelt på næringer, og dessuten konsum, investeringer, eksport og import), som er spesialtilpasset for å beskrive turisme og reiseliv i Norge. All informasjon i nasjonalregnskapets realregnskap, er også tilgjengelig i satellittregnskapet for turisme. I tillegg inneholder satellittregnskapet for turisme noe tilleggsinformasjon, først og fremst om turistenes forbruksutgifter i Norge. I denne utgaven av NOS Reiseliv presenteres enkelte tall fra nasjonalregnskapet og satellittregnskapet for turisme. Flere resultater fra satellittregnskapet for turisme, samt en beskrivelse av definisjoner og forutsetninger knyttet til beregningene, presenteres i en egen rapport om satellittregnskapet for turisme. Næringer som produserer ulike tjenester spesielt rettet mot turister, er i nasjonalregnskapet delt opp i en rekke næringer (hotell- og restaurantvirksomhet, forskjellige transportnæringer mv.). Hver av disse næringene blir betraktet som en leverandør av ett eller flere produkter (varer og tjenester). Total produksjon i næringen er næringens samlede leveranse av produkter. I produksjonsprosessen må næringen kjøpe produkter fra en rekke andre leverandører (produktinnsats). Bruttoproduktet i en næring utgjør differansen mellom verdien av produksjonen og produktinnsatsen i næringen. For hver næring kan det således settes opp et regnskap som inntektsfører produksjonen i næringen og utgiftsfører næringens produktinnsats, lønnskostnader, netto produksjonsavgifter og kapitalslit. Næringens driftsresultat er saldoen i dette regnskapet. Tabell 1 og 2 viser henholdsvis produksjon og bruttoprodukt i ulike reiselivsnæringen Reiselivsnæringer er i satellittregnskapet for turisme definert som næringer som i stor grad er avhengige av, eller har stor betydning for, turisme. En nærings avhengighet av turisme avhenger i praksis av hvor detaljert næringen i utgangspunktet er spesifisert. Siden reiselivsnæringene også produserer varer og tjenester som ikke selges til turister, og turistene dessuten kjøper varer og tjenester som produseres av næringer som ikke er klassifisert som reiselivsnæringer, er det ikke riktig å sette likhetstegn mellom bruttoprodukt i reiselivsnæringene som andel av BNP og det bidraget til BNP som turismen genererer. På samme måte er det ikke riktig å sette likhetstegn mellom produksjon i reiselivsnæringene som andel av norsk produksjon i alt og turismens bidrag til norsk produksjon i alt. Tabell 3 viser samlet norsk produksjon av ulike reiselivsprodukter. Reiselivsprodukter er produkter klassifisert som «typiske» for reiselivsnæringene i satellittregnskapet for turisme. Ofte eksisterer det en en-til-en sammenheng mellom klassifiseringen av reiselivsnæringer og klassifiseringen av reiselivsprodukter, men reiselivsnæringene produserer også flere produkter som ikke er reiselivsrelaterte, og som derfor ikke regnes som reiselivsprodukter. Klassifiseringen av reiselivsprodukter avhenger også av hvor detaljert produktene i utgangspunktet er spesifisert. Tabell 4 viser flere, og mer detaljerte, nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantnæringen enn de tallene som fremkommer i tabell 1 og 2. Hotell- og restaurantnæringen er en av de viktigste reiselivsnæringene. Tabell 5 viser reisetrafikkinntekter og -utgifter hentet fra utenriksregnskapet, som er en integrert del av nasjonalregnskapet. Utlendingenes reiseutgifter med norske skip, fly og tog til og fra Norge og internasjonale farvann og som er betalt i utlandet, er ikke regnet med i oppstillingen over reisetrafikkinntekter. I tabell 4 er disse utgiftene tatt med i utlendingenes samlede turistkonsum i Norge. Påliteligheten i nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den grunnlagsstatistikken (statistikk for næringer, eksport og import, forbruk mv.) en har å bygge på. Nasjonalregnskapets beregninger av produksjon og produktinnsats og dermed bruttoproduktet i noen av reiselivsnæringene, er basert på grunnlagsstatistikk som også er gitt i denne publikasjonen. De foreløpige nasjonalregnskapstallene er basert på kvartalsvis nasjonalregnskap. Kontoplanen for næringer i kvartalsvis nasjonalregnskap er mer aggregert enn kontoplanen i de ordinære årlige regnskapene. Foreløpige tall for reiselivsnæringene for 1995 og 1996 (tabellene 1 og 2) er beregnet ved å benytte samme andel av aktuelt aggregat som i siste endelige regnskapsår; Det blir ikke utarbeidet foreløpige tall for produksjon av reiselivsprodukter og samlet turist- 12

14 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 konsum. Foreløpige tall for 1995 og 1996 vil bli revidert etter hvert som det foreligger mer informasjon Hotell- og restaurantvirksomhet (tabellene 6-17) Statistisk sentralbyrås økonomiske statistikk for næringen hotell- og restaurantvirksomhet er basert dels på opplysninger fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå (registerstatistikk) og dels på regnskapsoppgaver fra alle ikke-finansielle aksjeselskaper som har levert regnskapsoppgave til regnskapsregisteret i Brønnøysund Registerstatistikk (tabellene 6-13) Registerstatistikken viser antall bedrifter, sysselsetting og omsetning. Bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå dekker de bedriftene som enten sysselsetter lønnet arbeidskraft, eller har merverdiavgiftspliktig omsetning. Da overnattingsvirksomhet er utenfor merverdiavgiftslovens virkeområde og mange campingplasser ikke sysselsetter lønnet arbeidskraft, faller mange campingplasser utenom registeret og statistikken. Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, SN94, NOS C182 Standard for næringsgruppering, er bygd på EUs næringsstandard NAGE Rev. 1. Den avløser den gamle næringsstandarden SN83 som var bygd på ISIC Rev. 2. Det er redegjort for forskjellene mellom den gamle og den nye næringsstandarden i NOS Reiselivsstatistikk Inntil 1993 ble oppgavene over sysselsetting hentet direkte fra bedriftene og målt ved utførte årsverk. Nå hentes disse oppgavene fra Rikstrygdeverkets arbeidsgiver-/arbeidstakerregister, og isteden målt ved årsgjennomsnitt for antall sysselsatte personer. Denne endringen har medført et brudd i sammenlignbarheten i statistikken fra 1993 til En del bedrifter mangler oppgaver over omsetning og sysselsetting. Det er beregnet nye oppgaver for disse bedriftene Regnskapsstatistikk (tabellene 14-16) Regnskapsstatistikken er fra 1995 basert på innhenting av regnskapsoppgaver fra ikke-finansielle aksjeselskaper innen hotell- og restaurantvirksomhet som har levert regnskapsoppgave til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Inntil 1994 var regnskapsstatistikken basert på innhenting av oppgaveskjema for alle større foretak innen næringen uavhengig av eieform. Omfanget av statistikken er nærmere omtalt i NOS Reiselivsstatistikk 1993, pkt Det er ikke foretatt beregninger av regnskapstall for foretak som ikke har levert oppgave. Andelen aksjeselskaper innen hotell- og restaurantbransjen er så høy at regnskapsstatistikken vil gi en bra beskrivelse av hele næringens økonomiske situasjon. En del foretak i hotell- og restaurantvirksomhet består av flere bedrifter (flerbedriftsforetak). Foretak som utvalgsenhet gir visse ulemper. Noen flerbedriftsforetak i hotell- og restaurantbransjen har aktiviteter som faller utenfor denne bransjen. Disse aktivitetene kommer med i statistikken. Flerbedriftsforetak som driver innen hotell- og restaurantbransjen, men som har sin hovedaktivitet utenfor, kommer derimot ikke med i statistikken Arbeidskraftundersøkelser (tabell 17) Statistisk sentralbyrå gjennomfører arbeidskraftundersøkelser bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i alderen år. Fra og med januar 1996 blir alle årets uker kartlagt mot éi referanseuke hver måned tidligere. Undersøkelsen omfatter selvstendig næringsdrivende, lønnstakere og familiemedlemmer uten fast avtalt lønn i familiebedrift. Næringsgrupperingen er i samsvar med SN94. Det er ikke mulig å gi opplysninger verken etter fylke eller etter en detaljert næringsoppdeling Reisetrafikkinntekter og -utgifter (tabell 5) Oppgaver over reisetrafikkinntekter og -utgifter er hentet fra utenriksregnskapet. Utlendingers reiseutgifter med norske skip, fly og tog til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter. Reisevalutatallene fordeles ikke lenger på de ulike lands valuta. Det ser ut til at de reisende i stadig større grad nytter kredittkort som betalingsmiddel på sine reiser. Ved bruk av kredittkort vil de reisendes transaksjoner bli registrert i valutaen til det land hvor kredittkortselskapets oppgjørssentral ligger. Transaksjoner hvor VISA er nyttet, blir for eksempel registrert i engelske pund Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet Statistisk sentralbyrås økonomiske statistikk for reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet er dels basert på Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå dels basert på regnskapsoppgaver fra ikke-finansielle aksjeselskaper innen bransjen som har levert regnskapsoppgave til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Det er ikke foretatt beregninger av regnskapstall for foretak som ikke har levert regnskapsoppgave Registerstatistikk (tabellene 20-27) Registerstatistikken viser tallet på bedrifter, omsetning og sysselsetting for Reisebyrå-, turistkontor- og reise- 13

15 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk arrangørvirksomhet. Det er redegjort for forskjellene mellom gammel og ny næringsstandard i NOS Reiselivsstatistikk For næringshovedgruppen Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet gjelder spesielle regler for registrering av omsetning i Bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Reisebyråvirksomhet består av formidling og bestilling av reisetjenester. Ved slike salg mottas provisjon. I registeret er imidlertid kun den opptjente provisjonen regnet som omsetning for bedriften. For reisearrangørvirksomhet, som består i organisering og salg av pakkereiseprodukter, regnes derimot hele omsetningsverdien som bedriftens omsetning. Bedrifts- og foretaksregisteret dekker bedrifter som enten sysselsetter lønnet arbeidskraft eller har merverdiavgiftspliktig omsetning (jf. punkt 2.3.1). Bransjen faller utenfor merverdiavgiftslovens virkeområde og har i tillegg mange små bedrifter som ikke sysselsetter lønnet arbeidskraft utover innsats til eier. Enkelte slike småbedrifter er muligens ikke dekket i registeret og dekkes dermed heller ikke i statistikken. Ved hjelp av Næringsdepartementets register over gitte bevillinger etter tidligere reisebyrålov, er det likevel oppnådd rimelig god dekning i registeret. Etter Bedrifts- og foretaksregisterets regler for inndeling av virksomheter i bedrifter, skal enheter med blandede virksomheter i prinsippet grupperes etter den aktivitet som har størst bearbeidingsverdi. Bedrifter med blandet virksomhet der reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet er hovedaktiviteten, er derfor gruppert som reisearrangør eller reisebyrå i registeret. Næringshovedgruppen kan derfor inneholde noe annen virksomhet. Bedrifter med blandet virksomhet hvor den andre aktiviteten er størst, er gruppert utenfor reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og kommer således ikke med i statistikken. Bedrifter som har reisearrangør- eller reisebyråbevilling bl.a. for å formidle billetter til eget bruk, er ikke gruppert som reisebyrå- og reisearrangorvirksomhet, men gruppert i samme næringsgruppe som hovedbedriften. Reisebyrå- og reisearrangorvirksomhet drevet av flyselskaper, rederier e.l., vil ikke skilles ut som egen bedrift hvis denne har samme beliggenhetsadresse som flyselskapet/rederiet og har en sysselsetting som er mindre enn tre sysselsatte personer. Slike virksomheter blir gruppert i samme næringsgruppe som hovedbedriften og er således ikke med i statistikken. Er reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet derimot geografisk atskilt fra flyselskapet, blir virksomheten skilt ut som egen bedrift uansett bedriftens størrelse Regnskapsstatistikk (tabellene 18-19) For regnskapsåret 1995 er det for første gang publisert regnskapsstatistikk for næringsområdet Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet. Statistikken er basert på innhenting av regnskapsoppgaver fra ikkefinansielle aksjeselskaper innen bransjen som har levert regnskapsoppgave til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Andelen aksjeselskaper innen bransjen er såpass høy at regnskapsstatistikken skulle gi en bra beskrivelse av hele næringens økonomiske situasjon. Som nevnt i punkt omfatter reisebyråvirksomhet i hovedsak formidlingsvirksomhet. Omsetningen for denne formidlingsvirksomheten kan i prinsippet føres på to ulike måter. Enten kan kun opptjente provisjoner for formidlingen regnes som byråets omsetning, nettoføring, eller så kan hele omsetningsverdien for byrået regnes som omsetning, bruttoforing. Mangel på standardregler i bransjen, har medført at omsetningen ikke er fort etter samme prinsipp i regnskapsrapporteringen til Brønnøysund. Praksisen har nok variert foretakene imellom og også variert fra år til år. Foretak som har ført omsetningen etter bruttometoden, har imidlertid ført forskjellen mellom brutto- og nettobeløpet som driftskostnader. Om denne forskjellen alltid er ført til samme type driftskostnad, er uklart. Driftsresultat er imidlertid upåvirket av hvilket prinsipp reisebyråene har fort omsetningen etter. En del foretak i reisebyråbransjen består av flere bedrifter (flerbedriftsforetak). Foretak som utvalgsenhet gir visse ulemper. Noen flerbedriftsforetak har aktiviteter som faller utenfor denne bransjen. Disse aktivitetene kommer med i statistikken. Flerbedriftsforetak som har sin hovedaktivitet utenfor reisebyråbransjen kommer derimot ikke med i statistikken. 3. Overnattingsvirksomhet (tabellene 28-65) 3.1. Generelt Statistisk sentralbyrå utarbeider overnattingsstatistikk for hoteller og andre overnattingsbedrifter og for camping. Overnattingsstatistikk for medlemsbedrifter i Den Norske Turistforening, for Norske Vandrerhjem og for hytter tilknyttet Norsk Hytteformidling A/S utarbeides av respektive organisasjoner. 14

16 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotelier og andre overnattingsbedrifter (tabellene 28-57) Omfang Overnattingsstatistikken for hoteller og andre overnattingsbedrifter omfatter alle bedrifter med 20 senger eller mer. Som nevnt i punkt 3.1 omfatter ikke denne statistikken camping, medlemsbedrifter i Den Norske Turistforening, Norske Vandrerhjem og Norsk Hytteformidling A/S Innhold Statistikken bygger på månedsvise oppgaver over tallet på ankomne gjester, tallet på gjestedøgn, tallet på belagte rom samt bedriftens losjiomsetning. Gjestedøgnene fordeles etter gjestenes nasjonalitet og etter formålet med hotelloppholdet, mens ankomne gjester fordeles etter nordmenn og utlendinger. Som et ledd i tilpasningen til EUs direktiv for turismestatistikk, er nasjonalitetsfordelingen for gjestedøgnene betydelig utvidet fra og med statistikkåret Både nasjonalitets- og formålsfordelingen vil framgå både av tabellene i denne publikasjonen og av vedlegg A Hotellstatistikk (oppgaveskjema). Oppgaver over bedriftens losjiomsetning registreres månedlig. Den gjelder bare omsetning for overnatting og omfatter ikke omsetning for måltider, selv om disse er inkludert i prisen for hotelloppholdet. Losjiomsetning er ikke avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven, i motsetning til serveringsomsetning. For å lette bedriftens fordeling av pensjonsprisen mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning etter merverdiavgiftsloven, har Finansdepartementet gitt egne forskrifter av 28. november Med oppgaver over losjiomsetning, gjestedøgn og tallet på belagte rom, kan gjennomsnittlige priser både pr. gjestedøgn og pr. rom beregnes Beregning av månedlige totaltall Ikke alle bedrifter gir oppgave over virksomheten hver måned. For slike bedrifter, finnes et opplegg for beregning av tall, både overnattingstall og omsetningstall. Basis for disse beregningene er registerets oppgayer over åpningstid og kapasitet for alle hoteller. Det er i beregningene av overnattingstall forutsatt at hoteller en mangler oppgaver for, har samme kapasitetsutnytting for senger og rom som de hoteller som har sendt inn oppgave innen samme hotellgruppe og region. Med en svarinngang på prosent, kan en regne med at disse beregningene har gitt pålitelige resultater. Det er statistisk god sammenheng mellom en bedrifts andel yrkesgjestedøgn og den overnattingspris som bedriften oppnår i markedet. Denne sammenhengen er utnyttet for å beregne overnattingspris og videre losjiomsetning for bedrifter som ikke har gitt oppgave over omsetning. Også her er svarprosenten jamt over så høy at en kan regne med at beregningene har gitt pålitelige resultater Definisjoner Hotellene er gruppert i tre hotellgrupper; turist- og høyfjellshoteller, landhoteller og byhoteller. Landhoteller og byhoteller er overnattingsbedrifter i henholdsvis land- og bykommuner etter inndelingen i kommuneloven av I den nye kommuneloven av 25. september 1992 oppheves det organisatoriske skillet mellom by og land (herred). Det har åpnet adgang til bruk av betegnelsen by basert på lokale vedtak. Det har vært en rekke slike lokale vedtak i løpet av 1996 uten at det har fått konsekvenser for overnattingsstatistikken for hoteller. Turisthoteller og høyfjellshoteller er i utgangspunktet by- eller landhoteller, men har en tilleggsgodkjennelse etter hotellovens forskrifter av 1. juli 1983 om tillatelse til å nytte betegnelsen turisthotell eller høyfjellshotell. Kapasitetsbegrepet "hoteller" i tabellene gjelder antall bedrifter som er registrert åpne minst én måned i løpet av den perioden som tabellen gir tall for. Mange bedrifter endrer kapasitet i løpet av året. Med utgangspunktet i bedriftens antall senger de ulike måneder, beregnes tallet på «senger». Tallet på senger for et helt år eller for en sesong beregnes som summen av antall senger for hver måned dividert på antall måneder som bedriften har holdt åpent i perioden. Beregning av antall senger for bedrifter som endrer kapasitet, gir i mange tilfeller et resultat med desimaler. Sengetallene som publiseres er derimot avrundet etter vanlige avrundingsregler. På det grunnlag trenger f.eks. ikke summen av antall senger for hele landet alltid stemme med summen av sengetallet for fylker, handelsdistrikt eller kommuner. Et gjestedøgn (overnatting) er en person overnattet ett døgn. Sengedøgn er antall senger i hotellet multiplisert med antall døgn som hotellet har holdt åpent. Romdøgn er antall rom i hotellet multiplisert med antall døgn som hotellet har holdt åpent. Kapasitetsutnytting for senger er antall gjestedøgn i prosent av antall sengedøgn. Kapasitetsutnytting for rom er antall belagte rom i prosent av antall romdøgn. I enkelte tabeller brukes begrepet sesong. Vintersesongen er januar til april, sommersesongen er mai til september og høstsesongen er oktober til desember. Sommersesongen for hotellene faller sammen med sommersesongen for campingplassene. 15

17 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 3.3. Campingplasser (tabellene 58-64) Omfang Campingstatistikken omfatter alle plasser som har en "innekapasitet" på minst åtte hytter eller rom. Dette omfanget dekker om lag 60 prosent av alle plasser og noe over 80 prosent av alle gjestedøgn Innhold Campingplassene gir oppgaver over enhetsdøgn med fordeling etter nasjonalitet. Nasjonalitetsfordelingen er utvidet fra og med 1996, og vises både i tabellene i publikasjonen og i vedlegg til denne publikasjonen (campingskjema) Beregning av månedlige totaltall Campingregisterets oppgaver over kapasitet og åpningstider for alle campingplasser gir muligheter for å beregne tall for plasser som ikke besvarer oppgaveskjemaet den enkelte måned. I disse beregningene er det forutsatt at campingplasser som ikke gir oppgave over virksomheten, har samme kapasitetsutnytting som plasser beliggende i samme fylke Definisjoner Ikke alle campingplasser holder åpent alle månedene i sommersesongen. Med begrepet Registrerte plasser menes plasser med "innekapasitet" på minst åtte hytter eller rom, og som har holdt åpent minst én måned i løpet av sesongen. Mange campingplasser endrer kapasitet i løpet av sesongen. Tallet på hytter/rom må beregnes for slike plasser. Utgangspunktet for beregningene er plassens antall hytter/rom de ulike måneder. Tallet på hytter/rom for sesongen under ett beregnes som summen for hver måned dividert på antall måneder som bedriften har holdt åpent. Beregning av tallet på hytter for plasser som endrer kapasitet i løpet av året, gir i mange tilfeller et resultat med desimaler. Tallene som publiseres er derimot avrundet etter vanlige avrundingsregler. Summen av antall hytter for f.eks. hele landet vil derfor ikke alltid stemme med summen av de enkelte fylkene i tabellen. Kapasitet i hytte og rom er tallet på hytter/rom de åpne plassene har de ulike månedene. Kapasitetsutnytting for hytter og rom er antall hytter og rom belagt med gjester i forhold til den disponible hytte-/romkapasiteten. Disponible hytter/rom er tallet på hytter/rom multiplisert med antall døgn som plassen holder åpent i tellingsperioden. I statistikken rapporteres tallet på enhetsdøgn. Enhetsdøgn er et telt-/vogn- og hyttedøgn. Enhetsdøgn er en enhet (f.eks. familie) overnattet i telt/vogn eller hytte ett døgn uavhengig av hvor mange personer enheten omfatter. Omregning fra enhetsdøgn til gjestedøgn, foregår ved hjelp av resultatene fra en utvalgsundersøkelse der en registrerte gjennomsnittlig antall personer pr. enhet. For enheter overnattet i telt/vogn er tallet 3,0 mens tilsvarende tall for enheter i hytte er 3, Annen overnattingsvirksomhet (tabell 65) Overnattingsstatistikk for Norske Vandrerhjem, medlemsbedrifter i Den Norske Turistforening og for hytter tilknyttet Norsk Hytteformidling A/S utarbeides av organisasjonene selv. 4. Annen virksomhet (tabellene 66-67) 4.1. Passasjertrafikk med båtruter (tabell 66) Statistikken over passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet bygger på oppgaver fra de enkelte rederiene. I tabell 66 er det gitt tall for utviklingen for passasjertrafikk mellom Norge og utlandet de siste ti årene Passasjertrafikk med charterfly (tabell 67) Luftfartsverket utarbeider luftfartsstatistikk og utgir den i egen publikasjon. Tabellen i denne publikasjonen gjelder passasjerer reist fra Norge med charterfly hvor overnatting inngår i reisen og hvor reisen arrangeres av turoperatør. 5. Mer informasjon Spesialtabeller I tillegg til tabellene som publiseres i NOS Reiselivsstatistikk, er det mulig å få andre, eller mer detaljerte tabeller ved direkte henvendelse til SSB. Det er mulig å bestille overnattingsstatistikk både for camping og for hoteller og andre overnattingsbedrifter brutt ned på et regionalt lavere nivå enn fylke som er publisert i denne publikasjonen. SSB leverer ofte tabeller som viser overnattinger etter gjestenes nasjonalitet for reiselivsområder eller andre konstellasjoner av kommuner, så fremt ikke dette strider mot konfidensialitetsreglene i Statistisk sentralbyrå. Tabeller kan oversendes på papir (post eller telefaks), elektronisk på diskett eller med e-post (Ascii- eller Excel-format). Internett I tillegg til tabellene i denne publikasjonen, er diverse tabeller lagt på SSBs Web-sider på Intemett. 16

18 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Web-adressen er Kontaktperson i Statistisk sentralbyrå Dersom du ønsker å bestille tabeller eller trenger mer informasjon, ta kontakt med Arild Krogh, tlf , e-post: eller på telefaks

19 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk Summary in English Economy and employment (tables 1-27) National account for operation of hotels and restaurants (Tables 1-4) The national accounts present a systematic statistical description of the Norwegian economy for a given period. This is obtained through a detailed accounting system, which in all main respects is adapted to the recommendations laid down by the European Community. The reliability of the national accounts depends on the quality and coverage of the primary statistics, which are the basis for the calculations. For hotels and restaurants only limited economic statistics are available. The national accounts data for this field should therefore not be considered fully reliable. Travel currency (table 5) Statistics relating to foreign travel expenditure and receipts are extracted from the balance of payment statistics. These figures include amounts featured in the State Railways' international rail traffic and are settled by international clearing. The travel expenditure of foreigners travelling by Norwegian ships and aircraft to and from Norway is not included in the list of foreign travel receipts. Hotels and restaurants (tables 6-17) Statistics based on register (tables 6-13) The statistics are based on information from the Central Register of Establishments and Enterprises in Statistics Norway and give the number of local KAUs, employment and sales. The statistics cover all the major groups, classes and national subclasses within division 55 Hotels and restaurants. The classification by kind of activity is in accordance with the Standard Industrial Classification, which closely conforms to EU's standard NACE Rev 1. Statistics of financial accounts (tables 14-16) Statistics Norway prepares statistics of accounts for the division Operation of hotels and restaurants. For the first time the results are based on the The Register of Business and Enterprises and cover all non-financial joint-stock enterprises. Employment in the operation of hotels and restaurants (table 17) Statistics Norway carries out labour force sample surveys based on a representative sample of the population in the age group years. The labour force sample surveys cover one week of every month of a year. With this type of small sample survey, data by county or by detailed group of industry would be rather unreliable. Operation of accommodation services (tables 28-65) Hotels and similar establishments (tables 28-57) The statistics cover all hotels and similar establishments with 20 beds or more. Hotels are classified into three categories, tourist and mountain hotels, town hotels and rural hotels. The statistics are based on monthly reports from each hotel giving the number of guests arrived, guest-nights by nationality of the guests, purpose of the hotel accommodation, the number of rooms occupied and sales. Statistics Norway has for non-respondents calculated the number of guest-nights. The data are estimated on the assumption that non-respondents have had the same utilization of capacity for beds as respondents in the same hotel group and county. The number of beds are known for all hotels. Calculations are made monthly by county. Utilization of bed capacity is given as estimated guestnights as a percentage of potential bed nights, and utilization of room capacity as estimated occupied room nights as a percentage of potential room nights. Room nights correspond to number of rooms in the hotel multiplied by number of nights during the period the hotel is kept open. Camping sites (tables 58-64) Statistics on camping sites are based on monthly reports from all camping sites with at least eight rooms in cottages and houses. Based on a register of camping sites established in 1988 giving information of capacity for all sites, Statistics Norway calculates the number of guest-nights for non-respondents. Reports on unit nights (tent-/camping caravan-nights and camping cabin-nights) are compiled from all camping sites. The calculations of number of persons per unit night are based on a sample of about 100 camping sites. The sample supplies key figures for estimating the number of guest-nights. 18

20 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Other services (tables 66-67) Passengers carried by ships (table 66) Statistics on passengers carried by ships on regular service between Norway and foreign countries are prepared by Statistics Norway from For previous years these statistics were produced by the Norwegian Tourist Board. Passengers carried by air (table 67) The Civil Aviation Administration compiles the air service statistics of which the main results are given in the present publication. Other travel operations Other statistics relating to the field of tourism are given in separate publications, for example NOS Maritime Statistics and Report Holiday Survey. Further information Special tables In addition to the tables published in NOS Statistics on Travel, it is possible to have other, or more detailed tables, by applying directly to Statistics Norway. For instance it is possible to order tables which break down number of guest-nights for hotels and similar establishments or camping sites to get figures for municipalities, if it is not in conflict with the confidential rules in Statistics Norway. Tables can be transmitted by paper (post or telefax), electronic at diskettes or by (Ascii or Excel). Internet In addition to the tables presented in this publication, some other figures for statistics on travel can be found on Internet at Statistics Norway's Web-pages. The Webaddress is: Contact person in Statistics Norway If you want to order tables or need more information, please contact: Tom Granseth, tel , Telefax:

21 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 1. Produksjon i reiselivsnæringer Mill. kr Output in travel industries Million kroner Reiselivsnæringer * 1996* Travel industries I alt Total Hotell- og restaurantvirksomhet Hotels and restaurants Transport med jernbane, sporvei og forstadsbane Railway, tramway, and suburban transport Rutebil- og drosjebiltransport Scheduled motor bus transport and taxi operation Utenriks sjøfart, passasjertransport Ocean transport and coastal water transport abroad, passenger transport Innenriks sjøfart Coastal and inland water transport Lufttransport Air transport Reisebyråvirksomhet mv. Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c Utleie av transportmidler Renting of transport equipment Kino og annen underholdning, nyhetsbyråer og kulturell tjenesteyting Motion picture and other entertainment activities, news agencies and cultural activities Sport og annen fritidsvirksomhet Sporting and other recreational activities Kilde: Nasjonalregnskap. Source: National accounts. 2. Bruttoprodukt i reiselivsnæringer Mill. kr Value added in travel industries Million kroner Reiselivsnæringer * 1996* Travel industries I alt Total Hotell- og restaurantvirksomhet Hotels and restaurants Transport med jernbane, sporvei og forstadsbane Railway, tramway, and suburban transport Transport med rutebil og drosjebil Scheduled motor bus transport and taxi operation Utenriks sjøfart, passasjertransport Ocean transport and coastal water transport abroad, passenger transport lnnenriks sjøfart Coastal and inland water transport Lufttransport Air transport Reisebyråvirksomhet mv. Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c Utleie av transportmidler Renting of transport equipment Kino og annen underholdning, nyhetsbyråer og kulturell tjenesteyting Motion picture and other entertainment activities, news agencies and cultural activities Sport og annen fritidsvirksomhet Sporting and other recreational activities Kilde: Nasjonalregnskapets satellittregnskap for turisme. Source: National accounts. Satellite accounts for tourism. 20

22 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Produksjon av reiselivsprodukter Mill. kr Output of travel products Million kroner Reiselivsprodukter Travel products I alt Total Overnattingstjenester Accommodation services Servering av mat og servering ved skjenkesteder Food and beverage serving services Jernbane- og sporveisreiser Interurban, urban and suburban passenger transport services by railways Busstransport og turbilkjoring Bus passenger transport Drosjetjenester og utleie av personbiler Taxes services and rental service of private cars Innenriks sjøfart, passasjertransport og bilferging Coastal and inland water transport, passenger transport services and car ferrying Utenriks sjøfart, passasjertransport og bilferging Ocean transport and coastal water transport abroad, passenger transport services and car ferrying Flyreiser Passenger transport services by air Turoperatør- og reisebyråtjenester Travel agencies and tour operators services Fornøyelsesparker, museumstjenester, botaniske og zoologiske hager mv. Amusement parks, museum services, botanical and zoological gardens etc Sport og idrett, reiselivsrelatert Sporting activities, travel related Kilde: Nasjonalregnskapets satellittregnskap for turisme. Source: National accounts. Satellite accounts for tourism. 4. Nasjonalregnskap. Hovedtall for hotell- og restaurantvirksomhet Mill. kr National accounts. Main figures for hotels and restaurants Million kroner * 1996* Produksjon Output Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Hotels and restaurants, total Av dette hotelltjenester Of which accommodation services Annen overnatting' Other accommodation services' Servering av mat Serving of food Servering ved skjenkesteder Serving at bars Kantine- og cateringvirksomhet Canteens and catering Annen produksjon2 Other production Hotellvirksomhet og annen overnatting Hotels and other accommodation services Restaurant-, kantine- og cateringvirksomhet Restaurants, canteens and catering Produktinnsats Intermediate consumption Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant-, kantine- og cateringvirksomhet Bruttoprodukt Value added Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant-, kantine- og cateringvirksomhet Omfatter campingtjenester, overnatting på turisthytter og vandrerhjem og annen overnatting. 2 Omfatter avanse ved salg av varer, husleieinntekter, aktiverte egne investeringsarbeider og andre inntekter. Including guest-nights at camping sites, mountain refuges, youth hostels and other accommodation services. 2 Including trade margins from sale of goods, income from rent. 21

23 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 4. Nasjonalregnskap. Hovedtall for hotell- og restaurantvirksomhet Mill. kr (forts.). National accounts. Main figures for hotels and restaurants Million kroner * 1996* Lønnskostnader Compensation of employees Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Hotellvirksomhet og annen overnatting _ Restaurant-, kantine- og cateringvirksomhet Netto produksjonsavgifter Net taxes on production Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant-, kantine- og cateringvirksomhet _ Kapitalslit Consumption of fixed capital Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Driftsresultat Operating surplus Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Bruttoinvesteringer i fast kapital Gross fixed capital formation Hotell- og restaurantvirksomhet i alt Av dette investeringer i bygninger Of which investments in buildings Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant-, kantine- og cateringvirksomhet i Omfatter campingtjenester, overnatting pa turisthytter og vandrerhjem og annen overnatting. 2 Omfatter avanse ved salg av varer, husleieinntekter, aktiverte egne investeringsarbeider og andre inntekter. 1 Including guest-nights at camping sites, mountain refuges, youth hostels and other accommodation services. 2 Including trade margins from sale of goods, income from rent. Kilde: Nasjonalregnskap. Source: National accounts. 5. Reisetrafikkinntekter og -utgifter Mill. kr Travel currency receipts and expenditure Million kroner Valuta fra Inntekter Receipts Utgifter Expenditure In currency of * 1996* * 1996* I alt Total Kilde: Nasjonalregnskap. Source: National accounts. 22

24 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter, omsetning' og sysselsetting 2, etter eieform og næringsundergruppe Hotels and restaurants. Local kind-of-activity units (local KAUs), sales' and employmene, by legal organization and industry subclass Næringsundergruppe Industry subclass I alt Total Enkeltmannsforetak Sole proprietorship Ansvarlig selskap General partnership Aksjeselskap Limited company Annen eieform Other legal organization 855 Hotell- 361 og Bedrifter Local KAUs restaurantvirksomhet Hotels and restaurants Omsetning Sales. (1 000 kr) Sysselsetting Employment Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant Hotels and motels with restaurants Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Hotels and motels, without restaurants Drift av vandrerhjem og turisthytter Youth hostels and mountain refuges Drift av campingplasser Camping sites, including caravan sites Overnatting ellers Other provision of lodgings, n.e.c Drift av restauranter og kafeer Operation of restaurants and cafés Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Bed rifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Bed rifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Bed rifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Drift av gatekjøkken,bedrifter salatbarer og pølseboderoms. (1 000 kr) Operation of snack-bars, Sysselsetting salad bars and hot-dog bars Drift av barer Bedrifter Bars Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Kantiner drevet som selvstendig virksomhet Canteens Bedrifter Oms. (1000 kr) Sysselsetting Cateringvirksomhet Catering Bed rifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over aret. Exclusive of VAT 2 Average number of persons during the year. 23

25 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 7. Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter, omsetning' og sysselsetting', etter omsetningsgruppe og næringsundergruppe Hotels and restaurants. Local KAUs, sales' and employment, by size (measured by sales) and industry subclass Næringsundergruppe Industry subclass 55 Hotell- og restaurantvirksomhet Hotels and restaurants I alt Total Bedrifter med omsetningsgruppe (1 000 kr) Local KAUs with sales Bedrifter Loca/ KAUs Oms. Sales (1 000 kr) Sysselsetting Employment Drift av hoteller, pensjonater, moteller med restaurant Hotels and motels, with restaurants Bed rifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Hotels and motels, without restaurants Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Drift av vandrerhjem Bedrifter og turisthytter Oms. (1 000 kr) Youth hostels and Sysselsetting mountain refuges Drift av campingplasser 648 Camping sites, Oms. (1 000 kr) including Sysselsetting 904 caravan sites Overnatting ellers Bedrifter Other provision Oms. (1 000 kr) of lodgings, n.e.c. Sysselsetting Drift av restauranter og kafeer Operation of restaurants and cafés Bed rifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Drift av gatekjøkken, salatbarer og pølseboder Operation of snackbars, salad bars and hot-dog bars Bed rifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Drift av barer Bedrifter Bars Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Kantiner drevet som selvstendig virksomhet Canteens Bedrifter 606 Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Cateringvirksomhet Bed rifter Catering Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over aret. Exclusive of VAT 2 Average number of persons during the year. 24

26 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter, omsetning' og sysselsetting', etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe Hotels and restaurants. Local KAUs, sales' and employment, by size (measured by employment) and industry subclass Næringsundergruppe Industry subclass Bedrifter med sysselsetting 2 Local KAUs with employment I alt Total 55 Hotell- og Bedrifter restaurant- Local KAUs virksomhet Oms. Sales Hotels and (1 000 kr) restaurants Sysselsetting Employment Drift av hotelier, Bedrifter pensjonater og Oms. (1 000 kr) moteller med Sysselsetting restaurant Hotels and motels, with restaurants Drift av hoteller, Bedrifter pensjonater og Oms. (1 000 kr) moteller uten Sysselsetting restaurant Hotels and motels, without restaurants Drift av vandrer- Bedrifter hjem og turist- Oms. (1 000 kr) hytter Sysselsetting..., ' 43 Youth hostels and mountain refuges Drift av Bedrifter campingplasser Oms. (1 000 kr) Camping sites, Sysselsetting including caravan sites Overnatting Bedrifter ellers Oms. (1 000 kr) Other provision Sysselsetting of lodgings n.e.c Drift av restau- Bedrifter ranter og kafeer Oms. (1 000 kr) Operation of Sysselsetting restaurants and cafés Drift av gatekjøkken, Bedrifter salatbarer og Oms. (1 000 kr) pølseboder Sysselsetting Operation of snackbars, salad bars and hot-dog bars Drift av Bedrifter barer Oms. (1 000 kr)., Bars Sysselsetting Kantiner drevet Bedrifter som selvstendig Oms. (1 000 kr) virksomhet Sysselsetting Canteens Catering- Bedrifter virksomhet Oms. (1 000 kr) Catering Sysselsetting i Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over aret. ' Exclusive of VAT. 2 Average number of persons during the year. 25

27 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 9. Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter etter næringshovedgruppe. Fylke Hotels and restaurants. Local KAUs by industry group. County Fylke County Hotell- og Hotell- Annen Restaurant- Drift av Kantine- og restaurant- virksomhet overnatting virksomhet barer cateringvirksomhet Hotels Camping sites and Restaurants Bars virksomhet Hotels and other provision of Canteens and restaurants short-stay catering accommodation Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark '

28 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotell- og restaurantvirksomhet. Omsetning' etter næringshovedgruppe. Fylke Hotels and restaurants. Sales' by industry group. County Fylke County Hotell- og Hotell- Annen Restaurant- Drift av Kantine- og restaurant- virksomhet overnatting virksomhet barer cateringvirksomhet Hotels Camping sites and Restaurants Bars virksomhet Hotels other provision of Canteens and and restaurants short-stay catering accommodation Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms 9760i Finnmark Ikke medregnet merverdiavgift. Exclusive of VAT. 11. Hotell- og restaurantvirksomhet. Sysselsetting' etter næringshovedgruppe. Fylke Hotels and restaurants. Employment' by industry group. County Fylke County Hotell- og Hotell- Annen Restaurant- Drift av Kantine- og restaurant virksomhet overnatting virksomhet barer cateringvirksomhet Hotels Camping sites and Restaurants Bars virksomhet Hotels and other provision of Canteens and restaurants short-stay catering accommodation Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjennomsnittlig antall personer over aret. Average number of persons during the year. 27

29 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 12. Hotell- og restaurantvirksomhet. Bedrifter etter sysselsettingsgruppe'. Fylke Hotels and restaurants. Local KAUs by size (measured by employment) 1. County Fylke County Bedrifter med sysselsetting' Local KAUs with employment' I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjennomsnittlig antall personer over året. Average number of persons during the year. 13. Hotell- og restaurantvirksomhet. Omsetning' etter sysselsettingsgruppe2. Fylke Hotels and restaurants. Sales' by size (measured by employment)2. County Fylke County Bedrifter med sysselsetting' Local KAUs with employment I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over året. Exclusive of VAT. 2 Average number of persons during the year. 28

30 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotell- og restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringshovedgruppe Mill. kr Hotels and restaurants. Year's account and ratios, by industry group Million kroner 55. Hotell- og restaurantvirksomhet 55.1 Hotellvirksomhet Hotels and restaurants Hotels Resultatregnskap Profit and loss account Driftsinntekter Operation income , , , , , ,7 Driftskostnader Operation expenditure 6 992, , , , , ,0 Vareforbruk Expenditure of goods 775,55706,9 5654,21 627, , ,1 Lønnskostnader Wages, national insurance premium 5931,2 6956,2 7041,1 3077,2 3363,03 683,6 Andre driftskostnader Other operation expenditure 5656,1 6389,5 6951,1 3496,5 3797,5 4233,7 Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation 629,6 711,4 733,2 350,6 369,6 407,6 Driftsresultat Operation results 656,2 956,8 810,2 310,5 499,5 449,7 Finansinntekter Financial income 258,8 132,4 127,0 135,7 76,0 71,4 Finanskostnader Financial expenditure 1 004,2 551,4 538,0 680,9 347,0 348,9 Resultat av finansielle poster Result of financial posts -745,3-419,1-411,0-545,2-271,0-277,4 Resultat før ekstraordinære poster Results before extraordinary posts 89,1 537,7 399,2-234,7 228,4 172,3 Ekstraordinære inntekter Extraordinary income 198,3 288,5 92,1 149,6 115,0 42,2 Ekstraordinære kostnader Extraordinary expenditure 194,8 91,1 67,9 74,6 36,5 42,4 Resultat av ekstraordinære poster Results of extraordinary posts 3,6 197,3 24,3 75,0 78,5-0,2 Resultat for skattekostnad Results before taxes -85,6 735,0 423,5-159,7 306,9 172,1 Skattekostnad Taxes 108,9 197,0 172,8 38,5 55,5 72,3 Årsoverskudd Year's profit -194,5 538,0 250,7-198,2 251,4 99,8 Balanse pr. 31. desember Balance per 31 December Omløpsmidler Current assets 4 056, , , , , ,4 Anleggsmidler Fixed assets 8 051, , , , , ,2 Sum eiendeler Total capital , , , , , ,5 Kortsiktig gjeld Short-term liabilities 4 371, , , , , ,9 Langsiktig gjeld Long-term liabilities 5 723, , , , , ,2 Egenkapital Equity 2 013, , , , , ,5 Sum gjeld og egenkapital Total capital , , , , , ,5 Nøkkeltall Ratios Antall foretak Number of enterprises Totalrentabilitet. Prosent Return on capital. Per cent 7,6 8,6 6,8 6,2 7,5 6,0 Egenkapitalrentabilitet. Prosent Return on equity. Per cent -9,8 14,2 9,0-20,1 10,5 5,4 Resultatgrad. Prosent Profit margin. Per cent 5,2 5,3 4,4 5,0 5,9 4,9 Kapitalens omløpshastighet Capital turnover 1,5 1,6 1,5 1,2 1,3 1,2 Netto resultatgrad. Prosent Net profit margin. Per cent -1,1 1,6 1,1-3,1 1,8 0,9 Driftsmargin. Prosent Operating profit per cent 3,7 4,6 3,8 3,5 5,1 4,2 Rentedekningsgrad Interest cover 0,9 2,0 1,7 0,7 1,7 1,5 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent Working capital in per cent of total capital -2,6-1,7-2,9 3,4 1,3-1,2 Finansieringsgrad1 Financing measure1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Likviditetsgrad1 Bankers ratiol 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld Short-term liabilities in per cent of total liabilities 43,3 43,3 43,0 32,0 35,8 35,8 Egenkapitalandel pr. 31. desember. Prosent Equity of total capital per 31 December. Per cent 16,6 18,9 18,2 18,8 21,5 21,2 Gjeldsgrad Liabilities in proportion to equity. 5,0 4,3 4,5 4,3 3,7 3,7 29

31 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 14. Hotell- og restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringshovedgruppe Mill. kr (forts.) Hotels and restaurants. Year's account and ratios, by industry group Million kroner 55.2 Annen overnatting Drift av restauranter og kafeer Camping sites and other provision of short-stay Operation of restaurants and cafés accommodation Resultatregnskap Driftsinntekter 207,5 266,1 254, , , ,2 Driftskostnader 180,9 237,7 240, , , ,3 Vareforbruk 41,5 66,3 48, , , ,8 Lønnskostnader 40,2 54,0 63, , , ,2 Andre driftskostnader 81,4 96,2 103, , , ,4 Ordinære avskrivninger 17,9 21,2 25,5 199,1 249,5 226,0 Driftsresultat 26,6 28,4 13,5 174,3 258,6 204,8 Finansinntekter 2,2 2,4 4,7 56,1 40,4 31,0 Finanskostnader 23,8 20,4 24,7 255,4 147,9 128,2 Resultat av finansielle poster -21,6-18,0-20,0-199,3-107,5-97,2 Resultat før ekstraordinære poster 5,0 10,4-6,5-25,0 151,0 107,6 Ekstraordinære inntekter 6,8 11,9 2,8 32,2 144,9 35,2 Ekstraordinære kostnader 0,8 13,3 1,0 111,2 31,2 17,4 Resultat av ekstraordinære poster 6,0-1,3 1,8-79,0 113,7 17,7 Resultat for skattekostnad 11,0 9,0-4,7-104,0 264,8 125,3 Skattekostnad 1,8 2,7 2,2 35,5 96,7 67,8 Årsoverskudd 9,2 6,4-6,9-139,5 168,1 57,6 Balanse pr. 31. desember Omløpsmidler 51,1 74,5 67, , , ,7 Anleggsmidler 306,4 362,4 406, , , ,5 Sum eiendeler 357,5 436,9 473, , , ,2 Kortsiktig gjeld 67,5 85,0 76, , , ,3 Langsiktig gjeld 232,6 286,5 331, , , ,2 Egenkapital 57,4 65,4 64,8 360,5 517,8 371,7 Sum gjeld og egenkapital 357,5 436,9 473, , , ,2 Nøkkeltall Antall foretak Totalrentabilitet. Prosent 8,1 7,0 3,8 7,6 8,6 7,3 Egenkapitalrentabilitet. Prosent 5,5 11,8-13,4-16,8 10,5 10,7 Resultatgrad. Prosent 13,9 11,6 7,2 4,1 4,2 3,5 Kapitalens omløpshastighet 0,6 0,6 0,5 1,9 2,0 2,1 Netto resultatgrad. Prosent 1,5 2,9-3,4-1,1 0,8 0,6 Driftsmargin. Prosent 12,8 10,7 5,3 3,1 3,6 3,0 Rentedekningsgrad 1,2 1,5 0,7 0,9 2,0 1,8 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent -4,6-2,4-2,0-8,5-9,0-10,3 Finansieringsgrad 1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 Likviditetsgrad 1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 22,5 22,9 18,8 54,0 52,3 53,8 Egenkapitalandel pr. 31. desember. Prosent 16,1 15,0 13,7 11,9 14,9 11,5 Gjeldsgrad 5,2 5,7 6,3 7,4 5,7 7,7 30

32 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotell- og restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringshovedgruppe Mill. kr (forts.) Hotels and restaurants. Year's account and ratios, by industry group Million kroner Drift av gatekjøkken, salatbarer og 55.4 Drift av barer pølseboder Bars Operation of snack-bars, salad bars and hot-dog bars Resultatregnskap Driftsinntekter 512,3 576,1 656,4 528,0 612,1 580,7 Driftskostnader 496,8 558,9 639,9 510,9 589,5 567,5 Vareforbruk 265,5 286,8 322,6 173,9 203,2 194,0 Lønnskostnader 125,0 146,1 168,9 136,1 164,4 164,1 Andre driftskostnader 94,4 111,5 130,9 179,9 199,3 184,3 Ordinære avskrivninger 11,9 14,6 17,4 21,1 22,7 25,1 Driftsresultat 15,6 17,2 16,5 17,1 22,6 13,2 Finansinntekter 2,8 2,5 3,0 1,4 1,1 4,0 Finanskostnader 10,6 9,8 12,4 11,6 11,2 12,4 Resultat av finansielle poster -7,8-7,3-9,5-10,1-10,2-8,4 Resultat for ekstraordinære poster 7,8 9,9 7,1 7,0 12,4 4,8 Ekstraordinære inntekter 2,5 6,9 2,5 4,5 6,1 7,6 Ekstraordinære kostnader 1,1 7,3 1,6 6,4 2,6 2,8 Resultat av ekstraordinære poster 1,4-0,5 0,9-2,0 3,4 4,8 Resultat for skattekostnad 9,2 9,5 8,0 5,0 15,8 9,6 Skattekostnad 5,0 5,0 6,1 5,5 6,4 6,1 Årsoverskudd 4,2 4,5 1,9-0,5 9,5 3,5 Balanse pr. 31. desember Omlosmidler 73,5 89,3 113,9 64,6 79,2 92,9 Anleggsmidler 130,3 141,2 193,5 120,3 123,8 146,5 Sum eiendeler 203,8 230,5 307,4 184,9 203,0 239,3 Kortsiktig gjeld 97,9 110,6 163,0 105,6 116,4 123,8 Langsiktig gjeld 88,0 98,8 110,4 82,7 83,6 100,1 Egenkapital 17,8 21,1 34,0-3,3 3,1 15,4 Sum gjeld og egenkapital 203,8 230,5 307,4 184,9 203,0 239,3 Nøkkeltall Antall foretak Totalrentabilitet. Prosent 9,0 8,6 6,3 10,0 11,6 7,2 Egenkapitalrentabilitet. Prosent 15,4 23,5 2,9-44,1 193,9-8,4 Resultatgrad. Prosent 3,6 3,4 3,0 3,5 3,9 3,0 Kapitalens omløpshastighet 2,5 2,5 2,1 2,9 3,0 2,4 Netto resultatgrad. Prosent 0,5 0,9 0,1 0,3 1,0-0,2 Driftsmargin. Prosent 3,0 3,0 2,5 3,2 3,7 2,3 Rentedekningsgrad 1,7 2,0 1,6 1,6 2,1 1,4 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent -12,0-9,2-16,0-22,1-18,3-12,9 Finansieringsgrad 1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 Likviditetsgrad 1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 52,7 52,8 59,6 56,1 58,2 55,3 Egenkapitalandel pr. 31. desember. Prosent 8,7 9,1 11,1-1,8 1,5 6,5 Gjeldsgrad 10,4 9,9 8,0-56,6 64,5 14,5 31

33 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 14. Hotell- og restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringshovedgruppe Mill. kr (forts.) Hotels and restaurants. Year's account and ratios, by industry group Million kroner 55.5 Kantine- og cateringvirksomhet Canteens and catering Resultatregnskap Driftsinntekter 1 915, , ,8 Driftskostnader 1 803, , ,3 Vareforbruk 729,0 891,5 734,7 Lønnskostnader 773,3 944,2 825,3 Andre driftskostnader 272,3 323,3 457,9 Ordinære avskrivninger 29,1 33,8 31,5 Driftsresultat 112,2 130,6 112,4 Finansinntekter 60,5 10,0 12,9 Finanskostnader 21,9 15,1 11,4 Resultat av finansielle poster 38,6-5,1 1,5 Resultat før ekstraordinære poster 150,8 125,5 114,0 Ekstraordinære inntekter 2,8 3,7 1,8 Ekstraordinære kostnader 0,6 0,3 2,6 Resultat av ekstraordinære poster 2,1 3,4-0,8 Resultat for skattekostnad 152,9 129,0 113,2 Skattekostnad 22,5 30,8 18,3 Årsoverskudd 130,4 98,2 94,9 Balanse pr. 31. desember Omløpsmidler 554,0 534,8 598,1 Anleggsmidler 530,7 193,7 163,1 Sum eiendeler 1 084,7 728,5 761,1 Kortsiktig gjeld 776,2 459,5 463,0 Langsiktig gjeld 87,2 118,6 128,9 Egenkapital 221,3 150,3 169,2 Sum gjeld og egenkapital 1 084,7 728,5 761,1 Nøkkeltall Antall foretak Totalrentabilitet. Prosent 15,9 19,3 16,5 Egenkapitalrentabilitet. Prosent 57,9 63,1 56,5 Resultatgrad. Prosent 9,0 6,1 5,8 Kapitalens omløpshastighet 1,8 3,2 2,8 Netto resultatgrad. Prosent 6,7 4,1 4,4 Driftsmargin. Prosent 5,9 5,6 5,2 Rentedekningsgrad 7,9 9,3 11,0 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent -20,5 10,3 17,7 Finansieringsgrad1 1,7 0,7 0,6 Likviditetsgrad1 0,7 1,2 1,3 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 89,9 79,5 78,2 Egenkapitalandel pr. 31. desember. Prosent 20,4 20,6 22,2 Gjeldsgrad 3,9 3,9 3,5 32

34

35 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 15. Restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall. Fylke I alt Østfold Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Total hus mark land rud fold mark Agder Resultatregnskap Driftsinntekter 6834,2 201,2 796, ,3 186,6 193,3 249,2 245,7 189,5 109,9 Driftskostnader 6 629,3 198,4 749, ,0 183,4 183,9 236,8 238,1 190,2 105,8 Vareforbruk 2 426,8 70,3 282,8 638,8 84,9 69,0 79,6 89,2 73,1 41,3 Lønnskostnader 2 136,2 65,1 255,7 529,7 53,0 58,5 73,9 76,1 53,0 33,1 Andre driftskostnader 1 840,4 56,8 189,8 547,4 39,2 49,0 67,9 64,9 56,5 27,4 Ordinære avskrivninger 226,0 6,2 20,6 50,1 6,3 7,5 15,5 7,8 7,7 4,0 Driftsresultat 204,8 2,8 47,4 66,3 3,2 9,4 12,3 7,5-0,8 4,1 Finansinntekter 31,0 0,5 4,0 9,7 0,3 0,6 1,1 0,5 0,5 0,4 Finanskostnader 128,2 5,0 7,7 32,7 4,4 4,6 7,5 4,4 4,3 2,2 Resultat av finansielle poster -97,2-4,5-3,7-23,0-4,2-4,0-6,4-3,9-3,8-1,9 Resultat for ekstraordinære poster 107,6-1,7 43,7 43,3-1,0 5,4 5,9 3,6-4,6 2,2 Ekstraordinære inntekter 35,2 1,1 5,3 12,7 3,3 0,0 1,1 0,7 0,6 0,1 Ekstraordinære kostnader 17,4 0,6 0,9 0,5 1,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 Resultat av ekstraordinære poster 17,7 0,5 4,4 12,2 1,9-0,1 0,9 0,3 0,2-0,4 Resultat for skattekostnad 125,3-1,2 48,1 55,5 0,9 5,4 6,8 3,9-4,4 1,9 Skattekostnad 67,8 1,5 9,3 23,7 1,3 2,4 3,4 2,8 1,0 0,8 Årsoverskudd 57,6-2,7 38,8 31,8-0,4 3,0 3,4 1,2-5,4 1,0 Balanse 31. desember Eiendeler Omløpsmidler 1 208,7 31,3 185,1 317,1 25,4 30,1 31,0 32,0 23,7 14,4 Anleggsmidler 2 028,5 60,9 228,7 531,0 58,9 75,2 156,0 55,1 66,8 27,6 Sum eiendeler 3 237,2 92,2 413,8 848,1 84,3 105,3 187,0 87,1 90,5 42,1 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld 1 541,3 39,6 276,3 412,7 31,9 39,0 51,6 45,2 33,8 16,9 Langsiktig gjeld 1 324,2 57,6 58,2 309,1 53,5 70,4 98,8 43,3 53,2 22,6 Egenkapital 371,7-5,0 79,3 126,3-1,1-4,1 36,6-1,4 3,4 2,6 Sum gjeld og egenkapital 3 237,2 92,2 413,8 848,1 84,3 105,3 187,0 87,1 90,5 42,1 Nøkkeltall Antall foretak 1 696,0 75,0 112,0 343,0 49,0 65,0 78,0 79,0 60,0 36,0 Totalrentabilitet. Prosent 7,3 3,6 12,4 9,0 4,1 9,5 7,2 9,2-0,3 10,6 Egenkapitalrentabilitet. Prosent 10,7 64,1 43,4 15,5 197,0-72,9 7,0-59,2-163,7 54,0 Resultatgrad. Prosent 3,5 1,6 6,5 4,1 1,9 5,2 5,4 3,3-0,1 4,1 Kapitalens omløpshastighet 2,1 2,2 1,9 2,2 2,2 1,8 1,3 2,8 2,1 2,6 Netto resultatgrad. Prosent 0,6-1,6 4,3 1,1-1,2 1,6 1,0 0,3-3,0 1,3 Driftsmargin. Prosent 3,0 1,4 6,0 3,6 1,7 4,9 5,0 3,1-0,4 3,7 Rentedekningsgrad 1,8 0,7 6,7 2,3 0,8 2,2 1,8 1,8-0,1 2,0 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent -10,3-9,0-22,0-11,3-7,8-8,5-11,1-15,2-11,2-5,8 Finansieringsgrad1 1,2 1,2 1,7 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 Likviditetsgrad1 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 53,8 40,7 82,6 57,2 37,4 35,7 34,3 51,1 38,9 42,8 Egenkapitalandel. Prosent 11,5-5,4 19,2 14,9-1,3-3,9 19,6-1,6 3,8 6,2 Gjeldsgrad 7,7-19,5 4,2 5,7-75,9-26,4 4,1-62,2 25,5 15,2 34

36 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Restaurants. Year's account and ratios. County Vest- Roga- Horda- Sogn og Møre og Sot.- Nord- Nordland Troms Finn- Agder land land Fjordane Romsdal Trøndelag Trøndelag mark Profit and loss account 166,1 508,8 652,0 80,9 231,3 472,3 101,6 278,3 275,9 63,1 Operation income 164,7 496,8 639,7 78,3 228,7 459,3 100,9 278,1 269,4 61,7 Operation expenditure 59,1 190,1 221,5 31,8 86,7 151,8 39,5 95,9 96,9 24,5 Expenditure of goods Wages, national 53,5 167,0 213,3 26,3 74,3 162,6 31,7 95,3 92,2 21,9 insurance premium Other operation 47,2 119,7 187,1 17,5 61,2 130,3 26,1 72,3 67,5 12,7 expenditure 4,9 20,1 17,7 2,8 6,5 14,7 3,7 14,7 12,8 2,6 Ordinary depreciation 1,4 12,0 12,4 2,6 2,6 12,9 0,7 0,1 6,5 1,4 Operation results 0,4 2,4 4,8 0,2 0,5 2,7 0,8 0,9 0,8 0,1 Financial income 2,1 9,4 11,2 1,4 4,5 8,6 2,2 8,8 5,5 1,6 Financial expenditure Result of financial -1,8-7,1-6,4-1,2-4,0-5,9-1,5-8,0-4,7-1,5 posts Result before -0,4 4,9 6,0 1,3-1,4 7,0-0,7-7,8 1,8-0,1 extraordinary posts 0,2 2,0 2,8 0,3 0,5 0,7 0,6 1,7 1,2 0,5 Extraordinary income 0,7 0,3 6,0 0,5 2,2 0,3 0,8 1,5 0,2 Extraordinary expenditure Result of extraordinary -0,6 1,7-3,2 0,3 0,1-1,5 0,3 0,9-0,3 0,2 posts -0,9 6,7 2,7 1,7-1,4 5,5-0,5-7,0 1,5 0,2 Result before taxes 1,1 5,6 3,5 0,6 1,4 3,5 0,8 1,4 3,4 0,4 Taxes -2,0 1,1-0,8 1,0-2,7 2,0-1,3-8,3-1,9-0,3 Year's profit Balance per 31 December Assets 20,2 114,1 155,5 10,2 39,0 67,4 15,3 44,1 44,8 7,8 Current assets 34,3 103,0 173,9 18,3 43,0 101,5 34,5 122,5 112,2 24,9 Fixed assets 54,5 217,1 329,5 28,5 81,9 169,0 49,8 166,7 157,0 32,7 Total capital Liabilities and equity 30,4 104,5 158,3 14,3 44,2 88,9 19,2 58,0 67,7 8,5 Short-term liabilities 21,9 82,8 118,8 11,7 32,4 67,5 25,3 97,9 78,6 20,3 Long-term liabilities 2,2 29,8 52,3 2,5 5,3 12,6 5,3 10,8 10,6 3,9 Equity 54,5 217,1 329,5 28,5 81,9 169,0 49,8 166,7 157,0 32,7 Total capital Ratios 57,0 140,0 135,0 28,0 84,0 106, Number of enterprises Return on capital. 3,2 6,6 5,2 9,6 3,8 9,2 3,0 0,6 4,7 4,6 Per cent Return on equity. -65,9-2,2 4,7 28,3-52,3 28,1-29,3-85,8-14,6-12,8 Per cent 1,0 2,8 2,6 3,4 1,3 3,3 1,5 0,4 2,6 2,4 Profit margin. Per cent 3,0 2,3 2,0 2,8 2,8 2,8 2,04 1,67 1,76 1,93 Capital turnover Net profit margin. -0,9-0,1 0,4 0,9-1,2 0,7-1,5-3,3-0,6-0,8 Per cent Operating profit. 0,8 2,4 1,9 3,2 1,1 2,7 0,7 0,0 2,4 2,2 Per cent 0,8 1,5 1,5 1,9 0,7 1,8 0,66 0,11 1,33 0,94 Interest cover Working capital in per -18,8 ' 4,4-0,8-14,1-6,4-12,7-7,8-8,3-14,6-2,1 cent of total capital 1,4 0,9 1,0 1,3 1,1 1,3 1,13 1,13 1,26 1,03 Financing measurel 0,7 1,1 1,0 0,7 0,9 0,8 0,80 0,76 0,66 0,92 Banker's ratiol Short-term liabilities in per cent of total 58,1 55,8 57,1 54,9 57,7 56,9 43,1 37,2 46,3 29,5 liabilities Equity of total capital. 4,0 13,7 15,9 8,9 6,5 7,4 10,6 6,5 6,8 11,9 Per cent Liabilities in proportion 24,2 6,3 5,3 10,3 14,4 12,5 8,44 14,50 13,78 7,42 to equity 35

37 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 16. Hotellvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall. Fylke I alt Østfold Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Total hus mark land rud fold mark Agder Resultatregnskap Driftsinntekter ,7 163,7 860, ,8 194,2 750,3 773,2 280,4 397,3 162,1 Driftskostnader ,0 148,1 725, ,2 191,3 726,6 7,6,3 269,0 386,9 159,0 Vareforbruk 1 928,1 28,0 106,0 392,3 40,8 160,9 154,5 57,5 76,9 33,9 Lønnskostnader 3 683,6 57,3 227,3 951,5 70,5 262,0 250,9 103,5 129,8 58,7 Andre driftskostnader 4 233,7 53,3 352, ,5 72,4 254,9 302,9 100,1 170,1 63,2 Ordinære avskrivninger 407,6 9,5 39,9 86,8 7,6 48,9 28,0 7,9 10,1 3,1 Driftsresultat 449,7 15,6 135,0 70,6 2,8 23,7 36,9 11,3 10,5 3,1 Finansinntekter 71,4 0,9 12,1 17,6 0,8 4,3 2,2 0,5 5,2 1,5 Finanskostnader 348,9 6,3 32,0 55,0 6,3 49,7 25,8 7,4 9,1 4,0 Resultat av finansielle poster -277,4-5,4-19,9-37,5-5,4-45,4-23,6-6,9-3,9-2,5 Resultat for ekstraordinære poster 172,3 10,2 115,1 33,1-2,5-21,7 13,3 4,5 6,6 0,6 Ekstraordinære inntekter 42,2 1,0 3,5-3,1 2,1 0,3 9,4 0,1 0,1 Ekstraordinære kostnader 42,4 0,1 1,4 3,2 2,8 20,6 0,0 2,5 0,2 Resultat av ekstraordinære poster -0,2 0,9 2,1-3,2 0,2-18,5 0,3 6,9-0,1 0,1 Resultat for skattekostnad 172,1 11,1 117,2 29,9-2,3-40,3 13,6 11,4 6,5 0,7 Skattekostnad 72,3 3,1 18,9 11,0 1,3 2,2 5,4 1,4 5,1 0,3 Årsoverskudd 99,8 7,9 98,3 18,9-3,6-42,4 8,2 10,0 1,5 0,4 Balanse 31. desember Eiendeler Omløpsmidler 2 364,4 40,5 219,1 942,9 34,7 137,8 117,2 35,6 101,8 23,4 Anleggsmidler 6 382,2 93,8 732, ,4 81,2 906,2 419,8 110,7 155,1 31,7 Sum eiendeler 8 746,5 134,3 951, ,3 115, ,0 537,0 146,3 256,9 55,1 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld 2 469,9 36,9 181,2 919,6 37,2 148,0 150,5 39,7 83,8 24,4 Langsiktig gjeld 4421,2 77,6 477,7 597,1 84,3 845,0 327,7 84,4 127,9 27,8 Egenkapital 1 855,5 19,9 292, ,6-5,6 51,0 58,8 22,2 45,2 3,0 Sum gjeld og egenkapital 8 746,5 134,3 951, ,3 115, ,0 537,0 146,3 256,9 55,01 Nøkkeltall Antall foretak Totalrentabilitet. Prosent 6,0 12,3 15,5 3,4 3,2 2,7 7,3 8,1 6,1 8,4 Egenkapitalrentabilitet. Prosent 5,4 35,6 32,9 2,1 67,7-46,8 13,4 13,7 3,4 10,4 Resultatgrad. Prosent 4,9 10,1 17,1 3,1 1,9 3,7 5,1 4,2 3,9 2,9 Kapitlens omløpshastighet 1,2 1,2 0,9 1,1 1,7 0,7 1,4 1,9 1,5 2,9 Netto resultatgrad. Prosent 0,9 4,3 11,2 0,8-2,0-3,2 1,0 1,1 0,4 0,2 Driftsmargin. Prosent 4,2 9,5 15,7 2,5 1,5 3,2 4,8 4,0 2,6 1,9 Rentedekningsgraden 1,5 2,6 4,6 1,6 0,6 0,6 1,5 1,6 1,7 1,2 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent -1,2 2,7 4,0 0,9-2,1 1,0-6,2-2,8 7,0-1,7 Finansieringsgrad1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 Likviditetsgrad1 1,1 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 1,2 1,0 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 35,8 32,2 27,5 60,6 30,6 14,9 31,5 32,0 39,6 46,7 Egenkapitalandel. Prosent 21,2 14,8 30,7 40,8-4,8 4,9 11,0 15,2 17,6 5,4 Gjeldsgrad 3;7 5,8 2,3 1,4-21,7 19,5 8,1 5,6 4,7 17,6 36

38 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Hotels. Year's account and ratios. County Vest- Roga- Horda- Sogn og Møre og Sør- Nord- Nord- Troms Finn- Agder land land Fjordane Romsdal Trøndelag Trøndelagland mark Profit and loss account 219,6 574,7 705,3 362,9 473,8 475,7 183,6 559,6 379,2 351,6 Operation income 215,5 556,3 673,2 342,2 456,2 470,7 178,7 539,0 368,9 345,5 Operation expenditure 43,6 131,1 133,5 80,7 99,2 96,4 37,6 12,8 73,5 58,8 Expenditure of goods Wages, national insurance 89,4 228,4 245,3 132,8 170,9 173,2 68,9 211,2 132,6 119,3 premium 73,6 185,4 267,0 105,3 165,6 184,0 66,6 177,2 152,5 153,7 Other operation expenditure 8,8 11,5 27,3 23,4 20,4 17,2 5,5 27,8 10,3 13,7 Ordinary depreciation 4,2 18,5 32,2 20,7 17,6 5,0 4,9 20,7 10,3 6,2 Operation result 0,4 4,4 3,2 2,7 1,6 1,3 1,2 2,1 1,2 8,2 Financial income 8,4 5,6 31,2 19,6 14,1 18,1 4,2 25,5 8,0 18,6 Financial expenditure -8,1-1,1-28,0-16,9-12,5-16,8-3,1-23,4-6,8-10,4 Result of financial posts Result before extraordinary -3,9 17,3 4,2 3,8 5,1-11,8 1,8-2,7 3,5-4,2 posts - - 7,9 5,2 2,9 0,4 1,0 2,0 2,1 1,3 Extraordinary income 0,3 4,3 0,8 2,0 2,8 0,0 1,1 0,3-0,0 Extraordinary expenditure -0,3-4,3 7,0 3,3 0,4 0,4-0,1 1,7 2,1 1,2 Result of extraordinary posts -4,1 13,0 11,2 7,1 5,1-11,4 1,7-1,0 5,6-3,0 Result before taxes 0,6 6,4 4,7 3,1 2,2 3,0 1,0 0,2 1,5 1,0 Taxes -4,7 6,6 6,5 4,0 2,9-14,4 0,7-1,2 4,1-4,0 Year's profit Balance per 31 December Assets 25,2 135,2 117,1 71,7 66,8 62,8 27,5 91,4 65,2 48,4 Current assets 125,7 100,5 432,2 300,8 255,0 199,8 56,6 339,5 135,9 285,3 Fixed assets 150,8 235,7 549,3 372,4 321,8 262,6 84,1 430,9 201,1 333,7 Total capital Liabilities and equity 36,3 121,7 153,0 65,9 79,2 102,8 36,3 122,4 63,8 67,3 Short-term liabilities 96,9 62,7 353,4 235,3 166,8 193,6 32,4 289,2 121,5 220,3 Long-term liabilities 17,7 51,4 43,0 71,3 75,9-33,7 15,4 19,3 15,8 46,2 Equity 150,8 235,7 549,3 372,4 321,8 262,6 84,1 430,9 201,1 333,7 Total capital Ratios Number of enterprises 3,0 9,7 6,4 6,3 6,0 2,4 7,2 5,3 5,7 4,3 Return on capital. Per cent -25,3 21,1-1,2 1,1 3,8 43,8 5,1-14,8 12,6-11,2 Return on equity. Per cent 2,1 4,0 5,0 6,5 4,1 1,3 3,3 4,1 3,0 4,1 Profit margin. Per cent 1,5 2,4 1,3 1,0 1,5 1,8 2,2 1,3 1,9 1,1 Capital turnover -2,0 1,9-0,1 0,2 0,6-3,1 0,4-0,5 0,5-1,5 Net profit margin. Per cent Operating profit. 1,9 3,2 4,6 5,7 3,7 1,1 2,7 3,7 2,7 1,7 Per cent 0,5 4,1 1,1 1,2 1,4 0,3 1,4 0,9 1,4 0,8 Interest cover Working capital in per cent of 7,4 5,8-6,5 1,5-3,8-15,2-10,5-7,2 0,7-5,7 totafrapita/ 1,1 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 Financing measure1 0,7 1,1 0,8 1,1 0,8 0,6 0,8 0,7 1,0 0,7 Banker's ratio1 Short-term liabilities in per cent 27,3 66,0 30,2 21,9 32,2 34,7 52,8 29,734,4. 23,4 of total liabilities Equity of total capital. 11,7 21,8 7,8 19,1 23,6-12,8 18,3 4,5 7,9 13,8 Per cent 7,5 3,6 11,8 4,2 3,2-8,8 4,5 21,3 11,7 6,2 Liabilities in proportion to equity 37

39 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 17. Hotell- og restaurantvirksomhet. Sysselsatte og utførte timeverk. Årsgjennomsnitt og kvartalstall Hotels and restaurants. Employed persons and number of man-hours worked. Annual average and quarterly figures Sysselsatte og timeverk Enhet Employed persons and man-hours Unit Arsgjennomsnitt Annual average Sysselsatte Employed persons Utforte timeverk Man-hours worked I alt pr. uke Total per week Gjennomsnitt pr. uke Average per week 33,6 33,0 32,8 32,5 31,7 31,7 32,5 1. kvartal quarter Sysselsatte Utforte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke 33,3 32,1 33,7 31,4 30,9 30,8 30,6 2. kvartal Sysselsatte Utførte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke 33,2 31,4 32,3 33,3 31,1 29,8 31,8 3. kvartal Sysselsatte Utforte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke 36,1 35,1 34,1 33,9 33,7 33,4 34,7 4. kvartal Sysselsatte Utforte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke 32,5 33,6 31,1 31,6 31,0 32,7 32,7 Kilde: Arbeidsmarkedstatistikk. Source: Labour Market Statistics. 38

40 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringsundergruppe Mill. kr Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Year's account and ratios, by industry subclass Million kroner Resultatregnskap I alt Reisebyråvirksomhet Turistkontorvirksomhet Reisearrangørvirksomhet Profit and loss account Total Travel agencies Tourist offices Tour operators Driftsinntekter Operation income 5880,8 7507,1 8852,3 4255,2 5784,5 7121,9 215,6 225,7 301,2 1410,0 1497,0 1429,2 Driftskostnader Operation expenditure 5758,0 7227,4 8636,1 4182,1 5611,1 6928,2 204,0 214,6 297,2 1371,9 1401,7 1410,7 Vareforbruk Expenditure of goods. 1192,2 2098,8 4946,1 897,2 1645,0 3867,7 18,9 85,8 150,7 276,1 368,0 927,7 Lønnskostnader Wages, national insurance premium 645,7 747,6 922,8 493,6 593,0 747,9 36,0 36,8 57,9 116,2 117,8 117,0 Andre driftskostnader Other operation expenditure 3864,5 4321,1 2702,5 2758,4 3335,0 2268,3 145,2 86,5 81,9 960,9 899,6 352,3 Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation 55,7 59,9 64,6 33,0 38,1 44,2 3,9 5,5 6,7 18,7 16,3 13,7 Driftsresultat Operation result 122,8 279,8 216,3 73,1 173,4 193,8 11,6 11,1 3,9 38,1 95,3 18,5 Finansinntekter Financial income 104,0 78,1 94,5 50,2 38,8 69,0 4,3 2,2 3,0 49,5 37,1 22,4 Finanskostnader Finacial expenditure 61,1 37,8 45,3 27,8 20,6 27,0 11,9 8,9 8,7 21,4 8,3 9,5 Resultat av finansielle poster Results of financial posts 42,9 40,3 49,2 22,4 18,2 42,0-7,6-6,7-5,7 28,1 28,8 12,9 Resultat før ekstraordinære poster Results before extraordinary posts 165,7 320,1 265,4 22,4 191,6 235,8 4,0 4,4 1,8 66,2 124,1 31,4 Ekstraordinære inntekter Extraordinary income 31,5 11,8 22,6 28,7 8,9 21,5 1,5 1,9 0,1 1,2 1,1 1,1 Ekstraordinære kostnader Extraordinary expenditure 3,2 6,2 2,0 0,4 5,4 1,6 0,3 0,2 0,2 2,5 0,6 0,2 Resultat av ekstraordinære poster Results of extraordinary posts 28,3 5,7 20,7 28,3 3,4 19,9 1,3 1,7-0,1-1,3 0,5 0,9 Resultat for skattekostnad Results before taxes 194,0 325,7 286,1 50,7 195,0 255,7 5,3 6,1-1,9 64,9 124,6 32,3 Skattekostnad Taxes 40,4 70,8 55,6 18,7 33,1 38,2 1,5 0,9 1,1 20,2 36,8 16,3 Årsoverskudd Year's profit 153,6 255,0 230,5 32,0 161,9 217,5 3,8 5,2-3,0 44,7 87,8 16,0 Balanse pr. 31. desember Balance per 31 December Omløpsmidler Current assets 1469,1 1567,4 2086,8 861,2 1031,9 1570,4 44,8 53,2 77,3 563,1 482,4 439,1 Anleggsmidler Fixed assets 662,8 565,9 692,9 393,0 380,4 426,5 109,1 113,3 121,0 160,7 72,3 145,5 Sum eiendeler Total capital 2131,9 2133,3 2779,8 1254,3 1412,3 1996,8 153,9 166,4 198,3 723,8 554,6 584,6 Kortsiktig gjeld Short-term liabilities 1201,9 1361,3 1741,8 856,6 987,5 1332,6 28,4 33,1 62,2 316,9 340,7 346,9 Langsiktig gjeld Long-term liabilities 392,7 262,9 301,9 102,5 108,4 138,8 114,4 113,0 116,5 175,8 41,5 46,6 Egenkapital Equity 537,4 509,1 736,1 295,2 316,4 525,5 11,1 20,3 19,6 231,1 172,4 191,1 Sum gjeld og egenkapital Total capital 2131,9 2133,3 2779,8 1254,3 1412,3 1996,8 153,9 166,4 198,3 723,8 554,6 584,6 39

41 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 18. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringsundergruppe (forts.) Mill. kr Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Year's account and ratios, by industry subclass Million kroner Resultatregnskap I alt Reisebyråvirksomhet Turistkontorvirksomhet Reisearrangrarvirksomhet Profit and loss account Total Travel agencies Tourist offices Tour operators Nøkkeltall Ratios Antall foretak Number of enterprises Totalrentabilitet. Prosent Return on capital. Per cent 10,6 16,8 11,2 9,8 15,0 13,2 10,3 8,0 3,5 12,1 23,9 7,0 Egenkapitalrentabilitet. Prosent Return on equity. Per cent 23,3 49,0 28,5 26,0 50,1 37,6 22,8 17,4-14,9 19,9 50,6 7,9 Resultatgrad. Prosent Profit margin. Per cent 3,9 4,8 3,5 2,9 3,7 3,7 7,4 5,9 2,3 6,2 8,8 2,9 Kapitalens omløpshastighet Capital turnover 2,76 3,52 3,18 3,39 4,10 3,57 1,40 1,36 1,52 1,95 2,70 2,44 Netto resultatgrad. Prosent Net profit margin. Per cent 2,1 3,3 2,4 1,8 2,7 2,8 1,2 1,6-1,0 3,3 5,8 1,1 Driftsmargin. Prosent Operating profit. Percent 2,1 3,7 2,4 1,7 3,0 2,7 5,4 4,9 1,3 2,7 6,4 1,3 Rentedekningsgrad Interest cover 3,71 9,47 6,86 4,44 10,29 9,72 1,34 1,50 0,80 4,09 15,98 4,30 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent Working capital in per cent of total capital 12,5 9,7 12,4 0,4 3,1 11,9 10,7 12,1 7,6 34,0 25,5 15,8 Finansieringsgradl Financing measure1 0,71 0,73 0,67 0,99 0,90 0,64 0,87 0,85 0,89 0,40 0,34 0,61 Likviditetsgrad1 Banker's ratio1 1,22 1,15 1,20 1,01 1,04 1,18 1,58 1,61 1,24 1,78 1,42 1,27 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld Short-term liabilities in per cent of total liabilities 75,4 83,8 85,2 89,3 90,1 90,6 19,9 22,6 34,8 64,3 89,1 88,1 Egenkapitalandel pr 31. desember. Prosent Equity of total capital per 31 December. Per cent 25,2 23,9 26,5 23,5 22,4 26,3 7,2 12,2 9,9 31,9 31,1 32,7 Gjeldsgrad Liabilities in proportion to equity 2,97 3,19 2,78 3,25 3,46 2,80 12,87 7,19 9,14 2,13 2,22 2,06 40

42

43 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 19. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall. Fylke Mill. kr I alt Østfold Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Total hus mark land rud fold mark Agder Resultatregnskap Driftsinntekter 8 852,3 277, , ,6 94,8 358,1 126,7 107,4 81,6 64,3 Driftskostnader 8 636,1 275, , ,9 92,2 354,9 124,0 108,5 75,7 62,2 Vareforbruk 4 946,1 240,7 151, ,6 73,3 211,8 70,2 49,2 32,9 41,3 Lønnskostnader 922,8 18,9 76,3 441,7 9,3 30,4 15,6 15,8 15,3 10,9 Andre driftskostnader 2 702,5 15,0 968,7 619,1 9,0 110,0 35,9 42,7 25,8 9,3 Ordinære avskrivninger 64,6 0,8 4,9 29,4 0,6 2,7 2,4 0,7 1,7 0,5 Driftsresultat 216,3 2,3 31,1 112,7 2,5 3,1 2,7-1,1 5,8 2,1 Finansinntekter 94,5 0,8 11,1 66,4 1,1 2,5 0,4 0,3 0,7 0,5 Finanskostnader 45,3 0,3 3,4 20,2 0,2 0,7 1,0 0,5 0,5 0,5 Resultat av finansielle poster 49,2 0,5 7,7 46,2 0,9 1,7-0,6-0,2 0,2 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 265,4 2,9 38,9 158,8 3,5 4,9 2,1-1,2 6,1 2,1 Ekstraordinære inntekter 22,6 0,1 0,1 19,9 0,0 0,7 0,0 0,0 Ekstraordinære kostnader 2, ,0-0,5-0,0 Resultat av ekstraordinære poster 20,7 0,1 0,1 19,9 0,0 0,7-0,5 0,0-0,0 Resultat før skattekostnad 286,1 2,9 39,0 178,7 3,5 4,9 2,8-1,7 6,1 2,1 Skattekostnad 55,6 1,1 11,7 24,6 1,2 1,6 0,6 0,5 1,9 0,9 Årsoverskudd 230,5 1,9 27,3 154,1 2,3 3,3 2,2-2,3 4,2 1,2 Balanse 31. desember Eiendeler Omløpsmidler 2 086,8 25,6 242, ,7 34,7 40,7 16,7 21,3 27,4 13,9 Anleggsmidler 692,9 3,8 97,8 288,5 6,6 23,4 13,4 2,6 5,9 5,9 Sum eiendeler 2 779,8 29,4 339, ,2 41,2 64,1 30,1 23,9 33,3 19,8 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld 1 741,8 18,0 255,1 996,0 28,5 21,8 13,0 19,8 24,3 13,0 Langsiktig gjeld 301,9 0,5 12,1 74,5 2,0 12,3 8,0 2,4 3,4 2,3 Egenkapital 736,1 11,0 72,6 467,7 10,7 30,0 9,1 1,7 5,7 4,4 Sum gjeld og egenkapital 2 779,8 29,4 339, ,2 41,2 64,1 30,1 23,9 33,3 19,8 Nøkkeltall Tallet på foretak Totalrentabilitet. Prosent 11,2 10,7 12,4 11,6 8,9 8,7 10,3-3,0 19,6 13,2 Egenkapitalrentabilitet. Prosent 28,5 16,5 37,5 28,7 21,3 10,9 16,3-103,4 73,5 28,0 Resultatgrad. Prosent 3,5 1,1 3,4 4,1 3,9 1,6 2,4-0,7 8,0 4,1 Kapitlens omløpshastighet 3,18 9,45 3,63 2,83 2,30 5,59 4,21 4,50 2,45 3,25 Netto resultatgrad. Prosent 2,4 0,6 2,2 3,1 2,4 0,9 1,2-1,6 5,1 1,9 Driftsmargin. Prosent 2,4 0,8 2,5 2,6 2,7 0,9 2,1-1,0 7,2 3,3 Rentedekningsgraden 6,86 11,25 12,46 8,85 18,74 7,79 3,16-1,42 14,04 5,38 Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent 12,4 26,0-3,9 16,5 15,0 29,4 12,3 6,3 9,3 4,5 Finansieringsgrad1 0,67 0,33 1,15 0,53 0,51 0,55 0,78 0,63 0,65 0,87 Likviditetsgrad1 1,20 1,42 0,95 1,25 1,22 1,86 1,28 1,08 1,13 1,07 Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 85,2 97,4 95,5 93,0 93,4 64,0 61,9 89,1 87,9 84,8 26,5 Egenkapitalandel. Prosent 37,3 21,4 30,4 26,1 46,8 30,2 7,1 17,0 22,4 Gjeldsgrad 2,8 1,7 3,7 2,3 2,8 1,1 2,3 13,1 4,9 3,5 42

44 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activties n.e.c. Year's account and ratios. County Million kroner Vest- Roga- Horda- Sogn og More og Sot.- Nord- Nord- Troms Finn- Agder land land Fordane Romsdal Trøndelag Trøndelag land mark Profit and loss account 89,8 117,1 919,9 41,6 158,4 343,1 50,8 142,8 228,6 68,0 Operation income 86,2 108,1 901,2 41,2 147,6 338,1 50,5 140,7 224,4 67,5 Operation expenditure 40,4 22,5 236,4 30,6 100,1 260,5 33,4 98,2 65,7 41,5 Expenditure of goods Wages, national insurance 20,1 39,0 115,0 4,5 21,7 28,4 4,9 21,3 22,4 11,2 premium 24,5 44,7 543,9 5,9 22,5 47,4 11,2 19,2 133,9 13,7 Other operation expenditure 1,1 1,9 5,8 0,2 3,4 1,8 1,0 2,1 2,3 1,0 Ordinary depreciation 3,6 9,0 18,7 0,5 10,9 5,0 0,4 2,1 4,3 0,5 Operation result 0,8 1,4 4,5 0,1 0,8 1,4 0,2 0,8 0,4 0,2 Financial income 1,2 1,4 2,6 0,1 6,7 0,9 0,4 1,4 2,8 0,5 Financial expenditure -0,4 0,0 1,8 0,0-5,9 0,4-0,2-0,6-2,4-0,3 Result of financial posts Result before extraordinary 3,2 9,0 20,5 0,5 5,0 5,4 0,1 1,5 1,9 0,2 posts 0,0-0,0 0,9 0,1 0,2 0,4 0,0 0,1-0,0 Extraordinary income - 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 Extraordinary expenditure 0,0-0,7 0,4 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1-0,1-0,0 Result of extraordinary posts 3,2 8,3 21,0 0,6 5,1 5,7 0,1 1,6 1,9 0,2 Result before taxes 0,9 2,1 4,3 0,1 0,7 1,9 0,2 0,6 0,5 0,2 Taxes. 2,3 6,3 16,7 0,5 4,4 3,8-0,0 1,0 1,4 0,1 Year's profit/loss Balance per 31 December Assets 33,1 71,7 150,5 4,3 30,3 53,4 4,8 27,1 22,8 16,9 Current assets 11,8 12,9 52,5 0,4 80,4 5,9 3,0 32,8 37,3 8,0 Fixed assets 44,8 84,6 203,0 4,7 110,7 59,3 7,9 59,8 60,1 24,8 Total capital Liabilities and equity 28,6 56,5 130,9 3,0 24,7 47,0 3,9 21,8 20,7 15,1 Short-term liabilities 5,7 9,5 28,8 0,7 81,7 1,7 2,8 17,3 32,5 3,6 Long-term liabilities 10,5 18,6 43,3 1,0 4,3 10,6 1,2 20,8 6,9 6,1 Equity 44,8 84,6 203,0 4,7 110,7 59,3 7,9 59,8 60,1 24,8 Total capital Ratios Number of enterprises 9,9 12,3 11,4 12,1 10,5 10,7 6,9 4,8 7,9 3,2 Return on capital Per cent 21,8 37,2 37,5 37,7 99,3 32,7-2,5 4,0 20,9 1,5 Return on equity. Per cent 4,9 8,9 2,5 1,4 7,3 1,9 1,1 2,0 2,1 1,2 Profit margin. Per cent 2,00 1,38 4,53 8,79 1,43 5,78 6,46 2,39 3,80 2,74 Capital turnover 2,5 5,9 1,8 0,9 2,7 1,0-0,1 0,6 0,6 0,1 Net profit margin. Per cent Operating profit. 4,0 7,7 2,0 1,1 6,9 1,5 0,7 1,5 1,9 0,8 Per cent 3,62 7,67 8,79 8,85 1,75 6,71 1,31 2,04 1,69 1,46 Interest cover Working capital in per cent of 10,0 18,0 9,6 28,1 5,1 10,7 11,7 8,8 3,5 6,9 total capital 0,72 0,46 0,73 0,25 0,93 0,48 0,77 0,86 0,95 0,82 Financing measure1 1,16 1,27 1,15 1,45 1,23 1,13 1,23 1,24 1,10 1,11 Banker's ratiol Short-term liabilities in per cent 83,2 85,6 82,0 80,1 23,2 96,6 58,5 55,8 38,980,7. of total liabilities Equity of total capital per 23,4 22,0 21,3 22,0 3,9 17,9 15,0 34,7 11,5 24,4 31 December. Per cent 3,3 3,5 3,7 3,6 25,0 4,6 5,7 1,9 7,7 3,1 Liabilities in proportion to equity 43

45 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 20. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter, omsetning' og sysselsetting 2, etter eieform og næringsundergruppe Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs, sales' and employment, by legal organization and industry subclass Næringsundergruppe Industry subclass I alt Total Ansvarlig selskap General partnership Enkeltmannsforetak Sole proprietorship Aksjeselskap Limited company Annen eieform Other legal organization 63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og Bedrifter reisearrangør-local KAUs virksomhet Oms. (1 000 kr) Activities of travel Sales agencies and tour Sysselsetting operators; tourist Employment assistance activities n.e.c Reisebyrå- Bedrifter virksomhet Oms. (1 000 kr) Travel agencies Sysselsetting Turistkontor- Bedrifter virksomhet Oms. (1 000 kr) Tourist offices Sysselsetting Reisearrangør-Bedrifter virksomhet Oms. (1 000 kr) Tour operator Sysselsetting Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over aret. I Exclusive of VAT. 2 Average number of persons during the year. 21. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter, omsetning' og sysselsetting', etter omsetningsgruppe og næringsundergruppe Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs, sales and employment, by size (measured by sales) and industry subclass Næringsundergruppe Industry subclass I alt Total Bedrifter med omsetning (1 000 kr) Local KAUs with sales Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c Reisebyråvirksomhet Travel agencies Turistkontorvirksomhet Tourist offices Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Reisearrangør- Bedrifter virksomhet Oms. (1 000 kr) Tour operator Sysselsetting Bedrifter Local KA Us Oms. (1 000 kr) Sales Sysselsetting Employment Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over aret. Exclusive of VAT 2 Average number of persons during the year

46 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter, omsetning' og sysselsetting', etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs, sales' and employment, by local KAUs with employment and industry subclass Næringsundergruppe I alt Sysselsettingsgruppe 2 Industry subclass Total Local KAUs with employment' sysselsatt sysselsatte satte satte satte syssel- syssel- syssel- syssel- Persons employed 50- sysselsatte 63.3Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c Reisebyråvirksomhet Travel agencies Turistkontorvirksomhet Tourist offices Bedrifter Local KAUs Oms. (1 000 kr) Sales Sysselsetting Employment Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Bedrifter Oms. (1 000 kr) Sysselsetting Reisearrangør - virksomhet Tour operator Bedrifter Oms. (1 000 kr) : Sysselsetting Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over aret. I Exclusive of VAT 2 Average number of persons during the year. 23. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter etter næringsundergruppe. Fylke Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Local KAUs by industry subclass. County Fylke County 63.3 Reisebyra-,turistkontor- og reisearrangørvirksomhet Activities of travel agencies and tour operators, tourist assistance activities n.e.c Reisebyråvirksomhet Travel agencies Turistkontorvirksomhet Tourist offices Reisearrangorvirksomhet Tour operators Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

47 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 24. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Omsetning' etter næringsundergruppe. Fylke Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Sales' by industry subclass. County Fylke County Reisebyrå-, turist- Reisebyrå- Turistkontor- Reisearrangorkontor- og reise- virksomhet virksomhet virksomhet arrangørvirksomhet Travel Tourist offices Tour operators Activities of travel agencies agencies and tour operators, tourist assistance activities n.e.c Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke medregnet merverdiavgift. Exclusive of VAT. 25. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Sysselsetting' etter næringsundergruppe. Fylke Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. Employment' by industry subclass. County Fylke County Reisebyrå-, turist- Reisebyrå- Turistkontor- Reisearrangorkontor- og reise- virksomhet virksomhet virksomhet arrangørvirksomhet Travel Tourist offices Tour operators Activities of travel agencies agencies and tour operators, tourist assistance activities n.e.c Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjennomsnittlig antall personer over året. Average number of persons during the year. 46

48 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangorvirksomhet. Bedrifter etter sysselsettingsgruppe'. Fylke Activities of travel agencies and tour operators, tour assistance activities n.e.c. Local KAUs by size' (measured by employment). County Fylke County I alt Bedrifter med sysselsetting' Total Local KAUs with employment' Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjennomsnittlig antall personer over aret. Average number of persons during the year. 27. Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangeorvirksomhet. Omsetning' etter sysselsettingsgruppe. Fylke Activities of travel agencies and tour operators, tour assistance activities n.e.c. Sales' by size (measured by employment). County Fylke I alt Bedrifter med sysselsetting 2 County Total Local KAUs with employment Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Gjennomsnittlig antall personer over aret. 7 Exclusive of VAT. 2 Average number of persons during the year. 47

49 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 28. Hoteller og senger. Fylke Hotels and beds. County Fylke Hoteller Hotels Senger Beds County I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hotelier, senger og rom, etter hotellstorrelse og hotellgruppe Hotels, beds and rooms, by size of hotel and hotel category HotellstørrelseAlle hotelier Turist- og høyfjellshoteller Byhoteller Landhoteller Size of hotel All hotels Tourist and mountain hotels Town hotels Rural hotels Hotelier Senger Rom Hoteller Senger Rom Hoteller Senger Rom Hotelier Senger Rom Hotels Beds Rooms Hotels Beds Rooms Hotels Beds Rooms Hotels Beds Rooms I alt Total Under 50 senger Less than 50 beds senger beds II II ,, II senger og over beds and over

50 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hoteller etter hotellstørrelse. Fylke Hotels by size of hotel. County Fylke I alt Hoteller med sengetall Hotels with number of beds County Total I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hoteller. Senger etter hotellstorrelse. Fylke Hotels. Beds by size of hotel. County FylkeI alt Hotelier med sengetall Hotels with number of beds County Total I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

51 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 32. Hotelier. Rom etter hotellstorrelse. Fylke Hotels. Rooms by size of hotel. County Fylke I alt Hoteller med sengetall Hotels with number of beds County Total I alt Total Østfold _ Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hotelier, senger og rom, etter hotellgruppe. Fylke Hotels, beds and rooms, by hotel category. County HotellstørrelseAlle hoteller Turist- og høyfjellshoteller Byhoteller Landhoteller Size of hotel All hotels Tourist and mountain hotels Town hotels Rural hotels Hoteller Senger Rom Hoteller Senger Rom Hotelier Senger Rom Hoteller Senger Rom Hotels Beds Rooms Hotels Beds Rooms Hotels Beds Rooms Hotels Beds Rooms I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

52 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hoteller og senger, etter sesong og hotellgruppe Hotels and beds, by season and hotel category Hotellgruppe og ar Hele året Vintersesongen Sommersesongen Høstsesongen Hotel category and The whole year januar-april mai-september oktober-desember year Winter season Summer season Autumn season January-April May-September October-December Hoteller Senger Senger Senger Senger Hotels Beds Beds Beds Beds Alle hoteller All hotels Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels Byhoteller Town hotels Landhoteller Rural hotels

53 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 35. Alle hotelier. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season Sesong og ar Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and year Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hotelier Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Hele Aret The whole year ,4 46, ,0 47, ,0 47, ,2 49, ,5 50, ,7 49, ,3 50,5 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) ,5 44, ,3 44, ,2 43, ,2 45, ,9 46, ,4 46, ,9 46,4 Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) ,3 51, ,6 52, ,9 54, ,1 56, ,8 57, ,6 55, ,3 56,0 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) ,9 40, ,4 41, ,6 41, ,7 43, ,0 42, ,2 42, ,8 45,3 52

54 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Turist- og høyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Tourist and mountain hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season Sesong og år Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and year Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Hele året The whole year ,0 47, ,5 47, ,6 47, ,6 49, ,6 48, ,2 46, ,8 46,6 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) ,0 46, ,2 47, ,2 43, ,5 46, ,8 45, ,5 44, ,9 44,0 Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) ,0 51, ,0 51, ,6 54, ,5 56, ,2 55, ,4 52, ,5 52,1 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) ,2 40, ,5 39, ,7 38, ,6 40, ,0 37, ,1 38, ,5 38,9 53

55 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 37. Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Town hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season Sesong og ar Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and year Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Hele året The whole year ,2 52, ,8 53, ,7 54, ,8 57, ,8 59, ,1 59, ,1 61,6 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) ,6 47, ,2 45, ,6 46, ,0 48, ,4 51, ,6 52, ,4 53,7 Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) ,6 58, ,5 60, ,6 62, ,8 65, ,4 68, ,3 67, ,2 69,9 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) ,3 47, ,8 49, ,1 49, ,0 53, ,4 53, ,7 54, ,8 57,2 54

56 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong Rural hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season Sesong og ar Kapasitet Ankomne gjester GjestedøgnKapasitetsutnytting Season and year Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Hele året The whole year ,8 39, ,3 39, ,9 39, ,4 40, ,2 41, ,7 39, ,2 39,3 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) ,4 40, ,0 39, ,7 38, ,3 39, ,0 40, ,0 40, ,5 39,0 Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) ,0 42, ,2 43, ,6 44, ,4 45, ,0 46, ,1 42, ,5 42,3 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) ,9 32, ,3 32, ,5 31, ,2 32, ,3 31, ,3 30, ,5 32,8 55

57 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 39. Alle hotelier. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Sesong og fylke Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and county Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Hele året The whole year ,3 50,5 Østfold ,4 45,9 Akershus ,2 61,6 Oslo ,6 74,6 Hedmark ,5 39,5 Oppland ,4 42,6 Buskerud ,4 45,1 Vestfold ,3 47,7 Telemark ,8 43,4 Aust-Agder ,2 40,2 Vest-Agder ,7 53,2 Rogaland ,8 55,9 Hordaland ,2 51,9 Sogn og Fjordane ,2 41,2 More og Romsdal ,8 52,7 Sør-Trøndelag ,9 51,1 Nord-Trøndelag ,4 41,3 Nordland ,0 44,6 Troms ,3 52,0 Finnmark ,4 38,1 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) I alt Total ,9 46,4 Østfold ,7 40,1 Akershus ,2 55,6 Oslo ,6 64,8 Hedmark ,7 40,0 Oppland ,3 46,0 Buskerud ,4 50,6 Vestfold ,7 43,1 Telemark ,3 44,0 Aust-Agder ,4 37,3 Vest-Agder ,8 48,2 Rogaland ,8 52,3 Hordaland ,5 38,9 Sogn og Fjordane ,0 27,8 More og Romsdal ,0 44,5 Sør-Trøndelag ,2 47,6 Nord-Trøndelag ,5 38,0 Nordland ,9 39,2 Troms ,7 46,2 Finnmark ,7 31,1 56

58 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Alle hotelier. Kapasitet, ankomne, gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke (forts.) All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Sesong og fylke Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and county Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) I alt ,3 56,0 Østfold ,9 50,8 Akershus ,1 66,5 Oslo ,6 82,9 Hedmark ,1 41,7 Oppland ,4 45,9 Buskerud ,0 43,9 Vestfold ,3 54,0 Telemark ,6 45,1 Aust-Agder ,0 48,1 Vest-Agder ,2 60,4 Rogaland ,0 59,0 Hordaland ,5 65,2 Sogn og Fjordane ,2 51,2 More og Romsdal ,2 60,6 Sør-Trøndelag ,8 55,6 Nord-Trøndelag ,5 45,4 Nordland ,8 49,5 Troms ,8 55,3 Finnmark ,3 44,7 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) I alt ,8 45,3 Østfold ,0 44,6 Akershus ,1 61,2 Oslo ,6 72,2 Hedmark ,5 34,5 Oppland ,5 30,9 Buskerud ,8 38,9 Vestfold ,0 42,0 Telemark ,1 39,1 Aust-Agder ,4 29,0 Vest-Agder ,6 45,9 Rogaland ,4 55,2 Hordaland ,1 42,6 Sogn og Fjordane ,3 29,3 More og Romsdal ,9 46,3 Sør-Trøndelag ,1 47,3 Nord-Trøndelag ,7 38,1 Nordland ,0 41,6 Troms ,6 53,4 Finnmark ,4 32,4 57

59 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 40. Turist- og høyfjellshoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Tourist and mountain hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Sesong og fylke Season and county Kapasitet Capacity Ankomne gjester Guests arrived Gjestedøgn Kapasitets-utnytting Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendingertotalutlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners Prosent Per cent Hele året The whole year ,8 46,6 Hedmark ,6 42,1 Oppland ,3 46,7 Buskerud ,5 52,8 Telemark ,9 42,9 Aust-Agder ,3 37,7 Vest-Agder ,1 43,4 Rogaland ,0 43,2 Hordaland ,2 45,1 Sogn og Fjordane ,2 46,6 More og Romsdal ,2 53,8 Sør-Trøndelag ,4 48,7 Nordland Troms :. Finnmark ,1 41,4 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) I alt ,9 44,0 Hedmark ,9 41,9 Oppland ,1 47,3 Buskerud ,1 57,9 Telemark ,3 43,6 Aust-Agder ,4 38,5 Vest-Agder ,0 43,7 Rogaland ,1 40,9 Hordaland ,2 32,0 Sogn og Fjordane ,9 33,2 More og Romsdal ,9 44,1 Sør-Trøndelag Nordland ,0 46, Troms : : :. Finnmark ,1 36,9 Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) I alt ,5 52,1 Hedmark ,2 46,5 Oppland ,1 51,7 Buskerud ,5 52,8 Telemark ,5 42,7 Aust-Agder ,4 45,0 Vest-Agder ,9 42,2 Rogaland ,6 46,2 Hordaland ,1 57,4 Sogn og Fjordane ,1 56,7 More og Romsdal ,2 62,5 Sør-Trøndelag ,6 52,2 Nordland Troms : : Finnmark ,4 46,7 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) I alt ,5 38,9 Hedmark ,9 35,1 Oppland ,3 35,8 Buskerud ,9 45,2 Telemark ,3 42,2 Aust-Agder ,7 24,4 Vest-Agder ,0 45,3 Rogaland ,1 40,9 Hordaland ,0 36,7 Sogn og Fjordane ,4 34,3 More og Romsdal ,0 46,8 Sør-Trøndelag ,2 45,1 Nordland Troms : : : Finnmark ,4 36,4 58

60 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Town hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Sesong og fylke Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and county Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners Prosent Per cent Hele året The whole year ,1 61,6 Østfold ,2 45,2 Oslo ,6 74,6 Hedmark ,2 50,2 Oppland ,7 46,8 Buskerud ,5 50,1 Vestfold ,7 49,7 Telemark ,1 49,2 Aust-Agder ,5 45,7 Vest-Agder ,2 62,6 Rogaland ,8 60,9 Hordaland ,0 62,2 Sogn og Fjordane More og Romsdal ,3 59,2 Sør-Trøndelag ,9 60,3 Nord-Trøndelag ,6 39,6 Nordland Troms ,8 62,6 Finnmark ,6 38,5 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) I alt Total ,4 53,7 Østfold ,6 39,4 Oslo ,6 64,8 Hedmark ,7 44,0 Oppland ,7 44,8 Buskerud ,8 51,2 Vestfold ,3 45,5 Telemark ,7 46,0 Aust-Agder ,8 35,5 Vest-Agder ,0 54,7 Rogaland ,8 56,8 Hordaland ,8 46,0 Sogn og Fjordane More og Romsdal ,1 50,2 Sør-Trøndelag ,8 53,1 Nord-Trøndelag ,7 38,4 Nordland Troms ,6 55,5 Finnmark ,8 34,7 59

61 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 41. Byhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke (forts.) Town hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Sesong og fylke Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and county Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hotelier Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) I alt ,2 69,9 Østfold ,3 50,6 Oslo ,6 82,9 Hedmark ,9 55,6 Oppland ,6 54,8 Buskerud ,4 48,6 Vestfold ,9 56,0 Telemark ,3 51,8 Aust-Agder ,1 58,8 Vest-Agder ,3 72,5 Rogaland ,8 64,3 Hordaland ,5 80,9 Sogn og Fjordane More og Romsdal ,9 70,1 Sør-Trøndelag ,5 65,7 Nord-Trøndelag ,6 41,9 Nordland Troms ,6 69,0 Finnmark ,5 44,5 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) I alt ,8 57,2 Østfold ,1 43,1 Oslo ,6 72,2 Hedmark ,1 48,9 Oppland ,5 35,3 Buskerud ,7 51,2 Vestfold ,0 43,4 Telemark ,3 49,0 Aust-Agder ,4 35,6 Vest-Agder ,5 53,2 Rogaland ,0 60,3 Hordaland ,9 48,9 Sogn og Fjordane More og Romsdal ,8 51,8 Sør-Trøndelag ,6 59,6 Nord-Trøndelag ,8 37,1 Nordland Troms ,5 61,1 Finnmark ,6 33,0 60

62 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke Rural hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Sesong og fylke Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and county Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hotelier Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners Prosent Per cent Hele Aret The whole year ,2 39,3 Østfold ,9 48,0 Akershus ,2 61,6 Hedmark ,4 34,5 Oppland ,5 38,1 Buskerud ,3 36,2 Vestfold ,1 35,6 Telemark ,6 40,9 Aust-Agder ,6 34,2 Vest-Agder ,0 32,1 Rogaland ,7 42,3 Hordaland ,6 30,7 Sogn og Fjordane More og Romsdal ,9 28,1 Sør-Trøndelag ,2 35,4 Nord-Trøndelag ,9 41,7 Nordland ,8 37,2 Troms Finnmark ,2 37,4 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) I alt Total ,5 39,0 Østfold ,2 42,1 Akershus ,2 55,6 Hedmark ,5 37,8 Oppland ,1 45,0 Buskerud ,2 44,0 Vestfold ,4 27,2 Telemark ,6 43,4 Aust-Agder ,7 39,0 Vest-Agder ,6 34,6 Rogaland ,7 41,2 Hordaland ,3 26,0 Sogn og Fjordane More og Romsdal ,9 17,4 Sør-Trøndelag ,9 38,3 Nord-Trøndelag ,5 37,9 Nordland ,9 29,4 Troms Finnmark ,5 28,5 61

63 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 42. Landhoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedrgn og kapasitetsutnytting, etter sesong. Fylke (forts.) Rural hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by season. County Sesong og fylke Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Season and county Capacity Guests arrived Guest-nights Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) I alt ,5 42,3 Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,9 52,1 26,5 28,9 26,5 31,6 35,9 25,5 27,4 28,1 27,6. 28,1 25,4 34,4 34,8. 35,6 51,2 66,5 34,9 39,0 34,0 42,1 45,2 35,6 36,1 43,8 34,3. 35,0 38,4 46,4 44,3 44,4 Høstsesongen (oktober-desember) Autumn season (October-December) I alt ,5 32,8 Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,6 38,1 18,6 15,8 19,4 19,4 17,7 17,1 13,8 23,2 17,8. 9,2 14,3 22,0 19,5. 18,5 49,0 61,2 28,9 24,8 27,2 33,2 26,8 23,7 21,6 41,1 28,2. 15,9 26,0 38,4 32,1. 31,3 62

64 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotelier. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter hotellgruppe, sesong og måned Hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by hotel category, season and month Hotellgruppe, sesong og Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsmåned Capacity Guests arrived Guest-nights utnytting Hotel category, season Utilization of and month capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners Prosent Per cent Hotelier Hotels I alt Total ,3 50,5 Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) ,9 46,4 Januar January ,2 40,2 Februar February ,6 49,0 Mars March ,0 52,3 April April ,3 43,6 Sommersesongen Summer season ,3 56,0 Mai May ,2 43,8 Juni June ,5 62,2 - Juli July ,2 60,9 August ,8 58,3 September ,1 52,6 Høstsesongen Autumn season ,8 45,3 Oktober October ,4 49,4 November ,2 49,0 Desember December ,3 36,2 Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels I alt ,8 46,6 Vintersesongen ,9 44,0 Januar ,4 38,3 Februar ,7 48,1 Mars ,2 49,9 April ,0 39,5 Sommersesongen ,5 52,1 Mai ,5 34,1 Juni ,2 58,9 Juli ,4 61,2 August ,5 56,2 September ,7 47,2 Høstsesongen ,5 38,9 Oktober ,5 41,5 November ,5 42,0 Desember ,6 32,5 63

65 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 43. Hotelier. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter hotellgruppe, sesong og måned (forts.) Hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity, by hotel category, season and month Hotellgruppe, sesong og Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsmåned Capacity Guests arrived Guest-nights utnytting Hotel categoty, season Utilization of and month capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Byhoteller Town hotels I alt ,1 61,6 Vintersesongen ,4 53,7 Januar ,5 46,1 Februar ,2 54,1 Mars ,4 60,4 April ,4 54,1 Sommersesongen ,2 69,9 Mai ,3 59,6 Juni ,6 80,1 Juli ,0 69,9 August ,7 72,0 September ,2 67,5 Høstsesongen ,8 57,2 Oktober ,9 63,7 November ,2 62,5 Desember ,1 43,5 Landhoteller Rural hotels I alt ,2 39,3 Vintersesongen ,5 39,0 Januar ,7 33,4 Februar ,5 43,1 Mars ,4 44,0 April ,1 35,0 Sommersesongen ,5 42,3 Mai ,6 28,7 Juni ,4 44,6 Juli ,4 51,2 August ,2 44,6 September ,4 38,3 Høstsesongen ,5 32,8 Oktober ,5 34,7 November ,0 34,5 Desember ,9 28,7 64

66 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Alle hotelier. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Fylke og handelsdistrikt All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity. County and trade district Fylke og handelsdistrikt County and trade district Kapasitet Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitets- Capacity Guests arrived Guest-nights utnytting Utilization of capacity Hotelier Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners Prosent Per cent Hele landet The whole country ,3 50,5 Østfold ,4 45,9 Halden hd Fredrikstad h d ,5 48,0 Sarpsborg h.d ,4 40,0 Moss h.d ,7 48,9 Askim/Mysen hd Akershus/Oslo ,0 71,4 Ski/Drøbak h.d ,0 44,2 Oslo hd ,6 74,6 Lillestrøm hd ,5 67,5 Øvre Romerike hd ,5 53,8 Hedmark ,5 39,5 Kongsvinger h.d ,5 41,8 Hamar h d ,0 42,8 Flisa hd ,2 25,4 Elverum hd ,0 36,6 Tynset hd ,8 34,2 Oppland ,4 42,6 Brandbu hd Lillehammer h d ,8 42,8 VinstraNalebu h d ,7 39,1 Otta h d ,7 42,1 Gjovik h.d ,0 47,1 Dokka hd ,0 38,8 Fagernes h d ,8 45,9 Jevnaker hd Buskerud ,4 45,1 Honefoss h.d ,0 50,0 Hallingdal h d ,6 45,5 Drammen h d ,2 46,9 Vikersund/Hokksund h.d ,4 39,9 Kongsberg h.d ,1 35,3 Vestfold ,3 47,7 Horten/Holmestrand hd Tønsberg h.d ,7 63,3 Sandefjord hd ,8 46,8 Larvik h.d ,9 36,0 Svelvik/Sande Telemark ,8 43,4 Porsgrunn h d ,6 59,4 Kragero h d ,7 46,4 Skien hd ,2 50,5 Vest-Telemark h.d ,6 42,2 Notodden h.d ,5 46,0 Rjukan h d ,2 32,7 Aust-Agder ,2 40,2 Risør/Tvedestrand hd ,5 33,0 ArendaVGrimstad h.d ,1 45,0 Lillesand h d ,3 28,6 Setesdal hd ,2 36,7 Vest-Agder ,7 53,2 Kristiansand hd ,5 62,5 Mandal h d ,3 36,6 Farsund h d ,2 40,0 Flekkefjord hd ,6 36,0 65

67 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 44. Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Fylke og handelsdistrikt (forts.) All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity. County and trade district Fylke og handelsdistrikt County and trade district Kapasitet Ankomne gjester GjestedøgnKapasitets- Capacity Guests arrived Guest-nights utnytting Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Rogaland ,8 55,9 Egersund hd Jæren hd Sandnes h d ' ,0 54,9 Stavanger h.d ,8 60,5 Haugesund h.d ,7 55,0 Sand/Sauda hd ,2 34,3 Hordaland ,2 51,9 Søndre Sunnhordland h.d Nordre Sunnhordland h.d ,0 38,4 Odda h.d ,4 34,4 Bergen hd ,7 59,1 Voss h.d ,2 43,2 Ytre Nordhordland h.d Sogn og Fjordane ,2 41,2 Ytre Sogn h.d ,2 29,3 Indre Sogn h d ,1 37,7 Forde h d ,2 47,9 Flom h.d ,3 36,6 Nordfjord hd ,2 46,8 More og Romsdal ,8 52,7 Ulsteinvik hd ,6 45,0 Volda/Ørsta h d ,1 38,8 Stranda h.d ,2 50,4 Ålesund hd ,5 59,9 Molde h d ,2 56,7 Åndalsnes hd ,5 33,8 Sunndalsøra hd ,6 44,7 Kristiansund hd ,3 56,6 Surnadal hd ,4 41,3 Sør-Trøndelag ,9 51,1 Oppdal hd ,6 39,3 Roros/Storen h.d ,4 54,4 Hitra/Frøya hd Orkanger h,d ,8 35,0 Trondheim h.d ,7 56,9 Nordre Fosen hd Nord-Trøndelag ,4 41,3 Stjordalshalsen hd ,4 58,5 Levanger h.d ,7 32,9 Steinkjer hd ,1 40,5 Namsos hd Grong h.d ,4 26,5 Rorvik hd Nordland ,0 44,6 Brønnøysund hd ,0 34,8 Mosjøen hd ,4 45,2 Sandnessjoen h.d ,1 41,4 Mo/Nesna h.d ,6 44,5 Bodo hd ,5 62,1 Fauske h.d ,8 37,5 Lofoten h.d ,8 36,4 Narvik h d ,4 42,5 Vesterålen h.d ,0 37,1 Troms ,3 52,0 Harstad h.d ,3 53,9 Indre Sor-Troms h.d ,5 30,2 Finnsnes hd ,0 36,5 Tromso hd ,6 60,2 Skjervøy h.d ,9 24,5 66

68 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Alle hoteller. Kapasitet, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Fylke og handelsdistrikt (forts.) All hotels. Capacity, guests arrived, guest-nights and utilization of capacity. County and trade district Fylke og handelsdistrikt County and trade district Kapasitet Ankomne gjester GjestedøgnKapasitets- Capacity Guests arrived Guest-nights utnytting Utilization of capacity Hoteller Senger I alt Av dette I alt Av dette Senger Rom Hotels Beds Total utlendinger Total utlendinger Beds Rooms Of which Of which foreigners foreigners I Prosent Per cent Finnmark ,4 38,1 Alta h d ,3 40,3 Hammerfest hd ,8 30,0 Honningsvåg/ Kjollefjord h d ,7 36,7 Vadsø hd ,4 46,0 Vardø h d ,6 39,0 Kirkenes h d ,2 45,3 45. Hotelier. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet Hotels. Guest-nights by nationality of the guests I alt Total Norge Norway Utlendinger i alt Foreigners, total Sverige Sweden Danmark Denmark Finland Finland Island Iceland Storbritannia Great Britain Nederland Netherlands Tyskland Germany Frankrike France Spania Spain Sveits Switzerland Italia Italy Østerrike Austria Belgia Belgium Portugal Portugal 6 9 Hellas Greece 7 10 Irland Ireland 2 4 Luxembourg Luxembourg 1 2 Tyrkia Turkey 2 3 Polen Poland 9 13 Tsjekkia Czech Republic Slovakia Slovakia Ungarn Hungary Europa ellers 1 Rest of Europe' USA USA Canada Canada Mexico Mexico 1 1 Latin-Amerika ellers Rest of Latin America Australia Australia New Zealand New Zealand.. 2 Japan Japan ' Asia ellers Rest of Asia Afrika Africa 8 10 Andre land Other countries' Omfanget endret pga. nasjonalitetsutvidelser i 1990 og The coverage changed due to more nationalities in 1990 and

69 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 46. Hotelier. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotellgruppe og nasjonalitet Gjestedøgn Guest-nights Hotel category and nationaliiy Hotelier Hotels I alt Total Norge Norway Sverige Sweden Danmark Denmark Finland Finland Island Iceland Storbritannia Great Britain Nederland Netherlands Tyskland Germany Frankrike France Spania Spain Sveits Switzerland Italia Italy Østerrike Austria Belgia Belgium Portugal Portugal Hellas Greece Irland Ireland Luxembourg Luxembourg Tyrkia Turkey Polen Poland Tsjekkia Czech Republic Slovakia Slovakia Ungarn Hungary Europa ellers Rest of Europe' USA USA Canada Canada Mexico Mexico Latin-Amerika ellers Rest of Latin America Australia Australia New Zealand New Zealand Japan Japan Asia ellers Rest of Asia Afrika Africa Andre land' Other countries' Byhoteller Town hotels I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers' i USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land' Omfanget endret pga. nasjonalitetsutvidelse i The coveragechanged due to more nationalities specified in

70 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotelier. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet (forts.) Hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotellgruppe og nasjonalitet Gjestedøgn Guest-nights Hotel category and nationality Landhoteller Rural hotels I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers' USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan ' Asia ellers Afrika Andre land' Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers' USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan ' Asia ellers Afrika Andre land' Omfanget endret pga. nasjonalitetsutvidelse i ' The coverage changed due to more nationalities spe:ified in

71 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 47. Hotelier. Gjestedøgn etter måned, hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hotels. Guest-nights by month, hotel category and nationality of the guests Nasjonalitet I alt Januar-juni January-June Nationally Total I alt Januar Februar Mars April Mai Juni January February March April May June Alle hotelier Hotels, total I alt Total Norge Norway Sverige Sweden Danmark Denmark Finland Finland Island Iceland Storbritannia Great Britain Nederland Netherland Tyskland Germany Frankrike France Spania Spain Sveits Switzerland Italia Italy Østerrike Austria Belgia Belgium Portugal Portugal Hellas Greece Irland Ireland Luxemburg Luxembourg Tyrkia Turkey Polen Poland Tsjekkia Czech Republic Slovakia Slovakia Ungarn Hungary Europa ellers Rest of Europe USA USA Canada Canada Mexico Mexico Amerika ellers Rest of America Australia Australia New Zealand New Zealand Japan Japan Asia Asia Afrika Africa Andre land Other countries Juli-desember July-December I alt Juli July August September Oktober November Desember August September October November December I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land

72 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotelier. Gjestedøgn etter maned, hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet (forts.) Hotels. Guest-nights by month, hotel category and nationality of the guests Nasjonalitet I alt Januar-juni January-June Nationality Total I alt Januar Februar Mars April Mai Juni January February March April May June Byhoteller Town hotels I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land Juli-desember July-December I alt Juli July August September Oktober November Desember August September October November December I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land

73 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 47. Hoteller. Gjestedøgn etter måned, hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet (forts.) Hotels. Guest-nights by month, hotel category and nationality of the guests Nasjonalitet I alt Januar-juni January-June Nationality Total I alt Januar Februar Mars April Mai Juni January February March April May June Landhoteller Rural hotels I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land I alt Juli-desember July-December Juli July August September Oktober November Desember Au ust Se tember October November December I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land

74 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hoteller. Gjestedøgn etter måned, hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet (forts.) Hotels. Guest-nights by month, hotel category and nationality of the guests Nasjonalitet I alt Januar-juni January-June Nationality Total I alt Januar Februar Mars April Mai Juni January February March April May June Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land Juli-desember July-December I alt Juli July August September Oktober November Desember August September October November December I alt Norge Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land

75 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 48. Hoteller. Kapasitetsutnytting for senger, etter sesong og hotellgruppe. Prosent Hotels. Utilization of bed capacity, by season and hotel category. Per cent Hotellgruppe og sesong Hotel category and season I alt Total 38,0 36,5 35,4 36,0 36,0 37,2 37,5 36,7 37,3 Vintersesongen Winter season 38,9 35,9 34,5 34,3 33,2 34,2 34,9 35,4 34,9 Sommersesongen Summer season 42,0 41,2 40,3 41,6 42,9 44,1 44,8 42,6 43,3 Høstsesongen Autumn season 28,9 28,1 26,9 27,4 26,6 27,7 27,0 27,2 28,8 Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels 41,1 39,6 39,0 39,5 39,6 40,6 39,6 38,2 37,8 Vintersesongen 44,2 40,0 39,0 41,2 38,2 39,5 37,8 37,5 36,9 Sommersesongen 44,7 44,4 44,0 44,0 46,6 47,5 47,2 44,4 43,5 Høstsesongen 29,9 29,7 29,2 28,5 27,7 28,6 27,0 27,1 27,5 Byhoteller Town hotels 42,7 41,5 39,2 39,8 40,7 42,8 44,8 44,1 46,1 Vintersesongen 37,8 35,4 32,6 31,2 31,6 33,0 35,4 35,6 36,4 Sommersesongen 50,1 49,7 47,6 49,5 51,6 53,8 56,4 54,3 57,2 Høstsesongen 35,7 34,4 32,3 33,8 33,1 36,0 36,4 36,7 38,8 Landhoteller Rural hotels 31,8 30,4 29,8 30,3 29,9 30,4 30,2 29,7 29,2 Vintersesongen 36,5 33,8 33,4 33,0 31,7 32,3 33,0 34,0 32,5 Sommersesongen 33,6 32,5 32,0 33,2 33,6 34,4 34,0 32,1 31,5 Høstsesongen 21,3 20,9 19,9 20,3 19,5 19,2 18,3 18,3 19,5 49. Hotelier. Kapasitetsutnytting for rom, etter sesong og hotellgruppe. Prosent Hotels. Utilization of room capacity, by season and hotel category. Per cent Hotellgruppe og sesong Hotel category and season I alt Total 49,9 48,0 46,8 47,2 47,5 49,6 50,6 49,7 50,5 Vintersesongen Winter season 50,4 46,8 44,8 44,1 43,0 45,0 46,6 46,6 46,4 Sommersesongen Summer season 53,0 51,6 51,3 52,2 54,0 56,1 57,4 55,2 56,0 Høstsesongen Autumn season 43,3 42,7 40,9 41,6 41,0 43,2 42,7 42,9 45,3 Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels 49,7 48,5 47,4 47,6 47,4 49,3 48,3 46,8 46,6 Vintersesongen 52,0 48,2 46,4 47,8 43,6 46,1 45,4 44,3 44,0 Sommersesongen 52,0 52,2 51,7 51,8 54,5 56,0 55,7 52,9 52,1 Høstsesongen 41,7 41,7 40,4 39,1 38,6 40,1 37,6 38,0 38,9 Byhoteller Town hotels 56,3 54,1 52,3 53,1 54,2 57,1 59,4 59,6 61,6 Vintersesongen 54,0 50,5 47,4 45,7 46,8 48,7 51,8 52,8 53,7 Sommersesongen 61,0 59,1 58,4 60,2 62,5 65,5 68,2 67,6 69,9 Høstsesongen 50,6 49,8 47,5 49,9 49,3 53,0 53,7 54,3 57,2 Landhoteller Rural hotels 42,2 40,2 39,7 39,5 39,5 40,9 41,3 39,4 39,3 Vintersesongen 44,5 41,2 40,4 39,2 38,0 39,7 40,9 40,6 39,0 Sommersesongen 44,2 42,6 42,8 43,1 44,2 45,7 46,1 42,7 42,3 Høstsesongen 34,4 33,8 32,1 32,4 31,6 32,2 31,5 30,8 32,8 74

76 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Alle hotelier. Kapasitetsutnytting for senger, etter maned. Prosent. Fylke All hotels. Utilization of bed capacity, by month. Per cent. County Fylke Hele Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Au- Sep- Ok- No- De- County året Janu- Feb- March April May June July gust tember tober vember sember The ary ruary Au- Sep- Oc- No- Dewhole gust tember tober vember cember year I alt Total 37,3 29,2 39,6 39,0 31,3 29,2 46,5 57,2 45,8 34,1 30,4 30,2 25,3 Østfold 34,4 20,9 30,5 32,8 26,1 32,1 46,2 44,3 42,1 39,7 35,1 32,8 23,9 Akershus 43,2 31,6 33,2 40,6 35,7 40,9 60,3 58,0 56,0 45,8 42,9 40,4 29,8 Oslo 57,6 40,0 47,1 49,6 45,4 58,2 73,0 77,2 77,4 61,5 56,5 54,8 42,3 Hedmark 30,5 27,1 41,2 41,4 24,7 16,8 33,2 47,0 33,5 25,2 21,0 23,8 22,6 Oppland 34,4 38,0 53,0 45,8 31,8 15,1 32,7 53,2 38,8 27,2 18,4 19,2 24,1 Buskerud 35,4 35,7 55,4 48,4 38,1 18,5 32,1 45,0 36,5 28,1 23,0 27,7 26,9 Vestfold 31,3 19,7 23,5 28,7 27,5 26,1 40,4 54,8 42,5 30,2 27,1 28,7 18,0 Telemark 33,8 31,0 49,5 38,4 30,4 21,3 35,0 52,8 36,0 28,5 26,7 22,7 25,9 Aust-Agder 27,2 20,5 35,3 33,6 24,1 15,8 30,3 55,1 32,9 20,3 17,8 15,2 16,2 Vest-Agder 40,7 25,4 33,3 32,5 32,3 30,6 47,6 88,0 53,1 34,7 35,7 29,6 19,4 Rogaland 39,8 29,1 33,5 38,6 38,8 36,9 51,5 46,6 48,1 42,2 41,6 41,5 27,9 Hordaland 39,2 20,3 23,7 29,4 28,1 40,2 62,0 65,5 57,9 39,1 30,4 30,0 23,1 Sogn og Fjordane 35,2 16,0 20,4 23,0 19,9 27,4 52,2 64,7 50,7 29,6 23,6 22,9 15,9 More og Romsdal 39,8 24,7 28,0 34,1 28,3 31,3 60,8 67,9 52,7 34,5 33,8 33,2 24,5 Sør-Trøndelag 34,9 26,5 38,5 37,5 30,4 24,4 45,6 51,8 44,1 31,7 30,1 30,2 23,0 Nord-Trøndelag 28,4 17,4 27,6 28,1 24,7 18,6 40,1 48,2 36,8 27,6 26,7 24,1 16,1 Nordland 31,0 18,7 26,0 32,2 21,9 23,0 46,2 52,5 34,8 28,5 27,5 27,0 19,2 Troms 37,3 25,8 31,8 35,4 29,5 28,7 54,5 54,5 38,6 36,4 39,4 39,7 26,4 Finnmark 27,4 15,5 19,2 22,6 21,0 19,2 43,7 48,7 32,0 25,0 20,8 20,6 16,3 51. Alle hotelier. Kapasitetsutnytting for rom, etter maned. Prosent. Fylke All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County Fylke Hele Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Au- Sep- Ok- No- De- County året Janu- Feb- March April May June July gust tember tober vember sember The ary ruary Au- Sep- Oc- No- Dewhole gust tember tober vember cember year I alt Total 50,5 40,2 49,0 52,3 43,6 43,8 62,2 60,9 58,3 52,6 49,4 49,0 36,2. Østfold 45,9 31,2 42,0 46,6 39,6 44,5 58,4 44,3 52,3 54,9 51,0 47,1 33,6 Akershus 61,6 51,5 52,4 62,6 56,1 55,2 77,5 58,7 71,3 70,6 68,2 65,7 47,2 Oslo 74,6 58,3 65,6 70,8 64,3 75,2 90,1 78,0 88,6 82,7 78,8 77,3 58,6 Hedmark 39,5 30,9 43,6 51,2 33,9 26,1 45,5 51,7 42,5 39,4 35,0 37,5 30,7 Oppland 42,6 41,5 53,1 51,4 37,0 23,6 44,8 58,1 51,7 41,5 30,5 31,7 30,5 Buskerud 45,1 42,5 57,8 56,0 45,6 29,7 45,3 48,5 47,6 44,8 38,5 45,8 32,8 Vestfold 47,7 36,2 43,0 48,0 45,4 43,0 59,9 58,2 57,5 50,1 45,7 47,9 30,3 Telemark 43,4 38,0 51,3 45,6 41,0 33,2 46,6 50,6 46,6 45,7 42,8 39,5 34,4 Aust-Agder 40,2 28,8 39,9 43,8 36,6 32,7 51,5 65,5 48,4 38,6 32,7 29,6 24,1 Vest-Agder 53,2 42,2 50,3 51,5 48,9 46,0 56,9 77,8 61,3 55,8 56,2 49,7 30,2 Rogaland 55,9 45,7 51,6 56,7 56,2 54,0 67,1 49,4 62,3 62,2 62,2 60,8 41,1 Hordaland 51,9 32,7 36,0 44,4 41,8 54,8 76,3 69,5 67,6 56,2 46,6 46,4 33,3 Sogn og Fjordane 41,2 24,7 28,2 32,5 25,5 33,5 58,4 66,4 55,7 37,1 32,7 31,3 21,8 More og Romsdal 52,7 37,8 44,2 52,1 43,0 42,4 74,2 70,7 63,5 50,1 51,8 49,3 35,5 Sør-Trøndelag 51,1 40,4 52,4 53,3 44,1 40,2 66,5 58,7 59,6 52,0 52,3 51,3 35,9 Nord-Trøndelag 41,3 30,4 41,7 44,7 34,6 30,0 52,6 50,6 49,4 44,3 45,8 40,4 26,0 Nordland 44,6 30,4 42,3 48,6 34,5 37,0 60,4 58,3 44,7 44,7 46,1 45,0 31,3 Troms 52,0 40,2 47,2 52,5 44,8 43,8 69,7 58,9 48,6 55,2 60,5 59,2 38,1 Finnmark 38,1 25,8 31,4 34,7 32,2 29,5 53,9 54,2 40,4 39,4 35,4 34,1 26,9 75

77 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 52. Hotelier. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet Hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation Formål Purpose I alt Total Yrke totalt Occupation, total Kurs/konferanse Course/conference Annet Other Ferie/fritid Holiday/recreation Langtidskontrakt 1 Long-term contract Tegnet kontrakt for leie av rom for et lengre tidsrom (f.eks. skoleelever). Long-term hire of room regulated by a contract (for example pupils). 53. Alle hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Fylke All hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. County Fylke I altyrke Occupation Ferie/fritid County Total Kurs/konferanse Annet Holiday/recreation Course/conference Other Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

78 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hotelier. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned Hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month Hotellgruppe, sesong og måned Hotel category, season and month I altyrke Occupation Ferie/fritid Total Kurs/konferanse Annet Holiday/recreation Course/conference Other Hoteller Hotels Hele året The whole year Vintersesongen Winter season Januar January Februar February Mars March April Sommersesongen Summer season Mai May Juni June Juli July August September Høstsesongen Autumn season Oktober October November Desember December Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels Hele året Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Høstsesongen Oktober November Desember Byhoteller Town hotels Hele året Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Høstsesongen Oktober November Desember

79 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 54. Hotelier. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned. Prosent (forts.) Hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month. Per cent Hotellgruppe, sesong og måned I alt Yrke Kurs/konferanse Annet Ferie/fritid Landhoteller Rural hotels Hele året Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Høstsesongen Oktober November Desember Hotelier. Omsetning og oppnådd pris pr. rom, etter hotellgruppe. Fylke Hotels. Sales and price per room, by hotel category. County Fylke Alle hoteller All hotels Turist- og høyfjellshotellerbyhoteller Landhoteller County Tourist and mountain hotels Town hotels Rural hotel Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd kr pris pr. rom kr pris pr. rom kr pris pr. rom kr pris pr. rom Sales Price per Sales Price per Sales Price per Sales Price per kroner room kroner room kroner room kroner room Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

80 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Hoteller. Omsetning og oppnådd pris pr. rom, etter andel forretningsgjestedøgn (kurs og konferanse samt yrkesgjestedøgn) og hotellgruppe Hotels. Sales and price per room, by share of guest-nights in occupational purposes (course and conference) and hotel category Alle hoteller All hotels Turist- og høyfjellshoteller Byhoteller Landhoteller Tourist and mountain hotels Town hotels Rural hotel Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd kr prbs pr. rom kr pris pr. rom kr pris pr. rom kr pris pr. rom Sales Price per Sales Price per Sales Price per Sales Price per kroner room kroner room kroner MOM kroner room Under 20,0 prosent per cent ,0-39, ,0-59, ,0-79, ,0 prosent og over per cent and over Hoteller. Omsetning og oppnådd pris pr. rom, etter hotellgruppe og måned Hotels. Sales and price per room, by hotel category and month Alle hotelier All hotels Turist- og høyfjellshotellerbyhoteller Landhoteller Tourist and mountain hotels Town hotels Rural hotel Antall Omset- Opp- Antall Omset- Opp- Antall Omset- Opp- Antall Omset- Opphoteller ning nådd hoteller ning nådd hoteller ning nådd hoteller ning nådd Number kr pris pr. Number kr pris pr. Number kr pris pr. Number kr pris pr. of Sales rom of Sales rom of Sales rom of Sales rom hotels Price per hotels Price hotels Price hotels Price kroner room kroner per kroner per kroner per room room room Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December

81 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 58. Campingplasser. Antall campingplasser og kapasitet, etter måned. Fylke Camping sites. Number of camping sites and capacity, by month. County Fylke County Registrerte plasser Registered sites I alt Total Åpne plasser Open sites Mai May Juni June Juli July August September August September Kapa- Antall Kapasitet Kapa- Antall Kapacam- i sitet i cam- sitet i i i sitet i cam- sitet hytte ping- ping- hytte hytte ping- hytte og plasser rom plasser rom plasser rom plasser og rom plasser og rom plasser og rom Number of camp- Capa- Number city of of hut campanand Capa- Number city of of hut camp- Capa- Number city of of hut camp- Capacity of hut Number Capa- Number Capaof city of city camp- of hut camp- of hut ing ing and ing and and ing and room sites sites sites sites MOM sites room sites room Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Campingplasser. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests Nasjonalitet Nationality I alt Total Norge Norway Utlendinger Foreigners Sverige Sweden Danmark Denmark Finland Finland Nederland Netherlands Tyskland Germany Frankrike France Storbritannia Great Britain Andre Other Alle plasser. Sesongen er juni - august. 2 Kun plasser med 8 hytter eller mer. Sesongen er juni - august. All camping sites for June - August. 2 Sites with 8 huts or more for June - August. 80

82 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Campingplasser. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests. County Fylke I alt Norge Utlend- Sverige Dan- Finland Neder- Tysk- Frank- Storbri- Europa Andre County Total Norway iinger i alt Sweden ma rk Finland land landrike tannia ellers land Foreig- Den- Nether- Ger- France Great Rest of Other ners, mark lands many Britain Europe countotal tries Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

83 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 61. Campingplasser. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet og måned Camping sites. Guest-nights by nationality of the guests and month Nasjonalitet Nationality I alt Mai Juni Juli August September Total May June July August September Norge Norway Utlendinger i alt Foreigners, total Sverige Sweden Danmark Denmark Finland Finland Island Iceland Storbritannia Great Britain Nederland Netherlands Tyskland Germany Frankrike France Spania Spain Sveits Switzerland Italia Italy Østerrike Austria Belgia Belgium Portugal Portugal Hellas Greece Irland Ireland Luxembourg Luxembourg Tyrkia Turkey Polen Poland Tsjekkia Czech Republic Slovakia Slovakia Ungarn Hungary Europa ellers' Rest of Europe USA USA Canada Canada Mexico Mexico Latin-Amerika ellers Rest of Latin America Australia Australia New Zealand New Zealand Japan Japan Asia ellers Rest of Asia Afrika Africa Andre land' Other countries'

84 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Campingplasser. Gjestedøgn etter overnattingsmåte og kapasitetsutnytting. Fylke Camping sites. Guest-nights by type of accommodation and utilization of capacity. County Fylke County Overnattinger Guest-nights I alt Telt/vogn Hytte Total Tent/camping caravan Hut Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Campingplasser. Antall gjestedøgn etter overnattingsmåte og kapasitetsutnytting, etter måned Camping sites. Number of guest-nights by type of accommodation and utilization of capacity, by month Fylke County Overnattinger Guest-nights I alt Telt/vogn Hytte Total Tent/camping caravan Hut Mai May Juni June Juli July August August September September

85 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 64. Campingplasser. Kapasitetsutnytting etter måned. Prosent Camping sites. Utilization of capacity by month. Per cent Maned Month I alt Total 40,0 40,4 40,8 39,4 37,0 37,1 Mai May 12,0 11,1 15,1 14,3 12,1 12,0 Juni June 35,1 36,4 37,0 35,5 32,8 31,8 Juli July 74,6 74,5 72,8 69,5 68,6 67,0 August August 41,7 41,7 41,6 40,6 37,6 40,0 September September 15,3 15,5 16,4 17,5 16,1 17,0 65. Vandrerhjem, turisthytter o.l Youth hostels, tourist huts etc Norske Vandrerhjem Den Norske Turistforening Norsk hytteferie The Norwegian Youth Hostels The Norwegian Mountain Norwegian Log Cabin and Association Touring Association Chalet-Holidays Herberger, hytter o.l. Hostels, huts and lodges Senger Beds Overnattinger Guest-nights Norge Norway Utlandet Foreigners Sverige Sweden Danmark Denmark Finland Finland Storbritannia Great Britain Nederland Netherlands ' Frankrike France Tyskland Germany Europa ellers Rest of Europe USA USA Japan Japan Andre Others '0 84

86 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk Båtruter mellom Norge og utlandet passasjerer Regular shipping services between Norway and foreign countries passengers Rederier/ruter Shipowners/routes I alt Total Color Line Oslo-Kristiansand-Newcastle Oslo-Kiel Oslo-Hirtshals Oslo-Hirtshals, week-end-rute Kristiansand-Harwich, sommerrute Kristiansand-Harwich Bergen -Haugesund-Stavanger-Newcastle Bergen-Stavanger-Amsterdam Bergen-Stavanger-Esbjerg 26 - Molde-Alesund-Bergen-Newcastle 48 DFDS Norge Oslo-Kobenhavn Kristiansand-Amsterdam Fjord Line Bergen-Egersund-Hanstholm Larvik-Line La rvik-fred rikshavn Nor-Svelinjen Tønsberg-Strømstad Scandi Line Sandefjord-Strømstad Smyril Linje Norge Bergen-Torshavn-Seydisfjordur Stena Line Oslo-Fredrikshavn Moss-Fredrikshavn

87 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk 67. Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland Inclusive tour charter. Passengers travelling from Norway, by country of destination Bestemmelsesland Country of destination I alt Total Polen Poland 721 Belgia Belgium 114 Bulgaria Bulgaria Frankrike France Kypros Cyprus Hellas Greece Island Iceland Italia Italy Jordan Jordan 93 Malta Malta Portugal Portugal Romania Romania Spania Spain' Storbritannia og Nord-Wand United Kingdom Sveits Switzerland Tyskland Germany 95 Tidligere Tsjekkoslovakia Former Czecoslovakia Ungarn Hungary 185 Østerrike Austria USA USA Mexico Mexico Gambia Gambia Kenya Kenya 232 Marokko Morocco Tunis Tunisia Tyrkia Turkey Israel Israel Barbados Barbados 884 Egypt Egypt Russland Russia 217 Slovakia Slovakia 73 Thailand Thailand Inklusive Kanariøyene. Including the Canary Islands. Kilde: Luftfartsverket. Hovedadministrasjonen. Source: The Civil Aviation Administration. 86

88 A Statistisk sentralbyrå Iir Statistics Norway Innsendingsfrist: En uke etter utgangen av hver måned Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Postboks Kongsvinger Telefon: Telefax: Vedlegg A Appendix A Alle typer av overnattingsbedrifter som har 20 senger eller mer og har åpent for turister, tjenestereisende o.l. skal fore oppgave over belegg og omsetning. Dersom bedriften er stengt oppgavemåneden, skal skjemaet sendes tilbake med korrekte opplysninger om åpningstid og kapasitet under melding om endringer. Ved forespørsel kan De henvende Dem til: Gruppe for hotellstatistikk, telefon eller Denne siden av skjemaet må sendes inn selv om bedriften benytter datautskrift istedenfor skjemaets overnattingsrapport. Statistisk sentralbyrås opplysninger om bedriften Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Dager åpent Rom/leiligheter/hytter Sengeplasser i alt Melding om endring Dersom opplysninger ovenfor mangler, er blitt endret eller er feilaktig, skal de riktige opplysninger føres her. Nytt navn på bedriften: Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Dager åpent Rom/leiligheter/hytter Sengeplasser i alt Permanente og midlertidige endringer i driften som f.eks. ombygging. Omsetning Bedriftens omsetning for overnatting (losjiomsetning) i løpet av måneden: (oppgi beløpet i hele kroner): Det er viktig av omsetningstallet ovenfor gjelder samme måned som overnattingstallene på baksiden av skjemaet. Omsetning for overnatting må ikke omfatte omsetning for mat/drikke, selv om måltider er inkludert i prisen for oppholdet, jf. Finansdepartementets forskrifter av 28. november 1977 om fordeling av pensjonspriser i hoteller og andre herberger mellom avgiftsfri omsetning etter merverdiavgiftsloven. Oppgaveplikt Statistisk sentralbyrå har med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) myndighet til å innhente oppgave over virksomheten. Alle bedrifter som far tilsendt skjema, har derfor plikt til å sende inn oppgaver. Dersom De mener De ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi oppgaver, kan De klage over pålegget innen 3 dager. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om oppgaveplikten er rimelig eller nødvendig. Statistisk sentralbyrå kan gjøre henvendelse til: Navn -Telefon Telefax Dato, underskrift RA VEND!

89 Overnattingsrapport Her fores kun totalsummen for den aktuelle måned. Jamfør totallinjen på skjemakladd med dagmatrise. Antall ankomne gjester fra: (Ankomne gjester skal kun telles ankomstdagen) 1 Norge 2 Utlandet Antall overnattinger (gjestedøgn) etter nasjonalitet: 3 Norge 4 Sverige 5 Danmark 6 Finland 7 Island 8 Storbritannia 9 Nederland 10 Tyskland 11 Frankrike 12 Spania 13 Sveits 14 Italia 15 Østerrike 16 Belgia 17 Portugal 18 Hellas 19 Irland 20 Luxembourg 21 Tyrkia 22 Polen 23 Tsjekkia 24 Slovakia 25 Ungarn 26 Europa ellers 27 USA 28 Canada 29 Mexico 30 Latin-Amerika ellers i 33 Japan 36 Andre land 2 31 Australia 32 New Zealand 34 Asia ellers 35 Afrika 37 Sum overnattinger (sum post 3-36) Sum rom/ 33 leil./hytter belagt ' Latin-Amerika ellers = Mellom- og Sot. Amerika unntatt Mexico. 2 Andre land = Oceania unntatt Australia og New Zealand. Ved tvil - spesifiser nasjonaliteten. Antall overnattinger etter formålet med oppholdet (sum kol = kol. 37) 39 Kurs/konferanser, offentlige og private 40 Yrkes-, forretningseller tjenestereiser 41 Ferie/fritid 88

90 gh Statistisk sentralbyrå NI/ Statistics Norway ffigor >>A;;Aligt, pppq Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Postboks Kongsvinger Telefon: Telefaks: `4 Innsendingsfrist: En uke etter utgangen av hver måned Evt. endringer i adresseopplysninger: Vedlegg B Appendix B Registrerte opplysninger om bedriften denne måned: Antall teltplasser/plasser til campingvogner: Antall campinghytter (uten innlagt toalett): Antall utleie-hytter/leiligheter (med innlagt toalett): Antall motellrom/værelser til leie: Antall strømuttak for campingvogner: Med totalt antall senger: Med totalt antall senger: Med totalt antall senger: Melding om endringer: Dersom opplysninger ovenfor mangler, er blitt endret eller er feilaktige, skal de riktige opplysningene fores her. Antall teltplasser/plasser til campingvogner: Antall campinghytter (uten innlagt toalett): Antall utleie-hytter/leiligheter (med innlagt toalett): Antall motellrom/værelser til leie: Antall strømuttak for campingvogner: Med totalt antall senger: Med totalt antall senger: Med totalt antall senger: Sesongopplysninger: Fylles ut på det forste skjemaet som sendes inn for sesongen Bedriften er i normal drift: (kryss av) ja nei Måneder åpent i år: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Bedriften er nedlagt fra og med (måned/år) Bedriften er midlertidig ute av drift fra til Bedriften er solgt (ny eier føres opp under endringer i adresseopplysninger) Sesongkontrakter denne måned: Antall faste campingvogner denne måned (på langtids-/ sesongkontrakt): RA Gjennomsnitt antall dager disse vogner X har vært i bruk: Sum bruksdøgn: 89 Vend!

91 Enhetsrapport Enhetsdøgn* for måned 1997 Her for-es kun totalsummen av enheter for den aktuelle maned. Jamfør totallinjen på skjemakladd med dagmatrise. Husk at sesongkontrakter for -es i egen rubrikk på skjemaets frpmside. Utleide enheter * Enhet = Et telt, en campingvogn eller hytte som er i bruk uansett hvor mange personer som overnatter i enheten. 1 Antall utleide 2 Antall utleide 3 Antall utleide 4 Antall utleide hytter, 5 Sum utleide enheter teltplasser campingvognplasser bobilplasser rom eller rorbuer (sum post 1-4) Enhetsfordeling etter nasjonalitet (sum post 6-39 = post 5) 6 Norge 7 Sverige, 8 Danmark 9 Finland 10 Island 11 Storbritannia 12 Nederland 13 Tyskland 14 Frankrike 15 Spania 16 Sveits 17 Italia 18 Østerrike 19 Belgia 20 Portugal 21 Hellas 22 Irland 23 Luxembourg 24 Tyrkia 25 Polen 26 Tsjekkia 27 Slovakia 28 Ungarn 29 Europa ellers 30 USA 31 Canada 32 Mexico 33 Latin-Amerika ellers' 34 Australia 35 New Zealand 36 Japan 37 Asia ellers 38 Afrika 39 Andre land2 Latin-Amerika ellers = Mellom- og Sør-Amerika unntatt Mexico. 2 Andre land = Oceania unntatt Australia og New Zealand. Ved tvil - spesifiser nasjonaliteten. 90

92 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Definisjoner av nøkkeltall Vedlegg C Appendix C 1. Totalrentabilitet for skatt Resultat før ekstraordinære poster Totalkapital pr. 31. desember + finanskostnader x 100 % 2. Egenkapitalrentabilitet 3. Resultatgrad Resultat før ekstraordinære poster Egenkapital pr. 31. desember Resultat for ekstraordinære poster Driftsinntekter - skattekostnad x 100 % + finanskostnader x 100 % 4. Kapitalens omlops- = hastighet 5. Netto resultatgrad = Driftsinntekter Totalkapital pr.31. desember Resultat før ekstraordinære poster - skattekostnad Driftsinntekter x 100 % 6. Driftsmargin Driftsresultat Driftsinntekter x 100 % 7. Rentedekningsgrad = Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader Finanskostnader 8. Arbeidskap. andel av totalkapitalen (Ornløpsmidler - kortsiktig gjeld) pr. 31. desember Totalkapital pr. 31. desember 9. Finansieringsgrad 1 = Anleggsmidler pr.31. desember (Egenkapital + langsiktig gjeld) pr. 31. desember 10. Likviditetsgrad Korts. gjeld i prosent av total gjeld 12. Egenkapitalandel 13. Gjeldsgrad Omløpsmidler pr. 31. desember Kortsiktig gjeld pr. 31. desember Kortsiktig gjeld pr. 31. desemberx 100 % Total gjeld pr. 31. desember Egenkapital pr. 31. desemberx 100 % Totalkapital pr. 31. desember Total gjeld pr. 31. desember Egenkapital pr. 31. desember 91

93 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk Definitions of ratios Vedlegg D Appendix D 1. Return on capital before taxes 2. Return on equity 3. Profit margin 4. Capital turnover 5. Net profit margin 6. Operating profit margin 7. Interest cover 13. Working capital in per cent of total capital 14. Financing measure Banker's ratio 1 8. Short-term liabilities in per cent of total liabilities 9. Equity in per cent of total capital 13. Interest margin = Profit before extraordinary items + financial expenditure Total capital per 31 December = Profit before extraordinary items - tax costs Equity per 31 December = Profit before extraordinary items + financial expenditure Operating income = Operating income Total capital per 31 December = Profit before extraordinary items - tax costs Operating income = Operating result Operating income = Profit before extraordinary items + financial expenditure Financial expenditure = (Current assets - short-term liabilities) per 31 December x 100 % Total capital per 31 December = Fixed assets per 31 December (Equity + long-term liabilities) per 31 December = Current assets per 31 December Short-term liabilities per 31 December = Short-term liabilities per 31 December Total liabilities per 31 December = Equity per 31 December Total capital per 31 December = Total liabilities per 31 December Equity per 31 December 92

94 Norges offisielle statistikk Reiselivsstatistikk 1996 Tidligere utgitt på emneområde Previously issued on the subject Statistiske meldinger Monthly Bulletin of Statistics Nr Norges offisielle statistikk (NOS) Official Statistics of Norway Hotellstatistikken for er trykt i forskjellige utgaver av Samferdselsstatistikk Hotel Statistics are published in different issues of Transport and Communication Statistics Hefte I Volume I XI XII Reiselivsstatistikk Statistics on Travel B B C C C C C Rapporter (RAPP) Nr. 95/17 Camping i Norge Sosiale og økonomiske studier (SOS) Nr. 77, 1992, Jan-Erik Lystad: Norsk hotellnæring Andre publikasjoner: Tom Granseth: Veiviser i norsk reiselivsstatistikk (SSB,1993) Hefte Il Volume ll XI XII XII XII Hotellstatistikk Hotel Statistics A A A A A Hotell- og pensjonatstatistikk Statistics on Hotels and Boarding Houses A A

95 Reiselivsstatistikk 1996 Norges offisielle statistikk De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk Recent publications in the series Official Statistics of Norway Merverdiavgift på 23 prosent kommer i tillegg til prisene i denne oversikten hvis ikke annet er oppgitt C 370 Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1996: Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 4th Quarter 1996: Statistics and Analysis s. 85 kr. ISBN C 371 Strukturtall for kommunenes økonomi s. 95 kr. ISBN C 372 Utdanningsstatistikk. Grunnskolar 1. september 1995 Education Statistics: Primary and Lower Secondary Schools 1 September s. 70 kr. ISBN C 373 De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances s. 95 kr. ISBN C 386 Dødsårsaker 1994 Causes of Death s. 95 kr. ISBN C 387 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1997: Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1997 og Utenrikshandel s. 95 kr. ISBN C 388 Commodity List: Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1997: Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1997 and External Trade s. ISBN C 389 Sosialstatistikk 1995 Social Statistics s. 70 kr. ISBN C 390 Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1997: Statistikk og analyse Oil and Gas Activity ist Quarter 1997: Statistics and Analysis s. 85 kr. ISBN C 391 Befolkningsstatistikk 1997 Hefte I: Endringstal for kommunar Population Statistics 1997 Volume I: Population Changes in Municipalities s. 70 kr. ISBN C 392 Kriminalstatistikk 1995 Crime Statistics s. 80 kr. ISBN C 393 Fiskeristatistikk Fishery Statistics s. 80 kr. ISBN C 394 Skogstatistikk 1995 Forestry Statistics s. 70 kr. ISBN C 395 Utslipp til luft i norske kommuner s. 75 kr inkl. mva. ISBN C 396 Selvangivelsesstatistikk Tax Return Statistics s. 100 kr inkl. mva. ISBN C 397 Byggearealstatistikk 1996 Building Statistics s. 85 kr inkl. mva. ISBN C 398 Statistisk årbok s. 150 kr inkl. mva. ISBN C 399 Utenrikshandel 1996 External Trade s. 170 kr inkl. mva. ISBN C 400 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1997: Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 1997: Statistics and Analysis s. 110 kr inkl. mva. ISBN C 401 Utdanningsstatistikk: Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 Education Statistics: Universities and Colleges I October s. 115 kr inkl. mva. ISBN C 402 Avfallsstatistikk: Kommunalt avfall 1995 Waste Statistics: Municipal Waste 1995.' s. 85 kr inkl. mva. ISBN C 404 Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1995 Education Statistics: Upper Secondary Schools 1 October s. 85 kr inkl. mva. ISBN C 405 Befolkningsstatistikk 1997 Hefte II: Folkemengd 1. januar Population Statistics 1997 Volume II: Population 1 January s. 100 kr inkl. mva. ISBN C 406 Lakse- og sjøaurefiske 1996 Salmon and Sea Trout Fisheries s. 75 kr inkl. mva. ISBN C 407 Elektrisitetsstatistikk 1995 Electricity Statistics s. 85 kr. ISBN C 408 Lastebiltransport Road Goods Transport s. 100 kr inkl. mva. ISBN

96 C N-0033 Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. Oslo Publikasjonen kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Telefon: Telefaks: eller: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep. N-0033 Oslo Telefon: Telefaks: ISBN ISSN X Pris kr 100,00 inkl. mva. Statistisk sentralbyrå Statistics Noway

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1997 Statistics on Travel 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1999 Statistics on Travel 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 953 REISELIVSSTATISTIKK 1989 STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3007-1 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/5 HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER EN ANALYSE AV SAMMENHENGEN MELLOM HOTELLENES LØNNSOMHET OG KAPASITETSUTNYTTING MV. AV TOM GRANSETH STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000 C 738 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000 Structural Transport and Tourism Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS 8709048 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak Rapporter Reports 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Rapporter 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen 97/22 Rapporter Reports Trude Nygård Evensen og Knut. Sørensen Turismens økonomiske betydning for Norge Belyst ved nasjonalregnskapets satelittregnskap for turisme Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999 C 686 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999 Real Estate, Renting and Business Activities 1999

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998 C 637 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998 Real Estate, Renting and Business Activities 1998

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

99/21 Rapporter Reports. Trude Nygård Evensen. Turismens betydning for norsk økonomi Satellittregnskap for turisme

99/21 Rapporter Reports. Trude Nygård Evensen. Turismens betydning for norsk økonomi Satellittregnskap for turisme 99/21 Rapporter Reports Trude Nygård Evensen Turismens betydning for norsk økonomi Satellittregnskap for turisme 19881995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999 Rapporter Reports

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000 C 726 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000 Real Estate, Renting and Business Activities 2000

Detaljer

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Hurtigruta 2001 The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Overnattingsstatistikk 2001

Overnattingsstatistikk 2001 C 732 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Overnattingsstatistikk 2001 Accommodation statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 TØI rapport 1175/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011, 70 sider Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger

Detaljer

Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Fylkesfordelt nasjonalregnskap Norges offisielle statistikk D 389 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1997-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Trude Nygård Evensen. Utlendingers konsum i Norge En vurdering av eksporttallene for

Trude Nygård Evensen. Utlendingers konsum i Norge En vurdering av eksporttallene for 99/47 Notater 1999 Trude Nygård Evensen Utlendingers konsum i Norge En vurdering av eksporttallene for. reisetrafikk i nasjonalregnskapet pa 0 bakgrunn av statistikk som belyser forbruket til utenlandske

Detaljer

Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme

Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme Rapporter 2009/32 Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Sammendrag: Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 TØI-rapport 863/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 74 sider I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

Varehandelsstatistikk 2000

Varehandelsstatistikk 2000 C 725 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 2000 Wholesale and Retail Trade Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997 C 596 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997 Real Estate, Renting and Business Activities 1997

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 143 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS VOL. 85 1983 NO. t PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES PRISFØLSOMHETEN I ENERGIETTER-

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013 Presentasjon workshop Rauma 24. April 2013 Agenda Hvor er vi i prosessen? Presentasjon av nåsituasjon 1. Økonomiske nøkkeltall for Møre og Romsdal 2. Økonomiske nøkkeltall for Rauma 3. Gjestedøgn 4. Ringvirkningsanalyse

Detaljer

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen 2004/70 Notater 2004 Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen Notater Dokumentasjon av kapitaldatabasen En database med data for varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå Forskningsavdelingen

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

BNP og husholdningenes inntekter: En regional analyse

BNP og husholdningenes inntekter: En regional analyse Økonomiske analyser 3/99 BNP og husholdningenes inntekter BNP og husholdningenes inntekter: En regional analyse Hege Marie Edvardsen Er det slik at verdiskapingen finner sted i distriktene, mens inntektene

Detaljer

Varehandelsstatistikk 1999

Varehandelsstatistikk 1999 C 687 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 1999 Wholesale and Retail Trade Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Utredning om statistikk om reiselivsnæringen. Notat utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Utredning om statistikk om reiselivsnæringen. Notat utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet Utredning om statistikk om reiselivsnæringen Notat utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet Oslo, 2. juni 2009 2 Innhold Figur- og tabellregister... 5 0. Sammendrag...

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

STATUSDEL. Vedlegg til strategisk næringsplan

STATUSDEL. Vedlegg til strategisk næringsplan STATUSDEL Vedlegg til strategisk næringsplan 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 4 1.1 Befolkningsutvikling 2000-2016... 4 1.2 Befolkningssammensetning...

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer