Vebjørn Aalandslid (red)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vebjørn Aalandslid (red)"

Transkript

1 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra de enkelte forsknings- og statistikkområder. Også resultater av ulike enkeltundersøkelser publiseres her, oftest med utfyllende kommentarer og analyser. This series contains statistical analyses and method and model descriptions from the various research and statistics areas. Results of various single surveys are also published here, usually with supplementary comments and analyses. Statistisk sentralbyrå, juni 27 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Emnegruppe 2.2 Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå/26 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn,5 av den brukte enheten Mindre enn,5 av den brukte enheten Less than.5 of unit employed Less than.5 of unit employed, Foreløpig tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskilletegn Decimal punctuation mark,(.)

3 Sammendrag Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Rapporter 27/24 Statistisk sentralbyrå 27 Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utarbeidet nøkkelinformasjon om innvandrerbefolkningens demografi og levek i de 12 kommunene med størst ikke-vestlig innvandrerbefolkning, samt for fem bydeler i Oslo. Prosjektet kom i stand på bakgrunn av IMDis behov for økt bakgrunnskunnskap om integreringsutfordringer i de største innvandrerkommunene i Norge. Til sammen har SSB levert 17 faktaark til IMDi og disse er samlet i denne rapporten. Funn for den enkelte kommune kan med fordel sees i sammenheng med beskrivelsen av innvandreres demografi og levek beskrevet i SA 83/26 Innvandring og innvandrere i Norge som gir en nasjonal tilnærming til de samme emner som er behandlet i denne rapporten. Flere har bidratt til rapporten. Vebjørn Aalandslid ved seksjon for leveksstatistikk har redigert rapporten og har sammen med Kristin Henriksen skrevet delene som omfatter levek for ikke-vestlige innvandrere, både i kommunene og bydelene i Oslo. Ved seksjon for befolkningsstatistikk har Øyvind Rustad og Ute Karoline Amlo skrevet kapitlene om demografi i kommunene, mens Even Høydahl ved samme seksjon har skrevet om demografien i bydelene. Lars Østby, forsker ved avdeling for personstatistikk, har skrevet innledningskapitelet og kommet med verdifull hjelp gjennom hele prosessen. Utover dette har flere enkeltpersoner ved avdeling for personstatistikk bidratt med tabellkjøringer og gode råd og innspill. Rapporten er ellers tilrettelagt av Marit Berger Gundersen. Prosjektstøtte: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 3

4

5 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek Innhold 1. Innledning Befolkningsstruktur Befolkningsendringer Levek Demografien i Oslos bydeler Fakta om innvandrerbefolkningen i Fredrikstad Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Oslo Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Deltakelse Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Valgdeltakelse og representasjon Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning ,3. Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Kristiansand Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek

6 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/ Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Arbeid Økonomiske levek Fakta om innvandrerbefolkningen i Alna bydel i Oslo Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Utdanning Arbeid Økonomiske levek Valgdeltakelse Fakta om innvandrerbefolkningen i Bjerke bydel i Oslo Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Utdanning Arbeid Økonomiske levek Valgdeltakelse Fakta om innvandrerbefolkningen i Grorud bydel i Oslo Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Utdanning Arbeid Økonomiske levek Valgdeltakelse Fakta om innvandrerbefolkningen i Stovner bydel i Oslo Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Utdanning Arbeid Økonomiske levek Valgdeltakelse Fakta om innvandrerbefolkningen i Søndre Nordstrand bydel i Oslo Demografi Barnehagedekning, kontantstøtte og utdanning Utdanning Arbeid Økonomiske levek Valgdeltakelse Referanser

7 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek Figurregister 1. Innledning 1.1. Andel ikke-vestlige innvandrer i prosent av befolkningen i alt. 1. januar a. Antall ikke-vestlige innvandrere etter utvalgte kommuner. Rangert etter størrelse b. Etter kjønn. Prosent Andel ikke-vestlig innvandrerbefolkningen av befolkningen i alt. Etter innvandrerkategori og utvalgte kommuner a. Andel ikke-vestlige innvandrere av befolkingen i alt og -9. Kommune b. Andel ikke-vestlige innvandrere av befolkingen i alt Kommune Største ikke-vestlige innvandregruppes andel av ikke-vestlig innvandrerbefolkningen i kommunen Andel av ikke-vestlig innvandrerbefolkning i kommunen med botid Andel flyktninger av ikke-vestlig innvandrerbefolkning i kommunen Andel ikke-vestlige innvandrere av befolkningen i alt i utvalgte kommuner Vekst i ikke-vestlig innvandrerbefolkning etter kommune Tilvekst i og utenfor innvandrerbefolkningen Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i høyere utdanning Etter innvandrerkategori og kommune Deltakelse i høyere utdanning, førstegenerasjons-innvandrere i alderen Etter kjønn og kommune Deltakelse i høyere utdanning, etterkommere i alderen Etter kjønn og kommune Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere med ikke-vestlig bakgrunn i prosent av bosatte, etter kjønn og kommune. 4.kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Gjennomsnittlig yrkesinntekt som andel av gjennomsnittlig samlet inntekt for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn, hvor begge er innvandrere og hovedinntektshaveren er ikke-vestlige innvandrer. Kommuner. Hovedinntektstaker Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og kommune. 25. Prosent Ikke-vestlige innvandrere etter bydel i Oslo. 1. januar Andel ikke-vestlige innvandrer av befolkningen i alt i Oslo Andel ikke-vestlig innvandrerbefolkningen av befolkningen i alt. Etter innvandrerkategori. Utvalgte bydeler. 1. januar a. Andel ikke-vestlige innvandrere av befolkingen i alt etter alder og bydel b. Andel ikke-vestlige innvandrere av befolkingen i alt etter alder og bydel Største ikke-vestlige innvandrergruppes andel av ikke-vestlig innvandrerbefolkningen i Oslo og bydeler Andel av ikke-vestlig innvandrerbefolkning i utvalgte bydeler med botid Fakta om innvandrerbefolkningen i Fredrikstad 2.1. Innvandrerbefolkningen i Fredrikstad fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Fredrikstad, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Fredrikstad, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Fredrikstad og innvandrerbefolkningen i Fredrikstad etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Fredrikstad med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Innvandrerbefolkningen i Fredrikstad med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Fredrikstad Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass

8 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/ Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Fredrikstad kommune og hele landet. Prosenter Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Fredrikstad etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Fredrikstad. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum 3.1. Innvandrerbefolkningen i Bærum fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Bærum, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrer-bakgrunn i ulike aldersgrupper i Bærum, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Bærum og innvandrerbefolkningen i Bærum etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Bærum med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Innvandrerbefolkningen i Bærum med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Bærum Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrer-barn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Bærum kommune og hele landet. Prosenter Bosatte i Bærum etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Bærum etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjons-innvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Bærum. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog 4.1. Innvandrerbefolkningen i Lørenskog fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Lørenskog, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Lørenskog, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Lørenskog og innvandrerbefolkningen i Lørenskog etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Lørenskog med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Innvandrerbefolkningen i Lørenskog med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Lørenskog Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i Lørenskog og blant ikke-vestlige *innvandrere, etter innvandrerkategori. Prosenter

9 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek 4.1. Bosatte i Lørenskog etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte etter alder og landbakgrunn. Prosent. 4. kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Lørenskog. 4. kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo 5.1. Innvandrerbefolkningen i Skedsmo fordelt på verdensdeler. 1. januar De ti største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Skedsmo, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Skedsmo, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Skedsmo og innvandrerbefolkningen i Skedsmo etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Skedsmo med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Innvandrerbefolkningen i Skedsmo med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Skedsmo Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Skedsmo kommune og hele landet. Prosenter Bosatte i Skedsmo etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Skedsmo etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Skedsmo. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Oslo 6.1. Innvandrerbefolkningen i Oslo fordelt på verdensdeler. 1. januar Andel ikke-vestlige innvandrere bosatt i Oslo. Alle gruppene med over 1 bosatte i Oslo etter landbakgrunn De 15 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke vestlig bakgrunn i Oslo, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Oslo, per. 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider. Hele befolkningen i Oslo og innvandrerbefolkningen i Oslo etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Oslo med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Andel vestlige og ikke-vestlige innvandrere i forhold til folketallet i Oslo Vestlige og ikke-vestlige innvandrere i bydelene i Oslo per 1. januar 25. Prosent av hele befolkningen Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrer-barn -5 og alle barn med barnehageplass

10 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/ Deltakelse i videregående utdanning blant bosatte uten innvandrerbakgrunn og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori og region. Prosenter Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25. Elever uten innvandrerbakgrunn og elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i Oslo. Prosent Bosatte i Oslo etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn. Prosent Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele b efolkningen. 4.kvartal Sysselsatte etter alder og landbakgrunn, bosatte i Oslo. Prosent. 4. kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Oslo. 4. kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen 7.1 Innvandrerbefolkningen i Drammen fordelt på verdensdeler. 1. januar 26. Prosent De 15 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke vestlig bakgrunn i Drammen, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar 26. Absolutte tall Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Drammen, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Drammen og innvandrerbefolkningen i Drammen etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Drammen med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Absolutte tall : Andel vestlige og ikke-vestlige innvandrere i forhold til folketallet i Drammen Prosent Ikke-vestlige innvandrere i grunnkretsene (aggregert) i Drammen per 1. januar 26. Prosent av hele befolkningen Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrer-barn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i Drammen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Prosenter Elever i Drammen som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25, og etter innvandrerkategori. Prosent Bosatte i Drammen etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Drammen etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Drammen. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien 8.1. Innvandrerbefolkningen i Skien fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke vestlig bakgrunn i Skien, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Skien, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Skien og innvandrerbefolkningen i Skien etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Skien med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn

11 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek Innvandrerbefolkningen i Skien med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Skien Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Skien kommune og hele landet. Prosenter Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Skien etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Skien. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Kristiansand 9.1. Innvandrerbefolkningen i Kristiansand fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Kristiansand, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Kristiansand, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Kristiansand og innvandrerbefolkningen i Kristiansand etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Kristiansand med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Innvandrerbefolkningen i Kristiansand med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Kristiansand Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommune. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant personer bosatt i Kristiansand, etter innvandrerkategori og kjønn. Prosenter ,1. Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Kristiansand kommune og hele landet. Prosenter Bosatte i Kristiansand etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Kristiansand etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Kristiansand. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes 1.1. Innvandrerbefolkningen i Sandnes fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Sandnes, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Sandnes, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Sandnes og innvandrerbefolkningen i Sandnes etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Sandnes med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn

12 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/ Innvandrerbefolkningen i Sandnes med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Sandnes Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Personer etter deltagelse i videregående utdanning, kommune innvandringsbakgrunn og landbakgrunn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Sandnes etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Sandnes. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger Innvandrerbefolkningen i Stavanger fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Stavanger, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Stavanger, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Stavanger og innvandrerbefolkningen i Stavanger etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Stavanger med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Innvandrerbefolkningen i Stavanger med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Stavanger Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Stavanger kommune og hele landet. Prosenter Bosatte i Stavanger etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Stavanger etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Stavanger. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen Innvandrerbefolkningen i Bergen fordelt på verdensregioner. 1. januar De største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Bergen, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar : Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Bergen, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Bergen og innvandrerbefolkningen i Bergen etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Bergen med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Andel vestlige og ikke-vestlige innvandrere i forhold til folketallet i Bergen Andel ikke-vestlige innvandrere i bydelene i Bergen per 1. januar 26. Prosent av befolkningen i alt

13 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Bergen kommune og hele landet. Prosenter Bosatte i Bergen etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte i Fredrikstad etter alder og landbakgrunn. Prosent av personer i alt kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Bergen. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Innvandrerbefolkningen i Trondheim fordelt på verdensdeler. 1. januar De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Trondheim, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. 1. januar Andel personer med vestlig og ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i ulike aldersgrupper i Trondheim, per 1. januar 26. Prosent Befolkningspyramider: Hele befolkningen i Trondheim og innvandrerbefolkningen i Trondheim etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn, etter femig alder og kjønn. 1. januar 26. Prosent Innvandrerbefolkningen i Trondheim med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn Innvandrerbefolkningen i Trondheim med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i prosent av hele befolkningen i Trondheim Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Per 1. september Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Deltakelse i videregående utdanning blant alle bosatte i aldersgruppen og blant ikke-vestlige innvandrere, etter innvandrerkategori. Trondheim kommune og hele landet. Prosent Bosatte i Trondheim etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori og kjønn Sysselsatte i prosent av bosatte, etter region. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal Sysselsatte etter alder og landbakgrunn. Prosent. 4. kvartal Arbeidsledighet i utvalgte kommuner blant ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen i alt. Prosent av personer i alt kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Trondheim. 4. kvartal Inntektsregnskap for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte kommuner. Hovedinntektstaker Medianinntenkt kroner. Etter kommune Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere 18 og over med stønad i minst 6 måneder, etter kjønn og region. 25. Prosent Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Alna bydel i Oslo De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Alna, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn Prosentandel av landets ikke-vestlige innvandrere bosatt i Alna. Grupper med over 14 bosatte i bydelen etter landbakgrunn Andel personer med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn etter alder i Alna, Prosent Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte bydeler. Per 1. september Arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak i utvalgte bydeler, etter innvandrerbakgrunn. Prosent av personer i aldersgruppen kvartal

14 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/ Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Alna bydel 4. kvartal Samlet medianinntekt for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) 1 og samboerpar med felles barn etter utvalgte bydeler i Oslo og innvandrerbakgrunn. Hovedinntektstaker Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere som er sosialhjelpsmottakere med stønad i minst 6 måneder etter kjønn og region Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Bjerke bydel i Oslo De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Bjerke, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn Prosentandel av landets ikke-vestlige innvandrere bosatt i Bjerke. Grupper med over 1 bosatte i bydelen etter landbakgrunn Andel personer med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn etter alder i Bjerke, Prosent Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte bydeler. Per 1. september Arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak i utvalgte bydeler, etter innvandrerbakgrunn. Prosent av personer i aldersgruppen kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Bjerke bydel 4. kvartal Samlet medianinntekt for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) 1 og samboerpar med felles barn etter utvalgte bydeler i Oslo og innvandrerbakgrunn. Hovedinntektstaker Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere som er sosialhjelpsmottakere med stønad i minst 6 måneder etter kjønn og region Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Grorud bydel i Oslo De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Grorud, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn Prosentandel av landets ikke-vestlige innvandrere bosatt i Grorud. Grupper med over 1 bosatte i bydelen etter landbakgrunn : Andel personer med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn etter alder i Grorud, Prosent Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte bydeler. Per 1. september Arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak i utvalgte bydeler, etter innvandrerbakgrunn. Prosent av personer i aldersgruppen kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Grorud bydel 4. kvartal Samlet medianinntekt for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) og samboerpar med felles barn etter utvalgte bydeler i Oslo og innvandrerbakgrunn. Hovedinntektstaker Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere som er sosialhjelpsmottakere med stønad i minst 6 måneder etter kjønn og region Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Stovner bydel i Oslo De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Stovner, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn Prosentandel av landets ikke-vestlige innvandrere bosatt i Stovner. Grupper med over 1 bosatte i bydelen etter landbakgrunn Andel personer med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn i Stovner etter alder Prosent Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte bydeler. Per 1. september Arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak i utvalgte bydeler, etter innvandrerbakgrunn. Prosent av personer i aldersgruppen kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Stovner bydel 4. kvartal

15 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek 17,8. Samlet medianinntekt for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) 1 og samboerpar med felles barn etter utvalgte bydeler i Oslo og innvandrerbakgrunn. Hovedinntektstaker ,9. Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere som er sosialhjelpsmottakere med stønad i minst 6 måneder etter kjønn og region Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-67 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Søndre Nordstrand bydel i Oslo De 1 største gruppene i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Søndre Nordstrand, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn Prosentandel av landets ikke-vestlige innvandrere bosatt i Søndre Nordstrand. Grupper med over 1 bosatte i bydelen etter landbakgrunn Andel personer med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn etter alder i Søndre Nordstrand, Prosent Andel av alle barn med barnehageplass og språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn -5 og alle barn med barnehageplass Andel barn 1 og 2 som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte bydeler. Per 1. september Arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak i utvalgte bydeler, etter innvandrerbakgrunn. Prosent av personer i aldersgruppen kvartal Relativ næringsfordeling blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere i Søndre Nordstrand 4. kvartal Samlet medianinntekt for ektepar (med og uten hjemmeboende barn) 1 og samboerpar med felles barn etter utvalgte bydeler i Oslo og innvandrerbakgrunn. Hovedinntektstaker Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere som er sosialhjelpsmottakere med stønad i minst 6 måneder etter kjønn og region ,9. Andel ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere i alderen 4-66 med uføretrygd, etter kjønn og region. 25. Prosent

16 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/24 Tabellregister 1. Innledning 1.1. Største ikke-vestlige landgrupper i kommunene Største ikke-vestlige landgrupper i kommunene Fakta om innvandrerbefolkningen i Fredrikstad 2.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Fredrikstad Innvandrerbefolkningen i Fredrikstad og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Fredrikstad...4 2,3. Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Fredrikstad, etter botid i Norge. Prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum 3.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Bærum Innvandrerbefolkningen i Bærum og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Bærum Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Bærum, etter botid i Norge. Prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog 4.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Lørenskog Innvandrerbefolkningen i Lørenskog og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Lørenskog Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Lørenskog, etter botid i Norge. Prosent Flytting fra Oslo til kommuner i Akershus og flytting fra kommuner i Akershus til Oslo i perioden , etter landbakgrunn og kommune. Prosentvis fordelt etter fraflyttet/ tilflyttet kommune Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt, i alderen Absolutte tall og prosent. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo 5.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Skedsmo Innvandrerbefolkningen i Skedsmo og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Skedsmo Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Skedsmo, etter botid i Norge. Prosent Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25, etter kjønn. Alle elever og elever med ikke-vestlig bakgrunn, i hele landet og i Skedsmo. Absolutte tall og prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal

17 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek 6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Oslo 6.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent Innvandrerbefolkningen i Oslo og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for grupper med flere enn 1 bosatte i Oslo Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Oslo, etter botid i Norge. Prosent. 1. januar Innvandrerbefolkningen i Norge og Oslos bydeler, etter vestlig og ikke-vestligbakgrunn. Prosent. 1. januar Innflytting til Oslo og utflytting fra Oslo, etter landbakgrunn Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen *ven 25, etter kjønn. Elever uten innvandrerbakgrunn og elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i hele landet og i Oslo. Absolutte tall og prosent Elever som har bestått og fullført studiekompetanse ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Uføretrygdmottakere etter kjønn, alder og innvandrerbakgrunn Prosent Valgdeltakelse i Oslo etter bydel og landbakgrunn. Stortingsvalget 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen 7.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Drammen Innvandrerbefolkningen i Drammen og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Drammen. Absolutte tall og prosent. 1. januar Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Drammen, etter botid i Norge. Absolutte tall og prosent Innvandrerbefolkningen i Norge og Drammens grunnkretser (aggregert), etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25, etter kjønn. Alle elever og elever med ikke-vestlig bakgrunn, i hele landet og i Drammen. Absolutte tall og prosent Elever som har bestått og fullført studiekompetanse ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien 8.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Skien Innvandrerbefolkningen i Skien og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Skien Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Skien, etter botid i Norge. Prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal

18 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/24 9. Fakta om innvandrerbefolkningen i Kristiansand 9.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Kristiansand Innvandrerbefolkningen i Kristiansand og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Kristiansand Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Kristiansand, etter botid i Norge. Prosent Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25, etter kjønn. Alle elever og elever med ikke-vestlig bakgrunn, i hele landet og i Kristiansand. Absolutte tall og prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes 1.1. Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Sandnes Innvandrerbefolkningen i Sandnes og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Sandnes Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Sandnes, etter botid i Norge. Prosent Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Sysselsatte som arbeider i olje- og gassutvinning, etter landbakgrunn og bosted. Førstegenerasjonsinnvandrere og alle bosatte. Absolutte tall og prosent. 4. kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Stavanger Innvandrerbefolkningen i Stavanger og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Stavanger Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Stavanger, etter botid i Norge. Prosent Befolkningen i alt og innvandrerbefolkningen etter vestlig/ikke vestlig landbakgrunn og bydel. Stavanger Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25, etter kjønn. Alle elever og elever med ikke-vestlig bakgrunn, i hele landet og i Stavanger. Absolutte tall og prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Sysselsatte som arbeider i olje- og gassutvnningen, etter landbakgrunn og bosted. Førstegenerasjonsinnvandrere og alle bosatte. Absolutte tall og prosent. 4. kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Bergen Innvandrerbefolkningen i Bergen og hele landet, førstegenerasjons innvandrere og etterkommere, etter landbakgrunn. De 2 største gruppene bosatt i Bergen Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Bergen, etter botid i Norge. Prosent. 1.januar Folkemengde i Norge og Bergens bydeler, etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Prosent. 1. januar Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent

19 Rapporter 27/24 Innvandreres demografi og levek Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25, etter kjønn. Alle elever og elever med ikke-vestlig bakgrunn, i hele landet og i Bergen. Absolutte tall og prosent Elever som har bestått og fullført studiekompetanse ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen. 1. januar 26. Absolutte tall og prosent. Trondheim Innvandrerbefolkningen i Trondheim og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største gruppene bosatt i Trondheim Førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Trondheim, etter botid i Norge. Prosent Befolkningen i alt og innvandrerbefolkningen etter vestlig/ikke vestlig landbakgrunn og bydel. Trondheim Elever som har avsluttet 1. klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2, etter fullførte videregående opplæring innen ven 25, etter kjønn. Alle elever og elever med ikke-vestlig bakgrunn, i hele landet og i Trondheim. Absolutte tall og prosent Bosatte 19-24, etter deltakelse i høyere utdanning 25, innvandringskategori, kjønn og bostedskommune Sysselsatte, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og kjønn. Prosent av personer i alt kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Fakta om innvandrerbefolkningen i Alna bydel i Oslo Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen i bydel Alna. 1. januar 26. Antall og prosent Innvandrerbefolkningen i Alna, Oslo og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største ikke-vestlige og de 3 største vestlige gruppene bosatt i Alna. Antall og prosent Førstegenerasjonsinnvandrere i Alna etter botid i Norge og landbakgrunn. Regioner og enkeltland. Prosent Innvandrerbefolkningen i Alna etter alder og kjønn Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Elever som har bestått og fullført studiekompetanse ven 25, etter ny utdanningsaktivitet samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Sysselsatte, etter kjønn, innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. I prosent av personer i alt i hver gruppe i alderen kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Alderstrygd per etter kjønn og region Absolutte tall og prosent Valgdeltakelse i Oslo etter bydel og landbakgrunn. Stortingsvalget 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Bjerke bydel i Oslo Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen i bydel Bjerke. 1. januar 26. Antall og prosent Innvandrerbefolkningen i Bjerke, Oslo og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 19 største ikke-vestlige og de 3 største vestlige gruppene bosatt i Bjerke. Antall og prosent Førstegenerasjonsinnvandrere i Bjerke etter botid i Norge og landbakgrunn. Utvalgte regioner og enkeltland. Prosent Innvandrerbefolkningen i Bjerke etter alder og kjønn Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent

20 Innvandreres demografi og levek Rapporter 27/ Elever som har bestått og fullført studiekompetanse ven 25, etter ny utdanningsaktivitet samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Sysselsatte, etter kjønn, innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. I prosent av personer i alt i hver gruppe i alderen kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Alderstrygd per etter kjønn og region Absolutte tall og prosent Valgdeltakelse i Oslo etter bydel og landbakgrunn. Stortingsvalget 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Grorud bydel i Oslo Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen i bydel Grorud. 1. januar 26. Antall og prosent Innvandrerbefolkningen i Grorud, Oslo og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 19 største ikke-vestlige og de 3 største vestlige gruppene bosatt i Grorud. Antall og prosent Førstegenerasjonsinnvandrere i Grorud etter botid i Norge og landbakgrunn. Regioner og enkeltland. Prosent Innvandrerbefolkningen i Grorud etter alder og kjønn Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Elever som har bestått og fullført studiekompetanse ven 25, etter ny utdanningsaktivitet samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Sysselsatte, etter kjønn, innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. I prosent av personer i alt i hver gruppe i alderen kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Alderstrygd per etter kjønn og region Absolutte tall og prosent Valgdeltakelse i Oslo etter bydel og landbakgrunn. Stortingsvalget 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Stovner bydel i Oslo Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen i bydel Stovner. 1. januar 26. Antall og prosent Innvandrerbefolkningen i Stovner, Oslo og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 19 største ikke-vestlige og de 3 største vestlige gruppene bosatt i Stovner. Antall og prosent Førstegenerasjonsinnvandrere i Stovner etter botid i Norge og landbakgrunn. Regioner og enkeltland. Prosent Innvandrerbefolkningen i Stovner etter alder og kjønn Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Elever som har bestått og fullført studiekompentanse ven 25, etter ny utdanningsaktivitet samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent Sysselsatte, etter kjønn, innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. I prosent av personer i alt i hver gruppe i alderen kvartal Personer som er selvstendig næringsdrivende etter bosted, kjønn og landbakgrunn. Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. I prosent av personer i alt i hver gruppe og i absolutte tall. 4. kvartal Alderstrygd per etter kjønn og region Førstegenerasjonsinnvandrere og bosatte i alt. Absolutte tall og prosent Valgdeltakelse i Oslo etter bydel og landbakgrunn. Stortingsvalget 25. Prosent Fakta om innvandrerbefolkningen i Søndre Nordstrand bydel i Oslo Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen i bydel Søndre Nordstrand. 1. januar 26. Antall og prosent Innvandrerbefolkningen i Søndre Nordstrand, Oslo og hele landet, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for de 2 største ikke-vestlige og de 3 største vestlige gruppene bosatt i Søndre Nordstrand. Antall og prosent Førstegenerasjonsinnvandrere i Søndre Nordstrand etter botid i Norge og landbakgrunn. Regioner og enkeltland. Prosent Innvandrerbefolkningen i Søndre Nordstrand etter alder og kjønn Elever som har avsluttet 9 klasse i grunnskolen ven 25 etter ny utdanningsaktivitet høsten samme, etter region, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 19 2.1. Befolkningsstruktur... 19 2.2. Befolkningsendringer... 38 2.3. Personer med flyktningbakgrunn... 50 3. Utdanning... 59 4. Arbeid... 79 5. Inntekt...

Detaljer

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk...

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk... 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 17 2.1. Befolkningsstruktur... 17 2.2. Demografiske endringer... 34 2.3. Flyktninger... 46 3. Utdanning... 55 4. Arbeid... 73 5. Inntekt... 89 6. Valgdeltakelse...

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

IMDi-rapport 5D-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5D-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5D-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Fredrikstad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidebilde: Fra Fredrikstad

Detaljer

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum...9

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum...9 Innhold Forord...............................................5 Innledning............................................6 Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum.....................9 3 4 Forord Integrering

Detaljer

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/29 Rapporter Reports Kristin Henriksen Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5E-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Fra den årlige skulpturutstillingen

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5K-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Jørn Adde Trondheim

Detaljer

Store variasjoner i levekår

Store variasjoner i levekår Innvandrermangfold i Kommune-Norge Store variasjoner i levekår Det er store forskjeller i levekårene til ikke-vestlige innvandrere i de største kommunene i Norge. I noen kommuner har ikke-vestlige innvandrere

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5F-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Marit Lundby Design:

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9 Innhold Forord...............................................5 Innledning............................................6 Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen....................9 3 4 Forord Integrering

Detaljer

2004/14 Rapporter Reports. Benedicte Lie. Fakta om ti innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/14 Rapporter Reports. Benedicte Lie. Fakta om ti innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/14 Rapporter Reports Benedicte Lie Fakta om ti innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5A-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Oslo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: IMDI Design: Josef Leupi

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5C-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Region Stavanger/Fotograf

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5B-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Tor Høvik, Bergens Tidende

