CURRICULUM VITAE November 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE November 2011"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE November 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: Faks: Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Evelyn Dyb Cand. sociol. Forskningssjef / forsker II Norsk Norsk og engelsk, fransk (leser) Utdannelse: År: Akademisk grad: Institusjon: 1985 Cand. sociol. Universitetet i Oslo Nøkkelkvalifikasjoner: Arbeider med boligsosiale problemstillinger som kombinerer perspektiver fra boligforskning og velferdsforskning. Har særlig kompetanse på "vanskeligstilte på boligmarkedet", bostedsløshet og marginaliseringsprosesser der boligproblemer sees i sammenheng med fattigdom, fengsling, helse, rus og sosial stigmatisering. Undersøker hvordan velferds- og boligpolitikk settes ut i livet, blant annet gjennom evaluering av statlige ordninger og tilskudd. Studerer nye styringsformer basert på nettverk og samarbeid mellom offentlige aktører og mellom offentlige og private aktører på det boligpolitiske feltet. Yrkeserfaring: Sept April Forskningssjef ved NIBR Forsker ved NIBR Doktorgradskandidat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo Forsker ved Norges byggforskningsinstitutt Journalist i Arbeiderbladet/Dagsavisen Journalist i Klassekampen. Assistent ved Alders- og livsløpsprosjektet ved Institutt for samfunnsforskning

2 Annen relevant erfaring, medlemskap og verv: Medlem av styret for Nordisk Samarbeide for Bolig og byforskning (NSBB) (fra 2010-) Norsk koordinator for nordisk nettverk for forskning om bostedsløshet ( ) Coordinator (en av tre) for workshop `Welfare Policy, Homelessness and Housing Exclusion` i ENHR, European Network for Housing Research (fra 2007-) Medlem av Advisory Comittee of the European Journal of Homelessness (2011- ) Medlem av European Observatory on Homelessness, forskergruppe i FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) ( ) Januar-mars 2007: Gjesteforsker ved University of Stirling, Housing Policy and Practice Unit September 2003-august 2004: Gjesteforsker ved University of Westminster, London, School of Architecture and the Built Environment, Urban Development and Regeneration Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF Sensor ved Høgskulen i Volda og Universitetet i Oslo Prosjektleder: Har hatt/har prosjektlederansvar for en rekke større og mindre prosjekter. De viktigste er nasjonal kartlegging av bostedsløse personer ( ), evaluering av nasjonal strategi mot bostedsløshet (2008), følgeevaluering av `Prosjekt bostedsløse` et fireårig nasjonalt prosjekt ( ) og en studie av sammenhengen mellom fengsling og bostedløshet ( ). Det siste var i samarbeid med KRUS, Kriminalomsorgens utdanningssenter. Deltatt i flere internasjonale prosjekter. Publisering forskningsrapporter og artikler: Tilbakeføring av straffedømte. En kommentert bibliografi. NIBR-rapport 2011:20. Med Katja På ubestemt tid. Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger. NIBR-rapport 2011:13. Med Katja Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk. Beregninger basert på konstruerte klienthistorier. NIBR-rapport 2011:8. Med Rolf Barlindhaug og Katja Homelessness Strategies and Innovation. I: O Sullivan et al (2010) Homelessness Research in Europe. Brussels: FEANTSA. Med Lars Benjaminsen Regjeringens tilbakeføringsgaranti av straffedømte en forstudie av iverksetting, NIBRrapport 2010:8. Med Katja Siste dager. Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens Gatehospital, Rapport NIBR/Frelsesarmeen Med Katja The Governance of Homelessness in Liberal and Social Democratic Welfare Regimes: Strategies, Structural Conditions and Models of Intervention, European Journal of Homelessness, Volume 3, December Med Lars Benjaminsen og Eoin O Sullivan

3 Measuring Homelessness Among Ex-Convicts and the Prison Population, delrapport til EUprosjektet Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Mphasis 2009 Imprisonment: A Major Gateway to Homelessness, Housing Studies, 24: 6, 2009, Homelessness in Nordic and Baltic Countries, i Holt-Jensen, A. & Pollock, E. (eds) Urban Sustainability and Governance. New Challanges in Nordic-Baltic Housing Policy, New York, Nova Science Publishers Omsorgsboliger for psykisk syke. Evaluering av Husbankens arbeid. NIBR-rapport 2009:25, med Trine Monica Myrvold Bostedsløse i Norge 2008 en kartlegging. NIBR-rapport 2009:17. Med Katja Leeds Financial Inclusion Project, Peer Review Leeds September 4th 5th 2008, Post Peer Review Report, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities The Effectiveness of Homeless Policies Variation among Scandinavian Countries. I: European Journal of Homelessness, Vol , med Lars Benjaminsen På vei til egen bolig. Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. NIBR-rapport 2008 :19. Med Marit Helgesen og Katja Impact of Service Procurement and Competition on Quality and Standards in Homeless Service Provision. European Journal of Homelessness, Volume 1, December 2007 Med Marie Loison Le mal-logement: question d identité ou de statut sur le marché du logement?, (Bostedsløshet : positsjon på boligmarkedet eller idenitet?), dans Levy-Vroelant, C., Laflame, V., Robertson, D., Smith, J., (éditeurs), Au marges du palais. Héritages et perspectives du logement précaire en Europe, Paris, L'Harmattan 2007 The Changing profiles of homelessness: Conflict, rooflessness and the use of public space. European Observatory on Homelessness/FEANTSA 2006, with H. Meert, K. Stuyck, P. J. Cabreira, M. Filipovic, P. Györi, M. Loison, R. Maas. Kortere versjon publisert i J. Doherty & B. Edgar (2008) In my Caravan, I feel like Superman, Brussels, FEANTSA/Centre for Housing Research St. Andrew, UK Roofless People and Use of Public Space a Study in Oslo, European Observatory on Homelessness/FEANTSA, Thematic Report 2006 Norway Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Rapport NIBR/Frelsesarmeen Løslatt og hjemløs. Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold. Samarbeidsrapport NIBR/KRUS/Byggforsk 2006, med Ingar Brattbakk, Klaus Bergander, Janne Helgesen Journalistikk i risikosamfunnet. Bok, Abstrakt forlag, med Paul Bjerke Bostedsløse i Norge 2005 en kartlegging. Byggforskrapport , med Thorbjørn Hansen og Steinar Østerby Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser. Byggforskrapport Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt. Byggforsk skriftserie

4 Bostedsløshet; posisjon på boligmarkedet eller identitet? Oppfølgende analyse av kartlegging av bostedsløse i Byggforskrapport Færre bostedsløse i Oslo noen forklaringer Byggforsknotat Bolig, rente og risiko. Rapport utgitt av Høgskolen i Volda, avdeling for journalistikk (samarbeid med Byggforsk) Med Paul Bjerke Sosialt perspektiv på bolig. Bok, Abstrakt forlag 2004, med Liv Johanne Solheim og Siri Ytrehus Utdanning i boligsosial arbeid en evaluering. Byggforskrapport Bostedsløshet i Norden. Forskning, politikk og praksis. Redaktør, TemaNord 2003:523 Nordisk Ministerråd. Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. Byggforskrapport Med Rolf Barlindhaug Prosjekt bostedsløse midtveisevaluering. Byggforskrapport Prosjekt bostedsløse. Oppstartfase del 2. Byggforskrapport Homelessness in Norway explanations for marginalising. NBI Note Norges byggforskningsinstitutt. En kortere norsk versjon er publisert i I. Sahlin og S-L. Kärkkäinen (red), Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning. TemaNord 2002:558 Verket. En historie om bedriftsklubben ved Christiania Spigerverk Bok, De Facto 2002, med Paul Bjerke Evaluering av prosjekt bostedsløse. Oppstartfasen. Byggforskrapport , med Thorbjørn Hansen og Arne Holm. Byfornyelsen i Oslo Evaluering av de nye virkemidlene. Byggforskrapport , med Ingar Brattbakk. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier. Byggforskrapport Tiltak for bostedsløse: En eksempelsamling. Byggforskrapport Boliger for vankeligstilte. En studie av boligutviklingen i Oslo og Akershus Rapport til forprosjekt 2001, med Arne Holm. Bare nerver? En studie av forholdet samfunn, familie og psykisk helse. Hovedfagsoppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo, høsten 1985 Paper, artikler, bokanmeldelser Den nye løsgjengeren. Artikkel i Rus&Samfunn nr. 3/2010 En verdig avslutning. Artikkel i Rus&Samfunn nr. 3/2010, med Katja Med plastposen i hånda. Kronikk i Fontene nr. 5/2010 Homelessness in Norway 2008 a national survey. Paper til konferanse i European Network for Housing Research, Praha 28. juni-1. juli 2009

5 Det har jo ordna seg. Bostedsløse fangers konstruksjon av bolig, Paper til konferanse i Nordisk nettverk for hjemløshetsforskning mars 2009 Bostedsløs med tak over hodet. Kronikk i Aftenposten Aften 26/ Med Katja Criminalising homeless people, risk profiles and the role of homeless service provision. Paper til konferanse i European Network for Housing Research, Dublin juli Med Katja Preventing and tackling homelessness in a context of homeownership: The Norwegian Case. Paper til konferanse I Nordisk nettverk for hjemløshetsforskning, Kuopio oktober 2007 Released and homeless. Paper til konferanse i European Network for Housing Research, ENHR, Ljubljana juli Med Ingar Brattbakk Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik. Bokanmeldelse i Social Vetenskaplig Tidsskrift, september Bilder av den hjemløse kvinnen. Bokanmeldelse i Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift, NAT vol. 21 4/ Homeless people joining the deserving groups? Paper til konferanse i nordisk nettverk for forskning om bostedsløshet, Oslo oktober Bolig fordi du fortjener det? Kronikk i Psykisk helse nr. 4/2004 Council housing in Norway can you get in, can you get out? Paper til ENHR-konferanse i Cambridge, 2-6 juli Kommunal bolig som strategi mot bostedsløshet. Paper til nordisk forskerkonferanse om bostedsløshet, nordisk forskernettverk, København mars 2003 Verst og best blant hjemløse i Norden. Kronikk i Dagbladet Ett trappetrinn opp eller to trinn ned. Artikkel i tidsskriftet Embla nr Etablering av bostedsløse. Integrasjon og segregasjon. Undervisning i studium i boligsosialt arbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag høst Trappetrinnsmodellen. Notat til Husbanken/Prosjekt bostedsløse. Fra boligpolitikk til sosialpolitikk kommunale boliger og stigmatisering. Paper til Nordisk seminarium om bostads- och urbanforskning, Gävle

CURRICULUM VITAE Februar 2014

CURRICULUM VITAE Februar 2014 CURRICULUM VITAE Februar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Rolf Barlindhaug Født: 1950 Akademisk grad: Cand.oecon Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

I. Utdanning og kvalifikasjoner:

I. Utdanning og kvalifikasjoner: CURRICULUM VITAE November 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalleen 21, 0349, Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Ivar Brevik Født: 190542 Akademisk grad: Cand mag Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011

CURRICULUM VITAE 2011 CURRICULUM VITAE 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Marit Ekne Ruud Født: 1957 Akademisk grad: Dr. Art. Stilling: Forsker

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2015

CURRICULUM VITAE 2015 CURRICULUM VITAE 2015 Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Kim Christian Astrup Fødselsdato: 25. juni 1972 Akademisk grad:

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2015

CURRICULUM VITAE Januar 2015 CURRICULUM VITAE Januar 2015 Navn: Marte Winsvold Født: 13.06.73 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap Stilling: Forsker II E-post: m.s.winsvold@samfunnsforskning.no Telefon 930 33 752 Utdannelse: År Akademisk

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt 7 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2014

CURRICULUM VITAE Mars 2014 CURRICULUM VITAE Mars 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Nora Gotaas Født: 1961 Akademisk grad: Cand.polit, sosialantropolog

Detaljer

På terskelen til egen bolig

På terskelen til egen bolig På terskelen til egen bolig Hans Christian Sandlie Innledning Hva møter de unge på boligmarkedet? På hvilken måte kan boligen virke inkluderende eller ekskluderende på de unges sosiale deltakelse? Hva

Detaljer

FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2

FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2 Innhold FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter igangsatt under FAMI...3 1) Arbeid, livsstil og helse (2003-2008)... 3 2) Sosialhjelpsklienters livsløp (2003-2006)... 3 3) Barnefattigdom

Detaljer

Bostedsløs; posisjon på boligmarkedet

Bostedsløs; posisjon på boligmarkedet Evelyn Dyb Bostedsløs; posisjon på boligmarkedet eller identitet? Oppfølgende analyse av kartlegging av bostedsløse i 2003 383 Prosjektrapport 2005 Prosjektrapport 383 Evelyn Dyb Bostedsløs; posisjon på

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Regjeringens tilbakeføringsgaranti

Regjeringens tilbakeføringsgaranti NIBR-rapport 2010:8 Evelyn Dyb og Katja Johannessen Regjeringens tilbakeføringsgaranti - en forstudie av iverksetting Regjeringens tilbakeføringsgaranti av straffedømte Andre publikasjoner fra NIBR: Samarbeidsrapport

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Innhold. Norsk institutt for by- og regionforskning 3. Er evalueringer nyttige? 4. Forskningsområder 6. Forskning på tvers 10.

Innhold. Norsk institutt for by- og regionforskning 3. Er evalueringer nyttige? 4. Forskningsområder 6. Forskning på tvers 10. Årsrapport 2012 Innhold Norsk institutt for by- og regionforskning 3 Er evalueringer nyttige? 4 Forskningsområder 6 Forskning på tvers 10 Styret 2012 13 Årsberetning 14 Årsregnskap 2012 15 Kompetanseoversikt

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Født: Utdanning: Nåværende stilling: Tidligere tilknytninger og stillinger Lederposisjoner og fagkollegiale verv

Født: Utdanning: Nåværende stilling: Tidligere tilknytninger og stillinger Lederposisjoner og fagkollegiale verv CV Bjørn Hvinden Født: 6.des. 1949 Bærum Utdanning: Professor i sosiologi siden 1995 Doctor Philos., Universitetet i Oslo (1992) Magister Artium i sosiologi, med sosialmedisin og sosialøkonomi som støttefag,

Detaljer

Innhold. Norsk institutt for by- og regionforskning 3. Trenger vi en instituttsektor? 4. Styret 2011 6. Styrets årsberetning 7. Årsregnskap 2011 8

Innhold. Norsk institutt for by- og regionforskning 3. Trenger vi en instituttsektor? 4. Styret 2011 6. Styrets årsberetning 7. Årsregnskap 2011 8 Årsrapport 2011 Innhold Norsk institutt for by- og regionforskning 3 Trenger vi en instituttsektor? 4 Styret 2011 6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2011 8 Kompetanseoversikt 9 Oppdragsgivere Forskningsområder

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no 20339-omslag4.indd 1 Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Boligsosiale utfordringer

Detaljer

INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID

INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID Anne Skevik Grødem Rapport 2014:16 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:16 Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid Anne Skevik Grødem Institutt

Detaljer

Tilbakeføring av straffedømte

Tilbakeføring av straffedømte Evelyn Dyb og Katja Johannessen Tilbakeføring av straffedømte En kommentert bibliografi Tilbakeføring av straffedømte Andre publikasjoner fra NIBR: Eks. Samarbeidsrapport NIBR/ KRUS/Byggforsk 2006 Samarbeidsrapport

Detaljer