Et kunnskapsbasert reiseliv. Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et kunnskapsbasert reiseliv. Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon"

Transkript

1 Et kunnskapsbasert reiseliv Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon

2 Hva skal jeg snakke om? 1. Reiselivsnæringen i Møre og Romsdal utvikling siste 10 år 2. Hvordan har norsk reiselivsnæring utviklet seg de siste tiårene? Og hvorfor har det gått som det har gått? 3. Men hva med det positive som skjer? 1. Opplevelser og kultur 2. Eierintegrasjon 3. Samarbeid og nettverk 4. Kompetanseutvikling og profesjonalisering 4. Hva er galt hva er de viktigste utfordringer næringen står overfor? 5. Hvordan bør utfordringene møtes? Overordnede strategier for bedrifter og reisemål Næringspolitiske virkemidler for reiselivsnæringen 2

3 Prosjektet Et kunnskapsbasert reiseliv Formål: Forstå hvordan kunnskap utvikles, spres og omdannes til innovasjon, vekst og lønnsomhet Utvikle strategier for at norsk reiselivsnæring skal bli en kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet næring med lønnsom vekst i internasjonale markeder 3

4 Næringen har hatt jevn verdiskapingsvekst og økende andel av nasjonal verdiskaping Verdiskaping i reiselivsnæringen i Møre og Romsdal. Løpende mnok og andel av nasjonal verdiskaping 4,2 % ,0 % 3,8 % Driftsresultat 800 3,6 % Lønnskostnader ,4 % 3,2 % M&R andel av norsk reiselivsnærings verdiskaping ,0 % 4

5 Vestlandsfylkene har hatt høyere vekst enn næringen nasjonalt 160% Vekst i reiselivsnæringens verdiskaping fra 2000 til % 120% 100% 80% 60% 40% Møre og Romsdal Spesialiserte reisemål Hele norsk reiselivs næring Sogn og Fjordane 20% 0% 20%

6 Reiselivsnæringen taper andeler av næringslivet i fylket og reiseliv er verken over eller underrepresentert 7,0 % Reiselivsnæringens andel av verdiskaping og ansatte i næringslivet i Møre og Romsdal 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Reiselivs andel av verdiskaping i M&R Reiselivs andel av ansatte i næringslivet i M&R 1,0 % 0,0 %

7 7 Norge har tapt internasjonale markedsandeler siden 1970 årene 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% Norges andel av verdens reiselivseksport fra 1970 til Kilde: WTO/World Bank

8 Hovedforklaring Norge er blitt verdens rikeste land Rikdommen har ført til høyere lønninger enn i landene vi konkurrerer med Reiseliv er svært arbeidsintensivt Næringen har tapt konkurranseevne internasjonalt

9 Hovedforklaring Norge er blitt verdens rikeste land Rikdommen har ført til høyere lønninger enn i landene vi konkurrerer med Reiseliv er svært arbeidsintensivt Næringen har tapt konkurranseevne internasjonalt

10 Hovedforklaring Norge er blitt verdens rikeste land Rikdommen har ført til høyere lønninger enn i landene vi konkurrerer med Reiseliv er svært arbeidsintensivt Næringen har tapt konkurranseevne internasjonalt

11 Hovedforklaring Norge er blitt verdens rikeste land Rikdommen har ført til høyere lønninger enn i landene vi konkurrerer med Reiseliv er svært arbeidsintensivt Næringen har tapt kostnadsmessig konkurranseevne internasjonalt

12 Økonomisk vekst økt reiselivsaktivitet Samvariasjon mellom vekst i global BNP og utenlandske turistinntekter. Kilder: World Bank/UNWTO 30% 25% 20% 15% 10% Årlig vekst i globale utenlandske turistinntekter Årlig vekst i global BNP 5% 0% 5% % 12

13 13 Norge er blitt verdens rikeste land Indeksert BNP vekst i løpende USD til Kilde: World Bank 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Danmark Norge Sverige Verden

14 Reiselivsnæringen er svært arbeidsintensiv 30% Lønn som andel av omsetning i utvalgte norske næringer i Kilde: D&B/Menon 25% 20% 15% 10% 5% 0% Reiseliv IT Kunnskapsbaserte tjenester tele og media Bygg, anlegg og eiendom Maritim Fornybar energi og miljøteknologi Fisk og havbruk Hele norsk næringsliv

15 Det er store forskjeller mellom store og små bedrifter Lønnskostnader og verdiskaping per ansatt, samt arbeidsintensitet, blant norske reiselivsbedrifter i ulike størrelseskategorier (omsetning i mnok). Alle tall Kilde: D&B/Menon % % % 25% 20% 15% 10% Lønnskostnader per ansatt Verdiskaping per ansatt Arbeidsintensitet lønnskostnader som andel av omsetning 100 5% 0 Mer enn 500 mnok mNOK mnok 2 10 mnok 0%

16 Oppsummering: Norsk reiseliv fra 1970 og frem til i dag Norge er blitt verdens rikeste land Negativ effekt: verdens dyreste land, norsk reiseliv kostnadsulempe Positive effekter: + Kraftig vekst i nordmenns turistforbruk + Fremvekst av et betalingsvillig lokalmarked = Fortsatt vekst i næringen 16

17 Verdiskapingssystemet i reiselivsnæringen Underleverandører (varer og tjenester) Kompetente medarbeidere Kompetente eiere og investorer Reiselivsopplevelsen er en funksjon av alle kommersielle og ikke kommersielle produktelementer på destinasjonen og i regionen Natur og kultur Reiselivsaktørene Opplevelser Overnatting Servering Transport Handel Utdannings og forskningsaktører Destinasjonsselskaper og andre samarbeidsorganer Bransjeorganisasjoner Virkemiddelapparat Offentlige myndigheter Formidling Pakking/profilering/ info/booking Lokalmarkedet (Skjermet) Lokalbefolkning yrkesreisende Lokal kurs/konf Internasjonale markedet (Konkurranseutsatt ) Norske turister Utenlandske turister 17

18 Transport er størst Fordeling av verdiskaping i norsk reiselivsnæring i mrd NOK på fem hovedgrupper. Kilde: Menon/D&B Formidling 7 % Opplevelser 8 % Overnatting 21 % Servering 19 % Transport 45 % 18

19 Men opplevelser vokser raskest Indeksert verdiskapingsvekst blant hovedgrupper i norsk reiselivsnæring. Kilde: Menon/D&B 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% Overnatting Servering Transport Formidling Opplevelser 50% 0% 50%

20 Verdikjedesystemet i reiselivsnæringen Underleverandører (varer og tjenester) Kompetente medarbeidere Kompetente eiere og investorer Reiselivsopplevelsen er en funksjon av alle kommersielle og ikke kommersielle produktelementer på destinasjonen og i regionen Natur og kultur Reiselivsaktørene Opplevelser Overnatting Servering Transport Handel Utdannings og forskningsaktører Destinasjonsselskaper og andre samarbeidsorganer Bransjeorganisasjoner Virkemiddelapparat Offentlige myndigheter Formidling Pakking/profilering/ info/booking Lokalmarkedet (Skjermet) Lokalbefolkning yrkesreisende Lokal kurs/konf Internasjonale markedet (Konkurranseutsatt ) Norske turister Utenlandske turister 20

21 Én næring i to markeder Byene dominerer det lokale markedet Spesialiserte reisemål dominerer det internasjonale markedet Resten av Norge har et begrenset lokalmarked og er lite profilert mot et internasjonalt marked 21

22 Byer og spesialiserte reisemål Spesialiserte reisemål Byer Hallingdal Valdres Setesdal Fjell Telemark Øvre Gudbrandsdalen Nedre Gudbrandsdalen Hardanger Sognefjorden Lofoten Finnmark Trysil Geiranger Røros Oppdal Oslo Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Kristiansand Drammen Fredrikstad/Sarpsborg Skien/Porsgrunn Bodø Ålesund 22

23 Fordeling av verdiskaping i norsk reiselivsnæring i mrd NOK på tre regiontyper Fordeling av verdiskaping i norsk reiselivsnæring i mrd NOK på tre regiontyper. Kilde: Menon/D&B 8 % Spesialiserte reisemål 41 % By > innbyggere Resten av Norge 51 % 23

24 Høyest verdiskaping per innbygger i byene 70% Andel av innbyggere og reiselivsnæringens verdiskaping i 2008 for tre regiontyper i Norge. Kilde: Menon/D&B/SSB 60% 50% 40% 30% Andel av innbyggere i Norge Andel av reiselivsnæringens verdiskaping 20% 10% 0% Spesialiserte reisemål By > innbyggere Resten av Norge 24

25 Næringen vokser raskest i de store byene 200% Indeksert vekst i reiselivsnæringens verdiskaping fra 1997 til 2008 fordelt på tre regiontyper. Kilde: Menon/D&B 150% 100% 50% Spesialiserte reisemål By > innbyggere Resten av Norge 0% % 25

26 Positiv utvikling i internasjonale reiselivsinntekter etter Utvikling i norsk reiselivseksport i faste 1998 kroner og Norges andel av global reiselivseksport % vekst på 4 år 35% vekst på 6 år ,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Reiselivs eksport i mnok, KPI justert Andel global eksport (WTO) 26

27 Hypoteser forklaringer på trendskiftet 1. Større eierkonsentrasjon og dermed økt muskelkraft, økt intern kompetanse, samt reduserte fellesgodeproblemer 2. Økt kompetansenivå i hele næringen 3. Opplevelser og kultur i ferd med å bli kjernen i næringen 4. Sterkere klyngeegenskaper i næringen tettere og mer kunnskapsbaserte koblinger Men: Næringen har få og små kunnskapsleverandører! 27

28 Betydelig styrking av bedriftenes kompetanse fra 2002 til ,50 3,00 Kilder til kompetanse for reiselivsbedrifter. Gjennomsnittsverdi, hvor 1=Ingen grad; 4=høy grad ,50 2,00 1,50 1,00 Intern opplæring og kurs Rekr. av nyutdannede Rekr. av personer med internasjonal erfaring Etterutdanning på univ /høyskolenivå** Rekr. av personer med erfaring fra FoU 28

29 Opplevelsesbedriftene er i ferd med å bli kjernen i reiselivsnæringen Alle grupper har styrket relasjonene til opplevelser og kultur Serveringsbedriftene har fått sterkere koblinger til resten av næringen Næringen er totalt sett koblet tettere sammen Differanse 2010 mot 2002 Opplevelses- og kulturaktører hoteller og andre overnattingsteder Transportbedrifter Serveringsbedrifter Formidlingsbedrifter Gjennomsnitt Formidling 0,76 0,20 0,09 0,40 0,09 0,19 Opplevelse 0,87 0,09 0,45 0,12 0,29 0,15 Overnating 0,27 0,09 0,12 0,15 0,14 0,07 Servering 0,78 0,41 0,67 0,13 1,05 0,61 Transport 0,25 0,15 0,02 0,54 0,39 0,01 Total 0,52 0,06 0,05 0,06 0,26 0,15

30 Kunder og personlige nettverk viktigste kilde til internasjonal suksess Aktører med betydning for at bedriften har lykkes på internasjonale markeder Kilde: Menon Avgjørende betydnig Våre personlige nettverk Våre kunder Våre alliansepartnere Offentlig virkemiddelapparat Våre leverandører Andre enheter i konsernet Bransje og Våre konkurrenter Finansinstitusjoner Offentlige myndigheter FoU institusjoner Rådgivere konsulenter 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 30

31 Kunder og personlige nettverk viktigste kilde til internasjonal suksess Aktører med betydning for at bedriften har lykkes på internasjonale markeder Kilde: Menon Avgjørende betydnig Våre personlige nettverk Våre kunder Våre alliansepartnere Offentlig virkemiddelapparat Våre leverandører Andre enheter i konsernet Bransje og Våre konkurrenter Finansinstitusjoner Offentlige myndigheter FoU institusjoner Rådgivere konsulenter 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 31

32 FoU og offentlige virkemidler er ikke viktige kilder til innovasjon blant reiselivsbedrifter Ranger hvilke typer aktører som har vært viktigst for bedriftens utvikling av nye ideer, prosesser og produkter. Kilde: Menon Aller viktigst Våre kunder Våre personlige nettverk Våre leverandører Våre alliansepartnere Bransje og nettverksorganisasjoner Våre konkurrenter Finansinstitusjoner Rådgivere og konsulenter Andre enheter i konsernet FoU institusjoner Offentlig virkemiddelapparat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 32

33 FoU og offentlige virkemidler er ikke viktige kilder til innovasjon blant reiselivsbedrifter Ranger hvilke typer aktører som har vært viktigst for bedriftens utvikling av nye ideer, prosesser og produkter. Kilde: Menon Aller viktigst Ikke blant de fem viktigste Våre kunder Våre personlige nettverk Våre leverandører Våre alliansepartnere Bransje og nettverksorganisasjoner Våre konkurrenter Finansinstitusjoner Rådgivere og konsulenter Andre enheter i konsernet FoU institusjoner Offentlig virkemiddelapparat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33

34 Utfordringer i produktmarkedene Fragmentert næring med liten handlekraft Mange og små bedrifter med svak økonomi og begrenset kompetanse Effekt: Begrensede ressurser til investeringer, produktutvikling og markedsutvikling Store kvalitetsforskjeller, men små prisforskjeller Effekt: Næringen klarer ikke å ta tilstrekkelig betalt for høy kvalitet Effekt: Produkter med lav kvalitet undergraver kundenes generelle kvalitetsopplevelse 34

35 Utfordringer i produktmarkedene Fragmentert næring med liten handlekraft Fellesgodeproblemet er ikke løst gjensidig avhengige aktører Effekt: Enkelt å være gratispassasjer på fellesoppgaver underinvesteringer i destinasjons og markedsutvikling Effekt: Vanskelig å prioritere markedsoptimale løsninger premissene settes av de som betaler Begrenset kunnskap om hva slags type kunder næringen tjener penger på Effekt: Lite treffsikker produkt /reisemålsutvikling og markedsføring Kunnskapsmiljøene er få, små og lite relevante Effekt: Lite kunnskapsbasert næring 35

36 Utfordringer i arbeidsmarkedene Mangel på kompetent arbeidskraft Høyt lønnsnivå sammenlignet med reiseliv i konkurrentland men lavt nivå sammenlignet med andre næringer i Norge Effekt: Konkurranseulempe i internasjonale markeder Effekt: Konkurranseulempe i norske arbeids /kompetansemarkeder Høy arbeidskraftintensitet 30 prosent av inntekter går til lønninger Effekt: Forsterket konkurranseulempe i internasjonale markeder Mangel på helårs arbeidsplasser Effekt: Lite attraktive karriereveier i næringen Stor gjennomtrekk av ansatte Effekt: Manglende kontinuitet, avbrutte læringskurver Effekt: Vanskelig å få bedriftene til å investere i kompetanseutvikling 36

37 Overordnede strategier for å møte utfordringene Industrialisering Stor skala, effektiv logistikk, standardiserte prosesser og forutsigbar kvalitet Selvbetjening Digitale løsninger og selvbetjeningskonsepter for å få ned arbeidskraftsintensiteten Eksklusive opplevelser Nisjeprodukter rettet mot et lite, men ekstremt betalingsvillige internasjonale markedssegmenter 37

Innspill til NHDs reiselivsstrategi Utfordringer og strategier for norsk reiselivsnæring.

Innspill til NHDs reiselivsstrategi Utfordringer og strategier for norsk reiselivsnæring. Innspill til NHDs reiselivsstrategi Utfordringer og strategier for norsk reiselivsnæring. MENON BUSINESS ECONOMICS November 2011 Av Erik W. Jakobsen og Anniken Enger Innhold 1. Innspill til Nasjonal reiselivsstrategi...

Detaljer

Et kunnskapsbasert reiseliv

Et kunnskapsbasert reiseliv [ Et kunnskapsbasert reiseliv ] Veivalg for næringen MENON publikasjon blikasjon nr 11 August 2010 Av Erik w. Jakobsen Anne Espelien 1 FORORD Prosjektet Et kunnskapsbasert Reiseliv inngår som delprosjektet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Reiseliv

Et kunnskapsbasert Reiseliv Rapport nr. 3 Et kunnskapsbasert Reiseliv August 2010 Av Erik W. Jakobsen Anne Espelien FORORD Denne rapporten er gjennomført som del av det store nasjonale forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge

Detaljer

Et kunnskapsbasert reiseliv

Et kunnskapsbasert reiseliv Et kunnskapsbasert reiseliv av Erik W. Jakobsen og Anne Espelien Forskningsrapport 1/2011 BI Norwegian School of Management Department of Strategy and Logistics Erik W. Jakobsen og Anne Espelien Et kunnskapsbasert

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud RAPPORT Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 20/2012 Juni 2012 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Rasmus Sandnes Forord Distriktsreiselivet i

Detaljer

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Rapport Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen

Detaljer

NORSK REISELIVSNÆRING 2025

NORSK REISELIVSNÆRING 2025 RAPPORT NORSK REISELIVSNÆRING 2025 EN SCENARIOANALYSE 1 Av: Anniken Enger Kåre Sandvik Erik W. Jakobsen Endre Kildal Iversen Julia Loe Layout, design: Kommunikasjonsbyrået Spring AS Trykk: BK Grafisk as

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Innovasjon Norge. Underrapport 21. mai 2015. #Drømmeløftet reiseliv

Innovasjon Norge. Underrapport 21. mai 2015. #Drømmeløftet reiseliv Innovasjon Norge Underrapport 21. mai 2015 #Drømmeløftet reiseliv #Drømmeløftet reiseliv 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Presentasjon av drømmeløftprosessen... 5 4 Fra drømmer

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 05.05.2014

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 05.05.2014 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 05.05.2014 Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke 17.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Mars 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 5 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge RAPPORT Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2013 Av: Anniken Enger, Erik W. Jakobsen, Leo A. Grünfeld, Jarle Løvland, Endre Kildal Iversen og Rasmus Bøgh Holmen Forord

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2013 Av: Anniken Enger, Erik W. Jakobsen, Leo A. Grünfeld, Jarle Løvland,

Detaljer

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling Anne Espelien Partner Menon Business Economics Hva skal vi få kunnskap om i dag? Vi skal se hvordan kan man benytte

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

Merkevaren Hallingdal. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Merkevaren Hallingdal. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Merkevaren Hallingdal Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering og sentralisering

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune RAPPORT Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2012 Oktober 2012 av Heidi Ulstein, Anne Espelien, Rasmus Sandnes og Erik W. Jakobsen Sammendrag Introduksjon Overordnet

Detaljer

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune RAPPORT Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2012 Oktober 2012 av Heidi Ulstein, Anne Espelien, Rasmus Sandnes og Erik W. Jakobsen Sammendrag Introduksjon Overordnet

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer