For å få dette til er vi helt avhengig av et nært og godt samarbeid med dere som sitter her i dag og med resten av partnerskapet i Trøndelag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For å få dette til er vi helt avhengig av et nært og godt samarbeid med dere som sitter her i dag og med resten av partnerskapet i Trøndelag."

Transkript

1 Godt nytt år! Det er fjerde år på rad at vi inviterer til en markering av 13. dags jul. Vi må kunne si at det er blitt en tradisjon der vi ser litt tilbake på det som har skjedd i året som har gått, men fortsatt har sterkest fokus på det som skal skje i framtida. Mye har skjedd siden sist vi møttes på festningen. Det har blant annet vært gjennomført fylkes- og kommunevalg. Dette har medført noen nye politikerfjes, samt at andre har sagt takk for seg eller tatt en velfortjent pause. Det beste ved slike valg, foruten å bli valgt, er at det gir mulighet for å utvikle og smi ny politikk. I de kommende 4 årene har vi den i den politiske ledelsen av fylket sagt at vi skal utvikle Sør Trøndelag til en attraktiv region gjennom å vektlegge Samferdsel, Miljø, Næring, Nyskaping, Kultur, Idrett og Utdanning. For å få dette til er vi helt avhengig av et nært og godt samarbeid med dere som sitter her i dag og med resten av partnerskapet i Trøndelag. Jeg har i lang tid lagt vekt på at opplæring og miljø blir særdeles viktig framover. Det er derfor med glede å se at også landets Statsminister nå også vektlegger dette som kjerneutfordringer, ikke bare for Trøndelag, men for hele landet i årene som kommer. Den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklende i hele skole-norge. Vi har over lengre tid, med felles innsats, klart å fornye og oppgradere bygningsmassen på våre videregående skoler. I fjor åpnet jeg fantastiske skoleanlegg ved Malvik og Melhus, og det unike skoleanlegget i Fosen ble tatt i bruk. Med både Fosen og Byåsen videregående har vi kanskje Norges beste skoleanlegg i vårt fylke. Dette gjør meg både stolt og glad. Vi vil framover følge opp oppgraderingen av våre skoleanlegg, og vi vil jobbe aktivt for økt lærer og voksentetthet for å sikre en bedre oppfølging av den enkelte elev. Styrking av rådgivningstjenesten og etterutdanning av personalet i skolene er også viktig tiltak, samt at vi skal ligge i front teknologisk. Vi har utfordret en rekke av verdens ledende IT-aktører, som Microsoft, Apple og Google til å være med på å skape framtidas skole, rent teknologisk her i Sør-Trøndelag. Allerede nå i januar blir våre elever piloter på den aller nyeste lærings- og

2 kommunikasjonsplattformen til Microsoft, og nå til helga reiser vi en delegasjon til London for å være med på en konferanse om IKT i skolen, blant annet med Apple som vertskap. Også i år var det mange som håpet på en hvit jul. Dessverre fikk vi milde temperaturer og regn på selveste juleaften. Og om ikke dette ennå skyldes våre menneskelige skapte klimaproblemer, så bærer de bud om hvilket vær det blir mer av. Under felles fylkesting i 2005 satte vi miljø på dagsorden og vi la vekt på det haster å finne løsninger. Den gangen ga forskerne oss tid. I dag kreves det handling umiddelbart. Nyhetene og tilbakemeldingen om klima og miljø har den siste tiden ofte vært nedslående. Men dette må ikke føre til avmakt og handlingslammelse tvert i mot til mobilisering og faktisk handling. I det offentlige, i næringslivet og hos den enkelte Det gamle ordspråket Think global - act local, er mer aktuelt nå enn noen gang tidligere. Vi må og skal ta utfordringene på miljøsiden, og bidra på de måtene vi kan. Derfor er det mange som nå klør seg litt i hodet når vi setter opp bussprisene på enkeltbilletter kraftig. Men det finnes en viss fornuft i galskapen. 1. Månedskort det samme. Klippekort billigere færre skal handle på bussen. 2. Feil å subsidiere enkeltbilletter om man skal bruke penger. Viktigere med frekvens, hastighet og punktlighet. 3. Vi har hyra inn eksperter for å foreta en totalgjennomgang av kollektivsystemet i Trondheim. 4. Det blir dyrere og verre å kjøre bil inn til sentrum, og avlastningsveien vil også gjøre det enklere å kjøre bussene raskere inn til sentrum. 5. Rådmannen forbereder nå anbud fra 1. januar 2009, parallelt med at vi utreder et eget bussselskap. Vi skal møte statssekretæren i Samferdselsdepartementet om kollektivtrafikken i Trondheim og fylket nå på onsdag. Arbeidet med å styrke Trondheim som teknologiby innebærer også en mulighet knyttet til klimateknologi.

3 I oktober i fjor ble det avholdt et eget toppmøte mellom politikk og teknologi under Technoport i Samfundet. Der ble søkelyset rettet mot teknologiske løsninger på klimautfordringen og politisk vilje til å ta i bruk disse løsningene. Både Statsministeren, Helge Lund og flere næringslivstopper var tilstede i møte med studenter, forskere og teknologer. Vi utfordret NTNU og Sintef til å koordinere behovene sine overfor nasjonale myndigheter, og vi har nå en godt sammensydd klimapakke som er presentert for Statsministeren, komiteen og flere statsråder. Vi jobber også tett sammen med NTNU, Sintef og tunge næringslivsaktører for å realisere Et norsk senter for Miljøteknologi og klimavennlig energiproduksjon i Trondheim. Med utgangspunkt i blant annet Trøndelagsrådet har vi de siste årene jobbet aktivt for byggestart av et kombinert bio- og gasskrafverk på Skogn, inkludert en verdikjede for CO2 knyttet til realiseringen av et gasskraftverk på Tjeldbergodden med tilhørende deponering i Norskehavet. Jeg mener at de planlagte gasskraftverkene på Skogn og Tjeldbergodden kunne ha blitt viktige ledd i løsningen på klimautfordringene, samt avhjelpe den alvorlige situasjonen med kraftunderskudd i Midt-Norge. Det er derfor et tilbakeslag at Shell og StatoilHydro legger planene om gasskraftverk på Tjeldbergodden på is. Det vanskeliggjør en verdikjede for CO2 og gjør at det også blir tyngre å realisere Skogn. Alt tyder nå på at Haga vil tvinge fram et gasskraftverk på Aukra, slik det opprinnelig var planlagt i Ormen Lange. Kraftbalansen i Midt-Norge er fortsatt prekær, og vi berges nå av en særdeles fuktig høst og varmere vintervær. Vi risikerer likevel at vi i en normalsitusasjon vil ha tunge industribedrifter som tvinges til å stenge produksjonen for å frigjøre kraft etter konsesjonen de har, eller at de må stenge fordi prisene stiger kraftig i et marked med mangel på kraft der virkemidlene som først skal brukes er markedsbaserte. Rent umiddelbart fører uansett dette til at vi ikke kan invitere kraftkrevende industri inn til regionen. Det er særdeles trist i en region hvor nærheten til Sintef og NTNUs solcellemiljøer kunne gitt oss soloppgangsnæringer som solcelleindustrien representerer.

4 Senest i Adressa på torsdag forrige uke kunne vi lese at styreleder i NHO Trøndelag, Reidar Bye, trekke fram trusselen om kraftkrise som en sannsynlig grunn til at optimismen nå jevnt over er mindre for industri og næringsliv i Trøndelag, enn andre deler av landet. Dette er bekymringsfullt da det ikke for lenge siden hersket optimisme og pågangsmot i næringslivet. Jeg har hatt jevnlig kontakt med regionens kraftkrevende industri og har formidlet deres klare budskap inn i regjeringen, og møter også statssekretæren i OED om dette nå på onsdag. Det vil være helt uholdbart om Norske Skog eller smelteverkene ved Thamshamn og Holla må stenge på grunn av for høye strømpriser. Det forventes derfor at regjeringen bidrar med virkemidler som gir akseptable løsninger og vilkår for industrien vår. Situasjonen krever politisk handlekraft og vilje til å finne løsninger! En annen stor nyhetssak i 2007 var fusjoneringen av Hydro og Statoil. Jeg må innrømme at jeg var veldig urolig da vi gjennom media ble gjort kjent med at både Stavanger, Bergen og Oslo fikk tildelt funksjoner i det nye selskapet, mens Trondheim og Trøndelag ikke ble nevnt. Vi tok derfor umiddelbart kontakt med toppledelsen Statoil og Hydro der vi formidlet og diskuterte hvordan vi kunne sikre Trøndelag en fortsatt betydelig posisjon i det nye konsernet. En fortsatt satsing på driftsmiljøet i Stjørdal, samt forskningsledelsen til Rotvoll var derfor gode nyheter og en klok beslutning. Festivaler, spill og andre liknende tilstelninger bidrar til samhold, samhandling, identitet og tilhørighet har vært et fantastisk kultur år for regionen. Ja faktisk et gigantår. Både ISfiT, Storås, Olavfestdagene og UKA hadde besøksrekorder og bidro til å forsterke Trøndelag som Norges fremste kulturregion! Året 2008 er markeringsår for kulturelt mangfold. Kultur aktiviteter, mangfold og toleranse er viktige byggesteiner i arbeidet med Kreative Trøndelag. Vi fortsetter arbeidet med Olavsarven. Både den verdslige og kirkelige delen av den. Per Uddu blir nå engasjert av Kulturdepartementet for å forankre satsingen som et nasjonalt prosjekt, og allerede neste uke er en delegasjon i Santiago de Compostella for å videreføre det gryende samarbeidet også innenfor dette feltet med dem. Vi kommer også til å gjennomføre en del strukturelle grep til å begynne med i denne perioden på kultursiden. Vi lager nå en, eller kanskje to, museumsenheter av de 8 museene vi har i fylket. Dette for å få økt slagkraft ut av de faglige miljøene, men også for å ruste opp

5 formidlingsbiten. Vi får et kjempe-teknologiløft når Rockemuseet Rockheim, nå skal fylle på med innhold for 100 millioner kroner. Ellers vil det bli debatter og mulighetsstudier knyttet til Symfoniorkesteret og Musikkteateret, samt hvordan vi kan øke samspillet mellom Trøndelag Teater og andre kulturinstitusjoner i regionen. En sak som kommer til å ta mye oppmerksomhet framover er Ørlandet Hovedflystasjon. Dette er en dramatisk sak for Ørland og Bjugn. En nedleggelse av hovedflystasjonen vil gi et direkte tap på 600 arbeidsplasser på Ørlandet, det tilsvarer om lag arbeidsplasser i Trondheim, eller rundt arbeidsplasser i Oslo. Dette viser at storsamfunnet må inn med store midler for å understøtte Ørland-samfunnet om Forsvarssjefen skulle få viljen sin. Vi har derfor i vårt svar til høringen krevd at Stortinget legger militærfaglige og strategiske argumenter til grunn, samtidig som at de samfunnsmessige negative konsekvensene vurderes nøye og at storsamfunnet tar ansvar. Vi har vektlagt at vi bør minst ha to hovedflyplasser ut fra strategiske og ikke minst støymessige årsaker. Det viser også tydelig støyrapporten som ble offentliggjort like før jul. Det er ikke mulig å se for seg en utvikling av kun Bodø som Hovedflystasjon i framtida. Da må man bruke mange milliarder på å støyisolere hus, og hele regnestykket til Forsvarssjefen er nå i ferd med å gå i oppløsning. Vi skal møte Forsvarsministeren om ei uke til drøftinger om dette. Ellers vil vi nøye følge med på hva som skjer med St Olavs Hospital framover. Vi har bedt om en bedre fordeling av styrerepresentantene i Helse Midt, slik at det reflekterer befolkningen og sykehusbudsjettene. Vi synes det er rart at Møre og Romsdal skal ha 6 av 13 styremedlemmer, Sør-Trøndelag 3 og Nord-Trøndelag 3, når vi vet at det er 410 tusen mennesker i Trøndelag og 245 tusen i Møre og Romsdal. St Olav er Universitetssykehus og regionsykehus, men det er også lokalsykehus for 280 tusen sør-trøndere, og det må vi passe på. Det foregår ikke noe trønder-ran, som møringene prøvde seg med i fjor sommer. Tvert imot har St Olav kommet nokså dårlig ut i den interne fordelingen i regionen. Både når det gjelder finansiering av byggeprosjektet og betaling for gjestepasienter. Fase 2 er imidlertid nå i gang slik de siste planene vi kjempet for tilsa. Det vil gi oss et sykehus i verdensklassen. Og pasientene er svært fornøyde!. Om ikke lenge kommer

6 Magnussen-utvalget som skal se på sykehusfinansieringen. Vi jobba mye med å få opp det utvalget etter at det ble påpekt en grov skjevfordeling i helse-norge der Midt-Norge og Vestlandet kom svært dårlig ut. Ryktene sier at for Helse Midt blir det litt bedre tider. Vi går inn i et hektisk og spennende år for Trøndelag. Ikke minst et utrolig spennende arrangementsår. Det startet allerede i helga med Sprint-NM i Bjugn. Snart er det Latino festival. Det fortsetter med Euro 2008 i Trondheim i midten av januar et gigantarrangement som sees av 800 millioner TV-seere. Så går det slag i slag med jubileums-nm på ski, med World Tour i Curling på Oppdal. Og da har jeg bare gløttet på starten av året. Vi har også nettopp vedtatt et samhandlingsprogram der vi har valgt ut noen tiltak som vi ønsker å satse på sammen i Trøndelag i år. Samtidig har vi startet opp arbeidet med en ny felles fylkesplan. Der håper vi samspillet med dere som er her i dag vil fortsette. Det dreier seg om å skape en attraktiv region som også i framtida skal være utrolig god å bo i og arbeide i. Det dreier seg om å utvikle de fortrinnene vi har. Lykke til med det nye året!

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 12. jan. Muntlig spørretime 2057 Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Scenarier Trøndelag 2020 Dialog om utviklingen av Trøndelag

Scenarier Trøndelag 2020 Dialog om utviklingen av Trøndelag Spesialutgave Arena Trøndelag 1/27 Scenarier Trøndelag 22 Dialog om utviklingen av Trøndelag Scenarie 1 Evig grønn Side 6-1 Scenarie 2 Evig vekst Side 12-16 Scenarie 3 Evig ung Side 18-22 Hva er Arena

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012

Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Styreleders tale til dialogmøtet 24. april 2012 Da bedriftsforsamlingen for ett år siden fikk presentert NTEs virksomhet i året som hadde gått, hadde vi så vidt begynt å puste rolig etter en vinter da

Detaljer

argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten.

argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten. Kjære alle sammen Velkommen til landsstyremøte! Det er godt å se dere her, og det er fint å være i tilbake i Alta. Forrige besøk var like etter påske. Da var Cecilie Risøe og jeg med på årsmøte i Finnmark

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

Møte tirsdag den 17. april 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 73):

Møte tirsdag den 17. april 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 73): 17. april 1) Nordområdene. Visjon og virkemidler 2) Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 15. september 2010 til 1. oktober 2011 Møte tirsdag den 17. april

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Kapittel 1: Verdiskaping i Norge - i dag og i 2015 ~ men fortsatt er det mye som gjenstår

Kapittel 1: Verdiskaping i Norge - i dag og i 2015 ~ men fortsatt er det mye som gjenstår Kapittel 1: Verdiskaping i Norge - i dag og i 2015 ~ men fortsatt er det mye som gjenstår Skrevet av: Hanne Blix, Ola Fossum, Håvard Nilsen, Bijal Patel, Kjersti Ruud og Bjørn-Erik Stenbakk 7 Landsby 39:

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:

Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Verden omkring oss i førjulstida 2011 Fylkesordfører! Jeg har lyst til å starte min tale til fylkestinget med et sitat: Jeg tør ikke tenke på det

Detaljer