VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ØSTLI BOLIGSAMEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ØSTLI BOLIGSAMEIE"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ØSTLI BOLIGSAMEIE UTARBEIDET AV ABBLs TEKNISKE AVDELING v/atle Haugen Befaring ble avholdt 29. oktober 1998 Til stede: Asker og Bærum Boligbyggelag A/L: Atle Haugen, ingeniør

2 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 TAK INNGANGSDØRER.4 UTVENDIG PANEL/TREVERK, VINDUER OG BALKONGDØRER...5 UTVENDIG BETONG...6 FASADER FORØVRIG...9 EVENT....9 OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE VEDLIKEHOLDSOPPGAVER I PRIORITERT REKKEFØLGE SJEKKLISTE FOR UTFØRTE ARBEIDER...11 NOTATER...13 PERIODISK VEDLIKEHOLDSPLAN...14 OVERSIKT BEISE- OG MALINGSARBEIDER (SKJEMA) OVERSIKTSKART REFERANSEBILDER Side

3 - 3 - INNLEDNING Denne vedlikeholdsrapporten er utarbeidet innenfor rammene av Norsk Standard 3424 "Tilstandsanalyse for byggverk" og benytter standardens begrepsbruk. Følgende spesielle definisjoner er benyttet: - Tilstandsgradering: Utrykk for i hvilken tilstand et objekt befinner seg i forhold til et definert referansenivå. - Konsekvensgrad: Utrykk for alvoret av konsekvenser i forhold til et definert referansenivå. - Svikt: Negativt avvik fra det referansenivå som er lagt til grunn. - Karbonatisering: En liten bestanddel av lufta består av sure gasser. Denne del av lufta reagerer med betongen og danner karbonater i betongen, derav betegnelsen karbonatisering. Dette er en prosess som starter på overflaten og beveger seg innover i betongen over tid. Dersom denne prosessen når frem til armeringen i betongen, fører dette til at armeringen mister sin naturlige beskyttelse da karbonatisering fører til en betydelig lavere ph i betongen. Tilstanden angis ved tilstandsgrader: Tilstandsgrad 0: ingen symptomer Tilstandsgrad 1: svake symptomer Tilstandsgrad 2: middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: kraftige symptomer (omfatter også sammenbrudd og total funksjonssvikt). Konsekvensene angis ved konsekvensgrader: Konsekvensgrad 0: ingen konsekvenser Konsekvensgrad 1: små konsekvenser Konsekvensgrad 2: middels store konsekvenser Konsekvensgrad 3: store konsekvenser Vedlikeholdsrapportens formål er å gi boligselskapet et grunnlag for planlegging av vedlikehold og utbedringer. TAK Rekkehusene er bygget i 1981 Tak på rekkehusene er tekket med shingelbelegg. Tak på tregarasje er tekket med icopalpapp, og tak over garasjeanlegg i betong er tekket med aluminiumsplater. 11 boligenheter har fått nytt takbelegg i Gammel tekkingen på rekkehusene og på lite garasjeanlegg er i generelt middels forfatning. Pappen begynner å bli noe mosegrodd og sprø, som følge av slitasje og elde, se referansebilde nr. 1. Det er tidligere registrert enkelte lekkasjer. Vi anbefaler å beslå islekter på små garasjeanlegg med islektebeslag, se referansebilde nr. 2.

4 - 4 - Takrenne på takoverbygg over inngangsdøren til fellesrommet mangler nedløpsrenne, se referansebilde nr. 3. Det ble også registrert et manglende endelokk på takrenne til bod nr. 57, og en nedløpsrør som er i ferd med å skli i fra hverandre, se referansebilde nr. 4 og 5. Nedre del av nedløpsrenne på stort garasjeanlegg er 2 steder ikke sammenkoblet med drensledningen, se referansebilde nr. 6. Skyldes dette tette drensledninger? Taktekking Konsekvensgrad 0 X 1 # 2 Tilstandsgrad Ny takshingel = X Stålplater stort garasjeanl. = # Gammelt shingelbelegg og papp = Svikt: Risiko: Det ble registrert enkelte mangler og sviktgrunnlag. Risikoen for ytterligere svikt er liten om bemerkede punkter blir utbedret. INNGANGSDØRER Generelt Inngangsdørene er behandlet på forskjellig måte. Enkelte enheter har behov for ytterligere vedlikehold, se referansebilde nr. 7. Inngangsdørene rengjøres og slipes lett med fint sandpapir. Deretter flekkes frigjort treverk med Nordsjø Vindusmaling fortynnet med % White Spirit. Ferdigstryking foretas med 1-2 strøk Nordsjø Vindusmaling, ublandet. Både utside og innside behandles. Neste behandling anbefales i Inngangsdører Konsekvensgrad 0 1 X 2 3 Tilstandsgrad Svikt: Det ble registrert svikt som manglende behandling på enkelte enheter. Risiko: Risikoen for ytterligere svikt er liten om inngangsdørene blir vedlikeholdt etter behov.

5 - 5 - UTVENDIG PANEL/TREVERK, VINDUER OG BALKONGDØRER Panel/treverk Flatene er tidligere behandlet med oljebeis. Noen av flatene ble behandlet i 1996, resterende panel/treverk har behov for ytterligere vedlikehold, se referansebilde nr. 8, 9, 10 og 11. Det finnes også flater som bærer preg av for dårlig vedlikehold over tid, se referansebilde nr. 12 og 13. Enkelte steder går panel/treverk helt ned til bakken, se referansebilde nr. 14, 15 og 16. Anbefaler å øke denne avstanden enten ved å senke terrenget, eller å plassere veggene på murte eller støpte sokkler. Noen av bordene på utvendig gjerde har løsnet, se referansebilde nr. 17. All panel/treverk som ikke ble behandlet i 1996 anbefales behandlet i 1999 med oljedekkbeis av anerkjent kvalitet, f. eks. Jotun eller Norsjø. Panel som ble behandlet i 1996, vil ha behov for ytterligere vedlikehold i 2001/2002. Alle felter som skal beises må rengjøres for sopp, blomsterstøv og smuss. Løst støv kan børstes vekk med kost, mens sopp må påføres soppdreper. Mekanisk bearbeiding (f.eks. skurbbing, børsting eller skraping) kan være nødvendig. Behovet for beising kan man lettest undersøke ved den såkalte "negleprøven": Man risser med neglen på panelet, på tvers av fiberretningen. Hvis treverket virker løst og man får trefibre og beis under neglen, har panelet stått ubeiset alt for lenge. I så fall må panelet stålbørstes med en flattinnet stålbørste for å fjerne løse trefibre, før beising foretas. Panel/treverk generelt Konsekvensgrad 0 1 X 2 3 Tilstandsgrad Svikt: Det ble registrert svikt som noen manglende bord på gjerde, panel som trekker fukt fra bakken og noen manglfult behandlede flater. Risiko: Risikoen for ytterligere svikt er stor om nevnte mangler ikke blir utbedret.

6 - 6 - Vinduer og balkongdører Enhetene er tidligere behandlet utvendig på samme tidspunkt som panel/treverk. Dvs. 1993/1994 og Noen enheter har stort behov for ytterligere vedlikehold, se referansebilde nr. 18 og 19. Ny behandling anbefales i 1999 på enheter som ikke ble behandlet i Resterende enheter behandles i 2001/2002 etter følgende fremgangsmåte: Flatene rengjøres og slipes lett med fint sandpapir. Eventuelle felter med frigjort treverk flekkes med Nordsjø Vindusmaling, fortynnet med % White Spirit. Ferdigstryking foretas med 1-2 strøk Nordsjø Vindusmaling, ublandet. Det er særlig viktig å få malt underog overkanten på vinduene og dørene, da det er her fuktigheten legger seg på. Man skal også tenke på at utvendig og innvendig behandling må ses i sammenheng. Den innvendige behandlingen bør være tettere enn den utvendige. Ved gjentatte behandlinger, bør man derfor også påføre en innvendig behandling. På nåværende tidspunkt er dette ikke påkrevet. Vinduer og balkongdører generelt Konsekvensgrad 0 1 X 2 3 Tilstandsgrad Svikt: Risiko: Det ble registrert svikt som enkelte mangelfult behandlede enheter. Risikoen for ytterligere svikt er liten om enhetene blir vedlikeholdt etter behov. UTVENDIG BETONG Betongkonstruksjonene på rekkehusene og stort garasjeanlegg består hovedsakelig av bærende dekker, veggskiver og støttemurer. Betongkonstruksjonene er i generelt god forfatning, men med enkelte små betong- og armeringsskader. Skadene er av vedlikeholdsmessig og estetisk art. Noe armering begynner å bli synlig på forkant/underkant av balkongdekkene og på forkant av enkelte veggskiver. Det er også registrert noen skader på stort garaseanlegg og støttemur, se referansebilde nr. 20, 21, 22, 23, 24 og 25. Dette skuldes mest sannsynlig at armeringsstengene stikker for langt ut mot forkantene, og har for liten overdekkning av betong mot ytterflatene. I underkant balkongdekke er ikke overdekkningsmålene blitt øket til tross for den dype dryppnesen. Støttemur i nedgang til fellesrom sprekker som følge av store belastninger, se referansebilde nr. 26

7 - 7 - Det ble befart ett balkongdekke, se referansebilde nr. 27. Dette flasser noe i overflaten. Utbedring og maling av betongkonstruksjonene, d.v.s. dekker og skiver, utføres etter følgende prosedyre: 1. Uthugging/borthugging av betong på steder med begynnende avskalling, avskallet betong, frilagt armering, rustflekker, løs og dårlig betong. All løs og dårlig betong hugges vekk. Korrodert armering frilegges. På steder med riss/sprekkdannelse p.g.a. begynnende korrosjon, hugges betongen vekk slik at korrodert armering frilegges. Løs påstøp/puss hugges vekk. 2. Rengjøring Frihugget betongoverflate rengjøres f.eks. ved sandblåsing, sandvasking, vannjet eller tilsvarende. Korrodert/frilagt armering rengjøres til en rengjøringsgrad tilnærmet lik Sa 2,5. Intakte malte betongflater rengjøres som beskrevet under utvendig panel/treverk. Sprekker og riss rengjøres for løs betong. Støv og småpartikler fjernes enten ved støvsuging eller trykkluft. 3. Påføring av armeringsbeskyttelse Rengjort armering påføres en sementbasert korrosjonsbeskyttelse. 4. Slemming/priming Uthugget betongoverflate primes med en elastisk slemmemørtel for å bedre reparasjonsmørtelens vedheft til betongen. Slemmemørtelen bør kostes godt inn i betongunderlaget. 5. Utfylling med reparasjonsmørtel Reparasjonsmørtelen legges vått i vått med slemmemørtelen, om nødvendig i flere lag. Sprekker og riss uten bevegelse tettes/fylles med reparasjonsmørtel. 6. Ny overflatebehandling Betongoverflaten gis en ny overflatebehandling. Overflatebehandlingen skal ha tilstrekkelig vedheft til underlaget og må være alkaliebestandig, UV-bestandig og fargeekte. Betongdekkenes overside behandles med en overflatebehandling som er vanntett, slitesterk, elastisk og med stor vedheft til underlaget, f.eks. polyuretanmaling. Denne overflatebehandlingen trekkes ca. 100 mm opp på betongskiver. Der det er bevegelige sprekker/riss i overgangen mellom betongskiver og betongdekke, legges en heftbryter

8 - 8 - over sprekken før overblatebehandlingen påføres. Betong gulvmaling fra Sika eller Rescon kan benyttes. Betongdekkenes underside og betongskiver, gis en overflatebehandling som er diffusjonsåpen m.h.t. vanndamp, diffusjonstett m.h.t. SO 2 og CO 2, vannavvisende og rissoverbyggende. At malingen er diffusjonsåpen m.h.t. vanndamp er viktig for å unngå avflassing. Overflatebehandlingen må i tillegg være slagregntett. Sika eller Rescon har akrylmaling som tilfredsstiller disse kravene. Ovennevnte arbeider anbefales utført snarest mulig eller senest i 2000 Konsekvensgrad Tilstandsgrad X 2 3 Svikt: Det ble registrert svikt som noe betong/armeringsskader, samt noe malingsavflassing. Risiko: Risikoen for ytterligere svikt er middels selv om nevnte punkter blir utbedret. Tabell Adresse Bygningsdel Karbon.dybde mm Overdekning mm Endeseksjon Underkant 4 Max: 45 Middel garasjedekke Min: Endeseksjon Veggskive i garasje 15 Max: 32 Middel Min: Østliveien 31 Underkant 15 Max: 41 Middel balkongdekke Min: Østliveien 31 Veggskive 10 Max: 44 Middel Min: Tabellen viser at karbonatiseringsdybden ikke har nådd til armeringsjernet. Det er dermed ingen fare for vesentlig nedsatt rustbeskyttelse av armeringsjernene i betongkonstruksjonen pga. karbonatisering.

9 - 9 - FASADER FORØVERIG Vegger i 1. etg. -og porter på stort garasjeanlegg består av stålpanel. Flatene er av vedlikeholdsvennlig art. Det er registrert bulk på stolpe til port i u. etg., se referansebilde nr 6. Konsekvensgrad Tilstandsgrad X 2 3 Svikt: Risiko: Det ble registrert svikt som bulk i sidestolpe til port i u. etg. Risikoen for ytterligere svikt er liten om evnt. skader blir utbedret. EVENT. Etter Kulstadviks uttalelse er det avrenningsproblemer fra utvendig trapp, se referansebilde nr. 28. Vi anbefaler derfor å legge ned en drenskum foran øverste trappetrinn, og lede vannet ut gjennom sidevangen. Lekeapparater er ikke i hht. nye forskrifter, se referansebilde nr. 29. Selvbygget skur er ikke estetisk sett pent, se referansebilde nr. 30. Dette kan i det minste vedlikeholdes. Etter ønske fra Kulstadvik ble fellesrom befart med tanke på vannlekkasje som var oppdaget kvelden før. I tillegg til vanndam på gulv var nedre del av bakenforliggende mur i naturstein våt ( ingen andre flater ble påvist våte). Det er grunn til å tro at vannlekkasjen kommer av dreneringsproblemer, fordi lekkasjen oppsto etter en langvarig nedbørsperiode og ellers ikke er konstant. Viser det seg at problemet er gjenomgående, anbefaler vi å se nærmere på saken.

10 OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE VEDLIKEHOLDSOPPGAVER I PRIORITERT REKKEFØLGE. 1. Utbedre div. lekeapparater i hht. nye forskrifter. 2. Behandle panel/treverk, vinduer og balkongdører, samt inngangsdører som ikke ble behandlet i Ca. pris utført av firma, kr ,- inkl. mva. 3. Utbedre div. bemerkninger under tak. 4. Utbedre bulket sidevange på garasjeport, samt utbedre avrenningsproblemer fra utv. trapp. 5. Utbedre div. betong/armeringsskader, samt behandle alle utvendige betongflater. Ca. pris utført av firma, kr ,- inkl. mva. 6. Behandle resterende panel/treverk, vinduer og balkongdører, samt inngangsdører. Ca. pris utført av firma, kr ,- inkl. mva. 7. Legge nytt takbelegg på resterende papp og shingeltak. Ca. pris utført av firma, kr ,- inkl. mva. Punkt 1, 2, 3 og 4 utføres i 1999 Punkt 5 utføres i 2000 Punkt 6 utføres i 2001 Punkt 7 utføres i 2002

11 SJEKKLISTE FOR UTFØRTE ARBEIDER 1. Utbedre div. lekeapparater i hht. nye forskrifter. Utført av:... Dato:... Produkt:... Pris: Behandle panel/treverk, vinduer og balkongdører, samt inngangsdører som ikke ble behandlet i Utført av:... Dato:... Produkt:... Pris: Utbedre div. bemerkninger under tak. Utført av:... Dato:... Produkt:... Pris: Utbedre bulket sidevange på garasjeport, samt utbedre avrenningsproblemer fra utv. trapp. Utført av:... Dato:... Produkt:... Pris: Utbedre div. betong/armeringsskader, samt behandle alle utvendige betongflater. Utført av:... Dato:... Produkt:... Pris:...

12 Behandle resterende panel/treverk, vinduer og balkongdører, samt inngangsdører. Utført av:... Dato:... Produkt:... Pris: Legge nytt takbelegg på resterende papp og shingeltak. Utført av:... Dato:... Produkt:... Pris:...

13 NOTATER:

14 PERIODISK VEDLIKEHOLDSPLAN ØSTLI BOLIGSAMEIE - byggeår 1981 Bygningsdel Produkt Prisantydning Utført/år Intervall/å r Tak Shingel og papp kr ,- 1998/ (ca. 3000m2) Tak Aluminiumsplater kr , (ca. 200m2) Ventilasjonskanaler Rengjøring kr , Utv. panel/treverk Oljedekkbeis kr ,- 1992/ (ca. 3700m2) Vinduer og balkongdører Vindusmaling kr ,- 1992/ inkl. inngangsdører Balkonggulv Polyuretan/epoxybelegg kr ,-? 7-9 (ca. 260m2) Utv. malt betong inkl. innv. i Akrylmaling kr ,-? 7-9 garasjeanlegget (ca. 1750m2) Vinduer og balkongdører 2 lag energiglass kr , Varmtvannsbeholdere Benkeberedere kr , Veggbekledning på stort Stålplater kr , garasjeanlegg Garasjeporter Vippeporter i tre og stål kr , Elektrisk anlegg Vann og avløpsanlegg Sandvika, 1. mars 1999 Inntaks og stigeledning Hovedfordelingsanlegg Underfordelingsanlegg Vann: Kobber Avløp: Plast kr , kr , Asker og Bærum Boligbyggelag AL TEKNISK AVDELING Atle Haugen ingeniør

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr. 7079. Vedlikeholdsnøkkelen

SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr. 7079. Vedlikeholdsnøkkelen SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnr. 7079 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utsiftsdato: 14. august 2015 Oppdragsbesivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Sameiet Cort Adelers Gate 25 Org.nr 994 358 472

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning Murgårdsbebyggelsen i Oslo

Vedlikeholdsveiledning Murgårdsbebyggelsen i Oslo Sekjson 1 Vedlikeholdsveiledning Murgårdsbebyggelsen i Oslo 2/4/2011 Multiconsult AS Svein Bjørberg, Eli Hauge Lirhus, Petter Skattum ulticonsult.no Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Lovverket...

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse Rådgivende ingeniører MRIF Tilstandsanaly se Tema: NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk med veiledning. Blad: Utarbeidet av: Svein Bjørberg Dato/Sign.: Des 2001. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer