ROM3. Prosjektplan hovedprosjekt «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om 3 gir navn og motto til prosjektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROM3. Prosjektplan hovedprosjekt 2009-2012. «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om 3 gir navn og motto til prosjektet."

Transkript

1 ROM3 Prosjektplan hovedprosjekt «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om 3 gir navn og motto til prosjektet. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 1 22

2 INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Prosjektmål Rammer 7 2. OMFANG OG AVGRENSNING Artist-in-residence Workshops Elementer som følger eget prosjektforløp Samarbeid kultur og næring generelt Kunst og teknologi generelt 9 3. ORGANISERING Prosjektledelse Øvrige roller BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER Beslutningspunkter Oppfølging Milepæler SUKSESSFAKTORER OG KVALITETSSIKRING GJENNOMFØRING Hovedaktiviteter Tids- og ressursplan ØKONOMI PARTNERE OG SAMARBEIDSOMRÅDER 17 Vedlegg 1: Springer kulturstudio 18 Vedlegg 2: Prosjektleders biografi 19 Vedlegg 3: Artikkel i Teknisk Ukeblad 21 Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 2 22

3 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Ved inngangen til 2008 fikk Atle Barcley i oppdrag fra Porsgrunn kunstforening og Telemark kunstnersenter å gjøre en forstudie på en satsning på kunst og ny teknologi lokalisert i Grenland. Porsgrunn kunstforening ønsker en sterkere utstillingsprofil knyttet til dette kunstfeltet ikke minst i sammenheng med utviklingen av regional kunsthall. Telemark kunstnersenter vil styrke nettverk og kompetanse hos regionens kunstnere. Initiativet ble satt i sammenheng med at IKT Grenland ønsket og utvikle relasjonene til kulturfeltet som en del av sitt klyngeutviklingsprogram og Klosterøya ønsket å stimulere bransjeoverskridende møteplasser som en del av sin utviklingsstrategi. Skien kommune bygger opp Spriten et atelierfelleskap i gamle industrilokaler på Klosterøya. Spriten er en del av prosjektet Kunstnerbyen Skien der en gjestekunstnerordning allerede inngår og der det kommer utstillingsfasiliteter på, eller i nær tilknytning til, Klosterøya. Vekst i Grenland og Telemark fylkeskommune ønsker å stimulere klyngeutvikling og bransjeoverskridende kultur- og næringsutvikling. Et prosjekt som ROM3 styrker også regionens omdømme knyttet til innovasjon, kunst og næringsutvikling. Telemark fylkeskommune vektlegger også internasjonalisering. Fylkeskommunen har betydelig kompetanse på europeisk samarbeid. De har også en vennskapsavtale med Hubei-provinsen i Kina og har inngående kunnskap om Kinesiske forhold. Porsgrunn kunstforening har benyttet seg av dette og utviklet samarbeid med partnere i Kina. Kunstforeningen ønsker ROM3 som en samarbeidspartner i forhold til Kina. Hubei har omdømme i Kina som den provinsen som er sterkest på teknologi. Forprosjektets innhold og resultat Forstudien resulterte i et forprosjekt som ble gjennomført fra sent våren 2008 til tidlig Figuren under viser hovedaktiviteter, overordenede mål, innhold, hensikt, resultater og videreføring. Fra venstre: Espen Jørgensen (NLI), Amanda Steggell, Øystein Lia (NLI), Jean-Pierre Kelders (NLI), Atle Barcley (ROM3), Geir Erbo Roughtvedt (NLI) og Svein Kjetil Håheim (NLI) Foto: Marit Schulstok Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 3 22

4 Overordnet mål Innhold forprosjekt Hensikt forprosjekt Resultat forprosjekt Videreføring Partnerskap for kunst Styrke kunstproduksjonen Stimulere teknologisk innovasjon og kunnskapsutvikling Undersøke hvilke gevinster kunstnere og bedrifter kan oppnå i et samarbeid om kunstproduksjon Fastslå om det kan skapes en vinn-vinn situasjon og om kunstnere og bedrifter er interessert i slike samarbeid. Bekreftet at det kan skapes en vinn-vinn situasjon og at kunstnere og bedrifter er interessert. Videreføres i ROM3 hovedprosjekt Styrke bedriftens omdømme og attraksjonskraft Artist-in-residence (AIR), Internasjonalisering Styrke internasjonaliseringen av regionens kunstliv Prosjektere AIR knyttet til partnerskap for kunst Fastslå om AIR er hensiktsmessig og eventuelt hvilke modell som bør brukes. Kartlagt modeller. Foreslått modell for ROM3. Oppstart forskyves i tid og videreutvikles i ROM3 hovedprosjekt Kunstnerworkshops Styrke kunstnernes produksjonstekniske kompetanse Undersøke markedet for workshops i Grenland Undersøke behov og etterspørsel, samt foreslå modell for workshops i hovedprosjektet. Det er marked for å produsere workshops på et høyt faglig nivå i Grenland. Videreføres i ROM3 hovedprosjekt Tverrkunstnerisk produksjonsrom Bedre produksjonsvilkårene i det frie kunstfeltet Stimulere tverrkunstnerisk utvikling Prosjektere fasiliteter som egner seg for produksjon og visning av kunst i et tverrfaglig felt Foreslå forankring og modell for tverrkunstnerisk produksjonsrom Forankring og modell funnet i Spriten, Klosterøya Videreføres som en del av fellesverkstedet Spriten, Skien kommune Gi en lavterskel scene for eksperimentelle uttrykk Klyngeutvikling Utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner blant kulturaktørene Styrke aktørenes økonomiske, kulturfaglige og teknologiske utvikling Undersøke grunnlaget for en kulturklynge i Grenland Kartlegge om kulturaktørene er motivert for å utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner Kartlegge finansiering Planlegge kulturklynge Valgt styringsgruppe for en kulturklynge i Grenland Laget plan for utvikling av klyngen. Videreføres i eget klyngeutviklingsprogram drevet av Springer kulturstudio Se også kap. 2 «Omfang og avgrensning». Forprosjektets hovedkonklusjon knyttet til samarbeidet mellom kunstner og bedrift Under forprosjektet ble det gjennomført en kunstproduksjon i samarbeid mellom engineeringsbedriften NLI og kunstneren Amanda Steggell om kunstverket «Electromagnetic Fountain» (Se vedlegg 3). Bedriften ønsket primært å bli bedre kjent. Verket som ble produsert har foreløpig vært stilt ut i Porsgrunn og Stavanger, det skal videre til Oslo sommeren 2009 og senere til Bergen. NLI gikk inn med timebruk til en verdi av NOK. Dette er imidlertid kostpris, markedsprisen for timebruken ville vært høyere. ROM3 skaffet medieomtale i Varden, Telemarksavisa, Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland, Teknisk Ukeblad, Dagens Næringsliv, Billedkunst og Scan Journal of Media Arts Culture. Å kjøpe tilsvarende annonseplass ville koste opp mot NOK. Redaksjonell omtale har imidlertid langt høyere verdi enn annonser. Det er ikke uvanlig å regne redaksjonell omtale som 4 ganger mer verdifull enn tilsvarende annonseplass. I så fall har ROM3 tilført NLI 10 ganger høyere verdi enn NLIs innsatsmidler. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 4 22

5 I og med at kunstverket det er snakk også i framtiden vil stilles ut, og ROM3 fortsatt vil bli omtalt, vil vi fortsette å generere verdier for NLI. Det er med andre ord ingen tvil om at bedrifter har stort utbytte av å samarbeide med kunstnere om omdømmebygging. Knapt noe annet virkemiddel vil ha en slik gevinst i forhold til innsatsmidlene. I tillegg til dette kommer gevinster i forhold til arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og intern og ekstern nettverksutvikling. NLI ga uttrykk for at kunstproduksjonen hadde positiv virkning på disse områdene. Forprosjektet bekrefter ikke uventet at samarbeid med en bedrift kan gi helt avgjørende gevinst for kunstneren. Det ville vært svært vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre den verkproduksjonen vi gjorde i forprosjektet uten samarbeidet med NLI. Enkelte budsjettposter ble redusert med opptil 90% som følge av NLIs spesielle kompetanse og nettverk. For verkproduksjonen anslår vi at samarbeidet med NLI, og en rekke mindre partnere, gav en utgiftsreduksjon på NOK. Forprosjektet viste også at selve håndteringen av samarbeidet mellom kunstner og bedrift er avgjørende. Kunstneren og bedriften kan ha betydelige ulikheter i forhold til mål, arbeidsmåter, språk, forventninger og holdninger. Disse forkjellene er utfordrende og tidkrevende å håndtere. Det er imidlertid ingen tvil om at gevinsten av samarbeidet er betydelig mye høyere enn de midlene samarbeidsledelsen krever. Erfaringen fra forprosjektet tilsier at samlet gevinst hos kunstner og bedrift er 10 ganger høyere enn investeringen i samarbeidsledelse. Verkproduksjonen viste altså at en situasjon dere begge parter får betydelig høyere verdier tilbake enn det de legger inn. ROM3s tese, «Det du gir kommer trefold tilbake», er bekreftet til fulle. I tillegg er bedriftene et marked for kunstnere. Bedriftene er kjøpere av selvstendige kunstverk, men kanskje enda større potensiale har kunstneren i kundeopplevelser og utviklingsprosesser. Kunstneren har gjennom sin utdanning og sitt virke markedsledende kompetanse på kreative prosesser. Forprosjektet konkluderer med at ROM3 bør videreføres. I hovedprosjektet skal også verkproduksjon prioriteres. Verkproduksjonen er grunnlaget for all verdiskapning i prosjektet. Frank Ralle, Ralle as Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 5 22

6 Hovedprosjektet skal i tillegg vektlegge mer systematisk nettverks- og kunnskapsutvikling. ROM3 skal skape en kunnskapsplattform for samarbeid mellom kunstnere og bedrifter som er dokumentert på en slik måte at den kan brukes av andre. Hovedprosjektet skal også forberede et internasjonalt samarbeid med mål om kunnskapsutveksling mellom aktører i ulike land. Hovedprosjektets fundament Prosjektets fundament er at både kunstnere og bedrifter vinner på å samarbeide om å produsere kunstverk. Kunstneren får tilgang til kompetanse, teknologi og nettverk som vanligvis ligger utenfor hennes rekkevidde. Kunstneren på sin side vil bidra til å bryte opp etablerte tankebaner, stimulere teknologisk innovasjon og kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og trivsel, skaffe oppmerksomhet og gjøre bedriften mer attraktiv som arbeidsplass. Et vellykket samarbeid på tvers av bransjene skaper kompetanse, erfaring og nettverk som bidrar til å utvikle mer omfattende samhandling mellom kunst og næringsliv. Gevinsten av å investere i samarbeid er betydelig mye høyere enn innsatsmidlene. Marius Svensson, NLI Elektro Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 6 22

7 1.3 Prosjektmål Prosjektets overordnede målsetning er å etablere en kunnskapsplattform for samhandling mellom kunstnere og små- og mellomstore bedrifter. Strategiområde Samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser Prosjektmål Stimulere innovasjon i bedriften og i kunstproduksjonen gjennom å produsere 5 kunstverk i samarbeid mellom kunstner og bedrift. Gjennom en rapport dokumentere hvilke verdier som skapes hos henholdsvis kunstneren og bedriften i samarbeid om kunstproduksjon. Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk Gjennomføre 3 seminarer om verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrifter med deltakere fra kultur og næringsliv. Seminarene skal markedsføres og tilrettelegges for tilreisende. Etablere nettforum for aktører som driver med samarbeid mellom kunstnere og bedrifter. Forumet skal bygges opp paralellt med seminarene, men skal opparbeide en kritisk masse som holder forumet levende utover seminarene. Styrke kompetanse og nettverk hos regionens kunstaktører. ROM3 bør skape minimum 3 spinoff-prosjekter i året. Strategiutvikling og kommunikasjon Sikre minst 6 medieomtaler av hver produksjon på en slik måte at det skaper godt omdømme for bedriften, kunstneren, Grenland og Telemark. Vise alle produserte kunstverk i et etablert visningsted som henvender seg til det alminnelige kunstpublikummet, samt vise alle kunstverk på møteplasser for næringslivet (eks. Grenland EXPO) Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne Gjennomføre 3 workshops der kunstnerne som deltar i ROM3 deler erfaringer med kunstnere utenfor programmet Internasjonalisering Skaffe internasjonale partnere: 1 i Kina, 3 i Europa. Planlegge et interregionalt prosjekt (EU-prosjekt) FoU Planlegge aksjonsforsking for ROM3 som har bred relevans. 1.4 Rammer En hensiktsmessig tidsramme for hovedprosjektet er 3 år utifra de erfaringene forprosjektet brakte i forhold til nødvendig tid til å planlegge, realisere, formidle og oppsummere erfaringer. Vi henviser forøvrig til kapitlene 2 «Omfang og avgrensninger», 6 «Gjennomføring» og 7 «Økonomi». Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 7 22

8 2. OMFANG OG AVGRENSNING 2.1 Artist-in-residence Skien kommune har en artist-in-residence (AIR). En kunstner av gangen er ett år i Skien. Kunsteren har vide rammer. Forprosjektet ROM3 la til grunn at det skulle opprettes en AIR i tilknytning til samarbeidet mellom kunstner og bedrift som et supplement til Skiens nåværende ordning. Forprosjektet konkluderte med at det ikke er hensiktsmessig å etablere en slik ordning i 2009, men at den bør utvikles videre i hovedprosjektet. Denne beslutningen har følgende bakgrunn: Telemark kunstnersenter bygger i løpet av de nærmeste årene om sitt anneks slik at det tilrettelegges for gjestekunstnere. Dette vil gi hensiktsmessige faglige og sosiale rammer for ROM3s kunstnere, men stedet er altså ikke tilgjengelig under hovedprosjektet. Finanskrisen slår hardt inn hos de små og innovative bedriftene i regionen. Vi har færre intensjonsavtaler med bedrifter enn det vi la til grunn da vi planla å starte AIR i Internasjonal utlysning av AIR krever en forutsigbarhet som vi ikke kan tilby i hovedprosjektet. Studier av andre AIR under forprosjektet brakte oss til den konklusjonen at det er hensiktsmessig for ROM3 å utveksle kunstnere med samarbeidspartnere i andre land. Altså at ROM3 står som avsender av kunstnere fra Norge, mens en partner i et annet land står som avsender for kunstnere fra sitt land. En slik ordning vil gi rom for den fleksibiliteten bedriftssamarbeidet ser ut til å kreve. I hovedprosjektet vil vi utnytte det samarbeidet Telemark fylkeskommune har med Hubei-provinsen i Kina og Porsgrunn kunstforening har med Iberia i Beijing for å søke partnere for kunstnerutveksling i Kina. I tillegg vil vi søke partnere i Europa her har vi en rekke kontaktpunkter. Vi antok at en hensiktsmessig prosedyre for å koble kunstner og bedrift var å ta utgangspunkt i en gruppe bedrifter som gjennom forprosjektet hadde bekreftet sin interesse for partnerskapsproduksjoner for så på la kunstnere foreslå verkproduksjoner til en eller flere av disse bedriftene. Forprosjektet viste imidlertid at mange bedriftene trenger å bli forelagt konkrete forslag til verkproduksjoner før de involverer seg i prosjektet overhodet. I hovedprosjektet legger vi derfor til grunn at vi først bringer fram et utvalg kunstnere som vi så søker å koble med bedrifter. Uansett er dette en prosess som først og fremst krever fleksibilitet. Hovedprosjektet vil vise om det er mulig å systematisere metoder for kunstnerutveksling når man samarbeider med bedrifter. På bakgrunn av dette vil ROM3 i perioden fortrinnsvis samarbeide med kunstnere som har relativt kort reisevei til Grenland og bruke midlertidige overnattingsløsninger i de periodene det arbeides intensivt i Grenland. 2.2 Workshops Forprosjektet viste at det ikke er sterk nok etterspørsel etter avanserte workshops i Grenland til at det kan holdes slike som kun retter seg mot lokale kunstnere. Videre viste det seg at det var interesse blant kunstnere utenfor regionen for å dra til Grenland på workshops. Det første er ikke et problem. Det andre er en betydelig fordel. Workshops som dels trekker kunstnere fra regionen og dels utenfra bidrar til bredere kompetanseoverføring og nettverksbygging. På denne bakgrunnen har vi konkludert med at det skal holdes workshops, knyttet til kunstproduksjonene, som ligger på et slikt faglig nivå at det er sannsynlig at de trekker kunstnere fra andre deler av landet. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 8 22

9 2.3 Elementer som følger eget prosjektforløp Kulturklynge Forprosjektet konkluderte med at det er vilje og finasielt grunnlag for å opprette en næringsklynge for kulturaktører i Grenland etter modell av, og i samarbeid med, IKT Grenland. Dette klyngeutviklingsprogrammet følger nå sitt eget prosjektforløp. Det er opprettet en prosjektstyringsgruppe med representanter fra kulturnæringen (inkludert kunstnere), IKT Grenland og Telemarksforskning. Det er også skrevet en prosjektplan. Det søkes næringsutviklingsmidler for å utvikle kulturklyngen. Springer kulturstudio driver klyngeutviklingsprogrammet. Tverrkunstnerisk produksjonsrom Forprosjektet bekreftet behovet for et tverrkunstnerisk produksjonsrom i Grenland. Behovet er sterkest uttalt blant selvstendige scenekunstnere og bildekunstnere, samt prosjekt- og kunstnergrupper. Oppbyggingen av et tverrkunstnerisk produksjonsrom følger nå sitt eget utviklingsløp og er forankret i Skien kommune. ROM3s prosjektleder er inne i prosessen. Tverrkunstnerisk rom er planlagt etablert på Spriten. Spriten er et atelierfelleskap som inngår i prosjektet Kunstnerbyen Skien. Vi forutsetter i ROM3s prosjektplan at det etableres et tverrkunstnerisk produksjonsrom i løpet av Aksjonsforskning Hvis ROM3 hovedprosjekt blir finansiert skal prosjektledelsen og Telemarksforsking utvikle et relevant forskingsprogram for prosjektet. Dette programmet skal ha en egen prosjektadministrasjon som dels er overlappende med ROM3. I ROM3s prosjektplan er det budsjettert med utgifter til å utvikle dette programmet. Utover dette vil det søkes separate finansieringskilder for forskingen. 2.4 Samarbeid kultur og næring generelt ROM3s hovedinteresse er samahandling mellom kunstnere på den ene siden og små og mellomstore bedrifter på den andre. Verdiskapningen både for kunstneren og bedriften forutsetter samarbeid om ferdigstillelse av kunstverk. Under strategiområdet «Møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk» vil det imidlertid være naturlig trekke inn aktører som arbeider bredere med kultur- og næringssamarbeid. 2.5 Kunst og teknologi generelt Det ligger ikke i prosjektet å drive generell kursvirksomhet, medialab, mediekunstfaglig teoriutvikling, visningsarena eller forening for kunstnere som bruker ny teknologi. ROM3 skal imidlertid bidra til utvikle kompetanse som er relevant i et bredere kunstfaglig felt. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 9 22

10 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Springer kulturstudio er prosjektansvarlig. Atle Barcley er prosjektleder. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og har arbeidet med kunst og ny teknologi i en årrekke. Barcley har omfattende organisasjons- og prosjektledererfaring. (Se vedlegg 2: «Prosjektleders biografi») 3.2 Øvrige roller Springer kulturstudio er prosjekteier. (Se vedlegg 1: «Springer kulturstudio») Styringsgruppen består av følgende personer: Styringsgruppens leder: Tor-Arne Bellika, prosjektleder for IKT Grenlands klyngeutviklingsprogram. Tuva Gonsholt, glasskunstner og styremedlem i Telemark kunstnersenter. Andreas Rishovd, intendant i Porsgrunn kunstforening. Tom-Erik Lønnerød, kunstnerisk konsulent i Skien kommune og prosjektleder for Kunstnerbyen Skien. Referansegruppe Kulturklyngens prosjektstyringsgruppe og styret i IKT Grenland utgjør ROM3s referansegruppe. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 10 22

11 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Det settes et beslutningspunkt ved utgangen av På det tidspunktet skal det foreligge materiale som dokumenterer prosjektets verdi. Avhengig av resultatene skal det vurderes å avslutte eller endre retning på prosjektet. Styringsgruppen, samt prosjekteier ved daglig leder, er til stede på beslutningsmøtene. 4.2 Oppfølging Det skal gjennomføres minimum ett statusmøte med styringsgruppen per kvartal. Til statusmøtene skal prosjektleder rapportere økonomi og framdrift i forhold til plan. 4.3 Milepæler Nr Milepæl Måned Resultat M1 1. beslutningspunkt Finansiering avklart. Beslutning om prosjektet skal settes i gang M2 FoU prosjektplan FoU prosjekt er definert og planlagt, finansieringsarbeidet begynner M3 1. partnerskapstreff Kunstprosjekter er presentert for bedrifter og det er initiert tre partnerskapsproduksjoner M4 Nettforum Nettforumet er online M5 1. seminar Seminar om felles verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift M6 Grenland EXPO Verkproduksjon stilles ut på Grenland EXPO 2010 M7 1. workshop Kunstnerworkshop: overføring av erfaringer fra kunstproduksjoner i ROM3 til en større gruppe kunstnere M8 Kunstprod. fullført To kunstproduksjoner er fullført M9 2. beslutningspunkt Beslutning om prosjektet skal videreføres, eventuelt skifte retning M10 2. partnerskapstreff Kunstprosjekter er presentert for bedrifter og det er initiert to nye partnerskapsproduksjoner M11 2. seminar Seminar nr 2 om felles verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift M12 Grenland EXPO Verkproduksjoner stilles ut på Grenland EXPO 2011 M13 2. workshop Kunstnerworkshop nr 2: overføring av erfaringer fra kunstproduksjoner i ROM3 til en større gruppe kunstnere M14 Partnersøk avsluttet Partnersøket er avsluttet M15 3. workshop Kunstnerworkshop nr 3: overføring av erfaringer fra kunstproduksjoner i ROM3 til en større gruppe kunstnere M16 Produksjonsavslutning Tre siste kunstproduksjoner ferdig M17 3. seminar Seminar nr 3 om felles verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift M18 Grenland EXPO Verkproduksjoner stilles ut på Grenland EXPO 2012 M19 Interregional plan Plan for interregionalt samarbeid er ferdig M20 Sluttrapport ROM Sluttrapport for ROM3 er ferdig M21 3. beslutningspunkt Beslutning om prosjektets eventuelle videreføring Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 11 22

12 5. SUKSESSFAKTORER OG KVALITETSSIKRING Suksessfaktor Konsekvens Kvalitetssikring ROM3 hovedprosjekt skal skape en kunnskapsplattform for andre samarbeid mellom kunstnere og bedrifter. Dette er avgjørende for ROM3s varige og bredere relevans, samt relevansen for internasjonale partnere. Kunskapsutvikling skal sikres gjennom dokumentasjon av prosjektets egne erfaringer og sammenfatting av erfaringer hos andre aktører gjennom forsking og seminarvirksomhet. Seminarene skal fungere som en møteplass for andre aktører som arbeider med kunst- og bedriftssamarbeid. Det skal etableres et nettforum i tilknytning til arbeidet med seminarene. Både kunstneren og bedriften må oppleve at samarbeidet skaper større verdier enn innsatsmidlene. Om aktørene ikke opplever en slik gevinst er det begrenset hvilke bedrifter og kunstnere som vil inngå i framtidige samarbeid. Det må kartlegges hvilke forventninger kunstneren og bedriften har til gevinsten av samarbeidet før det initieres. Det må planlegges hvordan gevinst skal oppnås i hvert enkelt tilfelle. Risikoen for at resultatet ikke oppnås må vurderes i samarbeid med partene. Bedriftene skal være delaktige i å velge kunstproduksjoner for å sikre at bedriften setter i gang verkproduksjoner selskapet kan identifisere seg med og som de kan gjøre relevante i forhold til kommersielle prosjekter og teknologiske utviklingsprosjekter. Det må produseres kunstverk av god kvalitet målt etter internasjonale standarder. Dette er særlig avgjørende for arbeidet med internasjonalisering og omdømmebygging for kunstog teknologimiljøer i Telemark og Grenland. For å sikre at det produseres kunstverk med høy kvalitet må det foretrekkes samarbeid med kunstnere som kan vise til tidligere kunstproduksjon av god kvalitet. Valget av kunstnere må foretas av kunstfaglig kvalifiserte personer. Prosjektet må bidra til å utvikle regionens kunstmiljø. Prosjektet må bidra til å utvikle samarbeidet mellom regionens egne kunstnere og bedrifter. Om ikke prosjektet bidrar til å utvikle regionens kunstliv og skape nettverk mellom regionens egne kunstnere og bedrifter vil det miste relevans i et bredere regionalt perpsektiv og vil skape svakere varige verdier. Når en kunstproduksjon starter skal kunstneren presenteres for bedrifter og det lokale kunstmiljøet på et åpent møte. Når kunstproduksjonen avsluttes skal kunstverket og bedriften presenteres på et åpent møte for bedrifter og kunstmiljøet. Der det er hensiktsmessig skal det arrangeres workshops som er åpen for kunstnere regionalt. Workshopene skal formidle produksjonsteknisk kompetanse som er brakt fram gjennom den konkrete verkproduksjonen. I tillegg er selvfølgelig bedriftssamarbeidet ROM3 organiserer også åpent for regionens egne kunstnere. Prosjektet skal drives i sammenheng med næringsklyngene og de bransjeoverskridende nettverkene i regionen. Om ikke prosjektet drives i sammenheng med andre regionale prosjekter kan det svekke sin relevans i et bredere regionalt perspektiv. Seminarer og åpne møter skal sees i sammenheng med møteplassene næringsklyngene i regionen organiserer. IKT Grenlands styre og Kulturklyngens styringsgruppe er ROM3 referansegruppe. Prosjektets ledelse skal være tett på næringsklyngene. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 12 22

13 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Nr Aktivitetsnavn Innhold Hensikt Resultat HA1 Prosjektledelse Prosjektstyring Sørge for at prosjektet blir gjennomført i samsvar med plan Prosjektet gjennomført i samsvar med plan Strategiområde: Samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser HA2 Kunstproduksjon Produsere kunstverk i samarbeid mellom bedrift og kunstner Skape kunstverk Stimulere innovasjon Kunstverk er produsert HA3 Samarbeidsledelse Håndtere samarbeidet mellom kunstner og bedrift Sikre godt samarbeid og forståelse mellom kunstner og bedrift Kunstner og bedrift opplever samarbeid og forståelse Strategiområde: Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk HA4 Partnerskapstreff Kunstnere presenterer prosjektforslag for bedriftene på et åpent møte Koble kunstner og bedrift på en slik måte at begge parter er delaktige i prosessen. Bringe flere bedrifter inn i samarbeidet. Flere bedrifter er brakt inn i samarbeidet. Kunstner og bedrift har «funnet hverandre». HA5 Seminarer Seminarer om samarbeid mellom kunstner og bedrift Sammenfatte erfaringer og diskutere muligheter for verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift Skape møteplass for aktører som arbeider med samhandling mellom kunstnere og bedrifter. Styrket kunnskap om verdiskapning i samarbeid mellom kunstner og bedrift. Etablere nettverk for aktører som arbeider med samhandling mellom kunstnere og bedrifter. HA6 Nettforum Etablere nettsider med forumfunksjoner. Dokumentasjon, artikler til/fra arenaer Styrke nettverksutvikling mellom aktører som driver med kunstnerbedriftssamarbeid Stimulere kunnskapsutveksling Levende nettforum er etablert HA7 Artist-talks Presentere hver kunstner og hver verkproduksjon for lokale kunstnere Styrke nettverk og kompetanse Styrkede nettverk mellom kunstnere i og utenfor regionen. Sterkere kompetanse på kunst og teknologi. Strategiområde: Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne HA8 Workshops Workshops som bringer erfaringer med kunstproduksjoner i ROM3 rettet mot kunstnere. Spre ROM3s erfaringer til kunstnere. Øke kunsternes produksjonstekniske kompetanse. Økt produksjonsteknisk kompetanse blant kunstnere Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 13 22

14 Nr Aktivitetsnavn Innhold Hensikt Resultat Strategiområde: Strategiutvikling og kommunikasjon HA9 Pressearbeid Pressearbeid Styrke bedriftenes, kunstnernes, Grenlands og Telemarks omdømme Aktørene har styrket sitt omdømme knyttet til kunst, innovasjon og samhandling HA10 Kunstformidling Stille ut kunstverk både i etablerte visningsteder og på næringslivets arenaer Bringe den produserte kunsten ut til publikum. Øke visningsstedenes kompetanse. Utvikle bedriftsmarkedet for kunst. Økt kunnskap om, og interesse for, kunst og ny teknologi. Økt kompetanse om kunst og teknologi i visningsstedene. Økt forståelse i bedriftene for kunst som virkemiddel i kundeopplevelser. HA11 Informasjon Nettsider, informasjonsmateriell Å holde prosjektets interessenter godt informert Prosjektets interessenter er godt informert Strategiområde: Internasjonalisering HA12 Partnersøk Finne internasjonale partnere Legge grunnlaget for internasjonalt fundert kunnskapsutvikling og kunstnerutveksling Internasjonale partnere er funnet HA13 Interregionalt prosjekt Planlegge interregionalt prosjekt Planlegge interregional kunnskapsutvikling og kunstnerutveksling Interregionalt prosjekt er planlagt Strategiområde: FoU HA15 Aksjonsforsking Planelegge og finansiere aksjonsforsking Sikre kunnskapsutvikling Aksjonsforsking er planlagt og finansiert Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 14 22

15 6.2 Tids- og ressursplan Nr Aktivitet/milepæl Dato Kostnad (i hele 1000 NOK) Total HA1 Prosjektledelse X X X X X X X X X X X X X M1 1. beslutningspunkt M9 2. beslutningspunkt M20 Sluttrapport M21 3. beslutningspunkt Strategiområde: Samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser HA2 Kunstproduksjon X X X X X X X X X X HA3 Samarbeidsledelse X X X X X X X X X X M8 Kunstprod. fullført M16 Produksjonsavslutning Strategiområde: Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk HA4 Partnerskapstreff X X X X M3 1. partnerskapstreff M10 2. partnerskapstreff HA5 Seminarer X X X X X X M5 1. seminar M11 2. seminar M17 3. seminar HA6 Nettforum X X X X X X X X M4 Nettforum online HA7 Artist-talks X X X X X Strategiområde: Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne HA8 Workshops X X X X X X M7 1. workshop M13 2. workshop M15 3. workshop Strategiområde: Strategiutvikling og kommunikasjon HA9 Pressearbeid X X X X X X X X X X X HA10 Kunstformidling X X X X X X X X X M6 Grenland EXPO M12 Grenland EXPO M18 Grenland EXPO HA11 Informasjon X X X X X X X X X X X X X Strategiområde: Internasjonalisering HA12 Partnersøk X X X X X X M14 Partnersøk avsluttet HA13 Interregional plan X X X X X X X X X X M19 Interregional plan Strategiområde: FoU HA14 Aksjonsforsking X X X M2 FoU prosjektplan Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 15 22

16 7. ØKONOMI Budsjett (1) Sum Prosjektledelse Kunstproduksjon Møteplasser og workshops Kommunikasjon og formidling Internasjonalisering FoU Sum Finansieringsplan Sum Telemark fylkeskommune/innovasjon Norge Norsk kulturråd Egeninnsats, bedrifter, partnere Vekst i Grenland/Skien kommune Klosterøyafondet Sum (1) Det er gjennomgående brukt en timesats på 500 NOK. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 16 22

17 8. PARTNERE OG SAMARBEIDSOMRÅDER Partner IKT Grenland Samarbeidsområde IKT Grenland har en repr. i prosjektstyringsgruppen IKT Grenlands styre utgjør sammen med Kulturklyngens styringsgruppe ROM3s referansegruppe IKT Grenland bistår i kontakt og formidling overfor IKT bedrifter IKT Grenland er arrangør av Grenland EXPO som er en arena for formidling av kunstproduksjoner til næringslivet og arrangerer månedlig IKT Arena. Begge disse arenaene kan ROM3 bruke og bidra til å utvikle. IKT Grenland er med i uviklingen av Norwegian Center of Expertice (NCE) i Grenland som er et relavant bransjeoverskridende kontaktpunkt for ROM3 Porsgrunn kunstforening (PKF) PKF har en representant i styringsgruppen PKF er kunstfaglig kompetansepartner og arena for formidling av kunstproduksjoner PKF er hovedsamarbeidspartner i forhold til kontaktpunkter og kunstnerutveksling med Kina (både i Hubei og Beijing) Telemark kunstnersenter (TKS) TKS har en representant i styringsgruppen TKS er kunstfaglig kompetansepartner og samarbeidspartner når det gjelder nettverksutvikling som involverer lokale kunstnere. TKS er samarbeidspartner når det gjelder utvikling av kunstnerutveksling Skien kommune Skien kommune har en repr. i styringsgruppen Skien kommune er samarbeidspartner når det gjelder fasiliteter for gjestende kunstnere og når det gjelder utvikling av gjestekunstnerordning. Telemarksforsking Kulturklyngen i Grenland (K2G) Telemark fylkeskommune Klosterøya Produksjonsttverk for elektronisk kunst (PNEK) Grenland Friteater NHO Telemark Forum for kultur og næringsliv NLI Engineering Industry, Bouvet (Grenland), Onezero designbureau, Grenland Web Telemarksforsking er forskingsfaglig hovedsamarbeidspartner Styringsgruppen i K2G utgjør sammen med styret i IKT Grenland ROM3s referansegruppe. Telemark fylkeskommune er samarbeidspartner når det gjelder kontaktpunkter og kunstnerutveksling internasjonalt (bla. Hubei, Kina) Klosterøya er hovedsamarbeidspartner når det gjelder arenaer for bransjeoverskridende møter og industrielle lokaler for verkproduksjoner PNEK og dets noder er kunstfaglige og produksjonstekniske kompetansepartnere og partnere i forhold til utstillinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Friteateateret er samarbeidspartner i forhold til scenekunstmiljøet, scenkunstfaglig og når det gjelder midlertidige overnattingsplasser. NHO Telemark er samarbeidspartner når det gjelder bedriftskontakt. NHO Telemark representerer ICG og STIG-bedriftene som driver utviklingen av NCE i Grenland. Forum for kultur og næringsliv er samarbeidspartner når det gjelder å utvikle innhold på seminarer, forskingsporgram og formidle resultater NLI Engineering Industry, Bouvet (Grenland), Onezero designbureau og Grenland Web er samarbeidende bedrifter. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 17 22

18 Vedlegg 1: Springer kulturstudio Springer kulturstudio er et utviklings-, produksjons- og konsulentselskap etablert sommeren Selskapet har to ansatte og eiere Gunn Marit Christenson (daglig leder) og Atle Barcley. Kompetanseprofil Vi har spesialkompetanse på fire områder: kultur i steds- og bedriftsutvikling utvikling av kulturnæringer teknologi i kunst og kultur kulturarrangementer Tjenester Vi driver steds- og bedriftsutvikling der kunst og kultur er et strategisk virkemiddel. Seljord og sogene, vår virksomhet i forhold til Klosterøya og ROM3 er eksempler på denne virksomheten. Vi driver utvikling av kulturnæringer både for enkeltorganisasjoner og bedriftsgrupper. Kulturklyngen i Grenland er et eksempel på dette. Vi driver teknologiske utviklingsprosesser for kunst- og kulturaktørene. Forum for Kultur og IKT og ROM3 kan tjene som eksempler. Vi produserer kulturarrangementer. Åpning av Vestfronten på Klosterøya og Seljordspelet eksemplifiserer dette. Vi har i tillegg virksomhet i andre deler av kulturfeltet. Prosess Springer kulturstudio kan tilby tjenester i hele prosjektforløpet. Vi kan håndtere hele prosessen fra den første spede idé til ferdig produkt eller stille konsulent til rådighet i hele eller deler av prosessen. Nettadresse kulturstudio.no Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 18 22

19 Vedlegg 2: Prosjektleders biografi Atle Barcley er bosatt i Grenland. Han er ansatt, og deleier i, Springer kulturstudio. Barcley er utdannet kunstner ved Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) under professor Jeremy Welsh. Nettadresse barcley.no Urban Interface Oslo (2007) Urban Interface var et flerårig internasjonalt prosjekt som undersøkte forholdet mellom det private og det offentlige rom, og hvordan dette forholdet endrer seg blant annet som en følge av at mer omfattende informasjonsteknologi introduseres. Gjennom utstillinger i Oslo og Berlin, samt konferanse og en internasjonal blogg ble kunstneriske strategier i forhold til disse endringsprosessene tematisert. Urban Interface Oslo var et prosjekt initiert og kuratert av Susanne Jashcko. Prosjektet bestod av en internasjonal to-dagers konferanse, en utstilling med 6 arbeider i offentlig rom og en workshop. Atle Barcley hadde prosjektlederansvaret. Arbeidet innebar prosjektering, finansieringsarbeid, planlegging og koordinering av hele produksjonen, samt evaluering og rapportering. Interface and Society (2006) Interface and Society problematiserte hvordan grensesnitt til dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologier påvirker vår oppfatning av virkeligheten. Gjennom utstilling, konferanse, workshops og tekster ble kunstneriske strategier i forhold til dette undersøkt. Interface and Society ble utviklet på Atelier Nord av Erich Berger og Atle Barcley. Interface and Society bestod av en internasjonal to-dagers konferanse, en utstilling med 6 verk på Henie Onstad kunstsenter, to performances og fire workshops. Erich Berger var kurator for prosjektet, Atle Barcley var prosjektleder. Arbeidet innebar ko-kuratering, prosjektering, finansieringsarbeid, planlegging og koordinering av produksjonen, samt evaluering og rapportering. Strategisk og organisatorisk endring av Atelier Nord ( ) Barcley har som leder for Atelier Nord ledet en omfattende strategisk endring av virksomheten som inkluderte justering av virksomhetsmål, endret organisasjonsform og personalstruktur, nye aktivitetsformer og sterkere utadrettet virksomhet. Som en del av dette gjennomgikk organisasjonen en omfattende prosess med ansatte, styret og ekstern referansegruppe, samt sikring av at endringene hadde aksept hos bevilgende myndigheter. Som en følge av denne prosessen ble Atelier Nord reetablert som en prosjektbase for ustabile kunstformer. Formålet var å stimulere til produksjon og problematisering av kunst og teknologi og å bringe disse praksisene inn i et bredere kunstfelt. Administrasjon og personalledelse Atle Barcley har som leder for Atelier Nord administrert en statsstøttet privat stiftelse med et høyt aktivitetsnivå og store forventninger blandt kusntnere og bevilgende myndigheter. Stillingen innebar bl.a. øverste administrative og økonomiske ansvar, personalansvar, ansvar for styrearbeidet, kontakt med bevilgere og samarbeidspartnere, aktivitetsledelse og faglig ledelse. Barcley tidligere erfaring som daglig leder for 2 butikker, samt en barnepark. Styreerfaring Styreleder for PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) i 5 år, styremedlem i Oslo Open i 6 år, medlem av instituttstyret og hovedfagskomiteen på Kunstakademiet i Trondheim; fakultetsstyret, strukturog økonomikomiteen og komiteen for kunstutdanningen ved Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst; medlem av studentinget ved NTNU; samt skolestyrerepresentant, ansettelseskomitee og opptakskomite ved Kunstskolen i Rogaland. Gjennom vervene i PNEK og Oslo Open har Barcley arbeidet med etablering Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 19 22

20 av henholdsvis stiftelse og forening. Kuratorvirksomhet Atle Barcley har kuratert en rekke mindre utstillinger og ko-kuratert noen større, blant annet konsulent for KORO ved utsmykning av Odins nettsider; ko-kurator for New Media AiR hos NIFCA (Nordic Insititute for Contemporary Art); Stunt Club og Detox 2/3 på Kunstnernes Hus; den nordiske netttkunstutstillingen n2art og prosjektet Interface and Society på Henie Onstad Kunstsenter. Tekstproduksjon og redaksjonell virksomhet Skrevet kunstkritikker for Kunstnett Norge og E-kunst samt omtaler av verk for disse to mediene og tidskriftet Form i skolen og prosjektene Interface and Society og Urban Interface. Nettkunstredaktør for Kunstnett Norge, moderator for E-kunst, ko-administrator for det internasjonale forumet Syndicate og redaksjonskonsulent for bl.a. Form i skolen. Foredrag Foredrag om kunst og teknologi for en rekke organisasjoner både for barn og profesjonelle i kunstlivet. Foredragene og innledningene har vært etter oppdrag fra bl.a. Nasjonalmuseet (Museet for Samtidskunst), Kunstakademiet i Oslo, Norske kunstforeningers landsforbund, Høyskolen i Telemark, Universitetet i Agder, Porsgrunn kunstforening, Rogaland Kunstsenter, Akershus Kunstnersenter og SKINN. Egen kunstnerisk virksomheten Utstillinger en rekke steder i Norge, samt Sverige, Island, Latvia, Tyskland, England, Hellas, Spania og Mexico. Arbeidene som ble vist var nettkunst og mediekunst. Barcley har mottatt NBKs stipend tre år. Produksjonsteknisk kopetanse Atle Barcley har god produksjonsteknisk kompetanse. Han har produsert egne verk, vært produsent for andre kunstneres verk, produsert utstillinger samt laget produksjonstekniske kompetanseprogrammer for kunstnere. Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 20 22

21 Vedlegg 3: Artikkel i Teknisk Ukeblad Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 21 22

22 Springer kulturstudio ROM3 plan hovedprosjekt 22 22

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORSTUDIE

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORSTUDIE KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORSTUDIE INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 2 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige roller

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ ROM3 En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om tre gir navn og motto til

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

forvaltningsinstitusjoner hjemlige

forvaltningsinstitusjoner hjemlige forvaltningsinstitusjoner hjemlige Hvem er dette? Kulturministeren, Leder Kulturdepartementet Thorild Widwey (H) eksempler http://greyworld.org/ http://greyworld.org/about Andrew Shoben http://www.graffitiresearchlab.com/blog/

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

interaktiv mediekunst Oppg II artist statement + participatory art vs. interactive art + norske forvaltningsinstitusjoner

interaktiv mediekunst Oppg II artist statement + participatory art vs. interactive art + norske forvaltningsinstitusjoner interaktiv mediekunst Oppg II artist statement + participatory art vs. interactive art + norske forvaltningsinstitusjoner Oppgave II Skriv et artists statement, en beskrivelse av ditt eget arbeid. Det

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1 Tiltaksforum 2014 12.11.2014 Halvor Flatland Side 1 To tema Endringar i Innovasjon Norge Samarbeid mellom bedrifter Side 2 Endringsprosess i Innovasjon Norge To element i denne gjennomgangen: Interne endringer

Detaljer

Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015

Forprosjekt Digital Arena, Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Saknr. 15/1637-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet «Digital Arena»

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Bedriftsnettverk. Side 1

Bedriftsnettverk. Side 1 Bedriftsnettverk Side 1 Formålet med tjenesten er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter Side 2 Foto: Terje Rakke, Innovasjon

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Europeisk samarbeid innen kunst- og kulturfeltet: EØS-midlene - muligheter i Østersjøregionen!

Europeisk samarbeid innen kunst- og kulturfeltet: EØS-midlene - muligheter i Østersjøregionen! Riksantikvaren (Vegard Berggård) Kulturrådet (Ingvild Jacobsen) Europeisk samarbeid innen kunst- og kulturfeltet: EØS-midlene - muligheter i Østersjøregionen! Hva er EØS-midlene? Resultater og hva vi har

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom: Om Arena-programmet Mo i Rana 5. november 2013 Bjørn Kymre, Innovasjon Norge Et samarbeidsprosjekt mellom: Klynger: Legitimitet og forankring Tverrpolitisk oppslutning om klynger i nærings- og distriktspolitikken

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av Strategisk prosjektplan kulturnæringer Kongsberg Prosjektplanen er utarbeidet av Kongsberg 01.03.2010 Innhold 1 Bakgrunn og sammendrag... 1 2 Mål og hovedaktiviteter... 2 2.1 Hovedmålsetning for prosjektet...

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløftprosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme områder

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløft-prosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Prosjekt - Bybanealliansen

Prosjekt - Bybanealliansen Prosjekt - Bybanealliansen Dokument Fase Prosjektplan Forprosjekt Periode 2014 Klassifisering Prosjektleder Kontraktspartner Åpen Ibsen Business AS Grenlandssamarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

IKT Grenland- veien til en moden næringsklynge - organisering, mål, aktiviteter og resultater Tor-Arne Bellika, næringsklyngeutvikler IKT Grenland.

IKT Grenland- veien til en moden næringsklynge - organisering, mål, aktiviteter og resultater Tor-Arne Bellika, næringsklyngeutvikler IKT Grenland. IKT Grenland- veien til en moden næringsklynge - organisering, mål, aktiviteter og resultater Tor-Arne Bellika, næringsklyngeutvikler IKT Grenland. Tema Fakta om næringsklyngen IKT Grenland Viktige resultater

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK Til Norsk Kulturråd v/preben von der Lippe Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Deres ref:: Vår ref: Per Arne Alstad Deres dato: Vår dato: 03.04.2017 HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE

Detaljer

1 Forankring og rolleavklaringer

1 Forankring og rolleavklaringer Søknad til VRIprogrammet fra RogalandUtviklingsdelen 1 Forankring og rolleavklaringer!"#"$% & $ ' ) )'*+)&+) ', % % & && $ &.& / ) ) # 0%,1!"#") 0& 1 $ 2 0 1& &&*3& 0&1,2 0& 1 % $. NFR 2007 2008 2009 Totalt

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Samling for blå fremtid

Samling for blå fremtid Samling for blå fremtid Hva kan IN bidra med? Lista 15. april 2016 www.innovasjonnorge.no Formålet er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore

Detaljer