2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger"

Transkript

1 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra de enkelte forsknings- og statistikkområder. Også resultater av ulike enkeltundersøkelser publiseres her, oftest med utfyllende kommentarer og analyser. This series contains statistical analyses and method and model descriptions from the various research and statistics areas. Results of various single surveys are also published here, usually with supplementary comments and analyses. Statistisk sentralbyrå, desember 2004 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Emnegruppe Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå/230 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpig tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskilletegn Decimal punctuation mark,(.)

3 Sammendrag Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Rapporter 2004/23 Statistisk sentralbyrå 2004 Målet med denne rapporten var å finne ut om det er noen samvariasjon mellom sykefravær og permittering. Bakgrunnen er at lønnstakere har et ikke ubetydelig inntektsbortfall ved en permittering, noe som gir et økonomisk incitament til å bli sykemeldt i stedet. På den annen side vil bedriftene som regel være mer tjent med å ha folk permittert enn sykemeldt. Datamaterialet er basert på en sammenkopling mellom tre ulike registre. Fra Aetats arbeidssøkerfiler for alle månedene i 2002 og 2003 har vi plukket ut de som har vært helt permittert med dagpenger. Videre har vi koplet på arbeidstakeropplysninger fra Trygdeetatens arbeidstakerregister samt data om legemeldt sykefravær fra Trygdeetatens sykmeldingsregister. Vi fokuserer først og fremst på status ved utløpet av november i 2002 og Tallene viser at bedrifter uten permitterte i næringer som ellers utmerker seg ved å ha et høyt permitteringsomfang, jevnt over ikke har noe unormalt høyt sykefravær. Som ventet ser det derfor ikke ut til at bedrifter bruker sykemelding av ansatte som et alternativ til permittering. For bedrifter med mange permitterte (over 20 prosent), var det samlet sett ikke noen tendens til at de også hadde høye sykefraværsandeler - men brutt ned på næring ser man visse variasjoner. Blant bedrifter i næringer hvor høye permitteringsandeler ikke er uvanlig, f.eks. i fiskeindustrien, var sykefraværet relativt lavt i permitteringsperioden. I næringer hvor permitteringer er mer uvanlig, var det derimot tegn til relativt høye sykefravær (f.eks. i deler av verkstedindustrien). Dette behøver ikke bety at de ansatte bevisst forsøker å utnytte den økonomiske fordelen som ligger i å være sykemeldt fremfor permittert. Det kan i stedet være snakk om reelle sykefravær som følge av langvarig usikkerhet rundt egen fremtid/ økonomisk situasjon Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet, og Finansdepartementet. 3

4

5 Rapporter 2004/23 Innhold 1. Innledning og problemstilling Datagrunnlag Resultater Oversikt over permittering Konklusjon Vedlegg A. Tilleggstabeller...29 B. Hovedtabeller med frekvensfordeling over sykefravær...60 C. Hovedtabeller med tall for alle næringer...82 D. Liste over næringskoder (NACE)...92 Tidligere utgitt på emneområdet De sist utgitte publikasjonene i serien Rapporter

6 Rapporter 2004/23 Tabellregister 3. Resultater 3.1a. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Utgangen av november Absolutte tall og prosent b. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent c. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent a. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent b. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på 20 prosent eller mer. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. Februar desember Absolutte tall og prosent Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Bedrifter med over 19 ansatte uten permitterte i inneværende måned. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på 80 prosent eller mer. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Bedrifter med under 20 ansatte uten permitterte i inneværende måned. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...26 Vedlegg A1a. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned under 20 prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...29 A1b. Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned under 20 prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...30 A2. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte samme måned etter næring. November Absolutte tall og prosent...31 A3. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte samme måned etter næring. November Absolutte tall og prosent...31 A4. Bedrifter med over 19 ansatte uten permitterte i inneværende måned. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte samme måned etter næring. November Absolutte tall og prosent...32 A5. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned under 20 prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte samme måned etter næring. November Absolutte tall og prosent...33 A6. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte forrige måned etter næring. November Absolutte tall og prosent...34 A7. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte forrige måned etter næring. November Absolutte tall og prosent

7 Rapporter 2004/23 A8. Bedrifter med over 19 ansatte uten permitterte i inneværende måned. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte forrige måned etter næring. November Absolutte tall og prosent...35 A9. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned under 20 prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over andel sykemeldte forrige måned etter næring. November Absolutte tall og prosent...36 A10. Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på 20 prosent eller mer. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. Februar desember Absolutte tall og prosent...37 A11a. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Utgangen av november Absolutte tall og prosent...50 A11b. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...52 A11c. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...54 A12a. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...56 A12b. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...58 B1. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på 20 prosent eller mer. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. Februar desember Absolutte tall og prosent...60 B2. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...64 B3. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...64 B4. Bedrifter med over 19 ansatte uten permitterte i inneværende måned. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...65 B5. Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på 20 prosent eller mer. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. Februar desember Absolutte tall og prosent...66 B6. Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...79 B7. Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...80 B8. Bedrifter med under 20 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på 80 prosent eller mer. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...80 B9. Bedrifter med under 20 ansatte uten permitterte i inneværende måned. Antall ansatte, sykefravær og bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent...81 C1a. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Utgangen av november Absolutte tall og prosent...82 C1b. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...84 C1c. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...86 C2a. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...88 C2b. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent...90 D1. Liste over næringskoder (NACE). Tosiffernivå med utvalgte næringer på firesiffernivå

8 Rapporter 2004/23 1. Innledning og problemstilling Problemstillingen som skulle utredes var om det er noen samvariasjon mellom sykefravær og permittering. Ettersom lønnstakere har et ikke ubetydelig inntektsbortfall ved en permittering, er det et økonomisk incitament å bli sykemeldt i stedet. For bedriftene stiller det seg noe annerledes. Ved sykemelding dekker bedriftene lønn de første 16 dagene, mens de fram til 2004 bare dekket lønn de 5 første dagene ved permittering (fra januar 2004 er dette økt til 10 dager). En samvariasjon mellom permittering og sykemelding behøver nødvendigvis ikke (bare) være bestemt av at sykemelding gir et bedre økonomisk utbytte for den enkelte arbeidstaker. Permitteringer er i en viss forstand et krisetegn for bedriften, og kan således være et uttrykk for at framtiden for de ansatte er blitt betydelig mer usikker. For en del kan dette oppleves så vanskelig at det går på helsa løs med derav følgende sykemelding. Ut fra dette vil vi forvente at vekst i sykemeldinger i større grad skjer der hvor permitteringen er en engangs eller sjelden foreteelse, jamført med der hvor permittering skjer relativt jevnlig f.eks. som følge av sesongmessig råstoffmangel i fiskeindustrien. Vi må basere analysen på data fra administrative registre som ikke inneholder opplysninger om hvilket motiv som måtte ligge bak bedriftens eller de ansattes atferd med hensyn til sykemelding og permittering. Det vi har er data om arbeidstakere som er sykemeldt av lege, i tillegg til dem som er registrert permitterte ved arbeidskontorene. Ved kopling mellom ulike registre kan vi knytte de ansatte til bedriften de er ansatt ved og dermed også til andre ansatte i bedriften. For å undersøke om det eksisterer en eventuell sammenheng mellom permittering og sykefravær har vi satt opp to hypoteser: sannsynlig siden det langt fra er opplagt at bedriften vil tjene på dette, i alle fall ikke hvis man står overfor en lang og kanskje varig periode med redusert behov for arbeidskraft. Videre forutsetter det at leger aksepterer at helsetilstanden til mange ansatte er slik at det forsvarer sykemeldinger. Hypotese 2: "Når det oppstår behov for permittering vil mange ansatte bli sykemeldt." Ved denne hypotesen er ikke bedriften inne i beslutningen og det er den ansattes vurdering/ behov som initierer kontakt med lege for å få sykemelding. Som omtalt over kan dette dels tolkes som at det oppstår et reelt helseproblem som følge av behovet for permitteringen og dels som at noen ansatte av økonomiske grunner ønsker å bli sykemeldt framfor permittert og derfor strekker seg langt for å få til dette overfor leger. Metoden for å teste ut hypotesene er å jamføre arbeidstokken i ulike grupper av bedrifter med og uten permittering. Vi grupperer bedriftene etter næring og størrelse ut fra at både sykefravær og permitteringsforekomster varierer med disse variablene. Oppdraget var av beskjeden størrelse (1 månedsverk), og ble gitt med en svært stram tidsfrist slik at det ikke ble tid til å foreta analyser med flere alternative grupperinger, eller å se på andre alternative utnyttelser av datamaterialet. Man kunne f.eks. valgt en mer longitudinell tilnærming hvor enkeltbedrifter følges over tid. En annen metode kunne vært å ta hensyn til alderssammensetningen for de ansatte i de ulike bedrifter/næringer, i og med at det er naturlig å tenke seg at alder kan ha en betydning for sykefraværet (og kanskje også for hvem som blir permittert). Hypotese 1: "Noen bedrifter unngår helt permittering ved at en stor del av arbeidsstokken i stedet blir sykemeldt." 8 Dette er en hypotese som er relativt lett å sjekke ut med våre data. Den kan imidlertid sies å være lite

9 Rapporter 2004/23 2. Datagrunnlag Vi har koplet sammen arbeidssøkerfiler (ARENA) fra Aetat for alle månedene i 2002 og 2003, og plukket ut de som har vært helt permittert med dagpenger. For å finne bedriften de er ansatt ved, har vi koplet til data om arbeidstakerforhold i Trygdeetatens arbeidstakerregister. Og videre har vi koplet til data om legemeldt sykefravær for den enkelte arbeidstaker fra Trygdeetatens sykmeldingsregister. Vi ser på status ved utløpet av hver måned i 2002 og Registerataene inngår i SSB sitt datagrunnlag for den registerbaserte sykefraværs- og sysselsettingsstatistikken. Dataene er noe bearbeidet fra de underliggende administrative registrene, og dessuten tilført opplysning om næring fra SSB sitt bedriftsregister. 9

10 Rapporter 2004/23 3. Resultater 3.1. Oversikt over permittering Vi beskriver først omfanget av permittering og sykefravær generelt. Vi har dels laget tabeller som dekker alle månedene i 2002 og 2003 og dels laget mer detaljerte tabeller som gjelder november 2002 og november Det ble for mye å lage detaljerte tabeller for alle månedene, og tallene tyder på at månedene ikke er veldig ulike mht. permittering og sykefravær. November måned er valgt fordi det er en måned med et visst omfang på permitteringer. Ettersom tabellene i utgangspunktet er veldig store, har vi valgt å komprimere en del av dem. Dette gjelder de innledende oversiktstabellene med detaljerte næringer (jf. tabellene 3.1a - 3.2b). For disse har vi luket bort næringer som ikke er blant de aller mest relevante for analysen i denne rapporten. Fullstendige versjoner med alle næringer finnes imidlertid i vedlegg C. Navn på næringer i de innledende tabeller gjør det dessuten lettere å få en oversikt over hva slags næringer som utmerker seg mhp. permittering og sykefravær. Av plasshensyn blir næringene i de resterende tabeller kun representert ved koder (NACE). I vedlegg D finnes imidlertid en oversikt over koder og navn på alle næringer. Ettersom tallene ikke er så forskjellige i november 2003 kontra november 2002, har vi valgt å plassere de sistnevnte i vedlegg A, sammen med andre mindre sentrale tabeller. Tabell A10 som er sentral for diskusjonen i kapittel 3.2.2, er også plassert i vedlegg A. Dette skyldes at den ble altfor omfattende til å kunne bli inkludert i hovedteksten. en permitterte og sykemeldte arbeidstakere var hhv. 0,2 og 6,6 prosent i november 2002, og i november 2003 hhv. 0,3 og 6,9 prosent. De permitterte utgjør m.a.o. en svært liten andel av den samlede arbeidsstokken i norske bedrifter (jf. tabell 3.1a og vedleggstabell A11a). Permitteringer er i hovedsak konsentrert på noen få næringer. Med dette mener vi at det er et relativt lite antall næringer som regelmessig har permitteringer av et visst omfang (jf. tabellene 3.1a og 3.3). Dette gjelder NACE 05 Fiske/fiskeoppdrett (1,5 prosent av de ansatte i november 2003), NACE 45 Bygge- og anleggsvirksomhet (0,8 prosent) og en del industrigrener. Ser vi på industrigrener av en viss størrelse (målt i ansatte) gjelder dette typisk NACE 15 Næringsmiddelindustri (0,7 prosent hvorav fiskeindustri 3,1 prosent), NACE 28 Produksjon av metallvarer (1,7 prosent), NACE 29 Produksjon av maskiner (1,4 prosent) og NACE 35 Bygging av skip/fartøyer (3,4 prosent). Måler vi omfanget av permitteringer i en næring ut fra antall bedrifter (i stedet for antall permitterte ansatte), kommer forskjellene mellom næringene enda tydeligere frem (jf. tabellene 3.2a og 3.2b). F.eks. var andelen bedrifter over 19 ansatte med permitterte 43,5 prosent i næring 35 i november Næringsgrupper med høy permitteringsandel kan samlet sett ikke sies å ha verken spesielt høyt eller lavt sykefravær. Blant de større næringsgruppene er sykefraværet høyest innen NACE 85 Helse- og sosialtjenester (jf. tabell 3.1a). Små bedrifter (under 20 ansatte) har i gjennomsnitt noe høyere permitteringsandel enn store bedrifter (over 19 ansatte), og jevnt over lavere sykefravær enn i store bedrifter. Vi jamfører da hele tiden små og store bedrifter næringsvis (jf. tabellene 3.1b og 3.1c). 10

11 Rapporter 2004/23 Tabell 3.1a. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Utgangen av november Absolutte tall og prosent Antall Antall permitterte sykemeldte NACE Næringstittel bedrifter arbeidstakere i alt (%) i alt (%) I alt ,3 6,9 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell ,6 5,2 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,5 6,4 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett, inkl. tjenester tilknyttet dette ,5 6,9 15 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer ,7 8, Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ,1 8,6 28 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr ,7 7,2 29 Produksjon av maskiner og utstyr ,4 5, Prod. av motorer/ turbiner, unntatt til luftfart og motorvogner ,1 5, Produksjon av pumper og kompressorer ,7 4, Produksjon av kraner og ventiler ,7 5, Produksjon av industri- og laboratorieovner ,3 8, Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ,5 6, Prod. av kjøle-/ ventilasjonsanlegg unntatt til husholdninger ,4 6, Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers ,5 5, Prod. av jordbruks- / skogbrukstraktorer ,7 8, Prod. av jordbruks- / skogbruksmaskiner og -utstyr ellers ,4 4, Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted ,3 7, Prod. av maskiner/ utstyr til bergv.drift og bygg-/ anleggsvirk ,4 5, Prod. av maskiner/ utstyr til nærings-/ nytelsesmiddelindustri ,0 6, Produksjon av spesialmaskiner ellers ,8 4, Produksjon av våpen og ammunisjon , Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner ,3 35 Produksjon av andre transportmidler ,4 6, Bygging og reparasjon av skip ,8 6, Bygging og reparasjon av fritidsbåter ,2 6,1 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,8 6, Riving av bygninger og flytting av masse ,8 6, Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner ,7 6, Takarbeid ,7 8, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg ,2 7, Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ,2 7, Elektrisk installasjonsarbeid ,1 6, Isolasjonsarbeid ,0 10, VVS-arbeid ,4 6, Annen bygginstallasjon ,6 6, Snekkerarbeid ,8 6, Gulvlegging og tapetsering ,6 9, Maler- og glassarbeid ,5 9, Annen ferdiggjøring av bygninger ,8 9, Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,7 5,4 85 Helse- og sosialtjenester ,0 9,1 11

12 Rapporter 2004/23 Tabell 3.1b. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent Antall Antall permitterte sykemeldte NACE Næringstittel bedrifter arbeidstakere i alt (%) i alt (%) I alt ,2 7,0 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell ,3 5,2 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,7 4,0 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett, inkl. tjenester tilknyttet dette ,2 7,3 15 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer ,6 8, Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ,7 8,8 28 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr ,4 7,2 29 Produksjon av maskiner og utstyr ,1 5, Prod. av motorer/ turbiner, unntatt til luftfart ogmotorvogner , Produksjon av pumper og kompressorer ,1 4, Produksjon av kraner og ventiler ,9 5, Produksjon av industri- og laboratorieovner ,9 7, Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ,4 6, Prod. av kjøle-/ ventilasjonsanlegg unntatt til husholdninger ,9 5, Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers ,5 5, Prod. av jordbruks- / skogbrukstraktorer ,8 8, Prod. av jordbruks- / skogbruksmaskiner og -utstyr ellers ,3 5, Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted , Prod. av maskiner/ utstyr til bergv.drift og bygg-/ anleggsvirk ,2 4, Prod. av maskiner/ utstyr til nærings-/ nytelsesmiddelindustri ,7 4, Produksjon av spesialmaskiner ellers ,2 3, Produksjon av våpen og ammunisjon , Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner ,1 35 Produksjon av andre transportmidler ,3 6, Bygging og reparasjon av skip ,7 6, Bygging og reparasjon av fritidsbåter ,8 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,7 6, Riving av bygninger og flytting av masse ,3 5, Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner ,7 6, Takarbeid ,2 7, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg ,2 7, Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ,0 7, Elektrisk installasjonsarbeid ,3 6, Isolasjonsarbeid , VVS-arbeid ,3 7, Annen bygginstallasjon , Snekkerarbeid , Gulvlegging og tapetsering ,4 7, Maler- og glassarbeid ,6 9, Annen ferdiggjøring av bygninger , Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,4 5,4 85 Helse- og sosialtjenester ,0 9,2 12

13 Rapporter 2004/23 Tabell 3.1c. Antall bedrifter og arbeidstakere, permitterings- og sykefraværsandel etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent Antall Antall permitterte sykemeldte NACE Næringstittel bedrifter arbeidstakere i alt (%) i alt (%) I alt ,4 6,5 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell ,8 5,1 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,4 7,0 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett, inkl. tjenester tilknyttet dette ,3 6,9 15 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer ,2 6, Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ,3 7,7 28 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr ,1 7,2 29 Produksjon av maskiner og utstyr ,1 6, Prod. av motorer/ turbiner, unntatt til luftfart ogmotorvogner ,3 5, Produksjon av pumper og kompressorer ,5 6, Produksjon av kraner og ventiler , Produksjon av industri- og laboratorieovner , Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ,7 7, Prod. av kjøle-/ ventilasjonsanlegg unntatt til husholdninger ,5 7, Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers ,3 5, Prod. av jordbruks- / skogbrukstraktorer ,0 6, Prod. av jordbruks- / skogbruksmaskiner og -utstyr ellers ,2 4, Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted ,9 8, Prod. av maskiner/ utstyr til bergv.drift og bygg-/ anleggsvirk ,7 7, Prod. av maskiner/ utstyr til nærings-/ nytelsesmiddelindustri ,8 7, Produksjon av spesialmaskiner ellers ,1 6, Produksjon av våpen og ammunisjon , Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner ,7 35 Produksjon av andre transportmidler ,9 7, Bygging og reparasjon av skip ,5 8, Bygging og reparasjon av fritidsbåter ,6 6,5 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,9 7, Riving av bygninger og flytting av masse ,0 6, Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner ,7 7, Takarbeid ,8 8, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg ,4 7, Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ,3 7, Elektrisk installasjonsarbeid ,7 5, Isolasjonsarbeid ,0 10, VVS-arbeid ,5 6, Annen bygginstallasjon ,5 10, Snekkerarbeid ,9 6, Gulvlegging og tapetsering ,2 9, Maler- og glassarbeid ,9 9, Annen ferdiggjøring av bygninger ,2 9, Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,9 5,4 85 Helse- og sosialtjenester ,0 8,8 13

14 Rapporter 2004/23 Tabell 3.2a. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med over 19 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent Antall bedrifter m/ bedrifter m/ Antall Antall permitterte permitterte NACE Næringstittel bedrifter arbeidstakere (%) I alt ,3 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell ,4 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,0 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett, inkl. tjenester tilknyttet dette ,4 15 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer , Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ,6 28 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr ,2 29 Produksjon av maskiner og utstyr , Prod. av motorer/ turbiner, unntatt til luftfart ogmotorvogner Produksjon av pumper og kompressorer , Produksjon av kraner og ventiler , Produksjon av industri- og laboratorieovner , Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr , Prod. av kjøle-/ ventilasjonsanlegg unntatt til husholdninger , Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers , Prod. av jordbruks- / skogbrukstraktorer , Prod. av jordbruks- / skogbruksmaskiner og -utstyr ellers , Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted Prod. av maskiner/ utstyr til bergv.drift og bygg-/ anleggsvirk , Prod. av maskiner/ utstyr til nærings-/ nytelsesmiddelindustri , Produksjon av spesialmaskiner ellers , Produksjon av våpen og ammunisjon Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner Produksjon av andre transportmidler , Bygging og reparasjon av skip , Bygging og reparasjon av fritidsbåter Bygge- og anleggsvirksomhet , Riving av bygninger og flytting av masse , Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner , Takarbeid , Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg , Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet , Elektrisk installasjonsarbeid , Isolasjonsarbeid VVS-arbeid , Annen bygginstallasjon Snekkerarbeid Gulvlegging og tapetsering , Maler- og glassarbeid , Annen ferdiggjøring av bygninger Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,5 85 Helse- og sosialtjenester ,9 14

15 Rapporter 2004/23 Tabell 3.2b. Antall bedrifter, arbeidstakere og bedrifter med permitterte, etter næring. Bedrifter med under 20 ansatte, ved utgangen av november Absolutte tall og prosent Antall bedrifter m/ bedrifter m/ Antall Antall permitterte permitterte NACE Næringstittel bedrifter arbeidstakere (%) I alt ,3 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell ,5 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,4 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett, inkl. tjenester tilknyttet dette ,1 15 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer , Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ,7 28 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr ,7 29 Produksjon av maskiner og utstyr , Prod. av motorer/ turbiner, unntatt til luftfart ogmotorvogner , Produksjon av pumper og kompressorer , Produksjon av kraner og ventiler Produksjon av industri- og laboratorieovner Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr , Prod. av kjøle-/ ventilasjonsanlegg unntatt til husholdninger , Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers , Prod. av jordbruks- / skogbrukstraktorer , Prod. av jordbruks- / skogbruksmaskiner og -utstyr ellers , Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted , Prod. av maskiner/ utstyr til bergv.drift og bygg-/ anleggsvirk , Prod. av maskiner/ utstyr til nærings-/ nytelsesmiddelindustri , Produksjon av spesialmaskiner ellers , Produksjon av våpen og ammunisjon Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner Produksjon av andre transportmidler , Bygging og reparasjon av skip , Bygging og reparasjon av fritidsbåter ,4 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Riving av bygninger og flytting av masse , Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner , Takarbeid , Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg , Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet , Elektrisk installasjonsarbeid , Isolasjonsarbeid , VVS-arbeid , Annen bygginstallasjon , Snekkerarbeid , Gulvlegging og tapetsering , Maler- og glassarbeid , Annen ferdiggjøring av bygninger , Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,1 85 Helse- og sosialtjenester ,1 15

16 Rapporter 2004/ Siden andelen permitterte er lav også i de næringer som har flest permitterte, går vi over fra næringsnivå til å se på bedriftsnivå, for bedre å få frem variasjonene mellom de ulike typer bedrifter. Vi ser først på bedrifter med mer enn 19 ansatte. Vi har valgt å dele opp analysen etter størrelse på bedriftene siden vi gjør en del jamføringer mellom bedrifter ut fra prosentfordelinger av ansatte. I svært små bedrifter vil utslagene i prosenttall bli svært store av endringer på bare en arbeidstaker, og prosenttallene må derfor tolkes med noe større forsiktighet. På den korte tiden vi hadde til rådighet ble det ikke tid til å se på alternative størrelsesgrenser for hva som skulle sies å være små og store bedrifter. Vi fikk heller ikke tid til en noe annen tilrettelegging av tabeller når vi skulle analysere små bedrifter. Fremgangsmåten for å teste de to hypotesene er helt konkret som følger: Hypotese 1: Å se om bedrifter uten permitterte, i næringer som generelt utmerker seg med mange permitteringer, har høyere sykefravær enn det som er normalt blant bedrifter uten permitterte. Dermed får vi sjekket om de bedriftene som man skulle forvente hadde mange permitterte (ut i fra næringstype), heller bruker sykemeldinger som et alternativ. Hypotese 2: Å se om bedrifter med mange permitterte (minst 20 prosent) har høyere sykefravær enn resten av bedriftene i den samme næringen. Vi har valgt å se spesielt på bedrifter i næringer som generelt utmerker seg med mange permitteringer. Dermed får vi sjekket om sykefraværet i bedrifter hvor permitteringer er omfattende, er unormalt høyt innad i de gitte næringer Bedrifter med mer enn 19 ansatte Vi starter med å undersøke om hypotese 2 holder. Tabell 3.3 viser en tidsserie over bedrifter med permitteringsandeler på 20 prosent eller mer. Den viser for det første at det i hovedsak bare er næring 15 som regelmessig har en del store bedrifter i denne gruppen. Andre næringer som har permitterte de fleste månedene er som regel representert med bare et par bedrifter. De alle fleste bedrifter (varierende fra 60 til 90 prosent i gjennomsnitt mellom månedene) med over 19 ansatte og en andel permitterte på minst 20 prosent av arbeidsstokken, har en sykefraværsprosent i intervallet 0-9 prosent. Det vil si at sykefraværet ligger rundt det som er vanlig i alle bedrifter i de aktuelle næringene. Tar vi også med oss de som har et sykefravær i intervallet prosent, får vi med oss prosent av bedriftene. Et sykefravær på prosent kan isolert sett ikke sies å være ekstremt høyt for enkeltbedrifter når gjennomsnittet for alle næringene ligger på 4-10 prosent fra måned til måned. Det er med andre ord ikke spesielt høyt sykefravær for bedrifter med mange permitterte. Også blant bedrifter uten permitterte vil man finne en del med høyere sykefravær enn gjennomsnittet (jf. tabell 3.6). Vi ser imidlertid en viss forskjell mellom næringene. I næring 15 (hvor det er klart flest bedrifter med permitterte) er sykefraværet for de med minst 20 prosent permitterte lavere og ganske likt gjennomsnittet for alle bedriftene i næringen. Her sammenlikner vi tallene for november 2003 og november 2002 i tabell 3.3 med totaltallene i hhv. tabell 3.1b og vedleggstabell A11b, næring for næring. I de andre næringene med relativt høy permitteringshyppighet (næringene 28, 29, 35 og 45) skiller bedriftene med minst 20 prosent permitterte seg mer ut fra de andre bedriftene i samme næring, ved gjennomgående å ha høyere sykefravær. 16

17 Rapporter 2004/23 Tabell 3.3. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på 20 prosent eller mer. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. Februar desember Absolutte tall og prosent Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt Februar , , , , , , Mars , , , , , , , April , , , , , , , , , Mai , , , , , Juni , , Juli , , , August , , , , , , , , , ,

18 Rapporter 2004/23 (fortsettelse) Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt Sept , , , , , , , , , , , Oktober , , , , , , , , Nov , , , , , , , , , , , Des , , , , , , , , , ,

19 Rapporter 2004/23 (fortsettelse) Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt Januar , , , , , , , , , , , , , , , Februar , , , , , , , , , , , , , Mars , , , , , , , , ,

20 Rapporter 2004/23 (fortsettelse) Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt April , , , , , , , , , , , , Mai , , , , , , , , Juni , , , , , , , Juli , , , , August , , , , , , , , ,

21 Rapporter 2004/23 (fortsettelse) Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt Sept , , , , , , , , , , , Oktober , , , , , Nov , , , , , , , , Des , , , , , , , , , , , Vi skal så gå nærmere inn på problemstillingen ved å se på tall for november Mens tabell 3.3 viste tall for bedrifter med 20 prosent permitterte eller mer, gir tabellene 3.4 og 3.5 tall for bedrifter med permitteringsandeler på henholdsvis prosent og prosent. I tillegg har vi her bare tatt med de som ble permittert i november 2003, dvs. vi ser på starttidspunktet på større permitteringer. Ved dette tidspunktet var det 4 store bedrifter som hadde et betydelig antall permitterte, dvs. en permitteringsandel på over 40 prosent (det var ingen bedrifter med over 80 prosent permitterte i denne måneden). To av disse bedriftene hadde et sykefravær på normalen, 0-9 prosent, mens de to andre hadde et sykefravær i intervallet prosent. Disse to bedriftene hadde henholdsvis næringskode 29 Produksjon av maskiner og 35 Bygging av skip/fartøyer. For næring 35 er dette 1 av i alt 8 store bedrifter med en permitteringsandel på minst 20 prosent (jf. tabell 3.3) og 1 av 94 store bedrifter med over null permitterte (jf. tabell 3.2a). 21

22 Rapporter 2004/23 Tabell 3.4. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt I alt , , , , , , , Tabell3.5. Bedrifter med over 19 ansatte og en andel permitterte i inneværende måned på prosent. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt I alt , , , , Konklusjon (hypotese 2): For større bedrifter (over 19 ansatte) finner vi ikke samlet sett noen klar indikasjon på at bedrifter med mange permitterte (minst 20 prosent) har noe spesielt høyt sykefravær sammenlignet med bedrifter ellers i de gitte næringer. Ved å sammenlikne næringene kan det imidlertid se ut som om der hvor permitteringer er mest vanlig over tid (NACE 15 Næringsmiddelindustrien hvorav fiskeindustrien står for mesteparten av bedriftene med permitterte), blir det gjennomsnittlige sykefraværet trukket ned. For næringer hvor permittering kan tolkes som et mer alvorlig strukturelt problem for bedriften og kanskje næringen som sådan, tyder tallene på at man har et høyere sykefravær enn vanlig for bedrifter generelt i samme næring (NACE 28, 29, 35 og 45). Vi ser så på hypotese 1: Tabell 3.6 viser antallet store bedrifter uten noen permitterte etter størrelsen på sykefraværet. Når vi ser på alle store bedrifter uten permitterte, viser tallene at 74 prosent av bedriftene har sykefravær i intervallet 0-9 prosent. Tar vi med de med sykefravær i intervallet prosent får vi dekket 92 prosent av bedriftene. De av bedriftene som befinner seg i typiske permitteringsutsatte næringer avviker ikke systematisk fra dette generelle mønsteret. 22

23 Rapporter 2004/23 Tabell 3.6. Bedrifter med over 19 ansatte uten permitterte i inneværende måned. Antall ansatte, sykefravær og prosentvis bedriftsfordeling over sykefravær etter næring. November Absolutte tall og prosent Tosifret Antall Antall sykemeldte Prosentvis bedriftsfordeling over andel sykemeldte i alt I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan 2002/1 Rapporter Reports Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan Lærernes arbeidsmiljø i 1990-ene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 2005/15 Rapporter Reports Odd Frank Vaage Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports 1999/27 Rapporter Reports Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift

Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift Utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet Notat 2015-01 Proba-notat nr. 1, 2015 Prosjekt nr. 15071 KAL/HB, 7. desember,

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports 2002/25 Rapporter Reports Liva Vågane Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Lasse Sigbjørn Stambøl

Lasse Sigbjørn Stambøl 2009/40 Rapporter Reports Lasse Sigbjørn Stambøl Opprettholdelse av og avgang fra selvstendig næringsvirksomhet i Norge Basert på tidsserieanalyser av regional arbeidsmarkedsmobilitet Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Sykefravær i NHO bedrifter artal Nivå og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Avdeling Lønn og tariff, på grunnlag av data fra SSB. Innhold Tabell 1: Tabell 2: Legemeldt sykefravær

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2017 Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage 52 Statistiske analyser Statistical Analyses Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2010 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Sandra Lien og Elisabeth Nørgaard

Sandra Lien og Elisabeth Nørgaard 2006/25 Rapporter Reports Sandra Lien og Elisabeth Nørgaard Rapportering fra krisesentrene 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Dag Roll-Hansen, Marjan Nadim og Bengt Oscar Lagerstrøm

Dag Roll-Hansen, Marjan Nadim og Bengt Oscar Lagerstrøm 2007/13 Rapporter Reports Dag Roll-Hansen, Marjan Nadim og Bengt Oscar Lagerstrøm Holdninger til norsk bistand. 2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Notater. Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn. Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman

Notater. Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn. Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman Notater Documents 2017/45 Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn Teknisk dokumentasjon Notater 2017/45 Thomas von

Detaljer

2001/30 Rapporter Reports. Trond Havelin. Utenlandske leger og sykepleiere i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2001/30 Rapporter Reports. Trond Havelin. Utenlandske leger og sykepleiere i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2001/30 Rapporter Reports Trond Havelin Utenlandske leger og sykepleiere i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Jan Lyngstad og Jon Epland

Jan Lyngstad og Jon Epland 003/ Rapporter Reports Jan Lyngstad og Jon Epland Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger En analyse basert på registerdata Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Berit Otnes Hjemmetjenestetilbud på sykehjemsnivå Beregninger på grunnlag av statistikk om pleie- og omsorgstjenestene 2008 (IPLOS- og KOSTRAdata)

Berit Otnes Hjemmetjenestetilbud på sykehjemsnivå Beregninger på grunnlag av statistikk om pleie- og omsorgstjenestene 2008 (IPLOS- og KOSTRAdata) Notater 13/2010 Berit Otnes Beregninger på grunnlag av statistikk om pleie- og stjenestene 2008 (IPLOS- og KOSTRAdata) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Linda M. Allertsen, Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid

Linda M. Allertsen, Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid 2007/41 Rapporter Reports Linda M. Allertsen, Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

Frank Foyn og Knut Arild Kjesbu

Frank Foyn og Knut Arild Kjesbu 2006/7 Rapporter Reports Frank Foyn og Knut Arild Kjesbu Brukernes vurdering av SkatteFUNN-ordningen Delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2014 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2005/5 Rapporter Reports Tor Petter Bø Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 95/3 Rapporter Reports Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår referanse 14/195-2 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Forbundsledelsen Økonomisk og politisk rapport februar 2014 1.

Detaljer

Magne Bråthen og Kristoffer Vetvik

Magne Bråthen og Kristoffer Vetvik 2004/26 Rapporter Reports Magne Bråthen og Kristoffer Vetvik Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående

Detaljer

Kristian Rose Tronstad (red.)

Kristian Rose Tronstad (red.) 2007/1 Rapporter Reports Kristian Rose Tronstad (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Grete Dahl og Sandra Lien

Grete Dahl og Sandra Lien 2006/24 Rapporter Reports Grete Dahl og Sandra Lien Uførepensjon og sosialhjelp/ introduksjonsstønad blant innvandrere Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

2004/14 Rapporter Reports. Benedicte Lie. Fakta om ti innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/14 Rapporter Reports. Benedicte Lie. Fakta om ti innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/14 Rapporter Reports Benedicte Lie Fakta om ti innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Sosial og politisk deltaking

Sosial og politisk deltaking Sosial og politisk deltaking Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av det økende antallet samlivsoppløsninger. Flere oppgir

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Øyvind Vormeland Salte

Øyvind Vormeland Salte 2007/42 Rapporter Reports Øyvind Vormeland Salte Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Innledning hvordan måle skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer... 3 2.1 Analysepopulasjonen... 3 2.2 Vurdering av skattyters etterlevelse... 4 3 Utvikling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1 HVA SKAL/KAN REGISTRERES NÅR SKAL DET REGISTRERES NY-DIAGNOSTISERT PASIENT PROSPEKTIV REGISTRERING RETROSPEKTIV REGISTRERING ELEKTRONISK REGISTRERING VIA HELSENETT AV MS PASIENTER

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Varierende transporttid ut fra rugeri vil ha effekt på viktige produksjonsegenskaper hos kyllingen

Varierende transporttid ut fra rugeri vil ha effekt på viktige produksjonsegenskaper hos kyllingen FORSØKSRAPPORT Felleskjøpet Fôrutvikling, N-7005 Trondheim Tlf: 73 82 68 20 Fax: 73 91 41 34 Forsøksspørsmål: Effekt av varierende transporttid på bil (gjentak av forsøk SF-19 pga feil) Prosjektleder/forfatter:

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Veiledning til terminoppgaven

Veiledning til terminoppgaven Veiledning til terminoppgaven RF-1037 Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Gjelder fra 1. januar 2004. Innledning Eftas overvåkingsorgan ESA har slått fast at den differensierte arbeidsgiveravgiften

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bjørn Olsen Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten?

Bjørn Olsen Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten? Bjørn Olsen Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS DEN VANSKELIGE SAMTALEN Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS 1 TEMA Innledende om drøftelsesmøte Rettslig utgangspunkt Formål Gjennomføring av drøftelsesmøte Når skal drøftelsesmøte

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer