Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk"

Transkript

1 Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Boliger for fremtiden februar 2012 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning

2 Bakgrunn og problemstllinger Det lønner seg for kommunen å drive boligpolitikk. Er det sant? Vårt utgangspunkt: Kommunene gir innbyggerne lovpålagte tjenester - det er da ikke et spørsmål om lønnsomhet Spørsmålet vi stiller: Er det lønnsomt for kommunene å gjøre mer på det boligsosiale feltet enn det som kreves av lovverket? I hvilken grad er det samsvar mellom kommunaløkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet av å gjøre noe mer?

3 NIBRs oppdrag: Boligsosial politikk - Boligtiltak - Tjenester Integreringsutvalget: Arbeidsmarkedstiltak Arb.mark.tiltak Behandling - Rus/psykiatri - Sykehus Barnevern Krisesenter Fengsel I arbeid? Mindre rus? Mindre kriminalitet? Mindre hærverk? Færre utkastelser? Stabile boforhold? I arbeid? Andre analyser: - Frafall i videregående skole - UU tiltak i bygg

4

5 Kort om prosjektet Vi beskriver 6 konstruerte klientkarrierer i Fræna og Porsgrunn kommune over 10 år Lager også beregninger for en 30 års periode, der færre forhold varierer de siste 20 årene Hver karriere har to forløp, ett forløp der kommunen har en passiv tilnærming og ett forløp der kommunen er mer aktiv Eksemplene viser at bolig og oppfølgingstjenester inngår som elementer i et helhetlig kommunalt hjelpeapparat

6 Hva viser beregningene? Prosjektet gir ikke generelle svar på om en mer aktiv boligpolitikk lønner seg Vi har utviklet et verktøy eller en systematikk som kan være et nyttig hjelpemiddel også for andre kommuner en Fræna og Porsgrunn Hva viser dette verktøyet eller modellen? Økonomiske effekter av ulike tiltak Type tiltak og effekter varierer mellom vanskeligstilte grupper Identifiserer forskjeller mellom kommuner

7 Metode Hva slags type boligsosiale tiltak ser vi på? Hvor lenge skal vi følge aktuelle personer og tiltak? Hvordan kan vi vite hva som skjer når ulike tiltak settes inn (effekt)? Hvordan kan vi vite hva som ville ha skjedd dersom tiltakene ikke ble satt inn (referansealternativ)? Hva bygger vi på når vi antar visse effekter av å føre en boligsosial politikk?

8 Samfunnsøkonomisk analyse? Vi har valgt å fokusere på kommunaløkonomiske effekter fordi det er kommunen som er beslutningstaker i den boligsosiale politikken Viser også effekter for statlige budsjetter og lager samfunnsøkonomiske analyser (nytte/kost) Nytteeffektene i nytte/kostnadsanalyser er ofte vanskelige å kvantifisere For kommunen er det økonomisk det samme om en person mottar trygd eller er i arbeid Samfunnsøkonomisk er det av stor betydning om personen er i arbeid eller ikke

9 Samfunnsøkonomiske analyser: Ressursbruk/Overføringer. Overføringer skal bare telle med når det øker det offentliges finansieringsbehov Begrunnelsen for å ta med overføringer er at økt skattlegging innebærer et effektivitetstap for samfunnet Finansdepartementet anbefaler at 20 prosent av det økte finansieringsbehovet skal medregnes som en samfunnsøkonomisk kostnad Eksempel: Når utgifter til sosialhjelp øker, teller dette fullt ut i den kommunaløkonomiske beregningen, men bare 20 prosent i den samfunnsøkonomiske beregningen

10 Mer om metode I eksemplene: kalkulasjonsrente på 4 % Alle effektene neddiskonteres til en nåverdi Tar hensyn til kommunale skatteinntekter av arbeid og trygd To typer resultater Beregninger over 10 år Beregninger over 30 år Ved 30 år betyr det mye hva som antas om forløpene etter det tiende året

11 Kommunale utleieboliger hvordan behandles disse? Antar at tilskuddet til utleieboliger gjør at leieinntektene dekker alle kostnadene som kommunen har med boligene Også til skifte av beboere og vedlikehold For kommunen oppstår det kostnader i tilknytning til utleieboligene når: Kommunen betaler sosialhjelp til boligformål Når kommunen bruker en kommunal bostøtteordning

12 Eksempel 1: Ung rusmisbruker med barnevernshistorie Problemer knyttet til rus og psykiatri Vanskeligstilt på boligmarkedet da han utskrives fra barnevernet har ikke noen bolig å flytte til. To alternative forløp fra han er 20 år, forløp som varierer med hva slags boligsosiale tiltak som kommunen velger å sette inn

13 Start: Ung rusmisbruker med barnevernshistorie Referanseforløpet Døgnovernatting + venner og kjente Fengsel Utleiebolig i 3 mnd, rus Hærverk Utkastelse Psykiatrisk hjelp, akutt Inntekt: sosialhjelp Aktiv boligpolitikk Fengsel Utleiebolig i 2 år Bostøtte Oppfølgingstjenester Hærverk Utkastelse Døgnbemannet bolig Ambulerende psykiatriteam Inntekt: sosialhjelp, uføretrygd

14 Klienthistorie B År Forløp 1 Antall Sosialhjelp til livsopphold 5200 pr. mnd Sosialhjelp til betaling av bolig 5800 pr. mnd 3 6 Husleie leid bolig, inkl. strøm 7800 pr. mnd 3 6 Døgnovernatting 900 pr. døgn Utkastelse pr. gang 1 1 Kostnader til hærverk pr. gang 1 Barnevern stat (institusjon) 5855 pr. døgn 30 Barnevern stat, kommunal egenandel 1145 pr. døgn 30 Psykiatri stat (institusjon) 8600 pr. døgn Fengsel 1500 pr. døgn Forløp 2 Sosialhjelp til livsopphold 5200 pr. mnd Uføretrygd pr. mnd Sosialhjelp til betaling av bolig 5800 pr. mnd Statlig bostøtte 2000 pr. mnd Husleie leid bolig, inkl. strøm 7800 pr. mnd Lovpålagte tjenester 500 pr. time Booppfølgingstjenester, ikke lovpålagte 500 pr. time Døgnbemannet bolig pr. mnd Ambulerende psykiatriteam 500 pr. time Utkastelse pr. gang 1 Kostnader til hærverk pr. gang 1 Barnevern stat (institusjon) 5855 pr. døgn 30 Barnevern stat, kommunal egenandel 1145 pr. døgn 30 Psykiatri stat (institusjon) 8600 pr. døgn 20 Fengsel 1500 pr. døgn

15 Ung rusmisbruker med barnevernshistorie 10 år 30 år Nåverdi kommune Nåverdi stat Nåverdi samfunnsøkonomisk analyse Nettobesparelser etter år Kommune Stat År

16 Eksempel 2: Skilt mann med alkoholproblemer Voksen mann som oppsøker kommunen med et boligbehov etter en skilsmisse Ektefellen beholder tidligere felles bolig Han har spillegjeld, alkoholproblemer og tre barn i alderen 9 til 16 år som bor hos moren Han arbeider i transportnæringen og har lav inntekt

17 Start: Skilt mann med alkoholproblemer Referanseforløpet Døgnovernatting I arbeid i 3 år Utleiebolig Utkastelse Døgnovernatting Psykiatrisk hjelp Kvalifiseringsstønad Inntekt: sosialhjelp Aktiv boligpolitikk Kommunal utredning Utleiebolig Sosialhjelp til bolig Psykiatrisk hjelp I arbeid i alle år

18 Klienthistorie C År Forløp 1 Antall Sosialhjelp til livsopphold 5200 pr. mnd Kvalifiseringsstønad (2G i året) pr. mnd Sykepenger pr. mnd 8 Sosialhjelp til betaling av bolig 5300 pr. mnd 8 6 Statlig bostøtte 2000 pr. mnd Husleie leid bolig, inkl. strøm 7300 pr. mnd Merkostnader kvalifiseringsstønad 6563 pr. mnd Døgnovernatting 300 pr. døgn Utkastelse pr. gang 1 1 Psykiatri kommune 500 pr. time Arbeidsinntekt pr. år Forløp 2 Sosialhjelp til betaling av bolig 5300 pr. mnd Husleie leid bolig, inkl. strøm 7300 pr. mnd Kommunale administrasjonskostnader 500 pr. time Psykiatri kommune 500 pr. time Arbeidsinntekt pr. år

19 Skilt mann med alkoholproblemer 10 år 30 år Nåverdi kommune Nåverdi stat Nåverdi samfunnsøkonomisk analyse

20 Hva finner vi? Kommunaløkonomisk: Gunstig med trygd framfor sosialhjelp Bedre at en person bor hos venner og kjente enn på døgnovernatting Gunstig med egen bolig framfor døgnovernatting Døgnbemannet bolig er kostbar Behandling/opphold i statlige institusjoner er gunstig for kommunen og tilsvarende kostbart for staten Samfunnsøkonomisk Avgjørende viktig å være i arbeid framfor på inntektssikringsordninger Bolig og tjenester er viktig for at andre tiltak skal virke Det er effektene av andre tiltak enn bolig som er størst Resultatene er svært avhengige av forutsetningene som antas

21 Kommunaløkonomisk, statlig og samfunnsøkonomisk lønnsomhet som følge av aktiv boligsosial politikk for ulike klienthistorier. Kommune Stat Samfunnsøk. 10 år 30 år 10 år 30 år 10 år 30 år A:Enslig mor med 2 barn B:Ung rusmisbruker med barnevernshistorie C:Enslig skilt mann med alkoholproblemer D:Enslig rusavhengig forsørger E:Flyktningfamilie med 4 barn F:Enslig ung arbeidsløs + +

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 1. Gi rom for alle. En by for alle kan ikke skapes ved at noen fjernes. Debatten omkring byens offentlige

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring Kostnader av frafall i videregående opplæring av Torberg Falch Anne Borge Johannesen Bjarne Strøm SØF-prosjekt nr. 6200: Personer som slutter i videregående opplæring hva skjer videre? Prosjektet er finansiert

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Studiefinansiering for funksjonshemmede

Studiefinansiering for funksjonshemmede Studiefinansiering for funksjonshemmede Fordi det lønner seg En publikasjon fra Unge funksjonshemmede Henvendelser vedrørende denne publikasjon kan rettes til: Denne publikasjonen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer