1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:"

Transkript

1 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. Prosjektgruppas oppgaver 1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 2. Gi en god beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 3. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre tiltak knytta til boforholdene for de vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet. 4. Kartlegging av den samlede kommunale boligmasse (herunder også Den Kommunale boligstiftelsens boliger) og vurdere utnyttelsen av denne. 5. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 6. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 7. Lage en samlet plan for fremskaffelse av boliger og behov for oppfølginger til vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder av mulighetene for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. Planen skal kostnadsberegnes. 8. Legge til grunn et langtidsperspektiv, og tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølging av de ulike tiltakene i planen. 9. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer.

2 Vedlegg 8.2 Boligkonferansen 23. april 2002, program og presseklipp Program ************************************************** Åpning v/varaordfører Britt Sofie Illguth Mangler det offentlige vilje til sosial boligpolitikk? v/ Ivar Brevik, forsker NIBR Pause Offentlig eller markedsstyrt boligpolitikk? v/ Hans Kristian Amundsen, redaktør Nordlys Boligdrømmen i et filosofisk perspektiv v/filosof Anton Myhra, UIT Befolknings- og boforhold i Tromsø kommune v/ Janne Ulfstein og Gunn-Elin Jakobsen Lunsj Boligpolitiske utfordringer-framtidssenarier - Helse, rehabilitering og omsorg v/ Anna Amdal Fyhn - Sosialtjenesten v/ Brith Mikkelsen og Elisabeth Kræmer - Flyktningetjenesten v/ Lars Tore Nordberg - Boligkontoret v/ Aslaug Nikolaisen - Brukere v/ Arne Bakkejord - Kirkens Bymisjon v/stig Lægdene - Tromsø Høyre v/alvhild Yttergård - Helse- og sosialkomiteens leder Pia Svensgaard (SV) Pause Husbankens rolle i boligpolitikken v/ Snorre Sundquist, direktør Husbanken Kommentarer og spørsmål fra salen Avslutning ************************************************* 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Vedlegg 8.3 Oversikt over den kommunale boligmassen Prioritert mål/tildelingskriterier Antall Størrelses- Boligtype Ordinære kommunale utleieboliger 198 Borettslagsleiligheter 137 Flyktningeboliger 2 92 Omsorgsboliger 294 Trygdeboliger 97 Lærerboliger i distriktet 49 Hybelhus 3 Presteboliger Botid Tildelingsansvar Boligsjefen AdministrasjonsPriseksempel1 ansvar Byggforvaltningen 2-roms, 50 m2, god standard, sone 1: kr fordeling 4-roms: 40 3-roms: 47 2-roms: roms: 10 4-roms: 54 3-roms: 41 2-roms: 41 1-roms: 1 5-roms: 3 4-roms: 19 3-roms: 23 2-roms: 47 brukergruppe a) Vanskeligstilte b) Kommunalt ansatte a) Sosiale forhold b) Rekrutteringsproblemer a) 3 år b) 1 år a) Vanskeligstilte b) Kommunalt ansatte a) Sosiale forhold b) Rekrutteringsproblemer a) 3 år b) 1 år Boligsjefen Byggforvaltningen 3-roms, 65 m2, middels standard, sone 2: kr 3.347,50 Flyktninger Førstegangs flyktning 3 år Byggforvaltningen 4-roms, 90 m2, god standard, sone 1: kr roms: 17 2-roms: roms: 8 2-roms: 62 1-roms: 35 Funksjonshemmede Pleie- og omsorgsbehov samt familie- og boforhold Ubegrenset Boligsjefen i samarbeid med Flyktningtjenesten Omsorgstjenesten Husløse og eldre funksjonshemmede over 60 år Rektorer/Lærere Funksjonsnivå, hjelpebehov samt familie- og boforhold Ubegrenset Boligsjefen Ansatt ved skolen Tilknyttet ansettelsesforholdet Resultatenhetene Prester i Den Norske Kirke Etter Kirkeloven Tilknyttet ansettelsesforholdet, boplikt 5-roms: 1 4-roms: 24 3-roms: 6 2-roms: 17 1-roms: 1 1 Prisen fastsettes ut fra standard, størrelse og beliggenhet. Kommunestyret vedtar hvert år de satsene som skal benyttes. 2 I tillegg leier kommunen 19 boliger privat til samme mål-/brukergruppe. 3 I tillegg leier kommunen 26 enheter privat til samme mål-/brukergruppe. Rustjenesten Kirkevergen Byggforvaltningen 2-roms, 45 m2, god standard, sone 1: 3.379,50 Byggforvaltningen 1-roms, 35 m2, middels standard, sone 1: 2.390,50 Byggforvaltningen 3-roms, 85 m2, god standard, sone 2: kr 4.377,50 Rustjenesten Byggforvaltningen I h.h.t. lønnsregulativ

8 Litteraturhenvisning/referanser Andersen, Arne S (2001): Det er da de unge etablerer seg, Samfunnspeilet 4/2001. Brevik, Ivar (2002): Mangler det offentlige vilje til sosial boligpolitikk?, Foredrag Tromsø kommunes boligkonferanse. Byggforsk., Kommunale utleieboliger lønner det seg? (Revidert ) Dalheim, Elisabeth (2002): Eldre, alene og bedre plass, Samfunnspeilet 3/2002. Dyb, Evelyn (2001): Tiltak for bostedsløse: En eksempelsamling, Prosjektrapport Byggforsk. Dyb, Evelyn (2001): Bostedsløshet i Norge forklaringer på marginalisering. Epland, Jon (2002): Mange barn i lavinntektsgruppen, SSB. Juvkvam, Dag (2001): Unge på hovedstadens boligmarked, Regionale trender 2/2001. Larvik kommune (2002); Boligsosial handlingsplan Sarpsborg kommune (2001): Boligsosial handlingsplan Skogheim, Ragnhild (2001): Boligpolitikk i et utbyggerstyrt marked, Regionale trender 2/2001. Statistisk sentralbyrå, (2001) Folke- og boligtellingen. St.meld. nr 50 ( ):Utjamningsmeldinga. St.meld. nr 49 ( ): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte. Sverdrup, Sidsel, (2002): Evaluering. Faser, design og gjennomføring, Fagbokforlaget, Bergen. Tromsø kommune (2000): Boliger til alle. Rapport fra tomte- og boligbyggestrategiutvalget. Tromsø kommune (1998): Boligmarkedsanalyse for Tromsø. Tromsø kommune (1997): Boligsosial melding Tromsø kommune: Handlingsplan for eldreomsorgen Tromsø kommune (2001): Kommunens boligadministrasjon, Stiftelsen kommunale boliger framtidig organisering. Tromsø kommune (2000): Kommuneplanens arealdel Tromsø kommune (1999): Kommuneplan for Tromsø. Tromsø kommune (2001): Kommuneplanmelding Tromsø kommune (2000): Nedre Håpet boligområde framtidig utvikling. Tromsø kommune: Psykiatriplan Tromsø kommune: Psykiatriplan , revidert. Tromsø kommune: Psykiatriplan, delplan barn og unge Tromsø kommune (2000): Rapport vedrørende tilbudet til personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk i Tromsø. Tromsø kommune (2000): Rehabiliteringsplanen, høringsutkast Tromsø kommune: Rusbildet i Tromsø mars 2000, rapport. Tromsø kommune: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Tromsø kommune (2002): Tromsøstatistikk. Tønsberg kommune (2001): Handlingsplan for boligutvikling. 8

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 Alle skal kunne disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale utfordringer En god bolig er en bolig som fyller de nødvendige forutsetningene

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03 1 2 Boligsosial handlingsplan Øyer kommune, kst. sak 41/03 3 INNHOLD Side Forord 1.0. INNLEDNING... 5 1.1. BAKGRUNN... 5 1.2. BOLIGPOLITIKKEN I NORGE I DE SENERE ÅRA... 6 1.3. SAMMENDRAG - DAGENS SITUASJON....

Detaljer

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk 3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk Kommunen har en sosial boligpolitikk som har til hovedsiktemål at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. Med kommunens boligsosiale tiltak

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE 2008-2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2008-2020 1 2 Forord Utarbeiding av

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017 Balsfjord kommune Boligpolitisk plan 2014-2017 Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeid mot fattigdom, og det

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN.

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. OLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. 2013-2017 Vedtatt Kommunestyret den 22.04.2013, saksnr 24/13. 1 FORORD. Gratangen kommune ved Formannskapet/Planutvalget vedtok den 12.06 2012, sak 6/12 å utarbeide oligsosial

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer