NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968

3 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95, 3, 952, 3, 953, 4, 954, 5, 955, 5, 956 og 5, 957. Hotellstatistikken for er trykt i forskjellige utgaver av Samferdselsstatistikk: 959 første hefte NOS XI 329, 959 annet hefte XI 35, 960 XII 34, 96 første hefte XII 77, 96 annet hefte XII 00 og 962. XII 34. Hotellstatistikk 963 NOS A 04, 964 A 22, 965 A 54, 966 A 86.

4 F o r o r d Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk siden 950. Fra 950 til 956 ble statistikken offentliggjort i Statistiske meldinger og fra 957 til 962 i publikasjonen Samferdselsstatistikk. Fra 963 har Byrået utgitt hotellstatistikken i en særskilt publikasjon. Hotellstatistikk 967 inneholder de samme tabeller som publikasjonen for 966. Fullmektig Sofie Anthi Hansen har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 24. februar 968 Petter Jakob Bjerve Gunnar Furuholmen-Jenssen

5

6 Oversikt Innhold Side Det statistiske materiale 7 Hovedresultater 7 Tabeller. Godkjente hoteller etter størrelse 0 2. Apne hoteller, sengetall og svarprosent 0 3. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Hele året 4. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Vintersesongen (jan. - april) 5. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Sommersesongen (mai - sept.) 6. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Månedstall Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Distriktstall Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Distriktstall. Vintersesongen Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Distriktstall. Sommersesongen Gjestedøgn etter nasjonalitet. Hele landet 6. Gjestedøgn etter nasjonalitet. Månedstall Gjestedøgn etter nasjonalitet. Distriktstall Gjestedøgn for turist- og høyfjellshoteller etter distrikt og gjestenes nasjonalitet. Månedstall Gjestedøgn for byhoteller i Oslo, Bergen og Trondheim etter gjestenes nasjonalitet. Månedstall Kapasitetsutnytting etter distrikt. Månedstall Ungdomsherberger, turisthytter o Ved l e g g Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Standardtegn Null.. Oppgave mangler

7

8 OVERSIKT Det statistiske materiale Hotellstatistikken omfatter bare de godkjente hoteller. Andre herberger - dvs. gjestgiverier, pensjonater, fjellstuer og liknende - er holdt utenfor. Statistikken bygger på oppgaver fra hotellene over tallet på ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet. Oppgavene innhentes hver måned av Hotell- og turistdirektoratet. Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, godkjente landhoteller og godkjente byhoteller. Gruppen godkjente landhoteller omfatter hoteller på større steder i landdistriktene. De fleste av dem holder åpent hele året og har som byhotellene jamt besøk av forretningsreisende og tilfeldige gjester. Gruppen turist- og høyfjellshoteller besøkes hovedsakelig av turister. Ved oppdelingen i distrikter har en stort sett søkt å følge den naturlige inndeling av landet i turiststrøk. Da en del hoteller ikke har sendt inn oppgaver, har en som i tidligere år beregnet tallet på gjester og gjestedøgn i de forskjellige grupper. En bygger på den forutsetning at de hoteller som ikke har sendt inn oppgaver har hatt samme kapasitetsutnytting som de andre. Beregningene foretas distriktsvis og for hver måned på grunnlag av de innkomne oppgaver og svarprosentene. Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedøgn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedøgn i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og periode. Sengedøgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på døgn som hotellet var åpent i perioden. For året 967 og for hele landet under ett var svarprosenten for turist- og høyfjellshotellene 89, for landhotellene 83, for byhotellene 98 og for alle hoteller under ett 92. Tabell 6 bygger på oppgaver fra Landslaget for Norske Ungdomsherberger, Den Norske Turistforening og Foreningen til Ski-Idrettens Fremme. Hovedresultater I begynnelsen av 967 var det i Norge 436 godkjente hoteller. Av disse var 06 turist- og høyfjellshoteller med 0 38 senger, 58 landhoteller med 6 09 senger og 72 byhoteller med 3 76 senger. Det var en øking på 3 hoteller fra 966 til 967. Sengetallet gikk i samme tidsrom opp med 307. For alle godkjente hoteller under ett var tallet på gjester i 967. Av disse var 36 prosent utlendinger. Det kom gjester til turist- og høyfjellshotellene, til landhotellene og til byhotellene. Andelen av utlendinger var henholdsvis 50, 29 og 34 prosent. Tallet på gjestedøgn (overnattinger) ved alle godkjente hoteller var i 967 og andelen av utenlandske gjestedøgn 40 prosent. Tallet på gjestedøgn var på turist- og høyfjellshotellene, på landhotellene og på byhotellene. Av disse gjaldt henholdsvis 53, 32 og 36 prosent utlendinger. Sammenliknet med 966 økte tallet på gjester og gjestedøgn med 2 prosent for alle hoteller under ett. Alle tre kategorier av hoteller hadde eking i tallet på gjester fra 966 til 967. Økingen var 4 prosent for turist- og høyfjellshotellene, 4 prosent for landhotellene og 0,2 for byhotellene. Tallet på gjestedøgn steg med 3 prosent ved turist- og høyfjellshotellene, 4 prosent ved landhotellene og med 2 prosent ved byhotellene. Kapasitetsutnyttingen (beleggsprosenten) blir regnet ut som gjestedøgn i prosent av sengedøgn. For alle hoteller under ett var kapasitetsutnyttingen 56,0 prosent i 967 mot 57,9 prosent i 966. Kapasitetsutnyttingen ved turist- og høyfjellshotellene var 5,3 prosent mot 53,6 prosent i 966, ved landhotellene 43,3 prosent mot 45,8 prosent, og ved byhotellene 63,5 prosent mot 64,5 prosent.

9

10 TABELLER

11 0 Tabell.. Godkjente hoteller.etter.størrelse ) Hoteller Senger Antall Prosent Antall Prosent Under 20 senger 9 7 4,4 3, ,2, " ,6 8, ,6 6, " ,9 2, ,7 6, " ,7 8, ,5 5, " ,2 0, ,3 8, " ,5 7, ,3 7, " ,6 7, ,5 8, " ,2 5, ,0 7, " ,3 5, ,6 7, " ,6, ,4 20, " 5 9 3,5 4, ,0,0 200 senger og over 0 2,5 2, ,9 9, ,0 00, ,0 00,0 ) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av vedkommende år. Tabell 2. Apne hoteller, sengetall og svarprosent Vintersesongen Hele året Sommersesongen (januar-april) (mai-september) Åpne Senge- Svar- Åpne Senge- Svar- Apne Senge- Svarhotet- tall 2) pst. hoteltall pst. tall pst. hoteller 2) ler ler Turist- og høyfjellshoteller , , , , , , , , , , , ,8 Godkjente landhoteller , , , , , , , , , , ,3 Godkjente byhoteller , , , , , , , , , , , ,9 Alle hoteller , , , , , , , , , , , ,5 ) For å unngå grupper med færre enn 3 hoteller i statistikken er noen turisthoteller i enkelte måneder eller hele året slått sammoen med landhotellene eller byhotellene i vedkommende distrikt. 967 gjelder det hotell med 90 senger i Vest-Agder (byhotell januar-april og september-desember), hotell med 38 senger i Rogaland (landhotell i januar-april og september-desember), hotell med 75 senger i Nordland (landhotell hele året) og 2 hoteller med 44 senger i Finnmark (landhoteller hele året). 2) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året.

12 Tabell 3. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Hele året Kapasitetsutnytting Pst. Turist- og høyfjellshoteller , Godkjente landhoteller Godkj ente byhoteller Alle hoteller ,7 54,3 53,6 5,3 44,5 44,7 45,8 43,3 65,8 65,3 64,5 63,5 58, 58,2 57,9 56,0 Beregnet ankomne gjester Nordmenn Utlendinger Beregnede gjestedøgn Nordmenn Utlendinger Ialt Tabell 4. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Vintersesongen (januar-april) Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedøgn Kapasitets - Nordmendingemenn dinger Utlen- Nord- Utlen- utnytting Pst. Turist- og høyfjellshoteller Godkj ente landhoteller , , ,3 38,4 Godkj ente byhoteller , , ,5 52, 7 Alle hoteller , , , 5 50, ,3 62,2 57,7 55, 9 Tabell 5. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Sommersesongen (mai-september ) Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedøgn Kapasitetsutnytting Nordmendingemendinger Utlen- Nord- Utlen- Ialt Pst. Turist- og høyfjellshoteller ,2 56, ,2 53, 9 Godkjente landhoteller , , , , 3 Godkj ente byhoteller , , ,0 967,. WO, ,2 Alle hoteller , , , ,8

13 2 Tabell 6. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Månedstall 967 Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedøgn Nord- Utlen- Nord Utlenmenn dinger menn dinger Kapasitetsutnytting Pst. Turist- og høyfjellshoteller Januar ,7 Februar ,7 Mars ,2 April ,8 Mai ,3 Juni , Juli ,5 August ,3 September ,0 Oktober ,3 November ,3 Desember , ,3 Godkjente landhoteller Januar ,3 Februar ,4 Mars , April ,9 Mai ,6 Juni ,5 Juli ,4 August ,2 September ,2 Oktober , November ,3 Desember , ,3 Godkjente byhoteller Januar ,7 Februar ,7 Mars , April ,8 Mai ,6 Juni ,7 Juli ,5 August ,8 September ,6 Oktober ,3 November ,5 Desember , ,5 Alle hoteller Januar ,3 Februar ,6 Mars ,8 April ,2 Mai ,9 Juni ,6 Juli , August ,6 September ,6 Oktober ,0 November ,8 Desember , ,0

14 3 Tabell 7. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Distriktstall 967 Turist- og høyfjellshoteller Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanen ) Østlandet ellers Telemark Sørlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Beregnet ankomne gjester Nordmenn Utlendinger Beregnede gjestedøgn Nordmenn Utlendinger Kapasitetsutnytting Pst , , , , , , , , , , ,3 Godkjente landhoteller Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanen ) Hedmark Oslofjorden 2) Telemark Sørlandet Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms, Finnmark , , , , , , , , , , 4, , , , ,3 Godkjente byhoteller 589 Oslo ,2 65 Bergen ,8 38 Trondheim , 7 34 Stavanger ,7 Drammen , 5 Kristiansand ,6 28 Østfold ,8 Hedmark , 5 Oppland , 2 Buskerud 3) ,7 32 Vestfold , 9 Telemark ,3 9 Aust-Agder ,9 4 Vest-Agder 4) , , 9 Rogaland 5) ,3 Sogn og Fjordane, 8 Møre og Romsdal ,5 3Nord-Trøndelag ,0 3Nordland ,7 7 Troms, Finnmark , , 5 ) Strekningen Gulsvik Mjølfjell. 2) Omfatter Østfold, Akershus, Nedre Buskerud og Vestfold. 3) Ekskl. Drammen. 4) Ekskl. Kristiansand. 5) Ekskl. Stavanger.

15 4 Tabell 8. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Distriktstall. Vintersesongen 967 Kapasi- Beregnet ankomne gjester Beregnede gjestedøgn Nord- Utlen- Nord- Utlen- tetsut- nytting menn dinger menn dinger Pst. Turist- og høyfjellshoteller Lillehammer, Gudbrandsdalen ,5 Hadeland, Valdres, Filefjell ,2 Bergensbanen ) , østlandet ellers , Telemark ,9 Sørlandet og Rogaland Hordaland , Sogn og Fjordane ` , MØre og Romsdal ,4 Sør-Trøndelag , ,9 Godkjente landhoteller Lillehammer, Gudbrandsdalen ,6 Hadeland, Valdres, Filefjell ,8 Bergensbanen ) ,4 Hedmark ,3 Oslofjorden 2) ,5 Telemark ,4 Sørlandet , Rogaland og Hordaland, ,0 Sogn og Fjordane ,8 More og Romsdal ,0 Trøndelag ,7 Nordland ,8 Troms, Finnmark , ,4 Godkjente byhoteller Oslo ,4 Bergen ,4 Trondheim ,0 Stavanger ,7 Drammen , Kristiansand ,6 Østfold ,8 Hedmark ,4 Oppland , Buskerud 3) ,0 Vestfold ,9 Telemark ,9 Aust-Agder ,3 Vest-Agder 4) ,0 Rogaland 5) ,0 Sogn og Fjordane, MØre og Romsdal , Nord-Trøndelag ,6 Nordland ,5 Trams, Finnmark , ,7 Noter se tabell 7.

16 5 Tabell 9. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Distriktstall. Sommersesongen 967 Turist- og høyfjellshoteller Beregnet ankomne gjester Nord- Utlenmenn dinger Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanen ) Østlandet ellers Telemark Sørlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Sør-Trøndelag Beregnede gjestedøgn Nord- Utlenmenn dinger Kapasitetsutnytting Pst , , , , , , , , , , ,9 Godkjente landhoteller Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanen ) Hedmark Oslofjorden 2) Telemark Sørlandet Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms, Finnmark , , , , , , , , , , , , , ,3 Godkjente byhoteller Oslo Bergen Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Østfold...= Hedmark Oppland Buskerud 3) Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder 4) Rogaland 5) Sogn og F jordane, MØre og Romsdal Nord- Trøndelag Nordland Troms, Finnmark , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Noter se tabell 7.

17 6 Tabell 0. Gjestedøgn etter nasjonalitet. Hele landet. Turist- og høyfjellshoteller Gjestedøgn Prosent _ Nordmenn , 42,. 45, 46,7 Svensker ,4 7, 3,8 3,3 Dansker ,8 8,0 8,0 8,9 Finner ,4 0,4 0,3 0,3 Briter ,5 5,5 4,4,6 Nederlendere ,4,2,5 2,3 Belgiere ,2 0,3 0,3 0,3 Franskmenn ,2,0,,0 Tyskere ,9 4,9 5,6 5,3 U.,S.- borgere ,8 8,2 8,5 8,7 Andre ,3,3,4,6 Ialt..._ ,0 00,0 00,0 00,0 Godkjente landhoteller Nordmenn ,0 67,5 68,2 68,2 Svensker , 8,5 7,8 8,0 Dansker ` ,4 4,6 4,2 5, Finner ,6 0,5 0,5 0,4 Briter ,8 8,8 8,7 7,8 Nederlendere ,0,2,5 2,3 Belgiere ,2 0,3 0,3 0,3 Franskmenn , 0,9, 0,9 Tyskere ,9 4,6 4,5 4, U.S.- borgere ,7 2,0 2,,8 Andre ,2,,, ,0 00,0 Godkjente byhoteller Nordmenn ,0 64,7 63,9 64,0 Svensker , 6,6 6,4 6,6 Dansker ,9 3,0 2,8 2,8 Finner ,7 0,8 0,8 0,7 Briter ,6 5,6 6,0 5,2 Nederlendere ,9,0,,4 Belgiere ,3 0,2 0,2 0,3 Franskmenn ,2,2,2, Tyskere ,0 3,3 3,5 3,3 U.S.- borgere ,3 9, 9,2 9,6 09 Andre , 0 4,5 4,9 5, ,0 00,0 00,0 00,0 Alle hoteller Nordmenn ,8 59,7 59,9 60,4 Svensker ,8 9,5 8,5 8,4 Dansker ,5 4,4 4,3 4,7 Finner ,6 0,7 0,6 0,6 Briter ,4 8,5 8,5 7,2 Nederlendere ,,,3,8 Belgiere ,2 0,2 0,3 0,3 Franskmenn ,2,,, Tyskere ,6 3,9 4,2 3,9 U.S.- borgere ,9 7,7 7,9 8, Andre ,9 3,2 3,4 3, ,0 00,0 00,0 00,0

18 7 Tabell. GjestedØgn etter nasjonalitet. Månedstall 967 Nord- Sven- Dan- Neder- Bel- Fransksker Finner Briter lendere giere menn sker menn Tysk- U.S.- ere borgere Andre Turist- og høyfjellshoteller 346 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ; Godkjente landhoteller Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Godkj ente byhoteller Januar Februar..._ Mars April Mai Juni Juli. August September Oktober November Desember Alle hoteller Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember S

19 8 Tabell 2. GjestedØgn etter nasjonalitet. Distriktstall 967 Nord- Sven- Dan- Fin- Neder- Belmenn sker sker ner Briter lendere giere Fransk- Tysk- U.S.- menn ere borgere Andre Turist- og høyfjellshoteller Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland,Valdres, Filefjell Bergensbanen ) Østlandet ellers Telemark SØrlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MØre og Romsdal SØr-Trøndelag Godkjente landhoteller Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland,Valdres, Filefjell Bergensbanen ) Hedmark Oslofjorden 2) Telemark SØrlandet Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane MØre og Romsdal TrØndelag Nordland Troms, Finnmark Godkjente byhoteller Oslo., Bergen Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Østfold Hedmark Oppland Buskerud 3) Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder 4) Rogaland 5) Sogn og Fjordane, MØrecg Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Troms, Finnmark Noter se tabell 7.

20 9 Tabell 3. Gjestedøgn for turist- og høyfjellshoteller etter distrikt og gjestenes nasjonalitet. Månedstall 967 alt Nord- Svenmenn sker Dansker Finner Neder- Bel- Fransk- Tysk- U.S.- Briter lendere iere menn ere bor ere Andre g g Lillehammer, Gudbrandsdalen Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni... Juli August September Sommersesongen Hele året ^ ^^ ' Telemark 0- Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året ) Strekningen Gulsvik-MjØlijell. Hadeland,Valdres, Filefjell Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året Bergensbanen ) Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året Østlandet ellers Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året

21 20 Tabell 3 (forts.). Gjestedøgn for turist- og høyfjellshoteller etter distrikt og gjestenes nasjonalitetp Månedstall 967 Nord- Svenmenn sker Dan- Finner Briter Neder- Bel- Fransk- Tysk- U.S.- sker lendere giere menn ere borgere Andre Sørlandet og Rogaland Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året Hordaland 24 Januar Februar Mars April Vintersesongen ^ Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året Sogn og Fjordane 247 Januar Februar 522 Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Hele året Møre og Romsdal 3 Januar _ Februar, Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året Sør-Trøndelag Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen ' Hele året ) Se note tabell 2.

22 2 Tabell 4. GjestedØgn for byhoteller i Oslo, Bergen og Trondheim etter gjestenes nasjonalitet. Månedstall. 967 Nord- Sven- Daner Neder- Bel- Fransk- Tysk- U.S.- menn sker sker Finner Briter lendere giere menn ere borgere Andre Oslo Januar Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen Hele året Bergen Januar _ Februar Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen 225 Hele året Trondheim Januar 7 Februar 5 Mars April Vintersesongen Mai Juni Juli August September Sommersesongen 2 Hele året

23 Tabell 5. Kapasitetsutnytting etter distrikt ). Månedstall Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Turist- og høyfjellshoteller Lillehammer,Gudbrandsdalen 40,7 67,2 86, 32,3 28,2 33,2 72,3 59,3 37,4 32,3 32,3 43,7 Hadeland,Valdres,Filefjell 3,6 60,8 88,9 54,5 25, 3,5 69,6 57,5 39,6 33,8 25,3 43,2 Bergensbanen 63,5 67,8 74,9 50,2 33,8 39,5 54,0 52,9 37,0 40,0 20,5 5,6 Østlandet ellers 35,4 48,4 55,5 4,2 43,0 45,5 72,9 73,4 57,8 43,4 33,2 33,6 Telemark 4,2 8,2 82, 3,2 9,9 49,0 74,4 60,2 48,9 30,2 8,5 35, Sørlandet og Rogaland ,6 70,5 84,5 79,4 32,4 Hordaland 25,8 36,5 5,0 4,5 36, 60,6 74,9 66,2 37, 28,5 5,0 7,7 Sogn og Fjordane,, 22,7 57,8 78,6 69,5 24,4 Møre og Romsdal 25,7 34,4 39,8 42,0 4,3 68,0 80,5 77,7 42,3 50,3 24,5 9,0 Sør-Trøndelag 27,0 75,5 9,8 55,7 40,3 56,8 82,8 75,8 48,0 37, 24,5 2,6 38, 7 6,7 77,2 4,8 3,3 49, 73,5 64,3 38,0 34,3 25,3 35, 2 Godkjente landhoteller 'Lillehammer,Gudbrandsdalen 7,6 43,7 6,3 25,5 4,2 37,0 68,8 45,9 27, 2, 7,6 4,2 Hadeland,Valdres,Filefjell 32,0 45,3 6,2 40, 33,0 42,7 66,7 54,6 30,5 34,0 26,3 29,8 Bergensbanen 33,0 68,5 94,7 6,4 26,0 49,0 82,5 56,2 33,6 39, 25,7 27,7 Hedmark 28, 4 46,3 45,7 36,8 30, 6 42, 0 60,2 49, 8 44, 4 43, 36, 29, 8 Oslofjorden 4,5 54,4 43,5 25,8 30,7 4,3 76,9 59,5 50,3 44,6 40,0 27,3 Telemark 20,6 36,2 70,6 22,0 24,4 40,4 87,2 64,7 35,5 25,8 20,2 20,9 Sørlandet 5,5,9 8,8,4 6,5 42,3 69,4 55,7 26,4 9,5 5,4 6,7 Rogaland og Hordaland 28,2 3, 35,7 32, 43,8 69,3 90,9 79,4 44, 48,2 32,5 23,0 Sogn og Fjordane 24,9 25,2 8, 3,7 26,7 56,2 7,6 57,3 34,5 44,5 4,5 5,8 Møre og Romsdal 28,0 40,2 29,2 39,5 28,7 4,7 75,4 60,6 28,4 48,0 42,2 9,2 Trøndelag 9,7 30,9 48,8 27,3 23, 39,4 6, 49,5 60,2 47,8 49,0 5, Nordland 35,6 40,9 45,7 55, 4,4 54,5 64,5 56,4 5,3 53,5 50,3 3,8 Troms, Finnmark 27,9 29,4 32,6 34,6 28, 57,9 63,3 5,5 46,5 37,8 3,5 20,3 28,3 4,4 48, 34,9 29,6 49,5 73,4 58,2 40,2 39, 33,3 22,3 Godkjente byhoteller Oslo 63,9 72,4 64,4 73,4 78,2 96,6 7,2 8,6 95,9 82,6 70,0 5,3 Bergen... 39,3 4,8 4,7 59, 77,5 97, 0, 00,6 8,8 56,6 50,4 37,9 Trondheim 58,3 58,0 47,5 64,4 63,2 86,5 92, 88,5 77,2 7,2 64,8 4,0 Stavanger 45,0 53,4 4,8 63, 53, 84,3 64,6 7,9 64,6 59,9 50,2 29,5 Drammen 40,3 46,6 32,6 45,4 49, 56,2 55,6 68,3 56,4 45,4 46, 38,4 Kristiansand 4,3 65,0 48,7 68,8 62,4 92,3 05,4 00,2 83, 75,0 66,2 39,2 Østfold 37,2 43,2 34,4 45, 37,4 48,6 62, 58,2 57, 48,4 48,3 29,7 Hedmark 34,0 46,3 39,7 46,2 36,7 55,2 73,5 63,4 53, 5,7 45,8 36,5 Oppland 38,7 55,8 68, 49,7 38,8 57,0 9,7 7,6 57,3 5,4 49,4 39,8 Buskerud 26,7 5,9 4,6 36,9 33,6 42,2 56,7 5,7 39,3 36,3 35,0 26,0 Vestfold 34,7 46,3 39,0 48,2 43,3 56,9 62,7 56,2 5,7 45,9 45,6 30,8 Telemark 37,9 45,6 37,2 5,6 47,2 55,3 52,8 52,2 49, 48,2 49,5 29,2 Aust-Agder 27,5 30,4 3,6 47,8 42,5 56,4 86,0 62,4 44,2 4,7 37,2 8,5 Vest-Agder 30,4 33,7 36,2 43,6 40,8 46,4 64,6 57, 46,5 29,2 26,8 4,2 Rogaland 39,3 5,4 46,8 59, 52, 68,6 56,3 6,7 50,4 49, 45,0 36,4 Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 48,6 62,3 46,7 59,9 50,4 68,8 64,4 65,8 58,9 58,4 55,3 39,2 Nord-Trøndelag 48,2 7, 53,6 70,8 59,5 82,8 92,5 95,5 78, 90,9 86, 4,9 Nordland 35,0 46,4 48,5 52,2 48,2 80,4 9,8 76, 56,4 50,5 47,5 34,5 Troms, Finnmark 38, 8 54,4 43,8 55,6 43,2 69, 8 76,2 73, 2 62, 0 58, 8 45,4 3,9 46,7 55, 7 49, 59,8 59, 6 79, 7 90,5 87,8 7, 6 62, 3 55,5 38, 7 ) Se note, tabell 2. Tabell 6. Ungdomsherberger, turisthytter o.l. Herberger, hytter o.l Senger Medlemmer Gjester (besøk) Overnattinger Nordmenn Utlendinger Landslaget for Den Norske Foreningen til Norske UngdomsherbergerTuristforening Ski-Idrettens Fremme ) 9672) ) Sesongen /9 965 til 3/ ) Sesongen /9 966 til 3/