Detaljer

Gunnlaug Daugstad. Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. 2006/26 Rapporter Reports

Gunnlaug Daugstad. Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. 2006/26 Rapporter Reports 2006/26 Rapporter Reports Gunnlaug Daugstad Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Gunnlaug Daugstad. Grenseløs kjærlighet? Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. 2006/39 Rapporter Reports

Gunnlaug Daugstad. Grenseløs kjærlighet? Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. 2006/39 Rapporter Reports 2006/39 Rapporter Reports Gunnlaug Daugstad Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Grete Dahl og Sandra Lien

Grete Dahl og Sandra Lien 2006/24 Rapporter Reports Grete Dahl og Sandra Lien Uførepensjon og sosialhjelp/ introduksjonsstønad blant innvandrere Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan 2002/1 Rapporter Reports Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan Lærernes arbeidsmiljø i 1990-ene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandring og innvandreres levekår i Norge og bygger i stor grad på tilsvarende publikasjoner i 2002 (Lie) og 2004 (Tronstad). Når vi lager

Detaljer

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports 2002/25 Rapporter Reports Liva Vågane Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Gunnlaug Daugstad (red.)

Gunnlaug Daugstad (red.) 83 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2006 Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Vebjørn Aalandslid Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

Vebjørn Aalandslid Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand Vebjørn Aalandslid Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 11. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skien

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skien Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 9. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Linda M. Allertsen og Trygve Kalve

Linda M. Allertsen og Trygve Kalve 2006/19 Rapporter Reports Linda M. Allertsen og Trygve Kalve Innvandrerbarn i barnevernet 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Lasse Sigbjørn Stambøl

Lasse Sigbjørn Stambøl 2009/40 Rapporter Reports Lasse Sigbjørn Stambøl Opprettholdelse av og avgang fra selvstendig næringsvirksomhet i Norge Basert på tidsserieanalyser av regional arbeidsmarkedsmobilitet Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

Innvandrerbefolkningen er mangfoldig Sosiale indikatorer 1980-2005 Innvandrerbefolkningen er mangfoldig Innvandrerbefolkningen er en svært sammensatt gruppe. Som i befolkningen ellers består den av mange ulike individer i ulike aldre og størrelser,

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2013 Innhold 0 Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 4 1.1 Skatt... 4 1.2 Overføring...

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Gamle Oslo

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Gamle Oslo Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rettet 11. juli 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 15. Innvandrere

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-213 Innhold Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 3 1.1 Variasjon etter landbakgrunn...

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grünerløkka

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grünerløkka Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 16. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Dag Roll-Hansen, Marjan Nadim og Bengt Oscar Lagerstrøm

Dag Roll-Hansen, Marjan Nadim og Bengt Oscar Lagerstrøm 2007/13 Rapporter Reports Dag Roll-Hansen, Marjan Nadim og Bengt Oscar Lagerstrøm Holdninger til norsk bistand. 2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 19. Innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 95/3 Rapporter Reports Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports 1999/27 Rapporter Reports Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rettet 11. juli 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 18. Innvandrere

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fredrikstad

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fredrikstad Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 2. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 21. Innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

Noe er likt mye er ulikt

Noe er likt mye er ulikt og menn i innvandrerbefolkningen Noe er likt mye er ulikt Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn. For det meste får de opphold gjennom familiegjenforening.

Detaljer

Linda M. Allertsen, Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid

Linda M. Allertsen, Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid 2007/41 Rapporter Reports Linda M. Allertsen, Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

Kristian Rose Tronstad (red.)

Kristian Rose Tronstad (red.) 66 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2004 Kristian Rose Tronstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Notater. Gunnlaug Daugstad (red.) Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007 Hva tallene kan fortelle 2007/56. Notater

Notater. Gunnlaug Daugstad (red.) Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007 Hva tallene kan fortelle 2007/56. Notater 2007/56 Notater Gunnlaug Daugstad (red.) Notater Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007 Hva tallene kan fortelle Seksjon for levekårsstatistikk Innhold Innvandrere og deres etterkommere: Hvorfor

Detaljer

Ingeniører fra India og flyktninger fra Afghanistan

Ingeniører fra India og flyktninger fra Afghanistan Ny rapport om de største innvandrergruppene Ingeniører fra og flyktninger fra Ingeniører fra, flyktninger fra og svenske servitører. Fromme fedre, morra-gretne mødre, blide barn, driftige damer, fjerne

Detaljer

Jan Lyngstad og Jon Epland

Jan Lyngstad og Jon Epland 003/ Rapporter Reports Jan Lyngstad og Jon Epland Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger En analyse basert på registerdata Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 17. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 6. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Få har mange, mange har få

Få har mange, mange har få Få har mange, mange har få Innvandrere i Norge finner vi helst i storbyene, særlig i og kommunene rundt hovedstaden. Av hele innvandrerbefolkningen bor 32 prosent i. Ser vi bare på dem som kommer fra Asia,

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bergen

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bergen Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 13. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med?

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstrene viser at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og at det er tydelige sammenhenger mellom

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trondheim

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trondheim Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 14. Innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre

Detaljer

Kristian Rose Tronstad (red.)

Kristian Rose Tronstad (red.) 2007/1 Rapporter Reports Kristian Rose Tronstad (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stavanger

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stavanger Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 12. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

1. Innledning. Det er derfor viktig å tydeliggjøre slike forskjeller i statistikken så langt det lar seg gjøre.

1. Innledning. Det er derfor viktig å tydeliggjøre slike forskjeller i statistikken så langt det lar seg gjøre. 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om noen aspekter ved innvandreres liv i Norge. Når det fokuseres på innvandrere og deres levekår, er det ofte negative forhold

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 20. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Magne Bråthen og Kristoffer Vetvik

Magne Bråthen og Kristoffer Vetvik 2004/26 Rapporter Reports Magne Bråthen og Kristoffer Vetvik Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Asker

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Asker Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rettet 24. juni og 11. juli 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold

Detaljer

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Personer med innvandrerbakgrunn flytter i større grad enn andre fra utkantstrøk til sentrale områder. Store deler av flyttetapet til Vestlandet

Detaljer

1. Innledning. Kristian Rose Tronstad

1. Innledning. Kristian Rose Tronstad Kristian Rose Tronstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandring og innvandreres levekår i Norge. Innvandrerbefolkningen i Norge er en svært sammensatt gruppe, med bakgrunn fra 206 land

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 8. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

12. Aleneboende innvandrere

12. Aleneboende innvandrere Aleneboendes levekår Aleneboende innvandrere Kristin Henriksen og Gunnlaug Daugstad 12. Aleneboende innvandrere En svært sammensatt gruppe Familiefaren som nylig har flyktet fra Somalia mens familien ble

Detaljer

Kulturskolebruk blant innvandrere

Kulturskolebruk blant innvandrere Kulturskolebruk blant innvandrere «Innvandrere og barn av innvandrere er underrepresentert i kulturskolen». Problemstilling Er det sånn? I så fall, hvorfor? 3 Utgangspunkt Kulturbruk varierer med Kjønn

Detaljer

Ingvild Hauge Byberg (red.)

Ingvild Hauge Byberg (red.) 2002/21 Rapporter Reports Ingvild Hauge Byberg (red.) Innvandrerkvinner i Norge Demografi, utdanning, arbeid og inntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve 2004/31 Notater 2004 Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve Barn og unge med innvandrerbakgrunn Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold 1. Innledning... 1 2. Demografi: Barn

Detaljer

Bjørn Olsen Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten?

Bjørn Olsen Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten? Bjørn Olsen Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Flere innvandrere, færre nordmenn

Flere innvandrere, færre nordmenn Befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998-2003 Flere innvandrere, færre nordmenn Det vakte oppsikt da Aften i midten av juni i år kunne fortelle leserne at befolkningsveksten i Oslo de siste ti årene

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 7. Innvandrere og norskfødte med

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Vebjørn Aalandslid. Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005. 2006/23 Rapporter Reports

Vebjørn Aalandslid. Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005. 2006/23 Rapporter Reports 2006/23 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 103 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2008 Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

9. Sosialhjelp blant unge

9. Sosialhjelp blant unge Sosialhjelp blant unge Ungdoms levekår Grete Dahl 9. Sosialhjelp blant unge De unge er sterkt overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne. Av de i alt 126 200 bosatte personene som mottok økonomisk sosialhjelp

Detaljer

Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

Innvandrerbefolkningen er mangfoldig Økonomiske analyser 5/2007 Kristin Henriksen Det er innvandrere fra 213 land i Norge; mange fra Sverige og og noen ganske få fra Guadeloupe og Kiribati. Ved å dele innvandrerbefolkningen inn i grupper

Detaljer

99/11 Rapporter Reports. Trygve Kalve. Innvandrerbarn i barnevernet. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

99/11 Rapporter Reports. Trygve Kalve. Innvandrerbarn i barnevernet. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 99/11 Rapporter Reports Trygve Kalve Innvandrerbarn i barnevernet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og

Detaljer

Bak apotekdisken, ikke foran tavla

Bak apotekdisken, ikke foran tavla Studievalg i innvandrerbefolkningen Bak apotekdisken, ikke foran tavla Ikke-vestlige innvandrere finner i stadig større grad veien til forelesningssalene og bibliotekene ved landets høgskoler og universiteter.

Detaljer

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 2005/15 Rapporter Reports Odd Frank Vaage Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bærum

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bærum Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 3. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Sosial og politisk deltaking

Sosial og politisk deltaking Sosial og politisk deltaking Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av det økende antallet samlivsoppløsninger. Flere oppgir

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer