Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur. Ordfører Ole L Haugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur. Ordfører Ole L Haugen"

Transkript

1 Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur Ordfører Ole L Haugen

2 Temaet hvorfor? ü Liv og helse ü Framkommelighet og tilgjengelighet ü Miljø og klima ü Bedrifts- og samfunnsøkonomi ü Hvordan bli del av en større og mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion?

3 Det var ikke «oss» denne gangen, men dette er den store skrekken

4 Annen nødvendig infrastruktur selvfølgeligheter? Bedre telecomtjenester : - mobilnett - breiband

5 Annen nødvendig infrastruktur selvfølgeligheter? Ordinært veivedlikehold internt i region: SVV: «Øy-region taper i kampen om asfaltkronene»

6 NHO skriver (ref. NHO-magasinet ): «Hele 43 % av arbeidstakerne i spredtbygde regioner har under 10 minutter til jobb. I hovedstadsregionen er det bare 11 % som har så kort arbeidsreise»? Hva tror vi de mener med det? - Beskrives det her en foretrukken kvalitet med grisgrendte KystNorge? Eller - Beskrives et «skrikende» behov for prioritet av midler til samferdselstiltak i hovedstadsområdet?

7 Todelingen i økonomien hva skjer?? Økte investeringer i oljeog gassvirksomhet i 2012 Anslaget for investeringer i olje- og gassvirksomheten neste år havner på 184,6 milliarder kroner. Det er en oppjustering på 33,8 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Hva betyr dette - hvilken innvirkning vil dette ha på kapasiteten : - Arbeidskraft og kompetanse? - Finansielt? - Strukturelt og geografisk?

8 Dette kartet fungerer ikke for oss

9 Mens dette kartet og denne tenkningen fungerer langt bedre

10 Investeringer for 40 milliarder i kystregion de neste 10 år!?

11 16 15 A SAE Vinds prosjekter 5 Konsesjon fra NVE 545 MW 1 Kvenndalsfjellet, Åfjord, Sør-Trøndelag, 100 MW 2 Storheia, Åfjord og Bjugn, Sør-Trøndelag, 220 MW 3 Moifjellet, Bjerkreim, Rogaland, 150 MW 4 Hitra ll, Hitra, Sør-Trøndelag, 75 MW Konsesjonsøkt 1160 MW 5 Hammerfest, Hammerfest, Finnmark, 110 MW 6 Breivikfjellet, Namdalseid og Namsos, Nord-Trøndelag, 60 MW 7 Svarthammeren/Pållifjellet, Snillfjord, Sør-Trøndelag, 290 MW 8 Geitfjellet, Snillfjord, Sør-Trøndelag, 170 MW 9 Heimsfjellet, Hemne, Sør-Trøndelag, 90 MW 10 Skardsøya, Aure, Møre og Romsdal, 60 MW 11 Ulvegreina, Solund, Sogn og Fjordane, 140 MW 12 Brosviksåta, Gulen, Sogn og Fjordane, 105 MW 13 Sandøy, Gulen, Sogn og Fjordane, 75 MW 14 Kvinesheia, Kvinesdal, Vest- Agder, 60 MW geografiske klynger Finnmark Trøndelag / Nordmøre Vestlandet Rogaland / Agder Melding sendt 820 MW 15 Laukvikdalsfjellet, Berlevåg, Finnmark, 70 MW 16 Nordkyn, Lebesby og Gamvik, Finmark, 750 MW Rev

12 Anleggsfasen - driftsfasen Om Hitra 2: I anleggsfasen vil det normalt være behov for årsverk, hvorav lokalt I tillegg kommer konsumgenererte arbeidsplasser innenfor handel, overnatting og bespisning Varige arbeidsplasser: Faste 6-8 stk. hele året Variable 4-6 stk. i 2 mnd. hver år. Tenk: Hva betyr dette? - hvis vi omregner tallene opp mot alle prosjektene i vår kystregion??!! 1

13 Et godt eksempel på sammenkobling: Anno 2014: Et fredsprosjekt er ferdig realisert ü 6 km innkorting ü Kjøretid mellom gode naboer er redusert med 10 min, d.v.s. 1/3-del

14 Har vi noen «Misssing Links»? - Ift muligheter og trusler?

15 FV 714 «Lakseveien» - Sunde Orkanger = strekninger som ikke er prioritert ikke inne i bompengepakken

16 I nær framtid: Fergeforbindelsen Hitra/Frøya Nordmøre er etablert, og har bidratt til å gjøre vår region adskillig mer attraktiv Kjørelengden med bil er nå redusert med 13 mil, lik ca 1,5 time, takket være El-ferga med batteridrift, som lades av vindkraft Et virkelig - Plug and play

17 Kilde: NTP Vi er kvit på dette kartet, noe som betyr at vi er dårligste kategori > 2 timer til nærmeste flyplass Den samme studien viser at nærhet til flyplass har svært stor betydning for næringsliv og bosetting Vår mulighet: Ørlandet Og bedre tilbud med hurtigbåt

18 Økt sjøtransport færre veiulykker! Tall fra SSB viser at det er ti ganger så høy sannsynlighet for dødsulykker knyttet til godstrafikk langs veier sammenlignet med sjøtrafikk. Risikoen for ulykker med personskade er fem ganger så høy langs vei sammenlignet med sjø Veibasert godstransport Sjøtransport ,2 Antall omkomne per mrd. tonnkm Antall skadde per mrd. tonnkm

19 Økt sjøtransport gir stor miljøgevinst 180 Beregninger gjort av Østfoldforskning viser at utslipp av CO2-ekvivalenter fra trailer er nesten fire ganger så høyt som for godstog og over 14 ganger så høyt som for frakteskip Utslippsberegninger viser at en godsmengde tilsvarende 150 semitrailere på strekningen Rotterdam Trondheim medfører 5 ganger så høyt utslipp, målt i tonn CO2- ekvivalenter, hvis det fraktes på vei i stedet for sjø. (Idea Consulting har foretatt utregning Trailer Godstog Frakteskip Tonn utslipp CO2 per mill. tonnkm (Kilde: Østfoldforskning, 2009) Bane Bil Rotterdam - Oslo med båt, Oslo - Trondheim med bil 60 Rotterdam - Oslo med Rotterdam - Trondheim båt, Oslo - Trondheim med båt med bane Båt

20 Økt sjøtransport vil redusere vei- og trafikkbelastningen Utregninger foretatt av TØI viser at 25% av veibasert godstrafikk kan dekkes av eksisterende transporttilbud innen sjø og bane. Dette tilsvarer ca færre lastebiler og vogntog i innenlandsk godstransport Potensiell reduksjon i godskjøretøy Godskjøretøy på veiene Dagens situasjon: antall godskjøretøy på veiene Situasjon ved utnyttelse av overføringspotensial fra vei til sjø ogjernbane

21 EU- krav og nasjonal kampanje. Se:

22

23

24

25

26 Nye båter er på kjøl kommer på sjøveien

27 En fantastisk vekst: 115 % vekst på 10 år 60 % siste 5 år, d.v.s. over 10 % vekst pr år 20 % av dette kommer fra denne region Fortsetter en slik vekst så er volumet doblet om 7 år og hva betyr det?

28

29 Vår fantastiske beliggenhet

30 Midt i leia.

31 Trinn 1 Trinn 2 Jøstenøya, med over DA næringsareal og perfekt beliggenhet: Midt i hovedskipsleia og midt mellom Trondheim og Kristiansund Store og gode kai- og havnemuligheter Et trafikk- og logistikknutepunkt, for framtida Industripark 31

32

33 21. mai 2012: Tema: Havnesamarbeid i Trondheimsleia og på Hitra?

34 H i t r a k o m m u n e Takk for oppmerksomheten!

Et framtidsrettet knutepunkt

Et framtidsrettet knutepunkt Et framtidsrettet knutepunkt - midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund!... Some facts about Hitra kommune Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i hovedskipsleia mellom

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2011-05-19 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE r TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV 3 (57)

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark Sammendrag: Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark TØI rapport 1416/2015 Forfatter(e): Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen Oslo 2015, 75 sider I Vest-Finnmark bor og arbeider

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL 2 Lyntog er fremtiden: Norge må med Møre og Romsdal må med I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett.

Detaljer

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! VINDKRAFT tema 32 sider Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! Med Europas beste vind- og vannressurser har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle i Europas energiomstilling;

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Innlandet 2030: Infrastruktur

Innlandet 2030: Infrastruktur ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 Tittel:

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Joar Nordtug Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : REGIONAL UTVIKLING VED HJELP AV BEDRET JERNBANENETT

Detaljer

DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen

DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen Jernbaneverket Region Nord /sira / Rev. 24.juni 29 Dagens transportstrømmer

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune

Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune Aller først: Gratulerer med jubileum og gratulerer med en fantastisk

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Regionale transportdata for planlegging Godsstrømmene fordelt på vareslag, transportmåte og OD

Regionale transportdata for planlegging Godsstrømmene fordelt på vareslag, transportmåte og OD Nordic Transportpolitical Network NTN - Delprosjekt 2 Hovedrapport Regionale transportdata for planlegging Godsstrømmene fordelt på vareslag, transportmåte og OD Agderforskning Anders Langeland SAMMENDRAG

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013 BILs faktaark Om bil, vei og miljø Versjon pr. juni 2013 Innledning Bil og veitrafikk er temaer som engasjerer mange både i media, hos forbrukere og blant politikere. Nye bilmodeller, drivstoffpriser,

Detaljer