24 23 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar 967 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 967 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 967 Nr. 20 Økonomisk utsyn over året Economic Survey - Sidetall 58. Pris kr.,00-2 Syketrygden National Health Insurance - Sidetall 03. Pris kr. 8,00-22 Skattestatistikk Tax Statistics - Sidetall 73. Pris kr. 7,00-23 Skogstatistikk Forestry Statistics - Sidetall 3. Pris kr. 8,00-24 Samferdselsstatistikk Transport and Communication Statistics - Sidetall 37. Pris kr. 8,00-25 Utenrikshandel 966 I - External Trade I - Sidetall 263. Pris kr. 9,00-26 Bedriftstelling 963 II Varehandel - Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade - Sidetall 235. Pris kr. 9,00-27 Psykiatriske sykehus Mental Hospitals - Sidetall 54. Pris kr. 6,00-28 Statistisk årbok Statistical Yearbook of Norway - Sidetall 40. Pris kr.,00-29 Helsestatistikk Health Statistics - Sidetall 4. Pris kr. 8, Folkemengdens bevegelse Vital Statistics and Migration Statistics - Sidetall 99. Pris kr. 7,00-22 Utenrikshandel 966 II - External Trade II - Sidetall 240. Pris kr. 9, Bedriftstelling 963 III Bygge- og anleggsvirksomhet, finansinstitusjoner, samferdsel og tjenesteyting - Census of Establishments III Construction, Banks etc., Insurance, Transport etc. and Services - Sidetall 5. Pris kr. 8, Kredittmarkedstatistikk Credit Market Statistics - Sidetall 237. Pris kr. 9, Jordbruksstatistikk Agricultural Statistics - Sidetall 95. Pris kr. 8, Fiskeristatistikk Fishery Statistics - Sidetall 89. Pris kr. 7, Skattestatistikk Tax Statistics - Sidetall 89. Pris kr. 7, Utenrikshandel 966 III - External Trade III - Sidetall 285. Pris kr. 9,00 Rekke A Offsettrykk 967 Nr. 82 Markedstall Bedriftstellingen 963 II Varehandel - Market Data. Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade - Sidetall 93. Pris kr. 4,50-83 DØdsårsaker 965 Hovedtabeller - Causes of Death. Main Tables - Sidetall 80. Pris kr. 4,50-84 Aksjonærforhold og styresammensetning i aksjeselskaper Share Ownership and Composition of the Boards of Directors in Joint-Stock Companies - Sidetall 77. Pris kr. 4,50-85 LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Sidetall 8. Pris kr. 3,00-86 Hotellstatistikk Hotel Statistics - Sidetall 24. Pris kr. 3,00-87 Folketallet i kommunene Population in Municipalities - Sidetall 29. Pris kr. 4,00-88 Barnevernsstatistikk Child Welfare Statistics Sidetall 34. Pris kr. 4,00-89 Undervisningsstatistikk III Høgre allmennskoler - Educational Statistics III Secondary Schools - Sidetall 38. Pris kr. 4,00-90 Undervisningsstatistikk II Folkehøgskolar - Educational Statistics II Folk High Schools - Sidetall 22. Pris kr. 3,00-9 Daginstitusjoner for barn Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 22. Pris kr. 3,00-92 LØnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3.kvartal Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity - Sidetall 25. Pris kr. 4,00-93 Sykehusstatistikk Hospital Statistics - Sidetall 25. Pris kr. 4,00-94 Skogavvirking til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production - Sidetall 37. Pris kr. 4,00-95 Undervisningsstatistikk V Universiteter og høgskoler - Educational Statistics V Universities - Sidetall 49. Pris kr. 4,50-96 Jaktstatistikk Hunting Statistics - Sidetall 38. Pris kr. 4,00-97 Markedstall. Bedriftstellingen 963 III Bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel og tjenesteyting - Market Data. Census of Establishments III Construction, Transport and Services - Sidetall 7. Pris kr. 4,50-98 LØnnsstatistikk Wage Statistics - Sidetall 58. Pris kr. 4,50-99 Undervisningsstatistikk I Folke- og framhaldsskoler - Educational Statistics I Primary and Continuation Schools - Sidetall 52. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 49. Pris kr. 4,50

25 24. Rekke A Offsettrykk 967 (forts.) Nr. 20 Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents - Sidetall 50. Pris kr. 4, Skattestatistikk 965 Kommuner og handelsdistrikter - Tax Statistics. Municipalities and Trade Districts - Sidetall 05. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk IV Fag- og yrkesskoler - Educational Statistics IV Vocational Schools - Sidetall 46. Pris kr. 4, Sivilrettsstatistikk Civil Judicial Statistics - Sidetall 22. Pris kr. 3, Alkoholstatistikk Alcohol Statistics - Sidetall 30. Pris kr. 4, LØnnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr.. januar Salaries of Local Government Employees - Sidetall 59. Pris kr. 4, Finansinstitusjoner Financial Institutions - Sidetall 00. Pris kr. 5, Rutebilstatistikk 966- Scheduled Road Transport - Sidetall 24. Pris kr. 3, Elektrisitetsstatistikk Electricity Statistics - Sidetall 38. Pris kr. 4,00-20 LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 97 - Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport - Sidetall 22. Pris kr. 3,00-2 LØnnsstatistikk for ansatte i varehandel. mars Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade - Sidetall 42. Pris kr. 4,00-22 Formuesstatistikk Property Statistics - Sidetall 27. Pris kr. 3,00-23 Sosial hjemmehjelp Social Home-Help Services - Sidetall 27. Pris kr. 4,00-24 Kommunevalgene 967 I - Municipal Elections I - Sidetall 57. Pris kr. 4,00-25 Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet l.september Salaries of Bank Employees - Sidetall 23. Pris kr. 4,00-26 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet l.september Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity - Sidetall 27. Pris kr. 4,00 Rekke XII Boktrykk 968 Nr. 228 Økonomisk utsyn over året Economic Survey Sidetall 58. Pris kr., Skogstatistikk Forestry Statistics - Sidetall 9. Pris kr. 8,00 Rekke A Offsettrykk 968 Nr. 27 Industristatistikk Industrial Statistics - Sidetall 54. Pris kr. 5,00-28 Undervisningsstatistikk V Universiteter og høgskoler - Educational Statistics V Universities - Sidetall 84. Pris kr. 4,50-29 Sykehusstatistikk Hospital Statistics - Sidetall 26. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts - Sidetall 48. Pris kr. 5,00-22 Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools - Sidetall 42. Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 3. desember Population by Age - Sidetall 56. Pris kr. 4, LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Sidetall 8. Pris kr. 3, Hotellstatistikk Hotel Statistics - Sidetall 24. Pris kr. 3,50 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 8 Storbyutvikling og arbeidsreiser. En undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling, næringsliv.og urbanisering i Oslo-området - Metropolitan Growth, Commuting and Urbanization in the Oslo Area - Sidetall 298. Pris kr. 2,00-9 Det norske kredittmarked siden The Norwegian Credit Market since Sidetall 395. Pris kr.,00

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 183 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey - 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK A 190 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1966-67 HEFTE II FOLKEHØGSKOLAR EDUCATIONAL STATISTICS 1966-67 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 7. årgang NR., 97 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Økonomiske utviklingstendenservåren 97 Bokproduksjonen i 9 Hotellstatistikk 9 Barnevernsstatistikk 9 og 9 Konkurser og akkordforhandlinger

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 615 PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK -1973 PUBLICATIONS IN THE SERIES NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS -1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII -1961 II Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr.188 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 149 STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 STATISTICS ON CAR REPAIR SHOPS ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1177-8

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE IV TILBAKEFALLSSTATISTIKK FOR SIKTEDE CRIMINAL STATISTICS Volume IV. Recidivism Among Persons Charged with Crimes

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE IV TILBAKEFALLSSTATISTIKK FOR SIKTEDE CRIMINAL STATISTICS Volume IV. Recidivism Among Persons Charged with Crimes N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A KRIMINALSTATISTIKK HEFTE IV TILBAKEFALLSSTATISTIKK FOR SIKTEDE CRIMINAL STATISTICS Volume IV Recidivism Among Persons Charged with Crimes STATISTISK

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. August

Vegtrafikkindeksen. August Vegtrafikkindeksen August 2006 Vegtrafikkindeksen august 2006 Det var 2,2 meir trafikk i august 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,6. Det var 1,8 meir trafikk med

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 189 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 196667 HEFTE Ill HØGRE ALLMENNSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 1966 67 Volume III Secondary Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

FOLKETALLET I KOMMUNENE

FOLKETALLET I KOMMUNENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A FOLKETALLET I KOMMUNENE 970-97 POPULATION IN MUNICIPALITIES 970-97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Denne publikasjonen gir folketallet

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK

BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 228 BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK 1966 CONSTRUCTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Forord Statistisk Sentralbyrå legger

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2012 februar Vegtrafikkindeksen februar 2012 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2012 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 2,7 meir trafikk

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. januar

Vegtrafikkindeksen. januar Vegtrafikkindeksen januar 2006 Vegtrafikkindeksen januar 2006 Det var 1,9 meir trafikk i januar 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,4. Det var 1, 4 meir trafikk med

Detaljer

februar Vegtrafikkindeksen

februar Vegtrafikkindeksen februar Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen februar 2006 Det var 1,3 mindre trafikk i februar 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 1,5 mindre trafikk

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen juli 2006 Det var 1,0 meir trafikk i juli 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,7. Det var 0,6 meir trafikk med lette

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen juni 2006 Det var 1,1 meir trafikk i juni 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 0,8 meir trafikk med lette

Detaljer

Foto: Knut Opeide. Vegtrafikkindeksen. mai

Foto: Knut Opeide. Vegtrafikkindeksen. mai Foto: Knut Opeide Vegtrafikkindeksen 2011 mai Vegtrafikkindeksen mai 2011 Det var 3,5 meir trafikk i mai 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,6. Det var 2,8 trafikkauke

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID 111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/3 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1977 AV JON BLAALID OSLO 1979 ISBN 82-537-0969-2 FORORD

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

april Vegtrafikkindeksen

april Vegtrafikkindeksen april Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen april 2006 Det var 4,0 mindre trafikk i april 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,9 mindre trafikk med

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juni

Vegtrafikkindeksen. juni Vegtrafikkindeksen 2011 juni Vegtrafikkindeksen juni 2011 Det var 0,5 mindre trafikk i juni 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,2 mindre trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer