Store muligheter for landbasert vindkraft i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store muligheter for landbasert vindkraft i Norge"

Transkript

1 NEF-konferansen konferansen, Grimstad, 25. oktober 2010 Anders Gaudestad, adm. dir. Statkraft Agder Energi Vind Store muligheter for landbasert vindkraft i Norge SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i Norge

2 Statkraft Agder Energi Vind DA SAE Vind er Norges ledende vindkraftselskap med hovedkontor i Kristiansand Vi er eid av Statkraft og Agder Energi og skal utvikle, bygge og dift drifte vindparker på åland din Norge Vi har en ambisjon om å realisere Norges rene vindressurser gjennom investeringer på 20 milliarder kroner innen

3 Vindkraftprosjekter Konsesjon gitt av NVE 470 MW 1 Moifjellet, Bjerkreim, Rogaland, 150 MW 2 Kvenndalsfjellet, Åfjord, Sør-Trøndelag, 100 MW 3 Storheia, Åfjord og Bjugn, Sør-Trøndelag, 220 MW Konsesjonssøkt 915 MW 4 Hammerfest, Hammerfest, Finnmark, 110 MW 5 Breivikfjellet, Namdalseid og Namsos, Nord-Trøndelag, 60 MW 6 Svarthammeren/Pållifjellet, t Snillfjord, Sør- Trøndelag, 290 MW 7 Geitfjellet, Snillfjord, Sør-Trøndelag, 170 MW 8 Hitra ll, Hitra, Sør-Trøndelag, 75 MW 9 Heimsfjellet, Hemne, Sør-Trøndelag, 90 MW 10 Skardsøya, Aure, Møre og Romsdal, 60 MW 11 Kvinesheia, Kvinesdal, Vest- Agder, 60 MW Melding sendt 1065 MW 12 Nordkyn, Lebesby og Gamvik, Finmark, 750 MW 13 Laukvikdalsfjellet, Berlevåg, Finnmark, 70 MW 14 Ulvegreina, Solund, Sogn og Fjordane, 140 MW 15 Brosviksåta, Gulen, Sogn og Fjordane, 105 MW geografiske g klynger Finnmark Trøndelag / Nordmøre Vestlandet Rogaland / Agder

4 Hvorfor satse på vindkraft på land? Klimatrusselen l EU satser fornybart Store vindressurser Moden teknologi Industriell mulighet 4

5 Klimatrusselen Utkast pr

6 Klimatrusselen, en felles utfordring De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største t felles utfordring For å redusere CO2- utslippene er det viktigere enn noen gang å produsere mer energi fra fornybare kilder 6

7 Norge blant land med høyest utslipp i verden per innbygger Norge blant landene med høyest CO 2 -utslipp per innbygger Utslipp av verdens klimagasser: USA: 20 % Kina: 20 % EU-landene 16 % Norge 0,16 % USA Norge EU-27 Sverige Kina Verden India CO2-utslipp per innbygger (2006), prosent Kilde: European Environment Agency, November 2008 Kilde: Carbon Dioxide Information Analysis Center (UN) 2006, OED

8 Globalt klima: Konsekvenser for Norge Villere: Mer ekstremvær Våtere: 5 30 % mer nedbør Varmere: 2,3 4,6 grader Offentlig utvalg som utreder samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringer Klima i Norge 2100 Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning Kortere snøsesong Stigende havnivå: cm Små endringer i den totale vindressursen Kilde: NOU Klimatilpasning - Klima i Norge 2100 utgitt i

9 Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge

10 EU satser fornybart, klare mål for 2020 Økt satsing på fornybar energi i EU fram mot 2020 Forplikter medlemslandene til økt produksjon av fornybar energi Forplikter også Norge gjennom EØS-avtalen 10

11 Europeisk energipolitikk med ambisiøse mål 20 % reduksjon av klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå 20 % reduksjon i energiforbruket gjennom energieffektivisering 20 % av energiforbruket skal komme fra fornybare energikilder Alt innen år 2020 EU-landene pålegges målsetninger for økt produksjon av fornybar energi gjennom fornybardirektivet t 11

12 EUs drivere for fornybar energi Forsyningssikkerhet Klimautfordringen Skape grønn industri, grønne arbeidsplasser EUs virkemidler Medlemsland må møte forpliktelsene l fra EU Etablere gode rammevilkår 12

13 Europas behov gir Norge muligheter Europa har et betydelig behov for ren, fornybar energi for å redusere egne klimautslipp og for å forbedre forsyningssikkerheten Norge har med sine naturressurser, sitt politiske styresett og sin geografiske beliggenhet en unik mulighet til å møte Europas behov En eksportposisjon på fornybar energi er en stor mulighet til å utvikle mange nye, grønne arbeidsplasser i industrien i Europa og i Norge 13

14 Fornybardirektivet og Norge Relevant for Norge gjennom EØSavtalen Forhandlinger om Norges forpliktelse høsten 2010 Forventet at norsk andel fornybar energi øker fra 60 til 73 prosent 1 Behov for ca nye TWh fornybar energi innen Kun mulig dersom vindkraft er en vesentlig del av løsningen Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge 2100 Kilde: 1) Point Carbon, 2) Bellona-meldingen og Energi Norge 14

15 Fornybarprosenten Hvordan regner EU ut medlemslandenes forpliktelser for fornybar energiproduksjon i 2020? Fornybarprosenten Prod. fornybar el. + forbruk fornybar varme + forbruk bio i transport innenlands energiforbruk Fornybardirektivet tar utgangspunkt i hvert lands fornybarprosent i 2005 Norges fornybarandel i 2005 var 59,8 % Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge

16 Fornybarmål for 2020 Fornybarprosenten + 5,5 % + vektet BNP Kravet ikke alene avhengig av eksisterende fornybar kraftproduksjon i et land, men også hvor rikt landet er Norge må trolig øke med 14,5 % 1 Sverige har fått redusert kravet med 1,03 % som følge av allerede høy fornybarandel Med tilsvarende reduksjon vil Norges fornybarmål for 2020 ligge rundt 73 % Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge 2100 Kilde: 1) Point Carbon 16

17 Årlig vekst i europeisk vindkraft de siste ti årene: 22 % Mer vindkraft i EU 2000: 3,6 GW 2009: 10,5 GW Tross finanskrise: Investeringsrekord i EU for landbasert vindkraft i ,5 mrd euro Totalt 76 GW installert vindkraft i EU ved utgangen av 2009 GW Akkumulert og ny kapasitet i EU siden 2000 GW Cumulative capacity 12,9 17,4 23,6 29,0 34,9 41,4 48,9 56,7 66,2 76,1 Capacity added 3,6 4,4 6,2 5,5 5,8 6,5 7,5 7,8 9,6 10, Kilde: EWEA 17

18 2009: Norge på stedet hvil Økning i installert effekt fra 2008 til 2009 Norge: 0,5 % Sverige: 48,9 % EU: 15,5 % Norsk vindkraft (installert MW): 430 MW Kilde: EWEA, NVE 18

19 Mot 2020: Forventet sterk økning Forventet økning i installert effekt fra 2009 til 2020 Norge: 814 % Sverige: 448 % EU: 268 % 3500 MW Norsk vindkraft (installert MW): 430 MW Kilde: EWEA, Emerging Energy Research (April 2010) 19

20 Uklare politiske ambisjoner skaper et regime som er upålitelig og uforutsigbart Status oktober 2010: Ingen klar politisk målsetning for fornybar energi Utsatt: Forhandlinger med deu om norsk fornybarandel Forlatt: Tidligere målsetning for vindkraftproduksjon Mangler: Ny målsetning for vindkraftproduksjon Lederne for de tre politiske partiene som utgjør den norske regjeringen; Halvorsen, Stoltenberg, Navarsete. 20

21 Kontrast til regjeringserklæringen 2009 Store ambisjoner Norge som miljøvennlig og verdensledende energinasjon Gø Grønne arbeidsplasser ny vekstnæring i Norge Betydelig økning i produksjon av fornybar energi

22 Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge

23 Vindressursene, blant Europas beste Norge har blant Europas beste vindressurser Store områder med sterk, stabil vind Samspill mellom vannkraft og vindkraft gir fordeler Europas batteri Norge har 48 % av Europas vannmagasinkapasitet Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge 2100 Kilde: Energi Norge

24 Stort uutnyttet potensial Mulighetsstudie t av norsk landbasert vindkraft Innen 2025: Mulig å realisere TWh I dag: ca. 1 TWh i drift Kilde: NVE, Enova 24

25 Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge

26 Moden teknologi, kan bygge i dag! Utprøvd og innarbeidet teknologi Stadige forbedringer Turbinene Lokalisering Layout av parkene Drift Vedlikehold En god kommersiell mulighet Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge

27 Landbasert vs. havbasert vindkraft Landbasert 2-3 ganger rimeligere enn bunnfaste vindturbiner på grunt vann Flytende turbiner neppe kommersielle før 2020 Må høste erfaringer på land for å lykkes til havs Bunnfaste turbiner er OK i UK, verre i Norskerenna Skal vi innfri norske klimamål innen 2020 kan vi ikke vente på flytende turbiner 27

28 Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge

29 En industriell mulighet, nasjonalt, regionalt og lokalt Landbasert vindkraft representerer en mulighet for norsk næringsliv; nasjonalt, regionalt og lokalt Store investeringer i utvikling og utbygging Langvarig g drifts- og vedlikeholdsarbeid lokalt Stort potensial i vindkraft og tilhørende næringer Revitalisering av vertskommunene Note 1) NOU Klimatilpasning - Klima i Norge

30 Verdiskapende vindparker Vindparker skaper verdier, nasjonalt, regionalt og lokalt Entreprenører, transportører, t snekkere, elektrikere, kokker, hotellansatte og flere Nye, grønne arbeidsplasser Norge har vind nok til å bygge en hel industri basert på vindkraft gitt de rette forutsetningene Kilde: Ask Rådgivning 30

31 Norsk andel av verdiskapingen av vindparker Av kostnader i utbyggingsfasen: % til turbinprodusenter % til norske leverandører 7-17 % regionalt og lokalt Av kostnader i driftsfasen: Norsk os andel: % Regionalt og lokalt: % I tillegg kommer verdiskaping ved etablering av storstilt vindkraftindustri Kilde: Ask Rådgivning 31

32 Verdiskaping i tilknyttede næringer Verdiskaping per hovednæring (utbygging) 15 % 19 % Industri Transport 11 % 3 % Varehandel/hotell/ 6 % restaurant Bygg og anlegg Kraft og vann 46 % Forretningsmessig tjenesteyting Kilde: Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging, , ASK Rådgivning 32

33 Viktige faktorer som påvirker mulighetene for høy regional og lokal verdiskaping: Store entreprenører Kapasitet i regional og lokal bygge og anleggsbransje Bedriftenes evne og kompetanse Leverandørnettverk Vilje og evne Aktiv rolle Tilrettelegging Kapasitet saksbehandling Kompetanse? Næringsliv Kommuner Tiltakshaver Fylkeskommune Entreprisestruktur (oppdelt) Utfører drift og vedlikehold selv Leverandør oppretter regional drift og vedlikeholdsorganisasjon Leverandørnettverk Vilje og evne Aktiv rolle Tilrettelegging Kapasitet saksbehandling Kompetanse? 33

34 Typiske lokale og regionale leveranser Bygging av veier, servicebygg og vindmøllefundamenter elektriske anlegg i parken strømnett fra vindparken til regionalnettet Drift og vedlikehold av vindturbiner og elektriske anlegg veier og bygninger Transport av mennesker og deler til og fra anleggene Innkvartering, møterom og bespisning Renovasjon 34

35 Utvikling og vekst i vertskommunen - Vindparken har gitt Smøla en utvikling og vekst som vi ikke kunne tenkt oss og ikke hatt mulighet til uten Iver Nordseth, ordfører i Smøla kommune 35

36 Massiv støtte til utbygging av vindkraft 4 av 5 mener Norge må satse mer på vindkraft 3 av 4 er positive til vindmøller i egen kommune 2 av 3 er positive til vindmøller der de bor eller ferierer Kilde: Norstat

37 Massiv støtte til utbygging av vindkraft 4 av 5 ser på vindmølla som et miljøsymbol 2 av 3 er villige til å betale mer for klimavennlig strøm 4 av 5 mener det er viktig at norske vindressurser forvaltes og eies av norske selskaper Kilde: Norstat

38 3 av 4 naboer er positive til vindparken 72 % har et positivt t syn på vindparken 72 % er stolt av vindparken 31 % er mer positive til vindparken nå enn før utbyggingen, 53 % har ikke endret oppfatning Kilde: Statkraft Synnovate MMI Kilde: Synovate MMI

39 Oppsummering: Hvordan lykkes med vindkraft på land? Fornybarmål fra EU Felles sertifikatmarked t k Styrket nettkapasitet Kabler til Europa Lokal støtte og bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter! 39

40 Takk for oppmerksomheten!

41 no 41

42 Stavanger Moifjellet Prosjekter i sørvest-norge - best vindforhold i vest Kvinesheia Kristiansand 42

43 SAE Vind på Agder Kvinesheia vindpark

44 Kvinesheia vindpark Kvinesdal (delvis Lyngdal) Inntil 60 MW vindmøller Strøm til 7500 husstander Meldt september 2008 Konsesjonssøkt mai 2010 Konsesjonsavklaring fra NVE ultimo 2010? 44

45 Kvinesheia vindpark: Visualisering Kvinesheia vindpark sett fra Kleiva nord for vindparken. Avstand til nærmeste turbin ca. 5,6 km 45

46 Kvinesheia: Verdiskaping i anleggsfasen Byggefase 1,5 til 2 år Ca. 120 årsverk nasjonalt, regionalt og lokalt Lokale tjenester innen vei, fundamentbygging og forpleining kan bli vesentlige Tjomsland i Lyngdal 46

47 Kvinesheia: Verdiskaping i driftsfasen 3-6årsverk ktildift drift og vedlikehold Betydelige ringvirkninger i form av tjenestekjøp lokalt Eiendomsskatt inntil 4 MNOK/år ved full utbygging Leieinntekter til grunneierne

48 Positive grunneiere Avtale med grunneierne Gode vindforhold Tilkobling til regionalnett Kvinesdal en kraftkommune 48

49 Begrenset nettkapasitet i sør Kapasitet t for innmating av kun 700 MW ny produksjon Statnett planlegger imidlertid å investere 40 mrd NOK i sentralnettet de neste 10 årene mye i sør en forutsetning for å satse på vindkraft i stor skala

50 Nytt nett blir en viktig forutsetning nye kabler gir muligheter på sørvestlandet Potensielle nye utenlandsforbindelser Englandskabel Skagerrak 4 Sydöstlinken NorNed 2 NorGer/NordLink

51 Takk for oppmerksomheten!

52 no 52

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Fornybar energi og naturvern

Fornybar energi og naturvern Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien og Ida Kann, talspersoner 26. august 2012 LS- 2-1213- 024 Fornybar energi og naturvern Innhold Bakgrunn Sammendrag Ordliste

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Fylkesdelplan Vindkraft i Sør-Trøndelag. DEL I : FAKTADEL Midt-Norge

Fylkesdelplan Vindkraft i Sør-Trøndelag. DEL I : FAKTADEL Midt-Norge Fylkesdelplan Vindkraft i Sør-Trøndelag DEL I : FAKTADEL Midt-Norge NB! Kladd til forhøring 02.10 05.11.2007 1 FORORD NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge peker på behovet for å redusere CO2 utslippene. Utnytting

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 2 Innhold 1. Utgangspunktet og utfordringene... 3 2. Mulighetene og løsningene... 7 3. Beslutningene og politikken... 12 4. Gjennomføring krever samarbeid... 14 3

Detaljer

Nasjonal plan for neste generasjon kraftnett. Nettutviklingsplan

Nasjonal plan for neste generasjon kraftnett. Nettutviklingsplan Nasjonal plan for neste generasjon kraftnett Nettutviklingsplan 2011 Nettutviklingsplan 2011 Kap 3 Nettutvikling Øst-Norge 3 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-27-5 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region sør Januar 2013 THEMA Rapport 2012-32 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! VINDKRAFT tema 32 sider Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! Med Europas beste vind- og vannressurser har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle i Europas energiomstilling;

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur. Ordfører Ole L Haugen

Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur. Ordfører Ole L Haugen Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur Ordfører Ole L Haugen Temaet hvorfor? ü Liv og helse ü Framkommelighet og tilgjengelighet ü Miljø og klima ü Bedrifts- og samfunnsøkonomi

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf. 73 86 60 00 www.stfk.no Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt i

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer