4-trY%,S ,&.2. H trs. T tr. f,iryg. '(Rrer9 L -F -\) ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-trY%,S ,&.2. H trs. T tr. f,iryg. '(Rrer9 L -F -\) ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN"

Transkript

1 4-trY%,S J O,&.2 Ø H trs f,iryg L -F -\) '(Rrer9 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN T tr N

2 SJøHESTEN NR Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommermed l0 nummer pr, år. Blir sendt ril all bcralcndc mcdlcmmer i DAK. og til aue klubbens annonsor r. Opplåg ca. ls0 ckscnrplarcr. STYRET I DRAMMf,N AKVARIEKLUBB. Hclgctudrcs*n (t: Jdscn Rinlst{dlv.i l, l{),1{' Ddn cr linlt BoG tliltcn tlf l3??l2ltl Gronlia ll. N6b}!dI\ ]060S\rlvik GruDrrndatllr( t rlll282lll4 Ern.il:oddbjon.hNik(ibu.tcli!.no Sloe Lddlald Ov( Dmmc. Ola8.llen tlt ]lej28le E.nriil: oltrbarkcni.lclr ncl B$lindreicn llc. 3.10E Idrby Gcn Barkn l32e?3461 [-nail: 8.tr ba]lcna4:$2i nct Skårpsnolcio 3r l05r limtshd.lea AEfågcrllnd nf: [-nail:ablg$/4onlinc.no Ctubai(td 2, 102 I DrdrnE. Jcis Peiæn tll: Blclliqnrcicn 14. l0l0 Do'nmn tjlfknu6cn tla 9l6l340t) Ounihago allc ll l0?0 Sdd! Ktuc.^ndcBn dl: vcnsba tor 3,.l0ll Dron{ncn KLUBBENS POSTADRESSE- POSTBOKS 2]28, 3OO3 DRAMMEN Stolllrl Sj.trsrcn *nihs Eda\loNn. Kllb bcn 5 posrenoronlo: 0510 a 2?02E6 (onlingcnt aor 2c\r0 Scnioslij. 150,. pr &JunioF.g uldicqgdcdc kr.?5,-!r ar. Ilnrili.r kt or i.. Klubben har medlemsmøte! første torsdag i hver måncd mcd unntak av juli og aususl. I januår blir motetdatoen annonscn spesiell pga. generalfoeanrlinben. Medlcmsmorene holdcs i ungdommens hus, Collersgl9 på Stromso i Dmmmcn. vi leier ndrclokalc i 3. ctg. rctt over gargen for vårt eselokale. 2-

3 NESTE MEDLEMSMøTE TORSDAG 2. MARS 2OOO KL. 19OO PROGRAM ZÆ.\ \\:::/ FORENINCSSAKDR Æ\ FOREDRAC. JAN OLE WESTERHUS ( PAUSC MED LODDSALC. '> ' AUKSJON SOSIALT SAMVÆR OVER EN KAFFEKOPP,I f - F.*d-g I ll!-4!eli!!-!!!! i.lnrri.tr.?!id.? 4r!!! 4v!I!!!! { Dcr!lor. qullttulrdod.r llislo.islre tilbrk blihh illc l0 rld.2a På forslkonunende mcdlemsrnote sais r vi På levende for drdgsholder. Jrn Ole W6t.rhus fra Kroktadelva kommer for å snakke om ombyggingen av sitt akvarium på ca 3000 Iiler, Han b sokte oss for noen Ar sidcn og fonalte da om byggingen av karet, nå er det en videruwikl jng/onbygging av det samme karet han skal fonelle om- SToFF TIL NESTE AVIS MÅ være REDAKTøREN I HENDE INNEN FREDAC 24. MARS 2OOO. 3-

4 @ KRIZOO 9_VReåCNTCR 3160 STOKKE Tlf , Fax EPOST: - VESTFOLDS STøRSTE AKVARIEAVDELING - EGEN IMPORT AV FISK OG PLANTER ALLTID (NOE SPESIELT)> - FISK FRA EGET OPPDRXTT, BL.A. L46 HYPANCISTRUS ZEBRA. - BACK TO NATURE. BAKGRUNNER. DE FLESTE KAN SEES I BUTIKKEN.. NYHET - - NÅ HAR vi ocså UTSTYR FoR SALT VANNSAKVARISTENE, FRA AQUALINE BUSHKE, AQUA MEDIC, DUPLA MNT. FNK, DYR OG LEVENDESTEIN SKAFFES PÅ BESTILLING, - Co2 ANLEGG FRA DUPLA OG BIOPLAST, OSI TøRRFOR OG ARTEMIAECG, - MøBELAKVARIER FRA BIOPLAST OG AS GLASBAU.. SE DEM PÅ

5 Akvariekalenderen Hva skjcr i år2000? 'Iorsdag2. mars Torsdsg 6. april Sondag 9. åpril Torsdag4. mai Torsdag 8.juni Torsdag 7. scprembcr Lordag 23. september lbbdag 5. okrober Lordag 21. okrober Torsdag 2. novemb r Torsdag 7. desember Medlemsmøte Drammen akvarieklubb Mcdlcmsnlote Drån1mcn akvaricklubb Stor"auksjon Lillestrotn OAK Medlemsmøte Dranlmcn akvaricklubb [4cdlemsmore Dramrnen akvari klubb Mcdlcmsmole Dmn)mcn akvarickhbb Maratonauksjon Drammen Akvarieklubb Medlemsmote Dr.mmen akvarieklubb Busstur til Ooleborg Medlemsmøte Dramm n akvårieklubb M dlemsmøte Drammen akvarieklubb Vi moatar giertre tips om akv{ristiske arrangeeetrler i 2000! Mandag 13. mars er det møte i saltgruppa i Drammen akvarieklubb. Møtct holdes hjemme hos Willy Landro. Adressen er Billesgt Za - j l83 Honen Møet starter kl Vi ønskcr alle saltvannsinteneserte velkommcn, -5

6 vlrwrw.aaluanett.no AQUANETT-HELE NORGES NETTBUTIKK SOM GJØR AKVARIEHOBBYEN BILLIGERE. Ø Vi fører alle kjente merkevarer av akvaricr og utstyr ø Nettets største på rckvisita og reservedeler? Ø Vi hjelpcr deg gierne mcd komplette losninger Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du gjeme ringe oss for bestilling. p slisler eller spørsmåi. på tlf: RUNE BJØRNAR : / 9482'

7 Hvå med litt vann i Akvariene? Ret er ikke tilå komme forbi at den ljsiste tiden har det vært tcmmelig tørt hj mme hos mang klubbmedl mmer. D).rer strømpriser, mye å gjøre på jobb osv. er selvsagt medvirkende tusak til dette. Men har vi alle helt sluttet med ilsk da, og helt lagt opp??? Det er ikke til å komme iorbiat en del åv de ivrigst akvaristene faktisk er fullstendig tønlagt forriden. Så visom fo(satl har l;tt vann i noen akvarier får prøv å få opp stemningen. Del e(jo mye moro ed kan delta på ftanov f. Og ikke minst bøf vialle kunne grei å slille opp et akvarium til hjemmekonkuffansen. Nå har vi noen måneder på oss. Et og annet oppdrett burde vi greie, om ikl annet en stakkars guppy eller svefd- &ager??? Hva med noen nkle ba$er eller Kanskje ndogen Palettciklide? Det erjo litt moro med unger ogsåda.ingen gjør vel dette for fortjenesten eg ntlig? La oss iallefal bli litt flinker til å ta med oss oppdrettet fisk og få dem r gislrert. Det går jo an å flt lov tilåta denl med hjem igien, tross alt. Og så var der Cuppy-konkurans n da, og aft iklelkonkurradsen. Del går jo an å bid lil1he. også. Nå har ikk jgg så veldig mye å skr),te av for tiden. Menjeg har faklisk vann i no n akvarier- og llsk også. Ogav og til hender det til og ned at jeg for r lilt ekstra og skifter lift vann. Så bare vent dette året så skal... Vel. det t,iljo vise seg. /-i\ 3G^ a, La^n &.r'l-rs"r,,t ^? "))ø onrw ik{<,ø on hrx,oil l<n k^azlvl ;Xok "l.a^ J nil( na.d,lø n'ru;..runen on a;iaku,tånl t. '7

8 VELKOMMEN TrL... Ø Ø Ø Ø Ø Gode priscr på komplet'tc akvarieløsninger. Alle typer frossenfor m/ kvantumsrabatt. Alt innen rekvisita og reservedeler. Ukentlige sendinger med fisk og plenter hele året. Gunstige priser på direkte bestilling av fisk og planter for akvarieklubbens mcdlcmmer. Vi hjelper seg med alt du trenger til akvariehobbyen. Stikk innom for en hyggelig fiskeprat. Med hihen IT& DRAMMEN }.i,i ZOO CENTER AS BRAGERHAGEN DRAMMEN. TLF

9 "Mitt Akvarium" part deux Vr!!!A!!rL) Eller: liten tue som veltet stort lassll Her kommer den spennende fortsettelsen på milt lille akva eeventyrl Ferskvannsakvariet går så det plystrer om dagen, og plantene grcr nærmest ut av karet. "Fyrer" fodsatt med metallhalogen lys i akvariet. Jeg tilsetlef store mengder plante næringsstoffer, så jeg vurderer sterkt å kjøpe inn Ferrogan og Sera Flora Pride oå 5.liters olastdunker. Discusfiskene glimrer fortsatt med sitt fravær, men jeg harjo mange Scalarer i akvariet da. En stor black Ghost er innkjøpt på akvafieauksjonen førjulog bestanden av kadinalneoner er betydelig redusert til et minimum. (fyll på deg aukslonsselger!). Det tok ikke så veldig lang tid, forjeg rigget opp ett nytt saltvannskar etler den forige "kfæsjhen". Denne gangen satte jeg opp en 170.liter med ett 85.lite.s underfilter til skummer og purnper. Så langt så vel, hva trodde veljeg (hmmll). Det allea første problemet meldle seg ganske raskt, da dekksglasset rammlet ned og knuste bunnglasset i akvariet. Til alt hell, så var karet ennå ikke tllt med vann. Det var barc da å bite i det surc eplet og skjære ut den knuste platen, og erstatte denne med en ny og tykkere bunnplate (10.mm). Dog noe forsinket i min fastsatte timeplan (jeg skulle jo egentlig fått vann fra Drøbak tiljull) så var karet på plass igjen med lister, furupanel og det hele. Det hele så i grunnen ganske grcit ut. Korallsand, levende stein 09 saltvann ble igangsatt, og det hele fikk gå sin vante gang med de forskjellige algestadiene og mye tålmodighet??. Till slutt orketjeg bare ikke å vente lenger, og begynte så smått å sette inn noen små avleggere av mykkoraller og skiveanemoner. Tålmodighet er for meg ett uforståelig fremmedord (Quee??), så jeg planla noen dager senere å '?ase" i vei bort til Atle på Santron og hente meg en liten blågul fføkenfisk til akvariet. Jeg øynet neste klubbmøte med noen korallavlegger donasjoner i fra saltgruppa, i februar her nede i kjelleren hos meq på Nykirke. En grytidlig Januafmorgen etter to måneders drift av akvariet, våknetjeg av en uvanlig lyd ute ifra gangen, og stod opp for å undersøke hva dette varfor noe. Jeg stod da med saltvann sånn omtrent opp til knærne der ute i gangen hvor akvariet befant seg. Det var bare å legge på fullt fi sp ang opp lrappa og ut i garasjen fof å hente plastdunkene. Her skulle det skadebegrenses. Det gikk med mange håndklær til opptørkingen, men det gikk heldlgvis bfa med gulvei da. Etter å ha fått tilbake noe av forsianden (den forsvinner lett i slike kritiske tilfeller?) '9

10 , så kunne jeg bare konstantere att glassflatene ikke var blitt tilstrekkelio rengjort før silikonet ble påført. (vær varsom med hva slags kjemikalief dere rengjør glassflatene med, Rødsprit ef ikke tingen herll). La dette v er en dyrbar læfepenge iil alle dere akvarisier som lurer på å bygge selv. lkke gjør samme feil som meglll. (la ekspertisen ordne det for dere i stedetl). Det blir forhåpentligvis noe billigere dall. Jeg grep tak i telefonen og ringte sporcntreks ut tilatle i Undrumsdal, for å nødplassere stein og ko ller. Jeg fortalte til Atle og Karin att nå er det nokll."sayonara for meg". Denne gang skulle saltvannshobbyen legges på hylla for godt og begraves en gang for alle. Jeg fikk kvitta meg med den gamle, men fullt brukelige steinen som jeg hadde igjen og pakkel sammen alt salivannsu! styret i pappesker- oet skulle som sagt ikke gå veldig mange dagene førjeg igjen gikk og "lusket' på et nytt salivannska..(sånn omtrent nøyaktig lem dager e! terpå!). Denne basillen vet de.e, en gang bitt alltid icrbittll (sånn erdet bare!!). Nå skaljeg rigge til en 85.liters Akvastabil i stua, foftåpentligvis uten noen flere "insidente/'. Er det noen av dere sorn vet hvordan kvaliteten Då siøvannet utenfor moloen i Asgaardstrand er??. I motgang er det en sann akvarist fungerer best, så dette lasset skal ikke få veltel tua denne gang. Min nye livsfilosofi er nå følgende: When the going get s tuff The tuff get s...1!l Business as usual alltsåil Den store GULLFfSKDØDEN Det er ikke så greit å være sånn Dakvarist i forbiårtenr om morgenen. Så veldig mange blikk blir det ikkc iakvariene, og dakan del gå riklig galt. Omkringn)(.år, for eksenpel. Full beredskåp datateknisk på iobben og allc forholdsregler trtt for å vemc bikkier og lirgler mot nitårsrakkltter og sl{ry. Så ikke skjontc.i g sto( da det eneste som gikk galt var at io Oullfisk lå dod l.januar. (?????) AI IA, - vannforhold ten kt jegl D t var v isst en stund sid n det blc b)'1tet noe vann sist. og dc haddejo fått mye nat. Så det var vel ikke så ran. Ogjeg byll t litt vann, og kost meg forra'n TV'n- Men fiskene foftsattc å do de. ogda skionrejeg ingen ting. Menrdet hjclperjo å Sqlitt også da. Og da oppdagetjeg likevektssymtomef hos et par fisk til, men kunne også se at det var sykdomsangrep. Og så var det omsider å kjør på med medisin - en riklig bredspektret en. forjeg er fortsall ikke sikkerpå hvilken sykdom sofi var Lrle og gikk. I\4en del så ut til å værc noe parasittangrep blant annet på hud og gjeller. Dette var siste mulighct jeg renkte på i der jeg susre forbi akvaiet de første dagene. to-

11 Fiskene har nemlig ikke hatt ko akt mcd nyinnkjøpl fisk sideo mai måned, Men åotagelig er det ett eller amet som har ligg l latent og na fikk gode leveforhold. De! ser ultil å ga brå mcd de to sistc fiskenejcg har igicn. Heldigvis. For som resten av familien sier, det hrså lang tid før nye fisk blir så kosclige som de gamle... Gullfiskene er liksom blitt familiemedlcmmer hos oss, og de eoeste som alle har et forhold til. Mfl det fit nok bli noen nye tlår vårcn kommer, sa de gamle llb selskap. Motto ec Man skal s etter - ikke brå fto - når noc er aalt. FISKEBØRSEN 3, februar 2000 t" I CICKLIDER R6d6nd iomi.ifugli*lid.. kr. 3l 2 nt. $.le ' l. lg50- Ir.lcrci\lid. Iten t 5- ll0 ' Lovelulcihlids ' k. lc20 Prins6sc.v SuMdi(Srql pdi. kr. l0 Ldp.r Z.hrrcitlidd. l!. 2t25 Divsi. nalåøcitlidb. lr. t Md.eicikli&r B&dor'Dd6 lt'. 5 Mda$i cillidø L.bido.bqnis!n. [r 15 LABYRINTFISK Kmplirl lbr ' rr. 10'20 LOVf,NDBFøDENDE 3 SvrddEgcE *r t.10 2!l* llhct Molly.lr. l0 12 DivcR lr B"ppy. lr 50 Tf,TRA,BARBER M.M. J økscli$t 'lir. 5 MALLER M.M. sm! dpl'!frrdlq Bcnir splcn&i's. lr. lr! Bicolsr 2 stl ' ullc.l 20 ^lg6pis. sirgbl rlscali*r' k. 30 I do.t pelrboti.. h l70 PLANTER Sndbbda Ell'sHia. t' I&l5-20nGI Hydrccoly'c I tr 2tr AnlbiN n.nr ' lr. 5M0,ov&brc8æ. tr. l0-30-2g DIVERSE vann.tolbc 50W. \r W tmclolb. ' k. 2t Inn!.ndig tjonpc. kr 7Gl0 5.1 ibm.lildic dtlftopp ' lir tdr.t.tvdium. kr r-

12 aiittr*-- "Våre Koraller" Flenne gangen skalvita for oss de Det går også Lrtmerket å fdre med ljvakrc Ko onianernonene smått a(ermiafdr. Den vilda relativt Denne arten utgjør en liten ordning, raskt forøke seg til store og praktfulle hvor alle artene levef i sublropiske kolonier. Akvaaistisk sett må kolonianemonene sies å værc lettholdte eller tropiske områder. De finnes ofiest i lagunef på grundt bløtdyf. Gruppen er meget ømlålig vann og i slerkt lys, ofte med flere ovenfor sjenerende a{gevekst og tusen individer i kolonien. koloniene blir lett infllkert av grønne Som navnetilsler, så lever denne tfådalgef som raskt kan kvele dem. arten i kolonier som kan være mefe (man bø.luke vekk disse algene). eller mindre sammenvokste. Vannkvalitet og lys kan også spille en Gruppen inndeles ito familier, Epizoanthidae og Zoanthidae som in- til denne korallen iakvariet, da den er stor betydningsfull rolle om man vil få neholder fem seks familier med meget var for foranddnger. Trolig totalt ca 300 artea. Jeg skal her ta fol spillersammensettningen av organismer i akva et en betydningsfull rolle meg en art av familien epizoanthidae. De fleste artene er meget hurtigvoksende og vakre i fa ene. Den aller Parazoanthus (Rødehavet) og Epi- fof trivselen. Mange arter ifamiliene vakfeste og mest populære kolonianemonen blandt salb/annsakvaristisk med andre organismef, som oitest zoanthus, lever i naturcn bare symbiotene, ef nok den gule Parazoanthus med sopparter. Av disse koloni G acilis, fra Indo-Pasific regionen. anemonenef de fleste meget selektive ved valg av vertsdyr. Noen vokser (en artjeg fikk tak i bos noen svenske akvarlevenneo. Denne aden kan undef gode forhold, forøke seg voldsomt soppen og det er bare polyppen eller rned Coenenchymet nærmest inne i iakvarier. P Gracilis individenef 2-3 deler av denne som stikker opp. Andre cm høye og får opptil en tomm-o lange artef lever med hele coenenchymei tentakler om de trives. Om de ikke ovenpå soppen. Desvere er de fleste trives, så blir dyrene mindre og tentaklene kortere. Denne arten burde man ankommer til akvafisten, men med soppene nesten allti døde når de gi kelig med lys og faktisk utfåre den god utforing kan dlsse kolonianemonene utvikles tilvakre kolonier i med vekslende smått fdr. De fleste adene foretrckker som sagt mye lys, akvariet. og mange av dem tar ikke til seg annen føde enn den de symbiotiske algene gir dem. Andre arter er derimot glupske rovdyr sorn krever kelig med fdr iform av plankton, selv i akvarier. t2

13 _j Mandarinfisk. tr4andarinfsken, Synch/ropus Sp/endrdus eren lilen pefle Har du først hatl den lakvåieidilien gang, kan du vanskelig være foruten. Gttde rette iorllsetnlfgene så er del en hodbarlisk, hjemme harjeg også vært vitne Ulegglegging. Detler også bevitnet av andre no6ke aklarisier oet er imdl riid en de ting en børkjenne lilfør en skaffer seg en slikfisk.. For er el problem, den ivnærer seg førsl og fremsl av levende føde, copepoder småmark, kalkomerog Liknende. let velf!ngerende komlrevsakvaium vilimidledid delte Iinnes istortmonn, bør dedorkun holdes idenne typen akvarium. i,lå holdes parys ell rsingel. lsmå kår erdet som regelkun næ ngsgrunnlag foren frsk. I størr kar kafl man holde to Hannen klennes på den forlengede hemre ryggfinneslrålen.. En deleksemparer som erlte ihandel n haf gåtl for lenge uten å hå fåtl tilgang Ulmal Disse kan være vaiskelige å få ifom igjen. Vær derfor sikker på atdu fårlak ifisk som kommer lil å overl ve. Vær forsiktig med å holde den sammef med lisker som harsamme næringsgunnlag, sljk som ior eksempel siøhester Da kan det blifor lite mat Fra Karin og Alles netlsider Klubbside på internett.,} Eiter lang tids vurderjng og planlegging er klubbcn igang med å bygg opp sin egen hjenxneside på intemett. Roll Ame Bechstrøm, et tidligere mcdlenr i klubben, har ordnet plass til hjemmeside for oss, og en kar ved nrvn Jan Henning Olsen l)ar sagt seg villig 1il å tajobben rned å lage og adminisirere denne siden. Ulfl(nutsen er nyrels kontaktperson i denne saken. Vi vil bysge opp hjenimcsiden med en del historikk og praktisk informas.jon. samtidig skal vi forsøke åvær oppdatert med det som skjer i klubben vår. artikler fia Sjøhesiel og lignende kommert;lå bli lagt u! på dissc sidene. Forhåpentligvis er hjenm siden klartilneste utgave av Sjøbesten dik at vikan komme med mer infomasjon da. t3

14 ø$ i$zoo huset TA EN TUR INNOM DA VEL... AKVARIE-INTERESSERT VI HAR STORT UTVALG I FISK - PLANTER DA vi STADIG FÅR NYE SENDINGER Vi kan forovrig hjclpc dcg mcd alt til akvariehobbyen. Ønskcr du akvarier på spcsielle måi, hjclpcr vi dcg girrnc VED GULSKOGEN SENTER TLF vi HAIT ocså UTSTYR TIL HUND. KATT. FUCLER OG HDSTER

15 Referat fra Akvariemøtet E delig vir dct Llårt for den store l-kåringen av llubbens oppdrettsmcstere i I999. I juniorklassen ble liltcle "årels oppdrener" delt n)ellom Marte Gronvold og Ove Andre Nyborg som begge hadde oppnådd 2 poe g. I seniorklåssen var det morc å konstantere at mesterskapet denne gangcn gikk tilen "Bamme," vclcran. Aslc Vidar Winnes Pcdersen var neget aktiv i kl$bben lor en dcl år tilbake. Blant adnet vai han drivkraren bak at vi den gang startet mcd Hippocampus-diplomer i forskjcllige valorer - inndelr etter vanskcl ighetsgraden av oppdrcttet. Dette var Drammen Akvaricklubbs egcn oppdrctlskampanje. som faktisk blc s1årtet for'naf kom på banen. Når NAF startet sin kampanje ble disse to samkjørt noen år, før vi gikk over til kun å bmkc NAF-opplegget. De sistc årene har Asle igjel kommel aktivt tilbake i miljoet og såtset på akvariehobbien for fullt igjen. Så får!i bare håpe at en dcl andre av klubbens lctl lorrlagte akvårisler satser på å gi ham sterkere konkuranse dette året. Vi trenger så avgjort flcre dyktie og aktive oppdretiere av Asles kaliber. Vi prøvde å kjøre lift "silent movie" nred reprisesendinger av en del fiskcvideoef. Det virket ikke son så velclig nrnge fulgte med. de fleste ville nok heller slå av n prat med kjente. Auksjonen fanget rner inleresse, Det var faktisk kommet inn en del poser mcd litr av hvert. Når der at på tildukket opp en hel sa ling med divcrse slorc flotte fisk fmet "lommesalg". ble det virkclig Jeg tror idgen gikk 'noro. tomhendt hjem, Cro HUSK GUPPYKONKURRANSEN PÅ DESEMBERMØTET. DET ER NÅ OPPDRETTENE MÅ SKJE! - 15-

16 DIPLOMHUNTER'N 1999 Her er resultatene fra oppdr6ttskampanjen 1999: SENIORKLASSEN: Asle Pederson Tom Møller Rune Gjelsnes Knut Børre Flåten Harald Helliksen Robin Martin E.ik Wolla Kjetil Alvestad Hans E Pedersen Jens Petersen Ehmke /Wangen Bjame Gjerde JUNIORKLASSEN Made Grønvold Ove Andre Nyborg Stig Gjerde 32 poeng 18 poeng 13 poeng I poeng 8 poeng 7 poeng 6 poeng 3 poeng 2 poeng 1 poeng 1 poeng 1 poeng 2 poeng 2 poeng I pocng Vi present rer en komplett liste over alle oppdret! i 1999 i en senere utgave av Siohcsten. -Af{E VI GRATULERER VINNERNE! LEVER OPPDRETT. I J KONKURRANSE ER IGANG- 16-

17 s ZOO BUTIKK KROKSTADELVA Velkommen til oss! For og utstyr til: Hund - kått- akvsrietiskgnågere - fugler etc, Gode råd og yeiledning følgcr med på kjopet! markedet as tlf: Krokstad senler Krokstadelva

18 l'olq nde artikkelcr sakset i DT&BB: Dreper gullfisker i kjøkkenmaskin. En utstilling i Dranmens vennskapsbl trkoiding har hissct opp bådc dyrcvcn" ner og dansk politi. Kunstneren lar publikum mosc gullllsker son svonmcf rundt i kjokkemaskiner. KOBENHAVN: Bak den omstridre kunst n står chilcnske Marco Evaristis. som stolt viste fi m ligulllisk svommende i hver sin kjøkkenmaskin da urstillingcn åpnct. Publikum kunn sclv rrykkc på Tilbake stod kjokkenmaskinene, rylt med grumsetc varm og rester etter moste gullfisker. Vi hadde aldri trodd at folk skulle skru på kjokkenmaskinene, bedyrer nruseums direktor Petcr Meyer. Men det giorde de. lvluseumsledclscn trodde heller ikke at kiokkennraskinkunslen skullc bli så populær og tiltrekle seg så stor oppmerk- Dansk politi reagene råskt da dy.evernerc lortalte on gullllskdrapene på d t eliers rolige kunstgall riel i Kolding. Mus umsledelsen ble umiddelbart pålagt å kutte stonrmen til kuttemaskin ne. Allerede under åpningsdagcn blc fcm gullfisker mos til allnenn forlystelse. Men nrlrseu,nsdirektol P ler Mcycr nektet å ettcrkommc polilicts kav om å slenge stromdren, og viste til kunstnercns behov og rctt til kunnnerisk utfoldelse. Da poliriet e(er andre bessk truet med å stenge hele utstilliben. ble imidlertid lcdningenc dratt ut. -Jeg er uansett 8låd for publisiteten som utstillirgen har filtt. Nå kommer folk tilå stromme til museel for å se utsliltingen, sa direkror Mcyer- (ÅPoR-AP) -18

19 BRØDRENE DAI{I, _E RøRLEGGERENS LOKALE S A M A R B E ID S PA RT NE R OSLO ASK I]R 31'RO M EN R/JRUM JE SSTILJ 1M FItI.:I)RIKSTAD M 0SS SKI!,ILLEHAI\,IMER HAMAR ojov tk FLIS^ KONCSVINC LII DItAMMtiN col LARVIK SKIEN SANDI]FJORD TøNSBERO BLRCEN FøRT) D HAUCESUND KARMOY SOGNDAL STAVANGER SANDNES FLDKKEFJORD KRISTIANSAND ARI]NDAL ÅLESUND MOr-DU KIITSTIANSTJND KYRKSTD'rERøRA NOIIDI:JORDI]ID -I'RONDIINIM STEINKJDR NAM SOS MO IRANA RODø SANDNIiSSJOIN MOSJOEN TROMSO IIARSTAI) LANDSDEKKENDE VVS-GROSSIST 19-

20 Hjemmekonkurransen 2000 mekonkufiansen. deringen domnrcme gorde under besoket Deltagcme i konkurransen får besøk av 2-3 danncr grunnlag t når der skal kåres vinn re. dommere. Det konkune.es i rrc klasser: Dommeme lar utgangspunk0i et kar i (strøken) tilstånd. I forhold til d tte blir dct S lskapsåkva riu m j un ior eiler senior. irukket ior folgende forhold: Hererdel ingen kmviilsåmmensetningåv ' ckniskc hjelpemidler som varmckolbe. fisk, planlcr U r innrcdning uroverat fiskene idnvendig fiher, termometer og slanger skal og plantcncr istand lil å leve under de ikke være synlige når man ser inn gjenno samme forholdcne. iiontglassct. Disse kan skjules ved hjelp av planter, rottcr, stener o.l. Spcsia lakvarium jun ior eller senior. Her er det snåkk om ansakvarium eller Fisken skal være sunne og friskc. Det skal biotopakvarium. Kravet her er enlcn at fiskekun være aflersom kan gå sanmen isamme neer av samme art/familieller arde kofimer kar. Med dette m nes at de tolererer hveran- fra cn bestemt biorop, drc, og kan leve rmder sanrme vannkvalitet. Husk at planter og innrcdiningsmaterialer Akvariet skal være rent og p nt, det skal ikke også skal komme fia sarnme biotop. værc alger på fiontglasset. Bunrlager skal ikkeliggeoppoverfroniglasset- Sattvånnsskvarium, Det blir.llers lagt vekt på at karels H r skillcr vi ikke på kald! cller tropisk sal! oppb)-cging er funksjonabel og dekomtiv. Vi legger ut påmeldingsskjemacr til hjemmekonkurråoscn p6 nestemedlemsmøte, Vloppfordrerså månge som mulig til å melde seg på. Spørsnlål kan reltes tilurdertegnedeller et annet sryrenredlem. Hjemmekonkmans er gøy. Det er gøy å vise frem hva man selv driver med ogdet er gøy å se hva de andre medlcmmede j klubben vår driver nred Med hilsen Cef Baklcn - 20-

21 EIKER KJøPESENTER- t" Tlf OO HOKKSTND - 2I -

22 ef qf ef Stort utvalg av akvariefisk og planter. Kjempetilbud på akvarier og utstyr bl.a. Eheim filtere. Velkommen til en hyggelig fiskeprat.

23 E ersokt ri netop? har mholdt generuao\u,, itlg hat j eg sake efi!rutet Jia llenetulfatsantlinsen t 981 fot å se hys su.larcsikk dd. ner var godt {iåmmøte hlårers forsre hele lre drammensakvariste. som greide. ljmøe, og selve generalforsanllingcnjens Rossing, Asle Winnes Pcdersen og var mskt åvviklcl. rcgnskap og å$berehing blc godkjcnt. Fo agere lil nytt og gullmerkc på e l gan8. Fine diplomer Ilelge Andrcasscn tikk både bronse, solv slyrc og forskjellige nendcr, valgkomitc folgcr mcd merkefle i tilsvarende valører. og.evisor blc a!le godkjent. Redaksjonskomii en fikk ro nyc medleormer: Iloy kvålifi scrt scg til oppdrettsmerker, men Det er nrange flere i klubben som har Krisliansen og Erik Jonasscn. ikkc har lått sc dt inn skjenu enda, sådet De n]'e kontingenlsatsene bl vedta( og blir nok mange merk r som skal dcles ut fonlagene tilforandring av lovene gikk igjennonl. Det var ogsl utdeling av NAF'S fortjeneslemerkcr. Cro Dyrendahl Lervik og Så fonsal{c vimcd fonkj Ui8e hedersmerker til medlemmcnc. Svend Mollcr fikkgrønt merke som Åreis Hippocampus ble tildelr llelge tilsvarer l0 år i klubben. Hcr har nok And.eassen. fbr oppdrctl av Rolofiia styret gjort cn tabbc. Svend Mollerhar Occidentialis. Det erganske sikkcrl norsk van n)ed iklubb n mye lenbcr enn l0 år, førstegangsoppdrett! og har forlengst fått det grflde merk r. Klubben har hatt gode oppdrettsrcsltltater Vår nåværcnde kasserer. Jcns Peteasen, i l98i- og de forst ncrkene i NAF s ble hedrct mcd del brune merket, som store oppdrenskampanje ble dclt ut, Dag betinger al han nd ha ovef 20 år i Erik Slversen og Oro Dyrendahl LeNik klubben. og ha vært aktiv i styret, tiu( bronsemerke. De! er mulig å ta hcle Og det harjens vært så lenge noen kan seri n av merkcr på clt år, og de! var det huske bakover i tiden! Cratul rerl Som vi ser av lle e tefaftttet li denendel ncrn ikjenner igjen. Helge Andrcassen Jikk sou 1)i ser åfttts hippacahpus lot I 983, idag er han appdre tts ans ar I ig i NA F. Gro Djrcndahl Lenik Ueknet 1)ija olle, hun hat sillet islytel sotn rcdaktor i nonge år, idag et h11n seløeter. ErikJonassen ble nedlen n rcdak-tjo^kotniteen i 1984, han ble senere strrenedlen lia 95 til98. osvar ossa årctt oppdvtrcr i Asle Winnes Pe.le$en likk både bronse, sølv og gull i han sau lenge i styrct i klubben og hqr kommet ste*t tilbake de sisrc arcne, Senest sah årets opp.hetter 1999.

24 Returadressei Drammen Akvarieklubb v/ OIa Bakkcn. llarlindyeien l1c. 3,108 TRANBY %..*--.^.sb*, SANTRON :.,;; Vi har t åv land ls absolult beste uk*alg åv Malåwicichlider. Norskoppdrcttct og riltfanget. Bm rtvalg av fisk og dyr til sallvånn Alt i utstyr frn AkvastI bil, Eheim, Tunze, Aqua Medic, Dupla osv. Tilbchør, fdr og my mer. Vår spesiålitet er liltersyste og!annbehandling. Vi Lån bclysning. merållhalogcn. VHO og rør. Ny fish ukentlig. Kom med onsker viskaffer det Kon giern og besok oss. Låte priser - fornoydc kunder. VELKOMNIEN! ÅPENT: Torsdager fra ell r etter avtåt, Tll:.ll 063: 0l \4obilr r) Fa).: lj SANTRON, H".*cien 16,3178 våle

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 6-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 5-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - SEPTEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 7-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr NR ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr NR ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 7-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 7-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 3-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. juni kl. 19.00 Nr. 6-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 6 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 etry%, J ril tr 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 SJØH[,STEN NR. 9-2000 Organ for Dranmcn akvaricklubb. U(konuncr flcd l0 nummcr pr. år. Blir scndr til allc bctalcndc mcdlcnrncr i DAK. ogtil alle klubbcns

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. januar kl. 19.00 Nr. 1-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 1 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 9. september kl. 19.00 Husk Maratonauksjon lørdag 25. september 2010 Nr. 7-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 7 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. februar kl. 19.00 Nr. 2-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 2 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 20. april kl. 19.00 Nr. 5-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 08.05 kl 19.00 Nr.5-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.5-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN S J Ø 1 g arre*9 \) a ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN H trs T tr N SJØHESTEN NR.8-1999 OrgaD for Drahmen akvarieklubb. Utkommer nled l0 nummer pr. år. Blir sendtil allc betalende mcdlcmner idak. ogt;lalle

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. april kl. 19.00 Nr. 4-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. marsr kl. 19.00 Nr. 3-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 3 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

+try%, H trs. T tr. '{Qre*v. ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN

+try%, H trs. T tr. '{Qre*v. ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN +try%, o S J Ø H trs 1 L '{Qre*v \) ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN @ g T tr N SJØHESTEN NIt.6,2000 O gan rbf Dmnnnen akvafieklubb. Utkommer med l0 Dunnncf pr. år Blirsendr tilalle beralcndc medled er

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJHESTEN klubbmte 13.02 kl 19.00 Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann SJHESTEN NR.2-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - NOVEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 9-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand?

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Tekst og foto: Leif Gjerde Det nordjyske firmaet Credo Fish ApS har de siste årene vært alene i det skandinaviske markedet når det gjelder produksjon

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Nyhetsbrev for Dalane Sykkelklubb våren 2014. C4 Stiv karbon gaffel, vekt 570 gram Veil pris: 2499,- DSK pris: 2000,-

Nyhetsbrev for Dalane Sykkelklubb våren 2014. C4 Stiv karbon gaffel, vekt 570 gram Veil pris: 2499,- DSK pris: 2000,- Nyhetsbrev for Dalane Sykkelklubb våren 2014 Nå går vi fullt inn mot den store høytiden for sykling, nemlig våren og sommeren. Det er nå det blir stor aktivitet på sykkelstiene, og det er nå vi får inn

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00 Nr. 4-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN NR. 6 1999 S J Ø H trs @ o \ QreKv ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN \) T tr N SJØHESTEN NR.6-1999 Organ for Dramme[ akvarieklubb. Utkommer m d l0 nummer pr. år. Blirsefldtil alle belalende medlemmer i DAK.

Detaljer

SJØHESTtrN NR, 5-2000

SJØHESTtrN NR, 5-2000 SJØHESTtrN NR, 5-2000 o an lbr Dra nrcn akvafieklubb. Utkomrn$ lncd l0 nummer pr. år. Blir scndtil alle betalendc mcdlcmmcr i DAK. og 1il alle klubbcns annonsorer. Opplag ca. 150 ckscnrplarcr. STYRET I

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 13.03 kl 19.00 Nr.3-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.3-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

De 50 tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle! www.aball1.com

De 50 tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle! www.aball1.com De 50 tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle! www.aball1.com LA BALLEN RULLE! Aball1 er det fysiske og sosiale aktivitetssettet som gjør det gøy å løse oppgaver

Detaljer

DE TI BESTE LEVEREGLENE

DE TI BESTE LEVEREGLENE DE TI BESTE LEVEREGLENE TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: De ti bud (2. Mosebok 20, 1 17 og 5. Mosebok 5, 1 21) Hellig historie Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Reol for hellige historier Elementer:

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 124.

E-post: Godkjenning av referat nummer 124. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.125 Referat fra 22. februar 2000 Tilstede: Harald Kjeldsberg, John Harald Wangen,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen Februar - 2015 M 2 Tema: Karneval Sanger/utkledning 9 Tema: Karneval Sanger/utkledning og 16 Tema: Brannvernuke 23 Tema: Traktorer og biler instrumenter T 3 Lage instrumenter til karneval 10 17 24 O 4

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN

ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN S J ril Ø tr S T tr a \ ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN N Sjøhesten ff. l- 1999 5JøHE5TEN NR. T 1999 OR6AN FOR DRAA,I'IAEN AKVARIEKLUBB. 5TYRET I DRA,I'I'AEN AKVARIEKLUBB. Leder Helge Androssen tlf: 32800993

Detaljer