ROM3. Prosjektplan hovedprosjekt «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om 3 gir navn og motto til prosjektet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROM3. Prosjektplan hovedprosjekt 2009-2012. «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om 3 gir navn og motto til prosjektet."

Transkript

1 ROM3 Prosjektplan hovedprosjekt «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om 3 gir navn og motto til prosjektet. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 1 22

2 INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Prosjektmål Rammer 7 2. OMFANG OG AVGRENSNING Artist-in-residence Workshops Elementer som følger eget prosjektforløp Samarbeid kultur og næring generelt Kunst og teknologi generelt 9 3. ORGANISERING Prosjektledelse Øvrige roller BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER Beslutningspunkter Oppfølging Milepæler SUKSESSFAKTORER OG KVALITETSSIKRING GJENNOMFØRING Hovedaktiviteter Tids- og ressursplan ØKONOMI PARTNERE OG SAMARBEIDSOMRÅDER 17 Vedlegg 1: Springer kulturstudio 18 Vedlegg 2: Prosjektleders biografi 19 Vedlegg 3: Artikkel i Teknisk Ukeblad 21 Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 2 22

3 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Ved inngangen til 2008 fikk Atle Barcley i oppdrag fra Porsgrunn kunstforening og Telemark kunstnersenter å gjøre en forstudie på en satsning på kunst og ny teknologi lokalisert i Grenland. Porsgrunn kunstforening ønsker en sterkere utstillingsprofil knyttet til dette kunstfeltet ikke minst i sammenheng med utviklingen av regional kunsthall. Telemark kunstnersenter vil styrke nettverk og kompetanse hos regionens kunstnere. Initiativet ble satt i sammenheng med at IKT Grenland ønsket og utvikle relasjonene til kulturfeltet som en del av sitt klyngeutviklingsprogram og Klosterøya ønsket å stimulere bransjeoverskridende møteplasser som en del av sin utviklingsstrategi. Skien kommune bygger opp Spriten et atelierfelleskap i gamle industrilokaler på Klosterøya. Spriten er en del av prosjektet Kunstnerbyen Skien der en gjestekunstnerordning allerede inngår og der det kommer utstillingsfasiliteter på, eller i nær tilknytning til, Klosterøya. Vekst i Grenland og Telemark fylkeskommune ønsker å stimulere klyngeutvikling og bransjeoverskridende kultur- og næringsutvikling. Et prosjekt som ROM3 styrker også regionens omdømme knyttet til innovasjon, kunst og næringsutvikling. Telemark fylkeskommune vektlegger også internasjonalisering. Fylkeskommunen har betydelig kompetanse på europeisk samarbeid. De har også en vennskapsavtale med Hubei-provinsen i Kina og har inngående kunnskap om Kinesiske forhold. Porsgrunn kunstforening har benyttet seg av dette og utviklet samarbeid med partnere i Kina. Kunstforeningen ønsker ROM3 som en samarbeidspartner i forhold til Kina. Hubei har omdømme i Kina som den provinsen som er sterkest på teknologi. Forprosjektets innhold og resultat Forstudien resulterte i et forprosjekt som ble gjennomført fra sent våren 2008 til tidlig Figuren under viser hovedaktiviteter, overordenede mål, innhold, hensikt, resultater og videreføring. Fra venstre: Espen Jørgensen (NLI), Amanda Steggell, Øystein Lia (NLI), Jean-Pierre Kelders (NLI), Atle Barcley (ROM3), Geir Erbo Roughtvedt (NLI) og Svein Kjetil Håheim (NLI) Foto: Marit Schulstok Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 3 22

4 Overordnet mål Innhold forprosjekt Hensikt forprosjekt Resultat forprosjekt Videreføring Partnerskap for kunst Styrke kunstproduksjonen Stimulere teknologisk innovasjon og kunnskapsutvikling Undersøke hvilke gevinster kunstnere og bedrifter kan oppnå i et samarbeid om kunstproduksjon Fastslå om det kan skapes en vinn-vinn situasjon og om kunstnere og bedrifter er interessert i slike samarbeid. Bekreftet at det kan skapes en vinn-vinn situasjon og at kunstnere og bedrifter er interessert. Videreføres i ROM3 hovedprosjekt Styrke bedriftens omdømme og attraksjonskraft Artist-in-residence (AIR), Internasjonalisering Styrke internasjonaliseringen av regionens kunstliv Prosjektere AIR knyttet til partnerskap for kunst Fastslå om AIR er hensiktsmessig og eventuelt hvilke modell som bør brukes. Kartlagt modeller. Foreslått modell for ROM3. Oppstart forskyves i tid og videreutvikles i ROM3 hovedprosjekt Kunstnerworkshops Styrke kunstnernes produksjonstekniske kompetanse Undersøke markedet for workshops i Grenland Undersøke behov og etterspørsel, samt foreslå modell for workshops i hovedprosjektet. Det er marked for å produsere workshops på et høyt faglig nivå i Grenland. Videreføres i ROM3 hovedprosjekt Tverrkunstnerisk produksjonsrom Bedre produksjonsvilkårene i det frie kunstfeltet Stimulere tverrkunstnerisk utvikling Prosjektere fasiliteter som egner seg for produksjon og visning av kunst i et tverrfaglig felt Foreslå forankring og modell for tverrkunstnerisk produksjonsrom Forankring og modell funnet i Spriten, Klosterøya Videreføres som en del av fellesverkstedet Spriten, Skien kommune Gi en lavterskel scene for eksperimentelle uttrykk Klyngeutvikling Utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner blant kulturaktørene Styrke aktørenes økonomiske, kulturfaglige og teknologiske utvikling Undersøke grunnlaget for en kulturklynge i Grenland Kartlegge om kulturaktørene er motivert for å utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner Kartlegge finansiering Planlegge kulturklynge Valgt styringsgruppe for en kulturklynge i Grenland Laget plan for utvikling av klyngen. Videreføres i eget klyngeutviklingsprogram drevet av Springer kulturstudio Se også kap. 2 «Omfang og avgrensning». Forprosjektets hovedkonklusjon knyttet til samarbeidet mellom kunstner og bedrift Under forprosjektet ble det gjennomført en kunstproduksjon i samarbeid mellom engineeringsbedriften NLI og kunstneren Amanda Steggell om kunstverket «Electromagnetic Fountain» (Se vedlegg 3). Bedriften ønsket primært å bli bedre kjent. Verket som ble produsert har foreløpig vært stilt ut i Porsgrunn og Stavanger, det skal videre til Oslo sommeren 2009 og senere til Bergen. NLI gikk inn med timebruk til en verdi av NOK. Dette er imidlertid kostpris, markedsprisen for timebruken ville vært høyere. ROM3 skaffet medieomtale i Varden, Telemarksavisa, Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland, Teknisk Ukeblad, Dagens Næringsliv, Billedkunst og Scan Journal of Media Arts Culture. Å kjøpe tilsvarende annonseplass ville koste opp mot NOK. Redaksjonell omtale har imidlertid langt høyere verdi enn annonser. Det er ikke uvanlig å regne redaksjonell omtale som 4 ganger mer verdifull enn tilsvarende annonseplass. I så fall har ROM3 tilført NLI 10 ganger høyere verdi enn NLIs innsatsmidler. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 4 22

5 I og med at kunstverket det er snakk også i framtiden vil stilles ut, og ROM3 fortsatt vil bli omtalt, vil vi fortsette å generere verdier for NLI. Det er med andre ord ingen tvil om at bedrifter har stort utbytte av å samarbeide med kunstnere om omdømmebygging. Knapt noe annet virkemiddel vil ha en slik gevinst i forhold til innsatsmidlene. I tillegg til dette kommer gevinster i forhold til arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og intern og ekstern nettverksutvikling. NLI ga uttrykk for at kunstproduksjonen hadde positiv virkning på disse områdene. Forprosjektet bekrefter ikke uventet at samarbeid med en bedrift kan gi helt avgjørende gevinst for kunstneren. Det ville vært svært vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre den verkproduksjonen vi gjorde i forprosjektet uten samarbeidet med NLI. Enkelte budsjettposter ble redusert med opptil 90% som følge av NLIs spesielle kompetanse og nettverk. For verkproduksjonen anslår vi at samarbeidet med NLI, og en rekke mindre partnere, gav en utgiftsreduksjon på NOK. Forprosjektet viste også at selve håndteringen av samarbeidet mellom kunstner og bedrift er avgjørende. Kunstneren og bedriften kan ha betydelige ulikheter i forhold til mål, arbeidsmåter, språk, forventninger og holdninger. Disse forkjellene er utfordrende og tidkrevende å håndtere. Det er imidlertid ingen tvil om at gevinsten av samarbeidet er betydelig mye høyere enn de midlene samarbeidsledelsen krever. Erfaringen fra forprosjektet tilsier at samlet gevinst hos kunstner og bedrift er 10 ganger høyere enn investeringen i samarbeidsledelse. Verkproduksjonen viste altså at en situasjon dere begge parter får betydelig høyere verdier tilbake enn det de legger inn. ROM3s tese, «Det du gir kommer trefold tilbake», er bekreftet til fulle. I tillegg er bedriftene et marked for kunstnere. Bedriftene er kjøpere av selvstendige kunstverk, men kanskje enda større potensiale har kunstneren i kundeopplevelser og utviklingsprosesser. Kunstneren har gjennom sin utdanning og sitt virke markedsledende kompetanse på kreative prosesser. Forprosjektet konkluderer med at ROM3 bør videreføres. I hovedprosjektet skal også verkproduksjon prioriteres. Verkproduksjonen er grunnlaget for all verdiskapning i prosjektet. Frank Ralle, Ralle as Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 5 22

6 Hovedprosjektet skal i tillegg vektlegge mer systematisk nettverks- og kunnskapsutvikling. ROM3 skal skape en kunnskapsplattform for samarbeid mellom kunstnere og bedrifter som er dokumentert på en slik måte at den kan brukes av andre. Hovedprosjektet skal også forberede et internasjonalt samarbeid med mål om kunnskapsutveksling mellom aktører i ulike land. Hovedprosjektets fundament Prosjektets fundament er at både kunstnere og bedrifter vinner på å samarbeide om å produsere kunstverk. Kunstneren får tilgang til kompetanse, teknologi og nettverk som vanligvis ligger utenfor hennes rekkevidde. Kunstneren på sin side vil bidra til å bryte opp etablerte tankebaner, stimulere teknologisk innovasjon og kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og trivsel, skaffe oppmerksomhet og gjøre bedriften mer attraktiv som arbeidsplass. Et vellykket samarbeid på tvers av bransjene skaper kompetanse, erfaring og nettverk som bidrar til å utvikle mer omfattende samhandling mellom kunst og næringsliv. Gevinsten av å investere i samarbeid er betydelig mye høyere enn innsatsmidlene. Marius Svensson, NLI Elektro Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 6 22

7 1.3 Prosjektmål Prosjektets overordnede målsetning er å etablere en kunnskapsplattform for samhandling mellom kunstnere og små- og mellomstore bedrifter. Strategiområde Samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser Prosjektmål Stimulere innovasjon i bedriften og i kunstproduksjonen gjennom å produsere 5 kunstverk i samarbeid mellom kunstner og bedrift. Gjennom en rapport dokumentere hvilke verdier som skapes hos henholdsvis kunstneren og bedriften i samarbeid om kunstproduksjon. Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk Gjennomføre 3 seminarer om verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrifter med deltakere fra kultur og næringsliv. Seminarene skal markedsføres og tilrettelegges for tilreisende. Etablere nettforum for aktører som driver med samarbeid mellom kunstnere og bedrifter. Forumet skal bygges opp paralellt med seminarene, men skal opparbeide en kritisk masse som holder forumet levende utover seminarene. Styrke kompetanse og nettverk hos regionens kunstaktører. ROM3 bør skape minimum 3 spinoff-prosjekter i året. Strategiutvikling og kommunikasjon Sikre minst 6 medieomtaler av hver produksjon på en slik måte at det skaper godt omdømme for bedriften, kunstneren, Grenland og Telemark. Vise alle produserte kunstverk i et etablert visningsted som henvender seg til det alminnelige kunstpublikummet, samt vise alle kunstverk på møteplasser for næringslivet (eks. Grenland EXPO) Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne Gjennomføre 3 workshops der kunstnerne som deltar i ROM3 deler erfaringer med kunstnere utenfor programmet Internasjonalisering Skaffe internasjonale partnere: 1 i Kina, 3 i Europa. Planlegge et interregionalt prosjekt (EU-prosjekt) FoU Planlegge aksjonsforsking for ROM3 som har bred relevans. 1.4 Rammer En hensiktsmessig tidsramme for hovedprosjektet er 3 år utifra de erfaringene forprosjektet brakte i forhold til nødvendig tid til å planlegge, realisere, formidle og oppsummere erfaringer. Vi henviser forøvrig til kapitlene 2 «Omfang og avgrensninger», 6 «Gjennomføring» og 7 «Økonomi». Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 7 22

8 2. OMFANG OG AVGRENSNING 2.1 Artist-in-residence Skien kommune har en artist-in-residence (AIR). En kunstner av gangen er ett år i Skien. Kunsteren har vide rammer. Forprosjektet ROM3 la til grunn at det skulle opprettes en AIR i tilknytning til samarbeidet mellom kunstner og bedrift som et supplement til Skiens nåværende ordning. Forprosjektet konkluderte med at det ikke er hensiktsmessig å etablere en slik ordning i 2009, men at den bør utvikles videre i hovedprosjektet. Denne beslutningen har følgende bakgrunn: Telemark kunstnersenter bygger i løpet av de nærmeste årene om sitt anneks slik at det tilrettelegges for gjestekunstnere. Dette vil gi hensiktsmessige faglige og sosiale rammer for ROM3s kunstnere, men stedet er altså ikke tilgjengelig under hovedprosjektet. Finanskrisen slår hardt inn hos de små og innovative bedriftene i regionen. Vi har færre intensjonsavtaler med bedrifter enn det vi la til grunn da vi planla å starte AIR i Internasjonal utlysning av AIR krever en forutsigbarhet som vi ikke kan tilby i hovedprosjektet. Studier av andre AIR under forprosjektet brakte oss til den konklusjonen at det er hensiktsmessig for ROM3 å utveksle kunstnere med samarbeidspartnere i andre land. Altså at ROM3 står som avsender av kunstnere fra Norge, mens en partner i et annet land står som avsender for kunstnere fra sitt land. En slik ordning vil gi rom for den fleksibiliteten bedriftssamarbeidet ser ut til å kreve. I hovedprosjektet vil vi utnytte det samarbeidet Telemark fylkeskommune har med Hubei-provinsen i Kina og Porsgrunn kunstforening har med Iberia i Beijing for å søke partnere for kunstnerutveksling i Kina. I tillegg vil vi søke partnere i Europa her har vi en rekke kontaktpunkter. Vi antok at en hensiktsmessig prosedyre for å koble kunstner og bedrift var å ta utgangspunkt i en gruppe bedrifter som gjennom forprosjektet hadde bekreftet sin interesse for partnerskapsproduksjoner for så på la kunstnere foreslå verkproduksjoner til en eller flere av disse bedriftene. Forprosjektet viste imidlertid at mange bedriftene trenger å bli forelagt konkrete forslag til verkproduksjoner før de involverer seg i prosjektet overhodet. I hovedprosjektet legger vi derfor til grunn at vi først bringer fram et utvalg kunstnere som vi så søker å koble med bedrifter. Uansett er dette en prosess som først og fremst krever fleksibilitet. Hovedprosjektet vil vise om det er mulig å systematisere metoder for kunstnerutveksling når man samarbeider med bedrifter. På bakgrunn av dette vil ROM3 i perioden fortrinnsvis samarbeide med kunstnere som har relativt kort reisevei til Grenland og bruke midlertidige overnattingsløsninger i de periodene det arbeides intensivt i Grenland. 2.2 Workshops Forprosjektet viste at det ikke er sterk nok etterspørsel etter avanserte workshops i Grenland til at det kan holdes slike som kun retter seg mot lokale kunstnere. Videre viste det seg at det var interesse blant kunstnere utenfor regionen for å dra til Grenland på workshops. Det første er ikke et problem. Det andre er en betydelig fordel. Workshops som dels trekker kunstnere fra regionen og dels utenfra bidrar til bredere kompetanseoverføring og nettverksbygging. På denne bakgrunnen har vi konkludert med at det skal holdes workshops, knyttet til kunstproduksjonene, som ligger på et slikt faglig nivå at det er sannsynlig at de trekker kunstnere fra andre deler av landet. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 8 22

9 2.3 Elementer som følger eget prosjektforløp Kulturklynge Forprosjektet konkluderte med at det er vilje og finasielt grunnlag for å opprette en næringsklynge for kulturaktører i Grenland etter modell av, og i samarbeid med, IKT Grenland. Dette klyngeutviklingsprogrammet følger nå sitt eget prosjektforløp. Det er opprettet en prosjektstyringsgruppe med representanter fra kulturnæringen (inkludert kunstnere), IKT Grenland og Telemarksforskning. Det er også skrevet en prosjektplan. Det søkes næringsutviklingsmidler for å utvikle kulturklyngen. Springer kulturstudio driver klyngeutviklingsprogrammet. Tverrkunstnerisk produksjonsrom Forprosjektet bekreftet behovet for et tverrkunstnerisk produksjonsrom i Grenland. Behovet er sterkest uttalt blant selvstendige scenekunstnere og bildekunstnere, samt prosjekt- og kunstnergrupper. Oppbyggingen av et tverrkunstnerisk produksjonsrom følger nå sitt eget utviklingsløp og er forankret i Skien kommune. ROM3s prosjektleder er inne i prosessen. Tverrkunstnerisk rom er planlagt etablert på Spriten. Spriten er et atelierfelleskap som inngår i prosjektet Kunstnerbyen Skien. Vi forutsetter i ROM3s prosjektplan at det etableres et tverrkunstnerisk produksjonsrom i løpet av Aksjonsforskning Hvis ROM3 hovedprosjekt blir finansiert skal prosjektledelsen og Telemarksforsking utvikle et relevant forskingsprogram for prosjektet. Dette programmet skal ha en egen prosjektadministrasjon som dels er overlappende med ROM3. I ROM3s prosjektplan er det budsjettert med utgifter til å utvikle dette programmet. Utover dette vil det søkes separate finansieringskilder for forskingen. 2.4 Samarbeid kultur og næring generelt ROM3s hovedinteresse er samahandling mellom kunstnere på den ene siden og små og mellomstore bedrifter på den andre. Verdiskapningen både for kunstneren og bedriften forutsetter samarbeid om ferdigstillelse av kunstverk. Under strategiområdet «Møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk» vil det imidlertid være naturlig trekke inn aktører som arbeider bredere med kultur- og næringssamarbeid. 2.5 Kunst og teknologi generelt Det ligger ikke i prosjektet å drive generell kursvirksomhet, medialab, mediekunstfaglig teoriutvikling, visningsarena eller forening for kunstnere som bruker ny teknologi. ROM3 skal imidlertid bidra til utvikle kompetanse som er relevant i et bredere kunstfaglig felt. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 9 22

10 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Springer kulturstudio er prosjektansvarlig. Atle Barcley er prosjektleder. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og har arbeidet med kunst og ny teknologi i en årrekke. Barcley har omfattende organisasjons- og prosjektledererfaring. (Se vedlegg 2: «Prosjektleders biografi») 3.2 Øvrige roller Springer kulturstudio er prosjekteier. (Se vedlegg 1: «Springer kulturstudio») Styringsgruppen består av følgende personer: Styringsgruppens leder: Tor-Arne Bellika, prosjektleder for IKT Grenlands klyngeutviklingsprogram. Tuva Gonsholt, glasskunstner og styremedlem i Telemark kunstnersenter. Andreas Rishovd, intendant i Porsgrunn kunstforening. Tom-Erik Lønnerød, kunstnerisk konsulent i Skien kommune og prosjektleder for Kunstnerbyen Skien. Referansegruppe Kulturklyngens prosjektstyringsgruppe og styret i IKT Grenland utgjør ROM3s referansegruppe. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 10 22

11 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Det settes et beslutningspunkt ved utgangen av På det tidspunktet skal det foreligge materiale som dokumenterer prosjektets verdi. Avhengig av resultatene skal det vurderes å avslutte eller endre retning på prosjektet. Styringsgruppen, samt prosjekteier ved daglig leder, er til stede på beslutningsmøtene. 4.2 Oppfølging Det skal gjennomføres minimum ett statusmøte med styringsgruppen per kvartal. Til statusmøtene skal prosjektleder rapportere økonomi og framdrift i forhold til plan. 4.3 Milepæler Nr Milepæl Måned Resultat M1 1. beslutningspunkt Finansiering avklart. Beslutning om prosjektet skal settes i gang M2 FoU prosjektplan FoU prosjekt er definert og planlagt, finansieringsarbeidet begynner M3 1. partnerskapstreff Kunstprosjekter er presentert for bedrifter og det er initiert tre partnerskapsproduksjoner M4 Nettforum Nettforumet er online M5 1. seminar Seminar om felles verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift M6 Grenland EXPO Verkproduksjon stilles ut på Grenland EXPO 2010 M7 1. workshop Kunstnerworkshop: overføring av erfaringer fra kunstproduksjoner i ROM3 til en større gruppe kunstnere M8 Kunstprod. fullført To kunstproduksjoner er fullført M9 2. beslutningspunkt Beslutning om prosjektet skal videreføres, eventuelt skifte retning M10 2. partnerskapstreff Kunstprosjekter er presentert for bedrifter og det er initiert to nye partnerskapsproduksjoner M11 2. seminar Seminar nr 2 om felles verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift M12 Grenland EXPO Verkproduksjoner stilles ut på Grenland EXPO 2011 M13 2. workshop Kunstnerworkshop nr 2: overføring av erfaringer fra kunstproduksjoner i ROM3 til en større gruppe kunstnere M14 Partnersøk avsluttet Partnersøket er avsluttet M15 3. workshop Kunstnerworkshop nr 3: overføring av erfaringer fra kunstproduksjoner i ROM3 til en større gruppe kunstnere M16 Produksjonsavslutning Tre siste kunstproduksjoner ferdig M17 3. seminar Seminar nr 3 om felles verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift M18 Grenland EXPO Verkproduksjoner stilles ut på Grenland EXPO 2012 M19 Interregional plan Plan for interregionalt samarbeid er ferdig M20 Sluttrapport ROM Sluttrapport for ROM3 er ferdig M21 3. beslutningspunkt Beslutning om prosjektets eventuelle videreføring Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 11 22

12 5. SUKSESSFAKTORER OG KVALITETSSIKRING Suksessfaktor Konsekvens Kvalitetssikring ROM3 hovedprosjekt skal skape en kunnskapsplattform for andre samarbeid mellom kunstnere og bedrifter. Dette er avgjørende for ROM3s varige og bredere relevans, samt relevansen for internasjonale partnere. Kunskapsutvikling skal sikres gjennom dokumentasjon av prosjektets egne erfaringer og sammenfatting av erfaringer hos andre aktører gjennom forsking og seminarvirksomhet. Seminarene skal fungere som en møteplass for andre aktører som arbeider med kunst- og bedriftssamarbeid. Det skal etableres et nettforum i tilknytning til arbeidet med seminarene. Både kunstneren og bedriften må oppleve at samarbeidet skaper større verdier enn innsatsmidlene. Om aktørene ikke opplever en slik gevinst er det begrenset hvilke bedrifter og kunstnere som vil inngå i framtidige samarbeid. Det må kartlegges hvilke forventninger kunstneren og bedriften har til gevinsten av samarbeidet før det initieres. Det må planlegges hvordan gevinst skal oppnås i hvert enkelt tilfelle. Risikoen for at resultatet ikke oppnås må vurderes i samarbeid med partene. Bedriftene skal være delaktige i å velge kunstproduksjoner for å sikre at bedriften setter i gang verkproduksjoner selskapet kan identifisere seg med og som de kan gjøre relevante i forhold til kommersielle prosjekter og teknologiske utviklingsprosjekter. Det må produseres kunstverk av god kvalitet målt etter internasjonale standarder. Dette er særlig avgjørende for arbeidet med internasjonalisering og omdømmebygging for kunstog teknologimiljøer i Telemark og Grenland. For å sikre at det produseres kunstverk med høy kvalitet må det foretrekkes samarbeid med kunstnere som kan vise til tidligere kunstproduksjon av god kvalitet. Valget av kunstnere må foretas av kunstfaglig kvalifiserte personer. Prosjektet må bidra til å utvikle regionens kunstmiljø. Prosjektet må bidra til å utvikle samarbeidet mellom regionens egne kunstnere og bedrifter. Om ikke prosjektet bidrar til å utvikle regionens kunstliv og skape nettverk mellom regionens egne kunstnere og bedrifter vil det miste relevans i et bredere regionalt perpsektiv og vil skape svakere varige verdier. Når en kunstproduksjon starter skal kunstneren presenteres for bedrifter og det lokale kunstmiljøet på et åpent møte. Når kunstproduksjonen avsluttes skal kunstverket og bedriften presenteres på et åpent møte for bedrifter og kunstmiljøet. Der det er hensiktsmessig skal det arrangeres workshops som er åpen for kunstnere regionalt. Workshopene skal formidle produksjonsteknisk kompetanse som er brakt fram gjennom den konkrete verkproduksjonen. I tillegg er selvfølgelig bedriftssamarbeidet ROM3 organiserer også åpent for regionens egne kunstnere. Prosjektet skal drives i sammenheng med næringsklyngene og de bransjeoverskridende nettverkene i regionen. Om ikke prosjektet drives i sammenheng med andre regionale prosjekter kan det svekke sin relevans i et bredere regionalt perspektiv. Seminarer og åpne møter skal sees i sammenheng med møteplassene næringsklyngene i regionen organiserer. IKT Grenlands styre og Kulturklyngens styringsgruppe er ROM3 referansegruppe. Prosjektets ledelse skal være tett på næringsklyngene. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 12 22

13 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Nr Aktivitetsnavn Innhold Hensikt Resultat HA1 Prosjektledelse Prosjektstyring Sørge for at prosjektet blir gjennomført i samsvar med plan Prosjektet gjennomført i samsvar med plan Strategiområde: Samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser HA2 Kunstproduksjon Produsere kunstverk i samarbeid mellom bedrift og kunstner Skape kunstverk Stimulere innovasjon Kunstverk er produsert HA3 Samarbeidsledelse Håndtere samarbeidet mellom kunstner og bedrift Sikre godt samarbeid og forståelse mellom kunstner og bedrift Kunstner og bedrift opplever samarbeid og forståelse Strategiområde: Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk HA4 Partnerskapstreff Kunstnere presenterer prosjektforslag for bedriftene på et åpent møte Koble kunstner og bedrift på en slik måte at begge parter er delaktige i prosessen. Bringe flere bedrifter inn i samarbeidet. Flere bedrifter er brakt inn i samarbeidet. Kunstner og bedrift har «funnet hverandre». HA5 Seminarer Seminarer om samarbeid mellom kunstner og bedrift Sammenfatte erfaringer og diskutere muligheter for verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift Skape møteplass for aktører som arbeider med samhandling mellom kunstnere og bedrifter. Styrket kunnskap om verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift. Etablere nettverk for aktører som arbeider med samhandling mellom kunstnere og bedrifter. HA6 Nettforum Etablere nettsider med forumfunksjoner. Dokumentasjon, artikler til/fra arenaer Styrke nettverksutvikling mellom aktører som driver med kunstnerbedriftssamarbeid Stimulere kunnskapsutveksling Levende nettforum er etablert HA7 Artist-talks Presentere hver kunstner og hver verkproduksjon for lokale kunstnere Styrke nettverk og kompetanse Styrkede nettverk mellom kunstnere i og utenfor regionen. Sterkere kompetanse på kunst og teknologi. Strategiområde: Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne HA8 Workshops Workshops som bringer erfaringer med kunstproduksjoner i ROM3 rettet mot kunstnere. Spre ROM3s erfaringer til kunstnere. Øke kunsternes produksjonstekniske kompetanse. Økt produksjonsteknisk kompetanse blant kunstnere Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 13 22

14 Nr Aktivitetsnavn Innhold Hensikt Resultat Strategiområde: Strategiutvikling og kommunikasjon HA9 Pressearbeid Pressearbeid Styrke bedriftenes, kunstnernes, Grenlands og Telemarks omdømme Aktørene har styrket sitt omdømme knyttet til kunst, innovasjon og samhandling HA10 Kunstformidling Stille ut kunstverk både i etablerte visningsteder og på næringslivets arenaer Bringe den produserte kunsten ut til publikum. Øke visningsstedenes kompetanse. Utvikle bedriftsmarkedet for kunst. Økt kunnskap om, og interesse for, kunst og ny teknologi. Økt kompetanse om kunst og teknologi i visningsstedene. Økt forståelse i bedriftene for kunst som virkemiddel i kundeopplevelser. HA11 Informasjon Nettsider, informasjonsmateriell Å holde prosjektets interessenter godt informert Prosjektets interessenter er godt informert Strategiområde: Internasjonalisering HA12 Partnersøk Finne internasjonale partnere Legge grunnlaget for internasjonalt fundert kunnskapsutvikling og kunstnerutveksling Internasjonale partnere er funnet HA13 Interregionalt prosjekt Planlegge interregionalt prosjekt Planlegge interregional kunnskapsutvikling og kunstnerutveksling Interregionalt prosjekt er planlagt Strategiområde: FoU HA15 Aksjonsforsking Planelegge og finansiere aksjonsforsking Sikre kunnskapsutvikling Aksjonsforsking er planlagt og finansiert Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 14 22

15 6.2 Tids- og ressursplan Nr Aktivitet/milepæl Dato Kostnad (i hele 1000 NOK) Total HA1 Prosjektledelse X X X X X X X X X X X X X M1 1. beslutningspunkt M9 2. beslutningspunkt M20 Sluttrapport M21 3. beslutningspunkt Strategiområde: Samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser HA2 Kunstproduksjon X X X X X X X X X X HA3 Samarbeidsledelse X X X X X X X X X X M8 Kunstprod. fullført M16 Produksjonsavslutning Strategiområde: Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk HA4 Partnerskapstreff X X X X M3 1. partnerskapstreff M10 2. partnerskapstreff HA5 Seminarer X X X X X X M5 1. seminar M11 2. seminar M17 3. seminar HA6 Nettforum X X X X X X X X M4 Nettforum online HA7 Artist-talks X X X X X Strategiområde: Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne HA8 Workshops X X X X X X M7 1. workshop M13 2. workshop M15 3. workshop Strategiområde: Strategiutvikling og kommunikasjon HA9 Pressearbeid X X X X X X X X X X X HA10 Kunstformidling X X X X X X X X X M6 Grenland EXPO M12 Grenland EXPO M18 Grenland EXPO HA11 Informasjon X X X X X X X X X X X X X Strategiområde: Internasjonalisering HA12 Partnersøk X X X X X X M14 Partnersøk avsluttet HA13 Interregional plan X X X X X X X X X X M19 Interregional plan Strategiområde: FoU HA14 Aksjonsforsking X X X M2 FoU prosjektplan Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 15 22

16 7. ØKONOMI Budsjett (1) Sum Prosjektledelse Kunstproduksjon Møteplasser og workshops Kommunikasjon og formidling Internasjonalisering FoU Sum Finansieringsplan Sum Telemark fylkeskommune/innovasjon Norge Norsk kulturråd Egeninnsats, bedrifter, partnere Vekst i Grenland/Skien kommune Klosterøyafondet Sum (1) Det er gjennomgående brukt en timesats på 500 NOK. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 16 22

17 8. PARTNERE OG SAMARBEIDSOMRÅDER Partner IKT Grenland Samarbeidsområde IKT Grenland har en repr. i prosjektstyringsgruppen IKT Grenlands styre utgjør sammen med Kulturklyngens styringsgruppe ROM3s referansegruppe IKT Grenland bistår i kontakt og formidling overfor IKT bedrifter IKT Grenland er arrangør av Grenland EXPO som er en arena for formidling av kunstproduksjoner til næringslivet og arrangerer månedlig IKT Arena. Begge disse arenaene kan ROM3 bruke og bidra til å utvikle. IKT Grenland er med i uviklingen av Norwegian Center of Expertice (NCE) i Grenland som er et relavant bransjeoverskridende kontaktpunkt for ROM3 Porsgrunn kunstforening (PKF) PKF har en representant i styringsgruppen PKF er kunstfaglig kompetansepartner og arena for formidling av kunstproduksjoner PKF er hovedsamarbeidspartner i forhold til kontaktpunkter og kunstnerutveksling med Kina (både i Hubei og Beijing) Telemark kunstnersenter (TKS) TKS har en representant i styringsgruppen TKS er kunstfaglig kompetansepartner og samarbeidspartner når det gjelder nettverksutvikling som involverer lokale kunstnere. TKS er samarbeidspartner når det gjelder utvikling av kunstnerutveksling Skien kommune Skien kommune har en repr. i styringsgruppen Skien kommune er samarbeidspartner når det gjelder fasiliteter for gjestende kunstnere og når det gjelder utvikling av gjestekunstnerordning. Telemarksforsking Kulturklyngen i Grenland (K2G) Telemark fylkeskommune Klosterøya Produksjonsttverk for elektronisk kunst (PNEK) Grenland Friteater NHO Telemark Forum for kultur og næringsliv NLI Engineering Industry, Bouvet (Grenland), Onezero designbureau, Grenland Web Telemarksforsking er forskingsfaglig hovedsamarbeidspartner Styringsgruppen i K2G utgjør sammen med styret i IKT Grenland ROM3s referansegruppe. Telemark fylkeskommune er samarbeidspartner når det gjelder kontaktpunkter og kunstnerutveksling internasjonalt (bla. Hubei, Kina) Klosterøya er hovedsamarbeidspartner når det gjelder arenaer for bransjeoverskridende møter og industrielle lokaler for verkproduksjoner PNEK og dets noder er kunstfaglige og produksjonstekniske kompetansepartnere og partnere i forhold til utstillinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Friteateateret er samarbeidspartner i forhold til scenekunstmiljøet, scenkunstfaglig og når det gjelder midlertidige overnattingsplasser. NHO Telemark er samarbeidspartner når det gjelder bedriftskontakt. NHO Telemark representerer ICG og STIG-bedriftene som driver utviklingen av NCE i Grenland. Forum for kultur og næringsliv er samarbeidspartner når det gjelder å utvikle innhold på seminarer, forskingsporgram og formidle resultater NLI Engineering Industry, Bouvet (Grenland), Onezero designbureau og Grenland Web er samarbeidende bedrifter. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 17 22

18 Vedlegg 1: Springer kulturstudio Springer kulturstudio er et utviklings-, produksjons- og konsulentselskap etablert sommeren Selskapet har to ansatte og eiere Gunn Marit Christenson (daglig leder) og Atle Barcley. Kompetanseprofil Vi har spesialkompetanse på fire områder: kultur i steds- og bedriftsutvikling utvikling av kulturnæringer teknologi i kunst og kultur kulturarrangementer Tjenester Vi driver steds- og bedriftsutvikling der kunst og kultur er et strategisk virkemiddel. Seljord og sogene, vår virksomhet i forhold til Klosterøya og ROM3 er eksempler på denne virksomheten. Vi driver utvikling av kulturnæringer både for enkeltorganisasjoner og bedriftsgrupper. Kulturklyngen i Grenland er et eksempel på dette. Vi driver teknologiske utviklingsprosesser for kunst- og kulturaktørene. Forum for Kultur og IKT og ROM3 kan tjene som eksempler. Vi produserer kulturarrangementer. Åpning av Vestfronten på Klosterøya og Seljordspelet eksemplifiserer dette. Vi har i tillegg virksomhet i andre deler av kulturfeltet. Prosess Springer kulturstudio kan tilby tjenester i hele prosjektforløpet. Vi kan håndtere hele prosessen fra den første spede idé til ferdig produkt eller stille konsulent til rådighet i hele eller deler av prosessen. Nettadresse kulturstudio.no Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 18 22

19 Vedlegg 2: Prosjektleders biografi Atle Barcley er bosatt i Grenland. Han er ansatt, og deleier i, Springer kulturstudio. Barcley er utdannet kunstner ved Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) under professor Jeremy Welsh. Nettadresse barcley.no Urban Interface Oslo (2007) Urban Interface var et flerårig internasjonalt prosjekt som undersøkte forholdet mellom det private og det offentlige rom, og hvordan dette forholdet endrer seg blant annet som en følge av at mer omfattende informasjonsteknologi introduseres. Gjennom utstillinger i Oslo og Berlin, samt konferanse og en internasjonal blogg ble kunstneriske strategier i forhold til disse endringsprosessene tematisert. Urban Interface Oslo var et prosjekt initiert og kuratert av Susanne Jashcko. Prosjektet bestod av en internasjonal to-dagers konferanse, en utstilling med 6 arbeider i offentlig rom og en workshop. Atle Barcley hadde prosjektlederansvaret. Arbeidet innebar prosjektering, finansieringsarbeid, planlegging og koordinering av hele produksjonen, samt evaluering og rapportering. Interface and Society (2006) Interface and Society problematiserte hvordan grensesnitt til dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologier påvirker vår oppfatning av virkeligheten. Gjennom utstilling, konferanse, workshops og tekster ble kunstneriske strategier i forhold til dette undersøkt. Interface and Society ble utviklet på Atelier Nord av Erich Berger og Atle Barcley. Interface and Society bestod av en internasjonal to-dagers konferanse, en utstilling med 6 verk på Henie Onstad kunstsenter, to performances og fire workshops. Erich Berger var kurator for prosjektet, Atle Barcley var prosjektleder. Arbeidet innebar ko-kuratering, prosjektering, finansieringsarbeid, planlegging og koordinering av produksjonen, samt evaluering og rapportering. Strategisk og organisatorisk endring av Atelier Nord ( ) Barcley har som leder for Atelier Nord ledet en omfattende strategisk endring av virksomheten som inkluderte justering av virksomhetsmål, endret organisasjonsform og personalstruktur, nye aktivitetsformer og sterkere utadrettet virksomhet. Som en del av dette gjennomgikk organisasjonen en omfattende prosess med ansatte, styret og ekstern referansegruppe, samt sikring av at endringene hadde aksept hos bevilgende myndigheter. Som en følge av denne prosessen ble Atelier Nord reetablert som en prosjektbase for ustabile kunstformer. Formålet var å stimulere til produksjon og problematisering av kunst og teknologi og å bringe disse praksisene inn i et bredere kunstfelt. Administrasjon og personalledelse Atle Barcley har som leder for Atelier Nord administrert en statsstøttet privat stiftelse med et høyt aktivitetsnivå og store forventninger blandt kusntnere og bevilgende myndigheter. Stillingen innebar bl.a. øverste administrative og økonomiske ansvar, personalansvar, ansvar for styrearbeidet, kontakt med bevilgere og samarbeidspartnere, aktivitetsledelse og faglig ledelse. Barcley tidligere erfaring som daglig leder for 2 butikker, samt en barnepark. Styreerfaring Styreleder for PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) i 5 år, styremedlem i Oslo Open i 6 år, medlem av instituttstyret og hovedfagskomiteen på Kunstakademiet i Trondheim; fakultetsstyret, strukturog økonomikomiteen og komiteen for kunstutdanningen ved Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst; medlem av studentinget ved NTNU; samt skolestyrerepresentant, ansettelseskomitee og opptakskomite ved Kunstskolen i Rogaland. Gjennom vervene i PNEK og Oslo Open har Barcley arbeidet med etablering Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 19 22

20 av henholdsvis stiftelse og forening. Kuratorvirksomhet Atle Barcley har kuratert en rekke mindre utstillinger og ko-kuratert noen større, blant annet konsulent for KORO ved utsmykning av Odins nettsider; ko-kurator for New Media AiR hos NIFCA (Nordic Insititute for Contemporary Art); Stunt Club og Detox 2/3 på Kunstnernes Hus; den nordiske netttkunstutstillingen n2art og prosjektet Interface and Society på Henie Onstad Kunstsenter. Tekstproduksjon og redaksjonell virksomhet Skrevet kunstkritikker for Kunstnett Norge og E-kunst samt omtaler av verk for disse to mediene og tidskriftet Form i skolen og prosjektene Interface and Society og Urban Interface. Nettkunstredaktør for Kunstnett Norge, moderator for E-kunst, ko-administrator for det internasjonale forumet Syndicate og redaksjonskonsulent for bl.a. Form i skolen. Foredrag Foredrag om kunst og teknologi for en rekke organisasjoner både for barn og profesjonelle i kunstlivet. Foredragene og innledningene har vært etter oppdrag fra bl.a. Nasjonalmuseet (Museet for Samtidskunst), Kunstakademiet i Oslo, Norske kunstforeningers landsforbund, Høyskolen i Telemark, Universitetet i Agder, Porsgrunn kunstforening, Rogaland Kunstsenter, Akershus Kunstnersenter og SKINN. Egen kunstnerisk virksomheten Utstillinger en rekke steder i Norge, samt Sverige, Island, Latvia, Tyskland, England, Hellas, Spania og Mexico. Arbeidene som ble vist var nettkunst og mediekunst. Barcley har mottatt NBKs stipend tre år. Produksjonsteknisk kopetanse Atle Barcley har god produksjonsteknisk kompetanse. Han har produsert egne verk, vært produsent for andre kunstneres verk, produsert utstillinger samt laget produksjonstekniske kompetanseprogrammer for kunstnere. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 20 22

21 Vedlegg 3: Artikkel i Teknisk Ukeblad Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 21 22

22 Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 22 22

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ ROM3 En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om tre gir navn og motto til

Detaljer

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Forprosjektrapport ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Trondheim, januar 2010 Sissel Myrold og Kjersti Lerseth 1 Innledning... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Organisering... 6 3 Prosess og metode... 6 3.1

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Forsidebilde: Geir Backe Altern Skog i Zovz, 2011. Fra Searching for the perfect forest. Deltager i utvekslingsprogram

Detaljer

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 31/2009 TF-notat Tittel: Da ars møtte techne. En deskriptiv evaluering

Detaljer

Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid

Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid ØF-rapport nr. 05/2010 Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid av Svein Bergum ØF-rapport nr. 05/2010 Evaluering av Arena-prosjektet Trådløs Framtid av Svein Bergum Tittel: Forfatter: Evaluering

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 side 4. 1.1. Prosjektets ide og mål 1.2. Finansiering og samarbeidspartnere 1.3. Organisering 1.4. Gjennomføring 1.5. Resultatene side 6 2.1. Øra Industripark

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/09

SNF-rapport nr. 08/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål av Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 4251: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål Prosjektet er finansiert av Ål kommune SAMFUNNS-

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer