RAPPORT Innhold: For museumsvirksomhet og aktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2012. Innhold: For museumsvirksomhet og aktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)"

Transkript

1 RAPPORT 2012 For museumsvirksomhet og aktiviteter Årets julekort Foto: Várjjat Sámi Musea Innhold: En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) 1

2 Innhold 1. Mål og oppgaver. s Hovedmål.. s Viktigste arbeidsoppgaver. s Museumsfaglig virksomhet s Samlingene. s Dokumentasjon.. s Forskning s Formidling.. s Besøkstall. s Utstillinger.. s Omvisninger/skoleopplegg/arrangement s Publikasjoner s Kulturminnervern/forvaltning s Faglig samarbeid og bistand.. s Eksternt finansierte prosjekter.. s Annet.. s Turistinformasjon s Organisasjon... s Organisasjonsform. s Antall fast ansatte og deres oppgaver s Antall midlertidige ansatte. s Totalt utførte årsverk i s Eiendeler og lokaler. s Oversikt over tilstand på museets bygninger og eiendommer s Freda eller verneverdige bygninger s Planer om utbygginger eller utbedringer s Vurdering av virksomheten s. 13 ØKONOMI: Oversikt over driftsregnskap og driftsstøtte 2012 finnes i eget årsregnskap for Deanu ja Várjjat museasiida/tana og Varanger museumssiida (DVM). 2

3 1. Mål og oppgaver 1.1. Hovedmål Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum (VSM) har som hovedmål å dokumentere, utforske og formidle sjøsamisk kulturhistorie i Finnmark, med hovedvekt på Varangerområdet, samt Finnmarks forhistorie. Museet vektlegger også dokumentasjon og formidling av duodji, samisk forhistorie og samisk samtid. Likestillingsperspektivet er ikke vektlagt ved utforming av mål eller arbeidsoppgaver Viktigste arbeidsoppgaver Følgende er definert som museets viktigste oppgaver: dokumentasjon og formidling av sjøsamisk kultur og historie i indre Varanger dokumentasjon og formidling av samisk forhistorie dokumentasjon og formidling av samisk tro og mytologi dokumentasjon og formidling av duodji innsamling av fotomateriale som dokumenterer kultur og hverdagsliv i indre Varanger i nyere tid dokumentasjon av samisk samtid formidling og forvaltning av Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde tilrettelegging for og formidling til barn og unge, herunder utvikling og gjennomføring av temaopplegg for skolebarn utviklingsarbeid, herunder utvikling av ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som søkes eksternt finansiert deltagelse i lokal samfunnsutvikling på ulike måter 2. Museumsfaglig virksomhet Samlingene Museets samling teller ca 1700 gjenstander og litt i overkant av fotografier. I løpet av 2012 ble WinRegimusdatabasen konvertert til den nye Primusdatabasen og det ble gjort et omfattende etterarbeid samt nyregistreringsarbeid. Resultatet av dette er at det ved utgangen av 2012 var registrert 881 gjenstander i Primus. 920 gjenstander er registrert manuelt i katalogen. I tillegg er 1391 fotoregistreringer konvertert fra WinRegimus til Primus, men her er ikke etterarbeidet påbegynt. VSM har ingen innsamlingsplan og gjenstansinnsamlingen ved museet har vært preget av den enkelte givers initiativ. Gjenstandsinnsamling har ikke vært en prioritert oppgave på grunn av mangel på plass i magasinet og begrensede ressurser. Det arbeides med en felles forskningsbasert innsamlingsplan i prosjektet Felles løft for Finnmarksmuseene, når denne er ferdig vil den kunne danne utgangspunkt for en konkret innsamlingsplan for VSM. I 2012 hadde VSM likevel en tilvekst på 329 fotografier og 213 gjenstander (Mihkku-Marja samlingen). 3

4 2.2. Dokumentasjon Det har blitt gjort et stort arbeid med både å heve kvaliteten på de konverterte registreringene og å gjøre nyregistreringer i 2012, men det gjenstår fremdeles mye. Alle de konverterte registreringene er gjennomgått, redigert og kvalitetssikret og de aller fleste (98%) er lagt inn i Primus med fotografi. Primus er tatt i bruk og blitt godt etablert ved VSM. Det må bemerkes at dette har skjedd ved hjelp av prosjektansatt i tillegg til fast ansatte. Gjenstander registreres fortløpende og databasen kvalitetssikres jevnlig. DVM har opprettet en egen Primusgruppe slik at de ulike museene kan samarbeide om Primusarbeidet. Arbeidet med museets fotosamling har stoppet opp mens dette intensive arbeidet med gjenstander har pågått fotoregistreringer har, som nevnt, blitt konvertert fra Win Regimus til Primus, men her gjenstår det et stort og omfattende etterarbeid. Planen er å komme i gang med dette i andre halvdel av Ved utgangen av 2012 er fotografier skannet og klare til å bli registrert i Primus i tillegg til de overnevnte I tillegg er det tatt mange digitale dokumentasjonsbilder i løpet av året som er gått av museets ansatte, ved ulike arrangementer og aktiviteter. Museet mangler foreløpig et godt arkivsystem for registrering og systematisering av bilder av denne type. De lagres under museets fellesområde på serveren Forskning Forskning har vært nedprioritert til fordel for formidling på grunn av knappe budsjetter, og forskningsaktivitet har vært lav også i Museet er avhengig av ekstern finansiering og samarbeid med universitetsmuseer for å kunne drive forskning. I 2013 vil konsolideringsprosessen være ferdig og DVM vil utarbeide en forskningsplan. Når det er sagt, er all formidling ved museet basert på forskning og alle utstillinger er laget med utgangspunkt i forskningsresultater. For 2013 planlegger museet å utvide/fornye basisutstillingen Sjøsamene med informasjon om siste nytt fra forskningsfronten Formidling Formidling har i mange år vært et prioritert felt for virksomheten. I 2012 har det blitt vist flere utstillinger og avholdt en rekke kulturarrangement. Museets opplegg for skolebarn har vært benyttet av skoler i hele østfylket. Museet har holdt åpent daglig kl i perioden 16.juni 19.august (sommersesong). Åpningstid resten av året har vært mandag-fredag kl I tillegg har utstillingene vært åpne under annonserte arrangement på kveldstid og i helgene. Ceavccageađge/ Mortensnes (museumsbygg/utstilling) har hatt daglig åpent kl i perioden 16.juni-19.august. Stengt resten av året Besøkstall Antall registrerte besøk i museets hovedbygg i Varangerbotn og på kulturminneområdet Ceavccageađge/ Mortensnes var i 2012 på 7601 personer, herunder turister, skolebesøk og møtefolk. Det vil alltids være folk man ikke fanger opp, særlig på større arrangementer. Det er ikke ført register over besøkende i museumsbygget/utstillingen på Ceavccageađge/Mortnensnes i Det skal her legges til at en rekke personer besøker kulturminneområdet/kulturstien på 4

5 egenhånd utenom åpningstidene uten å bli registrert (dette ser vi bl.a. av gjesteboka som er lagt i gammen og observasjoner gjort av skjøtselsarbeiderne). Museet tar inngangsbillett: kr 50 for voksne, kr 30 for barn (barn u/skolealder gratis). Kommunens innbyggere har gratis inngang. Skolebesøk Skoleelever som har besøkt museet som en del av undervisningen utgjør 939 av det totale antall besøkende. I tillegg kommer 127 lærere som har fulgt med elevene. Dette er en økning på 247 elever fra De fleste har deltatt på tilrettelagte temaopplegg. Av disse 939 elevene og 127 lærerne er det 142 elever og 14 lærere som har vært på Mortensnes, mens 797 elever og 113 lærere har besøkt museet hovedbygg i Varangerbotn. Museet tar betalt for skolebesøk, minimum kr 30 pr elev (ordinær inngangsbillett) eller mer for opplegg som har ekstra utgifter. Elever fra Nesseby kommune betaler ikke inngangsbillett for ordinær omvisning, og kun ekstrautgiftene ved opplegg som har ekstra utgifter. Besøk på nettsidene Museets nettsider er godt besøkt. Analysene viser at sidene har mange unike brukere (den samme pc en er brukt), og tilbakemeldinger fra skolene er at de bruker nettsidene i undervisning, særlig saiuv.com, som i 2012 hadde unike brukere ( i 2011), en økning fra året før. Nedenfor følger statistikk for saivu.com og hovednettsiden varjjat.org. Saivu.com Besøk: Unike besøkende: Sidevisninger: Sider/besøk: 4,83 Gjennomsn.besøkstid: 00:03:59 Varjjat.org Besøk: Unike besøkende: Sidevisninger: Sider/besøk: 10,28 Gjennomsn.besøkstid: 00:02:17 (Kilde: google analytics) Utstillinger I tillegg til tre egne, faste utstillinger og to egenprodusert utstillinger, har det blitt vist tre utstillinger produsert av andre i hovedbygget i Varangerbotn i I tillegg har det blitt vist permanent utstilling i museumsbygget på Ceavccageađge/Mortensnes. Følgende utstillinger har vært vist i 2012: Faste: Mearrasápmelaččat/Sjøsamene, basisutstillinga (hele året) Stállobiedju, barnerommet (hele året) Luondu bassi eanadat/hellig landskap, permanent utstilling infohallen Ceavccageađge/ Mortensnes (sommer) Belter og bånd fra Nesseby (hele året) Midlertidige: På sporet av frihet fra Kunst i skolen, 9.feb.-9.mars Elevutstillinga 2012, arbeider av skoleelever og barnehagebarn, Nesseby oppvekstsenter (mai-juni) Duodji, VSMs egen vandreutstilling (juni, juli, august-september) 5

6 I fotografiets tid, fotoutstilling fra Tromsø Museum (oktober, november, desember) Holbier og ermekanter fra Nesseby, prod. VSM, holbier av Liv Nilsen/Isak Saba senteret. Åpning 11. november. Blir permanent del av faste utstillinger. Nettutstillinger: (2008), om utstillingen og prosjektet Fra Russland til Nesseby om russiske kvinner som har flyttet til Nesseby i moderne tid. Finansiert av Norsk kulturråd og VSM. (2008), om samisk tro og mytologi. Finansiert av Norsk kulturråd, ABM-utvikling og VSM. (2009), om Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde. Finansiert av Sametinget og VSM. (2010), basert på kunstutstillingen Fra gudinner til misjonærer av Inger Haldis Halvari Omvisninger/skoleopplegg/arrangementer Det har vært en rekke omvisninger på Ceavccageađge/Mortensnes og i museets utstillinger i Varangerbotn. Omvisningene har vært tilpasset de besøkende gruppene, og fokusert på ulike tema etter ønske. Skoleopplegg 36 skoler/klasser har besøkt utstillingene og mange har deltatt på ulike tema i tilknytning på museets skoleopplegg. Detter gjelder både elever fra grunnskole, videregående, voksenopplæring og studenter fra inn og utland. Elever fra følgende kommuner har besøkt museet i 2012: Nesseby, Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Karasjok, Sør-Varanger, Petsjenga (Russland) og elever fra Kemijärvi (Finland). Museet har i 2012 hatt flere faste tema som tilbud til skolene: steinalder, tro og mytologi, kulturminner på Ceavccageađge/Mortensnes, samisk kultur, sagn og eventyr og duodji. Besøk på Ceavccageađge/Mortensnes og steinalderuke er de mest populære oppleggene. Barnehagen ved Nesseby oppvekstsenter bruker museet og museets uteområder regelmessig. Flere barnehager fra Tana kommune har også besøkt museet i Arrangementer 13. mars: Vinterlys i Varanger: det lokale kulturprogram under Finnmarksløpet, samarbeid mellom VSM og kulturkontoret: konsert v/scene Finnmark: Niko Valkeapää og Stellaris danseteater; åpne utstillinger/kafé på museet 14. mars: hoveddag for lokalt arrangement under Finnmarksløpet. På museet bl.a. åpne utstillinger, tegninger/malerier av skoleelever, bildeframvisning på lerret ute, sneskulpturer. De lokale skolene og barnehagen tilbrakte dagen på museet. 7.mai: åpning av Elevutstillinga 2012: ulike arbeider og prosjekter gjennom skoleåret juni: guidekurs for sommerarbeidere 16. juni: sommeråpning på VSM og Mortensnes: guider på jobb/kafésalg 31.august-2.september: festivalen Vuonnamárkanat: aktiviteter over hele kommunen 1.september: markedet Vuonnamárkanat. Over 2000 mennesker besøkte markedet. På programmet bl.a. utdeling av kommunens kulturpris, jubileumsseminar ved Isak Sabasenteret 6

7 2.september: åpent hus m/guiding på Isak Sabagården, del av festivalen Vuonnamárkanat. Uke 37: Steinalderuke for skoleklasser. 16. september: Familiesteinalderdag 11.november: Åpent museum: åpning av Holbiutstilling, vi ser på belter og band og fotoutstillinga I fotografiets tid 8.klasse arrangerer kafé 2.desember: Adventsarrangement: åpent museum med tenning av juletre samt juleverksted, laging av einebærbusk; åpne utstillinger Kulturhusaktiviteter Museet leier også ut møtelokaler. Utleie av møterom inkluderer tilgang til museets utstillinger. Utleie av møterom i 2012: 132 grupper/møter, hvorav 105 betalende grupper Ikke-museale arrangementer (utlån av lokaler) - 8. mars: markering av Kvinnedagen, ved 8. mars-komiteen - 3. mai: Folkemøte Verdensarvlista desember: boklansering Varanger á la Carte - FAU ved Nesseby oppvekstsenter har brukt lokalene jevnlig til møtevirksomhet - Sangkoret UNTAK bruker lokalene annenhver uke som øvingslokale Annet - 23.juli: Ole Mattis Siri ble intervjuet i NRK Sámeradios Geasseradio (sommerradio) om Digitalguide Mortensnes Publikasjoner Manne Stenros Varanger A la Carte. AL A CARTE KIRJAT. VSM har bidratt med tekst og bilder. Kalender Isak Sabasenteret i samarbeid med Varanger Samiske Museum Kulturminnervern/forvaltning I løpet av sommeren 2012 har det som vanlig blitt utført skjøtselarbeid innenfor Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde. Det ordinære skjøtselsarbeidet utføres i forhold til forvaltningsplanen og finansieres av faste, årlige tilskudd fra Sametinget, i 2012 på kr I 2012 har dette bl.a. omfattet vedlikehold av skilt, stianlegg og gammen, rydding av søppel og storstilt restaurering av vestområdet gjennom fjerning av ildtuer. Arbeidet ble utført av museets sesongansatte skjøtselsarbeider Krister Höök, tidvis assistert av Aila Sarre. I tillegg har forvaltningsprosjektet finansiert over statsbudsjettet vært i drift. Nesseby kommune ved VSM fikk 1 million over statsbudsjettet til forvaltning av kulturminneområdet i 2010, 2011, og den siste i 2012, til sammen tre millioner. Amund H. Steinbakken var ansatt som forvalter frem til , da Stine Rybråten overtok som ny forvalter. Forvalterens arbeidsoppgaver har i tillegg til praktisk forvaltning inkludert tilrettelegging, formidling og planlegging, samt samarbeid og koordinering av andre prosjekter/tiltak som berører 7

8 kulturminneområdet. Se egen prosjektrapport Rapport Forvaltning og skjøtsel Ceavccageađgi/Mortensnes Faglig samarbeid og bistand Er med i det nasjonale samtidsdokumentasjonsnettverket for norske museer. Deltar i nasjonalt samisk museumsnettverk. Jevnlig kontakt med Tana museum, Østsamisk museum og Saviomuseet. Kontakten har vært konsentrert om konsolidering av Tana og Varanger museumssiida, men også omfattet gjensidig utveksling av informasjon. Felles løft for Finnmarkshistorien fellesprosjekt med møter/seminarer med de andre Finnmarksmuseene. Samarbeid med Finnmark Fylkesbibliotek om kartlegging av privatarkiv. Samarbeid med Isak Sabasenteret om Vuonnamárkanat, flere møter i løpet av året; samt jevnlig samarbeid og bistand mellom Isak Sabasenteret og VSM om billed- og dokumentasjonsmateriale og språk. Samarbeid med Isak Sabasenteret om Kalender Bilder og billedtekster. Samarbeid med Bioforsk/Svanhovd om tradisjonsstoff om fugl i Varanger, i prosjektet Folk og fugl under Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark. Deltar i prosjektet Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark, deltar på samlinger. Har innledet samarbeid med Gamvik Museum og Murmansk fylkesmuseum om et samarbeidsprosjekt Kola-Finnmark, lav aktivitet i Prosjektet utsatt. Samarbeid med Varanger Museum avd. Vardø om publikasjon i forbindelse med stemmerettighetsjubileumsåret Ingvild har skrevet en artikkel som publiseres neste år. Har innledet samarbeid med Varanger Museum avd. Vardø (VM) om prosjekt om formidling av trolldomsprosessene i Finnmark, som VM står bak. Søknad sendt. Samarbeider med og bistår turistnæringa med informasjon, faglig hjelp, tilrettelegging, tekster, med mer. Fast samarbeid med Destinasjon Varanger; i 2012 har vi bidratt til Hurtigrutesatsninga i Varanger, bistått Statens vegvesen/nasjonale turistveger, m.fl Jevnlig kontakt med ulike prosjekter og organisasjoner som forsker/jobber i Varanger om faglige tema, bl.a Varanger Næringssenter, Naturvernforbundet, Statens vegvesen, Statens naturoppsyn, reindrifta i Varanger, Sametinget, Finnmark fylke, forskere ved UiTø, m.fl. Sekretær i Sametingets arbeidsgruppe for Ceavccageađge/Mortensnes inn på Unescos tentative verdensarvliste. Samarbeid med Nesseby kommune om forvaltningsknutepunktet for Varangerhalvøya nasjonalpark. Samarbeid med Nesseby kommune, avd. for næring og kultur om prosjekt Bolyst. Samarbeid med Tana Museum og Gratangen fartøyvernsenter om prosjekt Tanabask. Finansiering ikke på plass i

9 2.7. Eksternt finansierte prosjekter Alle prosjekter rapporteres til gjeldende tilskuddsgivere. Vuonnamárkanat Årlig fjordmarked med samisk profil. Et samarbeidsprosjekt med Isak Saba Senteret. Prosjektet er finansiert av Sametinget (kr ), Finnmark fylkeskommune Tilskudd til festivaler (kr ), samt billettinntekter/bodleie (kr ). Årlig prosjekt. Forvaltning Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde Prosjektet er finansiert via Miljøverndepartementet over post 72.5 "Vern og sikring av freda og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap" i statsbudsjettet (kr ). Siste års bevilgning mottatt. Fortsetter i Digitalguide Ceavccageađge/Mortensnes Produksjon/utvikling av digitalguide for lesebrett/smarttelfoner. Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd (kr ) og ferdigstilles i Tradisjonelle produkter av sau i Unjárga/Nesseby Dokumentasjon av tradisjonskunnskap. Prosjektet er eksternt finansiert av Norsk kulturråd (kr ), Sametinget (kr ) Nesseby kommune (kr ). Ferdigstilles i Folk og fugl Fugl i samisk folklore på Varanger Dokumentasjon av tradisjonskunnskap. Prosjektet er et oppdrag for Bioforsk Svanhovd. VSM har mottatt kr for oppdraget samt bidratt med egeninnsats i form av arbeid. Avsluttet. Basisutstilling, oppgradering Oppgradering/investering i basisutstillinga Sjøsamene ved bruk av egne fondsmidler. Nytt lysstyringssystem installert av firma Lyslogen, Lars Grieg Hermansen. Midler avsatt: kr Fortsetter i Marte Spangens dr.gradsprosjekt Samarbeidsprosjekt. Kontrollregistrering av sikre og mulige samiske offerringer. Finansiering: Sametinget (kr ). Fortsetter i Annet Deltagelse på årsmøter, seminar, konferanser og kurs Fellesseminar Felles løft for Finnmarksmuseene, februar Seminar om samisk kulturminnevern, Røros, mars Lederseminar Svanhovd, mars Personaltur til Siida-museet i Inari, 27.april, omvisning og møte Folkemøter om Unescoarbeidet Nesseby, Tana, Båtsfjord, 3., 21., 22.mai Kurs i InDesign, Oslo, mai Rundtur/omvisning til skoltesamiske områder i Norge og Finland med Fortidsminneforeningen, juni Seminar om digital formidling, Trondheim, sept. 9

10 Møte i arbeidsgruppa for Ceavccageađge/Mortensnes som verdensarvsted, Oslo, nov. Samisk kurs, Isak Saba senteret / UiT, vårsemesteret Landskonferansen for fotobevaring, Sandefjord, Norsk Kulturråd, april Samling/seminar i nettverket for privatarkiv i Finnmark, Vadsø 31.mai-1.juni Registreringsworkshop på VSM v/arbeidsgruppa for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring, 1.oktober Duodji 2012, International Indigenous Conference on Arts, Crafts and Designs, Sámi Allaskuvla, Kautokeino oktober Wikipediakurs, Vadsø 6.oktober Primus administrator kurs, oktober, Oslo Introduksjonskurs til samlingsforvaltning, Sverresborg Folkemuseum, Trondheim november Intern Primus arbeidsgruppe, hele året Alle ansatte deltar på jevnlige personalmøter hele året. Alle ansatte har sittet i arbeidsgrupper som jobber med ulike sider ved konsolideringen høst-halvåret. Komité- og utvalgsarbeid Mia Krogh satt i styret for skolesekken i Nesseby og Tana fram til august Ingvild B. Pettersen overtok deretter denne funksjonen. Mia Krogh er vararepresentant i styret for Tana og Varanger museumssiida. Mia Krogh er medlem av redaksjonskomitéen for Varanger Årbok. Mia Krogh sitter i styret for Samisk Museumslag (sekretær), flere møter i løpet av året. Ingvild B. Pettersen er DVMVs representant i Arbeidsgruppa for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring, Museene i Finnmark. Ingvild sitter i fagrådet til DKS Finnmark med kulturarv som ansvarsområde. Amund H. Steinbakken har vært sekretær og deltatt i arbeid med arbeidsgruppen verdensarv Ceavccageađge/ Mortensnes første halvdel av Stine Rybråten overtok deretter denne funksjonen. Skoleelev Lars Jakob i 9. klasse hadde arbeidsuke ved museet uke 24. Skoleelever Ingeborg i 8. klasse og Margarita i 9.klasse jobbet for Operasjon Dagsverk ved museet 1.november. Museumsleder var del av lederteamet i Nesseby kommune og møtte i lederforum hver måned fram til 1.juni, samt har deltatt på jevnlige ledermøter i DVM hele året ukentlig siste tertial i regi av ny direktør. Museumskonsolidering Museumskonsolideringen ble delvis gjennomført da Varanger Samiske Museum, Tana Museum og Saviomuseet ble overført til DVM 1.juni Konsolideringsprosessen vil være gjennomført når Østsamisk museum i Neiden overføres til DVM Turistinformasjon VSM har i en årrekke drevet turistinformasjon for Nesseby kommune i sommersesongen. I 2012 har vi mottatt kr i tilskudd til drift av turistinfo fra Destinasjon Varanger. Lokale ungdommer jobber som guider/turistinformanter og deltar på guidekurs før sesongstart. 10

11 3. Organisasjon 3.1. Organisasjonsform 1.juni 2012 ble Varanger Samiske Museum virksomhetsoverdratt fra Nesseby kommune til stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida /Tana og Varanger Museumssiida (kortform DVM), der det øverste beslutningsorgan er stiftelsesstyret. Museumsleder er underlagt direktøren for stiftelsen, som svarer overfor styret. Stiftelsen styres etter stiftelsesdokumentet og følger ellers Stiftelsesloven. Museumsleder er delegert anvisningsmyndighet. Nesseby kommune er fortsatt eier av bygninger og samlinger og drifter teknisk del av bygg mot husleie Antall fast ansatte og deres oppgaver Museet har i 2012 hatt 4 faste ansatte. Disse er: Mia H. Krogh, virksomhetsleder i Nesseby kommune fram til Museumsleder i stiftelsen fra Ledelse, administrasjon, utviklingsarbeid, formidling, med mer. Elna K. Thrane, konsulent. Merkantile oppgaver, møteromsutleie, museumsbutikk, post og arkiv, med mer. Ingvild M. Bjørnå Pettersen, konservator/formidler. Formidling, herunder opplegg for skolene, vekslende utstillinger; samlingsforvaltning, div. utviklingsarbeid, med mer. Roger Persson, fagarbeider/håndverker. Tilsyn med og vedlikehold av utstillinger og faste anlegg, formidling, utstillingsbygging, tilrettelegging av ulike aktiviteter, med mer. Også vaktmester i 50% stilling (Helmer Bomban) og renholder i 80% stilling (Olga Karlsen) har hatt museet som arbeidssted i 2012, men disse sorterer under teknisk virksomhet i kommunen. Medregnet vaktmester og renholder har fast ansatte utført til sammen 5 års- og 4 månedsverk for VSM i Antall midlertidige ansatte Til sammen 17 personer har arbeidet i engasjement av ulik type og varighet i av disse har vært ansatt som sommerguider/skjøtselsarbeidere. De som har hatt arbeid av mer omfattende varighet er Heljä Pasma (prosjektarbeid 8 mndverk) Amund Haugen Steinbakken (prosjektarbeid 7 mndverk), Stine Rybråten (prosjektarbeid 3,6 mnd.verk), Jorunn Jernsletten (3 mndverk) og Krister Höök (prosjektarbeid, skjøtsel 2,5 mndverk). Til sammen har det vært utført arbeid tilsvarende 3 år, 7 måneder og 1 uke av midlertidige ansatte i Totalt utførte årsverk i 2012 Totalt antall årsverk for museet i 2012 blir dermed: 8 år-, 11 mnd- og 1 uke. I tillegg kommer avspasering som benyttes i stedet for overtidsbetaling, ved ekstraarbeid, arrangementer, åpent museum, o.l, på til sammen 293, 98 timer, hvilket tilsvarer 39,2 arbeidsdager, dvs to månedsverk. 11

12 Likestillingsperspektivet: De fast ansatte utgjøres av 3 kvinner og 1 mann. Det har vært samme konstellasjon de siste 12 år (ingen utskifting/tillegg på disse årene). 4. Eiendeler og lokaler 4.1. Oversikt over og tilstand på museets bygninger og eiendommer Museets virksomhet drives med utgangspunkt i følgende bygg og anlegg: museets hovedbygg i Varangerbotn, museumsbygget i Ceavccageađge/Mortensnes, bygningene i det tidligere Amtmannsgammen museum, Sabagården i Reppen, den gamle kommunebrakka i Nyborg fram til 1.juni/lokaler i Karlebotn skole etter 1.juni. Sabagården er i privat eie, de øvrige er kommunens eiendom. Teknisk virksomhet i kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av anleggene. Hovedbygget i Varangerbotn rommer i tillegg til museumsvirksomhet, kulturhusvirksomhet og turistinfo samt flere kontorer for Sametingsansatte. Det arealet som museet disponerer har de siste årene vist seg å være for begrenset for den aktiviteten som museet har bygd opp og som kommunen ønsker at museet utfører. Bl.a. er verkstedet for lite, og det finnes omtrent ikke lagerplass. Dette skaper adskillige problemer, og fører til mye flytting ut og inn av bl.a. møtelokaler som må brukes som lagerrom og til utstillingsproduksjon i perioder. Det mangler også faste utstillingslokaler til duodjisamlinga, som må pakkes vekk og flyttes når lokalet skal brukes til andre formål. Dette er en uheldig situasjon formidling av duodji er et av museets hovedmål og en av de tingene besøkende gjerne vil se når de besøker museet. Samlinga er dobbelt så stor som det ustilte materialet, resten ligger nedpakket i magasinet. Mangel på plass på museet fører også til at magasinet tas i bruk som lagerplass til materiale som ikke er museumsgjenstander, hvilket igjen fører til at arbeidsforholdene for museets ansatte blir vanskelig og magasinet uoversiktlig. Samlingsforvaltningsarbeidet har fått et stort løft i 2012 med tanke på registreringsarbeidet, men fortsatt er det store utfordringer knyttet til mangel på oppbevaringsplass for museumsgjenstander. Når det gjelder bygningene på det tidligere Amtmannsgammen museum har Nesseby kommune ikke brukt ressurser på vedlikehold de senere årene. Det er ønskelig fra museets side å gjennomføre vedlikeholdsarbeid på de ulike uthusene innenfor anlegget, slik at disse kan brukes til oppbevaring av større gjenstander i samlingen og annet materiell som ikke har strenge krev til oppbevaring. Lagerkapasiteten i hovedbygget i Varangerbotn er sprengt. I 2005 fikk museet flytte flere større museumsgjenstander til den gamle kommunebrakka i Nyborg. I tillegg fungerte brakka som oppbevaringsplass for byggemateriell, gamle montre og lignende som det ikke er plass til i hovedbygget i Varangerbotn. Disse ble etter 1.juni 2012 flyttet til Karlebotn skole da kommunen solgte kommunebrakka. Lagerlokalene i Karlebotn er kun midlertidige, da kommunen skal selge dette bygget også. Museet er i dialog med kommunen for å få til en permanent lagerløsning. 12

13 4.2. Freda eller verneverdige bygninger Til museet tilhører per i dag tre freda stabbur: de to som tidligere sto på Amtmannsgammen Museum ble flytta til området nedenfor hovedbygget i Varangerbotn i 2005, samt det såkalte Barsnestabburet som ble fraktet hit fra det stedet det sist sto og falt ned: på Barsnjárga/ Barsnes. Også Sabagården i Reppen er fredet. Huset er i privat eie, men museet betaler forsikringen og holder et visst tilsyn med bygningen Planer om utbygginger eller utbedringer Museet har akutt behov for lagerplass. Det er også behov for flere kontorer, samt en utvidelse av verkstedet. Det er i tillegg et sterkt ønske ikke bare ved museet, men også i lokalsamfunnet, om en ny utstillingssal der museets rikholdige samling av samtidsduodji kan stilles ut permanent. Stiftelsens administrasjon er lokalisert til museet, og det er behov for større lokaler til stiftelsen, som for øyeblikket har tatt i bruk museets bibliotek og kontorplasser til sine medarbeidere. Stiftelsen og museet tar sikte på å finne en løsning på plassbehovet i nær dialog med huseier Nesseby kommune. Også Sametinget som er leietaker i bygget har signalisert behov for å leie et større areal enn det de disponerer i dag, og i skrivende stund skal Sametinget flytte ut av museumsbygget og over i andre lokaler i løpet av 2013/2014. Nesseby kommune har signalisert at museet/stiftelsen får tilbud om å benytte frigjorte arealer når Sametinget flytter ut. Teknisk etat i kommunen følger opp prosessen framover. Det har vært arbeidet med planer for utbygging av infobygget/museumsbygget i Ceavccageađge/Mortensnes de senere år. Kommunen ønsker å utvikle bygget til å kunne romme både nasjonalparksenter for Varangerhalvøya nasjonalpark og et Unesco verdensarvsted, samt aktiviteter knyttet til natur- og kulturbasert reiseliv. Naturvernforbundet har også støttet ønsket om et fjellrevsenter inn i bygget. Det har i løpet av 2012 vært en positiv utvikling både med hensyn til Unescoarbeidet, drevet av Sametinget, og en søknad om nasjonalparksenter. I tillegg har museet og kommunen vært i dialog med Statens vegvesen når det gjelder Nasjonal turistveg Varanger om en utbedring/utbygging av parkeringsplass og utendørsområde ved kulturminneområdet. Realiseringen av en slik utbygging avhenger av at Nesseby kommune bidrar med en egenandel til prosjektet. Kommunen og stiftelsen er i dialog og vil holde fokus på det videre arbeidet med disse prosjektene. 5. Vurdering av virksomheten 2012 Museumsdrifta har fulgt opp aktivitetsplanen for 2012, der de fleste små og store gjøremål og aktiviteter er gjennomført. Siden museet ble virksomhetsoverdratt mitt i budsjettåret har det gitt oss noen utfordringer. Museet har derfor vært svært forsiktige med pengebruken, og årsregnskapet for DVM 2012 viser et regnskap i balanse for stiftelsen som helhet. Varanger Samiske Museum har i 2012 holdt et høyt aktivitetsnivå. Museet har de siste ti år konsentrert seg om den utadretta virksomheten, med fokus på formidling og aktiviteter rettet mot skolebarn, men har i løpet av 2012 kommet godt i gang med samlingsforvaltningsarbeidet. Det har vært særlig fokus på innføring av Primus, som er et digitalt 13

14 registreringsverktøy, og registrering og digitalisering av samlingene. I 2012 ble også arbeidet med Digitalt museum igangsatt i samarbeid med Finnmarksmuseene, med lansering i Digitalt museum er en nettbasert oversikt over museumssamlingene i Norge, der alle museer kan legge ut informasjon om og bilder av gjenstander og fotografier. Aktivitetsnivået krever mye av alle museets ansatte, og vi er avhengig av stor innsats når det gjelder å få ekstraordinære prosjekttilskudd, samt å få gjennomført arrangementer utenom ordinær arbeidstid. På grunn av den uavklarte situasjonen rundt konsolideringen de seneste årene, som ble gjennomført medio 2012 for vår del, har vi vært tilbakeholdne med å søke større eksterne prosjekter, men har i løpet av 2012 satt i gang søkeprosess på flere mindre prosjekter samt avtalt samarbeid med andre museer og prosjekter. I 2012 og 2013 har vi konsentrert kreftene om å fullføre konsolideringen og få på plass interne rutiner i den nye organisasjonen. Mye tid gikk i 2012 med til å gå ut av én organisasjon kommunen og inn i en ny stiftelsen. Museet har stort behov for å få økt sitt driftstilskudd i fremtiden, blant annet for å kunne yte samme service og tilbud til Nesseby kommune som før, særlig med henblikk på kulturhusaktiviteter, og for å få en økning av antall fast ansatte til å utføre ordinær museumsdrift, særlig registrering og dokumentasjon. Det er også behov for samiskspråklig medarbeider/formidler til skolebesøk og til å oppdatere hjemmesider, behandle henvendelser på samisk, og lignende. Takket være midlertidig ansatte, som i stor grad er finansiert over driftsbudsjettet, har vi klart å holde nivået på utadretta virksomhet og utviklingsarbeid oppe. 17 personer har jobbet for VSM i ulike engasjement i løpet av året. I tillegg utfører fast ansatte en del ekstraarbeid ved kulturelle arrangementer og utleie av møterom. Dette resulterer i en del avspasering innenfor ordinær museumsdrift, og kommer i tillegg til antall årsverk/månedsverk. I tiden fremover er det viktig at det kommer en avklaring på finansieringsmodellen for kulturhusdrifta ved museet, slik at kulturhusdrifta ikke spiser av museumsdrifta. Når det gjelder Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde har de ekstraordinære midlene til forvaltningsprosjektet vært et skikkelig løft, og vi har fått muligheten til å planlegge bedre og mer systematisk skjøtsel, drift, og formidling av området. Særlig viktig har det vært at vi har fått igangsatt systematisk kartlegging av kulturminner i det freda området som er utenfor det tilrettelagte publikumsområdet. Vi har også fått mulighet til å planlegge mer systematisk og målrettet formidling, som vil være viktig både for kulturminnene, men ikke minst for folk som bor i hele Varanger med tanke på kunnskap, identitet og muligheter for å utvikle kultur- og naturbasert (turist)næring. Forvalterstillingen har også muliggjort et mer systematisk arbeid og fokus på å få Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde inn på Unescos tentative verdensarvliste. Prosjektarbeidet som har pågått i 2012 viser at det er svært viktig å få Ceavccageađge/Mortensnes inn på statsbudsjettet med faste årlige midler, slik at en forvalterstilling kan bli et permanent tiltak. Alle, både lokalt og regionalt, i Nesseby, Varanger og Finnmark generelt, og samisk kultur spesielt, vil nyte godt av en permanent løsning for forvaltning og formidling av Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde. Uteblir permanente midler, vil forvaltning og formidling av kulturminneområdet gå tilbake til nivået før forvalterprosjektet, et minimumsnivå som kun utføres ved hjelp av Sametingets faste årlige tilskudd (kr ). 14

15 Omvisning på Sabagården i Reppen under Vuonnamárkanfestivalen, 2.september. Mia omviser. Foto: Mari-Ann Nilssen Heljä på jobb i museumsbutikken høsten Foto: VSM Roger legger kjøtt i neverpakker som skal ned i kokegropa på Familiesteinalderdag 16.september. Foto: VSM Juleverksted under Juletretenninga 2. desember. Ingvild instruerer. Foto: VSM Niko Valkeapää på snøscenen VSM har laget, under Finnmarksløpet Museets uteområde er sjekkpunkt. Foto: VSM Personaltur til kollegene på Siida i Inari 27.april. Foto: Siida samemuseum. 15

16 ØKONOMI: Oversikt over driftsregnskap og driftsstøtte 2012 finnes i eget årsregnskap for Deanu ja Várjjat museasiida/tana og Varanger museumssiida (DVM). 16

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. + 47 46 40 02 00. Vararepresentanter

Detaljer

Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012

Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012 Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012 RDM-Jáhkovuona mearrasámi musea/kokelv sjøsamiske museum RDM-Porsáŋggu musea/porsanger museum

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 3 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP 4 5 10 14 16 23 27

Detaljer

Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område

Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område Vedtatt i Árrans styre, sak 4/2009, 29.01.2009 Beiarn kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2 Formål med prosjektet...4

Detaljer

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014 Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Innledning I statsbudsjettet for 2015 (St.prop. nr. 1 2014 2015) er

Detaljer

Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008

Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008 Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune Årsberetning 2008 1 Rådmannens kommentarer 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag 4 2.1 Investeringsregnskapet 5 2.2 Driftsregnskapet 5 2.3 Balansen 6

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Museene i Sør-Trøndelag AS Årsrapport 2011 med statistikk

Museene i Sør-Trøndelag AS Årsrapport 2011 med statistikk Museene i Sør-Trøndelag AS Årsrapport 2011 med statistikk Org. Nr. 993595675 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Museene i Sør-Trøndelag AS. Visjon, verdier, premiss og hovedmål... 4 Visjon... 4 Verdier...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009.

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009. Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling Foto: Roger Persson, Várjjat Sámi Musea Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014

Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014 Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014 Sted: Niku, Framsenteret, Tromsø Tilstede: NIKU: Camilla Brattland, Stine Barlindhaug, Dalia Dargyte, Elin Rose Myrvoll Stiftelsen Saemien Sijte (SSS):

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14 Årsmelding2012 1 Innhold Året som gikk 2012 3 Mål, verdier og strategier 4 Nøkkeltall 4 Styret 2012 5 Bygningsvernet 6 Samfunnsminnet 9 Møtestedet 11 Regnskap og noter 14 Ansatte 2012 5 2 Året som gikk

Detaljer

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004 Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 3 Administrasjonens beretning... s. 10 Regnskap 2004... s. 21 Resultatmål

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer