CURRICULUM VITAE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE 2015"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE 2015 Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: Faks: Navn: Kim Christian Astrup Fødselsdato: 25. juni 1972 Akademisk grad: Cand. Oecon Stilling: Forsker III Nasjonalitet: Norsk Språk: Engelsk E-post: Utdannelse: År Cand Oecon Ruhrgas Stipendidat To doktorgradskurs i økonometri, 1) Time Series econometrics for non-stationary variables 2) Multivariate timeseries Institusjon Universitet i Oslo Humboldt University in Berlin and Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Universitet i Oslo Kort presentasjon og nøkkelkvalifikasjoner: Astrup er utdannet samfunnsøkonom (cand. oecon.) fra Universitetet i Oslo i Han har tidligere jobbet med modellutvikling av næringseiendomsmarket i Nordea, og analyser av globaliseringsprosesser i norsk næringsliv i Statistisk Sentralbyrå. Han også vært tilknyttet som foreleser i makroøkonomi og velferdsøkonomi ved HiOA. Nylig har han jobbet som seniorrådgiver i Kommunal og regionaldepartementet og har vært sekretær for Boligutvalget (NOU 2011:15). Han jobber nå som forsker i Avdeling for plan, miljø og bolig. Arbeidsområder ved NIBR er modellutvikling innenfor regionale og urbane boligmarkeder, og konsekvensanalyser av boligpolitiske virkemidler.

2 Arbeidserfaring: År Stillingsbeskrivelse Forsker ved Norsk institutt for by - og regionforskning Seniorrådgiver i Kommunal og regionaldepartementet og sekretær for Boligutvalget (NOU 2011:15) Forsker ved Norsk institutt for by - og regionforskning Førstekonsulent i Seksjon for Kredittmarkedsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå Foreleser i makroøkonomi på Høgskolen i Oslo Internship i Norges Kreditt i Nordea Andre verv: Foreleser i velferdsøkonomi HiOA Redaktør i tidsskriftet Plan Leder i NTL NIBR Kronikker og innlegg: Artikkel, Eiendomsmegleren,( 6/2015), Hvis ytterligere innstramninger i boliglånsmarkedet er kuren, hva er da «sykdommen»? Artikkel, Eiendomsmegleren, (11/2014), Bygges det nok boliger? Er det myndighetene eller markedet som svikter? Kronikk, Aftenposten, (04/06-14), Nytt klasseskille i boligmarkedet? Med Katja Johannessen og Kristin Aarland Artikkel, Eiendomsmegleren, (6/2014), Staten strammer inn på startlånet. Med Kristin Aarland. Artikkel, Eiendomsmegleren, (4/2014), Er norske boligeiere risikoutsatte? Med Kristin Aarland. Kronikk, Dagens Næringsliv, (1/03-14), Boligprisenes paradoks. Med Katja Johannessen. Artikkel, Eiendomsmegleren, (1/2014), Unges etablering på boligmarkedet er stigen trukket opp? Med Katja Johannessen og Per Medby. Artikkel, Norsk Sjakkblad,(1/2012, s.18-19), Sjakk og vitenskap- del II. ( Kan også lastes ned på Artikkel, Norsk Sjakkblad,(5/2011, s ), Sjakk og vitenskap. ( Kan også lastes ned på 2

3 Vitenskapelige publikasjoner: Astrup, Kim Christian, Lars Christian Monkerud, Marit Ekne Ruud, Rolf Barlindhaug og Kristin Aarland (2014). Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen. NIBR-rapport 2014:27 Astrup, Kim Christian, Rolf Barlindhaug, Per Medby (2014). Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler. NIBR-rapport 2014:24 Astrup, Kim Christian (2014). Boligtilskudd til etablering et effektivt virkemiddel? NIBRnotat 2014:103. Aarland, Kristin and Kim Christian Astrup (2012). Who will catch me if I fall? The public safety net of homeowners. Paper ENHR 2014, Alicante, Spain Astrup, Kim Christian (submitted to Housing Studies). Financialization of housing markets: State subprime lending in Norway. WP1 i VAM- prosjektet Financialzation of the Social Welfare. Astrup, Kim Christian og Per Medby (2013). Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner. NIBR-rapport 2013:16 Astrup, Kim Christian og Kristin Aarland (2013). Økonomisk risiko og boligeie. NIBRrapport 2013:16 Johannessen, Katja, Kim Christian Astrup og Per Medby (2013). Unges etablering på boligmarkedet er stigen trukket opp?. NIBR-rapport 2013:16 Astrup, Kim Christian og Bjørg Langset (in prep). Municipal dept counseling as tool for preventing foreclosures Scope and limits. En del av VAM- prosjektet Financialzation of the Social Welfare. Astrup, Kim Christian (2012). Tvangssalg i Norge. I Nordahl, B. (red.): BOLIG- politikk og marked. En artikkelsamling. Oslo: Akademisk forlag. Astrup, Kim Christian (2012). Boligprisutviklingen i Norge forventningenes rolle. I Nordahl, B. (red.): BOLIG- politikk og marked. En artikkelsamling. Oslo: Akademisk forlag,. Barlindhaug, Rolf og Kim Christian Astrup (2012). Housing Affordability. Drøfting av begreper og beregning av indikatorer NIBR -notat 2012:110. 3

4 Barlindhaug, Rolf og Kim Christian Astrup (2012). Affordability in a deregulated housing market Paper ENHR 2012, Lillehammer, Norway Medby, Per, Kim Christian Astrup og Arne Holm (2012). Modeller for utleie med sosiale formål. NIBR - rapport 2012:18. Medby, Per og Kim Christian Astrup (2011). Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - en empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen NIBR- rapport 2011:14. Barlindhaug, Rolf og Kim Christian Astrup (2010). Promoting homeownership through targeted demand-side means- The Norwegian case. Home ownership: getting in, getting from, getting out. Part III - John Doling, Marja Elsinga & Richard Ronald (RED). IOS Press, Amsterdam. Medby, Per, Kim Christian Astrup og Susanne Søholt (2009). Konsekvensanalyse av mulige endringer i husleieloven. NIBR -rapport 2009:31 Holm, Arne og Kim Christian Astrup (2010). Utkastelser og tvangssalg - omfang, årsaker og konsekvenser. NIBR - rapport 2009:26 Barlindhaug, Rolf, Kim Christian Astrup og Berit Nordahl (2009). Low-deposit housing cooperatives and their performance in the current housing market ENHR - conference paper, Praha Barlindhaug, Rolf og Kim Christian Astrup(2009). Fra leie til eie- eller delt eierskap NIBR - notat 2009:115. Barlindhaug, Rolf, Kim Christian Astrup og Berit Nordahl (2009). Lavinnskuddsboliger- et egnet virkemiddel i boligpolitikken? Praktisk Økonomi og Finans Søholt, Susanne og Kim Christian Astrup(2009). Etterkommere av innvandrere -bolig og bostedsmønster. NIBR - rapport 2009:3. Barlindhaug, Rolf og Kim Christian Astrup og Berit Nordahl(2009). Lavinnskuddsboligeren felle for boligkjøpere?. NIBR -rapport 2009:7 Søholt, Susanne og Kim Christian Astrup(2009). Etnisk minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet. NIBR -rapport 2009:2. Barlindhaug, Rolf og Kim Christian Astrup(2008). Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån. NIBR-rapport 2008:13. Astrup, Kim Christian (2005). Prognosemodell for kontormarkedet i Norge. Hovedoppgave i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, høsten

5 Prosjektledererfaring: Astrup, Kim Christian (2014). Før og etter ny forskrift for startlån- fase I og fase II(under produksjon) (Husbank- finansiert) Astrup, Kim Christian (2014). Boligtilskudd til etablering et effektivt virkemiddel? NIBRnotat 2014:103. (Husbank- finansiert) Astrup, Kim Christian og Kristin Aarland (2013). Økonomisk risiko og boligeie. NIBRrapport 2013:16( KRD-finansiert. Samarbeidsprosjekt med NOVA) Astrup, Kim Christian og Per Medby (2013). Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner. NIBR-rapport 2013:16( Forskningsråd-finansiert ( WP7 i VAM- prosjekt Financialzation of the Social Welfare) Astrup, Kim Christian (submitted to Housing Studies). Subprime lending in Norway A welfare perspective. Forskningsråd-finansiert ( WP1 i VAM- prosjekt Financialzation of the Social Welfare) Astrup, Kim Christian og Bjørg Langset (in prep). Municipal dept counseling as tool for preventing foreclosures Scope and limits. ( Forskningsråd-finansiert ( WP4 i VAM- prosjekt Financialzation of the Social Welfare) Holm, Arne og Kim Christian Astrup (2010). Utkastelser og tvangssalg - omfang, årsaker og konsekvenser. NIBR - rapport 2009:26( Denne rapporten var i to rapporter i en, med separate prosjektgjennomføringer. Ledet tvangssalgsdelen) Foredrag: «Økonomisk risiko og boligeie» holt på KBLs boligkonferanse i Trondheim Sammen med Kristin Aarland «Unges etablering på boligmarkedet- er stigen trukket opp?» holt på KBLs boligkonferanse i Trondheim «Unges etablering på boligmarkedet- er stigen trukket opp?» holdt for Arbeiderpartiets stortingsgruppe på Stortinget Sammen med Katja Johannessen. «Risiko og boligmarkedet» holdt på Husbankens seminar «BOLIGFRAMSKAFFELSE - økonomi, risiko og risikohåndtering» i Oslo den 20.mars 2014 «Praktisk risikohåndtering» holdt på Husbankens seminar «BOLIGFRAMSKAFFELSE - økonomi, risiko og risikohåndtering» i Oslo den 20.mars Sammen Kristin Aarland. Bygges det nok boliger? Er det myndighetene eller markedet som svikter? Holdt på på boligkonferansen: Balanse boligmarkedet en utopi? på Oslo Konserthus i regi av NEF, Veidekke og Samfunnsøkonomisk analyse. (http://www.nef.no/nef/site_media/media/kurs/boligmarkedet_18.sept._2014 NEF_h%C3% B8y.pdf) 5

6 6

Hva er god startlånpraksis?

Hva er god startlånpraksis? NIBR-rapport 2014:27 Kim Christian Astrup Lars Monkerud Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Kristin Aarland Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen Hva er god startlånpraksis?

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner

Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner NIBR-rapport 2013:16 Kim Christian Astrup Per Medby Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

Modeller for utleie med sosiale formål

Modeller for utleie med sosiale formål NIBR-rapport 2012:18 Per Medby Arne Holm Kim Astrup Modeller for utleie med sosiale formål Modeller for utleie med sosiale formål Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:23 Boligsamvirkets rolle

Detaljer

Økonomisk risiko og boligeie

Økonomisk risiko og boligeie Kim Christian Astrup Kristin Aarland Økonomisk risiko og boligeie Økonomisk risiko og boligeie Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:18. NIBR-rapport 2011:27 NIBR-rapport 2011: 29 NIBR-rapport

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

Utkastelser og tvangssalg

Utkastelser og tvangssalg NIBR-rapport 2009:26 Arne Holm og Kim Christian Astrup Utkastelser og tvangssalg Utkastelser og tvangssalg Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:17 NIBR-rapport 2009:3 NIBR-rapport 2009:2 Bostedsløse

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011

CURRICULUM VITAE 2011 CURRICULUM VITAE 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Marit Ekne Ruud Født: 1957 Akademisk grad: Dr. Art. Stilling: Forsker

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

På terskelen til egen bolig

På terskelen til egen bolig På terskelen til egen bolig Hans Christian Sandlie Innledning Hva møter de unge på boligmarkedet? På hvilken måte kan boligen virke inkluderende eller ekskluderende på de unges sosiale deltakelse? Hva

Detaljer

Et velfungerende leiemarked?

Et velfungerende leiemarked? Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig privat samarbeid Jardar Sørvoll & Hans Christian Sandlie Notat nr 4/14 VELFERDSFORSKNINGSINSTITUTTET nova Et velfungerende leiemarked? Profesjonell

Detaljer

Fra leie til eie - eller delt eierskap

Fra leie til eie - eller delt eierskap Rolf Barlindhaug og Kim Astrup Fra leie til eie - eller delt eierskap NOTAT 2009:115 Tittel: Forfatter: Fra leie til eie eller delt eierskap Rolf Barlindhaug og Kim Astrup ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-789-9

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Profesjonell utleie i dagens leiemarked

Profesjonell utleie i dagens leiemarked Profesjonell utleie i dagens leiemarked Av Hans Christian Sandlie (hans.c.sandlie@nova.hioa.no), NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, SVA Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning,

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2014

CURRICULUM VITAE Mars 2014 CURRICULUM VITAE Mars 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Nora Gotaas Født: 1961 Akademisk grad: Cand.polit, sosialantropolog

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Vesktsmerter og boligmarked

Vesktsmerter og boligmarked NIBR-rapport 2008:34 Per Medby og Rolf Barlindhaug Vesktsmerter og boligmarked Sentralisering og regional boligprisutvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:7 NIBR-rapport 2007:22 Samarbeidsrapport

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008)

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innst. S. nr. 94 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

På sporet av fremtidens boligetablering

På sporet av fremtidens boligetablering På sporet av fremtidens boligetablering Av Hans Christian Sandlie Innledning Ungdom har alltid vært en viktig boligpolitisk målgruppe, og ved mer eller mindre jevne mellomrom stilles det på den ene siden

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom

Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:8 Rolf Barlindhaug Arne Holm Berit Nordahl Helge Renå Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom Andre publikasjoner

Detaljer

Ungdommens boligønsker kulturelle, strukturelle, rasjonelle?

Ungdommens boligønsker kulturelle, strukturelle, rasjonelle? ARTIKLER Hans Christian Sandlie Regionale trender 1 2008 Ungdommens boligønsker kulturelle, strukturelle, rasjonelle? Nordmenns boligkonsum har gjennom hele etterkrigstiden vært jevnt stigende. Sammenlignet

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer