RAPPORT Innhold: For museumsvirksomhet og aktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2012. Innhold: For museumsvirksomhet og aktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)"

Transkript

1 RAPPORT 2012 For museumsvirksomhet og aktiviteter Årets julekort Foto: Várjjat Sámi Musea Innhold: En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) 1

2 Innhold 1. Mål og oppgaver. s Hovedmål.. s Viktigste arbeidsoppgaver. s Museumsfaglig virksomhet s Samlingene. s Dokumentasjon.. s Forskning s Formidling.. s Besøkstall. s Utstillinger.. s Omvisninger/skoleopplegg/arrangement s Publikasjoner s Kulturminnervern/forvaltning s Faglig samarbeid og bistand.. s Eksternt finansierte prosjekter.. s Annet.. s Turistinformasjon s Organisasjon... s Organisasjonsform. s Antall fast ansatte og deres oppgaver s Antall midlertidige ansatte. s Totalt utførte årsverk i s Eiendeler og lokaler. s Oversikt over tilstand på museets bygninger og eiendommer s Freda eller verneverdige bygninger s Planer om utbygginger eller utbedringer s Vurdering av virksomheten s. 13 ØKONOMI: Oversikt over driftsregnskap og driftsstøtte 2012 finnes i eget årsregnskap for Deanu ja Várjjat museasiida/tana og Varanger museumssiida (DVM). 2

3 1. Mål og oppgaver 1.1. Hovedmål Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum (VSM) har som hovedmål å dokumentere, utforske og formidle sjøsamisk kulturhistorie i Finnmark, med hovedvekt på Varangerområdet, samt Finnmarks forhistorie. Museet vektlegger også dokumentasjon og formidling av duodji, samisk forhistorie og samisk samtid. Likestillingsperspektivet er ikke vektlagt ved utforming av mål eller arbeidsoppgaver Viktigste arbeidsoppgaver Følgende er definert som museets viktigste oppgaver: dokumentasjon og formidling av sjøsamisk kultur og historie i indre Varanger dokumentasjon og formidling av samisk forhistorie dokumentasjon og formidling av samisk tro og mytologi dokumentasjon og formidling av duodji innsamling av fotomateriale som dokumenterer kultur og hverdagsliv i indre Varanger i nyere tid dokumentasjon av samisk samtid formidling og forvaltning av Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde tilrettelegging for og formidling til barn og unge, herunder utvikling og gjennomføring av temaopplegg for skolebarn utviklingsarbeid, herunder utvikling av ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som søkes eksternt finansiert deltagelse i lokal samfunnsutvikling på ulike måter 2. Museumsfaglig virksomhet Samlingene Museets samling teller ca 1700 gjenstander og litt i overkant av fotografier. I løpet av 2012 ble WinRegimusdatabasen konvertert til den nye Primusdatabasen og det ble gjort et omfattende etterarbeid samt nyregistreringsarbeid. Resultatet av dette er at det ved utgangen av 2012 var registrert 881 gjenstander i Primus. 920 gjenstander er registrert manuelt i katalogen. I tillegg er 1391 fotoregistreringer konvertert fra WinRegimus til Primus, men her er ikke etterarbeidet påbegynt. VSM har ingen innsamlingsplan og gjenstansinnsamlingen ved museet har vært preget av den enkelte givers initiativ. Gjenstandsinnsamling har ikke vært en prioritert oppgave på grunn av mangel på plass i magasinet og begrensede ressurser. Det arbeides med en felles forskningsbasert innsamlingsplan i prosjektet Felles løft for Finnmarksmuseene, når denne er ferdig vil den kunne danne utgangspunkt for en konkret innsamlingsplan for VSM. I 2012 hadde VSM likevel en tilvekst på 329 fotografier og 213 gjenstander (Mihkku-Marja samlingen). 3

4 2.2. Dokumentasjon Det har blitt gjort et stort arbeid med både å heve kvaliteten på de konverterte registreringene og å gjøre nyregistreringer i 2012, men det gjenstår fremdeles mye. Alle de konverterte registreringene er gjennomgått, redigert og kvalitetssikret og de aller fleste (98%) er lagt inn i Primus med fotografi. Primus er tatt i bruk og blitt godt etablert ved VSM. Det må bemerkes at dette har skjedd ved hjelp av prosjektansatt i tillegg til fast ansatte. Gjenstander registreres fortløpende og databasen kvalitetssikres jevnlig. DVM har opprettet en egen Primusgruppe slik at de ulike museene kan samarbeide om Primusarbeidet. Arbeidet med museets fotosamling har stoppet opp mens dette intensive arbeidet med gjenstander har pågått fotoregistreringer har, som nevnt, blitt konvertert fra Win Regimus til Primus, men her gjenstår det et stort og omfattende etterarbeid. Planen er å komme i gang med dette i andre halvdel av Ved utgangen av 2012 er fotografier skannet og klare til å bli registrert i Primus i tillegg til de overnevnte I tillegg er det tatt mange digitale dokumentasjonsbilder i løpet av året som er gått av museets ansatte, ved ulike arrangementer og aktiviteter. Museet mangler foreløpig et godt arkivsystem for registrering og systematisering av bilder av denne type. De lagres under museets fellesområde på serveren Forskning Forskning har vært nedprioritert til fordel for formidling på grunn av knappe budsjetter, og forskningsaktivitet har vært lav også i Museet er avhengig av ekstern finansiering og samarbeid med universitetsmuseer for å kunne drive forskning. I 2013 vil konsolideringsprosessen være ferdig og DVM vil utarbeide en forskningsplan. Når det er sagt, er all formidling ved museet basert på forskning og alle utstillinger er laget med utgangspunkt i forskningsresultater. For 2013 planlegger museet å utvide/fornye basisutstillingen Sjøsamene med informasjon om siste nytt fra forskningsfronten Formidling Formidling har i mange år vært et prioritert felt for virksomheten. I 2012 har det blitt vist flere utstillinger og avholdt en rekke kulturarrangement. Museets opplegg for skolebarn har vært benyttet av skoler i hele østfylket. Museet har holdt åpent daglig kl i perioden 16.juni 19.august (sommersesong). Åpningstid resten av året har vært mandag-fredag kl I tillegg har utstillingene vært åpne under annonserte arrangement på kveldstid og i helgene. Ceavccageađge/ Mortensnes (museumsbygg/utstilling) har hatt daglig åpent kl i perioden 16.juni-19.august. Stengt resten av året Besøkstall Antall registrerte besøk i museets hovedbygg i Varangerbotn og på kulturminneområdet Ceavccageađge/ Mortensnes var i 2012 på 7601 personer, herunder turister, skolebesøk og møtefolk. Det vil alltids være folk man ikke fanger opp, særlig på større arrangementer. Det er ikke ført register over besøkende i museumsbygget/utstillingen på Ceavccageađge/Mortnensnes i Det skal her legges til at en rekke personer besøker kulturminneområdet/kulturstien på 4

5 egenhånd utenom åpningstidene uten å bli registrert (dette ser vi bl.a. av gjesteboka som er lagt i gammen og observasjoner gjort av skjøtselsarbeiderne). Museet tar inngangsbillett: kr 50 for voksne, kr 30 for barn (barn u/skolealder gratis). Kommunens innbyggere har gratis inngang. Skolebesøk Skoleelever som har besøkt museet som en del av undervisningen utgjør 939 av det totale antall besøkende. I tillegg kommer 127 lærere som har fulgt med elevene. Dette er en økning på 247 elever fra De fleste har deltatt på tilrettelagte temaopplegg. Av disse 939 elevene og 127 lærerne er det 142 elever og 14 lærere som har vært på Mortensnes, mens 797 elever og 113 lærere har besøkt museet hovedbygg i Varangerbotn. Museet tar betalt for skolebesøk, minimum kr 30 pr elev (ordinær inngangsbillett) eller mer for opplegg som har ekstra utgifter. Elever fra Nesseby kommune betaler ikke inngangsbillett for ordinær omvisning, og kun ekstrautgiftene ved opplegg som har ekstra utgifter. Besøk på nettsidene Museets nettsider er godt besøkt. Analysene viser at sidene har mange unike brukere (den samme pc en er brukt), og tilbakemeldinger fra skolene er at de bruker nettsidene i undervisning, særlig saiuv.com, som i 2012 hadde unike brukere ( i 2011), en økning fra året før. Nedenfor følger statistikk for saivu.com og hovednettsiden varjjat.org. Saivu.com Besøk: Unike besøkende: Sidevisninger: Sider/besøk: 4,83 Gjennomsn.besøkstid: 00:03:59 Varjjat.org Besøk: Unike besøkende: Sidevisninger: Sider/besøk: 10,28 Gjennomsn.besøkstid: 00:02:17 (Kilde: google analytics) Utstillinger I tillegg til tre egne, faste utstillinger og to egenprodusert utstillinger, har det blitt vist tre utstillinger produsert av andre i hovedbygget i Varangerbotn i I tillegg har det blitt vist permanent utstilling i museumsbygget på Ceavccageađge/Mortensnes. Følgende utstillinger har vært vist i 2012: Faste: Mearrasápmelaččat/Sjøsamene, basisutstillinga (hele året) Stállobiedju, barnerommet (hele året) Luondu bassi eanadat/hellig landskap, permanent utstilling infohallen Ceavccageađge/ Mortensnes (sommer) Belter og bånd fra Nesseby (hele året) Midlertidige: På sporet av frihet fra Kunst i skolen, 9.feb.-9.mars Elevutstillinga 2012, arbeider av skoleelever og barnehagebarn, Nesseby oppvekstsenter (mai-juni) Duodji, VSMs egen vandreutstilling (juni, juli, august-september) 5

6 I fotografiets tid, fotoutstilling fra Tromsø Museum (oktober, november, desember) Holbier og ermekanter fra Nesseby, prod. VSM, holbier av Liv Nilsen/Isak Saba senteret. Åpning 11. november. Blir permanent del av faste utstillinger. Nettutstillinger: (2008), om utstillingen og prosjektet Fra Russland til Nesseby om russiske kvinner som har flyttet til Nesseby i moderne tid. Finansiert av Norsk kulturråd og VSM. (2008), om samisk tro og mytologi. Finansiert av Norsk kulturråd, ABM-utvikling og VSM. (2009), om Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde. Finansiert av Sametinget og VSM. (2010), basert på kunstutstillingen Fra gudinner til misjonærer av Inger Haldis Halvari Omvisninger/skoleopplegg/arrangementer Det har vært en rekke omvisninger på Ceavccageađge/Mortensnes og i museets utstillinger i Varangerbotn. Omvisningene har vært tilpasset de besøkende gruppene, og fokusert på ulike tema etter ønske. Skoleopplegg 36 skoler/klasser har besøkt utstillingene og mange har deltatt på ulike tema i tilknytning på museets skoleopplegg. Detter gjelder både elever fra grunnskole, videregående, voksenopplæring og studenter fra inn og utland. Elever fra følgende kommuner har besøkt museet i 2012: Nesseby, Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Karasjok, Sør-Varanger, Petsjenga (Russland) og elever fra Kemijärvi (Finland). Museet har i 2012 hatt flere faste tema som tilbud til skolene: steinalder, tro og mytologi, kulturminner på Ceavccageađge/Mortensnes, samisk kultur, sagn og eventyr og duodji. Besøk på Ceavccageađge/Mortensnes og steinalderuke er de mest populære oppleggene. Barnehagen ved Nesseby oppvekstsenter bruker museet og museets uteområder regelmessig. Flere barnehager fra Tana kommune har også besøkt museet i Arrangementer 13. mars: Vinterlys i Varanger: det lokale kulturprogram under Finnmarksløpet, samarbeid mellom VSM og kulturkontoret: konsert v/scene Finnmark: Niko Valkeapää og Stellaris danseteater; åpne utstillinger/kafé på museet 14. mars: hoveddag for lokalt arrangement under Finnmarksløpet. På museet bl.a. åpne utstillinger, tegninger/malerier av skoleelever, bildeframvisning på lerret ute, sneskulpturer. De lokale skolene og barnehagen tilbrakte dagen på museet. 7.mai: åpning av Elevutstillinga 2012: ulike arbeider og prosjekter gjennom skoleåret juni: guidekurs for sommerarbeidere 16. juni: sommeråpning på VSM og Mortensnes: guider på jobb/kafésalg 31.august-2.september: festivalen Vuonnamárkanat: aktiviteter over hele kommunen 1.september: markedet Vuonnamárkanat. Over 2000 mennesker besøkte markedet. På programmet bl.a. utdeling av kommunens kulturpris, jubileumsseminar ved Isak Sabasenteret 6

7 2.september: åpent hus m/guiding på Isak Sabagården, del av festivalen Vuonnamárkanat. Uke 37: Steinalderuke for skoleklasser. 16. september: Familiesteinalderdag 11.november: Åpent museum: åpning av Holbiutstilling, vi ser på belter og band og fotoutstillinga I fotografiets tid 8.klasse arrangerer kafé 2.desember: Adventsarrangement: åpent museum med tenning av juletre samt juleverksted, laging av einebærbusk; åpne utstillinger Kulturhusaktiviteter Museet leier også ut møtelokaler. Utleie av møterom inkluderer tilgang til museets utstillinger. Utleie av møterom i 2012: 132 grupper/møter, hvorav 105 betalende grupper Ikke-museale arrangementer (utlån av lokaler) - 8. mars: markering av Kvinnedagen, ved 8. mars-komiteen - 3. mai: Folkemøte Verdensarvlista desember: boklansering Varanger á la Carte - FAU ved Nesseby oppvekstsenter har brukt lokalene jevnlig til møtevirksomhet - Sangkoret UNTAK bruker lokalene annenhver uke som øvingslokale Annet - 23.juli: Ole Mattis Siri ble intervjuet i NRK Sámeradios Geasseradio (sommerradio) om Digitalguide Mortensnes Publikasjoner Manne Stenros Varanger A la Carte. AL A CARTE KIRJAT. VSM har bidratt med tekst og bilder. Kalender Isak Sabasenteret i samarbeid med Varanger Samiske Museum Kulturminnervern/forvaltning I løpet av sommeren 2012 har det som vanlig blitt utført skjøtselarbeid innenfor Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde. Det ordinære skjøtselsarbeidet utføres i forhold til forvaltningsplanen og finansieres av faste, årlige tilskudd fra Sametinget, i 2012 på kr I 2012 har dette bl.a. omfattet vedlikehold av skilt, stianlegg og gammen, rydding av søppel og storstilt restaurering av vestområdet gjennom fjerning av ildtuer. Arbeidet ble utført av museets sesongansatte skjøtselsarbeider Krister Höök, tidvis assistert av Aila Sarre. I tillegg har forvaltningsprosjektet finansiert over statsbudsjettet vært i drift. Nesseby kommune ved VSM fikk 1 million over statsbudsjettet til forvaltning av kulturminneområdet i 2010, 2011, og den siste i 2012, til sammen tre millioner. Amund H. Steinbakken var ansatt som forvalter frem til , da Stine Rybråten overtok som ny forvalter. Forvalterens arbeidsoppgaver har i tillegg til praktisk forvaltning inkludert tilrettelegging, formidling og planlegging, samt samarbeid og koordinering av andre prosjekter/tiltak som berører 7

8 kulturminneområdet. Se egen prosjektrapport Rapport Forvaltning og skjøtsel Ceavccageađgi/Mortensnes Faglig samarbeid og bistand Er med i det nasjonale samtidsdokumentasjonsnettverket for norske museer. Deltar i nasjonalt samisk museumsnettverk. Jevnlig kontakt med Tana museum, Østsamisk museum og Saviomuseet. Kontakten har vært konsentrert om konsolidering av Tana og Varanger museumssiida, men også omfattet gjensidig utveksling av informasjon. Felles løft for Finnmarkshistorien fellesprosjekt med møter/seminarer med de andre Finnmarksmuseene. Samarbeid med Finnmark Fylkesbibliotek om kartlegging av privatarkiv. Samarbeid med Isak Sabasenteret om Vuonnamárkanat, flere møter i løpet av året; samt jevnlig samarbeid og bistand mellom Isak Sabasenteret og VSM om billed- og dokumentasjonsmateriale og språk. Samarbeid med Isak Sabasenteret om Kalender Bilder og billedtekster. Samarbeid med Bioforsk/Svanhovd om tradisjonsstoff om fugl i Varanger, i prosjektet Folk og fugl under Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark. Deltar i prosjektet Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark, deltar på samlinger. Har innledet samarbeid med Gamvik Museum og Murmansk fylkesmuseum om et samarbeidsprosjekt Kola-Finnmark, lav aktivitet i Prosjektet utsatt. Samarbeid med Varanger Museum avd. Vardø om publikasjon i forbindelse med stemmerettighetsjubileumsåret Ingvild har skrevet en artikkel som publiseres neste år. Har innledet samarbeid med Varanger Museum avd. Vardø (VM) om prosjekt om formidling av trolldomsprosessene i Finnmark, som VM står bak. Søknad sendt. Samarbeider med og bistår turistnæringa med informasjon, faglig hjelp, tilrettelegging, tekster, med mer. Fast samarbeid med Destinasjon Varanger; i 2012 har vi bidratt til Hurtigrutesatsninga i Varanger, bistått Statens vegvesen/nasjonale turistveger, m.fl Jevnlig kontakt med ulike prosjekter og organisasjoner som forsker/jobber i Varanger om faglige tema, bl.a Varanger Næringssenter, Naturvernforbundet, Statens vegvesen, Statens naturoppsyn, reindrifta i Varanger, Sametinget, Finnmark fylke, forskere ved UiTø, m.fl. Sekretær i Sametingets arbeidsgruppe for Ceavccageađge/Mortensnes inn på Unescos tentative verdensarvliste. Samarbeid med Nesseby kommune om forvaltningsknutepunktet for Varangerhalvøya nasjonalpark. Samarbeid med Nesseby kommune, avd. for næring og kultur om prosjekt Bolyst. Samarbeid med Tana Museum og Gratangen fartøyvernsenter om prosjekt Tanabask. Finansiering ikke på plass i

9 2.7. Eksternt finansierte prosjekter Alle prosjekter rapporteres til gjeldende tilskuddsgivere. Vuonnamárkanat Årlig fjordmarked med samisk profil. Et samarbeidsprosjekt med Isak Saba Senteret. Prosjektet er finansiert av Sametinget (kr ), Finnmark fylkeskommune Tilskudd til festivaler (kr ), samt billettinntekter/bodleie (kr ). Årlig prosjekt. Forvaltning Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde Prosjektet er finansiert via Miljøverndepartementet over post 72.5 "Vern og sikring av freda og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap" i statsbudsjettet (kr ). Siste års bevilgning mottatt. Fortsetter i Digitalguide Ceavccageađge/Mortensnes Produksjon/utvikling av digitalguide for lesebrett/smarttelfoner. Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd (kr ) og ferdigstilles i Tradisjonelle produkter av sau i Unjárga/Nesseby Dokumentasjon av tradisjonskunnskap. Prosjektet er eksternt finansiert av Norsk kulturråd (kr ), Sametinget (kr ) Nesseby kommune (kr ). Ferdigstilles i Folk og fugl Fugl i samisk folklore på Varanger Dokumentasjon av tradisjonskunnskap. Prosjektet er et oppdrag for Bioforsk Svanhovd. VSM har mottatt kr for oppdraget samt bidratt med egeninnsats i form av arbeid. Avsluttet. Basisutstilling, oppgradering Oppgradering/investering i basisutstillinga Sjøsamene ved bruk av egne fondsmidler. Nytt lysstyringssystem installert av firma Lyslogen, Lars Grieg Hermansen. Midler avsatt: kr Fortsetter i Marte Spangens dr.gradsprosjekt Samarbeidsprosjekt. Kontrollregistrering av sikre og mulige samiske offerringer. Finansiering: Sametinget (kr ). Fortsetter i Annet Deltagelse på årsmøter, seminar, konferanser og kurs Fellesseminar Felles løft for Finnmarksmuseene, februar Seminar om samisk kulturminnevern, Røros, mars Lederseminar Svanhovd, mars Personaltur til Siida-museet i Inari, 27.april, omvisning og møte Folkemøter om Unescoarbeidet Nesseby, Tana, Båtsfjord, 3., 21., 22.mai Kurs i InDesign, Oslo, mai Rundtur/omvisning til skoltesamiske områder i Norge og Finland med Fortidsminneforeningen, juni Seminar om digital formidling, Trondheim, sept. 9

10 Møte i arbeidsgruppa for Ceavccageađge/Mortensnes som verdensarvsted, Oslo, nov. Samisk kurs, Isak Saba senteret / UiT, vårsemesteret Landskonferansen for fotobevaring, Sandefjord, Norsk Kulturråd, april Samling/seminar i nettverket for privatarkiv i Finnmark, Vadsø 31.mai-1.juni Registreringsworkshop på VSM v/arbeidsgruppa for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring, 1.oktober Duodji 2012, International Indigenous Conference on Arts, Crafts and Designs, Sámi Allaskuvla, Kautokeino oktober Wikipediakurs, Vadsø 6.oktober Primus administrator kurs, oktober, Oslo Introduksjonskurs til samlingsforvaltning, Sverresborg Folkemuseum, Trondheim november Intern Primus arbeidsgruppe, hele året Alle ansatte deltar på jevnlige personalmøter hele året. Alle ansatte har sittet i arbeidsgrupper som jobber med ulike sider ved konsolideringen høst-halvåret. Komité- og utvalgsarbeid Mia Krogh satt i styret for skolesekken i Nesseby og Tana fram til august Ingvild B. Pettersen overtok deretter denne funksjonen. Mia Krogh er vararepresentant i styret for Tana og Varanger museumssiida. Mia Krogh er medlem av redaksjonskomitéen for Varanger Årbok. Mia Krogh sitter i styret for Samisk Museumslag (sekretær), flere møter i løpet av året. Ingvild B. Pettersen er DVMVs representant i Arbeidsgruppa for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring, Museene i Finnmark. Ingvild sitter i fagrådet til DKS Finnmark med kulturarv som ansvarsområde. Amund H. Steinbakken har vært sekretær og deltatt i arbeid med arbeidsgruppen verdensarv Ceavccageađge/ Mortensnes første halvdel av Stine Rybråten overtok deretter denne funksjonen. Skoleelev Lars Jakob i 9. klasse hadde arbeidsuke ved museet uke 24. Skoleelever Ingeborg i 8. klasse og Margarita i 9.klasse jobbet for Operasjon Dagsverk ved museet 1.november. Museumsleder var del av lederteamet i Nesseby kommune og møtte i lederforum hver måned fram til 1.juni, samt har deltatt på jevnlige ledermøter i DVM hele året ukentlig siste tertial i regi av ny direktør. Museumskonsolidering Museumskonsolideringen ble delvis gjennomført da Varanger Samiske Museum, Tana Museum og Saviomuseet ble overført til DVM 1.juni Konsolideringsprosessen vil være gjennomført når Østsamisk museum i Neiden overføres til DVM Turistinformasjon VSM har i en årrekke drevet turistinformasjon for Nesseby kommune i sommersesongen. I 2012 har vi mottatt kr i tilskudd til drift av turistinfo fra Destinasjon Varanger. Lokale ungdommer jobber som guider/turistinformanter og deltar på guidekurs før sesongstart. 10

11 3. Organisasjon 3.1. Organisasjonsform 1.juni 2012 ble Varanger Samiske Museum virksomhetsoverdratt fra Nesseby kommune til stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida /Tana og Varanger Museumssiida (kortform DVM), der det øverste beslutningsorgan er stiftelsesstyret. Museumsleder er underlagt direktøren for stiftelsen, som svarer overfor styret. Stiftelsen styres etter stiftelsesdokumentet og følger ellers Stiftelsesloven. Museumsleder er delegert anvisningsmyndighet. Nesseby kommune er fortsatt eier av bygninger og samlinger og drifter teknisk del av bygg mot husleie Antall fast ansatte og deres oppgaver Museet har i 2012 hatt 4 faste ansatte. Disse er: Mia H. Krogh, virksomhetsleder i Nesseby kommune fram til Museumsleder i stiftelsen fra Ledelse, administrasjon, utviklingsarbeid, formidling, med mer. Elna K. Thrane, konsulent. Merkantile oppgaver, møteromsutleie, museumsbutikk, post og arkiv, med mer. Ingvild M. Bjørnå Pettersen, konservator/formidler. Formidling, herunder opplegg for skolene, vekslende utstillinger; samlingsforvaltning, div. utviklingsarbeid, med mer. Roger Persson, fagarbeider/håndverker. Tilsyn med og vedlikehold av utstillinger og faste anlegg, formidling, utstillingsbygging, tilrettelegging av ulike aktiviteter, med mer. Også vaktmester i 50% stilling (Helmer Bomban) og renholder i 80% stilling (Olga Karlsen) har hatt museet som arbeidssted i 2012, men disse sorterer under teknisk virksomhet i kommunen. Medregnet vaktmester og renholder har fast ansatte utført til sammen 5 års- og 4 månedsverk for VSM i Antall midlertidige ansatte Til sammen 17 personer har arbeidet i engasjement av ulik type og varighet i av disse har vært ansatt som sommerguider/skjøtselsarbeidere. De som har hatt arbeid av mer omfattende varighet er Heljä Pasma (prosjektarbeid 8 mndverk) Amund Haugen Steinbakken (prosjektarbeid 7 mndverk), Stine Rybråten (prosjektarbeid 3,6 mnd.verk), Jorunn Jernsletten (3 mndverk) og Krister Höök (prosjektarbeid, skjøtsel 2,5 mndverk). Til sammen har det vært utført arbeid tilsvarende 3 år, 7 måneder og 1 uke av midlertidige ansatte i Totalt utførte årsverk i 2012 Totalt antall årsverk for museet i 2012 blir dermed: 8 år-, 11 mnd- og 1 uke. I tillegg kommer avspasering som benyttes i stedet for overtidsbetaling, ved ekstraarbeid, arrangementer, åpent museum, o.l, på til sammen 293, 98 timer, hvilket tilsvarer 39,2 arbeidsdager, dvs to månedsverk. 11

12 Likestillingsperspektivet: De fast ansatte utgjøres av 3 kvinner og 1 mann. Det har vært samme konstellasjon de siste 12 år (ingen utskifting/tillegg på disse årene). 4. Eiendeler og lokaler 4.1. Oversikt over og tilstand på museets bygninger og eiendommer Museets virksomhet drives med utgangspunkt i følgende bygg og anlegg: museets hovedbygg i Varangerbotn, museumsbygget i Ceavccageađge/Mortensnes, bygningene i det tidligere Amtmannsgammen museum, Sabagården i Reppen, den gamle kommunebrakka i Nyborg fram til 1.juni/lokaler i Karlebotn skole etter 1.juni. Sabagården er i privat eie, de øvrige er kommunens eiendom. Teknisk virksomhet i kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av anleggene. Hovedbygget i Varangerbotn rommer i tillegg til museumsvirksomhet, kulturhusvirksomhet og turistinfo samt flere kontorer for Sametingsansatte. Det arealet som museet disponerer har de siste årene vist seg å være for begrenset for den aktiviteten som museet har bygd opp og som kommunen ønsker at museet utfører. Bl.a. er verkstedet for lite, og det finnes omtrent ikke lagerplass. Dette skaper adskillige problemer, og fører til mye flytting ut og inn av bl.a. møtelokaler som må brukes som lagerrom og til utstillingsproduksjon i perioder. Det mangler også faste utstillingslokaler til duodjisamlinga, som må pakkes vekk og flyttes når lokalet skal brukes til andre formål. Dette er en uheldig situasjon formidling av duodji er et av museets hovedmål og en av de tingene besøkende gjerne vil se når de besøker museet. Samlinga er dobbelt så stor som det ustilte materialet, resten ligger nedpakket i magasinet. Mangel på plass på museet fører også til at magasinet tas i bruk som lagerplass til materiale som ikke er museumsgjenstander, hvilket igjen fører til at arbeidsforholdene for museets ansatte blir vanskelig og magasinet uoversiktlig. Samlingsforvaltningsarbeidet har fått et stort løft i 2012 med tanke på registreringsarbeidet, men fortsatt er det store utfordringer knyttet til mangel på oppbevaringsplass for museumsgjenstander. Når det gjelder bygningene på det tidligere Amtmannsgammen museum har Nesseby kommune ikke brukt ressurser på vedlikehold de senere årene. Det er ønskelig fra museets side å gjennomføre vedlikeholdsarbeid på de ulike uthusene innenfor anlegget, slik at disse kan brukes til oppbevaring av større gjenstander i samlingen og annet materiell som ikke har strenge krev til oppbevaring. Lagerkapasiteten i hovedbygget i Varangerbotn er sprengt. I 2005 fikk museet flytte flere større museumsgjenstander til den gamle kommunebrakka i Nyborg. I tillegg fungerte brakka som oppbevaringsplass for byggemateriell, gamle montre og lignende som det ikke er plass til i hovedbygget i Varangerbotn. Disse ble etter 1.juni 2012 flyttet til Karlebotn skole da kommunen solgte kommunebrakka. Lagerlokalene i Karlebotn er kun midlertidige, da kommunen skal selge dette bygget også. Museet er i dialog med kommunen for å få til en permanent lagerløsning. 12

13 4.2. Freda eller verneverdige bygninger Til museet tilhører per i dag tre freda stabbur: de to som tidligere sto på Amtmannsgammen Museum ble flytta til området nedenfor hovedbygget i Varangerbotn i 2005, samt det såkalte Barsnestabburet som ble fraktet hit fra det stedet det sist sto og falt ned: på Barsnjárga/ Barsnes. Også Sabagården i Reppen er fredet. Huset er i privat eie, men museet betaler forsikringen og holder et visst tilsyn med bygningen Planer om utbygginger eller utbedringer Museet har akutt behov for lagerplass. Det er også behov for flere kontorer, samt en utvidelse av verkstedet. Det er i tillegg et sterkt ønske ikke bare ved museet, men også i lokalsamfunnet, om en ny utstillingssal der museets rikholdige samling av samtidsduodji kan stilles ut permanent. Stiftelsens administrasjon er lokalisert til museet, og det er behov for større lokaler til stiftelsen, som for øyeblikket har tatt i bruk museets bibliotek og kontorplasser til sine medarbeidere. Stiftelsen og museet tar sikte på å finne en løsning på plassbehovet i nær dialog med huseier Nesseby kommune. Også Sametinget som er leietaker i bygget har signalisert behov for å leie et større areal enn det de disponerer i dag, og i skrivende stund skal Sametinget flytte ut av museumsbygget og over i andre lokaler i løpet av 2013/2014. Nesseby kommune har signalisert at museet/stiftelsen får tilbud om å benytte frigjorte arealer når Sametinget flytter ut. Teknisk etat i kommunen følger opp prosessen framover. Det har vært arbeidet med planer for utbygging av infobygget/museumsbygget i Ceavccageađge/Mortensnes de senere år. Kommunen ønsker å utvikle bygget til å kunne romme både nasjonalparksenter for Varangerhalvøya nasjonalpark og et Unesco verdensarvsted, samt aktiviteter knyttet til natur- og kulturbasert reiseliv. Naturvernforbundet har også støttet ønsket om et fjellrevsenter inn i bygget. Det har i løpet av 2012 vært en positiv utvikling både med hensyn til Unescoarbeidet, drevet av Sametinget, og en søknad om nasjonalparksenter. I tillegg har museet og kommunen vært i dialog med Statens vegvesen når det gjelder Nasjonal turistveg Varanger om en utbedring/utbygging av parkeringsplass og utendørsområde ved kulturminneområdet. Realiseringen av en slik utbygging avhenger av at Nesseby kommune bidrar med en egenandel til prosjektet. Kommunen og stiftelsen er i dialog og vil holde fokus på det videre arbeidet med disse prosjektene. 5. Vurdering av virksomheten 2012 Museumsdrifta har fulgt opp aktivitetsplanen for 2012, der de fleste små og store gjøremål og aktiviteter er gjennomført. Siden museet ble virksomhetsoverdratt mitt i budsjettåret har det gitt oss noen utfordringer. Museet har derfor vært svært forsiktige med pengebruken, og årsregnskapet for DVM 2012 viser et regnskap i balanse for stiftelsen som helhet. Varanger Samiske Museum har i 2012 holdt et høyt aktivitetsnivå. Museet har de siste ti år konsentrert seg om den utadretta virksomheten, med fokus på formidling og aktiviteter rettet mot skolebarn, men har i løpet av 2012 kommet godt i gang med samlingsforvaltningsarbeidet. Det har vært særlig fokus på innføring av Primus, som er et digitalt 13

14 registreringsverktøy, og registrering og digitalisering av samlingene. I 2012 ble også arbeidet med Digitalt museum igangsatt i samarbeid med Finnmarksmuseene, med lansering i Digitalt museum er en nettbasert oversikt over museumssamlingene i Norge, der alle museer kan legge ut informasjon om og bilder av gjenstander og fotografier. Aktivitetsnivået krever mye av alle museets ansatte, og vi er avhengig av stor innsats når det gjelder å få ekstraordinære prosjekttilskudd, samt å få gjennomført arrangementer utenom ordinær arbeidstid. På grunn av den uavklarte situasjonen rundt konsolideringen de seneste årene, som ble gjennomført medio 2012 for vår del, har vi vært tilbakeholdne med å søke større eksterne prosjekter, men har i løpet av 2012 satt i gang søkeprosess på flere mindre prosjekter samt avtalt samarbeid med andre museer og prosjekter. I 2012 og 2013 har vi konsentrert kreftene om å fullføre konsolideringen og få på plass interne rutiner i den nye organisasjonen. Mye tid gikk i 2012 med til å gå ut av én organisasjon kommunen og inn i en ny stiftelsen. Museet har stort behov for å få økt sitt driftstilskudd i fremtiden, blant annet for å kunne yte samme service og tilbud til Nesseby kommune som før, særlig med henblikk på kulturhusaktiviteter, og for å få en økning av antall fast ansatte til å utføre ordinær museumsdrift, særlig registrering og dokumentasjon. Det er også behov for samiskspråklig medarbeider/formidler til skolebesøk og til å oppdatere hjemmesider, behandle henvendelser på samisk, og lignende. Takket være midlertidig ansatte, som i stor grad er finansiert over driftsbudsjettet, har vi klart å holde nivået på utadretta virksomhet og utviklingsarbeid oppe. 17 personer har jobbet for VSM i ulike engasjement i løpet av året. I tillegg utfører fast ansatte en del ekstraarbeid ved kulturelle arrangementer og utleie av møterom. Dette resulterer i en del avspasering innenfor ordinær museumsdrift, og kommer i tillegg til antall årsverk/månedsverk. I tiden fremover er det viktig at det kommer en avklaring på finansieringsmodellen for kulturhusdrifta ved museet, slik at kulturhusdrifta ikke spiser av museumsdrifta. Når det gjelder Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde har de ekstraordinære midlene til forvaltningsprosjektet vært et skikkelig løft, og vi har fått muligheten til å planlegge bedre og mer systematisk skjøtsel, drift, og formidling av området. Særlig viktig har det vært at vi har fått igangsatt systematisk kartlegging av kulturminner i det freda området som er utenfor det tilrettelagte publikumsområdet. Vi har også fått mulighet til å planlegge mer systematisk og målrettet formidling, som vil være viktig både for kulturminnene, men ikke minst for folk som bor i hele Varanger med tanke på kunnskap, identitet og muligheter for å utvikle kultur- og naturbasert (turist)næring. Forvalterstillingen har også muliggjort et mer systematisk arbeid og fokus på å få Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde inn på Unescos tentative verdensarvliste. Prosjektarbeidet som har pågått i 2012 viser at det er svært viktig å få Ceavccageađge/Mortensnes inn på statsbudsjettet med faste årlige midler, slik at en forvalterstilling kan bli et permanent tiltak. Alle, både lokalt og regionalt, i Nesseby, Varanger og Finnmark generelt, og samisk kultur spesielt, vil nyte godt av en permanent løsning for forvaltning og formidling av Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde. Uteblir permanente midler, vil forvaltning og formidling av kulturminneområdet gå tilbake til nivået før forvalterprosjektet, et minimumsnivå som kun utføres ved hjelp av Sametingets faste årlige tilskudd (kr ). 14

15 Omvisning på Sabagården i Reppen under Vuonnamárkanfestivalen, 2.september. Mia omviser. Foto: Mari-Ann Nilssen Heljä på jobb i museumsbutikken høsten Foto: VSM Roger legger kjøtt i neverpakker som skal ned i kokegropa på Familiesteinalderdag 16.september. Foto: VSM Juleverksted under Juletretenninga 2. desember. Ingvild instruerer. Foto: VSM Niko Valkeapää på snøscenen VSM har laget, under Finnmarksløpet Museets uteområde er sjekkpunkt. Foto: VSM Personaltur til kollegene på Siida i Inari 27.april. Foto: Siida samemuseum. 15

16 ØKONOMI: Oversikt over driftsregnskap og driftsstøtte 2012 finnes i eget årsregnskap for Deanu ja Várjjat museasiida/tana og Varanger museumssiida (DVM). 16

RAPPORT 2013. Innhold: For museumsvirksomhet og aktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2013. Innhold: For museumsvirksomhet og aktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2013 For museumsvirksomhet og aktiviteter Årets julekort 2013. Foto: Várjjat Sámi Musea Innhold: En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) 1 Innhold 1. Mål og oppgaver.

Detaljer

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida (DMV) Administrasjon: Direktør + økonomisekretær, arbeidssted VSM, Varangerbotn

BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida (DMV) Administrasjon: Direktør + økonomisekretær, arbeidssted VSM, Varangerbotn Seminar: Immateriell kulturarv, Tromsø 14.-15. oktober 2013 Arr: Norsk kulturråd Mia Krogh Varanger Samiske Museum Tana og Varanger museumssiida BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida

Detaljer

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad 1 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Innhold: Innledende ord Utstillinger og prosjekt Arrangement o.l. Kurs, møter o.l. Sommersesongen/åpningstider

Detaljer

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv.

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv. Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan Sted: Porsanger Vertshus, Lakselv Mandag 27.februar 2012 Ordstyrer: Sigrun Rasmussen Saksliste: 1. Velkommen Gerd J. Valen ønsket velkommen til

Detaljer

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Sted: RiddoDuottarMuseat (SVD) og Rica Hotell, Karasjok Tidspunkt: 20.-22.mars 2013 Ansvarlige institusjoner for seminaret og prosjektet:

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Årsmelding 2015 Samisk Museumslag er en organisasjon for samiske museer og andre museer med samiske samlinger i Norge og jobber primært

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I

SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I 1999 Det søkes med dette om et tilskudd på kr.. til oppstart og drift av østsamisk museum i Neiden for 1999. Østsamiske museum i

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014

Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014 Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014 Sted: Niku, Framsenteret, Tromsø Tilstede: NIKU: Camilla Brattland, Stine Barlindhaug, Dalia Dargyte, Elin Rose Myrvoll Stiftelsen Saemien Sijte (SSS):

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. + 47 46 40 02 00. Vararepresentanter

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1 V I R K S O M H E T S P L A N 14-15 YTTERØY SKOLE Oppdatert: 04.08.2014/erho Virksomhetsplan 2014 2015 1 Presentasjon av skolen Ytterøy skole er en 1 10-skole med 58 elever. Skolen ligger i Levanger kommune,

Detaljer

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Luondduguovddáš Presentasjon 31.03.2016 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Museumsvirksomheten i

Museumsvirksomheten i Museumsvirksomheten i Levanger Innhold, samhandling og organisering (2009-2010) 2010) Orientering i DK 8. september 2010 v/prosjektleder Sveinung Havik Mandatet (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Foto: I. Sjøbakk tilrettelegging, dokumentasjon og katalogisering av gjenstander tilknyttet Store Norske Spitsbergen Kulkompanis

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005619 Innsendt 05.05.2015 20:11:25 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Varanger museum IKS Institusjonens leder

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Aajege og sørsamisk institusjonsutvikling. Av Thomas Ole Andersen og Toini Bergstrøm 14. mars 2016

Aajege og sørsamisk institusjonsutvikling. Av Thomas Ole Andersen og Toini Bergstrøm 14. mars 2016 Aajege og sørsamisk institusjonsutvikling Av Thomas Ole Andersen og Toini Bergstrøm 14. mars 2016 www.aajege.no Aajege Hovedmål 1. Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur 2. Utvikle og styrke

Detaljer

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no FLEKKEFJORD MUSEUM skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i samarbeid med

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD SAK 44/11 SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD Saksopplysning Kunstnerdalen kulturmuseum har i likelydande brev i 2010 (vedlegg 2), søkt om støtte til digitalisering av

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Informasjon: Møterom 1, Kommunehuset Øktodden Mølle Vedlikeholdsarbeider ved bygdetunet

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015 ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015 Måned Januar Haugalandmuseene Forvaltning f.eks. gjenstander/bygninger/ katalogisering/bevaring Prosjekt Prioritering av samlingene Magasinvurderinger Tilstandsvurdering

Detaljer

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING.

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. BAKGRUNN. Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

REISELIVSSTRATEGI FOR NESSEBY KOMMUNE 2010-2015

REISELIVSSTRATEGI FOR NESSEBY KOMMUNE 2010-2015 REISELIVSSTRATEGI FOR NESSEBY KOMMUNE 2010-2015 Nesseby kommune er en stor kommune med tanke på areal (ca. 1 400 km2) men en liten kommune med tanke på folketallet, som er i underkant av 900 innbyggere.

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Orienteringssaker 1. Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturminne kulturmiljø kulturlandskap 1. Kulturminne spor etter menneskeleg virke Endres i topp-/bunntekst 06.03.2013

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/539 IBA004 Dato: 26.01.2015 Sak M 6/15 SAK M 6/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND. FDV-modulen som den nye bygningsantikvaren vil bruke i sitt daglige virke.

Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND. FDV-modulen som den nye bygningsantikvaren vil bruke i sitt daglige virke. BEVARE MEG VEL Årgang 3, nummer 1, 2016 FELLESTJENESTENE I ROGALAND Kvalitet i samlingsforvaltningen N yhetsbrevet denne gang inneholder noen korte presentasjoner av den nyansatte bygningsantikaren for

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

MØTEBOK FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ

MØTEBOK FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 013/09-014/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Nordland Nasjonalparksenter Nordland har et senter og 8 nasjonalparker. Nordland nasjonalparksenter ble åpnet i 2005. Autorisert for Saltfjellet

Detaljer

Museumsbyggeren. Av Signy Norendal :39

Museumsbyggeren. Av Signy Norendal :39 Museumsbyggeren Av Signy Norendal 30.10.2009 16:39 Finnmarkingen Gerd Johanne Valen var 16 ½ første gang hun var på et museum. Nå er hun direktør for det mest besøkte museet og den nest største attraksjonen

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

NB!! MØTESTED KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ SAKSLISTE. ØYSTEIN ØSTGAARD Leder/sign

NB!! MØTESTED KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ SAKSLISTE. ØYSTEIN ØSTGAARD Leder/sign KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ Møtedato: 20.10.2009 Møtested: Glåmdalen, Gågata Møtetid: Kl. 12:00 NB!! MØTESTED Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Finnmarksarkivenes fagsamling Kirkenes, 20. mai 2014 seniorrådgiver Haakon Vinje, Kulturrådet haakon.vinje@kulturrad.no UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2007 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2007: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2007 økt med 100.000 til nær 420.000

Detaljer

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13.

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. september 2013 Presentasjon av prosjektet Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie;

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer